Program konferencji MPaR 13 IWoMCDM 13 z dnia 14 marca 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program konferencji MPaR 13 IWoMCDM 13 z dnia 14 marca 2013 roku"

Transkrypt

1 Program konferencji MPaR 13 IWoMCDM 13 z dnia 14 marca 2013 roku Niedziela, 17 marca 2013/ Sunday, March 17th, 2013 Godzina / Hour Wydarzenie / Event uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate Kolacja Dinner otwarcie IWoMCDM 13 IWoMCDM 13 opening ceremony spotkanie Komitetu Naukowego Scientific Committee meeting Konferencyjny Turniej Go Go tournament Promocja książki Przyjaźnią ogarnąć świat Poniedziałek, 18 marca 2013 / Monday, March 18th, 2013 Godzina / Hour Wydarzenie / Event Śniadanie Breakfast otwarcie MPaR 13 MPaR 13 opening ceremony wykład plenarny: prof. dr hab. Witold Kosiński, Rafał Muniak, W.Konrad Kosiński (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) Model optymalizujący koszty zapasów w przedsiębiorstwie w zmiennych i niepewnych warunkach otoczenia konkurencyjnego plenary session: dr Tomasz Wachowicz ( ) Applying MCDM methods to prenegotiation support przerwa na kawę Coffee break sesje: A1, M, O1, R, W1 Session: W1 Obiad Lunch sesje: Dydaktyka przedmiotów ilościowych na studiach ekonomicznych, O2, W2 Session: W2 przerwa na kawę Coffee break sesje: INFORMS, U, W3 Session: W3 Koncert w XIX-wiecznym kresowym salonie uroczysta kolacja Conference dinner

2 Wtorek, 19 marca 2013/ Tuesday, March 19th, 2013 Godzina / Hour Wydarzenie / Event śniadanie Breakfast sesje: A2, I1, O3, P, W4 Session: W4 przerwa na kawę Coffee break sesje: A3, I2, K, O4, W5 Session: W5 zakończenie konferencji MPaR 13 i IWoMCDM 13 MPaR 13 / IWoMCDM 13 closing ceremony obiad Lunch wyjazd uczestników Departure of MPaR 13 / IWoMCDM 13 participants

3 Szczegółowy harmonogram sesji / Session details A1 - Analiza preferencji (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Lesław Socha Instytut Badań Systemowych Estymacja relacji: równoważności, tolerancji i porządku Leszek Klukowski PAN na podstawie porównań parami Jakub Brzostowski Politechnika Śląska System rekomendacji doboru wag kryteriów Ewa Roszkowska Uniwersytet w Białymstoku w problemach decyzyjnych oparty na ich Tomasz Wachowicz charakterystyce probabilistycznej Jacek Szołtysek Analiza preferencji ludzi młodych w ocenie atrakcyjności miast jako produktu turystycznego Wyższa Szkoła Oficerska Wojciech Rybicki Wojsk Lądowych im. Modelowanie preferencji a zagadnienia generała Tadeusza Kościuszki zrównoważonego(trwałego) rozwoju we Wrocławiu A2 - Analiza preferencji (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Eugeniusz Toczyłowski Robert Golański Szkoła Główna Handlowa System rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Polsce jako przykład modelu kojarzenia Jerzy Marzec Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w analizie Jacek Osiewalski w Krakowie preferencji w zakresie form płatności Justyna Majewska Optymalizacja portfela inwestycyjnego w obecności obserwacji nietypowych Wyższa Szkoła Zarządzania Sławomir Jarek Marketingowego i Języków obcych A3 (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Krzysztof Piasecki Helena Gaspars- Wieloch w Poznaniu Konstrukcja portfela kontraktów na różnice kursowe z uwzględnieniem ryzyka rynkowego Hybryda reguł Hurwicza i Bayesa jako nowa metoda podejmowania decyzji w warunkach niepewności Marek Szopa Uniwersytet Śląski Dlaczego w dylemat więźnia warto grać kwantowo? Robert Jankowski Uniwersytet w Białymstoku Opóźnienia w modelach społecznych dynamiki replikatorowej Ewa Roszkowska Uniwersytet w Białymstoku Wybrane własności procedury SAW w kontekście wspomagania negocjacji I1 Inne zastosowania ryzyka (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Stanisław Wieteska Anna Ojrzyńska Krzysztof Targiel Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych miast w Polsce Modelowanie zmian zmiennych stanu w modelu dwumianowym do celów wyceny opcji realnych Magdalena Rogalska Politechnika Lubelska Prognozowanie porównawcze energii procesowej zestawów maszyn do robót ziemnych jako czynnika Zdzisław Hejducki Politechnika Wrocławska ryzyka emisyjności CO2 Zdzisław Hejducki Politechnika Wrocławska Prognozowanie czasu dowozu betonu w aspekcie Magdalena Rogalska Politechnika Lubelska logistycznych czynników ryzyka

4 I2 Inne zastosowania ryzyka (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Ewolucja metod oceny ryzyka rynkowego Jerzy Marcinkowski w Poznaniu O pomiarze ryzyka inwestycji długoterminowych Urszula Grzybowska Szkoła Główna Przykłady zastosowania macierzy migracji Gospodarstwa Wiejskiego Marek Karwański w zarządzaniu ryzykiem finansowym w Warszawie Krzysztof Dmytrów Porównywanie efektywności prognoz ex post wielkości Uniwersytet Szczeciński sprzedaży w przedsiębiorstwie uzyskanych za pomocą Mariusz Doszyń wybranych metod INFORMS (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Ignacy Kaliszewski Tomasz Błaszczyk Marta Horeyn Zbigniew Nosal Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie sp. z o.o. Podejmowanie decyzji w planowaniu miejskiej komunikacji zbiorowej Cezary Dominiak Wspomaganie podejmowania decyzji menedżerskich poprzez system oceny i analiz problemów decyzyjnych Zarządzanie ryzykiem kredytowym z elementami Damian Pustelnik SAS Institute oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów jako element polityki zarządzania ryzykiem handlowym w grupie energetycznej Franciszek Szweda Stowarzyszenie Rytm Śląski Klaster Informatyczny forum współpracy Śląska biznesu i nauki K ryzyko na rynku kapitałowym (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Donata Kopańska-Bródka Marcin Salamaga Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku akcji w świetle w Krakowie mierników opartych na modelu CAPM Elżbieta Majewska Wybrane aspekty zastosowania uogólnionego Uniwersytet w Białymstoku Robert Jankowski współczynnika Giniego do pomiaru ryzyka Propozycja pomiaru szybkości dostosowania ceny Joanna Olbryś Politechnika Białostocka papieru wartościowego do zmian w zbiorze informacji rynkowych Agata Gluzicka Analiza zależności zachodzących między wielkości obrotów a indeksami GPW w Warszawie M Matematyczne modelowanie ryzyka (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Aleksander Błaszczyk Adrianna Mastalerz- Kodzis Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej-ujęcie dynamiczne Piotr Zasępa Akademia im. Jana Długosza Konstrukcja płaszczyzny uśmiechu zmienności na rynku w Częstochowie walutowym Donata Kopańska- Bródka Szacowanie miar awersji do ryzyka funkcjami zależnymi od parametrów rozkładu Włodzimierz Ogryczak Politechnika Warszawska Optymalizacja portfela inwestycji ze wskaźnikiem ryzyka Omega

5 O1 Optymalne decyzje (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Jacek Mercik Agata Sielska Włodzimierz Rembisz Cezary Dominiak Agnieszka Przybylska- Mazur Wojciech Sikora Michał Urbaniak Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu Ryzyko i cenowa elastyczność podaży produkcji rolniczej Przykład zastosowania wielokryterialnego wspomagania decyzji w problemie wyboru wariantu problemu IT Znaczenie inercji inflacji przy podejmowaniu optymalnych decyzji Sprawność metod ogólnych i wyspecjalizowanych w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć O2 Optymalne decyzje (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Włodzimierz Ogryczak Ocena portfeli konstruowanych na podstawie Ewa Pośpiech wielokryterialnych metod podejmowania decyzji Wielokryterialna analiza w warunkach niepewnej Olena Sobotka we Wrocławiu informacji o wartościach wag kryteriów Wykorzystanie wielowymiarowych modeli funkcyjnych Daria Bałuch do oszacowania wartości modelowej nieruchomości Model dyskryminacyjny oraz metoda optymalizacji Bartłomiej Lach podziału zbioru obiektów jako narzędzia selekcji spółek w Poznaniu o ponadprzeciętnych stopach zwrotu O3 Optymalne decyzje (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Wojciech Sikora Wielokryterialna ocena parametrów węzłów Grzegorz Tarczyński we Wrocławiu logistycznych Katarzyna Jakowska- Suwalska Maciej Wolny Jacek Wrodarczyk Politechnika Śląska w Gliwicach O4 Optymalne decyzje (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Stefan Grzesiak Adam Sojda Politechnika Śląska w Gliwicach Katarzyna Jakowska- Suwalska Marcin Anholcer Aleksandra Sabo Alicja Wolny-Dominiak Grzegorz Kersten Tomasz Wachowicz w Poznaniu Concordia University Procedura wspomagania ustalenia wielkości zapotrzebowania na materiały w kopalni węgla kamiennego Wielokryterialny model wyznaczania struktury produkcji przedsiębiorstwa w oparciu o teorię ograniczeń Zastosowanie algorytmu VEGA do wyznaczania optymalnego poziomu zamówień na materiały w przedsiębiorstwie górniczym Stochastyczne zagadnienie rozdziału z dyskretnym rozkładem popytu Analiza problemu kompletacji zamówień w Magazynie Wysokiego Składowania APIM in analysis of offers exchange and concession making in negotiation

6 P Zarządzanie ryzykiem projektu (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Maciej Nowak Risks characteristic to agile project management Wojciech Walczak methods and responses to them / Ryzyka Politechnika Wrocławska charakterystyczne dla zwinnych metodyk zarządzania Dorota Kuchta projektami oraz odpowiedzi na nie Sławomir Biruk Projektowanie realizacji obiektów budowlanych Politechnika Lubelska Piotr Jaśkowski w warunkach ryzyka Liczby przedziałowe w harmonogramowaniu Barbara Gładysz Politechnika Wrocławska przedsięwzięć metodą łańcucha krytycznego Rafał Tyrala Uniwersytet Śląski / Biuro Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w problemie Iwona Tyrala Projektowania Systemów optymalizacji harmonogramu produkcji Krystian Zmarzlik Cyfrowych SA R Modelowanie rozmyte (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Dorota Kuchta Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny Paweł Konopka Uniwersytet w Białymstoku ryzyka kredytowego przedsiębiorstw Ewa Ptaszyńska Rozmyte drzewa decyzyjne jako narzędzie zarządzania Politechnika Wrocławska Dorota Kuchta ryzykiem projektów rolnych Politechnika Śląska Elastyczność decyzyjna i ryzyko w ocenie projektów Adam Sojda w Gliwicach inwestycyjnych Rozmyta relacja równoważności strumieni Krzysztof Piasecki w Poznaniu finansowych U ryzyko w ubezpieczeniach (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Włodzimierz Szkutnik Efektywność inwestycji kapitałowych na przykładzie Monika Hadaś-Dyduch polisy Stanisław Wieteska Sebastian Twaróg Jacek Szołtysek Anna Ojrzyńska Bogdan Ciupek Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim Koncepcja ubezpieczenia upraw rolnych od szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną w polskim obszarze terytorialnym Wielowymiarowa analiza w ocenie ryzyka w systemach krwiodawstwa w wybranych krajach europejskich - perspektywa logistyczna Nieklasyczne formy ubezpieczenia ryzyk katastroficznych

7 W1 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (Monday , ) Session chair: Petr Fiala Roman Słowiński Miłosz Kadziński Piotr Zielniewicz Ayrton Benedito Gaia do Couto Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes Bogumiła Krzeszowska Marcin Anholcer Poznań University of Technology Poznań University of Technology Ibmec/Rio de Janeiro Poznań University of Economics Preference-driven multiobjective optimization using robust ordinal regression for cone contraction Robust Ordinal Regression Applied to TOPSIS W2 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (Monday , ) Session chair: Lidija Zadnik-Stirn Barbara Glensk Reinhard Madlener Alicja Ganczarek- Gamrot Barbara Glensk Dorota Kuchta Justyna Urbańska Dominik Kudyba Katarzyna Tyła Tomasz Błaszczyk Maciej Nowak Paweł Błaszczyk RWTH Aachen University RWTH Aachen University Wrocław University of Technology University of Silesia Application of the dominance principle and the Rough Set Theory to the analysis of executives by multiple criteria evaluation of their management competences A three step method for multiple criteria project portfolio scheduling problem Algorithm for Bi-criteria Stochastic Generalized Transportation Problem Multi-Period Portfolio Optimization of Investments in Power Generation Assets Portfolio Analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange Multicrieria approach to environmental decisionmaking in the company Energy hedging using goal programming Project schedule optimization by critical chain approach in fuzzy environment

8 W3 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (Monday , ) Session chair: Jaroslav Ramik Zadnik-Stirn University of Ljubljana Estimating weights and consistency in group AHP using interval comparison matrices Josef Jablonsky Re-calculation of Happy Planet Index using DEA models Andrzej Skulimowski AGH University of Science Scenarios and development trends of multicriteria and Technology in Kraków decision support systems Marta Kostrzewska Lesław Socha Małgorzata Trzaskalik- Wyrwa Ireneusz Wyrwa University of Silesia, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw The Fryderyk Chopin University of Music W4 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (Tuesday , ) Session chair: Roman Słowiński Aderson Campos Passos Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes Lech Kruś Eugeniusz Toczyłowski Petr Fiala Jaroslav Ramík Jerzy Michnik Pontifical Catholic University from Rio de Janeiro Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences Prague Silesian University Two level analysis of the multicriteria network cost flow problem Constructing of organ instruments as a multicriteria decision problem. TODIM-FSE: a multiple criteria classification method founded on Prospect Theory Mechanisms of multicriteria auctions, some remarks Dynamic Analytic Network Process Incomplete pair-wise comparison matrix and its application to ranking of alternatives Multiple Criteria Choice of Organization with the Aid of Structural Methods

9 W5 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (Tuesday , ) Session chair: Josef Jablonsky Ignacy Kaliszewski, Janusz Miroforidis Jarosław Stańczak Dorota Górecka Małgorzata Szałucka Mateusz Zawisza Bogumił Kamiński Wit Jakuczun Agnieszka Gładysz Paweł Hanczar Krzysztof Targiel Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences Nicolaus Copernicus University (NCU) in Toruń Warsaw School of Economics (SGH) Wrocław University of Economics Decision Maker s Preferences, Airport Gate Assignment Problem and Multiobjective Optimisation Country market selection in international expansion using multi-criteria decision aiding methods Multi-criteria Evaluation of Broadband Internet Access in Poland Multi-criteria inventory routing decision aiding by using hybrid Multi-criteria inventory routing decision aiding by using location based heuristics Multiple criteria decision making in the valuation of real options

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour 16.30 Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate 18.00 Kolacja Dinner 19.30 otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009.

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katedra Badań Operacyjnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09 29-31 marca 2009 Program International Workshop on MULTIPLE

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

SPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI

SPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI SPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI www.ing.pl M e t o d y M a t e m a t y c z n e, E k o n o m e t r y c z n e i I n f o r m a t y c z n e w F i n a n s a c h i U b e z p i e c z e n i a c h U s t r o ń 2 0 0

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Obecna konferencja naukowa nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania" (Lądek

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

Spisy treści zeszyty BOS 2010 Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą,

Spisy treści zeszyty BOS 2010 Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Spisy treści zeszyty BOS 2010 Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Redaktor: Jan W. Owsiński Bydgoszcz, 2010, ISSN 1732-324X Zeszyt 31. Dane analiza modele optymalizacja podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Congress of Young IT Scientists

Congress of Young IT Scientists Congress of Young IT Scientists International conference 6th edition Miedzyzdroje, Poland 22-24 September 2011 2 Organizator Sejmiku Młodych Informatyków (Organizator) Organizatorami cyklicznej konferencji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2013 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Transport w 2013 roku - czeka nas rewolucja komunikacyjna / Marcin Hajdul 10 Technologie przewozu ładunków w transporcie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia dla modułu

Cele kształcenia dla modułu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza systemów informatycznych Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XII, No. 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek Redaktorzy naukowi Krzysztof Jajuga Wanda Ronka-Chmielowiec Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2010 / Spis

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XIII, No. 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 7-9 września 2011, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

Program II Konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów" 16-18 stycznia 2006 r. Piechowice

Program II Konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów 16-18 stycznia 2006 r. Piechowice Program II Konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów" 16-18 stycznia 2006 r. Piechowice Pierwszy dzień 16 styczeń 2006 r. Godz. 8.00 śniadanie Godz. 9.00-9.30 Powitanie uczestników i otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Lp. Autor (-zy) Tytuł artykułu Status 1 Krzysztof EJSMONT Krzysztof KRYSTOSIAK Jan LIPIAK 2 Zdzisław JASIŃSKI 3

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis LOGISTYKA 2014 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE / Andrzej S. Grzelakowski 16 Samosterowanie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo