BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO"

Transkrypt

1 Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący Anna Czerniszewska prof. Marcin Kamiński Dorota Maciejko prof. Ryszard Nycz Małgorzata Szelachowska Redaktor Anna Knapińska Redakcja Warszawa al. Niepodległości 188 b tel.: (22) fax: (22) Współpraca: Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS Projekt okładki: Barbara Kuropiejska-Przybyszewska Skład i łamanie: Mirosław Kurek Druk: Ofi cyna Drukarska J. Chmielewski Nakład: 1500 egz. Zamówienia na prenumeratę można przesyłać pod adresem redakcji, faksem lub mailem: Cena prenumeraty (10 numerów) wynosi 60 zł. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Nr 10/149 PAŹDZIERNIK 2009 Nr 10/149 PAŹDZIERNIK 2009 W NUMERZE INFORMACJE: Kronika Brytyjsko-polski program dla młodych naukowców Online Educa w Berlinie NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO: Informatyczni wirtuozi nagrody im. Witolda Lipskiego Anna Knapińska Sukces młodych fi zyków Anna Knapińska Szkolnictwo wyższe po roku IV Kongres Obywatelski Michał Miąskiewicz Powrót Kolumba. Raport o mobilności młodych naukowców Anna Knapińska VADEMECUM: Zarządzanie własnością intelektualną zalecenia Komisji Europejskiej FORUM: Z problemów e-learningu prof. Ryszard Tadeusiewicz Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie dr Anna Supruniuk, dr Mirosław Supruniuk Czy humanistyka jest jeszcze potrzebna? Debata inaugurująca XIII Festiwal Nauki część I

2 INFORMACJE Kronika SALON MATURZYSTÓW W dniach 7 29 września w największych ośrodkach akademickich gościł Salon Maturzystów Perspektywy 2009, największa w Polsce kampania informacyjna dla młodzieży. Salon odwiedziło ponad 210 tys. maturzystów oraz kilka tysięcy nauczycieli i dyrektorów szkół. Ofertę zaprezentowało ponad 400 krajowych szkół wyższych. Honorowym patronem Salonu była minister nauki i szkolnictwa wyższego. Prof. Barbara Kudrycka uczestniczyła w warszawskiej inauguracji Salonu Maturzystów w Politechnice Warszawskiej. Odwiedziła stoisko MNiSW, które promowało studia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Z pełną listą atrakcyjnych kierunków inżynierskich licealiści mogli zapoznać się także w Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Gliwicach i Białymstoku. Uczniowie uczestniczyli w seminariach o znaczeniu tych dziedzin dla gospodarki, zapotrzebowaniu na specjalistów i możliwości rozwoju po studiach. Spotkania przygotował resort nauki wspólnie z uczelniami. Salon zorganizowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy przy współudziale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych. NOWY ROK W KRAKOWIE 1 października minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wzięła udział w rozpoczęciu 646. roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas inaugurującej mszy homilię do krakowskiego środowiska uniwersyteckiego wygłosił kardynał Stanisław Dziwisz. Potem minister nauki, rektor UJ prof. Karol Musioł i wykładowcy przeszli w tradycyjnym orszaku profesorskim spod Collegium Maius do Auditorium Maximum. Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło olbrzymią szansę na skokowy rozwój i poprawę jakości naszych pracowni dydaktycznych i naukowych. Wszystkie uczelnie zajęte są absorpcją europejskich funduszy przeznaczonych na rozwój szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce mówił prof. Musioł. Natomiast prof. Kudrycka podkreśliła: W dzisiejszych czasach to właśnie takie uniwersytety muszą oświetlać i wskazywać drogę tym wszystkim uczelniom, które swej liczebności nie potrafiły przekuć w jakość. Jesteście najlepszą uczelnią w Polsce, pomóżcie wytyczyć kierunek, w którym powinno iść szkolnictwo wyższe. Minister nauki zadeklarowała, że w styczniu 2010 roku rząd uruchomi Wirtualną 2

3 Bibliotekę Nauki, dzięki której duże i małe ośrodki naukowe i badawcze, wszyscy uczeni i studenci zyskają równy dostęp do światowych zasobów informacji naukowej. Biblioteka kosztować będzie 170 mln zł. DELEGACJA NOWEJ ZELANDII 7 października podsekretarz stanu w MNiSW prof. Jerzy Szwed przyjął delegację Nowej Zelandii z ambasador Nowej Zelandii w Polsce Penelope Jane Ridings, radcą do spraw nauki w Przedstawicielstwie Nowej Zelandii przy Unii Europejskiej w Brukseli Karlą Falloon oraz drugim sekretarzem ambasady Felicity Brown. Podczas spotkania dyskutowano o możliwości współdziałania w ramach umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii. Obecnie trwają prace nad dokumentem umożliwiającym realizację projektów naukowych w dziedzinach uznanych za priorytetowe. Może on w znacznym stopniu przyczynić się do intensyfikacji współpracy polskich i nowozelandzkich badaczy. IV KONGRES OBYWATELSKI 17 października w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się IV Kongres Obywatelski, organizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres zgromadził około tysiąca osób zainteresowanych otwartą debatą publiczną. Udział w nim, przede wszystkim w jednej z dyskusji tematycznych pod tytułem Jakie szkolnictwo wyższe do roku 2030? wzięła także minister nauki i szkolnictwa wyższego. Debatę prezentujemy szerzej na stronie 14. O REFORMIE UCZELNI W dniach października w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie trwało posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z udziałem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Spojrzenie na reformę szkolnictwa wyższego jest coraz bardziej zbieżne z wizją ministerstwa podsumowała dwudniowe obrady przewodnicząca Konferencji prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Prof. Kudrycka podkreśliła, że w założeniach do nowelizacji resort uwzględnił 80 proc. propozycji KRASP. Myślę, że rektorzy uczelni niepublicznych są bardziej zawiedzeni naszą koncepcją zmian niż rektorzy uczelni publicznych. Konsensus, który staraliśmy się wypracować nie tylko z rektorami, ale też ze studentami, doktorantami i nauczycielami akademickimi, jest w tej chwili najlepszy z możliwych oceniła. Minister nauki wyraziła zadowolenie, że proponowane zmiany spotkały się z akceptacją rektorów szkół publicznych, bo wydaje się, że w większości są one adresowane do tych właśnie uczelni : Tam, gdzie przekazywane są fundusze publiczne, państwo powinno oddziaływać regulacyjnie. Zdaniem prof. Kudryckiej nowe regulacje powinny wejść w życie od następnego roku akademickiego, a najpóźniej w roku Reforma szkolnictwa wyższego przewiduje m.in., że przy wzroście gospodarczym powyżej 2,5 proc. nadwyżka pieniędzy ponad dotychczasowy poziom finansowania szkolnictwa przekazywana będzie na tzw. fundusz projakościowy. Finansowane będą z niego np. wzorcowe kierunki studiów, które otrzymają wyróżniającą ocenę komisji akredytacyjnej, stypendia dla najlepszych doktorantów czy studia doktoranckie w uczelniach niepublicznych. NAGRODY MINISTRA 22 października minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wręczyła nagrody dla wybitnych polskich INFORMACJE Nr 10/149 PAŹDZIERNIK

4 INFORMACJE uczonych. Tegoroczni laureaci to: prof. Bogdan Marciniec z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (badania na rzecz rozwoju nauki), prof. Roman Kaliszan z Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (badania na rzecz rozwoju społeczeństwa) i prof. Romuald Będziński z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej (badania na rzecz rozwoju gospodarki). Nagrody przyznano po raz czwarty. Sylwetki laureatów przedstawimy w kolejnym numerze. REKTORZY Z KAZACHSTANU 26 października podsekretarz stanu w MNiSW prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek przyjęła rektorów i prorektorów uczelni z Kazachstanu. Przebywali oni w Polsce z wizytą studyjną, której celem było bliższe poznanie ośrodków akademickich w Polsce i nawiązanie bezpośrednich kontaktów. Delegacja spotkała się z przedstawicielami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Państwowej Komisji Akredytacyjnej; odwiedziła uczelnie w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. REFORMA PRZYJĘTA 28 października Rada Ministrów przyjęła założenia reformy szkolnictwa wyższego. Główne koncepcje to: większe pieniądze dla najlepszych uczelni (finansowanie uczelni oparte na efektach pracy naukowej, większa część środków rozdzielana w drodze konkursów, finansowanie jednostek o statusie Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego z funduszu projakościowego); większa autonomia szkół wyższych (samodzielne otwieranie nowych kierunków studiów przez uczelnie nadające habilitacje, łatwiejsze gospodarowanie majątkiem, większe powiązanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym); prostsza kariera naukowa (przejrzyste procedury konkursowe na stanowiska w uczelniach i większe otwarcie na badaczy z zagranicy, zmiana zasad uzyskiwania stopnia doktora, krótsza procedura habilitacyjna, zmiana zasad nadawania tytułu profesora); przejrzystość na uczelniach (możliwość zatrudniania pracowników naukowych maksymalnie na dwóch etatach, zakaz podległości służbowej grożącej stronniczymi decyzjami); bezpłatny drugi kierunek studiów tylko dla najzdolniejszych oraz większa pomoc dla studentów (zmiana zasad przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom, podniesienie progów dochodowych związanych ze stypendium socjalnym, katalog bezpłatnych usług dla wszystkich studentów uczelni państwowych i niepublicznych). Nowe prawo może wejść w życie już w roku akademickim 2010/

5 Brytyjsko-polski program dla młodych naukowców The British-Polish Young Scientists Programme powstał w 2003 roku. Wspólnie finansują go i zarządzają nim British Council oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem jest wspieranie wspólnych badań, a przede wszystkim zapewnienie młodym naukowcom z Polski i Wielkiej Brytanii możliwości poszerzania wiedzy i przeprowadzania badań. INFORMACJE Program umożliwia polskim uczestnikom złożenie jednej lub kilku wizyt badawczych w instytucjach partnerskich w Wielkiej Brytanii, a uczestnikom brytyjskim w Polsce. Wnioski mogą składać młodzi naukowcy specjalizujący się w naukach matematycznoprzyrodniczych, stosowanych i społecznych. Przyjmowane będą wnioski z każdej dziedziny tych dyscyplin, jak również podejmujące tematykę etyki w nauce oraz powszechnego jej rozumienia. Kandydaci powinni być doktorantami lub pracownikami naukowymi, którzy uzyskali stopień doktora do pięciu lat przed złożeniem wniosku. WYMOGI FORMALNE British Council i MNiSW przewidują przyznanie około 30 grantów w roku Wnioskodawcy muszą opracować harmonogram działań na każdy rok kalendarzowy. Wizyty muszą odbyć się w ciągu dwóch lat od uzyskania potwierdzenia przyznania grantu. Wnioski mogą obejmować każdy obszar nauk matematyczno-przyrodniczych i stosowanych, w szczególności objęty 7. Programem Ramowym, z nauk społecznych zaś muszą dotyczyć obszarów finansowanych przez Brytyjską Radę Badań Gospodarczych i Społecznych (UK Economic and Social Research Council). Także wnioski łączone z nauk matematyczno-społecznych kwalifikują się do programu. Nie kwalifikują się natomiast badania z nauk humanistycznych. Należy uzupełnić wszystkie części formularza zgłoszeniowego; formularze niekompletne nie będą rozpatrywane. Wnioski trzeba wypełniać po angielsku, a nazwy i adresy polskich instytucji podać w obu wersjach językowych. Wizyty wahadłowe naukowców polskich w Wielkiej Brytanii i naukowców brytyjskich w Polsce (z jednego projektu) wymagają złożenia dwóch odrębnych wniosków, zarówno przez stronę brytyjską, jak i polską. ZASADY FINANSOWANIA Granty pokrywają jedynie koszty podróży i utrzymania. Nie pokrywają kosztów czesnego, kosztów bieżących, sprzętu, materiałów i innych wydatków; nie są udzielane na zasadzie stypendiów i w celu opłacenia udziału w konferencjach. Maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu w roku 2010 będzie w normalnych warunkach wynosił 2,5 tys. funtów i powinien pokryć wizyty w instytucjach partnerskich o łącznej długości nieprzekraczającej dwóch miesięcy. Ostatnia wizyta powinna zostać zakończona do 31 stycznia 2011 roku (projekty jednoroczne) lub do 31 stycznia 2012 roku (projekty dwuletnie). Nr 10/149 PAŹDZIERNIK

6 INFORMACJE British Council pokrywa koszty międzynarodowych podróży brytyjskich naukowców i koszty utrzymania polskich badaczy podczas pobytu w Wielkiej Brytanii (w funtach). Przyznane fundusze będą przekazane przelewem do brytyjskich instytucji przyjmujących Polaków. Instytucja macierzysta polskich uczestników projektu pokrywa koszty międzynarodowych podróży polskich naukowców i koszty utrzymania brytyjskich badaczy podczas pobytu w Polsce (w złotówkach; wykorzystując fundusze statutowe przyznawane wszystkim jednostkom przez MNiSW). Wnioskodawcy powinni upewnić się, że fundusze na pokrycie kosztów przejazdu do wysokości sugerowanej w tabeli poniżej (dla polskich uczestników) lub koszty utrzymania według podanych stawek (dla brytyjskich naukowców przyjeżdżających do Polski) zostaną wypłacone przez instytucję polską w razie przyznania grantu. Granty dla wybranych projektów zostaną wypłacone w kwietniu lub na początku maja 2010 roku przez British Council. Podstawą systemu finansowania MNiSW będą działające już mechanizmy fundusze pochodzące z działalności statutowej. Rok rozliczeniowy zaczyna się 1 kwietnia 2010, a kończy 31 stycznia 2011 lub 31 stycznia 2012 (dla projektów dwuletnich). Dofinansowanie będzie wypłacane zgodnie z następującą tabelą: Wydatki na: Brytyjscy naukowcy Polscy naukowcy Podróże międzynarodowe Wyżywienie i zakwaterowanie Wyżywienie i zakwaterowanie w Londynie zł 1320 zł na tydzień 2640 zł na dwa tyg zł na trzy tyg. miesiąc 315 na tydzień 630 na dwa tyg. 750 na trzy tyg. miesiąc 347 na tydzień 693 na dwa tyg. 825 na trzy tyg. miesiąc Uczestnicy są odpowiedzialni za właściwe zarządzanie powierzonymi im środkami. PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW Wnioski (oryginał oraz jedna kopia) mogą być przesłane do British Council lub MNiSW (tylko do jednej z tych instytucji). Należy także przesłać kompletny wniosek pocztą elektroniczną do obu instytucji. Wnioski muszą zostać podpisane przez wnioskodawcę i zawierać oryginalne podpisy i pieczęcie w miejscach na to przeznaczonych, zarówno instytucji macierzystej, jak i przyjmującej. Do wniosku trzeba także załączyć oficjalne potwierdzenie przyjęcia przez instytucję goszczącą oraz dwa listy referencyjne (polecające). Wnioski bez podpisów lub z podpisami skopiowanymi czy przefaksowanymi nie będą brane pod uwagę. Dopuszcza się natomiast podpisy elektroniczne. Ostatecznym terminem składania wniosków na projekty rozpoczynające się w 2010 roku jest 30 listopada 2009 roku. Komisja oceniająca wnioski, składająca się z brytyjskich i polskich naukowców, zbierze się w lutym Wyniki konkursu będą ogłoszone możliwie szybko po podjęciu decyzji. Decyzja komisji jest ostateczna. KRYTERIA OCENY Wnioski będą oceniane według pięciu kryteriów: kompletność informacji zawartych w projekcie; zgodność i zasadność planu badań i propozycji przedstawionych do publikacji; potencjalna jakość badań przedstawionych w projekcie; zakres wsparcia udzielanego przez instytucję macierzystą i goszczącą; ogólny wpływ projektu na dalszy rozwój kariery naukowej wnioskodawcy. Projekty będą również oceniane pod 6

7 kątem ich przydatności do wspierania rozwoju gospodarczego i zmian przyczyniających się do tworzenia bogactwa lub poprawy w dziedzinie zdrowia i dobrobytu. To kryterium jednakże nie będzie stosowane wobec istotnych badań, których potencjalnego zastosowania w przyszłości nie można na obecnym etapie zaawansowania określić. Komisja uwzględni również wzajemne korzyści wypływające z potencjalnej, długoterminowej współpracy i możliwości wspierania projektu w przyszłości środkami pochodzącymi z innych źródeł. Wnioskodawców prosi się o uwzględnienie następujących zapisów: nie będą finansowani wnioskodawcy, którzy chcą jedynie napisać projekt badań, nawet jeśli dotyczyłby on dziedzin objętych 7. Programem Ramowym; wszystkie projekty muszą dotyczyć istotnych, nowych badań; preferowane będą projekty, których wyniki w przyszłości doprowadzą do kolejnych badań poza YSP, szczególnie jeśli dotyczyłyby one dziedzin objętych 7. Programem Ramowym; preferowane będą propozycje wymagające nawiązania nowej współpracy badawczej; dobry projekt to projekt dobry merytorycznie i przyczyniający się do powstania nowej współpracy lub istotnie wzmacniający współpracę istniejącą. MONITOROWANIE I EWALUACJA Wymogiem programu jest składanie co roku przez uczestników raportu z postępu prac, jak również raportu końcowego. Raporty te muszą zawierać: bilans wydatków; zestawienie wyjazdów, z uwzględnieniem miejsca i czasu trwania; zestawienie wszelkich oficjalnych publikacji będących w toku: złożonych, przyjętych lub opublikowanych, z pełnymi referencjami od recenzentów przy publikacji już wydanej oraz z tytułami czasopism, w których planowane publikacje mają się ukazać; opisanie nowo nawiązanych znajomości, relacji oraz współpracy zainicjowanej w efekcie uczestnictwa w programie; krótkie podsumowanie wyników projektu (nie więcej niż 500 słów); napisane językiem zrozumiałym dla zwykłych czytelników, zawierające wytłumaczenie specyficznej terminologii charakterystycznej dla danej dziedziny. Raport z przebiegu badań nie powinien zawierać szczegółów podjętych prac badawczych ani rutynowych wyników badań. Raporty muszą być sporządzone po angielsku, przekazane w formie elektronicznej (korespondencja innego rodzaju będzie dopuszczalna jedynie wyjątkowo); sporządzone zgodnie z formularzem raportu (report form) dostępnym na stronie Należy wypełnić wszystkie części formularza. W grantach na 2010 rok pierwszy raport dotyczący postępów lub raport końcowy (w projektach jednorocznych) musi zostać złożony do 15 stycznia 2011 roku, a kolejny do 15 stycznia następnego roku. Komisja przeanalizuje złożone raporty, a niemożność udokumentowania oczekiwanego postępu w pracach doprowadzi do przerwania finansowania. W kontynuacji projektu, po obligatoryjnej dacie złożenia raportu (15 stycznia 2011) uczestnicy są zobowiązani do przedłożenia cząstkowego raportu o postępie badań do tego terminu oraz końcowego raportu po ukończeniu projektu. Niedostarczenie raportu końcowego doprowadzi do wykluczenia uczestnika INFORMACJE Nr 10/149 PAŹDZIERNIK

8 INFORMACJE z przyszłych grantów fundowanych przez MNiSW i British Council. Po zakończeniu projektu kandydaci wyróżnieni grantem zobowiązani są przedstawić wyniki przeprowadzonych badań w renomowanym czasopiśmie naukowym. Zgłoszenie powinno również zawierać informację o sposobie, w jaki szersza, nienależąca do kręgów specjalistycznych, opinia publiczna zostanie zapoznana z wynikami badań (jeśli nie odnosi się to do projektu, należy to jasno napisać we wniosku). UBEZPIECZENIE INFORMACJE Bliższych informacji udzielają: Mariola Ambroziak, British Council, Projects and Partnerships Manager al. Jerozolimskie 59, Warszawa tel ; fax ; Kaja Naszarkowska, British Council, Projects & Partnerships Co-ordinator al. Jerozolimskie 59; Warszawa tel ; fax ; British Council i MNiSW nie zapewniają ubezpieczenia osób indywidualnych ani też własności związanej z grantem. Z uwagi na powyższe, nie mogą brać odpowiedzialności za zaspokajanie roszczeń będących wynikiem działań prowadzonych w ramach grantu. Wojciech Dziedzic, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej ul. Wspólna 1/3, Warszawa tel ; fax ; Online Educa w Berlinie Piętnasta edycja konferencji poświęcona, jak zawsze, problematyce e-edukacji, odbędzie się w dniach 2 4 grudnia br. Na ten szczególny światowy zjazd przyjeżdża rokrocznie coraz większa liczba uczestników. Podczas trzydniowych sesji, seminariów, warsztatów i forów prezentuje się ponad 400 osób z 40 krajów. Trwają przygotowania związane z przyjmowaniem zgłoszeń osób, które chcą wziąć udział w polskiej delegacji. Zaletą uczestnictwa we wspólnej, narodowej delegacji jest skorzystanie z wynegocjowanej, niższej o około 40 proc. opłaty za udział w konferencji. Dzięki temu w 2008 roku na Online Educa przyjechało 90 Polaków, a nasz kraj znalazł się po raz drugi z rzędu na piątej pozycji pod względem liczebności uczestników za Niemcami (291 osób), Wielką Brytanią (247), Holandią (237) i Norwegią (149), a przed Hiszpanią (88), Finlandią (79) i Szwecją (76). W części tar- 8

9 gowej bierze udział ponad stu wystawców (od uniwersytetów, przez firmy z dziedziny IT, po stoiska narodowe). W ubiegłym roku wystawiały się trzy firmy z Polski. Także na stoiskach firm z innych krajów Polacy byli współpracownikami lub partnerami. Konferencję oraz targi przygotowuje się dla różnych grup zawodowych: firm szkoleniowych i działów personalnych korporacji, uniwersytetów i firm technologicznych, administracji państwowej i fundacji, a także wydawców dostarczających treści i multimedialne pomoce dydaktyczne. Rok temu w składzie polskiej delegacji znalazło się 48 osób z wyższych uczelni, 34 przedstawicieli wydawnictw, firm szkoleniowych i branży IT oraz ośmioro reprezentantów instytucji państwowych i stowarzyszeń. Pracownicy IT oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i średnich wezmą udział w The School Forum 2 grudnia br. Tego samego dnia odbędzie się także forum na temat nauczania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. The 5 th International Forum on Technology Assisted Learning and Training for Defence, Security and Emergency Services poświęcone zostanie znaczeniu e-learningu w tych sektorach. Na dzień poprzedzający Online Educa zapowiedziano kilkanaście warsztatów kilkugodzinnych lub całodniowych, płatnych lub bezpłatnych. Ich tematyka obejmuje np. Web 2.0 i nauczanie za pomocą mediów przenośnych i gier elektronicznych. Pełny program Online Educa 2009 znajduje się na stronie Do uzyskania rabatu dla polskich uczestników upoważnia specjalny kod, który należy wpisać na internetowym formularzu zgłoszeniowym. Szczegółowych informacji udziela Dorota Myko z polskiego przedstawicielstwa ICWE GmbH ( dorota. tel ). Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w piętnastej edycji konferencji berlińskiej. INFORMACJE Fot: W targach Online Educa bierze udział ponad sto uczelni i fi rm IT. W 2008 roku wystawiały się trzy polskie przedsiębiorstwa; także na stoiskach fi rm z innych krajów Polacy byli współpracownikami lub partnerami Nr 10/149 PAŹDZIERNIK

10 NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Fot: Informatyczni wirtuozi Dr Adrian Kosowski z Politechniki Gdańskiej oraz dr Filip Murlak z Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami konkursu naukowego o nagrodę im. Witolda Lipskiego dla naukowców specjalizujących się w informatyce i jej zastosowaniach. Uroczyste wręczenie nagród pieniężnych w wysokości pięciu tysięcy złotych, połączone z wykładami laureatów, odbyło się 2 października br. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Tegoroczni zwycięzcy mają wiele cech wspólnych: są absolwentami dwóch kierunków (informatyki i matematyki), autorami ważnych publikacji, odnieśli sukcesy naukowe również za granicą. POKOLOROWAĆ GRAFY Dr Adrian Kosowski ma 22 lata. Egzamin maturalny zdał jako trzynastolatek, pierwszą pracę magisterską z informatyki obronił w wieku 18 lat, rok później otrzymał tytuł magistra matematyki, doktorem zaś został w wieku lat 20 (rozprawa pt. Path Assignment with Wavelength Constraints zdobyła nagrodę premiera). Wkrótce ukończy trzeci kierunek studiów: fizykę. W 2005 roku uznano go za najlepszego studenta w konkursie Primus inter Pares. W roku 2006 zwyciężył, wraz z zespołem, w międzynarodowych mistrzostwach świata w programowaniu 24-godzinnym w Budapeszcie. Jest autorem i współautorem 60 recenzowanych publikacji, współpracownikiem kilkunastu zagranicznych czasopism, członkiem komitetów programowych międzynarodowych konferencji. Prywatnie interesuje się historią powojenną i eseistyką, jest aktywnym turystą. Adiunkt w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej poszukuje wydajnych algorytmów i rozwiązań dla zagadnień teorii grafów. Celem jest optymalizacja wykorzystania zasobów sieci komputerowych, czyli obniżenie kosztów eksploatacji i zapewnienie niezawodności działania, przy czym każdy rodzaj sieci wymaga odrębnego podejścia ze względu na chociażby różne rodzaje węzłów (urządzenia przenośne, serwery, procesory w systemach rozproszonych). Praktyczną stronę badań nad kolorowaniem krawędziowym grafów opisuje tak: Na przyjęciu każdy musi się z każdym przywitać, ale nie może naraz witać się z dwiema osobami. Chcemy obliczyć, w jakim najkrótszym czasie powitanie się zakończy. Podobnie optymalizować można rozgrywki ligowe w piłce nożnej, harmonogramy i plany zajęć, w końcu różnego rodzaju sieci komputerowe. Grafy pozwalają obniżyć koszty eksploatacji sieci i przy jednakowych nakładach zwiększyć jej możliwości. 10

11 Fot: Laureat nagrody przebywał na stażach we Francji, Anglii, Włoszech, Kanadzie i, jak ocenia, atmosfera pracy naukowej w Polsce nie różni się od ośrodków zagranicznych. Zawsze chodzi po prostu o to, by znaleźć grupę badawczą, której styl pracy będzie mi odpowiadał twierdzi. Podkreśla jednocześnie, że w zespole prof. Marka Kubalego (który sam o sobie mówi, że jest dziadkiem sukcesu dr. Kosowskiego) nigdy nie odczuł bariery między młodymi a doświadczonymi badaczami. Profesor promuje młodych, studentów zachęca do prowadzenia seminariów, a dzięki wspólnym pasjom pracownicy dobrze się czują w kierowanej przez niego grupie. MOST MIĘDZY DANYMI A LUDŹMI Dr Filip Murlak ukończył matematykę i informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Logiki Stosowanej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. W ubiegłym roku z wyróżnieniem obronił doktorat zatytułowany Effective Topological Hierarchies of Recognizable Tree Languages. Wyniki jego badań były przedstawiane podczas uznanych konferencji i publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych. W 2006 roku jego studium o hierarchii Wadge a dla deterministycznych języków drzew zostało uznane za najlepszą pracę International Colloquium on Automata, Languages and Programming w Wenecji. Pasjonuje go literatura i malarstwo. Polem działania zdobywcy nagrody im. Lipskiego jest logika w informatyce. We współpracy z Uniwersytetem w Lozannie prowadzi badania na pograniczu teorii automatów i teorii mnogości, a z naukowcami Uniwersytetu w Edynburgu pracuje nad teoretycznymi podstawami wymiany i integracji danych. Problem tłumaczenia baz danych, w teorii związany z własnościami tzw. drzew, opisuje następująco: Ludzie nie lubią oglądać danych tak, jak maszyny. Lubią, żeby było czytelnie, jasno, żeby wszystko było poukładane. Czasem ich wizje świata bardzo się od siebie różnią. Chodzi mi o to, żeby zbudować most między danymi, które już są, a ludźmi, którzy chcą je widzieć w inny sposób. Tłumaczenie wiedzy zawartej w różnych bazach nie jest prostym zagadnieniem, tym bardziej że naukowiec musi zadbać również o łatwe wyłapywanie ewentualnych błędów i automatyczne składanie różnych tłumaczeń. Dr Murlak spędził półtora roku w Szkocji. Zauważa, że tam więcej pracuje się w grupie. Trochę jest jak w biznesie. Są terminy, w których trzeba wykonać zadanie, przygotować prezentację czy artykuł, spisać dowód. To ma swoje plusy i minusy. Przyjemnie, kiedy jest luz, tak jak w Polsce, ale czasem dobrze jest również mieć narzucone ramy czasowe ocenia. Dodaje, że w naukach ścisłych nie ma podziału na młodych i starych: W matematyce wszystko jest jasne, zamiast argumentów podaje się dowód. Mogę w każdej chwili napisać do laureata największych nagród matematycznych i powiedzieć mu, że w jego dowodzie jest błąd, a on to uzna. NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Nr 10/149 PAŹDZIERNIK

12 NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO NAGRODA ISTOTNA DLA WSZYSTKICH Konkurs im. Witolda Lipskiego już od pięciu lat promuje aktywność naukowców do 30. roku życia, ich niestandardowe podejście do myślenia o zagadnieniach informatycznych oraz innowacyjność pracy badawczej. Nagradzamy młodych badaczy za dorobek w dziedzinie informatyki, budowany przez kilka lat solidnej, pełnej zapału i świeżości pracy. To konkurs ważny dla całego środowiska polskiej informatyki. Uczestnikom stwarza możliwość prezentacji dotychczasowych osiągnięć i dalszego rozwoju kariery. Świat nauki może poznać najlepszych, a młodzież zobaczyć atrakcyjność owej drogi. Dla biznesu natomiast konkurs jest dowodem na to, jak wielu zdolnych ludzi poświęca swój czas informatyce i jak ciekawe pomysły mogą oni zaproponować mówi prof. Andrzej Tarlecki, przewodniczący rady nagrody. Radę tworzą także profesorowie: Krzysztof Apt, Paweł Idziak, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Mirosław Truszczyński i Władysław Marek Turski. Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących i Polskie Towarzystwo Informatyczne, przy wsparciu firmy Sage sp. z o.o. Kandydatami mogą być pracownicy, doktoranci lub studenci szkoły wyższej lub instytucji prowadzącej badania naukowe w dziedzinie informatyki. Dotychczasowi laureaci to: Marcin Bieńkowski (UWr), Mikołaj Bojańczyk (UW), Dariusz Dereniowski (PG), Marek Klonowski (PWr), Łukasz Kowalik (UW), Katarzyna Paluch (UWr, honorowe wyróżnienie) i Piotr Sankowski. Więcej informacji na stronie: Anna Knapińska Nagroda nosi imię dr. hab. Witolda Lipskiego, wybitnego, przedwcześnie zmarłego polskiego informatyka. W krótkim czasie ten absolwent Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin wprowadził nowe idee i uzyskiwał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu światowy rozgłos. W bieżącym roku przypada 60. rocznica urodzin Witolda Lipskiego. 12

13 Sukces młodych fi zyków Praca z dziedziny fizyki pt. Spiralne soczewki dyfrakcyjne Aleksandra Kubicy i Wiktora Pilewskiego, przygotowana pod opieką prof. Czesława Radzewicza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zdobyła jedną z trzech pierwszych nagród w XXI Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Werdykt ogłoszono 15 września br. w Paryżu. Konkurs od 1989 roku organizuje Komisja Europejska. Mogą w nim brać udział uczniowie i studenci w wieku lat. Każdy kraj może zgłosić najwyżej trzy najlepsze prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, techniki, nauk ekonomicznych i społecznych; prace nie mogą mieć więcej niż trzech autorów. W tegorocznych finałach zaprezentowano 77 prac europejskich oraz gościnnie dziesięć prac z Chin, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych. W skład 17-osobowego jury wchodzili uczeni z różnych krajów UE, obradom przewodniczył prof. Chris Philips z Imperial College w Londynie. Laureaci, oprócz nagród w wysokości siedmiu tysięcy euro, będą także uczestniczyć w Międzynarodowym Seminarium Młodych Naukowców w Sztokholmie, połączonym z udziałem w ceremonii wręczenia nagród Nobla, i Międzynarodowym Forum Młodych Naukowców w Londynie. NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Obaj polscy zwycięzcy są dwudziestolatkami. Aleksander Kubica pochodzi z Bystrej w województwie śląskim. Jest absolwentem V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku- Białej i słuchaczem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Wiktor Pilewski ze Skępego koło Torunia ukończył IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, studiuje na Wydziale Elektronicznym Politechniki Poznańskiej. Naukowcy poznali się rok temu na warsztatach naukowych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Razem zaczęli badać wtórne ogniska spiralnych płytek strefowych Fresnela. Płytki można wykorzystać do skupiania promieni rentgenowskich czy uzyskiwania wyraźniejszych obrazów odległych gwiazd. Laureaci pierwszych nagród w XXI Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej: Aleksander Kubica (z lewej) i Wiktor Pilewski. Pracę o spiralnych soczewkach dyfrakcyjnych przygotowali pod kierunkiem prof. Czesława Radzewicza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Fot: Nr 10/149 PAŹDZIERNIK

14 NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Pozostałe pierwsze nagrody otrzymali 14-letni Liam McCarthy i 15-letni John D. O Calaghan z Irlandii, którzy opracowali metodę szybkiej oceny jakości mleka za pomocą taniego przyrządu oraz 19-letni Szwajcar Fabian Gafner, autor koncepcji samolotu ze wstecznym biegiem. Zdobywcy drugich nagród to: Elodie Aubanel, Jeremy Dargent i Arnaud de Richecour z Francji (wykrywanie planet na podstawie obserwacji zmian jasności gwiazd), Philips Cardon z Malty (Cappucino logo printer) i Hiszpanka Sara Vima Grau (identyfikacja pigmentów mineralnych stosowanych przez twórców ołtarzy). Trzecie nagrody dostali: Aron Hunyadi z Węgier (nowa koncepcja mechanicznego zegarka), Steffen Strobel z Niemiec (obrazowanie żył w podczerwieni) i Omri Lesser z Izraela (badania przepływów płynów w otoczeniu tamy). Krajowe eliminacje organizuje Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Na czele polskiego komitetu konkursu, powołanego w 1994 roku przez ministra edukacji narodowej w porozumieniu z przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych stoi prof. Henryk Szymczak z Instytutu Fizyki PAN. Powołanym przez komitet jury, w skład którego weszli naukowcy z uczelni i instytutów PAN, od 1998 roku kieruje prof. Jan Madey z Instytutu Informatyki UW. Zwycięzcy polskich eliminacji są od 2001 roku zwolnieni z egzaminu wstępnego na Uniwersytet Warszawski, a od 2003 roku również na Politechnikę Warszawską i niektóre inne uczelnie. Szersze informacje o konkursie oraz regulamin polskich eliminacji można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci: AK Szkolnictwo wyższe po roku IV Kongres Obywatelski Jeśli wierzyć zaprezentowanym przez redaktora Piotra Pacewicza wynikom sondażu Gazety Wyborczej, wedle których znakomita większość polskiej kadry akademickiej odczuwa w stosunku do swoich uczelni wyłącznie satysfakcję, zadowolenie, a nawet dumę, należałoby uznać, że zgromadzeni w panelu rektorzy i badacze stanowią tejże klasy akademickiej trzeźwo myślącą awangardę. Wbrew punktowanemu również przez prof. Marka Kwieka akademickiemu samozadowoleniu i skłonności do obrony status quo, które pozwala na lokalne, niekonkurencyjne i nierynkowe funkcjonowanie w coraz bardziej konkurencyjnym i rynkowym otoczeniu krajowym, europejskim i światowym, paneliści nie wahali się wskazywać na głębokie, strukturalne słabości polskiego szkolnictwa wyższego. Co ciekawe, reprezentanci różnych sektorów (publicznego i niepublicznego) i różnych dziedzin nauki zasadniczo zgodzili się co do głównych kierunków koniecznych zmian. 14

15 Wbrew powszechnemu wciąż podejściu, instytucjonalizowanemu przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku, które każe na szkolnictwo wyższe patrzeć w kategoriach jednolitego systemu i stosować wobec niego jednakowe kryteria oceny i narzędzia regulacyjne, należy zaakceptować różnorodność typów uczelni i samych uczelni. Jest w Polsce miejsce zarówno na uczelnie akademickie w najlepszym sensie tego słowa, jak i na pozbawione kompleksów szkoły zawodowe. Jest miejsce na uczelnie elitarne i kształcące na potrzeby lokalnych społeczności. Wszystkie z nich pełnią ważne, choć zupełnie inne role. Zdaniem prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow świadome właściwej misji uczelnie powinny mieć pełną swobodę jej spełniania i jedynie z osiąganych efektów, a nie stosowanych środków, być rozliczane przez władze publiczne. Potrzebna jest zatem deregulacja, między innymi sztywnych i drobiazgowych obecnie standardów nauczania oraz, o czym mówił prof. Kwiek, przepisów o minimach kadrowych. Te ostatnie niepotrzebnie wymagają od uczelni zawodowych, w dużej mierze niepublicznych, zatrudniania (w praktyce często fikcyjnego) utytułowanych pracowników naukowych. Tym samym popychają je do udawania akademickości, zamiast zachęcać do budowania własnej dynamicznej kadry oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia praktyków. Rektor największej uczelni publicznej i rektor uczelni prywatnej zgodnie przyznali, że należy zrównać traktowanie sektora publicznego i niepublicznego przez państwo. Wielokrotnie powtarzano, że trzeba mówić o uczelniach dobrych i złych, niezależnie od reprezentowanego przez nie sektora. Zmiana ta najpierw mentalna, a następnie odzwierciedlona w polityce regulacyjnej i finansowej państwa pozwoliłaby stworzyć warunki prawdziwej i zbawiennej konkurencji między uczelniami. Obecnie konkurencja jest słaba, a w wymiarze międzysektorowym nieuczciwa, o czym mówiła w dyskusji prof. Maria Romanowska, kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej i była prorektor tej uczelni. Z diagnozą nieuczciwości zgadzają się przedstawiciele obu sektorów, inaczej jednak ją rozumieją. Przedstawiciele uczelni publicznych wskazują na swoiste pasożytnictwo uczelni niepublicznych wykorzystywanie przez nie kadry uczelni publicznych, ich prestiżu, do pewnego stopnia również IV Kongres Obywatelski otwierał Lech Wałęsa. Połowa świata chce dalej kroczyć drogą wytyczoną przez systemy wartości społeczeństw zachodnich. Druga połowa chce inaczej. A ja mówię, by do karty praw i obowiązków ONZ dodać trzecie słowo: praw, obowiązków i wartości mówił były prezydent Fot: NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Nr 10/149 PAŹDZIERNIK

16 NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO infrastruktury, np. bibliotek. Reprezentanci szkół prywatnych piętnują natomiast kierowanie środków publicznych na kształcenie studentów jedynie do uczelni publicznych. Paneliści i dyskutanci stwierdzili, że należy zlikwidować oba źródła nierównej konkurencji. Z jednej strony znieść wieloetatowość, ponieważ według zabierającego głos w dyskusji Jerzego Stępnia, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, jest ona absolutną anomalią wśród krajów z rozwiniętym szkolnictwem wyższym, a zdaniem prof. Kwieka to rak toczący szkolnictwo wyższe, który doprowadził do upadku etosu pracy badawczej wśród starszej kadry akademickiej i do dzisiaj demoralizuje dużą część młodego pokolenia badaczy ; z drugiej strony trzeba dopuścić do publicznego finansowania nauki studentów w uczelniach prywatnych. Finansowanie uczelni ze środków publicznych powinno jednak być uzależnione od jakości dydaktyki i prowadzonych badań. Prof. Romanowska zwięźle przedstawiła filozofię takiego sposobu finansowania: państwo, kierując publiczne środki do uczelni obu sektorów, miałoby prawo określać cele, których wypełnianie uważa za pożądane (np. znaczące i nowatorskie badania, umiędzynarodowienie kadry, innowacyjne programy nauczania, powiązanie badań z potrzebami gospodarki, zindywidualizowane kształcenie w relacji mistrz uczeń itd.) i finansowałoby uczelnie proporcjonalnie do stopnia wykonania zadań. Prof. Chałasińska-Macukow wskazała na potrzebę istnienia wiarygodnego, zaakceptowanego przez wszystkich systemu ewaluacji jakości kształcenia, którego oceny mogłyby być podstawą do podejmowania decyzji o poziomie finansowania danej jednostki. Prof. Kwiek uznał za pożądane, by tak rozumiana konkurencyjność oznaczała koncentrację środków w coraz mniejszej liczbie najlepszych ośrodków. Paneliści zwracali uwagę na możliwości bardziej efektywnego gospodarowania funduszami przez uczelnie publiczne. Jednocześnie przyznali, że poziom finansowania szkolnictwa wyższego jest nadal niewystarczający (prof. Chałasińska-Macukow: jak się chce dobrze, to nie można tanio ; prof. Kwiek: w relacji do PKB polskie nakłady na szkolnictwo wyższe prezentują się przyzwoicie, ale ich wysokość wyrażona w stosunku na głowę studenta jest druga od końca wśród krajów UE, potrzebne jest stałe, wysokie, ale pozyskiwane w trybie konkurencyjnym finansowanie podstawowe, które pozwoli na dodatkowe starania o zewnętrzne dotowanie ). Nie wzbudziła sprzeciwu teza, że dopiero wprowadzenie powszechnej współodpłatności za studia (przy jednoczesnym istnieniu rozbudowanego systemu zwolnień z czesnego oraz pożyczek i stypendiów studenckich) wyeliminowałoby takie patologie, jak nieuzasadniony prawdziwymi potrzebami studentów system równoległych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Paneliści zgodnie jednak uznali ten postulat za niemożliwy do wprowadzenia w dającej się przewidzieć przyszłości, ze względu na brak woli politycznej i poparcia społecznego. Według badań Gazety Wyborczej jedynie marginalny procent studentów uczelni publicznych i niewiele większy procent studentów uczelni niepublicznych poparłby postulat odpłatności za studia. Warto jednak odnotować uwagę dr. Wojciecha Misiąga, iż in abstracto zadane pytanie, czy ankietowany chce za coś płacić, zawsze przyniesie odpowiedź negatywną, należałoby zapytać raczej, czy ankietowany woli system powszechnej współodpłatności, czy jedną z możliwych alternatyw. Paneliści zgodzili się, że obok niewątpliwej potrzeby większego rozpoznania przez 16

17 uczelnie potrzeb rynku pracy i zwiększenia ilości maturzystów wybierających kierunki techniczne istnieje potrzeba przywrócenia elitarnej misji uniwersytetu jako instytucji niepełniącej jedynie wąsko rozumianej roli dostarczyciela kadr dla gospodarki, ale miejsca formowania charakterów, zdolności krytycznego namysłu i obywatelskiej odpowiedzialności młodych ludzi. Na odczuwaną wciąż przez studentów potrzebę spokojnej dyskusji w relacji mistrz uczeń wskazywała prof. Małgorzata Dąbrowska. Jej zdaniem te aspiracje znajdują się w stanie napięcia z dominującym obecnie wśród młodzieży modelem szybkiej kariery i cynicznego nierzadko indywidualizmu. Teza, iż definiując język debaty publicznej o szkolnictwie wyższym, państwo powinno uważać, by niepotrzebnie nie wzmacniać dyskursu wyścigu szczurów znalazła rezonans wśród dyskutantów. Kwestionowano model szkolnictwa wyższego jako taśmy produkcyjnej wysoko kwalifikowanych specjalistów, wskazywano natomiast potrzebę wzmocnienia społecznego rozumienia uniwersytetu jako miejsca zindywidualizowanego kształcenia postaw i umiejętności. Prof. Stefan Jackowski z Instytutu Matematyki UW podkreślał, że także najlepsi polscy pracodawcy oczekują od uczelni przede wszystkim kształtowania charakteru, pomysłowości, umiejętności analitycznych i społecznych studentów. W dobie coraz powszechniej dostępnych kursów internetowych (np. inicjatywa OpenCourseWare Massachusetts Institute of Technology) i innych otwartych źródeł informacji coraz mniejszy sens mają wykłady dla setek studentów, ale znaczenie zyskują seminaria i konwersatoria pozwalające na interakcję i krytyczną konfrontację poglądów. Misją uczelni powinna być pomoc we wspomaganiu uczenia się, a nie dydaktyka ex cathedra. Tyle zgodności. Jeśli jednak zasadniczo zgadzamy się co do fundamentalnych słabości polskiego szkolnictwa wyższego, gdzie możemy dopatrywać się nadziei na pozytywne zmiany? W prezentacjach panelistów pojawiały się cząstkowe odpowiedzi. Prof. Kwiek duże nadzieje pokłada w Unii Europejskiej, jej coraz bardziej spójnej polityce wobec uniwersytetów. Jego zdaniem kształt polskiego szkolnictwa wyższego będzie coraz silniej determinowany wymaganiami Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, a jednocześnie wobec rosnącego znaczenia rankingów i porównawczych zestawień polskiej społeczności akademickiej, zwłaszcza młodemu pokoleniu, będzie coraz trudniej godzić się z peryferyjną rolą Polski w nowym, europejskim systemie. Z kolei prof. Waldemar Tłokiński źródła innowacyjności dopatruje się w dynamicznie rozwijającym się paradygmacie uczenia się przez całe życie i odpowiadającym mu sektorze studiów ustawicznych na uczelniach: To dojrzali i świadomi swoich potrzeb studenci będą zwiększali poziom wymagań. To sektor lifelong learning stworzy nowe organizacje, wymusi nowe bardziej zadaniowe niż etatowe formy zatrudnienia i kariery akademickiej. W kongresie organizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową uczestniczyło około tysiąca osób zainteresowanych otwartą debatą publiczną Fot: NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Nr 10/149 PAŹDZIERNIK

18 NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Paneliści zgodzili się, że proces dostosowywania polskiego szkolnictwa wyższego do nowych warunków obowiązujących w rozwiniętych krajach Europy, który w pewnym stopniu będzie następował samoczynnie na skutek presji demograficznej i globalizacyjnej, musi być silnie wspomagany przez państwo. Bardzo cenne było więc odniesienie się do dyskusji przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką. Prof. Kudrycka poparła głosy, iż niezależnie od istotnego zadania stworzenia długoterminowej strategii szkolnictwa wyższego, pewne zmiany, których potrzeba jest oczywista od lat, trzeba wprowadzić jak najszybciej. Takie właśnie jest zadanie projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowanego przez resort nauki [Rząd przyjął założenia reformy szkolnictwa wyższego 28 października br. od red.]. Minister zgodziła się, że ustawa z 2005 roku jest zła, sankcjonuje nadregulację sektora szkolnictwa wyższego i promuje przeciętność. Założeniem przewodnim przygotowanego projektu jest zezwolenie na zróżnicowanie uczelni, danie większej swobody działania, m.in. poprzez deregulację standardyzacji kierunków kształcenia, a następnie dobrymi narzędziami polityki publicznej (przede wszystkim systemem finansowania) wspieranie tych, które z owej wolności najlepiej korzystają, by poprawiać jakość dydaktyki i badań. Celem MNiSW i rządu jest, by najlepsze ośrodki były najszczodrzej finansowane, a zatem by mogły zatrudnić najlepszą kadrę i przyciągnąć najlepszych studentów. Zdaniem prof. Kudryckiej zmiany te pomogą wszystkim dobrym uczelniom, wydziałom i kierunkom politechnicznym, społecznym i humanistycznym. Minister zapewniła, że kulturotwórcza rola uczelni musi być zachowana, a planowane zmiany w żadnym razie nie są wymierzone w klasycznie pojmowaną misję uniwersytetu. Przeciwnie, jedynie w warunkach otwartości uczelni na świat, rzetelnie prowadzonych badań naukowych, dostępności kariery akademickiej dla najlepiej zapowiadających się młodych ludzi i możliwości samodzielnego wprowadzania innowacyjnych programów nauczania, możliwe będzie odrodzenie znaczenia uniwersytetu w Polsce. Michał Miąskiewicz W dyskusji Jakie szkolnictwo wyższe do roku 2030? udział wzięli: rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Małgorzata Dąbrowska z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, rektor Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku i przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. Waldemar Tłokiński, a także członkowie zespołu badawczego opracowującego strategię rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020 w ramach konsorcjum tworzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz firmę Ernst&Young prof. Marek Kwiek kierujący Centrum Studiów nad Polityką Publiczną w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i dr Wojciech Misiąg z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. 18

19 Powrót Kolumba. Raport o mobilności młodych naukowców Zdobycie doświadczenia za granicą jest dziś niezbędnym etapem rozwoju naukowca. Jednocześnie warunki, jakie mogą zaoferować zagraniczne instytuty, zwykle nieosiągalne w kraju, często skłaniają młodych Polaków do decyzji o emigracji. Polska nauka traci w ten sposób swój najcenniejszy kapitał zdolnych ludzi. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspomaga obydwa kierunki migracji polskich uczonych. Program Kolumb umożliwia wyjazdy naukowe utalentowanych badaczy po doktoracie. Stypendia w najlepszych ośrodkach badawczych świata przyznawane są od 1995 roku. Dzięki nim młodzi polscy uczeni mają okazję współpracować z najwybitniejszymi naukowcami, nierzadko noblistami, i pracować w najnowocześniejszych laboratoriach. Przeciwdziałanie drenażowi mózgów dzięki poprawie warunków pracy młodych naukowców powracających do Polski po dłuższym pobycie za granicą to z kolei cel uruchomionego w 2006 roku programu Powroty Homing. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej poddała ewaluacji oba programy. Ewaluacja miała m.in. odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób stypendia wpłynęły na kariery naukowe ich laureatów. Celem było także opisanie zależności między wyjazdem zagranicznym a rozwojem kariery, poznanie sytuacji naukowców podczas stażu zagranicznego i po powrocie oraz zidentyfikowanie czynników przeszkadzających w dalszym rozwoju. Przeprowadzone przed dr Izabelę Wagner z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego badanie obejmowało pogłębione wywiady ze stypendystami. Poniżej przedstawiamy jego główne wnioski. PRZYCZYNY WYJAZDÓW Decyzja o wyjeździe jest wyraźnie zdeterminowana przynależnością pokoleniową. Stypendyści z lat to tzw. pionierzy. Podkreślają, że podróże tego rodzaju były wówczas dość rzadkim przywilejem. Od kilku lat staże podoktorskie za granicą są nie tyle pożądane, ile wręcz konieczne, dziś można więc mówić raczej o obieżyświatach. Niektóre polskie ośrodki nie zatrudniają pracowników bez owego doświadczenia odnotowanego w CV. Stypendyści Fundacji nie bagatelizują kwestii deficytu specjalistycznej aparatury w Polsce; niekiedy kwestia ta determinuje wręcz ich wybór specjalności. Zdecydowanie zaprzeczają jednak, by zasadniczym powodem wyjazdów za granicę był brak sprzętu. Głównymi imperatywami podejmowania decyzji o wyjeździe jest przede wszystkim zamiar zdobycia wiedzy i doświadczenia pracy w międzynarodowym zespole, przyswojenia międzynarodowych standardów, a także uzyskania różnorodnych profitów ułatwiających karierę naukową. Chodzi m.in. o relacje z innymi specjalistami, kontakt z czołowymi ośrodkami danej specjalności czy łatwiejszy dostęp do kanałów publikacyjnych. Stypendyści korzystają także z prestiżu instytucji goszczącej i profesora zapraszającego. NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Nr 10/149 PAŹDZIERNIK

20 NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Jedna z rozmówczyń opowiadała o poszukiwaniu mistrza: W Polsce nikt się nie znał na tym, co robiłam, a wiadomo było, że to stanie się ważne. Kiedy już miałam stabilną pozycję, bo byłam zatrudniona w dwóch instytucjach, kolega mi powiedział o programie Kolumb. Wiedziałam, że fajnie byłoby zobaczyć inny świat naukowy, a po drugie pojechać i zobaczyć, co ludzie myślą i mówią, jak uprawiają naukę. Już wtedy zaczynałam widzieć ograniczenie mojego środowiska. Może nie uświadamiałam sobie wtedy tego tak jasno, jak teraz, ale czułam, że nie mam się od kogo uczyć. Nie miałam tutaj mistrza. DOŚWIADCZENIE STAŻU ZAGRANICZNEGO Zwykle staż zagraniczny jest doświadczeniem trudnym. Młodzi ludzie muszą radzić sobie z podwójnym wyzwaniem: spełnianiem zamierzeń zawodowych w środowisku zorientowanym konkurencyjnie oraz dostosowaniem się do życia w nowym miejscu. Zwracają uwagę na zupełnie odmienną od tej, jaką znali wcześniej, dynamikę pracy często jest to praca od wczesnego rana do późnego wieczora bez przerw sobotnich czy niedzielnych. Otoczenie koncentruje się na pracach badawczych w stopniu znacznie większym niż w polskich ośrodkach. Wyraźnie mniejszy jest dystans między szefem a pozostałymi członkami ekipy. Na ogół ogromny wysiłek prowadzi jednak do sukcesów, np. publikacji w prestiżowych czasopismach. W rezultacie stypendyści zdecydowanie postrzegają wyjazd jako punkt zwrotny w ich karierze. Charakter tego doświadczenia dobrze podsumowuje fragment wypowiedzi jednego z laureatów: Zdobycie warsztatu, którym oni operują, kosztowało mnie trochę zdrowia... ale się opłaciło. W tej chwili wszystko, co robię, bazuje na tym roku, kiedy byłem za granicą. Dlatego wybrałem najgorzej i najlepiej. Najlepiej, bo X uważana jest za najlepszy wydział z mojej dziedziny w Stanach Zjednoczonych, a ja wybrałem profesora, który jest najbardziej znany. Nieszczęściem było w jakimś sensie to, że nie bardzo zdawałem sobie sprawę, jaka przepaść jest między mną a nauką światową. To był pierwszy szok, dla mnie duży. Ale jednocześnie myślę, że zrobiłem gigantyczny krok naprzód. Nauczyłem się tyle, ile przez całą moją edukację nie potrafiłem się nauczyć. PRZYCZYNY POWROTÓW Zdecydowana większość stypendystów wraca do kraju. O powrocie decydują na ogół względy rodzinne oraz możliwość bycia u siebie. Według respondentów praca w Polsce daje wyjątkową, uprzywilejowaną pozycję, jakiej w żadnym innym państwie świata polski naukowiec nie uzyska. Jest to ważne zwłaszcza wtedy, gdy młody naukowiec zamierza budować własną grupę badawczą. Prawdopodobieństwo stworzenia zespołu w Polsce wszystkim badanym wydaje się znacznie realniejsze niż za granicą. Okolicznościami sprzyjającymi decyzji o powrocie są również: dobra relacja z opiekunem naukowym w macierzystej instytucji oraz znajomość rodzimych procedur, instytucji i języka urzędowego. Jeżeli dodać do tego szansę pracy w najlepszym polskim ośrodku z danej dziedziny, połączoną z wykorzystaniem kontaktów z czołówką światowej nauki nawiązanych podczas zagranicznego stażu, powstaje rzeczywistość niezwykle korzystna nie traci się czasu na budowanie zaufania i zdobywanie koniecznych umiejętności w innym języku, innej kulturze i innym środowisku. Słychać było takie głosy: Nigdy nie brałam pod uwagę emigracji, zawsze wydawało mi się, że muszę sobie poradzić tutaj, a emigracja jest wyjściem dla ludzi, którzy sobie tu nie radzą. Tu jest mi łatwiej, bo mówię moim językiem, bo mam moją 20

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów

Mobilność doktorantów Mobilność doktorantów Marta Łazarowicz Politechnika Warszawska 28 marca 2015 Organizatorzy: Porozumienie Uczelni Technicznych wraz z, Warszawskiej i Warszawskim Porozumieniem. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Aleksandra Krypa Specjalista ds. kontaktów z uczestnikami

Bardziej szczegółowo

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców programy stypendialne i nagrody dla początkujących uczonych realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Krystyna Frąk Starszy koordynator programów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2015/2016 prowadzenia zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych;

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych; Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska W działaniu 1.2?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" programu Innowacyjna Gospodarka naukowcy mogą uzyskać stypendia oraz środki na prowadzenie badań. W ślad za dokonanymi już zmianami legislacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć;

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć; KOMUNIKAT Nr 7 z dnia 8.12.2015 roku Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2016/2017,

Bardziej szczegółowo

TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Biuro Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych PROGRAM TEAM Celem jest zwiększenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej Kryteria oceny uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym będące podstawą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

British Council Poland

British Council Poland British Council Poland British Council British Council w Polsce W Polsce działa już niemal od 70 lat. Reprezentuje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Lalak Zrównoważony Rozwój i Doskonałość Naukowa Program wyborczy Wybory Dziekana WF UW

Zygmunt Lalak Zrównoważony Rozwój i Doskonałość Naukowa Program wyborczy Wybory Dziekana WF UW Zygmunt Lalak Zrównoważony Rozwój i Doskonałość Naukowa Program wyborczy Wybory Dziekana WF UW 2016-2020 Zygmunt Lalak ur. 1961 w Łowiczu zainteresowania naukowe: fizyka oddziaływań fundamentalnych i kosmologia

Bardziej szczegółowo

Komisja oceniająca 2. Cele programu stypendialnego 3. Warunki i kryteria przyznawania stypendiów

Komisja oceniająca 2. Cele programu stypendialnego 3. Warunki i kryteria przyznawania stypendiów Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami - Program Stypendialny pn. Stypendia Prezydenta Miasta Opola przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr LII/934/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 r. REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27 marca 2012 r. REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców 1 Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Michał Pietras O Fundacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 214 12421 Poz. 1271 1271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW

POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW MAŁGORZATA ŻAK-SKWIERCZYŃSKA Pozyskiwanie grantów DLACZEGO? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Dlaczego warto ubiegać się o granty? I. ROZWÓJ NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska

Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska Strona1 nik nr 1 do Uchwały nr 2914/198/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 października 2012 r. Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52 Senatu UMK z dnia 29.05.2012r. zawierającej wytyczne odnośnie tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Efekty kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości

OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007

Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007 Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007 Wskazówki dla Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego O Programie Program Małych Grantów (PMG) wspiera działania związane z zaangażowaniem obywatelskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XXIX/384/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Poznań, 26.03.2014 r. Misja i zadania NCBR March 31, 2014 Misja i zadania NCBR Wsparcie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn Regulamin uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę Informatyk zawód dla kobiet i mężczyzn Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/297/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 29 października 2015 r.

Opole, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/297/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 2513 UCHWAŁA NR XVI/297/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania

Regulamin przyznawania Regulamin przyznawania Stypendiów dla profesorów wizytujących na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu PROGRES - Program rozwoju: Gospodarka - Edukacja Sukces. Wzmocnienie i rozwój

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30 Niestacjonarne studia III stopnia w dziedzinie nauk nauki humanistycznych, w zakresie nauki o polityce Jednostka prowadząca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Czas trwania studiów: cztery

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ Rok ak. 2012/2013

Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ Rok ak. 2012/2013 1 Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ Rok ak. 2012/2013 Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 20.04.2012 r. z późniejszymi zmianami (zmiany zatwierdzone w dniu 12 października

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

2 Komisje Kwalifikacyjne

2 Komisje Kwalifikacyjne REGULAMIN ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II 1 Przepisy ogólne 1. Uczestnicy stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA ADIUNKTÓW, ASYSTENTÓW FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia 2014-31 grudnia 2015) DANE PERSONALNE

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania. Katarzyna Aleksandrowicz, FRSE Warszawa, 24 czerwca 2013

Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania. Katarzyna Aleksandrowicz, FRSE Warszawa, 24 czerwca 2013 Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania Katarzyna Aleksandrowicz, FRSE Warszawa, 24 czerwca 2013 Plan prezentacji Informacje ogólne o Sciex Jakie projekty mogą być finansowane? Jak prawidłowo

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo