Formularz doboru separatorów substancji ropopochodnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz doboru separatorów substancji ropopochodnych"

Transkrypt

1 separatorów substancji ropopochodnych Dobór separatorów substancji ropopochodnych według PN EN 858 Do: Firma KESSEL Sp. z o.o. ul. Bardzka Wrocław Faks: Adres Nazwa:... Ulica:... Kod/miejscowość:... Telefon:... Faks:... Dane ogólne Inwestycja/adresy Obiekt/miejsce zabudowy Inwestor Projektant Wykonawca Wskazówki Informacje zebrano na podstawie: rozmowy telefonicznej z... spotkania z... Informacje dodatkowe: 4.0 S info 27

2 separatorów substancji ropopochodnych 1. Miejsca odpływu ścieków 1.1. Warsztaty samochodowe i zakłady podobne Powierzchnie otwarte (można zakreślić kilka) Stacja benzynowa niezadaszona / częściowo zadaszona Parkingi dla pojazdów powypadkowych Inne powierzchnie, np. parkingi, jezdnie. Myjnia na wolnym powietrzu dla samochodów osobowych dla samochodów ciężarowych autobusów... Myjnie samoobsługowe... boksy myjni z centralnym /bez niego, ilość lanc... szt. mycie tylko karoserii Myjnia karoserii, silnika, podwozia urządzeniem wysokociśn. wodą gorącą ręcznie wodą zimną szybkie oddzielanie (bez węglowodorów, ph neutralne, mało środków powierzchniowo czynnych) Warsztaty, hale myjni/konserwacji (można zakreślić kilka) emulgujące (zawierajace węglowodory, alkaliczne, zawierajace środki powierzchniowo czynne) Maszynowe czyszczenie pojazdów (urządzenia ze szczotkami/urządzenia portalowe, trasy myjące) z obiegiem ścieków bez obiegu ścieków dla samochodów osobowych dla samochodów ciężarowych autobusów... Mycie: karoseria podwozie z dodatkowym Powierzchnia pojazdu/karoseria Parkingi Recykling pojazdów, złomowisko składowisko wiórów Stacje przelewowe, dystrybutory Zużycie wody: maks... litrów/dzień (wg licznika wody) 1.2. Pozostałe Mycie silnika W przypadku kombinacji z, myjką i wodą gorącą powstają stabilne emulsje. Patrz punkt 2. Mycie częściowe, duże części np. silniki, skrzynie biegów system zamknięty, oddzielne usuwanie ścieków wodą gorącą ręcznie Garaż bez konserwacji/mycia pojazdów Koszary Stacje transformatorowe wodą zimną szybkie oddzielanie (bez węglowodorów, ph neutralne, mało środków powierzchniowo czynnych) emulgujące (zawierające węglowodory, alkaliczne, zawierające środki powierzchniowo czynne) Dekonserwacja pojazdów użytkowych ok.... pojazdów/tydzień oddzielne stanowisko do usuwania konserwacji z własnym odprowadzaniem ścieków (obieg, system zamknięty) wodą gorącą inne procedury, prosimy podać:... Czyszczenie podłóg hal czyszczenie na sucho system zaknięty czyszczenie na mokro bez składowiska wiórów S info

3 separatorów substancji ropopochodnych 2. Substancje w ściekach 2.1. Osady Udział ściekach: mały średni duży Wskazówki patrz punkt 6: osadniki 2.2. Substancje ropopochodne Jakie?... Gęstość (ciężar właściwy):... g/cm Środek czyszczący Zasadniczo szybkoschnące środki czyszczące (bez węglowodorów, ph neutralne, o małej zawartości substancji powierzchniowo czynnych) powinny być używane w najniższej koncentracji użytkowej. Chlorowęglowodory (CKW) są w tych środkach czyszczących zabronione. W sytuacjach budzących wątpliwości należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie od dostawcy Emulsje Trwałe emulsje nie mogą być doprowadzane do separatorów cieczy lekkich. Trwałe emulsje powstają w wyniku np. niefachowego zastosowania urządzeń wysokociśnieniowych, m.in. jeśli preparat myjący jest natryskiwany wodą pod ciśnieniem bezpośrednio przez lancę myjki wysokociśnieniowej na powierzchnie powleczoną olejem. Jeśli używanych jest kilka środków czyszczących, muszą one wykazywać wzajemną tolerację (wątpliwości wyjaśnić z dostawcą). Emulsje powinny być doprowadzane np. do urządzeń oddzielających. Przed tymi urządzeniami w celu wstępnego oczyszczania i w celach przemysłowych z reguły podłączane są urządzenia separujące wymiarowane wg PN EN 858, doprowadzanie cieczy do urządzeń oddzielających odbywa się za pomocą pompy zbiornika magazynującego. Czy w ściekach są trwałe emulsje? tak nie 3. Odprowadzanie ścieków 3.1. Doprowadzanie do: Kanalizacji sanitarnej/mieszanej Kanalizacji deszczowej Wód powierzchn. Własnej, zakładowej małej oczyszczalni ścieków 3.2. Warunki odprowadzania/wartości graniczne Separator grawitacyjny według PN EN 858, klasa II Separator koalescencyjny według DIN EN 858, klasa I... mg/l węglowodory w odpływie, mierzone według DIN 38409, część S info 29

4 separatorów substancji ropopochodnych 4 Dobór wielkości 4.1. Odpływ wody deszczowej Qr Natężenie deszczu * l/(s x ha) Odpływ wody deszczowej l/s przy 100 m m m 2 1,5 4,5 7,5 2,0 6,0 10,0 3,0 9,0 15,0 * w razie potrzeby informacje można otrzymać we właściwych instytucjach; wartość nie może być niższa niż 150 l/(s x ha). 800 m 2 12,0 16,0 24,0 Natężenie deszczu =... l/(s x ha) Powierzchnia odwadniana 1 =... m 2 Powierzchnia odwadniana 2 =... m 2 Powierzchnia odwadniana 3 =... m 2 Wzór:... m Qr = 2 x... l/(s x ha) = l/s Suma =... m Odpływ wody brudnej Qs Qs1: Zawory czerpalne kurkowe/punkty czerpania Zawory czerpalne, do których podłączone są urządzenia wysokociśnieniowe zgodnie z Qs3 nie są uwzględniane.... szt. DN 15 (R 1/2) po 0,5 l/s =... l/s... szt. DN 20 (R 3/4) po 1,0 l/s =... l/s... szt. DN 25 (R 1) pa 1,7 l/s =... l/s suma Qs1:... l/s Qs2: Automatyczne myjnie samochodowe / linie myjące Qs3: Wysokociśnieniowe urządzenia myjące - Pojedyncze urządzenie: 2 l/s - Większa liczba urządzeń: 1. Urządzenie 2 l/s, każde następne 1 l/s - Urządzenie pojedyncze w połączeniu z myjnią automatyczną: 1 l/s... szt. suma Qs3:... l/s suma Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 = Qs... l/s... szt. po 2 l/s suma Qs2:... l/s Jeśli lokalne władze nie wymagają innego doboru wielkości, wówczas ustalenie wielkości nominalnej odpływu wody brudnej Qs należy podwoić: 2 Qs =... l/s 4.3. Odpływ wody deszczowej i brudnej Jeśli woda deszczowa i woda brudna będzie odprowadzana z powierzchni zewnętrznych do wspólnego separatora i jeśli nie należy oczekiwać jednoczesnego napływu obu cieczy, wówczas dobór wielkości może się odbyć oddzielnie dla wody deszczowej i wody brudnej, Jednoczesny napływ: tak 4.4. Współczynnik gęstości fd Gęstość subst. ropopoch. g/cm 2 Współczynnik gęstości DIN 1999, część 2 B do 0,85 do 0,90 do 0,95 nie Wskazówki: Dla stacji benzynowych i myjni dla samochodów osobowych i autobusów w normalnym przypadku przyjmuje się fd = 1. Przy większym napływie subst. ropopoch. zaleca się połączenie S B K przy czym większa z tych wartości jest miarodajna dla doboru separatora. Współczynnik gęstości DIN 1999, część 6 K B K 1 1, W przypadku urządzeń z komponenetami S B K czynnik gęstości zarówno dla B jak i dla K niezależnie od gęstości substancji ropopochodnej przyjąć jako 1. S info

5 separatorów cieczy lekkich 5. Oznaczanie wielkości nominalnej separatora 5.1. Wzór obliczeniowy Wielkość nominalna (NS) = (Q r + 2 Q s) x f d Wybrana wielkość nominalna = ( ) x... NS... = Ilość zatrzymanych substancji ropopochodnych Może ona mieć wpływ na częstotliwość opróżniania. Odseparowane substancje ropopochodne podlegają przepisom o odpadach, należy tu przestrzegać postanowień odpowiednich władz. Także w przypadku ewentualnych zakłóceń - np. przy stacjach transformatorowych - należy sprawdzać jaka ilość substancji ropopochodnych może wypłynąć, wzgl. jaka musi być zatrzymywana w separatorze. Wymagana objętość zatrzymywana... l 6. Ustalenie pojemności osadnika oleju Przed separatorem powinien być włączony wystarczająco duży osadnik. Przy myjniach samochodowych automatycznych wielkość osadnika musi zgodnie z PN EN 856 wykazywać przynajmniej 5000 l. W automatycznych myjniach taśmowych zleca się często, aby woda krążyła w obiegu zamkniętym. Pojemnośc osadnika według DIN EN 858: Klasyfikacja - osadnik oleju pojemność l mały: = 100 x NS * dla wielkości nominalnej NS < 10, wyjątek stanowią zadaszone parkingi Całkowitą pojemność można podzielić na więcej osadników. Niedozwolony jest osadnik, do którego odpływ jest od góry, np. poprzez pokrywy z rusztem. Napływ osadów, np. przy - ściekach procesowych ze zdefiniowanymi małymi ilościami osadów - wszystkich powierzchniach odpływu wody deszczowej, na których nie odbywa się ścieranie nawierzchni jezdni ani zanieczyszczenie przez ruch uliczny lub podobne czynniki np. niecki wyłapujące w miejscach tankowania średni: = 200 x NS * minimalna objętość osadnika 600 l duży: = 300 x NS * Wymagana wielkość: ok.... l - stacje paliw, myjnie samochodowe ręczne, mycie częściowe - stanowiska mycia autobusów - ścieki z warsztatów naprawczych - zakłady zasilania w energię, fabryki maszyn - myjnie dla pojazdów budowlanych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych - stanowiska mycia ciężarówek - automatyczne myjnie samochodowe, np. linie myjące (minimalna pojemność osadnika 5000 l) * W celu ustalenia pojemności osadnika oleju można użyć jako NS wzoru wymiarowania zgodnie z 5.1. bez współczynnika gęstość fd. 4.0 S info 31

6 separatorów substancji ropopochodnych 7. Wykonanie separatora 7.1. Pokrywy Separatory należy w miarę możliwości umieszczać poza powierzchniami jezdnymi. Urządzenie musi być dostępne w celu opróżniania i konserwacji. Zabudowa w powierzchniach jezdnych; klasa pokryw według PN EN 124 / DIN 1229: A15 B 125 D 400 Wymiar: Ø 600 Zabudowa poza powierzchniami jezdnymi, studzienki konserwacyjne ponad powierzchnią terenu; pokrywy ze stali nierdzewnej Głębokość zabudowy T Należy mieć na uwadze lokalną głębokość przemarzania. Wymiar T, od gruntu do dolnej krawędzi rury dopływowej separatora, ok.... mm Osprzęt Przedłużki do podniesienia powyżej standardowej wysokości zabudowy T oferta po stronie budowlanej Studzienka do pobierania próbek oferta po stronie budowlanej Urządzenie alarmowe typ... Separator dla większej ilości substancji ropopochodnych; żądana ilość zatrzymywana: ok.... l 8. Wybrany system i zalecany separator S B P Osadnik / separator grawitacyjny / studzienka do pobierania próbek według normy PN EN 858 S K P Osadnik / separator koalescencyjny / studzienka do pobierania próbek według normy PN EN 858 Pozwolenia od właściwych organów Miejscowość, data... Wnioskodawca Miejscowość, data... Podpis... Podpis... S info

Separator cieczy lekkich KESSEL

Separator cieczy lekkich KESSEL Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji Separator cieczy lekkich KESSEL według euronormy EN 858 z polietylenu NS 3-15 Separator substancji ropopochodnych KESSEL Separator koalescencyjny KESSEL NS 3-15

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o ochronie przeciwzalewowej. Informacje ogólne o zaworach zwrotnych. Kryteria wyboru i możliwości zabudowy

Informacje ogólne o ochronie przeciwzalewowej. Informacje ogólne o zaworach zwrotnych. Kryteria wyboru i możliwości zabudowy Urządzenia przeciwzalewowe Informacje ogólne o ochronie przeciwzalewowej 4 20 Ochrona przed przepływem zwrotnym Informacje ogólne o zaworach zwrotnych 21 23 Kryteria wyboru i możliwości zabudowy 24 30

Bardziej szczegółowo

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX Instrukcja zabudowy, obsługi I konserwacji Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX do ścieków zawierających fekalia do zabudowy w ziemi Zalety produktu Prosty i szybki montaż dzięki małej masie

Bardziej szczegółowo

JANA III III PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE

JANA III III PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Część I Podczyszczanie

Część I Podczyszczanie EPIC B524, J3412, X725 styczeń 2013 Systemy do zagospodarowania wód deszczowych Część I Podczyszczanie Osadniki wirowe i separatory piasku Separatory substancji ropopochodnych Metody doboru urządzeń Osprzęt

Bardziej szczegółowo

ACO Separatory. Nowość 2013. Separatory tłuszczu Separatory do zabudowy w gruncie Separatory wolnostojące. ACO Katalog Produktów

ACO Separatory. Nowość 2013. Separatory tłuszczu Separatory do zabudowy w gruncie Separatory wolnostojące. ACO Katalog Produktów ACO ACO Katalog Produktów Nowość 2013 tłuszczu do zabudowy w gruncie wolnostojące Grupa ACO. Rodzina, której możesz zaufać AC0. Przyszłość odwodnień. Grupa ACO ACO w Polsce ACO jest liderem w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji.

Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji. Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji. rubriken Przybliżony sposób postępowania przy wykonywaniu obliczeń dla instalacji ściekowych z uwzględnieniem wytycznych normatywnych. PN EN 12056

Bardziej szczegółowo

Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F. Bez kropli ryzyka

Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F. Bez kropli ryzyka Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS-F Bez kropli ryzyka Separatory do oddzielania t³uszczów roœlinnych i zwierzêcych AWAS - F Zwierzęce i roślinne tłuszcze oraz oleje uważa

Bardziej szczegółowo

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz. Zakres karty wynika z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP... 3 1. Cel i zakres raportu... 3 1.1. Cel raportu... 3 1.2. Zakres raportu... 3 2. Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA... 4

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y C Z Y S Z C Z A C E. Myjnie Samochodowe

S Y S T E M Y C Z Y S Z C Z A C E. Myjnie Samochodowe S Y S T E M Y C Z Y S Z C Z A C E Myjnie Samochodowe www.cih.com.pl Poznański Lider Przedsiębiorczości Polska Izba Gospodarcza Czystości CIH Systemy Czyszczące ul. Grunwaldzka 399 60-173 Poznań, Poland

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny

OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym II. Operat wodnoprawny CZĘŚĆ OPISOWA: 1.Wstęp. 1.1.Cel opracowania. 1.2.Inwestor Podmiot ubiegający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie Inwestor : Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin (ST 2)

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Państwa korzyści: Instalacja krok po kroku przedstawiona na ilustracjach Od strony 29 Prosta konstrukcja Niewiele elementów, szybki montaż 6 720 808 717

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Wymagania techniczne i ekologiczne dla stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

gromadzenia wody deszczowej

gromadzenia wody deszczowej Wysokiej jakości systemy gromadzenia wody deszczowej Ciesz się z oszczędności! Unikalne i proste rozwiązania. Mądre korzystanie z wody Ekologiczne wykorzystanie deszczówki Powody, dla których należy wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA Instalacji kanalizacji zewnętrznej z PVC-U Instalacji kanalizacji wewnętrznej z PP Instalacji sieci wodociągowych z PVC-U POLIPLAST Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica Spalice

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW KANALIZACJA 1

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW KANALIZACJA 1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW KANALIZACJA 1 Wykłady opracowane na podstawie podręcznika: A. Kotowski: Podstawy

Bardziej szczegółowo

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Worldwide HUBER SE jest znanym na całym świecie przedsiębiorstwem, działającym

Bardziej szczegółowo

Igol Boiler. Instrukcja Obsługi

Igol Boiler. Instrukcja Obsługi IM-PP11-01 PL Issue 2 IGOL STEAM Wytwornica pary z wymuszonym obiegiem Igol Boiler Instrukcja Obsługi IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14 1 Spis treści 1 DANE TECHNICZNE 3 2 BEZPIECZEŃSTWO 4 3 INSTALACJA 5 3.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo

2/2011. O Bluetooth. Sprawdź, co potrafią nowe analizatory testo 330 LU. więcej informacji na www.testo.com.pl PRZEPŁYWOWE OGRZEWANIE WODY

2/2011. O Bluetooth. Sprawdź, co potrafią nowe analizatory testo 330 LU. więcej informacji na www.testo.com.pl PRZEPŁYWOWE OGRZEWANIE WODY 22011 Nr ind. 356425 PRZEPŁYWOWE OGRZEWANIE WODY CZYSZCZENIE INSTALACJI I ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE www.polskiinstalator.com.pl Patronat Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyza,Ą

Bardziej szczegółowo