W61.pl. W61.pl Knauf Systemy suchych tynków i przedścianek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W61.pl. W61.pl Knauf Systemy suchych tynków i przedścianek"

Transkrypt

1 W61.pl Systemy Suchej Zabudowy 01/2015 W61.pl Knauf Systemy suchych tynków i przedścianek W611.pl Suchy tynk Knauf z płyt gipsowych W612.pl Suchy tynk Knauf z płyt z nacięciem V W631.pl Suchy tynk Knauf z płyt zespolonych EPS / W623.pl Przedścianka Knauf z profilem CD x27 W625.pl Przedścianka Knauf z profilem CW, z okładziną jednowarstwową W626.pl Przedścianka Knauf z profilem CW, z okładziną dwuwarstwową W623C.pl Przedścianka Knauf Cleaneo Akustik z profilem CD x27 W629C.pl Przedścianka Knauf Cleaneo Akustik z podwójnym profilem CW

2 W61.pl Knauf Knauf Systemy suchych tynków tynków i i przedścianek Zawartość strona Informacje podstawowe Suchy tynk z płyt gipsowych przy podłożach nośnych i równych do lekko nierównych bez wymagań fizycznobudowlanych do równych powierzchni wysokiej jakości, w najkrótszym czasie budowy Suchy tynk z płyt zespolonych Płyty gipsowe o różnych wymaganiach co do izolacyjności przy podłożach nośnych i równych do lekko nierównych dla okładzin termoizolacyjnych i z izolacją akustyczną Porównanie systemów Knauf 3 Energetyczna / budowlana ochrona cieplna 4 Informacje dotyczące izolacji wewnętrznej Izolacyjność akustyczna metody prognozowania Dane techniczne 9 Sposoby montażu płyt 12 Szczegóły 13 W611.pl Suchy tynk Knauf z płyt gipsowokartonowych / W612.pl Suchy tynk Knauf z płyt z nacięciem V W631.pl Suchy tynk Knauf z płyt zespolonych EPS / Knauf intherm W631.pl Knauf suchy tynk InTherm z płyt zespolonych Preferowane rozwiązania dla zapewnienia optymalnych połączeń w strefach mostków cieplnych Przedścianki z płyt gipsowokartonowych z konstrukcją metalową oraz warstwą izolacji przy niedostatecznie nośnych i bardzo nierównych powierzchniach dla wyraźnej poprawy izolacyjności termicznej i akustycznej istniejącej ściany także do montażu słupków nośnych pod urządzenia sanitarne Płyty Knauf / montaż okładziny / wysokości ścian 20 Szczegóły konstrukcyjne 21 W623.pl Przedścianka Knauf z profilem CD x27 22 słupki metalowe, mocowana bezpośrednio, z okładziną pionową W625.pl / W626.pl Przedścianka Knauf z profilem CW 23 słupki metalowe, wolnostojące, z okładziną pionową Obciążenie wspornikowe / nośność dybli do płyt gipsowokartonowych / trawersy 24 Preferowane rozwiązania dla zapewnienia optymalnych połączeń 25 w strefach mostków cieplnych Suche tynki / przedścianki Specjalne elementy do zabudowy w miejscach występowania 28 mostków cieplnych Szczeliny dylatacyjne / otwory drzwiowe / montaż przedścianki Przedścianki do absorpcji dźwięku W623C.pl / W629C.pl Przedścianki Knauf Cleaneo Akustik 31 konstrukcja metalowa CD x27, mocowana bezpośrednio / słupki metalowe z podwójnych profili CW, wolnostojące Informacje ogólne Zużycie materiałów 32 Konstrukcja, montaż 34 Szpachlowanie, okładziny 35 strona 2

3 W61 Knauf Systemy suchych tynków i przedścianek W61.pl Porównanie systemów Knauf Knauf Systemy suchych tynków i przedścianek Porównanie systemów Knauf Systemy Knauf Wymagania wobec powierzchni istniejącej ściany Przedścianki Płyty zespolone Płyty zespolone EPS Płyty gipsowo W623.pl, W625.pl, kartonowe W626.pl W631.pl InTherm W631.pl EPS W611.pl, W612.pl Preferowane warianty Suchy tynk brak nośna, najlepiej równa nośna, najlepiej równa nośna, najlepiej równa Opis systemu zróżnicowany montaż suchej zabudowy metalowa konstrukcja nośna mocowana bezpośrednio / wolnostojąca system izolacji zajmujący mało miejsca) (niewielka grubość dzięki niskiej przewodności cieplnej) montaż płyt za pomocą kleju gipsowego system izolacji montaż płyt za pomocą kleju gipsowego alternatywa dla tynku, bez dodatkowego zawilgocenia montaż płyt za pomocą kleju gipsowego Materiał izolacyjny wełna mineralna styropian EPS o niskim współczynniku (szary) styropian EPS Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,0 0,032 0,0 Klasa reakcji na ogień wg EN E (łatwo zapalne) E (łatwo zapalne) A2s1,d0 (niepalne) Pazoizolacja folia paroizolacujna w razie potrzeby z wbudowamą i zoptymalizowaną paroizola z warstwą aluminium / bez warstwy aluminium cją / bez paroizolacji tabela strona 4 tabela strona 4 tabela strona 4 z powłoką z aluminium, z papieru pakowego siarczanowego / bez powłoki Ochrona cieplna Energetyczna ochrona cieplna wg EnEV Termomodernizacja w celu ograniczenia rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną Q p'' dodatkowo do budowlanej ochrony cieplnej. Budowlana ochrona cieplna wg DIN 482 Termomodernizacja w celu osiągnięcia higienicznego klimatu wnętrza i trwałej ochrony konstrukcji budowlanej przed zawilgoceniem. brak poprawy lub tylko nieznaczna poprawa Niezbędna grubość izolacji i paroizolacja Łatwe zwymiarowanie dla spełnienia U 0,45 W/(m²K) w zależności od jakości termicznej i higienicznej istniających ścian zewnętrznych. Zoptymalizowane rozwiązania udokumentowane ekspertyzami tabela strona 4 Łatwe zwymiarowanie dla spełnienia R 1,2 m²k/w w zależności od jakości termicznej i higienicznej istniejących ścian zewnętrznych. tabela strona 4 Połączenia w strefach występowania mostków cieplnych Zoptymalizowane połączenia (temperatura powierzchni 12,6 C, zgodnie z ekspertyzami). Przy uwzględnieniu odpowiednich detali dodatkowe czynności nie są wymagane strona 1719 lub 2529 Brak informacji na temat charakterystyki termicznej (przestrzeganie minimalnej temperatury powierzchni) Konieczne do udokumentowania w oparciu o projekt budowlany. Izolacyjność akust. przyrost izolacyjności akustycznej istniejącej ściany najlepsze rozwiązanie nieznaczna / średnia poprawa średnia poprawa z reguły pogorszenie; nie nadaje się do poprawy izolacyjności akustycznej brak poprawy lub bardzo nieznaczna poprawa Przyrost wskaźnika izolacyjności akust. ΔR w i wskaźnik izolacyjności akustycznej R w proste określenie strony 68 proste określenie strona 8 Przyrost wskaźnika wzdłużnej izolacyjności akustycznej R L, w proste określenie Zeszyt techniczny Systemy akustyczne Knauf proste określenie Zeszyt techniczny Systemy akustyczne Knauf Właściwości higrotermiczne powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i określone na podstawie badać przy zastosowaniu najnowszej wiedzy technicznej oraz oprogramowaniu. 3

4 W61.pl Knauf Knauf Systemy suchych tynków tynków i i przedścianek Energetyczna i i budowlana ochrona cieplna cieplna ocieplanie ocieplanie istniejących istniejcych ścian ścian Min. izol. termiczna wg normy DIN 482 lub wymagań Rozporządzenia o oszczędzaniu energii [EnEV] (metoda elementów konstrukcji) Ściany w istniejących budynkach Niezbędna grubość izolacji / paroizolacji do: Rok budowy Ściany zewnętrzne Obliczeniowy współ Wartość współenergetycznej ochrony cieplnej U 0,45 W/(m²K) wg EnEV budowlanej ochrony cieplnej R 1,2 m²k/w wg DIN 482 czynnik czynnika (współczynnik przenikania ciepła) (współczynnik oporu cieplnego) przewodzenia nia ciepła przenika Knauf Knauf Knauf Knauf przedmm InTherm przed płyta ciepła U ścianka płyta ścianka zesp. EPS zespolona = 0,0 = 0,032 = 0,0 = 0,0 W/(mK) W/(mK) W/(mK) W/(mK) Rodzaj konstrukcji W/(mK) W/(m²K) mm mm mm paroizolacja paroizolacja paroizolacja paroizolacja do 1918 Mur Szkielet drewniany (nielicowany) Mur ceglany lub z kam. łamanego ok. 0 mm Szkielet drewniany z wypełnieniem 1,4 1,7 2,2 2,5 0,7 1,1 1,7 2, niemożliwe 1880 do 1948 Mur Mur po naprawie Mur ceglany mm 1warstwowy mm / 2warstwowy 0,6 0,9 1,7 1,9 0,7 0,94 1,4 1, do 1968 Pustaki 0,5 1,1 1,2 1,8 Mur lekki Cegła kratówka, beton komórkowy 0,7 1,1 1,4 1,8 Bloczki pełne z betonu pumeksowego 0,5 0,7 0,9 1,1 Ściana betonowa Beton z kruszywem z grysu 0,5 1, Mur lekki Element prefabrykowany z betonu Cegła porowata (trocinówka) ze zwykłą zapr. Płyta 3warstwowa lub płyta z betonu lekkiego 0,25 0,4 1,0 1,2 0,8 1,6 1,1 1, do 1978 Mur lekki Cegła kratówka lekka 0,3 0,9 1,1 Ściana drewn. sumikowo Dom gotowy w konłątkowa mm z izolacją strukcji drewnianej paroizolacja s d 20 m 0,6 0,8 Ściana betonowa Ściana z betonu przygotow. na miejscu budowy 2,3 3,6 3,9 Mur Ściana z cegły wapiennokrzemowej 1 1,9 2, niemożliwe niemożliwe Mur lekki Cegła kratówka lekka z zaprawą lekką 0,3 0,4 0,8 0, do WSVO Beton komórkowy 0,15 0,25 0,6 0,9 Element prefabrykowany z betonu Dom gotowy w konstrukcji drewnianej Płyta 3warstwowa lub płyta z betonu lekkiego Ściana drewn. sumikowo łątkowa mm z izolacją paroizolacja s 20 m d 0,6 1,4 0,9 1,5 0,5 0, do WSVO Standard Beton komórkowy Cegła kratówka lekka z zaprawą lekką 0,25 0,35 0,6 0,8 0,2 0,3 0,5 0, Informacje zawarte w tabeli obowiązują tylko w powiązaniu ze wskazówkami znajdującymi się na stronie 5. Wartości bazują na obliczeniach symulowanych niestacjonarnych przepływów ciepła i wilgoci (program WUFI) i zostały potwierdzone przez biegłego) Paroizolacja: Rozwiązania szkieletu drewnianego licowanego oraz jednowarstwowego muru licowanego na zapytanie. nie jest konieczna LDS 2 Silk (Knauf Insulation) LDS 0 (Knauf Insulation) płyta zespolona z wbudowaną Potwierdzenia: Opinie Nr , paroizolacją (współczynnik s d = m) strona 4

5 Prace przy izolacji wewnętrznej Szczelność Warstwy hamujące dyfuzję pary wodnej Przy wykonywaniu izolacji wewnętrznej do ochrony przed skraplaniem się pary wodnej w elementach konstrukcyjnych niezbędne jest dodadkowe usytuowanie warstw hamujących dyfuzję o odpowiednim oporze dyfuzji pary wodnej. Do tego celu przy okładzinach ściennych stosuje się głównie folie (tzw. paroizolacje), jak np. Knauf Insulation LDS 2 Silk i LDS 0, które spełniają jednocześnie funkcję szczelnej powłoki. W przypadku suchego tynku stosowane są najczęściej płyty zespolone z wbudowaną paroizolacją. Konieczność użycia warstwy hamującej dyfuzję należy w ramach projektowania rachunkowo sprawdzić dla danego przypadku i udokumentować (przykłady rozwiązań patrz tabela na stronie 4). Szczelność ma znaczenie nie tylko dla zminimalizowania strat ciepła, lecz przede wszystkim jest warunkiem długotrwałej ochrony przed szkodami budowlanymi. Dla zapewnienia wymaganej szczelności należy stosować się do szeregu zasad konstrukcyjnych i detali. Przy pracach związanych z izolacją wewnętrzną przede wszystkim należy zapobiegać przepływowi powietrza pod izolacją, ponieważ wskutek nieszczelności (konwekcja) powstają znacznie wieksze ilości wody kondensacyjnej niż przez dyfuzję. Można temu skutecznie zapobiec poprzez trwale hermetyczne połączenie szczelnej powłoki budynku z sąsiednimi elementami konstrukcyjnymi. Warstwę paroizolacji kładzie sie od strony pomieszczenia, w miarę możliwości na całej powierzchni. Projektant wybiera sposób wykończenia zgodnie z lokalnymi warunkami. Paroizolacja musi być w sposób trwały szczelnie połączona z sąsiednimi elementami konstrukcyjnymi. Paroizolację należy kłaść bez jej rozciągania. Połączenia pionowe paroizolacji zawsze umieszczać na słupkach. Wszystkie styki zakleić. Trwale szczelne sklejenie styków folii zgodnie z zaleceniami producenta wełny mineralnej Knauf Insulation System Uszczelniania LDS. Suchy tynk z pyt zespolonych W przypadku suchego tynku z płyt zespolonych szczelna powłoka tworzona jest w powierzchni zaszpachlowanych płyt gipsowych. Obszary połączeń muszą być szczelnie zaszpachlowane z użyciem taśmy spoinowej. Niezbędną szczelność chroniącą przed przepływem powietrza pod izolacją zapewnia użycie kleju gipsowego do płyt w sposób ciągły w obrębie ścian, podłóg i stropów (patrz strona 17). Na powierzchniach ościeży suchy tynk należy kłaść zawsze na całej powierzchni. Przedścianki W przypadku przedścianek szczelność uzyskuje się zwykle dzięki zastosowaniu folii paroizolacyjnej lub, alternatywnie, przez szczelnie zaszpachlowanie połączeń płyt gipsowych. Strefy połączeń szczelnej powłoki również są hermetycznie wykonywane (folię trwale szczelnie połączyć lub szczelnie zaszpachlować połączenia płyt gipsowych z użyciem taśmy spoinowej). Przebicia Przebicia izolacji należy również szczelnie zakleić. Gniazda i przewody instalacyjne należy wykonać szczelnie lub najlepiej usytuować w płaszczyźnie instalacji przed szczelną powłoką budynku. folia paroizolacyjna LDS 2 Silk / LDS 0 taśma LDS folia paroizolacyjna LDS 2 Silk / LDS taśma LDS Warunki stosowania izolacji wewnętrznej Ściany istniejące Ściana zewnętrzna musi być sucha (nienaruszone poziome i pionowe warstwy izolacyjne). Ochrona ściany (np. tynku) przed zaciekającym deszczem musi funkcjonować w sposób prawidłowy. W przeciwnym razie należy obliczyć bilans wilgotnościowy ściany. Przedstawione w tabeli na stronie 4 rozwiązania zakładają sprawną ochroną przed zaciekającym deszczem. W przypadku istniejących ścian należy, w razie konieczności, usunąć warstwy hamujące dyfuzję (np. farby olejne) lub wykonać ich perforację. Szczególnie starannie należy zaplanować izolację wewnętrzną w ścianach zewnętrznych ze szkieletem drewnianym, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią w szczególne wrażliwej konstrukcji szkieletu. W przypadku uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem / występowaniem pleśni, przed położeniem izolacji wewnętrznej należy wysuszyć istniejącą ścianę i przeprowadzić jej renowację. Uwaga Przedstawione w niniejszej karcie systemowej rozwiązania konstrukcyjne są przykładami, obowiązują tylko dla pokazanych sytuacji połączeń i służą do ogólnej orientacji. W przypadku warunków odbiegających od normy porojektant musi sprawdzić wykonanie szczegółów połączeń, ponownie je ocenić i w razie potrzeby obliczenia powtórzyć. 5

6 W61.pl Przedścianki Knauf Knauf izolacyjność akustyczna akustyczna Metody prognozowania Przyrost obliczonego wskaźnika izolacyjności akustycznej R w dzięki zastosowaniu przedścianki Knauf Okładzina ścienna z wolnostojącą lub bezpośrednio przymocowaną metalową konstrukcją nośną Okładzina ścienna tworzy ze ścianą masywną układ "masasprężynamasa". Stopień poprawy zależny jest od konstrukcyjnego wykończenia okładziny ściennej. Optymalne wyniki osiągane są pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad: maksymalne akustyczne konstrukcyjne oddalenie okładziny ściennej od ściany masywnej okładzina z płyt elastycznych Dostosowanie głębokości pustej przestrzeni do niskich częstotliwości rezonansowych Wytłumienie pustej przestrzeni materiałem izolacyjnym z otwartymi porami Rysunki schematyczne Obszerne badania firmy Knauf, jak również badania Instytutu Fizyki Budowlanej [IBP] w Stuttgarcie (raport z badań PBA 237/2003e) i Instytutu Badań Materiałowych [MPA] w Brunszwiku (raport 2080/5723) wykazały, że okładziny ścienne Knauf z metalową konstrukcją nośną, dzięki ich bardzo dobremu wykończeniu konstrukcyjnemu (dobra izolacja) zapewniają jeszcze lepszą poprawę izolacyjności akustycznej ścian masywnych w porównaniu z normą EN załącznik D. Wartości te zakładają poniżej opisaną konstrukcję okładzin ściennych: W623.pl mm 2x 12,5 mm Przedścianki Knauf Budowa: Metalowa konstrukcja nośna mocowana bezpośrednio za pomocą wieszaków bezpośrednich (W623) / słupki metalowe wolnostojące (W626) Okładzina dwuwarstwowa z płyt gipsowokartonowych Knauf o grubości 12,5mm Głębokość pustki mm Wypełnienie pustki materiałem izolacyjnym z otwartymi porami o oporze właściwym przepływu powietrza od r = 5 kpa s/m² (np. zwykła wełna mineralna szklana o gęstości ok. 15 kg/m³ ) W626.pl mm 2x 12,5 mm Wartości obliczeniowe wskaźnika izolacyjności akustycznej w etapach: Stopień poprawy ΔR w dzięki okładzinom ściennym Knauf (zgodnie z powyższym opisem) na ścianach masywnych Analizowany stopień izolacyjności akustycznej R w ściany masywnej *) bez przedścianki [db] db 50 R w = 33 log (m') 28 ΔR w = 37 R w / 2 45 przykład Ciężar w odniesieniu do powierzchni m' [kg/m²] Stopień poprawy ΔR w [db] 6 *) Przeciętne wartości dla muru, betonu itd. nie dotyczy cegieł z niekorzystnie, pod względem akustyki, ukształtowanymi otworami strona 6

7 W61.pl Przedścianki Knauf Knauf izolacyjność akustyczna akustyczna Metody prognozowania 2 Zabiegi konstrukcyjne K K1 K K2 Wartości korekcyjne K K uwarunkowane konstrukcyjnie Jednowarstwowe poszycie płytami gipsowokartonowymi Knauf 12,5 mm Wymiana wszystkich płyt gipsowokartonowych Knauf na płyty Diamant (w przypadku zmian konstrukcji w stosunku do przykładu wyjściowego na wykresie 1 ) Wartość korekcyjna K K 2 db + 2 db 3 Przyrost ΔR w z uwzględnieniem konstrukcyjnie uwarunkowanych wartości korekcyjnych K K Przykład wyjściowy z wykresu 1 : Ciężar ściany masywnej 0 kg (np. ściana z bloczków gipsowych 120 mm) Przedścianki z dwiema warstwami płyt gipsowokartonowych Knauf 12,5 mm Przyrost ΔR w = 18 db Zmiana konstrukcji w porównaniu z przykładem wyjściowym: Przedścianka z okładziną jednowarstwową (K K1) z płytami Diamant (K K2) przyrost z wykresu 1 wartość korekcyjna poszycie 1warstwowe wartość korekcyjna Diamant stopień poprawy uwzgl. wartości korekcyjne ΔR w 18 db + K K1 2 db + K K2 + 2 db = ΔR w, całk. 18 db 4 Określenie wskaźnika izolacyjności akustycznej R ściany masywnej z okładziną ścienną Knauf Przedścianka montowana jednostronnie w, całk. R przedścianka z jednowarstwowym poszy ciem Diamant 3 w, całk. ściana masywna z wykresu 1 R w 38 db + przedścianka z wykresu 3 ΔR w 18 db = ściana masywna z przedścianką R w, całk. 56 db Przedścianka montowana dwustronnie W przypadku przedścianki mocowanej po obu stronach ściany masywnej, dla przedścianki o niższym przyroście wskaźnika izolacyjności akustycznej ΔR w przyjmuje się połowę tej wartości. R w, całk. 2. przedścianka z 1warstwową okładziną Diamant 1. przedścianka z 1warstwową okładziną Diamant 3 ściana masywna 1. przedścianka 2. przedścianka z wykresu 1 z wykresu 3 R w 38 db ΔR w ΔR w / db 9 db = ściana masywna z przedścianką R w, całk. 65 db Współczynnik izolacyjności akustycznej R' w Dzięki powyżej podanym informacjom na temat przyrostu ΔR w można zoptymalizować rodzaj i ułożenie przedścianek z uwzględnieniem możliwości osiągnięcia pożądanego współczynnika izolacyjności akustycznej R' w. Projektant znający normę EN ma dzięki temu do dyspozycji konkretne informacje o przedściankach. Dla zwiększenia pewności przy projektowaniu zaleca się uwzględnić przy projektowaniu rezerwę rzędu co najmniej 2 db. strona 7 7

8 W61.pl Suchy Suchy tynk tynk Knauf z płyt z płyt zespolonych InTherm MW / Metody Izolacyjność prognozowania akustyczna dla tynku metody suchego prognozowania z płyt zespolonych dla suchego tynku z płyt zespolonych InTherm 1 Przyrost ΔR w dzięki płytom zespolonym Knauf na ścianach masywnych Wartości pomiarowe ocenione zgodnie z normą EN ISO 116:2006 System Knauf grubość materiału izolacyjnego mm mm + 9 *) Ściana odniesienia Ściana odniesienia lekka ciężka ciężar w odniesieniu do powierzchni m' = 70 ± kg/m² m' = 350 ± 50 kg/m² ΔR w, lekka [db] ΔR w, ciężka [db] W631 Płyta zespolona **) + 6 *) ΔR w, lekka [db] Pomoc w zakresie interpolacji Ciężar w odniesieniu do powierzchni ściany masywnej m' [kg/m²] ΔR w, ciężka [db] *) wartości orientacyjne na podstawie pomiarów na ścianie murowanej m' = 5 kg/m², wg oceny dla ściany lekkiej **) pomierzone wartości dla rodzaju osadzenia za pomocą placków z kleju Perlfix 2 Określenie analizowanego wskaźnika izolacyjności akustycznej R w ściany masywnej z płytami zespolonymi Knauf Metoda sumowania suchych tynków od etapu 4 (strona 7) oraz dalsze informacje na temat wskaźnika izolacyjności akustycznej R' w dotyczą również płyt zespolonych. Ponadto w zakresie przedścianek / suchego tynku z płyt zespolonych należy przestrzegać następujących zasad: Przedścianka i konstrukcje z płyt zespolonych nadają się znakomicie do zwiększenia wskaźnika wzdłużnej izolacyjności akustycznej. Zeszyt techniczny "Systemy akustyczne Knauf" Informacje na temat izolacyjności akustycznej dla ścian wolnostojących z jednostronną okładziną (ściany szybów): Zeszyt techniczny W62 Knauf Przedścianki i ściany szybów instalacyjnych 8 strona 8

9 W61.pl Suchy Suchy tynk tynk Knauf Knauf dane dane techniczne Suchy tynk z z płyt płyt gipsowych i płyt oraz zespolonych z płyt zespolonych System Knauf Rysunki schematyczne Okładzina łączna grubość D mm materiał izolacyjny grubość s mm płyty Knauf grubość typ płyty d mm wymiary mm Ciężar bez izolacji ok. kg/m² Specjalne właściwości systemu W611.pl Suchy tynk Knauf z płyt gipsowych 9,5 A 1200 / 2000 lub 1200 / ,8 d 12,5 A 1200 / 2000 do 1200 / 00 9,3 W631 Suchy tynk Knauf z płyt zespolonych EPS przewodność cieplna warstwy izolacyjnej = 0,0 W/(mK) 20 9,5 A 1250 / ,4 8,6 *) dostępne także z folią aluminiową d s D W631 Suchy tynk Knauf z płyt zespolonych ,8,0 12,5 **) A 1250 / 2500,2 przewodność cieplna warstwy izolacyjnej = 0,032 W/(mK) 53 12,5 A,9 d s D płyta dostępna również z wbudowaną paroizolacją 73 12,5 A 11,3 0 / 2500 płyta dostępna również z wbudowaną paroizolacją ,5 A 11,7 płyta dostępna również z wbudowaną paroizolacją D ,5 A 12,1 W631 klin izolacyjny (specjalny element do stref występowania mostków cieplnych) przewodność cieplna = 0,0 W/(mK) 0 / 00 W631 płyta do izolacji ościeży (specjalny element do stref wystepowania mostków cieplnych) przewodność cieplna = 0,025 W/(mK) D 800 / strona 9

10 W61.pl Przedścianki Knauf Knauf dane dane techniczne Przedścianki Przedścianki mocowane wolnostojące bezpośrednio System Knauf Rysunki schematyczne rozstaw osiowy słupków 0 mm Okładzina typ płyt min. grubość W625.pl Przedścianka Knauf na konstrukcji z profili CW 75 / CW 0 wolnostojąca, okładzina jednowarstwowa płyta zwykła (A / H2) mm wymiary mm 1200 x Profil mm 75 0 Grubość przedścianki mm 87,5 112,5 Ciężar bez izolacji ok. kg/m² Specjalne właściwości systemu płyta ogniochronna (F / FH2) 1x 12, x ,5 112,5 13 płyta Diamant (DFH1R) 1200 x ,5 112,5 14 W626.pl Przedścianka Knauf na konstrukcji z profili CW 50 / CW 75 / CW 0 wolnostojąca, okładzina dwuwarstwowa rozstaw osiowy słupków 0 mm płyta zwykła (A / H2) płyta ogniochronna (F / FH2) płyta Diamant (DFH1R) 2x 12, x x x Odporność na uderzenia piłką zgodnie z DIN osiągana jest przy rozstawie osiowym słupków 0 mm i okładzinie z płyt Knauf 2x 12,5 mm (potwierdzenie: raport z badań ) Przedścianki Knauf moga poprawić odporność ogniową istniejących ścian lub samodzielnie spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej Graniczące ze sobą elementy konstrukcyjne muszą mieć tę samą klasę odporności ogniowej Przedścianki Knauf do obsorpcji dźwięku: patrz strona 31 Zoptymalizowane właściwości ochrony akustycznej Największe wysokości ścian Łatwe obchodzenie się z produktami poręczny format płyty ułatwia transport i montaż Niepalny, A1 Te wymagania dla materiałów budowlanych spełnia płyta Fireboard

11 W61.pl Przedścianki Knauf dane techniczne Przedścianki mocowane bezpośrednio System Knauf Rysunki schematyczne Klasa odporności ogniowej W623.pl Knauf przedścianka mocowana bezpośrednio rozstaw słupków 0 mm Okładzina typ płyt płyta zwykła (A / H2) min. grubość mm Specjalne właściwości systemu Grubość przedścianki 1x 12,5 płyta Diamant (DFH1R) wymiary mm 1200 x x 20 mm Ciężar bez izolacji ok. kg/m² 17 rozstaw słupków 0 mm (R)EI płyta ogniochronna (F / FH2) płyta Diamant (DFH1R) 2x 12, x x 20 52, (R)EI płyta ogniochronna (F / FH2) płyta Diamant (DFH1R) 2x x 2000 / x 2000 / ,5 28 rozstaw słupków 0 mm rozstaw słupków 0 mm (R)EI 90 płyta ogniochronna (F / FH2) płyta Diamant (DFH1R) 3x x 2000 / x 2000 / , płyta Fireboard (GMF) 2x x ,5 35 rozstaw słupków 0 mm płyta ogniochronna (F / FH2) 4x x 2000 / 20 87,5 54 rozstaw słupków 0 mm (R)EI 120 płyta Fireboard (GMF) 2x x ,

12 W61.pl Suchy Suche tynk tynki Knauf Knauf Sposoby montażu płyt płyt Sposób montażu płyt A Wykonanie metodą cienkowarstwową na równym podłożu (np. beton) Rysunki schematyczne Masę szpachlową do spoin Fugenfüller Leicht nakładać pacą zębatą obwodowo na krawędzi: bez dodatkowego pasa w środku płyty przy: płycie zespolonej jeden dodatkowy pas w środku płyty przy: płycie zespolonej: 12,5 mm + EPS płycie Knauf: 12,5 mm dwa dodatkowe pasy przy: płycie zespolonej: 9,5 mm + EPS płycie Knauf: 9,5 mm Sposób montażu płyt B Wykonanie metodą punktową z zastosowaniem masy Perlfix Montaż płyt (np. ): patrz strona 17 na nierównym podłożu do 20 mm (np. mur) Średni odstęp między plackami masy Perlfix ok. 250 mm na brzegach ok. 350 mm przy szeregach podłużnych bez dodatkowego rzędu w środku płyty przy: płycie zespolonej jeden dodatkowy rząd w środku płyty przy: płycie zespolonej: 12,5 mm + EPS płycie Knauf: 12,5 mm dwa dodatkowe rzędy przy: płycie zespolonej: 9,5 mm + EPS płycie Knauf: 9,5 mm Sposób montażu płyt C Wykonanie z paskami płyt Montaż płyt (np. ): patrz strona 17 na nierównym podłożu > 20 mm (np. mur w starym budownictwie) Ustawić paski płyt (b = 0 mm) i przymocować plackami kleju Perlfix (co około 350 mm) na podłożu dwa dodatkowe paski płyt przy: płycie zespolonej trzy dodatkowe paski płyt przy: płycie zespolonej: 12,5 mm + EPS płycie Knauf: 12,5 mm cztery dodatkowe paski płyt przy: płycie zespolonej: 9,5 mm + EPS płycie Knauf: 9,5 mm Wykończenie metodą cienkowarstwową za pomocą masy Fugenfüller Leicht (styki płyt w środku na pasku płyty) Montaż płyt (np. ): patrz strona 17 Jeżeli przewiduje się położenie płytek ceramicznych, należy wykonać dodatkowe pasmo lub szereg podłużny. Na kominach i w strefach, w których będą później mocowane cięższe przedmioty, nakładać na całej powierzchni. To samo dotyczy połączeń Wskazówki przy oknach, drzwiach i skrzynkach żaluzjowych. Jeżeli przewiduje się montaż gniazdek elektrycznych, należy najpierw wykonać odpowiednie wycięcia. Puszki instalowane są dopiero po montażu płyt. W przypadku ścian zewnętrznych należy uważać na zachowanie szczelności. 12 Copyright by Knauf W61S12pl.dwg Stand Seite 12

13 W61.pl Suchy Suche tynk tynki Knauf Knauf Detale W611 W631 W631 Suchy tynk z płyt gipsowokartonowych Suchy tynk z płyt zespolonych EPS Suchy tynk z płyt zespolonych InTherm przewodność cieplna = 0,0 W/(mK) przewodność cieplna = 0,032 W/(mK) Połączenie ze stropem sposób montażu płyt A Wykonanie metodą cienkowarstwową W611VO1 W631V01 W631VO20 na równym podłożu (np. beton) Skala 1:5 masa Uniflott + taśma przekładkowa masa Fugenfüller Leicht płyta Knauf masa Uniflott + taśma przekładkowa masa Fugenfüller Leicht płyta zespolona EPS masa Fugenfüller Leicht płyta zespolona Środek ściany sposób montażu płyt B Wykonanie metodą punktową z zast. masy Perlfix W611VM1 W631VM1 W631VM20 na nierównym podłożu do 20 mm (np. mur) placki kleju Perlfix płyta Knauf placki kleju Perlfix płyta zespolona EPS placki kleju Perlfix płyta zespolona Połączenie z podłogą sposób montażu płyt C Wykonanie z paskami płyt W611VU1 W631VU1 W631VU20 na nierównym podłożu > 20 mm (np. mur w starym budownictwie) placki kleju Perlfix masa Fugenfüller Leicht płyta Knauf paski płyty, b = 0 mm masa Fugenfüller Leicht płyta zespolona EPS a*) masa Fugenfüller Leicht płyta zespolona istniejący strop *) a mm przy licowaniu ścian zewnętrznych płytami zespolonymi (zgodnie z opiniami fizycznobudowlanymi) 13 strona 13

14 W611.pl Suchy Suchy tynk tynk z płyt z płyt GK GK / W612 / W612.pl z płyt z z płyt nacięciem z nacięciem V V Suchy Suchy tynk tynk z z płyt płyt gipsowokartonowych gipsowokartonowych Sposoby montażu płyt wymiary w mm Suchy tynk Knauf z płyt gipsowokartonowych 9,5 / 12,5 A cienka warstwa 9,5 / 12,5 B placki kleju Perlfix 9,5 / 12,5 C paski płyty Nacięcia V nacięcie V nacięcie V 45 nacięcie V nacięcie V 75 nacięcie V 90 nacięcie V 120 Informacje do zamówienia: S S S Niezbędne jest podanie wymiarów oraz strony widocznej S S Grubość płyty: 12,5 mm Wskazówki dotyczące obróbki: Nacięcia V techniką "mokre na mokre" zagruntować środkiem głęboko gruntującym i zakleić za pomocą Weißleim Sklejone płyty na życzenie Detale skala 1:5 W612B1 Obłożenie lizen W612A3 Narożnik zewnętrzny 135 masa Uniflott np. masa TrennFix placki kleju Perlfix Knauf płyta z nacięciami V 90 placki kleju Perlfix płyta Knauf nacięcie V sklejone masa Uniflott + taśma spoinowa Knauf płyta z nacięciami V 45 W612A2 Montaż puszek elektrycznych W611VO4 Połączenie z sufitem podwieszanym D112 placki kleju Perlfix masa Uniflott + taśma spoinowa puszka elektryczna Knauf płyta z nacięciem V 90 masa Uniflott + taśma przekładkowa np. D112 placki kleju Perlfix płyta Knauf 14 wykończenia

15 W631.pl W624 / W631 Suchy Suchy tynk tynk Knauf Knauf z płyt z płyt zespolonych MW / EPS Suchy tynk Knauf z płyt z zespolonych płyt zespolonych EPS, MW przewodność / EPS, przewodność cieplna cieplna warstwy warstwy izolacji izolacji = 0,0 W/(mK) = 0,0 W/(mK) Sposoby montażu płyt Wymiary w mm Płyta zespolona EPS 2050 A cienka warstwa 20 B placki kleju Perlfix 2050 C paski płyty 12,5 9,5 / 12,5 12,5 Detale skala 1:5 W631H4 Narożnik wewnętrzny W631H7 Narożnik zewnętrzny taśma spoinowa płyta zespolona EPS placki kleju Perlfix np. mur np. beton masa Fugenfüller Leicht płyta zespolona EPS narożnik ochronny w razie potrzeby W631H5 Połączenie ze ścianą szkieletową W631H1 Połączenie ze ścianą szkieletową kołek do pustych przestrzeni taśma akustyczna np. beton paski izolacji brzegowej 12 mm taśma spoinowa np. W111 np. W112 płyta zespolona EPS placki kleju Perlfix masa Uniflott płyta zespolona EPS masa Fugenfüller Leicht Uwagi Nie zostały uwzględnione dane termiczne dla połączeń w obszarach mostków cieplnych. Minimalna temperatura powierzchni według normy DIN 482 musi być zweryfikowana przez projektanta Połączenia i krawędzie czołowe wykonać przy użyciu taśmy spoinowej i szczelnie zaszpachlować wszystkie łączenia płyt. 15 strona 15

16 W631.pl Suchy Suchy tynk tynk Knauf Knauf z płyt InTherm zespolonych InTherm Suchy tynk z z płyt zespolonych,, przewodność cieplna cieplna warstwy warstwy izolacyjnej izolacji = 0,032 W/(mK) Sposoby montażu płyt wymiary w mm Płyta zespolona / A cienka warstwa / B placki kleju Perlfix a*) C paski płyty Detale skala 1:5 W631V20 Styk płyt pionowo Płyta zespolona Rysunki schematyczne wymiary w mm 0 2 krawędź czołowa krawędź czołowa / 12,5 12,5 12,5 *) a mm przy licowaniu ścian zewnętrznych płytami zespolonymi (zgodnie z opiniami fizycznobudowlanymi) wykonać szczelne łączenie płyt, pomiędzy płyty nie może dostać się klej gipsowy 5 masa Uniflott + taśma spoinowa krawędź podłużna (HRK) W631H21 poziomo Styk płyt krawędź podłużna 2 Zakładka stopniowa w warstwie izolacji zapewnia szczelne połączenie w płaszczyźnie izolacji. 16 wykonać szczelne łączenie płyt, pomiędzy płyty nie może dostać się klej gipsowy masa Uniflott Materiałem izolacyjnym płyt zespolonych jest styropian EPS o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła. Dodatek grafitu nadaje styropianowi charakterystyczną szarą barwę i zapewnia bardzo dobre właściwości termiczne.

17 W631.pl Suchy tynk tynk Knauf z płyt InTherm zespolonych InTherm Preferowane rozwiązania dla dla optymalnych połączeń w strefach w strefach mostków mostków cieplnych cieplnych Montaż płyt zespolonych Rysunki schematyczne Sposób montażu A metoda cienkowarstwowa na płycie zesp. Sposób montażu B z plackami kleju Perlfix na ścianie dotyczy także płyt zespolonych osadzanych metodą C dotyczy także pasów płyt osadzanych metodą C strop strop podłoga Detale sklala 1:5 W631H22 Przyłączona ściana masywna pas izolacji brzegowej 12 mm taśma spoinowa ściana ściana ściana ściana podłoga Na łączeniu poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wokół otworów nakładać pacą masę Fugenfüller Leicht w sposób ciągły zawsze równolegle do krawędzi płyty Na łączeniu poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wokół otworów nakładać klej Perlfix w sposób ciągły pasmami (nie punktowo) Wymiary w mm taśma spoinowa narożnik ochronny 500 Ścianę wewnętrzną należy obłożyć pasami płyt zespolonych o szerokości 500 mm Przy współczynniku przewodzenia ciepła IW > 0,43 W/(mK) rozwiązanie to należy zastosować na całej długości ściany wewnętrznej (aby został spełniony warunek: IW AW) Uwaga Połączenia i krawędzie czołowe wykonać przy użyciu taśmy spoinowej i szczelnie zaszpachlować wszystkie łączenia płyt strona 17 17

18 W631.pl Suchy tynk tynk Knauf z płyt InTherm zespolonych InTherm Preferowane rozwiązania dla dla optymalnych połączeń połączeń w strefach w strefach mostków mostków cieplnych cieplnych Detale skala 1:5 W631H23 Narożnik wewnętrzny Wariant 1 połączenie płyt na styk: z pasem izolacji W631H24 Narożnik wewnętrzny Wariant 2 połączenie płyt na zakładkę: odciąć płytę gipsową Wymiary w mm taśma spoinowa pas izolacji brzegowej 12 mm taśma spoinowa rozwiązanie lepsze z uwagi na izolacyjność termiczną Unikać kontaktu płyt gipsowych z zewnętrznymi elementami konstrukcyjnymi; oddzielenie termiczne za pomocą pasów izolacji Warstwy izolacji rozmieścić w miarę potrzeby na całej powierzchni W631H25 Połączenie ze ścianą szkieletową W631VU21 Połączenie z podłogą np. W112 pas izolacji brzegowej 12 mm pas z folii paroizolacyjnej LDS taśma LDS Brio 23 WF (F127) izolacja EPS 20 mm taśma akustyczna przerwanie warstw płyty pasami izolacji brzegowej 12 mm istniejący strop Ciągła warstwa izolacji w strefie połączeń bocznej ściany wewnętrznej W przypadku wymagań izolacyjności akustycznej płyty zespolone położone od strony pomieszczeń należy oddzielać Oddzielenie termiczne między izolacją wewnętrzną a jastrychem oraz między izolacją wewnętrzną a stropem betonowym za pomocą pasów izolacji 18 Uwaga Połączenia i krawędzie czołowe wykonać przy użyciu taśmy spoinowej i szczelnie zaszpachlować wszystkie łączenia płyt Copyright by Knauf W61S18pl Stand strona 18

19 W631.pl Suchy Suchy tynk tynk Knauf z płyt InTherm zespolonych InTherm Preferowane rozwiązania dla dla optymalnych połączeń połączeń w strefach w strefach mostków mostków cieplnych cieplnych Detale skala 1:5 Wymiary w mm W631V21 Połączenie ze skosem dachu / ścianą kolankową W631V22 Połączenie ze skosem dachu / ścianą kolankową Wariant 1 Wariant 2 istniejąca paroizolacja, szczelność warstwy płyt od strony pomieszczenia połączenie z istniającą paroizolacją, szczelność przez folię paroizolacyjną izolacja z wełny mineralnej istniejąca paroizolacja izolacja z wełny mineralnej istniejąca paroizolacja np. D612 np. D612 płyta Knauf izolacja z wełny mineralnej taśma spoinowa taśma LDS płyta Knauf izolacja z wełny min. taśma spoinowa paroizolacja taśma LDS Warstwy płyt izolacji wewnętrznej oraz zabudowy poddasza w miejscu połączenia dachu ze ścianą szczytową / ścianą kolankową nie mocować do krokwi lub do wieńca W631V23 Poł. z deską szczytową osłaniającą pokrycie dachowe W631V24 Połączenie ze skrzynką żaluzjową słabo wentylowane taśma LDS taśma przekładkowa lub taśma spoinowa np. D612 paroizolacja izolacja z wełny min. płyta Knauf płyty do izolacji ościeży przykleić wąskimi pasami lub powierzchniowo klejem montażowym folia do połączeń z oknami *) taśma LDS Poszycie poddasza zetknąć z płytą zespoloną w miejscu połączenia dachu ze ścianą szczytową Izolacja w ościeżu okiennym za pomocą płyt do izolacji ościeży Knauf InTherm, dla zapobiegania wykraplania się wody i powstawania pleśni Uwagi Dla zapewnienia szczelności pomiędzy warstwami płyt połączenia i krawędzie czołowe wykonać przy użyciu taśmy spoinowej i szczelnie zaszpachlować wszystkie łączenia płyt. 19 strona 19

20 W61.pl Przedścianki Knauf Knauf Płyty Knauf / / montaż mocowanie okładziny okładziny / wysokości / wysokości ścian ścian Porównanie płyt Knauf Rodzaj płyty Ogólne właściwości łatwa obróbka niewielka licz ba szczelin dylatacyjnych Fizyka budowli izolacyjność statyka / akustyczna / wytrzymałość Zastosowania o wysokich wymaganiach względem wykończenia jakość technika powierzchnie powierzchni łączenia zaokrąglone Diamant (twarda płyta gipsowa) DFH1IR *) Knauf płyta ogniochronna F / H2 *) Knauf płyta zwykła A / H2 *) *) Płyty H2 i FH2 (impregnowane) mogą być stosowane w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza nadaje się nadaje się dobrze nadaje się bardzo dobrze Mocowanie okładziny do konstrukcji nośnej za pomocą wkrętów Knauf Okładzina Metalowa konstrukcja nośna (penetracja mm; grubość blachy s 0,7 mm) grubość w mm wkręty szybkiego montażu wkręty Diamant 12,5 2x 12,5 2x 15 3x 15 4x 15 2x 20 2x 25 TN 3,5 x 25 mm TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 35 mm TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 45 mm TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 45 mm + TN 3,5 x 55 mm TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 45 mm + TN 3,5 x 55 mm + TN 4,2 x 70 mm TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 55 mm TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 65 mm XTN 3,9 x 23 mm XTN 3,9 x 23 mm + XTN 3,9 x 38 mm XTN 3,9 x 23 mm + XTN 3,9 x 55 mm XTN 3,9 x 23 mm + XTN 3,9 x 55 mm + XTN 3,9 x 55 mm Rozstaw elementów mocujących w mm 1. warstwa 2. warstwa 3. warstwa 4. warstwa Wysokości przedścianek Profil Knauf Maksymalny rozstaw osiowy słupków Maksymalna dopuszczalna wysokość przedścianki W623.pl W625.pl W626.pl grubość blachy 0,6 mm mm m m m CD x27 0 CW ,0 3,4 3,7 CW 75 CW ,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 4,25 4,75 5,25 5,50 6,25 6,75 20 strona 20

Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy. Materia³y dla projektantów

Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy. Materia³y dla projektantów Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy Materia³y dla projektantów 2 Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie 2.1 FERMACELL Zalety na pierwszy rzut oka...3 2.2 Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sufity. Ściany

Spis treści. Sufity. Ściany Spis treści Sufity Charakterystyka ogólna 2 Warunki stosowania 2 Tyczenie i mocowanie płyt g-k do rusztu. 3 Rodzaje typowych konstrukcji rusztów sufitów 5 Ruszt sufitowy jednopoziomowy pojedynczy 5 Ruszt

Bardziej szczegółowo

Aquaroc. System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

Aquaroc. System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności Aquaroc System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności Płyta cementowo-włóknowa Aquaroc Aquaroc to płyta opracowana przez Saint-Gobain przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA 2 URSA. Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ System ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS SYSTEM KOSBUD ST stanowi układ warstwowy składający

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC MONTAŻU OKIEN

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC MONTAŻU OKIEN WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC MONTAŻU OKIEN opracowane na zlecenie Zrzeszenia Montażystów Stolarki w ramach programu edukacyjnego Mistrzowie Montażu przy wsparciu Mecenasa Mistrzów Montażu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie podłóg 311[04].Z3.03

Wykonywanie podłóg 311[04].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Gąsiorowska Wykonywanie podłóg 311[04].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

tylko u nas! sprawdzeni wykonawcy domy pod klucz INDEX :37671X ISSN: 1896-9429 CENA: 9,90 Z [W TYM VAT 23%], NAK AD: 20 000 EGZ.

tylko u nas! sprawdzeni wykonawcy domy pod klucz INDEX :37671X ISSN: 1896-9429 CENA: 9,90 Z [W TYM VAT 23%], NAK AD: 20 000 EGZ. 9 7 7 I N F O R M A T O R R Y N K O W Y B U D O W N I C T W A J E D N O R O D Z I N N E G O 2011 tylko u nas! sprawdzeni wykonawcy domy pod klucz INDEX :37671X ISSN: 1896-9429 CENA: 9,90 Z [W TYM VAT 23%],

Bardziej szczegółowo

Poradnik budowlany. Rozwiązania ścienne

Poradnik budowlany. Rozwiązania ścienne Poradnik budowlany Rozwiązania ścienne Rozwiązania ścienne Spis treści Wienerberger...2 Ceramika poryzowana najlepszy wybór do budowy... 4 Rodzaje ścian z pustaków... 8 Ściana jednowarstwowa... 8 Ściana

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Elewacje. Attyki. METEON. Wszystko co najlepszse w jednej plycie

Elewacje. Attyki. METEON. Wszystko co najlepszse w jednej plycie Elewacje. Attyki. Elementy zespolone. Planowanie METEON Wszystko co najlepszse w jednej plycie Spis treści Informacje ogólne. 3 Dane dotyczace produktów. 4 Zastosowanie płyt i program dostaw. 5 Serwis

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

Izolacje urządzeń i instalacji

Izolacje urządzeń i instalacji PRZEMYSŁ I ENERGETYKA Izolacje urządzeń i instalacji Zeszyt.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Warunki techniczno-użytkowe ROZMIARY OBIEKTU Uwzględnienie wymaganej ilości miejsca na izolację musi mieć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Izolacja akustyczna i przeciwogniowa lekkich ścianek działowych wełną mineralną URSA....i milkną decybele

Izolacja akustyczna i przeciwogniowa lekkich ścianek działowych wełną mineralną URSA....i milkną decybele Izolacja akustyczna i przeciwogniowa lekkich ścianek działowych wełną mineralną URSA...i milkną decybele 02 URSA URSA Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny

Bardziej szczegółowo

Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL

Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL Zeszyt.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Podstawy prawne, normy i literatura. Warunki techniczne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.0.00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej.

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej i oświetlenie zewnętrzne budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku, wymiana drzwi garażowych,

Bardziej szczegółowo