LEGENDA PANELU STEROWANIA LEGENDA MASZYNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEGENDA PANELU STEROWANIA LEGENDA MASZYNY"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI LEGENDA PANELU STEROWANIA 18 LEGENDA MASZYNY 18 OPIS TECHNICZNY 19 KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY 19 ZASADY OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA 19 SYMBOLE 0 PRZED UŻYTKOWANIEM 1 DANE ZAPAKOWANEJ MASZYNY 1 ROZPAKOWANIE MASZYNY 1 DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA 1 INSTALACJA AKUMULATORA I USTALENIE TYPU AKUMULATORA 1 MONTAŻ KABŁĄKA BEZPIECZEŃSTWA ŁADOWARKA AKUMULATORa ŁADOWAnie AKUMULATORA POZBYWANIE się AKUMULATORÓW ZŁĄCZKA PODŁĄCZENIA AKUMULATORA I ZAŁĄCZENIE MASZYNY WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA LICZNIK GODZIN 3 MONTAŻ WYCIERACZKI 3 REGULACJA WYCIERACZKI 3 MONTAŻ OSŁONY ROZBRYZGU 3 MONTAŻ SZCZOTEK 3 CZYSZCZENIE PODŁOGI 4 ZBIORNIK ZWROTÓW 4 ZBIORNIK ROZTWORU DETERGENTU 4 URUCHOMIENIE MASZYNY 4 RUCH DO PRZODU I DO TYŁU 4 KLAKSON 5 HAMULEC ROBOCZY 5 AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE WYCIERACZKI W CZASIE RUCHU DO TYŁU 5 PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM 5 PRACA W TRYBIE RĘCZNYM 5 RUCH BOCZNY PODSTAWY SZCZOTEK 6 REGULACJE ROBOCZE 6 REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU 6 REGULACJA NACISKU SZCZOTEK 6 ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE 6 URZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZED PRZEPEŁNIENIEM 7 PO OPERACJI CZYSZCZENIA 7 OBSŁUGA CODZIENNA 7 OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU 7 CZYSZCZENIE FILTRA SSANIA 7 CZYSZCZENIE SZCZOTEK 7 DEMONTAŻ SZCZOTEK 7 CZYSZCZENIE WYCIERACZKI OBSŁUGA COTYGODNIOWA SPRAWDZENIE TYLNEJ GUMY WYCIERACZKI CZYSZCZENIE PRZEWODU ELASTYCZNEGO WYCIERACZKI CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU I FILTRA ZEWNĘTRZNEGO OBSŁUGA CO DWA MIESIĄCE SPRAWDZENIE PRZEDNIEJ GUMY WYCIERACZKI OBSŁUGA CO SZEŚĆ MIESIĘCY SPRAWDZENIE OSŁONY ROZBRYZGU SPRAWDZENIE HAMULCÓW WYTYCZNE DIAGNOZOWANIA NIESPRAWNOŚCI SILNIK SSANIA NIE PRACUJE SILNIK SZCZOTEK NIE PRACUJE 9 SILNIK JEZDNY NIE PRACUJE 9 WODA NIE SPŁYWA NA SZCZOTKI LUB JEST JEJ ZA MAŁO 9 MASZYNA NIE CZYŚCI WŁAŚCIWIE 30 WYCIERACZKA NIE CAŁKOWICIE OSUSZA 30 NADMIERNE TWORZENIE PIANY 30 OBSŁUGA PLANOWA 30 ZALECANE SZCZOTKI 30 17

2 LEGENDA PANELU STEROWANIA WYŚWIETLACZ PRZYCISK WIZUALIZACJI LICZNIKA GODZIN PRZYCISK WIZUALIZACJI USTAWIENIA DOCISKU SZCZOTEK GAŁKA REGULACJI DOCISKU SZCZOTEK PRZEŁĄCZNIK GŁÓWNY PRZYCISK SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO FUNKCJE PANELU STEROWANIA WYBIERAK DO PRZODU/DO TYŁU WYBIERAK PRĘDKOŚCI DŹWIGNIA ZAWORU ROZTWORU PRZEŁĄCZNIK OTWARCIA WODY (ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY) WYBIERAK TRYBU DZIAŁANIA PRZEŁĄCZNIK RUCHU SZCZOTEK BOCZNYCH (diamond 85) LEGENDA MASZYNY ZBIORNIK ODZYSKU ZBIORNIK ROZTWORU SIEDZENIE KIEROWNICA POKRYWA WKRĘCANA WLOTU ROZTWORU DETERGENTU ŚWIATEŁKO MIGOCZĄCE KABŁĄK BEZPIECZEŃSTWA POKRYWKA KONTROLNA ZBIORNIKA ODZYSKU PRZEWÓD ELASTYCZNY WYCIERACZKI KOREK WYLOTU PRZEWODU ELASTYCZNEGO ZBIORNIKA ODZYSKU WYBIERAK PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA SZCZOTEK WYBIERAK PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA WYCIERACZKI PRZEŁĄCZNIK SILNIKÓW SSANIA LAMPKA SYGNALIZACJI ZAŁĄCZENIA HAMULCA POSTOJOWEGO LAMPKA SYGNALIZACJI ZAŁĄCZENIA SILNIKÓW SSANIA LAMPKA SYGNALIZACJI NISKIEGO POZIOMU ROZTWORU DETERGENTU LAMPKA SYGNALIZACJI PEŁNEGO ZBIORNIKA ZWROTU LAMPKA SYGNALIZACJI OPUSZCZENIA WYCIERACZKI LAMPKA SYGNALIZACJI OPUSZCZENIA SZCZOTEK LAMPKA SYGNALIZACJI OBROTU SZCZOTEK LAMPKA SYGNALIZACJI OTWARCIA WODY (ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY) LAMPKA SYGNALIZACJI RUCHU BOCZNYCH SZCZOTEK LAMPKA SYGNALIZACJI PRZYWRÓCENIA POZIOMU PŁYNU HAMULCOWEGO PRZEWÓD WYLOTOWY ZBIORNIKA ODZYSKU ZESPÓŁ WYCIERACZKI PANEL REGULACJI DŹWIGNIA BLOKADY/ZWOLNIENIA HAMULCA POSTOJOWEGO POKRYWA UKŁADU ELEKTRYCZNEGO ZDERZAK PEDAŁ PRZYSPIESZENIA KOŁO SILNIKA JEZDNEGO STOPIEŃ DLA OPERATORA FILTR ZEWNĘTRZNY ROZTWORU DETERGENTU PŁYTA DOLNA ZESPÓŁ PODSTAWY SZCZOTEK KOŁA TYLNE

3 OPIS TECHNICZNY Szerokość czyszczenia Szerokość wycieraczki Wydajność robocza, do Średnica szczotek Prędkość obrotowa szczotek Nacisk na szczotki Silnik szczotek Silnik jezdny Silniki ssania Podciśnienie ssania Rodzaj napędu Prędkość ruchu Pochylenie maksymalne Zbiornik roztworu Zbiornik odzysku Długość maszyny Szerokość maszyny (bez kabłąka bezpieczeństwa) Szerokość maszyny (bez kabłąka bezpieczeństwa i światła migającego) Szerokość maszyny (bez wycieraczek) Ciężar maszyny (pusta i bez akumulatora) Pojemność akumulatora Ciężar akumulatora Przedział akumulatora Poziom ciśnienia akustycznego (zgodnie z EN ) Klasa Poziom ochrony Napięcie KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY Dziękujemy za wybranie naszej maszyny. Ta maszyna do czyszczenia podłóg jest stosowana do czyszczenia przemysłowego i prywatnego i można nią czyścić wszelkie rodzaje podłóg. W czasie jej ruchu do przodu połączone działanie szczotek i roztworu detergentu usuwa brud, który jest zasysany poprzez tylny zespół ssania, dając doskonale suchą powierzchnię. Maszynę należy stosować tylko do tych celów. Daje ona najlepsze osiągi wtedy, kiedy jest prawidłowo obsługiwana i utrzymywana w doskonałym stanie. Dlatego prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej broszury, zawsze wtedy, kiedy pojawią się jakiekolwiek trudności w czasie użytkowania maszyny. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym w celu uzyskania porady i, w wypadku potrzeby, serwisu. ZASADY OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA W celu uniknięcia zranienia operatora i uszkodzeń maszyny należy dokładnie przestrzegać poniższych zasad. - Przeczytać dokładnie etykiety na maszynie. Nie zakrywać je z żadnego powodu, a wypadku uszkodzenia wymienić je na nowe. - Maszynę może użytkować tylko upoważniony personel, który został poinstruowany w zakresie jej użycia. - W czasie pracy maszyny należy zwracać uwagę na innych ludzi, a szczególnie na dzieci. - W wypadku niebezpieczeństwa, należy natychmiast nacisnąć na hamulec awaryjny. - Opuszczając maszynę w pozycji postojowej należy wyjąć kluczyk i zaciągnąć hamulec postojowy. - W celu uniknięcia szkodliwych zapachów nie należy mieszać różnych detergentów. - Temperatura przechowywania: pomiędzy -5 C i +55 C. - Najlepsza temperatura pracy: pomiędzy 0 C i 40 C. - Wilgotność powinna być w zakresie 30 do 95%. - Nie używać maszyny w atmosferach wybuchowych. - Nie stosować roztworów, które mogłyby uszkodzić maszynę i/lub być szkodliwe dla osób. - Nie używać maszyny na powierzchniach pokrytych płynami lub pyłami palnymi (na przykład węglowodory, popioły lub sadza). - W wypadku pożaru stosować gaśnice proszkowe. Nie używać wody. Jednostka DIAMOND 85 mm mm m/h mm obr/min kg W W W mbar x x maks x automatyczny 7, maks x automatyczny 7, x640x x640x530 III 3 36 III 3 36 km/h % l l mm mm mm kg Ah 5 kg mm db (A) IP V - Nie uderzać o regały lub rusztowania, gdzie istnieje niebezpieczeństwo spadnięcia przedmiotów. - Dostosować prędkość roboczą do warunków przylepności: szczególnie należy zwolnić przed pokonaniem wąskich zakrętów. - Nie używać maszyny w obszarach o pochyłości większej niż podana na tabliczce znamionowej. - Maszyna musi prowadzić jednocześnie operacje mycia i suszenia. Inna praca musi być prowadzona w obszarach, do których zabroniony jest wstęp osobom nieupoważnionym. Wilgotne podłogi należy oznaczyć odpowiednimi znakami. - Jeżeli maszyna nie działa prawidłowo, należy ją sprawdzić, stosując proste procedury obsługowe. W innym wypadku należy zawezwać pomoc techniczną z autoryzowanego centrum pomocy. - Jeżeli wymagane są części zamienne, należy poprosić autoryzowanego dealera o części ORYGINALNE. - Należy stosować tylko ORYGINALNE szczotki, opisane w paragrafie ZALECANE SZCZOTKI". - Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji czyszczenia i/lub obsługi należy odłączyć zasilanie elektryczne maszyny. - Nie zdejmować zabezpieczeń, których zdjęcie wymaga użycia narzędzi. - Nie myć maszyny bezpośrednim strumieniem wody, wodą pod ciśnieniem ani materiałami powodującymi korozję. - Co 00 godzin pracy maszyna powinna zostać sprawdzona przez autoryzowany oddział obsługowy. - Aby uniknąć osadów w filtrze zbiornika roztworu nie należy napełniać roztworem detergentu na wiele godzin przed użyciem maszyny. - Przed użyciem maszyny należy sprawdzić, czy wszystkie panele i pokrywy są na swoich właściwych pozycjach, jakie wskazano w niniejszym katalogu i katalogu obsługi. - Po każdej operacji obsługowej należy przywrócić wszystkie połączenia elektryczne. - Złomowanie materiałów z normalnego zużycia należy wykonać ściśle według odpowiednich zasad. - Jeżeli maszyna ma zostać wycofana z eksploatacji, należy zapewnić właściwą likwidację odpadu, szczególnie olejów, akumulatorów i elementów elektronicznych, uwzględniając fakt, że sama maszyna została zbudowana, wszę- 19 DIAMOND 100 dzie tam gdzie było to możliwe, z materiałów nadających się do recyklingu.

4 SYMBOLE Symbol oznaczający przełącznik otwarcia wody i lampkę sygnalizacyjną otwarcia wody. Symbol oznaczający działanie zaworu roztworu, regulującego przepływ roztworu detergentu. Wskazania maksymalnej temperatury roztworu detergentu. Jest sytuowany w pobliżu otworu ładowania zbiornika roztworu detergentu. Symbol oznaczający wybór ręcznego trybu operacji. Symbol oznaczający wybór automatycznego trybu operacji. Symbol oznaczający wybór trybu na zakończenie mycia i przemieszczenia. Symbol oznaczający uruchomienie i lampkę sygnalizacji opuszczenia szczotek. Symbol oznaczający uruchomienie podnoszenia szczotek. Symbol oznaczający uruchomienie i lampkę sygnalizacji ruchu bocznego podstawy szczotek (tylko dla modelu diamond 85). Symbol oznaczający lampkę sygnalizacji obrotu szczotek. Symbol oznaczający przycisk wizualizacji na wyświetlaczu ustawienia docisku szczotek. 0

5 PRZED UŻYTKOWANIEM Symbol oznaczający działanie gałki regulacji docisku szczotek. Symbol oznaczający przycisk klaksonu Symbol oznaczający lampkę sygnalizacji niskiego poziomu detergentu. Symbol oznaczający uruchomienie i lampkę sygnalizacji opuszczenia wycieraczki. Symbol oznaczający lampkę sygnalizacji przepełnienia zbiornika odzysku. Symbol oznaczający uruchomienie podnoszenia wycieraczki. Symbol oznaczający lampkę sygnalizacji przywrócenia poziomu płynu hamulcowego. Symbol oznaczający załączenie i lampkę sygnalizacji działania silników ssania. Symbol pokazujący otwartą książkę. Wskazuje, że operator powinien przeczytać instrukcję przed użytkowaniem maszyny. Symbol oznaczający poziom naładowania akumulatora. Symbol ostrzegawczy. Należy dokładnie przeczytać rozdziały oznaczone tym symbolem dla zapewnienia bezpieczeństwa operatora i maszyny. DANE ZAPAKOWANEJ MASZYNY Maszyna jest dostarczana w odpowiednim opakowaniu, przewidzianym do przenoszenia wózkiem widłowym. Całkowity ciężar maszyny wynosi 0000 kg. Wymiary opakowania: Podstawa: 0000 mm x 000 mm Wysokość: 0000 mm Nie kłaść żadnych pakunków na wierzchu. ROZPAKOWANIE MASZYNY 1. Usunąć opakowanie zewnętrzne.. Przemieścić maszynę do tyłu, jak to pokazano na rysunku, unikając mocnych nacisków na części mechaniczne. 3. Zatrzymać paletę dla ewentualnego transportu. DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA 1. Ustawić maszynę na wypoziomowanej powierzchni.. Obrócić platformę siedzenia do przodu aż do zablokowania wspornika. 3. W celu zamknięcia przedziału akumulatora po zakończeniu jakiejkolwiek interwencji należy ustawić ponownie platformę siedzenia w swojej pozycji po uprzednim zwolnieniu wspornika. Symbol oznaczający przycisk wizualizacji licznika godzin na wyświetlaczu. Symbol oznaczający wybór ruchu do przodu/do tyłu. Symbol oznaczający przełącznik wyboru prędkości roboczej. INSTALACJA AKUMULATORA I USTALENIE TYPU AKUMULATORA Maszyna jest wyposażona albo w akumulator o połączeniu szeregowym, albo elementy typu DIN, zmontowane razem i połączone szeregowo, dając łącznie 36 wolt. Są one usytuowane w swoim właściwym przedziale pod platformą siedzenia i muszą być obsługiwane przy użyciu odpowiedniego urządzenia podnoszącego (odpowiednio do ciężaru, z uwzględnieniem wybranego rodzaju akumulatora i systemu sprzężenia). Akumulator musi być zgodny z normami CEI 1-5. Symbol oznaczający lampkę załączenia hamulca postojowego. Symbol oznaczający kluczyk stacyjki. Karta kontrolna maszyny i akumulatora przewiduje zastosowanie tradycyjnych akumulatorów ołowiowych. SPRAWDZIĆ USTAWIENIA KARTY KONTROLNEJ (patrz paragraf WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA "). 1

6 W wypadku zainstalowania akumulatora GEL, konieczne jest ustawienia karty kontrolnej akumulatora. Prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. Należy ściśle przestrzegać wskazówek wytwórcy/dystrybutora odnośnie obsługi i ładowania akumulatora. Wszelkie operacje instalacji i obsługi muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel, przy użyciu odpowiednich akcesoriów zabezpieczenia. W celu instalacji akumulatora konieczne jest uzyskanie dostępu do przedziału akumulatora, jak to przedstawiono w paragrafie DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA. 1. Umieścić akumulator w swoim przedziale.. Podłączyć zaciski uwzględniając biegunowość, unikając styku z innymi częściami, co mogłoby spowodować zwarcie. MONTAŻ KABŁĄKA BEZPIECZEŃSTWA W celu ułatwienia pakowania, wspornik światła migającego jest dostarczany w stanie nie zamontowanym. Należy postępować w sposób następujący: 1. Wyjąć cztery śruby mocujące (1) z kabłąka bezpieczeństwa.. Ustawić kabłąk bezpieczeństwa w swoich gniazdach () na zbiorniku. 3. Zamocować śruby, wkładając je w tym samym ustawieniu do ich przewidzianych otworów na wsporniku. 4. Zakończyć montaż, podłączając złączki (3) zasilania światła migoczącego. Nigdy nie ładować akumulatora GEL za pomocą niewłaściwej ładowarki. Należy ściśle przestrzegać instrukcji, dostarczonych przez wytwórcę akumulatora i ładowarki. Aby nie spowodować stałego uszkodzenia akumulatora należy nie dopuszczać do całkowitego rozładowania, ładując w ciągu kilku minut po rozpoczęciu migotania sygnału rozładowania akumulatora. Nie pozostawić nigdy całkowicie rozładowanego akumulatora, nawet, jeżeli maszyna nie jest używana. W wypadku akumulatora tradycyjnego należy sprawdzać poziom elektrolitu co 0 cykli ładowania i ewentualnie uzupełnić go wodą destylowaną. Przy ładowaniu akumulatora konieczne jest ścisłe przestrzeganie wszelkich wskazówek podanych przez wytwórcę/dystrybutora. Wszelkie operacje instalacji i obsługi muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Istnieje niebezpieczeństwo wdychania gazu oraz emisji cieczy korozyjnych. Niebezpieczeństwo pożaru: nie zbliżać się z otwartym płomieniem. POZBYWANIE SIĘ AKUMULATORÓW Wyczerpane akumulatory, sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne, należy obowiązkowo przekazywać odpowiednio upoważnionej instytucji, zgodnie z obowiązującym prawem. ŁADOWARKA AKUMULATORA Ładowarka akumulatora musi być odpowiednia do zainstalowanego akumulatora, zarówno pod względem jego typu (ołowiowo/kwasowy albo GEL lub równoważny), jak i jego pojemności. W torbie plastikowej, zawierającej instrukcje eksploatacji i obsługi, znajduje się złączka ładowarki. Należy ją założyć na kable ładowarki zgodnie z instrukcjami podanymi przez wytwórcę. ZŁĄCZKA PODŁĄCZENIA AKUMULATORA I ZAŁĄCZENIE MASZYNY Po zakończeniu doładowywania akumulatora: 1. Odłączyć złączkę ładowarki akumulatora od złączki akumulatora (1}.. W miejsce jej podłączyć złączkę maszyny (). 3. Zamknąć przedział akumulatora (patrz paragraf DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA ). W celu uruchomienia jakiejkolwiek funkcji maszyny należy obrócić przełącznik główny w prawo (5). Obrót jego w lewo spowoduje wyłączenie wszelkich jego funkcji. Tę operację musi wykonywać wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe lub wadliwe podłączenie kabla może spowodować zranienie osób lub uszkodzenie przedmiotów ŁADOWANIE AKUMULATORA W celu ładowania akumulatora konieczny jest dostęp do przedziału akumulatora, jak to przedstawiono w paragrafie DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA. 1. Wetknąć złączkę akumulatora (1) usytuowaną w wewnętrznej części maszyny do złączki (3) ładowarki akumulatora.. Prowadzić ładowanie przy podniesionej platformie siedzenia. WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA JEŻELI MASZYNA JEST ZAŁĄCZONA, NA WYŚWIETLACZU (1) POJAWIAJĄ SIĘ KOLEJNO NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: 1. wersja (na przykład A003) oprogramowania zainstalowanego w maszynie.. ustawienie karty kontrolnej akumulatora, które może być: GE 36: karta kontrolna dla akumulatora GEL. lub Pb 36: karta kontrolna dla akumulatorów ołowiowych. 3. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora jest cyfrowy i pozostaje stale na wyświetlaczu. Poziom naładowania akumulatora rozpoczyna się od 100, co wskazuje 100% całkowitego naładowania i obniża się co 10. Kiedy poziom naładowania osiąga 0%, wyświetlacz zaczyna migotać, co oznacza zbliżanie się konieczności zakończenia pracy.

7 Po kilka sekundach wskazywania 10 % pojawiają się cztery migocące kreski i silnik szczotek zatrzymuje się automatycznie. Przed doładowaniem możliwe jest jednak jeszcze dokończenie operacji suszenia. opierają się o podłogę. W takim wypadku należy je wyregulować w sposób opisany w paragrafie "Regulacja wysokości". Zagięcie nie jest równomierne Ustawić pochylenie wycieraczki, obracając w lewo nakrętkę motylkową (6), co zwiększy zagięcie w części centralnej, lub w prawo, co zwiększy zagięcie na obrzeżach. Regulacja wysokości Po wyregulowaniu nacisku i nachylenia wycieraczki, koniecznym jest ustalenie tego optymalnego ustawienia, dotykając lekko kołami podłogi. W celu obniżenia kół należy obrócić regulatory (7) w lewo, a w celu ich podniesienia w prawo. Oba koła muszą być wyregulowane jednakowo. W celu regulacji za pomocą regulatora (7) należy poluzować równocześnie dwie nakrętki wieńcowe i ustawić wysokość za pomocą górnej, a następnie ustalić ustawienie, dokręcając i blokując dolną. (diamond 100) Dwie osłony przed rozbryzgiem są już zamontowane na dwu pokrywach metalowych. W celu zamontowania pokryw należy postępować w sposób następujący: 1. Zdjąć zaciski (1) umieszczone na kołkach (), przymocowane do podstawy szczotek.. Zamontować pokrywę na podstawie szczotek. 3. W celu zablokowania założyć ponownie zaciski (1). Dla demontażu należy postępować w kolejności odwrotnej. LICZNIK GODZIN Maszyna jest wyposażona w licznik godzin, usytuowany na tym samym wyświetlaczu wskaźnika poziomu naładowania akumulatora (1). Jeżeli przytrzymamy naciśnięty przycisk (), pierwsze dane wskażą godziny pracy, a po kilku sekundach pokazane zostaną minuty pracy. Każdy rodzaj podłogi wymaga właściwej regulacji. Na przykład, podłogi betonowe (które dają za duże tarcie), wymagają małego ciśnienia, podczas gdy podłogi gładkie (ceramiczne) wymagają ciśnienia wyższego. Jeżeli czyszczone są zawsze podłogi tego samego rodzaju, zmiany regulacji należy wykonywać tylko w związku ze zużyciem gumy. MONTAŻ WYCIERACZKI 1. Włożyć dwie śruby (3) usytuowane w górnej części wycieraczki () do otworów we wsporniku.. W celu zablokowania wycieraczki należy dokręcić śruby (3). 3. Włożyć przewód elastyczny wycieraczki (4) do jego złączki, zachowując pozycję pokazaną na rysunku. MONTAŻ OSŁONY ROZBRYZGU (diamond 85) Na zespole podstawy szczotek należy zamontować dwie osłony rozbryzgu. 1. Do odpowiednich otworów w gumie należy włożyć taśmy metalowe.. Nasunąć okrągły otwór na płaskim obrzeżu taśmy na kołek (1), usytuowany w tylnej części zespołu podstawy szczotek. Zabezpieczyć taśmę nakrętkami zabezpieczającymi. 3. Zablokować dolne zamknięcie (), usytuowane w przedniej części zespołu podstawy szczotek, po wykorzystaniu oczka, usytuowanego na obrzeżu swobodnym taśmy metalowej. Należy to wykonać dla obu gum osłony przed rozbryzgiem. Po zamontowaniu szczotek osłona przed rozbryzgiem powinna lekko dotykać podłogi. Dla demontażu należy postępować w kolejności odwrotnej. REGULACJA WYCIERACZKI Aby uzyskać doskonały wynik suszenia za pomocą wycieraczki, guma tylna musi mieć dolne zagięcie równomiernie na całej swojej długości. W celu odpowiedniej regulacji należy ustawić się pozycji pracy i załączyć silnik ssania, a szczotki muszą pracować z roztworem detergentu. Dolna część gumy jest za bardzo zagięta Zmniejszyć nacisk, obracając nakrętkę motylkową (5) w lewo. Dolna część gumy jest za mało zagięta Zwiększyć nacisk, obracając nakrętkę motylkową (5) w prawo. Sprawdzić, czy koła, które regulują wysokość, nie 3 MONTAŻ SZCZOTEK W celu montażu szczotek koniecznym jest, aby podstawa szczotek była w podniesionej pozycji. Jeżeli nie jest, należy postępować jak poniżej: Operator nie może siedzieć. Obrócenie przełącznika głównego w prawo uruchamia wyświetlacz i po 3 sekundach wszystkie zespoły robocze zostają automatycznie wyłączone i podniesione z podłogi. Wyłączyć maszynę, obracając kluczyk w lewo. Wykonywanie operacji demontażu szczotek przy nie odłączonym zasilaniu elektrycznym może spowodować zranienie rąk. Przy zespole podstawy szczotek w pozycji podniesionej wstawić szczotki do ich płyty obsady pod podstawą szczotek, obracając je aż do odpowiedniego osadzenia trzech metalowych guzików w swoich otworach; obracać energicznie szczotki w celu popchnięcia guzików w kierunku sprężyny sprzęgającej aż do ich zablokowania. Na rysunku pokazano kierunek obracania dla sprzężenia szczotek.

8 W celu przedłużenia żywotności szczotek sugerujemy codzienne odwracanie ich pozycji. W wypadku odkształcenia szczotek sugerujemy ich ponowne zamontowania w tej samej pozycji, co pozwoli na uniknięcie niekorzystnego wpływu różnego pochylenia szczotek na przeciążenie silnika i szkodliwych wibracji. Należy używać tylko szczotek dostarczonych razem z maszyną, albo tych, które wskazano w paragrafie ZALECANE SZCZOTKI. Użycie innych szczotek może pogorszyć dobry wynik mycia. CZYSZCZENIE PODŁOGI ZBIORNIK ZWROTÓW Sprawdzić, czy złączki przewodu elastycznego wycieraczki (1/) są prawidłowo włożone do swoich gniazd oraz czy korek przewodu elastycznego wylotu (4), który jest do niego podłączony, jest dobrze zamknięty. Sprawdzić, czy pokrywka kontrolna (3) usytuowana w górnej części zbiornika jest dobrze zamknięta. Na koniec, sprawdzić prawidłowość zamocowania dźwigni zamykającej (5) drzwi czyszczenia (6), usytuowanych w dolnej części zbiornika. Stosować zawsze detergent mało pieniący. W celu uniknięcia tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy należy wprowadzić do zbiornika zwrotów minimalną ilość środka przeciwpieniącego. Nigdy nie używać czystego kwasu. URUCHOMIENIE MASZYNY Jeżeli operator nie siedzi prawidłowo na swoim miejscu kierowania, urządzenie bezpieczeństwa nie pozwoli na ruch maszyny. W celu załączenia maszyny należy: 1. Usiąść na miejscu kierowania.. Obrócić przełącznik główny (5) w prawo w celu załączenia maszyny. 3. Sprawdzić na wyświetlaczu poziom naładowania akumulatora (1). 4. Operacje przemieszczania maszyny są wykonywane przy wybieraku (1) ustawionym w pozycji środkowej (PRZERWIJ MYCIE)t (patrz paragraf RUCH DO PRZODU I DO TYŁY"). 5. Przemieszczając wybierak (1) w lewo wybieramy działanie automatyczne (AUTO). Natomiast przemieszczając go w prawo, wybieramy sterowanie ręczne (MAN): A. Jeżeli wybierak (1) jest w pozycji (AUTO), maszyna uruchamia i zatrzymuje wszystkie funkcje robocze w trybie automatycznym (patrz paragraf PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM ). B. Jeżeli wybierak (1) jest w pozycji (MAN) każdą funkcję maszyny należy uruchamiać lub zatrzymywać ręcznie (patrz paragraf PRACA W TRYBIE RĘCZNYM ). ZBIORNIK ROZTWORU DETERGENTU Pojemność zbiornika roztworu detergentu podano w danych technicznych. Otworzyć korek gwintowany usytuowany w tylnej lewej części maszyny i napełnić zbiornik roztworu detergentu czystą wodą o temperaturze maksymalnie 50 C. Dodać ciekłego detergentu w rozcieńczeniu i zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. W celu uniknięcia nadmiernego pienienia, które mogłoby spowodować problemy dla silnika ssania, należy stosować minimalną zawartość procentową detergentu. Wkręcić korek gwintowy w celu zamknięcia zbiornika. Załączenie lampki sygnalizacyjnej niskiego poziomu detergentu (19) sygnalizuje, że roztwór detergentu jest już prawie wyczerpany. 4 RUCH DO PRZODU I DO TYŁU Zaleca się, aby samo przemieszczanie maszyny wykonywać zawsze w trybie (PRZERWIJ MYCIE): 1. Usiąść na miejscu kierowcy.. Obrócić kluczyk (5) w prawo w celu załączeniu maszyny. 3. Sprawdzić na wyświetlaczu poziom naładowania akumulatora (1). 4. Sprawdzić, czy lampka sygnalizacyjna () nie wskazuje załączenia hamulca postojowego i ewentualnie zwolnić go (patrz paragraf HAMULEC AWARYJNY-POSTOJOWY ). 5. Ustawić wybierak (1) w pozycji środkowej (PRZERWIJ MYCIE) dla wykonania tylko samego przemieszczenia maszyny. W tym trybie funkcje mycia maszyny nie działają, działa tylko układ jezdny. 6. Wybrać kierunek jazdy za pomocą wybieraka (8). 7. W celu uruchomienia maszyny nacisnąć na pedał akceleratora, usytuowany z prawej strony. 8. Ustawić prędkość do przodu, naciskając na wybierak (9) do dołu dla małej prędkości (maksymalnie można uzyskać 3,5 km/h) lub naciskając ten sam wybierak (9) do góry dla większej prędkości (maksymalnie można uzyskać 7 km/h). W czasie ruchu do tyłu uruchamiane jest ostrzeżenie światłem przerywanym.

9 KLAKSON Maszyna jest wyposażona w klakson, który jest uruchamiany naciśnięciem przycisku (6). HAMULEC ROBOCZY Maszyna jest wyposażona w hydrauliczny system hamowania, który działa na tylne koła. W celu zahamowania wystarczy nacisnąć pedał z lewej strony kolumny sterowniczej zwalniając w ten sposób pedał przyspieszenia. AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE WYCIERACZKI W CZASIE RUCHU DO TYŁU W wypadku wybrania ruch do tyłu, wycieraczka jest podnoszona automatycznie do pozycji górnej. W czasie następnego ruchu do przodu zostanie ona obniżona automatycznie. Następuje to zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym w celu ochrony zamocowania wycieraczki. PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM Praca automatyczna pomaga w uproszczeniu pracy operatora. 1. Uruchomić maszynę przesuwając wybierak (1) w lewo w celu wybrania funkcji automatycznej (AUTO) (patrz paragraf URUCHOMIENIE MASZYNY ).. Sprawdzić, czy dźwignia (10) jest ustawiona w pozycji optymalnego przepływu, w zależności od rodzaju podłogi i rodzaju zabrudzenia (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ). 3. Wybierając kierunek jazdy do przodu za pomocą wybieraka (8), naciskając pedał przyspieszenia i ustawiając prędkość ruchu do przodu za pomocą wybieraka (9), inicjujemy pracę maszyny, a wszystkie funkcje robocze zostają uruchomione w trybie automatycznym. Zarówno podstawa szczotek jak i wycieraczka zostają opuszczone automatycznie, szczotki zaczynają się obracać, zawór elektromagnetyczny otwiera się, umożliwiając przepływ roztworu detergentu na szczotki. Uruchomiany zostaje system ssania w celu odzysku brudnej wody z podłogi. Po wyborze jazdy do tyłu za pomocą wybieraka (8) wycieraczka podnosi się automatycznie. W czasie następnego ruchu do przodu obniży się. Jeżeli pedał akceleratora zostanie zwolniony na więcej niż 3 sekundy, wszystkie funkcje zostaną automatycznie wyłączone, a podstawa szczotek oraz wycieraczka zostaną podniesione. Po ponownym naciśnięciu pedału maszyna rozpoczyna znowu ruch, a w trybie automatycznym wszystkie funkcje zostaną uruchomione ponownie. HAMULEC AWARYJNE-POSTOJOWY W wypadku awaryjnym należy zaciągnąć dźwignię hamulca awaryjnego i postoju (1), usytuowaną z lewej strony siedzenia. Na tablicy przyrządów zapali się lampa sygnalizacyjna (17) sygnalizująca załączenia hamulca postojowego. W celu zwolnienia hamulca postojowego należy nacisnąć przycisk () usytuowany na części końcowej dźwigni hamulcowej (1) opuszczając ją jednocześnie do końca. PRACA W TRYBIE RĘCZNYM Tryb ręczny jest użyteczny w wypadkach specjalnych, kiedy konieczne jest wykonanie osobno tylko mycia za pomocą szczotek lub tylko suszenia podłogi. Nie jednoczesne wykonywanie funkcji mycia i suszenia stanowi niewłaściwe użytkowanie maszyny (patrz paragraf ZASADY OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA ). Jeżeli są one wykonywane osobno, należy zabronić nieupoważnionym osobom wstępu na obszar roboczy i oznaczyć obszar mokrej podłogi odpowiednimi oznaczeniami. Dla wyboru trybu (MAN) należy uruchomić maszynę, przesuwając wybierak (1) w prawo, (patrz paragraf URUCHAMIANE MASZYNY ). W CELU WYKONANIA MYCIA TYLKO ZA POMOCĄ SZCZOTEK: 1. Nacisnąć przycisk (14) podnoszenia/opuszczania podstawy szczotek w celu opuszczenia szczotek. Po obniżeniu szczotki zaczynają się obracać. Lampka sygnalizacyjna () informuje, że podstawa szczotek jest w pozycji roboczej, natomiast lampka sygnalizacyjna (3) sygnalizuje obracanie się szczotek.. Nacisnąć przełącznik (11) w celu otwarcia zaworu elektromagnetycznego i umożliwienia spływu roztworu detergentu na szczotki. Otwarcie zaworu elektromagnetycznego będzie sygnalizowane lampką sygnalizacyjną (4). 3. Sprawdzić, czy dźwignia (10) jest ustawiona w pozycji optymalnego przepływu, w zależności od rodzaju 5

10 1. Czy ustawienie przepływu roztworu detergentu jest wystarczające. Musi on wystarczać do równomiernego zwilżenia podłogi, ale bez przecieków detergentu przez osłony rozbryzgu (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ).. Czy regulacja wycieraczki gwarantuje doskonałe suszenie (patrz paragraf REGULACJA WYCIERACZKI ). 3. Czy nacisk szczotek umożliwia skuteczne mycie, odpowiednio do zabrudzenia i prędkości REGULACJA NACISKU SZCZOTEK ). podłogi i rodzaju zabrudzenia (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ). WYKONYWANIE FUNKCJI TYLKO SUSZENIA: 1. Nacisnąć przycisk (15) podnoszenia/opuszczania wycieraczki w celu jej opuszczenia. Lampa sygnalizacyjna (1) wskaże, czy wycieraczka jest w pozycji roboczej.. Nacisnąć przełącznik (16) silnika ssania w celu uruchomienia systemu ssania. Lampa sygnalizacyjna (18) wskaże, czy maszyna suszy. Po wybraniu ruchu do przodu za pomocą wybieraka (8), naciśnięciu pedału akceleratora i ustawieniu prędkości ruchu do przodu za pomocą wybieraka (9), maszyna rozpoczyna pracę w trybie automatycznym, a wszystkie zadane poprzednio funkcje robocze zostają uaktywnione. REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU W celu ustawienia ilości roztworu detergentu, jaka spływa na szczotki należy posłużyć się gałką zaworu roztworu (10), usytuowaną z od góry bocznej tablicy przyrządów, obracając ją w lewo w celu jego zwiększenia i w prawo w celu jego zmniejszenia aż do zamknięcia przepływu. W trybie ręcznym, każda funkcja maszyny musi być uruchamiana lub zatrzymywana ręcznie. RUCH BOCZNY PODSTAWY SZCZOTEK (diamond 85) Urządzenie to znajduje się tylko w modelu 85, umożliwiając lepszą pracę szczotek w pobliżu krawędzi z prawej strony. Funkcja jest uruchamiana naciśnięciem przełącznika ruchu bocznego podstawy szczotek (13) z prawej strony. Lampka sygnalizacyjna (5) wskazuje, że podstawa szczotek jest w pozycji ruchu bocznego z prawej strony. Każdy impuls obniżenia i pracy szczotek uaktywnia funkcję zadanego ruchu bocznego, zarówno w trybie ręcznym jak i automatycznym. REGULACJA NACISKU SZCZOTEK Za pomocą regulatora (4) możliwa jest regulacja nacisku szczotek na podłogę na trzech zadanych poziomach. Można pokazać na wyświetlaczu (1) nacisk w kg, ustawiony uprzednio za pomocą przycisku (3). Zmiana nacisku w czasie pracy powoduje czasowe podniesienie szczotek w trybie automatycznym do pozycji spoczynkowej i następne resetowanie pozycji. Taka regulacja następuje zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym. Aby nie przeciążyć silnika szczotek przechodząc z powierzchni gładkich na chropowate (np. beton) dobrze jest obniżyć nacisk szczotek. ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE Maszyna jest wyposażona w elektroniczny system zabezpieczenia prądowego wszystkich elementów, które pełnią funkcje napędowe. Urządzenie to blokuje niesprawny element i pokazuje na wyświetlaczu (1) odpowiedni stan alarmowy od AL01 do AL0. Ostatnie dwie cyfry wskazują numer kodu alarmu. REGULACJE ROBOCZE W trybie automatycznym, jak i ręcznym, w czasie pierwszych metrów należy sprawdzić: 6 W celu przywrócenia działania elementu należy wyłączyć i ponownie załączyć maszynę za pomocą przełącznika głównego. Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną.

11 URZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZED PRZEPEŁNIENIEM W celu uniknięcia poważnych uszkodzeń silnika ssania, maszyna jest wyposażona w pływak, który działa, kiedy zbiornik zwrotów jest pełen, zamykając ssanie, załączając lampkę sygnalizacji (0) pełnego zbiornika zwrotów i w konsekwencji zatrzymując suszenie. Jeżeli tak by się stało, należy opróżnić zbiornik zwrotów (patrz paragraf OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ZWROTÓW ). ZATRZYMANIE MASZYNY PO OPERACJI CZYSZCZENIA W TRYBIE PRACY AUTOMATYCZNEJ I RĘCZNEJ: 1. Na zakończenie cyklu mycia należy ustawić wybierak (1) w pozycji środkowej (WYŁĄCZ MYCIE). Szczotki podniosą się automatycznie, zawór elektromagnetyczny zostaje zamknięty i teraz możliwe jest zakończenie operacji suszenia.. Jeżeli pedał przyspieszenia jest zwolniony przez okres dłuższy niż 3 sekundy, wycieraczka podnosi się sama i ssanie wyłącza się automatycznie. 3. Po trzech sekundach można ponownie nacisnąć pedał przyspieszenia w wypadku potrzeby przemieszczenia maszyny (przemieszczenie można wykonać również bez podniesienia pedału, w takim wypadku wycieraczka podnosi się, a ssanie zatrzymuje się automatycznie po 15 sekundach). 4. Obrócić przełącznik główny w lewo w celu wyłączenia maszyny. 5. Załączyć hamulec postojowy (patrz paragraf HAMULEC AWARYJNY-POSTOJOWY ). OBSŁUGA CODZIENNA Wszystkie poniższe operacje obsługi i czyszczenia odnoszą się do podanych poniżej elementów, które są w kontakcie z cieczami i dlatego: Zbiorniki roztworu i zwrotu Filtry roztworu i zwrotu Wycieraczka z gumami i przewodami elastycznymi Szczotki muszą być czyszczone i obsługiwane przy użyciu rękawic w celu ochrony przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU 1. Utrzymać przewód elastyczny wylotu (1) usytuowany w tylnej dolnej części maszyny po jego wyjęciu ze wspornika mocującego.. Wyjąć korek () z elastycznego przewodu wylotowego, posługując się jego dźwignią (3) i opróżnić zbiornik zwrotów do odpowiednich pojemników zgodnie z właściwymi zasadami, dotyczącymi pozbywania się cieczy. 3. Odkręcić i zdjąć górną pokrywę kontrolną (4). 4. Wypłukać zbiornik od środka strumieniem wody przez pokrywę kontrolną, zwracając uwagę na oczyszczenie również zabezpieczenia pływaka, usytuowaną bezpośrednio pod otworem. 5. W wypadku, jeżeli na dnie zbiornika znajdowałyby się odpadki stałe lub nawarstwienia, można je oczyścić przez dolne drzwi czyszczenia (6). W celu ich otwarcia należy posłużyć się dźwignią (7). która zwalnia klamrę zamykającą (8). 6. Zmontować ponownie wszystkie części. Nie otwierać dolnych drzwi czyszczenia, jeżeli w zbiorniku odzysku znajduje się woda. Można to sprawdzić przez górną pokrywę kontrolną. CZYSZCZENIE FILTRA SSANIA 1. Obrócić podest siedzenia do góry aż do zablokowania wspornika.. Zdjąć górny przewód elastyczny (1). 3. Rozłączyć zamknięcia dźwigni (). 4. Wyjąć płytę z filtrami (3) i umyć je starannie. 5. Zmontować ponownie wszystkie części. CZYSZCZENIE SZCZOTEK Zdemontować szczotki i oczyścić je strumieniem wody (demontaż szczotek opisano w paragrafie DEMONTAŻ SZCZOTEK ). DEMONTAŻ SZCZOTEK Dla demontażu szczotek podstawa szczotek musi być w pozycji podniesionej. Jeżeli nie jest podniesiona, należy postępować w sposób następujący: Operator nie może siedzieć. Obrót kluczyka stacyjki w prawo powoduje załączenie wyświetlacza, a po 3 sekundach następuje automatyczne wyłączenie wszystkich zespołów roboczych i ich podniesienie z podłogi. Wyłączyć maszynę, obracając kluczyk w lewo. Obrócić energicznie szczotki w celu zwolnienia docisku sprężyny i umyć je strumieniem wody. Kierunek obrotu dla zwolnienia szczotek pokazano na rysunku. Tryb (PRZERWIJ MYCIE) jest specjalnie przeznaczony dla przemieszczania maszyny po zakończeniu operacji czyszczenia. Ponowne uruchomienie operacji czyszczenia: A. Przestawiając wybierak (1) w lewo do pozycji (AUTO) można ponownie uruchomić pracę w trybie automatycznym. B. Przestawienie wybieraka (1) w prawo do pozycji (MAN) powoduje przywrócenie wszystkich funkcji zadanych ręcznie. Demontaż szczotek przy załączonym zasilaniu elektrycznym może spowodować zranienie rąk. 7

12 CZYSZCZENIE PRZEWODU ELASTYCZNEGO WYCIERACZKI Raz na tydzień, lub w wypadku niewystarczającego ssania należy sprawdzić, czy elastyczny przewód wycieraczki nie jest zapchany. W razie potrzeby oczyścić go, postępując jak poniżej: 1. Wyjąć przewód elastyczny (1) ze złączki wycieraczki.. Umyć wnętrze przewodu elastycznego strumieniem wody. 3. W celu ponownego zamontowania przewodu elastycznego należy powtórzyć powyższe operacje w odwrotnej kolejności. CZYSZCZENIE WYCIERACZKI Utrzymanie wycieraczki w czystości gwarantuje zawsze najlepsze suszenie. W celu jej oczyszczenia należy: 1. Wyjąć przewód elastyczny wycieraczki (4) z jego złączki.. Odłączyć wycieraczkę () od jej wspornika (1), poluzowując śruby (3) i przesuwając je w ich otworach w celu zwolnienia. 3. Oczyścić starannie część wewnętrzną wlotu wycieraczki, usuwając ewentualne pozostałości brudu. 4. Oczyścić starannie gumy wycieraczki. 5. Zmontować ponownie wszystkie części. OBSŁUGA COTYGODNIOWA SPRAWDZENIE OSŁONY ROZBRYZGU Przy zamontowanych szczotkach osłona rozbryzgu musi lekko dotykać podłogi. (diamond 85) Dla modelu diamond 85 wystarczy zwolnić sprężyny, znajdujące się w przedniej części zespołu podstawy szczotek, z otworów usytuowanych na obrzeżu taśmy metalowej w celu wyjęcia starych gum i włożenia nowych (patrz paragraf MONTAŻ OSŁONY ROZBRYZGU ). (diamond 100) Dla modelu diamond 100 należy najpierw zdemontować dwie pokrywy metalowe (patrz paragraf MONTAŻ OSŁONY ROZBRYZGU ) i następnie odkręcić śruby w celu zdemontowania ostrzy i wymiany gum. SPRAWDZENIE HAMULCÓW Sprawdzić skuteczność hamowania obu tylnych kół. Jeżeli hamowanie jest niewystarczające, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. WYTYCZNE DIAGNOZOWANIA NIESPRAWNOŚCI CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU I FILTRA ZEWNĘTRZNEGO 1. Przestawić maszynę w miejsce odpowiednie dla spustu roztworu detergentu.. Odkręcić korek zbiornika roztworu (1). 3. Odkręcić korek filtra wylotowego () i wyjąć filtr. Pamiętać, aby nie zgubić uszczelki korka. 4. Otworzyć zawór roztworu (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU), tak, aby roztwór detergentu wypływał do odpowiednich zbiorników. 5. Wypłukać zbiornik roztworu i elementy filtra strumieniem wody. 6. Zmontować ponownie wszystkie części. w wypadku potrzeby można umyć tylko elementy filtra zewnętrznego w opisany powyżej sposób, zamykając zawór roztworu REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ), pozostawiając roztwór detergentu w zbiorniku roztworu. SPRAWDZENIE TYLNEJ GUMY WYCIERACZKI Sprawdzić zużycie gumy wycieraczki i ewentualnie obrócić ją lub wymienić. W celu wymiany należy: 1. Podnieść wycieraczkę (patrz paragraf ZATRZYMANIE MASZYNY PO OPERACJI CZYSZCZENIA ).. Zwolnić zaczep (1) ostrza osadzenia gumy i wyjąć gumę. 3. Obrócić gumę na drugą stronę, lub ją wymienić. W celu ponownego zmontowania wycieraczki należy powtórzyć powyższe operacje w odwrotnej kolejności, wkładając gumę do prowadnic i blokując ją za pomocą ostrza osadzenia gumy. OBSŁUGA CO DWA MIESIĄCE SPRAWDZENIE PRZEDNIEJ GUMY WYCIERACZKI Sprawdzić zużycie gumy wycieraczki i ewentualnie wymienić ją. W celu wymiany należy: 1. Zdjąć wycieraczkę (patrz paragraf CZYSZCZENIE WYCIERACZKI ).. Odkręcić nakrętki motylkowe w przedniej części wycieraczki. 3. Wyjąć ostrze osadzenia wycieraczki. 4. Wymienić gumę przednią. 5. Zmontować ponownie wszystkie części. OBSŁUGA CO SZEŚĆ MIESIĘCY Maszyna jest wyposażona w system sterowania głównych funkcji ze wskazaniem na wyświetlaczu ewentualnych niesprawności kodowanymi stanami alarmowymi: AL 01, AL 0, etc. Stan alarmowy 0 jest ogólny i przewiduje dodatkowo sprawdzenie ilości migotań, wskazywanych przez LED, usytuowaną na karcie przerywacza. Jeżeli ustawienia przełącznika głównego w pozycji w prawo dla załączenia maszyny nie powoduje uruchomienia wyświetlacza i innych funkcji, należy sprawdzić podłączenie akumulatora do maszyny (patrz paragraf PODŁĄCZENIE AKUMULATORA I ZAŁĄCZENIE MASZYNY). Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. SILNIK SSANIA NIE PRACUJE 1. Sprawdzić, czy przełącznik główny (5) jest przestawiony w prawo do pozycji załączenia maszyny. W wypadku sygnałów stanu alarmowego, w celu przywrócenia działania należy wyłączyć i ponownie załączyć maszynę.. Sprawdzić na wyświetlaczu (1) poziom naładowania akumulatora. 3. Sprawdzić prawidłowość uruchomienia funkcji suszenia (patrz paragraf URUCHOMIENIE MASZYNY ). 4. Jeżeli zarówno w trybie (MAN) jak i (AUTO) lampka sygnalizacyjna (18) jest załączona, ale system ssania nie działa, należy sprawdzić podłączenie wtyczki silnika ssania w przedziale za siedzeniem. 5. Sprawdzić czy zbiornik odzysku nie jest pełny. 6. Sprawdzić czy pływak () w zbiorniku zwrotów jest zamontowany prawidłowo. Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną.

13 . Sprawdzić, czy przełącznik główny (5) jest przestawiony w prawo do pozycji załączenia maszyny. W wypadku sygnałów stanu alarmowego, w celu przywrócenia działania należy wyłączyć i ponownie załączyć maszynę. 3. Sprawdzić na wyświetlaczu (1) poziom naładowania akumulatora. 4. Sprawdzić na lampce sygnalizacyjnej (17), czy hamulec postojowy nie jest załączony i ewentualne zwolnić go (patrz paragraf HAMULEC AWARYJNY-POSTOJOWY ). 5. Sprawdzić czy wybierak (8) jest w pozycji ruchu. 6. W celu uruchomienia maszyny nacisnąć na pedał akceleratora, usytuowany z prawej strony. Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. SILNIK SZCZOTEK NIE PRACUJE 1. Sprawdzić, czy przełącznik główny (5) jest przestawiony w prawo do pozycji załączenia maszyny. W wypadku sygnałów stanu alarmowego, w celu przywrócenia działania należy wyłączyć i ponownie załączyć maszynę.. Sprawdzić na wyświetlaczu (1) poziom naładowania akumulatora. 3. Sprawdzić prawidłowość uruchomienia funkcji mycia szczotkami (patrz paragraf URUCHOMIENIE MASZYNY ). 4. Jeżeli zarówno w trybie (MAN) jak i (AUTO) lampka sygnalizacyjna (3) jest załączona, ale szczotki nie obracają się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną.. Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. WODA NIE SPŁYWA NA SZCZOTKI LUB JEST JEJ ZA MAŁO 1. Sprawdzić, czy przełącznik główny (5) jest przestawiony w prawo do pozycji załączenia maszyny.. Sprawdzić na wyświetlaczu (1) poziom naładowania akumulatora. 3. Sprawdzić prawidłowość uruchomienia funkcji mycia ze szczotkami (patrz paragraf URUCHOMIENIE MASZYNY ). 4. Sprawdzić, czy zawór roztworu jest otwarty (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ). 5. Jeżeli zarówno w trybie (MAN) jak i (AUTO) lampka sygnalizacyjna (4) jest załączona, ale roztwór detergentu nie spływa na szczotki, wtedy należy: a. Sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku b. Sprawdzić, czy filtr roztworu jest czysty (patrz paragraf CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU I FILTRA ZEWNĘTRZNEGO ). Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. SILNIK JEZDNY NIE PRACUJE 1. Sit Usiąść na miejscu kierowania. 9

14 MASZYNA NIE CZYŚCI WŁAŚCIWIE 1. Szczotki nie mają szczeciny o odpowiednich wymiarach: prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną.. Zużyta szczecina szczotek. Sprawdzić stan zużycia szczotek i ewentualnie wymienić je (szczotki należy wymienić, kiedy ich wysokość osiągnęła około 15mm). W celu wymiany szczotek należy postępować zgodnie z paragrafem DEMONTAŻ SZCZOTEK i MONTAŻ SZCZOTEK. 3. Niewystarczająca ilość roztworu detergentu: otworzyć bardziej zawór roztworu (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ). 4. Sprawdzić, czy ciekły detergent ma zalecany udział procentowy. 5. Zwiększyć nacisk podstawy szczotek (patrz paragraf "REGULACJA NACISKU SZCZOTEK"). W celu zasięgnięcia porady należy skontaktować się z autoryzowaną pomocą techniczną. 4. Sprawdzić, czy przewody elastyczne ssania i wycieraczki są prawidłowo włożone do ich właściwych obsad na zbiorniku zwrotów. 5. Oczyścić filtr ssania (patrz paragraf CZYSZCZENIE FILTRA SSANIA ). 6. Oczyścić przewód elastyczny wycieraczki (patrz paragraf CZYSZCZENIE PRZEWODU ELASTYCZNEGO WYCIERACZKI ). 7. Wymienić gumy, jeżeli są zużyte. Skontaktować się z autoryzowaną pomocą techniczną w celu uzyskania porady. NADMIERNE TWORZENIE PIANY Sprawdzić czy zastosowano detergent niskopieniący. Dodać ewentualnie małą ilość cieczy przeciwpieniącej do zbiornika zwrotów. Prosimy pamiętać, że większa ilość piany tworzy się, jeżeli podłoga nie jest bardzo brudna. W takim wypadku prosimy rozcieńczyć roztwór detergentu. WYCIERACZKA NIE CAŁKOWICIE OSUSZA 1. Sprawdzić czy funkcja ssania jest załączona i czy zbiornik zwrotów nie jest pełen.. Sprawdzić, czy gumy wycieraczki są czyste (patrz paragraf CZYSZCZENIE WYCIERACZKI ). 3. Sprawdzić wysokość i nachylenie wycieraczki (patrz paragraf REGULACJA WYCIERACZKI ). OBSŁUGA PLANOWA INTERWENCJA CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ZWROTÓW CZYSZCZENIE FILTRA SSANIA CZYSZCZENIE FILTRA ZBIORNIKA ROZTWORU CZYSZCZENIE SZCZOTEK DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE SZCZOTEK CZYSZCZENIE WYCIERACZKI WYMIANA PRZEDNIEJ GUMY WYCIERACZKI WYMIANA TYLNEJ GUMY WYCIERACZKI WYMIANA GUMY OSŁONY ROZBRYZGU SPRAWDZENIE REGULACJI WYCIERACZKI CZYSZCZENIE PRZEWODU ELASTYCZNEGO WYCIERACZKI CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU SPRAWDZENIE ELEKTROLITU W AKUMULATORACH SPRAWDZENIE HAMULCÓW SPRAWDZENIE SILNIKA JEZDNEGO SPRAWDZENIE SILNIKA SZCZOTEK SPRAWDZENIE SILNIKÓW SSANIA SPRAWDZENIE ZESPOŁU OPRAWY SZCZOTEK DOKRĘCANIE ŚRUB CODZIENNA 0 GODZIN * 00 GODZIN * 1000 GODZIN * * Godziny odnoszą się do godzin pokazanych na wyświetlaczu (PATRZ paragraf LICZNIK GODZIN ). ZALECANE SZCZOTKI Szczotki należy wybierać odpowiednio do rodzaju podłogi i brudu. Elementami wyróżniającymi poszczególne rodzaje szczotek są zastosowany materiał i średnica szczeciny. MATERIAŁ WŁASNOŚCI PPL (polipropylen) Dobra odporność na ścieranie. Utrzymuje własności w gorącej wodzie do 60 C. Nie jest higroskopijny. NYLON Doskonała odporność na ścieranie, nawet przy gorącej wodzie ponad 60 C. Jest higroskopijny. Traci własności fizyczne z upływem czasu. TYNEX Szczecina nylonowa z ziarnami materiału ściernego. Stosować ostrożnie, zwracając uwagę, aby nie zostawiać śladów na podłodze ani nie zniszczyć polerowania. GRUBOŚĆ SZCZECINY Grubsza szczecina jest bardziej sztywna i musi być użytkowana na gładkiej podłodze lub podłodze o małych fugach. Na nierównych podłogach i z głębokimi fugami lub przerwami zaleca się stosowanie bardziej miękkich szczotek, które wnikają łatwiej i głębiej. Należy brać pod uwagę, że w miarę zużycia szczecina staje się za mała i w związku z tym sztywna i nie może już wnikać i czyścić głębiej. W wypadku grubszej szczeciny mogą wystąpić również wibracje. 30

15 OBSADA PODKŁADKI Jest wyposażona w punkty blokowania, które umożliwiają blokowanie poduszki ściernej w czasie pracy. Poduszka jest zalecana do czyszczenia gładkich podłóg. MASZYNA KOD ILOŚĆ OPIS UŻYCIE diamond Szczotka PPL 0,6 Ø 430 Szczotka PPL 0,9 Ø 430 Szczotka TYNEX Ø 430 Obsada poduszki Ø 45 Normalne podłogi. Gładkie podłogi o małych fugach i trwałym zabrudzeniu. Podłogi z odpornego materiału i szczególnie brudne. Dla podkładek 17 cali, do czyszczenia gładkich podłóg. diamond Szczotka PPL 0,7 Ø 508 Szczotka PPL 0,9 Ø 508 Szczotka TYNEX Ø 508 Szczotka PPL 1,0 Ø 508 Obsada poduszki Ø 495 Gładkie podłogi o małych fugach i trwałym zabrudzeniu. Gładkie podłogi o małych fugach i trwałym zabrudzeniu. Podłogi z odpornego materiału i szczególnie brudne. Gładkie podłogi o małych fugach i trwałym zabrudzeniu. Dla podkładek 0 cali, do czyszczenia gładkich podłóg. 31

PODSUMOWANIE OBSŁUGA PLANOWA...17 ZALECANE SZCZOTKI...18 RYSUNEK

PODSUMOWANIE OBSŁUGA PLANOWA...17 ZALECANE SZCZOTKI...18 RYSUNEK GB PODSUMOWANIE LEGENDA...12 WYPOSAŻENIE OPCJONALNE...13 ELEKTRYCZNY SCHEMAT FUNKCJONALNY...13 OPIS TECHNICZNY...13 KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY...14 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...14 SYMBOLE...14 PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRACA...11 PRZYGOTOWANIE DO PRACY...11 PRZEPEŁNIENIE URZĄDZENIA...12 RUCH DO PRZODU...12

SPIS TREŚCI PRACA...11 PRZYGOTOWANIE DO PRACY...11 PRZEPEŁNIENIE URZĄDZENIA...12 RUCH DO PRZODU...12 SPIS TREŚCI ODBIÓR MASZYNY...4 WSTĘP...4 DANE TECHNICZNE...4 SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE...5 OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA...6 PRZYGOTOWANIE MASZYNY...7 PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY...7 USUWANIE OPAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

CT 110. Zmywarka do posadzek. Wysoka produktywność. Zaawansowana technologia. Duże zbiorniki na czystą i brudną wodę przy małych wymiarach zmywarki

CT 110. Zmywarka do posadzek. Wysoka produktywność. Zaawansowana technologia. Duże zbiorniki na czystą i brudną wodę przy małych wymiarach zmywarki 24 CT 110 Wysoka produktywność Duże zbiorniki na czystą i brudną wodę przy małych wymiarach Długi czas pracy Napęd szczotki z automatycznym zatrzymaniem 3 programy podawania środka myjącego Zaawansowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

J A Z D A. Zaciskanie ręczne

J A Z D A. Zaciskanie ręczne HAMULEC POSTOJOWY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania: - Automatyczne zaciskanie/zwalnianie Automatyczne zaciskanie po zatrzymaniu silnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL /2)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL /2) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL 04306753/2) TRYBY PRACY OKAPU Okap może działać zarówno jako pochłaniacz, jak i wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap,

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem.

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 UWAGA: Przed rozpoczęciem eksploatacji prostownika do ładowania akumulatorów należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 CSDH 917

PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 CSDH 917 PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 1 CSDH 917 OPIS Okap występuje w wersji filtrującej, i jako wyciąg. W okapach filtrujących (Rys. 1) powietrze oraz opary pobrane przez okap są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

... jakość bez kompromisów

... jakość bez kompromisów ... jakość bez kompromisów adiate nr wśród zmywarek doświadczenie - 30 lat doświadczenia w produkcji zmywarek do posadzek technologia - najwyższej jakości oryginalne podzespoły i komponenty, innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Układ doładowania z turbosprężarką spalin Demontaż i montaż turbosprężarki spalin

Układ doładowania z turbosprężarką spalin Demontaż i montaż turbosprężarki spalin Page 1 of 6 Układ doładowania z turbosprężarką spalin Demontaż i montaż turbosprężarki spalin Wymagane specjalne narzędzia, wyposażenie warsztatowe, zestawy testowe i pomiarowe oraz narzędzia dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Wymiana czujnika tlenu Wprowadzenie Czujnik tlenu należy wymieniać co dwa lata lub tak często, jak to konieczne. Ogólne wytyczne dotyczące napraw Wykonując serwis respiratora, należy zapoznać się z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Lampa naftowa. Nr produktu

Lampa naftowa. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa naftowa Nr produktu 001300197 Strona 1 z 6 (PL) Instrukcja obsługi Lampa naftowa, nr art. 31535 Oryginalna lampa Dietz Lampa naftowa Dane techniczne Pojemność zbiornika: Czas palenia:

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Ładowarka do akumulatorów Nr produktu

Ładowarka do akumulatorów Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka do akumulatorów Nr produktu 000842127 Strona 1 z 9 Uwagi bezpieczeństwa Montaż klem akumulatora Ładowarka do akumulatorów Wytrzymała, powlekana proszkowo obudowa metalowa.

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Audi A3 1.8 l T o kodzie silnika ARZ ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska W trakcie wymiany

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

zmywarki do posadzek

zmywarki do posadzek zmywarki do posadzek zmywarki do posadzek model czas pracy teoretyczny* szerokość czyszczenia zasilanie waga maszyny waga baterii szczotki nacisk na szczotkę nacisk [kg/cm ] obroty [obr./min.] pojemność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia Zawór regulacyjny ciśnienia Membrana (A) zaworu regulacyjnego ciśnienia jest sterowana przez elektrozawór (B) pilotowany przez komputer wtrysku. Elektrozawór ten wprowadza zmiany podciśnienia, w zależności

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. Instalacja. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Zestaw akumulatora Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 OSTRZEŻENIE.

Bezpieczeństwo. Instalacja. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Zestaw akumulatora Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 OSTRZEŻENIE. Zestaw Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 Model nr 136-5802 Form No. 3412-233 Rev B Instrukcja instalacji Bezpieczeństwo KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

VOLUME HOOD DRYER HS 6780

VOLUME HOOD DRYER HS 6780 VOLUME HOOD DRYER HS 6780 F E C B D A 2 BEZPIECZEŃSTWO Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7 Uważać,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek 112 349 EMPORO Sp.z.o.o. ul. Kminkowa 1, 55-080 Krzeptów NIP: 914 154 1139 web: www.emporo.pl / emporo@emporo.pl / tel:+48 71-333 57 80 Spis treści 1 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu 000409623 Strona 1 z 5 Elementy sterowania nadajnika 1 Antena teleskopowa 2 Lewy drążek sterowania do ustawiania prędkości 3 czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ABILA7 B ABILA20 B ABILA42 B-BT ABILA52 B-BT ED. 0-2008 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 00009 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mają charakteru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa 2.0 l 16V o kodach silnika EDDB, EDDC, EDDD ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Reflektory: sprawdzanie ustawienia, ewentualna regulacja

Reflektory: sprawdzanie ustawienia, ewentualna regulacja Strona 1 z 6 Reflektory: sprawdzanie ustawienia, ewentualna regulacja Poniższy opis sprawdzania i regulacji obowiązuje zasadniczo dla wszystkich krajów. Należy jednak przestrzegać wytycznych lub przepisów

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik akcesoriów

Podręcznik akcesoriów Podręcznik akcesoriów E2022PL1.pdf Obsługa i konserwacja Dynapac Rozkładarka żwiru CC224HF - CC334HF Rozkładarka żwiru Dynapac to urządzenie umożliwiające rozkładanie odłamków kamienia, żwiru i innych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo