AUTOSAT 3 Instrukcja obsługi oprogramowania v0.0.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOSAT 3 Instrukcja obsługi oprogramowania v0.0.2"

Transkrypt

1 AUTOSAT 3 Instrukcja obsługi oprogramowania v0.0.2

2 AUTOSAT 3 Instrukcja 2z36 Spis treści 1. Wstęp Instalacja programu AUTOSAT Instalacja programu GPRSSERWER Instalacja programu AUTOSAT 1 IMPORTER DBCREATOR Import danych z systemu AUTOSAT AUTOSAT Uruchomienie Aktywacja Konfiguracja połączenia do bazy danych Aktualizacja oprogramowania Logowanie do programu Okno główne Ewidencje Pojazdy Ewidencja grup pojazdów Edytor stanów licznika kilometrów Edycja pojazdu Podstawowe dane Paliwo Czujniki Alarmy Obiekty stałe Kierowcy Edycja kierowcy Identyfikatory Edycja identyfikatora Obiekty stałe Edycja obiektu stałego Automatyczne POI Rejestratory GPS Edycja rejestratora GPS Karty SIM Edycja karty SIM Użytkownicy Edycja użytkownika Monitoring Monitoring pojazdów Lista pojazdów Mapa Komunikator Trasa Analiza trasy Belki informacyjne Mapa Tabela zdarzeń Wykresy Raport z trasy Wykresy Raporty Pojazdy Raport dobowy Raport bazowy Raport wizyt w punktach własnych Raport na zmiany Raport wpięć identyfikatorów Raport przekroczeń prędkości Raport temperatur Wykaz tankowań / ubytków paliwa Kierowcy Wpięcia identyfikatorów Dzienny czas pracy Czas pracy z tachografu Obiekty stałe Raport wizyt w punkcie własnym GPRS Lista logowań do GPRS Wykaz połączeń do GPRS Stałe GPRS Akcje Alarmy Ochrona naczep Przypomnienia Faktury paliwa Ubytki paliwa Powiadomienia...34

3 AUTOSAT 3 Instrukcja 3z Narzędzia Czyszczenie tabel Kontrola błędów Aktualizacja Ustawienia Zmień bazę danych Ustawienia aplikacji Wtyczki...36

4 AUTOSAT 3 Instrukcja 1. 4z36 Wstęp System AUTOSAT3 jest bezpośrednim następcą systemu AUTOSAT. Został wykonany z zastosowaniem najnowszych dostępnych technologii. W skład systemu wchodzi następujące oprogramowanie: AUTOSAT 3 aplikacja kliencka do zarządzania systemem, jego konfiguracji i wizualizacji danych; DBCREATOR aplikacja do tworzenia nowej bazy danych; AUTOSAT1 IMPORTER aplikacja służąca do importu danych z systemu AUTOSAT do AUTOSAT3; GPRSSERWER serwis Windows odpowiedzialny za komunikację GPRS z z urządzeniami GPS; GSMSERWER serwis Windows opowiedziany za komunikację SMS z urządzeniami GPS oraz telefonami komórkowymi; SERWER serwis Windows odpowiedzialny za wysyłanie wiadomości z systemu; AUTOSATNET MONIT 3 aplikacja internetowa (dostępna z przeglądarki Www) służąca do wizualizacji danych; Program DBCREATOR wchodzi w skład instalatora AUTOSAT3. Programy GPRSSERWER, GSMSERWER i SERWER wchodzą w skład instalatora GPRSSERWER. 1.1 Instalacja programu AUTOSAT 3. Aby zainstalować program AUTOSAT 3 należy odszukać i uruchomić plik AutoSAT3_Setup.msi. Po wykonaniu tej czynności proszę postępować wg poleceń instalatora. Ilustracja 1: Instalacja programu AutoSAT 3. Jeżeli nie zostało to wykonane wcześniej przy instalacji bazy danych następnym etapem jest zainstalowanie bibliotek odpowiedzialnych za wykonywanie skryptów z poziomu programów (tj. tworzenia bazy danych, aktualizacji struktury tabel, itp.). Wymagane jest aby te biblioteki były zainstalowane na każdym komputerze na którym będzie zainstalowany program AUTOSAT. Można je pobrać ze strony firmy Microsoft z działu Microsoft SQL Server 2008 R2 Feature Pack. Proszę pobrać odpowiednią wersję (32bit lub 64bit) bibliotek: Microsoft System CLR Types for SQL Server 2008 R2; Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client; Microsoft SQL Server 2008 R2 Shared Management Objects; Należy zwrócić uwagę aby pobrać prawidłową wersje bibliotek, x86 dla systemów 32bitowych i x64 dla systemów 64 bitowych. 1.2 Instalacja programu GPRSSERWER Aby zainstalować program GPRSSERWER dla AUTOSAT3 należy odszukać i uruchomić plik GprsSerwerAS3_Setup.msi. Po wykonaniu tej czynności proszę postępować wg poleceń instalatora. 1.3 Instalacja programu AUTOSAT 1 IMPORTER. Aby zainstalować program AUTOSAT 1 IMPORTER należy odszukać i uruchomić plik AutoSAT1_Import_Setup.msi. Po wykonaniu tej czynności proszę postępować wg poleceń instalatora. 2. DBCREATOR. Aplikacja DBCREATOR służy do tworzenia nowej bazy danych. Tworzy samą bazę danych wraz z zestawem niezbędnych tabel, procedur i funkcji. Wymaga odpowiednio skonfigurowanego silnika bazy danych SQL SERVER 2005 lub Wymagania te są opisane w Instrukcji instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008.

5 AUTOSAT 3 Instrukcja 3. 5z36 Import danych z systemu AUTOSAT 1. Import danych z systemu AUTOSAT 1 do AUTOSAT 3 odbywa się za pomocą aplikacji AUTOSAT1 Importer. Aby go uruchomić należy kliknąć w plik AutoSAT1_Import.exe. Ilustracja 2: Import danych z systemu AUTOSAT 1 Pierwszy ekran kreatora importu danych to ekran powitalny (1). Kliknięcie przycisku Dalej spowoduje przeniesienie do następnego ekranu, konfiguracji połączeń z AUTOSAT (2). Należy tutaj skonfigurować połączenie zarówno do bazy AUTOSAT 1 z której pobierane będą dane jak i AUTOSAT3 do której dane będą zapisywane. Po poprawnym wpisaniu danych połączeń i sprawdzeniu ich przyciskiem Połącz, uaktywni się przycisk Dalej którego należy kliknąć. Na ekranie wyboru obiektów do importu (3) wybieramy które obiekty mają się importować oraz od kiedy mają się importować trasy pojazdów. Ważnym jest aby tylko raz importować kierowców, bazy i punkty własne. Zrobienie tego ponownie może powodować duplikowanie wpisów i bałagan w ewidencjach. Ważnym jest też aby gdy już raz pobierzemy dany pojazd, następne pobieranie (np. w celu dogrania danych tras) wykonać z załączoną opcją Importuj tylko dane (bez ustawień). Po określeniu wszystkich ustawień klikamy w przycisk Importuj. Rozpocznie się importowanie. Po zakończonym imporcie uaktywni się przycisk Dalej po kliknięciu w którego pokaże się podsumowanie importu (4). Może się wydarzyć że zaimportowanie niektórych danych jest niemożliwe, wówczas system pokaże że wystąpił błąd. Po wykonaniu importu należy koniecznie w programie AUTOSAT3 wejść w Narzędzia Kontrola błędów, i zobaczyć czy nie ma żadnych konfliktów zakresów GPS i pojazdów.

6 AUTOSAT 3 Instrukcja 4. 6z36 AUTOSAT 3. Jest to główna aplikacja do zarządzania systemem. Umożliwia konfiguracje systemu oraz wizualizację wszystkich wyników. 4.1 Uruchomienie. Uruchomienie programu sprowadza się do kliknięcia w ikonkę programu. W systemach powyżej WindowsXP należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonce programu i wybrać opcję Uruchom jak administrator. Zalecamy taką opcję włączyć na stałe poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pliku AutoSAT3.exe w folderze instalacji (domyślnie c:\program Files\Atrom\AutoSAT3), wybranie Właściwości, a w otwartym oknie zakładkę zgodność i zaznaczyć opcję Uruchom ten program jako administrator. Ilustracja 3: Windows - Uprawnienia Aktywacja Przy pierwszym uruchomieniu programu pokaże się okno aktywacji systemu. Aby można było przeprowadzić proces aktywacji trzeba posiadać kod klienta który określa czy licencja jest testowa czy sprzedażowa. Licencja testowa jest wystawiona na określony odcinek czasu, po minięciu tego czasu program nie włączy się. Licencja sprzedażowa będzie działać zawsze (nie zdarzy się sytuacja że na skutek restrykcji, programu nie będzie można włączyć). Ograniczeniem tej licencji jest czas aktualizacji ustawiony na rok. Po minięciu tego okresu można wykupić usługę dalszych aktualizacji. Ilustracja 4: AutoSAT 3 Aktywacja Dostępne są 3 możliwości: aktywacja przez internet wybranie tej spowoduje przejście do okna w którym trzeba będzie wpisać Kod klienta. Kod klienta jest podany na płycie instalacyjnej w pliku serial.txt. Po poprawnym przejściu aktywacji numeru wyświetli się okno z listą dostępnych modułów programu. Wybieramy dany moduł i klikamy Dalej. Program od tej chwili jest poprawnie aktywowany. aktywacja przez telefon należy ją wykonać w sytuacji gdy nie mamy dostępu do internetu lub jest on dostępny przez proxy które nie zostało wcześniej skonfigurowane na wersji próbnej. wersja próbna jest to praca programu bez aktywacji. Czas takiej pracy jest bardzo krótki (7 dni) i służy do zapoznania się z systemem. Jeżeli łącze internetowe udostępniane jest przez proxy wówczas należy je skonfigurować w Ustawienia Opcje Proxy aby można było dokonać później aktywacji przez internet.

7 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Konfiguracja połączenia do bazy danych Do poprawnej pracy programu wymagane jest skonfigurowanie połączenia do bazy danych. Baza ta musi być wcześniej utworzona programem DBCreator. Okno konfiguracji połączenia do bazy danych pokaże się w sytuacji gdy nie jest skonfigurowane żadne połączenie do bazy danych lub nie można się połączyć ze skonfigurowaną aktualnie bazą. Ilustracja 5: AutoSAT 3 Konfiguracja bazy danych W pierwszej kolejności należy kliknąć przycisk Nowy, wpisać swoją nazwę połączenia i zaakceptować wybór. Następnym etapem jest wypełnienie pól: Nazwa hosta lub adres IP lokalizacja bazy danych; Nazwa użytkownika nazwa użytkownika bazy danych; Hasło hasło użytkownika bazy danych; Baza danych należy wybrać do której bazy chcemy się zalogować; Port port połączenia do bazy danych; Kliknięcie Akceptuj spowoduje zapisanie danych Aktualizacja oprogramowania Jeżeli komputer jest połączony do internetu automatycznie sprawdzane będzie czy są aktualizacje programu. Jeżeli program stwierdzi że są nowe aktualizacje wyświetli się komunikat z zapytaniem czy zaktualizować. Ilustracja 6: AutoSAT 3 Aktualizacja Pytanie Kliknięcie Tak spowoduje otwarcie programu aktualizacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknach. Po zakończeniu aktualizacji wyświetlona zostanie informacja czy aktualizacja powiodła się czy nie. Ilustracja 7: AutoSAT 3 Automatyczna aktualizacja oprogramowania

8 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Logowanie do programu Logowanie do programu to etap autoryzacji użytkownika. Wymagane jest wpisanie nazwy użytkownika i hasła. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał takie prawa dostępu do programu jakie zostały mu zdefiniowane przez administratora systemu (Ewidencje Użytkownicy Edycja użytkownika). Ilustracja 8: AutoSAT 3 - Logowanie do programu 4.2 Okno Okno główne główne programu składa się z kilku segmentów: menu boczne; pasek szybkiego wyboru; stopka informacyjna; Ilustracja 9: AutoSAT 3 Okno główne 4.3 Ewidencje Każda ewidencja składa się z listy na której wyszczególnione są obiekty (pojazdy, kierowcy itp.) zawarte w systemie oraz formatka dodawania i edycji tego obiektu. Każdą lista w ewidencji składa się ze standardowych przycisków oznaczonych ikonkami: - dodawanie; - edycja; - drukowanie; - eksport do Microsoft Excel; - usuwanie; Gdzie : dodawanie dodawanie nowego obiektu danego rodzaju; edycja edycja danych obiektu danego typu; usuwanie usuwanie danych obiektu danego typu. Często może się zdarzyć że nie będzie można usuwać gdyż do danego obiektu jest przynajmniej kilka istotnych z punktu widzenia ciągłości danych powiązań i zależności. W takich przypadkach zalecamy ustawianie danego obiektu na Nie aktywny. drukowanie drukowanie widocznej listy obiektów; eksport do Microsoft Excel eksport do Microsoft Excel widocznej listy obiektów; Niektóre ewidencje mogą mieć dodatkowe przyciski. Każdy przycisk posiada opis do czego służy. Wywołać go można poprzez najechanie kursorem myszy na przycisk i odczekanie ok 2 sekund. Edycję i usuwanie można również wywołać klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym obiekcie.

9 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Pojazdy Ewidencja pojazdów to lista wszystkich pojazdów dostępnych w systemie dla zalogowanego użytkownika. Ilustracja 10: Ewidencja - Lista pojazdów Nad listą pojazdów oprócz standardowych przycisków znajdują się również przyciski: - edytor stanów licznika kilometrów; ewidencja grup pojazdów; Ewidencja grup pojazdów Grupy pojazdów służą do katalogowania pojazdów ze względu na np. rodzaje (osobowe, ciężarowe itp.). Ułatwiają wybór grupy pojazdów do np. raportów. Aby zobaczyć szczegóły danej grupy na liście należy kliknąć przycisk [+]. Aby schować szczegóły grupy należy kliknąć w przycisk [-]. Na tym oknie obowiązują standardowe przyciski. Wybranie opcji dodawania lub edycji, wyświetli okno edycji. Ilustracja 11: Ewidencja grup pojazdów Ilustracja 12: Dodawanie / Edycja grup pojazdów W oknie Edycji grupy pojazdów należy wpisać nazwę grupy, dodać pojazdy które do tej grupy mają należeć a następnie zatwierdzić przyciskiem Akceptuj Edytor stanów licznika kilometrów Edytor ten służy do kalibracji stanu licznika kilometrów w systemie. Kilometry będą doliczane do wprowadzonego stanu od daty wystąpienia danego stanu. Aby dodać nowy licznik (lub zmienić stary) należy wybrać przycisk dodawania lub edycji, ustawić datę i czas kiedy licznik był sczytywany oraz wartość licznika w kilometrach a następnie kliknąć przycisk Akceptuj. Ilustracja 13: Edytor stanów licznika kilometrów Edycja pojazdu Jest to jedno z najważniejszych okien konfiguracyjnych systemu. Niepoprawna konfiguracja może spowodować że system nie będzie działał poprawnie. Poszczególne parametry konfiguracyjne zostały pogrupowane w odpowiednie zakładki. Klikając w daną grupę pokazuje się przypisana do niej lista opcji. Dostępne są następujące grupy: Podstawowe dane podstawowe parametry pojazdu. W jej skład wchodzą: Ogólne; Ustawienia; Kalibracje; Paliwo parametry konfiguracji paliwa. W jej skład wchodzą: Sondy / poziom ustawienia sond paliwa i poziomowskazów; Przepływomierz ustawienia przepływomierza; Czujniki konfiguracja czujników zamontowanych na pojeździe. W jej skład wchodzą: Złącza ustawienia wejść i wyjść; Termometry ustawienia termometrów;

10 AUTOSAT 3 Instrukcja 10z36 Alarmy konfiguracja stanów alarmowych. W jej skład wchodzą: Złącza i termometry ustawienia stanów alarmowych na złączach i termometrach; Pracy pojazdu ustawienia alarmów nieprawidłowej pracy pojazdu; Serwisowe ustawienia alarmów nieprawidłowej pracy urządzeń; Obiekty stałe konfiguracja obszarów przypisanych do pojazdu. W jej skład wchodzą: Bazy obszary traktowane jako punkty zjazdu pojazdu (np. siedziba firmy, odział, itp.) Obiekty stałe punkty kontroli (np. obszary kontrahentów, stacje benzynowe itp.) Ilustracja 14: Zakładki menu edycji pojazdu Nowością w stosunku do programu poprzedniej generacji jest to, że pojazd można skonfigurować tak aby dane ustawienie obowiązywało od daty do daty. Sprawdza się to bardzo dobrze np. w sytuacji wymiany zbiornika paliwa i koniecznej ponownej jego kalibracji. Wówczas stworzenie nowego ustawienia od daty wymiany tego zbiornika spowoduje że nie tracimy poprzedniej konfiguracji i przy ponownym generowaniu danych będą używane obie kalibracje w odpowiednich okresach. Taka operacja powinna być używana również gdy wymieniany jest rejestrator GPS. Nie zrobienie tego spowoduje że system nie będzie wiedział że dany pojazd miał kiedyś inny rejestrator GPSTXD i nie będzie wyświetlał danych za ten okres. Ilustracja 15: Okno edycji pojazdu W sytuacji gdy edytujemy dane pojazdu, po każdym zatwierdzeniu zmian przyciskiem Akceptuj pojawi się dodatkowe okno z zapytaniem czy chcemy zmodyfikować obecną konfigurację czy może utworzyć nową. Ilustracja 16: Okno zapytania konfiguracja zakresów W sytuacji gdy wybierzemy nową, pokaże się pole daty od kiedy ta konfiguracja ma obowiązywać. Klikniecie Zatwierdź stworzy nową konfigurację.

11 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Podstawowe dane Ogólne Składa się z: Stałe dane pojazdu dane które są stałe i nie są związane okresami. Zmiana tych wartości spowoduje że poprzednie wartości nie będą pamiętane. Numer rejestracyjny numer rejestracyjny pojazdu; Marka pojazdu marka pojazdu; Typ pojazdu np. ciężarowy, osobowy, itp. Nr ewidencyjny jeżeli firma ma wewnętrzne numerowanie pojazdów wówczas można wypełnić to pole; Ikona klikając w przycisk Wybierz można zdefiniować ikonę pojazdu jak będzie przedstawiany na mapie. Obrazek powinien być najlepiej w formacie png o wymiarach 32x32px; Status pojazdu jest to zmienny status pojazdu. Warto go wypełniać gdy wiemy że pojazd nie pracował przez jakiś okres czasy np. z powodu pobytu w serwisie. Wypełnić można tu: Status pojazdu do wyboru jest: praca gdy pojazd normalnie pracuje lub awaria; Notatki można opisać np. dlaczego jest awaria; Dane rejestratora: Imei numer IMEI rejestratora GPSTXD, bez ustawionej tej opcji pojazd nie będzie pokazywał żadnych danych; Model model rejestratora. Warto ustawić tą opcję gdyż niektóre parametry na różnych modelach mogą wyświetlać różne dane. Model można ustawić również w edycji rejestratorów GPS; Numer karty SIM numer telefony karty SIM zamontowanej w urządzeniu GPS. Informacja ta jest istotna wówczas gdy będziemy chcieli namierzyć pojazd za pomocą SMS lub komunikować się z nim tym sposobem transmisji. Warto mieć tą informację również z powodów czysto ewidencyjnych a w przyszłości np. rozliczania z poziomu programu np. rachunku telefonicznego. Telefon służbowy numer telefonu który jeździ w kabinie kierowcy. Wpisuję się tu informację wówczas gdy specyfika firmy definiuje przypisanie telefonu komórkowego do pojazdu a nie do kierowcy. Ilustracja 17: Podstawowe dane Ogólne Ilustracja 18: Podstawowe dane Ustawienia Ustawienia Składa się z : Ustawienia pojazdu podstawowe parametry pojazdu na podstawie których wyliczane są różne stany pojazdu. W skład wchodzi: Maksymalny załadunek maksymalny załadunek wyrażony w tonach; Maksymalna dopuszczalna prędkość maksymalna dopuszczalna prędkość (wyrażona w kilometrach na godzinę) z jaką może poruszać się pojazd. Przekroczenie tej prędkości spowoduje wygenerowania zdarzenia przekroczenia prędkości. Ustawienie tej opcji jest wymagane aby generować alarmy o przekroczeniach prędkości; Optymalna prędkość optymalna prędkość (wyrażona w kilometrach na godzinę) z jaką powinien poruszać się pojazd. Prędkość ta jest wizualizowana na wszystkich wykresach prędkości; Maksymalne obroty maksymalne obroty silnika (wyrażone w ilości obrotów silnika na minutę [rpm]). Służą do przeliczania obrotów wyrażonych procentowo na [rpm]. Optymalne obroty optymalne obroty silnika (wyrażone w ilości obrotów silnika na minutę [rpm]). Obroty te są wizualizowane na wszystkich wykresach obrotów silnika; Obroty jałowe do maksymalna wartość obrotów silnika (wyrażona w [rpm]) do jakiej obroty silnika są w stanie pracy jałowym; Parametry przeliczeniowe. Odlicz drogę gdy wyłączona stacyjka zaznaczenie tej opcji powoduje że nie jest liczona droga pojazdu gdy jest wyłączona stacyjka. Zastosowanie tej opcji jest wymagane gdy pojazd porusza się na lawetach lub promach; Dolicz drogę gdy prędkość równa 0 zaznaczenie tej opcji spowoduje że mimo iż prędkość pojazdu jest równa zero, doliczana będzie droga. Zastosowanie tej opcji jest wymagane gdy pojazd porusza się bardzo wolno (np. sprzęt budowlany typu spychacz); Stacyjka włączona gdy obroty większe od 0 system będzie emulował załączenie stacyjki (mimo iż nie była ona faktycznie załączona) gdy stwierdzi że obroty silnika są większe od 0. Opcja ta nie znosi faktycznego załączenia stacyjki tj. gdy obroty będą równe zera a stacyjka będzie załączona to system stwierdzi że jest załączona. Stacyjka włączona tylko gdy obroty większe od 0 system będzie emulował załączenie stacyjki (mimo iż nie była ona faktycznie załączona) gdy stwierdzi że obroty silnika są większe od 0. Opcja ta znosi faktyczne załączenia stacyjki tj. gdy obroty będą równe zera a stacyjka będzie załączona to system stwierdzi że nie jest ona załączona.; Droga do obliczeń z tachografu do wszystkich obliczeń w systemie będzie brana droga pobrana z tachografu. Prędkość z tachografu do wszystkich obliczeń w systemie będzie brana prędkość pobrana z tachografu. Emulacja stacyjki (załączona gdy prędkość większa od 0) system będzie emulował załączenie stacyjki gdy stwierdzi że prędkość pojazdu jest większa od 0. Stosować tą opcję należy tylko w sytuacji gdy nie można na danym pojeździe

12 AUTOSAT 3 Instrukcja 12z36 podłączyć stacyjki lub obrotów, ewentualnie w sytuacji gdy oba te parametry są uszkodzone. Tonażer + Licznik gazu należy zaznaczyć w sytuacji gdy pobierany jest tonaż pojazdu a jednocześnie podłączony jest licznik gazu; Dane z przystawki CAN. Obroty silnika należy zaznaczyć gdy obroty silnika są pobierane z magistrali CAN pojazdu. Jest to niezbędne do poprawnego przeliczenia danych; Czytnik karty kierowcy znacznik określający że na pojeździe jest zamontowany czytnik karty kierowcy; Tonażer znacznik określający że są pobierane dane o wadze pojazdu z magistrali CAN; Pozostałe. Licznik LPG w sytuacji gdy mierzona jest ilość wydanego gazu z cysterny LPG, należy wybrać odpowiedni miernik pomiaru gazu LPG; Komunikator w sytuacji gdy na pojeździe jest podłączony panel komunikacyjny z kierowcą, należy wybrać rodzaj; Kalibracje Zakładka kalibracji jest wykorzystywana do programowego kalibrowania urządzeń. Składa się z : Kalibracja tachografu określa się tutaj ilość impulsów z tachografu na odcinek drogi ew. z dzielnikiem drogi; Ilość impulsów na ilość metrów to ilość impulsów jakie są wysyłane z tachografu przy przejechaniu jakiegoś odcinka drogi. Domyślnym ustawieniem (np. dla kilometrów tachografu pobieranych z magistrali CAN) to 4 impulsy na 1 metr. Różne tachografy mogą wymagać różnej kalibracji dlatego przed wpisanie tej wartości warto się dowiedzieć jakie posiadają właściwości kalibracyjne; Dzielnik drogi z tachografu procentowa wartość o jaką ma być zwiększana (wartości powyżej 100 %) lub zmieszana (wartości poniżej 100%) droga z tachografu. Przy wskazania tachografu pobieranych z magistrali CAN wartość ta powinna pozostać na poziomie 100%; Kontrola manewrów aby korzystać z opcji kontroli manewrów, wymagana jest specjalna wersja rejestratorów GPSTXD. W większości przypadków na życzenie klienta możemy zdalnie (bez potrzeby demontażu) przeprogramować urządzenie tak aby te opcje były dostępne. Kalibracja zarówno minimalnego opóźnienia jak i przyspieszenia wymaga określenia granicznych dopuszczalnych parametrów ze wzoru: prędkość [km/h] * droga [km]. Minimalne opóźnienie, przy którym generować zdarzenie nagłego hamowania; Minimalne przyspieszenie, przy którym generować zdarzenie nagłego przyspieszenia; Ilustracja 19: Podstawowe dane Kalibracje Paliwo Sekcja ta umożliwia kalibrację mierników odpowiedzialnych w systemie za pomiar paliwa. Można tu ustawić parametry sond paliwa, analizatorów, poziomowskazów jak również przepływomierzy. System został pomyślany tak, aby można była obsłużyć rozmaite modele wymienionych mierników paliwa. Sondy / poziom Sekcja ta służy do ustawień i kalibracji sond paliwa montowanych bezpośrednio w zbiornikach oraz do poziomowskazów (również tych których stan jest wysyłany przez magistralę CAN). Składa się ona z czterech zakładek. Warunkiem jest aby zaznaczona była opcja Sondy zamontowane. Odznaczenie tej opcji spowoduje ukrycie trzech niepotrzebnych zakładek. Zakładka Ustawienia składa się z : Ustawienia generowania danych pojazd paliwa podstawowe dane dotyczące wyświetlania danych paliwa w systemie. Sondy zamontowane musi być zaznaczone żeby można było skonfigurować paliwo; Rodzaj używanego algorytmu aktualnie niedostępna. Prace nad Algorytmem 1 zostały zaprzestane, Algorytm 2 jest domyślnym i zawiera wszystkie możliwości Algorytmu 1; Minimalne tankowanie minimalne tankowanie jakie system zacznie traktować jako prawidłowe tankowanie. Przyrosty paliwa poniżej tej wartości zostaną pominięte. Korekcja ta jest potrzebna aby wyeliminować przyrosty spełniające założenia tankowania ale z dużą dozą prawdopodobieństwa są błędami pomiarowymi na skutek np. falowania paliwa w zbiorniku i dużym prawdopodobieństwie; Minimalny ubytek jak wyżej tylko odnosi się to do ubytków paliwa ze zbiornika; Układ z włączeniem zasilania należy załączyć w sytuacji gdy miernik ma braki np. w zasilaniu a rejestrator GPS nadal działa. Opcję tą należy zaznaczyć przy miernikach z magistrali CAN gdzie wyłączenie stacyjki powoduje przerwę w działaniu; Korekcja wskazań na zasilaniu wewnętrznym załączenie tej opcji spowoduje korekcję wskazań paliwa gdy rejestrator GPSTXD pracuje na zasilaniu awaryjnym. Zaleca się zaznaczenie tej opcji w sytuacji częstego wyłączania zasilania w pojeździe (np. w pojazdach ADR); Pokazuj motogodziny mają być pokazywane wartości motogodzin (np. w raportach) dla tego pojazdu; Pokazuj kilometry mają być pokazywane wartości kilometrów (np. w raportach) dla tego pojazdu; Ustawienia algorytmu paliwa konfiguracja działania algorytmu korygującego poziom paliwa w zbiornikach. Minimalna zmiana wskazań jest to minimalna dopuszczalna zmian wskaz litrów pomiędzy dwom punktami trasy, po których dana zmiana zostanie uwzględniona w dalszych obliczeniach; Maksymalna zmiana wskazań jest to maksymalna dopuszczalna zmian wskaz litrów pomiędzy dwom punktami trasy, po

13 AUTOSAT 3 Instrukcja 13z36 których dana zmiana zostanie uwzględniona w dalszych obliczaniach; Współczynnik wygładzania współczynnik wygładzania krzywej paliwa. Zalecane wartości od 1 do 3. Wartość próbkowania ilość punktów analizowana do wyliczania krzywej spalania; Scalaj zdarzenia tankowań, jeżeli odstęp pomiędzy nimi wynosi należy zaznaczyć gdy pojazd tankuje w krótkich odcinkach czasu a ważnym jest aby było to zaliczone do jednego tankowania; Ilustracja 20: Paliwo Sondy/poziom Ustawienia Zakładki Zbiornik 1 i Zbiornik 2 są identyczne. Odpowiedzialne są za konfigurację poziomów paliwa na poszczególnych zbiornikach pojazdu. Zakładki te składają się z : Ustawienia zbiornika można ustawić tutaj kilka parametrów wpływających na wartości litrów w zbiornikach. Zbiornik aktywny opcja ta musi być zaznaczenia gdy dane z tego zbiornika mają być brane pod uwagę; Mnożnik wartość procentowa przez którą pomnożona zostanie wartość paliwa; Pojemność zbiornika pojemność zbiornika w litrach; Typ miernika typ miernika paliwa zamontowanego w zbiorniku; Opis notatka dotycząca tego zbiornika; Kalibracja zbiornika; Przyciski importu i eksportu do pliku punktów charakterystyki umożliwiają wyeksportowanie kalibracji do pliku lub zaimportowanie z pliku; Tabela kalibracyjna to lista punktów kalibracji. Aby dodać nowy punkt należy kliknąć w pole opisane Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz, wpisać ilość litrów, wskazanie kalibracyjne, czy dany punkt ma być aktywny a następnie zatwierdzić Enter'em (ew. kliknąć myszką w inne pole). Punkt kalibracyjny można usuną poprzez kliknięcie na nim prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Usuń punkt ; Ilustracja 21: Paliwo Sondy/poziom Zbiornik Zakładka Duże zużycia służy do obliczania zbyt dużych zużyć pojazdów podczas pracy pojazdów. Można podzielić ją na : Obliczenia względem kilometrów próbkowanie będzie odbywać się co 100km Maksymalne zużycie paliwa na 100km należy ustawić maksymalną dopuszczalną normę zużycia paliwa na 100 kilometrów. Przekroczenie tej normy spowoduje wygenerowanie zdarzenia dużego zużycia paliwa. Obliczenia względem czasu próbkowanie będzie odbywać się względem czasu pracy pojazdu; Maksymalne zużycie paliwa na biegu jałowym maksymalne dopuszczalne zużycie paliwa na biegu jałowym (wyrażone w litrach na godzinę). Wymaganym jest aby ustawić parametr Obroty jałowe do na zakładce Ustawienia; Maksymalne zużycie paliwa na wysokich obrotach maksymalne dopuszczalne zużycie paliwa na wysokich obrotach (wyrażone w litrach). Maksymalne zużycie na średnich obrotach maksymalne dopuszczalne zużycie paliwa na średnich obrotach (wyrażone w litrach). Minimalne obroty;

14 AUTOSAT 3 Instrukcja 14z36 Maksymalne obroty; Interwał obliczeniowy motogodzin jest to czas wyrażony w sekundach który określa czas próbkowania; Ilustracja 22: Paliwo Sondy/poziom Duże zużycie Przepływomierz W sytuacji gdy do rejestratora GPSTXD jest podpięty jakiś przepływomierz, wówczas koniecznym jest odpowiednie skonfigurowanie go. Sekcja ta składa się z : Przepływomierz podłączony określanie czy przepływomierz jest podpięty. Nie zaznaczenie tej opocji spowoduje że dane z przepływomierza nie będą nigdzie przeliczane ani wyświetlane. Ilość impulsów na litry należy określić ile impulsów z przepływomierza przypada na litr lub na większą ilość litrów (w przypadku niestandardowych przepływomierzy). Dane z przepływomierza można również często pobrać z magistrali CAN. Wówczas standardowym ustawieniem dla takiej konfiguracji są 4 impulsy na 1 litr. Dzielnik procentowa wartość o jaką mają być zwiększane (wartości powyżej 100 %) lub zmieszane (wartości poniżej 100%) litry z przepływomierza. Przy wskazania tachografu pobieranych z magistrali CAN wartość ta powinna pozostać na poziomie 100%; Pobieraj dane z jest to ustawienie z jakiej części pamięci, pobierać dane z przepływomierza. Dane mogą być pobierane z pamięci standardowo przypisanej do: przepływomierza, sondy 1, sondy 2, licznika LPG; Ilustracja 23: Paliwo Przepływomierz Czujniki Do rejestratorów GPSTXD można podpiąć się pod złącza (wejściowe lub wyjściowe) lub podłączyć termometry. W sytuacji gdy któraś z powyższych opcji jest spełniona, wymaganym jest wówczas odpowiednie ich skonfigurowanie. Złącza W sytuacji gdy jest coś podłączone pod jakieś złącze, należy je odpowiednio skonfigurować. Kolejne parametry to: Nr numer gniazda rejestratora GPSTXD na którym zamontowany jest danych termometr; Typ złącza może być Wejście lub Wyjście; Opis załączonego można ustalić opis jaki będzie się wyświetlał gdy złącze jest aktywne; Opis rozłączonego można ustalić opis jaki będzie się wyświetlał gdy złącze jest nie aktywne; Typ styku zwierne lub rozwierne; Rodzaj rodzaj złącza. Dostępne opcje to Standard i Alarmowe; Min. czas minimalny czas po którym system uzna że złącze zostało załączone; Aktywny status złącza. Jeżeli jest załączone wówczas w systemie to złącze będzie analizowane; Ilustracja 24: Czujniki Złącza

15 AUTOSAT 3 Instrukcja 15z36 Termometry W sytuacji gdy są podłączone termometry, należy je odpowiednio skonfigurować. Kolejne parametry to: Nr numer gniazda rejestratora GPSTXD na którym zamontowany jest danych termometr; Opis. Opisy można dodawać klikając ikonkę nad listą termometrów. Mnożnik procentowa wartość o jaką mają być zwiększane (wartości powyżej 100 %) lub zmieszane (wartości poniżej 100%) wskazania temperatury; Dodaj wartość ta będzie dodawana do każdego odczytu temperatur (wartość ujemna spowoduje odjęcie temperatury); Wart. z opcja ta umożliwia przepisanie wartości na np. 1 pozycję wskazań z termometru 4. Znak z opcja ta umożliwia przepisanie znaku z innego slotu termometru; Min. minimalna dopuszczalna wartość temperatury; Maks. maksymalna dopuszczalna wartość temperatury; Aktywny czy dany termometr jest aktywny czy nie; Ilustracja 25: Czujniki Termometry Alarmy System umożliwia alarmowanie o pewnych zdarzeniach. Większość z tych alarmów ustawia się właśnie w tej sekcji edycji pojazdu. Dzielimy ją na: Złącza i termometry Konfiguracja alarmów na załączenia złącz i/lub przekroczeń temperatur. Alarmy złącz Aktywność złącza powyżej ustawiamy tutaj które złącza i po jakim czasie załączenia, mają generować alarm. Ważnym jest aby czas ten był równy lub większy od minimalnego czasu po którym system uznaje że złącze jest załączone. Ustawia się to w ustawieniach Czujników; Alarmy temperatur Przekroczono min./maks. temperaturę na termometrze zaznacza się tutaj sytuację w których ma być generowany alarm na przekroczenia temperatur. W sytuacji gdy chcemy generować te alarmy, niezbędne jest ustawienie w w ustawieniach Czujników aby wartości minimalne lub maksymalne zostały ustawione; Ilustracja 26: Alarmy Złącza i termometry Pracy pojazdu Składa się z : Alarmy pracy pojazdu czyli alarmowanie o potencjalnych nieprawidłowościach w pracy pojazdu; Nagłe hamowanie wystąpiło nagłe hamowanie. Wymaganym jest aby skonfigurowane były odpowiednie parametry w Podstawowe dane Kalibracje. Gwałtowne przyspieszenie wystąpiło gwałtowne przyspieszenie pojazdu. Wymaganym jest aby skonfigurowane były odpowiednie parametry w Podstawowe dane Kalibracje. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości alarmowanie o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości maksymalnej. Prędkość ta musi być ustawiona w Podstawowe dane Ustawienia. Alarmy paliwowe; Ubytek paliwa alarmowanie o stwierdzeniu ubytku paliwa ze zbiornika; Duże zużycie paliwa alarmowanie o nie ekonomicznej jeździe pojazdu. Aby ten alarm zadziałał, muszą być odpowiednio skonfigurowane parametry w Paliwo Sondy/Poziom Duże zużycia Ilustracja 27: Alarmy Pracy pojazdu

16 AUTOSAT 3 Instrukcja 16z36 Serwisowe Służą do alarmowania o nieprawidłowym działania systemu GPS. Składa się z : Wypięcie anteny GPS należy określić czas po jakim uznać wypięcie jako alarm; Zwarcie anteny GPS należy określić czas po jakim uznać zwarcie jako alarm; Otwarcie urządzenia należy określić czas po jakim uznać otwarcie urządzenia jako alarm; Brak zasilania rejestratora należy określić czas po jakim uznać brak zasilania rejestratora GPSTXD jako alarm; Brak zasięgu GPS należy określić czas po jakim uznać brak zasięgu GPS jako alarm; Brak danych z rejestratora należy określić czas po jakim uznać brak danych z rejestratora jako alarm; Brak wskazań z sondy należy określić czas po jakim uznać brak wskazań z sondy paliwa (1 i/lub 2) jako alarm; Ilustracja 28: Alarmy Serwisowe Obiekty stałe Obiekty stałe w systemie to obszary w kształcie okręgu lub wielokąta oznaczające lokalizacji ważnych z punktu widzenia firmy miejsc. Mogą to być bazy, punkty klienta, stacje benzynowe i inne. Specjalną grupą obiektów stałych są bazy. Bazy Jest to specjalna grupa obiektów stałych które określają lokalizacje baz pojazdów. Na podstawie tych obszarów, generowane są raporty na wyjazdy i powroty z bazy. Dzięki niemu możemy określić jak pojazd pracował w czasie w którym był poza bazą. Aby dla każdego pojazdu taki raport wygenerować, musi być ta baza przypisana do takiego pojazdu. Bazę do pojazdu przypisuje się przenosząc ją z listy Dostępne na listę Wybrane. Ilustracja 29: Obiekty stałe Bazy Punkty POI Składa się z : Dodatkowe ustawienia sekcja ta służy do automatycznego tworzenia obiektów stałych niezweryfikowanych na podstawie zdefiniowanych warunków. Taki obiekt zostanie stworzony tylko wówczas gdy w obszarze jego działania nie ma już jakiegokolwiek obiektu stałego (zarówno zweryfikowanego jak i niezweryfikowanego). Obiekty te można zobaczyć i stworzyć z nich obiekty stałe w Ewidencja Automatyczne POI. Możliwe do zdefiniowania warunki to: Postój dłuższy niż będą generowane automatyczne punkty gdy postój pojazdu (stacyjka wyłączona) będzie dłuższy niż zdefiniowana ilość sekund; Zatrzymanie dłuższe niż będą generowane automatyczne punkty gdy zatrzymanie pojazdu (stacyjka włączona) będzie dłuższy niż zdefiniowana ilość sekund; Załączenie złącz dłuższe niż będą generowane automatyczne punkty gdy nastąpi załączenie zdefiniowanego złącza i będzie ono dłuższe niż zdefiniowana ilość sekund. Można tu zdefiniować kilka złącz zarówno w kombinacjach (opcja Wszystkie ) np. załączenie złącza 1 i 2, jak również dowolne wystąpienie zaznaczonego złącza. Wylew gazu większy niż będą generowane automatyczne punkty gdy nastąpi wylew gazu większy niż zdefiniowana ilość litrów; Tankowanie paliwa większe niż będą generowane automatyczne punkty gdy nastąpi tankowanie paliwa większe niż zdefiniowana ilość litrów; Ubytek paliwa większy niż będą generowane automatyczne punkty gdy nastąpi ubytek paliwa większy niż zdefiniowana ilość litrów; Lista punktów POI każdy punkt POI musi być przypisany do danego pojazdu. W przeciwnym razie wszystkie wygenerowane dane i raporty będą dla takiego pojazdu pomijać ten obiekt. Punkt POI przypisuje się do pojazdu przenosząc go z listy Dostępne na listę Wybrane. Ilustracja 30: Obiekty stałe

17 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Kierowcy Ewidencja kierowców to lista wszystkich kierowców dostępnych w systemie dla zalogowanego użytkownika. Ilustracja 31: Ewidencja Lista kierowców Edycja kierowcy Okno edycji składa się z dwóch sekcji Ustawień: danych kierowcy i danych przypisanych do tego kierowcy identyfikatorów. System obsługuje różne rodzaje identyfikatorów, od pastylek DALLAS zaczynając, przez karty zbliżeniowe, na cyfrowych kartach kierowcy kończąc. W sytuacji gdy kierowca posługuje się kartą kierowcy, system może stwierdzać że karta jest w tachografie czyli kierowca pracuje. Wymaganym jest jednak podłączenie do tachografu przystawki K-LINE. Ilustracja 32: Okno edycji kierowcy Dane kierowcy W tej sekcji opisujemy kierowcę. Składa się ona z: Dane ogólne; Imię i nazwisko; Telefon komórkowy telefon komórkowy kierowcy. Ważny w sytuacji gdy chcemy używać komunikacji z kierowcą. Pesel numer Pesel kierowcy; Nr karty kierowcy gdy karta kierowcy jest polska wówczas numer karty jest obliczany na podstawie numeru Pesel. Wystarczy wówczas kliknąć w przycisk Wylicz. Aktywny określenie czy kierowca ma pokazywać się w raportach listach itp. Dane adresowe wypełnić tutaj można dane adresowe kierowcy; Dane dodatkowe; Zatrudniony od do można wpisać informację od kiedy kierowca jest zatrudniony; Numer prawa jazdy; Kategorie prawa jazdy kategorie dodaje się klikając w przyciski kategorii; Dane identyfikatorów Tutaj przypisywane są do kierowcy numery identyfikatorów. Możliwym jest skonfigurowanie sytuacji że od daty do daty kierowca miał identyfikator X a po tej dacie identyfikator Y. Dzięki temu wiadomo który kierowca kiedy miał przypisany dany identyfikator. Sekcja ta składa się z: Kontrola ustawień można tutaj zarządzać okresami obowiązywania danych identyfikatorów; Dane systemowe tutaj określamy numer identyfikatora i czy jest on aktualnie aktywny; Ilustracja 33: Edycja kierowców Dane identyfikatorów

18 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Identyfikatory Ewidencja identyfikatorów i kart kierowców to lista wszystkich identyfikatorów i kart kierowców dostępnych w systemie dla wszystkich użytkowników. Ilustracja 34: Ewidencja Lista identyfikatorów Ilustracja 35: Edycja identyfikatora Edycja identyfikatora Na tym oknie można zmodyfikować jedynie numer identyfikatora. Historia przypisań jest tylko w celach informacyjnych Obiekty stałe Ewidencja obiektów stałych to lista wszystkich obiektów stałych dostępnych dla zalogowanego użytkownika. Znajdują się tutaj zarówno obiekty stałe typu baza jak i punkt własny. Ilustracja 36: Lista obiektów stałych Edycja obiektu stałego W tym oknie możemy modyfikować dane obiektu stałego. Składa się ono z trzech sekcji: Systemowe Określa się tutaj parametry konfiguracyjne obiektu stałego podzielone na: Informacje systemowe; Nazwa obiektu stałego nazwa która będzie wyświetlana na mapie i we wszystkich raportach; Typ określenie czy dany obiekt ma być bazą czy punktem własnym; Podtyp określenie podtypu; Status czy dany punkt mam być aktywny w systemie; Ikona dla każdego punktu można wybrać ikonkę. Dozwolone są obrazy png w rozdzielczości 24x24px; Kształt obiektu stałego rodzaj obszaru; Okrąg obszar będzie ograniczony okręgiem. Należy zdefiniować środek okręgu i wyznaczyć mu promień w metrach. Można to zrobić na mapce obok. Należy wybrać ikonkę okręgu z plusikiem a następnie kliknąć w mapę. Wielokąt obszar będzie ograniczony wielokątem. Należy zdefiniować wierzchołki wielokąta. Aby to zrobić należy kliknąć ikonkę wielokąta z plusikiem a następnie klikać w mapę aż do wyznaczenia obszaru. Ilustracja 37: Edycja obiektu stałego

19 AUTOSAT 3 Instrukcja 19z36 Teleadresowe Można tutaj wpisać dane teleadresowe obiektu stałego. Ilustracja 38: Obiekty stałe adresy Ilustracja 39: Obiekty stałe - Pojazdy Przypisania Aby dany punkt był analizowany z jakimś pojazdem należy go przypisać. Przypisać punkt można do konkretnej konfiguracji danego pojazdu Automatyczne POI Automatyczne POI to niezweryfikowane obiekty stałe wygenerowane na podstawie kryteriów określonych w Edycja pojazdu Obiekty stałe Punkty POI Dodatkowe ustawienia. Okno składa się z tabeli w której znajdują się pola: Tymczasowa nazwa nazwa stworzona na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu i daty wystąpienia zdarzenia; Pojazd którego pojazdu dotyczy; Przyczyna dodania informacja na podstawie jakich kryteriów został stworzony automatyczny punkt; Data puntu data i czas wystąpienia akcji zdefiniowanej na podstawie kryteriów; Ilustracja 40: Automatyczne POI Kliknięcie w wiersz tej tabeli spowoduje pokazanie się na mapce obok, miejsca w którym zdarzyła się sytuacja zdefiniowana w kryteriach. Aby na podstawie automatycznego POI stworzyć obiekt stały, należy kliknąć przycisk Akceptacji. Otworzy się okno dodawania obiektu stałego Rejestratory GPS Ewidencja Rejestratorów GPS to lista wszystkich rejestratorów GPSTXD dostępnych w systemie. Dostępna jest opcja eksportu danych zarejestrowanych z danego rejestratora do pliku, ew. importu trasy z pliku. Ilustracja 41: Lista rejestratorów GPS Edycja rejestratora GPS Można zmodyfikować model i wersję rejestratora GPS. Przy dodawaniu nowego trzeba wpisać również numer IMEI. Ilustracja 42: Edycja rejestratora GPS

20 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Karty SIM Ewidencja kart SIM to lista wszystkich kart SIM dostępnych w systemie. Ilustracja 43: Lista kart SIM Edycja karty SIM W tym oknie możemy modyfikować dane karty SIM. Składa się ono z dwóch sekcji: Dane karty SIM Określa się tutaj parametry konfiguracyjne karty SIM na: Numer numer telefonu karty SIM (podczas edycji nie można go zmienić); Operator nazwa operatora GSM (przyciskiem + można dodać nowego operatora GSM); Typ typ karty: Telemetryczna montowana w Rejestratorach GPS (komunikacja GPRS); Rozmowna standardowa karta telefoniczna. SMSowa karta dedykowana do wysyłania wiadomości SMS; PIN i PUK kody bezpieczeństwa karty SIM; Ilustracja 44: Edycja karty SIM Historia zamontowań Jest to lista historii zamontowań danej karty w rejestratorach GPS Użytkownicy Ewidencja użytkowników to lista wszystkich użytkowników dostępnych dla zalogowanego użytkownika. Ilustracja 45: Lista użytkowników Edycja użytkownika W tym oknie możemy modyfikować dane i uprawnienia wybranego użytkownika. Składa się ono z kilku sekcji sekcji: Systemowe W zakładce tej można opisać użytkownika. Składa się z: Dane logowania czyli dane które są niezbędne do poprawnego zalogowania w systemie. Koniecznym jest podanie nazwy użytkownika i hasła. Gdy dany użytkownik ma również mieć możliwość logowania się do systemu poprzez AUTOSATNET MONIT, wówczas trzeba wpisać hasła dostępu do AUTOSATNET MONIT. Dane systemowe określa się tutaj czy czy dany użytkownik ma być aktywny i czy jest Administratorem czy nie. Jeżeli użytkownik jest Administratorem, automatycznie ma dostęp do WSZYSTKICH elementów programu dlatego zaleca się ostrożnie korzystać z przydzielania tego prawa użytkownikom. Dane adresowe czyli dane użytkownika;

21 AUTOSAT 3 Instrukcja 21z36 Ilustracja 46: Edycja użytkownika Pojazdy Wybieramy pojazdy do jakich ma mieć dostęp danych użytkownik. Ilustracja 47: Edycja użytkownika Pojazdy Ilustracja 48: Edycja użytkownika Kierowcy Kierowcy Wybieramy kierowców do jakich ma mieć dostęp danych użytkownik. Obiekty stałe Wybieramy obiekty stałe do jakich ma mieć dostęp danych użytkownik. Ilustracja 49: Edycja użytkownika Obiekty stałe Opcje programu Wybieramy opcje programu do jakich ma mieć dostęp danych użytkownik. Ilustracja 50: Edycja użytkownika Opcje programu Specjalne Możemy zablokować niektóre części aplikacji dla danych użytkowników. Ilustracja 51: Edycja użytkownika Specjalne

22 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Monitoring Monitoring odpowiada za monitorowanie aktualnych stanów obiektów np. pojazdów czy kierowców Monitoring pojazdów Monitoring pojazdów służy do podglądu aktualnej pozycji wybranych pojazdów. Pojazdy te należy wybrać z listy aktywnych pojazdów. Można również przefiltrować pojazdy na liście względem numeru rejestracyjnego, aktualnej pozycji pojazdu, względnie wybrać tylko pojazdy należącej do jakiejś grupy pojazdów. Ilustracja 52: Monitoring Wybór pojazdów Po wybraniu pojazdów do monitorowania otworzy się okno monitoringu pojazdów. Składa się ono z dwóch głównych części: tabeli pojazdów i mapy na której wizualizowane są pojazdy. Nad listą pojazdów znajdują się następujące ikonki: - centrowanie - skalowanie - wybór pojazdów - grupowe namierzanie przez SMS - kontrola temperatury - obiekty stałe - opcje wyświetlania Gdzie: centrowanie centrowanie mapy względem wybranego pojazdu; skalowanie skalowanie mapy względem wszystkich pojazdów; wybór pojazdów ponownie otwiera okienko wyboru pojazdów; kontrola temperatury umożliwia konfiguracje zakresów kontroli temperatury; obiekty stałe wybór obiektów stałych wyświetlanych na mapie; opcje wyświetlania wybór parametrów które mają być wyświetlane; Grupowe namierzanie pojazdów przez SMS W oknie tym można analizować status namierzenia pojazdów za pomocą SMS. Można również (klikając w przycisk Namierzanie zbiorcze SMS ) przejść do części konfiguracyjnej. Tam należy wybrać pojazdy które chcemy namierzyć a następnie kliknąć przycisk Namierz wybrane. Ilustracja 53: Monitoring Namierzanie pojazdów przez SMS Do poprawnej pracy modułu namierzania SMS niezbędnym jest aby do systemu był skonfigurowany serwis wysyłający wiadomości jak również terminal GSM podłączony do komputera (serwera). Aby namierzyć pojedynczy pojazd można kliknąć go prawym przyciskiem myszy na liście pojazdów i wybrać opcję Namierz pojazd za pomocą SMS. Wybór wyświetlanych obiektów stałych W okienku tym wybiera się które obiekty stałe mają wyświetlać się na mapie. Wybór ten jest zapamiętywany i ta kombinacja zostanie ponownie wczytana po ponownym otwarciu okna monitoringu pojazdów. Aby ponownie pobrać wszystkie obiekty stałe należy kliknąć w przycisk odświeżenia. Ilustracja 54: Monitoring Konfiguracja wyświetlania obiektów

23 AUTOSAT 3 Instrukcja 23z36 Kontrola temperatury Okno to służy do konfiguracji i podglądu stanów alarmowych temperatur na pojazdach. Funkcja ta jest przydatna do kontroli ładunku który jest czuły na temperaturę. Warto również skonfigurować powiadomienia na w razie wystąpienia alarmu. Aby pojazdy mogły być skonfigurowane muszą być uaktywnione termometry w edycji pojazdu. Warto też sprawdzić jakie są tam ustawione minimalne i maksymalne temperatury, gdyż ew. alarmowanie będzie sumą logiczną tamtych jak i ustawionych w tym oknie temperatur. Ilustracja 55: Monitoring Zakresy alarmowe kontroli temperatury Aby włączyć alarmowanie o przekroczeniach temperatury należy na liście konfiguracji dodać nową konfigurację (klikając w przycisk plusika ). Po otwarciu się formatki dodawania/edycji należy ją wypełnić i kliknąć Zatwierdź. Należy też zwrócić uwagę aby konfiguracje dla danego pojazdu nie nachodziły się. Opcje wyświetlania Wybiera się tutaj parametry wyświetlania takie jak: Pokaż datę przy pojeździe pokazuje na mapie przy pojeździe datę ostatniego zarejestrowanego punktu; Pokaż prędkość przy pojeździe pokazuje na mapie przy pojeździe prędkość; Pokaż ikony przy pojeździe pokazuje na mapie przy pojeździe ikonki stanów; Pokaż nagłówki w tabeli pojazdów pokazuje nad listą pojazdów nagłówki; Lista pojazdów Lista pojazdów to tabela w której zawarte są wszystkie informacje o aktualnym stanie pojazdu. Informacje te można sobie dowolnie konfigurować. Uzyskać to można klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówki tej tabelki i wybranie opcji Wybór kolumn. Kolejność i pozycję poszczególnych kolumn wykonuje się metodą tzw. drag&drop (czyli chwycenie elementu myszką i puszczenie go w odpowiednim miejscu w tabeli). Analogicznie usuwa się kolumny z tabeli. Ilustracja 56: Monitoring Lista pojazdów Każde ustawienie można zapisać jako szablon klikając ikonkę plusika na dole tego okna, wpisać nazwę i zatwierdzić. Klikając prawym przyciskiem myszy na pojeździe, otworzy się menu na którym można wybrać: Pokaż pozycję w GoogleMaps wywoła otwarcie przeglądarki internetowej z wycentrowanym pojazdem; Namierz pojazd za pomocą SMS wyślę namierzenie pojazdu za pomocą SMS Mapa W oknie mapy wizualizowane są pojazdy. Aktualny widok mapy można zapisać klikając w ikonę dyskietki. Ilustracja 57: Monitoring Mapa

24 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Komunikator W przygotowaniu 4.5 Trasa Ta część programu służy do szczegółowej analizy tras wykonanych przez pojazd. Oprócz wizualizacji pozycji pojazdu w danej chwili na mapie cyfrowej można również analizować jak poszczególne stany pojazdu zmieniały się wraz z drogą przebytą przez pojazd. Ilustracja 58: Trasa Okno modułu Okno Analiza trasy to składa się z kilku segmentów: Belek informacyjnych; Mapy; Tabeli zdarzeń; Panelu wykresów; Zdarzenia wyświetlane na mapie i/lub w tabeli zdarzeń aktywuje się poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonkę określającą dane zdarzenie. Gdzie - jazda - postoje - zatrzymania - tankowania paliwa - ubytki paliwa - duże zużycia paliwa - wylewy gazu LPG z cysterny - załączenia złącz - sytuacje alarmowe jazda pojazd się porusza; postoje pojazd stoi w miejscu i ma wyłączoną stacyjkę; zatrzymania pojazd stoi w miejscu i ma włączoną stacyjkę; tankowania paliwa miejsca w których pojazd tankował paliwo; ubytki paliwa miejsca w których pojazd mógł mieć upuszczenie paliwa; duże zużycia paliwa miejsca w których pojazd miał zużycie paliwa ponad normę na odcinku 100km lub co godzinę; wylew gazu LPG miejsca w których nastąpiło wydanie gazu LPG z cysterny; załączenie złącz otwiera okienko w którym można wybrać które złącza mają być widoczne. Na mapie wizualizowane jest miejsce rozpoczęcia aktywności złącza; sytuacje alarmowe pokazuje miejsca w których wystąpiła sytuacja alarmowa;

25 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Belki informacyjne Są dwie belki, po lewej stronie okna i po prawej stronie okna. Zawierają one informacje jakie były zarejestrowane w czasie punktu który aktualnie jest wybrany (patrz suwak). W sytuacji gdy pojazd nie ma pomiaru paliwa, skonfigurowanych złącz lub termometrów wówczas prawa belka będzie ukryta. Belka lewa składa się z następujących pogrupowanych sekcji: Info na temat trasy określone tu jest od kiedy do kiedy jest załadowana trasa; Dane punktu: Data punktu data i czas aktualnie wybranego punktu trasy; Prędkość prędkość pojazdu jaką zarejestrowano w tym czasie; Obroty silnika poziom obrotów silnika zarejestrowanych w tym czasie; Kierowcy: Kierowca nazwisko osoby kierującej pojazdem; Pasażer nazwisko osoby zmiennika; Tonaż: Waga waga pojazdu; Liczniki: Licznik KM aktualny stan licznika kilometrów; Licznik MTH aktualny stan licznika czasu pracy pojazdu; Kontrola: Suwak komponent za pomocą którego możemy przesuwać punkty załadowanej trasy; Ikonki stop i start (zegarki) klikając w któregoś z nich można obciąć załadowaną trasę od lub do wybranego punktu; Animacja sterowanie animacją pojazdu; Statystyka zawarte tutaj informacje są wyliczane do aktualnie wybranego punktu: Prędkość maksymalna maksymalna prędkość jaką uzyskał do tej pory pojazd; Prędkość średnia średnia prędkość jaką uzyskał do tej pory pojazd; Droga z GPS przebyta droga wyliczona z pozycji GPS; Droga z tachografu przebyta droga wyliczona z tachografu; Czas jazdy czas jazdy pojazdu; Czas zatrzymań czas zatrzymań pojazdu (postój z włączoną stacyjką); Czas postojów czas postojów pojazdu (postój z wyłączoną stacyjką); Czas pracy silnika czas pracy silnika (czas załączenia stacyjki); Maksymalne obroty silnika maksymalne obroty silnika jakie uzyskał do tej pory pojazd; Średnie obroty silnika średnie obroty silnika jakie uzyskał do tej pory pojazd; Wskaźnik jazdy procentowy wskaźnik jazdy do postojów i zatrzymań; Belka prawa składa się z następujących pogrupowanych sekcji: Paliwo sonda paliwa wyświetla dane z sond paliwa: Zużycie zużycie paliwa wyrażone w litrach; Poziom paliwa suma paliwa w zbiornikach; Poziom zbiornik 1 poziom paliwa w zbiorniku 1; Poziom zbiornik 2 poziom paliwa w zbiorniku 2; Średnie zużycie droga średnie zużycie względem drogi; Średnie zużycie czas średnie zużycie względem czasu; Paliwo przepływomierz: Zużycie zużycie paliwa wyrażone w litrach; Średnie zużycie droga średnie zużycie względem drogi; Średnie zużycie czas średnie zużycie względem czasu; Poziomowskaz: Zużycie zużycie paliwa wyrażone w litrach; Poziom paliwa suma paliwa w zbiornikach; Średnie zużycie droga średnie zużycie względem drogi; Średnie zużycie czas średnie zużycie względem czasu; Złącza; Numer złącza; Czas aktywności czas jaki dane złącze było/jest aktywne; Ilość aktywności ilość załączeń złącza; Aktywne aktywność wejścia w danym punkcie; Opis opis wejścia (musi być skonfigurowane w Edycji pojazdów); Termometry: Numer termometru; Temperatura temperatura zarejestrowana w danym punkcie; Temperatura minimalna minimalna temperatura zarejestrowana do danego punktu; Temperatura maksymalna maksymalna temperatura zarejestrowana do danego punktu; Opis opis termometru (musi być skonfigurowane w Edycji pojazdów);

26 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Mapa Na mapie wizualizowana jest trasa pojazdu. Nad mapą znajdują się ikonki zdarzeń które mają być wyświetlane na mapie oraz kilka ikon sterujących. Ikony sterujące to: - zdarzenia - obiekty stałe - wykresy - raport z trasy - opcje Gdzie: Zdarzenia otwiera i zamyka panel zdarzeń; Obiekty stałe otwiera panel na którym można wybrać które obiekty stałe są wyświetlane na mapie; Opcje: Pokaż dostępność GPRS koloruje trasę na pomarańczowo w sytuacji gdy był dostęp GPRS; Pokaż aktywny GPRS koloruje trasę na granatowo w sytuacji gdy pojazd był połączony do GPRS (przesyłał dane); Pokaż przekroczenia prędkości koloruje trasę na czerwono gdy nastąpiło przekroczenie prędkości; Pokaż datę i czas przy zdarzeniach pokazuje datę i czas przy ikonkę zdarzeń; Pokaż wartość przy zdarzeniach pokazuje wartości zdarzeń przy ikonkach (np. ilość wlanych litrów przy tankowaniu); Wykresy otwiera analizę trasy na wykresach z załadowanej trasy; Raport z trasy otwiera raport z załadowanej trasy w nowym oknie; Tabela zdarzeń Tabela zdarzeń zawiera w formie tabelarycznej listę wybranych zdarzeń. Każdy wiersz składa się z nazwy zdarzenia, daty początku i końca zdarzenia oraz innych kolumn które opisują dane zdarzenia. Ilustracja 59: Trasa Tabela zdarzeń Po kliknięciu w wiersz danego zdarzenia wówczas miejsce rozpoczęcia tego zdarzenia zostanie wycentrowane na mapie Wykresy Wykresy włącza się klikając pod mapą w ikonki oznaczające dany wykres. Dostępne są ikonki określające sposób wizualizacji osi X, jak również opcje dodatkowe pozwalające ustawić sposób wyświetlania wykresów. Dostępne są następujące ikonki: - wykres paliwa - wykres prędkości i obrotów - wykres temperatur - wykres chwilowego zużycia paliwa - oś X punkty trasy - oś X droga - oś X czas - proporcje wykresów - wybór wyświetlanych danych Gdzie: wykres paliwa pokazanie lub ukrycie wykresu poziomu paliwa w zbiornikach; wykres prędkości i obrotów pokazanie lub ukrycie wykresu prędkości i obrotów silnika; wykres rozkładu temperatur pokazanie lub ukrycie wykresu z rozkładem temperatur pobranych z termometrów; wykres chwilowego zużycia paliwa pokazanie lub ukrycie wykresu na którym jest z wizualizowany aktualny poziom zużycia paliwa; oś X punkty trasy oś X będzie skalowana względem zarejestrowanych punktów; oś X droga oś X będzie skalowana względem przebytej drogi; oś X czas oś X będzie skalowana względem czasu; proporcje wykresów kliknięcie w tą ikonkę spowoduje otwarcie panela na którym można ustawić proporcje wielkości poszczególnych wykresów; wybór wyświetlanych danych: Wykres prędkości i obrotów: Prędkość GPS; Prędkość TACHO; Obroty silnika; Wykres paliwa: Wartości elektryczne wartości zarejestrowane przez miernik bez żadnych korekcji; Miernik 1 poziom paliwa zarejestrowany przez pierwszy miernik; Miernik 2 poziom paliwa zarejestrowany przez drugi miernik; Suma suma poziomów z obu mierników; Wynik suma poziomów + korekcje; Wysokość n.p.m wysokość na jakiej znajdował się pojazd. Należy zwrócić uwagę że wartość ta może i często jest z

27 AUTOSAT 3 Instrukcja 27z36 przyczyn bezpieczeństwa zakłócana przez satelity. Wykres temperatur: Termometr 1, 2, 3, 4; Aktywność styków; Wykres chwilowego zużycia paliwa: Chwilowe zużycie wykres rozkładu średnich zużyć paliwa; Wykres można wyskalować względem osi X. Służy do tego suwak pod wykresami. Klikając na wykresie prawym przyciskiem myszy i przesuwają myszą następuje przesunięcie wykresu. Można również przybliżyć fragment wykresu. Uzyskuje się to poprzez zaznaczenie odcinka który chcemy powiększyć. Powrót do rozmiaru nominalnego następuje po kliknięciu w ikonkę odświeżenia wykresu (zielona ikonka ze strzałkami) w prawym dolnym rogu okna. Ilustracja 60: Trasa Panel wykresów Wykresy można zapisać do pliku graficznego poprzez kliknięcie w ikonkę dyskietki w prawym dolnym rogu okna Raport z trasy Raport z trasy to szczegółowa informacja zbiorcza na temat wszystkich parametrów zarejestrowanych na trasie. Informacja ta jest przedstawiona w formie tabelarycznej i podzielona jest na rodzaje. Aby dany rodzaj wykresu został wyświetlony, ikonka oznaczająca dany raport musi być wciśnięty. Raport ogólny informacja o pracy pojazdu (min. początek i koniec raportu, przejechana droga, prędkości, czasy i ilości jazd, postojów, zatrzymań, obroty silnika); Raport paliwa informacje o paliwie zarejestrowanym z sond lub poziomowskazu; Raport złącz informacje zarejestrowane ze złącz. Złącza muszą być zaznaczone jako aktywne w edycji danego pojazdu; Raport termometrów informacje zarejestrowane z termometrów. Termometry muszą być zaznaczone jako aktywne w edycji danego pojazdu; Raport przepływomierza informacje o zużyciu paliwa zarejestrowane z poziomowskazów; Raport wylewów gazu informacje o wylewach gazu z cysterny; Zdarzenia wszystkie lub wybrane zdarzenia zarejestrowane na trasie. Wyboru dokonuje się klikając w odpowiednią ikonkę. Ilustracja 61: Trasa Raport z trasy

28 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Wykresy Raport wykresów służy do analizy jakości pracy pojazdu. Zawiera rozkład statystyczny: jakimi prędkościami porusza się pojazd; na jakich obrotach najczęściej pracuje; Obsługa wykresu jest analogiczna jak obsługa wykresów w panelu trasy. Ilustracja 62: Wykresy Jeżeli pojazd nie ma podpiętych obrotów, wówczas panel odpowiedzialny za obroty nie zostanie wyświetlony. 4.6 Raporty Raporty służą to szybkiej analizy wykorzystania pojazdów, kierowców lub obiektów stałych. Raporty dzieli się na podstawowe grupy raportów dla: pojazdów, kierowców, obiektów stałych, raportów GPRS Pojazdy Raporty pojazdów mają za zadanie zbiorczo określić jakość pracy pojazdów. W większości z nich są do dyspozycji informacje między innymi o czasach pracy (jazdy, postojów, itp.), prędkościach, obrotach silnika, paliwie, załączeniach złącz i minimalnych maksymalnych temperaturach. Każdy raport można wydrukować i wyeksportować do formatu Excel. Można również stworzyć szablony wyświetlania kolumn tak aby raport zawierał tylko te informacje które są w danej chwili potrzebne. Ilustracja 63: Raporty Pojazdy Szablony Raport dobowy Raport dobowy to tabelaryczne przedstawienie informacji na temat pracy pojazdu w danym dniu. Każdy dzień jest rozpoczynany wraz z pierwszym punktem danego dnia i kończony wraz z ostatnim punktem danego dnia. Ilustracja 64: Raporty Pojazdy Raport dobowy

29 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Raport bazowy Raport bazowy to tabelaryczne przedstawienie informacji na temat pracy pojazdu poza bazą. Każdy wiersz jest rozpoczynany wraz z wyjazdem z bazy i zakańczany po powrocie lub wjeździe do innej bazy. Ilustracja 65: Raporty Pojazdy Raport bazowy Raport wizyt w punktach własnych Raport wizyt w puntach własnych zawiera informacje o wjazdach i wyjazdach wybranych pojazdów w obszary. Aby system stwierdził że pojazd był w punkcie własnym musi być w tym obszarze zarejestrowany przynajmniej jeden punkt trasy. Każdy wiersz (każda wizyta w punkcie własnym) jest opisana min. przez ilość postojów i zatrzymań w punkcie własnym w ramach tej wizyty. Są również informacje na temat tankowań i ubytków paliwa w danym obszarze oraz porównanie z fakturą paliwową. Ta druga funkcja jest przydatna gdy stworzone są punkty własne na stacjach benzynowych, można wówczas kontrolować która stacja jest najdroższa albo najchętniej odwiedzana przez kierowców. Ilustracja 66: Raporty Pojazdy Raport z wizyt w punktach własnych Raport na zmiany Raport na zmiany zawiera informacje o tym co działo się z pojazdem w ramach każdej z trzech zmian. Ilustracja 67: Raporty Pojazdy Raport na zmiany

30 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Raport wpięć identyfikatorów Raport wpięć identyfikatorów zawiera informacje o pracy pojazdu w czasie gdy był wpięty kierowca. Wpięcie kierowcy może być realizowane poprzez identyfikatory DALLAS lub karty kierowców. Ilustracja 68: Raporty Pojazdy Raport wpięć identyfikatorów Raport przekroczeń prędkości Raport przekroczeń prędkości służy do kontroli prędkości z jakimi porusza się pojazd. Aby w raporcie tym zostały pokazane jakiekolwiek informacje musi być wpisana wartość maksymalnej dopuszczalnej prędkości w edycji pojazdu. Ilustracja 69: Raporty Pojazdy Wykaz przekroczeń prędkości Raport temperatur Raport temperatur służy do analizy temperatur z termometrów zamontowanych na pojeździe. Przed wyświetleniem raportu należy wybrać interwał czasowy co ile ma być sprawdzana temperatura. Ilustracja 70: Raporty Pojazdy Raport temperatur Wykaz tankowań / ubytków paliwa Raport ten służy do stwierdzenia ilości i miejsca zatankowanego oraz upuszczonego paliwa. Ilustracja 71: Raporty Pojazdy Raport tankowań i ubytków paliwa

31 AUTOSAT 3 Instrukcja Kierowcy Wpięcia identyfikatorów W przygotowaniu Dzienny czas pracy W przygotowaniu Czas pracy z tachografu W przygotowaniu Obiekty stałe Raport wizyt w punkcie własnym W przygotowaniu GPRS Lista logowań do GPRS Wykaz połączeń do GPRS Stałe GPRS 31z36

32 AUTOSAT 3 Instrukcja 4.7 Akcje Alarmy 32z36 Alarmy służą do szybkiej informacji o zdarzeniu niepożądanym. Aby w tej tabeli pokazała się jakakolwiek informacja dla danego pojazdu trzeba skonfigurować które alarmy mają się dla danego pojazdu pokazywać. Można to zrobić w edycji pojazdu oraz w przypadku szczególnym w monitoringu kontrola temperatur. Okno składa się z listy alarmów aktualnych i archiwalnych oraz mapki wraz z miejscem gdzie dany alarm się rozpoczął. Ilustracja 72: Alarmy Każdy alarm można zaakceptować wpisując (bądź nie) opis dlaczego został zaakceptowany Ochrona naczep W przygotowaniu Przypomnienia Przypomnienia służą do zapisywania zdarzeń które mają nastąpić po określonym czasie lub po spełnieniu innych warunków (przejechana droga, przepracowany czas). Informacja o przypomnieniu będzie się pokazywać dopóki nie zostanie ono zaakceptowane lub usunięte. Ilustracja 73: Przypomnienia Lista Aby dodać lub zmodyfikować przypomnienie trzeba kliknąć w odpowiednią ikonę nad listą pojazdów, a następnie w oknie które się otworzy skonfigurować wszystkie parametry które mają być brane pod uwagę do przypomnienia. Ilustracja 74: Przypomnienia Edycja

33 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Faktury paliwa Faktury paliwa służą do ewidencjonowania faktur paliwowych a następnie do porównywania ich z tankowaniami na podstawie systemu GPS. Złączanie odbywa się automatycznie w momencie gdy system stwierdzi że było tankowanie paliwa zbliżone do daty faktury. Czas ten określa się w Ustawienia Opcje Systemowe w Interwał czasowy przypisania faktur. W sytuacji gdy nie mamy zaimportowanych faktur możemy ją utworzyć ręcznie poprzez kliknięcie na tankowaniu z systemu GPS, a następnie w sekcji Dane tankowania z faktury wpisaniu informacji z faktury. Zatwierdzenie dokonuje się poprzez kliknięcie w przycisk Zatwierdź. Ilustracja 75: Faktury paliwa Złączanie faktur Gdy są już jakieś sparowane faktury wówczas można zobaczyć je zakładce Wykaz różnic. Można tam na szybko sprawdzić też różnice pomiędzy tankowaniem z systemu GPS a fakturą. Ilustracja 76: Faktury paliwa Wykaz różnic Import faktur Gdy posiadamy zestawienie faktur za paliwo w pliku csv, jest możliwość zaciągnięcia ich do systemu bezpośrednio z tego pliku. Wykonuje się to w oknie Import faktur. Trzeba skonfigurować wszystkie pola które chcemy pobrać a następnie kliknąć przycisk Zapisz faktury do bazy danych. Zalecamy wcześniej kliknąć przycisk Sprawdź poprawność danych aby system przeanalizował czy wszystkie dane są prawidłowe. Po wybraniu pola w którym powinna być rejestracja pojazdu, powinna wypełnić się kolumna AUTOSAT POJAZD, jest ona niezbędna do tego aby sparować tankowanie z pojazdem. Ilustracja 77: Faktury paliwa Import faktur

34 AUTOSAT 3 Instrukcja z36 Ubytki paliwa Formatka ubytków paliwa służy do określania które ubytki paliwa są zaakceptowane (np. podczas wymiany czy kalibracji zbiornika). Ilustracja 78: Ubytki paliwa Lista Powiadomienia Powiadomienia służą do powiadamiania na lub SMS o wystąpieniu zdefiniowanych wcześniej sytuacji. Powiadamiań można o wystąpieniu alarmu lub wjeździe wyjeździe z punktu własnego. Ilustracja 79: Powiadomienia Lista Aby powiadomienie działało, trzeba ustawić datę od kiedy ma powiadamiać, na jakie sytuacje, dla jakich pojazdów. Można też ustawić po wjeździe do których punktów własnych mają być wysyłane powiadomienia. Trzeba ustawić na jakie adresy i/lub telefony komórkowe powiadomienia mają być wysyłane. Ilustracja 80: Powiadomienia Edycja Aby można było wysyłać wiadomości musi być skonfigurowany odpowiednio program SERWER lub REPLICATOR.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRATORA FLOTY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PANEL ADMINISTRATORA FLOTY INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL ADMINISTRATORA FLOTY INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: 1. Logowanie 2. Jak posługiwać się mapą? 3. Sprawdź aktualny status pojazdu 4. Jak generować raporty? 5. Alerty pomoc w zarządzaniu flotą 6. Określ

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 1 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 2 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 3 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD Spis treści Integracja...5 1.Compas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej SYSTEM SMOK MODUŁ LOKALIZACJI MODUŁ MAPOWY MODUŁ MONITOROWANIA ZABUDOWY MODUŁ IDENTYFIKACJI KIEROWCY MODUŁ TERMINALA PDA MODUŁ REJESTRACJI OBRAZU MODUŁ KONTROLI PALIWA ELEKTRONICZNA KARTA DROGOWA MODUŁ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS.

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS. System Satelitarnej Rejestracji Trasy GPS6600 TXD GPS jest systemem umożliwiającym lokalizację pojazdów, korzystając z konstelacji satelitów GPS. Rejestrator GPS 6600 TXD zapisuje w pamięci, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 1. Wprowadzenie Aby efektywniej zarządzać swoim komputerem Microsoft stworzył narzędzie o wiele bardziej zaawansowane Panel Sterowania. Narzędziem tym jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie...

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie... Spis treści Przed uruchomieniem...2 Instalowanie programu...2 Logowanie do systemu...2 Aktualizacja programu...3 Interfejs użytkownika...3 Monitorowanie...4 Pojazdy...4 Zarządzanie grupami...5 Rysowanie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo