PROLYFT - INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I SERWISU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROLYFT - INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I SERWISU"

Transkrypt

1 KONSERWACJI I SERWISU WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY serii: PLE 11 / 12 / 13. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi kontroli, konserwacji i obsługi wciągnika łańcuchowego. Użytkowanie wciągników łańcuchowych może być niebezpieczne lub powodować zniszczenia. Niebezpieczeństwo wzrasta, jeżeli nie przestrzega się instrukcji oraz ostrzeżeń. Dlatego przed używaniem wciągnika, operator musi zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami, instrukcjami i zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Prosimy zachować tę instrukcję w razie późniejszych potrzeb. Instrukcję należy przekazać operatorowi wciągnika łańcuchowego. Błędy w obsłudze urządzenia, jak wykazano w tym dokumencie, mogą spowodować obrażenia. 500 KG PLE KG PLE KG PLE-13 W razie jakichkolwiek pytań lub kłopotów z produktem prosimy o kontakt z firmą Prolyft, pod numerem telefonu: +31 (0) Przed użytkowaniem wciągnika proszę uzupełnić poniższe informacje: Nr modelu: Nr seryjny: Data zakupu: Punkt serwisowy:

2 SPIS TREŚCI Środki ostrożności 3 Specyfikacja wciągnika łańcuchowego 4 Informacje dotyczące stosowania wciągników 5 Niesprzyjające warunki otoczenia 5 Podnoszenie niebezpiecznych ładunków 5 Wciąganie tandemowe i wielokrotne 5 Zawieszanie ładunków nad ludźmi 5 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 5 Instalacja 5 Wymagania mocy i systemów sterowania 5 Kontrola przed użytkowaniem 6 Instrukcje dotyczące mocowania i obsługi silnika dla tymczasowych instalacji Mocowanie wciągnika w pozycji silnikiem do dołu 7 Zdejmowanie wciągnika przy pozycji silnikiem do 8 dołu Mocowanie wciągnika w pozycji silnikiem do góry 8 Zdejmowanie wciągnika przy pozycji silnikiem do 9 góry Instalacja wciągnika łańcuchowego 10 Zabezpieczenia przed przeładowaniem 10 Ograniczenia ruchu 10 Torba na łańcuch (wyposażenie dodatkowe) 11 Konwersja modelu 1000 kg na model 2000kg 11 Obsługa 11 Procedura awaryjna = opuszczanie bez użycia 11 prądu Wyposażenie dodatkowe 12 Czujniki pozycji 12 Kontrola prędkości 12 Haki 13 Ucho 14 7 Przegląd i konserwacja 15 Przeglądy i kontrole 15 Łańcuch 15 Identyfikacja łańcucha 15 Wymiana łańcucha (łańcuch we wciągniku) 16 Wymiana łańcucha (nie ma łańcucha) 16 Czyszczenie łańcucha 16 Stoper końca łańcucha 16 Przecinanie łańcuchów 16 Ustawianie przełączników krańcowych 17 Ustawianie górnego przełącznika (złota nakrętka) 17 Ustawianie dolnego przełącznika (srebrna nakrętka) 17 Sprawdzenie obu przełączników 17 Hamulec 17 Ustawienie hamulca 17 Okablowanie 18 Smarowanie 18 Przekładnie 18 Łożyska 18 Łożysko luźnego koła 18 Łożysko haka 18 Kołek przełącznika krańcowego 18 Naprawy wciągnika 18 Naprawy wciągnika 18 Kołki 18 Części elektryczne i hamulec 18 Silnik 19 Przekładnie 19 Zawieszenie 19 Uwagi dot. kabla zasilania 19 Częstotliwość przeglądów 20 -Częste 20 -Okresowe 20 Schemat okablowania 21 Rozwiązywanie problemów 22 Lista przeglądowa 23 Zalecane smarowanie 23 Lista części zamiennych 34 Gwarancja 35 Strona 2 z 36

3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Każdy wciągnik łańcuchowy firmy Prolyft został zbudowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie i równocześnie w rozumieniu dostępnych sekcji European FEM oraz European FEM lub równoważne z American Society of Mechanical Engineers Code (ASME) B30.16 Overhead Hoists, the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) and the Occupational Safety and Health Act (OSHA). Od czasu wydania przez OSHA the National Electrical Code obejmującego wszystkie elektryczne wciągniki łańcuchowe, instalatorzy są proszeni o zapewnienie ochrony przed bieżącym przeciążaniem oraz gruntowaniem (patrz: Code, sekcja dotycząca obwodu odgałęzionego). Zaleca się sprawdzenie wszystkich instalacji, w celu zapewnienia zgodności z treścią artykułów o używaniu, obsłudze oraz konserwacji urządzeń. Klasyfikacja FEM Przedziały obciążenia Średni czas użytkowania w ciągu dnia w godzinach <0,25 <0,5 <1 <2 <4 <8 <16 Lekkie 1Bm 1Am 2m 3m Średnie 1Bm 1Am 2m 3m Duże 1Bm 1Am 2m 3m Bardzo duże 1Bm 1Am 2m 3m Klasyfikacja FEM Klasa 1Bm 1Am 2m 3m Czynnik pracy silnika 25% 30% 40% 50% Uruchomienia na godzinę NIGDY: 1. Nie używać uszkodzonego, wadliwie lub inaczej niż zwykle działającego wciągnika łańcuchowego. 2. Nie uruchamiać wciągnika łańcuchowego przed dokładnym zapoznaniem się z Instrukcją Obsługi i Serwisowania wydaną przez producenta. 3. Nie używać wciągnika łańcuchowego, który został zmodyfikowany bez zgody producenta. 4. Osobom poniżej 18 roku życia zabrania się używania wciągnika łańcuchowego. 5. Nie podnosić więcej niż przewiduje wartość obciążenia znamionowego dla konkretnego wciągnika łańcuchowego. 6. Nie używać wciągnika łańcuchowego dopóki nie został bezpiecznie zamocowany. 7. Nie używać wciągników z łańcuchami związanymi, skręconymi, splątanymi, zniszczonymi lub zużytymi. 8. Bez zachowania szczególnych środków ostrożności nie używać wciągników łańcuchowych do podnoszenia, podtrzymywania lub jakiejkolwiek innej formy transportu ludzi. 9. Nie pozwalać, by ktokolwiek stał pod podnoszonym ładunkiem! 10. Nie poruszać ładunkiem w jakikolwiek sposób, mogący narazić ludzi na niebezpieczeństwo. 11. Nie używać wciągnika dopóki wszyscy ludzie nie zakończyli załadunku maszyny. 12. Nie używać urządzenia dopóki ładunek nie jest umieszczony po środku pod wciągnikiem łańcuchowym. 13. Nie używać wyłączników krańcowych podczas normalnej eksploatacji. Są to wyłącznie urządzenia awaryjne. 14. Nie używać wciągników łańcuchowych, kiedy nie są w stanie utworzyć linii prostej od haka do haka w kierunku ładowania. 15. Nie używać łańcucha jako zawiesia, ani nie owijać łańcucha dookoła ładunku. 16. Nie obciążać urządzenia do samej końcówki haka bądź aż do zatrzasku haka. 17. Nie obciążać dopóki łańcuch załadunkowy nie jest właściwie osadzony w zębie (-ach) koła łańcuchowego. 18. Nie nakładać obciążenia jeśli podparcie zapobiega równemu obciążeniu na wszystkich łańcuchach nośnych. 19. Nie używać łańcucha w celu podnoszenia ładunku powyżej określonej wysokości. 20. Nie używać sprzęgła przeciążeniowego wciągnika łańcuchowego do mierzenia ładunku. 21. Nie zostawiać ładunku na niepilnowanym wciągniku łańcuchowym dopóki nie zostaną przedsięwzięte określone środki ostrożności. 22. Nie pozwalać na używanie łańcucha załadunkowego lub haka jako powierzchni elektrycznej lub przeznaczonej do spawania. 23. Nie dopuścić do tego, aby łańcuch załadunkowy lub hak był dotykany przez nagrzaną elektrodę. 24. Nie usuwać ani nie ścierać ostrzeżeń umieszczonych na wciągniku łańcuchowym. 25. Nie używać wciągnika łańcuchowego, na którym brakuje naklejek lub innych informacji dotyczących bezpieczeństwa, lub kiedy są one nieczytelne. 26. Nie używać wciągnika łańcuchowego dopóki zawiesie lub inne właściwe zabezpieczenia nie są odpowiednio zamocowane w siodełku haka. 27. Nie rozpraszać swojej uwagi w czasie używania wciągnika łańcuchowego. 28. Nie narażać wciągnika łańcuchowego na jakikolwiek gwałtowny kontakt poprzez niewłaściwe użycie z innymi przedmiotami, m.in. z innymi wciągnikami, konstrukcjami lub obiektami. 29. Nie regulować ani nie reperować wciągnika łańcuchowego jeżeli nie posiada się odpowiednich kwalifikacji do regulowania lub naprawiania wciągnika. 30. Nie próbować wydłużać łańcucha załadunkowego ani naprawiać zepsutego łańcucha. 31. Nie ciągnąć łańcucha załadunkowego i/lub jego haka po brudnej, piaszczystej lub szorstkiej powierzchni (powierzchni betonowej) 32. Nie puszczać łańcucha załadunkowego, także na/przy obudowie silnikowej, co może okazać się niebezpieczne, gdyż łańcuch może za bardzo się rozgrzać. Nie wolno również trzymać łańcucha nad źródłem prądu lub kablami. ZAWSZE: 1. Upewnić się, że waga ładunku jest znana i odpowiednia do możliwości załadunkowych wciągnika łańcuchowego. Przy wielokrotnym przenoszeniu ładunku należy sprawdzić, w jakim stanie jest olinowanie. 2. Operator wciągnika łańcuchowego powinien być w dobrej formie fizycznej i psychicznej. 3. Sprawdzić przed każdym używaniem wciągnika łańcuchowego, czy hak wieszakowy, hak łańcucha, zatrzask haka, oraz ładowność łańcucha nie są uszkodzone, zdeformowane lub czy nie funkcjonują wadliwie. 4. Upewnić się, czy struktura do której zamocowany jest wciągnik łańcuchowy firmy Prolyft, jak również sprzęt zabezpieczający są w stanie bezpiecznie absorbować siłę wynikającą z wagi ładunku oraz wciągnika łańcuchowego, zwielokrotnioną przez dynamikę początku i końca operacji podnoszenia. Dla sprzętu firmy Prolyft to obciążenie ok. 1,4 razy większe od wartości obciążenia statycznego. 5. Sprawdzić funkcję hamowania poprzez napięcie łańcucha wciągnika przed każdą operacją podnoszenia. 6. Zawsze wyłączyć (potencjalnie) wadliwie działający wciągnik łańcuchowy. 7. Upewnić się, czy hak wciągnika porusza się w tym samym kierunku, który został wybrany w układzie sterowania. 8. należy mocno zamocować wciągnik do podłoża, w przeciwnym wypadku być zabezpieczonym podczas używania urządzenia. 9. Uważnie prowadzić końcówkę łańcucha, tak ażeby podnieść łańcuch nieskręcony i nie związany. 10. Upewnić się, że ładunek jest wyważony oraz zabezpieczony do podnoszenia. 11. Podczas pracy operator powinien koncentrować się wyłącznie na działaniu wciągnika łańcuchowego oraz na podnoszonym ładunku. 12. Używać zatrzasków haka. Zatrzaski służą do zatrzymania zawiesi, łańcuchów, itp w chwili gdy są one nie napięte. Strona 3 z 36

4 13. Upewnić się, że zatrzaski haków są zamknięte i nie podtrzymują żadnych części ładunku. 14. Upewnić się, że ładunek ma przestrzeń do poruszania się, usunąć wszystkie przeszkody mogące to uniemożliwić. 15. Upewnić się, że przewody zasilające (i sterujące) oraz ich złącza są luźne oraz nigdy nie są całkowicie napięte podczas podnoszenia lub opuszczania ładunku. 16. Należy ostrzec ludzi o zbliżającym się ładunku. 17. Unikać kołysania sie ładunku lub haka. 18. Należy robić regularne przeglądy wciągnika łańcuchowego, wymieniać zniszczone lub zużyte części, i prowadzić właściwie dokumentację dotyczącą konserwacji urządzenia. 19. gdy wciągnik używany na zewnątrz, zawsze używać ochronnego pokrowca w celu zabezpieczenia go przed deszczem 20. używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych podczas naprawiania wciągnika. 21. Chronić łańcuch załadunkowy przed odpryskami spawów lub innymi, niszczącymi substancjami zanieczyszczającymi 22. Smarować łańcuch załadunkowy zgodnie z zaleceniami producenta. 23. Wciągnik łańcuchowy powinien być transportowany wyłącznie w wytrzymałych skrzyniach. SPECYFIKCJE WCIĄGNIKA ŁAŃCUCHOWEGO Prolyft jest obudowanym i przenośnym wciągnikiem łańcuchowym zaprojektowanym pod kątem wymagań, stawianych przez instalacje wiszące. Dzięki swojej kompaktowej budowie i zdolności do pracy w pozycji odwróconej, Prolyft zapewnia znaczną elastyczność w montażu, zależnie od aktualnych potrzeb. Lekkość i wytrzymałość zastosowanego w komorach stopu aluminium są niewątpliwą zaletą w przypadku przenoszenia wciągnika z miejsca na miejsce. Wypełniona olejem skrzynia biegów Prolyft zapewnia gładką i pewną pracę, podczas gdy tarczowy hamulec magnetyczny zapewnia solidne zatrzymywanie i dobry uchwyt ładunku dla podwieszanych instalacji. We wciągniku sterowanym niskim napięciem, wysokość podnoszenia ładunku regulowana jest poprzez ustawialne przełączniki krańcowe - do góry i do dołu. W standarcie, wszystkie haki wciągników Prolyft wyposażone są w zatrzaski haków.. Prędkości podnoszenia mogą się różnić o 5%. Prędkości mierzone są przy pełnym obciążeniu w kierunku do góry. Wymiary określane są w odniesieniu do najbardziej wysuniętych części urządzenia, z wyjątkiem znajdującego się na łańcuchu haka. Wciągniki Prolyft standardowo posiadają uchwyty, umożliwiające manewrowanie, wkładanie i wyjmowanie urządzenia ze skrzyni, w której jest transportowane. Uchwyty pomogają również wypozycjonowanie wciągnika nad ładunkiem. Specyfikacje techniczne wciągników Prolyft serii PLE PLE PLE PLE Udźwig 500 kg 1000 kg 2000 kg Prędkość wciągania 50Hz standard m/min Napięcie pracy 400v-3P-50Hz/ 400v-3P-50Hz/ 400v-3P-50Hz/ 460v-3p-60Hz 460v-3p-60Hz 460v-3p-60Hz Praca na jednej fazie opcja opcja opcja Klasa bezpieczeństwa IP 54* IP 54* IP54* Moc silnika przy 50Hz 0,75kw 0,75kw 0,75kw Pobór prądu przy pracy 1,9amp 1,9amp 1,9amp Klasyfikacja FEM 1Am (2m oczekiwania) 1Am (2m oczekiwania) 1Am (2m oczekiwania) Współczynnik obciążenia FEM 50% 50% 50% Uruchomienia na godzinę Poziom hałasu 68dB 68dB 68dB Koło (zębatka) łańcucha 5 zagłębień 5 zagłębień 5 zagłębień Łańcuch DIN ,1 x 20,5 mm 7,1 x 20,5 mm 7,1 x 20,5 mm Pętle łańcucha Waga łańcucha na metr podnoszenia 1,1 kg 1,1 kg 2,2 kg Masa korpusu 34 kg 34 kg 34 kg Rodzaj sterowania bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie Rodzaj złącza zasilającego CEE 16A-4p CEE 16A-4p CEE 16A-4p Obsługa niskonapięciowa Opcjonalnie 115 V Opcjonalnie 115 V Opcjonalnie 115 V Mocowanie na haku obrotowym standard standard standard *IP 55 jako opcja Strona 4 z 36

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA Prolyft przeznaczony jest do profesjonalnego użycia przy instalacjach podwieszanych, w celu podnoszenia ładunków o wadze nie przekraczającej udźwigu urządzenia. Zaprojektowany został jako składnik, gotowy do wmontowania w system konstrukcji. Użytkownik odpowiedzialny jest za zapewnienie odpowiedniego oraz niezawodnego sterownika oraz źródła zasilania dla całego systemu podnoszenia. Prolyft nie może ponosić odpowiedzialności za zastosowania inne niż przeznaczone dla wciągników Prolyft. Przed montażem i obsługą instalacji, zwracamy uwagę użytkownika na sprawdzenie warunków pogodowych, a także innych warunków pracy urządzenia, a także do stosowania się do wszelkich następujących zaleceń: NIESPRZYJAJĄCE WARUNKI ŚRODOWISKOWE Nie należy używać wciągników łańcuchowych w miejscach, w których urządzenia może mieć kontakt z łatwopalnymi oparami, cieczami, gazem, czy jakimikolwiek łatwopalnymi pyłami, bądź tkaninami. Nie należy używać wciągników łańcuchowych w miejscach, gdzie były by one poddane korozji, ścieraniu, czy działaniu wilgoci lub wody w nadmiernym stopniu. Standardowe wciągniki Prolyft podlegają klasie ochrony IP 54. W przypadku stosowania wciągników na wolnym powietrzu, w warunkach deszczowych, zaleca się zastosowanie urządzenia o klasie IP 55. Nie można używać wciągników w instalacjach, gdzie wiąże się to z wystawieniem na działanie temperatury zewnętrznej poniżej 20 st. C, lub powyżej 50 st. C. PODNOSZENIE ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH Przy użyciu wciągnika nie zaleca się podnoszenia, ani przemieszczania ładunków niebezpiecznych, bądź materiałów, mogących spowodować znaczne zniszczenia na sporym obszarze, jeśli zostałyby upuszczone. Podnoszenie ładunków, które mogłyby wybuchnąć, lub spowodować skażenie chemiczne, czy też radioaktywne, w przypadku upuszczenia, wymaga zastosowania specjalnych zabezpieczeń redundantnych, które jednak nie są dołączane wraz z wyciągarką. PODNOSZENIE TANDEMOWE I WIELOKROTNE Wciągniki łańcuchowe dowolnego producenta (chyba, ze zostało to zaznaczone inaczej) są w pierwszej kolejności zaprojektowane jako urządzenia pracujące samodzielnie. W przypadku, gdy dwa (lub więcej) wciągniki łańcuchowe wykorzystywane są do podniesienia jednego ładunku, ryzyko zdecydowanie wzrasta. Pewna ilość krajów posiada przepisy dotyczące tego, że w takich przypadkach należy zmniejszyć dopuszczalny udźwig do 75% lub nawet 66% wartości reprezentowanej przez urządzenie. Prolyft zaznacza, ze stosowanie wciągarki w inny sposób niż praca samodzielna, odbywa się wyłącznie na własne ryzyko operatora, czy też użytkownika. Prolyft zaleca operatorom dokładne zapoznanie się z lokalnymi, narodowymi i międzynarodowymi przepisami i ustaleniami dotyczącymi wykorzystywanego typu podnoszenia. ZAWIESZANIE ŁADUNKÓW NAD LUDŹMI Zawieszenie ładunku nad ludźmi wymaga najwyższej znajomości sposobów podwieszania, sprzętu i konserwacji wyposażenia. Prolyft musi zostać zainstalowany w odniesieniu do lokalnych, narodowych i międzynarodowych przepisów i ustaleń dotyczących zawieszania ładunków nad ludźmi, co m. in. oznacza następujące: 1. Należy przymocować ładunek dodatkowo liną lub łańcuchem bezpieczeństwa w celu podwójnego zabezpieczenia, zanim zostanie wprowadzony nad dany obszar; 2. Jako alternatywa, system może zostać zaprojektowany w taki sposób, by nieprawidłowa praca, lub awaria jednego z wciągników trzymających ładunek nie powodowało utraty ładunku, ani przeciążenia żadnego wciągnika w systemie. Należy zauważyć, że w takim przypadku praca wciągnika powinna być nadzorowana wizualnie. 3. Nigdy nie należy posługiwać się wciągnikiem, gdy pod ładunkiem znajdują się ludzie. BEZPIECZEŃSTWO 1. Postępować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń elektrycznych i bezpieczeństwa oraz odpowiednimi standardami. 2. Wciągnik łańcuchowy musi być bezpiecznie i odpowiednio uziemiony. Wielożyłowy przewód zasilania zawiera zielonożółtą żyłę do uziemienia 3. Zachowaj ostrożność przy dotykaniu obudowy działającego wciągnika. Jego obudowa może spowodować ból lub obrażenia na skutek jej wysokiej temperatury. W przypadku nowoczesnych silników nie ma takiego problemu pod warunkiem, że wciągnik pracuje przy nomnalnym obciążeniu i napięciu znamionowym (nowoczesne silniki są tak konstruowane by mogły działać w wyższych temperaturach) Zawsze odłącz źródło zasilania przed rozpoczęciem pracy przy wciągniku łańcuchowym lub przyłączonym do niego ładunku. Jeżeli punkt rozłączenia zasilania jest poza zasięgiem wzroku, rozłącz go i oznakuj w celu zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi skutkami włączenia zasilania. 4. Chronić przewodzy zasilające i sterujące przed kontaktem z ostrymi obiektami. 5. Nie skręcać, supłać przewodów elektrycznych, nigdy nie dopuścić do ich kontaktu z olejem, smarem, gorącymi powierzchniami lub chemikaliami. 6. Upewnić się, że źródło zailania jest zgodne z wymaganym dla Twojego urządzenia. 7. Sprawdź wzrokowo wciągnik łańcuchowy przed jego użyciem. 8. Powierzchnie utrzymane w nieładzie prowadzą do wypadeków. 9. Operator wciągnika nie powinien angażować się w żadne zadanie, które mogłoby odciągnąć jego uwagę od sterowania wciągnikiem łańcuchowym. 10. Przed rozpoczęciem użytkowania wciągnika łąńcuchowego operator powinien upewnić sie, że osoby zakładające ładunek zakończyli swoją pracę. 11. Nie używać wciągnika do wciągania ładunków przekraczających nominalny udźwig wciągnika. 12. Ramy lub belki użyte do zawieszenia wciągnika muszą mieć większą nośność od udźwigu wciągnika łańcuchowego. 13. Nie próbować używać wciągnika poza maksymalnym zakresem podnoszenia. 14. Ustawić wciągnik, tak żeby łańcuch był prosto naciągnięty w pionie. Unikać wciągania bocznego lub podłużnego. 15. Nie używać wciągnika łańcuchowego ze skręconym, zasupłanym, zniszczonym lub zardzewiałym łańcuchem. 16. Nie używać zniszczonego lub wadliwie działającego wciągnika łańcuchowego dopóki nie zostanie on naprawiony. 17. Nie używać wciągnika łańcuchowego do podnoszenia ludzi lub ponoszenia ładunków nad ludźmi. 18. Nie pozostawiać zawieszonego obciążenia bez dozoru. 19. Zawsze zdjąć ładunek przed wykonywaniem napraw. 20. Nie usuwać z urządzenia oraz nie niszczyć jego znaków ostrzegawczych oraz tabliczki znamionowej. INSTALACJA WYMAGANIA ZASILANIA I STEROWANIA Prolyft występuje w wersji o sterowniu niskonapięcowym lub bezpośrednim. Wciągnik musi zostać podłączony do zasilania i systemu sterowania, które są poprawnie zaprojektowane pod kątem posługiwania się urządzeniem, a także zapewni odpowiednią zdolność prądową. Wciągniki Prolyft są standardowo przygotowane by współpracować ze źródłem zasilania 400V-3ph- 50Hz. Dla innych napięć, można zmienić konfigurację połączeń w urządzeniu (415V-3ph-50Hz, 380V-3ph-50Hz, 208V-3ph-50Hz, 200V-3ph-50Hz, 460V-3ph-60Hz i 230V-3ph-60Hz Strona 5 z 36

6 KONTROLA WSTĘPNA Przed instalowaniem oraz używaniem urządzenia należy sprawdzić następujące rzeczy: Ogólne: 1. Po rozpakowaniu urządzenia, dokładnie sprawdzić, czy nie ma żadnych uszkodzeń, do których mogło dojść podczas transportu. Sprawdzić czy nie ma części leżących gdzieś luzem w paczce, czy nie są one uszkodzone, lub czy czegoś nie brakuje. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu powinny być kierowane do przewoźnika. Upewnić się, czy określone na nalepce napięcie prądu przewidywane dla urządzenia jest zgodne z napięciem w gniazdku. 2. Upewnić się, że wszystkie struktury podpierające i urządzenia do zawieszania mają wytrzymałość, która pozwoli na przyjęcie obciążeń pochodzących od ładunku. W razie wątpliwości należy skonsultować się z inżynierem budowlanym lub innym fachowcem. 3. Podczas użytkowania wciągnika łańcuchowego spadek napięcia nie powinien być większy od 10% nominalnego napięcia zasilania. Bardzo ważne jest używanie przewodów o odpowiednim przegroju. W przypadku użytkowania wciągników łańcuchowych na różne napięcia zasilania instalator musi upewnić się, że wciągnik jest skonfigurowany na odpowiednie napięcie zasilania.(patrz OKABLOWANIE, strona 21) ZAWSZE ODŁĄCZAĆ WCIĄGNIKI ŁAŃCUCHOWE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA przed zdjęciem obudowy lub w razie przeprowadzania jakichkolwiek elektrycznych połączeń we wciągniku łańcuchowym. 4. Tablica kontrolna użytkownika musi być uziemiona zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń elektrycznych. Kable do wciągnika łańcuchowego muszą zawierać przewód uziemieniowy. Przewód wielożyłowy zawiera żółty/zielony przewód uziemieniowy. 5. Obszar instalacyjny musi zapewniać warunki do bezpiecznego działania dla operatora, włącznie z wystarczającym pomieszczeniem dla operatora i reszty personelu, aby w każdej chwili mogli stanąć z dala od ładunku. Strona 6 z 36

7 ZAWIESZANIE I INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z WCIĄGNIKIEM DLA INSTALACJI TYMCZASOWYCH MONTAŻ WCIĄGNIKA W POZYCJI SLINIKIEM NA DOŁU Część tej procedury może dotyczyć pracy z podwyższonej platformy, dźwigu nożycowego lub żurawia. Przedtem należy jednak upewnić się, że jest się kompetentnym do pracy z takimi urządzeniami i przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki ostrożności. 1. Przed każdorazowym używaniem sprawdzić wizualnie urządzenie i wszystkie części dźwigające ładunek, takie jak haki i łańcuch załadunkowy. 2. Upewnić się, że część wsparcia struktury jest w stanie bezpiecznie absorbować udźwig wciągnika łańcuchowego. W pełni załadowany silnik może wywierać znacznie większe siły na strukturę wspierającą, kiedy pojawiają się siły dynamiczne. Podobnie dzieje się, kiedy zmniejszający się ruch innych wciągników na tym samym ładunku (np. kratownica) powodują, że centrum grawitacji wywołuje poślizg ku odpoczywającemu wciągnikowi, którego ładowność zostanie przekroczona. Zabezpieczenie przeciążeniowe we wciągniku łańcuchowym powoduje również przeciążenie struktury podpierającej. 3. Połączyć hak wciągnika do głównego elementu wsparcia struktury. Możliwe jest podłączenie bezpośrednio do istniejącej śruby oczkowej lub ucha płyty, bądź używając wspornika lub zacisku belki. Możliwe jest również zawiesia lub pasa. Unikać zawiewieszania na ostrych krawędziach. 4. Podłączyć przewody zasilające (i sterujące) i upewnić się, że mają odpowiedni luz we wszystkich planowanych kierunkach przechylania ładunku. Używać zacisków (np. Velcro) lub sznurków do związania przewodów do wciągnika lub podnoszonego (zawieszonego) haka. Opasanie takie może ewentualnie przeciąć osłonę przewodu. Taśma samoprzylepna może pozostawić warstwę kleju na przewodzie, która będzie zbierać kurz, brud, itp. 5. Sprawdzić kierunek ruchu wciągnika. Jeżeli przełącznik na kontrolerze jest skierowany do góry, wciągnik powinien posuwać się w górę. 6. Sprawdzić czy obydwa kierunki podnoszenia (góra i dół) funkcjonują poprawnie. Lepiej znaleźć wadliwe działanie systemu na poziomie ziemi niż na wysokości poza zasięgiem. 7. Kiedy łańcuch jest naprężony, kierować nim ostrożnie do prowadnicy łańcucha we wciągniku. Chronić łańcuch przed skręcaniem, zasupłaniem lub przed nadmiernym gromadzeniem na obudowie wciągnika. W dobrze zaprojektowanych skrzyniach transportowych wciągnik łańcuchowy może być w skrzyni dopóki łańcuch nie zostanie napięty. Zawsze używaj rękawic w celu chronienia dłoni. Trzymaj ręce przynajmniej 0,5 m od urządzenia. Znalezienie się dłoni pomiędzy łańcuchem a prowadnicą łańcucha podczas pracu urządzenia może spowodować ciężkie obrażenia lub nawet utratę palców. Nie pozwolić na wciągnięcie włosów ani ubrania operatora pomiędzy łańcuch a prowadnicę łańcucha. urządzenie i prowadnicę dostaną się włosy lub ubranie operatora wciągnika. 8. Wyjąć wciągnik łańcuchowy ze skrzyni transportowej i podnieść go na wysokość 1 m nad ziemią. Zawsze kierować wciągnikiem używając uchwytów. Nigdy nie używać łańcucha do obracania dookoła. 9. Zamocować torbę z łańcuchem do wspornika torby w urządzeniu, tak aby karabińczyki torby skierowane były na zewnątrz. 10. Podnieść luźny łańcuch z ziemii i schować go do torby urządzenia starając się możliwie nie skręcać go. 11. Wyciągnąć końcówkę łańcucha z prowadnic łańcucha oraz z torby na odległość 1m i pozwolić aby przypięty do karabińczyka torby luźno wiział unikając ewentualnego skręcenia. 12. Zamocować ładunek do zawieszonego wciągnika. NIE kierować zawieszonego wciągnika w kierunku ładunku. To spowoduje niebezpieczne kołysanie boczne urządzenia i może być niebezpieczne gdy ładunek jest zawieszony. 13. Połączyć ładunek do zawieszonego haka wciągnika. Używać śruby oczkowej, zaczepu przymocowanego do ładunku lub właściwego zawiesi, pasów, które nie uszkodzą ładunku. 14. Używać szakli łącznika kiedy używany jest zaczep kosza; połączyć go z zawieszonym hakiem. Chronić zawiesia/pasy przed działaniem siły bocznej od zawieszonego haka. Dwie oczka liny stalowej mogą nie pasować do siodła zawieszonego haka i powodować niebezpieczne sytuacje. 15. Upewnić się, że worek urządzenia wisi swobodnie i wyjście łańcucha z torby nie jest utrudnione. 16. Wciągać łancuch do góry dopóki będzie właściwie napięty. 17. Sprawdzić wzrokowo całą strukturę, która ma wznieść ładunek od haka na łańcuchu, przez łańcuch załadunkowy aż do samego ładunku. Każdy nietypowy lub podniszczony wygląd kilku połączeń łańcucha może spowodować zniszczenie kolejnych połączeń. Dlatego przed rozpoczęciem pracy należy je przejrzeć. 18. Sprawdzić wszystkie połączenia zawieszeń oraz przewodów zasilającuch (i sterujących). 19. Usunąć wszystkich ludzi z obszaru pracy przed rozpoczęciem podnoszenia. NIE pozwalać aby ktokolwiek stanął pod podnoszonym ładunkiem. 20. Upewnić się, że możliwa jest obserwacja całkowitej drogi podnoszenia ładunku. 21. Podnieść ładunek na odpowiednią wysokość. Strona 7 z 36

8 Nie używać przycisku sterownika w sposób przerywany. Może to powodować niebezpieczne sytuacje. Silnik wciągnika łańcuchowego może ulec przegrzaniu. Może również nastąpić znaczący wzrost sił powodujący powstanie dynamicznych obciążeń. Nie dopuścić do tego, aby ktokolwiek stał pod zawieszonym ładunkiem dopóki nie zostanie on właściwie zabezpieczony przy użyciu drugiego zawieszenia. 23. Dodać drugie zawieszenie pomiędzy strukturą podpierającą a ładunkiem jeśli ludzie muszą dostać się pod obciążenie. 24. Upewnić się, że drugie, dodatkowe zawieszenie jest mocno napięte, najlepiej użyć sprzęgła łańcuchowego. DEMONTAŻ WCIĄGNIKA W POZYCJI SILNIKIEM DO DOŁU Część tej procedury może dotyczyć pracy z podwyższonej platformy, dźwigu nożycowego lub żurawia. Przedtem należy jednak upewnić się, że jest się kompetentnym do pracy z takimi urządzeniami i przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki ostrożności. 1. Usunąć drugie zawieszenie zabezpieczające (jeżeli wcześniej zostało zamontowane). Nie dopuścić do tego, aby ktokolwiek stał pod zawieszonym ładunkiem gdy drugiego zawieszenia zabezpieczone zostanie zdjęte. 2. Sprawdzić kierunek ruchu wciągnika. Jeżeli przełącznik na sterowniku skierowany jest w dół, wciągnik powinien poruszać się do dołu. 3. Sprawdzić czy obydwa kierunki podnoszenia (góra i dół) funkcjonują poprawnie. 4. Usuń wszystkie osoby z obszaru pracy przed rozpoczęciem opuszczania ładunku. Nie pozwalać aby ktokolwiek stanął pod podnoszonym ładunkiem. 5. Upewnić się, że całkowita droga ładunku będzie cały czas w zasięgu wzroku. 6. Opuść ładunek do dołu aż będzie w zasięgu do dalszego rozmontowywania. Nie używać przycisku sterownika w sposób przerywany. Może to powodować niebezpieczne sytuacje. Silnik wciągnika łańcuchowego może ulec przegrzaniu. Może również nastąpić znaczący wzrost sił powodujący powstanie dynamicznych obciążeń. 7. Usunąć wszystkie części ładunku i wszelkie zawiesia zamocowane do haka. 8. Odkręcić torbę łańcucha i jeśli da się tak zastosować schować go do specjalnie przygotowanej przegrody w skrzyni transportowej. 9. Opuścić delikatnie wciągnik łańcuchowy na ziemię (umieść wciągnik poziomo, nie pionowo) lub umieść wciągnik w przeznaczonej ku temu skrzyni transportowej. 10. Wyciągnąć łańcuch z wciągnika dopóki nie zostanie około 0,5m (1,5ft) łańcucha od jego biernego końca. Podczas pracy wciągnika upewnij się, że łańcuch wchodzący jest wolny od pętli, skręceń, itp oraz łańcuch wychodzący nie gromadzi się nadmiernie nad obudową wciągnika. To może powodować zakleszczanie lub zazębianie części łańcucha i spowodować poważne zniszczenia w poszczególnych jego ogniw, powodowując niebezpieczne podnoszenie/opuszczanie ładunków. Po przewinięciu łańcucha w całym zakresie pracy wciągnika, nigdy nie zostawiać wciągnika na uruchomionym właczniku krańcowym. Zawsze cofnąć łańcuch o około 15 cm w celu zwolnienia włącznika krańcowego. 11. Rozłączyć przewody zasilające i sterujące oraz schować je do odpowiedniej przegrody w skrzyni transportowej. 12. Zdjąć hak łańcucha ze struktury podpierającej, sprowadzić łańcuch łagodnie na dół i schować go do odpowiedniej przegrody w skrzyni transportowej. 13. Zaczepić hak łańcucha za uchwyt typu U w skrzyni transportowej w calu zapobiegnięcia skręcaniu, supłaniu hak z łańcuchem w podczas transportu. 14. Usunąć ze struktury podpierającej zacisk belki, wspornik oraz zawiesie. MONTAŻ WCIĄGNIKA W PRZYPADKU UŻYWANIA POZYCJI SILNIKIEM DO GÓRY Część tej procedury może dotyczyć pracy z podwyższonej platformy, dźwigu nożycowego lub żurawia. Przedtem należy jednak upewnić się, że jest się kompetentnym do pracy z takimi urządzeniami i przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki ostrożności. 1. Przed każdorazowym używaniem sprawdzić wizualnie urządzenie i wszystkie części dźwigające ładunek, takie jak haki i łańcuch załadunkowy. 2. Upewnić się, że część wsparcia struktury jest w stanie bezpiecznie absorbować udźwig wciągnika łańcuchowego. W pełni załadowany silnik może wywierać znacznie większe siły na strukturę wspierającą, kiedy pojawiają się siły dynamiczne. Podobnie dzieje się, kiedy zmniejszający się ruch innych wciągników na tym samym ładunku (np. kratownica) powodują, że centrum grawitacji wywołuje poślizg ku odpoczywającemu wciągnikowi, którego ładowność zostanie przekroczona. Zabezpieczenie przeciążeniowe we wciągniku łańcuchowym powoduje również przeciążenie struktury podpierającej. 3. Zamocować torbę z łańcuchem do wspornika torby w urządzeniu, tak aby karabińczyki torby skierowane były na zewnątrz. 4. Włożyć łańcuch do torby łańcucha i upewnić się, że łańcuch nie jest skręcony, zasupłany. 5. Połączyć hak wciągnika do głównego elementu wsparcia struktury. Możliwe jest podłączenie bezpośrednio do istniejącej śruby oczkowej lub ucha płyty, bądź używając wspornika lub zacisku belki. Możliwe jest również zawiesia lub pasa. Unikać zawiewieszania na ostrych krawędziach. Strona 8 z 36

9 6. Podłączyć prąd i kable elektroenergetczne i linki sterowe oraz upewnić się, że mają one właściwe odprężanie, i wystarczający luźny zwis w każdym kierunku planowanego przechylania ładunku. Używać urządzenia Velcro lub sznurów kabli do przywiązania kabla do wciągnika lub podnoszenia (zawieszonego) haka. Opasanie takie może ewentualnie przeciąć osłonę przewodu. Taśma samoprzylepna może pozostawić warstwę kleju na przewodzie, która będzie zbierać kurz, brud, itp. 7. Obniżyć pozycję haka poprzez wywinięcie łańcucha na wymaganą wysokość. 8. Umieścić ładunek pod hakiem łańcucha. NIE kierować zawieszonego wciągnika w kierunku ładunku. To spowoduje niebezpieczne kołysanie boczne urządzenia i może być niebezpieczne gdy ładunek jest zawieszony. 9. Połączyć ładunek do zawieszonego haka wciągnika. Używać śruby oczkowej, zaczepu przymocowanego do ładunku lub właściwego zawiesi, pasów, które nie uszkodzą ładunku. 10. Podciągnąć łańcuch w górę dopóki nie będzie naprężony. 11. Sprawdzić wszystkie połączenia podnoszące a następnie unieść ładunek łagodnie z ziemi. 12. Sprawdzić wizualnie całą strukturę podpierająca wciągnik łańcuchowy, kable, łańcuch załadunkowy, sam ładunek itp. Każdy nietypowy lub podniszczony wygląd niektórych połączeń łańcucha może spowodować zniszczenie kolejnych połączeń. Dlatego przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie sprawdzić łańcuch. 13. Usunąć wszystkich ludzi z obszaru pracy przed rozpoczęciem podnoszenia. NIE pozwalać aby ktokolwiek stanął pod podnoszonym ładunkiem. 14. Upewnić się, że możliwa jest obserwacja całkowitej drogi podnoszenia ładunku. 15. Podnieść ładunek na odpowiednią wysokość. Nie używać przycisku sterownika w sposób przerywany. Może to powodować niebezpieczne sytuacje. Silnik wciągnika łańcuchowego może ulec przegrzaniu. Może również nastąpić znaczący wzrost sił powodujący powstanie dynamicznych obciążeń. Nie dopuścić do tego, aby ktokolwiek stał pod zawieszonym ładunkiem dopóki nie zostanie on właściwie zabezpieczony przy użyciu drugiego zawieszenia Dodać drugie zawieszenie pomiędzy strukturą podpierającą a ładunkiem jeśli ludzie muszą dostać się pod obciążenie. 17. Upewnić się, że drugie, dodatkowe zawieszenie jest mocno napięte, najlepiej użyć sprzęgła łańcuchowego. DEMONTAŻ WCIĄGNIKA W PRZYPADKU UŻYWANIA W POZYCJI SILNIKIEM DO GÓRY Część tej procedury może dotyczyć pracy z podwyższonej platformy, dźwigu nożycowego lub żurawia. Przedtem należy jednak upewnić się, że jest się kompetentnym do pracy z takimi urządzeniami i przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki ostrożności. 1. Usunąć drugie zawieszenie zabezpieczające (jeżeli wcześniej zostało zamontowane). Nie dopuścić do tego, aby ktokolwiek stał pod zawieszonym ładunkiem gdy drugiego zawieszenia zabezpieczone zostanie zdjęte. 2. Sprawdzić kierunek ruchu wciągnika. Jeżeli przełącznik na sterowniku skierowany jest w dół, wciągnik powinien poruszać się do dołu. 3. Sprawdzić czy obydwa kierunki podnoszenia (góra i dół) funkcjonują poprawnie. 4. Usuń wszystkie osoby z obszaru pracy przed rozpoczęciem opuszczania ładunku. Nie pozwalać aby ktokolwiek stanął pod podnoszonym ładunkiem. 5. Upewnić się, że całkowita droga ładunku będzie cały czas w zasięgu wzroku. 6. Opuść ładunek do dołu aż będzie w zasięgu do dalszego rozmontowywania. Nie używać przycisku sterownika w sposób przerywany. Może to powodować niebezpieczne sytuacje. Silnik wciągnika łańcuchowego może ulec przegrzaniu. Może również nastąpić znaczący wzrost sił powodujący powstanie dynamicznych obciążeń. 7. Usunąć wszystkie części ładunku i wszelkie zawiesia zamocowane do haka. 8. Opuścić łańcuch (w zależności od określonych warunków używania i magazynowania) 9. Przy opuszczania łańcucha, upewnij się, że od strony biernego końca zostało ok. 0,5m łańcucha. Po przewinięciu łańcucha w całym zakresie pracy wciągnika, nigdy nie zostawiać wciągnika na uruchomionym właczniku krańcowym. Zawsze cofnąć łańcuch o około 15 cm w celu zwolnienia włącznika krańcowego. 10. Rozłączyć przewody zasilania i strerowania. 11. Zdjąć wciągnik ze struktury podpierającej i sprowadzić go na dół. 12. Schować wciągnik łańcuchowy oraz torbę łańcucha do swoich przegrów w skrzyni transportowej (jeśli jest to możliwe do zastosowania) lub innych pojemników transportowych i/lub magazynowych. 13. Usunąć ze struktury podpierającej zacisk belki, wspornik oraz zawiesie. Strona 9 z 36

10 INSTALACJA WCIĄGNIKA ŁAŃCUCHOWEGO Ogólne: 1. Upewnić się, że struktury wspierające i punkty zamocowania są w stanie bezpiecznie zaabsorbować wagę ładunków, które chce się podnosić. 2. Haki powinny być zamocowane do odpowiednich punktów tak, aby obciążenie było wyłącznie w siodle haka. Nigdy nie lokować ładunku na końcówce haka. Zatrzaski haka zawsze powinny dokładne się zamykać. 3. Urządzenie Prolyft może być montowane w pozycji pionowej (jako motor up ) w sytuacji tradycyjnego przemysłu lub w przemyśle turystycznym w pozycji poziomej (jako motor down ). Zawsze należy się upewnić, czy to łańcuch załadunkowy ma się poruszać czy obudowa wciągnika ma się poruszać. To ma wpływ na sposób używania przewodów zasilacjących i sterujących. 4. Podłączać sterowniki do wciągnika łańcuchowego jak pokazuje Diagram Okablowania zaczynający się na stronie 21. Instalując trzyfazowy wciągnik łańcuchowy, należy sprawdzić, czy wciągnik porusza się w zamierzonym kierunku podczas obsługiwania sterownika. Aby poprawić niewłaściwy ruch motoru, odwrócić jakiekolwiek dwa przewody (za wyjątkiem żółtego/zielonego przewodu uziemienia) przy źródle zasilania. Nie zmieniać połączeń we wciągniku łańcuchowym. Po sprawdzeniu poprawnego kieruku poruszania się wciągnika, można wykonać stałe połączenia przewodów przy źródle zasilania. 5. Po właściwym podłączeniu sterownika, opuścić wciągnik w celu dobrania właściwej długość łańcucha do zawieszenia haka łańcucha do punktu zawieszenia wciągnika. 6. Upewnić się, że ładunek będzie znajdował się w siodle haka. 7. Wciągnik łańcuchowy powinien mieć możliwość ustawienia sie w lini podczas, prostego i pionowego podnoszenia ładunku. Nie próbować wciągać ładunku blisko narożników konstrukcji. Poruszające się łańcuchy mogą być niebezpieczne ze względu na ścieranie, niszczenie miekszych materiałów takich jak aluminiowe kratownice. 8. W wersji niskonapięciowej wciągnika łąńcuchowego ustawić wyłączniki krańcowe na wymagany zakres pracy urządzenia (PATRZ: USTAWIENIA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH strona 17). 9. Konieczne jest, aby łańcuch nie był skręcony; zwłaszcza we wciągnikach o podwójnym przewinięciu łańcucha. Skręcenia łańcucha mogą powodować niebezpieczne sytuacje! Skręcenia pojawiają się wtedy, kiedy dwutonowy ładunek wywróci się do góry dnem lub kiedy luźna końcówka łańcucha nie jest właściwie zamocowana po stronie wciągnika łańcuchowego. 10. Jeśli to konieczne, należy naoliwić łańcuch (patrz: OLIWIENIE, strona 18). Stosowanie w trasach: 1. Wciągniki łańcuchowe używane w trasach objazdowych są często przewożone z jednego miejsca na drugie w powtarzalny sposób. To może powodować szybsze zużywanie i ścieranie się wciągnika. Dlatego zaleca się stosowanie twardych i ochronnych skrzyń transportowych. Powinny one zapewniać mocne podparcie dla korpusu wciągnika oraz mieć oddzielną przegrodę dla łańcucha. 2. We cciągniki łańcuchowe używane w trasach objazdowych często zachodzi potrzeba do wciągania i wyciągania łańcucha. Powinno się to odbywać ze szczególną uwagą, ponieważ zakeszczenie, zasupłanie łańcucha może poważnie uszkodzić łańcuch wciągnika. 3. Przed każdym użyciem niezbędna jest wizualna kontrola urządzenia. 4. Każdy rodzaj uszkodzenia powinien zostać sprawdzony. W niniejszej instrukcji są wymienione kryteria uszkodzeń, które dyskwalifikują urządzenie przed dalszym używaniem. OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIEM Wciągnik łańcuchowy wyposażony jest w ustawione w fabryce sprzęgło antyprzeciążeniowe, które pozwala podnościć ładunki w zakresie nominalnego obciążenia, jednak zapobiega przed podnoszeniem ładunków o masie przekraczającej ładowność urządzenia. Dzieje się tak za sprawą zastosowania mechanicznego urządzenia poślizgowego (typowe dla wciągników łańcuchowych przeznaczonych dla przemysłu rozrywkowego). Jeżeli masa podnoszonego ładunku przekracza zdolność podnoszenia sprzęgła przeciążeniowego, silnik będzie kontynuował pracę, co doprowadzi przegrzania sprzęgła oraz silnika wciągnika łańcuchowego. Można temu zapobiec poprzez natychmiastowe zwolnienie przycisku UP (Góra) i zredukowanie masy ładunku w stosunku do nominalnej ładowności wciągnika łańcuchowego. W celu dodatkowych informacji patrz: PRZEKŁADNIA ZĘBATA na stronie 19. OGRANICZENIA RUCHU 1. Ruch łańcucha dla wciągnika firmy Prolyft sterowanego niskonapięciowo ograniczony jest przez wyłączniki krańcowe UP (Góra) i DOWN (Dół), które powinny być regulowane w celu zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym oraz wypadkom, które mogą wystąpić po przekroczeniu dopuszczalnego zakresu ruchu urządzenia. Zdecydowanie zaleca się nie używania wciągnika w tych zakresach, gdyż z są to dodatkowe funkcje bezpieczeństwa i tak powinny być traktowane. Przed transportem wyciągnąć łańcuch z powrotem na ok. 15 cm, aby zwolnić wyłącznik krańcowy. To ochroni mikro przełącznik przed samoczynnym włączaniem się podczas drgań powstałych na skutek nierówności na drodze. 2. Ruch łańcucha dla wciągnika firmy Prolyft sterowanego bezpośrednio nie jest ograniczony, poza zabezpieczeniami mechanicznymi w postaci haka i blokady na końcu łańcucha. Zdecydowanie zaleca się zachować odcinek 15 cm łańcucha między korpusem wciągnika a hakiem ioraz blokadą łańcucha. Nieprzestrzeganie tego może spowodować dodatkowe zużycie zabezpieczenia przeciw przeciążeniowego oraz może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Kiedy podczas podnoszenia pojedynczego ładunku używane są dwa lub więcej wciągników, działanie tylko jednego z nich może prowadzić do zmiany środka ciężkości ładunku, co spowoduje zmianę obciążenie na każdym wciągniku. Przeciążenie jednego z nich, nawet kiedy nie rusza się w tym czasie, może powodować ekstremalnie niebezpieczne sytuacje - może dojść do reakcji łańcuchowej defektów na skutek przeciążenia. Strona 10 z 36

11 TORBA NA ŁAŃCUCH (OPCJA) 1. Zdecydowanie zaleca się stosować torbę na łańcuch dla wciągników Prolyft. Torby jak pokazano na schemacie rys. 1 dostępne są u producenta lub dystrybutora. Torba mocowana jest tuż przy wciągniku, jej kształt i kolor sprawia, że jest niemal niewidoczna na tle wciągnika. Przed ich montowaniem należy zapoznać się z instrukcją i postępować zgodnie z jej treścią. 2. Każde inne torby na łańcuch, jakie będą używane, powinny być w stanie bez problemów wytrzymać ciężar pełnej długości łańcucha, a najlepiej, gdyby posiadały otwór w dnie, który pełniłby rolę odpływu dla wody deszczowej, zapobiegając jej gromadzeniu, co jest niemal niezbędne w razie używania wciągnika na świeżym powietrzu. Nie należy próbować umieszczać więcej łańcucha w torbie, niż jest to opisane w instrukcji, gdyż może to grozić uszkodzeniem wciągnika łańcuchowego, a także może dojść do niebezpiecznej sytuacji OBSŁUGA Wciągnik Prolyft zaprojektowany jest do pracy w zakresie jego nominalnej ładowności. Musi być sterowany za pomocą specjalnego dedykowanego systemu sterującego lub za pomocą sterownika z przyciskami. Prolyft zdecydowanie zaleca użytkowanie systemów z termicznym zabezpieczeniem silnika dla każdego wciągnika. Kierunek do góry (przycisk UP ) kontrolowany jest za pomocą zamykania obwodu między X1, a C20. Przycisk w dół ( DOWN ) zamyka obwód między X1, a C21. (patrz. Rys. 7A-7B). Operator powinien przez cały czas dokładnie wiedzieć, w którym miejscu znajduje się w danej chwili ładunek. Jeśli odległość krańcowa zostanie niemal osiągnięta, użytkownik powinien natychmiast zatrzymać silnik. W przypadku poprawnie ustawionych ograniczeń, jednostki tandemowe mogą zostać zsynchronizowane poprzez luzowanie wciągników do ich odpowiednich ograniczeń. W zależności od zastosowania, można użyć dolnego lub górnego ograniczenia.. Nie wolno używać wciągników do podnoszenia, utrzymywania, ani transportowania ludzi. Rys. 1 seria PLE z opcjonalną torbą na łańcuch KONWERSJA WCIĄGNIKA 1000KG NA 2000KG Model Prolyft PLE-12 (1000kg) może zostać przekształcony w wersję 2000kg za pomocą specjalnego zestawu (kod produktu: PLS ). Zestaw ten zawiera bloczek 2 tonowy, hak oraz punkt zaczepienia. Elementy wymienione poniżej zilustrowane są na rysunku 17 (strona 10) 1. Przeprowadź łańcuch przez wciągnik w ten sposób, aby pozostał +/- 1 metr łańcucha. Ułatwia to konwersję. 2. Odłącz urządzenie od źródła zasilania. 3. Odkręć śrubę (11), aby uwolnić aluminiową osłonę prowadnicy łańcucha (6). 4. Zdejmij hak łańcucha (12). 5. Załóż łańcuch na kole 2 tonowego bloczka (21). Zauważ: Musisz mieć pewność, że spawy w ogniwach łańcucha są skierowane na zewnątrz oraz tylko i wyłącznie na bok. 6. Przeprowadź łańcuch przez prowadnicę łańcucha (6) i przymocuj punkt zakotwiczenia (4 i 5). Zauważ: Musisz mieć pewność, że obie pętle łańcucha są wolne od skręceń. Skręcenie może spowodować poważne uszkodzenie wciągnika, zniszczenie własności, lub nawet obrażenia wśród ludzi, a w najgorszym wypadku śmierć. 7. Umieść z powrotem osłonę prowadnicy łańcucha i dokręć śrubę (9) z momentem 14 Nm. 8. Ponownie sprawdź, czy łańcuch został ułożony prawidłowo i wysuń podwójnie przełożony łańcuch, tak aby osiągnął swą właściwą długość. 9. Odwróć hak podnoszący, przy korpusie wciągnika (patrz rys. 10). 10. Przekaż numer seryjny wciągnika do Prolyft ze względu na gwarancję. 11. Zmień opisy wciągnika na nową wartość udźwigu. Zauważ! Ponieważ wciągnik został przekształcony na jednostkę o podwójnym przełożeniu łańcucha, dlatego dwukrotnemu zmniejszeniu uległa prędkość oraz wysokość podnoszenia. Aby zachować wysokość, na jaką można wciągać, powinien zostac zamontowany inny łańcuch o przynajmniej podwójnej długości w stosunku do długości wymaganej. Należy upewnić się, że zostaje wykorzystany oryginalny łańcuch Prolyft. Należy przestawić wyłaczniki krańcowe (strona 17). UWAGI DOTYCZĄCE OBSŁUGI Wskazówki, do których bezwzględnie należy się stosować, w celu zachowania poprawnej obsługi: 1. Należy znać wagę podnoszonego ładunku. Nie wolno przeciążać wciągnika. 2. Przy obsłudze wciagnika łańcuchowego zawsze należy odwoływać się do zasad zdrowego rozsądku. 3. NIE należy obsługiwać wciągnika, jeśli kierunek ruchu łańcucha jest inny, niż wciskany przycisk. Należy sprawdzić poprawne podłączenie faz, co wpływa na kierunek ruchu. 4. NIE wolno stosować bocznych odciągnięć łańcucha. 5. NIE obwiązuj dookoła łańcuchem wciągnika punktu zamocowania. Stosuj do tego oddzielne i poprawne mocowanie. 6. Korzystaj z silnika dopóki łańcuch jest napięty. 7. Sprawdzaj, czy ładunek jest poprawnie umieszczony w mocowaniu i na haku, zanim zostanie podniesiony. 8. Nigdy nie dopuszczaj, by ktoś znajdował się pod przemieszczającym się ładunkiem. 9. NIE poruszaj ładunkiem w sposób zagrażający personelowi. 10. NIE przemieszczaj ładunku poprzez sporadyczne używanie przycisków (dopuszczalne użycie ciągłe, nie przerywane). 11. NIE opuszczaj ładunku w miejsca, gdzie widoczność jest ograniczona, chyba, że takie postępowanie jest naprowadzane przez specjalną osobę. 12. NIE obsługuj urządzenia, jeśli wyłączniki krańcowe nie działają poprawnie. Należy sprawdzać je bez ładunku, za każdym razem przed używaniem wciągnika. 13. NIE obsługuj urządzenia, jeśli nie znajduje się nad środkiem ciężkości podnoszonego ładunku. 14. NIE obsługuj zniszczonego, lub nie działającego poprawnie wciągnika PROCEDURA AWARYJNA = OPUSZCZANIE BEZ ZASILANIA Jeśli nastąpi zanik zasilane w momencie, gdy na łańcuchu znajduje się ładunek, urządzenie automatycznie się zatrzyma. W nagłym i tylko w nagłym przypadku ładunek może zostać opuszczony bez konieczności zasilania w następujący sposób: 1. ODŁĄCZ WCIĄGNIK OD NAPIĘCIA I ZDEJMIJ POKRYWĘ ELEKTRYCZNĄ. 2. otwórz ręcznie hamulec dyskowy, używając do tego dwóch śrubokrętów płaskich, każdego z jednej strony hamulca, w miejscu znajdującym się blisko sprężyn hamulca. Podważ zworę magnesu (punkty X, Rys 4, Strona 18) żeby zamknąć cewkę i zwolnić hamulec. 3. Używaj wielokrotnych krótkotrwałych zwolnień zamiast ciągłego poluzowania hamulca. Nie wolno przekraczać prędkości normalnego opuszczania. Strona 11 z 36

12 WYPOSAŻENIE DODATKOWE CZUJNIKI POŁOŻENIA Wciągniki Prlolyft mogą zostać wyposażone w wewnętrzne czujniki w celach ustawiania pozycji. Skontaktuj się ze swoim dealerem, lub z autoryzowanym punktem serwisowym. STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ W celu płynnej pracy, bądź osiągania zróżnicowanej prędkości, wyciągarka może zostać wyposażona w sterowanie prędkością. W tym celu skontaktuj się z dealerem, lub autoryzowanym punktem serwisu. Sprzęgło ograniczające przeciążenie jest urządzeniem wykorzystywanym jedynie w nagłych przypadkach i nie powinno być wykorzystywane do mierzenia udźwigu urządzenia, lub do sprawdzenia przeciążenia wywoływanego przez dany ładunek. Mimo iż sprzęgło zapewni ochronę silnika przeciw zniszczeniom, wynikającym z przeciążeń, sprzęgło jest w stanie określić, czy dany ładunek mieści się w granicach udźwigu wciągnika łańcuchowego. OSTRZEŻENIE Nie należy celowo powodować obsunięć sprzęgła. Zbyt duży poślizg spowoduje zniszczenie samego sprzęgła, a także silnika. Grozi to niebezpieczeństwem. Strona 12 z 36

13 HAKI I UCHWYTY W odniesieniu do rys Przed użyciem należy dokonać oględzin haków pod kątem pęknięć, ekstremalnego zużycia, odkształceń i rozgięć. 2. Należy wymienić haki, które w jakikolwiek sposób wykazywałyby powyższe objawy. Jeśli gardziel haka rozgięta jest bardziej, niż dopuszczalne 15% wartości obowiązującej, hak został przeciążony i należy go wymienić. Każdy hak, wygięty, lub skręcony bardziej, niż 10 o od płaszczyzny haka w stanie idealnym, także powinien zostać wymieniony. 3. Także zatrzaski (zabezpieczające wyjście/ gardziel) haków powinny zostać sprawdzone, by zapewnić ich poprawną pracę, a więc bezproblemowe zamykanie i otwieranie, by dobrze spełniały swoją funkcję i zabezpieczały ładunek, gdy zostanie zamocowany. 4. Należy także dokonać przeglądu trzonka i nakrętki pod kątem jakichkolwiek zerwań gwintu, czy innych zniszczeń. Nakrętka powinna być dokładnie zablokowana przez zawleczkę. Rys. 2a hak sztywny Hak Ad. Jed D F G H J K L O P R T X XX Y YY Z Średnica Kod zestawu sztywny n. otworu Hak nr: Cale 3,67 1,50 1,06 1,21 1,06 0,88 6,29 1,06 2,54 2,75 1,03 0,72 2,50 1,00 1,0 0 0,18 4 x i mm 38,1 26,9 30,7 26,9 22,3 159,7 26,9 64,5 26,1 18,2 63,5 25,4 93,22 69, kg ,57 Hak nr: Cale 4,20 1,63 1,27 1,43 1,19 0,94 7,26 1,16 2,80 3,16 1,16 0,88 2,84 1,00 0,18 4 x kg mm 106,6 41,1 32,2 36,3 30,2 23,8 184,4 29,4 71,1 29,4 22,3 72,1 25,4 80, ,57 Hak obrotowy Hak nr: i 1000kg Hak nr: 5 Ad. 3M10 4 Jed n. Cale 3M kg mm 133,6 0 D F G H J K L O P R T X XX Y YY Z Średnica otworu Kod zestawu 4,73 1,76 1,48 1,65 1,32 1,00 4,85 1,26 3,06 3,57 1,29 1,04 1,16 1,06 1,00 0,18 4 x 1304 mm 120,1 44,7 37,5 41,9 33,5 25,4 123,1 32,0 77,7 32,7 26,4 29,4 26,9 25,4 90,68 4, Cale 5,26 1,89 1,69 1,87 1,45 1,06 6,19 1,36 3,32 3,98 1,42 1,20 1,76 1,69 1,00 0,18 4 x ,0 1 42,9 3 47,5 0 36,8 3 26, ,2 3 34,5 4 84, ,0 9 36,0 7 30,4 8 44,7 0 42,9 3 25,4 0 4,57 Rys. 2b hak obrotowy Strona 13 z 36

14 Rys. 2c uchwyt Jest to standardowy, uniwersalny uchwyt do podwieszania, dostępny do Prolyft. Wymiary podane są w milimetrach. Uchwyt ten jest odwracalny do ustawień przy konwersji z modelu o jednym przełożeniem na model z dwoma przełożeniami łańcucha. Strona 14 z 36

15 PRZEGLĄD I KONSERWACJA KOTROLE I PRZEGLĄD Planowa inspekcja dla tego wciągnika łańcuchowego powinna być przeprowadzana w zależności od cżęstości użytkowania, stopnia ciężkości pracy i warunków środowiskowych. Niektóre przeglądy powinny być dokonywane częściej (od jednego dnia do miesiąca), a inne tylko okresowo (od miesiąca do roku). Warunki, w jakich wciągniki łańcuchowe używane są w branży rozrywkowej mogą różnić się tak jak w przypadku innych instalacji. Począwszy od stałych konstrukcji w zamkniętych centrach konferencyjnych, a skończywszy na półrocznym stosowaniu w ciężkich warunkach atmosferycznych na plażach. Lub od okazjonalnego użytkowania w studiach telewizyjnych, do niemal codziennego stosowania w przemyśle turystycznym, czy od mniej niż jednego dziennie użycia w teatrze, do różnorodnych sekwencji podnoszenia w wypełnionej dymem i miejscami trudnodostępnej konstrukcji w dyskotece. Zaleca się, aby Lista Zadań Przeglądu i Konserwacji i raport inspektora, podobne do pokazanych na rys. 8A i 8B na stronach 23 i 24 były wypełniane, aby można było się do nich odnieść. Każdy przegląd powinien być wykonywany przez fachowca. Specjalne przeglądy powinny być dokonywane jako rezultat znaczących napraw, lub jakichkolwiek wydarzeń, budzących podejrzenia, że udźwig i zdolność do pracy wciągnika mogły zostać zmienione. ŁAŃCUCH 1. Przed każdym użyciem należy sprawdzać, czy na łańcuchu nie ma żadnych skręceń, wgięć, odkształceń, pęknięć, ani śladów korozji. Sprawdź, czy na łańcuchu nie ma śladów ogólnego zużycia, ani rozciągnięcia, poprzez porównanie go z odcinkiem nieużywanym, (np. luźny koniec). Zwieś łańcuch w pionie, z obciążeniem około 10 kg, by go napiąć. Użyj dużej suwmiarki i zmierz dogodną zewnętrzną długość określonej ilości ogniw (około 150 mm). Porównaj ten wymiar z wymiarem używanego łańcucha na identycznym odcinku i oblicz procentowe wydłużenie łańcucha. 2. Łańcuch powinien być czysty i nasmarowany (patrz Smarowanie - strona 18). Dokonuj oględzin łańcucha za każdym razem, gdy wciągnik jest używany. Z urządzenia nie wolno korzystać, jeśli łańcuch jest skręcony.przegląd łańcucha jest bardzo ważnym elementem konserwacji wciągnika łańcuchowego. Sprawdzaj poszczególne ogniwa, a także wydłużenie całego łańcucha. Łańcuch założony na tym silniku wciągającym został poddany obróbce cieplnej, a jego rozmiary są dobrze sprawdzone. Nie należy zastępować go innym, niż łańcuch producenta. Z doświadczenia Prolyft wynika, że w branży rozrywkowej zużycie łańcucha jest stosunkowo ograniczone i bardzo często niemożliwe jest zmierzenie nawet po 10 latach użytkowania. Z drugiej strony jednak bardzo często zdarza się, że łańcuch ładunkowy jest używany niewłaściwie, nadwerężany, a także zaniedbywany pod względem ochrony przed korozją. Poważnie zniszczony, zniekształcony, wgięty, częściowo zjedzony, czy nawet popękane ogniwa łańcucha to usterki często zgłaszane przez użytkowników w branży rozrywkowej i należy pilnować, aby takie łańcuchy jak najszybciej były wycofywane z użycia. To wszystko obejmuje odpowiedzialność użytkownika za wciągnik łańcuchowy. INDENTYFIKACJA ŁAŃCUCHA: Łańcuch Prolyft może być rozpoznawany i określany jako oryginalny na podstawie następujących oznaczeń na łańcuchu. Specyfikacja łańcucha: średnica 7,1mm skok 20,5mm znacznik DAT klasa Klasa 80, minimalna wytrzymałość 800 N/m2 obowiązujący standard DIN8684 typ oznaczeń rysunek poniżej co 10 ogniw twardość powierzchni 85 HR15N (500Hv w skali Vickers a) = (+/-75HRA w skali Rockwell a A) Maksymalne obciążenie 1000kg pojedynczy łańcuch Minimalna wytrzymałość na pęknięcie 6448 kg pojedynczy łańcuch Maksymalne wydłużenie 10% Waga na metr 1,114 kg W przypadku wymiany łańcucha należy używać tylko i wyłącznie produktu Prolyft Strona 15 z 36

16 Łańcuchy o całkowicie identycznych wymiarach mogą skrajnie różnić się stopami z jakich są wykonane, a także charakterystyką odporności na pęknięcia i zerwania, wydłużanie i mieć inną cenę niż łańcuchy fabryczne. Łańcuchy przeznaczone wyłącznie do wciągników łańcuchowych są generalnie droższe ponieważ ich wykonanie wymaga większych środków, ponieważ muszą spełniać określone wymagania i zapewniać bezpieczeństwo pracy. Zwykłe łańcuchy służące do podwieszania są znacznie tańsze, ale w żaden sposób nie gwarantują bezpieczeństwa, gdy zostaną użyte we wciągniku. Nigdy nie należy mieć wątpliwości w tej kwestii, gdyż chodzi o bezpieczeństwo, a na nim nie należy oszczędzać. WYMIANA ŁAŃCUCHA, GDY ZNAJDUJE SIĘ ON WE WCIĄGNIKU 1. Przy jednostce wiszącej na haku mocującym (pozycja silnikiem w górę), doprowadź hak ładunkowy do górnego ogranicznika. 2. ODŁĄCZ WCIĄGNIK OD ŹRÓDŁA PRĄDU i zdejmij osłonę elektryki. 3. Użyj śrubokrętu i wyjmij tabliczkę prowadzącą sprężyny z gniazd w nakrętkach przełączników krańcowych. Przesuń złotą nakrętkę na środek gwintowanego kołka. Nie odłączaj przewodów od przełączników krańcowych. 4. Usuń mocowanie starego łańcucha. W przypadku łańcucha podwójnie przełożonego wyjmij łańcuch z mocowania i wyciągnij go. 5. Utwórz ogniwo w kształcie litery C na końcu starego łańcucha poprzez szlifowanie ostatniego ogniwa używanej strony łańcucha. 6. Wykorzystując ogniwo C, przymocuj w tym miejscu nowy łańcuch. Upewnij się, że spawy na nowym łańcuchu będą skierowane na zewnątrz od koła napędowego wciągnika. Końcowe ogniwa muszą być ustawione do przymocowania karabińczyka trzymającego ślepy koniec łańcucha i do zamocowania support u łańcucha (podwójny łańcuch) bez żadnych skręceń na jego długości. Zauważ, że koniec łańcucha przymocowywany jest do karabińczyka. 7. Przy otwartej pokrywie elektryki, podłącz wciągnik do źródła zasilania. Upewnij się, że zielony przewód (uziemienie) jest dobrze podłączony (Patrz Instalacja, strona 5). 8. Delikatnie operując przyciskiem UP, wprowadź nowy łańcuch (a właściwie połączenie nowego i starego) tak, aby z drugiej strony wystawało około 38 centymetrów nowego łańcucha (15 ). 9. ODŁĄCZ WCIĄGNIK OD ŹRÓDŁA ZASILANIA. 10. Usuń ogniwo C i stary łańcuch. Zdejmij mechaniczny ogranicznik ze starego łańcucha zddejmując piercień osadczy przy pomocy płaskiego śrubokręta. Jeśli wciąż zaczepiony, odepnij stary łańcuch od karabińczyka. 11. Przymocuj mechaniczny ogranicznik do nowego łańcucha, umieszczając go na dwunastym ogniwie, łącząc na nim dwie połówki, tak, aby zaostrzone końce były skierowane w kierunku silnika. Nasuń tuleję i załóż pierścień zabezpieczający. Jeśli nie używasz pojemnika na łańcuch, przymocuj luźny koniec łańcucha do boku jednostki, używając karabińczyka. NIE DOPUSZCZAJ do jakichkolwiek skręceń na łańcuchu. 12. Ustaw dolny przełącznik krańcowy. 13. We wciągniku z pojedynczym przewinięciem łańcucha zamocuj zespół haka, używając do tego nowej śruby haka, lub zawleczki. W przypadku wciągnika z podwójnym przełożeniem, przeprowadź łańcuch przez zespół haka załadunkowego (spawy łańcucha w kierunku koła) i przymocuj łańcuch do gniazda łańcucha w korpusie wciągnika, wykorzystując nową zawleczkę. Upewnij się, że na łańcuchu nie ma żadnych skręceń. 14. Ustaw górny przełącznik krańcowy (Patrz strona 17). WYMIANA ŁAŃCUCHA, GDY WE WCIĄGNIKU NIE MA ŁAŃCUCHA 1. ODŁĄCZ WCIĄGNIK OD ŹRÓDŁA ZASILANIA i umieść go na stole warsztatowym. Usuń pokrywę elektryki, panel elektryczny i mocowanie hamulca elektrycznego. Niedopatrzenie w poprawnym odłączaniu może spowodować zagrożenie porażeniem prądem. ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ: Dokonaj wszystkich wymaganych czynności przy odłączaniu na samym początku, zanim przejdziesz do serwisowania urządzenia. 2. Zdejmij ochronę łańcucha ze spodu wciągnika. 3. Umieść łańcuch między koło ładunkowe, a prowadnicę łańcucha. Wprowadź łańcuch ręcznie, obracając osią hamulca. Postępuj tak do momentu, gdy z drugiej strony znajdzie się około 40 centymetrów łańcucha. Upewnij się, że spawy pionowych ogniw są skierowane od koła ładunkowego i łańcuch jest poprawnie ustawiony, aby zamocować luźny jego koniec. Upewnij się także, że jeśli hak jest już zamocowany, to skierowany jest w kierunku środka łańcucha lub w prawo patrząc od strony przekładni. 4. Umieść z powrotem osłonę łańcucha, sprawdzając jednocześnie poprawne ułożenie łańcucha i jakiekolwiek skręcenia. 5. Stosuj się do punktów z sekcji o wymianie łańcucha, gdy znajduje się on w silniku, co zapewni zakończenie procedury wymiany łańcucha. Zauważ: Obserwuj wszystkie części, z jakimi miałeś kontakt przy wymianie łańcucha i w razie wystąpienia poważnego zużycia, czy zniszczenia, zastąp je nowymi CZYSZCZENIE ŁAŃCUCHA Wyczyść łańcuch za pomocą specjalnego rozpuszczalnika, nie zawierającego kwasu i pokryj go smarem SAE90. Nadmiar oleju wytrzyj, by zapobiec kapaniu. Nigdy nie smaruj łańcucha smarem. STOPER KOŃCÓWKI ŁAŃCUCHA Stoper kończący powinien znajdować się na jedenastym od końca ogniwie łańcucha. Nie może znajdować się bliżej. PRZECINANIE ŁAŃCUCHÓW Łańcuch Prolyft jest zahartowany, przez co bardzo trudno jest go przeciąć. Polecane są w tym celu następujące metody: a) Użyj punktaka i kowadła, z obu stron, a następnie umieść całość w imadle i uderzaj młotkiem b) Użyj specjalnego przecinaka, przystosowanego do przecinania hartowanego łańcucha. Szlifowanie i cięcie łańcucha może się wiązać z odłamkami metalu. Przy wykonywaniu tych czynności należy nosić odzież ochronną i okulary. Strona 16 z 36

17 USTAWIANIE WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO Jeśli fazy nie są poprawnie podłączone, wyłącznik krańcowy może nie działać poprawnie WAŻNE: Przed korzystaniem z wciągnika łańcuchowego należy sprawdzić ustawienie wyłączników krańcowych. Zostały one skonstruowane po to, by chronić urządzenie przed uszkodzeniami powodowanymi przez zbyt głębokie przeciągnięcie łańcucha, lub mogą zostać wykorzystywane po to, żeby ustawić potrzebny przedział pracy w danym miejscu. Standardowy wyłącznik krańcowy Prolyft umożliwia ruch łańcucha w granicach 43 metrów, co dotyczy modelu 500/1000 kg, a w modelach do 2000 kg jest to 21 metrów. Nakrętki przełączników krańcowych są opatrzone specjalnymi kolorami, co ułatwia ich identyfikacje. Złota nakrętka oznacza górny przełącznik, srebrna dolny. Przesuwanie nakrętek do siebie, lub od siebie zmienia długość przeciągania (analogicznie do ustawienia). USTAWIANIE GÓRNEJ GRANICY (złota nakrętka) 1. Zawieś wciągnik w pozycji silnikiem do góry. Dla modelu z pojedynczym przełożeniem łańcucha naciskaj przycisk UP, aż od momentu, gdy osiągnięty zostanie minimalny prześwit 51 mm od obudowy wciągnika, do końca bloku. Modele z podwójnym przełożeniem wymagają 25 mm od support u do tej strony klocka ładunkowego, która jest wyposażona w prowadnicę. 2. ODŁĄCZ WCIĄGNIK OD ŹRÓDŁA ZASILANIA i zdejmij pokrywę elektryki. Niedopatrzenie w poprawnym odłączaniu może spowodować zagrożenie porażeniem prądem. ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ: Dokonaj wszystkich wymaganych czynności przy odłączaniu na samym początku, zanim przejdziesz do serwisowania urządzenia. 3. Przy pomocy śrubokręta odsuń tabliczkę prowadnicy sprężyny od gniazd znajdujących się w nakrętkach przełączników krańcowych. 4. Obracaj złotą nakrętką w kierunku przełącznika krańcowego, dopóki nie kliknie i przesuń ją dwa wcięcia dalej. Zwolnij tabliczkę prowadnicy sprężyny i upewnij się, że znalazła się na miejscu w obu nakrętkach przełączników krańcowych. Nie zmieniaj ustawienia drugiego przełącznika, jeśli został wcześniej dostosowany. USTAWIANIE DOLNEJ GRANICY (srebrna nakrętka) 1. Zawieś wciągnik w pozycji silnikiem do góry. Naciskaj przycisk DOWN do momentu, gdy pętla łańcucha zwisa co najmniej 15 cm od obudowy wciągnika. Minimalny prześwit to 51 mm od obudowy wciągnika, do końca bloku. 2. ODŁĄCZ WCIĄGNIK OD ŹRÓDŁA ZASILANIA i zdejmij pokrywę elektryki. Niedopatrzenie w poprawnym odłączaniu może spowodować zagrożenie porażeniem prądem. ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ: Dokonaj wszystkich wymaganych czynności przy odłączaniu na samym początku, zanim przejdziesz do serwisowania urządzenia. 3. Przy pomocy śrubokręta odsuń tabliczkę prowadnicy sprężyny od gniazd znajdujących się w nakrętkach przełączników krańcowych. 4. Obracaj srebrną nakrętką w kierunku przełącznika krańcowego, dopóki nie kliknie i przesuń ją dwa wcięcia dalej. Zwolnij tabliczkę prowadnicy sprężyny i upewnij się, że znalazła się na miejscu w obu nakrętkach wyłączników krańcowych. Nie zmieniaj ustawienia drugiego przełącznika, jeśli został wcześniej dostosowany. SPRAWDZANIE GÓRNEJ I DOLNEJ GRANICY 1. Podłącz wciągnik do prądu. Upewnij się, że zielony przewód uziemienia jest dobrze podłączony. Jeśli kable przełączników krańcowych są kiedykolwiek odłączane, należy się upewnić, czy zostały podłączone zgodnie z tabelą podłączeń. 2. Sprawdź kierunki ruchu haka. 3. Ostrożnie podciągnij łańcuch do górnej granicy i sprawdź, czy zatrzymuje się automatycznie na wymaganej wysokości. Nie pozwól, aby hak uderzył w obudowę wciągnika, ponieważ uszkodzi to urządzenie. Zachowaj minimalny prześwit 51 mm między wciągnikiem, a klockiem ładunkowym dla modelu pojedynczo przełożonego i 25 mm dla modelu z podwójnym przełożeniem. 4. Ostrożnie opuść łańcuch do wymaganego miejsca w którym powinien się zatrzymać, by sprawdzić, czy działa dolny przełącznik krańcowy. Nie dopuść do tego, by luźny koniec łańcucha się naprężył, ponieważ w ten sposób wciągnik zostanie uszkodzony. Między obudową, a stoperem łańcucha powinien być minimalny prześwit 51 mm. 5. Jeśli górna i dolna granica została ustawiona poprawnie, wciągnik jest gotowy do pracy. Jeśli nie, należy jeszcze raz ustawić przełączniki krańcowe. HAMULEC Jeśli jest poprawnie ustawiony będzie szybko uwalniał łańcuch za każdym razem, gdy popłynie przez niego prąd. Hamulec jest w stanie zapewnić płynną pracę i bezpieczne zatrzymanie ładunku w granicach udźwigu. Jeśli wciągnik, po zwolnieniu przycisku nadal wykonuje pracę (najczęściej przy opuszczaniu), lub nie pracuje natychmiastowo, oznacza to, ze należy ustawić hamulec. USTAWIANIE HAMULCA 1. ODŁĄCZ WCIĄGNIK OD ŹRÓDŁA ZASILANIA i zdejmij pokrywę elektryki. Niedopatrzenie w poprawnym odłączaniu może spowodować zagrożenie porażeniem prądem. ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ: Dokonaj wszystkich wymaganych czynności przy odłączaniu na samym początku, zanim przejdziesz do serwisowania urządzenia. 2. W odniesieniu do rys. 4, przestrzeń pomiędzy A, a polem B powinna zostać sprawdzona. Właściwy odstęp to 0,38mm. Ustawienie nie jest konieczne dopóki odstęp nie osiągnie 1mm. 3. Ustaw przestrzeń za pomocą 3 nakrętek F i kontroli, czy odstęp jest identyczny po obydwu stronach cewki. 4. Należy sprawdzić, czy dyski hamulca są właściwie ustawione przed ponownym złożeniem Strona 17 z 36

18 5. Ustawianie zostało zakończone, a hamulec jest sprawny. Umieść z powrotem pokrywę, podłącz źródło zasilania i sprawdź pracę hamulca. częstego czyszczenia i smarowania. ŁOŻYSKO HAKA Wokół krawędzi łożyska zaaplikuj kilka kropli oleju przekładniowego, lub silnikowego SAE 30. KOŁEK PRZEŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO Usuń jakikolwiek pył, który się w tym miejscu nagromadził i spryskaj smarem do użytku ogólnego. Przed dokonywaniem jakichkolwiek napraw, czy rozmontowywania urządzenia, zawsze należy zdjąć ładunek i odłączyć je od źródła zasilania. Naprawianie Wciągnika Łańcuchowego Rys. 4 Mocowanie hamulca. Upewnij się, że spód rdzenia nie opiera się o adapter H. Po wprowadzeniu ustawień prześwit zostanie zmniejszony. Gdy zostanie zredukowany do zera, należy wymienić tarcze hamulca. Minimalna, dopuszczalna grubość tarczy to.4,1. OKABLOWANIE Jednostki jednofazowe (115/230V) są okablowane na 230V, a jednostki trójfazowe (230/460V) na 230/460V, chyba, że zostało to zmienione w zamówieniu. Konwersja dwu-napięciowych jednostek może zostać przeprowadzona bardzo szybko i łatwo, jak zostało to przedstawione. 1. ODŁĄCZ WCIĄGNIK OD ŹRÓDŁA ZASILANIA i zdejmij pokrywę elektryki 2. Przy konwersji jednostki /3 fazy na jednostkę 230/3 fazy, należy dodać zworki C4, C5 i C6, jak zostało to pokazane na schemacie 7A i 7B. Przewody T4, T5 i T6 zostają wtedy zwarte. Jeden z przewodów transformatora H2 (niskie napięcie) i H4 (wysokie napięcie) jest podłączony do złącza, jak pokazano to na schemacie, zależnie od napięcia. 3. Upewnij się, że wszystkie części złącza są ciasno dopasowane. Podłączenia sprawdź ze schematem. 4. Sprawdź pracę wciągnika, upewniając się, że kierunek ruchu jest właściwy. WAŻNE: Zawsze odnoś się do schematu umieszczonego na spodzie pokrywy elektryki, kiedy wykonujesz naprawy elektryki. Upewnij się, że wszystkie gniazda dobrze się trzymają i sprawdzaj jakiekolwiek uszkodzenia. Ważne jest także odpowiednie dobieranie bezpieczników. SMAROWANIE Właściwe smarowanie jest niezbędne do zapewnienia trwałej i poprawnej pracy wciągnika łańcuchowego. Odnieś się do zalecanego smarowania, preparatów, jakich należy używać i tego, jak często konserwować w ten sposób urządzenie, a także do następujących punktów. SKRZYNIA BIEGÓW Skrzynia biegów w tym wciągniku łańcuchowym jest fabrycznie wypełniona 1153cc (39oz US) olejem do skrzyni biegów SAE 90 EP. Aby sprawdzić poziom oleju należy zawiesić jednostkę na haku do podwieszania (pozycja silnikiem do góry) i wyjąć korek poziomu oleju. Olej powinien być na wysokości otworu. ŁOŻYSKA Wszystkie łożyska z wyjątkiem łożyska haka i (w dwutonowej wersji) łożyska luźnego koła, są nasmarowane fabrycznie i nie wymagają dodatkowego smarowania. Hałaśliwe, lub zużyte łożyska powinny zostać wymienione ŁOŻYSKO LUŹNEGO KOŁA Rozmontuj blok 2 tonowy i nałóż wewnątrz cienką warstwę tłuszczu NGLI #2, lub odpowiednika. Zauważ: jeśli wciągnik pracuje w otoczeniu zawierającym pył, mogący doprowadzić do ścierania, może zajść konieczność NAPRAWIANIE WCIĄGNIKA ŁAŃCUCHOWEGO Zauważ: jeśli nie dysponujesz doświadczonym mechanikiem, który mógłby zająć się naprawą Twojego wciągnika, zalecamy wysłanie urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego w celu naprawy. Zaleca się używanie jedynie autoryzowanych części. 1. Przy większych naprawach, lub gdy wciągnik musi zostać rozmontowany przy punkcie zawieszania, konieczne będzie przeniesienie urządzenia na warsztat 2. W przypadku napraw wymagających jedynie zdjęcia pokrywy elektryki, zdejmowanie wciągnika nie jest konieczne. Przydatne jest jedynie opuszczenie łańcucha na wygodną wysokość. W dokonywaniu napraw pomocne będą następujące instrukcje, które dla ułatwienia podzielone zostały na rozdziały. ŚRUBY Wszystkie śruby powinny być co najmniej klasy 8,8. Śruby skrzyni biegów wymagają momentu siły 12,5Nm. Powinny być kontrowane. Wszystkie ważne śruby są zaplombowane. CZĘŚCI ELEKTRYCZNE I HAMULEC 1. Kończące bloki i zatrzaski schodzą z prowadnic po użyciu małego śrubokręta. NIE NALEŻY ZSUWAĆ KOŃCZĄCYCH ZATRZASKÓW. Złącze może zostać zsunięte, ale w drugą stronę musi być nałożone, nie nasunięte. W miejscu, w którym złącze pasuje dokładnie do prowadnicy, jedna strona ma sprężynę, lub poduszkę, która wywołuje nacisk na krawędź prowadnicy. Poprzez przyciśnięcie na boku złącza można tą część założyć, lub zdjąć za pomocą obrotu. Zauważ numery oznaczające gniazda w złączu i ustaw tą część tak, jak wskazuje schemat. Strona 18 z 36

19 Nie demontuj, ani nie przestawiaj sprzęgła. Nie wolno też zakładać sprzęgła z innego silnika. Postępowanie niezgodne z tymi instrukcjami uchyli gwarancje i może stworzyć niebezpieczeństwo. W przypadku konieczności wymiany sprzęgła, co może być spowodowane zużyciem, lub utratą ustawień fabrycznych, zawsze należy zakładać nowe sprzęgło. Rys. 5 Mocowanie hamulca i przełącznika krańcowego 2. Usuń panel elektryczny poprzez odkręcenie odstających śrub. Hamulec i przełącznik krańcowy są teraz dostępne w stopniu, w jakim zostało to przedstawione na rysunku. 3. Usuń transformator założony na kołkach, znajdujący się z tyłu płytki panelu, w razie potrzeby jego wymiany. 4. W przypadku wymontowania przełącznika krańcowego odnieś się do rys. 15. Aby poprawnie ustawić przełącznik krańcowy, skorzystaj z informacji w podpunkcie temu przeznaczonym. SILNIK Silnik wciągnika łańcuchowego znajduje się po przeciwnej stronie w stosunku do położenia części elektrycznych, ale połączony jest z nimi przewodami biegnącymi wzdłuż obudowy. 1. Jeśli konieczna jest wymiana, lub naprawa silnika, ODŁĄCZ WCIĄGNIK OD ŹRÓDŁA PRĄDU i zdejmij pokrywę elektryki. 2. Poluzuj zatrzaski śrub na klockach i odwracającym złączu, w celu odłączenia kabli silnika. 3. Wyjmij cztery kołki mocujące silnik do obudowy. Stanie się luźny na łączeniu. Niedopatrzenie w poprawnym odłączaniu może spowodować zagrożenie porażeniem prądem. ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ: Dokonaj wszystkich wymaganych czynności przy odłączaniu na samym początku, zanim przejdziesz do serwisowania urządzenia. 4. Dokonaj przeglądu łączenia silnika, koła, a także wszystkich łożysk. Wymień części w razie potrzeby. 5. Zainstaluj nowy, bądź naprawiony silnik zgodnie ze schematem okablowania, znajdującym się na spodzie pokrywy elektryki. PRZEKŁADNIE Do pomocy przy wymianie przekładni i trybów użyj części z listy. Jako, że wymiana przekładni to znacząca naprawa, należy zdjąć wciągnik i przenieść go na stół warsztatowy. 1. ODŁĄCZ WCIĄGNIK OD ŹRÓDŁA ZASILANIA i zdejmij pokrywę elektryki. 2. Zdejmij panel elektryczny. 3. Zdejmij mocowanie hamulca 4. Spuść olej ze skrzyni biegów 5. Wykręć cztery śruby mocujące pokrywę skrzyni biegów do obudowy skrzyni biegów i zdejmij pokrywę. 6. Dokonaj przeglądu przekładni w celu wykrycia pękniętych lub zużytych zębów. Sprawdź wszystkie łożyska. Sprzęgło zabezpieczające łańcuch przed poślizgiem jest fabrycznie ustawione i nie wolno go przestawiać, ani demontować. 7. Zmontuj wszystko ponownie w odwrotnej kolejności niż demontaż, upewniając się, że uszczelka znajduje się na swoim miejscu i jest w dobrym stanie. Pokryj ją za pomocą Permatex lub używając cementu do uszczelek. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by nie uszkodzić plomb olejowych 8. Upewnij się, że olej został uzupełniony do jego właściwego poziomu, co zostało wskazane na wciągniku. Zbyt duża jego ilość spowoduje wyciek z urządzenia podczas jego pracy. 9. Sprawdź złącza i okablowanie, by upewnić się, że są poprawnie zamocowane i podłączone zgodnie ze schematem okablowania. Przed ponownym umieszczeniem wciągnika na stanowisku pracy, upewnij się, że hamulec działa poprawnie. Rys. 6 Zamocowane przekładnie MOCOWANIE Do pomocy przy wymianie przekładni i trybów użyj części z listy. Części wciągnika muszą zostać rozdzielone na linii haka od góry, co umożliwia dokonanie przeglądu koła ładunkowego i prowadnic łańcucha. Patrz wymiana łańcucha, gdy we wciągniku nie ma łańcucha Po rozmontowaniu tej części sprawdź co następuje: Koło ładunkowe Łańcuch, prowadnice i tabliczki Support łańcucha (wersja 2 tonowa) Łożyska Wymień części w razie potrzeby, włącznie z śrubami, itd. Po zmontowaniu sprawdź poprawną pracę urządzenia. UWAGI DOTYCZĄCE KABLA ZASILAJĄCEGO Elektryczny wciągnik łańcuchowy wymaga wystarczającego źródła zasilania/ Niezwykle ważne jest, aby przy jednofazowym zasilaniu zapewnić, że wszystkie przewody prowadzące napięcie od źródła do wciągnika są właściwego rozmiaru w stosunku do napięcia. Niewłaściwe kable, czy też zwarcia w jego wnętrzu spowodują spadek napięcia, wysoki prąd i uszkodzą wciągnik, a także spowodują zagrożenie pożaru. Problemy te można zniwelować stosując napięcie 230V w urządzeniu 115/230V. Zalecenia dotyczące przekroju kabla zależnie od długości, koni mechanicznych silnika i napięcia 3 fazowego wciągnika 400V znajdują się poniżej. KABEL ZASILAJĄCY PRZEWÓD KOLOR/ EU KOLOR/ US PIN L1 / U1 Brązowy Brązowy 1 L2 / V1 Czarny Czarny 2 L3 / W1 Szary/ Czarny 3 Czarny PE / Żółty/ Żółty/ GND uziemienie zielony zielony Zero Niebieski Niebieski N Strona 19 z 36

20 NISKONAPIĘCIOWY KABEL STERUJĄCY PRZEWÓD KOLOR/ EU FUNKCJA PIN L1 Brązowy 110Vac 1 L2 Niebieski Góra 2 L3 Czarny Dół 3 PE / uziemienie Żółty/ zielony GND WEJŚCIA/ WYJŚCIA HAMULCA PRZEWÓD KOLOR/ EU PIN SILNIK 1 L1 Brązowy 1 L2 Czarny 2 L3 Czarny 3 GND Żółty/ zielony 4 SILNIK 2 L1 Brązowy 5 L2 Czarny 6 L3 Czarny 7 GND Żółty/ zielony 8 SILNIK 3 L1 Brązowy 9 L2 Czarny 10 L3 Czarny 11 GND Żółty/ zielony 12 SILNIK 4 L1 Brązowy 13 L2 Czarny 14 L3 Czarny 15 GND Żółty/ zielony 16+pe CZĘSTOŚĆ PRZEGLĄDÓW PRZEGLĄDY CZĘSTE Dotyczą części wymagających codziennych do comiesięcznych kontroli. Przeglądy codzienne powinny być traktowane jako oględziny przed każdym użyciem wciągnika danego dnia i mogą być przeprowadzane przez operatora, jeśli jest w tym celu wykwalifikowany. Ogólnie, rzeczami, które należy sprawdzać są: hak mocujący i ucho, hak ładunkowy i ucho, łańcuch, końcówki mocy i sterowania, włącznie ze złączami. Co więcej, powinien być sprawdzany ogólny stan korpusu wciągnika, w celu obserwacji, czy nie brakuje żadnych części, lub czy nie ma śladów uszkodzeń i zagrożenia w bezpiecznym użytkowaniu urządzenia. Takie przeglądy nie wymagają prawnie żadnych rejestrów, chociaż w przypadku firm wypożyczających sprzęt jest to wymagane ze względu na stan urządzeń, w jakim są zwracane. PRZEGLĄDY OKRESOWE Dotyczą części wymagających przeglądów w odstępach miesięcznych do rocznych. Muszą być przeprowadzane przez specjalnie wykwalifikowaną pod tym kątem osobę. Dokładny odstęp między przeglądami zależy od tego, jak często i w jakich warunkach pracuje wciągnik. Zdefiniowanie tych odstępów będzie zależało od doświadczenia użytkownika. W standardowych instalacjach w branży rozrywkowej zaleca się rozpoczęcie przeglądów od odstępów półrocznych i ewentualne zwiększenie tego okresu nawet do roku, w zależności od stanu wciągnika. Zalecane jest jednak sprawdzenie częstości przeglądów, określonej w przepisach nawet, jeśli z technicznego punktu widzenia częstszy przegląd nie jest konieczny. ZASILANIE PRZEWÓD KOLOR/ EU KOLOR/ US PIN L1 / U1 Brązowy Biały 1 L2 / V1 Niebieski Niebieski 2 L3 / W1 Szary/ Czerwony 3 PE / uziemienie Czarny Żółty/ zielony Zielony GND INNE NISKONAPIĘCIOWE KABLE STERUJĄCE PRZEWÓD KOLOR/ EU FUNKCJA PIN L1 Brązowy 110Vac 1 L2 Niebieski Góra 2 L3 Szary/ Dół 3 PE / uziemienie Czarny Żółty/ zielony GND KABLE MULTI PRZEWÓD KOLOR/ EU PIN L1 1 1 L2 2 2 L3 3 3 GND 4 4 L1 5 5 L2 6 6 L3 7 7 GND 8 8 L1 9 9 L L GND L L L GND pe MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ KABLI (w metrach) UDŹWIG KABLE 1,5 MM2 KABLE 2,5 MM2 WCIĄGNIK PROLYFT 400V/ 50Hz 230V/ 50Hz 400V/ 50Hz 250 kg kg kg kg V/ 50Hz Rzeczy podlegające przeglądom, to te, wymienione w rozdziale o częstych przeglądach plus co najmniej przedstawione poniżej: Poziom oleju w skrzyni biegów; Udźwig statyczny i dynamiczny, sprawdzany za pomocą specjalnych urządzeń; Każde podłączenie kabli i przewodów sterujących i w razie potrzeby ponowne plombowanie; Stopień zużycia łańcucha wciągnika; Mocowanie ślepego zakończenia łańcucha; Stan worka na łańcuch i punkty jego mocowania. Wszystkie te fragmenty przeglądu powinny zostać udokumentowane i podpisane przez osobę przeprowadzającą dany przegląd. Strona 20 z 36

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LINOWE AS, ASF DLA ELEKTRYCZNYCH WCIĄGNIKÓW LINOWYCH AS7, ASF7 Z SILNIKAMI Z WIRNIKAMI CYLINDRYCZNYMI Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

asp. Waldemar Pruss WYCIĄGARKI SAMOCHODOWE w działaniach Straży Pożarnych

asp. Waldemar Pruss WYCIĄGARKI SAMOCHODOWE w działaniach Straży Pożarnych asp. Waldemar Pruss WYCIĄGARKI SAMOCHODOWE w działaniach Straży Pożarnych Zastosowanie wyciągarek samochodowych w Straży Pożarnej - stabilizacja pojazdów - wydobycie pojazdów - rozdzielanie zderzonych

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50)

CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50) INSTRUCTIONS: PR-2500-UD (V.50) DATA 19-11-2006 CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50) INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. INSTALACJA CHWYTACZA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO Wciągniki łańcuchowe RZC Podnośniki Brano katalog 2 ` TYP UDŹWIG LICZBA ŁAŃCUCHÓW ŁAŃCUCH NACISK NA DŹWIGNIĘ (N) PRĘDKOŚĆ WCIĄGANIA (M/MIN)* ZAKRES TEMPERATUR PRACY (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 Nassau Polska Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 137 04-790 Warszawa Tel.: +48 22 673 02 57 Faks: +48 22 673 02 59 E-mail:

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

Spójrz w przyszłość!

Spójrz w przyszłość! Spójrz w przyszłość! POLSKI HAINster www.rialex.pl HAINster Elektryczny wciągnik łańcuchowy Optymalne wykorzystanie miejsca dzięki zwartej budowie Kompaktowe wymiary oraz optymalny skrajny dojazd haka,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez

Bardziej szczegółowo

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi.

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4.1 Podstawowe dane techniczne Wózki przesuwane są z wykorzystaniem wysokowytrzymałych suwaków techno-polimerowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl DTR Poniższa instrukcja powinna być umieszczona w miejscu umożliwiającym stały do niej dostęp dla personelu technicznego. Instrukcję należy przeczytać uważnie i ze zrozumieniem przed montażem, rozruchem

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. PODNOŚNIKI

VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. PODNOŚNIKI VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. PODNOŚNIKI 10.77T200 TOWER LIFT Tower Lift jest kompaktowym i bardzo nowoczesnym podnośnikiem zapewniającym, dzięki swojej stabilności, bezpieczne przenoszenie pacjentów. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Genie 250 CD

Instrukcja obsługi Genie 250 CD Instrukcja obsługi Genie 250 CD Drogi użytkowniku, dziękujemy za wybór urządzenia marki Genie. Jesteśmy pewni, że produkt ten spełni twoje wszelkie oczekiwania. Aby twoja praca z niszczarką przebiegała

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 0-00 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+ 7 00 MacShot model 790 Instrukcja montażu i konserwacji Przed rozpoczęciem montażu zestawu MacShot model

Bardziej szczegółowo

Odciągi łańcuchowe do mocowania ładunku

Odciągi łańcuchowe do mocowania ładunku Odciągi łańcuchowe do mocowania ładunku zgodne z normą PN-EN 12195-3 klasa 8; klasa 10 Różne systemy mocowania ładunku zgodne z normą PN-EN 12195-1 Dobór uzależniony od zastosowań Korzyści wynikające z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI 1. WPROWADZENIE... 2 Informacja ogólna...2 OSTRZEŻENIE...2 2. PRZENOSZENIE (ORAZ ROZPAKOWYWANIE)... 3 3. PRZECHOWYWANIE... 5 4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Genie 550 MXCD

Instrukcja obsługi Genie 550 MXCD Instrukcja obsługi Genie 550 MXCD Drogi użytkowniku, dziękujemy za wybór urządzenia marki Genie. Jesteśmy pewni, że produkt ten spełni twoje wszelkie oczekiwania. Aby twoja praca z niszczarką przebiegała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE. Instrukcja obsługi oraz konserwacji. Karta Gwarancyjna (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70)

BRAMY GARAŻOWE. Instrukcja obsługi oraz konserwacji. Karta Gwarancyjna (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70) BRAMY GARAŻOWE (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70) Instrukcja obsługi oraz konserwacji Karta Gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy za dokonanie zakupu naszych produktów. Zostały one zaprojektowane i wykonane

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 Właściwości: Krótki kabel mocowany do DB5 w celu połączenia z CBD4 za pomocą oddzielnego kabla silnika DESKLINE Maks. siła: 800 N (na nogę) Maks. prędkość: 38 mm/s

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu rolet zewnętrznych - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. 1. PEŁNA NAZWA UiSW: Uprząż Zasobnika Osobistego - UZO-100 2. NUMER INDEKSOWY: 3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (WG ADR):

KARTA KATALOGOWA. 1. PEŁNA NAZWA UiSW: Uprząż Zasobnika Osobistego - UZO-100 2. NUMER INDEKSOWY: 3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (WG ADR): KARTA KATALOGOWA 1. PEŁNA NAZWA UiSW: Uprząż Zasobnika Osobistego - UZO-100 2. NUMER INDEKSOWY: 3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (WG ADR): Nie dotyczy. 4. WIDOK OGÓLNY UiSW (ZDJĘCIE): Strona 1 z 5 5. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki pt. autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. Spis treści. Wstęp 9

Spis treści do książki pt. autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. Spis treści. Wstęp 9 Spis treści do książki pt. "URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE Suwnice Praktyczny poradnik do szkoleń" autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski Spis treści Spis treści Wstęp 9 1. Podstawowe wiadomości o dozorze

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

MTS Criterion Seria 60

MTS Criterion Seria 60 MTS Criterion Seria 60 Instrukcja podnoszenia i przenoszenia 100-238-534 A Informacja wydawnicza Informacja o marce handlowej Informacja o własności Walidacja i weryfikacja oprogramowania 2010 MTS Systems

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie

Bardziej szczegółowo

PROMIENNIKI PODCZERWIENI CIR.

PROMIENNIKI PODCZERWIENI CIR. PROMIENNIKI PODCZERWIENI CIR. 2 PROMIENNIK PODCZERWIENI 500-2000W. Wsporniki do montowania do ściany lub sufitu. Kratka zabezpieczająca. Odbłyśnik wykonany z gładko polerowanego aluminium o maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH BRAMĘ GARAŻOWĄ. NIESTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo