N r 12 ( ) g r u d z i e ń I S S N w w w. o h p. p l

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N r 12 ( 1 5 6 ) g r u d z i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l"

Transkrypt

1 N r 12 ( ) g r u d z i e ń I S S N w w w. o h p. p l Fot. Anna Stańczuk Szkolny Dzień Kariery w Siedlcach Czyt. str. 6 Dni Otwartych Drzwi w OHP str. 3 Wojewódzkie Rady Programowe str. 7 Konferencja Naukowa str lat Ośrodka w Szamocinie str.17 Opolskie warsztaty samorządowe str. 22 V Wojewódzki Konkurs Kolęd str. 24 1

2 Krótko SZKOLENIE PRACOWNIKÓW KADR W dniach od 24 do 26 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu, odbyło się ogólnopolskie szkolenie pracowników prowadzących sprawy kadrowe z Wojewódzkich Komend oraz Centrów Kształcenia i Wychowania. Celem szkolenia było uzupełnienie wymogów kwalifikacyjnych w zakresie znajomości elementów prawa pracy. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich uczestnictwo w zajęciach. Magdalena Krawczyk Śląska WK OHP SPOTKANIE Z DOWÓDCĄ 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 2 grudnia odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Komendanta OHP w Rzeszowie Mariusza Szewczyka i jego zastępcy Adama Dymińskiego z Dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie gen. bryg. dr. Tomaszem Bąkiem. W tworzonej świetlicy dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych zostaną objęte zorganizowaną opieką, aby jak najwcześniej podjąć wobec nich odpowiednie działania profilaktyczne. Iga Płońska Lubelska WK OHP ZBIERALI NA PACZKI MIKOŁAJKOWE Młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie 29 i 30 listopada zbierała pieniądze na paczki mikołajkowe dla dzieci z najuboższych rodzin. Akcja została przeprowadzona pod patronatem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Kwesta odbywała się przy kasach w hipermarkecie E.Leclerc. Młodzież pakowała klientom zakupy, prosząc jednocześnie o wsparcie dla tych, których prezenty mikołajkowe w tym roku być może by ominęły. Spotkanie z Komendantem Głównym OHP Jerzym Mormulem (pierwszy z prawej). Celem szkolenia było omówienie nowelizacji przepisów z zakresu prawa pracy oraz rozstrzygnięcie spraw problemowych, nastręczających trudności interpretacyjne, które zostały wcześniej zgłoszone w formie pytań do omówienia na szkoleniu. W ramach szkolenia zorganizowano krótki wyjazd do Huty Szkła MAKORA w Krośnie, w której odbywają praktyczną naukę zawodu uczestnicy OHP. W drugim dniu szkolenia z pracownikami kadr spotkał się Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, który następnie w obecności Wojewódzkiego Komendanta Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Adama Dymińskiego dokonał wizytacji OSiW i uczestniczył w konferencji zorganizowanej w ramach Dni Otwartych OHP przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie. Krystyna Kusz Fot. Katarzyna Podgórska Podkarpacka WK OHP PRAWO PRACY TEMATEM SZKOLENIA W dniach listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wiśle odbyło się szkolenie dla kadry CEiPM z Bielska-Białej, Częstochowy i Katowic, pt. Elementy prawa pracy, w którym uczestniczyło 39 osób: pośredników pracy, doradców zawodowych i liderów KP. Tematyka szkolenia była ściśle związana z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy, a poruszane zagadnienia dotyczyły m.in.: prawa pracy w poradnictwie zawodowym, stosowania języka polskiego w stosunkach pracy, równego traktowania w zatrudnieniu, tworzenia regulaminu pracy, przechowywania, udostępniania oraz gromadzenia danych osobowych o pracownikach, praw i obowiązków pracownika, wynagrodzenia za pracę, zasad udzielania urlopów pracowniczych, mobbingu w pracy. Od lewej: gen. bryg. dr Tomasz Bąk, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Adam Dymiński, Wojewódzki Komendant Mariusz Szewczyk oraz Zdzisław Tyczyński z Podkarpackiej WK. Tematem spotkania były możliwości współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i działań promocyjnych dotyczących naboru do zawodowej służby wojskowej i szkolnictwa wojskowego. Omówiono propozycje zorganizowania zajęć w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze województwa podkarpackiego, dotyczących problematyki aktywizacji zawodowej, oraz propagowanie atrakcyjności zawodowej służby wojskowej i szkolnictwa wojskowego w ramach cyklu programowego, prowadzonego dla żołnierzy odchodzących do rezerwy. Wojewódzki Komendant przedstawił możliwości poprowadzenia akcji promocyjnej przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Pan Generał wyraził zainteresowanie możliwością wzajemnej współpracy i pomocy dla żołnierzy odchodzących do rezerwy w odnalezieniu się na rynku pracy. Edyta Chorzępa Fot. Artur Błaszczak Podkarpacka WK OHP WŁODAWA: POWSTAJE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA Wsparcie i przychylność włodawskich przedsiębiorców pozwoliły pracownikom miejscowego Środowiskowego Hufca Pracy zrealizować inicjatywę zorganizowania świetlicy środowiskowej OHP. Prace rozpoczęły się jesienią tego roku. Otwarcie planowane jest w najbliższych tygodniach. Niektórzy z pracodawców pomogli wycyklinować parkiet, inni zakupili farbę do malowania ścian, listwy przypodłogowe i rolety. Dzięki wsparciu osób życzliwych, którym nie jest obojętny los pokrzywdzonych przez życie, prace posuwają się w szybkim tempie i już niedługo wszyscy będą mogli zobaczyć efekty. Wolontariuszki z lubelskiego Hufca. Zbiórka pieniędzy była już drugim wspólnym przedsięwzięciem Środowiskowego Hufca Pracy i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Poprzednia akcja przeprowadzona we wrześniu dotyczyła zbiórki pieniędzy na wyprawki szkolne. Udało się wtedy zebrać ponad 1000 zł. W listopadową akcję włączyło się ponad dwudziestu uczestników OHP. Dzięki nim kilkadziesiąt maluchów będzie się w tym roku cieszyć z mikołajkowych prezentów. Jacek Bury Fot. Uczestnicy OHP Lubelska WK OHP POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 30 października podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy a Brzeskim Miejskim Stowarzyszeniem Społecznym Klub Sportowy ARSENAL w zakresie kultury, sportu i rekreacji młodzieży obu państw oraz wymiany doświadczeń i promowania dialogu międzykulturowego. Małgorzata Zając ECKiW OHP w Roskoszy Wydawca: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy Warszawa ul. Kolejowa 19/21 tel. (22) , fax Redakcja: Anna Szymańska, Anna Wiśniewska tel. (22) DTP, druk: CLASSICS Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz ich tytułów. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Biuletyn wydawany jest ze środków finansowych wypracowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze KG OHP w Dobieszkowie. 2

3 DNI OTWARTYCH DRZWI W OHP W dniach od listopada 2008 roku Ochotnicze Hufce Pracy zorganizowały w swoich jednostkach w całej Polsce na Dni Otwartych Drzwi. Najważniejszymi celami tego przedsięwzięcia były: zapoznanie młodzieży z ofertą OHP w zakresie edukacji, szkoleń, programów, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz prezentacja instytucjom wspierającym młodzież zakresu działalności, form i metod pracy jednostek organizacyjnych OHP. Ponadto Dni Otwartych Drzwi w OHP stały się szansą dla młodzieży do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, a także okazją do promowania mobilności zawodowej, w tym ofert pracy, staży i praktyk zagranicznych. Adresatami Dni Otwartych Drzwi w OHP byli: młodzież poszukująca pracy do 25 roku życia, młodzież ucząca się (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, studenci), absolwenci, pracodawcy, placówki edukacyjne, samorządowe i pozarządowe, organizacje i instytucje wspomagające młodzież na rynku pracy, instytucje zajmujące się profilaktyką wykluczenia społecznego, osoby zainteresowane podjęciem pracy za granicą, osoby zainteresowane planowaniem swojej kariery zawodowej i rozwojem osobistym. Na terenie poszczególnych województw przedsięwzięcia lokalne w ramach Dni Otwartych Drzwi w OHP organizowały Centra Edukacji i Pracy Młodzieży i podległe im jednostki. Ponadto w wybranych jednostkach WK zorganizowano spotkania podsumowujące, prezentujące dorobek OHP na terenie całego województwa, podczas których uczestnicy wzięli udział w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, seminariach, itp. Poniżej prezentujemy relacje z wybranych jednostek. Następne w kolejnym numerze Biuletynu. KONFERENCJA W KROŚNIE Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula. Komenda Podkarpacka centralną konferencję zorganizowała w dniu 24 listopada, natomiast CEiPM OHP w Krośnie swoje małe, lokalne święto obchodziło w dniu 26 listopada. Krośnieńska konferencja odbyła się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu. Zebranych gości powitali Komendant Główny OHP Jerzy Mormul oraz Podkarpacki Wojewódzki Komendant Mariusz Szewczyk. Otwarcia dokonał Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krośnie Dariusz Paczosa oraz kierownik OSiW w Iwoniczu Emil Stachyrak. Konferencja odbyła się z udziałem wielu pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników, a także przedstawicieli lokalnej sceny politycznej i edukacyjnej, m.in. Wicestarosty Krośnieńskiego Andrzeja Guzika, Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego Kazimierza Krężałka, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krosna i jednocześnie Przewodniczącego Rady Programowej ŚHP Andrzeja Kozioła, Starosty Powiatu w Lesku Marka Sceliny i wieloletniego sprzymierzeńca OHP Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój Pawła Pernala. Wydział Oświaty w Starostwie Sanockim reprezentowany był przez Zofię Krzanowską, a Komenda Powiatowej Policji w Lesku przez z-cę Komendanta Powiatowego Wiesława Korczykowskiego. W pierwszej części konferencji przedstawiono dotychczasowy dorobek OHP i zmiany, jakie na przestrzeni lat nastąpiły w tej instytucji. Zaprezentowano także działalność CEiPM w Krośnie, z uwzględnieniem zrealizowanych dotąd działań zaplanowanych na rok W dalszej części zaprezentowano Środowiskowy Hufiec Pracy i różne formach pomocy, jakie kadra hufca oferuje młodzieży pobierającej tam naukę. W dyskusji, w której głos zabrali m.in. Andrzej Guzik, Marek Scelina, Paweł Pernal, Andrzej Kozioł i Prezes Huty Pięknego Szkła Makora Roman Chalasz, tematem wypowiedzi była wizja OHP i możliwości dalszej współpracy z nimi. Po zakończeniu tej części spotkania goście zwiedzili Ośrodek, zapoznając się z warunkami pobytu w nim uczestników OHP. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że dzięki tej formie rozpowszechnienia działań OHP zyskają nowych partnerów i zacieśnią współpracę w ramach partnerstwa już istniejącego. Marcin Kaleniecki Fot. Katarzyna Podgórska Podkarpacka WK OHP TYDZIEŃ Z OHP W ZIELONEJ GÓRZE W dniach listopada 2008 r. w siedzibie Lubuskiej WK OHP w Zielonej Górze przy ul. Zamenhofa 1 odbyły się Dni Otwartych Drzwi w OHP. W tym czasie OHP odwiedziło ponad 430 osób. Młodzi ludzie wzięli udział w szkoleniach, prelekcjach, warsztatach, giełdach pracy i konsultacjach indywidualnych. Osoby, które odpowiedziały na propozycję Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży to głównie: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci, poszukujący pracy, absolwenci, bezrobotni, jak również rodzice, pracodawcy oraz przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających młodzież. Zainteresowani chętnie korzystali z zajęć warsztatowych dla grup zorganizowanych w zakresie doradztwa zawodowego i informacji zawodowej, spotkań z pracodawcami (giełdy pracy), prezentacji ofert pracy krótkoterminowej oraz stałej w kraju i za granicą. Doradcy zawodowi i lider Klubu Pracy udzielali również konsultacji indywidualnych dotyczących między innymi: określania predyspozycji zawodowych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, informacji o lokalnym rynku pracy, zawodach przyszłości. Młodzież ucząca się i poszukująca pracy korzystała z multimedialnych programów komputerowych, testów predyspozycji, filmów, informatorów i teczek o zawodach. Przybyli na Dni mogli również obejrzeć w towarzystwie pracowników CEiPM pomieszczenia Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowego Biura Pracy czy też Klubu Pracy, zapoznając się przy okazji z szeroką ofertą OHP w zakresie edukacji, szkoleń i projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Halina Chomiak Fot. Marta Macała Lubuska WK OHP W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia życzę Kadrze i Uczestnikom OHP oraz ich Rodzinom, a także wszystkim Przyjaciołom Ochotniczych Hufców Pracy, by czas świąteczny wypełniony był pokojem, dobrocią płynącą z wzajemnej życzliwości, radością, a na Nowy Rok 2009 wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności. Komendant Główny OHP Jerzy Mormul W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. Niech Jezus Chrystus dziś nam narodzony napełnia nasze serca radością, nadzieją i pokojem. Ponad wszystko życzę w imieniu swoim i Duszpasterzy Wojewódzkich - całej Rodzinie Ochotniczych Hufców Pracy, Wielkiej miłości powtarzając za św. Pawłem Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się niesprawiedliwością lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma Miłość nigdy nie ustaje (1 kor 13, 4-8) Krajowy Duszpasterz OHP Ks. Prałat Jarosław Sroka 3

4 DNI OTWARTYCH DRZWI W OHP SPOTKANIA, TARGI, WARSZTATY 24 listopada w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu odbyło się spotkanie kierownictwa Wielkopolskiej WK OHP z parlamentarzystami, władzami samorządowymi i przedstawicielami instytucji współpracujących z CEiPM. Kalisz - zajęcia grupowe z doradcami zawodowymi MCiZ. W multimedialnej prezentacji Jacka Stokłosy, doradcy zawodowego MCIZ w Kaliszu, pokazano kierunki i efekty działalności kaliskiego Centrum. Komendant Środowiskowego Hufca Pracy Mirosław Nagórny przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów Zespołu Szkół w Kaliszu nt. roli pracy zawodowej w systemie wartości uczestników OHP. Dniom Otwartym w kaliskim Centrum towarzyszyła wystawa ukazująca 50-letnią historię OHP. Na spotkaniu w Kaliszu gościli: poseł Adam Rogacki, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Kaliszu Mariusz Witczak, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Zdzisław Piotrowski, dyrektor Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Halina Gładczak, kierownik Sekcji Doradztwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu Henryk Gadzinowski, dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych Anna Piotrowska, dyrektor Zespołu Szkół Agata Dziedzic, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Wojciech Piasecki, dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Małgorzata Wrotkowska, wicedyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej Aneta Zimoch. Ochotnicze Hufce Pracy reprezentowali: Wielkopolski Komendant Wojewódzki OHP Tadeusz Wiszowaty, dyrektor CEiPM w Kaliszu Renata Bieniek, komendant ŚHP w Kaliszu Mirosław Nagórny, komendant ŚHP w Krotoszynie Zbigniew Kurzawa, komendant ŚHP w Ostrowie Wielkopolskim Aleksander Binczak, wicedyrektor CKiW OHP w Pleszewie Wiesława Wawroska. Odwiedzający Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie mogli z kolei skorzystać z ofert pracy stałej, sezonowej oraz za granicą. Pośrednik pracy MBP w Koninie służył poradami w zakresie poruszania się po lokalnym rynku pracy. Przekazywano także informacje o możliwościach odbywania staży i praktyk zawodowych za granicą, głównie w Niemczech. 24 listopada młodzież spotkała się z pracodawcami: firmą AVON oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Koninie. Najwięcej zainteresowania wzbudziła oferta wojska. Młodzi ludzie w celu poszukiwania pracy korzystali z Internetu oraz kiosku multimedialnego. Jednocześnie uczestnicy OHP brali udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego pt. Rynek pracy mity a rzeczywistość. Oczekiwania pracodawców, prowadzonych przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Specjaliści ds. refundacji, ds. programów europejskich, programów rynku pracy, staży, praktyk zawodowych oraz praktyk zagranicznych udzielali porad indywidualnych. W siedzibie Centrum swoją ofertę w zakresie form szkolenia teoretycznego, praktycznego, praktyk zawodowych prezentował także Środowiskowy Hufiec Pracy 15-3 w Koninie. Przedstawiono prace uczestników wykonane podczas praktyk zawodowych w warsztatach krawieckich i zaprezentowano projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój. Jednocześnie Dni Otwarte, obejmujące przede wszystkim zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży, odbywały się w Klubach Pracy w Kole, Słupcy i Turku oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Turku. Pierwszy z cyklu dwóch Dni Otwartych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie odbywał się w leszczyńskim Zespole Szkół Technicznych. Przedsięwzięcie wizytował zastępca Komendanta WWK Piotr Zerbe, obecni byli również: dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Henryk Ratajczyk oraz wicedyrektor Zakładów Doskonalenia Zawodowego Józef Sadowski. CEiPM w Lesznie, Środowiskowy Hufiec Pracy w Lesznie oraz Hufiec Pracy z Gostynia zorganizowały stoiska wystawiennicze. Komendanci hufców wraz z pracownikami przedstawiali młodzieży swoją ofertę opiekuńczo-wychowawczą i szkoleniową. Równolegle odbywały się zajęcia warsztatowe dla młodzieży ostatnich klas gimnazjalnych, które prowadziła doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Ewa Dzikowska-Julska. Natomiast Donata Książkiewicz specjalista ds. pośrednictwa pracy przeprowadziła zajęcia z zakresu wejścia młodzieży na rynek pracy. Zajęcia warsztatowe, jak zawsze w Lesznie, cieszyły się dużym zainteresowaniem młodych ludzi. Poseł Stanisław Kalemba (drugi z prawej) podczas Dni Otwartych OHP w Pile. Od lewej: dyrektor wykonawczy WWK Ewa Szil, dyrektor Oddziału WUP Urszula Hoppe oraz pierwszy z prawej dyrektor pilskiego CEiPM Wojciech Winiarski. Powitanie przez zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotra Zerbe (pierwszy z prawej) uczestników zajęć warsztatowych. W rzędzie stoją od lewej: doradca zawodowy MCIZ Ewa Dzikowska-Julska, pośrednik pracy MBP Donata Książkiewicz, dyrektor CEiPM OHP w Lesznie Edward Karczyński, komendant ŚHP w Lesznie Elżbieta Czepik, komendant Hufca Pracy w Gostyniu Karolina Mendyka, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie Henryk Ratajczyk. 4

5 Targi w Poznaniu pośrednik pracy CEiPM Joanna Nowak udziela informacji. Do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile przybyli 24 listopada parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele instytucji rynku pracy i placówek oświatowych. Obecni byli m.in. poseł Stanisław Kalemba, przewodniczący Rady Powiatu Pilskiego Kazimierz Sulima, dyrektor pilskiego oddziału WUP Urszula Hoppe. Już w pierwszej godzinie Dni Otwartych kilkudziesięciu młodych ludzi odwiedziło pilskie CEiPM w zorganizowanych grupach szkolnych. Młodzież interesowały przede wszystkim oferty pracy dorywczej i sezonowej przedstawione przez MBP oraz lokalne agencje pośrednictwa pracy. Dzięki współpracy Centrum z Wojewódzkim Urzędem Pracy, goście Dni mieli możliwość zapoznania się także z ofertami sieci EURES. Z dużym zainteresowaniem młodzież uczestniczyła w spotkaniach z doradcami zawodowymi. Przebieg spotkań i poziom zadawanych pytań świadczył o znaczeniu, jakie młodzi ludzie przywiązują do świadomego planowania kariery zawodowej. Dużym powodzeniem cieszyły się multimedialne materiały zawodoznawcze oraz testy zawodowe, jak również informacje o sytuacji na rynku pracy i wymaganiach pracodawców. W ramach Dni Drzwi Otwartych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Poznaniu uczestniczyło w zorganizowanych przez Akademickie Biuro Karier AWF, VI Targach Pracy AWF pod patronatem JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Na Targach zostały zaprezentowane m.in. oferty pracy tymczasowej, stałej i zagranicznej poznańskiego Młodzieżowego Biura Pracy i Klubu Pracy. Na stoisku można było otrzymać foldery i broszury nt. działalności OHP oraz dotyczące pracy i nauki w krajach Unii Europejskiej. 24 listopada odbyły się liczne imprezy towarzyszące Targom: panel dyskusyjny nt. Perspektywy rozwoju rynku pracy w aspekcie Euro 2012 z udziałem posła Jakuba Rytnickiego, jak również wykłady: dyrektora AIP Piotra Daniela nt. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości czym są i dlaczego warto w nich być? oraz Ewy Soroki Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorczości, możliwości dofinansowania pomysłu na biznes. Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Poznaniu Paulina Kałek przedstawiła prezentację pt. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy. W ramach Targów 25 listopada odbyła się prezentacja działalności OHP. Wszystkim przedsięwzięciom z okazji Dni towarzyszyły media lokalne i regionalne. Ewa Kalińska Kalisz, Krzysztof Mijalski Konin, Karol Szonowski Piła, Edward Karczyński Leszno, Jolanta Szydłowska Poznań Fot. Ewa Kalińska Kalisz, Arleta Grabowska Leszno, Joanna Nowak Poznań Wielkopolska WK OHP DZIEŃ Z PRAWEM PRACY Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach w ramach Dni Otwartych w OHP zorganizowało 24 listopada dla młodzieży Dzień z prawem pracy. Zajęcia z uczniami Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach prowadzi inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy Tomasz Podsiedlik. Młodzież mogła skorzystać z bezpłatnych warsztatów oraz konsultacji indywidualnych z zakresu prawa pracy prowadzonych przez specjalistę z Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach. Warsztatom towarzyszyła ożywiona dyskusja nt. podstawowych zagadnień nurtujących młodzież związanych z prawami i obowiązkami pracownika oraz pracodawcy. Najliczniejszą grupę uczestników stanowili uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach przybyli na zajęcia wraz z opiekunami. Po zakończeniu warsztatów zorganizowano bezpośrednie spotkania z pracodawcami zaproszonymi do uczestnictwa celem przedstawienia aktualnych ofert pracy krótkoterminowej. Pracodawcy prowadzili również rozmowy kwalifikacyjne z młodzieżą deklarującą gotowość podjęcia pracy. Największym zainteresowaniem cieszyły się oferty pracy do pakowania oraz Konsultacje indywidualne. kolportażu ulotek reklamowych. Dla wszystkich klientów korzystających z usług Młodzieżowego Biura Pracy w Katowicach przewidziano indywidualne konsultacje z zakresu prawa pracy podczas dyżuru pełnionego przez zaproszonego gościa z OIK. Najczęściej w ramach powyższych konsultacji rozpatrywane były sprawy związane z konsekwencjami podejmowania zatrudnienia bez umów o pracę. Dzień z prawem pracy stanowi zapowiedź kontynuacji współpracy Młodzieżowego Biura Pracy w Katowicach ze szkołami oraz przedstawicielami Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach w zakresie wspólnych działań w roku Anna Stokłosa Śląska WK OHP 5

6 SZKOLNY DZIEŃ KARIERY 26 listopada w ramach Dni Otwartych OHP doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Siedlcach współorganizowali Szkolny Dzień Kariery. Przedsięwzięcie zorganizowano w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim i miało ono na celu umożliwienie młodzieży szkolnej zapoznanie się z oczekiwaniami i wymogami obecnego rynku pracy oraz pomoc w odnalezieniu swojej przyszłej drogi życiowej. Uroczystego otwarcia Szkolnego Dnia Kariery, którego głównym punktem była konferencja poświęcona problematyce lokalnego rynku pracy, dokonał dyrektor szkoły Marcin Celiński. Młodzież mogła uzyskać informacje dotyczące nauki, form kształcenia i możliwości rozwoju, a także skorzystać z bezpłatnych konsultacji indywidualnych z zakresu prawa pracy, predyspozycji zawodowych, możliwości kształcenia, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Siedlcach, z wykorzystaniem profesjonalnej prezentacji multimedialnej, szczegółowo omówili warunki podjęcia przez młodzież kształcenia na uczelniach wyższych oraz możliwości zatrudnienia w zawodach uważanych za przyszłościowe. Uczniowie szkoły z kolei wykazali się dużą pomysłowością przygotowując oryginalne wywiady z udziałem lokalnych pracodawców. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach przygotowało również swoje stoisko. Zainteresowani mogli uzyskać informacje dotyczące zawodów, szkół wyższych oraz zapoznać się z ofertami pracy, a także otrzymać materiały promocyjne. Stoisko Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży informacji udziela doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Anna Stańczuk. Szkolny Dzień Kariery cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i był doskonałą okazją do zaprezentowania usług oraz działalności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach. Anna Stańczuk Fot. Marcin Łopaciuk Mazowiecka WK OHP BOGATA OFERTA WE WŁOCŁAWKU W trakcie Dni Otwartych w OHP pracownicy merytoryczni Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku promowali dorobek i działania OHP w zakresie edukacji, szkoleń, programów, doradztwa zawodowego. Promocja odbyła się w trzech największych szkołach na terenie Włocławka: w Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Chemicznych i Zespole Szkół Elektrycznych. Przygotowano stoiska Młodzieżowego Biura Pracy i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, na których pośrednicy pracy oraz doradcy zawodowi i liderzy klubów pracy świadczyli usługi z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Uczniowie odwiedzający stoiska mogli wziąć udział w świątecznej giełdzie pracy. Pośrednicy pracy oraz pracodawcy przygotowali 12 ofert pracy na 62 stanowiska, głównie dla młodzieży uczącej się była to praca w marketach w okresie przedświątecznym. W trakcie trzech dni pobytu w szkołach stoiska OHP odwiedziło około tysiąca uczniów. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku nie zapomniało o osobach bezrobotnych. 26 listopada w siedzibie Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przy ulicy Toruńskiej 47a odbyły się Targi Pracy. Pracodawcy i inne instytucje przygotowały 152 miejsca pracy. W Targach uczestniczyło około 110 osób. Końcowym akcentem Dni otwartych było seminarium na temat Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży a środowisko lokalne, które stworzyło znakomitą okazję do zaprezentowania form i metod pracy jednostek orga- Wojewódzki Komendant OHP Paweł Kiszka podczas multimedialnej prezentacji na temat działalności OHP. nizacyjnych OHP. Prezentację multimedialną na powyższy temat przedstawił Wojewódzki Komendant Kujawsko-Pomorskiej Komendy OHP Paweł Kiszka, a drugą prezentację, dotyczącą wpływu środowiska lokalnego na działalność Centrum, przedstawiła dyrektor CEiPM we Włocławku Bożena Gudanowska. W trakcie seminarium nie zabrakło akcentów jubileuszowych z okazji 50-lecia OHP. Komendant Paweł Kiszka wręczył podziękowania Komendantowi Wojewódzkiemu i Kierownikowi Delegatury w latach Andrzejowi Tyrjanowi oraz Prezydentowi Włocławka w latach Władysławowi Skrzypkowi. W trakcie Dni otwartych odbyły się również warsztaty poruszania się po rynku pracy prowadzone przez liderów klubów pracy i doradców zawodowych, z których skorzystało 65 osób. Udzielono również 346 porad indywidualnych z zakresu rynku pracy. Dni otwarte cieszyły się jak zwykle dużym zainteresowaniem lokalnych mediów: Gazety Pomorskiej, Nowości Włocławskich, Radia GRA i regionalnej Telewizji Kujawy. Bożena Gudanowska Fot. Przemysław Janakowski i Sylwia Maślanka Kujawsko-Pomorska WK OHP WARSZTATY W RADZIONKOWIE Filia MBP w Radzionkowie (Śląska WK OHP) zorganizowała Dni Otwarte w OHP, w trakcie których odbyły się warsztaty dla dwóch grup młodzieży uczącej się, należącej do Parafii Św. Wojciecha w Radzionkowie. Pierwszego dnia zorganizowano warsztaty na temat Moje miejsce na rynku pracy, podczas których młodzież została zapoznana z aktualną sytuacją na rynku pracy, metodami aktywnego poszukiwania pracy, a także ofertą w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oferowaną przez OHP. Kolejnego dnia zorganizowano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. W ich trakcie uczestnicy poznali metody poszukiwania pracy i zapoznali się z zasadami pisania dokumentów aplikacyjnych. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się oferty pracy zaprezentowane przez filię MBP. Podczas całego tygodnia Dni Otwartych w OHP w siedzibie biura udzielane były informacje i porady dotyczące rynku pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych i prawidłowego zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej. Monika Buczek Śląska WK OHP 6

7 WOJEWÓDZKIE RADY PROGRAMOWE OHP OPOLE Z udziałem Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula oraz Wicewojewody Opolskiego Antoniego Jastrzembskiego odbyło się 24 października posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP w Opolu. Posiedzenie odbyło się w reprezentacyjnej Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski otwiera posiedzenie. Po prawej Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, po lewej Wojewódzka Komendant OHP Józefa Ziemnik. Do Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przybyli między innymi również Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik, Kurator Sądu Rejonowego w Opolu Teresa Łyko, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jacek Suski, przedstawiciele władz samorządowych, uczelni wyższych i komendanci hufców pracy województwa opolskiego, Wojewódzka Komendant Józefa Ziemnik i jej zastępca Zygmunt Gajda. W programie uroczystego posiedzenia OHP w tym roku skończyły 50 lat znalazło się miejsce na wspomnienia o dawnych czasach, dyskusję o obecnych i planach na przyszłość. Poszczególne bloki poprowadzili Marian Nowakowski wiceprzewodniczący Rady Krajowej Związków Zawodowych Pracowników OHP, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Tomasz Górny i Zastępca Komendanta OWK Zygmunt Gajda. Na zakończenie posiedzenia podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz młodzieży OHP odebrali byli wojewódzcy komendanci OHP: Grzegorz Rygorowicz, Wiesław Kalend, Zbigniew Włodowski i Edwarda Turkiewicz oraz pracodawcy. W tym samym dniu nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Komendant Główny Jerzy Mormul i Wojewódzki Komendant Józefa Ziemnik. Poświęcenia nowego miejsca pracy dokonał Duszpasterz Opolskiej WK ks. Krzysztof Rusinek. Jan Piotrowski Opolska WK OHP KRAKÓW W Małopolsce Rada została ustanowiona w 2003 roku, a w jej skład weszli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, oświatowych, kościelnych oraz pracodawców i innych organizacji pożytku publicznego. Posiedzenie otwiera Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys. Po jego lewej stronie Komendant Jolanta Zajączkowska. Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik wpisuję się do kroniki. W swoim wystąpieniu Komendant Główny mówił m.in. o nieprawdziwych stereotypach w postrzeganiu OHP oraz potrzebie ściślejszej współpracy OHP z władzami lokalnymi, policją, uczelniami wyższymi i innymi instytucjami. Posiedzenie było także okazją do promocji książki pt. Aspekty społeczne i wychowawcze projektu Czas na samodzielność. Z doświadczeń Ochotniczych Hufców Pracy nad realizacją projektu unijnego, powstałej pod redakcją prof. Zenona Jasińskiego i dr. Edwarda Nycza z Uniwersytetu Opolskiego. 14 października, po dłuższej przerwie, odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim posiedzenie Rady, którego gospodarzem był Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady. Spotkanie, na które przybyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy urzędów pracy, reprezentanci Izb Rzemieślniczych, duszpasterze i kadra kierownicza Małopolskich OHP, rozpoczęło się od otwarcia wystawy VIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego i Plastycznego zatytułowanego Młodość jako dar pokolenie JP II. Wstęgę przecinali kolejno: Komendant OHP w Krakowie Jolanta Zajączkowska, Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys i Duszpasterz Małopolskich OHP ks. Wiesław Orawiecki, który również udzielił błogosławieństwa. Następnie wręczono Akty Powołania nowym członkom Rady, a Wojewódzka 7

8 WOJEWÓDZKIE RADY PROGRAMOWE OHP Komendant omówiła rolę i znaczenie Rady Programowej. Po jej wystąpieniu, w imieniu Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, głos zabrał Dyrektor Dariusz Styrna. Mówił o OHP jako istotnym elemencie w strukturze kształcenia i wychowania młodzieży, a także o możliwościach współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego i samorządami lokalnymi. Kolejnym punktem programu były prezentacje multimedialne. Pierwszą na temat potencjału organizacyjnego, oferty programowej i działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej prowadziła pedagog wojewódzka Małopolskiej WK Jolanta Król. Drugą, na temat usług OHP w zakresie rynku pracy, prezentowała dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie Krystyna Rozłonkowska. Trzecią prezentację, o ofertach w zakresie programów szkoleniowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiała starszy specjalista w dziale programów europejskich Katarzyna Skoczyńska. Po prezentacjach głos zabrał ks. dr Wiesław Orawiecki Duszpasterz Małopolskich WK, który omówił pracę duszpasterską na rzecz uczestników OHP. Kierownik Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Trzebinia Stanisław Majdański składając życzenia z okazji 50-lecia OHP podkreślił rolę, jaką obecnie pełni OHP. Kolejnym punktem programu była dyskusja, którą rozpoczął właściciel Coctail Baru w Nowym Sączu Wincenty Żygadło, na temat współpracy OHP z pracodawcami, jak również kolejna na temat projektu ustawy dotyczącej usytuowania OHP w strukturach samorządowych. Na zakończenie posiedzenia odbyło się głosowanie nad uchwałą nr 9 Wojewódzkiej Rady Programowej OHP deklarującej poparcie dla działalności OHP jako państwowej jednostki organizacyjnej. Jacek Hymczak Fot. Agnieszka Samek Małopolska WK OHP przejście struktur OHP do wojewódzkich władz samorządowych. Komendant Szałabawka wyraził opinię, iż nowa sytuacja prawna OHP spowoduje szereg perturbacji w funkcjonowaniu instytucji, przede wszystkim znacznie ograniczy możliwości realizacji programów współfinansowanych przez EFS. Utrudni także refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników, która wypłacana jest pracodawcom. Po wystąpieniu Wojewódzkiego Komendanta rozpoczęła się dyskusja poświęcona głównie sprawom przekształcenia OHP. Zwrócono uwagę na liczne rozbieżności pomiędzy projektem ustawy a rozporządzeniem przygotowanym przez MSWiA, co może spowodować różne trudności w działalności tej instytucji. Na zakończenie posiedzenia wszyscy członkowie Rady Programowej oraz zaproszeni goście otrzymali koncepcję działalności Zachodniopomorskiej WK OHP oraz wydawnictwo Komendy Głównej Ochotnicze Hufce Pracy. Tekst i zdjęcie: Jerzy Kalka Zachodniopomorska WK OHP WASILKÓW Drugie już posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP Podlaskiej WK OHP odbyło się 21 października w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. SZCZECIN 30 października odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP. Posiedzenie otwiera Wojewódzki Komendant OHP Wieńczysław Andrzej Targ. W naradzie wzięli udział: Wicewojewoda Podlaski i zarazem Przewodniczący Rady Programowej OHP Wojciech Dzierzgowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Mieczysław Bagiński, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Białymstoku Adam Kurluta, wiceprezydent Łomży Krzysztof Choiński, Starosta Powiatu Białostockiego Wiesław Pusz, Starosta Powiatu Łomżyńskiego Krzysztof Kozicki, Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski, Starosta Zambrowski Stanisław Od lewej: Dyrektor WUP Andrzej Przewoda, Wicewojewoda Andrzej Chmielewski, Komendant ZWK Artur Szałabawka, jego zastępca Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Szczecina Elżbieta Masojć. Posiedzenie zorganizowano w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecina, a wzięli w nim udział m.in.: Wicewojewoda Zachodniopomorski Andrzej Chmielewski, zastępca Prezydenta Szczecina Elżbieta Masojć, dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Spotru Urzędu Marszałkowskiego Jerzy Serdyński, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Przewoda, a także przedstawiciele władz samorządowych. Posiedzenie otworzył Wojewódzki Komendant OHP Artur Szałabawka, który przedstawił bieżące informacje o zadaniach Ochotniczych Hufców Pracy w województwie zachodniopomorskim. Następnie omówił kwestie związane z rządowym projektem ustawy kompetencyjnej dotyczącym zmiany usytuowania prawnego OHP rozpatrywanego obecnie przez Sejm. Przyjęcie tego projektu spowoduje Wręczenie Honorowych Odznak OHP. 8

9 WOJEWÓDZKIE RADY PROGRAMOWE OHP Rykaczewski, Wicestarosta Zambrowski Stanisław Krajewski, Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski, Burmistrz Augustowa Kazimierz Kożuchowski, dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego w Podlaskim Kuratorium Oświaty Ryszard Pszczółkowski, kierownik IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądu Rejonowego w Białymstoku Danuta Praczuk, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji Adam Petelski, wicedyrektor WUP w Białymstoku Jarosław Sadowski, Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Dariusz Kijowski oraz przedstawiciele kadry OHP na Podlasiu, tj. Wojewódzki Komendant Podlaskiej WK OHP Wieńczysław Andrzej Targ oraz kadra kierownicza jednostek rynku pracy i OSiW w Wasilkowie. Do grona członków Wojewódzkiej Rady Programowej został powołany Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski. Ważnym punktem spotkania było wręczenie z okazji 50-lecia OHP Honorowych Odznak OHP przyznanych przez Komendanta Głównego osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju OHP na Podlasiu. Odznaczenia odebrali: Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski, Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania i Sportu w Urzędzie Miasta w Suwałkach Zbigniew Roman De-Mezer, Prezes Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego KODREM w Augustowie Tadeusz Maciejewski i Koordynator Ośrodka Kariery przy ZSHE w Białymstoku Grażyna Łapina. Ponadto na ręce Kierownika IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądu Rejonowego w Białymstoku Danuty Praczuk przekazano podziękowania dla kuratorów za owocną współpracę z OHP. Następnie Wojewódzki Komendant przedstawił usytuowanie OHP w świetle ustawy kompetencyjnej. W dalszej części posiedzenia zaprezentowano koncepcję funkcjonowania Podlaskiej WK OHP w latach Omówienia przestępczości wśród młodzieży w wieku lat na terenie woj. podlaskiego dokonał Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji nadkom. Adam Petelski. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat wzajemnej współpracy wszystkich instytucji województwa podlaskiego na rzecz młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych i zagrożonej marginalizacją. Elżbieta Dziemianiuk, Anna Tarasiewicz Fot. Karol Krajewski Podlaska WK OHP TARNÓW Podczas obrad Rady Programowej CKiW OHP w Tarnowie jej członkowie wzięli udział w dyskusji na temat strategii działalności tarnowskich OHP i CKiW na przyszłe lata oraz usytuowania OHP w świetle projektu nowej ustawy kompetencyjnej. Posiedzenie odbyło się 27 października i przewodniczyła mu Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa Dorota Skrzyniarz, a uczestniczyli w nim m.in. Rada obradowała w siedzibie Centrum kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Pierwszy z prawej jego Dyrektor Antoni Góral, po jego prawej stronie poseł Urszula Augustyńska. Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poseł Urszula Augustyn, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnowa Zofia Buryło, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Dydusiak, Ryszard Mysior ze Starostwa Powiatowego, nadkom. Witold Ślęzak z Komendy Miejskiej Policji, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa i Uzależnień Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks. Zbigniew Guzy, Przewodnicząca Ligii Kobiet Polskich Stanisława Czernik-Adamczyk, Dyrektor CEiPM w Tarnowie Adam Potempa oraz wiele innych osób współpracujących z Centrum. Jednym z tematów obrad była także działalność Centrum w zakresie projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tekst i zdjęcie: Piotr Augustyński CKiW OHP w Tarnowie DOBIESZKÓW Pierwsze posiedzenie Rady Programowej, której działalność ma na celu wspieranie zadań związanych z podstawową aktywnością Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie odbyło się 25 listopada. Tematem przewodnim posiedzenia była działalność Centrum w zakresie przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Na spotkaniu Rady Programowej w CKiW gościli przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, osoby reprezentujące instytucje i organizacje zajmujące się szeroko pojętą problematyką młodzieży, m.in. poseł Artur Dunin, Burmistrz Miasta i Gminy Stryków Andrzej Jankowski, a także przedstawiciele policji, sądu i szkolnictwa wyższego. Tematem przewodnim posiedzenia była działalność dobieszkowskiego Centrum w zakresie przeciwdziałania marginalizacji młodzieży. Po prezentacji, której dokonała Dyrektor Centrum oraz pedagog, nastąpiło uroczyste wręczenie Honorowych Odznak OHP przyznanych Andrzejowi Jankowskiemu oraz Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa w Dobieszkowie Zuzannie Jeziorskiej. Następnie członkowie Rady zapoznali się z regulaminem jej funkcjonowania i zaakceptowali go. Dyskutowano o uwarunkowaniach pracy z młodzieżą, działalności OHP i ich odbiorze publicznym na przestrzeni 50 lat oraz projekcie zmian legislacyjnych, zgodnie z którym z dniem 1 stycznia 2009 roku zadania realizowane przez OHP będą zadaniami samorządu województwa. Większość uczestników narady opowiedziała się za pozostaniem OHP w obecnych strukturach funkcjonowania, kierowana obawą, iż może dojść do likwidacji spójnego i efektywnego systemu edukacji, wychowania, profilaktyki, opieki oraz resocjalizacji. Wszyscy uczestnicy posiedzenia Rady Programowej otrzymali materiały dotyczące koncepcji funkcjonowania CKiW OHP w Dobieszkowie, regulamin Rady Programowej oraz materiały promocyjne OHP. Iwona Nowacka-Czubak CKiW OHP w Dobieszkowie 9

10 W INOWROCŁAWIU O PRACY SEJMU Z młodzieżą Środowiskowego Hufca Pracy 2-3 w Inowrocławiu spotkał się 20 października poseł z ramienia Platformy Obywatelskiej Grzegorz Roszak. W spotkaniu uczestniczyli również Komendant Hufca Rafał Lewandowski, kadra Hufca oraz nauczyciele Gimnazjum dla Dorosłych. SPOTKANIE Z PANIĄ POSEŁ 17 listopada w Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP gościła poseł Domicela Kopaczewska. Na zdjęciu od lewej: Dyrektor CEiPM w Toruniu Andrzej Chmielewski, poseł Domicela Kopaczewska, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Klimaszyk, Wojewódzka Pedagog Małgorzata Tokarska. Od lewej: nauczycielka Gimnazjum dla Dorosłych, Komendant 2-3 ŚHP Rafał Lewandowski, poseł Grzegorz Roszak i jego asystent Andrzej Zieliński. Zebrani dowiedzieli się, jak wygląda praca posła, jakie ma prawa i obowiązki, jakie zasady panują w Sejmie. Poseł Roszak zwrócił młodzieży szczególną uwagę na znaczenie wykształcenia w życiu zawodowym i społecznym. Młodzież zadawała pytania dotyczące między innymi OHP jak często posłowie debatują i stykają się w życiu codziennym z tą formą zdobywania kształcenia i nauki zawodu. Ale nie tylko dzieliła się także swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Spotkanie młodzieży z posłem było ciekawym doświadczeniem. Wzbudziło poczucie swojej wartości oraz skłoniło do refleksji nad jakością nauki i wykształcenia w życiu codziennym. Poseł Grzegorz Roszak zaprosił uczestników i kadrę 2-3 ŚHP do Warszawy, aby młodzież mogła przyjrzeć się pracy Sejmu na żywo oraz zwiedzić jego gmach przy ulicy Wiejskiej. Rafał Lewandowski Fot. Anna Gumińska, Beata Frąckowiak-Wabiszewska, Ilona Gołębiewska Kujawsko-Pomorska WK OHP ROZMOWY W DĘBICY I RZESZOWIE 14 listopada poseł Krystyna Skowrońska spotkała się w Dębicy z Wojewódzkim Komendantem OHP Mariuszem Szewczykiem i jego z-cą Adamem Dymińskim. Podczas spotkania przedstawiono aktualnie realizowane zadania oraz koncepcję funkcjonowania OHP, zwracając szczególną uwagę na ich rolę jako państwowej jednostki organizacyjnej, wykonującej zadania państwa w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wychowania młodzieży. Została również omówiona kwestia usytuowania OHP w odniesieniu do projektu ustawy kompetencyjnej. Pani poseł wykazała duże zrozumienie dla problemów związanych z młodzieżą zagrożoną marginalizacją i zapewniła, że sprawa kształcenia i wychowania w OHP jest jej szczególnie bliska. 17 listopada w Biurze Poselskim odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Komendanta OHP Mariusza Szewczyka z posłem Tomaszem Kamińskim, w trakcie którego zostały omówione kwestie związane z rządowym projektem ustawy kompetencyjnej dotyczącym zmian usytuowania prawnego OHP. Komendant Mariusz Szewczyk wyraził opinię, iż nowa sytuacja spowoduje niepokojące zmiany w funkcjonowaniu instytucji, przede wszystkim znacznie ograniczy możliwość realizacji programów współfinansowanych przez EFS oraz utrudni refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników. Poseł Tomasz Kamiński podzielił opinię Komendanta M. Szewczyka zobowiązując się jednocześnie do podjęcia odpowiednich działań. Edyta Chorzępa Podkarpacka WK OHP Jej obecność była związana z rozpoczynającymi się Dniami Otwartymi OHP w toruńskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Pani poseł Platformy Obywatelskiej spotkała się z zastępcą Wojewódzkiego Komendanta Pawłem Klimaszykiem, pedagog wojewódzką Małgorzatą Tokarską oraz dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu Andrzejem Chmielewskim. Rozmowa była prowadzona w kontekście projektowanej ustawy kompetencyjnej. Pani poseł zapoznała się z działalnością Wojewódzkiej Komedy OHP w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektów międzynarodowych. Ważną informacją była także idea organizacji Dni Otwartych OHP oraz działalności związanej z rynkiem pracy realizowanej przez jednostki skupione w toruńskim Centrum. Komendant Klimaszyk zwrócił uwagę na cztery istotne aspekty, które umożliwiają i usprawniają działalność OHP na terenie całej Polski. Zalicza się do nich: finansowanie działalności programowej wojewódzkich komend, standaryzację działań OHP realizowanych na rynku pracy i w zakresie zadań opiekuńczo-wychowawczych, gwarantowanie wysokiego poziomu zatrudnionej w OHP kadry, m.in. dzięki organizacji szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje, wspomaganie kontaktów międzynarodowych oraz umożliwienie realizacji wymian międzynarodowych dzięki podpisaniu umów partnerskich z krajami Unii Europejskiej. Tekst i zdjęcie: Katarzyna Bryła Kujawsko-Pomorska WK OHP WIZYTA W CENTRUM Na zaproszenie Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie Anieli Daniszewskiej gościła 24 listopada w Centrum senator Janina Dyrektor CEiPM Aniela Daniszewska w rozmowie z senator Janiną Fetlińską. 10

11 Fetlińska. Okazją do złożenia wizyty była inauguracja Dni Otwartych OHP. Pani Senator spotkała się z pracownikami Centrum i Środowiskowego Hufca Pracy, zwiedziła siedzibę Centrum, a także zapoznała się z działalnością OHP w zakresie rynku pracy oraz kształcenia i wychowania młodzieży. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Dyrektor Filii WUP w Ciechanowie Jakub Gwoździk oraz dyrektorzy i nauczyciele ciechanowskich szkół ponadpodstawowych, którzy już od wielu lat współpracują z placówką OHP w zakresie kształcenia i doradztwa zawodowego. W inauguracji Dni wzięła również udział Wojewódzka Komendant OHP Elżbieta Popczuk. Beata Pilitowska Fot. Sylwia Szymańczyk POSEŁ NA INAUGURACJI 24 listopada na inaugurację Dni Otwartych w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach przybył poseł Krzysztof Tchórzewski. Spotkał się z pracownikami oraz zwiedził siedzibę Centrum, jak również Środowiskowego Hufca Pracy 7-7 w Siedlcach. Spotkanie w Krośnie. Od lewej: Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Szewczyk, Komendant HP 9-10 Aneta Więch, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Adam Dymiński, Wiceprezydent Miasta Krosna Bronisław Baran, Komendant ŚHP Adam Buczyński. ca Adam Dymiński oraz Komendanci krośnieńskich Hufców Pracy Bogusław Stachyrak, Aneta Więch i Adam Buczyński. Tematem wizyty były głównie kwestie nowych kierunków kształcenia uczestników OHP i zapewnienia młodzieży nauki w przyszłym roku szkolnym 2009/2010 oraz usytuowania Ochotniczych Hufców Pracy w odniesieniu do projektu ustawy kompetencyjnej. Dyskutowano również nad możliwością zmiany siedziby Środowiskowego Hufca Pracy w celu polepszenia warunków jego funkcjonowania. Władze Krosna przychylnie patrzą na działalność Ochotniczych Hufców Pracy, co sprzyja rozwojowi naszej instytucji na tym terenie. Na zdjęciu od lewej Dyrektor CEiPM Danuta Wyrzykowska, poseł Krzysztof Tchórzewski, wychowawca ŚHP 7-7 Waldemar Szmurło, doradca zawodowy MCiZ Anna Stańczuk. Podczas spotkania z dyrektor Danutą Wyrzykowską zostały omówione kwestie dotyczące zadań realizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych. Podkreślono rolę OHP jako państwowej jednostki organizacyjnej wykonującej zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także w zakresie jej kształcenia i wychowania. Poseł był pełen uznania dla projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój, współfinansowanego ze środków EFS, aktualnie wdrażanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach. Dyrektor Danuta Wyrzykowska podkreśliła, iż Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym, umożliwiającym podjęcie nowych zadań w zakresie aktywnej polityki społecznej wobec młodzieży. Poseł Krzysztof Tchórzewski wykazał duże zrozumienie dla problemów związanych z pomocą młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz zapewnił o swoim wsparciu dla OHP. Monika Cygan, Lidia Korbus Fot. Monika Cygan Mazowiecka WK OHP SPOTKANIA Z PREZYDENTAMI MIAST Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran spotkał się 28 października z przedstawicielami Podkarpackich OHP. W spotkaniu wzięła udział również Dyrektor Wydziału Edukacji UM Grażyna Gregorczyk, a w skład delegacji OHP weszli: Wojewódzki Komendant Mariusz Szewczyk, jego zastęp- Spotkanie w Tarnobrzegu. Od lewej: z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Adam Dymiński, Prezydent Miasta Tarnobrzega Jan Dziubiński, Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Szewczyk. Prezydent Miasta Tarnobrzega Jan Dziubiński spotkał się 29 października z Wojewódzkim Komendantem OHP Mariuszem Szewczykiem i jego zastępcą Adamem Dymińskim. Komendanci przybliżyli Panu Prezydentowi kierunki działań Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz kwestię usytuowania Ochotniczych Hufców Pracy w odniesieniu do projektu ustawy kompetencyjnej. Prezydent Dziubiński, będący zarazem członkiem Zarządu Związku Miast Polskich, wykazał duże zainteresowanie działaniami na rzecz młodzieży, która pozostaje pod opieką OHP oraz zapewnił, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich zapozna jego członków z obecną sytuacją Ochotniczych Hufców Pracy. Monika Teterling Podkarpacka WK OHP Fot. Krzysztof Wianecki 11

12 PROJEKT SZKOLENIE PRAKTYKA ZATRUDNIENIE ROZWÓJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HP w RYBNIKU (Śląska WK OHP) Przed Urzędem Miasta Rybnika. W Urzędzie każdy z uczestników miał za zadanie zgłosić działalność gospodarczą. Młodzież zakwalifikowana do projektu wymaga szczególnego wsparcia i oddziaływań edukacyjnych. Pierwszym zrealizowanym już etapem zajęć były grupowe treningi psychologiczne, na których grupa mogła lepiej się zintegrować, poznać swoje atuty i słabsze strony. Zajęcia były także okazją do integracji w środowisku pozaszkolnym podczas zajęć w terenie. Warsztaty prowadziła psycholog Mariola Kujańska, która od lat współpracuje z rybnickim hufcem. W grupie C zrealizowano także szkolenia ABC przedsiębiorczości, które w tym roku były bardzo owocne. Młodzież doskonaliła swoje umiejętności przedsiębiorcze nie tylko w sali dydaktycznej, ale również wspólnie ze specjalistą Celiną Kaczmarczyk udała się do Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie podczas zajęć symulacyjnych każdy z uczestników uczył się zakładać swoją firmę. Celem tych zajęć była sztuka pokonania wszystkich barier urzędniczych związanych z rozpoczęciem prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pod koniec października rozpoczęto zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego oraz z doradcą zawodowym. Radosław Bała Fot. Celina Kaczmarczyk Śląska WK OHP CKiW OHP w SZCZAWNICY/JABŁONCE Tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku rozpoczęto tutaj realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ten projekt to niepowtarzalna szansa dla młodzieży, która posiada już pewne kwalifikacje zawodowe (ukończyła szkołę zawodową, technikum, liceum profilowane lub zawodowe), by poszerzyć ich zakres o kolejne specjalności zwiększające szansę zatrudnienia. Uczestnicy projektu z Kierownik fi lii w Szczawnicy Grażyną Pilch (z lewej). W projekcie uczestniczą dwie piętnastoosobowe grupy grupa w Szczawnicy oraz grupa w filii w Jabłonce. W ramach kompleksowego wsparcia w trakcie realizacji projektu młodzież skorzysta z podstawowego kursu komputerowego oraz profesjonalnego szkolenia ECDL, popularnie zwanego komputerowym prawem jazdy. Szkolenie ECDL kończy się egzaminem, pomyślne zdanie siedmiu modułów gwarantuje uczestnikom otrzymanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Należy podkreślić, iż certyfikat ten jest jednolity we wszystkich państwach UE. Czy można chcieć jeszcze więcej? Otóż tak! Można jeszcze w ramach projektu przystąpić do kursu prawa jazdy kat. B, podszlifować angielski na kursie językowym dostosowanym do poziomu umiejętności uczestników projektu, poznać przepisy z zakresu prawa pracy podczas zajęć z prawnikiem oraz uczestniczyć w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. To one właśnie pozwolą przyswoić uczestnikom techniki skutecznego poruszania się po rynku pracy, pisania życiorysu, listu motywacyjnego oraz zasad korzystnego zaprezentowania się pracodawcy. Z kolei zajęcia z przedsiębiorczości pomogą uczestnikom założyć być może w przyszłości własną działalność gospodarczą, a treningi z psychologiem nauczą umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przybliżą pojęcie asertywności. Młodzież będzie odbywać również w ramach projektu kursy zawodowe w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy: kelner-barman, kosmetyczka-wizażystka, operator koparkoładowarki. Po zakończeniu kursów zawodowych młodzież będzie mogła skorzystać ze staży zagranicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej, które potrwają 6 tygodni. Na zakończenie wypada życzyć uczestnikom projektu motywacji i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu oraz świadomości, iż człowiek aktywny zawodowo to taki, który w każdym okresie swojego życia podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach oraz kursach dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Jolanta Chlebek CKiW OHP w Szczawnicy/Jabłonce ŚHP we WŁODAWIE (Lubelska WK OHP) W dniach października w ramach projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój w Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie odbywały się zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się na początku października od warsztatów psychologicznych w formie grupowej oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego. We Włodawie wsparciem Zajęcia z doradztwa zawodowego. w ramach projektu są objęci uczestnicy odbywający naukę w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończyli 16 rok życia i kontynuują naukę w OHP od dwóch lat. W dalszej fazie realizacji w projekcie przewidziane są szkolenia komputerowe, nauka języka obcego, zajęcia z przedsiębiorczości, spotkanie z lekarzem, pomoc w nauce w postaci zajęć wyrównawczych z wybranych przedmiotów szkolnych. Dodatkową atrakcją dla wybranej grupy młodzieży jest możliwość wzięcia udziału w kursie na prawo jazdy kategorii B. Oprócz zajęć przewidzianych w projekcie młodzież może również skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci posiłków i rozliczenia kosztów dojazdów na zajęcia projektowe. Włodzimierz Trendak Fot. Monika Łoboda Lubelska WK OHP HP w TOMASZOWIE LUBELSKIM (Lubelska WK OHP) W Tomaszowie Lubelskim trwa realizacja projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach przy Hufcu Pracy uczestniczy 15 osób. Aktualnie odbywa się szkolenie zawodowe kelner-barman oraz nauka języka angielskiego. Kolejnym zadaniem w ramach projektu będzie szkolenie ECDL. Po zakończeniu kursu uczestnicy zostaną skierowani na 6-tygodniowe praktyki do zagranicznych pracodawców. Regina Kęczkowska Lubelska WK OHP 12

13 CEiPM w TARNOBRZEGU (Podkarpacka WK OHP) Uczestnicy projektu na zajęciach grupowych z psychologiem. W Tarnobrzegu młodzież ma możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, mając do wyboru następujące kursy: magazynier z obsługą wózka widłowego i z obsługą kasy fiskalnej, kurs kelnera-barmana oraz kurs kosmetyczny. Dodatkowo młodzież weźmie udział w kursie komputerowym oraz zajęciach z przedsiębiorczości, będzie miała możliwość podszkolić się również w znajomości języka angielskiego i uzyskać prawo jazdy. Istotnym elementem projektu są także zajęcia z doradcą zawodowym i warsztaty psychologiczne. Po zakończeniu kursów zawodowych młodzież wyjedzie na sześciotygodniowy staż zawodowy do jednego z krajów unijnych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Tekst i zdjęcie: Dorota Szczęch Podkarpacka WK OHP ŚHP w OSTRÓDZIE (Warmińsko-mazurska WK OHP) 23 października w Środowiskowym Hufcu Pracy w Ostródzie zakończyły się warsztaty z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Piętnastoosobowa grupa młodzieży przeszła solidny trening samopoznania Zajęcia z doradcą zawodowym. odkrywała swoje umiejętności i zainteresowania, a także dzieliła się swoimi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi. Część osób ma już za sobą pierwsze próby poruszania się po rynku pracy mniej lub bardziej udane. Jak się okazało, dla każdego znalazło się na warsztatach coś przydatnego. Cenną wskazówką, pomimo trudności opracowywania, okazał się Indywidualny Plan Działania. Każdy uczestnik miał za zadanie odnieść swoje cechy osobowości, zainteresowania zawodowe i umiejętności, podsumowane na wcześniejszych warsztatach, do konkretnego celu zawodowego lub edukacyjnego. Grupa jest doskonale zintegrowana po zajęciach z psycholog Eweliną Różalską. Nikt nie miał problemów z odnalezieniem swojej roli wśród pozostałych, dlatego praca podczas warsztatów aktywizacji zawodowej okazała się bardziej efektywna. Ostatnie zajęcia były połączone z projekcją filmu muzycznego Step Up 2, który posłużył za najciekawszą formę podsumowującą całość. Było super dziewczyna z filmu trochę nas przypomina, jej problemy, wiek i zainteresowanie tańcem. Łatwiej było zrozumieć jak ważna jest inwestycja w siebie za wszelką cenę i nie rezygnowanie z własnych marzeń po zajęciach zapisałyśmy się na zajęcia tańca nowoczesnego i tak samo chcemy się rozwijać komentowała po zajęciach Sylwia, jedna z uczestniczek projektu. Kolejnymi zaplanowanymi dla uczestników zajęciami są warsztaty z przedsiębiorczości i kurs komputerowy. Magdalena Polito Fot. Dorota Pieczarka Warmińsko-Mazurska WK OHP HP w AUGUSTOWIE (Warmińsko-mazurska WK OHP) W drugiej połowie października br. w Hufcu Pracy 10-6 w Augustowie rozpoczęto realizację projektu,,szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój. Najpierw odbyła się akcja promocyjno-rekrutacyjna do projektu polegająca na zamieszczaniu ogłoszeń w prasie, telewizji, kolportowaniu plakatów i ulotek w lokalnym Zajęcia z prawnikiem Łukaszem Hurynem. środowisku. Zostały także zorganizowane dwa spotkania z osobami bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem. W trakcie rekrutacji uczestników do projektu zgłosiło się ponad 50 osób, ale przyjęto tylko 15 osób bezrobotnych w wieku lat, z kwalifikacjami. W ramach projektu zostały już zrealizowane dla młodzieży zajęcia integracyjne z psychologiem i prawnikiem. Rozpoczęto również zajęcia z ABC przedsiębiorczości, kursu prawa jazdy i języka angielskiego. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszy się kurs prawa jazdy. Tekst i zdjęcie: Adam Siedlecki Warmińsko-Mazurska WK OHP ŚHP w BIAŁYMSTOKU (Podlaska WK OHP) W drugiej połowie października br. w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy w Białymstoku, w ramach realizacji projektu, odbyły się zajęcia z lekarzem psychiatrą dr Grażyną Misztalewską. Zajęcia zostały poprowadzone w formie warsztatowej i dotyczyły m.in.: profilaktyki uzależnień, chorób cywilizacyjnych, zagrożeń związanych ze współżyciem płciowym. W końcu października zakończyły się również zajęcia z ABC przedsiębiorczości prowadzone przez Elżbietę Holcman. Z opinii wyrażanych przez uczestników projektu wynika, iż były to bardzo ciekawe zajęcia. Za najważniejsze tematy młodzież uznała m.in.: poszukiwanie pomysłu na własną firmę, prowadzenie działalności gospodarczej, sporządzanie biznes planu. Młodzież podczas zajęć w ramach projektu nie tylko pilnie uczy się, ale również miło spędza czas wolny w środowiskowej świetlicy. Listopad to kolejne wspólne, interesujące zajęcia realizowane w ramach projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój. W najbliższym czasie uczestnicy rozpoczną kurs języka angielskiego i kurs komputerowy. Tekst i zdjęcie: Katarzyna Kruszewska Podlaska WK OHP ŚHP w NYSIE (Opolska WK OHP) Zabiegi pielęgnacyjne twarzy podczas kursu dla przyszłych kosmetyczek. Dzięki aktualnie realizowanemu projektowi benefi cjenci będą mogli m.in. poznać największe tajniki komputera. Bezrobotna młodzież uczestnicząca w projekcie Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój realizowanym w Nysie, zakończyła blok zajęć teoretycznych. W pierwszym, zrealizowanym już etapie odbyły się treningi integracyjne z psychologiem Alicją Pawelec, która zadbała o pozytywne wzmocnienie postaw uczestników. Aspekt samozatrudnienia oraz formalną organizację przedsiębiorstwa młodzież poznała na kursie ABC przedsiębiorczości. Odbyły się również zajęcia grupowe z doradcą zawodowym i prawnikiem, kurs komputerowy oraz rozdano pierwsze certyfikaty, potwierdzające umiejętności posługiwania się językiem angielskim. W chwili obecnej cała 15-osobowa grupa uczestniczy w kursach Kosmetyczka ze stylizacją paznokci, w przypadku pań, oraz Magazynier hurtownik z obsługą kasy fiskalnej i wózka widłowego dla panów. Kosmetyczki w trakcie zajęć wykonują manicure, zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała, depilację, makijaże, masaże szyi i dekoltu, zabiegi pielęgnacyjne dłoni (parafinowanie) i wiele innych. W ostatniej fazie kursu przejdą do kursu stylizacji paznokci. Panowie z kolei odbyli już egzamin z umiejętności obsługi wózka widłowego. W grupie młodzieży uczącej się w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Nysie dobiegł końca kurs komputerowy, treningi oraz zajęcia z doradcą zawodowym oraz kurs języka angielskiego. W końcowej fazie projektu odbędą się zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych. Kompleksowe działania edukacyjne pozwolą zniwelować niepewność młodych uczestników oraz uzupełnić zaległości szkolne, wzmocnić ich samoocenę oraz zmotywować do pracy nad sobą. Joanna Taramina Opolska WK OHP 13

14 PROJEKT SZKOLENIE PRAKTYKA ZATRUDNIENIE ROZWÓJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODKARPACKA WK OHP 15 września Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP rozpoczęła realizację projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój w sześciu swoich placówkach. W Krośnie 12 osób uczy się bukieciarstwa, a 18 obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie; w Przemyślu 20 osób zdobywa kwalifikacje pracownika kadrowo-płacowego z obsługą sekre- Grupa benefi cjentów projektu z Rzeszowa. tariatu i komputera, a 10 uczy się obsługi wózków jezdniowych i pracy magazyniera; w Rzeszowie dwie osoby chodzą na kurs prawa jazdy kat. C, pięć osób chce zostać przedstawicielami handlowymi z prawem jazdy kat. B, dwie osoby uczą się spawania metodą MAG, cztery poznają tajniki zawodu operatora obrabiarek numerycznych, dwie uczą się fryzjerstwa; w Tarnobrzegu sześć osób zdobywa kwalifikacje magazyniera-kierowcy wózków jezdniowych, tyle samo kelnera-barmana, trzy beneficjentki kosmetyczki. Z kolei w Dębicy i Iwoniczu prowadzone są dla dwóch 15-osobowych grup wychowanków OHP zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych. Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która chętnie i aktywnie w nich uczestniczy. Dawid (19 lat): O projekcie realizowanym przez OHP dowiedziałem się od kolegi, który brał udział w projekcie w tamtym roku. Ja akurat ukończyłem szkołę średnią i nie bardzo wiedziałem co mam dalej robić, a żadnego zawodu nie mam. Dlatego postanowiłem wziąć udział w tym projekcie i zdobyć jakieś uprawnienia zawodowe i prawo jazdy. Na razie było kilka zajęć z psychologiem, gdzie mieliśmy różne ćwiczenia, które pomagały całej grupie się zintegrować. Zajęcia były bardzo ciekawe i prowadzone w bardzo interesujący sposób. Mam nadzieję, że dalsza część projektu będzie również taka. Mateusz (22 lata): O tego typu zajęciach i możliwości odbycia kursów zawodowych dowiedziałem się z ogłoszeń, które wisiały w naszym mieście. Mnie, oprócz możliwości zdobycia kwalifikacji, interesują spotkania z doradcami zawodowymi. Chcę praktycznie nauczyć się, jak skutecznie poszukiwać pracy. Do tej pory mieliśmy zajęcia integracyjne. W sumie fajna sprawa, bo dzięki temu dobrze się poznaliśmy. Zaskoczył mnie sposób prowadzenia tych zajęć taki na luzie, nie jak w szkole i to jest fajne. Ciekawie wyglądają także zajęcia z przedsiębiorczości, mam nadzieję, że nauczymy się na nich jakichś podstaw z prowadzenia własnej firmy. W ramach projektu młodzież będzie miała możliwość skorzystania z następujących form wsparcia: treningi i warsztaty psychologiczne, indywidualne konsultacje z psychologiem, zajęcia z prawnikiem, zajęcia z lekarzem, warsztaty edukacyjne i aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia i kursy z zakresu ABC przedsiębiorczości, szkolenia komputerowe i kursy języków obcych. W projekcie bierze udział 120 młodych ludzi nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych, patologicznych i mają od 16 do 25 lat. Poprzez kompleksowe działania edukacyjne, doradcze i wychowawcze projekt przyczyni się do przeciwdziałania niepewności, marginalizacji społecznej, ubóstwu i bezrobociu jego beneficjentów. Tekst i zdjęcie: Tomasz Chlebek Podkarpacka WK OHP CEiPM OHP w TARNOWIE (Małopolska WK OHP) Trwa realizacja projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój w tarnowskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Październik okazał się dla tamtejszych beneficjentów bardzo pracowitym miesiącem. Młodzież uczęszczała na treningi z doradcą zawodowym i psychologiem oraz na zajęcia z przedsiębiorczości. Wszystkie moduły były prowadzone przez specjalistów o wysokich kwalifikacjach, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili trening psychologiczny prowadzony przez p. Krystynę Jaworską-Mukawę. W trakcie tych zajęć mogli uzyskać wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów, przełamać nieśmiałość, nabrać pewności siebie, a przede wszystkim poznać siebie i stworzyć zintegrowaną, sympatyczną grupę. Spotkania zarówno w grupach, jak i indywidualne z doradcą zawodowym służyły zaplanowaniu dalszej ścieżki kariery, zapoznaniu się z zasadami poruszania się na rynku pracy, tworzeniu własnych dokumentów aplikacyjnych oraz poznaniu sztuki autoprezentacji. Z kolei na zajęciach z przedsiębiorczości młodzież nabyła podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planu, sporządzania rozliczeń finansowo-podatkowych itd. Obecnie wszyscy uczestnicy projektu biorą udział w kursie języka angielskiego oraz kursach komputerowych. Grupa bardziej zaawansowana uczestniczy w kursie ECDL, którego efektem będzie zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, natomiast pozostali uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę nt. obsługi komputera. Ważnym elementem projektu jest kurs prawa jazdy kat. B, który rozpoczęła grupa 10 beneficjentów Pomimo, że za nami dopiero cztery tygodnie zajęć, można śmiało powiedzieć, że dla tych młodych ludzi był to bardzo intensywny i pracowity okres. Joanna Prędota-Zając Fot. Adam Potempa Małopolska WK OHP CEiPM w BYDGOSZCZY (Kujawsko-pomorska WK OHP) Młodzież uczestniczyła w zajęciach z ogromnym zaangażowaniem i świadomością, że projekt jest dla niej ogromną szansą. W drugiej połowie września 2008 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu, którego koordynatorem w tej jednostce jest Dyrektor Centrum Ewa Chojnicka, a opiekunami grup Ania Szmyd i Justyna Michniewicz. Beneficjenci projektu, dwie grupy 15-osobowe, mają już część zajęć za sobą. Na przełomie września i października odbyły się integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne, które grupy zgodnie oceniły jako bardzo udane połączenie przyjemnego z pożytecznym. Przyniosły one nie tylko oczekiwane rezultaty w postaci integracji grupy, ale zapewniły także Zdaniem młodzieży wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób interesujący i pozwalają konstruktywne gry i zabawy, pomocne w samorozwoju. zdobyć potrzebną wiedzę. Zajęcia z prawnikiem przybliżyły uczestnikom zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzący, ale i same grupy, zadbały o to, aby spotkania te miały charakter jak najbardziej życiowy : były omawiane konkretne problemy, stawiane pytania i dyskusje. Równie interesująco warsztatowo prowadzone są od października zajęcia z doradcą zawodowym, który swoim bogatym doświadczeniem i konkretną wiedzą wskazuje na umiejętne kreowanie indywidualnej ścieżki zawodowej. Trwa również kurs poświęcony przedsiębiorczości, rozpoczęły się też kursy języka angielskiego i komputerowy (dla kilku uczestników profesjonalny ECDL). W dalszej kolejności będą prowadzone konkretne szkolenia zawodowe i kurs prawa jazdy dla maksymalnie 10 osób. Anna Szmyd Fot. Ewa Chojnicka Kujawsko-Pomorska WK OHP 14

15 CEiPM w ŁOMŻY (Podlaska WK OHP) W łomżyńskim CEiPM beneficjantami projektu jest grupa 15 dziewcząt i chłopców, którzy mają doskonałą okazję na zdobycie kwalifikacji zawodowych, podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz uczestnictwo w ciekawych, zarówno grupowych, jak i indywidualnych Na zajęciach z prawnikiem. spotkaniach ze specjalistami. Odbyły się już zajęcia z prawnikiem dotyczące tematyki prawa pracy, pomocy prawnej dla ofiar przemocy, porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W październiku rozpoczęły się i będą trwać przez najbliższe miesiące grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia z przedsiębiorczości, a także indywidualne konsultacje oraz grupowy trening psychologiczny. Zajęcia te mają na celu pomoc młodzieży w przezwyciężeniu indywidualnych problemów, np. nieradzenie sobie ze stresem, bariery w kontaktach interpersonalnych, niska samoocena itp. Ponadto celem zajęć warsztatowych z psychologiem będzie rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, wykształcenie zdolności konstruktywnego radzenia sobie z problemami oraz nauka twórczego myślenia i działania. Ponadto młodzież uczęszcza na kurs języka angielskiego oraz profesjonalne szkolenia komputerowe ECDL, kończące się certyfikatem uznawanym w 25 państwach UE. Uczestnicy mają też już za sobą pierwsze egzaminy, w ubiegły piątek pisali sprawdzian z trzeciego modułu w kursie komputerowym ECDL. Piątka uczestników rozpoczęła zajęcia teoretyczne na kursie prawa jazdy. Przed nimi już wkrótce jazda po mieście. Jak dotychczas młodzież chętnie przychodzi na zajęcia, jest niemal entuzjastycznie nastawiona zarówno do programu zajęć, jak i do prowadzących. Z obserwacji poszczególnych specjalistów oraz opiekuna grupy wynika, że uczestnicy z przyjemnością przebywają w swoim towarzystwie. W grupie panuje atmosfera życzliwości, nie brakuje momentów humorystycznych, nawiązały się pierwsze przyjaźnie. Przed uczestnikami kolejne pracowite i mamy nadzieję, że równie owocne miesiące zajęć. Anna Siedlanowska Fot. Monika Chojnowska Podlaska WK OHP HP w JAWORZE (Dolnośląska WK OHP) W projekcie realizowanym w Jaworze uczestniczy 15-osobowa grupa młodzieży (kategoria C). To osoby, które legitymują się co najmniej rocznym pobytem w OHP. Są to w większości uczniowie drugich klas zasadniczych szkół zawodowych oraz absolwentki hufca, które obecnie uczęszczają do liceów dla dorosłych i przygotowują się do matur. Pierwsze spotkania miały na celu objęcie uczestników projektu wsparciem umożliwiającym im integrację społeczną. Młodzież uczestniczyła w indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz grupowych treningach integracyjnych i warsztatach psychologicznych. Z młodzieżą spotkała się dr Irina Zajęcia z doradcą zawodowym z legnickiego MCIZ. Szabłykina-Sergiel, która przedstawiła młodzieży zagrożenia wynikające z mody na odchudzanie, zażywania substancji psychoaktywnych, picia alkoholu i palenia papierosów. Pani doktor rozmawiała z uczestnikami projektu o tym jak ustrzec się chorób przenoszonych drogą płciową i zarażenia wirusem HIV. Aby przygotować młodzież do skutecznego poruszania się po rynku pracy, doradca zawodowy Małgorzata Młotek przeprowadziła indywidualne konsultacje zawodowe z każdym beneficjentem projektu. Dzięki testom każdy mógł się przekonać o swoich mocnych i słabych stronach, w jakim kierunku zawodowym ma uzdolnienia i predyspozycje. Obecnie trwają zajęcia grupowe z doradcą zawodowym prowadzone przez pracowników Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy. Pięciu beneficjentów projektu uczestniczy w kursie prawa jazdy kat. B. Młodzież bardzo rzetelnie przykłada się do tego zadania. Dla wielu zdobycie prawa jazdy było jedynie marzeniem. Przed młodzieżą jeszcze: kurs komputerowy, kurs języka angielskiego, szkolenie z ABC przedsiębiorczości i zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych. Szkolenie, praktyka, zatrudnienie oraz rozwój stają się faktem. Tekst i zdjęcia: Mariola Labryga Dolnośląska WK OHP CEiPM w SKIERNIEWICACH (Łódzka WK OHP) W październiku 2008 r. w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w 15-osobowej grupie uczniów drugich klas rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój. Z początku moje koleżanki i koledzy mieli mieszane uczucia co do zajęć, które przyjdzie nam realizować, jednak już wkrótce przekonaliśmy się, że udział w projekcie to dla każdego z nas ogromna szansa. Na początku, gdy zaczynaliśmy program miałam wiele wątpliwości i uwag co do celów założonych w realizacji projektu, o których mówił koordynator projektu pan Adam Stanecki. Jednak z upływem czasu przekonałam się, że mój udział w projekcie to strzał w dziesiątkę, Jest świetnie, gdyż obok zdobywanej wiedzy doskonale się bawimy mówi Ola moja koleżanka z grupy. Umiejętność obsługi komputera to w dzisiejszych czasach wymóg konieczny. Zrealizowaliśmy już bardzo ciekawe i motywujące zajęcia z psychologiem, które pozwoliły nam poznać samych siebie, swoje charaktery oraz to, jak postrzegają nas inne osoby. Ponadto mamy możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem, który przez cały czas trwania projektu jest do naszej dyspozycji. Po tych super treningach mieliśmy zajęcia z przedsiębiorczości. Cenię te zajęcia, gdyż nauczyliśmy się jak być osobą przedsiębiorczą, jak prawidłowo wykorzystać swój mały finansowy kapitał, aby móc na nim dobrze zarobić. Zakończyliśmy już warsztaty z doradcą zawodowym, który nauczył nas pisać dokumenty aplikacyjne oraz pomógł nam zaplanować naszą przyszłą ścieżkę kariery zawodowej. Obecnie zaczynamy zajęcia w ramach kursu komputerowego. W projekcie powinno uczestniczyć jak najwięcej beneficjentów, gdyż jest to pomoc w powrocie do systemu edukacyjnego. Ten projekt pomaga nam także w osobistym rozwoju, dodaje motywacji w realizacji naszych celów, naszych ambicji. Jestem przekonany, że pomoże nam w spełnieniu także osobistych marzeń. W miłej atmosferze realizujemy zajęcia, a za udział w nich nic nie płacimy. Mamy zapewnione także smaczne i świetnie przygotowane obiady oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu mówi mój sąsiad z ławki Daniel. Przed nami jeszcze dużo nauki, m.in. angielskiego oraz oczekiwane zajęcia wyrównawcze z matematyki. Zajęcia zakończą się w lutym 2009 r. Sądzimy, że trudno będzie się nam z nimi pożegnać, ale zarazem wierzymy, że jeszcze kiedyś wspólnie się spotkamy w realizacji następnego projektu realizowanego przez CEiPM OHP w Skierniewicach. Michał Czapnik - uczestnik projektu Fot. Adam Stanecki Łódzka WK OHP OSiW OHP w ŁOBZIE (Zachodniopomorska WK OHP) W projekcie odbywającym się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Łobzie uczestniczy 30 osób w wieku lat, w tym 15 osób ma już pewne kwalifikacje zawodowe wymagające jednak ich podwyższenia bądź całkowitego przekwalifikowania się, oraz kolejne 15 osób, nieposiadające kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu beneficjenci uczestniczą w cyklu zajęć prowadzonych przez specjalistów z zakresu: psychologii, doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, kursów komputerowych oraz języka angielskiego. Dodatkowym atutem dla 16 uczestników projektu jest możliwość uczestniczenia w kursie na prawo jazdy kat. B. Jednakże najistotniejszym elementem całego przedsięwzięcia są kursy w zawodach: kucharz i pracownik ogólnobudowlany z obsługą wózka widłowego. Po zakończeniu wszystkich przewidzianych w projekcie zajęć uczestnicy wyjadą za granicę na sześciotygodniowe praktyki zawodowe. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach. Wszystkie spotkania, w formie warsztatów, prowadzone są przez specjalistów, którzy tematykę i sposób ich prowadzenia dostosowują do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników. Nad realizacją projektu czuwają wychowawcy grup, którzy oprócz prowadzenia zajęć wychowawczych, na bieżąco udzielają wsparcia i pomocy w różnych trudnych problemach młodzieży. Dorota Teis Zachodniopomorska WK OHP 15

16 KONFERENCJA NAUKOWA W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyła się 5 listopada konferencja naukowa, zorganizowana z inicjatywy OHP, pt. Ewaluacja programowa Ochotniczych Hufców Pracy na przestrzeni 50-ciu lat funkcjonowania. Wspieranie, Reedukacja, Resocjalizacja. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie wypracowanego dorobku Ochotniczych Hufców Pracy. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Komendant Główny OHP Jerzy Mormul. W konferencji wzięło udział prawie 130 osób. W konferencji wzięło udział ok. 130 uczestników. Wszystkich zgromadzonych gości powitał Dyrektor CKiW w Pleszewie Krystian Piasecki, który w swoim wystąpieniu wymienił priorytetowe zadania realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy, a także przedstawił ważne momenty z ich historii. Wśród przybyłych znaleźli się m.in.: sprawujący kierownictwo naukowe nad całością konferencji prof. dr hab. Zenon Jasiński z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Kościelny, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Leszek Bierła, Starosta Pleszewski Michał Karalus, Burmistrz Miasta Pleszewa Marian Adamek, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu Małgorzata Kasprzycka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Lidia Wrocińska-Sławska, radni miasta i powiatu z ich przewodniczącymi: Mieczysławem Kołtuniewskim oraz Mirosławem Kuberką, Prezes Pleszewskiej Izby Gospodarczej Tadeusz Rak, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pleszewie Antoni Ulatowski, Komendant Powiatowej Policji w Pleszewie Paweł Golicki, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Jacek Jarus, Komendant W czasie konferencji Komendant Wielkopolskiej WK OHP Tadeusz Wiszowaty wręczał Odznaki Honorowe OHP. Od lewej: Komendant Tadeusz Wiszowaty, Burmistrz Miasta Pleszewa Marian Adamek, Starosta Pleszewski Michał Karalus, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Kościelny, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Leszek Bierła, Dyrektor CKiW w Pleszewie Krystian Piasecki. Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Tadeusz Wiszowaty, przedstawiciele i działacze samorządowi, pracownicy oświaty, kierownictwo placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawiciele duchowieństwa. Głównym punktem konferencji było wystąpienie prof. dr. hab. Zenona Jasińskiego koncentrujące się na ewaluacji programowej Ochotniczych Hufców Pracy, prezentujące poszczególne etapy rozwoju instytucji i wskazujące na główne obszary działań oraz kierunki ewaluacji OHP. Prof. Jasiński zwrócił szczególną uwagę na socjalizację i resocjalizację, które odbywają się nie tylko poprzez kształcenie ogólne, ale również przez kształcenie zawodowe, pracę, działalność kulturalną, sport i rekreację, udział w życiu religijnym oraz w życiu społecznym. Swoimi poglądami podzieliło się także kilku innych mówców. Komendant Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Tadeusz Wiszowaty kontynuował wątek przedstawiony przez prof. Zenona Jasińskiego wyrażając troskę o pomyślną przyszłość OHP. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Lidia Wrocińska- Sławska szczególny akcent położyła na aspekt związany z usamodzielnianiem się młodzieży na przestrzeni ostatniego półwiecza. Ksiądz dziekan Krzysztof Grobelny skoncentrował się na sferze religijnej. Dokonał refleksji nad rolą postaw religijnych w procesie resocjalizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Swoje przemyślenia dotyczące funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy zarówno w przeszłości, jak i obecnie wyrazili także: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Kościelny, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie aspirant Dariusz Zawistowski, Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Jerzy Wiśniewski oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Jacek Jarus. Starosta Pleszewski Michał Karalus dokonał natomiast prezentacji powiatu pleszewskiego oraz współpracy Starostwa z Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie. Kierownictwo naukowe nad całością konferencji sprawował prof. dr hab. Zenon Jasiński z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. HONOROWE ODZNAKI OHP DLA ZASŁUŻONYCH Wojewódzka Komendant Anna Urbaniak (pośrodku), Dyrektor CKiW Marek Koziński, wicedyrektor Grażyna Boczniewicz i odznaczeni: zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szprotawa Ryszard Barylak, Halina Wołczek, Prezes Władysław Kufl owski, Zygmunt Grabowski z PSP. W czasie konferencji nadano również Odznaki Honorowe OHP, a także okolicznościowe statuetki w podziękowaniu za wieloletnią współpracę. Odznaczenia otrzymali: Kazimierz Kościelny, Michał Karalus, Marian Adamek oraz Leszek Bierła. Statuetki powędrowały zaś w ręce: Jacka Jarusa, Tadeusza Polowczyka oraz Hanny Pawlak-Kornackiej. Na zakończenie uczestnicy konferencji zwiedzili pleszewskie Centrum. Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kowalski CKiW OHP w Pleszewie Dyrektor CKiW OHP w Wiechlicach Marek Koziński wręczył Honorowe Odznaki OHP wieloletnim przyjaciołom naszego Centrum, w podziękowaniu za przyjaźń, wsparcie i wieloletnią współpracę. Na uroczystości przybyli m.in.: Dyrektor Wykonawczy LWK Lech Cembrowicz, Przewodniczący Rady Miasta Jan Chmielewski, Dyrektor Gimnazjum nr 3 Jacek Józefiak, Wicedyrektor Gimnazjum nr 3 Adam Matwijów, Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Szprotawie Sylwester Chocholski. Odznaki otrzymali zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szprotawa Ryszard Barylak, emerytowana pracownica wiechlickiego Centrum Halina Wołczek ( wcześniej komendantka Hufca Pracy w Szprotawie), Prezes Zarządu Koła Ligi Obrony Kraju w Szprotawie Władysław Kuflowski, Zygmunt Grabowski z Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie. Następnie przemówienia wygłosili Komendant Anna Urbaniak i Dyrektor Marek Koziński. Wszystkim odznaczonym życzymy dalszych sukcesów i owocnej współpracy z Centrum. Grzegorz Sasin CKiW OHP w Wiechlicach 16

17 10 LAT OŚRODKA W SZAMOCINIE 25 października 2008 roku odbyła się uroczystość podsumowująca dziesięciolecie działalności Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie. nych Mirosława Kutnik, dyrektor Zespołu Szkół w Lipiej Górze Małgorzata Rychert, dyrektor Zespołu Szkół w Szamocinie Wiesław Kwaśnik, Zastępca Komendanta WWK OHP w Poznaniu Piotr Zerbe. Podczas składania kwiatów pod pomnikiem Wolności w Szamocinie. Od prawej: Komendant Tadeusz Wiszowaty, dyrektor Zespołu Szkół w Lipiej Górze Małgorzata Rychert, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szamocin Bogdan Bembnista, pracownicy OSiW Rafał Adamczewski i Zbigniew Bojanowski, właściciel fi rmy Rolmet Jan Tomas, członek Zarządu Powiatu Chodzieskiego Andrzej Szwed, prezes fi rmy Polsport Zenon Cybulski, Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Eugeniusz Kucner. Z lewej, w głębi, kierownik OSiW w Szamocinie Leszek Markiewicz. Z tej okazji na spotkanie z młodzieżą i pracownikami jednostki przybyli liczni goście, w większości znani z licznych wcześniejszych wizyt w Ośrodku: Wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego Jerzy Kado, Wicestarosta Chodzieski Julian Hermaszczuk, Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Eugeniusz Kucner, Komendant WWK OHP w Poznaniu Tadeusz Wiszowaty, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szamocin Bogdan Bembnista, członek Zarządu Powiatu Chodzieskiego Andrzej Szwed, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal- UROCZYSTOŚCI W LUBASZU 6 listopada minęła pierwsza rocznica nadania imienia Ignacego Jana Paderewskiego szkołom w Czarnkowie i Słupcy. Wystąpienie Dyrektor Edukacji Lubasz Renaty Małeckiej. W tych szkołach, prowadzonych przez Edukację Lubasz Sp. z o.o., uczy się młodzież ze Środowiskowych Hufców Pracy w Czarnkowie i w Słupcy. Dzień Patrona wiąże się z rozpoczęciem przez ŚHP w Czarnkowie obchodów Święta Niepodległości oraz rocznic Powstania Wielkopolskiego. W tym roku są to szczególne daty, ponieważ mija 90 lat od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Domu Kultury. Od prawej: Wicestarosta Chodzieski Julian Hermaszczuk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego Jerzy Kado, Komendant Tadeusz Wiszowaty, Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Eugeniusz Kucner i były kierownik OSiW w Szamocinie Stanisław Piłka. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji młodzieży i pracowników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, w której uczestniczyli wychowankowie, pracownicy, absolwenci i zaproszeni goście. Po mszy wszyscy obecni przeszli pod Pomnik Wolności i złożyli kwiaty z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości. Z kolei uczestnicy jubileuszu udali się do Domu Kultury w Szamocinie, aby obejrzeć prezentację multimedialną pt. Czas, który minął zawierającą reminiscencje ze wszystkich dziedzin życia placówki w latach Obejmowała ona istotniejsze efekty i osiągnięcia Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie w ciągu minionego dziesięciolecia. Zwiedzanie okolicznościowej wystawy. Od lewej: Komendant Tadeusz Wiszowaty, dyrektor Zespołu Szkół w Szamocinie Wiesław Kwaśnik i z-ca Komendanta Piotr Zerbe. Bez wątpienia największym sukcesem jest wyszkolenie 266 absolwentów, którzy wykształcenie i kwalifikacje zdobyli jako uczestnicy OHP. Spora część absolwentów Ośrodka uczestniczyła w uroczystościach, niektórzy przybyli nawet z małżonkami i dziećmi. Aktywność kulturalna Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie oraz wszechstronne jego związki ze środowiskiem artystycznym znalazły odbicie w części estradowej jubileuszu. Wystąpili m. in. Chór im. Jana Ignacego Paderewskiego z Szamocina pod batutą Piotra Jańczaka i zespół wokalny SOLANGE, działający w Szamocińskim Ośrodku Kultury. Spotkanie absolwentów i pracowników Ośrodka przebiegało w niemal rodzinnej atmosferze. W pełni utwierdziło one kadrę i dawnych wychowanków OSiW, że lata pracy z młodzieżą przyniosły dobre i trwałe rezultaty. Leszek Markiewicz, Zenon Wartel Fot. Andrzej Borucki Wielkopolska WK OHP Tegoroczne uroczystości odbyły się w gmachu Zespołu Szkół w Lubaszu, gdzie uczniami jest m.in. kilkudziesięciu uczestników czarnkowskiego ŚHP. W części oficjalnej święta Patrona wystąpiła dyrektor Zespołu Szkół Edukacji Renata Małecka oraz zaproszeni goście: Komendant Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Tadeusz Wiszowaty, p.o. Wójt Gminy Lubasz Jan Graczyk, kierownik Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu inspektor Piotr Witkowski, komendanci środowiskowych hufców pracy w Słupcy i Czarnkowie Teresa Olejniczak i Marek Słupczyński. Komendant Tadeusz Wiszowaty podziękował gronu pedagogicznemu Edukacji Lubasz za trud kształcenia młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy i skuteczne rozwiązywanie często bardzo skomplikowanych problemów wychowawczych. Komendant Wiszowaty przypomniał dewizę Szkół Edukacji Lubasz Wszyscy pragniemy mieć dobrą szkołę, która uczy jak należy pracować dla Ojczyzny, jak mądrze i dobrze żyć, która przyświeca ich działaniom pedagogicznym. Złożył także życzenia dyrekcji oraz nauczycielom Zespołu Szkół dalszych sukcesów w ich trudnej i potrzebnej pracy. Po uroczystym ślubowaniu pierwszego rocznika uczniów, które odbyło się przed sztandarem szkoły, młodzież przedstawiła inscenizację o przyjeździe 27 grudnia 1918 r. Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania i o wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W przedstawionych scenach przypomniano ogromny wkład Patrona w proces odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości zakończyło odśpiewanie przez zgromadzonych uczniów hymnu szkoły kompozycji Mieczysława Wilanda z Czarnkowa i pokaz musztry przygotowany przez klasy Liceum Militarno-Wojskowego uczące się w Edukacji Lubasz. Obchodom towarzyszyła też wystawa uczniowskich prac plastycznych na temat postaci J. I. Paderewskiego oraz wydarzeń Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 roku. Tekst i zdjęcie: Marek Słupczyński Wielkopolska WK OHP 17

18 Duszpasterstwo OHP ROK ŚW. PAWŁA Podczas uroczystych nieszporów, w wigilię uroczystości św. Piotra i Pawła, patronów Rzymu, Papież Benedykt XVI ogłosił Rok św. Pawła z okazji dwutysięcznej rocznicy jego narodzin, przez historyków datowanych między 7 a 10 rokiem po Chrystusie. Głównym miejscem obchodów, które potrwają do 29 czerwca 2009 r., jest Rzym, a ściślej rzecz biorąc bazylika św. Pawła za Murami, gdzie spoczywają doczesne szczątki św. Pawła. Bazylika ta, która była świadkiem wydarzeń o głębokiej wymowie ekumenicznej, przypomina nam, jak ważne jest, by modlić się razem, prosząc o dar jedności, tej jedności, której Piotr i Paweł poświęcili swe życie aż po najwyższą daninę krwi powiedział m.in. papież w czasie nieszporów, przypominając, iż obaj Apostołowie ostatni raz widzieli się w pobliżu miejsca, w którym dziś wznosi się bazylika. Zdaniem Ojca Świętego dzisiaj także Chrystus potrzebuje apostołów gotowych poświęcić samych siebie. Potrzebuje świadków i męczenników, jak św. Paweł: Kiedyś gwałtowny prześladowca chrześcijan, kiedy na drodze do Damaszku padł na ziemię oślepiony boskim światłem, bez wahania przeszedł na stronę Krzyża i poszedł za nim bez zastanowienia. Żył i pracował dla Chrystusa; dla Niego cierpiał i umarł. Jakże aktualny jest jego przykład! Działalność Kościoła jest wiarygodna i skuteczna tylko na tyle, na ile ci, którzy doń należą, gotowi są osobiście zapłacić za wierność Chrystusowi, w każdej sytuacji. Tam, gdzie brak tej gotowości, brakuje decydującego argumentu prawdy, od której zależy sam Kościół W programie obchodów Roku św. Pawła znajduje się szereg wydarzeń liturgicznych, kulturalnych i ekumenicznych, jak również inicjatywy o charakterze duszpasterskim i społecznym, dla których inspiracją jest duch pauliński. Aneta Noszczyk Krajowe Duszpasterstwo OHP ZAPALONE ZNICZE 3 listopada młodzież dębickiego hufca wyszła na Plac Solidarności pod pomnik papieża Jana Pawła II zapalić symboliczne znicze. Ten gest ma wymowę patriotyczną oraz moralną. Jest kolejnym przypomnieniem przesłania tego Wielkiego Polaka, ale przede wszystkim jest zaproszeniem do refleksji. W tym samym dniu odwiedziliśmy również cmentarz wojskowy, gdzie spoczywają często bezimienni żołnierze walczący o niepodległą Ojczyznę, jak również zasłużeni dębiczanie: pisarze, poeci, dowódcy, działacze konspiracyjni. Przypomnienie życiorysów tych ludzi było dla młodzieży żywą i przejmującą lekcją historii. Tekst i zdjęcie: Agnieszka Kot Podkarpacka WK OHP ZAWSZE PAMIĘTAMY O JANIE PAWLE II Żywą lekcją pamięci o papieżu Janie Pawle II była wycieczka do unikatowego na terenie Podlasia muzeum poświęconego pontyfikatowi Ojca Świętego. Odbyła ją grupa 25 uczestników i kadra Środowiskowego Hufca Pracy 7-7 w Siedlcach. W muzeum zapoznano się z historią życia Papieża od urodzenia aż do jego odejścia poprzez wiele oryginalnych i zarazem interesujących eksponatów związanych z pielgrzymkami papieskimi po świecie. Duże wrażenie wywarły na zwiedzających rzeczy osobiste darowane przez Jana Pawła II, pośrednio także przez kardynała Stanisława Dziwisza, na ręce pomysłodawcy i założyciela tego Znicze od OHP pod pomnikiem Papieża. Uczestnicy poznają muzealne eksponaty. muzeum Adama Klejca. Na zakończenie przedstawiciele hufca wpisali się do księgi pamiątkowej muzeum. Waldemar Szmurło Mazowiecka WK OHP Z WIZYTĄ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU W dniach listopada kadra Środowiskowego Hufca Pracy 3-6 w Puławach oraz pracodawcy współpracujący z jednostką wzięli udział w corocznej pielgrzymce na Święty Krzyż. Program wyjazdu obejmował między innymi zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, Muzeum Orła Białego, Zamku w Chęcinach, Jaskini Raj i dworku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki był udział w uroczystej mszy św. na Świętym Krzyżu. Edyta Niedziółka Fot. Ryszard Stępień Lubelska WK OHP Uczestnicy pielgrzymki DLA BOGA NIE MA MARGINESU O. Ryszard Sierański opowiada o Wspólnocie Dobrego Pasterza. 19 listopada odwiedził młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie Ojciec Ryszard Sierański duszpasterz ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów NMP, założyciel i duszpasterz Wspólnoty Dobrego Pasterza publicznego stowarzyszenia wiernych posiadającego osobowość prawną w państwie polskim jako organizacja kościelna Kościoła katolickiego. Spotkanie składało się z dwóch części. Podczas pierwszej odbyła się pogadanka na temat działalności wspólnoty, życia na marginesie i uzależnień. Nasza młodzież wykazała wielkie zainteresowanie, brała czynny udział w dyskusji, śpiewała i zwierzała się ze swoich problemów. Spotkanie miało charakter bardzo spontaniczny w drugiej jego części zorganizowano w świetlicy kameralną Eucharystię. Już teraz wychowankowie wykazali zainteresowanie podobnym spotkaniem w okresie Wielkiego Postu. O. Ryszard Sierański przyjął ich zaproszenie. Ewa Fokczyńska-Nowak Opolska WK OHP 18

19 POSŁANNICTWO CHRZEŚCIJANINA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE Jak być dobrym chrześcijaninem we współczesnej rzeczywistości, wyjaśniał i rozmawiał z uczestnikami Duszpasterz Małopolskich OHP ks. dr Wiesław Orawiecki. Katecheza, która rozpoczęła cykl spotkań odbyła się dla pierwszych grup młodzieży w dniu 19 listopada br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (grupa wychowawcza ŚHP 6-33 w Nowym Sączu) w Limanowej oraz Myślenicach (w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy). Spotkanie z młodzieżą ŚHP 6-10 w Myślenicach. Prawdziwie szczera rozmowa z młodzieżą jest jedną z najlepszych rzeczy jakie możemy jej ofiarować w rozwoju i ubogacaniu życia duchowego mówił ks. Wiesław. Bóg jest miłością w najczystszej Swej postaci i właśnie przez miłość posłannictwo chrześcijanina winno się objawiać. Dla drugiego człowieka powinniśmy jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki wobec bliźniego, w domu, w szkole, na praktyce, rzetelnie uczyć się zawodu, by móc później dobrze służyć innym ludziom, tak jak my korzystamy z ich pracy. Trwająca deprecjacja rodziny przynosi wiele niepowodzeń i tragedii, jak też ogólne niezadowolenie. Pamiętając o naszych apostolskich obowiązkach i wkładając wysiłek w to posłannictwo możemy budować w sobie i innych wolność, odwagę życia, odpowiedzialność, niezłomność, szlachetność... Cechy, których brak dziś w świecie. Zajęcia spotkały się z życzliwą reakcją społeczności lokalnej. W spotkaniu w Limanowej uczestniczyła dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Janina Dudzik. Krótkie spotkanie odbyło się także z Marią Szkarłat, która jest organem prowadzącym placówkę. Młodzież spotkała się także z pedagog wojewódzką Jolantą Król, która poruszyła temat dobrej praktyki i otwarcia się na drugiego człowieka. Aktywizacja społeczna, dostrzeganie potrzeb innych, wolontariat i zaangażowanie w prace na rzecz potrzebujących, są nieodłącznym aspektem naszego człowieczeństwa. Tymi słowami oraz rozmową zachęcała do podjęcia wspólnie z wychowawcami wartościowych inicjatyw oraz kontynuowania zadań już realizowanych. Żywa reakcja młodych ludzi na te słowa jedynie potwierdza słuszność prowadzenia takich spotkań. Jednocześnie zobowiązuje do ich kontynuacji. Zatem kolejne zaplanowane wizyty ks. Wiesława odbędą się w najbliższym czasie w Krzeszowicach, Tarnowie, Lanckoronie i Starym Sączu. Jolanta Król Małopolska WK OHP KONKURS W KOŁOBRZEGU Sztuka, jak żaden inny środek wychowawczy, towarzyszy człowiekowi przez całe życie, stając się źródłem wciąż nowych doznań, wiedzy o świecie i o samym sobie, potwierdzeniem siebie w działaniu twórczym. W naszej placówce plastyka pełni funkcję profilaktyczną i resocjalizacyjną. Dlatego też po raz kolejny uczestnicy naszego hufca wzięli udział w konkursie na projekt Karty Bożonarodzeniowej, mówiącej o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Bożego Narodzenia. Do udziału w konkursie przystąpiło 19 uczestników. Komisja dokonała oceny projektów i wytypowała siedem prac do udziału w konkursie na szczeblu ogólnopolskim. Tekst i zdjęcie: Ryszard Kica Zachodniopomorska WK OHP ORAZ NA WARMII I MAZURACH 26 listopada w Warmińsko-Mazurskiej WK OHP został rozstrzygnięty Wojewódzki Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową. Zadanie komisji oceniającej nie należało do łatwych, na konkurs zostało nadesłanych 48 prac młodzieży OHP ze wszystkich jednostek organizacyjnych Komendy. Niestety trzy z nich nie spełniły wymagań regulaminowych (format A4, technika płaska). Pozostałe prace podlegały szczegółowej analizie Komisji i były przedmiotem burzliwych dyskusji, gdyż pomimo przyjętych kryteriów oceny, subiektywne wrażenia członków komisji nie były zgodne. Różnorodność i oryginalność technik wykonania sprawiły, ze wybór najpiękniejszego projektu karty był niezwykle trudny. Zwyciężyła kartka autorstwa uczestniczki ŚHP w Elblągu (wychowawczyni pani Joanna Józefiak) Marleny Kamińskiej, wyróżnienie komisja przyznała uczestniczce ŚHP w Ostródzie (wychowawczyni pani Dorota Pieczarka) Ewie Sokołowskiej. Wszystkie prace, spełniające wymogi regulaminowe, zostały wysłane do Duszpasterstwa Krajowego OHP w Częstochowie organizatora Konkursu na szczeblu ogólnopolskim. Tekst i zdjęcie: Karolina Mrówczyńska Warmińsko-Mazurska WK OHP Wystawa wszystkich prac uczestników hufca. Kartka Marleny Kamińskiej. 19

20 Obchody Święta Niepodległości w OHP ŚLADAMI HISTORII Ochotnicze Hufce Pracy w Przemyślu obchodziły Święto Narodowe w tym roku w sposób nietypowy. 6 listopada br. Kadra hufca 9-13 wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka zaproponowały swoim uczestnikom nieco inną formę poznawania historii Polski i Europy a mianowicie żywą lekcję historii. Uczniowie OHP ubrani w mundury z okresu I wojny światowej odwiedzili miejsca związane z naszą historią wspólnie z profesorami przemyskich uczelni. Obchody Święta Narodowego w Jabłonce były nie tylko uczczeniem 90 rocznicy odzyskania niepodległości, ale również doskonałą lekcją historii. Młodzież przed wyruszeniem na trasę. Złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem naczelnego wodza i marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a także na cmentarzu żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Zakończenie uroczystości odbyło się w Forcie VIII Łętownia przy wojskowej grochówce i wspólnym śpiewie oraz zasięganiu informacji z historii u naszych gości z Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. Przewodnikiem po muzeum z okresu I wojny światowej był gospodarz Fortu Wiesław Sokolik. W uroczystości uczestniczył Wojewódzki Komendant PWK w Rzeszowie Mariusz Szewczyk oraz Dyrektor i kadra CEiPM oraz hufca pracy 9-13 w Przemyślu. Wioletta Pszonak Fot. Andrzej Burek Podkarpacka WK OHP PAMIĘTAJMY O BOHATERACH Przed Świętem Niepodległości młodzież wraz z wychowawcami Hufca Pracy w Wieluniu zapaliła znicze przy pomniku Bohatera Narodowego Rotmistrza Witolda Pileckiego w parku jego imienia w Wieluniu. Pilecki służbę Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami 1920 r. Walczył podczas kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. W 1940 r. dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do KL Auschwitz, by tam zdobyć informacje o obozie oraz zorganizować konspirację niepodległościową. Po ucieczce stamtąd walczył w Powstaniu Warszawskim, a od 1945 r. w II Korpusie Wojska Polskiego we Włoszech, skąd decyzją gen. Władysława Andersa powrócił do Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla Rządu Rzeczpospolitej na Obczyźnie. Aresztowany w maju 1947 r. został skazany na karę śmierci i rozstrzelany. Szymon Urbaniak Łódzka WK OHP AKADEMIA W JABŁONCE W listopadzie wspominamy naszych bliskich zmarłych, wspominamy także tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, co ściśle związane jest ze Świętem Niepodległości. W tym roku nasza szkoła w szczególny sposób uczciła 90 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Na zajęciach z historii zaprezentowano cykl lekcji wspomnień, na których przybliżono wydarzenia sprzed dziewięćdziesięciu laty, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu w walce o wolność, a także przedstawiono patriotyczną postawę młodzieży w walce o wolność ojczyzny. Kulminacyjnym momentem obchodów Święta Odzyskania Niepodległości była uroczysta akademia, podczas której kierownik Filii CKiW Grażyna Pilch wygłosiła przemówienie, w którym w szczególny sposób nakreśliła znaczenie wydarzeń z 11 listopada 1918 roku. Następnie młodzież klas trzecich pod kierunkiem Małgorzaty Cegielnej zaprezentowała widowisko artystyczne, przedstawiające tragizm zaborów, a potem radość z odzyskanej wolności. Całość była przeplatana melodiami pieśni niepodległościowych. Grażyna Pilch CKiW OHPw Szczawnicy/Jabłonce MARSZ W ŁODZI W związku z 90 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości 5-1 Środowiskowy Hufiec Pracy i Świetlica Osiedlowa w Łodzi zorganizowali 12 listopada uroczysty marsz z udziałem młodzieży z hufca, łódzkich szkół podstawowych nr 34, nr 114 i nr 199 oraz z Zespołu Szkół nr 8 w Łodzi. Przed Kościołem pw. Świętego Alberta Chmielowskiego najpierw przypomniano wydarzenia sprzed 90 lat, ale mówiono też o znaczeniu symboli narodowych hymnu, flagi, godła, szacunku do nich i o 123-letniej walce o możliwość jawnego ich używania. Potem wspólnie, z flagami w rękach, udano się uliczkami osiedla na Cmentarz Zarzew. Tam młodzież odczytała symboliczny apel poległych, wspominając wszystkich znanych, ale także anonimowych bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku. Następnie uczczono pamięć poległych zapaleniem zniczy oraz minutą ciszy. Po zakończeniu uroczystości młodzi ludzie jeszcze przez jakiś czas rozmawiali o znaczeniu różnych zdarzeń z historii narodu polskiego. Natomiast część osób udała się w poszukiwaniu symbolicznych grobów osób poległych w walkach za ojczyznę. Zarówno duża grupa przybyłych osób, a także poziom przygotowania młodzieży do tej symbolicznej uroczystości wskazują na znaczącą chęć młodych ludzi do poznawania historii własnego kraju właśnie w taki aktywny sposób. Patriotyzm staje się rodzajem obowiązku, ale i mody. Jak wynika z relacji młodzieży, w wieku Europy bez granic, wielokulturowości w mediach i na ulicach, znajomość dziejów własnego narodu jest bardzo ważna dla rozwijania poczucia odrębności i wyjątkowości. Katarzyna Sońta Fot. Tomasz Kaczmarski Łódzka WK OHP MOJA OJCZYZNA POLSKA Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim brała udział w konkursie wiedzy Moja ojczyzna Polska, który zorganizowano 12 listopada, z okazji narodowego Święta Niepodległości. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Polsce. Dwuosobowe drużyny uczestników odpowiadały na pytania zakresu historii Polski, geografii, literatury, polityki, przyrody. Uczestnicy, którzy wykazali się największą wiedzą otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek o tematyce patriotycznej, kubków, zegarków, albumów na zdjęcia. Nagrody te zostały ufundowane przez Gospodarstwo Pomocnicze nr 1Lubelskiej WK OHP. Konkurs umożliwił młodzieży zweryfikowanie wiedzy na temat państwa, w którym żyjemy, a także pobudził do 20

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l Fot. Halina Chomiak VI Lubuskie Targi Edukacyjne Absolwent w Zielonej Górze. Czyt. str. 17 W numerze: Na audiencji u Metropolity

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy 4 (13) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 4 (48) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

4/2009 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

4/2009 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2009 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1 Galeria gościńca Fotografią interesuje się całe życie. Już jako kilkuletni chłopiec podglądał starszych kolegów, którzy w zaciemnionym pokoju próbowali

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Linka, Małgorzata Mazur, Wiesław Deptuła, Mariola Badowska, Joanna Daniek, Anna. Jerzy Giedrys, Magdalena Seredyńska,

Linka, Małgorzata Mazur, Wiesław Deptuła, Mariola Badowska, Joanna Daniek, Anna. Jerzy Giedrys, Magdalena Seredyńska, 1 października 2009 roku podczas immatrykulacji studentów po raz 25. zabrzmiała w nowoczesnych murach Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli auli Wydziału Humanistycznego, średniowieczna pieśń hymniczna Gaudeamus

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014 Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Fot. Lidia Leszczyńska UROCZYSTE OTWARCIE LABORATORIÓW PRAKTYK 24 stycznia 2014 r. na Politechnice

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę. Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę. Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE 1/2014 kurs na pracę Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu Europejscy pracodawcy czekają na pracowników z Pomorza

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

POCIĄGIEM do POZNANIA

POCIĄGIEM do POZNANIA WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY 1 BIULETYN BEZPŁATNY NR 13 (26) Grudzień 2011 Po sześciu miesiącach intensywnych prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód Wągrowiec, 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje Informacje Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : BOGUCHWAŁA 1. Pawilon Handlowy 2. Sklep nr 4 (GS) 3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 12) 4. Sklep ogrodniczy Agrokop 5. Sklep Chemia-prasa

Bardziej szczegółowo