Program konferencji MPaR 13 IWoMCDM 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program konferencji MPaR 13 IWoMCDM 13"

Transkrypt

1 Program konferencji MPaR 13 IWoMCDM 13 Niedziela, 17 marca 2013/ Sunday, March 17th, 2013 Godzina / Hour Wydarzenie / Event Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate Kolacja Dinner Otwarcie IWoMCDM 13 IWoMCDM 13 opening ceremony Spotkanie Komitetu Naukowego Scientific Committee meeting Konferencyjny Turniej Go Go tournament Promocja książki Przyjaźnią ogarnąć świat Poniedziałek, 18 marca 2013 / Monday, March 18th, 2013 Godzina / Hour Wydarzenie / Event Śniadanie Breakfast Otwarcie MPaR 13 MPaR 13 opening ceremony Wykład plenarny: prof. dr hab. Witold Kosiński, Rafał Muniak, W.Konrad Kosiński (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) Model optymalizujący koszty zapasów w przedsiębiorstwie w zmiennych i niepewnych warunkach otoczenia konkurencyjnego Plenary session: dr Tomasz Wachowicz ( ) Applying MCDM methods to prenegotiation support Przerwa na kawę Coffee break Sesje: A1, M, O1, R, W1 Session: W1 Obiad Lunch Sesje: Dydaktyka przedmiotów ilościowych na studiach ekonomicznych, O2, W2 Session: W2 Przerwa na kawę Coffee break Sesje: INFORMS, U, W3 Session: W3 Koncert: W XIX-wiecznym kresowym salonie Uroczysta kolacja Conference dinner

2 Wtorek, 19 marca 2013/ Tuesday, March 19th, 2013 Godzina / Hour Wydarzenie / Event Śniadanie Breakfast Sesje: A2, I1, O3, P, W4 Session: W4 Przerwa na kawę Coffee break Sesje: A3, I2, K, O4, W5 Session: W5 Sakończenie konferencji MPaR 13 i IWoMCDM 13 MPaR 13 / IWoMCDM 13 closing ceremony Obiad Lunch Wyjazd uczestników Departure of MPaR 13 / IWoMCDM 13 participants

3 Szczegółowy harmonogram sesji / Session details A1 - Analiza preferencji (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Lesław Socha Instytut Badań Systemowych Estymacja relacji: równoważności, tolerancji i porządku Leszek Klukowski PAN na podstawie porównań parami Jakub Brzostowski Politechnika Śląska System rekomendacji doboru wag kryteriów Ewa Roszkowska Uniwersytet w Białymstoku w problemach decyzyjnych oparty na ich Tomasz Wachowicz charakterystyce probabilistycznej Grażyna Trzpiot Jacek Szołtysek Analiza preferencji ludzi młodych w ocenie atrakcyjności miast jako produktu turystycznego Wyższa Szkoła Oficerska Wojciech Rybicki Wojsk Lądowych im. Modelowanie preferencji a zagadnienia generała Tadeusza Kościuszki zrównoważonego(trwałego) rozwoju we Wrocławiu A2 - Analiza preferencji (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Eugeniusz Toczyłowski Robert Golański Szkoła Główna Handlowa System rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Polsce jako przykład modelu kojarzenia Jerzy Marzec Jacek Osiewalski w Krakowie Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w analizie preferencji w zakresie form płatności Justyna Majewska Optymalizacja portfela inwestycyjnego w obecności obserwacji nietypowych Sławomir Jarek Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków obcych Konstrukcja portfela kontraktów na różnice kursowe z uwzględnieniem ryzyka rynkowego A3 (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Krzysztof Piasecki Helena Gaspars- Wieloch w Poznaniu Hybryda reguł Hurwicza i Bayesa jako nowa metoda podejmowania decyzji w warunkach niepewności Marek Szopa Uniwersytet Śląski Dlaczego w dylemat więźnia warto grać kwantowo? Robert Jankowski Uniwersytet w Białymstoku Opóźnienia w modelach społecznych dynamiki replikatorowej Ewa Roszkowska Uniwersytet w Białymstoku Wybrane własności procedury SAW w kontekście wspomagania negocjacji I1 Inne zastosowania ryzyka (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Stanisław Wieteska Grażyna Trzpiot Anna Ojrzyńska Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych miast w Polsce Krzysztof Targiel Magdalena Rogalska Zdzisław Hejducki Zdzisław Hejducki Magdalena Rogalska Politechnika Lubelska Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Politechnika Lubelska Modelowanie zmian zmiennych stanu w modelu dwumianowym do celów wyceny opcji realnych Prognozowanie porównawcze energii procesowej zestawów maszyn do robót ziemnych jako czynnika ryzyka emisyjności CO2 Prognozowanie czasu dowozu betonu w aspekcie logistycznych czynników ryzyka

4 I2 Inne zastosowania ryzyka (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Grażyna Trzpiot Grażyna Trzpiot Ewolucja metod oceny ryzyka rynkowego Jerzy Marcinkowski w Poznaniu O pomiarze ryzyka inwestycji długoterminowych Urszula Grzybowska Szkoła Główna Przykłady zastosowania macierzy migracji Gospodarstwa Wiejskiego Marek Karwański w zarządzaniu ryzykiem finansowym w Warszawie Krzysztof Dmytrów Porównywanie efektywności prognoz ex post wielkości Uniwersytet Szczeciński sprzedaży w przedsiębiorstwie uzyskanych za pomocą Mariusz Doszyń wybranych metod INFORMS (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Ignacy Kaliszewski Tomasz Błaszczyk Marta Horeyn Zbigniew Nosal Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie sp. z o.o. Podejmowanie decyzji w planowaniu miejskiej komunikacji zbiorowej Cezary Dominiak Wspomaganie podejmowania decyzji menedżerskich poprzez system oceny i analiz problemów decyzyjnych Zarządzanie ryzykiem kredytowym z elementami Damian Pustelnik SAS Institute oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów jako element polityki zarządzania ryzykiem handlowym w grupie energetycznej Franciszek Szweda Stowarzyszenie Rytm Śląski Klaster Informatyczny forum współpracy Piotr Kalisz Śląska biznesu i nauki K ryzyko na rynku kapitałowym (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Donata Kopańska-Bródka Marcin Salamaga Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku akcji w świetle w Krakowie mierników opartych na modelu CAPM Elżbieta Majewska Robert Jankowski Joanna Olbryś Uniwersytet w Białymstoku Politechnika Białostocka Wybrane aspekty zastosowania uogólnionego współczynnika Giniego do pomiaru ryzyka Propozycja pomiaru szybkości dostosowania ceny papieru wartościowego do zmian w zbiorze informacji rynkowych Analiza zależności zachodzących między wielkości Agata Gluzicka obrotów a indeksami GPW w Warszawie M Matematyczne modelowanie ryzyka (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Aleksander Błaszczyk Adrianna Mastalerz- Kodzis Piotr Zasępa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Donata Kopańska- Bródka Włodzimierz Ogryczak Politechnika Warszawska Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej-ujęcie dynamiczne Konstrukcja płaszczyzny uśmiechu zmienności na rynku walutowym Szacowanie miar awersji do ryzyka funkcjami zależnymi od parametrów rozkładu Optymalizacja portfela inwestycji ze wskaźnikiem ryzyka Omega

5 O1 Optymalne decyzje (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Jacek Mercik Agata Sielska Włodzimierz Rembisz Cezary Dominiak Agnieszka Przybylska- Mazur Wojciech Sikora Michał Urbaniak Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu Ryzyko i cenowa elastyczność podaży produkcji rolniczej Przykład zastosowania wielokryterialnego wspomagania decyzji w problemie wyboru wariantu problemu IT Znaczenie inercji inflacji przy podejmowaniu optymalnych decyzji Sprawność metod ogólnych i wyspecjalizowanych w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć O2 Optymalne decyzje (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Włodzimierz Ogryczak Ewa Pośpiech Ocena portfeli konstruowanych na podstawie wielokryterialnych metod podejmowania decyzji Olena Sobotka Wielokryterialna analiza w warunkach niepewnej we Wrocławiu informacji o wartościach wag kryteriów Daria Bałuch Wykorzystanie wielowymiarowych modeli funkcyjnych do oszacowania wartości modelowej nieruchomości Bartłomiej Lach Selekcja akcji z wykorzystaniem modelu dyskryminacyjnego oraz optymalizacji w Poznaniu podziału zbioru obiektów O3 Optymalne decyzje (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Wojciech Sikora Grzegorz Tarczyński Wielokryterialna ocena parametrów węzłów we Wrocławiu logistycznych Katarzyna Jakowska- Procedura wspomagania ustalenia wielkości Politechnika Śląska Suwalska zapotrzebowania na materiały w kopalni węgla w Gliwicach Maciej Wolny kamiennego Jacek Wrodarczyk Wielokryterialny model wyznaczania struktury produkcji przedsiębiorstwa w oparciu o teorię ograniczeń O4 Optymalne decyzje (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Stefan Grzesiak Adam Sojda Zastosowanie algorytmu VEGA do wyznaczania Politechnika Śląska Katarzyna Jakowska- optymalnego poziomu zamówień na materiały w Gliwicach Suwalska w przedsiębiorstwie górniczym Marcin Anholcer Stochastyczne zagadnienie rozdziału z dyskretnym Aleksandra Sabo Alicja Wolny-Dominiak Grzegorz Kersten Tomasz Wachowicz w Poznaniu Concordia University rozkładem popytu Analiza problemu kompletacji zamówień w Magazynie Wysokiego Składowania APIM in analysis of offers exchange and concession making in negotiation

6 P Zarządzanie ryzykiem projektu (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Maciej Nowak Risks characteristic to agile project management Wojciech Walczak methods and responses to them / Ryzyka Politechnika Wrocławska charakterystyczne dla zwinnych metodyk zarządzania Dorota Kuchta projektami oraz odpowiedzi na nie Sławomir Biruk Projektowanie realizacji obiektów budowlanych Politechnika Lubelska Piotr Jaśkowski w warunkach ryzyka Liczby przedziałowe w harmonogramowaniu Barbara Gładysz Politechnika Wrocławska przedsięwzięć metodą łańcucha krytycznego Rafał Tyrala Uniwersytet Śląski / Biuro Iwona Tyrala Projektowania Systemów Krystian Zmarzlik Cyfrowych SA R Modelowanie rozmyte (poniedziałek , ) Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w problemie optymalizacji harmonogramu produkcji Przewodniczący sesji: Dorota Kuchta Paweł Konopka Uniwersytet w Białymstoku Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw Ewa Ptaszyńska Rozmyte drzewa decyzyjne jako narzędzie zarządzania Politechnika Wrocławska Dorota Kuchta ryzykiem projektów rolnych Adam Sojda Politechnika Śląska Elastyczność decyzyjna i ryzyko w ocenie projektów w Gliwicach inwestycyjnych Krzysztof Piasecki Rozmyta relacja równoważności strumieni w Poznaniu finansowych U ryzyko w ubezpieczeniach (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Włodzimierz Szkutnik Efektywność inwestycji kapitałowych na przykładzie Monika Hadaś-Dyduch polisy Stanisław Wieteska Uniwersytet Jana Koncepcja ubezpieczenia upraw rolnych od szkód Kochanowskiego w Kielcach, spowodowanych przez zwierzynę łowną w polskim Filia w Piotrkowie obszarze terytorialnym Trybunalskim Sebastian Twaróg Jacek Szołtysek Grażyna Trzpiot Anna Ojrzyńska Bogdan Ciupek Wielowymiarowa analiza w ocenie ryzyka w systemach krwiodawstwa w wybranych krajach europejskich - perspektywa logistyczna Nieklasyczne formy ubezpieczenia ryzyk katastroficznych

7 W1 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (Monday , ) Session chair: Petr Fiala Roman Słowiński Miłosz Kadziński Piotr Zielniewicz Ayrton Benedito Gaia do Couto Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes Bogumiła Krzeszowska Marcin Anholcer Poznań University of Technology Poznań University of Technology Ibmec/Rio de Janeiro Poznań University of Economics Preference-driven multiobjective optimization using robust ordinal regression for cone contraction Robust Ordinal Regression Applied to TOPSIS W2 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (Monday , ) Session chair: Lidija Zadnik-Stirn Barbara Glensk Reinhard Madlener Alicja Ganczarek- Gamrot Barbara Glensk Grażyna Trzpiot Dorota Kuchta Justyna Urbańska Dominik Kudyba Katarzyna Tyła Tomasz Błaszczyk Maciej Nowak Paweł Błaszczyk RWTH Aachen University RWTH Aachen University Wrocław University of Technology University of Silesia Application of the dominance principle and the Rough Set Theory to the analysis of executives by multiple criteria evaluation of their management competences A three step method for multiple criteria project portfolio scheduling problem Algorithm for Bi-criteria Stochastic Generalized Transportation Problem Multi-Period Portfolio Optimization of Investments in Power Generation Assets Portfolio Analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange Multicrieria approach to environmental decisionmaking in the company Energy hedging using goal programming Project schedule optimization by critical chain approach in fuzzy environment

8 W3 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (Monday , ) Session chair: Jaroslav Ramik Zadnik-Stirn University of Ljubljana Estimating weights and consistency in group AHP using interval comparison matrices Josef Jablonsky Re-calculation of Happy Planet Index using DEA Andrzej Skulimowski Marta Kostrzewska Lesław Socha Małgorzata Trzaskalik- Wyrwa Ireneusz Wyrwa AGH University of Science and Technology in Kraków University of Silesia, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw The Fryderyk Chopin University of Music W4 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (Tuesday , ) Session chair: Roman Słowiński Aderson Campos Passos Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes Lech Kruś Eugeniusz Toczyłowski Petr Fiala Jaroslav Ramík Jerzy Michnik Pontifical Catholic University from Rio de Janeiro Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences Warsaw University of Technology Prague Silesian University models Scenarios and development trends of multicriteria decision support systems Two level analysis of the multicriteria network cost flow problem Constructing of organ instruments as a multicriteria decision problem. TODIM-FSE: a multiple criteria classification method founded on Prospect Theory Mechanisms of multicriteria auctions, some remarks Dynamic Analytic Network Process Incomplete pair-wise comparison matrix and its application to ranking of alternatives Multiple Criteria Choice of Organization with the Aid of Structural Methods

9 W5 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (Tuesday , ) Session chair: Josef Jablonsky Ignacy Kaliszewski, Janusz Miroforidis Jarosław Stańczak Dorota Górecka Małgorzata Szałucka Mateusz Zawisza Bogumił Kamiński Wit Jakuczun Agnieszka Gładysz Paweł Hanczar Krzysztof Targiel Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences Nicolaus Copernicus University (NCU) in Toruń Warsaw School of Economics (SGH) Wrocław University of Economics Decision Maker s Preferences, Airport Gate Assignment Problem and Multiobjective Optimisation Country market selection in international expansion using multi-criteria decision aiding methods Multi-criteria Evaluation of Broadband Internet Access in Poland Multi-criteria inventory routing decision aiding by using hybrid Multi-criteria inventory routing decision aiding by using location based heuristics Multiple criteria decision making in the valuation of real options

10 Lista uczestników List of participants L.p. Tytuł/stopień naukowy Imię Nazwisko Instytucja 1. dr Marcin Anholcer w Poznaniu 2. mgr Daria Bałuch 3. dr inż. Sławomir Biruk Politechnika Lubelska 4. prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk Uniwersytet Śląski 5. dr inż. Tomasz Błaszczyk 6. dr inż. Jakub Brzostowski Politechnika Śląska 7. dr Bogdan Ciupek 8. dr Krzysztof Dmytrów Uniwersytet Szczeciński 9. dr Cezary Dominiak 10. dr Mariusz Doszyń Uniwersytet Szczeciński 11. prof. Petr Fiala Prague 12. dr Helena Gaspars-Wieloch w Poznaniu 13. dr Barbara Glensk RWTH Aachen University 14. dr Agata Gluzicka 15. dr inż. Barbara Gładysz Politechnika Wrocławska 16. dr Robert Golański Szkoła Główna Handlowa 17. prof. Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes Ibmec/Rio de Janeiro 18. dr Dorota Górecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 19. dr Stanisław Grygierczyk Euro-Centrum S.A. 20. dr hab. Stefan Grzesiak Uniwersytet Szczeciński 21. dr Urszula Grzybowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 22. dr inż. Monika Hadaś-Dyduch 23. dr Paweł Hanczar we Wrocławiu 24. dr hab. Zdzisław Hejducki Politechnika Wrocławska

11 L.p. Tytuł/stopień naukowy Imię Nazwisko Instytucja 25. prof. Josef Jablonsky 26. dr Katarzyna Jakowska-Suwalska Politechnika Śląska 27. mgr Robert Jankowski Uniwersytet w Białymstoku 28. dr Sławomir Jarek Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych 29. mgr Piotr Kalisz Stowarzyszenie Rytm Śląska 30. prof. dr hab. Ignacy Kaliszewski Instytut Badań Systemowych PAN 31. dr hab. Jan Kałuski Politechnika Śląska 32. dr Leszek Klukowski Instytut Badań Systemowych PAN 33. mgr Paweł Konopka Uniwersytet w Białymstoku 34. prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka 35. prof. dr hab. Witold Kosiński Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 36. mgr Marta Kostrzewska Uniwersytet Śląski 37. dr inż. Lech Kruś Instytut Badań Systemowych PAN 38. mgr Bogumiła Krzeszowska 39. dr hab. Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska 40. mgr Dominik Kudyba 41. dr hab. Tomasz Kuszewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 42. mgr Bartłomiej Lach w Poznaniu 43. mgr Justyna Majewska 44. dr Elżbieta Majewska Uniwersytet w Białymstoku 45. dr hab. Jerzy Marcinkowski w Poznaniu 46. dr hab. Jerzy Marzec w Krakowie 47. dr Adrianna Mastalerz-Kodzis 48. prof. dr hab. Jacek Mercik Politechnika Wrocławska 49. dr Jerzy Michnik 50. mgr Zbigniew Nosal Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie sp. z o.o.

12 L.p. Tytuł/stopień naukowy Imię Nazwisko Instytucja 51. dr hab. Maciej Nowak 52. prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak Politechnika Warszawska 53. mgr Anna Ojrzyńska 54. dr Joanna Olbryś Politechnika Białostocka 55. prof. dr hab. Jacek Osiewalski w Krakowie 56. prof. dr hab. Krzysztof Piasecki w Poznaniu 57. dr inż. Ewa Pośpiech 58. dr Agnieszka Przybylska-Mazur 59. mgr Damian Pustelnik SAS Institute 60. Prof. Jaroslav Ramík Silesian University in Opava 61. dr inż. Magdalena Rogalska Politechnika Lubelska 62. dr hab. Ewa Roszkowska Uniwersytet w Białymstoku 63. dr hab. Wojciech Rybicki Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 64. mgr Aleksandra Sabo 65. dr Marcin Salamaga w Krakowie 66. mgr Agata Sielska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy 67. dr hab. Wojciech Sikora w Poznaniu 68. prof. dr hab. Andrzej Skulimowski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 69. prof. dr hab. Roman Słowiński Politechnika Poznańska 70. dr Olena Sobotka we Wrocławiu 71. prof. dr hab. Lesław Socha Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 72. dr Adam Sojda Politechnika Śląska w Gliwicach 73. prof. dr hab. Józef Stawicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 74. prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik 75. prof. dr hab. Marek Szopa Uniwersytet Śląski 76. mgr Franciszek Szweda Stowarzyszenie "Rytm Śląska"

13 L.p. Tytuł/stopień naukowy Imię Nazwisko Instytucja 77. dr Grzegorz Tarczyński we Wrocławiu 78. dr inż. Krzysztof Targiel 79. prof. dr hab. Eugeniusz Toczyłowski Politechnika Warszawska 80. prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik 81. mgr Roman Trzaskalik Euro-Centrum S.A. 82. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie 83. prof. dr hab. Grażyna Trzpiot 84. dr Sebastian Twaróg 85. mgr Katarzyna Tyła 86. dr Rafał Tyrala Uniwersytet Śląski / Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA 87. mgr Michał Urbaniak w Poznaniu 88. dr Tomasz Wachowicz 89. mgr inż. Wojciech Walczak Politechnika Wrocławska 90. prof. dr hab. Stanisław Wieteska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim 91. dr Maciej Wolny Politechnika Śląska 92. dr Alicja Wolny-Dominiak 93. mgr Jacek Wrodarczyk 94. mgr Janusz Wygrabek 95. Prof. Lidia Zadnik-Stirn Universityof Ljubljana 96. dr Piotr Zasępa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 97. mgr Mateusz Zawisza Szkoła Główna Handlowa 98. dr hab. Jerzy Zemke Uniwersytet Gdański 99. dr inż. Piotr Zielniewicz Politechnika Poznańska 100. mgr inż. Krystian Zmarzlik Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA

14 Organizatorzy Organizers Sponsorzy Sponsors

Program konferencji MPaR 13 IWoMCDM 13 z dnia 14 marca 2013 roku

Program konferencji MPaR 13 IWoMCDM 13 z dnia 14 marca 2013 roku Program konferencji MPaR 13 IWoMCDM 13 z dnia 14 marca 2013 roku Niedziela, 17 marca 2013/ Sunday, March 17th, 2013 Godzina / Hour Wydarzenie / Event 16.00 uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 15 / IWoMCDM 15 Program. Program

Program konferencji MPaR 15 / IWoMCDM 15 Program. Program Program Komitet naukowy Scientific committee Tadeusz Trzaskalik (Przewodniczący/Chair) Jerzy Michnik (Sekretarz/Secretary) Tomasz Wachowicz (Sekretarz/Secretary) Aleksander Błaszczyk Rafael Caballero Petr

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009.

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katedra Badań Operacyjnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09 29-31 marca 2009 Program International Workshop on MULTIPLE

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 17 IWoMCDM 17 Workshop program

Program konferencji MPaR 17 IWoMCDM 17 Workshop program Program konferencji MPaR 17 IWoMCDM 17 Workshop program Niedziela, 2 kwietnia 2017 / Sunday, April 2 nd Godzina / Hour Wydarzenie / Event 13.00 Obiad Lunch 14.15 18.15 Wycieczka po Śląsku Cieszyńskim polskim

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 17 IWoMCDM 17 Workshop program

Program konferencji MPaR 17 IWoMCDM 17 Workshop program Program konferencji MPaR 17 IWoMCDM 17 Workshop program Niedziela, 2 kwietnia 2017 / Sunday, April 2 nd Godzina / Hour Wydarzenie / Event 13.00 Obiad Lunch 14.15 18.15 Wycieczka po Śląsku Cieszyńskim polskim

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 11 IWoMCDM 11 z dnia 24 marca 2011 roku

Program konferencji MPaR 11 IWoMCDM 11 z dnia 24 marca 2011 roku z dnia 24 marca 2011 roku Niedziela, 3 kwietnia 2011 godzina 16.30 uruchomienie Biura Organizacyjnego 18.00 kolacja 19.00 otwarcie IWoMCDM 11 20.00 spotkanie Komitetu Naukowego 20.30 Konferencyjny Turniej

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour 16.30 Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate 18.00 Kolacja Dinner 19.30 otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11

Bardziej szczegółowo

Katedra Demografii i Statystki Ekonomicznej

Katedra Demografii i Statystki Ekonomicznej Katedra Demografii i Statystki Ekonomicznej Wydział Informatyki i Komunikacji http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/katedry-wiik/ Skład osobowy Katedry Pracownicy: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

I Cykl Tygodniowy. ipady wygrywają: Głośniki Creative wygrywają:

I Cykl Tygodniowy. ipady wygrywają: Głośniki Creative wygrywają: I Cykl Tygodniowy Mariusz K. Krasne Potockie **********2408 Grzegorz R. Warszawa **********3351 Maciej C. Tarnów **********9561 Tomasz O. Gdynia **********9135 Piotr P. Łańcut **********5793 Ryszard S.

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Dylematy współczesnego zarządzania maja 2017 roku

Dylematy współczesnego zarządzania maja 2017 roku WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INSTYTUT ZARZĄDZANIA IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KATEDRA

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA

Wydział Zarządzania AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Zarządzania PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA Wykaz proponowanych promotorów dla studentów drugiego stopnia, których termin zgłoszenia tematu

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

doktor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Autorzy tomu autorzy tomu Maciej Abramowicz profesor, Uniwersytet Warszawski Jakub Bajer doktorant, Katarzyna Balbuza doktor, Tomasz Błaszczyk doktorant, Instytut Kultury Europejskiej Mariusz Ciesielski

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PROGRAM ORGANIZATORZY Zakład Demografii Katedry Statystyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 CZĘŚĆ I. KAPITAŁ FINANSOWY W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI MESTWIN STANISŁAW KOSTKA KAPITAŁ JAKO KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

WSZELKIE ZMIANY W SESJI EGZAMINACYJNEJ ZAZNACZONE SĄ KOLOREM CZERWONYM PROWADZĄCY ZAJĘCIA PROWADZĄCY ZAJĘCIA DATA GODZINA SALA

WSZELKIE ZMIANY W SESJI EGZAMINACYJNEJ ZAZNACZONE SĄ KOLOREM CZERWONYM PROWADZĄCY ZAJĘCIA PROWADZĄCY ZAJĘCIA DATA GODZINA SALA HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI POPRAWKOWEJ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA w roku akademickim 2014/2015 (I termin, II termin, tryb poprawkowy - 1.09.2015 r. - 21.09.2015 r.) WSZELKIE ZMIANY W SESJI EGZAMINACYJNEJ ZAZNACZONE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X LISTA PROMOTORÓW - WYBÓR W SEM. LETNIM 2015/16 Termin zgłoszenia Promotorów przez studentów - 15 czerwca 2016 r. Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach: pierwszego stopnia IiE,

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X LISTA PROMOTORÓW - WYBÓR W SEM. LETNIM 2015/16 Termin zgłoszenia Promotorów przez studentów - 15 czerwca 2016 r. Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach: pierwszego stopnia IiE,

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE Siedlce 28-29 maja 2012

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE Siedlce 28-29 maja 2012 PROGRAM V I I I M I E D Z Y N A R O D O W E J K O N F E R E N C J I N A U K O W E J MANAGEMENT 2012 ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE Siedlce 28-29 maja 2012 Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EWOLUCJI

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EWOLUCJI PROGRAM I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE pod tytułem ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EWOLUCJI Konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania Wydział

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań Poznań, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

LIII KONFERENCJA STATYSTYKÓW, EKONOMETRYKÓW I MATEMATYKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ

LIII KONFERENCJA STATYSTYKÓW, EKONOMETRYKÓW I MATEMATYKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ LIII KONFERENCJA STATYSTYKÓW, EKONOMETRYKÓW I MATEMATYKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ oraz XXXV SEMINARIUM IM. PROFESORA ZBIGNIEWA PAWŁOWSKIEGO PROGRAM KONFERENCJI Kraków, 5-7 kwietnia 2017 Środa, 5 kwietnia (Budynek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 5 Specjalizacja: B4. Analiza kointegracyjna Publikacje:

strona 1 / 5 Specjalizacja: B4. Analiza kointegracyjna Publikacje: Specjalizacja: B4. Analiza kointegracyjna Publikacje: 1. Autorzy: Grabowski Wojciech; Welfe Aleksander Tytuł: Global Stability of Dynamic Models Strony: 782-784 - Teoria ekonometrii (B1. Makroekonometria)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

All-Poland Scientific Conference

All-Poland Scientific Conference All- Scientific Conference Creativity in Management of 21st Century: Innovations - Business - Human Capital - Marketing - Logistics, 11 May, 2016, Katowice, World Scientific News 48 (2016) 1-6 Organizing

Bardziej szczegółowo

Modele optymalizacyjne wspomagania decyzji wytwórców na rynku energii elektrycznej

Modele optymalizacyjne wspomagania decyzji wytwórców na rynku energii elektrycznej Modele optymalizacyjne wspomagania decyzji wytwórców na rynku energii elektrycznej mgr inż. Izabela Żółtowska Promotor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski Obrona rozprawy doktorskiej 5 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO ul. 3 Maja 97 b, Myślenice

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO ul. 3 Maja 97 b, Myślenice ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO ul. 3 Maja 97 b, 32-400 Myślenice Harmonogram części ustnej maturalnego w sesji wiosennej roku szkolnego 2009/2010 Identyfikator szkoły: 1 2 0 9 0 3 1 0 3 1 A TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 2013 Konkurencja Nawigacja. Klasyfikacja indywidualna kierowców

Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 2013 Konkurencja Nawigacja. Klasyfikacja indywidualna kierowców Konkurencja Nawigacja Klasyfikacja indywidualna kierowców Lokata Kierowca Klub Okręg I II III IV V VI VII hc1 hc2 SUMA 1 Labocha Aleksander AK Kędz.-Kozielski Opolski hc hc 100 95 100 93 100 100 100 500

Bardziej szczegółowo

LISTA PROMOTORÓW UPOWAŻNIONYCH DO KIEROWANIA PRACĄ DYPLOMOWĄ

LISTA PROMOTORÓW UPOWAŻNIONYCH DO KIEROWANIA PRACĄ DYPLOMOWĄ LISTA PROMOTORÓW UPOWAŻNIONYCH DO KIEROWANIA PRACĄ DYPLOMOWĄ wybór Promotorów w sem. letnim w r. ak. 2016/17 dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Termin zgłoszenia Promotorów przez studentów:

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski RADA POWIATU

Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski RADA POWIATU siedziba Urząd Gminy Załuski Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski RADA POWIATU Imię i nazwisko Zgłoszony przez Ilość głosów Pająk Witold Stanisław Komitet Wyborczy PSL 7 Koperski Paweł Komitet Wyborczy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2017 / 2018

Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2017 / 2018 Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2017 / 2018 Komisja polonistyczna 1. Bernarda Borowska 2. Monika Kasperska 3. Patrycja Kurasińska 4. Łukasz Pszczółkowski 5. Sylwia Schwarz 6. Maria Rybicka I po 110a

Bardziej szczegółowo

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Program ogólnopolskiej konferencji naukowej Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Kielce, 7-8 marca 2016 roku Patronat Honorowy Zespół Historii Wychowania Komitetu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM

UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM pod redakcją Damiana Walczaka Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu Toruń 2010 Recenzent: dr hab. Bożena Kołosowska,

Bardziej szczegółowo

Wyniki biegu głównego dystans około 5 km (wg wskazań zegarków 5,07 km)

Wyniki biegu głównego dystans około 5 km (wg wskazań zegarków 5,07 km) Wyniki biegu głównego dystans około 5 km (wg wskazań zegarków 5,07 km) Miejsce Imię Nazwisko Czas (minuty/sekundy) Płeć (K/M) Firma/Klub 1 Mariusz Ciesielski 18:52 M Instytut Badawczy Leśnictwa/Dream Run

Bardziej szczegółowo

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg:

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole, tel. (0-77) 668 924 080, 4747466 fax www.azs.po.opole.pl azs@po.opole.pl Opole 22.05.2011r. Komunikat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych Wrocław 2016.

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych Wrocław 2016. Dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. nadzw. PWr. Wrocław 10.07.2016r. Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych Wrocław 2016. W dniach od 22 do 24 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata Kategoria : Dzieci 1 213 Masiak Mikołaj gość Gdańsk 36.48 2 42 Szkaradek Emilia gość Kraków 55.15 18.67 3 41 Karkowska Józefina gość Warszawa 59.51 23.03 4 43 Karkowska Klementyna gość Warszawa 1:17.56

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

Wyniki egzaminu gimnazjalnego: Wyniki egzaminu gimnazjalnego: Wyniki klas klasa H MP H+MP J H+MP+J 3a 41,54 38,42 79,96 47,67 127,63 3b 31,39 20,61 52,00 25,44 77,44 3c 33,54 22,64 56,18 31,54 87,71 3d 30,96 25,08 56,04 38,19 94,23

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego (bez określania poziomu)

14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego (bez określania poziomu) 14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego przewodnicząca Irena Wałkowska 631008751 członek zespołu Magdalena Malinowska ZSH 1. 9 00-9 30 Boiński Wiktor 3A 2. 9 15-9 45 Czyż Wiktoria 3A

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM MIE

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM MIE 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( )

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( ) LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH (2010-2011) prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych prof. zw. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników dydaktycznych na kierunku Informatyka w semestrze letnim 2016/2017 (4 godz. zeg./tydz.)

Terminy konsultacji pracowników dydaktycznych na kierunku Informatyka w semestrze letnim 2016/2017 (4 godz. zeg./tydz.) Terminy konsultacji pracowników dydaktycznych na kierunku Informatyka w semestrze letnim 2016/2017 (4 godz. zeg./tydz.) L.p. Tytuł Nazwisko i imię tel., nr pokoju, bud. Terminy konsultacji 1. dr Bieleninik

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonometrii i Statystyki DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Redaktor naukowy Zygmunt Zieliński TORUŃ 2007 Spis treści Wstęp

Bardziej szczegółowo