Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO marca 2009.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009."

Transkrypt

1 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katedra Badań Operacyjnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO marca 2009 Program International Workshop on MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING 09 March 29-31, 2009 Ustroń, Hotel Jaskółka

2 29 marca 2009 (niedziela) Godzina Kolacja Wydarzenie Otwarcie International Workshop on Multi-Criteria Decision Making Spotkanie Komitetu Naukowego Konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko marca 2009 (poniedziałek) Godzina Śniadanie Wydarzenie Otwarcie Konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko Sesja plenarna Sesje A1, B1, C1, D1, W Przerwa na kawę Plenary Session Obiad X lat Katedry Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Historia, osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Dyskusja na temat możliwości i skuteczności nauczania matematyki na kierunkach ekonomicznych Sesje A2, B2, C2, D2, W Przerwa na kawę Sesje A3, B3, C3, D3, W Występ Chóru Akademii Ekonomicznej w Uroczysta kolacja 31 marca 2009 (wtorek) Godzina Śniadanie Sesje A4, B4, C4, D4, W Wydarzenie Zamknięcie International Workshop on Multiple Criteria Decision Making Przerwa na kawę Sesja INFORMS, Zamknięcie konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko Obiad

3 Sunday, April 29th Hours Dinner Event International Workshop on Multiple Criteria Decision Making 09 opening ceremony Monday, April 30th Hours Event Breakfast Modelowanie Preferencji a Ryzyko 09 opening ceremony Plenary Session Session W Coffee break Plenary Session Lecture on 10 th anniversary of Department of Operational Research, The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice. History, scientific, educational and organizational achievements Lunch Polish Mathematical Society meeting Session W Coffee break Session W Concert of The Karol Adamiecki Univeristy of Economics Choir Conference dinner Tuesday, April 31st Hours Breakfast Session W Coffee break Event International Workshop on Multiple Criteria Decision Making 09 closing ceremony INFORMS session Modelowanie Preferencji a Ryzyko 09 closing ceremony Dinner

4 Sesja plenarna (poniedziałek , ) Stanisław Walukiewicz Systemowych w Warszawie Zasada Ortogonalności i przykłady jej zastosowań A1. Ryzyko na rynku kapitałowym (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Grażyna Trzpiot Grażyna Trzpiot Sławomir Śmiech Katarzyna Bolonek- Lasoń Sławomir Jarek Andrzej Jakubowski w Krakowie Uniwersytet Łódzki Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Pesymistyczna optymalizacja portfelowa Budowa portfeli optymalnych w oparciu o technikę kointegracji Rynek finansowy z punktu widzenia fizyki statystycznej Portfel o największej przewidywalności na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Czynnikowy model zarządzania portfelem obligacji - zagadnienie immunizacji i optymalizacji B1. Ryzyko w ubezpieczeniach i ryzyko bankowe (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Stanisław Wieteska Stanisław Wieteska Elżbieta Studzińska Monika Papież Artur Mikulec Uniwersytet Łódzki Centrala BPH Warszawa w Krakowie Uniwersytet Łódzki Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkty roślinne genetycznie zmodyfikowane Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wywołujące ryzyko bankowe i przyczyny wystąpienia ryzyka bankowego Wpływ niejednorodności populacji na ryzyko demograficzne w portfelu ubezpieczeń na życie Metody rozszerzonej analizy rentowności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych C1. Optymalne decyzje (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Wojciech Sikora Dorota Gawrońska Paweł Baran Krzysztof Dmytrów Politechnika Śląska Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Szacowanie efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego przedsiębiorstwa na podstawie wskaźnika NPVR o rozmytych parametrach Zastosowanie modeli programowania dynamicznego w warunkach rozmytych w zarządzaniu majątkiem Zastosowanie matematycznego modelu zapasów dla produktów psujących się do gospodarowania zasobami gotówki

5 Jacek Konciak SITP Oddział w Łodzi Centra logistyczne w zintegrowanym łańcuchu transportowym - zagrożenia i ocena ryzyka. D1. Analiza projektów (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Dorota Kuchta Tomasz Błaszczyk Paweł Błaszczyk, Maria Kania Monika Fedyczak Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska Dwukryterialna analiza projektu modelowanego z uwzględnieniem buforów czasowych i kosztowych Zrównoważone podejście do zarządzania ryzykiem w projektach europejskich Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska Nowa koncepcja odporności planów projektów W1. MCDM (Monday , ) Chairman: Lidia Zadnik Lecturer Institution Title Włodzimierz Ogryczak Petr Fiala Tomasz Wachowicz Jakub Brzostowski Tomasz Wachowicz Tadeusz Banek Edward Kozłowski Leszek Klukowski Warsaw University of Technology, Poland Prague, Czech Republic The Karol Adamiecki Katowice, Poland The Silesian University of Technology, Gliwice, Poland The Karol Adamiecki Katowice, Poland Lublin University of Technology, Poland Systems Research Institute, Polish Academy of Science, Warsaw Poland On Robust Solutions To Multiple Criteria Linear Programs Applying First Price Auction Mechanism For Supporting Multi-Bilateral Negotiations Building Personality Profile Of Negotiator For Electronic Negotiations Change Control As LQG Monotone Follower Problem Optimization Of Public Debt Management In Case Of Stochastic Budgetary Constraints International Workshop on MCDM Plenary Session (Monday , ) Lecturer Institution Title Maciej Nowak The Karol Adamiecki Katowice, Poland Interactive Multiple Criteria Decision Aiding Under Risk: Methods And Applications

6 A2. Ryzyko na rynku kapitałowym (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Ewa Drabik Ewa Drabik Iwona Drabik Agata Sielska Agnieszka Orwat Alicja Ganczarek- Gamrot Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Szkoła Główna Handlowa Rozumienie emocji i pomiar awersji do ryzyka jako sposoby przewidywania kryzysów na rynkach finansowych O pewnej propozycji zastosowania rankingów wielokryterialnych w analizie portfelowej Metoda alokacji odpornej w zarządzaniu portfelem aktywów długoterminowych Pomiar ryzyka w systemie dwóch fixingów na Towarowej Giełdzie Energii B2. Ryzyko w ubezpieczeniach i ryzyko bankowe (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Stanisław Banek Jerzy Marzec Anna Jędrzychowska w Krakowie we Wrocławiu Pomiar korzyści z zastosowania modelu wielomianowego w ograniczaniu ryzyka kredytowego Nowe oceny dla wartości wskaźników polskich zakładów ubezpieczeń na życie Jacek Białek Uniwersytet Łódzki Propozycja miar dla oceny dynamiki OFE Alicja Wolny-Dominiak Szacowanie poziomu składki wiarygodnej w wybranych modelach z zastosowaniem pakietu actuar programu R C2. Optymalne decyzje (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Ignacy Kaliszewski Jerzy Michnik Bogusław Nowak Sebastian Sitarz Adam Sojda Bombardier Transportation Polska Uniwersytet Śląski Politechnika Śląska Charakterystyka procesu decyzyjnego w zarządzaniu innowacjami Planowanie inwestycji budowlanej - analiza symulacyjna Objętościowa analiza wrażliwości w programowaniu liniowym Wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego w zagadnieniu lokalizacji systemów masowej obsługi G/G/1 D2. Analiza projektów (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Ewa Konarzewska-Gubała Ewa Ptaszyńska Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska Zarządzanie ryzykiem poprzez uczenie się w projektach europejskich

7 Krzysztof S. Targiel Wojciech Walczak Paweł Wieszała Politechnika Wrocławska Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu ryzykiem projektu Zarządzanie ryzykiem w zwinnych metodykach zarządzania projektami Zastosowanie metody Analitic Network Process do wyboru Systemu ERP W2. MCDM (Monday , ) Chairman: Josef Jablonsky Lecturer Institution Title Jaroslav Ramík Bogumił Kamiński Petr Fiala Josef Jablonsky Tadeusz Trzaskalik Maciej Nowak Dorota Górecka Andrzej Skulimowski Silesian University Opava, Karviná, Czech Republic Warsaw School of Economics, Poland Prague, Czech Republic The Karol Adamiecki Katowice, Poland Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland AGH University of Science and Technology Inconsistency Of Pair-Wise Comparison Matrix With Fuzzy Elements Based On Geometric Mean On Consistency Of Stochastic Multiple-Criteria Comparison Methods In Health Technology Assesment Multicriteria Approaches For Evaluation Of Efficiency: An Application To Comparison Of Productivity Of Central European Firms On the choice of method in multi-criteria decision aiding process concerning European projects Temporal Preferences And Reference Multifuctions In Multicriteria Optimal Control A3. Ryzyko na rynku kapitałowym (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Zbigniew Świtalski Marcin Salamaga Elżbieta Majewska Justyna Majewska Joanna Olbryś w Krakowie Uniwersytet w Białymstoku Politechnika Białostocka Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego Metody teorii wartości ekstremalnych a metody odporne w ocenie ryzyka Wskaźnik tolerancji ryzyka jako miara agresywności portfela funduszu inwestycyjnego B3. Teoria gier i negocjacje (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Honorata Sosnowska Dariusz Wagner, Hanna Bury Maciej Wolny Dmitry Podkopaev Politechnika Śląska Wpływ wyboru metody wyznaczania oceny grupowej na wynik ekspertyzy Quasi-klasyczne metody wspomagania racjonalnego podziału wygranej w grach z koalicjami Modelowanie zachowania altruistycznego i równowaga w teorii gier

8 Honorata Sosnowska Szkoła Główna Handlowa Akademia Leona Koźmińskiego Reguły formalne ryzyka porządkowego w przypadku zdarzeń negatywnych i pozytywnych C3. Optymalne decyzje (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Andrzej Skulimowski Marcin Anholcer Katarzyna Jakowska- Suwalska Sławomir Żółtak Monika Hadaś w Poznaniu Politechnika Śląska Europejski Bank Inwestycyjny Rozkład rozwiązań stabilnych w trójstronnym zagadnieniu przydziału Zagadnienie lokalizacji obiektów modelowanych jako systemy G/G/1 z różnymi klasami klientów Dynamiczna optymalizacja strategii inwestycyjnej w modelu Ho-Lee Sieć falkowo-neuronowa z algorytmem genetycznym D3. Ryzyko w organizacjach i przedsiębiorstwach (poniedziałek , ) Przewodniczący sesji: Stefan Grzesiak Jerzy Zemke Stefan Grzesiak Michał Pietrzak Uniwersytet Gdański Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Mikołaja Kopernika Model ryzyka decyzji strategicznych zarządu organizacji gospodarczej. Kilka uwag o identyfikacji i szacowaniu ryzyka w sektorze ochrony zdrowia Problem identyfikacji struktury danych przestrzennych stanowiących podstawę podejmowania optymalnych decyzji W3. MCDM (Monday , ) Chairman: Jaroslav Ramik Lecturer Institution Title Ignacy Kaliszewski Janusz Miroforodis Agata Sielska Grzegorz Koloch Dorota Kuchta Barbara Gładysz Leonas Ustinovichius Galina Shevchenko Systems Research Institute, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland Warsaw School of Economics, Poland Warsaw School of Economics, Poland Wroclaw University of Technology, Poland Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania Multiple Criteria Decision Making: From Exact to Heuristic Optimization Stability Of Multicriteria Rankings Comparison On Multiple Criteria Genetic Approach to Transportation Problem Multicriterial courses scheduling problem with uncertain information Corporate Valuation And Risk Management, A Verbal Analysis Approach

9 A4. Ryzyko na rynku kapitałowym (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Ignacy Kaliszewski Krzysztof S. Targiel Agata Gluzicka Dominik Kudyba Tauron, Katowice Implementacja Modelu Mertona w wybranych środowiskach optymalizacji Rodzaj awersji do ryzyka a wybór optymalnego portfela akcji Zastosowanie synchronicznej wersji metody NIMBUS do ustalenia optymalnej struktury portfela akcji B4. Teoria gier i negocjacje (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Włodzimierz Ogryczak Leszek Klukowski Robert Golański Andrzej Łodziński Irena Woroniecka- Leciejewicz Szkoła Główna Handlowa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Ograniczanie ryzyka kosztów obsługi długu publicznego przy wykorzystaniu rozwiązania minimaksowego gry strategicznej Znaczenie Senatu w polskim systemie legislacyjnym - przestrzenny model teoriogrowy Wielokryterialne wspomaganie procesu negocjacji Równowaga w grze fiskalno-monetarnej a priorytety banku centralnego i rządu w kształtowaniu polityki makroekonomicznej C4. Modelowanie preferencji (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Joanna Utkin Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła Dariusz Wagner, Andrzej Małkiewicz Badanie preferencji polskiego elektoratu w wyborach parlamentarnych 2007r. Piotr Pałka Eugeniusz Toczyłowski Zbigniew Świtalski Agnieszka Kowalska- Styczeń Andrzej M. Skulimowski Magdalena Krzyszkowska-Pytel Politechnika Warszawska Spełnienie preferencji uczestników dla różnych metod wyznaczania cen w mechanizmach rynkowych Uniwersytet Zielonogórski O pewnym dyskretnym modelu rynku Politechnika Śląska Akademia Górniczo- Hutnicza Kraków Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacja Progress & Business w Krakowie Wpływ rodzaju otoczenia na decyzje konsumentów Modelowanie preferencji celów priorytetowych regionalnych strategii rozwoju

10 D4. Ryzyko ekonomia, matematyka i ekonometria (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Wojciech Rybicki Agnieszka Przybylska- Mazur Andrzej Ostrowski Olena Sobotka Wojciech Rybicki Uniwersytet Opolski we Wrocławiu we Wrocławiu Wpływ wielkości zbioru obserwacji na dokładność prognoz Ekonomia niedoskonałej wiedzy - nowe podejście do ryzyka Zastosowanie koncepcji dominacji stochastycznej do wspomagania decyzji w problemach sformułowanych w kategoriach strat Oblicza arbitrażu finansowego - uwagi o modelowaniu matematycznym W4. MCDM (Tuesday , ) Chairman: Leonas Ustinovicius Lecturer Institution Title Lidia Zadnik-Stirn Beatriz Rodríguez Julián Molina Rafael Caballero Lech Kruś Bogumiła Krzeszowska Jaroslav Charouz Universityof Ljubljana, Slovenia University of Málaga, Spain Systems Research Institute, Polish Academy of Science, Warsaw Poland The Karol Adamiecki Katowice, Poland Silesian University Opava, Karviná, Czech Republic Ranking The Decisions In A Natural Resource System By Multi-Criteria Dynamic Model Based On AHP Multiobjective Model For The Design Of Customized Tourist Tours On A Group Multicriteria Method For Project Evaluation Evolutionary Algorithm With Direct Chromosome Representation In Multi-Criteria Project Scheduling A Multicriteria Decision Making At Portfolio Management Sesja INFORMS (wtorek , ) Przewodniczący sesji: Jerzy Hołubiec Cezary Dominiak Paweł Hanczar Stanisław Kędzierski we Wrocławiu Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Chorzów Optymalizacja systemu masowej obsługi na przykładzie Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie Planowanie przewozów w warunkach strefowego systemu rozliczeń Harmonogramowanie produkcji w systemie IMPULS

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour 16.30 Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate 18.00 Kolacja Dinner 19.30 otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Obecna konferencja naukowa nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania" (Lądek

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 7-9 września 2011, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo