UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT"

Transkrypt

1

2 UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą się Piotrkowie Trybunalskim Uczelnię, nie zaś jej filię lub wydział zamiejscowy. Nasi studenci zdobywają wiedzę w nowej siedzibie WSH, która od 1 października 2010 roku funkcjonuje przy ul. Słonecznej 1 (okolice Dworca PKP i PKS). Siedziba Uczelni przewidziana została jako miejsce nowoczesne, ale także oddające ducha miasta z tak bogatą historią, jaką posiada Piotrków Trybunalski. Jest przystosowana i wyposażona do komfortowego zdobywania i przekazywania wiedzy, a także tworzenia niepowtarzalnej atmosfery akademickiej. FAKT 2 WSH jest uczelnią certyfikowaną. Na przestrzeni lat otrzymywaliśmy wielokrotnie Certyfikaty Wiarygodna Szkoła i Dobra Uczelnia Dobra Praca. W roku 2013 WSH uzyskała Certyfikat Uczelnia Liderów. Certyfikaty te przyznawane są Uczelniom o wysokim poziomie jakości kształcenia, wyróżniającym się działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. FAKT 3 WSH posiada atrakcyjne kierunki kształcenia na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) i studiach podyplomowych. Kierunki posiadają ponadto bogaty wachlarz specjalności, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniami i planami zawodowymi. W celu realizacji procesu dydaktycznego Uczelnia zatrudnia kadrę naukową o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym. FAKT 4 WSH zapewnia swoim studentom możliwość uzyskiwania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji. W ramach szkoleń i kursów dokształcających zdobywają oni wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony i innych. FAKT 5 WSH stawia na przygotowanie zawodowe swoich studentów. Realizuje to m.in. poprzez obowiązkowy program praktyk studenckich odbywanych w instytucjach i firmach w Polsce i Europie. W efekcie student posiada umiejętność zastosowania zdobytej podczas studiów wiedzy na obecnym rynku pracy. O przyszłość zawodową studentów i absolwentów zabiega specjalnie do tego powołane Biuro Karier, oferując atrakcyjne miejsca pracy oraz organizując szkolenia i konsultacje zawodowe z profesjonalnymi doradcami zawodowymi. FAKT 6 WSH posiada atrakcyjny program kształcenia, opracowany przez specjalistów i ekspertów określonych dziedzin wiedzy. Mając na uwadze rozwój umiejętności studentów Uczelnia daje możliwość nauki czterech języków obcych. FAKT 7 WSH umożliwia swoim studentom uzyskanie jednocześnie dyplomu uczelni polskiej i brytyjskiej oraz studiowanie w zagranicznych uczelniach wyższych w ramach programu Erasmus. FAKT 8 Bycie studentem WSH oznacza również udział w życiu pozadydaktycznym. Samorząd Studencki WSH jest współorganizatorem akcji charytatywnych, fuksówek, juwenaliów oraz turniejów sportowych organizowanych dla naszych studentów. Żacy mogą rozwijać swoje umiejętności fizyczne oraz intelektualne w Akademickim Klubie Sportowym, a także kołach naukowych i innych organizacjach studenckich. FAKT 9 WSH to ośrodek dydaktyczny, który pełni także rolę kulturotwórczą. Uczelnia organizuje interesujące uroczystości i imprezy kulturalne i artystyczne, które stanowią możliwość spotkania i wymiany poglądów zarówno wśród społeczności akademickiej WSH jak również mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką!

3 UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT SIEDZIBA WSH UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT ŻYCIE NAUKOWE, POZADYDAKTYCZNE, PIOTRKOWSKIE WYKŁADY OTWARTE Były Prezydent RP Lech Wałęsa podczas wykładu otwartego w WSH 26 kwietnia 2007 r. Wykład otwarty Posła na Sejm RP Johna Godsona. 20 października 2012 r. Przy ul. Słonecznej 1 w Piotrkowie Trybunalskim mieści się siedziba Wyższej Szkoły Handlowej. Tu, nad piotrkowską rzeką Strawą, od roku akademickiego 2010/2011 zdobywają wiedzę studenci WSH. Siedziba WSH to miejsce nowoczesne, ale także oddające ducha miasta z tak bogatą historią, jaką posiada Piotrków Trybunalski. Budynek Uczelni jest doskonale przystosowany do zdobywania i przekazywania wiedzy, a także tworzenia niepowtarzalnej atmosfery akademickiej. Oprócz auli i sal dydaktycznych, Biblioteki, Czytelni oraz pomieszczeń administracyjnych nie zabrakło w nim również miejsca na studencką kawiarnię. Powstanie nowego budynku siedziby Uczelni w 2010 roku bez wątpienia stało się faktem historycznym, ponieważ Wyższa Szkoła Handlowa jest jedyną Uczelnią z siedzibą w trybunalskim grodzie. Nowoczesne wnętrza uczelni: aula i sale dydaktyczne, biblioteka, czytelnia, pomieszczenia administracyjne oraz studencka kawiarnia. Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim istnieje od 2003 roku i kształci studentów na trzech kierunkach administracja, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Słuchacze Studiów Podyplomowych mogą poszerzać swoje kompetencje na kilkudziesięciu kierunkach. Uczelnia dokłada wszelkich starań, by nie tylko kształcić studentów i słuchaczy na jak najwyższym poziomie, ale także być otwartą na świat. W tym celu podejmuje się szereg inicjatyw dotyczących życia naukowego, dydaktycznego, jak i pozadydaktycznego. W Uczelni organizuje się międzynarodowe, ogólnopolskie oraz studenckie konferencje naukowe nawiązujące do szeroko pojętych zagadnień administracji, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. WSH współpracuje z coraz większą liczbą zagranicznych Uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus, co umożliwia studentom odwiedzanie nowych zakątków świata. Stale powiększają się zbiory Biblioteki i Czytelni WSH, co znacznie ułatwia pracę naszym słuchaczom i studentom. Również specjalnie dla nich działa Biuro Karier i Praktyk Studenckich, które dokłada wszelkich starań, by poszukiwanie pracy i praktyk, a więc budowanie kariery zawodowej było jak najbardziej skuteczne. Uczelnia współorganizuje życie studenckie, wspiera inicjatywy i pasje studentów, którzy mogą realizować się w kołach naukowych, organizacjach studenckich oraz gazecie studenckiej Do gwiazd. Wyższa Szkoła Handlowa wspiera i współorganizuje kulturalne i naukowe życie Piotrkowa Trybunalskiego. Jedną z podejmowanych w celu stałego otwarcia Uczelni na kraj i świat inicjatyw są Piotrkowskie Wykłady Otwarte. Organizowany od 2003 roku cykl pozwala Uczelni gościć wybitne osobistości polskiego życia publicznego, ludzi nauki i polityki, a także przedstawicieli placówek dyplomatycznych z całego świata. Piotrkowskie Wykłady Otwarte stanowią jeden z elementów działalności WSH na rzecz studentów oraz lokalnej społeczności Piotrkowa i regionu są dla mieszkańców niepowtarzalną szansą spotkania w swoim mieście osób decydujących o losach kraju, a także znanych z pierwszych stron gazet i szklanego ekranu. Na przestrzeni lat miało miejsce kilkadziesiąt wykładów otwartych, a naszymi gośćmi byli m.in.: Prezydent RP Lech Kaczyński, Premier Donald Tusk, b. Prezydent RP Lech Wałęsa, prof. Stefan Niesiołowski, Jerzy Szmajdziński, Zbigniew Wassermann, Leszek Miller, Antoni Macierewicz, dr Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Kalisz, Bogdan Klich, John Godson, Cezary Grabarczyk i wielu innych. Wykład otwarty Przewodniczącego PO Donalda Tuska. 21 kwietnia 2006r. Wykład otwarty Posła na Sejm RP Grzegorza Napieralskiego. 12 grudnia 2012 r. 2 więcej informacji: więcej informacji: 3

4 ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WSH OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROWADZONYCH NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH WSH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 KIERUNKI Inauguracja roku akademickiego Podyplomowe Studia Administracji Publicznej Studia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej posiadających wyższe wykształcenie (licencjat, inżynier, magister) bez względu na kierunek studiów. Celem studiów jest przekazanie pogłębionej, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty i funkcji administracji publicznej, w tym także analizy zadań polskiej administracji publicznej wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy niezbędnej dla pracownika administracji publicznej zajmującego bądź zamierzającego ubiegać się o stanowisko kierownicze albo samodzielne. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim trwają dwa semestry. W tym czasie słuchacze, w zależności od wybranego kierunku studiów podyplomowych, realizują od 160 do 270 godzin zajęć dydaktycznych. Uczelnia kładzie nacisk na to, aby przekazywana słuchaczom wiedza teoretyczna była uzupełniona o umiejętności praktyczne. Dlatego wykładowcami Studiów Podyplomowych są przede wszystkim znakomici praktycy, mający na co dzień do czynienia z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach. Realizowany w WSH program Studiów Podyplomowych, to fachowa koncepcja oparta na autorskich programach kształcenia dostosowanych do rynku pracy. Zawarta w nich wiedza, poparta znajomością specjalistycznych programów komputerowych, stanowi solidne oparcie w dążeniu do sukcesu. Studia Podyplomowe realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów komputerowych, gier decyzyjnych i symulacyjnych. W trakcie Studiów Podyplomowych słuchacze zapoznają się także z obsługą specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w zarządzaniu, księgowości, bankowości i administracji. Wszyscy słuchacze mają możliwość bezpłatnego korzystania z sieci internetowej, również bezprzewodowej. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Studia Podyplomowe w WSH prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Odpowiednie kierunki Studiów Podyplomowych w WSH zostają uruchomione, jeżeli zgłosi się wystarczająca ilość studentów określona zarządzeniem Rektora. Studia Podyplomowe są tworzone przez Rektora za zgodą Założyciela. Działają one w oparciu o Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego przyjęty uchwałą Senatu Uczelni Nr 11/2012/2013 z dnia 15 marca 2013r. Cykl wystaw Spotkania z fotografią w Galerii Słonecznej WSH 2. Podyplomowe Studia Kadr, Płac i Ubezpieczeń Społecznych Studia przeznaczone są dla: kadry kierowniczej każdego szczebla, osób pracujących w agencjach doradztwa HR, w działach osobowych, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, pracowników administracji publicznej, osób pragnących zapoznać się bliżej z problematyką prawa pracy oraz z systemem ubezpieczeń społecznych, osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji. Celem studiów jest dostarczenie lub/i uaktualnienie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wskaże drogę do rozwiązywania konfliktów zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów natury organizacyjnej i prawnej w zakresie stosunku pracy, bezpieczeństwa pracy, ubezpieczeń społecznych, administracji. Debata przedwyborcza z udziałem kandydatów do Sejmu RP. Październik 2011 r. Konferencja naukowa Rola kobiet w administracji, 17 marca 2012 roku 3. Podyplomowe Studia Rachunkowości i Podatków Celem proponowanych studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego. Słuchacze nabędą przede wszystkim umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych i podatkowych, a także dokonywania analizy podatkowej. W programie uwzględniono również podstawowe zagadnienia prawa spółek, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu. Studia te kierowane są do kandydatów na księgowych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Adresatami studiów są także księgowi i pracownicy biur rachunkowych oraz inne osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami. W programie studiów znajdują się następujące zagadnienia: wprowadzenie do rachunkowości, normy rachunkowości, organizacja rachunkowości, ewidencja w księgach rachunkowych, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, rachunkowość małych firm, sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa, prawo gospodarcze, system podatkowy, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze i zarządzanie ryzykiem. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komunikacja jest w nas, 17 maja 2013 r. 4 więcej informacji: więcej informacji: 5

5 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Anna Zwardoń, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: - Studia podyplomowe na kierunku ZZL w Wyższej Szkole Handlowej im. Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim podjęłam w związku z pełnioną przeze mnie funkcją dyrektora instytucji kultury. Posiadane wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki okazało się niewystarczające, aby móc w pełni sprawnie zarządzać zespołem pracowników w dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej. Oferta WSH, w tym program i tok studiów podyplomowych dostępność profesjonalnych pomocy naukowych, a także warunki lokalowe i wysokość czesnego w tej uczelni okazały się dla mnie najkorzystniejsze. Studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi podniosły moje kompetencje zawodowe. W tematyce zarządzania czuję się znacznie pewniejsza, a uzyskaną wiedzę teoretyczną dużo łatwiej wprowadzać mi w praktyczne działania. OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Magdalena Gierus, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy: - Wyższą Szkołę Handlową charakteryzuje wysoka jakość kształcenia oraz przyjazna atmosfera. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców. Warunki płatności są dogodne istnieje możliwość opłacania studiów w ratach. Dzięki studiom podyplomowym podwyższyłam swoje kwalifikacje. Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pozwoli, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na podjęcie pracy w służbach BHP. Wykład otwarty Europosła dra Jacka Saryjusza - Wolskiego - 24 kwietnia 2010 r. 4. Podyplomowe Studia Logistyki i Technik Magazynowych Celem studiów jest zapoznanie studentów z międzynarodowymi koncepcjami zarządzania procesami logistycznymi i technikami międzynarodowymi. Uczestnicy w toku studiów nabywają wiedzę z zakresu: strategii logistycznych, logistycznej obsługi klienta, logistyki zaopatrzenia, logistyki dystrybucji, zarządzania łańcuchami dostaw, logistyki procesów magazynowych, infrastruktury technicznej procesów logistycznych, wykorzystania systemów informatycznych w logistyce i technikach magazynowych, zarządzania kosztami i controlingu w logistyce i magazynowaniu, rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzania zapasami i magazynowaniem, strategii przedsiębiorstw w obszarze zapasów i magazynowania, prognozowania wspomagającego, zarządzania zapasami w ujęciu ilościowym, infrastruktury magazynowej, a także aspektów prawnych w zarządzaniu magazynowaniem, BHP w magazynowaniu i logistyce oraz procesów magazynowych (Smart-Magazyn oprogramowanie pozwalające kontrolować stany magazynowe). 7. Podyplomowe Studia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do ubiegania się o uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. Studia stanowią interesującą propozycję dla wszystkich osób zawodowo związanych z gospodarką nieruchomościami, chcących poszerzyć swą wiedzę lub uprawnienia o licencję pośrednika. Studia przygotowują do samodzielnego założenia i prowadzenia biura obrotu nieruchomościami. Program uwzględnia minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zgodnie z Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 23.XII (Dz. Urz. MI Nr 23, poz. 251) Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które wraz z odbytą praktyką (której odbycie umożliwiamy w naszej Uczelni) będzie podstawą do uzyskania licencji zawodowej i tytułu zawodowego Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Studencka Konferencja Naukowa Parlamentaryzm w Europie. 23 marca 2013 r. 5. Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Studia adresowane są głównie do kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji w przedsiębiorstwach, osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi, absolwentów wyższych uczelni pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami, absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobędą przygotowanie w tym zakresie. Celem studiów jest doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych jego uczestników z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach prowadzonych zajęć słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia i funkcjonowania nowoczesnych systemów kadrowych, a także rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych niezbędnych w konstruowaniu i wdrażaniu efektywnej polityki kadrowej przedsiębiorstw. Wykład specjalny Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pana Krzysztofa Chojniaka dla studentów. 18 maja 2013 r. 8. Podyplomowe Studia Komunikacji Międzykulturowej w Zarządzaniu, Polityce i Administracji Studia podyplomowe z zakresu komunikacji międzykulturowej pozwalają na zrozumienie kultur partnerów z różnych krajów i przygotują do prowadzenia projektów w środowisku międzynarodowym. Relacje biznesowe i ich znajomość jest dzisiaj kluczem do sukcesu. W ramach tych studiów prowadzone są zajęcia m.in. z zakresu narzędzi komunikacji międzykulturowej, technik, zasad i praktyki negocjacji i rozwiązywania konfliktów w kontekście międzykulturowym, problematyka negatywnych stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, zasad prowadzenia prezentacji i debat publicznych w środowisku międzykulturowym, zasad pozyskiwania funduszy na projekty międzynarodowe. Studia skierowane są do osób pracujących w środowisku międzynarodowym w korporacjach, administracji, polityce i dyplomacji, planujących karierę za granicą, pracujących w firmach rekrutacyjnych, pracowników działów HR rozwijających własną działalność w oparciu o współpracę z zagranicznymi partnerami, pracujących w fundacjach i stowarzyszeniach realizujących projekty dofinansowane z grantów zagranicznych. Studencka Konferencja Naukowa, 14 maja 2011 r. 6. Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do ubiegania się o uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości. Ich zadaniem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami. Ukończenie studiów stanowi jednocześnie jeden z warunków uzyskania licencji zarządcy nieruchomości. Drugim warunkiem jest odbycie sześciomiesięcznej praktyki zawodowej, której odbycie umożliwiamy w naszej Uczelni. Program studiów jest zgodny z wymogami programowymi określonymi w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. 9. Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać słuchaczy z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić im nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Uczą samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę potrzebną do uzyskania certyfikatu nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu działający przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat. Zajęcia dla studentów WSH na strzelnicy ćwiczebnej. Styczeń 2012 r. 6 więcej informacji: więcej informacji: 7

6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Agnieszka Bielasińska, Logistyka Międzynarodowa: - O Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim dowiedziałam się od znajomych, którzy wcześniej kończyli tę uczelnię, a ponieważ w puli proponowanych kierunków znalazła się również logistyka, postanowiłam spróbować. Moje hobbystyczne zgłębianie wiedzy teoretycznej, właśnie w WSH miało szansę poznać swoje pragmatyczne odbicie. Rozważam studiowanie kolejnego kierunku podyplomowego, a Logistykę Międzynarodową polecam pasjonatom, którzy są ciekawi świata, żądni wiedzy i chcą iść z duchem czasu. Kpt. inż. mgr Marcin Siudziński, Administracja Publiczna: - Wyższą Szkołę Handlową wybrałem ze względu na jakość nauczania jak również sugerując się opinią innych żołnierzy, którzy przechodzili przez bramę tej Uczelni. Kierunek studiów Administracja Publiczna - miał wspomóc moją pracę, pokazać, gdzie szukać pewnych rozwiązań administracyjnych, jak również wspomóc pracę z aktami normatywnymi. Myślę, iż po roku spędzonym na zajęciach jestem bogatszy o konkretną, potrzebną mi wiedzę. Mogę także zarekomendować WSH w Piotrkowie jako moją Uczelnię. 10. Podyplomowe Studia Administracji Europejskiej Studia przeznaczone są dla osób, których zainteresowania lub obowiązki zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych, prawnych oraz ekonomicznych. Studia przeznaczone są także dla osób, które chciałyby związać swoją karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej i które zamierzają przystąpić do konkursu na Urzędnika Europejskiego w ramach obowiązujących aktualnie procedur rekrutacyjnych. Absolwenci Studiów są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w administracji krajowej działającej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak również w instytucjach administracji unijnej. Otrzymują przygotowanie do pracy w sektorze publicznym i prywatnym, na stanowiskach wymagających znajomości zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, systemu prawnego i procedur decyzyjnych oraz ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej. Wykład otwarty Posła na Sejm RP Johna Godsona. 20 października 2012 r. 13. Podyplomowe Studia Turystyki Międzynarodowej Studia adresowane są do osób zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego międzynarodowego, jak również krajowego, prowadzących działalność gospodarczą w sektorze turystycznym. Adresatami tych studiów są również pracownicy biur podróży, przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek oraz rezydenci zagraniczni polskich biur podróży. Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie obsługi i organizacji międzynarodowego ruchu turystycznego. Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, marketingu, geografii turystycznej, międzynarodowych rynków turystycznych, międzynarodowych stosunków kulturalnych, organizacji imprez turystycznych. Umożliwiają zdobycie kwalifikacji pilota wycieczek zagranicznych i krajowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. Dni Kariery z WSH Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania w Kulturze Studia kierowane są przede wszystkim do osób, które zarządzają lub w przyszłości będą zarządzać jednostkami związanymi z kulturą (pracowników samorządowych, pracowników urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, urzędów gmin, domów kultury, muzeów, bibliotek, artystów) oraz wszystkich, którzy prowadzą lub chcieliby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie kultury. Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w profesjonalne kwalifikacje na polu zarządzania instytucjami kultury, łączącym świat artystyczny ze światem biznesu, nabycie przez Słuchaczy wiedzy z zakresu metod administrowania i zarządzania instytucjami kultury oraz wyposażenie Słuchaczy w wiedzę niezbędną do działalności w organizacjach pozarządowych (fundacja, stowarzyszenie), prowadzenia własnej działalności gospodarczej (agencja artystyczna, impresariat, wydawnictwo) i realizacji autonomicznych projektów kulturalnych. Ramowy program studiów obejmował będzie m.in. zagadnienia związane z: administracją i zarządzaniem w kulturze, sprawami kadrowymi i socjalnymi, pozyskiwaniem środków na działalność kulturalną z różnych instytucji działających w Polsce. W programie studiów znajdą się bloki tematyczne z zakresu: podstaw zarządzania w kulturze, podstaw prawnych działalności kulturalnej, źródeł jej finansowania, marketingu i promocji w kulturze, badań rynku kultury, wizerunku instytucji kultury, Internetu w kulturze, negocjacji, obsługi klienta, organizacji imprez kulturalnych, wiedzy o kulturze, treningu i etykiety menedżera. Wykład Otwarty Przewodniczącego SLD Leszka Millera. 22 lutego 2012 r. 14. Podyplomowe Studia Mediatorów Sądowych Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia praktyki mediacyjnej w zakresie mediacji: cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, w sporach zbiorowych w zakresie podstawowym. Absolwenci uzyskują podstawowe kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu mediatora, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku uzyskując jednocześnie prawo do starania się o wpis na listę stałych mediatorów sądowych. 12. Podyplomowe Studia Kuratorów Sądowych Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kuratora sądowego. Program studiów został tak skonstruowany aby zapewnić uzyskanie wiedzy prawniczej koniecznej do wykonywania funkcji kuratora sądowego. Analiza wiedzy prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego oraz rodzinnego i opiekuńczego w powiązaniu z blokiem przedmiotów zawodowych ułatwia absolwentom studiów podjęcie zawodu kuratora sądowego, przygotowanego do pracy w środowisku osób poddanych próbie, którym sąd orzekł wykonanie określonych środków karnych. Studia kierowane są do wszystkich osób, które zamierzają uzyskać wiedzę i umiejętności ułatwiające podjęcie obowiązków kuratora sądowego. 15. Podyplomowe Studia Zarządzania Firmą Europejską Studia Podyplomowe Zarządzanie Firmą Europejską przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem oraz dla osób planujących zająć się zarządzaniem w najbliższej przyszłości, głównie dla obecnych i przyszłych menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw. Słuchacze zdobywają wiedzę o tym, jak budować sukces rynkowy przedsiębiorstwa poprzez stosowanie najnowocześniejszych technik zarządzania. Realizacja programu studiów będzie sprzyjać wzmacnianiu postaw i zachowań: skłonności do podejmowania ryzyka, innowacyjności, umiejętności menedżerskich niezbędnych do skutecznego funkcjonowania firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach różnych typów. Będą także przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Wystawa figur Armii Terakotowej zorganizowana przez WSH i Ośrodek Działań artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim. Wrzesień 2011 r. 8 więcej informacji: więcej informacji: 9

7 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Grażyna Belica, Rachunkowość i Podatki: - Podjęłam naukę na studiach podyplomowych, ponieważ z roku na rok w temacie podatków i rachunkowości pojawia się wiele zmian i nowości, na które nie zawsze zwraca się uwagę. A w takiej branży należy być na bieżąco. Wybrałam taki kierunek, ponieważ od stycznia 2012 roku pracuje jako księgowa a wcześniej swoje szkoły i szkolenia kończyłam także w takim temacie. O Wyższej Szkole Handlowej słyszałam wiele pozytywnych opinii od znajomych, a przede wszystkim oferta, jaką ma odpowiadała moim oczekiwaniom. Studia umożliwiły mi zapoznanie się z tematem podatków, o których potrzebowałam dowiedzieć się więcej, zajęcia z osobami, które pracują w branży pokazały ten temat także od strony praktycznej. Działalność WSH oceniam bardzo dobrze, bardzo mili pracownicy, a kadra wykładowców profesjonalna. Plan zajęć dostosowany do moich oczekiwań. OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Janusz Kuśmierek, Administracja Publiczna: - Wyższą Szkołę Handlową wybrałem po dłuższym namyśle. Przy wyborze Uczelni zwracałem uwagę na kilka czynników: odległość od miejsca zamieszkania, koszt studiów, organizację zajęć, opinie znajomych - absolwentów uczelni. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację i wizyta w WSH przekonały mnie ostatecznie do wyboru tej szkoły. Uważam, że najlepszą inwestycją jest inwestowanie w siebie. Studia na kierunku Administracja Publiczna interesowały mnie z kilku powodów. Prowadzenie działalności gospodarczej, społecznej wymaga znajomości tej dziedziny prawa. Prowadząc od kilkunastu lat taką działalność odczuwałem potrzebę podjęcia takich studiów. W trakcie studiów, w drugim semestrze podjąłem pracę w jednostce samorządu terytorialnego. Inwestowanie w siebie (studia, studia podyplomowe, kursy i inne formy dokształcania) oraz angażowanie się w pracy społecznej dało wymierne rezultaty w postaci satysfakcji z wykonywanej pracy. Przebieg studiów i organizacja spełniły moje oczekiwania. Zajęcia prowadzone były przede wszystkim przez osoby pracujące w administracji. Często miały charakter praktyczny - interpretacja i wskazywanie praktycznego zastosowania przepisów prawa, jest atrakcyjną i skuteczną metodą prowadzenia zajęć. Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom 2012 r. 16. Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych Studia skierowane są głownie do przyszłej i obecnej kadry zatrudnionej w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i innych podmiotach gospodarczych odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych. Nauka na tym kierunku jest również interesującą propozycją dla osób odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne.podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające im zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zamówień publicznych w jednostkach administracji państwowej i podmiotach gospodarczych. Dodatkowo pogłębią wiedzę na temat skomplikowanych regulacji prawno ekonomicznych dotyczących zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej.Program studiów przybliża istotne kwestie związane z dostosowaniem wymogów zamówień publicznych w procesie pozyskiwania funduszy europejskich. Studenci uczą się stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także licznych aktów wykonawczych do niej oraz ustaw powiązanych. Rynek zamówień publicznych jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, który dla sprawnego funkcjonowania wymaga etycznej i profesjonalnej kadry, zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i po stronie przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia. 19. Podyplomowe Studia Administrowania Warsztatem Detektywa Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach państwowych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem życia, pracy i służby oraz prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie usług detektywistycznych. Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące zbierania informacji o sprawach cywilnych (np. majątkowych, rozwodowych, spadkowych), zbierania informacji dotyczących zdolności płatniczej, wiarygodności oraz majątku w stosunkach gospodarczych firm, zbierania informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnice handlową, sprawdzania wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się, w tym ucieczki z domu dzieci i młodzieży, poszukiwania przedmiotów skradzionych lub zagubionych, ustalenie okoliczności przestępstw, w które policja niechętnie się angażuje, wykrywania sprawców kradzieży w miejscu pracy. Wykład otwarty Senatora RP Bogdana Klicha w WSH. 12 czerwca 2012 r. 17. Podyplomowe Studia Międzynarodowych Stosunków Wojskowych Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat warunków funkcjonowania euroatlantyckiego i europejskiego systemu polityczno - militarnego oraz roli w nim Polski. Program nauczania zapewnia słuchaczom możliwość zapoznania się z problematyką dyplomacji wojskowej, współczesnej sztuki wojennej, oddziaływaniu religii na wojnę oraz zagrożenia terrorystycznego. Program studiów obejmuje, m.in.: siły zbrojne jako narzędzie polityki międzynarodowej, konflikty zbrojne po II wojnie światowej, geopolityka, współczesne stosunki międzynarodowe, pozwalające na rozwijanie teoretycznej i praktycznej wiedzy, siła wojskowa w stosunkach międzynarodowych, ewolucja roli siły wojskowe, siła wojskowa a inne elementy siły państwa, pojęcie, istota i funkcje doktryny wojskowej. Sojusze wojskowe po II wojnie światowej: pojęcie, istota, funkcje, nowa rola NATO w okresie odchodzenia od zimnej wojny. Rozbrojenie. Pojęcie, ewolucja, instytucjonalne ramy rokowań. Rozbrojenie a ograniczenie zbrojeń, redukcje zbrojeń. Zakres: dwustronny, regionalny globalny rola ONZ, porozumienia w dziedzinie kontroli zbrojeń i rozbrojenia po II wojnie światowej, pojęcie i istota środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w dziedzinie wojskowej, stosowanie środków budowy zaufania w Europie. Współczesne konflikty zbrojne w świecie. Problemy wojskowe Polski. Restrukturyzacja i zmiany w wojsku, zmiany w doktrynie obronnej RP, militarne aspekty bezpieczeństwa. Studia kierowane są do osób zasilających kadry polskich sił zbrojnych, urzędników państwowych oraz polityków reprezentujących Polskę w strukturach euroatlantyckich, osób upowszechniających w mediach sprawy związane z polskim członkostwem w NATO i Unii Europejskiej. 20. Podyplomowe Studia Negocjacji i Mediacji Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach handlowych i politycznych. Program nauczania obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, prawa cywilnego i karnego, stosowania procedur mediacyjnych w Polsce. Studia skierowane są do osób, które wyrażają chęć zdobycia umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych. Wykład specjalny płk. rez. inż. Andrzeja Sąsiadka na temat zagrożeń ze strony obcych służb specjalnych dla studentów. 16 marca 2013 r. 18. Podyplomowe Studia Wiedzy o Społeczeństwie, Państwie i Prawie Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim, a w szczególności do czynnych i przyszłych polityków, pracowników administracji rządowej i samorządowej, nauczycieli przedmiotów humanistycznych i społecznych oraz innych osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Absolwenci tych studiów zdobędą najnowszą wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw oraz mechanizmów i procesów ekonomicznych. Poznają współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze, a także o charakterze kulturalnym. Słuchacze uzyskają także wiedzę z zakresu podstaw prawa, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa międzynarodowego. Zagadnienia proponowane słuchaczom pozwolą na poznanie najważniejszych kierunków zmian zachodzących we współczesnym świecie. Absolwenci tych studiów posiadać będą umiejętności analizy problemów politycznych i oceny aktualnej sytuacji Polski i świata. 21. Podyplomowe Studia Administrowania Systemami Bezpieczeństwa i Ochrony Infrastruktury Krytycznej Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk w administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej oraz prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia. Program studiów jest tak skonstruowany, aby przygotować absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających szerokiej wiedzy z zakresu różnego rodzaju zagrożeń i prewencji skupionych na obszarach funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób chcących podjąć zatrudnienie na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem systemów oraz wchodzących w ich skład powiązanych ze sobą funkcjonalnie obiektów, w tym obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji, usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służących zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców, zwłaszcza na stanowisku menedżera bezpieczeństwa bądź specjalisty ds. bezpieczeństwa oraz w: Wojsku, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej (Gminnej), Agencji Ochrony Mienia. Przygotowują kadry cywilne i służby mundurowe do pracy w strukturach systemu bezpieczeństwa. 10 więcej informacji: więcej informacji: 11

8 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Mariola Korytkowska, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: - Wybór studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim wynikał z mojej wewnętrznej potrzeby samorealizacji i rozwoju. Jestem osobą ciekawą świata. Interesują mnie różne dziedziny nauki - to już drugi kierunek studiów podyplomowych, który kończyłam w tej uczelni i w żadnym przypadku wybór mój nie był przypadkowy. Uczestnicząc w wykładach pogłębiałam swoją wiedzę. Wiedziałam już, że kadra dydaktyczna jest doskonale przygotowana. Wykłady są prowadzone w sposób interesujący i zrozumiały. Będzie mi brakowało weekendowych spotkań z wykładowcami i studentami. OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Andrzej Mikos, Rachunkowość i Podatki: - Ukończenie Uczelni Państwowej na Wydziale Humanistycznym nie pomogło mi w znalezieniu intratnego zajęcia i podjęcia stabilnej pracy. Sytuacja taka skłoniła mnie do rozpoczęcia studiów podyplomowych w celu uzupełnienia wiedzy, co istotnie miało miejsce. Kierunek Rachunkowość i Podatki w WSH stał się dosyć atrakcyjną alternatywą. Dodatkowym atutem wyboru było również umiejscowienie Uczelni w Piotrkowie Tryb. Wyższa Szkoła Handlowa to z pewnością Uczelnia dla ludzi, którzy są świadomi swoich życiowych celów. Aby się tu odnaleźć, nie potrzeba specjalnie odpowiedniego nastawienia. Według mnie dało się odczuć atmosferę dużego zrozumienia i współpracy. Dogodne godziny odbywania się zajęć, a także przyjazna, zawsze gotowa nieść pomoc kadra dydaktyczna, a przede wszystkim administracyjna sprawiły, że z pewnością miło będę wspominał ten czas. Decyzja o wyborze uczelni na pewno należy do tych lepszych. Polecam innym, bo warto pójść tą drogą. 22. Podyplomowe Studia Komunikowania Biznesowego i Public Relations Celem studiów jest prezentacja metod i technik, za pomocą których przedsiębiorstwo może wywierać pożądany wpływ na otoczenie i własnych pracowników budując wspólną tożsamość i poczucie przynależności. Uczestnicy studiów poznają sposoby podnoszenia efektywności komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, zwłaszcza pomiędzy kierownictwem i pracownikami, zdobywają umiejętności kształtowania procesów identyfikacji firmy wobec otoczenia. Słuchacze będą mogli wykorzystywać w pracy sprawdzone i skuteczne narzędzia szeroko pojętej komunikacji, zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu biznesowym, a także nabywają umiejętności tworzenia i realizacji różnorodnych strategii marketingowych. 25. Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, zarządzania informacją, kierowania zespołem ludzi, a także z zakresu problemów obronności państwa w sytuacjach kryzysowych. Poza tym będą mogli wykazać się znajomością odnośnych przepisów prawnych oraz znajomością struktur organizacyjnych państwa. Absolwent będzie zatem przygotowany do realizacji zadań edukacyjnych i podejmowania konkretnych działań w zakresie obronności i zarządzania w sytuacjach kryzysowych (edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne, ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych w państwie i na świecie. Adresatami studiów są pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury, reagowania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; funkcjonariusze inspekcji służb, straży, itp.; wolontariusze organizacji pozarządowych, uczestniczący w działaniach ratowniczych i prowadzących edukację w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego, wspomagających struktury administracji rządowej, samorządowej i organizacji międzynarodowych. 23. Podyplomowe Studia Organizacji i Bezpieczeństwa Imprez Masowych Program studiów zawiera zakres wiedzy niezbędnej do właściwego zorganizowania i zabezpieczenia imprez masowych, szczególnie pod kątem właściwej identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka ich wystąpienia i co najważniejsze, wprowadzenia właściwych mechanizmów zapobiegawczych. Niezbędne przepisy prawa i ich właściwa interpretacja, podstawy z psychologii, zarządzania, czy różnych dziedzin ratownictwa i bezpieczeństwa a także szereg ćwiczeń i zajęć praktycznych, dotyczących planowania, organizacji i zabezpieczenia imprezy masowej to wszystko każe traktować te studia jako niezwykle przydatne, zarówno dla osób mających już styczność z tą tematyką, jak i pragnących ją poznać od podstaw. Studia pozwolą posiąść wiedzę umożliwiającą realizację zadań określonych w polskim prawie dla organizatorów imprez, służb porządkowych czy informacyjnych, a także podmiotów oraz służb opiniujących i wydających zezwolenia w tym zakresie. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na podejmowanie samodzielnych zadań lub współpracy z innymi podmiotami przy organizacji i zabezpieczeniu wszelkiego typu imprez masowych. Adresatami tych studiów są organizatorzy imprez masowych i ich przedstawiciele, pracownicy podmiotów oraz służb opiniujących i wydających zezwolenia w tym zakresie, pracownicy służb ochrony, służb informacyjnych, przedstawiciele mediów, pracownicy administracji publicznej, pracownicy resortu obrony narodowej, pracownicy resortu spraw wewnętrznych, pracownicy pionu edukacji narodowej, absolwenci dowolnego kierunku studiów wyższych, zainteresowani tematyką bezpieczeństwa imprez masowych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mocarstwa i mocarstwowość perspektywa azjatycka, 25 maja 2011 r. Od lewej: Rektor, doc. dr Agata Kołodziejska oraz prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Piertasiak. 26. Podyplomowe Studia Gospodarki Odpadami Komunalnymi Celem proponowanych studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz doskonalenie kwalifikacji i dokształcanie kadry inżynierskiej i administracyjnej zajmującej się gospodarką odpadami, szczególnie w świetle obowiązującej od 1 stycznia 2012r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada przekazanie kompleksowego zarządzania odpadami gminom. Celem studiów jest również przygotowanie absolwentów do egzaminu, umożliwiającego kierowanie składowiskiem lub spalarnią odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r., jednolity tekst z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2007, nr 39, poz. 251 i nr 88, poz. 587). Studia adresowane są głównie do kadry inżynierskiej i administracyjnej zajmującej się gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach lub administracji samorządowej, pracowników zakładów przemysłowych i komunalnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o zakres gospodarki odpadami. Studenci Wyższej Szkoły Handlowej wraz z ratownikiem-szkoleniowcem podczas zajęć dodatkowych z zakresu pomocy przedmedycznej. Grudzień 2011 r. 24. Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania Systemami Ratowniczymi Celem studiów jest przekazanie słuchaczom szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na podejmowanie pracy lub organizacji zespołów ratowniczych, na różnych szczeblach administracji państwowej oraz w przedsiębiorstwach o różnych poziomach specjalizacji. Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, pracownicy resortu obrony narodowej, pracownicy resortu spraw wewnętrznych, pracownicy pionu edukacji narodowej, pracownicy zakładów przemysłowych na każdym szczeblu, pracownicy służb ratowniczych, specjaliści i analitycy przemysłowych systemów bezpieczeństwa, a także osoby zainteresowane poznaniem i zgłębieniem problematyki organizacji i zarządzania systemami ratowniczymi. Zakres tematyczny studiów obejmuje, m.in.: podstawy organizacji i zarządzania kryzysowego, podstawy ratownictwa medycznego, współpraca z mediami, bezpieczeństwo teleinformatyczne, elementy prawa. 27. Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Głównym celem studiów jest kształcenie profesjonalnych kadr w dziedzinie stosowania europejskich standardów rachunkowości finansowej, a tym samym przygotowanie do funkcjonowania na rynkach Unii Europejskiej. W szczególności celem studiów jest pogłębienie wiedzy o korzyściach przedsiębiorstw ze stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, poznanie zakresu merytorycznego najważniejszych standardów rachunkowości, zapoznanie ze szczegółową strukturą sprawozdań finansowych sporządzonych według standardów międzynarodowych, przygotowanie do przekształcenia sprawozdania finansowego sporządzonego według standardów międzynarodowych. Studia skierowane są do dyrektorów ekonomicznych, menedżerów finansowych, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych jednostek biznesowych. Świadectwo ukończenia studiów uprawnia do ubiegania się o certyfikat księgowego bez konieczności zdawania egzaminu państwowego. Wykład otwarty Posła na Sejm RP Ryszarda Kalisza 11 maja 2011 r. 12 więcej informacji: więcej informacji: 13

9 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Wojciech Bojarski, Administracja Publiczna: - Studia podyplomowe z zakresu Administracji Publicznej to nowe wyzwanie i kolejny etap w mojej życiowej karierze. Chciałem spróbować czegoś nowego, a jednocześnie przekonać się, że potrafię stanąć na wysokości zadania. Wyższą Szkołę Handlową wybrałem ze względu na indywidualne podejście do przyszłego studenta, dogodny system kształcenia, znakomitą kadrę i bazę naukową, a także pozytywne opinie innych studentów oraz szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Chęć zdobycia wiedzy z zakresu prawa i administracji, a jednocześnie ukończenie dodatkowych studiów znacznie poszerzyło moje możliwości przyszłego zatrudnienia. Wyższa Szkoła Handlowa dała mi fundament wiedzy z zakresu prawa, który wykorzystuję w codziennym życiu prywatnym i zawodowym. Czas jest dla mnie bardzo cenny, dlatego też cieszę się, że dzięki Wyższej Szkole Handlowej wykorzystałem go efektywnie. Studia podyplomowe to znakomity pomysł na poszerzenie własnych wiadomości i zainteresowań, jak również możliwość zdobycia dodatkowego wykształcenia. OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Monika Kopcińska, Kadry, Płace i Ubezpieczenia Społeczne: - Studia podyplomowe na kierunku Kadry, Płace i Ubezpieczenia Społeczne to szansa zdobycie wiedzy dla tych, którzy chcą rozwijać się zawodowo i wytyczać kolejne, nowe cele na swojej drodze zawodowej. WSH to uczelnia dająca możliwość poszerzenia kompetencji w wybranym zakresie. Wybór Uczelni, pomimo dostępności wielu ofert, często bywa trudny. Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrowie Trybunalskim to najlepsza opcja studiowania z wielu względów. Dla mnie najważniejsza była profesjonalna kadra dydaktyczna, zapewniająca wysoki poziom edukacji, ale także ugruntowana pozycja Uczelni i świetna renoma wśród studentów. Dodatkowy atut stanowi dostępność Uczelni ze względu na swoją bardzo dobrą lokalizację w Piotrkowie Trybunalskim. Wszystko to pozytywnie wpływa na warunki kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Polecam. 28. Podyplomowe Studia Międzykulturowej Komunikacji w Biznesie Studia skierowane są do osób pracujących w międzykulturowym i międzynarodowym otoczeniu: przedstawicieli biznesu, pracowników administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych podwyższeniem swoich kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Celem studiów jest wykształcenie specjalisty przygotowanego do rekrutacji pracowników firm międzynarodowych oraz przekazanie im praktycznych umiejętności integracji zespołów międzynarodowych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do prowadzenia negocjacji międzykulturowych, otrzymają wiedzę dotyczącą savoir vivre oraz protokołu dyplomatycznego a także poznają podstawowe zasady komunikacji dotyczącej sfery biznesu i dyplomacji w języku angielskim. 31. Podyplomowe Studia Doradztwa Podatkowego Studia skierowane są do pracowników urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, osób uprawnionych do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, prokuratora, radcy prawnego oraz sędziego, osób posiadających certyfikat księgowy potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo uprawnienia lustracyjne w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, osób zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego, skarbnika gminy oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego lub pragnących zapoznać się z przepisami podatkowymi. Celem studiów jest zaprezentowanie zagadnień obowiązujących na egzaminie państwowym na doradcę podatkowego i przygotowanie słuchaczy do wykonywania w/w zawodu. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Dni Otwarte w WSH Podyplomowe Studia Administracji Elektronicznej Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy zawodowej potrzebnej w pracy pracowników administracji publicznej o zagadnienia dotyczące wdrażania odpowiednich systemów informatycznych. Uczestnicy studiów uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną o prawnych i technicznych aspektach wykorzystania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w administracji. Nabędą umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi realizację zadań nowoczesnego urzędu, opanują umiejętności przeprowadzania elektronicznych czynności administracyjno prawnych. Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej ( rządowej i samorządowej), pracownicy instytucji pozarządowych, informatycy odpowiedzialni za wdrażanie systemów w ramach elektronicznej administracji, osoby zainteresowane aspektami funkcjonowania administracji publicznej na platformie elektronicznej. Program studiów obejmuje między innymi zastosowanie technologii informacyjnych w administracji, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, podstawy prawne administracji elektronicznej, zarządzanie informacją, elektroniczny obieg dokumentów, funkcjonowanie systemów i rejestrów informatycznych w administracji, zagadnienia prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. Aktor i trener Jacek Rozenek podczas szkolenia z zakresu autoprezentacji dla studentów WSH. Kwiecień 2012 r. 32. Podyplomowe Studia Kreowania Wizerunku Osób i Instytucji Publicznych Głównym celem studiów jest wieloaspektowe przygotowanie słuchaczy do pełnienia ról publicznych poprzez zapoznanie ich z najbardziej istotnymi zagadnieniami specyfiki wizerunku organizacji i osób publicznych oraz szczegółowymi instrumentami komunikacji na forum publicznym. W trakcie zajęć słuchacze poznają różnorodne aspekty prezentacji organizacji i autoprezentacji, zagadnienia przywództwa, formy oddziaływania na opinię publiczną i specyficzne instrumenty kształtowania wizerunku. Studia adresowane są do liderów, działaczy organizacji publicznych, polityków, radnych, osób odpowiedzialnych za ich wizerunek lub osób pragnących rozpocząć działalność publiczną, uczestniczyć w kampaniach wyborczych, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania wizerunkiem organizacji oraz rozwijać umiejętności niezbędne w komunikacji na forum publicznym. Grupa studentów z Turcji w WSH w ramach wymiany studenckiej w Programie Erasmus. Październik 2011 r. 30. Podyplomowe Studia Pozyskiwania Eurofunduszy Zarządzania Projektami Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację projektów. Zakres tematyczny studiów obejmuje także zasady zarządzania i rozliczania projektów, między innymi: edukacyjnych, społecznych, badawczych, a także związanych ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw, jak i infrastrukturalnych. Studia umożliwiają Absolwentom podjęcie pracy w charakterze specjalistów do spraw pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, zarządzania nimi i ich rozliczania. Adresatami studiów są urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, chcący zdobyć umiejętności zarządzania projektami unijnymi; menedżerowie wszystkich szczebli w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, a także specjalistów, którzy przygotowują lub już realizują projekty unijne; pracownicy firm doradczych, planujących obsługę projektów unijnych, zainteresowanych możliwościami pozyskiwania eurofunduszy a także osoby chcące zdobyć zawód menedżera specjalisty ds. pozyskiwania środków finansowych i zarządzania projektami współfinansowanymi z tych środków. 14 więcej informacji: więcej informacji: 15

10 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE ZAPISY DZIEKANAT Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słoneczna Piotrków Trybunalski (pokój nr 01 ) tel./fax (44) , wew Rekrutacja na Studia Podyplomowe w WSH odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na Studia Podyplomowe muszą legitymować się wyższym wykształceniem (licencjat, inżynier, magister). Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów: * wypełniony kwestionariusz osobowy * dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych (odpis) * kserokopia dyplomu * kserokopia dowodu osobistego * dowód wpłaty pierwszej raty czesnego * 1 fotografia (jak do dowodu osobistego) Certyfikat Uczelnia Liderów REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu! Kandydaci na studia mają możliwość zapisów na studia z każdego miejsca i o każdej porze on-line poprzez stronę rekrutacyjną WSH. Szczegółowa procedura zapisów znajduje się na Druk kwestionariusza osobowego można pobrać ze strony studia podyplomowe. Termin składania dokumentów na Studia Podyplomowe - 15 października. Studia Podyplomowe mogą zostać uruchomione także od semestru letniego. ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA PODYPLOMOWE Kandydaci wnoszą opłatę (czesne) w wysokości zł za semestr jednorazowo lub w ratach. Czesne na kierunkach: Zarządzanie Nieruchomościami i Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami wynosi zł za semestr. OPŁATY WNOSZONE DO BANKU: PeKaO S.A. O/ Piotrków Trybunalski NUMER KONTA: CZESNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW WSH NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NIŻSZE O 20%. Uwaga! Wpisowe: 0 złotych! ZAMÓW BEZPŁATNY INFORMATOR! Wysyłając SMS pod nr telefonu można otrzymać bezpłatny informator (należy wpisać niezbędne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania z dopiskiem PODYPLOMOWE). Absolwenci WSH rocznik więcej informacji:

11

12 WSH zapewnia atrakcyjne warunki studiowania: Oferta specjalna DWA DYPLOMY W DWA LATA: STUDIA MAGISTERSKIE + STUDIA PODYPLOMOWE Zapewniamy dodatkowe możliwości: Studiuj nieodpłatnie na drugiej specjalności Bezpłatna nauka języka Dołącz do grupy w ramach bezpłatnych zajęć z języka obcego Zwiększ swoje szanse na rynku pracy - zdobądź dwa dyplomy w dwa lata Oferujemy: 20% zniżki na pierwszym semestrze studiów magisterskich dla absolwentów WSH 20% zniżki na studiach podyplomowych dla studentów studiów magisterskich i absolwentów WSH zintegrowane plany studiów oraz harmonogramy zajęć

13 OFERTA EDUKACYJNA DLA KADR PEDAGOGICZNYCH I ZARZĄDZAJĄCYCH OŚWIATĄ Zapraszamy na: kwalifikacyjne studia podyplomowe kursy kwalifikacyjne studia podyplomowe dla osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne w zakresie: * Organizacja i zarządzanie oświatą * Przygotowanie pedagogiczne (uprawnienia nauczycielskie) * Doradztwo zawodowe i personalne * Menedżer edukacji * Liderzy zmian edukacyjnych * Zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna * Edukacja europejska * Edukacja dla bezpieczeństwa przysposobienie obronne i ratownictwo * Nauczanie przedsiębiorczości w szkole * Nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkole * Wychowanie do życia w rodzinie * Wiedza o kulturze i sztuce * Pedagogika dla bibliotekarzy * Edukacja regionalna Uwaga! Dla absolwentów WSH czesne 20% taniej Uwaga! Kierunki mogą być realizowane w postaci kwalifikacyjnych studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych dla osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne w. 20 na Facebook u

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po Projekt dyplomowy to: Wspólna praca zespołu od 2 do 4 studentów iiiiidyplomantów Rozwiązywanie problemu biznesowego lub iiiiispołecznego według standardów PMI Praca pod okiem doświadczonych mentorów Kładziemy

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Mediacje i negocjacje NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Celem kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2017 Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym Organizacja pomocy społecznej S Z K O L E N I E S P E C J A L I Z A C Y J N E Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Organizacja Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe Tryb studiów niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek rachunkowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Wydział Humanistyczny Kierunek: Studia Podyplomowe DYPLOMACJA SAMORZĄDOWA Typ: studia podyplomowe Informacje o kierunku Szczegółowych informacji na temat studiów udziela: 1. mgr Kamila Szatkowska email:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/08/8058/14959 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Zakłada się, że na zdrowie ludzkie ma wpływ wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Oferta dydaktyczna Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku na rok akademicki 2016/2017. Omówienie specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie. Wydział Wydział Humanistyczny

Nazwa kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie. Wydział Wydział Humanistyczny Nazwa kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Humanistyczny Opis kierunku Absolwent kierunku studiów Rozwój regionalny

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA ZARZĄDZANIE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA ZARZĄDZANIE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów ZARZĄDZANIE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia SPECJALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE (Studenci wybierają specjalności po czwartym semestrze studiów).

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI zaprasza do Tarnobrzega na kolejną edycję prestiżowych dwusemestralnych studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Planowane rozpoczęcie zajęć 3 października 2015 r. Zakończenie 30 marca 2016 r. W zajęciach

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

PRAWNO GOSPODARCZE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PARAFIĄ studia podyplomowe

PRAWNO GOSPODARCZE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PARAFIĄ studia podyplomowe PRAWNO GOSPODARCZE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PARAFIĄ studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Instytucje kościelne powinny być organizowane i prowadzone z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO

PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Geografii i Studiów Regionalnych PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO dla studentów na kierunku GEOGRAFIA studia I stopnia specjalność GOSPODARKA I POLITYKA SAMORZĄDOWA studia

Bardziej szczegółowo

Wydział. Nauk Społecznych i Humanistycznych. Kierunek Administracja. Wybory specjalności

Wydział. Nauk Społecznych i Humanistycznych. Kierunek Administracja. Wybory specjalności Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Kierunek Administracja Wybory specjalności Informacje ogólne Podział specjalności Opis specjalności Wybór specjalności Informacje ogólne Pod pojęciem specjalności

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia Specjalności Finanse i rachunkowość studia I stopnia specjalność: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Absolwent specjalności Rachunkowość gospodarcza i budżetowa posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 1. Ogólna charakterystyka studiów: 1) Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie kryzysowe

Nowoczesne zarządzanie kryzysowe Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie kryzysowe rok akademicki 2009/20 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Centrum Studiów Podyplomowych Tel./fax (022) 539 19 5; e-mail: csp@chodkowska

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje i wymiar praktyk zawodowych

1. Rodzaje i wymiar praktyk zawodowych PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI KIERUNEK: EKONOMIA Specjalności: ekonomia integracji rolnej i regionalnej w UE ekonomika

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA II STOPNIA I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia)

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA II STOPNIA I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia) Załącznik do Uchwały 150/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja studia niestacjonarne II stopnia ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik ekonomista

Zawód: technik ekonomista Zawód: technik ekonomista W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Logistyka Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego SKwP

Certyfikacja zawodu księgowego SKwP 109 lat organizacji księgowych na ziemiach polskich Certyfikacja zawodu księgowego SKwP dr Teresa Cebrowska Poznań, maj 2016 r. Certyfikacja zawodu księgowego Agenda spotkania 1. Przesłanki certyfikacji

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo