Nowelizacja ustawy OZE - rozwój energetyki odnawialnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowelizacja ustawy OZE - rozwój energetyki odnawialnej"

Transkrypt

1 Nowelizacja ustawy OZE - rozwój energetyki odnawialnej Katowice, lipiec 2016 r. Bolesław Kardoliński 1

2 Agenda 1. Polityka Unii Europejskiej 2. Polityka Polski, system wsparcia OZE w Polsce 3. Zakres ustawy OZE z 20 lutego 2015 r. 4. Ustawa OZE nowelizacja z dnia 29 grudnia 2015 r. 5. Ustawa OZE - nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. - System wsparcia - lipiec 2016 r. 6. Ustawa OZE - podsumowanie 2

3 Polityka Unii Europejskiej Odnawialne Źródła Energii Zakres wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej regulują dokumenty i akty normatywne UE, ustalające cele ogólne i szczegółowe dotyczące obowiązku osiągania ustalonych wskaźników udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Podstawowymi dokumentami i aktami prawnymi UE w tym zakresie są: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która nakłada na państwa członkowskie Wspólnoty obowiązek promowania i wspierania inwestycji i rozwoju na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE). Pakiet energetyczno-klimatyczny (tzw. pakiet 3x20 ) jest zbiorem wiążących ustaw mających na celu zapewnienie realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Pakiet został przedstawiony w marcu 2007 roku i przyjęty przez Parlament Europejski w grudniu 2008 roku. W/w akty prawne zobowiązują UE do: - redukcji o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r., - zwiększenia udziału zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do 20%, - zwiększenia o 20% efektywności energetycznej w stosunku do prognoz na rok 2020, - zwiększenia do co najmniej 10% udziału biopaliw w ogólnym zużyciu paliw transportowych. Dyrektywa 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009r w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych - osiągnięcie 20% udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii w 2020 r. dla UE 3

4 Polityka Unii Europejskiej Odnawialne Źródła Energii Ustalone w dyrektywie 2009/28/WE cele ogólne w zakresie zużycia energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. dla poszczególnych państw członkowskich UE przedstawia poniższy wykres. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4

5 Agenda 1. Polityka Unii Europejskiej 2. Polityka Polski, system wsparcia OZE w Polsce 3. Zakres ustawy OZE z 20 lutego 2015 r. 4. Ustawa OZE nowelizacja z dnia 29 grudnia 2015 r. 5. Ustawa OZE - nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. - System wsparcia - lipiec 2016 r. 6. Ustawa OZE - podsumowanie 5

6 Polityka Polski Odnawialne Źródła Energii Polska jako kraj członkowski Wspólnoty Europejskiej jest zobowiązana dostosować krajowe regulacje dotyczące OZE do zasad unijnych Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne w zakresie OZE - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie z 2008 r Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20 lutego 2015 r. wraz z późniejszymi nowelizacjami. CEL OBLIGATORYJNY dla Polski to uzyskanie 15% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii w 2020r 6

7 System wsparcia OZE w Polsce - zmiany w prawie Kwiecień 2004 Ustawa PE (nowelizacja): Wprowadzenie ŚP dla energii elektrycznej OZE Marzec 2005 Ustawa PE (nowelizacja), wprowadzenie obowiązku umorzenia ŚP od 1 października 2005 r. Sierpień 2008 Rozporządzenie w zakresie obowiązku umorzenia ŚP, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz obowiązku potwierdzenia danych dot. ilości en. el. wytworzonej z OZE Określenie minimalnego udziału biomasy agro dla jednostek dedykowanych OZE 20% w 2010 r. do 60% w 2017 r. Zmiana minimalnego udziału biomasy agro w jednostkach współspalających 5% w 2008 r. do 100% w 2017 r. Zmiana obowiązku umorzenia ilości ŚP dla en. elektrycznej sprzedanej do odbiorców końcowych 7% w 2008 r. do 12,9 % w 2017 r.) Październik 2012 Rozporządzenie w zakresie obowiązku umorzenia ŚP, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu Eel i ciepła oraz obowiązku potwierdzenia danych z OZE Zmiana minimalnego udziału biomasy agro dla jednostek dedykowanych OZE 20% w 2012 r. do 50% w 2021 r. Zmiana minimalnego udziału biomasy agro w jednostkach współspalających 50%.w 2012 r. do 85% w 2021 r. Zmiana obowiązku umorzenia ilości ŚP dla en. elektrycznej sprzedanej do odbiorców końcowych 10,4% w 2012 r. do 20 % w 2021 r.) Grudzień 2004 Rozporządzenie w zakresie obowiązku zakupu en. elekt. i ciepła z OZE : Wprowadzenie obowiązku zakupu ilości OZE dla Eel sprzedanej do odbiorców końcowych 3,1% w 2005 r. do 9% w 2014 r. Grudzień 2005 Rozporządzenie w zakresie obowiązku umorzenia ŚP, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła z OZE Określenie minimalnego udziału biomasy agro w jednostkach współspalających 5% w 2008 r. 60% w 2014 r. Określenie obowiązku umorzenia ŚP lub uiszczenia opłaty zastępczej dla Eel sprzedanej do odbiorców końcowych 3,1% w 2005 do 9 % w 2014 Luty 2010 Rozporządzenie zmieniające zapisy rozporządzenia z sierpnia 2008 r. Zmiana definicji biomasy dodano zboża niepełnowartościowe Luty 2015 Ustawa o OZE (z obowiązującym rozdziałem 4 od dnia 1 stycznia 2016 r. Grudzień 2015 Nowelizacja ustawy OZE (wejście w życie rozdziału nr 4 z dniem 1 lipca 2016 r.) Czerwiec 2016 Nowelizacja ustawy OZE II poł.2016 r. podział obowiązku 15% na ŚP OZE (14,35%) i ŚP biogazu (0,65%) 7

8 Obowiązek umorzenia ŚP zmiany w latach Zmiana wielkości udziału Eel wytwarzanej w OZE do wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom końcowym wynikająca z kolejnych nowelizacji rozporządzeń dot. obowiązku uzyskania i umorzenia ŚP lub uiszczenia opłaty zastępczej w latach 2005 r została przedstawiona na poniższym wykresie. Obowiązek umorzenia ŚP lub uiszczenia Ozj [%] 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Udział OZE wg Rozporządzenia OZE z 2005 r. Udział OZE wg Rozporządzenia OZE z 2008 r. Udział OZE wg Rozporządzenia OZE z 2012 r. * źródło, GUS Energia ze źródeł odnawialnych, 2014 r. oraz opracowanie na podstawie opracowania Stymulowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Ernst & Young 8

9 Opłata zastępcza a cena zakupu świadectw pochodzenia Przedsiębiorstwa energetyczne mogą wypełnić nałożony obowiązek sprzedaży energii z OZE poprzez pozyskanie świadectw pochodzenia z własnej produkcji OZE, zakup praw majątkowych na TGE lub uiszczenie opłaty zastępczej. Wysokość opłaty zastępczej obliczana jest na podstawie wzoru: Oz = Ozj x (E0 - Eu) + Ozj x (Eb - Es) E0 - ilość energii elektrycznej, wynikająca z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia w danym roku za wyjątkiem energii pochodzącej z biogazu rolniczego (po dniu wejścia w życie rozdziału 4) [MWh] Eu - ilość energii elektrycznej, wynikająca ze świadectw pochodzenia, które zostały przedstawione do umorzenia w danym roku w danym roku za wyjątkiem energii pochodzącej z biogazu rolniczego (po dniu wejścia w życie rozdziału 4) [MWh] Eb - Ilość energii elektrycznej z biogazu wynikająca z obowiązku umorzenia w danym roku (po dniu wejścia w życie rozdziału 4) Es - Ilość energii elektrycznej z biogazu, która została przedstawione do umorzenia w danym roku (po dniu wejścia w życie rozdziału 4) Wysokość opłaty zastępczej i cena zakupu PM OZE w latach [PLN/MWh] , Źródło: TGE, ARE, opracowania własne 9

10 Agenda 1. Polityka Unii Europejskiej 2. Polityka Polski, system wsparcia OZE w Polsce 3. Zakres ustawy OZE z 20 lutego 2015 r. 4. Ustawa OZE nowelizacja z dnia 29 grudnia 2015 r. 5. Ustawa OZE - nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. - System wsparcia - lipiec 2016 r. 6. Ustawa OZE - podsumowanie 10

11 Zakres ustawy OZE z 20 lutego 2015 r. Ustawa OZE, która weszła w życie z dniem 4 maja 2015 r. reguluje: warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE wraz z mechanizmami i instrumentami wspierającymi to wytwarzanie. zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE. zasady realizacji krajowego planu działania-kpd w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji. zasady współpracy międzynarodowej w zakresie OZE. Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą w zakresie OZE to: Określenie wsparcia dla energii z OZE przez kolejne 15 lat, począwszy od chwili pierwszego wytworzenia energii z OZE, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 r. Podział instalacji OZE na instalacje istniejące (niezmodernizowane), zmodernizowane i nowe. Wprowadzenie wsparcia dla energii elektrycznej z OZE w postaci systemu aukcyjnego. Ograniczenie uzyskiwania świadectw w technologii współspalania poprzez zastosowanie z dniem 1 stycznia 2016 r. do ich wyliczenia współczynnika korekcyjnego 0,5 za wyjątkiem dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego (DISW). Regulacja, iż instalacje niezmodernizowane mogą pozostać w systemie świadectw pochodzenia lub mogą przejść do systemu aukcyjnego, z którego nie ma już powrotu do systemu świadectw. 11

12 Zakres ustawy OZE z 20 lutego 2015 r. Regulacja, że instalacje zmodernizowane (powstałe po dniu wejścia w życie rozdziału IV) i instalacje nowe (wytwarzające po raz pierwszy energię z OZE po dniu zakończenia aukcji) - muszą korzystać z systemu aukcyjnego. W przypadku jednostek zmodernizowanych jednostka będzie mogła uzyskać świadectwa tylko przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozdziału IV. Zgodnie z treścią ustawy w przypadku modernizacji instalacja OZE musi spełnić określone warunki w celu wzięcia udziału w aukcji: Urządzenia zamontowane podczas modernizacji zostały wyprodukowane nie później niż 48 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej Nastąpił w instalacji przyrost łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej. Nakłady na modernizację wyniosły co najmniej 30% wartości początkowej modernizowanej instalacji. Zmodernizowana instalacja nie jest instalacją spalania wielopaliwowego za wyjątkiem dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego (DISW). Zainstalowana moc elektryczna JW. OZE nie może być większa niż 50 MW a moc osiągalna cieplna w skojarzeniu nie może być większa niż 150 MWt. 12

13 Agenda 1. Polityka Unii Europejskiej 2. Polityka Polski, system wsparcia OZE w Polsce 3. Zakres ustawy OZE z 20 lutego 2015 r. 4. Ustawa OZE nowelizacja z dnia 29 grudnia 2015 r. 5. Ustawa OZE - nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. - System wsparcia - lipiec 2016 r. 6. Ustawa OZE - podsumowanie 13

14 Ustawa OZE - nowelizacja z dnia 29 grudnia 2015 r. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. poz.2365 z dnia ) weszła w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. 1. W nowelizacji przesunięto termin wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy regulującego głównie wsparcie w systemie aukcyjnym z dnia 1 stycznia na 1 lipca 2016 roku. 2. Pozbawiono wsparcia produkcję energii elektrycznej wytworzoną w instalacjach o mocy zainstalowanej powyżej 5 MW w elektrowniach wodnych. 3. Określono obowiązek uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej za I półrocze 2016 r. na poziomie 15%. 4. Wprowadzono zapis umożliwiający dokonanie korekty wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z OZE dla energii elektrycznej wytworzonej do dnia 30 czerwca 2016 r. pierwotnie dokonanie korekty miało być możliwe dla Eel wytworzonej do dnia 31 grudnia

15 Agenda 1. Polityka Unii Europejskiej 2. Polityka Polski, system wsparcia OZE w Polsce 3. Zakres ustawy OZE z 20 lutego 2015 r. 4. Ustawa OZE nowelizacja z dnia 29 grudnia 2015 r. 5. Ustawa OZE - nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. - System wsparcia - lipiec 2016 r. 6. Ustawa OZE - podsumowanie 15

16 Ustawa OZE - nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. 1. Punkt przyłączenia - Zmiana definicji instalacji OZE poprzez wyeliminowanie obowiązku przyłączenia instalacji w jednym punkcie przyłączenia. 2. Dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego - wymagany udział energetyczny spalanej biomasy na poziomie 15% (wcześniej 20%). Instalacja DISW musi być wyposażona w odrębną linię technologiczną służącą do transportu biomasy do komory paleniskowej lub przeznaczona do spalania odpadów przemysłowych wspólnie z paliwami kopalnymi w technologii fluidalnej. 3. Wprowadzono nowe pojęcie Biomasa lokalna - to biomasa agro pozyskana z obszaru o promieniu nie większym niż 300 km od jednostki wytwórczej, w której zostanie wykorzystana. Rozporządzenie określi wymagany jej udział w stosunku do całkowitej ilości spalanej biomasy w instalacji OZE. 4. Wprowadzono nowe pojęcie Drewno energetyczne - surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowowymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie (z ustawy wyłączono zapisy o drewnie pełnowartościowym z dniem r). 5. Zmodyfikowano System aukcyjny wprowadzenie nowych koszyków aukcyjnych dla każdej z technologii. 6. Zarządca Rozliczeń S.A. wykonuje zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej w miejsce Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 925 z dnia ) weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 16

17 Ustawa OZE - nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. 7. Wprowadzono pojęcie Klaster energii - porozumienie cywilno-prawne zawarte przez członków klastra (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego) dotyczącego wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią OZE o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv, na obszarze działania klastra (nieprzekraczającym granic jednego powiatu), reprezentowanego przez koordynatora, którym jest powołana spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub dowolny członek klastra energii wskazany w porozumieniu cywilno-prawnym. 8. Wprowadzono pojęcie Spółdzielnia energetyczna spółdzielnia w rozumieniu Prawo spółdzielcze, której przedmiotem jest wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 10 MW, biogazu w instalacjach OZE o wydajności nie większej niż 40 mln m 3 /rok lub ciepła o łącznej mocy osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 30 MWt. 9. Zmodyfikowano obowiązek Umorzenia świadectw - obowiązek pozyskania i umorzenia świadectw pochodzenia przed Prezesem URE jest spełniony za II półrocze 2016 r. gdy udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenie po wejściu w życie rozdziału IV wynosi z biogazu rolniczego 0,65% a innych źródeł OZE 14,35%. Minister właściwy ds. energii może jednak do dnia 31 sierpnia danego roku, zmienić wielkość tego udziału na następne lata. 10. Zmiana zasad rozliczenia ilości energii elektrycznej - sprzedawca zobowiązany dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kw, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8. (dotychczas prosument mógł sprzedać w całości niewykorzystaną energię wytworzoną przez niego w mikroinstalacji a wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej) 17

18 System wsparcia - lipiec 2016 r. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii znacząco zmieniła dotychczasowy system wsparcia OZE oparty na świadectwach pochodzenia na nowy system aukcyjny. Instalacje istniejące do 1 lipca 2016 r. Instalacje zmodernizowane Instalacje nowe * LUB Po dniu wejścia w życie rozdziału 4 tj. 1 lipca 2016 r. Świadectwa Pochodzenia System aukcyjny * System aukcyjny System aukcyjny oparty jest na udziale instalacji OZE w jednym z określonych koszyków technologicznych. Przystępując do aukcji należy określić m.in. cenę oraz wolumen energii elektrycznej wytworzonej z OZE jaką dana instalacja będzie mogła wyprodukować w określonym okresie. Dla Aukcji < 1MW oraz Aukcji >1 MW Koszyki technologiczne dla instalacji OZE: wykorzystujących moc zainstalowaną elektryczną, łączną bez względu na źródło pochodzenia, większą niż 3504 MWh/MW/rok; wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów; w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/mwh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok; dla członków klastra energii Od 1 lipca 2017 r. dla członków spółdzielni energetycznej Od 1 lipca 2017 r. wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do produkcji energii elektrycznej inne niż wymienione w pkt. 1-6 W przypadku skorzystania z systemu aukcji nie ma możliwości korzystania i powrotu do systemu świadectw pochodzenia. * bez instalacji wielopaliwowych, bez jednostek wytwórczych powyżej 50 MWe oraz bez jednostek wytwórczych w skojarzeniu powyżej 150 MWt, za wyjątkiem DISW 18

19 Agenda 1. Polityka Unii Europejskiej 2. Polityka Polski, system wsparcia OZE w Polsce 3. Zakres ustawy OZE z 20 lutego 2015 r. 4. Ustawa OZE nowelizacja z dnia 29 grudnia 2015 r. 5. Ustawa OZE - nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. - System wsparcia - lipiec 2016 r. 6. Ustawa OZE - podsumowanie 19

20 Ustawa OZE - nowelizacja PODSUMOWANIE 1. Ustawa OZE wraz z wprowadzonymi nowelizacjami jest trudnym do analizy aktem prawnym ze względu na szeroki zakres zastosowania i złożoność zapisów ustawy. 2. W celu doprecyzowania nowych uregulowań w zakresie funkcjonowania systemu wsparcia dla energii z OZE i właściwej realizacji zapisów ustawy OZE koniecznym jest prawidłowe przygotowanie przepisów wykonawczych do ustawy OZE. 3. Ustawa OZE po wprowadzonej nowelizacji promuje instalacje OZE, które są w stanie osiągać dużą dyspozycyjność wytwarzania. Do najistotniejszych zmian wprowadzonych do ustawy przedmiotową nowelizacją zaliczyć należy: 1. Zmianę w aukcyjnym systemie wsparcia w zakresie podziału aukcji na koszyki technologiczne. 2. Wprowadzenie zapisów o biomasie lokalnej w zakresie jej pozyskania i spełnienia wymaganego jej udziału w stosunku do całkowitej ilości spalanej biomasy oraz zapisów o drewnie energetycznym zamiast drewna pełnowartościowego 3. Zmianę sposobu i warunków rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości pobranej z tej sieci na potrzeby własne, poprzez zastosowanie odpowiedniego stosunku ilościowego 1 do 0,7 lub 1 do 0,8 ( Mikroinstalacje o mocy łącznej zainstalowanej nie większej niż 10 kw) i zwolnienie z uiszczania opłaty, na rzecz sprzedawcy z tytułu rozliczenia i opłaty za usługę dystrybucji. 4. Umożliwienie budowy nowych dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego 20

21 Rozporządzenia wykonawcze do ustawy OZE 1. Minister właściwy ds. energii rozporządzenie dotyczące sposobu obliczania wartości pomocy publicznej oraz szczegółowy wzór oświadczenia w trybie art. 233 k.k. składanego przez wytwórcę en. elektrycznej. Art. 39 ust. 11 (w terminie do 31 sierpnia 2016 r. Art. 12 ust. 3) 2. Minister właściwy ds. energii rozporządzenie w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku dotyczące możliwości zmiany wielkości udziału umorzenia świadectw pochodzenia z OZE na kolejne lata kalendarzowe. Art. 60. (Minister właściwy ds. energii do dnia 30 listopada 2016 r. zmieni wielkość udziału na rok 2017 r. Art. 12 ust. 5) 3. Minister właściwy ds. energii rozporządzenie określające : parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach OZE wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach OZE minimalny udział biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach spalania wielopaliwowego, dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego, układach hybrydowych oraz dedykowanych instalacjach spalania biomasy, miejsce dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii Art.61 21

22 Rozporządzenia wykonawcze do ustawy OZE 4. Rada Ministrów rozporządzenie do dnia 31 października każdego roku, określające ilość i wartość energii elektrycznej z OZE, która może być sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym Art. 72. (dla energii sprzedanej w 2016 r. w terminie do 31 sierpnia 2016 r. Art. 12 ust. 1) 5. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw energii rozporządzenie określające, kolejność przeprowadzania aukcji, biorąc pod uwagę cel w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz potencjał w zakresie krajowych zasobów energii., Art. 73 ust. 7 (dla aukcji w 2016 r. w terminie do 31 sierpnia 2016 r. Art. 12 ust. 2) 6. Minister właściwy do spraw energii rozporządzenie w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, określające ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE zlokalizowanych poza terytorium Polski i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym przy czym wolumen energii elektrycznej podlegający sprzedaży w danym roku dla takich instalacji nie może być większy niż 5% ilości energii elektrycznej sprzedanej łącznie w ramach aukcji w roku poprzedzającym okres objęty rozporządzeniem. Art. 73 ust. 9 22

23 Rozporządzenia wykonawcze do ustawy OZE 7. Minister właściwy ds. energii rozporządzenie, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej danym roku aukcji, określające: maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej ceną referencyjną ; Okres obowiązku zakupu energii elektrycznej z OZE obowiązujący wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tych instalacjach potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia albo od dnia sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu zamknięcia aukcji Art. 77 ust. 1 (nie później niż 30 dni przed przeprowadzeniem pierwszej aukcji w 2016 r. cenę referencyjną w terminie do 31 sierpnia 2016 r. Art. 12 ust 4) 8. Minister właściwy ds. energii rozporządzenie określające, szczegółowe warunki aukcji interwencyjnej w tym: harmonogram przeprowadzenia aukcji interwencyjnej; łączną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać wytworzona lub sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji interwencyjnej Art. 80 ust. 5 23

24 Rozporządzenia wykonawcze do ustawy OZE 9. Minister właściwy ds. energii rozporządzenie określające: szczegółowy zakres obowiązku i warunki techniczne zakupu ciepła, warunki przyłączenia do sieci instalacji, o których mowa w ust. 1, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania tych instalacji, sposób ustalania rzeczywistej ilości ciepła objętego obowiązkiem zakupu ciepła, zasady i sposób prowadzenia przez Prezesa URE kontroli warunków technicznych sposób uwzględniania w kalkulacji cen ciepła ustalanych w taryfach przedsiębiorstwa energetycznego oraz kosztów realizacji obowiązku zakupu ciepła sposób załatwiania reklamacji w zakresie przyłączania Art. 116 ust Minister właściwy ds. rynków rolnych rozporządzenie, które określi: sposób dokumentowania biomasy, w tym biomasy lokalnej oraz zasady jej zrównoważonego pozyskania, na potrzeby systemu wsparcia, promień obszaru, z którego może być pozyskana biomasa lokalna, nie większy niż 300 km od jednostki wytwórczej, w której zostanie wykorzystana Art. 119 ust. 1 (w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. Art. 12 ust 6) 24

25 Rozporządzenia wykonawcze do ustawy OZE 11. Minister właściwy do spraw rynków rolnych rozporządzenie może określić rodzaje biomasy, w szczególności biomasy lokalnej, z której do wytworzenia energii w procesie spalania, będzie przysługiwało świadectwo pochodzenia, obowiązek zakupu energii albo prawo do pokrycia ujemnego salda w ramach aukcji, biorąc pod uwagę potrzebę zachowania zrównoważonego wykorzystania biomasy oraz wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe. ; Art. 119 ust Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki rozporządzenie określające, szczegółowe cechy jakościowo - wymiarowe i fizyko-chemiczne drewna energetycznego biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne. ; Art. 119 a (w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.) Ilość rozporządzeń, do przygotowania w ramach nowelizacji ustawy OZE: Minister właściwy ds. energii - 7 Rada Ministrów - 2 Minister właściwy ds. rynków rolnych - 2 Ministrowie właściwi do spraw: środowiska, gospodarki i energii 1 Razem 12 rozporządzeń 25

26 Krajowy Plan Działania wykonanie celu cząstkowego w 2015r. Krajowy Plan Działania określa krajowe cele udziału energii z OZE w rozbiciu na kolejne lata do roku Art.4 Dyrektywy 2009/28/WE zobowiązuje każde państwo członkowskie do jego opracowania i wdrożenia. Udział mocy zainstalowanej i produkcji dla poszczególnych rodzajów wytwarzania energii elektrycznej z OZE Wyszczególnienie Moc MW PLAN KPD Wykonanie Różnica Produkcja GWh Moc MW Produkcja GWh 2015 Udział produkcji % Czas pracy h Moc MW Produkcja GWh Energia wodna Energia słoneczna ,2 0, Energia wiatrowa , Biomasa , stała , biogaz , Ogółem Źródło: KPD, ARE, URE i PSE. 26

27 Produkcja energii elektrycznej z OZE w Polsce [GWh] * 2016* 2020* Woda Biogaz Biomasa stała - współspalanie Wiatr Biomasa stała jedn. dedykowane Produkcja z wiatru po wejściu w życie Ustawy OZE Produkcja OZE w latach zgodnie z KPD Źródło: opracowanie GUS z 2014 r., opracowanie URE 2015 r., raport PSE, 2015 r. oraz dane własne * Dane szacunkowe 27

28 Nowelizacja ustawy OZE - rozwój energetyki odnawialnej Dziękuję za uwagę 28

29 Obciążenie jednostek wytwórczych konwencjonalnych oraz generacja ze źródeł wiatrowych [MW] Jednostki wytwórcze konwencjonalne Energetyka wiatrowa 29 29

30 Krajowy Plan Działania cel 2020 r. Udział mocy zainstalowanej i produkcji dla poszczególnych rodzajów wytwarzania energii elektrycznej z OZE 2020 Wyszczególnienie Moc Produkcja Udział mocy MW GWh % Udział produkcji % Czas pracy Wsk. wykorzyst. mocy h % Energia wodna Energia słoneczna 3 3 0,03 0, Energia wiatrowa Biomasa stała biogaz Ogółem Źródło: KPD do 2020; 2010 r., 30

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia r.pr. Katarzyna Szwed-Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia URE Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Połaniec/Mielec, 2016

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej 2 Ramy prawne funkcjonowania sektora OZE Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz t.j. ( Ustawa o OZE ).

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz t.j. ( Ustawa o OZE ). Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz. 1148 t.j. ( Ustawa o OZE ). Wybrane, najważniejsze zmiany: Zagadnienie Zmiany w zakresie definicji: a.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Ustawa o odnawialnych źródłach energii Ustawa o odnawialnych źródłach energii 1. Brak obowiązku zakupu energii z oze dla instalacji o mocy 500kw i większej Obowiązek zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej wytworzonej w instalacji

Bardziej szczegółowo

Aktywnie dla czystego powietrza

Aktywnie dla czystego powietrza Aktywnie dla czystego powietrza OZE Nowelizacja ustawy o OZE 1.07.2016 r wejście w życie przepisów, które dotyczą uruchomienia systemu aukcyjnego oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE. 30 maja 2017 r., Warszawa

Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE. 30 maja 2017 r., Warszawa Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE 30 maja 2017 r., Warszawa Otoczenie prawne Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT Założenia przyjęte przy nowelizacji dotychczasowej ustawy o OZE

SUPLEMENT Założenia przyjęte przy nowelizacji dotychczasowej ustawy o OZE W okresie przygotowania Aktualizacji trwały intensywne prace przygotowawcze, a następnie legislacyjne nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Stanowisko rządowe ulegało

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1 Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. Dz.U.2015.2365 z dnia 2015.12.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2015 r. Wejście w życie: 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Druk nr 621 Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

Druk nr 621 Warszawa, 17 czerwca 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 621 Warszawa, 17 czerwca 2016 r. Szanowny Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Mam

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE MARIAN MIŁEK 1 ZAKRES PROJEKTU USTAWY o OZE Zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła

Bardziej szczegółowo

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce 2 Regulacje Prawne 3 Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i Smart Grid

Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i Smart Grid Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i Smart Grid AKTUALNE POLSKIE REGULACJE PRAWNE NA TLE REGULACJI PRAWNYCH INNYCH KRAJÓW I UNII EUROPEJSKIEJ PRZEMYSŁAW KAŁEK 29 MARCA 2017 R. AKTY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Memorandum w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

Memorandum w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii Wrocław, 6 lipca 2016 r. Memorandum w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii W dniu 22 czerwca 2016 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

Klastry energii Warszawa r.

Klastry energii Warszawa r. Klastry energii Warszawa 07.09.2016 r. Plan prezentacji Podstawa programowa projekt strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Klastry definicja Cele i obszary działań Zasady funkcjonowania Projekt strategii

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 925 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE Opis modelu rynkowego, w tym rozliczeń w relacji prosument i sprzedawca w warunkach obecnie obowiązującego prawa oraz w świetle przygotowywanych regulacji ustawy o OZE Warsztaty Rynku Energetycznego Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY OZE ORAZ USTAWY O INWESTYCJACH W FARMY WIATROWE

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY OZE ORAZ USTAWY O INWESTYCJACH W FARMY WIATROWE 1 czerwca 2016 r. PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY OZE ORAZ USTAWY O INWESTYCJACH W FARMY WIATROWE W ostatnim czasie przedstawiony został projekt nowelizacji przepisów odnoszących się do odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Igor Muszyński Partner

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Igor Muszyński Partner Ustawa o odnawialnych źródłach energii Igor Muszyński Partner Zakres Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odnawialnych źródeł energii. System wsparcia dla OZE. Tworzenie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

Wejście w życie: 1 lipca 2016 r., 31 sierpnia 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 1 lipca 2017 r., 1 stycznia 2018 r. zobacz:

Wejście w życie: 1 lipca 2016 r., 31 sierpnia 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 1 lipca 2017 r., 1 stycznia 2018 r. zobacz: Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.2016.925 z dnia 2016.06.28 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 28 czerwca 2016 r. Wejście w życie: 1 lipca 2016 r., 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane

Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane 2015-01-14 Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Lokalne społeczności energetyczne wprowadzenie

Lokalne społeczności energetyczne wprowadzenie Lokalne społeczności energetyczne wprowadzenie Adam Frąckowiak, radca prawny Katowice, Czerwiec 2016 SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W POLSCE Raport dla Ministerstwa Gospodarki Departamentu

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Konferencja pt. Ciepło dla

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 16.06.2015r. Ustawa o odnawialnych źródłach energii Stan obecny i perspektywy wykorzystania OZE. Ustawa o OZE

Bydgoszcz, 16.06.2015r. Ustawa o odnawialnych źródłach energii Stan obecny i perspektywy wykorzystania OZE. Ustawa o OZE 12 Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Konferencja Rynek pelet i brykietów możliwości rozwoju Bydgoszcz, 16.06.2015r.

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Rzeszów Przemyśl, 5 6.05.2009r. Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne 2. Zasady rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie założeń nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw

Przedstawienie założeń nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw Departament Energii Odnawialnej Przedstawienie założeń nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw Dyrektor Andrzej Kaźmierski Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Koncesjonowana działalno

alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Koncesjonowana działalno Koncesjonowana działalno alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Waldemar Fiedorowicz ekspert, Rekons Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności

Bardziej szczegółowo

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras System wsparcia odnawialnych źródeł energii od koncesji po świadectwa rola i zadania URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa, 27 października 2008 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 13 czerwca 2016 r. Druk nr 200 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne.

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Warszawa, 13 kwietnia 2012 r. GENERACJA ROZPROSZONA - stan aktualny. Rozwój generacji rozproszonej ściśle

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

Perspektywy spalania oraz współspalania biomasy w energetyce: "Ślepa ulica czy pierwszeństwo przejazdu".

Perspektywy spalania oraz współspalania biomasy w energetyce: Ślepa ulica czy pierwszeństwo przejazdu. Konferencja z cyklu CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ 2015 - Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza Katowice 22.06.2015 Perspektywy spalania oraz współspalania biomasy w energetyce:

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Prosument dzisiaj i jutro

Prosument dzisiaj i jutro Prosument dzisiaj i jutro Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2014 Istotne pojęcia Prawa energetycznego PROSUMENT PRODUKUJE

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE Warszawa 13.12.2012 2012 1. kryteria podziału 2. zasady i warunki wytwarzania 3. przyłą łączenia mikroinstalacji a NPE odnawialne

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. Adwokat Michał Kornasiewicz

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. Adwokat Michał Kornasiewicz ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Adwokat Michał Kornasiewicz PODSTAWOWE CELE EUROPEJSKIEJ POLITYK ENERGETYCZNEJ DO 2020R. REGUŁA 3 x 20 Redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunkudopoziomuz1990r.o20%;

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r.

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r. I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r. Paliwa z odpadów jako źródło energii dla klastrów energetycznych Aleksander Sobolewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Spis treści

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Poznań, 27 października

Bardziej szczegółowo

STALPRODUKT S.A. w Bochni

STALPRODUKT S.A. w Bochni STALPRODUKT S.A. w Bochni Taryfa dla energii elektrycznej STALPRODUKT S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną ZATWIERDZAM Bochnia, dn. 15 grudnia 2017 r... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O TARYFIE... 2 2.

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE MARLENA BALLAK DOKTORANTKA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SZCZECIN, 28 MARCA 2014 ROK SYSTEM WSPARCIA OZE W OBECNYCH REGULACJACH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

Klastry energii założenia i szanse realizacji. Słupsk, 12 października 2016

Klastry energii założenia i szanse realizacji. Słupsk, 12 października 2016 Klastry energii założenia i szanse realizacji Słupsk, 12 października 2016 Dobra współpraca z województwem pomorskim w przedmiocie Lokalnego Mikroklastra Energetycznego: z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Aukcje przygotowanie, przebieg, wygrana. r.pr. Katarzyna Szwed Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki

Aukcje przygotowanie, przebieg, wygrana. r.pr. Katarzyna Szwed Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki Aukcje przygotowanie, przebieg, wygrana r.pr. Katarzyna Szwed Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki Warszawa, marzec 2015 Instalacje objęte procedurą aukcyjną: -

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko POLSKA IZBA BIOMASY Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce 1 Marek Cecerko Plan prezentacji Informacja o prelegencie Definicje System i rynek zielonych certyfikatów Rynek

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Uwarunkowania rynkowe: wejście na rynek, ceny energii i certy4atów zielonych, brązowych, żółtych, czerwonych i fioletowych

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365)

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Jachranka, 19.09.2011 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Unijna perspektywa zmian na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2014 r. 2 PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka energia

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE Marlena Ballak Szczecin, 15 maja 2015 r. OZE w regulacjach Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Aktualne regulacje prawne dotyczące OZE

Aktualne regulacje prawne dotyczące OZE Aktualne regulacje prawne dotyczące OZE Agnieszka Szrajner Departament Energii Odnawialnej Słok, k. Bełchatowa, 19 października 2017 r. 1 ZAKRES I CEL NOWELIZACJI UC27 Zapewnienie pełnej zgodności przepisów

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Kielce, dn. 7 marca 2014 r. 2 Wzywania stojące przed polską energetyką

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/219 U S T AWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 2365, z 2016 r. poz. 925. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty systemu aukcyjnego OZE Maciej Szambelańczyk, radca prawny, partner Krzysztof Sikorski, prawnik, associate. Styczeń 2017 r.

Praktyczne aspekty systemu aukcyjnego OZE Maciej Szambelańczyk, radca prawny, partner Krzysztof Sikorski, prawnik, associate. Styczeń 2017 r. Praktyczne aspekty systemu aukcyjnego OZE Maciej Szambelańczyk, radca prawny, partner Krzysztof Sikorski, prawnik, associate Styczeń 2017 r. AGENDA CZĘŚĆ I: Omówienie kluczowych dylematów prawnych związanych

Bardziej szczegółowo

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM?

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? DLACZEGO USTAWA O OZE JEST POTRZEBNA? Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20% przyjęty przez Unię Europejską w 2008 r. zakłada wsparcie

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA.

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. Chmiel Tadeusz SEP O/Rzeszów Prosument odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. Dz.U.2016.1846 z dnia 2016.11.15 Status: Akt oczekujący Wersja od: 15

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U poz z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2015 poz. 478 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213, 1593. z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO

KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO Konferencja: ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA NOWYM SPOJRZENIEM NA STRATEGIĘ ENERGETYKI Marek Kulesa dyrektor biura TOE Sesja IV - KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34 /2017 w sprawie zasad ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa przepisach

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII mgr inż. Jarosław Bigorajski Jaroslaw.Bigorajski@itc.pw.edu.pl Warszawa, 29 listopada 2016 r. Z korzyścią

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela

Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela Czym jest klaster energii? Nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wprowadziła z dniem 1 lipca 2016 r. innowacyjny w skali Unii

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie. Olsztyn r.

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie. Olsztyn r. w Olsztynie Olsztyn 26-06-2017 r. Aktualna definicja Cywilnoprawne porozumienie w skład którego mogą wchodzić: Osoby fizyczne; Osby prawne; Jednostki naukowe; Instytuty badawcze; JST Dotyczące wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii PROSUMENT PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALANYCH Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Słupsk - sierpień 2015 2 Ustawa

Bardziej szczegółowo