ANTIDOTUM PLUS - UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANTIDOTUM PLUS - UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA"

Transkrypt

1 ANTIDOTUM PLUS - UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA

2 Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne jest skierowane do klientów: ceniących sobie wartość zdrowia, chcących zapewnić sobie i swojej rodzinie kompleksową opiekę medyczną, oczekujących wysokiej jakości świadczonych usług medycznych w prywatnych przychodniach, obcokrajowców, których nie obejmuje opieka medyczna refundowana przez NFZ Dla takich klientów mamy atrakcyjną propozycję: Wyjątkowe ubezpieczenie zdrowotne Antidotum plus realizowane wspólnie z Partnerem Medycznym LUX MED.

3 InterRisk S.A. Vienna Insurance Group na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Antidotum plus udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia:

4 Umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie: Standard, Pełnym, Prestiż, Komfort.

5 Formy ubezpieczenia Ubezpieczenie indywidualne Ubezpieczenie rodzinne Standard Pełny Prestiż Komfort Pełny Prestiż Komfort

6 Kto może być Ubezpieczającym? Ubezpieczającym może być osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą. Kto może być Ubezpieczonym? Ubezpieczony - osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, pod warunkiem, że osoba ta w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat, a w przypadku umowy ubezpieczenia rodzinnego także jej małżonek lub partner oraz ich dzieci,

7 Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie: indywidualnej i rodzinnej. Ubezpieczenie indywidualne umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczyciela z Ubezpieczającym na rzecz osoby, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 14 lat, Ubezpieczenie rodzinne ubezpieczenie zawierane przez Ubezpieczyciela z Ubezpieczającym, na rzecz Ubezpieczonego, jego współmałżonka lub partnera oraz dzieci Ubezpieczonego, wskazanych imiennie w umowie ubezpieczenia (polisie),

8 Ubezpieczenie ANTIDOTUM plus jest realizowane wspólnie z Partnerem Medycznym LUX - MED: Mapa placówek LUX-MED: Kliniki Medyczne LUX-MED Placówki własne Klinika Medyczna LUX-MED - Bydgoszcz Klinika Medyczna LUX-MED Gdańsk Klinika Medyczna LUX-MED Gdynia Klinika Medyczna LUX-MED - Katowice Klinika Medyczna LUX-MED - Kraków Klinika Medyczna LUX-MED Łódź Klinika Medyczna LUX MED Olsztyn Kliniki Medyczne LUX MED - Poznań Klinika Medyczna LUX MED Wrocław ul. Legnicka 51/53 ul. Wołowska 20 Kliniki Medyczne LUX-MED Warszawa Klinika Medyczna LUX-MED - Racławicka Klinika Medyczna LUX-MED - Chmielna Klinika Medyczna LUX-MED - Puławska Klinika Medyczna LUX-MED - Szernera Klinika Medyczna LUX-MED - Jerozolimskie Klinika Medyczna LUX-MED Stanów Zjednoczonych Klinika Medyczna LUX-MED - KEN Klinika Medyczna LUX MED - Migdałowa Klinika Medyczna LUX MED - Nowogrodzka

9 Szczegółowy zakres świadczeń medycznych uzależniony jest od wybranego wariantu ubezpieczenia i określony w Katalogu Świadczeń Medycznych stanowiącym Załącznik nr 1 do OWU.

10 Ogólny zarys świadczeń medycznych (1): WARIANT STANDARD WARIANT PEŁNY WARIANT PRESTIŻ WARIANT KOMFORT Telefoniczna linia medyczna Telefoniczna linia medyczna Telefoniczna linia medyczna Telefoniczna linia medyczna Lekarz internista Lekarz internista Lekarz internista Lekarz internista - Lekarz pediatra - w wariantach rodzinnych Lekarz pediatra - w wariantach rodzinnych Lekarz pediatra - w wariantach rodzinnych - Alergolog Alergolog Alergolog Chirurg ogólny Chirurg ogólny Chirurg ogólny Chirurg ogólny - Ortopeda Ortopeda Ortopeda - Dermatolog Dermatolog Dermatolog - Gastrolog Gastrolog Gastrolog

11 Ogólny zarys świadczeń medycznych (2): WARIANT STANDARD WARIANT PEŁNY WARIANT PRESTIŻ WARIANT KOMFORT Ginekolog Ginekolog Ginekolog Ginekolog Kardiolog Kardiolog Kardiolog Kardiolog - Laryngolog Laryngolog Laryngolog - Neurolog Neurolog Neurolog Okulista Okulista Okulista Okulista - Reumatolog Reumatolog Reumatolog - Urolog Urolog Urolog - Inni specjaliści współpracujący z PM Inni specjaliści współpracujący z PM Inni specjaliści współpracujący z PM, tylko diabetolog, chirurg naczyniowy, endokrynolog, chirurg onkolog

12 Ogólny zarys świadczeń medycznych (3): WARIANT STANDARD WARIANT PEŁNY WARIANT PRESTIŻ WARIANT KOMFORT Szczepienia przeciw grypie Badania diagnostyczne b. hematologiczne i układu krzepnięcia Szczepienia przeciw grypie b. hematologiczne i układu krzepnięcia Szczepienia przeciw grypie b. hematologiczne i układu krzepnięcia 10% zniżki b. hematologiczne i układu krzepnięcia b. moczu i kału b. moczu i kału b. moczu i kału b. moczu i kału b. biochemiczne b. biochemiczne b. biochemiczne b. biochemiczne posiewy i wymazy posiewy i wymazy posiewy i wymazy posiewy i wymazy b. immunologiczne b. immunologiczne b. immunologiczne b. immunologiczne - hormony płciowe i metaboliczne - diagnostyka chorób tarczycy - markery nowotworowe hormony płciowe i metaboliczne diagnostyka chorób tarczycy markery nowotworowe hormony płciowe i metaboliczne diagnostyka chorób tarczycy markery nowotworowe

13 Ogólny zarys świadczeń medycznych (3): WARIANT STANDARD WARIANT PEŁNY WARIANT PRESTIŻ WARIANT KOMFORT badania RTG badania RTG badania RTG badania RTG wlew doodbytniczy wlew doodbytniczy wlew doodbytniczy wlew doodbytniczy - mammografia mammografia mammografia WARIANT STANDARD WARIANT PEŁNY WARIANT PRESTIŻ - CT, NMR (w przypadku użycia kontrastu, jego koszt pokrywa Ubezpieczony) CT, NMR (w przypadku użycia kontrastu, jego koszt pokrywa Ubezpieczony) CT, NMR (w przypadku użycia kontrastu, jego koszt pokrywa Ubezpieczony) Badania USG Badania USG Badania USG Badania USG Usługi pielęgniarskie Usługi pielęgniarskie Usługi pielęgniarskie Usługi pielęgniarskie - - Wizyty domowe (max 10 wizyt na Ubezpieczonego) Wizyty dla osób dorosłych - realizowane są w dni powszednie w godzinach20:00 08:00, a w dni ustawowo wolne od pracy całodobowo, wizyty dla dzieci -realizowane są całodobowo

14 Ogólny zarys świadczeń medycznych (4): WARIANT STANDARD WARIANT PEŁNY WARIANT PRESTIŻ WARIANT KOMFORT - - Rehabilitacja Rehabilitacja Przegląd stomatologiczny (bez leczenia) raz w roku Przegląd stomatologiczny (bez leczenia) raz w roku Przegląd stomatologiczny (bez leczenia) raz w roku Przegląd stomatologiczny (bez leczenia) raz w roku Stomatologiczne leczenie zachowawcze 10% zniżki (w placówkach własnych Partnera Medycznego) Chirurgia stomatologiczna 10% zniżki (w placówkach własnych Partnera Medycznego) Zniżka 10 % na wskazane usługi medyczne świadczone przez Partnera Medycznego Zniżka 10 % na wskazane usługi medyczne świadczone przez Partnera Medycznego Zniżka 10 % na wskazane usługi medyczne świadczone przez Partnera Medycznego

15 Ogólny zakres POMOCY DORAŹNEJ: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group pokrywa koszty pomocy doraźnej na terytorium RP, określone w Załączniku nr 2 do OWU w przypadku, gdy Ubezpieczony przebywając czasowo poza miejscowością, w której jest zlokalizowana placówka Partnera Medycznego wybrana do stałej obsługi, dozna: uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku będzie miał objawy określone w OWU.

16 Dolegliwości uruchamiające świadczenia z ubezpieczenia POMOCY DORAŹNEJ: ostre choroby infekcyjne przebiegające z gorączką (rozpoczęcie objawów w ciągu 72 godzin poprzedzających zgłoszenie się do lekarza), wymioty i objawy ostrej biegunki, ostre bóle brzucha, (w tym napad kolki nerkowej, kolki żółciowej), zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej, zespół korzeniowy.

17 W ramach POMOCY DORAŹNEJ Ubezpieczyciel pokrywa koszty: porady lekarza rodzinnego, internisty, pediatry, porady lekarza chirurga, ortopedy w wyniku doznania przez Ubezpieczonego nieszczęśliwego wypadku, zabiegów pielęgniarskich (pomiar ciśnienia tętniczego, EKG spoczynkowe, iniekcje domięśniowe lub dożylne, inhalacje), podstawowych badań diagnostycznych: morfologia + rozmaz, glukoza, mocznik, kreatynina, bilirubina, diastazy surowicy, badanie ogólne moczu, USG jamy brzusznej.

18 Ubezpieczenie POBYTU W SZPITALU Świadczenie, przysługuje od trzeciego dnia pobytu w szpitalu za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Świadczenie wypłacane jest maksymalnie za 60 dni łącznego pobytu w szpitalu w ciągu okresu ubezpieczenia.

19 Zmiana zakresu ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia wymaga zgody Ubezpieczyciela i zawarcia aneksu do obowiązującej umowy ubezpieczenia.

20 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się: w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po dacie opłacenia składki lub pierwszej raty składki.

21 Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia: Przyjazny sposób zawierania umowy ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie jednego druku - wniosko/polisy, Z polisy wyeliminowana została ankieta medyczna - poufne informacje dotyczące stanu zdrowia Ubezpieczonego;

22 Poufne informacje dotyczące Ubezpieczonego: A)Oświadczam, że w okresie ostatnich 36 miesięcy, zostały u mnie zdiagnozowane, były leczone choroby wykluczające możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia, takie jak: TAK ¹) Zawał serca Niewydolność krążenia: stopnie II - IV wg klasyfikacji NYHA (New York Heart Association) Udar lub wylew (wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy) Nowotwór złośliwy Cukrzyca typu I oraz typu II NIE Schorzenia tarczycy, przysadki mózgowej, nadnerczy lub gonad przebiegające z zaburzeniami wydzielania tych gruczołów (poza zmianami związanymi z menopauzą lub andropauzą) Marskość wątroby Nosicielstwo wirusa HIV lub zespół AIDS Stwardnienie rozsiane Schorzenia jelit obejmujące chorobę Leśniowskiego Crohna lub zapalenie rzekomobłoniaste jelita lub wrzodziejące zapalenie jelita, przetoki lub szczeliny odbytu Schorzenia nerek obejmujące torbielowatość nerek lub przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek lub długotrwałe, utrzymujące się, przebiegające z okresami zaostrzeń bakteryjne zakażenia dróg moczowych lub niewydolność nerek, Stany po operacjach lub powikłania skomplikowanych urazów wymagające stałego przyjmowania leków, konsultacji lekarskich, operacji naprawczych lub stałej rehabilitacji bądź opieki osób trzecich Padaczka Choroba Alzheimer a Wady i schorzenia wrodzone wymagające stałego przyjmowania leków, operacji naprawczych lub stałej rehabilitacji bądź opieki osób trzecich. A)Oświadczam, iż posiadam umowę ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia ANTIDOTUM plus której okres ubezpieczenia nie zakończył się i z tytułu której składka nie została opłacona.

23 Nazwa wariantu STANDARD Składki, czyli ile zapłaci Klient (1): Zakres ubezpieczenia Świadczenia medyczne określone w Załączniku nr 1 do OWU Suma ubezpieczenia zgodnie z zakresem Wariantu STANDARD Składka miesięczna w PLN ubezpieczenie indywidualne od 14 do 65 lat 52,00 PLN Ubezpieczenie rodzinne do 65 lat 1 SKŁADKA ŁĄCZNA 52,00 PLN PEŁNY Świadczenia medyczne określone w Załączniku nr 1 do OWU zgodnie z zakresem Wariantu PEŁNEGO 110,00 PLN 275,00 PLN Ubezpieczenie pomocy doraźnej PLN Ubezpieczenie świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu wysokość świadczenia dziennego - 20 PLN /dzień 9,00 PLN 21,50 PLN SKŁADKA ŁĄCZNA 119,00 PLN 296,50 PLN PRESTIŻ Świadczenia medyczne określone w Załączniku nr 1 do OWU zgodnie z zakresem Wariantu PRESTIŻ 129,00 PLN 324,00 PLN Ubezpieczenie pomocy doraźnej PLN Ubezpieczenie świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu wysokość świadczenia dziennego - 50 PLN /dzień 13,00 PLN 31,00 PLN SKŁADKA ŁĄCZNA 142,00 PLN 355,00 PLN

24 Składki, czyli ile zapłaci Klient (2): Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka miesięczna w PLN/ za osobę KOMFORT Świadczenia medyczne określone w Załączniku nr 1 do OWU Ubezpieczenie pomocy doraźnej zgodnie z zakresem Wariantu KOMFORT 110,00 PLN PLN lub PLN 8,00 PLN 11,00 PLN Ubezpieczenie świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu 20 zł/ dzień; zgodnie z zakresem Wariantu PEŁNEGO SU zł / osoba lub 50 zł/ dzień; zgodnie z zakresem Wariantu PRESTIŻ SU zł /osoba 1,00 PLN 2,00 PLN SKŁADKA ŁĄCZNA 119,00 PLN 123,00 PLN

25 Termin zapłaty składki: Składka lub pierwsza rata składki za ubezpieczenie powinna być zapłacona: do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpi początek okresu ubezpieczenia. Kolejne raty składki ubezpieczeniowej płatne są: do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

26 Karty identyfikacyjne: Ubezpieczyciel zobowiązany jest do przekazania Ubezpieczającemu kart identyfikacyjnych, uprawniających do korzystania przez każdego Ubezpieczonego ze świadczeń medycznych w LUX - MED. Na każdej karcie podany jest numer infolinii medycznej, pod którym Ubezpieczony otrzyma informację na temat usług medycznych, placówek medycznych oraz będzie mógł umówić się do lekarza (dot. placówek własnych LUX MED).

27 Karty są drukami ścisłego zarachowania. Każda karta opatrzona została numerem. Na karcie znajduje się pasek silikonowy, który powinien być czytelnie podpisany przez Ubezpieczonego. W przypadku ubezpieczenia rodzinnego bardzo ważną rzeczą jest przypisanie odpowiedniego numeru karty do osoby ubezpieczonej.

28 Co wyróżnia ubezpieczenie ANTIDOTUM plus: Wysoki standard obsługi osoby ubezpieczonej - usługi medyczne realizowane są w prywatnej placówce, o wysokim standardzie, nowoczesnym wyposażeniu gabinetów specjalistycznych i gabinetów zabiegowych. Dostęp do około placówek medycznych na terenie całego kraju. Brak karencji na udzielane świadczenia medyczne. Zakresem ubezpieczenia objęte są także choroby uprzednio występujące.

29 Co wyróżnia ubezpieczenie ANTIDOTUM plus: Umowa ubezpieczenia jest zawierana na podstawie OWU Antidotum plus. Wyjątkowo atrakcyjna składka. W zależności od potrzeb i oczekiwań, klient ma do wyboru 4 warianty ubezpieczenia różnice się zakresem oferowanych świadczeń. Usługi medyczne, oprócz usług rehabilitacyjnych i wizyt domowych są nielimitowane.

30 Dziękujemy za uwagę!!!

Skrypt do ubezpieczenia Antidotum Plus

Skrypt do ubezpieczenia Antidotum Plus Skrypt do ubezpieczenia Antidotum Plus Przygotował: Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Spis treści Dla kogo przeznaczone jest indywidualne ubezpieczenie zdrowotne Antidotum Plus?... 2 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia antidotum PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

OG ÓLNE W ARUN KI UB EZ P IEC Z ENIA KOSZTÓW LEC ZENIA AN TIDOTUM P LU S SPIS TREŚCI

OG ÓLNE W ARUN KI UB EZ P IEC Z ENIA KOSZTÓW LEC ZENIA AN TIDOTUM P LU S SPIS TREŚCI OG ÓLNE W ARUN KI UB EZ P IEC Z ENIA KOSZTÓW LEC ZENIA AN TIDOTUM P LU S SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE... 2 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

OG ÓLNE W AR UNKI UB EZP IEC ZENIA K OSZ TÓW L EC Z ENIA ANTID OTUM

OG ÓLNE W AR UNKI UB EZP IEC ZENIA K OSZ TÓW L EC Z ENIA ANTID OTUM OG ÓLNE W AR UNKI UB EZP IEC ZENIA K OSZ TÓW L EC Z ENIA ANTID OTUM SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE... 2 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE

OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE 2013 rok OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE Szybki i wygodny dostęp do prywatnego leczenia bez kolejek w najlepszych placówkach - dla Ciebie i Twojej Rodziny Szanowni Państwo, Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Medica

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Medica Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Medica kod: C-MEd-01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie OPIS PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PSP 2014 Rozszerzenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Opieka Medyczna PZU dla pracowników firmy oraz małżonków, partnerów i dzieci

Opieka Medyczna PZU dla pracowników firmy oraz małżonków, partnerów i dzieci Opieka Medyczna PZU dla pracowników firmy oraz małżonków, partnerów i dzieci Konstrukcja ubezpieczenia Ubezpieczenie Część zdrowotna + Ubezpieczenie Część na życie Zakres ubezpieczenia: wystąpienie u ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PAKIETOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE OD 5 DO 50 PRACOWNIKÓW

OFERTA PAKIETOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE OD 5 DO 50 PRACOWNIKÓW OFERTA PAKIETOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OD 5 DO 50 PRACOWNIKÓW PRYWATNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Szanowni Państwo, Motywowanie pracowników świadczeniami pozafinansowymi jest w Polsce coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA. Opieka ambulatoryjna OPIEKA AMBULATORYJNA

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA. Opieka ambulatoryjna OPIEKA AMBULATORYJNA OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA PZU to niekwestionowany lider na rynku ubezpieczeń w Polsce. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego udział rynkowy PZU na koniec 2010 r. kształtował się na poziomie 34,2% i był

Bardziej szczegółowo

SKOK UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 (zakres i warianty ubezpieczenia)

SKOK UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 (zakres i warianty ubezpieczenia) SKOK UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna VIENNA INSURANCE GROUP

OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna VIENNA INSURANCE GROUP OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM Warszawa,. Ubezpieczenie zawierane na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 57/2008

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA LECZENIE PO POWROCIE Z ZAGRANICY Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 2. DEFINICJE...2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Opieka zdrowotna według Allianz Dostęp do opieki medycznej w kilkuset prywatnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne Ubezpieczenia zdrowotne Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Pakiet Medyczny Zdrowie 24h dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych otwartych i prowadzonych przez BRE Bank SA mbank

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego z refundacją, zwane dalej swu mają

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kod SWU: SWU/G/004/2013 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kod SWU: SWU/G/004/2013 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kod SWU: SWU/G/004/2013 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. DEFINICJE 3 III. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego dla Klientów MAK Investments S.A.

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego dla Klientów MAK Investments S.A. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego dla Klientów MAK Investments S.A. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJE... 2 III. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 IV. PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

SREBRNY. Szczepienia przeciw grypie Coroczne, bezpłatne profilaktyczne szczepienie przeciw grypie. Usługa szczepienia obejmuje:

SREBRNY. Szczepienia przeciw grypie Coroczne, bezpłatne profilaktyczne szczepienie przeciw grypie. Usługa szczepienia obejmuje: SREBRNY Całodobowa Linia Medyczna Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań 24h Infolinia Medyczna pacjent może zarezerwować termin wizyty z dowolnego miejsca Polski w Klinikach Medycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody: Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia

Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody: Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia Compensa Zdrowie Compensa Zdrowie to dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w około 1000 placówkach Centrum Medycznego Lux Med (dawnych CM LIM) w całej Polsce. Wykupując

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Pakiet Medyczny Plus na rzecz Klientów Orange Polska S.A. Abonentów usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange (Sieci komórkowej Orange) 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o.

oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o. oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o. Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek

Bardziej szczegółowo