APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 5. MAGAZYNOWANIE CIAŁ STAŁYCH, CIECZY I GAZÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 5. MAGAZYNOWANIE CIAŁ STAŁYCH, CIECZY I GAZÓW"

Transkrypt

1 APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 5. MAGAZYNOWANIE CIAŁ STAŁYCH, CIECZY I GAZÓW Wykład dla kierunku Ochrona Środowiska Wrocław, 2015 r. Rodzaje magazynów substancji Ze względu na stan skupienia magazynowanej substancji wyodrębnić można: zbiorniki/magazyny ciał stałych, zbiorniki/magazyny cieczy, zbiorniki/magazyny gazów. Ze względu na panujące w zbiornikach ciśnienia wyróżnia się: zbiorniki bezciśnieniowe, zbiorniki ciśnieniowe. Ze względu na zabudowę górnej części wyróżnia się: zbiorniki otwarte, zbiorniki zamknięte. 1

2 Rodzaje magazynów substancji Ze względu na rodzaj materiału użytego do konstrukcji można wyróżnić zbiorniki/magazyny: metalowe, np.: ze stali węglowych; ze stali stopowych; aluminiowe; miedziane; murowane z cegły; betonowe; ceramiczne; z tworzyw sztucznych; z kompozytów; drewniane. Oznaczenia symboliczne BN-72/ , ISO Do magazynowania wykorzystuje się: 1. zbiorniki (naczynia) otwarte: a) pionowe; b) poziome, 2. zbiorniki (naczynia) zamknięte bezciśnieniowe: a) pionowe; b) poziome, 3. zbiorniki zamknięte ciśnieniowe: a) pionowe; b) poziome; 2

3 Oznaczenia symboliczne BN-72/ , ISO powierzchnie magazynowe otwarte; 5. pomieszczenia zamknięte; 6. butle (cylindry); 7. worki; 8. beczki. Właściwości magazynowanych ciał stałych gęstość nasypowa przykłady Materiał Gęstość nasypowa, kg/m 3 Materiał Gęstość nasypowa, kg/m 3 piasek rzeczny piasek kopany 0 2 mm 1700 żwir ~1700 cement węgiel kamienny orzech węgiel kamienny drobny węgiel kamienny gruby wapno hydratyzowane chlorek sodu 1140 koks

4 Właściwości magazynowanych ciał stałych kąt naturalnego zsypu przykłady Materiał koks węgiel kamienny gruby węgiel kamienny orzech węgiel kamienny drobny Średnia wartość kąta naturalnego zsypu cement magazyny otwarte Magazyn na wolnym powietrzu z dźwignicą mostową: 1 szyna jezdna, 2 pomost, 3 wózek chwytaka, 4 kabina maszynisty, 5 magazyn otwarty, 6 wagon, 7 materiał magazynowany, 8 chwytak (czerpak), 9 słupy nośne Źródło: Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa,

5 pryzmy Przykryte Statycznie Napowietrzane Pryzmy w kompostowni Źródło: wcinatcol.home.pl/?page_id=651 Pryzmy sezonowanego urobku czerpalnego (przeznaczenie: kształtowanie krajobrazu, rekultywacja składowisk odpadów) Źródło: magazyny półotwarte Wiata magazynowa Źródło: Hala łukowa Źródło:test.jacol.com.pl/index.php?page=nowosci&nowo sci=polyplus 5

6 magazyny zamknięte Źródło: protan-elmark.com.pl/hale-magazynowe/ magazyny jednopiętrowe Zamknięta hala magazynowa dla materiałów sypkich: 1 hala, 2, 3, 5, 6 transportery taśmowe, 4 urządzenia czerpakowe, 7 materiał składowany Źródło: Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa,

7 magazyny wielopiętrowe Magazyn wielopiętrowy: 1 materiał drobnicowy, 2 materiał sypki, 3 wyciąg Źródło: Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998 zasobniki a) b) c) d) e) Typy zasobników: a) o przekroju kwadratowym, b) o przekroju prostokątnym, c) o przekroju kwadratowym z czterema lejami wysypowymi, d) i e) o przekroju kołowym 7

8 silosy Silos betonowy do magazynowania materiałów sypkich: 1 przenośniki taśmowe, 2 przenośnik kubełkowy, 3 zgarniaki (spychacze) Źródło: Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998 Zasobniki i silosy w ochronie środowiska przykłady silosy kamienia wapiennego instalacje odsiarczania; Silos kamienia wapiennego nr 3 w Elektrowni Turów (Zmagazynowany kamień wapienny przy pomocy przenośnika dozowany jest do kruszarki, gdzie ma miejsce jego kruszenie) Źródło: 8

9 Zasobniki i silosy w ochronie środowiska przykłady silosy mączki wapiennej instalacje odsiarczania; Silos mączki wapiennej nr 4 w Elektrowni Turów Źródło: Zasobniki i silosy w ochronie środowiska przykłady silosy wapna do higienizacji osadów oczyszczalnie ścieków; Silos z wapnem wysokoreaktywnym w stacji odwadniania i higienizacji osadów na oczyszczalni ścieków w Strzegomiu Źródło: 9

10 Zasobniki i silosy w ochronie środowiska przykłady silosy odpadów; silosy popiołów. Silosy stalowe do magazynowania popiołów z kotłów elektrociepłowni w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach (Popioły mogą być wykorzystane jako surowiec w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle betonowym, materiałów budowalnych, cementowym, górnictwie, w drogownictwie) Źródło: wysyp materiałów sypkich a) b) c) Rodzaje wysypu materiału sypkiego: a) normalny, b) hydrauliczny, c) pośredni 10

11 sklepienia a) b) Sklepienie nad otworem wylotowym podczas wysypu materiałów rozdrobionych: a) sklepienie utworzone przez materiał gruboziarnisty, b) sklepienie utworzone przez drobne cząstki materiału sypkiego Źródło: Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998 zapobieganie powstawaniu sklepień a) b) c) Źródło: Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa,

12 zapobieganie powstawaniu sklepień Silos z opróżnianiem ślimakowym Źródło: zapobieganie powstawaniu sklepień Wygarniacz z uchylnymi ramionami Źródło: 12

13 zapobieganie powstawaniu sklepień zbiorniki z ruchomym dnem; Źródło: zapobieganie powstawaniu sklepień stosowanie ram poślizgowych Źródło: 13

14 zapobieganie powstawaniu sklepień stosowanie przesuwnych ram rozładowczych Źródło: zapobieganie powstawaniu sklepień dodawanie substancji zmniejszających tarcie; stosowanie dysz pneumatycznych; Źródło: 14

15 zapobieganie powstawaniu sklepień stosowanie generatorów fal uderzeniowych/ pulsatorów; Zasobnik rudy żelaza z zabudowanymi generatorami fal Generatory fal uderzeniowych zabudowane na absorberze uderzeniowych Źródło: zapobieganie powstawaniu sklepień stosowanie układów wibrujących Źródło: _hori_silos.html Źródło: dojarkidream.pl/wibrator-do-silosu/ 15

16 zapobieganie powstawaniu sklepień dna wybierające z wibratorami elektrycznymi; Źródło: zapobieganie powstawaniu sklepień stosowanie obijaków/odbijaków/młotków pneumatycznych; Źródło: 16

17 Magazyny cieczy podział Magazyny/zbiorniki cieczy podzielić można: 1) ze względu na zabudowę górnej części: zbiorniki otwarte; zbiorniki zamknięte; 2) ze względu na usytuowanie: zbiorniki podziemne; zbiorniki półpodziemne; zbiorniki nadziemne; 3) ze względu na panujące ciśnienia: zbiorniki bezciśnieniowe; zbiorniki ciśnieniowe. Magazyny cieczy podział 4) ze względu na kształt powłoki: cylindryczne: pionowe rys a); poziome rys b); kuliste rys c); kroplokształtne rys d); prostopadłościenne. a) b) c) d) Źródło: Warych J., Aparatura chemiczna i procesowa. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa,

18 Magazyny cieczy podział 5) ze względu na kształt dna: z dnami płaskimi - rys a); z dnami płaskimi z użebrowaniem- rys e) i g); z dnami płaskimi wyoblonymi - rys f); z dnami stożkowymi bez wyoblenia rys b); z dnami stożkowymi z wyobleniem rys c); z dnami elipsoidalnymi rys d). a) b) c) d) e) f) g) Otwarte magazyny cieczy zastosowania Otwarte osadniki wstępne w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach Źródło: 18

19 Zamknięte magazyny cieczy zastosowania Hermetyzacja osadników wstępnych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach Źródło: Magazyny cieczy konstrukcje pokryw a) b) c) Źródło: Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa,

20 Magazyny cieczy dachy pływające a) b) Sposób uszczelnienia między dachem pływającym a ścianą zbiornika: 1 płaszcz, 2 uszczelnienia, 3 dach pływający Źródło: Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998 Magazyny cieczy dachy pływające Źródło: 20

21 Zbiorniki cylindryczne poziome Popularne zastosowania: przydomowe zbiorniki LPG (Liquefied Petroleum Gas) gazów płynnych, np. propan, propan-butan, butan; Źródło: ladnydom.pl/budowa/1,106577, html zbiorniki na olej opałowy i olej napędowy; Źródło: ages/zbiorniki_olej-1i2plaszczowe/02.jpg Zbiorniki cylindryczne poziome zbiorniki na wodę pitną; szamba; zbiorniki na deszczówkę. Źródło: niki_pitna/56.jpg Źródło: 21

22 Zbiorniki kuliste Przykłady zastosowań: zbiorniki LPG; Źródło: Źródło: zbiorniki LNG (Liquefied Natural Gas) skroplony gaz ziemny; Zbiorniki kuliste zbiorniki/zasobniki wody; zbiorniki wody w wieżach ciśnień. Kulisty zbiornik wody, Downsville, USA Źródło: landmarkhunter.com/ downsville-elevated-water-tank/ Kolejowa wieża ciśnień z kulistym zbiornikiem, Korsze, woj. warmińsko-mazurskie Źródło: pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/miejsca/powiat_ketrzynski/korsze_wieza.html 22

23 Zbiorniki kroplokształtne Najczęściej przeznaczone są do magazynowania paliw płynnych. Zbiornik butanu Źródło: Magazynowanie gazów Zbiorniki do magazynowania gazów podzielić można na: niskociśnieniowe (5-8 kpa) o zmiennej objętości: mokre; suche; wysokociśnieniowe o stałej objętości. 23

24 Zbiorniki niskociśnieniowe mokre Mokry zbiornik magazynowy gazu: 1 dzwony teleskopowe, 2 zamknięcie hydrauliczne wodne, 3 konstrukcja wsporcza Źródło: Warych J., Aparatura chemiczna i procesowa. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2004 Zbiorniki niskociśnieniowe mokre Jednoczłonowy dzwonowy zbiornik gazu: 1 dzwon w prowadnicach, 2 oddzielacz, 3 filtr, 4 - basen Źródło: Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa,

25 Zbiorniki niskociśnieniowe dzwonowe Źródło: Zbiorniki niskociśnieniowe suche Suchy zbiornik magazynowy gazu: 1 rozdzielacz cieczy, 2 tarcza (talerz), 3 uszczelnienie cieczowe, 4 - pompa Źródło: Warych J., Aparatura chemiczna i procesowa. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa,

26 Zbiorniki niskociśnieniowe suche Zbiornik gazowy z ruchomym talerzem: 1 płaszcz, 2 talerz, 3 rolki prowadzące, 4 uszczelnienie, 5 podnośnik, 6 przestrzeń gazowa, 7 przewód gazowy z zaworem zwrotnym Źródło: Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa, 1998 Zbiorniki niskociśnieniowe membranowe Niskociśnieniowy zbiornik biogazu: A membrana zewnętrzna, B membrana wewnętrzna, C system przepływu powietrza, D system lin, E ucho kotwiczne, F zawór zwrotny, G dmuchawa, H zawór niskociśnieniowy, I zawór nadciśnienia, J okienko kontrolne Za: Kacprzak A., Michalska K., Aspekty logistyczne i technologiczne procesu gromadzenia i przetwarzania odpadów 26

27 Magazyny dwumembranowe Niskociśnieniowy zbiornik biogazu: A membrana zewnętrzna, B membrana wewnętrzna, C system przepływu powietrza, D zawór zwrotny, E wentylator promieniowy, F ucho kotwiczne, G zawór bezpieczeństwa, H okienko kontrolne, I czujnik ultradźwiękowy Za: Kacprzak A., Michalska K., Aspekty logistyczne i technologiczne procesu gromadzenia i przetwarzania odpadów Zbiorniki wysokociśnieniowe Cylindryczne zbiorniki sprężonego powietrza Źródło: Kuliste zbiorniki na CNG (Compressed Natural Gas) sprężony gaz ziemny Źródło: 27

28 Zbiorniki wysokociśnieniowe butle Kodowanie barwne butli gazowych do gazów technicznych zgodnie z PN-EN Źródło: instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5311%3alaczenie-instalacjirurowych-gazowe-bezpieczestwo-butle-z-wami&itemid=158&lang=pl 28

Załącznik 2.1.A do Kontraktu

Załącznik 2.1.A do Kontraktu Załącznik 2.1.A do Kontraktu PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Adres obiektu realizacji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng NAFTA-GAZ lipiec 2012 ROK LXVIII Mariusz Łaciak, Stanisław Nagy, Janusz Szpytko Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RŚ-VI.7222.1.1.2011.MH Rzeszów, 2011-08-04 DECYZJA

RŚ-VI.7222.1.1.2011.MH Rzeszów, 2011-08-04 DECYZJA RŚ-VI.7222.1.1.2011.MH Rzeszów, 2011-08-04 DECYZJA Działając na podstawie: art. 192, art. 215, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawy... 1. 1.1. Podstawowe pojęcia meteorologii... 1

Spis treści. 1. Podstawy... 1. 1.1. Podstawowe pojęcia meteorologii... 1 Spis treści 1. Podstawy... 1 1.1. Podstawowe pojęcia meteorologii... 1 1.1.1. Powietrze... 1-1 Powietrze czyste... 1-2 Zanieczyszczenia... 2-2.1 Gazy i pary... 2-2.2 Pył... 4-2.3 Drobnoustroje chorobotwórcze...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne pomiary radiometryczne

Bezpieczne pomiary radiometryczne Bezpieczne pomiary radiometryczne Rozwiązania Endress+Hauser pod klucz www.pl.endress.com/bezpieczna_radiometria 7 500 000 dostarczonych przetworników poziomu 58 lat doświadczeń Endress+Hauser w przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Worldwide HUBER SE jest znanym na całym świecie przedsiębiorstwem, działającym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Potwierdzeniem zgodności zamierzenia Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Z A R O K 2 0 1 2 W Y D A N I E 1 O P O L E, L I S T O P A D 2 0 1 3 SPIS TREŚCI CEL I ZAKRES DEKLARACJI... 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A.... 3 SŁOWO OD PREZESA...

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PROGRAMU PRODUKCJI

PRZEGLĄD PROGRAMU PRODUKCJI PRZEGLĄD PROGRAMU PRODUKCJI 1/2014 PARTNERSTWO WYMIANA WIEDZY SERWIS INNOWACYJNOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ PROFESJONALIZM EKOLOGIA SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ i ŚRODOWISKIEM ZGODNOŚĆ Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MM.7660/42-6/08 Rzeszów, 2009-07-28 D E C Y Z J A

RŚ.VI.MM.7660/42-6/08 Rzeszów, 2009-07-28 D E C Y Z J A RŚ.VI.MM.7660/42-6/08 Rzeszów, 2009-07-28 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

TARGI OBRÓBKI, MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, TRANSPORTU I LOGISTYKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH

TARGI OBRÓBKI, MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, TRANSPORTU I LOGISTYKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH SyMas 2010 TARGI OBRÓBKI, MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, TRANSPORTU I LOGISTYKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH Katalog WYSTAWCÓW Kraków 1-2.12.2010 Maintenance 2010 TARGI UTRzYMANIA RUCHU, PLANOWANIA I OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Pompy i Systemy. Program produktów. Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania. NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust

Pompy i Systemy. Program produktów. Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania. NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust Pompy i Systemy Program produktów Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust Przedsiębiorstwo Grupa NETZSCH Holding NETZSCH Od 1873 firma NETZSCH

Bardziej szczegółowo

Poradnik fachowy. Kotły parowe

Poradnik fachowy. Kotły parowe Poradnik fachowy Kotły parowe Zakład farmaceutyczny L.I.F.E firmy B. Braun Melsungen AG Dwa wysokoprężne kotły parowe Vitomax 200-HS dostarczają do 40 t pary na godzinę dla produkcji roztworów infuzyjnych.

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a Agenda 1. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej. Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a 2.. 3.. 4. Systemy technicznego wyposażenia. 1/102 2/102 Infrastruktura magazynowa Pojęcie i zakres infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA wer. 1/2010 THERMOSTA POLAND Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE: Al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków tel./fax: (022) 758 40 96, 0-692 460 887 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Projektowanie montaż

INSTRUKCJA Projektowanie montaż INSTRUKCJA Projektowanie montaż 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 1.1. Rodzaj materiału... 5 1.2. Zalety i wady wyrobów KG z PVC... 5 1.3. Dane fizykochemiczne materiału... 6 1.4. Uszczelki... 6 2. ZASTOSOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 81. Obwieszczenie. z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 81. Obwieszczenie. z dnia 1 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 81 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWA SPÓŁKA JAWNA

PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWA SPÓŁKA JAWNA "STYLBUD" PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWA SPÓŁKA JAWNA 02-784 WARSZAWA, UL. DUNIKOWSKIEGO 4/26 B I U R O: WARSZAWA - URSYNÓW, UL. SOSNOWSKIEGO 1 TEL. (0-22) 641 74 92 TEL./FAX (0-22) 644 45 35 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji.

Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji. Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji. rubriken Przybliżony sposób postępowania przy wykonywaniu obliczeń dla instalacji ściekowych z uwzględnieniem wytycznych normatywnych. PN EN 12056

Bardziej szczegółowo