spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela"

Transkrypt

1 1 ISSN

2 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela edytorial Zintegrowany System Biblioteczny Koha dostosowanie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego do potrzeb studentów niewidomych i niedowidzących dokumenty życia społecznego w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego sprawozdanie z II Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych Długoterminowa archiwizacja polskiego dziedzictwa cyfrowego z Erasmusem w Szwecji sprawozdanie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za rok 2012 Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 2012 roku struktura organizacyjna i pracownicy gromadzenie zbiorów opracowanie zbiorów udostępnianie zbiorów działalność naukowa 2

3 Szanowni Czytelnicy, ostatni rok okazał się dla nas przełomowy. Po długich przygotowaniach, przeanalizowaniu dostępnych na rynku programów bibliotecznych oraz licznych konsultacjach z przedstawicielami bibliotek krakowskich uczelni podjęliśmy decyzję o zmianie systemu bibliotecznego. Przystosowaniem systemu Koha do potrzeb Biblioteki KAAFM zajął się informatyk biblioteczny Rafał Kopaczka, wspierany przez oo. Janusza Kaczmarka. W numerze znajdziecie Państwo artykuł relacjonujący podjęte przez nich działania. Zmiana systemu wpłynęła na pracę całego naszego zespołu. Pracownicy Sekcji Opracowania Zbiorów zajęli się przystosowaniem opisów bibliograficznych do migracji do nowego sytemu. Wraz z pracownikami Sekcji Czasopism uczestniczyli w licznych szkoleniach przygotowujących do współpracy z Centrum NUKAT. Przystosowali również formularze opisów bibliograficznych w systemie Koha do polskich norm opracowania zbiorów. Więcej na ten temat znajdą Państwo w sprawozdaniu. Równie ważnym wydarzeniem była zorganizowana przez nas międzynarodowa konferencja. II edycję KKBN poświęciliśmy zagadnieniom trwałej ochrony polskich zasobów cyfrowych. Wszystkim prelegentom i przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział. W numerze przeczytacie Państwo również o dostosowaniu naszej Biblioteki do potrzeb studentów niewidomych i niedowidzących oraz o gromadzonych przez nas dokumentach życia społecznego. życzę przyjemnej lektury 3

4 Rafał Kopaczka Zintegrowany System Biblioteczny Koha rozwój systemu Wdrożony testowo w 2012 roku w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Zintegrowany System Biblioteczny (ILS Integrated Library System) Koha jest systemem typu Open Source, opartym na licencji GNU General Public Licence (GPL) w wersji 2.0 i późniejszych. Licencja umożliwia dowolne modyfikowanie kodu programu przez każdego zainteresowanego, zgodnie z jego potrzebami. Ponadto oprogramowanie oparte na GPL udostępniane jest bezpłatnie. Prace nad systemem Koha rozpoczęły się w 1999 roku. Początkowo był to projekt tylko jednej biblioteki Horowhenua Library Trust (HLT) z Nowej Zelandii. Jej poprzedni system biblioteczny był podatny na Problem Roku 2000, została więc zmuszona do szybkiej zmiany oprogramowania. Już od początku 2000 roku w HLT zaczęto używać systemu Koha 1.0. Opublikowanie wersji 1.0 spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony społeczności nie tylko programistów, ale też tłumaczy (co istotne, pierwszym językiem, na który rozpoczęto tłumaczenie systemu, był język polski), bibliotekarzy (opracowanie formatu MARC) oraz firm zewnętrznych, oferujących płatną pomoc techniczną. W kwietniu 2004 roku upubliczniono wersję 2.0. Spośród wprowadzonych zmian najistotniejszą była pełna obsługa formatu MARC. Umożliwiła ona przejście na system Koha bibliotekom, które opracowywały swoje zbiory zgodnie z tym formatem. Kolejna zmiana nastąpiła w roku Tym razem podyktowana była przejściem na nowy system indeksujący i wyszukujący dane. We wcześniejszych wersjach wyszukiwanie było prowadzone poprzez wysyłanie zapytań do bazy danych. W najnowszej wersji zajmuje się tym osobne oprogramowanie Zebra, udostępnione na licencji GPL. Umożliwia ono indeksowanie i przeszukiwanie tekstów zapisanych w różnych formatach (na przykład: XML, MARC) oraz wyszukiwanie zarówno pełnotekstowe, jak i przy użyciu operatorów Boole a. Program pozwala na indeksowanie przyrostowe danych, innymi słowy, można dodawać rekordy do wyszukiwania na działającym systemie bez potrzeby przebudowywania indeksów. Zebra oferuje obsługę protokołu Z39.50, stworzonego do zdalnego pobierania i wyszukiwania informacji. Jest on powszechnie używanym protokołem wymiany danych bibliograficznych pomiędzy bibliotekami. W Polsce wykorzystywany jest choćby do wyszukiwania rozproszonego w Katalogu KaRo. W 2008 roku, gdy upubliczniono wersję 3.0, liczba programistów zaangażowanych w projekt wzrosła do 68, natomiast liczba bibliotek korzystających z systemu 4

5 Koha dzisiaj wyniosła kilkaset. Wśród nich znajdują się zarówno duże biblioteki akademickie z kilkunastoma filiami, jak i biblioteki posiadające niewielkie księgozbiory. Aktualnie trwają prace nad wersją System Koha składa się z interfejsu użytkownika (Online Public Access Catalog) oraz interfejsu bibliotekarza. OPAC, poza standardowymi funkcjami, dostępnymi w większości systemów bibliotecznych, posiada też cechy Web 2.0. Użytkownicy mogą nie tylko dodawać komentarze czy tagi do konkretnych tytułów w katalogu, ale także tworzyć własne listy: tymczasowe (schowek) oraz stałe (zestawienia tematyczne). Ponadto system umożliwia użytkownikom sugerowanie zakupu książek oraz śledzenie ich statusu: od akceptacji przez dział gromadzenia, aż po udostępnienie egzemplarza do wypożyczenia. Dzięki oprogramowaniu Zebra można wyszukiwać w katalogu przy użyciu operatorów Boole a oraz zawężać wyszukiwania. Koha posiada rozbudowany system powiadomień. Informacja o niemal każdym zdarzeniu zarejestrowanym w systemie, a związanym z kontem czytelnika, może być wysłana do jego właściciela za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-em. Użytkownik sam decyduje, o których wydarzeniach, poza przypomnieniami o zbliżającym się terminie zwrotu lub jego przekroczeniu, zostanie powiadomiony. Wśród informacji wysyłanych do czytelnika znajdują się między innymi te o: wypożyczeniach, zwrotach, egzemplarzach gotowych do odbioru. Interfejs bibliotekarza podzielony jest na dziesięć modułów, spośród których omówionych zostanie krótko sześć pierwszych: Wypożyczalnia; Czytelnicy; Katalogowanie; Hasła Wzorcowe; Czasopisma; Gromadzenie; Szukanie; Raporty; Narzędzia; Administracja. Moduł Wypożyczalnia pozwala na realizację zamówień magazynowych oraz nadzorowanie wypożyczeń. Rejestracja czytelników oraz wszystkie operacje związane z obsługą czytelników wykonywane są w module Czytelnicy. Tutaj naliczane są opłaty za przetrzymane książki, dokonuje się wypożyczeń oraz zwrotów, można również prześledzić historie wypożyczeń. Rejestrowane są tu także wszystkie wysłane do czytelników powiadomienia. Dział opracowania książek korzysta z modułu Katalogowanie. Można w nim dodawać oraz modyfikować opisy książek i czasopism, dostępnych później w katalogu. Opisy tworzone są przy wykorzystaniu formularzy opisu bibliograficznego dla formatu MARC21. Wypełniony formularz jest zapisywany w bazie danych i jednocześnie dodawany do indeksów Zebra. Dzięki temu dodane opisy są od razu dostępne w katalogu. Zgodnie z formatem MARC21, niektóre pola w formularzu są kontrolowane, czyli tych pól nie wypełnia się, wpisując dane, a jedynie korzystając z wcześniej utworzonego hasła wzorcowego. Moduł Hasła Wzorcowe umożliwia dodawanie i edycję haseł wzorcowych. Standardowo zdefiniowane są w systemie indeksy haseł wzorcowych używane w Bibliotece Kongresu. Hasła wzorcowe tworzone są podobnie jak opisy bibliograficzne przy użyciu wcześniej zdefiniowanego szablonu, opracowanego zgodnie z normami dotyczącymi haseł wzorcowych. Moduł Czasopisma służy do zarządzania prenumeratami. Ułatwia bibliotekarzom kontrolowanie wpływu moduły 5

6 Koha w Bibliotece KAAFM kolejnych numerów czasopism. Gdy numer nie zostanie dostarczony w ustalonym terminie, system automatycznie może wysyłać monity dostawcy. Moduł umożliwia tworzenie list obiegowych dla tytułów czasopism. Osoby wpisane na taką listę są informowane o dostępnym egzemplarzu zaraz po jego wpłynięciu do biblioteki. Gromadzenie to moduł ułatwiający zarządzanie budżetem biblioteki oraz zamówieniami. Umożliwia ustalenie rocznego budżetu. Pracownicy mogą na bieżąco kontrolować wydatki oraz dostępne środki. Bibliotekarze przeglądają sugestie zakupów wprowadzone przez czytelników i decydują o ich akceptacji bądź odrzuceniu. W tym module tworzona jest lista dostawców, dostępna również dla modułu Czasopisma. Obecnie w Polsce jedynie kilka bibliotek używa systemu Koha. Największą z nich jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z filiami. Z Koha korzystają także Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów w Krakowie oraz Biblioteka Centrum Studiów Zachodnich i Europejskich we Wrocławiu. Prace nad wdrożeniem systemu Koha w Bibliotece rozpoczęto w czerwcu 2012 roku. Podjęto współpracę z oo. Januszem Kaczmarkiem z Biblioteki Kolegium oo. Dominikanów w Krakowie. Pierwszym etapem było przeanalizowanie bazy danych systemu PATRON, którego używano w Bibliotece KAAFM od początku jej istnienia (2000 rok), oraz wybranie tabel do wyeksportowania. Wybraliśmy: bazę czytelników, kary, wypożyczenia oraz egzemplarze. Opisy książek były umieszczone w kilku tabelach bazy danych, dlatego zdecydowaliśmy się nie eksportować ich bezpośrednio z bazy, ale poprzez funkcję eksportu do formatu MARC21, oferowaną przez PATRON. PATRON wykorzystuje oprogramowanie bazodanowe MSSQL, a Koha MySQL, zatem koniecznym okazało się napisanie skryptu konwertującego bazę między tymi dwoma formatami. Po konwersji do wymaganego formatu możliwe było dalsze operowanie pozyskanymi danymi. Pozostał już tylko import ostatni etap przenoszenia danych z systemu PATRON do Koha. Tutaj nieodzowny okazał się skrypt, który wykorzystywał już funkcje dostępne w Koha. Po poprawnym imporcie danych pracownicy Sekcji Opracowania Zbiorów i Sekcji Czasopism przystąpili do poprawiania błędnych rekordów. Gdy baza danych została wgrana do Koha, można było przystąpić do dalszych prac, które są prowadzone do dziś. Na początku października 2012 roku Biblioteka KAAFM rozpoczęła współpracę z Centrum NUKAT. Obecnie jest to współpraca bierna Biblioteka ma dostęp do wszystkich rekordów zgromadzonych w bazie i może pobierać je przez witrynę NUKAT lub protokół Z Ułatwia to pracę w dziale opracowania, pod warunkiem, że opis książki został stworzony przez jakąkolwiek bibliotekę współpracującą czynnie z NUKAT wówczas pozostałe biblioteki mogą zaimportować go do własnej bazy. Zaczęliśmy zatem od zastąpienia możliwie największej liczby starych opisów pobranymi z bazy NUKAT. Przedsięwzięcia tego podjął się oo. Janusz Kaczmarek, który już wcześniej przeprowadził analogiczną operację w Bibliotece Kolegium oo. Dominikanów w Krakowie. Uznaliśmy, że na początku wymienione zostaną opisy książek z Czytelni Głównej, w dalszej zaś kolejności z magazynu oraz Czytelni Czasopism i Oddziału Informacji Naukowej. Z opisów bibliograficznych książek znajdujących się w Czytelni Głównej, dzięki odpowiednim skryptom, udało się zastąpić od razu około z nich. Dla kolejnych 5000 opisów znaleziono po kilka potencjalnie pasujących rekordów bibliograficznych w bazie NUKAT. Ta grupa opisów została przekazana bibliotekarzom, którzy mieli za zadanie porównać proponowane opisy z książkami znajdującymi się w Czytelni Głównej. Pozostałych 3000 nie udało się odnaleźć w bazie, co oznacza, że prawdopodobnie nie ma 6

7 ich w NUKAT. W takim przypadku bibliotekarze muszą wprowadzić je samodzielnie (Biblioteka KAAFM będzie mogła to uczynić dopiero po podjęciu czynnej współpracy z Centrum NUKAT). Równocześnie prowadzone były prace informatyczne polegające na dostosowaniu systemu Koha do potrzeb Biblioteki KAAFM. Z uwagi na planowane włączenie nowego systemu pod koniec stycznia 2013 roku, ograniczyliśmy się tylko do zmian niezbędnych dla prawidłowego działania systemu. Najważniejszą funkcją, której brakowało w systemie Koha, była obsługa zamówień magazynowych. Koniecznym okazało się dopisanie funkcjonalności podobnej do tej z systemu PATRON, który umożliwiał wydruk rewersów oraz zmianę statusu zamówień. Domyślnie system nie daje możliwości zamawiania egzemplarzy tylko do czytelni, dlatego niezbędne stało się stworzenie takiej opcji. Ponadto konieczne były zmiany w sposobie obsługi zamówień czasopism. Koha umożliwia zamawianie tylko jednego egzemplarza, co w przypadku czasopism zamknęło drogę do zamówienia kilku numerów z magazynu. Nadal prowadzone są prace związane z zastępowaniem opisów bibliograficznych książek z magazynu opisami pobranymi z katalogu NUKAT. W tym samym czasie wymieniane są również opisy czasopism. Obecnie prace informatyczne związane z systemem polegają głównie na wprowadzaniu poprawek i usuwaniu błędów zgłaszanych przez pracowników. Należy mieć na uwadze, że Koha jest systemem otwartoźródłowym, zatem w każdej chwili można go modyfikować według aktualnych potrzeb bibliotekarzy i użytkowników. bibliografia 1. DICKMEISS, Adam i in. Zebra User s Guide and Reference. W: Index Data [online] [dostęp 18 marca 2013]. Dostępny w Internecie: 2. ENGARD, Nicole. Koha 3.10 Manual. W: Koha Library Software [online] [dostęp 18 marca 2013]. Dostępny w Internecie: 3. KACZMAREK, Janusz. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla bibliotek Koha w Bibliotece Kolegium Filozoficzno- -Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. W: FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych. 2011, nr 1 2 (32 33), s Koha Library Software. Official Website of Koha Library Software [online] [dostęp 19 marca 2013]. Dostępny w Internecie: 7

8 Anna Szalko dostosowanie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego do potrzeb studentów niewidomych i niedowidzących Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego podejmuje nieustanne próby dostosowania instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz stworzenia dobrych warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia osobom niewidomym i niedowidzącym. Wśród studentów KAAFM jest wiele aktywnych, młodych osób, które, pomimo że zostały dotknięte niepełnosprawnością, postanowiły zdobyć wyższe wykształcenie. W 2012 roku grono studentów niepełnosprawnych liczyło 158 osób, w tym 63 osoby studiujące stacjonarnie, a 95 niestacjonarnie. Dysfunkcją wzroku dotkniętych jest 27 studentów. Osoby niewidome mają możliwość współpracy z opiekunem, który towarzyszy im podczas podróży na Uczelnię, w trakcie zajęć oraz wizyt w Bibliotece. Z osobami niewidomymi obecnie współpracuje dwóch asystentów. Wydawać by się mogło, że dysfunkcja wzroku jest jedną z najbardziej utrudniających studiowanie ułomności. Zdobywanie wiedzy to nieustanne czytanie i odkrywanie nowych faktów, a zaburzenia widzenia wiążą się z ograniczeniami w odbiorze i przetwarzaniu informacji. O ile kilka lat temu osoby niewidome i niedowidzące, decydujące się na studia, skazane były na pomoc rodziców i przyjaciół, o tyle w dobie rozwijających się technologii informatycznych ilość pomocnych narzędzi znacznie wzrosła. Dzięki komputerom, czytnikom, skanerom, programom powiększającym i odczytującym, osoby z wadą wzroku mogą samodzielnie lub z niewielką pomocą uczyć się i pokonywać kolejne stopnie edukacji. Należy pamiętać, że czytanie dla osób niewidomych i niedowidzących to przetworzenie tekstu na odpowiednio powiększony druk, nagranie dźwiękowe lub plik tekstowy, który odczytywany jest za pomocą programu udźwiękowiającego. Niestety taki sprzęt zazwyczaj jest bardzo kosztowny. Biblioteka uczelni wyższej, jako miejsce zapewniające dostęp do wiedzy naukowej, powinna ułatwiać niewidomym i niedowidzącym korzystanie z jej zbiorów. Pierwsze próby dostosowania Biblioteki KAAFM do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały podjęte na początku 2011 roku. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono komputer ze specjalistycznym sprzętem, który ułatwia osobom z wadą wzroku korzystanie z materiałów edukacyjnych w postaci cyfrowej. Monitor Lenovo ThinkCentre M90z uzupełniony został o myszkę z serii Track Ball, elektroniczną lupę Bierley oraz powiększoną klawiaturę w czarno-żółtej barwie, z dużymi klawiszami. Track Ball to odwrócona mysz 8

9 Fotografia 1. Komputer ze specjalistycznym sprzętem zakupiony w 2011 roku. Fot. Barbara Bogacka komputerowa, posiada powiększoną kulkę i przyciski. Została tak zaprojektowana, by osoby niepełnosprawne z łatwością i precyzją mogły poruszać kursorem po ekranie monitora. Rok 2012 był przełomowy dla naszej instytucji. Powiększyła się liczba specjalistycznego sprzętu. Zakupiono i zainstalowano programy ułatwiające pracę niewidomym. Przeprowadzono także szkolenia dla pracowników z obsługi tego sprzętu, aby bibliotekarze mogli jeszcze lepiej służyć pomocą osobom niepełnosprawnym. Uczestnicząc w projekcie Umiędzynarodowienie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Biblioteka otrzymała siedem komputerów, powiększalnik biurkowy, trzy skanery, drukarkę brajlowską oraz oprogramowanie JAWS i MAGic. Tak dobrany zestaw sprzętowo-programowy zapewnia niewidomym i niedowidzącym prosty i co najważniejsze samodzielny dostęp do komputera, internetu oraz pełnej oferty edukacyjnej Uczelni. Program powiększający MAGic jest idealnie dostosowany do potrzeb użytkowników zarówno z niewielką, jak i znaczną wadą wzroku. Pozwala on na powiększenie ekranu nawet 36 razy. Posiada wiele konfigurowanych widoków, umożliwia śledzenie elementów ekranu poprzez poruszanie dużym i widocznym kursorem, można jednocześnie oglądać powiększoną i niepowiększoną część obrazu. Takie zabiegi umożliwiają osobom ze znaczną wadą wzroku samodzielne korzystanie z komputera, zasobów internetu, pisanie prac i tworzenie prezentacji multimedialnych. Program JAWS to zaawansowane narzędzie do odczytu ekranu i tekstu. Dzięki niemu osoby niewidome mogą usłyszeć internet, a także sprawnie i samodzielnie posługiwać się komputerem. JAWS odczytuje zarówno przyciski systemowe, jak i sam tekst. Zaletą programu jest duża ilość skrótów klawiaturowych, które usprawniają pracę. Zaawansowane opcje pozwalają na modyfikację tempa czytania, wybór głosu i oznaczenia kluczowych elementów do odczytania. JAWS należy do grupy programów zwanych Screen-Reader, które pozwalają na komputerową interpretację danych wyświetlanych na ekranie komputera i odczytanie ich za pomocą syntezatora mowy [Czerwińska, 2006, s. 324]. Poza specjalistycznym oprogramowaniem, Biblioteka KAAFM posiada biurkowy powiększalnik obrazu Optelec ClearView+, trzy skanery Plustek OpticSlim

10 Fotografia 2. Sprzęt zakupiony w 2012 roku (drukarka brajlowska). Fot. Barbara Bogacka oraz jeden HP Scanjet G2710. Powiększalnik umożliwia zmianę jasności, kontrastu i koloru obrazu. Posiada ruchomą platformę, ułatwiającą odczytanie wielkoformatowego tekstu. Dzięki systemowi rozpoznawania znaków OCR (ang. Optical Character Recognition) graficzny zeskanowany obraz zapisywany jest w modyfikowalnym formacie Word. Plik ten może być później odczytany poprzez programy typu JAWS [Walter, 2007, s. 107]. Niewątpliwym osiągnięciem w procesie dostosowywania Biblioteki KAAFM do potrzeb osób niewidomych był zakup drukarki brajlowskiej. Sprzęt typu View Plus Embosser umożliwia wydruk dokumentów w alfabecie Braille a, pismem punktowanym, a także wypukłej grafiki. Opisany wyżej sprzęt (skaner, program odczytujący JAWS i powiększający MAGic) zapewnia studentom niewidomym i niedowidzącym łatwy dostęp do drukowanej literatury. Każdy niewidomy czytelnik, odwiedzający Bibliotekę KAAFM, ma możliwość zeskanowania książki drukowanej i odsłuchania jej treści. Sprzęt przeznaczony dla osób niepełnosprawnych umieszczony został w dwóch agendach. Jeden komputer znajduje się w Oddziale Informacji Naukowej, sześć w Czytelni Głównej, w tym dwa w Pokoju Cichej Pracy. Fotografia 3. Sprzęt zakupiony w 2012 roku (powiększalnik). Fot. Barbara Bogacka 10

11 Wyciszone pomieszczenie wyposażone zostało także w skaner, powiększalnik i drukarkę brajlowską. Biblioteka KAAFM nie ustaje w próbach poprawy dostępu do zbiorów osobom niewidomych; wraz z Biurem Osób Niepełnosprawnych w najbliższym czasie planuje nawiązanie współpracy z Akademicką Biblioteką Cyfrową utworzoną przy Uniwersytecie Warszawskim. ABC udostępnia niewidomym materiały dydaktyczne zaadaptowane do ich potrzeb. Zbiory udostępniane są w wersji audio oraz w formatach tekstowych: txt, rtf, html i doc, współpracujących z programami typu Screen-Reader [Lubawy, 2012, s. 4]. Podstawą współpracy z ABC będzie wykupienie zdalnego dostępu do zasobów tej bazy dla studentów Krakowskiej Akademii. Biblioteka planuje czynnie włączyć się w powiększanie dorobku ABC poprzez skanowanie książek i czasopism, które nie są jeszcze dostępne w bazie. Zaspokajanie potrzeb osób niewidomych i niedowidzących w zakresie edukacji na uczelni wyższej polega przede wszystkim na udostępnieniu sprzętu i oprogramowania ułatwiającego im korzystanie z materiałów dydaktycznych i zdobywanie wiedzy. Biblioteka KAAFM, oferując dostęp do takiego sprzętu, włącza się w ten proces i stwarza studentom niepełnosprawnych lepsze warunki do studiowania. bibliografia 1. CZERWIŃSKA, Małgorzata. Kształcenie akademickie osób niewidzących szanse, możliwości, ograniczenia. W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Red. Helena Ochonczenko, Agnieszka Nowicka. Kraków 2006, s LUBAWY, Henryk. Akademicka Biblioteka Cyfrowa od kuchni. W: Tyfloświat. 2012, Nr 4, s WALTER, Natalia. Nowe media. Poznań

12 Magdalena Tomasiak dokumenty życia społecznego w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego definicje DŻŚ-ów Zgodnie z Podręcznym słownikiem bibliotekarza dokumenty życia społecznego to materiały biblioteczne o charakterze informacyjnym, normalizacyjnym, propagandowym, reklamowym, które są wynikiem działalności społecznej instytucji lub organizacji, posiadają krótkotrwałą wartość użytkową (służą doraźnej potrzebie), odzwierciedlają przejawy współczesnego życia, np. prospekty, plakaty, cenniki, ulotki, księgi adresowe, telefoniczne [Dokumenty życia społecznego, 2011, s. 70]. Warto przywołać jeszcze jedną definicję: zawarte w [DŻS-ach] wiadomości są często efemeryczne, unikatowe oraz niedostępne w innych materiałach. Zwykle przeznaczone są dla określonego kręgu odbiorców i najczęściej do pozaksięgarskiego sposobu rozpowszechniania. Charakteryzują się różnorodną formą i szatą graficzną, występują w postaci druków ulotnych, zwartych i ciągłych. Część z nich ma znikomą wartość, ale są bez wątpienia i takie, których wartość jako materiału źródłowego dla następnych pokoleń badaczy trudno przecenić [Dokumenty życia społecznego]. Z powyższych definicji wynika, że DŻS-y mogą stanowić znakomite źródło informacji oraz przedmiot badań. Zainteresowanie wywołują między innymi: ich treść, okoliczności powstania bądź sposób wykorzystania, a także forma utrwalenia. W badaniach naukowych DŻS-y spełniają różne funkcje: uzupełniają bądź zastępują źródła bezpośrednie, ilustrują (przy pomocy fotografii, grafik, znaków, barw czy symboli), komentują, opisują czy wreszcie wartościują rożne wydarzenia [Supruniuk, 2010, s. 25]. Celem kolekcjonowania dokumentów życia społecznego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest zachowanie świadectwa aktywności jednostek KAAFM, a także informacji (między innymi dzięki artykułom prasowym) o tym, jak Uczelnia postrzegana jest w środowisku. Głównym kryterium gromadzenia w Bibliotece KAAFM DŻS-ów jest ich ścisły związek z Uczelnią. Wszystko, co dotyczy KAAFM niezależnie od formy jest przedmiotem zainteresowania pracowników gromadzących DŻS-y. W strukturze organizacyjnej Biblioteki KAAFM nie wyodrębniono sekcji zajmującej się wyłącznie DŻS-ami. Z uwagi na to, że zbiór DŻS-ów jest niewielki, gromadzeniem i opracowaniem tych dokumentów zajmują się dwie osoby (jedna z Sekcji Gromadzenia, druga z Sekcji Udostępniania Zbiorów). Należy podkreślić, iż od początku istnienia Uczelni sukcesywnie gromadzono DŻS-y w bibliotecznym magazynie. Zbiór z roku na rok powiększał się, aż w roku DŻS-y w Bibliotece KAAFM działy 12

13 Fotografia 1. DŻS-y (materiały promocyjne KAAFM). Fot. Barbara Bogacka akademickim 2011/2012 rozpoczęto prace nad usystematyzowaniem materiałów. Po wstępnym rozpoznaniu tematyki przyporządkowano je do 11 działów: I. Biblioteka II. Wystawy w Bibliotece KAAFM III. Oficyna Wydawnicza AFM IV. Konferencje V. Konferencje Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo VI. Wydarzenia kulturalne i edukacyjne VII. Prasa VIII. Informatory, druki ulotne, afisze IX. Regulaminy, rozporządzenia, dokumenty X. Materiały promocyjne XI. Inne DŻS-y podzielono chronologicznie, opracowano, opieczętowano i umieszczono w opisanych kopertach, teczkach oraz pudełkach. Wśród gromadzonych w Bibliotece KAAFM materiałów znajdują się na przykład: druki ulotne, broszury, afisze, plakaty, formularze, kwestionariusze ankiet, zakładki do książek, fotografie, regulaminy, materiały z wystaw, ogłoszenia, kartki okolicznościowe, pocztówki, zaproszenia, tablice informacyjne, katalogi publikacji, programy, wydruki slajdów, artykuły prasowe, zarządzenia, dzienniki praktyk, karty osiągnięć studentów, materiały promocyjne z logo Uczelni (kalendarze, kalendarzyki kieszonkowe, kubki, filiżanki, talerzyki, smycze reklamowe, torby, długopisy, podkoszulki, ołówki, teczki, koperty firmowe, podkładki, płyty CD), a także nekrologi. Pozyskiwaniem DŻS-ów zajmują się głównie pracownicy Biblioteki. Materiały dostarczają również pozostali pracownicy Uczelni odpowiedzialni za projekty, inicjatywy oraz przedsięwzięcia typu: konferencje, wykłady, wystawy. Dokumenty wpływające do Biblioteki zostają przyporządkowane do właściwego działu i opieczętowane. Na DŻS-ie umieszcza się numer działu oraz rok, z którego pochodzi. Wszystkie dokumenty opracowywane są pojedynczo i gromadzone w jednym egzemplarzu. Do końca 2012 roku opracowanych i wpisanych do Bazy Dokumentów Życia Społecznego zostało blisko 1000 dokumentów. Baza DŻS-ów tworzona jest w programie komputerowym Excel. Opis w bazie zawiera (w zależności od specyfiki działu) takie elementy jak: tytuł, autor, data i miejsce wydania bądź wydarzenia, opis fizyczny i uwagi, gdzie wpisywane są informacje niezbędne do zidentyfikowania DŻS-ów, zawierających mało danych formalnych. Opracowanie DŻS-ów może stwarzać pewne trudności, gdyż nie istnieje norma opisu bibliograficznego dla tego typu dokumentów. Na podstawie doświadczeń innych bibliotek do opisu DŻS-ów stosowane są przede wszystkim normy: 13

14 PN-N /A1:1997 Opis bibliograficzny. Książki (Zmiana A1); PN-N :2000 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne; PN-N :1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe. Fotografia 3. DŻS-y (materiały promocyjne KAAFM i Oficyny Wydawniczej AFM). Fot. Barbara Bogacka W dziale Biblioteka znajdują się wszystkie materiały dotyczące Biblioteki KAAFM, między innymi: informatory, afisze, plakaty, druki ulotne z godzinami otwarcia, broszury informujące o bazach danych, ulotki dotyczące poszczególnych agend, formularze zamówień, kwestionariusze ankiet, zakładki do książek, zdjęcia, regulaminy korzystania z Biblioteki oraz wszelkie ogłoszenia. Fotografia 2. DŻS-y (materiały towarzyszące I Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych). Fot. Barbara Bogacka Bogata i różnorodna jest dokumentacja dotycząca Wystaw w Bibliotece KAAFM, obejmująca materiały prezentowane podczas wystaw (afisze, plakaty, zdjęcia, plansze, kopie zdjęć, opisy eksponatów, broszury, katalogi wystaw, druki ulotne oraz inne materiały), organizowanych zarówno przez Bibliotekę, jak i na jej terenie, przez zewnętrznych organizatorów [Tomasiak, 2011]. Katalogi publikacji, zakładki do książek, druki ulotne i kalendarze wydawnictwa, zostały przydzielone do działu Oficyna Wydawnicza AFM. Dział Konferencje to wszelkie materiały (między innymi: broszury, zaproszenia, programy, afisze, druki ulotne, wydruki slajdów, streszczenia referatów, zdjęcia) związane z konferencjami i sympozjami odbywającymi się w Uczelni, poza coroczną Konferencją Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo, dla której wyodrębniono osobny dział. 14

15 Fotografia 4. DŻS-y (informatory KAAFM). Fot. Barbara Bogacka Wyodrębniono dział Regulaminy, rozporządzenia, dokumenty, do którego przyporządkowane zostały regulaminy studiów, zarządzenia Rektora, dzienniki praktyk, karty osiągnięć studenta oraz kwestionariusze ankiet. Najbardziej różnorodny, pod względem cech formalnych zgromadzonych materiałów, jest dział Materiały promocyjne. Można w nim znaleźć: kalendarze, kalendarzyki kieszonkowe, kubki, filiżanki, talerzyki, smycze reklamowe, torby, długopisy, podkoszulki, ołówki, teczki, koperty firmowe, a także podkładki z logo Uczelni. W ostatnim dziale Inne znalazły się pozostałe materiały, niezakwalifikowane do żadnej z powyższych kategorii, na przykład: nekrologi pracowników Uczelni, pocztówki oraz kartki okolicznościowe. Dział Wydarzenia kulturalne i edukacyjne obejmuje dokumenty (afisze, plakaty, zaproszenia, druki ulotne, broszury, katalogi wystaw, programy imprez, zdjęcia) związane między innymi z: inauguracjami, wystawami organizowanymi przez Uczelnię, wykładami otwartymi, spotkaniami autorskimi, seminariami, spotkaniami ze znanymi osobistościami, konferencjami prasowymi, Festiwalem Nauki w Krakowie, Juwenaliami i innymi inicjatywami studentów oraz pracowników naukowo- -dydaktycznych. Fotografia 5. DŻS-y (materiały promocyjne KAAFM i foldery towarzyszące wystawom). Fot. Barbara Bogacka Na szczególną uwagę zasługują materiały zgromadzone w dziele Prasa, czyli artykuły prasowe dotyczące Uczelni i jej pracowników, rankingi oraz reklamy. Bogaty zbiór tworzą dokumenty znajdujące się w dziale Informatory, druki ulotne, afisze. Zgromadzono tu broszury, druki ulotne, druki zwarte, zakładki do książek, afisze, plakaty. Informują one o Uczelni, poszczególnych kierunkach studiów, punktach ECTS. 15

16 udostępnianie DŻS-ów Część materiałów stanowią DŻS-y w formie elektronicznej. Są to między innymi: ogłoszenia, materiały pomocne przy tworzeniu wystaw, a także zdjęcia dokumentujące wydarzenia mające miejsce w Uczelni, w tym wystawy biblioteczne i konferencje. Wszystkie materiały zostały posegregowane w odpowiednie foldery tak, aby umożliwić łatwy dostęp do dokumentów. Systematycznie kopiowane i zapisywane są wszystkie aktualności ze strony internetowej Biblioteki oraz strony Uczelni. Zgromadzone materiały nie są aktualnie udostępniane użytkownikom Biblioteki. Planujemy jednak wprowadzenie usługi polegającej na prezencyjnym udostępnianiu w Czytelni Głównej wybranych DŻS-ów, po wcześniejszym mailowym bądź telefonicznym kontakcie oraz ustaleniu tematyki poszukiwanych materiałów. Planowane jest stworzenie nowej ogólnodostępnej bazy DŻS-ów. W tym celu prawdopodobnie przystosowana zostanie aplikacja DSpace. Osobom zainteresowanym tematyką DŻS-ów można polecić publikację Anety Firlej-Buzon Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce. Jest to obszerne omówienie tła historycznego, problemów terminologicznych, a także literatury dotyczącej DŻS-ów [Firlej-Buzon, 2002]. DŻS-y charakteryzują się różnorodnością zarówno treściową, jak i formalną, przez co mogą stwarzać problemy z odpowiednim ich usystematyzowaniem i opracowaniem. Należy jednak z ogromną uwagą przyglądać się każdemu dokumentowi. Z praktyki wynika, że trudno przewidzieć, co i w jakim zakresie może stać się przedmiotem badań naukowych oraz kiedy nastąpi zainteresowanie konkretnym dokumentem [Słomianowska-Kamińska, 2003, s. 157]. Fotografia 6. DŻS-y (informatory i materiały promocyjne KAAFM). Fot. Barbara Bogacka 16

17 bibliografia 1. Dokumenty życia społecznego. W: Podręczny słownik bibliotekarza. Oprac.: Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Hanna Tadeusiewicz. Warszawa 2011, s Dokumenty życia społecznego. W: Biblioteka Narodowa [online]. [dostęp 19 lutego 2013]. Dostępny w Internecie: 3. FIRLEJ-BUZON, Aneta. Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce. Warszawa SUPRUNIUK, Anna. Dokumenty życia społecznego szansa na sukces w nauce. W: Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych. Red. Radosław Gaziński. Szczecin 2010, s SŁOMIANOWSKA-KAMIŃSKA, Emilia. Opracowanie afiszy w Gabinecie Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Archeion. 2003, T. 105, s TOMASIAK, Magdalena. Wystawiennictwo jako narzędzie promocji książki w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W: Notes biblioteczny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [online] [dostęp 19 lutego 2013]. Dostępny w Internecie: 7. KUREK, Beata. Proces gromadzenia i opracowywania zbiorów w Oddziale Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Jagiellońskiej. W: Biuletyn EBIB [online]. Lipiec 2010 [dostęp 19 lutego 2013]. Dostępny w Internecie: 8. Polska Norma: PN-N /A1: Opis bibliograficzny. Książki (Zmiana A1). Warszawa Polska Norma: PN-N : Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne. Warszawa Polska Norma: PN-N : Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe. Warszawa

18 Aneta Januszko-Szakiel sprawozdanie z II Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych Długoterminowa archiwizacja polskiego dziedzictwa cyfrowego W dniach października 2012 roku Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zorganizowała drugą z cyklu Krakowską Konferencję Bibliotek Naukowych. II edycję KKBN poświęcono zagadnieniom trwałej ochrony polskich zasobów cyfrowych. Konferencja odbyła się pod patronatem 16. Targów Książki w Krakowie oraz Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. W obradach wzięli udział przedstawiciele instytucji bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych oraz przedstawiciele innych branż, zainteresowanych i zajmujących się składowaniem i ochroną materiałów cyfrowych. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Maria Kapiszewska, Prorektor ds. Nauki i Nauczania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Podczas pierwszej, otwartej sesji wykłady eksperckie wygłosili goście z Niemiec, Holandii i Anglii oraz ze Szwajcarii. Obrady rozpoczęła Inge Angevaare, przedstawicielka The Netherlands Coalition for Digital Preservation. W referacie Long-term access to digital heritage. Threats and opportunities big and small prelegentka podzieliła się wiedzą i doświadczeniami wynikającymi z prac nad tworzeniem strategii ochrony cyfrowych zasobów w Holandii. Cechą charakterystyczną holenderskiego programu ochrony jest dążenie do utworzenia centralnego depozytu dla narodowej kolekcji cyfrowego dziedzictwa. Sprawozdanie z niemieckich inicjatyw archiwizacyjnych przedstawiła Sabine Schrimpf, reprezentująca książnicę narodową we Frankfurcie nad Menem. W komunikacie zatytułowanym Langzeitarchivierungsaktivitaeten. Das Kompetenznetzwerk nestor und einige Projekte der Deutschen Nationalbibliothek zwróciła szczególną uwagę na działania niemieckiej grupy roboczej Nestor, znanej w świecie między innymi z aktywnego udziału w pracach nad współtworzeniem katalogu kryteriów organizacji i funkcjonowania wiarygodnych, certyfikowanych archiwów cyfrowych. Niemiecka strategia archiwizacji polega na tworzeniu centralnej bazy wiedzy i opracowywaniu standardów postępowania z materiałami cyfrowymi. Nie powiodły się próby utworzenia centralnego depozytu dla cyfrowego zasobu w Niemczech. Mary Ren scharakteryzowała funkcjonalności komercyjnego systemu Ex Libris Rosetta, dedykowanego zadaniom zarządzania i trwałego przechowywania zasobów cyfrowych. Rozwiązanie archiwizacyjne Rosetta, opracowane przez Ex Libris Group, powstało na podstawie zaleceń modelu OAIS, standardu ISO w zakresie długoterminowej archiwizacji publikacji elektronicznych. 18

19 O możliwościach wdrożenia systemu Ex Libris Rosetta opowiedział przedstawiciel Biblioteki Politechniki w Zurychu Matthias Töwe. Prelegent zrelacjonował przebieg procesu zarządzania publikacjami elektronicznymi i ich trwałej archiwizacji na przykładzie projektu, w którym posłużono się oprogramowaniem Ex Libris Rosetta. Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła oraz Marcin Werla przybliżyli efekty prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo- -Sieciowym. Prelegenci są pracownikami PCSS-u, bezpośrednio zaangażowanymi w rozwój usług archiwizacyjnych. Przedmiotem wypowiedzi była usługa darceo, opracowana z myślą o długoterminowym przechowywaniu danych źródłowych. Przedstawiciele Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Krzysztof Sobkowiak, Kamil Panaś i Dorota Witczak w referacie W oczekiwaniu na PLATONA podnieśli kwestię stale rosnącego zapotrzebowania na usługi bezpiecznego i efektywnego Fotografia 1. Inge Angevaare. Fot. Barbara Bogacka Fotografia 2. Sabine Schrimpf. Fot. Barbara Bogacka 19

20 przechowywania danych cyfrowych w długim czasie. Dokonali również charakterystyki usługi powszechnej archiwizacji opracowanej w PCSS w ramach projektu Krajowy Magazyn Danych. Wypowiedź profesora Zdzisława Pietrzyka dotyczyła zasad ochrony, konserwacji i zabezpieczania zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych materiałów w Bibliotece Jagiellońskiej. Dyrektor BJ odniósł się do zagadnień bezpiecznego przechowywania zbiorów cyfrowych w kontekście prac nad tworzeniem Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Justyna Adamus-Kowalska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ustosunkowała się do problematyki zabezpieczania materiałów archiwalnych z perspektywy polskich regulacji prawnych oraz zaleceń Komisji Europejskiej. Prelegentka omówiła specyfikację MoReq2 Komisji Europejskiej, dotyczącą sprawnego zarządzania i właściwej archiwizacji dokumentów elek- Fotografia 3. Obrady II KKBN. Fot. Barbara Bogacka 20

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela 3 4 8 12 18 22 32 34 38 40 44 46 52 edytorial Zintegrowany System

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator.

Biblioteka Informator. Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Co nowego? łatwiejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie; zawężanie wyników wyszukiwania za pomocą faset; możliwość personalizacji

Bardziej szczegółowo

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu USŁUGI Komputery i dostęp do internetu Usługi reprograficzne Pokoje do pracy indywidualnej i grupowej Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Ośrodek Informacji Patentowej Bibliografia dorobku piśmienniczego

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 października 2012 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Informator

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Informator Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Informator Witamy w Bibliotece Głównej AJD w Częstochowie Al. Armii Krajowej 36 a 42-200 Częstochowa www.bg.ajd.czest.pl Informacja naukowa (34)

Bardziej szczegółowo

Moduł Czasopisma systemu Koha w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Moduł Czasopisma systemu Koha w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie abylica@afm.edu.pl jdybala@afm.edu.pl Moduł Czasopisma systemu Koha w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 1 18-400 Łomża I piętro budynku Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii Tel. 86 215 66 06 e-mail biblioteka@pwsip.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Logowanie, wyszukiwanie i zamawianie książek poprzez multiwyszukiwarkę PRIMO w Bibliotece Głównej WAT

Logowanie, wyszukiwanie i zamawianie książek poprzez multiwyszukiwarkę PRIMO w Bibliotece Głównej WAT Logowanie, wyszukiwanie i zamawianie książek poprzez multiwyszukiwarkę PRIMO w Bibliotece Głównej WAT Ośrodek Informacji Naukowej BG WAT e-mail: oin@wat.edu.pl tel.: 261 839 396 Multiwyszukiwarka Primo

Bardziej szczegółowo

Korekta OCR problemy i rozwiązania

Korekta OCR problemy i rozwiązania Korekta OCR problemy i rozwiązania Edyta Kotyńska eteka.com.pl Kraków, 24-25.01.2013 r. Tekst, który nie jest cyfrowy - nie istnieje w sieci OCR umożliwia korzystanie z materiałów historycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel, Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB V. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Katowice, 27-28 listopada 2014 Wprowadzenie Tematyka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego.

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu bibliotecznego dystrybuowanego na zasadach licencji GNU General Public License (licencja GNU GPL) wraz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Jakub Bajer Krzysztof Ober Polskie Biblioteki Cyfrowe Poznań, 18-22 października 2010 r. Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Moduł IX. Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu?

Moduł IX. Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu? Moduł IX Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu? 1. Czytelnia Ogólna i Czasopism Czytelnia Ogólna i Czasopism udostępnia książki i czasopisma z zakresu dyscyplin reprezentowanych w UŚ (poza chemią

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Primo wyszukiwarka naukowa

Primo wyszukiwarka naukowa Primo wyszukiwarka naukowa Wyszukiwarka Primo to uniwersalne narzędzie do jednoczesnego przeszukiwania wszystkich zasobów bibliotecznych, zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych. Pozwala szybko dotrzeć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Tworzenie informacji o zasobach czasopisma...4 3. Rekord karty wpływu...5 4. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1 Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1 1. Dostarczanie usług 1.1 Czy biblioteka ma skomputeryzowane procesy? Jeżeli tak, jakie? - Nazwa systemu bibliotecznego:

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle

Jak korzystać z katalogu online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Jak korzystać z katalogu online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Spis treści: 1. Struktura katalogu s. 2 2. Wybór katalogu. s. 3 3. Wyszukiwanie w katalogu głównym s. 4 4. Obsługa kont indywidualnych

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dr Anna Kobylańska - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Anna Kobylańska - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr Anna Kobylańska - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Dyżur w środy od godz. 13:00 do 15:00 w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej, pok. A 506 Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy PW. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy PW. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy PW Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Regulacje prawne Uchwała nr 26/XLVIII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Elżbieta Szymańska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Cel lekcji - przedstawienie historii powstania Bibliotek Cyfrowych; definicja - zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś

Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś Anna Chadaj, Danuta Ryś AGH w Krakowie Biblioteka Główna Oddział Informacji Naukowej Początki Lata 60. - szkolenia dla studentów Wydziału Ceramicznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Justyna Walkowska, Marcin Werla Zespół Bibliotek Cyfrowych, Dział

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO NIEZALEŻNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ASYSTENTURA Z PASJĄ

W DRODZE DO NIEZALEŻNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ASYSTENTURA Z PASJĄ W DRODZE DO NIEZALEŻNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ASYSTENTURA Z PASJĄ SZCZECIN, 18 KWIETNIA 2016 DZIAŁALNOŚĆ BIURA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DOSTĘP DO PROCESU KSZTAŁCENIA Biuro

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich

Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich Nazwa pola Ośrodek akademicki Osoba składająca wniosek Opiekun praktyk (jeżeli inne niż powyżej) Dane kontaktowe osoby

Bardziej szczegółowo

Katalogowanie w Koha na przykładzie. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Katalogowanie w Koha na przykładzie. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego arybak@afm.edu.pl Funkcjonowanie modułu Katalogowanie w Koha na przykładzie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

PROLIB jest zintegrowanym oprogramowaniem, który pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem,

PROLIB jest zintegrowanym oprogramowaniem, który pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, PROBLIB PROLIB jest zintegrowanym oprogramowaniem, który pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, wyszukiwaniem i udostępnianiem dokumentów, zapewniającym

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach 216 Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Opracowanie rzeczowe zbiorów w Bibliotece Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Klasyfikacja piśmiennictwa

Bardziej szczegółowo

oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda

oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda Katalog elektroniczny Obejmuje informacje o zbiorach Biblioteki Głównej oraz o najnowszych zbiorach bibliotek instytutowych lub wydziałowych. Rejestruje książki, które

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Rozwój polskich bibliotek cyfrowych Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Plan prezentacji Wprowadzenie Historia rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce Aktualny stan bibliotek cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

"Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji

Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego - sprawozdanie z konferencji Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Beata Malentowicz "Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci pierwszych lat różnych kierunków Cele ogólne: - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO

Platforma e-learningowa UO Platforma e-learningowa UO Poniżej opisano podstawowe funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie elementy, na przykładzie

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 3

Szkolenie biblioteczne cz. 3 BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA http://www.biblioteka.wkfipz.usz.edu.pl/ Szkolenie biblioteczne cz. 3 WYPOŻYCZAMY KSIĄŻKI Przygotowała Beata Bekasz Książki można wypożyczać w WYPOŻYCZALNI:

Bardziej szczegółowo

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Informacji Naukowej Oddział Informacji Naukowej Podstawowe formy aktywności oddziału obejmują: Działalność informacyjną i promocyjną Działalność dydaktyczną Współpracę z innymi oddziałami biblioteki Współpracę w ramach Uczelni

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej Szkolenie biblioteczne studentów I roku

Biblioteka Politechniki Krakowskiej Szkolenie biblioteczne studentów I roku Biblioteka Politechniki Krakowskiej Szkolenie biblioteczne studentów I roku 30 września 08 października 2016 r. Witamy w Bibliotece PK Warto odwiedzać stronę www BPK http://www.biblos.pk.edu.pl/ Warto

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla programu KOBI. Komputerowa Obsługa Bibliotek i Czytelni

Pomoc dla programu KOBI. Komputerowa Obsługa Bibliotek i Czytelni KOBi- str. 1 Pomoc dla programu KOBI Komputerowa Obsługa Bibliotek i Czytelni System KOBi pozwala na sprawniejszą obsługę biblioteki. Korzystając z funkcji programu możemy sporządzić pełną ewidencję danych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie specjalistyczne

Oprogramowanie specjalistyczne Oprogramowanie specjalistyczne Syntezatory mowy 1. Loquendo programowy syntezator mowy. interfejs komunikacyjny SAPI 5. system operacyjny MS Windows XP, Windows Vista i Windows 7. obsługuje 32- i 64-bitowe

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (ebipol) Vademecum Użytkownika rok akademicki 2010/2011

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (ebipol) Vademecum Użytkownika rok akademicki 2010/2011 Vademecum Użytkownika rok akademicki 2010/2011 Vademecum Użytkownika - Wprowadzenie jest biblioteką udostępniającą zbiory elektroniczne o szerokim przekroju dziedzinowym odpowiadającym głównym profilom

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Dział Zbiorów Specjalnych

Dział Zbiorów Specjalnych Dział Zbiorów Specjalnych www.bpgoldap.pl Dział Zbiorów Specjalnych Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi gromadzi i udostępnia książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Na podstawie Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie ustala się szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r.

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r. Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, 18-19 września 2014 r. Ewa Szynkowska Urząd Miasta Szczecin, 2014r. PORTAL EDUKACYJNY: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 16/IV/2012 Rektora PWSZ z dnia 26 września 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 16/IV/2012 Rektora PWSZ z dnia 26 września 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 16/IV/2012 Rektora PWSZ z dnia 26 września 2012 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Dostęp p do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów Agnieszka Lewandowska, Cezary Mazurek, Marcin Werla {jagna,mazurek,mwerla}@man.poznan.pl Historia

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1. Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Kalita, nauczyciel kontraktowy 2. Placówka oświatowa: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Analiza SWOT Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Czym jest i do czego służy analiza SWOT? Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Dlaczego przeprowadzona została analiza SWOT? Wydziałowe zespoły

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania modułu : 32 godziny lekcyjne na grupę I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Cel:

Bardziej szczegółowo

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji materiały, które są publicznie dostępne w internecie, opublikowane wraz z prawem

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo