PROJEKT WYKONAWCZY Warszawa, ul. Szucha 25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. 00-918 Warszawa, ul. Szucha 25"

Transkrypt

1 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 PROJEKT WYKONAWCZY Warszawa, ul. Szucha 25 1

2 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiza Wymagania techniczne urzdze klimatyzacyjnych Instalacja powietrzna Materiał Izolacja Wykonanie instalacji Próby i rozruch Wytyczne dla bran Uwagi wykonawcze i kocowe

3 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec Zlecenie Inwestora. - Wytyczne otrzymane od Inwestora. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Obowizujce normy i przepisy. Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji pomieszcze 101, 102, 103 w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie przy Al. Szucha 25. Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest utrzymanie wewntrz pomieszcze odpowiedniej temperatury powietrza wewntrznego oraz doprowadzenie wymaganej iloci powietrza wieego. Projekt wykonany został zgodnie z obowizujcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawiera on cz opisow i rysunkow. Opis ogólny Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła, które pochodzi głównie od promieniowania słonecznego przenikajcego przez powierzchnie przeszklone (okna, wietliki), powierzchnie nieprzeroczyste oraz od osób przebywajcych w pomieszczeniu. Ciepło jest wydzielane take przez urzdzenia elektroniczne i elektryczne, jest równie efektem ubocznym owietlenia pomieszcze. W niniejszym opracowaniu na potrzeby schłodzenia pomieszcze przewiduje si zastosowanie układów freonowych (czynnik R410A) w oparciu o systemy typu Split. Kady z zaprojektowanych systemów posiada indywidualne sterowanie jednostkami wewntrznymi przy pomocy sterownika naciennego. 3

4 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Parametry powietrza Parametry powietrza zewntrznego: LATO - temperatura zewntrzna tz = 35 o C - wilgotno wzgldna ϕ = 45 % LATO - temperatura wewntrzna tw = 24 o C ± 2 o C - wilgotno ϕ - wynikowa (dla wszystkich pomieszcze) SYSTEM NW1 - Pomieszczenie 101 i 103 Dla kadego z pomieszcze projektuje si odrbn instalacj wentylacji i klimatyzacji wykonan w oparciu o klimatyzator składajcy si z jednostki wewntrznej PEAD-RP60JAQ oraz jednostki zewntrznej PUHZ-RP60VHA4 produkcji Mitsubishi Electric. Urzdzenie to realizowa bdzie nastpujce tryby pracy: schładzanie, ogrzewanie, wentylowanie oraz osuszanie powietrza. Jednostki wewntrzne oraz zewntrzne naley zlokalizowa na poddaszu budynku. Powietrze nawiewne i wywiewane bdzie do pomieszcze za pomoc kanałów wentylacyjnych prowadzonych wewntrz przegród budowlanych budynku. Jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje si kratki wentylacyjne dwurzdowe ALWS-L- 400x300-AL. wiee powietrze dostarczane bdzie za pomoc ciennej czerpni powietrza o wymiarze 400x800 montowanej w istniejcym otworze okiennym. wiee powietrze naley podłczy do czci ssawnej układu. Projektuje si 30% udział wieego powietrza w całkowitym powietrzu wentylacyjnym. Stosunek wieego powietrza do powietrza obiegowego regulowany jest za pomoc przepustnic powietrza zlokalizowanych na odpowiednich kanałach wentylacyjnych. Dokładn lokalizacj jednostek zewntrznych i wewntrznych oraz kanałów wentylacyjnych pokazano w czci rysunkowej. Dla kadego urzdzenia projektuje si sterownik nacienny typu PAR-30MAA, dziki któremu moliwe bdzie zaawansowane sterowanie całym systemem klimatyzacyjnowentylacyjnym. Lokalizacj sterownika naley uzgodni z Inwestorem podczas wykonywania instalacji. SYSTEM NW2 - Pomieszczenie 102 Dla pomieszczenia 102 projektuje si instalacj wentylacji i klimatyzacji wykonan w oparciu o dwa niezalene układy. W skład kadego z układów wchodzi klimatyzator składajcy si z jednostki wewntrznej PEAD-RP100JAQ oraz jednostki zewntrznej PUHZ- RP100YKA produkcji Mitsubishi Electric. Urzdzenia te realizowa bd nastpujce tryby 4

5 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 pracy: schładzanie, ogrzewanie, wentylowanie oraz osuszanie powietrza. Jednostki wewntrzne oraz zewntrzne naley zlokalizowa na poddaszu budynku. Powietrze nawiewne i wywiewane bdzie do pomieszcze za pomoc kanałów wentylacyjnych prowadzonych wewntrz przegród budowlanych budynku. Jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje si kratki wentylacyjne dwurzdowe ALWS-L-800x300-AL. wiee powietrze dostarczane bdzie za pomoc ciennej czerpni powietrza o wymiarze 400x800 montowanej w istniejcym otworze okiennym. wiee powietrze naley podłczy do czci ssawnej układu. Projektuje si 30% udział wieego powietrza w całkowitym powietrzu wentylacyjnym. Stosunek wieego powietrza do powietrza obiegowego regulowany jest za pomoc przepustnic powietrza zlokalizowanych na odpowiednich kanałach wentylacyjnych. Dokładn lokalizacj jednostek zewntrznych i wewntrznych oraz kanałów wentylacyjnych pokazano w czci rysunkowej. Dla kadego urzdzenia projektuje si sterownik nacienny typu PAR-30MAA, dziki któremu moliwe bdzie zaawansowane sterowanie całym systemem klimatyzacyjnowentylacyjnym. Lokalizacj sterownika naley uzgodni z Inwestorem podczas wykonywania instalacji. Wymagania techniczne klimatyzatora o wydajnoci chłodniczej 6,0kW: - klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu A - płynna regulacja wydajnoci grzewczej i chłodniczej poprzez zastosowanie sprarek inwerterowych - współczynnik EER (kw) niemniejszy ni 3,75 - współczynnik COP (kw) niemniejszy ni 4,00 - nominalna moc chłodnicza nie mniej ni 6,0 kw, - nominalna moc grzewcza nie mniej ni 7,0 kw, - wymiar jednostki zewntrznej nie wikszy ni 943x950x330 [mm] - poziom głonoci jednostki zewntrznej nie wicej ni 47 db - tryb normalny - poziom głonoci jednostki zewntrznej nie wicej ni 44 db - tryb cichy - poziom głonoci jednostki wewntrznej na najniszym biegu nie wicej ni 25 db - wydatek powietrza 14,5 18,0 21,0 m 3 /min [niski redni - wysoki] - spr dyspozycyjny jednostki wewntrznej regulowany piciostopniowo od 35Pa do 150Pa - waga jednostki zewntrznej nie wicej ni 67 kg - nominalny pobór mocy (dla chłodzenia) nie wicej ni 1,6 kw - nominalny pobór mocy (dla grzania) nie wicej ni 1,75 kw - zasilanie jednostki zewntrznej 1-fazowe - auto restart - zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 46 C - zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ + 21 C 5

6 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec czynnik chłodniczy R410A - certyfikat PHZ - gwarancja na urzdzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy załoeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujcej usług okresowych przegldów technicznych (płatnych) dwa razy do roku). Wymagania techniczne klimatyzatora o wydajnoci chłodniczej 10,0kW: - klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu A - płynna regulacja wydajnoci grzewczej i chłodniczej poprzez zastosowanie sprarek inwerterowych - współczynnik EER (kw) niemniejszy ni 3,61 - współczynnik COP (kw) niemniejszy ni 4,12 - nominalna moc chłodnicza nie mniej ni 10,0 kw, - nominalna moc grzewcza nie mniej ni 11,2 kw, - wymiar jednostki zewntrznej nie wikszy ni 1338x1050x330 [mm] - poziom głonoci jednostki zewntrznej nie wicej ni 49 db - tryb normalny - poziom głonoci jednostki zewntrznej nie wicej ni 46 db - tryb cichy - poziom głonoci jednostki wewntrznej na najniszym biegu nie wicej ni 29 db - wydatek powietrza 24,0 29,0 34,0 m 3 /min [niski redni - wysoki] - spr dyspozycyjny jednostki wewntrznej regulowany piciostopniowo od 35Pa do 150Pa - waga jednostki zewntrznej nie wicej ni 124 kg - nominalny pobór mocy (dla chłodzenia) nie wicej ni 2,77 kw - nominalny pobór mocy (dla grzania) nie wicej ni 2,72 kw - zasilanie jednostki zewntrznej 3-fazowe - auto restart - zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 46 C - zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ + 21 C - czynnik chłodniczy R410A 6

7 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Projektuje si rozprowadzenie powietrza z jednostek wewntrznych za pomoc prostoktnych kanałów wentylacyjnych typu A/I. Jako elementy nawiewne i wywiewne dobrano dwurzdowe kratki wentylacyjne produkcji Smay. Kanał doprowadzajcy wiee powietrze do czci ssawnej instalacji naley wykona z przewodów okrgłych typu Spiro. Przed przystpieniem do montau instalacji powietrznej naley sprawdzi lokalizacj kanałów oraz kratek wentylacyjnych tak aby wyeliminowa ewentualne kolizje. Przewody freonowe wykona z rur z miedzi chłodniczej łczonej na lut twardy. Do celów chłodniczych uywa tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadajcych si do cinie roboczych co najmniej 3000 kpa. W adnym wypadku nie wolno uywa rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowa na całej długoci izolacj typu FRIGO posiadajc certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych (odporna na temp 70 o C) gruboci 13 mm. Cało izolacji montowa tylko na suche i odtłuszczone powierzchnie rurocigów, po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelnoci. Kanały wentylacyjne prowadzone na poddaszu naley zaizolowa mat z wełny mineralnej jednostronnie pokryt foli aluminiow o gruboci 100mm np. Klimafix produkcji Rockwool. Kanały wentylacyjne prowadzone wewntrz pomieszcze (w przegrodach konstrukcyjnych) naley zaizolowa mat z wełny mineralnej jednostronnie pokryt foli aluminiow o gruboci 30mm np. Klimafix produkcji Rockwool Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach. Przewody instalacji freonowej systemu split naley mocowa do przegród budynku za pomoc typowych uchwytów instalacyjnych. Przy wykonywaniu instalacji zwróci uwag na rodzaj przegród istniejce instalacje, tak aby maksymalnie wyeliminowa kolizje. budowlanych oraz na Cało instalacji zamontowa zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Instalacja odprowadzenia skroplin Odprowadzenie skroplin z projektowanych klimatyzatorów projektuje si z rur PE o połczeniach klejonych. Woda odpływajca z tac ociekowych klimatyzatorów bdzie odprowadzana przewodami PE, a nastpnie przewodami zbiorczymi do wewntrznej instalacji kanalizacyjnej znajdujcej si na poddaszu. 7

8 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Przewody skroplin naley włcza do istniejcych instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfony kondensacyjne do urzdze klimatyzacyjnych z klap antyzapachow i rewizj. Przy montau stosowa kształtki typowe dla danego producenta rur. Przewody prowadzi ze spadkiem 1%. Kierunek spadków pokazano na rysunkach. Przed napełnieniem instalacji, naley przewody przedmucha spronym azotem technicznym. Nastpnie wykona prób szczelnoci oraz test osuszania próniowego. Test szczelnoci musi by zgodny z EN Po uzyskaniu pozytywnych prób instalacj napełni freonem R410A i przeprowadzi rozruch instalacji. Cinienie robocze wynosi 2,5 MPa. Rozruch urzdze tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta. 8

9 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Wytyczne budowlane: wykona konstrukcje wsporcze pod agregaty zewntrzne oraz jednostki wewntrzne. wykona w przegrodach budowlanych niezbdne otwory dla przeprowadzenia przewodów instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej oraz instalacji powietrznej. Wytyczne elektryczne: wykona instalacj elektryczn zasilajc urzdzenia. Pobór mocy przedstawiono w tabeli poniej: System Urzdzenie Zasilanie Nominalny pobór mocy [kw] Ilo [szt.] Miejsce doprowadzenia zasilania N1 N2 Jednostka zewntrzna PUHZ-RP60VHA4 Jednostka zewntrzna PUHZ-RP100YKA 230V~ 1,6 2 Poddasze budynku 400V~ 2,77 2 Poddasze budynku Sposób okablowania układów klimatyzacyjnych przedstawiono na załczonych schematach elektrycznych. 9

10 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Wytyczne eksploatacyjne: Praca instalacji odbywa si w pełni automatycznie. Rola obsługi sprowadza si do jej uruchomienia, wyłczenia, kontroli pracy, przegldów biecych i konserwacji filtrów. Wskazane jest, aby konserwacj wykonywał przeszkolony i upowaniony zespół serwisowy, a w trakcie montau nadzorowanego przez firm dostarczajc urzdzenia, naley przeprowadzi szkolenie pracowników, którzy przejm bezporedni nadzór i obsług instalacji w trakcie eksploatacji. Osoby zatrudnione przy obsłudze, dozorze, konserwacji i remoncie urzdze, zobowizane s do przestrzegania ogólnych przepisów i zalece BHP i p.po. opracowanych w oparciu o zbiór przepisów prawnych. 10

11 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec Cało robót wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe oraz Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji miedzianych zeszyt 10 COBRTI INSTAL, stycze Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uwaa si wszystko co zostało zapisane i narysowane. 3. Dopuszcza si przyjcie rozwizania zamiennego systemu innego producenta, równowanego lub lepszego, zapewniajcego załoone wymagania i rozwizania przyjte w niniejszej dokumentacji. Przyjte rozwizanie zamienne nie moe obnia komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i pisemnej akceptacji projektanta. 4. Rozruchu urzdze naley dokona w porozumieniu z producentem urzdze klimatyzacyjnych. 5. Rurocigi przez ciany prowadzi w tulejach ochronnych. 6. Agregaty chłodnicze systemu klimatyzacyjnego posadowi na konstrukcjach wsporczych mocowanych do fundamentu. 7. W przypadku kolizji z istniejcymi instalacjami zmian prowadzenia przewodów ustala na bieco w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z projektantem. Ewentualne zmiany nanie na dokumentacj powykonawcz. 8. Z uwagi na brak moliwoci pełnej inwentaryzacji w trakcie projektowania naley liczy si z wystpowaniem elementów konstrukcyjnych utrudniajcych prowadzenie przewodów powietrznych, w takim przypadku kolizje rozwizywane bd w trybie nadzoru autorskiego. 9. Wszystkie wbudowane produkty musz spełnia wymagania polskich przepisów i obowizujcych norm, w tym w szczególnoci przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 11

12 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Przed przystpieniem do wykonywania instalacji kanały oraz kształtki naley domierzy roboczo na budowie. Oznaczenia izolacji zastosowane w specyfikacji elementów: izolacja na zewntrz kanału wełn mineraln typu Klimafix o gruboci 100mm. IZ-30 izolacja na zewntrz kanału wełn mineraln typu Klimafix o gruboci 30mm. Lp. Nazwa elementu, wymiary Jm Ilo Producent/ Uwagi System N1 N1-1 Czerpnia cienna 400x800 szt. 2 Smay N1-2 Kanał A/I 400x800 L=300 szt. 2 N1-3 Dyfuzor 400x800/ Ø200 szt. 2 N1-4 Zawór zwrotny Ø200 szt. 2 N1-5 Kanał Spiro Ø200 L=450 szt. 4 N1-6 Kolano Ø200/45 szt. 4 N1-7 Kanał Spiro Ø200 L=1450 szt. 2 N1-8 Przepustnica jednopłaszczyznowa Ø200 szt. 2 N1-9 Króciec przyłczeniowy Ø200 szt. 2 N1-10 N1-11 Klimatyzator typu split: -jednostka wewntrzna kanałowa PEAD-RP60JAQ -jednostka zewntrzna PUHZ-RP60VHA4 -sterownik przewodowy PAR-30MAA -taca skroplin PAC-SG64DP-E Dyfuzor symetryczny 1060x180/400x180 L=500 Smay Alnor Alnor Alnor Alnor Alnor kpl. 2 Mitsubishi Electric szt. 2 N1-12 Kanał A/I 400x180 L=530 szt. 2 N1-13 Kolano 180x400/150x400/90 szt. 2 N1-14 Kanał A/I 400x150 L=2000 szt. 10 N1-15 Kolano 150x400/300x400/90 szt. 2 IZ-30 IZ-30 N1-16 Kratka wentylacyjna dwurzdowa szt. 2 Smay 12

13 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Lp. Nazwa elementu, wymiary Jm Ilo Producent/ Uwagi ALWS-L-400x300-AL System W1 W1-1 Kratka wentylacyjna dwurzdowa ALWS-L-400x300-AL szt. 2 Smay W1-2 Kolano 150x400/300x400/90 szt. 2 IZ-30 W1-3 Kanał A/I 400x150 L=2000 szt. 5 IZ-30 W1-4 Kolano 150x400/210x400/90 szt. 2 W1-5 Kanał A/I 400x210 L=1750 szt. 2 Przepustnica wielopłaszczyznowa W1-6 szt x210 z regulacj rczn W1-7 Kolano 400x210/90 szt. 2 Szyjka 150 i 210mm W1-8 Kolano 400x210/1060x210/90 szt. 2 W1-9 Kanał 1060x210 L=100 z rewizj do filtra klimatyzatora szt. 2 System N2 N2-1 Czerpnia cienna 400x800 szt. 2 Smay N2-2 Kanał A/I 400x800 L=300 szt. 2 N2-3 Dyfuzor 400x800/ Ø250 szt. 2 N2-4 Zawór zwrotny Ø250 szt. 2 N2-5 Kanał Spiro Ø250 L= szt. 1 N2-5a Kanał Spiro Ø250 L=1800 szt. 1 N2-6 Kolano Ø200/90 szt. 1 N2-7 Kanał Spiro Ø250 L=3000 szt. 1 N2-8 Przepustnica jednopłaszczyznowa Ø250 szt. 2 N2-9 Króciec przyłczeniowy Ø250 szt. 2 N2-10 Klimatyzator typu split: -jednostka wewntrzna kanałowa PEAD-RP100JAQ -jednostka zewntrzna PUHZ-RP100YKA Smay Alnor Alnor Alnor Alnor Alnor Alnor kpl. 2 Mitsubishi Electric 13

14 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Lp. Nazwa elementu, wymiary Jm Ilo Producent/ Uwagi -sterownik przewodowy PAR-30MAA -taca skroplin PAC-SH97DP-E N2-11 Kanał A/I 1360x180 L=580 szt. 2 N2-12 Kolano 1360x180/800x180/90 szt. 2 N2-13 Kanał A/I 800x180 L=630 szt. 2 N2-14 Kolano 180x800/150x800/90 szt. 2 N2-15 Kanał A/I 800x150 L=2000 szt. 10 N2-16 Kolano 150x800/300x800/90 szt. 2 N2-17 Kratka wentylacyjna dwurzdowa ALWS-L-800x300-AL IZ-30 szt. 2 Smay System W2 W2-1 Kratka wentylacyjna dwurzdowa ALWS-L-800x300-AL szt. 2 Smay W2-2 Kolano 150x800/300x800/90 szt. 2 IZ-30 W2-3 Kanał A/I 800x150 L=2000 szt. 10 IZ-30 W2-4 Kolano 150x800/210x800/90 szt. 2 W2-5 Kanał A/I 800x210 L=500 szt. 2 Przepustnica wielopłaszczyznowa W2-6 szt x210 z regulacj rczn W2-7 Kolano 800x210/1358x210/90 szt. 2 W2-8 N1a N1a N1b N1b N2a Kanał 1060x210 L=100 z rewizj do filtra klimatyzatora szt. 2 Instalacje freonowe Rura miedziana chłodnicza Ø9,52 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm mb Rura miedziana chłodnicza Ø15,88 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm mb Rura miedziana chłodnicza Ø9,52 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm mb Rura miedziana chłodnicza Ø15,88 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm mb Rura miedziana chłodnicza Ø9,52 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm mb

15 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Lp. Nazwa elementu, wymiary Jm Ilo Producent/ Uwagi N2a N2b N2b Rura miedziana chłodnicza Ø15,88 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm Rura miedziana chłodnicza Ø9,52 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm Rura miedziana chłodnicza Ø15,88 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm mb mb mb Instalacje odprowadzenie skroplin Rura PCV-U DN32 + kształtki mb. 12 NIBCO Rura PCV-U DN40 + kształtki mb. 50 NIBCO Syfon kondensacyjny do urzdze klimatyzacyjnych z klap antyzapachow i rewizj szt. 1-15

16 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Tomasz Wójtowicz Lublin, dnia OWIADCZENIE Projektanta * / Osoby sprawdzajcej * Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz z pózn. zm.) owiadczam, i projekt budowlano-wykonawczy: (nazwa projektu budowlanego) (inwestor) (adres inwestycji) opracowany: (data opracowania projektu) został sporzdzony zgodnie z obowizujcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.... podpis składajcego owiadczenie z piecz imienna niepotrzebne skreli 16

17 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec

18 PEAD-RP-JA Typ kanałowy INVERTER Opcja (PAR-SL97A-E) Jednostka zewnętrzna PUHZ-RP35/50 PUHZ-RP60/71 PUHZ-RP100/125/140 Rotacja Pracy Ograniczenie Prądu Ograniczenie wydajności JA V/200/250 Istniejące okablowania Odsysanie czynnika R-410A Jednostka wewnętrzna PEAD-RP35JA(L) PEAD-RP50JA(L) PEAD-RP60JA(L) PEAD-RP71JA(L) PEAD-RP100JA(L) PEAD-RP125JA(L) PEAD-RP140JA(L) Jednostka zewnętrzna (dedykowana) PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej wydajność nominalna kw 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00 min. maks. kw Chłodzenie pobór mocy nominalny kw 1,02 1,55 1,60 2,03 2,77 3,86 4,36 EER 3,53 3,23 3,75 3,50 3,61 3,24 3,21 klasa energ. A A A A A A A wydajność nominalna kw 4,10 6,00 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00 min. maks. kw Grzanie pobór mocy nominalny kw 1,10 1,56 1,75 2,00 2,72 3,50 4,04 COP 3,73 3,85 4,00 4,00 4,12 4,00 3,96 klasa energ. A A A A A A A wysokość mm wymiary szerokość mm głębokość mm Jednostka wewnętrzna masa kg 26(25) 28(27) 33(32) 33(32) 41(40) 43(42) 47(46) wydatek powietrza m3/min spręż Pa 35 / 50 / 70 / 100 / / 50 / 70 / 100 / / 50 / 70 / 100 / / 50 / 70 / 100 / / 50 / 70 / 100 / / 50 / 70 / 100 / / 50 / 70 / 100 / 150 poziom ciśnienia akustycznego db(a) wysokość mm wymiary szerokość mm głębokość mm 330 (+23) 330 (+23) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) Jednostka zewnętrzna masa 1faza / 3fazy kg 42 / - 42 / - 67 / - 67 / / / / 132 wydatek powietrza m3/min poziom ciśnienia chł. (cichy) akustycznego grzanie db(a) 44(41) (41) (44) (44) (46) (47) (47) - 52 maks. pobór prądu 1faza / 3fazy A 13 / - 13 / - 19 / - 19 / / / / 11 Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 16 / - 16 / - 25 / - 25 / - 32 / / / 16 Orurowanie chłodnicze średnica gaz / ciecz mm 12.7 / / / / / / / 9.52 maks. dł. / maks. różnica poziomów m 50 / / / / / / / 30 Zakres temperatur pracy jednostki chłodzenie o C -15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ +46 zewnętrznej grzanie o C -11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ +21 Agregaty możliwe do podłączenia: Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP100V(Y)HA2 PUHZ-HRP125YHA2 Power inverter PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA Standard inverter SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-P100V(Y)HA3 PUHZ-RP125V(Y)HA3 PUHZ-RP140V(Y)HA3 Inverter* MUZ-GE35VA MUZ-GE50VA MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA On/Off chłodząco/grzejący PUH-P71V(Y)HA PUH-P100V(Y)HA PUH-P125VHA PUH-P140VHA On/Off tylko chłodzący PU-P71V(Y)HA PU-P100V(Y)HA PU-P125VHA PU-P140VHA * agregaty możliwe do podłączenia wykraczające poza dedykowane kombinacje urządzeń Parametry podane dla warunków nominalnych: chłodzenie: t. wew. +27 O C DB/+19 O C WB; t. zewn. +35 O C DB grzanie: t. wew. +20 O C DB; t. zewn. +7 O C DB / +6 O C WB długość instalacji chłodniczej: 5m 63

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek pozwala na optymalne ukierunkowanie strumienia powietrza nawiewanego lub stosowanie ich jako element wywiewny. Kratki ALW i STW z pojedynczym rzêdem poziomych kierownic. Kierownice ustawiane indywidualnie. Kratki ALS i STS z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. Kierownice ustawiane indywidualnie. Kratki ALWS i STWS z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kierownice ustawiane indywidualnie. Kratki ALSW i STSW z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic pionowy. Kierownice ustawiane indywidualnie. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

30 Kratki wentylacyjne AL Wykonanie Ramka i ruchome kierownice kratek s¹ wykonane z aluminium anodyzowanego na kolor naturalny lub lakierowanego na kolor bia³y RAL9010. Na zamówienie mo liwe jest lakierowanie na inny kolor RAL. Konstrukcja ramki i kierownic Ramki i kierownice kratek dostêpne s¹ w wersji lekkiej lub zwyk³ej jak na rysunku. ALS ALW Zwyk³y ALSW ALWS Zwyk³y Monta Kratki mo na montowaæ do przegrody: - wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki - na niewidoczne z zewn¹trz zatrzaski + ramka monta owa lub skrzynka rozprê na - na montowane wewn¹trz kratki zamki monta owe + ramka monta owa lub skrzynka rozprê na Lekki Lekki UWAGA: W przypadku monta u w suficie zaleca siê stosowanie monta u wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki lub za pomoc¹ ramki monta owej i zamków monta owych. Maksymalne wymiary kratek z ramk¹ w wersji lekkiej to C 625 x D 625. Wymiary ALW ALS ALWS ALSW Typ zwyk³y Typ lekki Typ zwyk³y Typ lekki Typ zwyk³y Typ lekki Typ zwyk³y Typ lekki 272 w w w. s m a y. p l wersja 5.0.5

31 Kratki wentylacyjne ST Wykonanie Ramka kratki jest wykonana ze stali. Kierownice s¹ ruchome i w wersji standardowej wykonane z aluminium. Wykoñczenie standardowe obejmuje lakierowanie na kolor bia³y RAL9010. Na zamówienie mo liwe jest lakierowanie na inny kolor RAL oraz wykonanie specjalne z mosi¹dzu, miedzi, stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Konstrukcja ramki i kierownic Ramki i kierownice kratek dostêpne s¹ w wersji jednorzêdowej lub dwurzêdowej jak na rysunku. STW STS STSW STWS Monta Kratki mo na montowaæ do przegrody: - wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki - na niewidoczne z zewn¹trz zatrzaski + ramka monta owa lub skrzynka rozprê na - na montowane wewn¹trz kratki zamki monta owe + ramka monta owa lub skrzynka rozprê na UWAGA: W przypadku monta u w suficie zaleca siê stosowanie monta u wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki lub za pomoc¹ ramki monta owej i zamków monta owych. Wymiary STW STS STWS STSW wersja w w w. s m a y. p l 273

32 Wymiary, powierzchnie czynne, masa kratek AL/ST Poni ej podano standardowe wymiary kratek do monta u wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki. Na yczenie Zamawiaj¹cego mo liwe jest wykonanie kratek w wymiarze innym ni standardowy. C D ALS ALW ALSW ALWS STS STW STSW STWS ALS ALW ALSW ALWS STS STW STSW STWS A eff A eff A eff A eff A eff A eff Masa Masa Masa Masa Masa Masa [mm] [mm] m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 kg kg kg kg kg kg ,0027 0,0027 0,0019 0,0029 0,0029 0,0022 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, ,0052 0,0050 0,0036 0,0055 0,0053 0,0042 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0, ,0098 0,0095 0,0066 0,0103 0,0101 0,0078 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0, ,0143 0,0140 0,0097 0,0152 0,0149 0,0115 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0, ,0189 0,0185 0,0128 0,0200 0,0197 0,0152 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1, ,0235 0,0230 0,0159 0,0249 0,0245 0,0188 0,6 0,5 0,7 0,8 0,7 1, ,0281 0,0275 0,0189 0,0298 0,0293 0,0225 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 1, ,0372 0,0360 0,0246 0,0395 0,0385 0,0294 0,9 0,8 1,1 1,1 1,0 1, ,0464 0,0450 0,0308 0,0492 0,0481 0,0367 1,1 1,0 1,3 1,4 1,9 2, ,0555 0,0540 0,0369 0,5890 0,0577 0,0440 1,3 1,2 1,6 1,7 2,3 3, ,0094 0,0094 0,0068 0,0100 0,0100 0,0078 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, ,0178 0,0179 0,0126 0,0188 0,0190 0,0147 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0, ,0261 0,0264 0,0184 0,0277 0,0280 0,0215 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 1, ,0344 0,0349 0,0242 0,0365 0,0370 0,0284 0,7 0,6 0,9 0,9 0,8 1, ,0427 0,0434 0,0301 0,0454 0,0460 0,0353 0,8 0,7 1,1 1,0 1,0 1, ,0511 0,0519 0,0359 0,0543 0,0550 0,0421 0,9 0,9 1,3 1,2 1,1 2, ,0677 0,0680 0,0466 0,0720 0,0722 0,0551 1,2 1,1 1,6 1,5 1,4 2, ,0844 0,0850 0,0583 0,0897 0,0902 0,0688 1,5 1,4 2,0 1,9 2,4 3, ,1010 0,1020 0,0699 0,1074 0,1082 0,0825 1,7 1,6 2,4 2,2 2,9 3, ,0338 0,0338 0,0234 0,0358 0,0358 0,0275 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 1, ,0496 0,0498 0,0342 0,0527 0,0528 0,0404 0,8 0,8 1,1 1,0 1,0 1, ,0654 0,0658 0,0451 0,0695 0,0698 0,0533 1,0 1,0 1,5 1,3 1,3 2, ,0812 0,0818 0,0559 0,0864 0,0868 0,0661 1,2 1,1 1,8 1,5 1,6 3, ,0971 0,0978 0,0667 0,1033 0,1038 0,0790 1,4 1,3 2,1 1,8 1,8 3, ,1287 0,1280 0,0806 0,1370 0,1364 0,1033 1,8 1,7 2,7 2,3 2,3 4, ,1604 0,1600 0,1083 0,1707 0,1704 0,1290 2,2 2,1 3,4 2,9 3,5 4, ,1920 0,1920 0,1299 0,2044 0,2044 0,1547 2,6 2,5 4,1 3,4 4,1 5, ,0731 0,0731 0,0501 0,0777 0,0777 0,0593 1,0 1,0 1,6 1,4 1,4 2, ,0964 0,0966 0,0659 0,1025 0,1027 0,0781 1,3 1,3 2,0 1,7 1,8 3, ,1197 0,1201 0,0817 0,1274 0,1277 0,0970 1,6 1,5 2,5 2,1 2,2 4, ,1431 0,1436 0,0975 0,1523 0,1527 0,1158 1,8 1,8 2,9 2,4 2,5 4, ,1897 0,1880 0,1266 0,2020 0,2006 0,1515 2,4 2,3 3,8 3,1 3,2 6, ,2364 0,2350 0,1583 0,2517 0,2506 0,1892 2,9 2,9 4,8 3,9 4,5 6, ,2830 0,2820 0,1899 0,3014 0,3006 0,2269 3,4 3,4 5,7 4,6 5,3 7, ,1274 0,1274 0,0867 0,1355 0,1355 0,1030 1,6 1,6 2,6 2,1 2,3 4, ,1582 0,1584 0,1075 0,1684 0,1685 0,1278 1,9 1,9 3,2 2,6 2,7 5, ,1891 0,1894 0,1284 0,2013 0,2015 0,1527 2,3 2,2 3,8 3,0 3,2 6, ,2507 0,2480 0,1666 0,2670 0,2648 0,1997 2,9 2,9 4,9 3,9 4,1 8, ,3124 0,3100 0,2083 0,3327 0,3308 0,2494 3,6 3,6 6,2 4,8 5,5 7, ,3740 0,3720 0,2499 0,3984 0,3968 0,2991 4,2 4,2 7,3 5,7 6,5 8, ,1967 0,1967 0,1334 0,2094 0,2094 0,1587 2,3 2,3 3,9 3,1 3,3 6, ,2351 0,2352 0,1592 0,2503 0,2505 0,1896 2,7 2,7 4,6 3,7 3,9 7, ,3117 0,3080 0,2066 0,3320 0,3290 0,2479 3,5 3,5 6,0 4,7 5,0 8, ,3884 0,3850 0,2583 0,4137 0,4110 0,3096 4,3 4,4 7,6 5,8 6,6 9, ,4650 0,4620 0,3099 0,4954 0,4930 0,3713 5,1 5,1 9,0 6,9 7,8 10, ,2811 0,2811 0,1900 0,2993 0,2993 0,2264 3,2 3,2 5,4 4,3 4,6 8, ,3727 0,3680 0,2466 0,3970 0,3932 0,2961 4,1 4,0 7,1 5,5 5,9 10, ,4644 0,4600 0,3083 0,4947 0,4912 0,3698 5,0 5,1 9,0 6,8 7,6 11, ,5560 0,5520 0,3699 0,5924 0,5892 0,4435 5,9 6,0 10,6 8,1 9,0 12,0 2 Gdzie: C - szerokoœæ otworu monta owego w mm D - wysokoœæ otworu monta owego w mm A eff - powierzchnia czynna w m Masa - waga kratki w kg 274 w w w. s m a y. p l wersja 5.0.5

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA:

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA: 2 ZAWARTO OPRACOWANIA:. OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA 2. RYSUNKI: Schemat kotłowni gazowej instalacj solarn rys. nr Rzut parteru skala :00 rys. nr 2 Rzut fragmentu dachu skala :00 rys. nr 3 Schemat podł

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DO WENTYLACJI I KLIMATYZACJI CENNIK PRODUKTÓW. Aktualny od 01.01.2014 Ceny NETTO, nie zawierają podatku VAT.

PRODUKTY DO WENTYLACJI I KLIMATYZACJI CENNIK PRODUKTÓW. Aktualny od 01.01.2014 Ceny NETTO, nie zawierają podatku VAT. PRODUKTY DO WENTYLACJI I KLIMATYZACJI CENNIK PRODUKTÓW Aktualny od 01.01.2014 Ceny NETTO, nie zawierają podatku VAT. Ceny podane w EUR przeliczane są w dniu wystawienia faktury wg. tabeli kursu sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: SST Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa i modernizacja Hotelu GEM we Wrocławiu przy ul. Mianowskiego 2a - Instalacje sanitarne,wod-kan.,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 564/10 RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

BMS Serwis Sp. z o.o.

BMS Serwis Sp. z o.o. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 14 02-705 Warszawa www.bms-serwis.com bms@bms-serwis.com TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST-453.4.10 Wentylacja miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo