LEGENDA PANELU STEROWANIA LEGENDA MASZYNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEGENDA PANELU STEROWANIA LEGENDA MASZYNY"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI LEGENDA PANELU STEROWANIA 18 LEGENDA MASZYNY 18 OPIS TECHNICZNY 19 KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY 19 ZASADY OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA 19 SYMBOLE 0 PRZED UŻYTKOWANIEM 1 DANE ZAPAKOWANEJ MASZYNY 1 ROZPAKOWANIE MASZYNY 1 DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA 1 INSTALACJA AKUMULATORA I USTALENIE TYPU AKUMULATORA 1 MONTAŻ KABŁĄKA BEZPIECZEŃSTWA ŁADOWARKA AKUMULATORa ŁADOWAnie AKUMULATORA POZBYWANIE się AKUMULATORÓW ZŁĄCZKA PODŁĄCZENIA AKUMULATORA I ZAŁĄCZENIE MASZYNY WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA LICZNIK GODZIN 3 MONTAŻ WYCIERACZKI 3 REGULACJA WYCIERACZKI 3 MONTAŻ OSŁONY ROZBRYZGU 3 MONTAŻ SZCZOTEK 3 CZYSZCZENIE PODŁOGI 4 ZBIORNIK ZWROTÓW 4 ZBIORNIK ROZTWORU DETERGENTU 4 URUCHOMIENIE MASZYNY 4 RUCH DO PRZODU I DO TYŁU 4 KLAKSON 5 HAMULEC ROBOCZY 5 AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE WYCIERACZKI W CZASIE RUCHU DO TYŁU 5 PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM 5 PRACA W TRYBIE RĘCZNYM 5 RUCH BOCZNY PODSTAWY SZCZOTEK 6 REGULACJE ROBOCZE 6 REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU 6 REGULACJA NACISKU SZCZOTEK 6 ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE 6 URZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZED PRZEPEŁNIENIEM 7 PO OPERACJI CZYSZCZENIA 7 OBSŁUGA CODZIENNA 7 OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU 7 CZYSZCZENIE FILTRA SSANIA 7 CZYSZCZENIE SZCZOTEK 7 DEMONTAŻ SZCZOTEK 7 CZYSZCZENIE WYCIERACZKI OBSŁUGA COTYGODNIOWA SPRAWDZENIE TYLNEJ GUMY WYCIERACZKI CZYSZCZENIE PRZEWODU ELASTYCZNEGO WYCIERACZKI CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU I FILTRA ZEWNĘTRZNEGO OBSŁUGA CO DWA MIESIĄCE SPRAWDZENIE PRZEDNIEJ GUMY WYCIERACZKI OBSŁUGA CO SZEŚĆ MIESIĘCY SPRAWDZENIE OSŁONY ROZBRYZGU SPRAWDZENIE HAMULCÓW WYTYCZNE DIAGNOZOWANIA NIESPRAWNOŚCI SILNIK SSANIA NIE PRACUJE SILNIK SZCZOTEK NIE PRACUJE 9 SILNIK JEZDNY NIE PRACUJE 9 WODA NIE SPŁYWA NA SZCZOTKI LUB JEST JEJ ZA MAŁO 9 MASZYNA NIE CZYŚCI WŁAŚCIWIE 30 WYCIERACZKA NIE CAŁKOWICIE OSUSZA 30 NADMIERNE TWORZENIE PIANY 30 OBSŁUGA PLANOWA 30 ZALECANE SZCZOTKI 30 17

2 LEGENDA PANELU STEROWANIA WYŚWIETLACZ PRZYCISK WIZUALIZACJI LICZNIKA GODZIN PRZYCISK WIZUALIZACJI USTAWIENIA DOCISKU SZCZOTEK GAŁKA REGULACJI DOCISKU SZCZOTEK PRZEŁĄCZNIK GŁÓWNY PRZYCISK SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO FUNKCJE PANELU STEROWANIA WYBIERAK DO PRZODU/DO TYŁU WYBIERAK PRĘDKOŚCI DŹWIGNIA ZAWORU ROZTWORU PRZEŁĄCZNIK OTWARCIA WODY (ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY) WYBIERAK TRYBU DZIAŁANIA PRZEŁĄCZNIK RUCHU SZCZOTEK BOCZNYCH (diamond 85) LEGENDA MASZYNY ZBIORNIK ODZYSKU ZBIORNIK ROZTWORU SIEDZENIE KIEROWNICA POKRYWA WKRĘCANA WLOTU ROZTWORU DETERGENTU ŚWIATEŁKO MIGOCZĄCE KABŁĄK BEZPIECZEŃSTWA POKRYWKA KONTROLNA ZBIORNIKA ODZYSKU PRZEWÓD ELASTYCZNY WYCIERACZKI KOREK WYLOTU PRZEWODU ELASTYCZNEGO ZBIORNIKA ODZYSKU WYBIERAK PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA SZCZOTEK WYBIERAK PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA WYCIERACZKI PRZEŁĄCZNIK SILNIKÓW SSANIA LAMPKA SYGNALIZACJI ZAŁĄCZENIA HAMULCA POSTOJOWEGO LAMPKA SYGNALIZACJI ZAŁĄCZENIA SILNIKÓW SSANIA LAMPKA SYGNALIZACJI NISKIEGO POZIOMU ROZTWORU DETERGENTU LAMPKA SYGNALIZACJI PEŁNEGO ZBIORNIKA ZWROTU LAMPKA SYGNALIZACJI OPUSZCZENIA WYCIERACZKI LAMPKA SYGNALIZACJI OPUSZCZENIA SZCZOTEK LAMPKA SYGNALIZACJI OBROTU SZCZOTEK LAMPKA SYGNALIZACJI OTWARCIA WODY (ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY) LAMPKA SYGNALIZACJI RUCHU BOCZNYCH SZCZOTEK LAMPKA SYGNALIZACJI PRZYWRÓCENIA POZIOMU PŁYNU HAMULCOWEGO PRZEWÓD WYLOTOWY ZBIORNIKA ODZYSKU ZESPÓŁ WYCIERACZKI PANEL REGULACJI DŹWIGNIA BLOKADY/ZWOLNIENIA HAMULCA POSTOJOWEGO POKRYWA UKŁADU ELEKTRYCZNEGO ZDERZAK PEDAŁ PRZYSPIESZENIA KOŁO SILNIKA JEZDNEGO STOPIEŃ DLA OPERATORA FILTR ZEWNĘTRZNY ROZTWORU DETERGENTU PŁYTA DOLNA ZESPÓŁ PODSTAWY SZCZOTEK KOŁA TYLNE

3 OPIS TECHNICZNY Szerokość czyszczenia Szerokość wycieraczki Wydajność robocza, do Średnica szczotek Prędkość obrotowa szczotek Nacisk na szczotki Silnik szczotek Silnik jezdny Silniki ssania Podciśnienie ssania Rodzaj napędu Prędkość ruchu Pochylenie maksymalne Zbiornik roztworu Zbiornik odzysku Długość maszyny Szerokość maszyny (bez kabłąka bezpieczeństwa) Szerokość maszyny (bez kabłąka bezpieczeństwa i światła migającego) Szerokość maszyny (bez wycieraczek) Ciężar maszyny (pusta i bez akumulatora) Pojemność akumulatora Ciężar akumulatora Przedział akumulatora Poziom ciśnienia akustycznego (zgodnie z EN ) Klasa Poziom ochrony Napięcie KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY Dziękujemy za wybranie naszej maszyny. Ta maszyna do czyszczenia podłóg jest stosowana do czyszczenia przemysłowego i prywatnego i można nią czyścić wszelkie rodzaje podłóg. W czasie jej ruchu do przodu połączone działanie szczotek i roztworu detergentu usuwa brud, który jest zasysany poprzez tylny zespół ssania, dając doskonale suchą powierzchnię. Maszynę należy stosować tylko do tych celów. Daje ona najlepsze osiągi wtedy, kiedy jest prawidłowo obsługiwana i utrzymywana w doskonałym stanie. Dlatego prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej broszury, zawsze wtedy, kiedy pojawią się jakiekolwiek trudności w czasie użytkowania maszyny. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym w celu uzyskania porady i, w wypadku potrzeby, serwisu. ZASADY OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA W celu uniknięcia zranienia operatora i uszkodzeń maszyny należy dokładnie przestrzegać poniższych zasad. - Przeczytać dokładnie etykiety na maszynie. Nie zakrywać je z żadnego powodu, a wypadku uszkodzenia wymienić je na nowe. - Maszynę może użytkować tylko upoważniony personel, który został poinstruowany w zakresie jej użycia. - W czasie pracy maszyny należy zwracać uwagę na innych ludzi, a szczególnie na dzieci. - W wypadku niebezpieczeństwa, należy natychmiast nacisnąć na hamulec awaryjny. - Opuszczając maszynę w pozycji postojowej należy wyjąć kluczyk i zaciągnąć hamulec postojowy. - W celu uniknięcia szkodliwych zapachów nie należy mieszać różnych detergentów. - Temperatura przechowywania: pomiędzy -5 C i +55 C. - Najlepsza temperatura pracy: pomiędzy 0 C i 40 C. - Wilgotność powinna być w zakresie 30 do 95%. - Nie używać maszyny w atmosferach wybuchowych. - Nie stosować roztworów, które mogłyby uszkodzić maszynę i/lub być szkodliwe dla osób. - Nie używać maszyny na powierzchniach pokrytych płynami lub pyłami palnymi (na przykład węglowodory, popioły lub sadza). - W wypadku pożaru stosować gaśnice proszkowe. Nie używać wody. Jednostka DIAMOND 85 mm mm m/h mm obr/min kg W W W mbar x x maks x automatyczny 7, maks x automatyczny 7, x640x x640x530 III 3 36 III 3 36 km/h % l l mm mm mm kg Ah 5 kg mm db (A) IP V - Nie uderzać o regały lub rusztowania, gdzie istnieje niebezpieczeństwo spadnięcia przedmiotów. - Dostosować prędkość roboczą do warunków przylepności: szczególnie należy zwolnić przed pokonaniem wąskich zakrętów. - Nie używać maszyny w obszarach o pochyłości większej niż podana na tabliczce znamionowej. - Maszyna musi prowadzić jednocześnie operacje mycia i suszenia. Inna praca musi być prowadzona w obszarach, do których zabroniony jest wstęp osobom nieupoważnionym. Wilgotne podłogi należy oznaczyć odpowiednimi znakami. - Jeżeli maszyna nie działa prawidłowo, należy ją sprawdzić, stosując proste procedury obsługowe. W innym wypadku należy zawezwać pomoc techniczną z autoryzowanego centrum pomocy. - Jeżeli wymagane są części zamienne, należy poprosić autoryzowanego dealera o części ORYGINALNE. - Należy stosować tylko ORYGINALNE szczotki, opisane w paragrafie ZALECANE SZCZOTKI". - Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji czyszczenia i/lub obsługi należy odłączyć zasilanie elektryczne maszyny. - Nie zdejmować zabezpieczeń, których zdjęcie wymaga użycia narzędzi. - Nie myć maszyny bezpośrednim strumieniem wody, wodą pod ciśnieniem ani materiałami powodującymi korozję. - Co 00 godzin pracy maszyna powinna zostać sprawdzona przez autoryzowany oddział obsługowy. - Aby uniknąć osadów w filtrze zbiornika roztworu nie należy napełniać roztworem detergentu na wiele godzin przed użyciem maszyny. - Przed użyciem maszyny należy sprawdzić, czy wszystkie panele i pokrywy są na swoich właściwych pozycjach, jakie wskazano w niniejszym katalogu i katalogu obsługi. - Po każdej operacji obsługowej należy przywrócić wszystkie połączenia elektryczne. - Złomowanie materiałów z normalnego zużycia należy wykonać ściśle według odpowiednich zasad. - Jeżeli maszyna ma zostać wycofana z eksploatacji, należy zapewnić właściwą likwidację odpadu, szczególnie olejów, akumulatorów i elementów elektronicznych, uwzględniając fakt, że sama maszyna została zbudowana, wszę- 19 DIAMOND 100 dzie tam gdzie było to możliwe, z materiałów nadających się do recyklingu.

4 SYMBOLE Symbol oznaczający przełącznik otwarcia wody i lampkę sygnalizacyjną otwarcia wody. Symbol oznaczający działanie zaworu roztworu, regulującego przepływ roztworu detergentu. Wskazania maksymalnej temperatury roztworu detergentu. Jest sytuowany w pobliżu otworu ładowania zbiornika roztworu detergentu. Symbol oznaczający wybór ręcznego trybu operacji. Symbol oznaczający wybór automatycznego trybu operacji. Symbol oznaczający wybór trybu na zakończenie mycia i przemieszczenia. Symbol oznaczający uruchomienie i lampkę sygnalizacji opuszczenia szczotek. Symbol oznaczający uruchomienie podnoszenia szczotek. Symbol oznaczający uruchomienie i lampkę sygnalizacji ruchu bocznego podstawy szczotek (tylko dla modelu diamond 85). Symbol oznaczający lampkę sygnalizacji obrotu szczotek. Symbol oznaczający przycisk wizualizacji na wyświetlaczu ustawienia docisku szczotek. 0

5 PRZED UŻYTKOWANIEM Symbol oznaczający działanie gałki regulacji docisku szczotek. Symbol oznaczający przycisk klaksonu Symbol oznaczający lampkę sygnalizacji niskiego poziomu detergentu. Symbol oznaczający uruchomienie i lampkę sygnalizacji opuszczenia wycieraczki. Symbol oznaczający lampkę sygnalizacji przepełnienia zbiornika odzysku. Symbol oznaczający uruchomienie podnoszenia wycieraczki. Symbol oznaczający lampkę sygnalizacji przywrócenia poziomu płynu hamulcowego. Symbol oznaczający załączenie i lampkę sygnalizacji działania silników ssania. Symbol pokazujący otwartą książkę. Wskazuje, że operator powinien przeczytać instrukcję przed użytkowaniem maszyny. Symbol oznaczający poziom naładowania akumulatora. Symbol ostrzegawczy. Należy dokładnie przeczytać rozdziały oznaczone tym symbolem dla zapewnienia bezpieczeństwa operatora i maszyny. DANE ZAPAKOWANEJ MASZYNY Maszyna jest dostarczana w odpowiednim opakowaniu, przewidzianym do przenoszenia wózkiem widłowym. Całkowity ciężar maszyny wynosi 0000 kg. Wymiary opakowania: Podstawa: 0000 mm x 000 mm Wysokość: 0000 mm Nie kłaść żadnych pakunków na wierzchu. ROZPAKOWANIE MASZYNY 1. Usunąć opakowanie zewnętrzne.. Przemieścić maszynę do tyłu, jak to pokazano na rysunku, unikając mocnych nacisków na części mechaniczne. 3. Zatrzymać paletę dla ewentualnego transportu. DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA 1. Ustawić maszynę na wypoziomowanej powierzchni.. Obrócić platformę siedzenia do przodu aż do zablokowania wspornika. 3. W celu zamknięcia przedziału akumulatora po zakończeniu jakiejkolwiek interwencji należy ustawić ponownie platformę siedzenia w swojej pozycji po uprzednim zwolnieniu wspornika. Symbol oznaczający przycisk wizualizacji licznika godzin na wyświetlaczu. Symbol oznaczający wybór ruchu do przodu/do tyłu. Symbol oznaczający przełącznik wyboru prędkości roboczej. INSTALACJA AKUMULATORA I USTALENIE TYPU AKUMULATORA Maszyna jest wyposażona albo w akumulator o połączeniu szeregowym, albo elementy typu DIN, zmontowane razem i połączone szeregowo, dając łącznie 36 wolt. Są one usytuowane w swoim właściwym przedziale pod platformą siedzenia i muszą być obsługiwane przy użyciu odpowiedniego urządzenia podnoszącego (odpowiednio do ciężaru, z uwzględnieniem wybranego rodzaju akumulatora i systemu sprzężenia). Akumulator musi być zgodny z normami CEI 1-5. Symbol oznaczający lampkę załączenia hamulca postojowego. Symbol oznaczający kluczyk stacyjki. Karta kontrolna maszyny i akumulatora przewiduje zastosowanie tradycyjnych akumulatorów ołowiowych. SPRAWDZIĆ USTAWIENIA KARTY KONTROLNEJ (patrz paragraf WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA "). 1

6 W wypadku zainstalowania akumulatora GEL, konieczne jest ustawienia karty kontrolnej akumulatora. Prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. Należy ściśle przestrzegać wskazówek wytwórcy/dystrybutora odnośnie obsługi i ładowania akumulatora. Wszelkie operacje instalacji i obsługi muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel, przy użyciu odpowiednich akcesoriów zabezpieczenia. W celu instalacji akumulatora konieczne jest uzyskanie dostępu do przedziału akumulatora, jak to przedstawiono w paragrafie DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA. 1. Umieścić akumulator w swoim przedziale.. Podłączyć zaciski uwzględniając biegunowość, unikając styku z innymi częściami, co mogłoby spowodować zwarcie. MONTAŻ KABŁĄKA BEZPIECZEŃSTWA W celu ułatwienia pakowania, wspornik światła migającego jest dostarczany w stanie nie zamontowanym. Należy postępować w sposób następujący: 1. Wyjąć cztery śruby mocujące (1) z kabłąka bezpieczeństwa.. Ustawić kabłąk bezpieczeństwa w swoich gniazdach () na zbiorniku. 3. Zamocować śruby, wkładając je w tym samym ustawieniu do ich przewidzianych otworów na wsporniku. 4. Zakończyć montaż, podłączając złączki (3) zasilania światła migoczącego. Nigdy nie ładować akumulatora GEL za pomocą niewłaściwej ładowarki. Należy ściśle przestrzegać instrukcji, dostarczonych przez wytwórcę akumulatora i ładowarki. Aby nie spowodować stałego uszkodzenia akumulatora należy nie dopuszczać do całkowitego rozładowania, ładując w ciągu kilku minut po rozpoczęciu migotania sygnału rozładowania akumulatora. Nie pozostawić nigdy całkowicie rozładowanego akumulatora, nawet, jeżeli maszyna nie jest używana. W wypadku akumulatora tradycyjnego należy sprawdzać poziom elektrolitu co 0 cykli ładowania i ewentualnie uzupełnić go wodą destylowaną. Przy ładowaniu akumulatora konieczne jest ścisłe przestrzeganie wszelkich wskazówek podanych przez wytwórcę/dystrybutora. Wszelkie operacje instalacji i obsługi muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Istnieje niebezpieczeństwo wdychania gazu oraz emisji cieczy korozyjnych. Niebezpieczeństwo pożaru: nie zbliżać się z otwartym płomieniem. POZBYWANIE SIĘ AKUMULATORÓW Wyczerpane akumulatory, sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne, należy obowiązkowo przekazywać odpowiednio upoważnionej instytucji, zgodnie z obowiązującym prawem. ŁADOWARKA AKUMULATORA Ładowarka akumulatora musi być odpowiednia do zainstalowanego akumulatora, zarówno pod względem jego typu (ołowiowo/kwasowy albo GEL lub równoważny), jak i jego pojemności. W torbie plastikowej, zawierającej instrukcje eksploatacji i obsługi, znajduje się złączka ładowarki. Należy ją założyć na kable ładowarki zgodnie z instrukcjami podanymi przez wytwórcę. ZŁĄCZKA PODŁĄCZENIA AKUMULATORA I ZAŁĄCZENIE MASZYNY Po zakończeniu doładowywania akumulatora: 1. Odłączyć złączkę ładowarki akumulatora od złączki akumulatora (1}.. W miejsce jej podłączyć złączkę maszyny (). 3. Zamknąć przedział akumulatora (patrz paragraf DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA ). W celu uruchomienia jakiejkolwiek funkcji maszyny należy obrócić przełącznik główny w prawo (5). Obrót jego w lewo spowoduje wyłączenie wszelkich jego funkcji. Tę operację musi wykonywać wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe lub wadliwe podłączenie kabla może spowodować zranienie osób lub uszkodzenie przedmiotów ŁADOWANIE AKUMULATORA W celu ładowania akumulatora konieczny jest dostęp do przedziału akumulatora, jak to przedstawiono w paragrafie DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA. 1. Wetknąć złączkę akumulatora (1) usytuowaną w wewnętrznej części maszyny do złączki (3) ładowarki akumulatora.. Prowadzić ładowanie przy podniesionej platformie siedzenia. WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA JEŻELI MASZYNA JEST ZAŁĄCZONA, NA WYŚWIETLACZU (1) POJAWIAJĄ SIĘ KOLEJNO NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: 1. wersja (na przykład A003) oprogramowania zainstalowanego w maszynie.. ustawienie karty kontrolnej akumulatora, które może być: GE 36: karta kontrolna dla akumulatora GEL. lub Pb 36: karta kontrolna dla akumulatorów ołowiowych. 3. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora jest cyfrowy i pozostaje stale na wyświetlaczu. Poziom naładowania akumulatora rozpoczyna się od 100, co wskazuje 100% całkowitego naładowania i obniża się co 10. Kiedy poziom naładowania osiąga 0%, wyświetlacz zaczyna migotać, co oznacza zbliżanie się konieczności zakończenia pracy.

7 Po kilka sekundach wskazywania 10 % pojawiają się cztery migocące kreski i silnik szczotek zatrzymuje się automatycznie. Przed doładowaniem możliwe jest jednak jeszcze dokończenie operacji suszenia. opierają się o podłogę. W takim wypadku należy je wyregulować w sposób opisany w paragrafie "Regulacja wysokości". Zagięcie nie jest równomierne Ustawić pochylenie wycieraczki, obracając w lewo nakrętkę motylkową (6), co zwiększy zagięcie w części centralnej, lub w prawo, co zwiększy zagięcie na obrzeżach. Regulacja wysokości Po wyregulowaniu nacisku i nachylenia wycieraczki, koniecznym jest ustalenie tego optymalnego ustawienia, dotykając lekko kołami podłogi. W celu obniżenia kół należy obrócić regulatory (7) w lewo, a w celu ich podniesienia w prawo. Oba koła muszą być wyregulowane jednakowo. W celu regulacji za pomocą regulatora (7) należy poluzować równocześnie dwie nakrętki wieńcowe i ustawić wysokość za pomocą górnej, a następnie ustalić ustawienie, dokręcając i blokując dolną. (diamond 100) Dwie osłony przed rozbryzgiem są już zamontowane na dwu pokrywach metalowych. W celu zamontowania pokryw należy postępować w sposób następujący: 1. Zdjąć zaciski (1) umieszczone na kołkach (), przymocowane do podstawy szczotek.. Zamontować pokrywę na podstawie szczotek. 3. W celu zablokowania założyć ponownie zaciski (1). Dla demontażu należy postępować w kolejności odwrotnej. LICZNIK GODZIN Maszyna jest wyposażona w licznik godzin, usytuowany na tym samym wyświetlaczu wskaźnika poziomu naładowania akumulatora (1). Jeżeli przytrzymamy naciśnięty przycisk (), pierwsze dane wskażą godziny pracy, a po kilku sekundach pokazane zostaną minuty pracy. Każdy rodzaj podłogi wymaga właściwej regulacji. Na przykład, podłogi betonowe (które dają za duże tarcie), wymagają małego ciśnienia, podczas gdy podłogi gładkie (ceramiczne) wymagają ciśnienia wyższego. Jeżeli czyszczone są zawsze podłogi tego samego rodzaju, zmiany regulacji należy wykonywać tylko w związku ze zużyciem gumy. MONTAŻ WYCIERACZKI 1. Włożyć dwie śruby (3) usytuowane w górnej części wycieraczki () do otworów we wsporniku.. W celu zablokowania wycieraczki należy dokręcić śruby (3). 3. Włożyć przewód elastyczny wycieraczki (4) do jego złączki, zachowując pozycję pokazaną na rysunku. MONTAŻ OSŁONY ROZBRYZGU (diamond 85) Na zespole podstawy szczotek należy zamontować dwie osłony rozbryzgu. 1. Do odpowiednich otworów w gumie należy włożyć taśmy metalowe.. Nasunąć okrągły otwór na płaskim obrzeżu taśmy na kołek (1), usytuowany w tylnej części zespołu podstawy szczotek. Zabezpieczyć taśmę nakrętkami zabezpieczającymi. 3. Zablokować dolne zamknięcie (), usytuowane w przedniej części zespołu podstawy szczotek, po wykorzystaniu oczka, usytuowanego na obrzeżu swobodnym taśmy metalowej. Należy to wykonać dla obu gum osłony przed rozbryzgiem. Po zamontowaniu szczotek osłona przed rozbryzgiem powinna lekko dotykać podłogi. Dla demontażu należy postępować w kolejności odwrotnej. REGULACJA WYCIERACZKI Aby uzyskać doskonały wynik suszenia za pomocą wycieraczki, guma tylna musi mieć dolne zagięcie równomiernie na całej swojej długości. W celu odpowiedniej regulacji należy ustawić się pozycji pracy i załączyć silnik ssania, a szczotki muszą pracować z roztworem detergentu. Dolna część gumy jest za bardzo zagięta Zmniejszyć nacisk, obracając nakrętkę motylkową (5) w lewo. Dolna część gumy jest za mało zagięta Zwiększyć nacisk, obracając nakrętkę motylkową (5) w prawo. Sprawdzić, czy koła, które regulują wysokość, nie 3 MONTAŻ SZCZOTEK W celu montażu szczotek koniecznym jest, aby podstawa szczotek była w podniesionej pozycji. Jeżeli nie jest, należy postępować jak poniżej: Operator nie może siedzieć. Obrócenie przełącznika głównego w prawo uruchamia wyświetlacz i po 3 sekundach wszystkie zespoły robocze zostają automatycznie wyłączone i podniesione z podłogi. Wyłączyć maszynę, obracając kluczyk w lewo. Wykonywanie operacji demontażu szczotek przy nie odłączonym zasilaniu elektrycznym może spowodować zranienie rąk. Przy zespole podstawy szczotek w pozycji podniesionej wstawić szczotki do ich płyty obsady pod podstawą szczotek, obracając je aż do odpowiedniego osadzenia trzech metalowych guzików w swoich otworach; obracać energicznie szczotki w celu popchnięcia guzików w kierunku sprężyny sprzęgającej aż do ich zablokowania. Na rysunku pokazano kierunek obracania dla sprzężenia szczotek.

8 W celu przedłużenia żywotności szczotek sugerujemy codzienne odwracanie ich pozycji. W wypadku odkształcenia szczotek sugerujemy ich ponowne zamontowania w tej samej pozycji, co pozwoli na uniknięcie niekorzystnego wpływu różnego pochylenia szczotek na przeciążenie silnika i szkodliwych wibracji. Należy używać tylko szczotek dostarczonych razem z maszyną, albo tych, które wskazano w paragrafie ZALECANE SZCZOTKI. Użycie innych szczotek może pogorszyć dobry wynik mycia. CZYSZCZENIE PODŁOGI ZBIORNIK ZWROTÓW Sprawdzić, czy złączki przewodu elastycznego wycieraczki (1/) są prawidłowo włożone do swoich gniazd oraz czy korek przewodu elastycznego wylotu (4), który jest do niego podłączony, jest dobrze zamknięty. Sprawdzić, czy pokrywka kontrolna (3) usytuowana w górnej części zbiornika jest dobrze zamknięta. Na koniec, sprawdzić prawidłowość zamocowania dźwigni zamykającej (5) drzwi czyszczenia (6), usytuowanych w dolnej części zbiornika. Stosować zawsze detergent mało pieniący. W celu uniknięcia tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy należy wprowadzić do zbiornika zwrotów minimalną ilość środka przeciwpieniącego. Nigdy nie używać czystego kwasu. URUCHOMIENIE MASZYNY Jeżeli operator nie siedzi prawidłowo na swoim miejscu kierowania, urządzenie bezpieczeństwa nie pozwoli na ruch maszyny. W celu załączenia maszyny należy: 1. Usiąść na miejscu kierowania.. Obrócić przełącznik główny (5) w prawo w celu załączenia maszyny. 3. Sprawdzić na wyświetlaczu poziom naładowania akumulatora (1). 4. Operacje przemieszczania maszyny są wykonywane przy wybieraku (1) ustawionym w pozycji środkowej (PRZERWIJ MYCIE)t (patrz paragraf RUCH DO PRZODU I DO TYŁY"). 5. Przemieszczając wybierak (1) w lewo wybieramy działanie automatyczne (AUTO). Natomiast przemieszczając go w prawo, wybieramy sterowanie ręczne (MAN): A. Jeżeli wybierak (1) jest w pozycji (AUTO), maszyna uruchamia i zatrzymuje wszystkie funkcje robocze w trybie automatycznym (patrz paragraf PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM ). B. Jeżeli wybierak (1) jest w pozycji (MAN) każdą funkcję maszyny należy uruchamiać lub zatrzymywać ręcznie (patrz paragraf PRACA W TRYBIE RĘCZNYM ). ZBIORNIK ROZTWORU DETERGENTU Pojemność zbiornika roztworu detergentu podano w danych technicznych. Otworzyć korek gwintowany usytuowany w tylnej lewej części maszyny i napełnić zbiornik roztworu detergentu czystą wodą o temperaturze maksymalnie 50 C. Dodać ciekłego detergentu w rozcieńczeniu i zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. W celu uniknięcia nadmiernego pienienia, które mogłoby spowodować problemy dla silnika ssania, należy stosować minimalną zawartość procentową detergentu. Wkręcić korek gwintowy w celu zamknięcia zbiornika. Załączenie lampki sygnalizacyjnej niskiego poziomu detergentu (19) sygnalizuje, że roztwór detergentu jest już prawie wyczerpany. 4 RUCH DO PRZODU I DO TYŁU Zaleca się, aby samo przemieszczanie maszyny wykonywać zawsze w trybie (PRZERWIJ MYCIE): 1. Usiąść na miejscu kierowcy.. Obrócić kluczyk (5) w prawo w celu załączeniu maszyny. 3. Sprawdzić na wyświetlaczu poziom naładowania akumulatora (1). 4. Sprawdzić, czy lampka sygnalizacyjna () nie wskazuje załączenia hamulca postojowego i ewentualnie zwolnić go (patrz paragraf HAMULEC AWARYJNY-POSTOJOWY ). 5. Ustawić wybierak (1) w pozycji środkowej (PRZERWIJ MYCIE) dla wykonania tylko samego przemieszczenia maszyny. W tym trybie funkcje mycia maszyny nie działają, działa tylko układ jezdny. 6. Wybrać kierunek jazdy za pomocą wybieraka (8). 7. W celu uruchomienia maszyny nacisnąć na pedał akceleratora, usytuowany z prawej strony. 8. Ustawić prędkość do przodu, naciskając na wybierak (9) do dołu dla małej prędkości (maksymalnie można uzyskać 3,5 km/h) lub naciskając ten sam wybierak (9) do góry dla większej prędkości (maksymalnie można uzyskać 7 km/h). W czasie ruchu do tyłu uruchamiane jest ostrzeżenie światłem przerywanym.

9 KLAKSON Maszyna jest wyposażona w klakson, który jest uruchamiany naciśnięciem przycisku (6). HAMULEC ROBOCZY Maszyna jest wyposażona w hydrauliczny system hamowania, który działa na tylne koła. W celu zahamowania wystarczy nacisnąć pedał z lewej strony kolumny sterowniczej zwalniając w ten sposób pedał przyspieszenia. AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE WYCIERACZKI W CZASIE RUCHU DO TYŁU W wypadku wybrania ruch do tyłu, wycieraczka jest podnoszona automatycznie do pozycji górnej. W czasie następnego ruchu do przodu zostanie ona obniżona automatycznie. Następuje to zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym w celu ochrony zamocowania wycieraczki. PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM Praca automatyczna pomaga w uproszczeniu pracy operatora. 1. Uruchomić maszynę przesuwając wybierak (1) w lewo w celu wybrania funkcji automatycznej (AUTO) (patrz paragraf URUCHOMIENIE MASZYNY ).. Sprawdzić, czy dźwignia (10) jest ustawiona w pozycji optymalnego przepływu, w zależności od rodzaju podłogi i rodzaju zabrudzenia (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ). 3. Wybierając kierunek jazdy do przodu za pomocą wybieraka (8), naciskając pedał przyspieszenia i ustawiając prędkość ruchu do przodu za pomocą wybieraka (9), inicjujemy pracę maszyny, a wszystkie funkcje robocze zostają uruchomione w trybie automatycznym. Zarówno podstawa szczotek jak i wycieraczka zostają opuszczone automatycznie, szczotki zaczynają się obracać, zawór elektromagnetyczny otwiera się, umożliwiając przepływ roztworu detergentu na szczotki. Uruchomiany zostaje system ssania w celu odzysku brudnej wody z podłogi. Po wyborze jazdy do tyłu za pomocą wybieraka (8) wycieraczka podnosi się automatycznie. W czasie następnego ruchu do przodu obniży się. Jeżeli pedał akceleratora zostanie zwolniony na więcej niż 3 sekundy, wszystkie funkcje zostaną automatycznie wyłączone, a podstawa szczotek oraz wycieraczka zostaną podniesione. Po ponownym naciśnięciu pedału maszyna rozpoczyna znowu ruch, a w trybie automatycznym wszystkie funkcje zostaną uruchomione ponownie. HAMULEC AWARYJNE-POSTOJOWY W wypadku awaryjnym należy zaciągnąć dźwignię hamulca awaryjnego i postoju (1), usytuowaną z lewej strony siedzenia. Na tablicy przyrządów zapali się lampa sygnalizacyjna (17) sygnalizująca załączenia hamulca postojowego. W celu zwolnienia hamulca postojowego należy nacisnąć przycisk () usytuowany na części końcowej dźwigni hamulcowej (1) opuszczając ją jednocześnie do końca. PRACA W TRYBIE RĘCZNYM Tryb ręczny jest użyteczny w wypadkach specjalnych, kiedy konieczne jest wykonanie osobno tylko mycia za pomocą szczotek lub tylko suszenia podłogi. Nie jednoczesne wykonywanie funkcji mycia i suszenia stanowi niewłaściwe użytkowanie maszyny (patrz paragraf ZASADY OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA ). Jeżeli są one wykonywane osobno, należy zabronić nieupoważnionym osobom wstępu na obszar roboczy i oznaczyć obszar mokrej podłogi odpowiednimi oznaczeniami. Dla wyboru trybu (MAN) należy uruchomić maszynę, przesuwając wybierak (1) w prawo, (patrz paragraf URUCHAMIANE MASZYNY ). W CELU WYKONANIA MYCIA TYLKO ZA POMOCĄ SZCZOTEK: 1. Nacisnąć przycisk (14) podnoszenia/opuszczania podstawy szczotek w celu opuszczenia szczotek. Po obniżeniu szczotki zaczynają się obracać. Lampka sygnalizacyjna () informuje, że podstawa szczotek jest w pozycji roboczej, natomiast lampka sygnalizacyjna (3) sygnalizuje obracanie się szczotek.. Nacisnąć przełącznik (11) w celu otwarcia zaworu elektromagnetycznego i umożliwienia spływu roztworu detergentu na szczotki. Otwarcie zaworu elektromagnetycznego będzie sygnalizowane lampką sygnalizacyjną (4). 3. Sprawdzić, czy dźwignia (10) jest ustawiona w pozycji optymalnego przepływu, w zależności od rodzaju 5

10 1. Czy ustawienie przepływu roztworu detergentu jest wystarczające. Musi on wystarczać do równomiernego zwilżenia podłogi, ale bez przecieków detergentu przez osłony rozbryzgu (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ).. Czy regulacja wycieraczki gwarantuje doskonałe suszenie (patrz paragraf REGULACJA WYCIERACZKI ). 3. Czy nacisk szczotek umożliwia skuteczne mycie, odpowiednio do zabrudzenia i prędkości REGULACJA NACISKU SZCZOTEK ). podłogi i rodzaju zabrudzenia (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ). WYKONYWANIE FUNKCJI TYLKO SUSZENIA: 1. Nacisnąć przycisk (15) podnoszenia/opuszczania wycieraczki w celu jej opuszczenia. Lampa sygnalizacyjna (1) wskaże, czy wycieraczka jest w pozycji roboczej.. Nacisnąć przełącznik (16) silnika ssania w celu uruchomienia systemu ssania. Lampa sygnalizacyjna (18) wskaże, czy maszyna suszy. Po wybraniu ruchu do przodu za pomocą wybieraka (8), naciśnięciu pedału akceleratora i ustawieniu prędkości ruchu do przodu za pomocą wybieraka (9), maszyna rozpoczyna pracę w trybie automatycznym, a wszystkie zadane poprzednio funkcje robocze zostają uaktywnione. REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU W celu ustawienia ilości roztworu detergentu, jaka spływa na szczotki należy posłużyć się gałką zaworu roztworu (10), usytuowaną z od góry bocznej tablicy przyrządów, obracając ją w lewo w celu jego zwiększenia i w prawo w celu jego zmniejszenia aż do zamknięcia przepływu. W trybie ręcznym, każda funkcja maszyny musi być uruchamiana lub zatrzymywana ręcznie. RUCH BOCZNY PODSTAWY SZCZOTEK (diamond 85) Urządzenie to znajduje się tylko w modelu 85, umożliwiając lepszą pracę szczotek w pobliżu krawędzi z prawej strony. Funkcja jest uruchamiana naciśnięciem przełącznika ruchu bocznego podstawy szczotek (13) z prawej strony. Lampka sygnalizacyjna (5) wskazuje, że podstawa szczotek jest w pozycji ruchu bocznego z prawej strony. Każdy impuls obniżenia i pracy szczotek uaktywnia funkcję zadanego ruchu bocznego, zarówno w trybie ręcznym jak i automatycznym. REGULACJA NACISKU SZCZOTEK Za pomocą regulatora (4) możliwa jest regulacja nacisku szczotek na podłogę na trzech zadanych poziomach. Można pokazać na wyświetlaczu (1) nacisk w kg, ustawiony uprzednio za pomocą przycisku (3). Zmiana nacisku w czasie pracy powoduje czasowe podniesienie szczotek w trybie automatycznym do pozycji spoczynkowej i następne resetowanie pozycji. Taka regulacja następuje zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym. Aby nie przeciążyć silnika szczotek przechodząc z powierzchni gładkich na chropowate (np. beton) dobrze jest obniżyć nacisk szczotek. ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE Maszyna jest wyposażona w elektroniczny system zabezpieczenia prądowego wszystkich elementów, które pełnią funkcje napędowe. Urządzenie to blokuje niesprawny element i pokazuje na wyświetlaczu (1) odpowiedni stan alarmowy od AL01 do AL0. Ostatnie dwie cyfry wskazują numer kodu alarmu. REGULACJE ROBOCZE W trybie automatycznym, jak i ręcznym, w czasie pierwszych metrów należy sprawdzić: 6 W celu przywrócenia działania elementu należy wyłączyć i ponownie załączyć maszynę za pomocą przełącznika głównego. Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną.

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski NISSAN ALMERA Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA Dane o oryginale: Etudes & Documentation de la Revue Technique automobile Nissan Almera

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo