Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program"

Transkrypt

1 Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate Kolacja Dinner otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11 opening ceremony Spotkanie Komitetu Naukowego Scientific Committee meeting Konferencyjny Turniej Go Go tournament Wydarzenie / Event Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 / Monday, April 4th, 2011 Godzina / Hour Śniadanie Breakfast Otwarcie MPaR 11 MPaR 11 opening ceremony Wydarzenie / Event wykład plenarny: prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka ( ), Wzorzec modelu oczekiwanej użyteczności a rozwój teorii decyzji Plenary session: professor Petr Fiala (University of Economics in Prague), Design of optimal linear systems by multiple objectives Przerwa na kawę Coffee break Sesje: U, R1, A1, O1, W1 Session: W Obiad Lunch Sesje: Wizualizacja pojęć w nauczaniu przedmiotów ilościowych, O2, W2 Session: W Przerwa na kawę Coffee break Sesje: INFORMS, R2, W3 Session: W Uroczysta sesja wieczorna Evening ceremonial session Koncert chóru Uniwersytetu Ekonomicznego Concert (University of Economics in Katowice Choir) Uroczysta kolacja Conference dinner

2 Wtorek, 5 kwietnia 2011 / Tuesday, April 5th, 2011 Godzina / Hour Śniadanie Breakfast Sesje: MISC, R3, A2, O3/ P1, W4 Session: W Przerwa na kawę Coffee break Sesje: P2, R4, A3, O4, W5 Session: W5 Wydarzenie / Event Zamknięcie konferencji MPaR 11 i IWoMCDM 11 MPaR 11 / IWoMCDM 11 closing ceremony Obiad Lunch Wyjazd uczestników Departure of IWoMCDM 11 participants

3 Szczegółowy harmonogram sesji / Session details A1 Analiza preferencji Grażyna Trzpiot Jacek Szołtysek Marcin Anholcer w Poznaniu Leszek Klukowski Instytut Badań Tomasz Wachowicz Janusz Wygrabek A2 Analiza preferencji Drzewa klasyfikacyjne w badaniu preferencji komunikacyjnych Rozwiązania stabilne w trójstronnym zagadnieniu przydziału Własności estymatorów relacji porządku opartych na różnicach rang - badanie symulacyjne Analiza negocjacji dystrybucyjnych Systemy wsparcia negocjacji - przykłady zastosowań na rynku polskim Andrzej M. Skulimowski Jakub Brzostowski Tomasz Wachowicz Renata Dudzińska-Baryła Joanna Olbryś Robert Bucoń Piotr Jaśkowski A3 Analiza preferencji Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Śląska Prognozowanie dynamicznych rankingów priorytetów technologicznych Użycie skal lingwistycznych do opisu użyteczności w procesie analizy preferencji Wybrane metody szacowania funkcji użyteczności i funkcji wartości decydenta Politechnika Białostocka Wieloczynnikowe hybrydowe modele market-timing polskich funduszy inwestycyjnych Politechnika Lubelska Określanie istotności wymagań eksploatacyjnych przy ocenie przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia metody AHP Honorata Sosnowska Aneta Peryga Dorota Górecka Michał Bernard Pietrzak Marcin Salamaga Dariusz Wagner Hanna Bury Irena Woroniecka-Leciejewicz Szkoła Główna Handlowa Intuicyjne i dedukcyjne rozumowania w podejmowaniu decyzji przy uwzględnieniu bodźców finansowych i współpracy grupowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w Krakowie Instytut Badań Instytut Badań Zastosowanie metody PROMETHEE II w procesie rankingowania projektów europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Wykorzystanie analizy conjoint do badania preferencji muzycznych Efektywna metoda wyznaczania mediany Kemeny ego Wpływ priorytetów na wybór polityki makroekonomicznej w grze ze skończoną liczbą strategii monetarnych i fiskalnych

4 Wizualizacja pojęć w nauczaniu przedmiotów ilościowych Donata Kopańska-Bródka Agata Gluzicka Renata Dudzińska-Baryła Ewa Michalska INFORMS Uwagi o technikach multimedialnych w dydaktyce przedmiotów ilościowych Wprowadzenie do programu GeoGebra Przykłady dynamicznej ilustracji pojęć w GeoGebrze Piotr Zawistowski Krzysztof Zamasz Krzysztof Targiel Stanisław Grygierczyk Paweł Krause Robert Pisek Aleksandra Sabo Paweł Hanczar O1 Optymalne decyzje TAURON Polska Energia S. A. Euro-Centrum Politechnika Śląska Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. we Wrocławiu Pomiar i zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej Budynek energooszczędny - jak budować optymalnie? Problem optymalizacji w Magazynach Wysokiego Składowania Optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych w procesie zaagregowanego planowania działalności łańcucha dostaw Zdzisław Hejducki Politechnika Wrocławska Modelowanie przedsięwzięć budowlanych metodami Magdalena Rogalska Politechnika Lubelska sprzężeń czasowych z uwzględnieniem ciągłości procesów Ewa Michalska Wielookresowy model wyboru strategii inwestycyjnej w kumulacyjnej teorii perspektywy Daria Bałuch Koncepcja systemu wspomagającego wycenę nieruchomości Robert Bucoń Anna Sobotka Politechnika Lubelska Rozmyty model decyzyjny wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnych Dorota Skowron Politechnika Wrocławska Zastosowanie modelu Time-Driven Activity Based Costing w metodyce Scrum. O2 Optymalne decyzje Olena Sobotka Adam Sojda Katarzyna Jakowska-Suwalska Maciej Wolny Sławomir Mentzen Aleksandra Sabo Mateusz Zawisza Bogumił Kamiński we Wrocławiu Politechnika Śląska Porównanie metod wielokryterialnej analizy decyzji w warunkach ryzyka Koncepcja symulacyjnego modelu planowania potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie górniczym Uniwersytet Mikołaja Zastosowanie procesów decyzyjnych Markowa do Kopernika w Toruniu ustalenia optymalnej polityki zarządzania zapasami Optymalizacja poziomu zapasów z uwzględnieniem prognoz sprzedaży na przykładzie firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Szkoła Główna Handlowa Dynamika dwuosobowej symetrycznej gry koordynacyjnej z niepewnością doboru partnera i kosztowną zmianą preferencji

5 O3 / P1 Optymalne decyzje / Zarządzanie projektami Robert Golański Agata Klaus-Rosińska Dorota Skowron Piotr Pałka Lidia Korona Krzysztof Targiel Aleksandra Niedzielska O4 Optymalne decyzje Jerzy Hołubiec Grażyna Szkatuła Dariusz Wagner Leszek Klukowski Szkoła Główna Handlowa Właściwości algorytmu kojarzenia w problemie rekrutacji na studia ze zmiennym limitem przyjęć Politechnika Wrocławska Zastosowanie metodyk zwinnych do zarządzania projektami badawczymi szkół wyższych Politechnika Warszawska Efektywnie obliczeniowo algorytm dla parametrycznej reguły wyceny Metody dynamicznego harmonogramowania portfeli projektów przy ograniczonych zasobach. Politechnika Wrocławska Koncepcja rozmytego systemu wyboru wspomagającego zakupy w dużych projektach badawczych Instytut Badań Wybory parlamentarne analiza reguł decyzyjnych Instytut Badań Dług publiczny i deficyt budżetowy - konieczność zmian w strategii i zarządzaniu Adam Krzemienowski Politechnika Warszawska Sprawiedliwy wybór lokalizacji centrów usługowych z kryterium minimalizacji średniej warunkowej i kompensacją Agnieszka Relacje parytetowe jako narzędzie wspomagania Przybylska-Mazur decyzji gospodarczych Radosław Ryńca Politechnika Wrocławska Rozmyta ocena wielokryterialna satysfakcji pracownika uczelni wyższej z pracy na przykładzie szkoły wyższej P2 Zarządzanie ryzykiem projektu Politechnika Wrocławska Proaktywne i reaktywne harmonogramowanie projektów uwzględniające niepewność co do czasów trwania zadań i dostępności zasobów Tomasz Błaszczyk Modelowanie projektu w ujęciu pięciowymiarowym Katarzyna Tyła Marek Janczura Politechnika Wrocławska Harmonogramowanie reaktywne a ryzyko w projekcie Anna Ślusarczyk Politechnika Wrocławska Zarządzanie ryzykiem opóźnienia projektów realizowanych przez jednostki samorządowe o szeregowo-równoległej strukturze sieci projektowej Łukasz Tync Independ ERP Sp. z o.o. Podejście obiektowe i wzorzec obserwator jako wsparcie dla zarządzania ryzykiem i komunikacją w projekcie R1 Pomiar i zarządzanie ryzykiem Jarosław Janecki Cezary Dominiak Alicja Ganczarek-Gamrot Dominik Krężołek Societe Generale S.A. w Polsce Zmiany cen ropy naftowej a ryzyko zmian procesów inflacyjnych w Polsce Modelowanie preferencji grupowych w podejmowaniu decyzji strategicznych Wielowymiarowe modele GARCH w ocenie ryzyka na polskim rynku energii elektrycznej Granica efektywności portfeli inwestycyjnych a indeks ogona rozkładu stopy zwrotu - analiza empiryczna na przykładzie GPW w Warszawie

6 R2 Ryzyko na rynku kapitałowym Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Elżbieta Majewska Uniwersytet w Robert Jankowski Białymstoku Ewa Pośpiech Adrianna Mastalerz-Kodzis Andrzej Jakubowski Instytut Badań Justyna Majewska R3 Inne zastosowania ryzyka Współczynnik Giniego jako miara ryzyka a normalność rozkładu stóp zwrotu Zastosowanie wybranych strategii inwestycyjnych -analiza empiryczna na podstawie danych rynku kapitałowego w Polsce Immunizacja i optymalizacja portfela obligacji - model czynnikowy Analiza wpływu obserwacji ekstremalnych na pomiar ryzyka Stefan Grzesiak Robert Jóźwiak Marcin Malawski Agnieszka Orwat-Acedańska Jacek Wrodarczyk R4 Analiza ryzyka Grażyna Trzpiot Grzegorz Tarczyński Monika Dyduch Dominik Kudyba Uniwersytet Szczeciński Akademia Leona Koźmińskiego we Wrocławiu Decyzyjne aspekty wyboru miejsca opodatkowania firmy prowadzącej działalność transgraniczną Zaufanie deklarowane, zaufanie okazywane i ryzyko: wyniki empiryczne Odporne bayesowskie metody alokacji aktywów a ocena ryzyka portfela akcji Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym zgodnie z założeniami teorii ograniczeń Wybrane odporne metody estymacji beta Empiryczne porównanie wybranych wielokryterialnych metod selekcji akcji do portfela Efektywność inwestycji w produkty strukturyzowane Model zmienności stochastycznej dla wybranych kontraktów terminowych na polskim rynku energii elektrycznej U Ryzyko w ubezpieczeniach Stanisław Heilpern Procesy ryzyka z zależnymi wypłatami we Wrocławiu Stanisław Wieteska Uniwersytet Łódzki Ubezpieczenia lasów od pożarów w polskiej sferze klimatycznej Rafał Korzonek Wpływ ryzyka długowieczności na ubezpieczenia na we Wrocławiu życie Anna Zastosowanie procesu Markowa w zależnych Nikodem-Słowikowska we Wrocławiu grupowych ubezpieczeniach na życie MISC Miscellanea Stanisław Walukiewicz Instytut Badań Twierdzenie Pitagorasa w naukach społecznych Urszula Grzybowska Szkoła Główna Przykłady i porównanie modeli macierzy migracji Marek Karwański Gospodarstwa Wiejskiego stosowanych w analizie ryzyka kredytowego Piotr Jaśkowski Sławomir Biruk Politechnika Lubelska Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych Magdalena Rogalska Politechnika Lubelska Prognozowanie czasu trwania awarii koparek kołowych z zastosowaniem sieci neuronowych Aneta Wiktorzak Instytut Badań Metody pomiaru osiągnięć na kolejnych szczeblach edukacji PWSIiP w Łomży

7 W1 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making Rafael Caballero University of Malaga Bankruptcy analysis for the different national Francisca Garcia-Lopera economies through a synthetic indicator based on Goal Programming Enrique Padilla-García Fátima Pérez Veronika Skocdopolova University of Economics, Goal programming models and their applications Josef Jablonsky Prague Josef Jablonsky University of Economics, Prague Multicriteria analysis of classification in athletic decathlon Wlodzimierz Ogryczak Bartosz Kozłowski Warsaw University of Ordered weighted reference point model for multiattribute auctions Jakub Brzostowski Silesian Univeristy of, Gliwice Preference consistency analysis in the negotiation offers' evaluation system based on the concept of Tomasz Wachowicz University of Economics in indifference set and extended linguistic scales Katowice W2 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making Irem Ucal Wrocław University of Multicriteria fuzzy evaluation of factors influencing the value of investment projects Cezary Dominiak University of Economics in The discrete interactive multiple goal programming Katowice under risk Lech Kruś Systems Research Incentive compatible multicriteria decisions for a Institute, Polish Academy producer and clients problem of Sciences Jan Skorupiński Eugeniusz Toczyłowski Warsaw University of Marek Antosiewicz Grzegorz Koloch Bogumił Kamiński Warsaw School of Economics Multiple criteria choice of optimal metaheuristic algorithm for the travelling salesman problem: quality, uncertainty and speed W3 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making Helena Brozova Tomas Subrt Henryk Piech Grzegorz Gawinowski Jaroslav Ramík Jana Hančlová Dorota Górecka Czech University of Life Multiple criteria evaluation in project management Sciences Częstochowa University of Mapping of distributions tasks in ranking lists Silesian University, Opava Multicriteria methods for evaluating competitiveness of regions in V4 countries Nicolaus Copernicus Sensitivity and robustness analysis of solutions University, Toruń obtained in the European projects ranking process

8 W4 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making Maciej Nowak University of Economics in Multicriteria decision aiding in project planning Katowice using decision tree and simulation Bogusław Nowak Bombardier Helena Brozova Andrea Hornicka Czech University of Life Sciences Estimation of criteria weights for selection of regions with concentrated state support Said Hanafi University of Valenciennes Iterative relaxation based heuristic for the biobjective Christophe Wilbaut max-min knapsack problem Raid Mansi Universidade do Minho, Braga Arnaud Fréville University of Valenciennes Ignacy Kaliszewski Systems Research Real and virtual Pareto front upper approximations Janusz Miroforidis Institute, Polish Academy of Sciences Leszek Klukowski Systems Research Optimization of prematured treasury bonds Institute, Polish Academy redemption associated with selling of new bonds of Sciences W5 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making Marcin Anholcer University of Economics in Wrocław Edward Kozłowski Lublin University of Jerzy Michnik University of Economics in Katowice Bogumiła Krzeszowska University of Economics in Katowice Andrzej M. AGH University of Science Skulimowski and Heuristic for approximating an inconsistent pairwise comparison matrix Comparison of LQC with deterministic and random Bernoulli horizons The hybrid models - a need or just a fashion? Multiple criteria project scheduling. A zero-one programming approach Applications of anticipatory networks in multicriteria decision making

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 1(14) 2013

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 1(14) 2013 NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 1(14) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Szynal Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wartość informacji. Wprowadzenie. Magdalena Olender-Skorek Kornel B. Wydro

Wartość informacji. Wprowadzenie. Magdalena Olender-Skorek Kornel B. Wydro Magdalena Olender-Skorek Przedstawiono złożoność zasobu ekonomicznego informacji. Skoncentrowano się wokół zagadnień dotyczących sposobów wyznaczania wartości informacji, zaprezentowano zarówno miary,

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu ul. Dzięgielowa 27, 61-680 POZNAŃ chur@amu.edu.pl Paweł Churski Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowe Forum. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE. Suwałki, 17 19 kwietnia 2013. Program Forum

VII Międzynarodowe Forum. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE. Suwałki, 17 19 kwietnia 2013. Program Forum VII Międzynarodowe Forum WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE NOWE MATERIAŁY I PROCESY ZDROWIE ICT ENERGIA ŚRODOWISKO Suwałki, 17 19 kwietnia 2013 PATRONAT HONOROWY Minister Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Elżbieta STRZELECKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, al. Politechniki 6, Łódź Streszczenie: Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA STRESZCZENIE Artykuł poświęcony jest realizacji projektu badawczego Trendy rozwojowe Mazowsza w kontekście zmiany podejścia do zarządzania regionem.

Bardziej szczegółowo

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira 5 zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira woda w mieście 5 zrównoważony rozwój zastosowania Woda w mieście Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój Zastosowania Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.com E U R O P E A N F I N A N C I A L C O N G R E S S 2 0 1 4 E U R

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo