UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT"

Transkrypt

1

2 UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą się Piotrkowie Trybunalskim Uczelnię, nie zaś jej filię lub wydział zamiejscowy. Nasi studenci zdobywają wiedzę w nowej siedzibie WSH, która od 1 października 2010 roku funkcjonuje przy ul. Słonecznej 1 (okolice Dworca PKP i PKS). Siedziba Uczelni przewidziana została jako miejsce nowoczesne, ale także oddające ducha miasta z tak bogatą historią, jaką posiada Piotrków Trybunalski. Jest przystosowana i wyposażona do komfortowego zdobywania i przekazywania wiedzy, a także tworzenia niepowtarzalnej atmosfery akademickiej. FAKT 2 WSH jest uczelnią certyfikowaną. Na przestrzeni lat otrzymywaliśmy wielokrotnie Certyfikaty Wiarygodna Szkoła i Dobra Uczelnia Dobra Praca. W roku 2013 WSH uzyskała Certyfikat Uczelnia Liderów. Certyfikaty te przyznawane są Uczelniom o wysokim poziomie jakości kształcenia, wyróżniającym się działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. FAKT 3 WSH posiada atrakcyjne kierunki kształcenia na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) i studiach podyplomowych. Kierunki posiadają ponadto bogaty wachlarz specjalności, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniami i planami zawodowymi. W celu realizacji procesu dydaktycznego Uczelnia zatrudnia kadrę naukową o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym. FAKT 4 WSH zapewnia swoim studentom możliwość uzyskiwania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji. W ramach szkoleń i kursów dokształcających zdobywają oni wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony i innych. FAKT 5 WSH stawia na przygotowanie zawodowe swoich studentów. Realizuje to m.in. poprzez obowiązkowy program praktyk studenckich odbywanych w instytucjach i firmach w Polsce i Europie. W efekcie student posiada umiejętność zastosowania zdobytej podczas studiów wiedzy na obecnym rynku pracy. O przyszłość zawodową studentów i absolwentów zabiega specjalnie do tego powołane Biuro Karier, oferując atrakcyjne miejsca pracy oraz organizując szkolenia i konsultacje zawodowe z profesjonalnymi doradcami zawodowymi. FAKT 6 WSH posiada atrakcyjny program kształcenia, opracowany przez specjalistów i ekspertów określonych dziedzin wiedzy. Mając na uwadze rozwój umiejętności studentów Uczelnia daje możliwość nauki czterech języków obcych. FAKT 7 WSH umożliwia swoim studentom uzyskanie jednocześnie dyplomu uczelni polskiej i brytyjskiej oraz studiowanie w zagranicznych uczelniach wyższych w ramach programu Erasmus. FAKT 8 Bycie studentem WSH oznacza również udział w życiu pozadydaktycznym. Samorząd Studencki WSH jest współorganizatorem akcji charytatywnych, fuksówek, juwenaliów oraz turniejów sportowych organizowanych dla naszych studentów. Żacy mogą rozwijać swoje umiejętności fizyczne oraz intelektualne w Akademickim Klubie Sportowym, a także kołach naukowych i innych organizacjach studenckich. FAKT 9 WSH to ośrodek dydaktyczny, który pełni także rolę kulturotwórczą. Uczelnia organizuje interesujące uroczystości i imprezy kulturalne i artystyczne, które stanowią możliwość spotkania i wymiany poglądów zarówno wśród społeczności akademickiej WSH jak również mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką!

3 UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT SIEDZIBA WSH UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT ŻYCIE NAUKOWE, POZADYDAKTYCZNE, PIOTRKOWSKIE WYKŁADY OTWARTE Były Prezydent RP Lech Wałęsa podczas wykładu otwartego w WSH 26 kwietnia 2007 r. Wykład otwarty Posła na Sejm RP Johna Godsona. 20 października 2012 r. Przy ul. Słonecznej 1 w Piotrkowie Trybunalskim mieści się siedziba Wyższej Szkoły Handlowej. Tu, nad piotrkowską rzeką Strawą, od roku akademickiego 2010/2011 zdobywają wiedzę studenci WSH. Siedziba WSH to miejsce nowoczesne, ale także oddające ducha miasta z tak bogatą historią, jaką posiada Piotrków Trybunalski. Budynek Uczelni jest doskonale przystosowany do zdobywania i przekazywania wiedzy, a także tworzenia niepowtarzalnej atmosfery akademickiej. Oprócz auli i sal dydaktycznych, Biblioteki, Czytelni oraz pomieszczeń administracyjnych nie zabrakło w nim również miejsca na studencką kawiarnię. Powstanie nowego budynku siedziby Uczelni w 2010 roku bez wątpienia stało się faktem historycznym, ponieważ Wyższa Szkoła Handlowa jest jedyną Uczelnią z siedzibą w trybunalskim grodzie. Nowoczesne wnętrza uczelni: aula i sale dydaktyczne, biblioteka, czytelnia, pomieszczenia administracyjne oraz studencka kawiarnia. Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim istnieje od 2003 roku i kształci studentów na trzech kierunkach administracja, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Słuchacze Studiów Podyplomowych mogą poszerzać swoje kompetencje na kilkudziesięciu kierunkach. Uczelnia dokłada wszelkich starań, by nie tylko kształcić studentów i słuchaczy na jak najwyższym poziomie, ale także być otwartą na świat. W tym celu podejmuje się szereg inicjatyw dotyczących życia naukowego, dydaktycznego, jak i pozadydaktycznego. W Uczelni organizuje się międzynarodowe, ogólnopolskie oraz studenckie konferencje naukowe nawiązujące do szeroko pojętych zagadnień administracji, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. WSH współpracuje z coraz większą liczbą zagranicznych Uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus, co umożliwia studentom odwiedzanie nowych zakątków świata. Stale powiększają się zbiory Biblioteki i Czytelni WSH, co znacznie ułatwia pracę naszym słuchaczom i studentom. Również specjalnie dla nich działa Biuro Karier i Praktyk Studenckich, które dokłada wszelkich starań, by poszukiwanie pracy i praktyk, a więc budowanie kariery zawodowej było jak najbardziej skuteczne. Uczelnia współorganizuje życie studenckie, wspiera inicjatywy i pasje studentów, którzy mogą realizować się w kołach naukowych, organizacjach studenckich oraz gazecie studenckiej Do gwiazd. Wyższa Szkoła Handlowa wspiera i współorganizuje kulturalne i naukowe życie Piotrkowa Trybunalskiego. Jedną z podejmowanych w celu stałego otwarcia Uczelni na kraj i świat inicjatyw są Piotrkowskie Wykłady Otwarte. Organizowany od 2003 roku cykl pozwala Uczelni gościć wybitne osobistości polskiego życia publicznego, ludzi nauki i polityki, a także przedstawicieli placówek dyplomatycznych z całego świata. Piotrkowskie Wykłady Otwarte stanowią jeden z elementów działalności WSH na rzecz studentów oraz lokalnej społeczności Piotrkowa i regionu są dla mieszkańców niepowtarzalną szansą spotkania w swoim mieście osób decydujących o losach kraju, a także znanych z pierwszych stron gazet i szklanego ekranu. Na przestrzeni lat miało miejsce kilkadziesiąt wykładów otwartych, a naszymi gośćmi byli m.in.: Prezydent RP Lech Kaczyński, Premier Donald Tusk, b. Prezydent RP Lech Wałęsa, prof. Stefan Niesiołowski, Jerzy Szmajdziński, Zbigniew Wassermann, Leszek Miller, Antoni Macierewicz, dr Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Kalisz, Bogdan Klich, John Godson, Cezary Grabarczyk i wielu innych. Wykład otwarty Przewodniczącego PO Donalda Tuska. 21 kwietnia 2006r. Wykład otwarty Posła na Sejm RP Grzegorza Napieralskiego. 12 grudnia 2012 r. 2 więcej informacji: więcej informacji: 3

4 ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WSH OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROWADZONYCH NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH WSH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 KIERUNKI Inauguracja roku akademickiego Podyplomowe Studia Administracji Publicznej Studia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej posiadających wyższe wykształcenie (licencjat, inżynier, magister) bez względu na kierunek studiów. Celem studiów jest przekazanie pogłębionej, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty i funkcji administracji publicznej, w tym także analizy zadań polskiej administracji publicznej wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy niezbędnej dla pracownika administracji publicznej zajmującego bądź zamierzającego ubiegać się o stanowisko kierownicze albo samodzielne. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim trwają dwa semestry. W tym czasie słuchacze, w zależności od wybranego kierunku studiów podyplomowych, realizują od 160 do 270 godzin zajęć dydaktycznych. Uczelnia kładzie nacisk na to, aby przekazywana słuchaczom wiedza teoretyczna była uzupełniona o umiejętności praktyczne. Dlatego wykładowcami Studiów Podyplomowych są przede wszystkim znakomici praktycy, mający na co dzień do czynienia z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach. Realizowany w WSH program Studiów Podyplomowych, to fachowa koncepcja oparta na autorskich programach kształcenia dostosowanych do rynku pracy. Zawarta w nich wiedza, poparta znajomością specjalistycznych programów komputerowych, stanowi solidne oparcie w dążeniu do sukcesu. Studia Podyplomowe realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów komputerowych, gier decyzyjnych i symulacyjnych. W trakcie Studiów Podyplomowych słuchacze zapoznają się także z obsługą specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w zarządzaniu, księgowości, bankowości i administracji. Wszyscy słuchacze mają możliwość bezpłatnego korzystania z sieci internetowej, również bezprzewodowej. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Studia Podyplomowe w WSH prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Odpowiednie kierunki Studiów Podyplomowych w WSH zostają uruchomione, jeżeli zgłosi się wystarczająca ilość studentów określona zarządzeniem Rektora. Studia Podyplomowe są tworzone przez Rektora za zgodą Założyciela. Działają one w oparciu o Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego przyjęty uchwałą Senatu Uczelni Nr 11/2012/2013 z dnia 15 marca 2013r. Cykl wystaw Spotkania z fotografią w Galerii Słonecznej WSH 2. Podyplomowe Studia Kadr, Płac i Ubezpieczeń Społecznych Studia przeznaczone są dla: kadry kierowniczej każdego szczebla, osób pracujących w agencjach doradztwa HR, w działach osobowych, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, pracowników administracji publicznej, osób pragnących zapoznać się bliżej z problematyką prawa pracy oraz z systemem ubezpieczeń społecznych, osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji. Celem studiów jest dostarczenie lub/i uaktualnienie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wskaże drogę do rozwiązywania konfliktów zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów natury organizacyjnej i prawnej w zakresie stosunku pracy, bezpieczeństwa pracy, ubezpieczeń społecznych, administracji. Debata przedwyborcza z udziałem kandydatów do Sejmu RP. Październik 2011 r. Konferencja naukowa Rola kobiet w administracji, 17 marca 2012 roku 3. Podyplomowe Studia Rachunkowości i Podatków Celem proponowanych studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego. Słuchacze nabędą przede wszystkim umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych i podatkowych, a także dokonywania analizy podatkowej. W programie uwzględniono również podstawowe zagadnienia prawa spółek, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu. Studia te kierowane są do kandydatów na księgowych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Adresatami studiów są także księgowi i pracownicy biur rachunkowych oraz inne osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami. W programie studiów znajdują się następujące zagadnienia: wprowadzenie do rachunkowości, normy rachunkowości, organizacja rachunkowości, ewidencja w księgach rachunkowych, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, rachunkowość małych firm, sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa, prawo gospodarcze, system podatkowy, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze i zarządzanie ryzykiem. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komunikacja jest w nas, 17 maja 2013 r. 4 więcej informacji: więcej informacji: 5

5 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Anna Zwardoń, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: - Studia podyplomowe na kierunku ZZL w Wyższej Szkole Handlowej im. Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim podjęłam w związku z pełnioną przeze mnie funkcją dyrektora instytucji kultury. Posiadane wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki okazało się niewystarczające, aby móc w pełni sprawnie zarządzać zespołem pracowników w dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej. Oferta WSH, w tym program i tok studiów podyplomowych dostępność profesjonalnych pomocy naukowych, a także warunki lokalowe i wysokość czesnego w tej uczelni okazały się dla mnie najkorzystniejsze. Studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi podniosły moje kompetencje zawodowe. W tematyce zarządzania czuję się znacznie pewniejsza, a uzyskaną wiedzę teoretyczną dużo łatwiej wprowadzać mi w praktyczne działania. OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Magdalena Gierus, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy: - Wyższą Szkołę Handlową charakteryzuje wysoka jakość kształcenia oraz przyjazna atmosfera. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców. Warunki płatności są dogodne istnieje możliwość opłacania studiów w ratach. Dzięki studiom podyplomowym podwyższyłam swoje kwalifikacje. Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pozwoli, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na podjęcie pracy w służbach BHP. Wykład otwarty Europosła dra Jacka Saryjusza - Wolskiego - 24 kwietnia 2010 r. 4. Podyplomowe Studia Logistyki i Technik Magazynowych Celem studiów jest zapoznanie studentów z międzynarodowymi koncepcjami zarządzania procesami logistycznymi i technikami międzynarodowymi. Uczestnicy w toku studiów nabywają wiedzę z zakresu: strategii logistycznych, logistycznej obsługi klienta, logistyki zaopatrzenia, logistyki dystrybucji, zarządzania łańcuchami dostaw, logistyki procesów magazynowych, infrastruktury technicznej procesów logistycznych, wykorzystania systemów informatycznych w logistyce i technikach magazynowych, zarządzania kosztami i controlingu w logistyce i magazynowaniu, rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzania zapasami i magazynowaniem, strategii przedsiębiorstw w obszarze zapasów i magazynowania, prognozowania wspomagającego, zarządzania zapasami w ujęciu ilościowym, infrastruktury magazynowej, a także aspektów prawnych w zarządzaniu magazynowaniem, BHP w magazynowaniu i logistyce oraz procesów magazynowych (Smart-Magazyn oprogramowanie pozwalające kontrolować stany magazynowe). 7. Podyplomowe Studia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do ubiegania się o uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. Studia stanowią interesującą propozycję dla wszystkich osób zawodowo związanych z gospodarką nieruchomościami, chcących poszerzyć swą wiedzę lub uprawnienia o licencję pośrednika. Studia przygotowują do samodzielnego założenia i prowadzenia biura obrotu nieruchomościami. Program uwzględnia minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zgodnie z Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 23.XII (Dz. Urz. MI Nr 23, poz. 251) Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które wraz z odbytą praktyką (której odbycie umożliwiamy w naszej Uczelni) będzie podstawą do uzyskania licencji zawodowej i tytułu zawodowego Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Studencka Konferencja Naukowa Parlamentaryzm w Europie. 23 marca 2013 r. 5. Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Studia adresowane są głównie do kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji w przedsiębiorstwach, osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi, absolwentów wyższych uczelni pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami, absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobędą przygotowanie w tym zakresie. Celem studiów jest doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych jego uczestników z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach prowadzonych zajęć słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia i funkcjonowania nowoczesnych systemów kadrowych, a także rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych niezbędnych w konstruowaniu i wdrażaniu efektywnej polityki kadrowej przedsiębiorstw. Wykład specjalny Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pana Krzysztofa Chojniaka dla studentów. 18 maja 2013 r. 8. Podyplomowe Studia Komunikacji Międzykulturowej w Zarządzaniu, Polityce i Administracji Studia podyplomowe z zakresu komunikacji międzykulturowej pozwalają na zrozumienie kultur partnerów z różnych krajów i przygotują do prowadzenia projektów w środowisku międzynarodowym. Relacje biznesowe i ich znajomość jest dzisiaj kluczem do sukcesu. W ramach tych studiów prowadzone są zajęcia m.in. z zakresu narzędzi komunikacji międzykulturowej, technik, zasad i praktyki negocjacji i rozwiązywania konfliktów w kontekście międzykulturowym, problematyka negatywnych stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, zasad prowadzenia prezentacji i debat publicznych w środowisku międzykulturowym, zasad pozyskiwania funduszy na projekty międzynarodowe. Studia skierowane są do osób pracujących w środowisku międzynarodowym w korporacjach, administracji, polityce i dyplomacji, planujących karierę za granicą, pracujących w firmach rekrutacyjnych, pracowników działów HR rozwijających własną działalność w oparciu o współpracę z zagranicznymi partnerami, pracujących w fundacjach i stowarzyszeniach realizujących projekty dofinansowane z grantów zagranicznych. Studencka Konferencja Naukowa, 14 maja 2011 r. 6. Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do ubiegania się o uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości. Ich zadaniem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami. Ukończenie studiów stanowi jednocześnie jeden z warunków uzyskania licencji zarządcy nieruchomości. Drugim warunkiem jest odbycie sześciomiesięcznej praktyki zawodowej, której odbycie umożliwiamy w naszej Uczelni. Program studiów jest zgodny z wymogami programowymi określonymi w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. 9. Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać słuchaczy z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić im nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Uczą samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę potrzebną do uzyskania certyfikatu nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu działający przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat. Zajęcia dla studentów WSH na strzelnicy ćwiczebnej. Styczeń 2012 r. 6 więcej informacji: więcej informacji: 7

6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Agnieszka Bielasińska, Logistyka Międzynarodowa: - O Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim dowiedziałam się od znajomych, którzy wcześniej kończyli tę uczelnię, a ponieważ w puli proponowanych kierunków znalazła się również logistyka, postanowiłam spróbować. Moje hobbystyczne zgłębianie wiedzy teoretycznej, właśnie w WSH miało szansę poznać swoje pragmatyczne odbicie. Rozważam studiowanie kolejnego kierunku podyplomowego, a Logistykę Międzynarodową polecam pasjonatom, którzy są ciekawi świata, żądni wiedzy i chcą iść z duchem czasu. Kpt. inż. mgr Marcin Siudziński, Administracja Publiczna: - Wyższą Szkołę Handlową wybrałem ze względu na jakość nauczania jak również sugerując się opinią innych żołnierzy, którzy przechodzili przez bramę tej Uczelni. Kierunek studiów Administracja Publiczna - miał wspomóc moją pracę, pokazać, gdzie szukać pewnych rozwiązań administracyjnych, jak również wspomóc pracę z aktami normatywnymi. Myślę, iż po roku spędzonym na zajęciach jestem bogatszy o konkretną, potrzebną mi wiedzę. Mogę także zarekomendować WSH w Piotrkowie jako moją Uczelnię. 10. Podyplomowe Studia Administracji Europejskiej Studia przeznaczone są dla osób, których zainteresowania lub obowiązki zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych, prawnych oraz ekonomicznych. Studia przeznaczone są także dla osób, które chciałyby związać swoją karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej i które zamierzają przystąpić do konkursu na Urzędnika Europejskiego w ramach obowiązujących aktualnie procedur rekrutacyjnych. Absolwenci Studiów są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w administracji krajowej działającej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak również w instytucjach administracji unijnej. Otrzymują przygotowanie do pracy w sektorze publicznym i prywatnym, na stanowiskach wymagających znajomości zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, systemu prawnego i procedur decyzyjnych oraz ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej. Wykład otwarty Posła na Sejm RP Johna Godsona. 20 października 2012 r. 13. Podyplomowe Studia Turystyki Międzynarodowej Studia adresowane są do osób zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego międzynarodowego, jak również krajowego, prowadzących działalność gospodarczą w sektorze turystycznym. Adresatami tych studiów są również pracownicy biur podróży, przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek oraz rezydenci zagraniczni polskich biur podróży. Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie obsługi i organizacji międzynarodowego ruchu turystycznego. Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, marketingu, geografii turystycznej, międzynarodowych rynków turystycznych, międzynarodowych stosunków kulturalnych, organizacji imprez turystycznych. Umożliwiają zdobycie kwalifikacji pilota wycieczek zagranicznych i krajowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. Dni Kariery z WSH Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania w Kulturze Studia kierowane są przede wszystkim do osób, które zarządzają lub w przyszłości będą zarządzać jednostkami związanymi z kulturą (pracowników samorządowych, pracowników urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, urzędów gmin, domów kultury, muzeów, bibliotek, artystów) oraz wszystkich, którzy prowadzą lub chcieliby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie kultury. Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w profesjonalne kwalifikacje na polu zarządzania instytucjami kultury, łączącym świat artystyczny ze światem biznesu, nabycie przez Słuchaczy wiedzy z zakresu metod administrowania i zarządzania instytucjami kultury oraz wyposażenie Słuchaczy w wiedzę niezbędną do działalności w organizacjach pozarządowych (fundacja, stowarzyszenie), prowadzenia własnej działalności gospodarczej (agencja artystyczna, impresariat, wydawnictwo) i realizacji autonomicznych projektów kulturalnych. Ramowy program studiów obejmował będzie m.in. zagadnienia związane z: administracją i zarządzaniem w kulturze, sprawami kadrowymi i socjalnymi, pozyskiwaniem środków na działalność kulturalną z różnych instytucji działających w Polsce. W programie studiów znajdą się bloki tematyczne z zakresu: podstaw zarządzania w kulturze, podstaw prawnych działalności kulturalnej, źródeł jej finansowania, marketingu i promocji w kulturze, badań rynku kultury, wizerunku instytucji kultury, Internetu w kulturze, negocjacji, obsługi klienta, organizacji imprez kulturalnych, wiedzy o kulturze, treningu i etykiety menedżera. Wykład Otwarty Przewodniczącego SLD Leszka Millera. 22 lutego 2012 r. 14. Podyplomowe Studia Mediatorów Sądowych Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia praktyki mediacyjnej w zakresie mediacji: cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, w sporach zbiorowych w zakresie podstawowym. Absolwenci uzyskują podstawowe kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu mediatora, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku uzyskując jednocześnie prawo do starania się o wpis na listę stałych mediatorów sądowych. 12. Podyplomowe Studia Kuratorów Sądowych Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kuratora sądowego. Program studiów został tak skonstruowany aby zapewnić uzyskanie wiedzy prawniczej koniecznej do wykonywania funkcji kuratora sądowego. Analiza wiedzy prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego oraz rodzinnego i opiekuńczego w powiązaniu z blokiem przedmiotów zawodowych ułatwia absolwentom studiów podjęcie zawodu kuratora sądowego, przygotowanego do pracy w środowisku osób poddanych próbie, którym sąd orzekł wykonanie określonych środków karnych. Studia kierowane są do wszystkich osób, które zamierzają uzyskać wiedzę i umiejętności ułatwiające podjęcie obowiązków kuratora sądowego. 15. Podyplomowe Studia Zarządzania Firmą Europejską Studia Podyplomowe Zarządzanie Firmą Europejską przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem oraz dla osób planujących zająć się zarządzaniem w najbliższej przyszłości, głównie dla obecnych i przyszłych menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw. Słuchacze zdobywają wiedzę o tym, jak budować sukces rynkowy przedsiębiorstwa poprzez stosowanie najnowocześniejszych technik zarządzania. Realizacja programu studiów będzie sprzyjać wzmacnianiu postaw i zachowań: skłonności do podejmowania ryzyka, innowacyjności, umiejętności menedżerskich niezbędnych do skutecznego funkcjonowania firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach różnych typów. Będą także przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Wystawa figur Armii Terakotowej zorganizowana przez WSH i Ośrodek Działań artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim. Wrzesień 2011 r. 8 więcej informacji: więcej informacji: 9

7 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Grażyna Belica, Rachunkowość i Podatki: - Podjęłam naukę na studiach podyplomowych, ponieważ z roku na rok w temacie podatków i rachunkowości pojawia się wiele zmian i nowości, na które nie zawsze zwraca się uwagę. A w takiej branży należy być na bieżąco. Wybrałam taki kierunek, ponieważ od stycznia 2012 roku pracuje jako księgowa a wcześniej swoje szkoły i szkolenia kończyłam także w takim temacie. O Wyższej Szkole Handlowej słyszałam wiele pozytywnych opinii od znajomych, a przede wszystkim oferta, jaką ma odpowiadała moim oczekiwaniom. Studia umożliwiły mi zapoznanie się z tematem podatków, o których potrzebowałam dowiedzieć się więcej, zajęcia z osobami, które pracują w branży pokazały ten temat także od strony praktycznej. Działalność WSH oceniam bardzo dobrze, bardzo mili pracownicy, a kadra wykładowców profesjonalna. Plan zajęć dostosowany do moich oczekiwań. OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Janusz Kuśmierek, Administracja Publiczna: - Wyższą Szkołę Handlową wybrałem po dłuższym namyśle. Przy wyborze Uczelni zwracałem uwagę na kilka czynników: odległość od miejsca zamieszkania, koszt studiów, organizację zajęć, opinie znajomych - absolwentów uczelni. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację i wizyta w WSH przekonały mnie ostatecznie do wyboru tej szkoły. Uważam, że najlepszą inwestycją jest inwestowanie w siebie. Studia na kierunku Administracja Publiczna interesowały mnie z kilku powodów. Prowadzenie działalności gospodarczej, społecznej wymaga znajomości tej dziedziny prawa. Prowadząc od kilkunastu lat taką działalność odczuwałem potrzebę podjęcia takich studiów. W trakcie studiów, w drugim semestrze podjąłem pracę w jednostce samorządu terytorialnego. Inwestowanie w siebie (studia, studia podyplomowe, kursy i inne formy dokształcania) oraz angażowanie się w pracy społecznej dało wymierne rezultaty w postaci satysfakcji z wykonywanej pracy. Przebieg studiów i organizacja spełniły moje oczekiwania. Zajęcia prowadzone były przede wszystkim przez osoby pracujące w administracji. Często miały charakter praktyczny - interpretacja i wskazywanie praktycznego zastosowania przepisów prawa, jest atrakcyjną i skuteczną metodą prowadzenia zajęć. Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom 2012 r. 16. Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych Studia skierowane są głownie do przyszłej i obecnej kadry zatrudnionej w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i innych podmiotach gospodarczych odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych. Nauka na tym kierunku jest również interesującą propozycją dla osób odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne.podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające im zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zamówień publicznych w jednostkach administracji państwowej i podmiotach gospodarczych. Dodatkowo pogłębią wiedzę na temat skomplikowanych regulacji prawno ekonomicznych dotyczących zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej.Program studiów przybliża istotne kwestie związane z dostosowaniem wymogów zamówień publicznych w procesie pozyskiwania funduszy europejskich. Studenci uczą się stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także licznych aktów wykonawczych do niej oraz ustaw powiązanych. Rynek zamówień publicznych jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, który dla sprawnego funkcjonowania wymaga etycznej i profesjonalnej kadry, zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i po stronie przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia. 19. Podyplomowe Studia Administrowania Warsztatem Detektywa Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach państwowych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem życia, pracy i służby oraz prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie usług detektywistycznych. Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące zbierania informacji o sprawach cywilnych (np. majątkowych, rozwodowych, spadkowych), zbierania informacji dotyczących zdolności płatniczej, wiarygodności oraz majątku w stosunkach gospodarczych firm, zbierania informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnice handlową, sprawdzania wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się, w tym ucieczki z domu dzieci i młodzieży, poszukiwania przedmiotów skradzionych lub zagubionych, ustalenie okoliczności przestępstw, w które policja niechętnie się angażuje, wykrywania sprawców kradzieży w miejscu pracy. Wykład otwarty Senatora RP Bogdana Klicha w WSH. 12 czerwca 2012 r. 17. Podyplomowe Studia Międzynarodowych Stosunków Wojskowych Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat warunków funkcjonowania euroatlantyckiego i europejskiego systemu polityczno - militarnego oraz roli w nim Polski. Program nauczania zapewnia słuchaczom możliwość zapoznania się z problematyką dyplomacji wojskowej, współczesnej sztuki wojennej, oddziaływaniu religii na wojnę oraz zagrożenia terrorystycznego. Program studiów obejmuje, m.in.: siły zbrojne jako narzędzie polityki międzynarodowej, konflikty zbrojne po II wojnie światowej, geopolityka, współczesne stosunki międzynarodowe, pozwalające na rozwijanie teoretycznej i praktycznej wiedzy, siła wojskowa w stosunkach międzynarodowych, ewolucja roli siły wojskowe, siła wojskowa a inne elementy siły państwa, pojęcie, istota i funkcje doktryny wojskowej. Sojusze wojskowe po II wojnie światowej: pojęcie, istota, funkcje, nowa rola NATO w okresie odchodzenia od zimnej wojny. Rozbrojenie. Pojęcie, ewolucja, instytucjonalne ramy rokowań. Rozbrojenie a ograniczenie zbrojeń, redukcje zbrojeń. Zakres: dwustronny, regionalny globalny rola ONZ, porozumienia w dziedzinie kontroli zbrojeń i rozbrojenia po II wojnie światowej, pojęcie i istota środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w dziedzinie wojskowej, stosowanie środków budowy zaufania w Europie. Współczesne konflikty zbrojne w świecie. Problemy wojskowe Polski. Restrukturyzacja i zmiany w wojsku, zmiany w doktrynie obronnej RP, militarne aspekty bezpieczeństwa. Studia kierowane są do osób zasilających kadry polskich sił zbrojnych, urzędników państwowych oraz polityków reprezentujących Polskę w strukturach euroatlantyckich, osób upowszechniających w mediach sprawy związane z polskim członkostwem w NATO i Unii Europejskiej. 20. Podyplomowe Studia Negocjacji i Mediacji Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach handlowych i politycznych. Program nauczania obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, prawa cywilnego i karnego, stosowania procedur mediacyjnych w Polsce. Studia skierowane są do osób, które wyrażają chęć zdobycia umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych. Wykład specjalny płk. rez. inż. Andrzeja Sąsiadka na temat zagrożeń ze strony obcych służb specjalnych dla studentów. 16 marca 2013 r. 18. Podyplomowe Studia Wiedzy o Społeczeństwie, Państwie i Prawie Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim, a w szczególności do czynnych i przyszłych polityków, pracowników administracji rządowej i samorządowej, nauczycieli przedmiotów humanistycznych i społecznych oraz innych osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Absolwenci tych studiów zdobędą najnowszą wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw oraz mechanizmów i procesów ekonomicznych. Poznają współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze, a także o charakterze kulturalnym. Słuchacze uzyskają także wiedzę z zakresu podstaw prawa, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa międzynarodowego. Zagadnienia proponowane słuchaczom pozwolą na poznanie najważniejszych kierunków zmian zachodzących we współczesnym świecie. Absolwenci tych studiów posiadać będą umiejętności analizy problemów politycznych i oceny aktualnej sytuacji Polski i świata. 21. Podyplomowe Studia Administrowania Systemami Bezpieczeństwa i Ochrony Infrastruktury Krytycznej Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk w administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej oraz prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia. Program studiów jest tak skonstruowany, aby przygotować absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających szerokiej wiedzy z zakresu różnego rodzaju zagrożeń i prewencji skupionych na obszarach funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób chcących podjąć zatrudnienie na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem systemów oraz wchodzących w ich skład powiązanych ze sobą funkcjonalnie obiektów, w tym obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji, usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służących zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców, zwłaszcza na stanowisku menedżera bezpieczeństwa bądź specjalisty ds. bezpieczeństwa oraz w: Wojsku, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej (Gminnej), Agencji Ochrony Mienia. Przygotowują kadry cywilne i służby mundurowe do pracy w strukturach systemu bezpieczeństwa. 10 więcej informacji: więcej informacji: 11

8 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Mariola Korytkowska, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: - Wybór studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim wynikał z mojej wewnętrznej potrzeby samorealizacji i rozwoju. Jestem osobą ciekawą świata. Interesują mnie różne dziedziny nauki - to już drugi kierunek studiów podyplomowych, który kończyłam w tej uczelni i w żadnym przypadku wybór mój nie był przypadkowy. Uczestnicząc w wykładach pogłębiałam swoją wiedzę. Wiedziałam już, że kadra dydaktyczna jest doskonale przygotowana. Wykłady są prowadzone w sposób interesujący i zrozumiały. Będzie mi brakowało weekendowych spotkań z wykładowcami i studentami. OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Andrzej Mikos, Rachunkowość i Podatki: - Ukończenie Uczelni Państwowej na Wydziale Humanistycznym nie pomogło mi w znalezieniu intratnego zajęcia i podjęcia stabilnej pracy. Sytuacja taka skłoniła mnie do rozpoczęcia studiów podyplomowych w celu uzupełnienia wiedzy, co istotnie miało miejsce. Kierunek Rachunkowość i Podatki w WSH stał się dosyć atrakcyjną alternatywą. Dodatkowym atutem wyboru było również umiejscowienie Uczelni w Piotrkowie Tryb. Wyższa Szkoła Handlowa to z pewnością Uczelnia dla ludzi, którzy są świadomi swoich życiowych celów. Aby się tu odnaleźć, nie potrzeba specjalnie odpowiedniego nastawienia. Według mnie dało się odczuć atmosferę dużego zrozumienia i współpracy. Dogodne godziny odbywania się zajęć, a także przyjazna, zawsze gotowa nieść pomoc kadra dydaktyczna, a przede wszystkim administracyjna sprawiły, że z pewnością miło będę wspominał ten czas. Decyzja o wyborze uczelni na pewno należy do tych lepszych. Polecam innym, bo warto pójść tą drogą. 22. Podyplomowe Studia Komunikowania Biznesowego i Public Relations Celem studiów jest prezentacja metod i technik, za pomocą których przedsiębiorstwo może wywierać pożądany wpływ na otoczenie i własnych pracowników budując wspólną tożsamość i poczucie przynależności. Uczestnicy studiów poznają sposoby podnoszenia efektywności komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, zwłaszcza pomiędzy kierownictwem i pracownikami, zdobywają umiejętności kształtowania procesów identyfikacji firmy wobec otoczenia. Słuchacze będą mogli wykorzystywać w pracy sprawdzone i skuteczne narzędzia szeroko pojętej komunikacji, zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu biznesowym, a także nabywają umiejętności tworzenia i realizacji różnorodnych strategii marketingowych. 25. Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, zarządzania informacją, kierowania zespołem ludzi, a także z zakresu problemów obronności państwa w sytuacjach kryzysowych. Poza tym będą mogli wykazać się znajomością odnośnych przepisów prawnych oraz znajomością struktur organizacyjnych państwa. Absolwent będzie zatem przygotowany do realizacji zadań edukacyjnych i podejmowania konkretnych działań w zakresie obronności i zarządzania w sytuacjach kryzysowych (edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne, ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych w państwie i na świecie. Adresatami studiów są pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury, reagowania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; funkcjonariusze inspekcji służb, straży, itp.; wolontariusze organizacji pozarządowych, uczestniczący w działaniach ratowniczych i prowadzących edukację w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego, wspomagających struktury administracji rządowej, samorządowej i organizacji międzynarodowych. 23. Podyplomowe Studia Organizacji i Bezpieczeństwa Imprez Masowych Program studiów zawiera zakres wiedzy niezbędnej do właściwego zorganizowania i zabezpieczenia imprez masowych, szczególnie pod kątem właściwej identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka ich wystąpienia i co najważniejsze, wprowadzenia właściwych mechanizmów zapobiegawczych. Niezbędne przepisy prawa i ich właściwa interpretacja, podstawy z psychologii, zarządzania, czy różnych dziedzin ratownictwa i bezpieczeństwa a także szereg ćwiczeń i zajęć praktycznych, dotyczących planowania, organizacji i zabezpieczenia imprezy masowej to wszystko każe traktować te studia jako niezwykle przydatne, zarówno dla osób mających już styczność z tą tematyką, jak i pragnących ją poznać od podstaw. Studia pozwolą posiąść wiedzę umożliwiającą realizację zadań określonych w polskim prawie dla organizatorów imprez, służb porządkowych czy informacyjnych, a także podmiotów oraz służb opiniujących i wydających zezwolenia w tym zakresie. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na podejmowanie samodzielnych zadań lub współpracy z innymi podmiotami przy organizacji i zabezpieczeniu wszelkiego typu imprez masowych. Adresatami tych studiów są organizatorzy imprez masowych i ich przedstawiciele, pracownicy podmiotów oraz służb opiniujących i wydających zezwolenia w tym zakresie, pracownicy służb ochrony, służb informacyjnych, przedstawiciele mediów, pracownicy administracji publicznej, pracownicy resortu obrony narodowej, pracownicy resortu spraw wewnętrznych, pracownicy pionu edukacji narodowej, absolwenci dowolnego kierunku studiów wyższych, zainteresowani tematyką bezpieczeństwa imprez masowych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mocarstwa i mocarstwowość perspektywa azjatycka, 25 maja 2011 r. Od lewej: Rektor, doc. dr Agata Kołodziejska oraz prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Piertasiak. 26. Podyplomowe Studia Gospodarki Odpadami Komunalnymi Celem proponowanych studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz doskonalenie kwalifikacji i dokształcanie kadry inżynierskiej i administracyjnej zajmującej się gospodarką odpadami, szczególnie w świetle obowiązującej od 1 stycznia 2012r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada przekazanie kompleksowego zarządzania odpadami gminom. Celem studiów jest również przygotowanie absolwentów do egzaminu, umożliwiającego kierowanie składowiskiem lub spalarnią odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r., jednolity tekst z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2007, nr 39, poz. 251 i nr 88, poz. 587). Studia adresowane są głównie do kadry inżynierskiej i administracyjnej zajmującej się gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach lub administracji samorządowej, pracowników zakładów przemysłowych i komunalnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o zakres gospodarki odpadami. Studenci Wyższej Szkoły Handlowej wraz z ratownikiem-szkoleniowcem podczas zajęć dodatkowych z zakresu pomocy przedmedycznej. Grudzień 2011 r. 24. Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania Systemami Ratowniczymi Celem studiów jest przekazanie słuchaczom szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na podejmowanie pracy lub organizacji zespołów ratowniczych, na różnych szczeblach administracji państwowej oraz w przedsiębiorstwach o różnych poziomach specjalizacji. Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, pracownicy resortu obrony narodowej, pracownicy resortu spraw wewnętrznych, pracownicy pionu edukacji narodowej, pracownicy zakładów przemysłowych na każdym szczeblu, pracownicy służb ratowniczych, specjaliści i analitycy przemysłowych systemów bezpieczeństwa, a także osoby zainteresowane poznaniem i zgłębieniem problematyki organizacji i zarządzania systemami ratowniczymi. Zakres tematyczny studiów obejmuje, m.in.: podstawy organizacji i zarządzania kryzysowego, podstawy ratownictwa medycznego, współpraca z mediami, bezpieczeństwo teleinformatyczne, elementy prawa. 27. Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Głównym celem studiów jest kształcenie profesjonalnych kadr w dziedzinie stosowania europejskich standardów rachunkowości finansowej, a tym samym przygotowanie do funkcjonowania na rynkach Unii Europejskiej. W szczególności celem studiów jest pogłębienie wiedzy o korzyściach przedsiębiorstw ze stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, poznanie zakresu merytorycznego najważniejszych standardów rachunkowości, zapoznanie ze szczegółową strukturą sprawozdań finansowych sporządzonych według standardów międzynarodowych, przygotowanie do przekształcenia sprawozdania finansowego sporządzonego według standardów międzynarodowych. Studia skierowane są do dyrektorów ekonomicznych, menedżerów finansowych, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych jednostek biznesowych. Świadectwo ukończenia studiów uprawnia do ubiegania się o certyfikat księgowego bez konieczności zdawania egzaminu państwowego. Wykład otwarty Posła na Sejm RP Ryszarda Kalisza 11 maja 2011 r. 12 więcej informacji: więcej informacji: 13

9 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Wojciech Bojarski, Administracja Publiczna: - Studia podyplomowe z zakresu Administracji Publicznej to nowe wyzwanie i kolejny etap w mojej życiowej karierze. Chciałem spróbować czegoś nowego, a jednocześnie przekonać się, że potrafię stanąć na wysokości zadania. Wyższą Szkołę Handlową wybrałem ze względu na indywidualne podejście do przyszłego studenta, dogodny system kształcenia, znakomitą kadrę i bazę naukową, a także pozytywne opinie innych studentów oraz szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Chęć zdobycia wiedzy z zakresu prawa i administracji, a jednocześnie ukończenie dodatkowych studiów znacznie poszerzyło moje możliwości przyszłego zatrudnienia. Wyższa Szkoła Handlowa dała mi fundament wiedzy z zakresu prawa, który wykorzystuję w codziennym życiu prywatnym i zawodowym. Czas jest dla mnie bardzo cenny, dlatego też cieszę się, że dzięki Wyższej Szkole Handlowej wykorzystałem go efektywnie. Studia podyplomowe to znakomity pomysł na poszerzenie własnych wiadomości i zainteresowań, jak również możliwość zdobycia dodatkowego wykształcenia. OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Monika Kopcińska, Kadry, Płace i Ubezpieczenia Społeczne: - Studia podyplomowe na kierunku Kadry, Płace i Ubezpieczenia Społeczne to szansa zdobycie wiedzy dla tych, którzy chcą rozwijać się zawodowo i wytyczać kolejne, nowe cele na swojej drodze zawodowej. WSH to uczelnia dająca możliwość poszerzenia kompetencji w wybranym zakresie. Wybór Uczelni, pomimo dostępności wielu ofert, często bywa trudny. Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrowie Trybunalskim to najlepsza opcja studiowania z wielu względów. Dla mnie najważniejsza była profesjonalna kadra dydaktyczna, zapewniająca wysoki poziom edukacji, ale także ugruntowana pozycja Uczelni i świetna renoma wśród studentów. Dodatkowy atut stanowi dostępność Uczelni ze względu na swoją bardzo dobrą lokalizację w Piotrkowie Trybunalskim. Wszystko to pozytywnie wpływa na warunki kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Polecam. 28. Podyplomowe Studia Międzykulturowej Komunikacji w Biznesie Studia skierowane są do osób pracujących w międzykulturowym i międzynarodowym otoczeniu: przedstawicieli biznesu, pracowników administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych podwyższeniem swoich kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Celem studiów jest wykształcenie specjalisty przygotowanego do rekrutacji pracowników firm międzynarodowych oraz przekazanie im praktycznych umiejętności integracji zespołów międzynarodowych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do prowadzenia negocjacji międzykulturowych, otrzymają wiedzę dotyczącą savoir vivre oraz protokołu dyplomatycznego a także poznają podstawowe zasady komunikacji dotyczącej sfery biznesu i dyplomacji w języku angielskim. 31. Podyplomowe Studia Doradztwa Podatkowego Studia skierowane są do pracowników urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, osób uprawnionych do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, prokuratora, radcy prawnego oraz sędziego, osób posiadających certyfikat księgowy potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo uprawnienia lustracyjne w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, osób zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego, skarbnika gminy oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego lub pragnących zapoznać się z przepisami podatkowymi. Celem studiów jest zaprezentowanie zagadnień obowiązujących na egzaminie państwowym na doradcę podatkowego i przygotowanie słuchaczy do wykonywania w/w zawodu. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Dni Otwarte w WSH Podyplomowe Studia Administracji Elektronicznej Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy zawodowej potrzebnej w pracy pracowników administracji publicznej o zagadnienia dotyczące wdrażania odpowiednich systemów informatycznych. Uczestnicy studiów uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną o prawnych i technicznych aspektach wykorzystania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w administracji. Nabędą umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi realizację zadań nowoczesnego urzędu, opanują umiejętności przeprowadzania elektronicznych czynności administracyjno prawnych. Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej ( rządowej i samorządowej), pracownicy instytucji pozarządowych, informatycy odpowiedzialni za wdrażanie systemów w ramach elektronicznej administracji, osoby zainteresowane aspektami funkcjonowania administracji publicznej na platformie elektronicznej. Program studiów obejmuje między innymi zastosowanie technologii informacyjnych w administracji, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, podstawy prawne administracji elektronicznej, zarządzanie informacją, elektroniczny obieg dokumentów, funkcjonowanie systemów i rejestrów informatycznych w administracji, zagadnienia prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. Aktor i trener Jacek Rozenek podczas szkolenia z zakresu autoprezentacji dla studentów WSH. Kwiecień 2012 r. 32. Podyplomowe Studia Kreowania Wizerunku Osób i Instytucji Publicznych Głównym celem studiów jest wieloaspektowe przygotowanie słuchaczy do pełnienia ról publicznych poprzez zapoznanie ich z najbardziej istotnymi zagadnieniami specyfiki wizerunku organizacji i osób publicznych oraz szczegółowymi instrumentami komunikacji na forum publicznym. W trakcie zajęć słuchacze poznają różnorodne aspekty prezentacji organizacji i autoprezentacji, zagadnienia przywództwa, formy oddziaływania na opinię publiczną i specyficzne instrumenty kształtowania wizerunku. Studia adresowane są do liderów, działaczy organizacji publicznych, polityków, radnych, osób odpowiedzialnych za ich wizerunek lub osób pragnących rozpocząć działalność publiczną, uczestniczyć w kampaniach wyborczych, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania wizerunkiem organizacji oraz rozwijać umiejętności niezbędne w komunikacji na forum publicznym. Grupa studentów z Turcji w WSH w ramach wymiany studenckiej w Programie Erasmus. Październik 2011 r. 30. Podyplomowe Studia Pozyskiwania Eurofunduszy Zarządzania Projektami Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację projektów. Zakres tematyczny studiów obejmuje także zasady zarządzania i rozliczania projektów, między innymi: edukacyjnych, społecznych, badawczych, a także związanych ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw, jak i infrastrukturalnych. Studia umożliwiają Absolwentom podjęcie pracy w charakterze specjalistów do spraw pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, zarządzania nimi i ich rozliczania. Adresatami studiów są urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, chcący zdobyć umiejętności zarządzania projektami unijnymi; menedżerowie wszystkich szczebli w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, a także specjalistów, którzy przygotowują lub już realizują projekty unijne; pracownicy firm doradczych, planujących obsługę projektów unijnych, zainteresowanych możliwościami pozyskiwania eurofunduszy a także osoby chcące zdobyć zawód menedżera specjalisty ds. pozyskiwania środków finansowych i zarządzania projektami współfinansowanymi z tych środków. 14 więcej informacji: więcej informacji: 15

10 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE ZAPISY DZIEKANAT Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słoneczna Piotrków Trybunalski (pokój nr 01 ) tel./fax (44) , wew Rekrutacja na Studia Podyplomowe w WSH odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na Studia Podyplomowe muszą legitymować się wyższym wykształceniem (licencjat, inżynier, magister). Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów: * wypełniony kwestionariusz osobowy * dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych (odpis) * kserokopia dyplomu * kserokopia dowodu osobistego * dowód wpłaty pierwszej raty czesnego * 1 fotografia (jak do dowodu osobistego) Certyfikat Uczelnia Liderów REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu! Kandydaci na studia mają możliwość zapisów na studia z każdego miejsca i o każdej porze on-line poprzez stronę rekrutacyjną WSH. Szczegółowa procedura zapisów znajduje się na Druk kwestionariusza osobowego można pobrać ze strony studia podyplomowe. Termin składania dokumentów na Studia Podyplomowe - 15 października. Studia Podyplomowe mogą zostać uruchomione także od semestru letniego. ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA PODYPLOMOWE Kandydaci wnoszą opłatę (czesne) w wysokości zł za semestr jednorazowo lub w ratach. Czesne na kierunkach: Zarządzanie Nieruchomościami i Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami wynosi zł za semestr. OPŁATY WNOSZONE DO BANKU: PeKaO S.A. O/ Piotrków Trybunalski NUMER KONTA: CZESNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW WSH NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NIŻSZE O 20%. Uwaga! Wpisowe: 0 złotych! ZAMÓW BEZPŁATNY INFORMATOR! Wysyłając SMS pod nr telefonu można otrzymać bezpłatny informator (należy wpisać niezbędne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania z dopiskiem PODYPLOMOWE). Absolwenci WSH rocznik więcej informacji:

11

12 WSH zapewnia atrakcyjne warunki studiowania: Oferta specjalna DWA DYPLOMY W DWA LATA: STUDIA MAGISTERSKIE + STUDIA PODYPLOMOWE Zapewniamy dodatkowe możliwości: Studiuj nieodpłatnie na drugiej specjalności Bezpłatna nauka języka Dołącz do grupy w ramach bezpłatnych zajęć z języka obcego Zwiększ swoje szanse na rynku pracy - zdobądź dwa dyplomy w dwa lata Oferujemy: 20% zniżki na pierwszym semestrze studiów magisterskich dla absolwentów WSH 20% zniżki na studiach podyplomowych dla studentów studiów magisterskich i absolwentów WSH zintegrowane plany studiów oraz harmonogramy zajęć

13 OFERTA EDUKACYJNA DLA KADR PEDAGOGICZNYCH I ZARZĄDZAJĄCYCH OŚWIATĄ Zapraszamy na: kwalifikacyjne studia podyplomowe kursy kwalifikacyjne studia podyplomowe dla osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne w zakresie: * Organizacja i zarządzanie oświatą * Przygotowanie pedagogiczne (uprawnienia nauczycielskie) * Doradztwo zawodowe i personalne * Menedżer edukacji * Liderzy zmian edukacyjnych * Zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna * Edukacja europejska * Edukacja dla bezpieczeństwa przysposobienie obronne i ratownictwo * Nauczanie przedsiębiorczości w szkole * Nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkole * Wychowanie do życia w rodzinie * Wiedza o kulturze i sztuce * Pedagogika dla bibliotekarzy * Edukacja regionalna Uwaga! Dla absolwentów WSH czesne 20% taniej Uwaga! Kierunki mogą być realizowane w postaci kwalifikacyjnych studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych dla osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne w. 20 na Facebook u

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 22 specjalności na 3 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl NOWOŚĆ DESIGN W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) NOWOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) PEDAGOGIKA w Bydgoszczy (w

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo