Wstęp 13. Część I Nowe koncepcje zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp 13. Część I Nowe koncepcje zarządzania"

Transkrypt

1 Wstęp 13 Część I Nowe koncepcje zarządzania 1. Zarządzanie procesowe a kształtowanie się struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie - Bogdan Nogalski, Roman Czapiewski Zarządzanie poprzez procesy - zwiększenie skuteczności działania w budowaniu relacji z klientami w organizacji przedsiębiorstwa Nowoczesne podejście do organizacji przedsiębiorstwa Wykorzystanie zarządzania projektami w powiązaniu z procesową strukturą zarządzania przedsiębiorstwem Analiza odchyleń w spojrzeniach armatorów i klientów polskich stoczni 33 Streszczenie/Summary 38 Bibliografia Ocena sukcesu projektu na podstawie wytycznych metodyki SCRUM - Emil Bukłaha Sukces w zarządzaniu projektami Ocena projektów na przykładzie metodyki SCRUM Założenia metodyki SCRUM Role w metodyce SCRUM Struktura metodyki SCRUM z uwzględnieniem sytemu oceny projektu Kontrola i ocena projektów w metodyce SCRUM 52 Streszczenie/Summary 56 Bibliografia Segmentacja modułowa procesów w organizacji - model teoretyczny i wymiary ekonomiczne - Janusz Rymaniak Aspekty teoretyczne segmentacji modułowej Istota i pojęcia segmentacji modułowej Model teoretyczny segmentacji modułowej działalności podstawowej w organizacji Wyniki badań empirycznych Studium przypadku - narzędziownia Studium przypadku - piekarnia 65 Streszczenie/Summary 68 Bibliografia Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające jakość - Małgorzata Wiśniewska Zarządzanie jakością - podejście procesowe w doskonaleniu organizacji Audyt - narzędzie doskonalenia 78 Streszczenie/Summary 82 Bibliografia Sensmaking w zarządzaniu zmianami w polskich szpitalach - Łukasz Sułkowski Znaczenie sensmakingu w zarządzaniu Metodyka badań Schematy narracyjne zarządzających szpitalami Nowy lider to nowa wizja" Radykalna zmiana w obliczu katastrofy" Dobrze gospodarujemy wspólnym dobrem" Obrońmy bezcenny dorobek" 91 Streszczenie/Summary 92 Bibliografia 93

2 6. Zmiany w zakresie zarządzania uczelniami w obliczu istotnych przeobrażeń systemu szkolnictwa wyższego oraz otoczenia uczelni - Marcin Geryk Zmiany prawne systemu szkolnictwa wyższego Otoczenie i jego wpływ na funkcjonowanie uczelni Zarządzanie uczelniami pod wypływem uwarunkowań zewnętrznych 103 Streszczenie/Summary 107 Bibliografia Obszary zmian w wymiarach jakości usług - Jolanta Łopatowska, Grzegorz Zieliński Cechy charakterystyczne usług Wymiary jakości usług Zarządzanie zmianą Zmiany w wymiarach jakości usług 116 Streszczenie/Summary 118 Bibliografia Gotowość do podejmowania ryzyka a poziom kierowania - Stefan Tokarski, Krzysztof Tokarski, Joanna Sikora Metody i organizacja badań Studia empiryczne nad gotowością do podejmowania ryzyka a poziomem kierowania Analiza statystyczna Synteza wyników badań 127 Streszczenie/Summary 130 Bibliografia Taksonomia wrocławska jako metoda klasyfikacji spółek na przykładzie wybranego funduszu inwestycyjnego - Karolina Kalińska Wielowymiarowa analiza porównawcza (taksonomia wrocławska) Fundusze inwestycyjne w Polsce Przykład empiryczny 138 Streszczenie/Summary 147 Bibliografia 148 Część II Organizacja w otoczeniu a strategia rozwoju 10.Konsorcjum jako przykład współpracy przedsiębiorców - Aneta Chrząszcz Podstawowe rodzaje współpracy w ujęciu ekonomicznym Konsorcjum a formy współpracy przedsiębiorców w ujęciu prawnym Zalety i wady konsorcjum 156 Streszczenie/Summary 159 Bibliografia Współpraca przemysłu i nauki jako jeden z kierunków rozwoju współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie ENERGA SA - Michał Zabielski Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Inicjatywy prowadzone przez ENERGA SA Zadanie badawcze nr Czasopismo naukowe Acta Energetica" Konkurs na grant badawczy i najlepszą pracę doktorską Konkurs Energia Przyszłości" 169 Streszczenie/Summary 170

3 Bibliografia Strategia publicznej rozgłośni regionalnej na przykładzie Radia Koszalin - Piotr Ostrowski Metodyka projektu Synteza strategii Radia Koszalin Diagnoza strategiczna Radio Koszalin jako nadawca publiczny Miejsce na rynku regionalnym i lokalnym Struktura programowa Oddziaływanie reklamowe Poziom nowoczesności technicznej i technologicznej Źródła finansowania działalności spółki Projekty strategiczne Rozwój lokalnej i regionalnej informacji Rozwój lokalnej publicystyki Rozwój programów rozrywkowych - redakcja muzyczna Zarządzanie wizerunkiem i marką Radia Koszalin Wzrost przychodów z reklam Wyniki ekonomiczno-finansowe spółki Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej 189 Streszczenie/Summary 192 Bibliografia Restrukturyzacja i jej wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa HZZ Osowa Sień Sp. z o.o. - Małgorzata Karolewska-Szparaga Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa Działania restrukturyzacyjne w badanym przedsiębiorstwie Wyniki ekonomiczne działań restrukturyzacyjnych w badanym przedsiębiorstwie 201 Streszczenie/Summary 209 Bibliografia Modele biznesu firm świadczących usługi medyczne w województwie łódzkim - Aleksandra Krawczyńska Usługi medyczne w kontekście usług profesjonalnych Modelowanie działalności usług profesjonalnych Poziom rozwoju wiedzy rynkowej wśród świadczeniodawców usług medycznych 221 Streszczenie/Summary 224 Bibliografia Programy wspierania budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu jako element strategicznej koncepcji rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. - studium przypadku - Jacek Pauli Dlaczego PSSE wspiera proces budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu? Tereny PSSE na potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu Bałtycki Port Nowych Technologii w Gdyni jako zaplecze produkcyjno-magazynowe nowej inwestycji Najważniejsze działania PSSE w zakresie wspierania koncepcji budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu Zespół ds. Przygotowań Województwa Pomorskiego do Realizacji Inwestycji Budowy Elektrowni Jądrowej - wsparcie działań przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny Dla kogo elektrownia jądrowa? Wielki projekt badawczy PSSE Forum Dialogu i Współpracy Województwa Pomorskiego Energia i Samorządność" Monografia Energetyka Jądrowa w Polsce" Wsparcie działań medialnych - tworzenie pozytywnego wizerunku koncepcji budowy elektrowni

4 jądrowej na Pomorzu jako element działań PSSE Atomowy Autobus Kawiarenki Energetyczne Filmy promocyjne na temat energetyki 235 Streszczenie/Summary 236 Bibliografia Determinanty rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Pomorskiem - Andrzej Sułkowski Charakterystyka IOB w Pomorskiem Szanse, zagrożenia i bariery systemu wsparcia sektora MŚP Projekty usprawnienia działania instytucji otoczenia biznesu w Pomorskiem Charakterystyka badań Wybrane wyniki i wnioski z badań 248 Streszczenie/Summary 252 Bibliografia Determination of Priority of Logistics Service Offerings for SME - Zoia Kaira, Olena Ivanova, Inna Kayira Methodology proposed Hypotheses to be evaluated Steps in hypothesis testing Forming the logistics service system 258 Summary 267 Bibliography Polska firma IT w Dolinie Krzemowej - studium przypadku i próba analizy w kontekście teorii internacjonalizacji - Dominika Latusek-Jurczak Born global i offshoring Metoda badań Studium przypadku Engineers World" Założenie firmy Kryzys w firmie Ekspansja do USA Projekty w USA 277 Streszczenie/Summary 282 Bibliografia Motywy osiedlania się polskich firm na terenie niemieckiego przygranicznego powiatu Uecker-Randow - Kamil Lis Charakterystyka omawianego regionu przygranicznego Przedstawienie omawianego regionu Ogólne motywy polskich inwestycji bezpośrednich w Niemczech Przedsiębiorczość polska na terenie niemieckiego przygranicznego powiatu Uecker-Randow Niemieckie instytucje otoczenia biznesu w regionie oraz ich stosunek do przedsiębiorców z Polski Quasi-instytucje wspomagające polskich przedsiębiorców w regionie przygranicznym Motywy inwestycyjne polskich przedsiębiorstw w badanym regionie przygranicznym 296 Streszczenie/Summary 301 Bibliografia 302 Część III Innowacje i przedsiębiorczość 20. Zdolność przedsiębiorstw do proinnowacyjnego współdziałania na przykładzie regionu kujawsko-

5 pomorskiego - Mirosław Haffer Potrzeba proinnowacyjnego współdziałania przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia Częstotliwość proinnowacyjnego współdziałania przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia Efekty proinnowacyjnego współdziałania przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia Bariery proinnowacyjnego współdziałania przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia 313 Streszczenie/Summary 315 Bibliografia Determinanty i efekty rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na połączeniach kooperacyjnych, sieciach i klastrach - Sylwia Badowska Determinanty funkcjonowania przedsiębiorstwa innowacyjnego Współpraca w powiązaniach kooperacyjnych, sieciach i klastrach jako otoczenie wspierające innowacyjności przedsiębiorstw 325 Streszczenie/Summary 335 Bibliografia Kapitał intelektualny małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - Agnieszka Różycka Zjawisko kapitału intelektualnego Koncepcja kapitału intelektualnego Definicja kapitału intelektualnego Struktura kapitału intelektualnego Badanie kapitału intelektualnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Grupa docelowa przeprowadzonego badania Metoda badawcza Zakres badań 344 Streszczenie/Summary 352 Bibliografia Produktywność pracowników wiedzy jako główne wyzwanie zarządzania w XXI wieku - Michał Igielski Identyfikacja pracowników wiedzy w przedsiębiorstwie Produktywność pracowników ery industrialnej Produktywność pracowników wiedzy 361 Streszczenie/Summary 365 Bibliografia Audyt innowacyjności jako narzędzie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem - Małgorzata Skweres- Kuchta Podstawy metodyczne i charakterystyka narzędzia badawczego Analiza komparatywna innowacyjności przedsiębiorstw Charakterystyka próby badawczej Procesy innowacyjne w usługach - region zachodniopomorski na tle hamburskiego Procesy innowacyjne w usługach i przemyśle - podobieństwa i różnice 376 Streszczenie/Summary 380 Bibliografia Przedsiębiorczość destruktywna w Polsce - analiza na podstawie panelu ekspertów - Małgorzata Olimpia Bielenia Prezentacja istoty przedsiębiorczości destruktywnej Kontekst instytucjonalny Badanie skali i form przedsiębiorczości destruktywnej w podmiotach gospodarczych w Polsce - wyniki badań i wnioski 388 Streszczenie/Summary 392

6 Bibliografia Mity przedsiębiorczości a postawy wobec własnej działalności gospodarczej - Beata Krawczyk-Bryłka Znaczenie i źródła mitów przedsiębiorczości Rodzaje mitów przedsiębiorczości Studenckie mity przedsiębiorczości - wyniki badań 399 Streszczenie/Summary 404 Bibliografia Przedsiębiorcze podejście do zarządzania organizacją - Aniela Mikulska Kompetencje przedsiębiorcze Zarządzanie przedsiębiorcze jako wyznacznik przewagi konkurencyjnej Orientacja przedsiębiorcza jako wyraz przedsiębiorczego podejścia do zarządzania 415 Streszczenie/Summary 417 Bibliografia 418

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU PROGRAM KONFERENCJI Czwartek, 19 września 2013 Gdańsk, Hotel Radisson Blu, ul. Długi Targ 19/Powroźnicza,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Modele biznesu w teorii nauk o zarządzaniu...20 3. Nurt rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu...22

Spis treści. 1. Modele biznesu w teorii nauk o zarządzaniu...20 3. Nurt rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu...22 Spis treści MODELE BIZNESU I STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW...17 Rozdział 1 Nurt ewolucyjny i rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu przedsiębiorstw...19 Adam Jabłoński Wstęp...19 1. Modele biznesu w teorii

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego

Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego Autorzy: Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski (red.) Główną myślą książki jest przedstawienie tradycyjnych, jak i nowych kierunków rozwoju handlu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

I RÓŻNORODNOŚĆ PRZESŁANEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I RÓŻNORODNOŚĆ PRZESŁANEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI Wstęp... 17 ROZDZIAŁ I RÓŻNORODNOŚĆ PRZESŁANEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Stanisław Sudoł Przedsiębiorczość jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące... 29 Mariusz Bratnicki Trwałość i elastyczność

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MŚP NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MŚP NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MŚP NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM AGNIESZKA BEM PRAKTYKA LEKARSKA JAKO MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO... 13 MAREK BIAŁKOWSKI NADZÓR KORPORACYJNY NAD

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19

Spis treści. Wstęp... 15. STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19 Wstęp... 15 STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19 ROZDZIAŁ 1 TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PRZESŁANKI ZMIAN W TREŚCI ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO... 21

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju

Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju Opracował Zespół Badawczy Prof. Jan Stachowicz - kierownik Dr Lilla Knop Dr Joanna Machnik-Słomka Dr Sławomir Olko Prof. Agata

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17

Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17 WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17 ROZDZIAŁ 1 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW DESTRUKCJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA... 19 Barbara Woźniak-Sobczak 1. Wartość jako wypadkowa kompetencji przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo