Parametry techniczne Załączmik nr 1T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parametry techniczne Załączmik nr 1T"

Transkrypt

1 Tomograf komputerowy - 1 zestaw 1 nazwa urządzenia / typ / producent podać 2 numer katalogowy dla całego systemu podać 3 tomograf komputerowy umożliwiający wykonania nieprzerywanego scanu na długości min. 155 [cm] 4 tomograf komputerowy umożliwiający jednoczesną akwizycję min. 32 warstw w czasie jednego pełnego obrotu lampa - detektor ilość rzędów 5 możliwość rozbudowy urządzenia do 64-rzędowego bez wymiany gantry TAK/nie 4/0 6 dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem 7 automatyczny instruktaż dla pacjenta w języku polskim 8 system wizyjny do obserwacji pacjenta poddawanego badaniu, dla pozycji niewidocznych ze sterowni 8a System UPS zabezpieczający tomograf komputerowy w przypadku awarii zasilania TAK Właściwości techniczne urządzenia 9 stół do badań o długości min. 215 [cm] i nośność min. 200 [kg] 10 przenośny blat stołu z możliwością unieruchomienia pacjenta dla pacjentów urazowych 11 szerokość stołu do badań min. 40 [cm] [1,2] [cm] 12 płynna regulacja prędkości przesuwu stołu do badań 13 minimalne położenie stołu do badań max. 578 [mm] [3,1] [mm] 14 średnica otworu w gantry min. 70 [cm] [1,2] [cm] 15 funkcja pochylenia gantry ±30º sterowanie pochylaniem gantry zarówno z konsoli zlokalizowanej bezpośrednio na gantry i z konsoli w 16 sterowni 17 pochylenie gantry przy scanie spiralnym (śrubowym) TAK/nie 2/0 18 najkrótszy czas pełnego scanu osiowego (360º) max. 0,4 [s] [3,1] [s] 19 najkrótszy czas scanu spiralnego (śrubowego) przy akwizycji min. 32 warstw max. 0,4 [s] [2,1] [s] grubość w izocentrum najcieńszej warstwy przy jednoczesnej akwizycji min. 32 jednakowych warstw 20 max. 0,625 [mm] podać [3,1] [mm] 21 ilość rzędów detektorów wzdłuż osi z (podłużnej) min. 32 podać 22 liczba dostępnych pól skanowania podać dowolny dobór współczynnika PITCH (stosunek przesuwu stołu na jeden pełny scan) minimum w 23 zakresie 0,5 1,1 powierzchnia projekcji skanu topograficznego SPR (scanned projection radiography) min. 500 x [mm 2 ] [1,2] [mm 2 ] 25 ilość możliwych ustawień lampy RTG przy SPR podać [1,2] 26 obraz na żywo przy SPR 27 funkcja zatrzymania topogramu w dowolnym czasie 28 maksymalne pole widzenia (FOV) min. 50 [cm] [1,2] [cm] interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: Print, Storage SCU & SCP, 29 Modality Worklist Management, Modality Performance Procedure Step, Query/Retrieve SCP, Query/Retrieve SCU 30 pobór mocy przez aparat w trybie "stand by" podać [2,1] [kw] 31 konieczne zabezpieczenie wymagane do poprawnej pracy całego systemu max. 150 [kw] [3,1] [kw] Lampa RTG, generator 32 nazwa/producent/numer katalogowy lampy RTG podać 33 nazwa/producent/numer katalogowy generatora podać 34 minimalne ognisko anody max. 0,72 [mm 2 ] (focal spot size) odpowiednio wg. reguł IEC 336/93 podać [mm 2 ] 35 maksymalne ognisko anody max. 2,24 [mm 2 ] podać [mm 2 ] 36 maksymalny czas nieprzerwanego scanu min. 60 [s] [1,2] [s] 37 moc generatora możliwa do zastosowania w protokołach klinicznych min. 60 [kw] [1,3] [kw] 38 napięcie pracy minimum od 80 [kv] do 135 [kv] [kv] 39 liczba możliwych nastaw [kv] min. 3 wymienić [1,2] 40 zakres doboru prądu min. od 30 do 500 [ma] [1,2] [ma] 41 krok doboru prądu w zakresie od 30 do 50 [ma] max. 5 [ma] [2,1] [ma] 42 krok doboru prądu w zakresie od 50 do 500 [ma] max. 10 [ma] [2,1] [ma] 43 maksymalny prąd lampy RTG możliwy do ustawienia przy napięciu pracy 120 [kv] podać [ma] 44 dawka całkowita pochłonięta potrzebna do uzyskania zdolności rozdzielczej niskokontrastowej max. 5 [mm] dla różnicy kontrastu 0,3% (3 HU), określona dla skanu pełnego na całym fantomie CATPHAN 20 cm, dla warstwy 10 [mm], napięcia 120 [kv] [1,15] podać [3,1] [mgy] 45 CDTI 100 w środku fantomu głowy dla 100 [ma], wartości zmierzone zgodnie z normą IEC [mgy/100mas] strona 1/9

2 Rekonstrukcja obrazu 46 matryca rekonstrukcyjna obrazu min. 512 x 512 pixeli [1,2] 47 minimalny przedział rekonstrukcji max. 0,3 [mm] [mm] 48 czas potrzebny do pojawienia się 30tego obrazu od startu scanu spiralnego (śrubowego) brzucha podać [3,1] [s] 49 szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 min. 16 [ obr / s ] [ obr / s ] 50 minimalna rozdzielczość akwizycyjna możliwa do uzyskania w badaniach kardiologicznych podać [3,1] [ms] 51 jednoczesne wykonywanie skanu i rekonstrukcji funkcje prezentacji i przetwarzania 3D obrazów CT, w tym minimum: rekonstrukcje MPR (thick i thin) - 52 Edycja 3D Rekonstrukcje SSD (Surface Shaded Display) rekonstrukcje Angio-CT (MinIP i MaxIP) TAK, wymienić [1,2] [konsola operatora i dwie konsole lekarskie] 53 funkcja programowania w jednym badaniu zmiennej wartości pitch 54 algorytmy redukujące artefakty TAK, wymienić automatyczna kontrola dawki AEC (Automatic Exposure Control) min. wzdłuż osi z, dostosowana do 55 rozmiaru pacjenta Konsola operatora 1 zest. [certyfikowana jako wyrób medyczny (dołaczyć certyfikat)] 56 nazwa/producent/numer konsoli operatora podać 57 nazwa/producent/numer monitorów do konsoli operatora podać 58 wyświetlanie obrazów na monitorach w rozdzielczości min x 1200 pikseli 59 min. jeden monitor barwny do zastosowania w medycynie o przekątnej min. 20'' [1,2] '' 60 kontrast min. 600:1 61 luminacja monitorów (DICOM calibrated luminance) min. 250 [cd/m 2 ] podać [1,2] [cd/m 2 ] prezentacja obliczonej całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP i/lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w 62 trakcie badania 63 system oprogramowania komputera głównego podać pojemność pamięci obrazowej na dysku twardym obrazy nieskompresowane w rozdzielczości x512, min obrazów podać [1,3] 65 system archiwizacji DVD i CD 66 dodatkowy system archiwizacji BlueRay sposób archiwizacji umożliwia odtworzenie badania na komputerze bez specjalistycznego 67 oprogramowania przeglądowego (oprogramowanie przeglądowe nagrywane na płycie wraz z danymi obrazowymi) Konsola lekarska 2 zest. (niezależne od konsoli operatora) [certyfikowana jako wyrób medyczny (dołaczyć certyfikat)] 68 nazwa/producent/numer konsoli lekarskiej podać 69 nazwa/producent/numer monitorów do konsoli lekarskiej podać konsola lekarska połączona z tomografem poprzez sieć Ethernet min. 1GB (standard DICOM 3.0), 70 zapewniona pełna praca przy wyłączonej konsoli operatora 71 wyświetlanie obrazów na monitorach w rozdzielczości min x 1200 pikseli 72 min. jeden monitor barwny do zastosowania w medycynie o przekątnej min. 20'' [1,2] '' 73 kontrast min. 600:1 74 luminacja monitorów (DICOM calibrated luminance) min. 250 [cd/m 2 ] podać [1,2] [cd/m 2 ] 75 zakres prezentacji gęstości optycznej podać [1,2] HU prezentacja obliczonej całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP i/lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w 76 trakcie badania 77 system oprogramowania komputera konsoli lekarskiej podać 78 system archiwizacji DVD i CD 79 dodatkowy system archiwizacji BlueRay strona 2/9

3 Oprogramowanie dostępne na konsoli operatora i/lub konsolach lekarskich pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu 80 dynamicznego) [konsola operatora i dwie konsole lekarskie] pomiary geometryczne (długości/kątów/powierzchni/objętości) [konsola operatora i dwie konsole 81 lekarskie] funkcje dostosowania obrazu (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, 82 powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) [konsola operatora i dwie konsole lekarskie] akwizycja obrazów serca bramkowana i wyzwalana sygnałem EKG (ECG gating and triggering) metodą retrospektywną (skanem śrubowym) [konsola lekarska] oraz oprogramowanie do klinicznego badania naczyń wieńcowych i badań funkcjonalnych [dwie konsole lekarskie] akwizycja obrazów serca bramkowana i wyzwalana sygnałem EKG (ECG gating and triggering) metodą retrospektywną (skanem śrubowym) [konsola operatora] modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu śrubowego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) [konsola operatora] oprogramowanie do badania stopnia zwapnienia naczyń wieńcowych (Calcium Scoring) [dwie konsole lekarskie] oprogramowanie umożliwiające wyszukiwanie fazy lub faz serca najlepiej uwidaczniających tętnice wieńcowe bez konieczności wykonywania pełnej rekonstrukcji w poszczególnych fazach [konsola operatora] dokonywanie ręcznej korekty (usunięcie cyklu, korekta położenia piku) sygnału EKG zarejestrowanego podczas akwizycji danych w badaniu serca metodą retrospektywną w celu poprawienia jakości rekonstrukcji [konsola operatora] oprogramowanie do badania naczyń wieńcowych: automatyczne wyeliminowanie z obrazu tkanek otaczających serce, automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia wieńcowego (przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia, wyznaczanie stenozy) [dwie konsole lekarskie] oprogramowanie do automatycznej analizy parametrów funkcjonalnych lewej komory serca [dwie 90 konsole lekarskie] oprogramowanie do automatycznej analizy parametrów funkcjonalnych prawej komory serca [dwie 91 konsole lekarskie] 92 oprogramowanie do automatycznej wizualizacji blaszek miażdżycowych w naczyniach wieńcowych, z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa), z możliwością wykorzystania do naczyń wieńcowych [dwie konsole lekarskie] TAK, opisać/nie 0,5/0 TAK, opisać/nie 0,5/ oprogramowanie do automatycznej wizualizacji blaszek miażdżycowych w naczyniach obwodowych, z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa), z możliwością wykorzystania do naczyń obwodowych [dwie konsole lekarskie] oprogramowanie do automatycznej synchronizacji startu badania spiralnego (śrubowego) po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę [konsola operatora] oprogramowanie dedykowane do oceny zmian onkologicznych, umożliwiające jednoczesne porównywanie przynajmniej trzech badań badanego chorego [dwie konsole lekarskie] oprogramowanie dedykowane do automatycznej detekcji i oceny guzków płuc wraz z oceną trendu wzrostu [dwie konsole lekarskie] oprogramowanie dedykowane do oceny badań perfuzyjnych mózgu, umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne), co najmniej następujących parametrów: rbf (miejscowy przepływ krwi), rbv (miejscowa objętość krwi), TTP (czas osiągnięcia maxymalnej perfuzji) [dwie konsole lekarskie] 98 oprogramowania do perfuzji mózgowej [konsola operatora] 99 oprogramowanie do detekcji i wizualizacji zatorowości płucnej [dwie konsole lekarskie] zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór [mas] w zależności od wagi 100 pacjenta [konsola operatora] oprogramowanie do badania pacjentów z urazami wielonarządowymi na całej długości ciała pacjenta 101 [konsola operatora i dwie konsole lekarskie] TAK, wymienić 102 oprogramowanie 3D (w tym wirtualna endoskopia) [konsola operatora i dwie konsole lekarskie] 103 funkcja rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie [dwie konsole lekarskie] funkcja widoku panoramicznego (rozwijanie zachyłków ściany podczas nawigacji) w widoku 104 endoskopowym [dwie konsole lekarskie] strona 3/9

4 105 funkcja rozróżniania pozostałości kałowych od ściany jelita tzw. stool taging [dwie konsole lekarskie] oprogramowanie do oceny perfuzji prostaty (za pomocą specjalizowanych protokołów do perfuzji 106 prostaty) [oprogramowanie akwizycyjne na konsoli operatora, a oprogramowanie postprocesingowe na dwóch konsolach lekarskich] oprogramowanie do oceny perfuzji nerek (za pomocą specjalizowanych protokołów do perfuzji nerek) 107 [oprogramowanie akwizycyjne na konsoli operatora, a oprogramowanie postprocesingowe na dwóch konsolach lekarskich] 108 oprogramowanie do oceny perfuzji nowotworów kości (za pomocą specjalizowanych protokołów do perfuzji nowotworów kości) [oprogramowanie akwizycyjne na konsoli operatora, a oprogramowanie postprocesingowe na dwóch konsolach lekarskich] oprogramowanie do oceny perfuzji guzów w zakresie całego ciała (za pomocą specjalizowanych protokołów do perfuzji guzów) [oprogramowanie akwizycyjne na konsoli operatora, a oprogramowanie postprocesingowe na dwóch konsolach lekarskich] oprogramowanie oprogramowania do automatycznego wyszukiwania polipów w badaniu jelita grubego [dwie konsole lekarskie] oprogramowanie oprogramowania typu DSA do efektywnego eliminowania struktur kostnych w obszarze mózgowia na konsolach lekarskich [oprogramowanie akwizycyjne na konsoli operatora, a oprogramowanie postprocesingowe na dwóch konsolach lekarskich] TAK/nie 2/0 oprogramowanie do oceny perfuzji śledziony (za pomocą specjalizowanych protokołów do perfuzji 112 śledziony) [oprogramowanie akwizycyjne na konsoli operatora, a oprogramowanie postprocesingowe na dwóch konsolach lekarskich] oprogramowanie do oceny perfuzji trzustki (za pomocą specjalizowanych protokołów do perfuzji 113 trzustki) [oprogramowanie akwizycyjne na konsoli operatora, a oprogramowanie postprocesingowe na dwóch konsolach lekarskich] Wyposażenie dodatkowe tomografu 114 materac 115 pasy unieruchamiające pacjenta 116 podpórka pod głowę pacjenta 117 podpórka pod głowę z regulowanym kątem ułożenia 118 podpórka do warstw coronal 119 podpórka pod kolana 120 podpórka pod ramię 121 kołyska do badania niemowląt 122 koc ołowiany rozmiar S 123 koc ołowiany rozmiar M 124 osłona na tarczycę 125 osłona na piersi 126 osłona na oczy 127 osłona na gonady Numer katalogowy 128 dwugłowicowa automatyczna strzykawka do iniekcji kontrastu, kolorowy dotykowy panel sterujący, funkcja zaprogramowania strzykawki zarówno na głowicy jak i na panelu sterującym w sterowni, funkcja przeprowadzenia iniekcji jednocześnie z obu wkładów (kontrast i roztwór soli fizjologicznej) z zaprogramowaniem procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu, funkcja graficznego monitorowania ciśnienia w trakcie iniekcji, funkcja iniekcji testowej i wielofazowej do min. 5 faz, funkcja zapamiętania min. 20 protokołów iniekcji, podgrzewanie wkładów (kontrastu i roztworu soli fizjologicznej) w osobnej szafce o stałej temperaturze oraz na głowicy wraz z opakowaniem jednorazowych wkładów 50 kpl 129 kardiomonitor z niezbędnym wyposażeniem do wykonywania badań TK kardiologicznych 130 system podtrzymujący zasilanie konsoli operatora, dwóch konsol lekarskich i automatycznej strzykawki przy zaniku zasilania sieciowego producenta strona 4/9

5 wyposażenie zestawu w System RIS 131 rozbudowa systemu radiologicznego RIS funkcjonującego u Zamawiającego o dodatkowe 4 licencje stanowiskowe Orion f-my TMS Soft zabezpieczające pracę Pracowni Tomografu TAK/nie (oferujemy system równoważny) wyposażenie zestawu w System RIS równoważny do posiadanego w przypadku braku oferty na rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS wraz z migracją danych z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego systemu RIS (dane osobowe, badania, opisy badań) 132 nazwa systemu / wersja / producent podać pełna integracja z oferowanym systemem PACS na poziomie bazy tj. bez potrzeby stosowania 133 interfejsu (PACS broker) w relacji RIS-PACS możliwość pełnej integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (obecnie pracujący 134 system to: InfoMedica ABG S.A.) przy wykorzystaniu HL7 TAK/nie 2/0 135 w przypadku zaoferowania innego niż posiadany przez Zamawiającego system RIS f-my TMS - Soft, Wykonawca przystosuje stanowiska komputerowe do wymagań oferowanego systemu RIS (Intel Core 2Duo 2,5 GHz, 1 GB RAM, 160 GB HDD, Windows XP Professoinal - 6 sztuk, AMD Semptron 2800+, 512 MB RAM, 80 GB HDD, Windows XP Professoinal - 9 sztuk, Intel Celeron 1,8 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, Windows XP Professoinal - 6 sztuk 136 oprogramowanie w języku polskim nielimitowana ilość stanowisk roboczych w obrębie radiologii, system dostosowany do obsługi pracowni 137 TK, RTG, USG, MAMMO, ANGIO podczas opisu badania pacjenta na monitorze dodatkowym RIS system automatycznie wywołuje na 138 monitorach poglądowych RIS obrazy, których ten opis jest przypisany rejestracja pacjenta zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ (w tym 139 obcokrajowców) 140 walidacja poprawności wpisu numeru PESEL skanowanie skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania 141 z możliwością ich przeglądania 142 rejestracja badania, czasu trwania badania dla określonej pracowni z możliwością definiowania terminarza oraz zmiany terminów badań na każdym etapie aż do jego wykonania 143 rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych w ramach szpitalnego systemu zleceń 144 funkcja anulowania zaplanowanego badania 145 realizacja zlecenia w poszczególnych pracowniach wprowadzenie wyników i opisu badania 146 sortowanie list roboczych w pracowniach z uwzględnieniem polskich czcionek dostęp do danych archiwalnych (dane osobowe, dane dotyczące poszczególnych badań) wraz z 147 możliwością ich wydruku wydruk wyników badań bieżących i archiwalnych z logo graficznym pracowni i oznaczeniem daty 148 wygenerowania wydruku 149 wyszukiwanie pacjenta wg kryteriów min. PESEL, numer ID pacjenta, nazwisko, data urodzenia 150 funkcja generowania listy pacjentów do badań w wybranym dniu do danej pracowni 151 funkcja generowania listy pacjentów zarejestrowanych do konkretnej pracowni z możliwością odfiltrowania pacjentów ze względu na status zlecenia min.: Do Wykonania, Do Opisu, Do Zatwierdzenia, Anulowane, Zatwierdzone generowanie raportów, min.: zestawienie ilości badań dla poszczególnych jednostek kierujących, 152 zestawienie całkowitej ilości badań 153 generowanie listy DICOM Worklist dla poszczególnych urządzeń diagnostycznych informacja o wykorzystanych materiałach (klisze, kontrast, inne) dla każdego badania i każdego 154 pacjenta klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do wybranych przez użytkownika pozycji menu lub 155 funkcji 156 możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stacje klienta strona 5/9

6 wyposażenie zestawu w System dystrybucji obrazów medycznych WEB 157 nazwa systemu / wersja / producent podać system oparty o przeglądarkę internetową, posiadający polski interfejs użytkownika oraz pomoc w 158 języku polskim współpraca z systemami RIS Orion f-my TMS-Soft i WEB (Web1000 f-my AGFA ) działającymi u 159 Zamawiającego lub pełna integracja z oferowanymi systemami: RIS równoważnym i PACS równoważnym 160 integracja z oferowanym systemem PACS zakres integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (obecnie pracujący system to: 161 InfoMedica ABG S.A.) przy wykorzystaniu HL7 162 w przypadku zaoferowania innego niż posiadany przez Zamawiającego system AGFA WEB1000, Wykonawca przystosuje stanowiska komputerowe aktualnie używające system WEB do wymagań oferowanego systemu dystrybucji obrazów medycznych WEB (specyfikacja komputerów jak w pkt 128) współpraca (podłączenie) dostarczanego repozytorium obrazów PACS z istniejącym u Zamawiającego 163 systemem dystrybucji obrazów WEB1000 firmy AGFA TAK/nie 2/0 164 brak konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych min. 50 użytkowników jednocześnie pracujących w systemie w obrębie szpitala z dostępem do 165 obrazów diagnostycznych DICOM 3.0 (UWAGA! W przypadku braku ograniczeń na ilość ilość [1,3] użytkowników przyznane zostaną 3 pkt. ) 166 licencja na oprogramowanie przeglądarka dostosowana do dystrybucji obrazów referencyjnych takich modalności jak min.: MR, 167 USG, RTG, mammografia, angiografia TAK/nie 3/0 168 funkcje przeglądarki obrazów diagnostycznych DICOM dla systemu dystrybucji obrazów jak również wypalanej na płycie dla pacjenta, min.: wyświetlanie miniaturek obrazów, funkcja przeglądu kilku serii badań, odtwarzanie serii z możliwością regulacji prędkości trybu CINE 169 ilość wyświetlanych obrazów na ekranie [1,2] 170 funkcje graficzne, min.: przewijanie, przesuwanie, pomiar odległości, powiększanie obrazu, zmiana kontrastu obrazu, zmiana jasności obrazu, zmiana funkcji Gamma obrazu wyposażenie zestawu w System PACS 171 nazwa systemu / wersja / producent podać 172 współpraca z systemami RIS Orion f-my TMS-Soft i WEB (Web1000 f-my AGFA ) działającymi u Zamawiającego lub pełna integracja z oferowanymi systemami: RIS równoważnym i WEB równoważnym z przeniesieniem danych z systemu dotychczas używanego możliwość pełnej integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (obecnie pracujący 173 system to: InfoMedica ABG S.A.) przy wykorzystaniu HL7 TAK/nie 2/0 174 administracja serwerem PACS poprzez interfejs WWW pełna integracja systemu PACS z systemem RIS na poziomie bazy tj. bez potrzeby stosowania 175 interfejsu (PACS broker) w relacji RIS-PACS system operacyjny serwera PACS i baza danych SQL (relacyjna, transakcyjna) zabezpieczający prawidłową pracą systemu PACS oraz jego współpracę z RIS i WEB z zagwarantowaną 3-letnią aktualizacją bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz umożliwiające obsługę minimum 20 TB przestrzeni obrazowej interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami, min.: Print, Storage SCU & SCP, Modality Worklist Management, Modality Performance Procedure Step, Query/Retrieve SCP, Query/Retrieve SCU 178 system w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi 179 min. 5 urządzeń medycznych, które można podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM 3.0 [1,3] 180 transmisja danych z użyciem protokołu szyfrującego 181 obsługa serwerów plików typu NAS dla zasobów near-line cache (badania dostępne on line) 182 stratna i bezstratna kompresja obrazów obsługa minimum 2 przestrzeni obrazowych oraz odpowiadającym im przestrzeni bazodanowych (np. 183 on-line cache oraz near-line cache) automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa min. bazy danych i obrazów medycznych DICOM 3.0 na 184 wbudowany napęd taśmowy (streamer) automatyczna archiwizacja badań przychodzących do serwera, baza danych wszystkich przesłanych 185 do systemu pacjentów wraz z obsługą procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line 186 zarządzanie off-line bazą danych badań zarchiwizowanych na nośnikach trwałych strona 6/9

7 funkcja archiwizacji obrazów na różnych rodzajach nośników (CDR, DVD+R, DVD-R, DVD-RAM) z dostępem do indeksów obrazów zapisanych zabezpieczenie programu przed niepowołanym dostępem osób trzecich (logowanie, karty chip itp.), indywidualne ustawianie przywilejów użytkowników (np. dla operatora, administratora systemu) monitorowanie systemu poprzez system logowania wydarzeń, min.: zmiana hasła użytkownika, 189 nieudana próba zalogowania, zalogowanie się użytkownika fakultatywne posiadanie rejestracji jako wyrób medyczny systemu PACS (oprogramowanie dla 190 urządzeń medycznych) 191 automatyczne przesyłanie obrazów według zaplanowanego schematu 192 obsługa przez system polskich czcionek, serwer powinien umożliwiać podłączonym stacjom diagnostycznym oraz przeglądarce WEB wyszukiwanie z wykorzystaniem polskich znaków diakrytycznych 193 zmiana danych pacjenta w RIS powoduje automatyczną zmianę danych wyświetlanych w PACS 194 współpraca z urządzeniem do automatycznego nagrywania badań na płytach CD/DVD 195 opcja wysyłania badań w postaci bezstratnej do ośrodka konsultującego (teleradiologia) TAK, opisać/nie 1/0 196 funkcja definicji czasu, po upływie którego badanie zostanie przeniesione do archiwum off-line 197 funkcja automatycznego przesyłania poprzednich badań pacjenta z archiwum do pamięci podręcznej systemu PACS na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS TAK, opisać/nie 2/ funkcja uaktualniania danych on-line oraz podczas przywracania do pamięci podręcznej systemu PACS, np. przy zmianie danych pacjenta, rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS funkcja udostępniania przez system PACS do systemu dystrybucji obrazów medycznych najnowszej wersji opisu badania w przypadku awarii systemu RIS TAK, opisać/nie 2/0 strona 7/9

8 istotne elementy systemu RIS 200 producent stacji roboczej RIS / typ / wersja 3 szt. TAK 3 szt., podać 201 komputer stacji stacji roboczej RIS, minimalne wymagania: procesor stacji roboczej min. 2,6 [GHz] (Dual Core), RAM min. 4 GB, HDD min. 160 GB, CD/DVD RW+, karta sieciowa 1 Gb/s, min. 2 porty USB, czytnik kart, mysz optyczna, system operacyjny, oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD RW+/- TAK, opisać 1,2,3 202 producent monitora roboczego RIS / typ / wersja 3 szt. TAK 3 szt., podać 203 monitor min x 1024 pikseli, min. 19'', maksymalny kąt widzenia obrazu na monitorze min. ±160, kontrast min. 1000:1, jasność min. 300 [cd] 204 UPS zapewniający min. 30 [min] pracy stacji roboczej RIS 3 szt. producenta/typ/nu mer katalogowy 205 producent stacji roboczej do nagrywania płyt CD/DVD +/- RW typ/ wersja - 1 szt. TAK 1 szt., podać 206 komputer stacji do automatycznego nagrywania płyt, minimalne wymagania: procesor minimum 2,6 GHz (Dual Core), RAM min. 2,0 GB, HDD min. 160 GB,CD/DVD - RW +/-, karta sieciowa 1 Gb/s, min. 2 porty USB, czytnik kart, mysz optyczna, system operacyjny, monitor min. 19'', UPS zapewniający min. 30 minut pracy TAK, opisać 1,2 207 robot do nagrywania płyt CD/DVD +/- RW dla pacjenta z oprogramowaniem obsługującym robota, współpracujący z drukarką do wykonywania nadruków na płytach, nagrywane płytki mają mieć automatycznie dogrywaną przeglądarkę obrazów DICOM, zarządzany sieciowo z minimum dwoma napędami nagrywającymi, zasobnikiem podawczym na min. 100 płyt, odbiorczym na min.110 płyt 208 możliwość przekazywania zleceń nagrywania płyt ze stacji RIS oraz stacji diagnostycznej na stację do nagrywania płyt z robotem nagrywającym zautomatyzowane nagrywanie płyt CD/DVD z badaniami pacjentów i nadruk etykiet na płytach, 209 standard DICOMDIR, nagrane badania są wyświetlane jako badania DICOM 3.0 w systemach operacyjnych min. Windows, Linux, MAC 210 nagrywanie płyt dla pacjenta z dowolnej stacji roboczej oferowanej w postępowaniu 211 pojemność podajnika na czyste płyty, min. 100 szt. [1,2] 212 obciążenie miesięczne, min. 3,4 tys. płyt [1,2] 213 nadruk na płycie w skali szarości lub barwny 214 producent skanera do dokumentacji medycznej / typ / wersja 2 szt. TAK 2 szt., podać 215 rozdzielczość optyczna min. 1200x2400 dpi, połączenie z komputerem przez port USB 2.0 Hi-Speed, odpowiednie oprogramowanie 216 producent drukarki kodów kreskowych / typ / wersja 1 szt. TAK 1 szt., podać 217 nadruk na taśmie samoprzylepnej, automatyczne odcinanie, interfejs USB lub RS-232 strona 8/9

9 istotne elementy do systemu PACS producent serwera PACS z przeznaczeniem do zdjęć RTG i warstw grubych tomografu / typ / wersja 218 TAK 1 szt., podać 1 szt płyta dwuprocesorowa, procesor serwera zgodny z x86, min. 2,8 [GHz] (Quad Core), RAM min. 6 GB, CD/DVD RW+, system operacyjny zainstalowany na dyskach SAS (RAID 1 co najmniej 2x146), redundantne zasilanie, kontroler obsługujący połączenie z macierzą dyskową typu SAN, obudowa dostosowana do umieszczenia w szafie typu rack, klawiatura, mysz optyczna, 2 x karta sieciowa GigabitEthernet, monitor LCD 17, przełącznik KVM na cztery wejścia napęd taśmowy do backupu danych typu LTO o pojemności min. 400/800GB bez kompresji/z kompresją, gwarancja udzielona przez producenta oferowanego dla biblioteki nośnika na jego trwałość - co najmniej 10 lat, w zestawi minimum 5 taśm TAK, opisać 1,2 TAK, opisać 1,2 221 UPS zapewniający min. 30 [min] pracy serwera, obudowa typu Rack, zz sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania producenta/typ/nu mer katalogowy 222 producent serwera PACS z przeznaczeniem do warstw cienkich tomografu (rekonstrukcji) / typ / wersja 1 szt. TAK 1 szt., podać 223 procesor serwera zgodny z x86, min. 2 [GHz] (Quad Core), RAM min. 4 GB, CD/DVD RW+, system operacyjny zainstalowany na dyskach SAS (RAID 1 co najmniej 2x146), redundantne zasilanie, obudowa dostosowana do umieszczenia w szafie typu rack, klawiatura, mysz optyczna, karta sieciowa GigabitEthernet, monitor LCD 17 TAK, opisać 1,2,3 224 UPS zapewniający min. 30 [min] pracy serwera, obudowa typu Rack producenta/typ/nu mer katalogowy 225 zewnętrzna macierz dyskowa serwera (typu SAN) SAS-to-SATA-II na potrzeby archiwum obrazowego on-line, RAID 6 z dyskami HotSpare w technologii SATA, miejsce na 12 dysków twardych SATA hotswap, pojemność min. 8 TB przestrzeni obrazowej z możliwością rozbudowy o kolejne min. 8 TB (parametry dysków: 1000GB, SATA-II, 7200rpm, cache 32MB) przestrzeni obrazowej, RAM min. 2 GB z podtrzymaniem bateryjnym, kontroler z kablem, redundantne zasilacze, prowadnica do szafy RACK, wspierane poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, wsparcie dla hot-swap i hot-spare, automatyczna odbudowa macierzy w tle, na wyjściu podwójny interfejs SASx4 [1,3] TB 226 UPS zapewniający min. 30 [min] pracy macierzy dyskowej, obudowa typu Rack producenta/typ/nu mer katalogowy NAS serwer pamięci masowej na potrzeby archiwum obrazowego on-line, RAID 5 z dyskiem HotSpare w technologii SATA, miejsce na 8 dysków twardych SATA hot-swap o pojemności min. 5 TB przestrzeni obrazowej, parametry dysków: min. 1000GB, SATA-II, 7200rpm, cache 32MB, prowadnica do szafy RACK, wspierane poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, replikacja wolumenów, backup agent, interfejs zewnętrzny: min. 2 kanały host Gb Ethernet 1Gb/s, złącza zewnetrzne macierzy: min. 2 złacza RJ45 dla systemu NAS, automatyczna odbudowa z dysku Hot-Spare szafa rack 42 U z wentylacją, rozmiar 800mm - szerokość 1000mm- głębokość, cokół -100mm, półka - 1 szt. istotne elementy do systemu PACS, WEB i RIS systemy operacyjne serwerów PACS, RIS i WEB oraz baza danych SQL systemów PACS, RIS i WEB muszą zabezpieczyć prawidłową pracę całego systemu (systemy operacyjne, aplikacje, podłączenie aparatów: RTG, tomografu, USG (opisy) oraz możliwowść podłączenia w przyszłości mammografu i rezonansu magnetycznego) w ramach Zakładu RTG z zagwarantowaną 3-letnią aktualizacją bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz umożliwiające obsługę minimum 20 TB przestrzeni obrazowej aplikacje systemów RIS, PACS, WEB powinny zostać dostarczone w najnowszych wersjach oraz aktualizowane przez okres min. 36 miesiecy minimum 2 razy dostawa, instalacja, konfiguracja wszystkich systemów (RIS, PACS, WEB) z zagwarantowaniem podłączenia aparatów RTG aktualnie używanych jak i będącego przedmiotem dostawy tomografu [1,3] TB podać [1,3] [mieś] strona 9/9

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy)

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Tomograf

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych Zestawienie wymaganych parametrów granicznych Typ urządzenia: Spiralny tomograf komputerowy 1 rzędowy Model aparatu:... Producent:... Rocznik:... l.p. Parametr Warunek graniczny Wartość oferowanych parametrów

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy Załącznik nr 2. Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr

Tomograf komputerowy Załącznik nr 2. Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr wymagany,gr aniczny 1 Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie powystawowe, rok produkcji 2014 2 Urządzenie umożliwiające

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

JOSEF BETSCHART Twój partner w radiografii cyfrowej

JOSEF BETSCHART Twój partner w radiografii cyfrowej GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ System składa się z generatora o mocy 50kW oraz uniwersalnego stanowiska ze zintegrowanym detektorem o aktywnej powierzchni 43x43cm. System jest zarządzany z

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Działając w oparciu o art. 41 ustawy prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Działając w oparciu o art. 41 ustawy prawo zamówień publicznych Włocławek, dnia 14.11.2008 r. Sz.W./DIZ/43/2008 Tablica ogłoszeń / Internet OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Działając w oparciu o art. 41 ustawy prawo zamówień publicznych 1. Zamawiający - Szpital Wojewódzki ul.

Bardziej szczegółowo

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Data Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 2 do SIWZ (modyfikacja) Tomograf komputerowy 16-rzędowy ze strzykawką automatyczną, drugą niezależną stacją lekarską oraz z pelną integracją tomografu z istniejącym

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Parametry wymagane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Parametry wymagane Załącznik nr 1 do SIWZ część 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy 1 szt. wraz z osprzętem Lp. Opis parametrów wymaganych Producent/Kraj Model/Typ I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ oczekiwanych parametrów techniczno-użytkowych oferowanego tomografu komputerowego

WYKAZ oczekiwanych parametrów techniczno-użytkowych oferowanego tomografu komputerowego WYKAZ oczekiwanych parametrów techniczno-użytkowych oferowanego tomografu komputerowego Pełna nazwa urządzenia, typ, model.. Producent.. Kraj pochodzenia.. Rok produkcji L.p. OPIS PARAMETRÓW Parametr wymagany,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ

GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ System składa się z generatora o mocy 50kW oraz dwóch stanowisk ze zintegrowanymi detektorami o aktywnej powierzchni 43x43cm. System jest zarządzany z poziomu

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego... ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...... 2. Kraj pochodzenia systemu 3. Nazwa oferowanego systemu informatycznego.... 4. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. ilość

FORMULARZ CENOWY. ilość FORMULARZ CENOWY POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200.000 EURO Wykonawca Dostawa stacjonarnego, osiowego densytometru dla Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

TOMOGRAF KOMPUTEROWY ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH TOMOGRAF KOMPUTEROWY Nazwa i typ / model / wersja: Producent: Kraj pochodzenia: Rok produkcji: Wartość L.p. Opis parametru wymagana Wartość oferowana

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 97-102/2011 Katowice, dnia 05.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Zał. nr 9 Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Rok produkcji systemu radiografii pośredniej CR: 2009 (sprzęt fabrycznie nowy). Lp WYMAGANIA WARTOŚĆ WYMAGANA POTWIERDZENIE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna

Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5.

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5. Załącznik Nr 1 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wykaz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

Załącznik nr 4. Wykaz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 4. Wykaz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia WYKAZ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W tabeli poniższej przedstawiono szczegółowy wykaz warstwy

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów Załącznik nr 1B do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Rozbudowa systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów wraz z modułem teleradiologii Urządzenie model i typ :... Wytwórca:... Kraj pochodzenia urządzenia:...

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Wykaz specyfikacji sprzętu komputerowego na czwarty kwartał 2017 roku KOMPUTERY UŻYWANE

Wykaz specyfikacji sprzętu komputerowego na czwarty kwartał 2017 roku KOMPUTERY UŻYWANE Wykaz specyfikacji sprzętu komputerowego na czwarty kwartał 2017 roku KOMPUTERY UŻYWANE Nr Opis zamawianego sprzętu Opis zamawianego sprzętu 1. Komputer używany Komputer stacjonarny - biurowy dostosowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł) 1. Zestawy komputerowe Część I przedmiotu Typ, model 1. Stacja robocza 2. Monitor płaski min. 24.Drukarka. 9 9 9 netto Razem: Wartość netto Podatek VAT % Kwota Parametr System operacyjny Procesor Pamięć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo