LEGENDA PANELU STEROWANIA LEGENDA MASZYNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEGENDA PANELU STEROWANIA LEGENDA MASZYNY"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI LEGENDA PANELU STEROWANIA 18 LEGENDA MASZYNY 18 OPIS TECHNICZNY 19 KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY 19 ZASADY OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA 19 SYMBOLE 0 PRZED UŻYTKOWANIEM 1 DANE ZAPAKOWANEJ MASZYNY 1 ROZPAKOWANIE MASZYNY 1 DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA 1 INSTALACJA AKUMULATORA I USTALENIE TYPU AKUMULATORA 1 MONTAŻ KABŁĄKA BEZPIECZEŃSTWA ŁADOWARKA AKUMULATORa ŁADOWAnie AKUMULATORA POZBYWANIE się AKUMULATORÓW ZŁĄCZKA PODŁĄCZENIA AKUMULATORA I ZAŁĄCZENIE MASZYNY WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA LICZNIK GODZIN 3 MONTAŻ WYCIERACZKI 3 REGULACJA WYCIERACZKI 3 MONTAŻ OSŁONY ROZBRYZGU 3 MONTAŻ SZCZOTEK 3 CZYSZCZENIE PODŁOGI 4 ZBIORNIK ZWROTÓW 4 ZBIORNIK ROZTWORU DETERGENTU 4 URUCHOMIENIE MASZYNY 4 RUCH DO PRZODU I DO TYŁU 4 KLAKSON 5 HAMULEC ROBOCZY 5 AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE WYCIERACZKI W CZASIE RUCHU DO TYŁU 5 PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM 5 PRACA W TRYBIE RĘCZNYM 5 RUCH BOCZNY PODSTAWY SZCZOTEK 6 REGULACJE ROBOCZE 6 REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU 6 REGULACJA NACISKU SZCZOTEK 6 ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE 6 URZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZED PRZEPEŁNIENIEM 7 PO OPERACJI CZYSZCZENIA 7 OBSŁUGA CODZIENNA 7 OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU 7 CZYSZCZENIE FILTRA SSANIA 7 CZYSZCZENIE SZCZOTEK 7 DEMONTAŻ SZCZOTEK 7 CZYSZCZENIE WYCIERACZKI OBSŁUGA COTYGODNIOWA SPRAWDZENIE TYLNEJ GUMY WYCIERACZKI CZYSZCZENIE PRZEWODU ELASTYCZNEGO WYCIERACZKI CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU I FILTRA ZEWNĘTRZNEGO OBSŁUGA CO DWA MIESIĄCE SPRAWDZENIE PRZEDNIEJ GUMY WYCIERACZKI OBSŁUGA CO SZEŚĆ MIESIĘCY SPRAWDZENIE OSŁONY ROZBRYZGU SPRAWDZENIE HAMULCÓW WYTYCZNE DIAGNOZOWANIA NIESPRAWNOŚCI SILNIK SSANIA NIE PRACUJE SILNIK SZCZOTEK NIE PRACUJE 9 SILNIK JEZDNY NIE PRACUJE 9 WODA NIE SPŁYWA NA SZCZOTKI LUB JEST JEJ ZA MAŁO 9 MASZYNA NIE CZYŚCI WŁAŚCIWIE 30 WYCIERACZKA NIE CAŁKOWICIE OSUSZA 30 NADMIERNE TWORZENIE PIANY 30 OBSŁUGA PLANOWA 30 ZALECANE SZCZOTKI 30 17

2 LEGENDA PANELU STEROWANIA WYŚWIETLACZ PRZYCISK WIZUALIZACJI LICZNIKA GODZIN PRZYCISK WIZUALIZACJI USTAWIENIA DOCISKU SZCZOTEK GAŁKA REGULACJI DOCISKU SZCZOTEK PRZEŁĄCZNIK GŁÓWNY PRZYCISK SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO FUNKCJE PANELU STEROWANIA WYBIERAK DO PRZODU/DO TYŁU WYBIERAK PRĘDKOŚCI DŹWIGNIA ZAWORU ROZTWORU PRZEŁĄCZNIK OTWARCIA WODY (ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY) WYBIERAK TRYBU DZIAŁANIA PRZEŁĄCZNIK RUCHU SZCZOTEK BOCZNYCH (diamond 85) LEGENDA MASZYNY ZBIORNIK ODZYSKU ZBIORNIK ROZTWORU SIEDZENIE KIEROWNICA POKRYWA WKRĘCANA WLOTU ROZTWORU DETERGENTU ŚWIATEŁKO MIGOCZĄCE KABŁĄK BEZPIECZEŃSTWA POKRYWKA KONTROLNA ZBIORNIKA ODZYSKU PRZEWÓD ELASTYCZNY WYCIERACZKI KOREK WYLOTU PRZEWODU ELASTYCZNEGO ZBIORNIKA ODZYSKU WYBIERAK PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA SZCZOTEK WYBIERAK PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA WYCIERACZKI PRZEŁĄCZNIK SILNIKÓW SSANIA LAMPKA SYGNALIZACJI ZAŁĄCZENIA HAMULCA POSTOJOWEGO LAMPKA SYGNALIZACJI ZAŁĄCZENIA SILNIKÓW SSANIA LAMPKA SYGNALIZACJI NISKIEGO POZIOMU ROZTWORU DETERGENTU LAMPKA SYGNALIZACJI PEŁNEGO ZBIORNIKA ZWROTU LAMPKA SYGNALIZACJI OPUSZCZENIA WYCIERACZKI LAMPKA SYGNALIZACJI OPUSZCZENIA SZCZOTEK LAMPKA SYGNALIZACJI OBROTU SZCZOTEK LAMPKA SYGNALIZACJI OTWARCIA WODY (ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY) LAMPKA SYGNALIZACJI RUCHU BOCZNYCH SZCZOTEK LAMPKA SYGNALIZACJI PRZYWRÓCENIA POZIOMU PŁYNU HAMULCOWEGO PRZEWÓD WYLOTOWY ZBIORNIKA ODZYSKU ZESPÓŁ WYCIERACZKI PANEL REGULACJI DŹWIGNIA BLOKADY/ZWOLNIENIA HAMULCA POSTOJOWEGO POKRYWA UKŁADU ELEKTRYCZNEGO ZDERZAK PEDAŁ PRZYSPIESZENIA KOŁO SILNIKA JEZDNEGO STOPIEŃ DLA OPERATORA FILTR ZEWNĘTRZNY ROZTWORU DETERGENTU PŁYTA DOLNA ZESPÓŁ PODSTAWY SZCZOTEK KOŁA TYLNE

3 OPIS TECHNICZNY Szerokość czyszczenia Szerokość wycieraczki Wydajność robocza, do Średnica szczotek Prędkość obrotowa szczotek Nacisk na szczotki Silnik szczotek Silnik jezdny Silniki ssania Podciśnienie ssania Rodzaj napędu Prędkość ruchu Pochylenie maksymalne Zbiornik roztworu Zbiornik odzysku Długość maszyny Szerokość maszyny (bez kabłąka bezpieczeństwa) Szerokość maszyny (bez kabłąka bezpieczeństwa i światła migającego) Szerokość maszyny (bez wycieraczek) Ciężar maszyny (pusta i bez akumulatora) Pojemność akumulatora Ciężar akumulatora Przedział akumulatora Poziom ciśnienia akustycznego (zgodnie z EN ) Klasa Poziom ochrony Napięcie KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY Dziękujemy za wybranie naszej maszyny. Ta maszyna do czyszczenia podłóg jest stosowana do czyszczenia przemysłowego i prywatnego i można nią czyścić wszelkie rodzaje podłóg. W czasie jej ruchu do przodu połączone działanie szczotek i roztworu detergentu usuwa brud, który jest zasysany poprzez tylny zespół ssania, dając doskonale suchą powierzchnię. Maszynę należy stosować tylko do tych celów. Daje ona najlepsze osiągi wtedy, kiedy jest prawidłowo obsługiwana i utrzymywana w doskonałym stanie. Dlatego prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej broszury, zawsze wtedy, kiedy pojawią się jakiekolwiek trudności w czasie użytkowania maszyny. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym w celu uzyskania porady i, w wypadku potrzeby, serwisu. ZASADY OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA W celu uniknięcia zranienia operatora i uszkodzeń maszyny należy dokładnie przestrzegać poniższych zasad. - Przeczytać dokładnie etykiety na maszynie. Nie zakrywać je z żadnego powodu, a wypadku uszkodzenia wymienić je na nowe. - Maszynę może użytkować tylko upoważniony personel, który został poinstruowany w zakresie jej użycia. - W czasie pracy maszyny należy zwracać uwagę na innych ludzi, a szczególnie na dzieci. - W wypadku niebezpieczeństwa, należy natychmiast nacisnąć na hamulec awaryjny. - Opuszczając maszynę w pozycji postojowej należy wyjąć kluczyk i zaciągnąć hamulec postojowy. - W celu uniknięcia szkodliwych zapachów nie należy mieszać różnych detergentów. - Temperatura przechowywania: pomiędzy -5 C i +55 C. - Najlepsza temperatura pracy: pomiędzy 0 C i 40 C. - Wilgotność powinna być w zakresie 30 do 95%. - Nie używać maszyny w atmosferach wybuchowych. - Nie stosować roztworów, które mogłyby uszkodzić maszynę i/lub być szkodliwe dla osób. - Nie używać maszyny na powierzchniach pokrytych płynami lub pyłami palnymi (na przykład węglowodory, popioły lub sadza). - W wypadku pożaru stosować gaśnice proszkowe. Nie używać wody. Jednostka DIAMOND 85 mm mm m/h mm obr/min kg W W W mbar x x maks x automatyczny 7, maks x automatyczny 7, x640x x640x530 III 3 36 III 3 36 km/h % l l mm mm mm kg Ah 5 kg mm db (A) IP V - Nie uderzać o regały lub rusztowania, gdzie istnieje niebezpieczeństwo spadnięcia przedmiotów. - Dostosować prędkość roboczą do warunków przylepności: szczególnie należy zwolnić przed pokonaniem wąskich zakrętów. - Nie używać maszyny w obszarach o pochyłości większej niż podana na tabliczce znamionowej. - Maszyna musi prowadzić jednocześnie operacje mycia i suszenia. Inna praca musi być prowadzona w obszarach, do których zabroniony jest wstęp osobom nieupoważnionym. Wilgotne podłogi należy oznaczyć odpowiednimi znakami. - Jeżeli maszyna nie działa prawidłowo, należy ją sprawdzić, stosując proste procedury obsługowe. W innym wypadku należy zawezwać pomoc techniczną z autoryzowanego centrum pomocy. - Jeżeli wymagane są części zamienne, należy poprosić autoryzowanego dealera o części ORYGINALNE. - Należy stosować tylko ORYGINALNE szczotki, opisane w paragrafie ZALECANE SZCZOTKI". - Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji czyszczenia i/lub obsługi należy odłączyć zasilanie elektryczne maszyny. - Nie zdejmować zabezpieczeń, których zdjęcie wymaga użycia narzędzi. - Nie myć maszyny bezpośrednim strumieniem wody, wodą pod ciśnieniem ani materiałami powodującymi korozję. - Co 00 godzin pracy maszyna powinna zostać sprawdzona przez autoryzowany oddział obsługowy. - Aby uniknąć osadów w filtrze zbiornika roztworu nie należy napełniać roztworem detergentu na wiele godzin przed użyciem maszyny. - Przed użyciem maszyny należy sprawdzić, czy wszystkie panele i pokrywy są na swoich właściwych pozycjach, jakie wskazano w niniejszym katalogu i katalogu obsługi. - Po każdej operacji obsługowej należy przywrócić wszystkie połączenia elektryczne. - Złomowanie materiałów z normalnego zużycia należy wykonać ściśle według odpowiednich zasad. - Jeżeli maszyna ma zostać wycofana z eksploatacji, należy zapewnić właściwą likwidację odpadu, szczególnie olejów, akumulatorów i elementów elektronicznych, uwzględniając fakt, że sama maszyna została zbudowana, wszę- 19 DIAMOND 100 dzie tam gdzie było to możliwe, z materiałów nadających się do recyklingu.

4 SYMBOLE Symbol oznaczający przełącznik otwarcia wody i lampkę sygnalizacyjną otwarcia wody. Symbol oznaczający działanie zaworu roztworu, regulującego przepływ roztworu detergentu. Wskazania maksymalnej temperatury roztworu detergentu. Jest sytuowany w pobliżu otworu ładowania zbiornika roztworu detergentu. Symbol oznaczający wybór ręcznego trybu operacji. Symbol oznaczający wybór automatycznego trybu operacji. Symbol oznaczający wybór trybu na zakończenie mycia i przemieszczenia. Symbol oznaczający uruchomienie i lampkę sygnalizacji opuszczenia szczotek. Symbol oznaczający uruchomienie podnoszenia szczotek. Symbol oznaczający uruchomienie i lampkę sygnalizacji ruchu bocznego podstawy szczotek (tylko dla modelu diamond 85). Symbol oznaczający lampkę sygnalizacji obrotu szczotek. Symbol oznaczający przycisk wizualizacji na wyświetlaczu ustawienia docisku szczotek. 0

5 PRZED UŻYTKOWANIEM Symbol oznaczający działanie gałki regulacji docisku szczotek. Symbol oznaczający przycisk klaksonu Symbol oznaczający lampkę sygnalizacji niskiego poziomu detergentu. Symbol oznaczający uruchomienie i lampkę sygnalizacji opuszczenia wycieraczki. Symbol oznaczający lampkę sygnalizacji przepełnienia zbiornika odzysku. Symbol oznaczający uruchomienie podnoszenia wycieraczki. Symbol oznaczający lampkę sygnalizacji przywrócenia poziomu płynu hamulcowego. Symbol oznaczający załączenie i lampkę sygnalizacji działania silników ssania. Symbol pokazujący otwartą książkę. Wskazuje, że operator powinien przeczytać instrukcję przed użytkowaniem maszyny. Symbol oznaczający poziom naładowania akumulatora. Symbol ostrzegawczy. Należy dokładnie przeczytać rozdziały oznaczone tym symbolem dla zapewnienia bezpieczeństwa operatora i maszyny. DANE ZAPAKOWANEJ MASZYNY Maszyna jest dostarczana w odpowiednim opakowaniu, przewidzianym do przenoszenia wózkiem widłowym. Całkowity ciężar maszyny wynosi 0000 kg. Wymiary opakowania: Podstawa: 0000 mm x 000 mm Wysokość: 0000 mm Nie kłaść żadnych pakunków na wierzchu. ROZPAKOWANIE MASZYNY 1. Usunąć opakowanie zewnętrzne.. Przemieścić maszynę do tyłu, jak to pokazano na rysunku, unikając mocnych nacisków na części mechaniczne. 3. Zatrzymać paletę dla ewentualnego transportu. DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA 1. Ustawić maszynę na wypoziomowanej powierzchni.. Obrócić platformę siedzenia do przodu aż do zablokowania wspornika. 3. W celu zamknięcia przedziału akumulatora po zakończeniu jakiejkolwiek interwencji należy ustawić ponownie platformę siedzenia w swojej pozycji po uprzednim zwolnieniu wspornika. Symbol oznaczający przycisk wizualizacji licznika godzin na wyświetlaczu. Symbol oznaczający wybór ruchu do przodu/do tyłu. Symbol oznaczający przełącznik wyboru prędkości roboczej. INSTALACJA AKUMULATORA I USTALENIE TYPU AKUMULATORA Maszyna jest wyposażona albo w akumulator o połączeniu szeregowym, albo elementy typu DIN, zmontowane razem i połączone szeregowo, dając łącznie 36 wolt. Są one usytuowane w swoim właściwym przedziale pod platformą siedzenia i muszą być obsługiwane przy użyciu odpowiedniego urządzenia podnoszącego (odpowiednio do ciężaru, z uwzględnieniem wybranego rodzaju akumulatora i systemu sprzężenia). Akumulator musi być zgodny z normami CEI 1-5. Symbol oznaczający lampkę załączenia hamulca postojowego. Symbol oznaczający kluczyk stacyjki. Karta kontrolna maszyny i akumulatora przewiduje zastosowanie tradycyjnych akumulatorów ołowiowych. SPRAWDZIĆ USTAWIENIA KARTY KONTROLNEJ (patrz paragraf WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA "). 1

6 W wypadku zainstalowania akumulatora GEL, konieczne jest ustawienia karty kontrolnej akumulatora. Prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. Należy ściśle przestrzegać wskazówek wytwórcy/dystrybutora odnośnie obsługi i ładowania akumulatora. Wszelkie operacje instalacji i obsługi muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel, przy użyciu odpowiednich akcesoriów zabezpieczenia. W celu instalacji akumulatora konieczne jest uzyskanie dostępu do przedziału akumulatora, jak to przedstawiono w paragrafie DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA. 1. Umieścić akumulator w swoim przedziale.. Podłączyć zaciski uwzględniając biegunowość, unikając styku z innymi częściami, co mogłoby spowodować zwarcie. MONTAŻ KABŁĄKA BEZPIECZEŃSTWA W celu ułatwienia pakowania, wspornik światła migającego jest dostarczany w stanie nie zamontowanym. Należy postępować w sposób następujący: 1. Wyjąć cztery śruby mocujące (1) z kabłąka bezpieczeństwa.. Ustawić kabłąk bezpieczeństwa w swoich gniazdach () na zbiorniku. 3. Zamocować śruby, wkładając je w tym samym ustawieniu do ich przewidzianych otworów na wsporniku. 4. Zakończyć montaż, podłączając złączki (3) zasilania światła migoczącego. Nigdy nie ładować akumulatora GEL za pomocą niewłaściwej ładowarki. Należy ściśle przestrzegać instrukcji, dostarczonych przez wytwórcę akumulatora i ładowarki. Aby nie spowodować stałego uszkodzenia akumulatora należy nie dopuszczać do całkowitego rozładowania, ładując w ciągu kilku minut po rozpoczęciu migotania sygnału rozładowania akumulatora. Nie pozostawić nigdy całkowicie rozładowanego akumulatora, nawet, jeżeli maszyna nie jest używana. W wypadku akumulatora tradycyjnego należy sprawdzać poziom elektrolitu co 0 cykli ładowania i ewentualnie uzupełnić go wodą destylowaną. Przy ładowaniu akumulatora konieczne jest ścisłe przestrzeganie wszelkich wskazówek podanych przez wytwórcę/dystrybutora. Wszelkie operacje instalacji i obsługi muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Istnieje niebezpieczeństwo wdychania gazu oraz emisji cieczy korozyjnych. Niebezpieczeństwo pożaru: nie zbliżać się z otwartym płomieniem. POZBYWANIE SIĘ AKUMULATORÓW Wyczerpane akumulatory, sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne, należy obowiązkowo przekazywać odpowiednio upoważnionej instytucji, zgodnie z obowiązującym prawem. ŁADOWARKA AKUMULATORA Ładowarka akumulatora musi być odpowiednia do zainstalowanego akumulatora, zarówno pod względem jego typu (ołowiowo/kwasowy albo GEL lub równoważny), jak i jego pojemności. W torbie plastikowej, zawierającej instrukcje eksploatacji i obsługi, znajduje się złączka ładowarki. Należy ją założyć na kable ładowarki zgodnie z instrukcjami podanymi przez wytwórcę. ZŁĄCZKA PODŁĄCZENIA AKUMULATORA I ZAŁĄCZENIE MASZYNY Po zakończeniu doładowywania akumulatora: 1. Odłączyć złączkę ładowarki akumulatora od złączki akumulatora (1}.. W miejsce jej podłączyć złączkę maszyny (). 3. Zamknąć przedział akumulatora (patrz paragraf DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA ). W celu uruchomienia jakiejkolwiek funkcji maszyny należy obrócić przełącznik główny w prawo (5). Obrót jego w lewo spowoduje wyłączenie wszelkich jego funkcji. Tę operację musi wykonywać wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe lub wadliwe podłączenie kabla może spowodować zranienie osób lub uszkodzenie przedmiotów ŁADOWANIE AKUMULATORA W celu ładowania akumulatora konieczny jest dostęp do przedziału akumulatora, jak to przedstawiono w paragrafie DOSTĘP DO PRZEDZIAŁU AKUMULATORA. 1. Wetknąć złączkę akumulatora (1) usytuowaną w wewnętrznej części maszyny do złączki (3) ładowarki akumulatora.. Prowadzić ładowanie przy podniesionej platformie siedzenia. WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA JEŻELI MASZYNA JEST ZAŁĄCZONA, NA WYŚWIETLACZU (1) POJAWIAJĄ SIĘ KOLEJNO NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: 1. wersja (na przykład A003) oprogramowania zainstalowanego w maszynie.. ustawienie karty kontrolnej akumulatora, które może być: GE 36: karta kontrolna dla akumulatora GEL. lub Pb 36: karta kontrolna dla akumulatorów ołowiowych. 3. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora jest cyfrowy i pozostaje stale na wyświetlaczu. Poziom naładowania akumulatora rozpoczyna się od 100, co wskazuje 100% całkowitego naładowania i obniża się co 10. Kiedy poziom naładowania osiąga 0%, wyświetlacz zaczyna migotać, co oznacza zbliżanie się konieczności zakończenia pracy.

7 Po kilka sekundach wskazywania 10 % pojawiają się cztery migocące kreski i silnik szczotek zatrzymuje się automatycznie. Przed doładowaniem możliwe jest jednak jeszcze dokończenie operacji suszenia. opierają się o podłogę. W takim wypadku należy je wyregulować w sposób opisany w paragrafie "Regulacja wysokości". Zagięcie nie jest równomierne Ustawić pochylenie wycieraczki, obracając w lewo nakrętkę motylkową (6), co zwiększy zagięcie w części centralnej, lub w prawo, co zwiększy zagięcie na obrzeżach. Regulacja wysokości Po wyregulowaniu nacisku i nachylenia wycieraczki, koniecznym jest ustalenie tego optymalnego ustawienia, dotykając lekko kołami podłogi. W celu obniżenia kół należy obrócić regulatory (7) w lewo, a w celu ich podniesienia w prawo. Oba koła muszą być wyregulowane jednakowo. W celu regulacji za pomocą regulatora (7) należy poluzować równocześnie dwie nakrętki wieńcowe i ustawić wysokość za pomocą górnej, a następnie ustalić ustawienie, dokręcając i blokując dolną. (diamond 100) Dwie osłony przed rozbryzgiem są już zamontowane na dwu pokrywach metalowych. W celu zamontowania pokryw należy postępować w sposób następujący: 1. Zdjąć zaciski (1) umieszczone na kołkach (), przymocowane do podstawy szczotek.. Zamontować pokrywę na podstawie szczotek. 3. W celu zablokowania założyć ponownie zaciski (1). Dla demontażu należy postępować w kolejności odwrotnej. LICZNIK GODZIN Maszyna jest wyposażona w licznik godzin, usytuowany na tym samym wyświetlaczu wskaźnika poziomu naładowania akumulatora (1). Jeżeli przytrzymamy naciśnięty przycisk (), pierwsze dane wskażą godziny pracy, a po kilku sekundach pokazane zostaną minuty pracy. Każdy rodzaj podłogi wymaga właściwej regulacji. Na przykład, podłogi betonowe (które dają za duże tarcie), wymagają małego ciśnienia, podczas gdy podłogi gładkie (ceramiczne) wymagają ciśnienia wyższego. Jeżeli czyszczone są zawsze podłogi tego samego rodzaju, zmiany regulacji należy wykonywać tylko w związku ze zużyciem gumy. MONTAŻ WYCIERACZKI 1. Włożyć dwie śruby (3) usytuowane w górnej części wycieraczki () do otworów we wsporniku.. W celu zablokowania wycieraczki należy dokręcić śruby (3). 3. Włożyć przewód elastyczny wycieraczki (4) do jego złączki, zachowując pozycję pokazaną na rysunku. MONTAŻ OSŁONY ROZBRYZGU (diamond 85) Na zespole podstawy szczotek należy zamontować dwie osłony rozbryzgu. 1. Do odpowiednich otworów w gumie należy włożyć taśmy metalowe.. Nasunąć okrągły otwór na płaskim obrzeżu taśmy na kołek (1), usytuowany w tylnej części zespołu podstawy szczotek. Zabezpieczyć taśmę nakrętkami zabezpieczającymi. 3. Zablokować dolne zamknięcie (), usytuowane w przedniej części zespołu podstawy szczotek, po wykorzystaniu oczka, usytuowanego na obrzeżu swobodnym taśmy metalowej. Należy to wykonać dla obu gum osłony przed rozbryzgiem. Po zamontowaniu szczotek osłona przed rozbryzgiem powinna lekko dotykać podłogi. Dla demontażu należy postępować w kolejności odwrotnej. REGULACJA WYCIERACZKI Aby uzyskać doskonały wynik suszenia za pomocą wycieraczki, guma tylna musi mieć dolne zagięcie równomiernie na całej swojej długości. W celu odpowiedniej regulacji należy ustawić się pozycji pracy i załączyć silnik ssania, a szczotki muszą pracować z roztworem detergentu. Dolna część gumy jest za bardzo zagięta Zmniejszyć nacisk, obracając nakrętkę motylkową (5) w lewo. Dolna część gumy jest za mało zagięta Zwiększyć nacisk, obracając nakrętkę motylkową (5) w prawo. Sprawdzić, czy koła, które regulują wysokość, nie 3 MONTAŻ SZCZOTEK W celu montażu szczotek koniecznym jest, aby podstawa szczotek była w podniesionej pozycji. Jeżeli nie jest, należy postępować jak poniżej: Operator nie może siedzieć. Obrócenie przełącznika głównego w prawo uruchamia wyświetlacz i po 3 sekundach wszystkie zespoły robocze zostają automatycznie wyłączone i podniesione z podłogi. Wyłączyć maszynę, obracając kluczyk w lewo. Wykonywanie operacji demontażu szczotek przy nie odłączonym zasilaniu elektrycznym może spowodować zranienie rąk. Przy zespole podstawy szczotek w pozycji podniesionej wstawić szczotki do ich płyty obsady pod podstawą szczotek, obracając je aż do odpowiedniego osadzenia trzech metalowych guzików w swoich otworach; obracać energicznie szczotki w celu popchnięcia guzików w kierunku sprężyny sprzęgającej aż do ich zablokowania. Na rysunku pokazano kierunek obracania dla sprzężenia szczotek.

8 W celu przedłużenia żywotności szczotek sugerujemy codzienne odwracanie ich pozycji. W wypadku odkształcenia szczotek sugerujemy ich ponowne zamontowania w tej samej pozycji, co pozwoli na uniknięcie niekorzystnego wpływu różnego pochylenia szczotek na przeciążenie silnika i szkodliwych wibracji. Należy używać tylko szczotek dostarczonych razem z maszyną, albo tych, które wskazano w paragrafie ZALECANE SZCZOTKI. Użycie innych szczotek może pogorszyć dobry wynik mycia. CZYSZCZENIE PODŁOGI ZBIORNIK ZWROTÓW Sprawdzić, czy złączki przewodu elastycznego wycieraczki (1/) są prawidłowo włożone do swoich gniazd oraz czy korek przewodu elastycznego wylotu (4), który jest do niego podłączony, jest dobrze zamknięty. Sprawdzić, czy pokrywka kontrolna (3) usytuowana w górnej części zbiornika jest dobrze zamknięta. Na koniec, sprawdzić prawidłowość zamocowania dźwigni zamykającej (5) drzwi czyszczenia (6), usytuowanych w dolnej części zbiornika. Stosować zawsze detergent mało pieniący. W celu uniknięcia tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy należy wprowadzić do zbiornika zwrotów minimalną ilość środka przeciwpieniącego. Nigdy nie używać czystego kwasu. URUCHOMIENIE MASZYNY Jeżeli operator nie siedzi prawidłowo na swoim miejscu kierowania, urządzenie bezpieczeństwa nie pozwoli na ruch maszyny. W celu załączenia maszyny należy: 1. Usiąść na miejscu kierowania.. Obrócić przełącznik główny (5) w prawo w celu załączenia maszyny. 3. Sprawdzić na wyświetlaczu poziom naładowania akumulatora (1). 4. Operacje przemieszczania maszyny są wykonywane przy wybieraku (1) ustawionym w pozycji środkowej (PRZERWIJ MYCIE)t (patrz paragraf RUCH DO PRZODU I DO TYŁY"). 5. Przemieszczając wybierak (1) w lewo wybieramy działanie automatyczne (AUTO). Natomiast przemieszczając go w prawo, wybieramy sterowanie ręczne (MAN): A. Jeżeli wybierak (1) jest w pozycji (AUTO), maszyna uruchamia i zatrzymuje wszystkie funkcje robocze w trybie automatycznym (patrz paragraf PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM ). B. Jeżeli wybierak (1) jest w pozycji (MAN) każdą funkcję maszyny należy uruchamiać lub zatrzymywać ręcznie (patrz paragraf PRACA W TRYBIE RĘCZNYM ). ZBIORNIK ROZTWORU DETERGENTU Pojemność zbiornika roztworu detergentu podano w danych technicznych. Otworzyć korek gwintowany usytuowany w tylnej lewej części maszyny i napełnić zbiornik roztworu detergentu czystą wodą o temperaturze maksymalnie 50 C. Dodać ciekłego detergentu w rozcieńczeniu i zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. W celu uniknięcia nadmiernego pienienia, które mogłoby spowodować problemy dla silnika ssania, należy stosować minimalną zawartość procentową detergentu. Wkręcić korek gwintowy w celu zamknięcia zbiornika. Załączenie lampki sygnalizacyjnej niskiego poziomu detergentu (19) sygnalizuje, że roztwór detergentu jest już prawie wyczerpany. 4 RUCH DO PRZODU I DO TYŁU Zaleca się, aby samo przemieszczanie maszyny wykonywać zawsze w trybie (PRZERWIJ MYCIE): 1. Usiąść na miejscu kierowcy.. Obrócić kluczyk (5) w prawo w celu załączeniu maszyny. 3. Sprawdzić na wyświetlaczu poziom naładowania akumulatora (1). 4. Sprawdzić, czy lampka sygnalizacyjna () nie wskazuje załączenia hamulca postojowego i ewentualnie zwolnić go (patrz paragraf HAMULEC AWARYJNY-POSTOJOWY ). 5. Ustawić wybierak (1) w pozycji środkowej (PRZERWIJ MYCIE) dla wykonania tylko samego przemieszczenia maszyny. W tym trybie funkcje mycia maszyny nie działają, działa tylko układ jezdny. 6. Wybrać kierunek jazdy za pomocą wybieraka (8). 7. W celu uruchomienia maszyny nacisnąć na pedał akceleratora, usytuowany z prawej strony. 8. Ustawić prędkość do przodu, naciskając na wybierak (9) do dołu dla małej prędkości (maksymalnie można uzyskać 3,5 km/h) lub naciskając ten sam wybierak (9) do góry dla większej prędkości (maksymalnie można uzyskać 7 km/h). W czasie ruchu do tyłu uruchamiane jest ostrzeżenie światłem przerywanym.

9 KLAKSON Maszyna jest wyposażona w klakson, który jest uruchamiany naciśnięciem przycisku (6). HAMULEC ROBOCZY Maszyna jest wyposażona w hydrauliczny system hamowania, który działa na tylne koła. W celu zahamowania wystarczy nacisnąć pedał z lewej strony kolumny sterowniczej zwalniając w ten sposób pedał przyspieszenia. AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE WYCIERACZKI W CZASIE RUCHU DO TYŁU W wypadku wybrania ruch do tyłu, wycieraczka jest podnoszona automatycznie do pozycji górnej. W czasie następnego ruchu do przodu zostanie ona obniżona automatycznie. Następuje to zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym w celu ochrony zamocowania wycieraczki. PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM Praca automatyczna pomaga w uproszczeniu pracy operatora. 1. Uruchomić maszynę przesuwając wybierak (1) w lewo w celu wybrania funkcji automatycznej (AUTO) (patrz paragraf URUCHOMIENIE MASZYNY ).. Sprawdzić, czy dźwignia (10) jest ustawiona w pozycji optymalnego przepływu, w zależności od rodzaju podłogi i rodzaju zabrudzenia (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ). 3. Wybierając kierunek jazdy do przodu za pomocą wybieraka (8), naciskając pedał przyspieszenia i ustawiając prędkość ruchu do przodu za pomocą wybieraka (9), inicjujemy pracę maszyny, a wszystkie funkcje robocze zostają uruchomione w trybie automatycznym. Zarówno podstawa szczotek jak i wycieraczka zostają opuszczone automatycznie, szczotki zaczynają się obracać, zawór elektromagnetyczny otwiera się, umożliwiając przepływ roztworu detergentu na szczotki. Uruchomiany zostaje system ssania w celu odzysku brudnej wody z podłogi. Po wyborze jazdy do tyłu za pomocą wybieraka (8) wycieraczka podnosi się automatycznie. W czasie następnego ruchu do przodu obniży się. Jeżeli pedał akceleratora zostanie zwolniony na więcej niż 3 sekundy, wszystkie funkcje zostaną automatycznie wyłączone, a podstawa szczotek oraz wycieraczka zostaną podniesione. Po ponownym naciśnięciu pedału maszyna rozpoczyna znowu ruch, a w trybie automatycznym wszystkie funkcje zostaną uruchomione ponownie. HAMULEC AWARYJNE-POSTOJOWY W wypadku awaryjnym należy zaciągnąć dźwignię hamulca awaryjnego i postoju (1), usytuowaną z lewej strony siedzenia. Na tablicy przyrządów zapali się lampa sygnalizacyjna (17) sygnalizująca załączenia hamulca postojowego. W celu zwolnienia hamulca postojowego należy nacisnąć przycisk () usytuowany na części końcowej dźwigni hamulcowej (1) opuszczając ją jednocześnie do końca. PRACA W TRYBIE RĘCZNYM Tryb ręczny jest użyteczny w wypadkach specjalnych, kiedy konieczne jest wykonanie osobno tylko mycia za pomocą szczotek lub tylko suszenia podłogi. Nie jednoczesne wykonywanie funkcji mycia i suszenia stanowi niewłaściwe użytkowanie maszyny (patrz paragraf ZASADY OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA ). Jeżeli są one wykonywane osobno, należy zabronić nieupoważnionym osobom wstępu na obszar roboczy i oznaczyć obszar mokrej podłogi odpowiednimi oznaczeniami. Dla wyboru trybu (MAN) należy uruchomić maszynę, przesuwając wybierak (1) w prawo, (patrz paragraf URUCHAMIANE MASZYNY ). W CELU WYKONANIA MYCIA TYLKO ZA POMOCĄ SZCZOTEK: 1. Nacisnąć przycisk (14) podnoszenia/opuszczania podstawy szczotek w celu opuszczenia szczotek. Po obniżeniu szczotki zaczynają się obracać. Lampka sygnalizacyjna () informuje, że podstawa szczotek jest w pozycji roboczej, natomiast lampka sygnalizacyjna (3) sygnalizuje obracanie się szczotek.. Nacisnąć przełącznik (11) w celu otwarcia zaworu elektromagnetycznego i umożliwienia spływu roztworu detergentu na szczotki. Otwarcie zaworu elektromagnetycznego będzie sygnalizowane lampką sygnalizacyjną (4). 3. Sprawdzić, czy dźwignia (10) jest ustawiona w pozycji optymalnego przepływu, w zależności od rodzaju 5

10 1. Czy ustawienie przepływu roztworu detergentu jest wystarczające. Musi on wystarczać do równomiernego zwilżenia podłogi, ale bez przecieków detergentu przez osłony rozbryzgu (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ).. Czy regulacja wycieraczki gwarantuje doskonałe suszenie (patrz paragraf REGULACJA WYCIERACZKI ). 3. Czy nacisk szczotek umożliwia skuteczne mycie, odpowiednio do zabrudzenia i prędkości REGULACJA NACISKU SZCZOTEK ). podłogi i rodzaju zabrudzenia (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ). WYKONYWANIE FUNKCJI TYLKO SUSZENIA: 1. Nacisnąć przycisk (15) podnoszenia/opuszczania wycieraczki w celu jej opuszczenia. Lampa sygnalizacyjna (1) wskaże, czy wycieraczka jest w pozycji roboczej.. Nacisnąć przełącznik (16) silnika ssania w celu uruchomienia systemu ssania. Lampa sygnalizacyjna (18) wskaże, czy maszyna suszy. Po wybraniu ruchu do przodu za pomocą wybieraka (8), naciśnięciu pedału akceleratora i ustawieniu prędkości ruchu do przodu za pomocą wybieraka (9), maszyna rozpoczyna pracę w trybie automatycznym, a wszystkie zadane poprzednio funkcje robocze zostają uaktywnione. REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU W celu ustawienia ilości roztworu detergentu, jaka spływa na szczotki należy posłużyć się gałką zaworu roztworu (10), usytuowaną z od góry bocznej tablicy przyrządów, obracając ją w lewo w celu jego zwiększenia i w prawo w celu jego zmniejszenia aż do zamknięcia przepływu. W trybie ręcznym, każda funkcja maszyny musi być uruchamiana lub zatrzymywana ręcznie. RUCH BOCZNY PODSTAWY SZCZOTEK (diamond 85) Urządzenie to znajduje się tylko w modelu 85, umożliwiając lepszą pracę szczotek w pobliżu krawędzi z prawej strony. Funkcja jest uruchamiana naciśnięciem przełącznika ruchu bocznego podstawy szczotek (13) z prawej strony. Lampka sygnalizacyjna (5) wskazuje, że podstawa szczotek jest w pozycji ruchu bocznego z prawej strony. Każdy impuls obniżenia i pracy szczotek uaktywnia funkcję zadanego ruchu bocznego, zarówno w trybie ręcznym jak i automatycznym. REGULACJA NACISKU SZCZOTEK Za pomocą regulatora (4) możliwa jest regulacja nacisku szczotek na podłogę na trzech zadanych poziomach. Można pokazać na wyświetlaczu (1) nacisk w kg, ustawiony uprzednio za pomocą przycisku (3). Zmiana nacisku w czasie pracy powoduje czasowe podniesienie szczotek w trybie automatycznym do pozycji spoczynkowej i następne resetowanie pozycji. Taka regulacja następuje zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym. Aby nie przeciążyć silnika szczotek przechodząc z powierzchni gładkich na chropowate (np. beton) dobrze jest obniżyć nacisk szczotek. ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE Maszyna jest wyposażona w elektroniczny system zabezpieczenia prądowego wszystkich elementów, które pełnią funkcje napędowe. Urządzenie to blokuje niesprawny element i pokazuje na wyświetlaczu (1) odpowiedni stan alarmowy od AL01 do AL0. Ostatnie dwie cyfry wskazują numer kodu alarmu. REGULACJE ROBOCZE W trybie automatycznym, jak i ręcznym, w czasie pierwszych metrów należy sprawdzić: 6 W celu przywrócenia działania elementu należy wyłączyć i ponownie załączyć maszynę za pomocą przełącznika głównego. Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną.

11 URZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZED PRZEPEŁNIENIEM W celu uniknięcia poważnych uszkodzeń silnika ssania, maszyna jest wyposażona w pływak, który działa, kiedy zbiornik zwrotów jest pełen, zamykając ssanie, załączając lampkę sygnalizacji (0) pełnego zbiornika zwrotów i w konsekwencji zatrzymując suszenie. Jeżeli tak by się stało, należy opróżnić zbiornik zwrotów (patrz paragraf OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ZWROTÓW ). ZATRZYMANIE MASZYNY PO OPERACJI CZYSZCZENIA W TRYBIE PRACY AUTOMATYCZNEJ I RĘCZNEJ: 1. Na zakończenie cyklu mycia należy ustawić wybierak (1) w pozycji środkowej (WYŁĄCZ MYCIE). Szczotki podniosą się automatycznie, zawór elektromagnetyczny zostaje zamknięty i teraz możliwe jest zakończenie operacji suszenia.. Jeżeli pedał przyspieszenia jest zwolniony przez okres dłuższy niż 3 sekundy, wycieraczka podnosi się sama i ssanie wyłącza się automatycznie. 3. Po trzech sekundach można ponownie nacisnąć pedał przyspieszenia w wypadku potrzeby przemieszczenia maszyny (przemieszczenie można wykonać również bez podniesienia pedału, w takim wypadku wycieraczka podnosi się, a ssanie zatrzymuje się automatycznie po 15 sekundach). 4. Obrócić przełącznik główny w lewo w celu wyłączenia maszyny. 5. Załączyć hamulec postojowy (patrz paragraf HAMULEC AWARYJNY-POSTOJOWY ). OBSŁUGA CODZIENNA Wszystkie poniższe operacje obsługi i czyszczenia odnoszą się do podanych poniżej elementów, które są w kontakcie z cieczami i dlatego: Zbiorniki roztworu i zwrotu Filtry roztworu i zwrotu Wycieraczka z gumami i przewodami elastycznymi Szczotki muszą być czyszczone i obsługiwane przy użyciu rękawic w celu ochrony przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU 1. Utrzymać przewód elastyczny wylotu (1) usytuowany w tylnej dolnej części maszyny po jego wyjęciu ze wspornika mocującego.. Wyjąć korek () z elastycznego przewodu wylotowego, posługując się jego dźwignią (3) i opróżnić zbiornik zwrotów do odpowiednich pojemników zgodnie z właściwymi zasadami, dotyczącymi pozbywania się cieczy. 3. Odkręcić i zdjąć górną pokrywę kontrolną (4). 4. Wypłukać zbiornik od środka strumieniem wody przez pokrywę kontrolną, zwracając uwagę na oczyszczenie również zabezpieczenia pływaka, usytuowaną bezpośrednio pod otworem. 5. W wypadku, jeżeli na dnie zbiornika znajdowałyby się odpadki stałe lub nawarstwienia, można je oczyścić przez dolne drzwi czyszczenia (6). W celu ich otwarcia należy posłużyć się dźwignią (7). która zwalnia klamrę zamykającą (8). 6. Zmontować ponownie wszystkie części. Nie otwierać dolnych drzwi czyszczenia, jeżeli w zbiorniku odzysku znajduje się woda. Można to sprawdzić przez górną pokrywę kontrolną. CZYSZCZENIE FILTRA SSANIA 1. Obrócić podest siedzenia do góry aż do zablokowania wspornika.. Zdjąć górny przewód elastyczny (1). 3. Rozłączyć zamknięcia dźwigni (). 4. Wyjąć płytę z filtrami (3) i umyć je starannie. 5. Zmontować ponownie wszystkie części. CZYSZCZENIE SZCZOTEK Zdemontować szczotki i oczyścić je strumieniem wody (demontaż szczotek opisano w paragrafie DEMONTAŻ SZCZOTEK ). DEMONTAŻ SZCZOTEK Dla demontażu szczotek podstawa szczotek musi być w pozycji podniesionej. Jeżeli nie jest podniesiona, należy postępować w sposób następujący: Operator nie może siedzieć. Obrót kluczyka stacyjki w prawo powoduje załączenie wyświetlacza, a po 3 sekundach następuje automatyczne wyłączenie wszystkich zespołów roboczych i ich podniesienie z podłogi. Wyłączyć maszynę, obracając kluczyk w lewo. Obrócić energicznie szczotki w celu zwolnienia docisku sprężyny i umyć je strumieniem wody. Kierunek obrotu dla zwolnienia szczotek pokazano na rysunku. Tryb (PRZERWIJ MYCIE) jest specjalnie przeznaczony dla przemieszczania maszyny po zakończeniu operacji czyszczenia. Ponowne uruchomienie operacji czyszczenia: A. Przestawiając wybierak (1) w lewo do pozycji (AUTO) można ponownie uruchomić pracę w trybie automatycznym. B. Przestawienie wybieraka (1) w prawo do pozycji (MAN) powoduje przywrócenie wszystkich funkcji zadanych ręcznie. Demontaż szczotek przy załączonym zasilaniu elektrycznym może spowodować zranienie rąk. 7

12 CZYSZCZENIE PRZEWODU ELASTYCZNEGO WYCIERACZKI Raz na tydzień, lub w wypadku niewystarczającego ssania należy sprawdzić, czy elastyczny przewód wycieraczki nie jest zapchany. W razie potrzeby oczyścić go, postępując jak poniżej: 1. Wyjąć przewód elastyczny (1) ze złączki wycieraczki.. Umyć wnętrze przewodu elastycznego strumieniem wody. 3. W celu ponownego zamontowania przewodu elastycznego należy powtórzyć powyższe operacje w odwrotnej kolejności. CZYSZCZENIE WYCIERACZKI Utrzymanie wycieraczki w czystości gwarantuje zawsze najlepsze suszenie. W celu jej oczyszczenia należy: 1. Wyjąć przewód elastyczny wycieraczki (4) z jego złączki.. Odłączyć wycieraczkę () od jej wspornika (1), poluzowując śruby (3) i przesuwając je w ich otworach w celu zwolnienia. 3. Oczyścić starannie część wewnętrzną wlotu wycieraczki, usuwając ewentualne pozostałości brudu. 4. Oczyścić starannie gumy wycieraczki. 5. Zmontować ponownie wszystkie części. OBSŁUGA COTYGODNIOWA SPRAWDZENIE OSŁONY ROZBRYZGU Przy zamontowanych szczotkach osłona rozbryzgu musi lekko dotykać podłogi. (diamond 85) Dla modelu diamond 85 wystarczy zwolnić sprężyny, znajdujące się w przedniej części zespołu podstawy szczotek, z otworów usytuowanych na obrzeżu taśmy metalowej w celu wyjęcia starych gum i włożenia nowych (patrz paragraf MONTAŻ OSŁONY ROZBRYZGU ). (diamond 100) Dla modelu diamond 100 należy najpierw zdemontować dwie pokrywy metalowe (patrz paragraf MONTAŻ OSŁONY ROZBRYZGU ) i następnie odkręcić śruby w celu zdemontowania ostrzy i wymiany gum. SPRAWDZENIE HAMULCÓW Sprawdzić skuteczność hamowania obu tylnych kół. Jeżeli hamowanie jest niewystarczające, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. WYTYCZNE DIAGNOZOWANIA NIESPRAWNOŚCI CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU I FILTRA ZEWNĘTRZNEGO 1. Przestawić maszynę w miejsce odpowiednie dla spustu roztworu detergentu.. Odkręcić korek zbiornika roztworu (1). 3. Odkręcić korek filtra wylotowego () i wyjąć filtr. Pamiętać, aby nie zgubić uszczelki korka. 4. Otworzyć zawór roztworu (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU), tak, aby roztwór detergentu wypływał do odpowiednich zbiorników. 5. Wypłukać zbiornik roztworu i elementy filtra strumieniem wody. 6. Zmontować ponownie wszystkie części. w wypadku potrzeby można umyć tylko elementy filtra zewnętrznego w opisany powyżej sposób, zamykając zawór roztworu REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ), pozostawiając roztwór detergentu w zbiorniku roztworu. SPRAWDZENIE TYLNEJ GUMY WYCIERACZKI Sprawdzić zużycie gumy wycieraczki i ewentualnie obrócić ją lub wymienić. W celu wymiany należy: 1. Podnieść wycieraczkę (patrz paragraf ZATRZYMANIE MASZYNY PO OPERACJI CZYSZCZENIA ).. Zwolnić zaczep (1) ostrza osadzenia gumy i wyjąć gumę. 3. Obrócić gumę na drugą stronę, lub ją wymienić. W celu ponownego zmontowania wycieraczki należy powtórzyć powyższe operacje w odwrotnej kolejności, wkładając gumę do prowadnic i blokując ją za pomocą ostrza osadzenia gumy. OBSŁUGA CO DWA MIESIĄCE SPRAWDZENIE PRZEDNIEJ GUMY WYCIERACZKI Sprawdzić zużycie gumy wycieraczki i ewentualnie wymienić ją. W celu wymiany należy: 1. Zdjąć wycieraczkę (patrz paragraf CZYSZCZENIE WYCIERACZKI ).. Odkręcić nakrętki motylkowe w przedniej części wycieraczki. 3. Wyjąć ostrze osadzenia wycieraczki. 4. Wymienić gumę przednią. 5. Zmontować ponownie wszystkie części. OBSŁUGA CO SZEŚĆ MIESIĘCY Maszyna jest wyposażona w system sterowania głównych funkcji ze wskazaniem na wyświetlaczu ewentualnych niesprawności kodowanymi stanami alarmowymi: AL 01, AL 0, etc. Stan alarmowy 0 jest ogólny i przewiduje dodatkowo sprawdzenie ilości migotań, wskazywanych przez LED, usytuowaną na karcie przerywacza. Jeżeli ustawienia przełącznika głównego w pozycji w prawo dla załączenia maszyny nie powoduje uruchomienia wyświetlacza i innych funkcji, należy sprawdzić podłączenie akumulatora do maszyny (patrz paragraf PODŁĄCZENIE AKUMULATORA I ZAŁĄCZENIE MASZYNY). Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. SILNIK SSANIA NIE PRACUJE 1. Sprawdzić, czy przełącznik główny (5) jest przestawiony w prawo do pozycji załączenia maszyny. W wypadku sygnałów stanu alarmowego, w celu przywrócenia działania należy wyłączyć i ponownie załączyć maszynę.. Sprawdzić na wyświetlaczu (1) poziom naładowania akumulatora. 3. Sprawdzić prawidłowość uruchomienia funkcji suszenia (patrz paragraf URUCHOMIENIE MASZYNY ). 4. Jeżeli zarówno w trybie (MAN) jak i (AUTO) lampka sygnalizacyjna (18) jest załączona, ale system ssania nie działa, należy sprawdzić podłączenie wtyczki silnika ssania w przedziale za siedzeniem. 5. Sprawdzić czy zbiornik odzysku nie jest pełny. 6. Sprawdzić czy pływak () w zbiorniku zwrotów jest zamontowany prawidłowo. Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną.

13 . Sprawdzić, czy przełącznik główny (5) jest przestawiony w prawo do pozycji załączenia maszyny. W wypadku sygnałów stanu alarmowego, w celu przywrócenia działania należy wyłączyć i ponownie załączyć maszynę. 3. Sprawdzić na wyświetlaczu (1) poziom naładowania akumulatora. 4. Sprawdzić na lampce sygnalizacyjnej (17), czy hamulec postojowy nie jest załączony i ewentualne zwolnić go (patrz paragraf HAMULEC AWARYJNY-POSTOJOWY ). 5. Sprawdzić czy wybierak (8) jest w pozycji ruchu. 6. W celu uruchomienia maszyny nacisnąć na pedał akceleratora, usytuowany z prawej strony. Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. SILNIK SZCZOTEK NIE PRACUJE 1. Sprawdzić, czy przełącznik główny (5) jest przestawiony w prawo do pozycji załączenia maszyny. W wypadku sygnałów stanu alarmowego, w celu przywrócenia działania należy wyłączyć i ponownie załączyć maszynę.. Sprawdzić na wyświetlaczu (1) poziom naładowania akumulatora. 3. Sprawdzić prawidłowość uruchomienia funkcji mycia szczotkami (patrz paragraf URUCHOMIENIE MASZYNY ). 4. Jeżeli zarówno w trybie (MAN) jak i (AUTO) lampka sygnalizacyjna (3) jest załączona, ale szczotki nie obracają się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną.. Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. WODA NIE SPŁYWA NA SZCZOTKI LUB JEST JEJ ZA MAŁO 1. Sprawdzić, czy przełącznik główny (5) jest przestawiony w prawo do pozycji załączenia maszyny.. Sprawdzić na wyświetlaczu (1) poziom naładowania akumulatora. 3. Sprawdzić prawidłowość uruchomienia funkcji mycia ze szczotkami (patrz paragraf URUCHOMIENIE MASZYNY ). 4. Sprawdzić, czy zawór roztworu jest otwarty (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ). 5. Jeżeli zarówno w trybie (MAN) jak i (AUTO) lampka sygnalizacyjna (4) jest załączona, ale roztwór detergentu nie spływa na szczotki, wtedy należy: a. Sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku b. Sprawdzić, czy filtr roztworu jest czysty (patrz paragraf CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU I FILTRA ZEWNĘTRZNEGO ). Jeżeli problem utrzymuje się, prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną. SILNIK JEZDNY NIE PRACUJE 1. Sit Usiąść na miejscu kierowania. 9

14 MASZYNA NIE CZYŚCI WŁAŚCIWIE 1. Szczotki nie mają szczeciny o odpowiednich wymiarach: prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną.. Zużyta szczecina szczotek. Sprawdzić stan zużycia szczotek i ewentualnie wymienić je (szczotki należy wymienić, kiedy ich wysokość osiągnęła około 15mm). W celu wymiany szczotek należy postępować zgodnie z paragrafem DEMONTAŻ SZCZOTEK i MONTAŻ SZCZOTEK. 3. Niewystarczająca ilość roztworu detergentu: otworzyć bardziej zawór roztworu (patrz paragraf REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU DETERGENTU ). 4. Sprawdzić, czy ciekły detergent ma zalecany udział procentowy. 5. Zwiększyć nacisk podstawy szczotek (patrz paragraf "REGULACJA NACISKU SZCZOTEK"). W celu zasięgnięcia porady należy skontaktować się z autoryzowaną pomocą techniczną. 4. Sprawdzić, czy przewody elastyczne ssania i wycieraczki są prawidłowo włożone do ich właściwych obsad na zbiorniku zwrotów. 5. Oczyścić filtr ssania (patrz paragraf CZYSZCZENIE FILTRA SSANIA ). 6. Oczyścić przewód elastyczny wycieraczki (patrz paragraf CZYSZCZENIE PRZEWODU ELASTYCZNEGO WYCIERACZKI ). 7. Wymienić gumy, jeżeli są zużyte. Skontaktować się z autoryzowaną pomocą techniczną w celu uzyskania porady. NADMIERNE TWORZENIE PIANY Sprawdzić czy zastosowano detergent niskopieniący. Dodać ewentualnie małą ilość cieczy przeciwpieniącej do zbiornika zwrotów. Prosimy pamiętać, że większa ilość piany tworzy się, jeżeli podłoga nie jest bardzo brudna. W takim wypadku prosimy rozcieńczyć roztwór detergentu. WYCIERACZKA NIE CAŁKOWICIE OSUSZA 1. Sprawdzić czy funkcja ssania jest załączona i czy zbiornik zwrotów nie jest pełen.. Sprawdzić, czy gumy wycieraczki są czyste (patrz paragraf CZYSZCZENIE WYCIERACZKI ). 3. Sprawdzić wysokość i nachylenie wycieraczki (patrz paragraf REGULACJA WYCIERACZKI ). OBSŁUGA PLANOWA INTERWENCJA CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ZWROTÓW CZYSZCZENIE FILTRA SSANIA CZYSZCZENIE FILTRA ZBIORNIKA ROZTWORU CZYSZCZENIE SZCZOTEK DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE SZCZOTEK CZYSZCZENIE WYCIERACZKI WYMIANA PRZEDNIEJ GUMY WYCIERACZKI WYMIANA TYLNEJ GUMY WYCIERACZKI WYMIANA GUMY OSŁONY ROZBRYZGU SPRAWDZENIE REGULACJI WYCIERACZKI CZYSZCZENIE PRZEWODU ELASTYCZNEGO WYCIERACZKI CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU SPRAWDZENIE ELEKTROLITU W AKUMULATORACH SPRAWDZENIE HAMULCÓW SPRAWDZENIE SILNIKA JEZDNEGO SPRAWDZENIE SILNIKA SZCZOTEK SPRAWDZENIE SILNIKÓW SSANIA SPRAWDZENIE ZESPOŁU OPRAWY SZCZOTEK DOKRĘCANIE ŚRUB CODZIENNA 0 GODZIN * 00 GODZIN * 1000 GODZIN * * Godziny odnoszą się do godzin pokazanych na wyświetlaczu (PATRZ paragraf LICZNIK GODZIN ). ZALECANE SZCZOTKI Szczotki należy wybierać odpowiednio do rodzaju podłogi i brudu. Elementami wyróżniającymi poszczególne rodzaje szczotek są zastosowany materiał i średnica szczeciny. MATERIAŁ WŁASNOŚCI PPL (polipropylen) Dobra odporność na ścieranie. Utrzymuje własności w gorącej wodzie do 60 C. Nie jest higroskopijny. NYLON Doskonała odporność na ścieranie, nawet przy gorącej wodzie ponad 60 C. Jest higroskopijny. Traci własności fizyczne z upływem czasu. TYNEX Szczecina nylonowa z ziarnami materiału ściernego. Stosować ostrożnie, zwracając uwagę, aby nie zostawiać śladów na podłodze ani nie zniszczyć polerowania. GRUBOŚĆ SZCZECINY Grubsza szczecina jest bardziej sztywna i musi być użytkowana na gładkiej podłodze lub podłodze o małych fugach. Na nierównych podłogach i z głębokimi fugami lub przerwami zaleca się stosowanie bardziej miękkich szczotek, które wnikają łatwiej i głębiej. Należy brać pod uwagę, że w miarę zużycia szczecina staje się za mała i w związku z tym sztywna i nie może już wnikać i czyścić głębiej. W wypadku grubszej szczeciny mogą wystąpić również wibracje. 30

15 OBSADA PODKŁADKI Jest wyposażona w punkty blokowania, które umożliwiają blokowanie poduszki ściernej w czasie pracy. Poduszka jest zalecana do czyszczenia gładkich podłóg. MASZYNA KOD ILOŚĆ OPIS UŻYCIE diamond Szczotka PPL 0,6 Ø 430 Szczotka PPL 0,9 Ø 430 Szczotka TYNEX Ø 430 Obsada poduszki Ø 45 Normalne podłogi. Gładkie podłogi o małych fugach i trwałym zabrudzeniu. Podłogi z odpornego materiału i szczególnie brudne. Dla podkładek 17 cali, do czyszczenia gładkich podłóg. diamond Szczotka PPL 0,7 Ø 508 Szczotka PPL 0,9 Ø 508 Szczotka TYNEX Ø 508 Szczotka PPL 1,0 Ø 508 Obsada poduszki Ø 495 Gładkie podłogi o małych fugach i trwałym zabrudzeniu. Gładkie podłogi o małych fugach i trwałym zabrudzeniu. Podłogi z odpornego materiału i szczególnie brudne. Gładkie podłogi o małych fugach i trwałym zabrudzeniu. Dla podkładek 0 cali, do czyszczenia gładkich podłóg. 31

PODSUMOWANIE OBSŁUGA PLANOWA...17 ZALECANE SZCZOTKI...18 RYSUNEK

PODSUMOWANIE OBSŁUGA PLANOWA...17 ZALECANE SZCZOTKI...18 RYSUNEK GB PODSUMOWANIE LEGENDA...12 WYPOSAŻENIE OPCJONALNE...13 ELEKTRYCZNY SCHEMAT FUNKCJONALNY...13 OPIS TECHNICZNY...13 KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY...14 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...14 SYMBOLE...14 PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRACA...11 PRZYGOTOWANIE DO PRACY...11 PRZEPEŁNIENIE URZĄDZENIA...12 RUCH DO PRZODU...12

SPIS TREŚCI PRACA...11 PRZYGOTOWANIE DO PRACY...11 PRZEPEŁNIENIE URZĄDZENIA...12 RUCH DO PRZODU...12 SPIS TREŚCI ODBIÓR MASZYNY...4 WSTĘP...4 DANE TECHNICZNE...4 SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE...5 OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA...6 PRZYGOTOWANIE MASZYNY...7 PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY...7 USUWANIE OPAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 CSDH 917

PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 CSDH 917 PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 1 CSDH 917 OPIS Okap występuje w wersji filtrującej, i jako wyciąg. W okapach filtrujących (Rys. 1) powietrze oraz opary pobrane przez okap są

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

... jakość bez kompromisów

... jakość bez kompromisów ... jakość bez kompromisów adiate nr wśród zmywarek doświadczenie - 30 lat doświadczenia w produkcji zmywarek do posadzek technologia - najwyższej jakości oryginalne podzespoły i komponenty, innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo

zmywarki do posadzek

zmywarki do posadzek zmywarki do posadzek zmywarki do posadzek model czas pracy teoretyczny* szerokość czyszczenia zasilanie waga maszyny waga baterii szczotki nacisk na szczotkę nacisk [kg/cm ] obroty [obr./min.] pojemność

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Combi INSTRUKCJA OBSŁUGI PL DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA wersja aktualizowana 01 kwietnia 2012 - 2 - Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Primaster Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Gwarancja: 12 miesięcy.

Gwarancja: 12 miesięcy. Model Penelope - model akumulatorowy z operatorem siedzącym Profesjonalna samojezdna Maszyna szorująco-zbierająca (susząca) przeznaczona do czyszczenia duŝych powierzchni. Produkt POLSKI SUPER CENA! Maszyna

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

"Wspinający się" samochód 10740561

Wspinający się samochód 10740561 "Wspinający się" samochód 10740561 Drodzy Klienci! Serdecznie gratulacje! Kupując Climb Car staliście się posiadaczami produktu o wszechstronnym zastosowaniu. Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 Podstawa Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Przeznaczone dla operatorów logistyki Renault upowaŝnia CAT do rozpowszechniania tego dokumentu wśród swoich pracowników, dostawców i podwykonawców. WYSTAWCA:

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA G/ETAGAS G/ETAGAS SEQUENZIALE

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA G/ETAGAS G/ETAGAS SEQUENZIALE INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI SEQUENZIALE Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla:

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: TRW Automotive Aftermarket Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: Vauxhall Corsa Mk III (D) PUBLICATION XZB1201PL NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwe przypadkowe wyzwolenie jednostki poduszki powietrznej!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi DORMA Informacje o instrukcji Instrukcje BHP Systemy DORMA powinny obsługiwać i konserwować osoby, które zapoznały się z instrukcją ich obsługi oraz opisanymi tutaj metodami. Po otwarciu i zamknięciu ściany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

intelligent www.intelle.pl Moduł wielofunkcyjny INTELLE do samochodu VW T5 TD, TDI energy

intelligent www.intelle.pl Moduł wielofunkcyjny INTELLE do samochodu VW T5 TD, TDI energy intelligent energy oduł wielofunkcyjny INTELLE do samochodu VW T5 TD, TDI www.intelle.pl oduł wielofunkcyjny INTELLE - obsługa ładowania za alternatora 2 akumulatorów: startowego oraz dodatkowego serwisowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo