PROJEKT WYKONAWCZY Warszawa, ul. Szucha 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. 00-918 Warszawa, ul. Szucha 25"

Transkrypt

1 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 PROJEKT WYKONAWCZY Warszawa, ul. Szucha 25 1

2 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiza Wymagania techniczne urzdze klimatyzacyjnych Instalacja powietrzna Materiał Izolacja Wykonanie instalacji Próby i rozruch Wytyczne dla bran Uwagi wykonawcze i kocowe

3 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec Zlecenie Inwestora. - Wytyczne otrzymane od Inwestora. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Obowizujce normy i przepisy. Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji pomieszcze 101, 102, 103 w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie przy Al. Szucha 25. Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest utrzymanie wewntrz pomieszcze odpowiedniej temperatury powietrza wewntrznego oraz doprowadzenie wymaganej iloci powietrza wieego. Projekt wykonany został zgodnie z obowizujcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawiera on cz opisow i rysunkow. Opis ogólny Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła, które pochodzi głównie od promieniowania słonecznego przenikajcego przez powierzchnie przeszklone (okna, wietliki), powierzchnie nieprzeroczyste oraz od osób przebywajcych w pomieszczeniu. Ciepło jest wydzielane take przez urzdzenia elektroniczne i elektryczne, jest równie efektem ubocznym owietlenia pomieszcze. W niniejszym opracowaniu na potrzeby schłodzenia pomieszcze przewiduje si zastosowanie układów freonowych (czynnik R410A) w oparciu o systemy typu Split. Kady z zaprojektowanych systemów posiada indywidualne sterowanie jednostkami wewntrznymi przy pomocy sterownika naciennego. 3

4 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Parametry powietrza Parametry powietrza zewntrznego: LATO - temperatura zewntrzna tz = 35 o C - wilgotno wzgldna ϕ = 45 % LATO - temperatura wewntrzna tw = 24 o C ± 2 o C - wilgotno ϕ - wynikowa (dla wszystkich pomieszcze) SYSTEM NW1 - Pomieszczenie 101 i 103 Dla kadego z pomieszcze projektuje si odrbn instalacj wentylacji i klimatyzacji wykonan w oparciu o klimatyzator składajcy si z jednostki wewntrznej PEAD-RP60JAQ oraz jednostki zewntrznej PUHZ-RP60VHA4 produkcji Mitsubishi Electric. Urzdzenie to realizowa bdzie nastpujce tryby pracy: schładzanie, ogrzewanie, wentylowanie oraz osuszanie powietrza. Jednostki wewntrzne oraz zewntrzne naley zlokalizowa na poddaszu budynku. Powietrze nawiewne i wywiewane bdzie do pomieszcze za pomoc kanałów wentylacyjnych prowadzonych wewntrz przegród budowlanych budynku. Jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje si kratki wentylacyjne dwurzdowe ALWS-L- 400x300-AL. wiee powietrze dostarczane bdzie za pomoc ciennej czerpni powietrza o wymiarze 400x800 montowanej w istniejcym otworze okiennym. wiee powietrze naley podłczy do czci ssawnej układu. Projektuje si 30% udział wieego powietrza w całkowitym powietrzu wentylacyjnym. Stosunek wieego powietrza do powietrza obiegowego regulowany jest za pomoc przepustnic powietrza zlokalizowanych na odpowiednich kanałach wentylacyjnych. Dokładn lokalizacj jednostek zewntrznych i wewntrznych oraz kanałów wentylacyjnych pokazano w czci rysunkowej. Dla kadego urzdzenia projektuje si sterownik nacienny typu PAR-30MAA, dziki któremu moliwe bdzie zaawansowane sterowanie całym systemem klimatyzacyjnowentylacyjnym. Lokalizacj sterownika naley uzgodni z Inwestorem podczas wykonywania instalacji. SYSTEM NW2 - Pomieszczenie 102 Dla pomieszczenia 102 projektuje si instalacj wentylacji i klimatyzacji wykonan w oparciu o dwa niezalene układy. W skład kadego z układów wchodzi klimatyzator składajcy si z jednostki wewntrznej PEAD-RP100JAQ oraz jednostki zewntrznej PUHZ- RP100YKA produkcji Mitsubishi Electric. Urzdzenia te realizowa bd nastpujce tryby 4

5 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 pracy: schładzanie, ogrzewanie, wentylowanie oraz osuszanie powietrza. Jednostki wewntrzne oraz zewntrzne naley zlokalizowa na poddaszu budynku. Powietrze nawiewne i wywiewane bdzie do pomieszcze za pomoc kanałów wentylacyjnych prowadzonych wewntrz przegród budowlanych budynku. Jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje si kratki wentylacyjne dwurzdowe ALWS-L-800x300-AL. wiee powietrze dostarczane bdzie za pomoc ciennej czerpni powietrza o wymiarze 400x800 montowanej w istniejcym otworze okiennym. wiee powietrze naley podłczy do czci ssawnej układu. Projektuje si 30% udział wieego powietrza w całkowitym powietrzu wentylacyjnym. Stosunek wieego powietrza do powietrza obiegowego regulowany jest za pomoc przepustnic powietrza zlokalizowanych na odpowiednich kanałach wentylacyjnych. Dokładn lokalizacj jednostek zewntrznych i wewntrznych oraz kanałów wentylacyjnych pokazano w czci rysunkowej. Dla kadego urzdzenia projektuje si sterownik nacienny typu PAR-30MAA, dziki któremu moliwe bdzie zaawansowane sterowanie całym systemem klimatyzacyjnowentylacyjnym. Lokalizacj sterownika naley uzgodni z Inwestorem podczas wykonywania instalacji. Wymagania techniczne klimatyzatora o wydajnoci chłodniczej 6,0kW: - klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu A - płynna regulacja wydajnoci grzewczej i chłodniczej poprzez zastosowanie sprarek inwerterowych - współczynnik EER (kw) niemniejszy ni 3,75 - współczynnik COP (kw) niemniejszy ni 4,00 - nominalna moc chłodnicza nie mniej ni 6,0 kw, - nominalna moc grzewcza nie mniej ni 7,0 kw, - wymiar jednostki zewntrznej nie wikszy ni 943x950x330 [mm] - poziom głonoci jednostki zewntrznej nie wicej ni 47 db - tryb normalny - poziom głonoci jednostki zewntrznej nie wicej ni 44 db - tryb cichy - poziom głonoci jednostki wewntrznej na najniszym biegu nie wicej ni 25 db - wydatek powietrza 14,5 18,0 21,0 m 3 /min [niski redni - wysoki] - spr dyspozycyjny jednostki wewntrznej regulowany piciostopniowo od 35Pa do 150Pa - waga jednostki zewntrznej nie wicej ni 67 kg - nominalny pobór mocy (dla chłodzenia) nie wicej ni 1,6 kw - nominalny pobór mocy (dla grzania) nie wicej ni 1,75 kw - zasilanie jednostki zewntrznej 1-fazowe - auto restart - zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 46 C - zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ + 21 C 5

6 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec czynnik chłodniczy R410A - certyfikat PHZ - gwarancja na urzdzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy załoeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujcej usług okresowych przegldów technicznych (płatnych) dwa razy do roku). Wymagania techniczne klimatyzatora o wydajnoci chłodniczej 10,0kW: - klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu A - płynna regulacja wydajnoci grzewczej i chłodniczej poprzez zastosowanie sprarek inwerterowych - współczynnik EER (kw) niemniejszy ni 3,61 - współczynnik COP (kw) niemniejszy ni 4,12 - nominalna moc chłodnicza nie mniej ni 10,0 kw, - nominalna moc grzewcza nie mniej ni 11,2 kw, - wymiar jednostki zewntrznej nie wikszy ni 1338x1050x330 [mm] - poziom głonoci jednostki zewntrznej nie wicej ni 49 db - tryb normalny - poziom głonoci jednostki zewntrznej nie wicej ni 46 db - tryb cichy - poziom głonoci jednostki wewntrznej na najniszym biegu nie wicej ni 29 db - wydatek powietrza 24,0 29,0 34,0 m 3 /min [niski redni - wysoki] - spr dyspozycyjny jednostki wewntrznej regulowany piciostopniowo od 35Pa do 150Pa - waga jednostki zewntrznej nie wicej ni 124 kg - nominalny pobór mocy (dla chłodzenia) nie wicej ni 2,77 kw - nominalny pobór mocy (dla grzania) nie wicej ni 2,72 kw - zasilanie jednostki zewntrznej 3-fazowe - auto restart - zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 46 C - zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ + 21 C - czynnik chłodniczy R410A 6

7 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Projektuje si rozprowadzenie powietrza z jednostek wewntrznych za pomoc prostoktnych kanałów wentylacyjnych typu A/I. Jako elementy nawiewne i wywiewne dobrano dwurzdowe kratki wentylacyjne produkcji Smay. Kanał doprowadzajcy wiee powietrze do czci ssawnej instalacji naley wykona z przewodów okrgłych typu Spiro. Przed przystpieniem do montau instalacji powietrznej naley sprawdzi lokalizacj kanałów oraz kratek wentylacyjnych tak aby wyeliminowa ewentualne kolizje. Przewody freonowe wykona z rur z miedzi chłodniczej łczonej na lut twardy. Do celów chłodniczych uywa tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadajcych si do cinie roboczych co najmniej 3000 kpa. W adnym wypadku nie wolno uywa rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowa na całej długoci izolacj typu FRIGO posiadajc certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych (odporna na temp 70 o C) gruboci 13 mm. Cało izolacji montowa tylko na suche i odtłuszczone powierzchnie rurocigów, po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelnoci. Kanały wentylacyjne prowadzone na poddaszu naley zaizolowa mat z wełny mineralnej jednostronnie pokryt foli aluminiow o gruboci 100mm np. Klimafix produkcji Rockwool. Kanały wentylacyjne prowadzone wewntrz pomieszcze (w przegrodach konstrukcyjnych) naley zaizolowa mat z wełny mineralnej jednostronnie pokryt foli aluminiow o gruboci 30mm np. Klimafix produkcji Rockwool Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach. Przewody instalacji freonowej systemu split naley mocowa do przegród budynku za pomoc typowych uchwytów instalacyjnych. Przy wykonywaniu instalacji zwróci uwag na rodzaj przegród istniejce instalacje, tak aby maksymalnie wyeliminowa kolizje. budowlanych oraz na Cało instalacji zamontowa zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Instalacja odprowadzenia skroplin Odprowadzenie skroplin z projektowanych klimatyzatorów projektuje si z rur PE o połczeniach klejonych. Woda odpływajca z tac ociekowych klimatyzatorów bdzie odprowadzana przewodami PE, a nastpnie przewodami zbiorczymi do wewntrznej instalacji kanalizacyjnej znajdujcej si na poddaszu. 7

8 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Przewody skroplin naley włcza do istniejcych instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfony kondensacyjne do urzdze klimatyzacyjnych z klap antyzapachow i rewizj. Przy montau stosowa kształtki typowe dla danego producenta rur. Przewody prowadzi ze spadkiem 1%. Kierunek spadków pokazano na rysunkach. Przed napełnieniem instalacji, naley przewody przedmucha spronym azotem technicznym. Nastpnie wykona prób szczelnoci oraz test osuszania próniowego. Test szczelnoci musi by zgodny z EN Po uzyskaniu pozytywnych prób instalacj napełni freonem R410A i przeprowadzi rozruch instalacji. Cinienie robocze wynosi 2,5 MPa. Rozruch urzdze tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta. 8

9 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Wytyczne budowlane: wykona konstrukcje wsporcze pod agregaty zewntrzne oraz jednostki wewntrzne. wykona w przegrodach budowlanych niezbdne otwory dla przeprowadzenia przewodów instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej oraz instalacji powietrznej. Wytyczne elektryczne: wykona instalacj elektryczn zasilajc urzdzenia. Pobór mocy przedstawiono w tabeli poniej: System Urzdzenie Zasilanie Nominalny pobór mocy [kw] Ilo [szt.] Miejsce doprowadzenia zasilania N1 N2 Jednostka zewntrzna PUHZ-RP60VHA4 Jednostka zewntrzna PUHZ-RP100YKA 230V~ 1,6 2 Poddasze budynku 400V~ 2,77 2 Poddasze budynku Sposób okablowania układów klimatyzacyjnych przedstawiono na załczonych schematach elektrycznych. 9

10 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Wytyczne eksploatacyjne: Praca instalacji odbywa si w pełni automatycznie. Rola obsługi sprowadza si do jej uruchomienia, wyłczenia, kontroli pracy, przegldów biecych i konserwacji filtrów. Wskazane jest, aby konserwacj wykonywał przeszkolony i upowaniony zespół serwisowy, a w trakcie montau nadzorowanego przez firm dostarczajc urzdzenia, naley przeprowadzi szkolenie pracowników, którzy przejm bezporedni nadzór i obsług instalacji w trakcie eksploatacji. Osoby zatrudnione przy obsłudze, dozorze, konserwacji i remoncie urzdze, zobowizane s do przestrzegania ogólnych przepisów i zalece BHP i p.po. opracowanych w oparciu o zbiór przepisów prawnych. 10

11 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec Cało robót wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe oraz Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji miedzianych zeszyt 10 COBRTI INSTAL, stycze Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uwaa si wszystko co zostało zapisane i narysowane. 3. Dopuszcza si przyjcie rozwizania zamiennego systemu innego producenta, równowanego lub lepszego, zapewniajcego załoone wymagania i rozwizania przyjte w niniejszej dokumentacji. Przyjte rozwizanie zamienne nie moe obnia komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i pisemnej akceptacji projektanta. 4. Rozruchu urzdze naley dokona w porozumieniu z producentem urzdze klimatyzacyjnych. 5. Rurocigi przez ciany prowadzi w tulejach ochronnych. 6. Agregaty chłodnicze systemu klimatyzacyjnego posadowi na konstrukcjach wsporczych mocowanych do fundamentu. 7. W przypadku kolizji z istniejcymi instalacjami zmian prowadzenia przewodów ustala na bieco w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z projektantem. Ewentualne zmiany nanie na dokumentacj powykonawcz. 8. Z uwagi na brak moliwoci pełnej inwentaryzacji w trakcie projektowania naley liczy si z wystpowaniem elementów konstrukcyjnych utrudniajcych prowadzenie przewodów powietrznych, w takim przypadku kolizje rozwizywane bd w trybie nadzoru autorskiego. 9. Wszystkie wbudowane produkty musz spełnia wymagania polskich przepisów i obowizujcych norm, w tym w szczególnoci przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 11

12 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Przed przystpieniem do wykonywania instalacji kanały oraz kształtki naley domierzy roboczo na budowie. Oznaczenia izolacji zastosowane w specyfikacji elementów: izolacja na zewntrz kanału wełn mineraln typu Klimafix o gruboci 100mm. IZ-30 izolacja na zewntrz kanału wełn mineraln typu Klimafix o gruboci 30mm. Lp. Nazwa elementu, wymiary Jm Ilo Producent/ Uwagi System N1 N1-1 Czerpnia cienna 400x800 szt. 2 Smay N1-2 Kanał A/I 400x800 L=300 szt. 2 N1-3 Dyfuzor 400x800/ Ø200 szt. 2 N1-4 Zawór zwrotny Ø200 szt. 2 N1-5 Kanał Spiro Ø200 L=450 szt. 4 N1-6 Kolano Ø200/45 szt. 4 N1-7 Kanał Spiro Ø200 L=1450 szt. 2 N1-8 Przepustnica jednopłaszczyznowa Ø200 szt. 2 N1-9 Króciec przyłczeniowy Ø200 szt. 2 N1-10 N1-11 Klimatyzator typu split: -jednostka wewntrzna kanałowa PEAD-RP60JAQ -jednostka zewntrzna PUHZ-RP60VHA4 -sterownik przewodowy PAR-30MAA -taca skroplin PAC-SG64DP-E Dyfuzor symetryczny 1060x180/400x180 L=500 Smay Alnor Alnor Alnor Alnor Alnor kpl. 2 Mitsubishi Electric szt. 2 N1-12 Kanał A/I 400x180 L=530 szt. 2 N1-13 Kolano 180x400/150x400/90 szt. 2 N1-14 Kanał A/I 400x150 L=2000 szt. 10 N1-15 Kolano 150x400/300x400/90 szt. 2 IZ-30 IZ-30 N1-16 Kratka wentylacyjna dwurzdowa szt. 2 Smay 12

13 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Lp. Nazwa elementu, wymiary Jm Ilo Producent/ Uwagi ALWS-L-400x300-AL System W1 W1-1 Kratka wentylacyjna dwurzdowa ALWS-L-400x300-AL szt. 2 Smay W1-2 Kolano 150x400/300x400/90 szt. 2 IZ-30 W1-3 Kanał A/I 400x150 L=2000 szt. 5 IZ-30 W1-4 Kolano 150x400/210x400/90 szt. 2 W1-5 Kanał A/I 400x210 L=1750 szt. 2 Przepustnica wielopłaszczyznowa W1-6 szt x210 z regulacj rczn W1-7 Kolano 400x210/90 szt. 2 Szyjka 150 i 210mm W1-8 Kolano 400x210/1060x210/90 szt. 2 W1-9 Kanał 1060x210 L=100 z rewizj do filtra klimatyzatora szt. 2 System N2 N2-1 Czerpnia cienna 400x800 szt. 2 Smay N2-2 Kanał A/I 400x800 L=300 szt. 2 N2-3 Dyfuzor 400x800/ Ø250 szt. 2 N2-4 Zawór zwrotny Ø250 szt. 2 N2-5 Kanał Spiro Ø250 L= szt. 1 N2-5a Kanał Spiro Ø250 L=1800 szt. 1 N2-6 Kolano Ø200/90 szt. 1 N2-7 Kanał Spiro Ø250 L=3000 szt. 1 N2-8 Przepustnica jednopłaszczyznowa Ø250 szt. 2 N2-9 Króciec przyłczeniowy Ø250 szt. 2 N2-10 Klimatyzator typu split: -jednostka wewntrzna kanałowa PEAD-RP100JAQ -jednostka zewntrzna PUHZ-RP100YKA Smay Alnor Alnor Alnor Alnor Alnor Alnor kpl. 2 Mitsubishi Electric 13

14 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Lp. Nazwa elementu, wymiary Jm Ilo Producent/ Uwagi -sterownik przewodowy PAR-30MAA -taca skroplin PAC-SH97DP-E N2-11 Kanał A/I 1360x180 L=580 szt. 2 N2-12 Kolano 1360x180/800x180/90 szt. 2 N2-13 Kanał A/I 800x180 L=630 szt. 2 N2-14 Kolano 180x800/150x800/90 szt. 2 N2-15 Kanał A/I 800x150 L=2000 szt. 10 N2-16 Kolano 150x800/300x800/90 szt. 2 N2-17 Kratka wentylacyjna dwurzdowa ALWS-L-800x300-AL IZ-30 szt. 2 Smay System W2 W2-1 Kratka wentylacyjna dwurzdowa ALWS-L-800x300-AL szt. 2 Smay W2-2 Kolano 150x800/300x800/90 szt. 2 IZ-30 W2-3 Kanał A/I 800x150 L=2000 szt. 10 IZ-30 W2-4 Kolano 150x800/210x800/90 szt. 2 W2-5 Kanał A/I 800x210 L=500 szt. 2 Przepustnica wielopłaszczyznowa W2-6 szt x210 z regulacj rczn W2-7 Kolano 800x210/1358x210/90 szt. 2 W2-8 N1a N1a N1b N1b N2a Kanał 1060x210 L=100 z rewizj do filtra klimatyzatora szt. 2 Instalacje freonowe Rura miedziana chłodnicza Ø9,52 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm mb Rura miedziana chłodnicza Ø15,88 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm mb Rura miedziana chłodnicza Ø9,52 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm mb Rura miedziana chłodnicza Ø15,88 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm mb Rura miedziana chłodnicza Ø9,52 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm mb

15 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Lp. Nazwa elementu, wymiary Jm Ilo Producent/ Uwagi N2a N2b N2b Rura miedziana chłodnicza Ø15,88 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm Rura miedziana chłodnicza Ø9,52 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm Rura miedziana chłodnicza Ø15,88 + izolacja K-FLEX Frigo gr.=13mm mb mb mb Instalacje odprowadzenie skroplin Rura PCV-U DN32 + kształtki mb. 12 NIBCO Rura PCV-U DN40 + kształtki mb. 50 NIBCO Syfon kondensacyjny do urzdze klimatyzacyjnych z klap antyzapachow i rewizj szt. 1-15

16 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec 2012 Tomasz Wójtowicz Lublin, dnia OWIADCZENIE Projektanta * / Osoby sprawdzajcej * Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz z pózn. zm.) owiadczam, i projekt budowlano-wykonawczy: (nazwa projektu budowlanego) (inwestor) (adres inwestycji) opracowany: (data opracowania projektu) został sporzdzony zgodnie z obowizujcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.... podpis składajcego owiadczenie z piecz imienna niepotrzebne skreli 16

17 Remont trzech sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie instalacja klimatyzacji Marzec

18 PEAD-RP-JA Typ kanałowy INVERTER Opcja (PAR-SL97A-E) Jednostka zewnętrzna PUHZ-RP35/50 PUHZ-RP60/71 PUHZ-RP100/125/140 Rotacja Pracy Ograniczenie Prądu Ograniczenie wydajności JA V/200/250 Istniejące okablowania Odsysanie czynnika R-410A Jednostka wewnętrzna PEAD-RP35JA(L) PEAD-RP50JA(L) PEAD-RP60JA(L) PEAD-RP71JA(L) PEAD-RP100JA(L) PEAD-RP125JA(L) PEAD-RP140JA(L) Jednostka zewnętrzna (dedykowana) PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej wydajność nominalna kw 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00 min. maks. kw Chłodzenie pobór mocy nominalny kw 1,02 1,55 1,60 2,03 2,77 3,86 4,36 EER 3,53 3,23 3,75 3,50 3,61 3,24 3,21 klasa energ. A A A A A A A wydajność nominalna kw 4,10 6,00 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00 min. maks. kw Grzanie pobór mocy nominalny kw 1,10 1,56 1,75 2,00 2,72 3,50 4,04 COP 3,73 3,85 4,00 4,00 4,12 4,00 3,96 klasa energ. A A A A A A A wysokość mm wymiary szerokość mm głębokość mm Jednostka wewnętrzna masa kg 26(25) 28(27) 33(32) 33(32) 41(40) 43(42) 47(46) wydatek powietrza m3/min spręż Pa 35 / 50 / 70 / 100 / / 50 / 70 / 100 / / 50 / 70 / 100 / / 50 / 70 / 100 / / 50 / 70 / 100 / / 50 / 70 / 100 / / 50 / 70 / 100 / 150 poziom ciśnienia akustycznego db(a) wysokość mm wymiary szerokość mm głębokość mm 330 (+23) 330 (+23) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) Jednostka zewnętrzna masa 1faza / 3fazy kg 42 / - 42 / - 67 / - 67 / / / / 132 wydatek powietrza m3/min poziom ciśnienia chł. (cichy) akustycznego grzanie db(a) 44(41) (41) (44) (44) (46) (47) (47) - 52 maks. pobór prądu 1faza / 3fazy A 13 / - 13 / - 19 / - 19 / / / / 11 Wielkość zabezpieczenia elektrycznego 1faza / 3fazy A 16 / - 16 / - 25 / - 25 / - 32 / / / 16 Orurowanie chłodnicze średnica gaz / ciecz mm 12.7 / / / / / / / 9.52 maks. dł. / maks. różnica poziomów m 50 / / / / / / / 30 Zakres temperatur pracy jednostki chłodzenie o C -15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ +46 zewnętrznej grzanie o C -11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ +21 Agregaty możliwe do podłączenia: Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP100V(Y)HA2 PUHZ-HRP125YHA2 Power inverter PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KA Standard inverter SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-P100V(Y)HA3 PUHZ-RP125V(Y)HA3 PUHZ-RP140V(Y)HA3 Inverter* MUZ-GE35VA MUZ-GE50VA MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA On/Off chłodząco/grzejący PUH-P71V(Y)HA PUH-P100V(Y)HA PUH-P125VHA PUH-P140VHA On/Off tylko chłodzący PU-P71V(Y)HA PU-P100V(Y)HA PU-P125VHA PU-P140VHA * agregaty możliwe do podłączenia wykraczające poza dedykowane kombinacje urządzeń Parametry podane dla warunków nominalnych: chłodzenie: t. wew. +27 O C DB/+19 O C WB; t. zewn. +35 O C DB grzanie: t. wew. +20 O C DB; t. zewn. +7 O C DB / +6 O C WB długość instalacji chłodniczej: 5m 63

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek pozwala na optymalne ukierunkowanie strumienia powietrza nawiewanego lub stosowanie ich jako element wywiewny. Kratki ALW i STW z pojedynczym rzêdem poziomych kierownic. Kierownice ustawiane indywidualnie. Kratki ALS i STS z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. Kierownice ustawiane indywidualnie. Kratki ALWS i STWS z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kierownice ustawiane indywidualnie. Kratki ALSW i STSW z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic pionowy. Kierownice ustawiane indywidualnie. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

30 Kratki wentylacyjne AL Wykonanie Ramka i ruchome kierownice kratek s¹ wykonane z aluminium anodyzowanego na kolor naturalny lub lakierowanego na kolor bia³y RAL9010. Na zamówienie mo liwe jest lakierowanie na inny kolor RAL. Konstrukcja ramki i kierownic Ramki i kierownice kratek dostêpne s¹ w wersji lekkiej lub zwyk³ej jak na rysunku. ALS ALW Zwyk³y ALSW ALWS Zwyk³y Monta Kratki mo na montowaæ do przegrody: - wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki - na niewidoczne z zewn¹trz zatrzaski + ramka monta owa lub skrzynka rozprê na - na montowane wewn¹trz kratki zamki monta owe + ramka monta owa lub skrzynka rozprê na Lekki Lekki UWAGA: W przypadku monta u w suficie zaleca siê stosowanie monta u wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki lub za pomoc¹ ramki monta owej i zamków monta owych. Maksymalne wymiary kratek z ramk¹ w wersji lekkiej to C 625 x D 625. Wymiary ALW ALS ALWS ALSW Typ zwyk³y Typ lekki Typ zwyk³y Typ lekki Typ zwyk³y Typ lekki Typ zwyk³y Typ lekki 272 w w w. s m a y. p l wersja 5.0.5

31 Kratki wentylacyjne ST Wykonanie Ramka kratki jest wykonana ze stali. Kierownice s¹ ruchome i w wersji standardowej wykonane z aluminium. Wykoñczenie standardowe obejmuje lakierowanie na kolor bia³y RAL9010. Na zamówienie mo liwe jest lakierowanie na inny kolor RAL oraz wykonanie specjalne z mosi¹dzu, miedzi, stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Konstrukcja ramki i kierownic Ramki i kierownice kratek dostêpne s¹ w wersji jednorzêdowej lub dwurzêdowej jak na rysunku. STW STS STSW STWS Monta Kratki mo na montowaæ do przegrody: - wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki - na niewidoczne z zewn¹trz zatrzaski + ramka monta owa lub skrzynka rozprê na - na montowane wewn¹trz kratki zamki monta owe + ramka monta owa lub skrzynka rozprê na UWAGA: W przypadku monta u w suficie zaleca siê stosowanie monta u wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki lub za pomoc¹ ramki monta owej i zamków monta owych. Wymiary STW STS STWS STSW wersja w w w. s m a y. p l 273

32 Wymiary, powierzchnie czynne, masa kratek AL/ST Poni ej podano standardowe wymiary kratek do monta u wkrêtami poprzez otwory w ramce kratki. Na yczenie Zamawiaj¹cego mo liwe jest wykonanie kratek w wymiarze innym ni standardowy. C D ALS ALW ALSW ALWS STS STW STSW STWS ALS ALW ALSW ALWS STS STW STSW STWS A eff A eff A eff A eff A eff A eff Masa Masa Masa Masa Masa Masa [mm] [mm] m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 kg kg kg kg kg kg ,0027 0,0027 0,0019 0,0029 0,0029 0,0022 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, ,0052 0,0050 0,0036 0,0055 0,0053 0,0042 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0, ,0098 0,0095 0,0066 0,0103 0,0101 0,0078 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0, ,0143 0,0140 0,0097 0,0152 0,0149 0,0115 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0, ,0189 0,0185 0,0128 0,0200 0,0197 0,0152 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1, ,0235 0,0230 0,0159 0,0249 0,0245 0,0188 0,6 0,5 0,7 0,8 0,7 1, ,0281 0,0275 0,0189 0,0298 0,0293 0,0225 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 1, ,0372 0,0360 0,0246 0,0395 0,0385 0,0294 0,9 0,8 1,1 1,1 1,0 1, ,0464 0,0450 0,0308 0,0492 0,0481 0,0367 1,1 1,0 1,3 1,4 1,9 2, ,0555 0,0540 0,0369 0,5890 0,0577 0,0440 1,3 1,2 1,6 1,7 2,3 3, ,0094 0,0094 0,0068 0,0100 0,0100 0,0078 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, ,0178 0,0179 0,0126 0,0188 0,0190 0,0147 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0, ,0261 0,0264 0,0184 0,0277 0,0280 0,0215 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 1, ,0344 0,0349 0,0242 0,0365 0,0370 0,0284 0,7 0,6 0,9 0,9 0,8 1, ,0427 0,0434 0,0301 0,0454 0,0460 0,0353 0,8 0,7 1,1 1,0 1,0 1, ,0511 0,0519 0,0359 0,0543 0,0550 0,0421 0,9 0,9 1,3 1,2 1,1 2, ,0677 0,0680 0,0466 0,0720 0,0722 0,0551 1,2 1,1 1,6 1,5 1,4 2, ,0844 0,0850 0,0583 0,0897 0,0902 0,0688 1,5 1,4 2,0 1,9 2,4 3, ,1010 0,1020 0,0699 0,1074 0,1082 0,0825 1,7 1,6 2,4 2,2 2,9 3, ,0338 0,0338 0,0234 0,0358 0,0358 0,0275 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 1, ,0496 0,0498 0,0342 0,0527 0,0528 0,0404 0,8 0,8 1,1 1,0 1,0 1, ,0654 0,0658 0,0451 0,0695 0,0698 0,0533 1,0 1,0 1,5 1,3 1,3 2, ,0812 0,0818 0,0559 0,0864 0,0868 0,0661 1,2 1,1 1,8 1,5 1,6 3, ,0971 0,0978 0,0667 0,1033 0,1038 0,0790 1,4 1,3 2,1 1,8 1,8 3, ,1287 0,1280 0,0806 0,1370 0,1364 0,1033 1,8 1,7 2,7 2,3 2,3 4, ,1604 0,1600 0,1083 0,1707 0,1704 0,1290 2,2 2,1 3,4 2,9 3,5 4, ,1920 0,1920 0,1299 0,2044 0,2044 0,1547 2,6 2,5 4,1 3,4 4,1 5, ,0731 0,0731 0,0501 0,0777 0,0777 0,0593 1,0 1,0 1,6 1,4 1,4 2, ,0964 0,0966 0,0659 0,1025 0,1027 0,0781 1,3 1,3 2,0 1,7 1,8 3, ,1197 0,1201 0,0817 0,1274 0,1277 0,0970 1,6 1,5 2,5 2,1 2,2 4, ,1431 0,1436 0,0975 0,1523 0,1527 0,1158 1,8 1,8 2,9 2,4 2,5 4, ,1897 0,1880 0,1266 0,2020 0,2006 0,1515 2,4 2,3 3,8 3,1 3,2 6, ,2364 0,2350 0,1583 0,2517 0,2506 0,1892 2,9 2,9 4,8 3,9 4,5 6, ,2830 0,2820 0,1899 0,3014 0,3006 0,2269 3,4 3,4 5,7 4,6 5,3 7, ,1274 0,1274 0,0867 0,1355 0,1355 0,1030 1,6 1,6 2,6 2,1 2,3 4, ,1582 0,1584 0,1075 0,1684 0,1685 0,1278 1,9 1,9 3,2 2,6 2,7 5, ,1891 0,1894 0,1284 0,2013 0,2015 0,1527 2,3 2,2 3,8 3,0 3,2 6, ,2507 0,2480 0,1666 0,2670 0,2648 0,1997 2,9 2,9 4,9 3,9 4,1 8, ,3124 0,3100 0,2083 0,3327 0,3308 0,2494 3,6 3,6 6,2 4,8 5,5 7, ,3740 0,3720 0,2499 0,3984 0,3968 0,2991 4,2 4,2 7,3 5,7 6,5 8, ,1967 0,1967 0,1334 0,2094 0,2094 0,1587 2,3 2,3 3,9 3,1 3,3 6, ,2351 0,2352 0,1592 0,2503 0,2505 0,1896 2,7 2,7 4,6 3,7 3,9 7, ,3117 0,3080 0,2066 0,3320 0,3290 0,2479 3,5 3,5 6,0 4,7 5,0 8, ,3884 0,3850 0,2583 0,4137 0,4110 0,3096 4,3 4,4 7,6 5,8 6,6 9, ,4650 0,4620 0,3099 0,4954 0,4930 0,3713 5,1 5,1 9,0 6,9 7,8 10, ,2811 0,2811 0,1900 0,2993 0,2993 0,2264 3,2 3,2 5,4 4,3 4,6 8, ,3727 0,3680 0,2466 0,3970 0,3932 0,2961 4,1 4,0 7,1 5,5 5,9 10, ,4644 0,4600 0,3083 0,4947 0,4912 0,3698 5,0 5,1 9,0 6,8 7,6 11, ,5560 0,5520 0,3699 0,5924 0,5892 0,4435 5,9 6,0 10,6 8,1 9,0 12,0 2 Gdzie: C - szerokoœæ otworu monta owego w mm D - wysokoœæ otworu monta owego w mm A eff - powierzchnia czynna w m Masa - waga kratki w kg 274 w w w. s m a y. p l wersja 5.0.5

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Mog¹ byæ stosowane jako element

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP Atest Higieniczny: HK/B/1121/01/2007 CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

ALF STF-H. Kratki aluminiowe STF-H. Wyposa one w nieruchome kierownice o k¹cie wyp³ywu powietrza 0 stopni.

ALF STF-H. Kratki aluminiowe STF-H. Wyposa one w nieruchome kierownice o k¹cie wyp³ywu powietrza 0 stopni. Kratki pod³ogowe ALF STF-H Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1704/03/2007 Kratki wentylacyjne ALF i STF-H s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie Inwestor : Ośrodek Leczenia

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

NS9. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS9. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami nemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS9 NS9 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Model PUHY-HP400YSHM SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie Wydajność chłodnicza [kw] nie mniejsza niż 45,00 pobór prądu [kw] nie większy niż 12,86 EER nie mniejszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Kratka ścienna ST-W/G z ruchomymi lamelami

Kratka ścienna ST-W/G z ruchomymi lamelami Opis i zastosowanie Kratka ścienna ST-W/G z ruchomymi lamelami Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna posiada jeden rząd ruchomych lamel osadzonych w ramce czołowej w układzie poziomym oraz przepustnicę

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50 W WENTYLACJA 1 Spis zawartoci Strona tytułowa Opis techniczny str. 1 do 5 Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50 Rzut dachu skala 1:50 Przekrój B-B skala 1:50 Przekrój A-A skala 1:50 Załczniki: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury PROJEKT BUDOWLANY Temat: Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Plac Poniatowskiego 10 86-120 Pruszcz Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Standardowo kratka wykonana jest ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Na zamówienie możliwe jest wykonanie

Standardowo kratka wykonana jest ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Na zamówienie możliwe jest wykonanie Opis i zastosowanie Kratki wentylacyjne KSL spełniają funkcję nawiewno-wywiewną i wyrównawczo-przepływową. Kratki posiadają nieruchome żaluzje, w znacznym stopniu przesłaniające widoczność. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

Kratka ścienna ST-W z ruchomymi lamelami

Kratka ścienna ST-W z ruchomymi lamelami Opis i zastosowanie Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna posiada jeden rząd ruchomych lamel osadzonych w ramce czołowej w układzie poziomym. Zastosowanie w instalacjach nisko- i średniociśnieniowych.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY

NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY Przeznaczenie: Nawiewnik szczelinowy NSAL-70 jest przeznaczony do nawiewu powietrza w pomieszczeniach wymagających wysokiego komfortu (m.in. biura, obiekty użyteczności publicznej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE INWESTOR Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara.

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. 2.3. Izolacja i próby instalacji c.o Instalacj c.o naley izolowa cieplnie: - pion

Bardziej szczegółowo

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Temat Klimatyzacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, I Pietro, Budynek Główny Branża Klimatyzacja Obiekt

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Temat: Inwestor: PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z REMONTEM AULI W I LO W TARNOWIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. PIŁSUDSKIEGO 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG KOMERYCJNE SPLIT KASETONOWE

Klimatyzatory komercyjne LG KOMERYCJNE SPLIT KASETONOWE Klimatyzatory komercyjne LG 20 KOMERYCJNE SPLIT 21 KOMERCYJNE SPLIT Kompaktowy rozmiar Zmniejszone wymiary obudowy klimatyzatorów kasetonowych LG znacznie zwiększają możliwości jego instalacji w różnych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Niniejszy projekt techniczny został opracowany przed rozstrzygnięciem przetargu na dostawę urządzeń i wykonanie instalacji.

UWAGA: Niniejszy projekt techniczny został opracowany przed rozstrzygnięciem przetargu na dostawę urządzeń i wykonanie instalacji. UWAGA: Niniejszy projekt techniczny został opracowany przed rozstrzygnięciem przetargu na dostawę urządzeń i wykonanie instalacji. Z uwagi na wymagany stopień szczegółowości sporządzenie projektu technicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

PQRCVSL0QW (Biały) śr. m 3 /min. 15,0 20,0 wys. m 3 /min. 17,0 25,0 nis. dba Poziom hałasu

PQRCVSL0QW (Biały) śr. m 3 /min. 15,0 20,0 wys. m 3 /min. 17,0 25,0 nis. dba Poziom hałasu Kanałowe Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje się w budynkach takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezależna od rozmieszczenia opraw

Bardziej szczegółowo

CENNIK WWW.SPIRUR.COM.PL E-MAIL: SPIRUR@SPIRUR.COM.PL NIP 644-106-04-83. GETIN Bank S.A. o/ Sosnowiec 39 1560 1166 0000 9100 0011 6617

CENNIK WWW.SPIRUR.COM.PL E-MAIL: SPIRUR@SPIRUR.COM.PL NIP 644-106-04-83. GETIN Bank S.A. o/ Sosnowiec 39 1560 1166 0000 9100 0011 6617 CENNIK Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo - Produkcyjne SPIRUR Wądolny Lucjan Sosnowiec - ul. Stawowa tel. () tel./fax () WWW.SPIRUR.COM.PL E-MAIL: SPIRUR@SPIRUR.COM.PL NIP --- GETIN Bank S.A. o/ Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 1.2 KNR 0217 0122-0200 1.3 KNR 0217 1.4 KNR 0217 1.5 KNR 0217 0140-0100 1.6 KNR 0034 0303-0500 1.7 KNR 0728 0203-1500 1.8 KNR 0217 0315-0100 1.9 KNR 0217

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 WENTYLACJA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 AGREGATY SKRAPLAJĄCE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH ERQ/ERX 158 VRV + EXV-kit 160

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni Prodlew ul. Senatorska 2 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 7 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 80 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Kratka nawiewno-wywiewna KOWP-1

Kratka nawiewno-wywiewna KOWP-1 Opis i zastosowanie Kratka KOWP-1 stworzona została przede wszystkim z myślą o obiektach o wysokim standardzie, gdzie istotna jest estetyka pomieszczeń, takich jak hotele czy sale konferencyjne. Kratka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY W ZAKRESIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA II PIĘTRA BUDYNKU "B" URZĘDU GMINY ZGIERZ ZGIERZ, UL.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY W ZAKRESIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA II PIĘTRA BUDYNKU B URZĘDU GMINY ZGIERZ ZGIERZ, UL. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ANSOBUD Andrzej Sobczak 95-010 Stryków ul. Grunwaldzka 37 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY W ZAKRESIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA II PIĘTRA BUDYNKU "B" URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

"TB-Projekt " Tapper-Baron sp.j Tychy ul.fabryczna 45

TB-Projekt  Tapper-Baron sp.j Tychy ul.fabryczna 45 http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=66 "TB-Projekt " Tapper-Baron sp.j. -00 Tychy ul.fabryczna ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 0- Instalowanie wentylacji 00-8

Bardziej szczegółowo

Anemostat sufitowy rastrowy AR

Anemostat sufitowy rastrowy AR Opis i zastosowanie nemostaty rastrowe przeznaczone są do wentylacji grawitacyjnej, nisko- i średniociśnieniowych instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, przede wszystkim wywiewnych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

PREMIUM PRESTIGE CLASSIC KONSOLE CLASSIC+ KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI

PREMIUM PRESTIGE CLASSIC KONSOLE CLASSIC+ KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI Systemy KLIMATYZACJI FJM PRESTIGE PREMIUM CLASSIC+ CLASSIC KONSOLE KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI * Więcej informacji na: www.klimatyzacja.samsung.pl facebook.com/samsungpolska Systemy klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie DDWszechstronny i prosty montaż DDEfektywny proces chłodzenia i grzania W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażania pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być tak zainstalowana, aby była

Bardziej szczegółowo

UT12H / UT18H / UT24H

UT12H / UT18H / UT24H Kasetonowe Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach takich jak restauracje, hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo