PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 CSDH 917

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 CSDH 917"

Transkrypt

1 PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH CSDH 917

2 OPIS Okap występuje w wersji filtrującej, i jako wyciąg. W okapach filtrujących (Rys. 1) powietrze oraz opary pobrane przez okap są oczyszczane poprzez filtr węglowy i zwracane do otoczenia poprzez kratki wentylacyjne z boku kanału spalinowego. OSTRZEŻENIE: W przypadku użytkowania okapów filtrujących, stosowane muszą być zarówno filtry węglowe jak i deflektory powietrza. Deflektor umieszczony w górnej części ma za zadanie wprowadzenia powietrza do otoczenia (Rys. 1A). INSTALACJA W celu ułatwienia instalacji, przed rozpoczęciem należy zdemontować filtr (filtry) przeciwtłuszczowy: wcisnąć do wewnątrz zaczep w uchwycie i wyciągnąć filtr w dół (Rys. 3). 3 1 W okapach wyciągowych (Rys. 2) dukt prowadzący przenosi parę oraz opary kuchenne bezpośrednio na zewnątrz pomieszczenia przez ścianę / sufit. Dlatego też stosowanie filtrów węglowych nie jest wymagane. 2 Instalacja na ścianie (Rys. 4): Posługując się specjalnym szablonem nawiercić w odpowiednich miejscach otwory w ścianie. Tak jak to określono w rozdziale Ostrzeżenie należy pamiętać o zachowaniu minimum 650 mm odległości pomiędzy krawędzią dolną okapu, a powierzchnią kuchenki. Za pomocą wkrętów i kołków rozporowych zamocować metalowy wspornik (B) do ściany (wspornik oraz wkręty z kołkami rozporowymi dostarczane są wraz z zespołem). Posługując się 2 trójkątami wyciętymi we wsporniku ustawić precyzyjnie wspornik względem pionowej osi okapu. Następnie zamocować okap na wsporniku. Ustawić okap poziomo, przesuwając go w prawo lub lewo zależnie od potrzeb, wyrównując względem ścian. Jeżeli wysokość okapu również wymaga regulacji, to należy posłużyć się specjalnymi śrubami regulacyjnymi (V) (dostarczanymi). Po zakończeniu regulacji ustalić położenie okapu za pomocą 4 dodatkowych wkrętów (M): oznaczyć na ścianie miejsca 4 dodatkowych otworów, zdjąć okap i nawiercić (otwory o średnicy 8 mm); następnie stosując wkręty i kołki rozporowe dokończyć instalacji. 4 CSDH 917 2

3 Instalacja z panelem tylnym (Rys. 5): Panel tylny umieszczany jest ponad blatem kuchennym i mocowany do ściany. Oprzeć dolną krawędź panelu na blacie, z tyłu kuchni i posługując się 2 otworami wykonanymi w panelu zamocować górną jego krawędź do ściany. Wprowadzić dostarczane wkręty i kołki rozporowe (A). Okap jest mocowany do tylnego panelu tak, jak byłby mocowany do ściany: użyć dostarczany metalowy wspornik (B) oraz dostarczane z panelem wkręty i kołki rozporowe. Zamocować płytę systemu elektrycznego mocując go 3 śrubami z 2 metalowymi podkładkami (Rys. 6). 6 5 Mocowanie teleskopowej maskownicy Podstawowe wymagania instalacji: - Poprowadzić zasilanie elektryczne w miejscu przykrywanym maskownicami dekoracyjnymi. - Jeżeli zespół jest zainstalowany w systemie okapu wyciągowego należy przygotować otwór wentylacyjny. Przy instalowaniu okapu wyciągowego, w celu uzyskania najlepszych warunków pracy, należy zastosować rurę wyprowadzającą powietrze, która: jest tak krótka, jak to tylko możliwe oraz posiada minimalną liczbę załamań (maksymalny kąt: 90 ), wykonana jest z materiałów zgodnych z normami (które są różne w różnych krajach), wewnątrz ma gładkie powierzchnie. Wskazane jest również unikanie drastycznych zmian w przekrojach przewodu (średnica: 150 mm). Za pomocą wkrętów A prezentowanych na Rys. 7 ustalić wysokość wspornika maskownicy wydłużającej (W). Następnie za pomocą dostarczanych kołków rozporowych i wkrętów zamocować go do sufitu. 7 3 CSDH 917

4 Upewnić się, że jest on prawidłowo ustawiony względem okapu. W przypadku okapów z filtrem węglowym, kratki wyprowadzania powietrza umieszczone są w części górnej (Rys. 8). W przypadku okapów wyciągowych obrócić górną siatkę tak, aby siatka wyprowadzająca powietrze znajdowała się w części dolnej (Rys. 9) Okapy wyciągowe: Za pomocą rury elastycznej podłączyć kołnierz okapu do otworu wentylacyjnego w ścianie / suficie. Wprowadzić teleskopowe maskownice, ustawiając je na okapie. Wyciągnąć górną część maskownicy aż do sufitu mocując ją 2 wkrętami (G) Rys Okap z filtrem: Za pomocą specjalnych wkrętów (dostarczane) zamocować deflektor do górnej części maskownicy Rys. 11; zamocować rurę elastyczną (średnica 125) do deflektora. Zainstalować redukcję (dostarczana) do punktu wylotowego powietrza z okapu (Rys. 12). Założyć 2. zmontowane maskownice, po czym przymocować górną część maskownicy do sufitu za pomocą wkrętów (G) Rys 10. Przed rozciągnięciem maskownicy i umocowaniem jej na okapie, należy dolną część rury spalinowej podłączyć do redukcji CSDH 917 4

5 w okapie. Zamocować okap. Zainstalować filtr węglowy przez wprowadzenie 2-ch występów na filtrze w przeznaczone na nie otwory (Rys. 13) i podnosząc filtr w górę. Elementy sterujące widoczne na Rys. 15: Przycisk A = włącza i wyłącza oświetlenie. Przycisk B = włącza i wyłącza minutnik. Jednokrotne naciśnięcie włącza minutnik, a następnie po upływie 5 minut wentylator wyłączany się samoczynnie (w tym samym czasie na wyświetlaczu miga wskazanie wybranej prędkości pracy) Zmiana prędkości pracy wentylatora nie powoduje wyłączenie minutnika. OBSŁUGA Zależnie od modelu, zespół wyposażony jest w następujące elementy sterujące: Elementy sterujące widoczne na Rys. 14: 14 A = Przełącznik oświetlenia. B = Włącznik wentylatora prędkość I C = prędkość II D = prędkość III E = Wskaźnik wentylatora Wyświetlacz C: wskazuje wybraną prędkość pracy wentylatora (od 1 do 4); wskazuje aktywność funkcji minutnika - miga na nim cyfra; wskazuje alarm filtra - segment centralny świeci się lub miga. Przycisk D = powoduje, że wentylator pracuje z ostatnio wybraną prędkością; kolejne naciśnięcia przycisku powodują zmianę prędkości wentylatora. Przycisk R = kasuje alarm dla filtrów przeciw tłuszczowych oraz węglowego; alarm ten wystąpi gdy filtr przeciw tłuszczowy musi być oczyszczony (co 30 godzin pracy) - centralny segment wyświetlacza zgaśnie; natomiast gdy filtr przeciw tłuszczowy należy oczyścić, a filtr węglowy wymienić (co 120 godzin pracy) - centralny segment filtru miga. Oczywiście, jeżeli okap nie jest okapem z filtrem i nie posiada on filtru węglowego, to w takim przypadku, zarówno stan wygaszenia segmentu centralnego, jak i jego miganie oznacza konieczność oczyszczenia filtra przeciw tłuszczowego. Alarm filtru pojawia się po wyłączeniu wentylatora i trwa około 30 sekund. W celu skasowania alarmu, należy w czasie, gdy jest on wykazywany, przycisnąć przycisk R i przytrzymać go przez 2 sekundy. 5 CSDH 917

6 Elementy sterujące widoczne na Rys. 16: Elementy sterujące widoczne na Rys. 17: Przycisk A: włącza i wyłącza oświetlenie; Alarm filtra: co 30 godzin pracy zaczyna się świecić odpowiedni wskaźnik (S) informujący o konieczności oczyszczenia filtra przeciw tłuszczowego; co 120 godzin pracy odpowiedni wskaźnik (S) miga, wskazując konieczność oczyszczenia filtra przeciw tłuszczowego oraz wymiany filtra węglowego. Dla wyzerowania licznika godzin (RESET) należy wcisnąć i przytrzymać przez około 1 sekundę przycisk A (w czasie gdy wskaźnik S świeci się). Przycisk B: uaktywnia pracę wentylatora z pierwszą prędkością (odpowiedni wskaźnik świeci się); po naciśnięciu przycisku po raz drugi (gdy świeci się wskaźnik), uaktywniany jest minutnik powodujący, że wentylator zatrzyma się po 5 minutach (wskaźnik miga); naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok. 1 sekundę wyłączy wentylator. Przycisk C: uaktywnia pracę wentylatora z drugą prędkością (odpowiedni wskaźnik świeci się); po naciśnięciu przycisku po raz drugi (gdy świeci się wskaźnik), uaktywniany jest minutnik powodujący, że wentylator zatrzyma się po 5 minutach (wskaźnik miga). Przycisk D: uaktywnia pracę wentylatora z trzecią prędkością (odpowiedni wskaźnik świeci się); po naciśnięciu przycisku po raz drugi (gdy świeci się wskaźnik), uaktywniany jest minutnik powodujący, że wentylator zatrzyma się po 5 minutach (wskaźnik miga). Przycisk E: uaktywnia pracę wentylatora z czwartą prędkością (odpowiedni wskaźnik świeci się); po naciśnięciu przycisku po raz drugi (gdy świeci się wskaźnik), uaktywniany jest minutnik powodujący, że wentylator zatrzyma się po 5 minutach (wskaźnik miga). P1 Włącza i wyłącza oświetlenie P2 MIN i MAX intensywność światła P3 Naciśnięcie przy wyłączonym wentylatorze nie powoduje żadnych skutków. Naciśnięcie przy włączonym wentylatorze zmniejsza prędkość do zatrzymania. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy gdy wentylator pracuje, wyłącza wentylator równocześnie zapamiętując prędkość. P4 Naciśnięcie przy wyłączonym wentylatorze włącza wentylator, który pracuje z prędkością zapamiętaną przy wyłączaniu lub z pierwszą prędkością. Naciśnięcie przy działającym wentylatorze zwiększa prędkość jego pracy. L1 Prezentuje aktualną prędkość (Kolor Zielony). P5 Przy wyłączonym wentylatorze zeruje licznik czasu pracy filtra. UWAGA: Stan licznika filtra pamiętany jest nawet przy odłączeniu od zasilania. Przy działającym wentylatorze uruchamia MINUT- NIK 5 minut. L2 Kolor Czerwony: wskaźnik świeci się stale - 30 godzin pracy, wskaźnik miga godzin pracy; przy wyłączonym silniku, gdy wskaźnik świeci się stałe lub miga P5 zerowanie wskaźnika pracy filtra. 2) Kolor zielony, migający MINUTNIK 5 minut ALARM O STANIE FILTRA: Po 30 godzinach pracy od zerowania dioda LED L2 zaczyna świecić się kolorem CZERWONYM. Wska- CSDH 917 6

7 zuje ona konieczność oczyszczenie filtra przeciw tłuszczowego. Po 120 godzinach pracy, dioda LED L2 miga kolorem CZERWONYM; Wskazuje na konieczność oczyszczenia filtra przeciw tłuszczowego oraz wymianę filtra węglowego. Po oczyszczeniu filtra przeciw tłuszczowego (i/lub wymianie filtrów węglowych) należy wyzerować licznik (RESET) naciskając w czasie świecenia się wskazania alarmu przycisk P5. Filtry przeciwtłuszczowe: w celu wyjęcia filtra należy nacisnąć go w miejscu uchwytu i obniżyć (Rys. 3). Filtr należy umyć w neutralnym detergencie. Jeżeli nabyty model posiada regulatory prezentowane na Rysunku 14, filtry przeciwtłuszczowe należy myć co około 2 miesiące zależnie od użytkowania. Jeżeli nabyty model posiada regulatory prezentowane na Rysunkach 15, 16 i 17, filtry tłuszczu należy myć w momencie pojawienia się alarmu (patrz rozdział poświęcony regulatorom). 18 ruchu wskazówek zegara. Przepaloną żarówkę należy wymienić na nową tego samego typu. Rys. 19: w celu wymiany lamp halogenowych należy otworzyć pokrywę, obniżając ją i wysuwając z odpowiednich otworów. Przepaloną żarówkę należy wymienić na nową tego samego typu. 19 Rys. 20: jeżeli okap posiada oświetlenie tego samego typu co prezentowane na rysunku 20, to w celu wymiany przepalonej żarówki należy usunąć filtr przeciwtłuszczowy, wyjąć przepaloną żarówkę zastąpić nową, tego samego typu. 20 Wymiana filtra węglowego: filtr ten używany jest wyłącznie w przypadku pracy okapu w cyklu recyrkulacji powietrza i wówczas należy go okresowo wymieniać. Najpierw należy zdjąć metalowy filtr przeciwtłuszczowy. W tym celu należy pchnąć do wewnątrz uchwyt filtra (Rys. 13) i wyjąć z obudowy wkłady filtru węglowego. W ich miejsce należy umieścić nowe wkłady tego samego typu. Jeżeli nabyty model posiada regulatory prezentowane na Rysunku 14, filtry węglowe należy wymieniać, co około 6 miesięcy, zależnie od użytkowania. Jeżeli nabyty model posiada regulatory prezentowane na Rysunkach 15, 16 i 17, to filtry węglowe należy wymienić w momencie pojawienia się alarmu (patrz rozdział poświęcony regulatorom). Oświetlenie: Zależnie od nabytego modelu, patrz Rys. 18, Rys. 19 lub Rys. 20. Rys. 18: w celu wymiany lamp halogenowych należy je obrócić w kierunku odwrotnym do kierunku 7 CSDH 917

8 CSDH CANDY POLSKA Sp. z o.o. Ul. Poleczki Warszawa

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania Renovent HR Medium/Large

Instrukcja instalowania Renovent HR Medium/Large Instrukcja instalowania Renovent HR Medium/Large Instrukcja instalowania Urządzenie do odzysku ciepła Renovent HR Medium/Large PROSIMY PRZECHOWYWAĆ PRZY URZĄDZENIU ASK ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwo osób; integralność samochodu; ochrona środowiska.

bezpieczeństwo osób; integralność samochodu; ochrona środowiska. F I A T 5 0 0 I N S T R U K C J A O B S U G I Szanowni Klienci, Dziękujemy za wybór marki Fiat i gratulujemy nowego samochodu. Opracowaliśmy niniejszą instrukcję, aby umożliwić nabywcy poznanie w pełni

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski NISSAN ALMERA Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA Dane o oryginale: Etudes & Documentation de la Revue Technique automobile Nissan Almera

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Instrukcja montażu Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Zatrzymaj podręcznik do przyszłego korzystania www.ekoklima.com.pl

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r.

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r. SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU marzec 2011 r. montaz.indd 1 2011-03-30 12:38:17 Przed instalacją i użytkowaniem klimatyzatora prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zalecanymi środkami

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo