BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców"

Transkrypt

1 Nr ISSN Drodzy Mieszkańcy Jordanowa Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego życzą Maria Pudo Przewodnicząca Rady Miasta Zbigniew Kolecki Burmistrz Miasta Jordanowa NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców Spełniło się marzenie uczniów - Szkoła Podstawowa w Jordanowie wzbogaciła się o nową nowoczesną pracownię komputerową. Tylko dzięki hojności i zaangażowaniu Rodziców wykonano sieć, zakupiono stoliki oraz 13 zestawów komputerowych dla uczniów, serwer dla nauczyciela i drukarkę. Natomiast projektor Szkoła pozyskała dzięki realizacji programu Diament. Pani dyrektor Cz. Madoń wraz z nauczycielem informatyki (W. Pustułą) zadbali o to, aby kupić nowy sprzęt komputerowy z najnowszym oprogramowaniem, który nie zużyje się w krótkim czasie, a będzie służył uczniom przez wiele lat. Parametry nowych komputerów odpowiadają aktualnym wymogom i pozwalają na prowadzenie zajęć na poziomie powszechnie obowiązujących standardów, by dać uczniom radość i przygotować ich do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Już pierwsze lekcje w nowej pracowni wywołały zachwyt uczniów i wzbudziły wiele pozytywnych emocji, potęgując zainteresowanie technologią informacyjną. Do tej pory szkoła miała problemy z realizacją podstawy programowej z informatyki. 10 stanowisk komputerowych nie zaspokajało potrzeb, gdyż na jeden komputer przypadało od 2 do 3 uczniów. Nawet podczas zajęć prowadzonych z podziałem na grupy (liczebność: dzieci) nie wszystkie dzieci miały komputer do swojej dyspozycji. Nowa pracownia została zaplanowana na 25 stanowisk (z możliwością rozbudowy), ponieważ takie są wymogi nowej podstawy programowej i ministerialnych założeń Cyfrowej szkoły. Z uwagi na trudności finansowe nie było możliwości zakupienia 25 komputerów, ale sieć jest przygotowana i czeka Dostosowanie sali lekcyjnej do potrzeb pracowni odbyło się podczas wakacji. Instalacja nowego sprzętu komputerowego miała miejsce w czasie ferii zimowych i nie zakłóciła pracy szkoły. Stare, 9-letnie komputery na razie będą służyć nauczycielom do prowadzenia zajęć z uczniami, a docelowo zostaną zainstalowane w salach lekcyjnych i będą wykorzystane do prowadzenia dziennika elektronicznego. Z nowej pracowni będą korzystać nie tylko uczniowie szkoły, ale również chętni Rodzice, dla których zostaną zorganizowane zajęcia komputerowe. Krótka historia powstania pracowni: inicjatywa p. dyrektor Cz. Madoń i Rady Rodziców dotycząca pozyskania środków na zakup komputerów i wyposażenie nowej pracowni, gromadzenie środków przez Radę Rodziców (organizacja zabaw dochodowych w latach ) remont sali lekcyjnej z malowaniem włącznie (w czasie wakacji - konserwator szkolny pan Z. Tomczyk), Spółdzielnia Uczniowska sfinansowała cyklinowanie podłogi 1500,00 zł zakup stolików pod komputery 4600,00 zł (Rada Rodziców) wykonanie sieci, zakup serwera, drukarki oraz zakup 13 stanowisk komputerowych wraz oprogramowaniem 31537,00 (Rada Rodziców) zakup krzeseł 4100,00 zł (z budżetu szkoły) całkowity koszt pracowni: 41777,00 zł Cz. M. Uczniowie, Dyrekcja i Nauczyciele, składają serdeczne podziękowania Wszystkim Rodzicom za pomoc w pozyskaniu i przekazanie środków finansowych na wyposażenie pracowni komputerowej.

2 2 Urząd i Rada Miasta Sprawozdanie Burmistrza Spotkanie z Panią Burmistrzem Rabki Zdrój Ewą Przybyło nt. gospodarki odpadami Stowarzyszenie Sportowe Bór Toporzysko Spotkanie z młodzieżą na temat powołania Młodzieżowych Rad Miast i Gmin Reprezentowanie władz miasta na Uroczystości z okazji 100 rocznicy, pierwszej Mszy Świętej w Jordanowskim kościele Spotkanie z rodzicami trampkarzy Jordan Jordanów Spotkanie z Panią Lucyną Grabowską Naczelnikiem Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w sprawie budynku Poczekaj, Galerii w Rynku oraz stacji paliw przy ul. Słowackiego Spotkanie świąteczne z przedszkolakami w Bibliotece Miejskiej. - Spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w ramach Wiedzy o Społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym na temat nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami na terenie miast i gmin. - Podpisanie umowy z firmą Valvex S.A. dotyczącej użyczenia Miastu drogi (ul. Nad Skawą) w zamian za jej utrzymanie Udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. - Prowadzenie lekcji WOS-u w Gimnazjum w Jordanowie na temat ustawy śmieciowej oraz realizacji zadań i przedsięwzięć na terenie miasta. - Udział w Wigilii dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin zorganizowanej przez Stowarzyszenie Trzeźwości DOM Udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Kraków Udział w Konferencji zorganizowanej przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji dot. rewolucji śmieciowej w j.s.t Kraków - Spotkanie z Panią Karoliną Laszczak Dyrektorem Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie nt. możliwości zgazyfikowania miasta Kraków - Reprezentowanie Miasta na 15-leciu Środowiskowego Domu Samopomocy VITA Spotkanie z Panem Krzysztofem Leksyckim Dyrektorem Orawskiej Szkoły Muzycznej w Jabłonce w sprawie możliwości otwarcia filii szkoły w Jordanowie. - Udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Kraków Reprezentowanie Miasta na Małopolskim Spotkaniu Opłatkowym zorganizowanym przez Wojewodę Małopolskiego i Marszałka Województwa Małopolskiego Sucha Beskidzka Spotkanie w sprawie wyboru delegatów do subregionu Podhale Udział w XXI Sesji Rady Miasta Jordanowa Jordanów Reprezentowanie Władz Miasta na koncercie Kolędujmy wszyscy wraz Nowy Targ Spotkanie przedstawicieli j.s.t. z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem Spotkanie opłatkowe w MOK i PZEiR, reprezentowanie władz Miasta n a studniówce w ZS im. H. Kołłątaja Sucha Beskidzka Spotkanie ze Starostą Tadeuszem Gancarzem. Kraków spotkanie z Panem Stanisławem Kracikiem Dyrektorem Szpitala im. Babińskiego oraz spotkanie w Urzędzie Na XXI sesji, która odbyła się dnia 28 grudnia 2012 r. Rada Miasta Jordanowa: 1. Zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny. 2. Zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach podlegających pod Miasto Jordanów za rok Podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok Podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 5. Podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Jordanowa. 6. Podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na realizację zadania Akcja promocyjna Miasta Jordanowa w czasie Ogólnopolskich Targów Turystycznych. 7. Podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 8. Podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 1. Zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny. 2. Podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2012 rok. 3. Uchwaliła budżet Miasta Jordanowa na 2013 rok: 4. Podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Jordanów na lata Podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia umowy najmu części lokalu, położonego w Jordanowie ul. Rynek 2 Poczcie Polskiej S.A. Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny w Krakowie. 6. Podjęła uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości, położonej w Jordanowie przy ul. 3 Maja 2A Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodni w Jordanowie. 7. Podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworców. 8. Podjęła uchwałę w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów. Na XXII sesji, która odbyła się dnia 28 lutego 2013 r. Rada Miasta Jordanowa: w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 9. Podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania. 10. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Miasta Jordanowa działek - o łącznej pow ha, położonych w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego z przeznaczeniem na drogę gminną od Pana Artura Bocianowskiego reprezentującego Hurtownie Turbacz. 11. Podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wydzierżawienia Spółce Wodno-Wodociągowej Przykrzec urządzeń wodociągowych. 12. Podjęła uchwałę w sprawie nadania numerów przystankom komunikacyjnym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Jordanów. 13. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat w trybie bezprzetargowym gruntu działki ewid. nr 5786/26 położonej w Jordanowie przy ul. Rynek. Kolejny rok graliśmy z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Tym razem dzięki ofiarności mieszkańców Jordanowa udało się zebrać 7105 zł Sztab przy Miejskim Ośrodku Kultury dziękuje ofiarodawcom

3 Urząd i Rada Miasta 3 Zmiany w meldunkach Od dnia 31 grudnia 2012 roku wprowadzono zmiany w realizacji obowiązku meldunkowego zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW JORDANOWA Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, o konieczności wypowiedzenia obecnej umowy z firmą odbierającą odpady w terminie określonym w przedmiotowej umowie, w związku ze zmianą przepisów prawa dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminach. Zachowując 3 miesięczny okres wypowiedzenia sprawę należy załatwić do dnia 31 marca 2013 roku. Od dnia 01 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Śmieci będą odbierane przez jednego przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu od wszystkich mieszkańców miasta. Nie wypowiedzenie dotychczasowej umowy może skutkować obowiązkiem ponoszenia podwójnych opłat za śmieci. W NASTĘPNYM NUMERZE WIADO- MOŚCI - WSZYSTKO O ŚMIECIACH! Miejskie Przedszkole w Jordanowie ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2013/2014 Oferta: 5 godzin bezpłatnie, kuchnia własna (5,50 zł w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek), wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka psychologa, logopedy, pedagoga, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, język angielski, taniec towarzyski, zumba, wyjazdy nad morze w ramach zielonego przedszkola, wycieczki, imprezy okolicznościowe, pikniki, bale. Dzieci z rocznika 2008 i 2007 objęte są obowiązkiem przedszkolnym. Szczegółowe informacje: Marszałkowskim z Panem Jackiem Krupą Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego Spotkanie z Zarządem Osiedla Miasta Jordanowa Kraków spotkanie z Panem Romanem Ciepielą Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego oraz w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji, a także w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Warszawa spotkania w Sejmie i w Ministerstwie Edukacji Narodowej nt. subwencji oświatowej na rok 2013, pozyskania środków na budowę boiska wielofunkcyjnego i termomodernizacji Domu Strażaka, wyjaśnienie zmniejszenia budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów Kraków spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez OSP Jordanów Kraków Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz spotkanie w ASTA-PLAN nt. punktowej zmiany planu zagospodarowania miasta Podpisanie umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości Panu Firkowi Sucha Beskidzka Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie organizacji staży w Urzędzie Miasta. Jordanów Spotkanie z przedstawicielami Spółki Wodnej Przykrzec. - Dom Strażaka Udział w święcie Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu Tęczowa Kraina Dom Strażaka udział w zabawie karnawałowej Miejskiego Przedszkola w Jordanowie Spytkowice Reprezentowanie Władz Miasta podczas obchodów XV-lecia Gminy Spytkowice Kraków Spotkanie z Panem Andrzejem Harężlakiem Wicewojewodą Małopolskim nt. pozyskiwania środków na remont jordanowskich dróg Spotkanie z Panem Stanisławem Pudo Wójtem Gminy Jordanów oraz Panem Aureliuszem Kanią Wójtem Gminy Bystra Sidzina w sprawie Spółki Skawa. - Stryszawa Spotkanie samorządowców z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem oraz Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sową dotyczące m. in. ratownictwa medycznego oraz potrzeb gmin powiatu suskiego Bystra Podh. reprezentowanie władz Miasta na studniówce ZS im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego Sucha Beskidzka Spotkanie Wójtów i Burmistrzów ze Starostą Suskim Tadeuszem Gancarzem poświęcone współpracy samorządowej Kraków Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie budynku Poczekaj. - Kraków - Udział w Małopolskim Kongresie Sportu Powszechnego zorganizowanym przez Minister Sportu i Turystyki Joannę Muchę Sucha Beskidzka Konsultacje w sprawie projektu pawilonu handlowego przy ul. Piłsudskiego (Starostwo), Uzgodnienia w sprawie budynku Poczekaj (ZOZ Sucha Besk.) Tarnów Spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem Sucha Beskidzka Udział w posiedzeniu sądowym w sprawie z wniosku Gminy Miasto Jordanów o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Bardel Podpisanie aktu notarialnego z Panem Kazimierzem Kozikiem dotyczącego zamiany nieruchomości i ustanowienia służebności Sucha Beskidzka Udział w posiedzeniu sądowym z wniosku Stanisława

4 4 Kultura Jąkały o ustanowienie drogi koniecznej. Kraków spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędzie Marszałkowskim - zaproszenia Kraków spotkanie z Panem Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nt. cząstkowych remontów gwarancyjnych na drodze krajowej nr 28 zgłaszanych przez mieszkańców, budowy zatoczki dla busów przy Szpitaliku, tzw obwodnicy jordanowskiej oraz budowy chodnika na ul. Piłsudskiego i 3-go Maja. Jordanów Podpisanie umowy notarialnej dotyczącej tzw. garaży Udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta. - Kuków Reprezentowanie władz miasta na gali Sportowiec Roku Powiatu Suskiego Wieprz Spotkanie z Wójtem Gminy Wieprz Panią Małgorzatą Chrapek w sprawie zadań oświatowych i subwencji oświatowej Udział w XXII Sesji Rady Miasta Jordanowa Urząd Miasta spotkanie z organizacjami pozarządowymi nt. organizacji tegorocznych Dni Ziemi Jordanowskiej. - Sucha Beskidzka reprezentowanie miasta na Uroczystości Złożenia Przysięgi przez Związek Strzelecki Warszawa spotkanie z Panią Minister Magdaleną Młochowską MAiC korzyści dla gmin łączących się, spotkanie z Wiceministrem Edukacji Tadeuszem Sławeckim nt. możliwości pozyskiwania środków z tzw. rezerwy oświatowej, spotkanie z Posłami: T. Arkitem, I. Rasiem i E. Siarką nt. pozyskania środków na boisko wielofunkcyjne, Miejski Ośrodek Kultury i stadion piłkarski oraz termomodernizację Domu Strażaka Zespół Szkół im H. Kołłątaja uczestniczenie w podsumowaniu wizytacji Kuratorium Oświaty w tej Szkole. - Spotkanie z właścicielami i prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie miasta omówienie finansowania tych placówek Przyjecie w Urzędzie Pani Wicedyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Pani Karoliny Laszczak wizja naszych urządzeń związanych z ekologią, rozmowy na temat nowych rozwiązań i pozyskiwania środków Goszczenie Oficjalnej Delegacji partnerskiej Gminy Miłosław z młodymi druhami OSP przybyłymi do Jordanowa na VII Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Udział w VII Halowym Turnieju MDP Uczestniczenie w przekazaniu miastu nowej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej ufundowanej przez Radę Rodziców Urząd Miasta spotkanie z członkami Zarządu Valvex S.A. nt. uregulowania spraw związanych z utrzymywaniem części drogi przy ul. Nad Skawą Kraków spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim ws. regulacji Potoku Flakówka, spotkanie z Panem Wojewodą Małopolskim nt. dalszych środków na remont dróg w Jordanowie, spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat finansowania termomodernizacji szkoły podstawowej, gimnazjum i Domu Strażaka Urząd spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice nt. remontu drogi na Przykiec. Kolędowanie chóru Bel Canto 2012/2013 Przełom roku kalendarzowego 2012/2013 był dla chórzystów Bel Canto niezwykle obfity w wydarzenia arty-styczne, w których mieliśmy szansę uczestniczyć. Nie tyle ze względu na ilość, ile na ich rangę. W dn grudnia byliśmy w Białymstoku, gdzie w tamtejszej Operze i Filharmonii Podlaskiej uczestniczyliśmy w finale ogólnopolskim Programu MKiDN Śpiewająca Polska. Finał ten miał formę koncertu pt. Muzyka na Boże Narodzenie. Okazał się niezwykłym przedsięwzięciem artystycznym, w którym wzięło udział ponad 300 śpiewaków uczniów - chórzystów programu Śpiewająca Polska oraz chóry akademickie Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie (filia w Białymstoku), a także chór Politechniki Białostockiej. Gwiazdami koncertu był zespół Sierra Manta oraz soliści Piotr Rafałko (solista Opery Warszawskiej) i Bartłomiej Łochnicki. Całością dyrygowała prof. Wioletta Miłkowska wykładowca Akademii Muzycznej w Warszawie, filia w Białymstoku. Podczas koncertu wykonaliśmy wspólnie kompozycje Ariela Ramireza: Mszę Kreolską oraz kolędy Nuestra navidad, a także kolędy polskie w opr. W. Sołtysika. Praca z niezwykłymi artystami wiele nas nauczyła, pozostawiając w nas niezatarte wspomnienia, a doznania artystyczne z tym związane będą nam towarzyszyć przez nasze dalsze twórcze zmagania. Podobnie stało się podczas kolejnego już wspólnego kolędowania z mieszkańcami naszego Miasta i regionu Kolędujmy wszyscy wraz, które odbyło się 6 stycznia 2013 w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja. Bardzo nas ucieszył fakt, że tak wielu z Państwa przyszło z nami wspólnie śpiewać kolędy. Tegoroczne kolędowanie uświetnił wytęp Krystyny Steczkowskiej (skrzypce, śpiew), Miszy Hairulina (kontrabas, śpiew), ich córki Antoniny Hairulin (śpiew) oraz Grzegorza Karasia (fortepian). W koncercie wspaniale zaprezentowała się także Monika Sobinek oraz Katarzyna Miśkiewicz. Piękne polskie kolędy i piosenki Bożonarodzeniowe oraz wspólny śpiew wypełniły ten niezwykły zimowy wieczór. Dla chórzystów Bel Canto niezapomniane pozostaną chwile wspólnych wykonań z naszymi gwiazdami. Na ten wieczór przygotowaliśmy dla słuchaczy dwie kompozycje kolędę Wśród nocnej ciszy oraz M. Pospieszalskiego Kolęda płynie z wysokości, w której solo śpiewała również NA KULIGU Taka piękna zima zagościła tego roku w Zawoi, gdzie tradycyjnie odbył się kulig z MOK-iem. Wreszcie było pod dostatkiem śniegu i mróz był także zamówiony właściwy, to znaczy taki, który był, ale uczestnikom sanny w zupełności nie przeszkadzał w doskonałej zabawie, a ta tradycją lat poprzednich podzielona była na dwa etapy pierwszy plenerowy w saniach z pochodniami, śpiewem oraz przerwą na ognisko z kiełbaskami i grzańcem oraz drugi biesiadny w zaprzyjaźnionej karczmie, gdzie ugoszczono nas gorącym daniem oraz napojami różnymi zaspokajającymi pragnienie w czasie hulanek swawolnych, tańców i śpiewów. Nieco zdjęć z imprezy pomieściliśmy w galerii na naszej stronie www. mok.jordanow. pl, ale czy mogą one choć trochę oddać niepowtarzalną atmosferę tej zabawy nasza chórzystka Sylwia Ziętara. Koncert ten na długo pozostanie w naszej pamięci. Kolędowanie z Państwem i naszymi gośćmi, wspólne wykonania utworów powodują, że emocje temu towarzyszące są zawsze bardzo silne i pozostawiają trwały ślad w naszych sercach. Opisane przedsięwzięcia nie mogłyby się odbyć, gdyby nie pomoc życzliwych osób i instytucji, do których należą min.: Urząd Miasta Jordanowa, na czele z burmistrzem P. Zbigniewem Koleckim, Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej i P. Januszem Kociołkiem, Zespołem Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie i P. Rafałem Rapaczem. Dziękujemy wszystkim za serce okazywane młodym chórzystom. Gorąco prosimy o przekazywanie naszemu stowarzyszeniu 1% podatku wystarczy w zeznaniu PIT podać nr KRS Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli dalej efektywnie pracować na rzecz umuzykalniania naszej młodzieży i promować nasze Miasto. Łączymy życzenia wspaniałego Nowego 2013 ROKU. Miłości, zdrowia i wielu przeżyć wzbogacających Państwa życie składają: Chórzyści Stowarzyszenia Kulturalnego Chór Bel Canto i dyrygent Ksenia Miśkiewicz.

5 Kultura 5 Jeszcze coś o spotkaniach z podróżnikami Od kilku lat organizujemy spotkania z podróżnikami, odbywały się one do tej pory dość nieregularnie głównie w okresie ferii lub w czasie trwania Dni Ziemi Jordanowskiej. Od tego roku zyskały formę spotkań comiesięcznych i tak gościliśmy od początku 2013 Panią Magdalenę Nowakowską, która początkiem stycznia opowiadała fascynujące historie z wyprawy do Chin oraz Tybetu, Panią Anetę z przybyłymi wspomnieniami z wypraw na Matterhorn i Dufoursptze. Należałoby w tym miejscu wspomnieć, iż wszystkie dotychczasowe spotkania okraszone były bogato przeźroczami i kończyły się ciekawymi dyskusjami. Wszystkich interesujących się podróżami, spotkaniami z innymi kulturami, zwyczajami itd. zapraszamy na spotkania z tego cyklu, a informacje kiedy, jak i gdzie znajdują się na naszej stronie lub na bieżąco w gablotkach na terenie naszego miasta. Kasprzycką z ciekawą prelekcją na temat podróży koleją transsyberyjską nad Bajkał i dalej przez Mongolię do Chin oraz Pana Rafała Zembola Taternika, Alpinistę i Himalaistę, który dzielił się Turystyczny sezon zimowy z MOK-iem Grupa Turystyczna działająca przy naszym Ośrodku Kultury nie próżnowała i przez cały okres zimowy chodziła na piesze wycieczki wysokogórskie. Zapraszamy czytelników do galerii zdjęć na naszej stronie internetowej Zachęcamy także do przyłączenia się i aktywnego uczestnictwa w wyprawach. Dla mniej odważnych z wiosną rusza druga grupa. Ci którzy, preferują nieco lżejszą turystykę a również kochają górskie szlaki będą mogli realizować swoją pasję (informacje w MOK oraz na stronie

6 6 Kultura OPŁATKOWE SPOTKANIE Coroczne spotkanie opłatkowe środowisk związanych z naszym MOK-iem, jak zawsze było tłumne i serdeczne, od oficjalnego powitania serdeczności i wzajemne życzenia rozlewały się zewsząd i dla każdego. Uczestnikom łamiącym się opłatkiem przyśpiewywały pięknie kolędy panie w strojach regionalnych z naszej grupy wokalno-teatralnej. Następnym punktem programu były jasełka. Objętość tej gazetki była by za małą by opisać co się działo, świetna gra aktorów wzbudzała salwy śmiechu na przemian z aplauzem, a gdy brzuchy były już odpowiednio wytrzęsione od śmiechu, podano pyszny obiad. Po wspólnym posiłku wspólne kolędowanie, chór złożony ze wszystkich uczestników spotkania zagłuszał przygrywających muzyków w osobach dyrektora MOK-u oraz Burmistrza. Była również kawa,ciastka,górskie opowieści, piosenki biesiadne itd. I tak jak co roku świętowanie zakończyło się późnym wieczorem. Wizyta tureckich partnerów w Gimnazjum Z końcem listopada w ramach projektu Don t be a couch potato! w naszym mieście gościli przedstawiciele partnerskiej szkoły z Samsun: dyrektor placówki Hasan Okşak, wuefistka Sercan Türkdönmezi oraz nauczycielka angielskiego Emel Sandikci. Turcy przebywali tu pięć dni, spędzając czas w szkole oraz na wycieczkach po bliższej i dalszej okolicy. W czasie codziennych zajęć z gimnazjalistami biorącymi udział w projekcie przedstawili swój kraj, miasto oraz szkołę, uczyli podstawowych zwrotów w swoim ojczystym języku oraz grali w tradycyjne tureckie gry. Nasi uczniowie oprowadzili gości po budynku Gimnazjum oraz pokazali najładniejsze zakątki Jordanowa ćwicząc przy tym umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Polska koordynatorka projektu zabrała gości na wycieczki do Zakopanego, Wieliczki i Krakowa. Hasan, Emel i Sercan byli zachwyceni naszym krajem i miastem. Byli oczarowani Krakowem, Wieliczką i Tatrami oraz ujęci naszą gościnnością. Duże wrażenie zrobiły na nich sale sportowe szkół, czystość panująca w okolicy, zadbany wygląd domów i posesji, fakt przestrzegania przepisów drogowych i zakładania obuwia zmiennego w szkołach! W kwietniu nasi goście powrócą do Jordanowa. Tym razem zabiorą z sobą grupę młodzieży, by przez 10 dni wspólnie z gimnazjalistami aktywnie spędzać wolny czas, uczyć się języków, zwiedzać okolicę i uczyć się, że inny nie znaczy gorszy. Justyna Kowalcze

7 Kultura / Oświata 7 Gloria victis - niech mały znicz ich chwały płonie w nas! W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego zainaugurowała biblioteka szkolna wystawą poświęconą temu wydarzeniu. Powstanie Styczniowe to jedno z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w naszej historii nowożytnej. Podjęto tę walkę w skrajnie trudnych warunkach i była ona świadectwem wielkiej narodowej determinacji w dążeniu do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego. I choć Powstanie zakończyło się porażką, to 8 i 12 lutego 2013 r. w bibliotece szkolnej przeprowadzony został szkolny etap konkursu recytatorskiego, do którego przystąpiło 36 uczniów z klas I-III i 43 z klas IV-VI. Uczestnicy szkolnego finału wcześniej przechodzili klasowe eliminacje, w których brali udział wszyscy uczniowie. Recytatorzy Szkolny Konkurs Recytatorski prezentowali wiersze różnych poetów polskich, głównie: J. Brzechwy, J. Tuwima, K.I. Gałczyńskiego, D. Gellner, D. Wawiłow. Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze, którą tworzyli nie tylko uczniowie, ale też licznie zgromadzeni rodzice, którym bardzo dziękujemy za zainteresowanie się tym wydarzeniem. Jury, w którego skład weszli nauczyciele poloniści oceniło recytacje uczniów i wskazało na wysoki poziom umiejętności w zakresie interpretacji tekstów. P. Gospodarczyk, K. Firek, K. Bosowski, J. Firek K. Kołodziej, A. Paś, K. Mirczak, K. Kowalcze, J. Czyszczoń Komisja konkursowa zdecydowała, że w Powiatowym Konkursie Recytatorskim naszą szkołę będą reprezentować uczniowie: Krzysztof Bosowski Ib, Jakub Czyszczoń Vc, Antoni Kowalczyk VIa. Ponadto zostali wyróżnieni: Jakub Firek Ib, płynące z niego doświadczenia Polacy wykorzystali w dalszych działaniach na rzecz niepodległości, uwieńczonych sukcesem w listopadzie 1918 roku. Dla nas, żołnierzy wolnej Polski stwierdził w rozkazie z 21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski powstańcy 1863 roku są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy. Ponadto w szkolnym programie obchodów 150 rocznicy zaplanowano przeprowadzenie pogadanek z uczniami i przygotowanie montażu słowno muzycznego. Karolina Firek IIIa, Patrycja Gospodarczyk IIIa, Jassica Kokoszka IIIb, Kamila Paś Ib, Karol Kołodziej IVb, Joanna Hanusiak IVb, Katarzyna Kowalcze Va,Anna Paś VIb, Klaudia Mirczak Va. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Szkolny Ambasador Polszczyzny 2013 Szanuj mowę swą ojczystą. Nie znać języka swego hańbą oczywistą F.K. Dmochowski 21 lutego 2013 r. w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego w bibliotece szkolnej został przeprowadzony finał szkolnego konkursu o tytuł: Szkolny Ambasador Polszczyzny 2013 r. Uczestnicy konkursu mogli sprawdzić swoją znajomość polszczyzny, rozwiązując zadania konkursowe. Pytania zawierały pułapki językowe, formy wyrazów i konstrukcje zdań, z którymi nieraz spotykamy się na co dzień, a które są niepoprawne! Niektóre pytania były podchwytliwe, bo często poprawną formę od niepoprawnej różni tylko jedna litera. Do finału konkursu przystąpiło 8 uczniów z klas 4-6. Statuetkę Szkolny Ambasador Polszczyzny 2013r. otrzymał uczeń kl. VIb Antoni Kowalczyk, II miejsce zajął Michał Malczewski VIb, III miejsce Wiktoria Krok Vb, wyróżnienie otrzymała Magdalena Bierówka IVb. Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Magdalena Bierówka, Wiktoria Krok, Antoni Kowalczyk, Michał Malczewski PODZIĘKOWANIE Te pełne wdzięczności słowa kierujemy do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej, dziękując za wielki dar serca i pomoc w wyposażeniu nowoczesnej pracowni komputerowej. Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych. Na ludzi pomagających nam bez wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących dla naszej szkoły wiele dobrego. Okazane przez Was zrozumienie naszych potrzeb jest dowodem na to, że nie pozostajemy osamotnieni w codziennych zmaganiach, że zawsze możemy na Państwa liczyć i że dzięki Wam nasz szkolny świat staje się jeszcze bardziej radosny. Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Naszej Szkole DZIĘKUJEMY również Ochotniczej Straży Pożarnej, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, pracownikom szkoły, nauczycielom, właścicielowi Serwisu RTV z Rabki (panu E. Domalikowi) i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do powstania nowoczesnej pracowni komputerowej DZIĘKUJEMY!!! DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JORDANOWIE Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem d z i ę k u j e m y.

8 8 Oświata Indywidualizacja procesu nauczania gimnastyka korekcyjna Od września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Jordanowie odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych realizowanego przez Urząd Miasta Jordanowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Praca na tych zajęciach to kontynuacja indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierająca indywidualizację procesu dydaktycznego w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I - III. Jedną z form pomocy są gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I - III (prowadząca Teresa Rogowiec). W zajęciach udział bierze 20 uczniów w 2 grupach ćwiczebnych. Celem zajęć jest wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego oraz eliminacja dysfunkcji ruchowych wynikających z wykrytych u dzieci wad postawy. Uczniowie mają możliwość zdobyć wiedzę na temat występujących u nich wad układu ruchu oraz wdrożyć się do intensywnego procesu rehabilitacyjnego, który wymaga od nich prowadzenia systematycznej gimnastyki nie tylko na zajęciach ale też w domu. Dzięki pomocom dydaktycznym pozyskanym na rzecz Projektu możliwe jest prowadzenie zajęć w jeszcze bardziej atrakcyjny i ciekawy sposób mobilizujący uczniów do pracy nad własnym rozwojem. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach o czym może świadczyć frekwencja, a także świadomość rodziców odnośnie korzyści zdrowotnych wynikających z uczestnictwa w/w zajęciach we wspomaganiu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego ich dzieci. Bawili się z dziećmi i dla dzieci Liczba trzynaście na pewno nie jest pechowa w Jordanowie - takie zdanie nasuwa się po XIII Balu Rodzinnym zorganizowanym w Domu Strażaka. Na sali w OSP bawili się duzi i mali, starsi i młodsi. Niedzielne popołudnie w sali widowiskowej w Jordanowie było świętem dla dzieci z Miejskiego Przedszkola w Jordanowie, chociaż w miarę upływu czasu - na parkiet bardzo chętnie wchodzili także ci, którzy lata przedszkolne mają już dawno za sobą. Bal uroczyście otworzyli Burmistrz Miasta Jordanów Zbigniew Kolecki, Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Jordanowie Danuta Pindel oraz Przewodnicząca Zarządu Rady Rodziców Joanna Strzelczyk i jej zastępczynie: Małgorzata Hudziak i Edyta Solowska. Nie minęło kilka sekund, a na parkiecie zaroiło się od roześmianych i spragnionych wielu wrażeń przedszkolaków ubranych w bardzo oryginalne stroje. Najlepiej widać to na zdjęciach i relacji video. Nasz portal po raz drugi był patronem medialnym tej imprezy. Zabawę prowadził zespół Contra, a wśród atrakcji XIII Balu Rodzinnego w Jordanowie był m.in. pokaz tańca zumba w wykonaniu dzieci razem z instruktorką. Przedszkolacy zaprezentowali swoje umiejętności także w tańcu towarzyskim. Dzięki licznym sponsorom, każde dziecko otrzymało paczkę pełną upominków. Nowością w porównaniu do poprzednich balów była możliwość wygrania przejazdu... koparką. Dzieci otrzymały upominki, które zostały ufundowane przez sponsorów balu. Byli nimi: Karczma U LIPY, GS Jordanów, Restauracja STRUMYK, Klub sportowy BÓR TOPORZYSKO, CENTRUM URODY B. Miętus, F.H.U. GEO-COMPLEX Z. Ryś, Sklep MARTA, Sklep GAMMA, B.M. Barscy, ŚWIAT POŚCIELI E.T. Rodzik, Salon fryzjerski DORISEK, STUDIO KOSMETYKI PROFESJONALNEJ A.Nawara, Salon fryzjerski HAIR E. Lipka, DZIECIAK A.K. Białońscy, TWÓJ FRYZJER A. Pająk, B. Wajda, B. Nosidlak, AUTO-MIX R. Pytel, Zakład stolarski MARBAZ A. Łazarz, Zakład Przetwórstwa Mięsnego K. Medes, Apteka J. Turchan, TATRAHOUSE, M. Hudziak, Pizzeria GRACJA, Salon fryzjerski JUSTI J. Świerczek, BANK SPÓŁDZIELCZY Jordanów, Wyrób Boazerii i Listew J. Matejko, Sklep rowerowy H. Radoń, Sklep B. Burmistrz, Sklep D. Wicher, F.H.U. ELLENA USLUGI FOTO, ZETKA księgarnia Z. Godyń, Księgarnia K. Plinkiewicz, TURBACZ AGD Bocianowski, Supermarket RAJSKI, Sklep ogrodniczy Stachura, T. Koper, Sklep RAPACZ, MAŁPI GAJ Rabka, Sklep POLAŃSKI, Sklep KONIK, Pan Kołton, D. Tyszkiewicz- Kosek, Ł. Kosek. Podczas balu organizowana była również wystawa prac plastycznych dzieci. Każdy rodzic mógł zabrać pracę swojego dziecka oprawioną w ramkę. Jednak punktem kulminacyjnym, na który dzieci oczekiwały (wiemy, że z ogromną niecierpliwością), i tak był tradycyjny już deszcz balonów. - Mieliśmy w planach, żeby w tym roku już na początku balu nastąpił ten deszcz, ale ze względów bezpieczeństwa odstąpiliśmy od tego planu - powiedziała Danuta Pindel i zdradziła, na co przedszkole planuje wydać uzyskane podczas balu środki pieniężne. - Marzy się nam porządna, bezpieczna karuzela z atestem do ogrodu przedszkolnego. Cała inicjatywa była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców, jak i pracowników przedszkola. Mobilizacja zaczęła się jeszcze na długo przed feriami zimowymi. Poszukiwania sponsorów, przygotowywanie poczęstunku, sali, paczek dla dzieci, czyli ogólnie - organizacja balu, to ich wspólna zasługa. Katarzyna Krzyśków

9 Oświata 9 Indywidualizacja procesu nauczania - zajęcia logopedyczne Od września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Jordanowie odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych realizowanego przez Urząd Miasta Jordanowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Praca na tych zajęciach to kontynuacja indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierająca indywidualizację procesu dydaktycznego w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I - III. Jedną z form pomocy są zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I - III (prowadząca Dorota Maciąga). Zajęcia prowadzone są w 3 grupach czteroosobowych. Mowa otwiera przed dzieckiem drzwi, które wcześniej były dla niego zamknięte. Mowa pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne. Prawidłowa komunikacja jest narzędziem w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w każdej sferze. Kluczowe jest więc kształtowanie mowy oraz prawidłowych wzorców mowy od najmłodszych lat. Treści, formy, metody są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości. Celem zajęć jest: Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń. Usprawnianie techniki czytania i pisania. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej. Realizacja programu oraz osiągnięcie założonych w nim celów wymaga doboru odpowiednich treści, metod i form pracy oraz zastosowania szerokiej palety pomocy dydaktycznych, a także propozycji zawartych w dostępnej literaturze tematu. W trakcie przebiegu zajęć respektowane są zalecane zasady terapii, między innymi: zasada stopniowania trudności, indywidualizacji pracy, ćwiczeń pod kontrolą słuchu, pracy małym nakładem sił, systematyczności, krótkich i częstych powtórzeń oraz odpowiedniej kolejności wywoływania zaburzonych głosek. Podczas zajęć prowadzone są różnorodne ćwiczenia i zabawy: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, leksykalne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy. Poprzez pokaz i objaśnienia dotyczące ułożenia narządów artykulacyjnych dzieci uczą się poprawnego wymawiania głosek. Wspólne zabawy i gry logopedyczne dostarczają dzieciom wiele radości i zadowolenia z osiągniętego sukcesu, jakim jest prawidłowa wymowa. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej, serdecznej atmosferze w formie zabawy, a przez wykorzystywane pomoce logopedyczne stają się atrakcyjne i interesujące dla dziecka. Alicja Magiera, Łukasz Radwan i Rafał Kowalcze z Jordanowa wraz z innymi uczniami brali udział w zajęciach integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi, które zorganizowała w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie - Agnieszka Tupta nauczyciel przedmiotów zawodowych. Były to osoby z Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie. Spotkanie obejmowało zajęcia na komputerach, wspólne gry i zabawy oraz rysowanie plakatu. Uczniowie sami przygotowali poczęstunek, a sklepik szkolny zafundował napoje. Zarówno goście jak i uczniowie Z.S. Mamy dobrą i wrażliwą młodzież! Dańkowskiego bawili się świetnie. Już planują kolejne spotkanie, tym razem może przy wspólnym ognisku i śpiewach. Może następnym razem zanim powiemy coś złego o młodzieży naszej gminy, przypomnimy sobie ten artykuł i wielkie serca jakie pokazali zajmując się osobami niepełnosprawnymi. Drzemie w nich potencjał, który można wykorzystać. Czasami po prostu nie wiedzą, jak się zachować podczas spotkania z osobą niepełnosprawną. Wystarczyło im tylko pokazać, że niepełnosprawni to tacy sami ludzie jak oni a od razu prysnęły ich obawy. A czy my wiemy, jak ich traktować?

10 10 Oświata/ Organizacje PRZEDSZKOLE BALONIK W Przedszkolu Balonik trwają przygotowania do Dnia Babci i Dziadka. Przygotowujemy zaproszenia i prezenty dla naszych gości. Dla każdej Babci kolorowy bukiecik kwiatów z bibuły i złota gwiazdka. Dla dziadka serce z masy solnej ozdobione według własnego pomysłu. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem realizują swoje pomysły. Dzieci uczą się także swoich ról do przedstawienia z tej okazji. 25 stycznia przybywają zaproszeni goście. Przedszkolaki odświętnie ubrane recytują swoje kwestie i śpiewają. Dziękują swoim Babciom i Dziadkom za uśmiech i dobre serce. Po pięknym występie i rozdaniu prezentów wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i herbatkę. Dzień upłynął w miłej i radosnej atmosferze. Karnawał to czas swawoli do woli. Zabawy i tańce towarzyszyły naszym przedszkolakom w dniu ósmego lutego bieżącego roku. Dzieci przygotowały się wcześniej do przedszkolnego balu karnawałowego. Zaplanowały sobie własne stroje i zadecydowały kim chciałyby być i za kogo się przebrać. Wspólnie z ciociami wykonały swoją MASKĘ na zajęciach plastycznych. Niespodzianką dla nich były różnego rodzaju konkursy i zabawy. Przedszkolaki zaciekawieni swoimi maskami i przebraniami tańczyły radośnie przy skocznej muzyce. Wszyscy świetnie się bawili. 13 lutego 2013 r nasze przedszkole odwiedził szczególny gość był nim pies o imieniu Mamba. Dzieci były zainspirowane niecodziennym gościem. Pani terapeutka czuwała nad wszystkim. Przedszkolaki zaspakajały swoją naturalna ciekawość. Chodziły za nim i okazywały wielkie zainteresowanie. Opiekunka psa pozwalała im na bezpośredni kontakt z żywym zwierzęciem. Dzieci dotykały go; okazywały swoją sympatię. Uczyły się jak postępować z pieskiem i jak bezpiecznie się z nim bawić. Dzięki zabawie z Mamba dzieci zaspakajały swoje potrzeby: dotyku, czułości i bliskości. Były zachwycone, cieszyły się klaskały w ręce z radości. Zajęcia z Mambą dostarczyły im pozytywnego ładunku emocjonalnego, przełamały lęk w kontaktach z otoczeniem (nieznanym zwierzakiem) dostarczyły satysfakcji z obcowania z psem. Po spotkaniu wszystkie przedszkolaki chciały mieć w domu pieska. Na pożegnanie dzieci pięknie wyrecytowały dla Mamby wierszyk pt. Przyjaciel pies JUBILEUSZOWY ROK ŚDS w JORDANOWIE Rozpoczyna się kolejny jedenasty już rok naszej działalności, czekają nas nowe plany i wyzwania. Chcielibyśmy więc wstępując w tą nową dekadę podzielić się z państwem tym, co udało się nam osiągnąć i podsumować zeszły, jubileuszowy rok. A jest się czym pochwalić. W ubiegłym roku bowiem nasza placówka została dofinansowana przez Urząd Wojewódzki, co pozwoliło na przeprowadzenie gruntownego remontu łazienki i ubikacji i przystosowanie ich całkowicie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teraz również nasi podopieczni jeżdżący na wózkach mogą bez żadnych barier korzystać z prysznica i toalety. Kolejnym udogodnieniem dla jeżdżących na wózkach, które również sfinansował Urząd Wojewódzki było zamontowanie platformy schodowej. Dzięki temu, całkowicie zostały zniesione bariery architektoniczne i na dzień dzisiejszy nasz ośrodek spełnia już wszystkie wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy. Oprócz remontów był również czas na przyjemności. Poprzedni rok pełen był wycieczek i okolicznościowych imprez, które pozwoliły naszym podopiecznym zwiedzić różne ciekawe miejsca oraz aktywnie uczestniczyć w spotkaniach dla osób niepełnosprawnych.

11 Organizacje Zobaczyliśmy między innymi krakowskie podziemia, odwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze, odbyliśmy rejs po Wiśle, obejrzeliśmy spektakl w Teatrze Bagatela, braliśmy również udział w imprezach integracyjnych, które odbyły się między innymi w podkrakowskich Zielonkach, Zawoi oraz w Zembrzycach. Możemy się również pochwalić zorganizowaną już po raz drugi wystawą naszych prac, którą mogli państwo oglądać przez cały sierpień w Ratuszu Miejskim. Wystawione dzieła wykonane przez naszych podopiecznych wzbudziły zachwyt mieszkańców, a pieniądze które uzyskaliśmy z ich sprzedaży zostały przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do tworzenia kolejnych wspaniałych prac. Wernisaż wystawy natomiast był jednocześnie dniem obchodów naszego 10- lecia i okazją zarówno do wspomnień jak i podziękowań dla wszystkich osób, które przez cały okres istnienia ośrodka wspomagały naszą placówkę. Koniec roku również był okazją do spotkań i podziękowań. Tym razem jednak spotkaliśmy się w bardziej rodzinnym gronie. Wszyscy podopieczni wraz z rodzicami oraz pani kierownik i pracownicy ośrodka zorganizowali wspólną wigilię, na którą zaprosiliśmy również burmistrza miasta i proboszcza naszej parafii. Na ten rok również zaplanowaliśmy wiele ciekawych wycieczek i imprez. Mamy również nadzieję, że jak w poprzednich latach będziemy mogli państwu zaprezentować owoce naszej pracy na kiermaszach świątecznych i wystawach. 11 Nauka drogą do poznania świata Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie była niewątpliwie wielkim wydarzeniem dla jego mieszkanek ze względu na duże zmiany, jakie miały miejsce dzięki tej inwestycji. W szczególności należy zwrócić dużą uwagę na rozwój edukacji. Siedem mieszkanek to uczennice Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim. Uczennice niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim objęte są indywidualnym tokiem nauczania, a zajęcia odbywają się na terenie DPS-u. W nowym budynku znajdują się trzy pomieszczenia przeznaczone na prace z mieszkankami służące poprawie jakości świadczenia pomocy edukacyjnej w Domu Pomocy Społecznej. W jednym z takich pomieszczeń organizowane są wszelkiego rodzaju formy teatralne, przedstawienia, apele bądź też akademie. W rozbudowanej części budynku znajduje się również sala przeznaczona do prowadzenia indywidualnych zajęć edukacyjnych. Podopieczne, które nie zakończyły jeszcze obowiązkowej edukacji, a nie są w stanie uczęszczać do szkoły mają możliwość nauki w specjalnie dostosowanej sali do ich potrzeb i drogi kształcenia. Ponadto, w Domu Pomocy Społecznej znajduje się Sala Doświadczenia Świata, w której także często prowadzone są zajęcia lekcyjne. Dzięki odpowiednio wyposażonym pomieszczeniom nauczyciele z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim mają większe możliwości i pole manewru w kształceniu niepełnosprawnych dzieci. s. Bronisława Gwiżdż

12 Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie Jordanów, ul. Kolejowa 9 tel.(0-18) , fax (0-18) Drogi Gimnazjalisto! Dzięki naszej szkole pokonasz wszelkie granice! Drugiej takiej nie ma w całej galaktyce!!! Liceum Ogólnokształcące w Jordanowie istnieje już 87 lat. Wykształciliśmy wiele pokoleń wspaniałych ludzi. Dzisiaj jesteśmy szkołą nowoczesną, w której panuje przyjacielska, wręcz rodzinna atmosfera. Gimnazjalisto! Żadna inna szkoła nie przygotuje cię lepiej do studiowania. W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy Ci następujące rozszerzenia już w klasie pierwszej: 1a - j. polski 1b matematyka 1c j. angielski Jeśli jeszcze nie jesteś zdecydowany wybierz klasę 1d bez rozszerzeń U nas masz szansę uczyć się w świetnie wyposażonych pracowniach. W klasie drugiej wybierasz przedmioty na poziomie rozszerzonym według swoich zainteresowań i planów na przyszłość. Uwaga!!! Tylko w naszej szkole masz możliwość indywidualnego wyboru nauki języka obcego bez względu na klasę ( zajęcia odbywają się w laboratoriach językowych), a także dyscypliny sportowej na wychowaniu fizycznym Jeśli chcesz szybko zdobyć zawód i mieć możliwość zatrudnienia u konkretnych przedsiębiorców to wybierz Zasadniczą Szkołę Zawodową. Kształcimy w zawodzie, który sam wybierzesz!!!! Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie proponuje w roku szkolnym 2013/2014 następujące kierunki kształcenia: Szkoły ponadgimnazjalne (3-letnie liceum, 4-letnie technikum): Liceum ogólnokształcące o specjalności Strażak ratownik Liceum ogólnokształcące o specjalności Kosmetyka i wizaż Technikum architektury krajobrazu Technikum obsługi turystycznej Technikum ekonomiczne Technikum handlowe Technikum budowlane Liceum, oprócz średniego wykształcenia oraz matury, dzięki specjalności stwarza uczniowi dodatkowe możliwości na rynku pracy. Technikum daje więcej niż liceum, bo oprócz matury także zawód, więcej niż szkoła zawodowa, bo tytuł technika i średnie wykształcenie czyli możliwość studiowania. Bardzo ważne jest to, że obecnie po reformie egzamin zawodowy podzielony został na kwalifikacje. Pierwsza kwalifikacja jest zdawana po klasie II-giej natomiast druga kwalifikacja w klasie IV-tej. Oznacz to, że łatwiej zdać egzamin zawodowy, ponieważ podzielono go na dwie części, a czy łatwiej nauczyć się i zaliczyć połowę materiału czy całość to uczniowie gimnazjum wiedzą bardzo dobrze. Szkoły policealne (dwuletnie, bezpłatne dla młodzieży): Technikum usług kosmetycznych Technikum administracji To oferta dla absolwentów szkół średnich pozwala na uzyskanie kwalifikacji, potrzebnych do wykonywania zawodów atrakcyjnych i popularnych na rynku pracy. Zajęcia w szkołach policealnych będą prowadzone w godzinach popołudniowych i w piątek- sobotę niedzielę w zależności od potrzeb słuchaczy. W dwa lata absolwent szkoły policealnej uzyskuje tytuł technika. Wymienione powyżej nowe kierunki zostały pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową i Wojewódzką Radę Zatrudnienia, które stwierdziły że istnieje potrzeba kształcenia w w/w zawodach ponieważ odpowiada to potrzebom rynku pracy. Informacje na temat kierunków kształcenia, kwalifikacji oraz zasad rekrutacji dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół: Zapraszamy do nauki w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w SZKOLE DOBREGO WYBORU Dyrektor i Grono Pedagogiczne Ważne!!! Dla naszych uczniów organizujemy bezpłatne kursy: prawa jazdy, obsługi wózków jezdniowych obsługi koparek obsługi kas fiskalnych i programu do fakturowania aranżacji wnętrz Gimnazjalisto! Przyjdź, przekonaj się, wybierz! Zapraszamy na Dni Otwarte!!! Dyrektor Szkoły Rafał Rapacz INFORMATOR URZĘDU MIASTA JORDANOWA Wydawca: Urząd Miasta Jordanowa, Jordanów, Rynek1 tel ; Kontakt: Krzysztof Bigosiński; Franciszek Żur Redakcja: Pracownicy Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Kultury, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

OD INSPIRACJI DO KREACJI

OD INSPIRACJI DO KREACJI Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego OD INSPIRACJI DO KREACJI Publiczne Publiczne Przedszkole Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja w Warszawie ul. Ożarowska 69 www.sp148.edupage.org www.facebook.com/sp148warszawa Od 65 lat stwarzamy możliwość

Bardziej szczegółowo

DEBATA UCZNIOWSKA GIMNAZJUM

DEBATA UCZNIOWSKA GIMNAZJUM DEBATA UCZNIOWSKA GIMNAZJUM I. Jaka jest nasza szkoła 1. Co w niej cenimy? - Przyjazna atmosfera - Miły personel - Relacje z nauczycielami - Dobre wyposażenie sali językowej i informatycznej - Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony nauczycieli lubiących swoją pracę, mających wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Violetta Jaworska nauczycielka Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Ubiegam się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 13 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM NATURY WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 13 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM NATURY WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 13 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM NATURY WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI ZADANIA, OFERTY TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. ZEBRANIE INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE Dla Rodziców Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 6.30 do 16.30 Dzieci mogą skorzystać z jednego posiłku. Obiad wydawany jest od 11:00 do 14:00. Koszt jednego obiadu 3 zł. Opłatę za obiady

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 Cele Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Przedszkole ujednoliciło 1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu własne oddziaływania dziecka. wychowawcze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W GOGOLEWIE Wstęp Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA ( CELE) 1. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom Działania na rzecz promowania kampanii, propagowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła

Stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła PROGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ Organizacja samorządności w szkole polega na tym, By oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując

Bardziej szczegółowo

DEBATA OŚWIATOWA OD LEPSZEJ EDUKACJI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

DEBATA OŚWIATOWA OD LEPSZEJ EDUKACJI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI DEBATA OŚWIATOWA OD LEPSZEJ EDUKACJI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI 1.Miejsce : Gimnazjum nr 1 im. Akademii Chełmińskiej, ul. Szkolna 6, Chełmno. 2.Czas: 17 maja 2011r. 3.Uczestnicy debaty: a) przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Zajączki Pierwsze Krzepice tel.34/ Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak

Zajączki Pierwsze Krzepice tel.34/ Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak Zajączki Pierwsze 50 42-160 Krzepice tel.34/3175-211 brzechwa_zajaczki@o2.pl www.spzajaczki1.krzepice.pl Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak Szkoła w Zajączkach Pierwszych została założona w roku 1807.

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE DLA ŻYCIA, ZDARZA SIĘ W PIERWSZYCH SZEŚCIU LATACH G. Vico

WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE DLA ŻYCIA, ZDARZA SIĘ W PIERWSZYCH SZEŚCIU LATACH G. Vico AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-20-193/11 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

N A S Z E K L A S Y 8 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej odbyła się debata na temat Jaka powinna być moja szkoła- szkoła XXI wieku? Debata została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu WITAMY w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu ul. Gdańska 10 tel./fax: 32 271-61-80 www.sp14.zabrze.pl sekretariatsp14zabrze@gmail.com Nasza szkoła to miejsce,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE Każde dziecko jest dla nas ważne Przygotowujemy dzieci do nauki w szkole Jesteśmy otwarci na potrzeby społecznościlokalne j

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 L.p. Formy współpracy Termin realizacji Sposoby realizacji Uwagi 1. Zebranie organizacyjne z rodzicami - zebranie ogólne - zebrania grupowe

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Płynny Start. czyli przekraczanie progu edukacyjnego w Wiślanej Kropelce

Płynny Start. czyli przekraczanie progu edukacyjnego w Wiślanej Kropelce Płynny Start czyli przekraczanie progu edukacyjnego w Wiślanej Kropelce Przedszkole Nr 41 Wiślana Kropelka mieści się już od paru lat w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 przy ul. Kruczkowskiego. Mimo, że

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI Lp. FORMA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1. ZEBRANIA OGÓLNE *Zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola, obowiązującymi procedurami, podstawą

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 Warszawa 1 marca 2011r Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak Barszczewicz 1 PLAN SPOTKANIA: 1. Gotowość szkolna 2. Główne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak Barszczewicz Warszawa 28 lutego 2012r. PLAN SPOTKANIA: 1. Gotowość szkolna 2. Główne

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ. Rok szkolny 2015/2016

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ. Rok szkolny 2015/2016 PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ Rok szkolny 2015/2016 1 I. WSTĘP Jednym z podstawowych zadań szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia i przygotowanie go do funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce

SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce Klasa I z wychowawczynią Opowiem Wam o mojej szkole i czego się w niej uczę. 2 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM realizowanego przez Gminę Wodzisław w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Lubczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej. ul. Elekcyjna 21/ Warszawa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej. ul. Elekcyjna 21/ Warszawa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej ul. Elekcyjna 21/23 01-128 Warszawa 22 836-47-64; 22 836-40-29 www.sp236gim61.neostrada.pl MISJA SZKOŁY: Jesteśmy szkołą z oddziałami

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 176 Rok szkolny 2012-2013

Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 176 Rok szkolny 2012-2013 Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 176 Rok szkolny 2012-2013 WSTĘP Zgodnie z reformą edukacji dzieci sześcioletnich rodzice nadal mogą decydować o tym, czy ich sześcioletnie pociechy będą uczniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2016/2017

Roczny plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2016/2017 Lp. Zadanie, cel 1. Rozpoczęcie całorocznej współpracy z przedszkolem 2. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy rodzicami przedszkolnych oraz wychowawcami

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 W Przedszkolu podejmuje się nowatorskie rozwiązania pedagogiczne dotyczące planowania pracy i programów edukacyjnych.

W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 W Przedszkolu podejmuje się nowatorskie rozwiązania pedagogiczne dotyczące planowania pracy i programów edukacyjnych. OSIĄGNIĘCIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W LĘDZINACH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 W Przedszkolu podejmuje się nowatorskie rozwiązania pedagogiczne dotyczące planowania pracy i programów

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Społeczna Szkoła Podstawowa 82-500 Kwidzyn ul. Chopina 4 woj. pomorskie Wymaganie: Szkoła ubiega się o nadanie imienia Polskich Noblistów Spodziewane efekty:

Bardziej szczegółowo

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY NA ROK SZKOLNY 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY NA ROK SZKOLNY 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Rodzaj imprezy (święta, apele, spotkania okolicznościowe, konkursy, rozgrywki sportowe i inne ) Data wrzesień

Bardziej szczegółowo

Kalendarz szkolny na 2014/2015

Kalendarz szkolny na 2014/2015 Kalendarz szkolny na 2014/2015 Załącznik nr 2 uchwały RP nr 02/2014/2015 Z 17.09.2014 r. l.p. Zadania i czynności Termin Odpowiedzialni 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. - msza święta

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. Adres : ul. Słowackiego 4, 82-440 Dzierzgoń, woj. pomorskie data: 02.09.2013 r. Podczas opracowywania programu uwzględniono:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH

PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH Opis przedszkola: PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH Przedszkole nr 24 jest czynne od 7:00 do 17:00. Jest położone w dzielnicy Jaroszowice-Wygorzele. Posiada duży ogród przedszkolny z nowym placem zabaw. W placówce

Bardziej szczegółowo

Głównym celem projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze

Głównym celem projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze W roku szkolnym 2011/2012 wszystkie szkoły podstawowe w gminie Michałowice przystąpiły do projektu unijnego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkoły podstawowej w kontekście

Bardziej szczegółowo