Od redakcji: Razem możemy więcej s. 2. Abecadło ekonomii społecznej s. 2 DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Zapraszamy na OSES!. s. 3 Spółdzielczość górą s.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od redakcji: Razem możemy więcej s. 2. Abecadło ekonomii społecznej s. 2 DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Zapraszamy na OSES!. s. 3 Spółdzielczość górą s."

Transkrypt

1 NIEZWYKŁE rzeczy WSPÓLNE Od redakcji: Razem możemy więcej s. 2 DLA POCZĄTKUJĄCYCH Abecadło ekonomii społecznej s. 2 Zapraszamy na OSES!. s. 3 Spółdzielczość górą s. 4 DLA CHCĄCYCH DZIAŁAĆ Pomagamy bezpłatnie s. 6 Wyjść z ukrycia s. 8 W Krępcewie się nie nudzą s. 9 Pędzimy z biegiem Myśli s. 10 Dobry czas dla wszystkich s. 12 Są z nami s Lato w kadrze s. 17 DLA DZIAŁAJĄCYCH Banie trzymają się razem s. 18 Pionierzy spod kasztanów s. 20 DLA WSPIERAJĄCYCH Inkubator dobrej energii s. 21 Jest wędka i jest łowisko s. 22 Z przymrużeniem O(WES)ka!. s. 24 rzeczy rzeczy WAŻNE ekonomia SPOŁECZNA Kwartalnik NR 2/2013

2 od redakcji Nigdy nie wątp, że mała grupa troskliwych i zaangażowanych obywateli może zmienić świat. W rzeczywistości wszelkie zmiany były zawsze właśnie ich zasługą. Dr Margaret Mead Razem możemy więcej Czym jest ekonomia społeczna? To rodzaj aktywności społecznej i działalności gospodarczej, który daje podwójną korzyść z jednej strony pozwala osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (bezrobotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, itd.) wrócić na rynek pracy, a z drugiej sprawia, że wypracowany zysk przeznaczany jest na dalszą pomoc potrzebującym. To z kolei może przyczynić się do rozwoju regionu. Najważniejszy jest jednak człowiek. Choć daleko nam jeszcze do krajów europejskich, w których przedsiębiorstwa społeczne liczą niekiedy kilkuset pracowników, to jesteśmy na dobrej drodze rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, a działające i chcące zacząć działać podmioty ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie i pomoc, między innymi ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. I tu jesteśmy my Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim. Informujemy, doradzamy, animujemy, dotujemy i szkolimy w pięciu powiatach województwa zachodniopomorskiego: stargardzkim, pyrzyckim, myśliborskim, gryfińskim i choszczeńskim. W Państwa ręce oddajemy kolejny numer naszego kwartalnika Rzeczy niezwykłe, poświęconego ekonomii społecznej, w tym ciekawym podmiotom, które są już z nami. Niektóre z nich ekonomizację mają już za sobą i są doskonałym dowodem na to, że działając razem, można zdobywać szczyty. Inne dopiero zaczynają swoją podróż w kierunku ekonomii społecznej, ale wszystkie łączy jedno społeczny cel i chęć wzajemnej pomocy. Do pełnego sukcesu potrzebni są jednak też ci, którzy ekonomię społeczną mogą i powinni wspierać władze lokalne i samorządy, firmy poszukujące wykonawców zleceń, media informujące o zaletach takiego wsparcia. Czasem nie trzeba szukać daleko rzeczy niezwykłe są pod nosem, trzeba je tylko zauważyć. Razem możemy więcej. Zapraszam do lektury! Marta Sykucka zespół redakcyjny REDAKTOR NACZELNA Marta Sykucka ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Agnieszka Kołodziej Barbara Pastuła Paulina Koziak Maciej Rębilas Michał Janiszewski Podmiot ekonomii społecznej (PES) - stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia socjalna, spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów, spółka z o.o. non-profit, zakład aktywności zawodowej lub centrum integracji społecznej. Łączy je ze sobą: dominacja celów indywidualnych i społecznych celów nad kapitałem i zyskiem, dobrowolne i otwarte uczestnictwo, demokratyczna kontrola sprawowana przez członków, uznanie i rozwijanie takich wartości, jak solidarność i odpowiedzialność, niezależność od organów władzy państwowej, autonomia w zarządzaniu i kierowanie zysku na rozwój celów, usług dla członków lub na rzecz interesu społecznego. Ekonomia społeczna (ES) jeden z rodzajów działalności gospodarczej, wyróżniający się tym, że łączy w sobie zarówno cele ekonomiczne, jak i społeczne, przyczyniając się do rozwoju regionu i aktywizacji zawodowej osób niepracujących. dla początkujących 2 KWARTALNIK NR 2/2013

3 Zapraszamy na OSES! Ten numer kwartalnika Rzeczy Niezwykłe powstał z myślą o VII Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej, które odbywają się w dniach września 2013 r. w Szczecinie oraz Nowym Warpnie, gdzie organizowane są również Targi Ekonomii Społecznej. Dla osób związanych z ekonomią społeczną jest to najważniejsze wydarzenie roku, podczas którego organizacje i instytucje z sektora ekonomii społecznej mają okazję nie tylko zdobywać potrzebną wiedzę na konferencjach i warsztatach, lecz także, a może przede wszystkim, zaprezentować swoje wyjątkowe produkty, usługi i osiągnięcia. W tym wydaniu pragniemy pokazać Państwu dobre praktyki z regionu stargardzkiego, działania godne naśladowania. Niezwykli ludzie, niezwykłe działania, niezwykłe usługi łączy je to, co ważne, a więc cel społeczny. Dla nowo powstających podmiotów mogą stać się one inspiracją do działania, a dla firm, instytucji, fot. 4C Centrum Ekonomii Społecznej samorządów zachętą do wspierania tych podmiotów, współpracy z nimi i korzystania z oferowanych produktów i usług. Zapraszamy do zapoznania się z podmiotami ekonomii społecznej, które zaprezentowane zostały w artykułach, a także w naszym specjalnym mini katalogu. Spotkamy się na OSES! Zespół OWES od redakcji Abecadło Ekonomii Społecznej Organizacja pozarządowa (NGO) organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje), działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i nie działająca dla osiągnięcia zysku. Najważniejsze podmioty zaliczające się do tej kategorii to stowarzyszenia i fundacje. Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem. Przedsiębiorstwo społeczne - podstawa ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwo, którego zyski są przeznaczane na cele społeczne, a nie dla maksymalizacji dochodów inwestorów czy właścicieli. Przedsiębiorstwa społeczne mogą mieć m.in. formę prawną fundacji, stowarzyszeń lub spółdzielni socjalnych, działają także jako centra integracji społecznej i zakłady aktywności zawodowej. Spółdzielnia socjalna podmiot, który opiera się na osobistej pracy jej członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, uzależnione po zakończeniu terapii, zwolnione z zakładów karnych). OŚRODEK WSPARCIA EKONOMI SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM 3

4 dla początkujących Spółdzielczość GÓRĄ Świat się zmienia, a wraz z nim podejście fot. Archiwum ZAPOL do ekonomii i rozwoju lokalnego. Coraz ważniejszy staje się człowiek. Jak połączyć przedsiębiorczość i biznes z pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym? Odpowiedzią mogą być spółdzielnie socjalne. Spółdzielnie socjalne to jeden z podmiotów ekonomii społecznej. Działają na zasadach przedsiębiorstw, wytwarzając produkty lub świadcząc usługi. Najczęściej są to prace remontowo- budowlane, opiekuńcze, ogrodnicze, gastronomiczne. Pracują w nich osoby bezrobotne, niepełnosprawne, uzależnione. Uczą się trudnej sztuki ekonomii i odpowiedzialności za własną firmę. Spółdzielnie socjalne pomału wpisują się w lokalne społeczności. Jednak idea spółdzielczości socjalnej nie jest nowym zjawiskiem. Znana jest w Polsce, Europie i na świecie od dawna. W tamtym czasie ideą było budowanie gospodarki spółdzielczej jako alternatywy dla kapitalizmu. >>> Trochę historii Pierwsza spółdzielnia socjalna w Europie powstała w 1844 roku w Anglii. Założyło ją dwudziestu ośmiu mieszkańców Rochdale pod nazwą Rochdale Society of Equitable Pioneers (Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów z Rochdale). Mieszkańcy potrzebowali świeżych i niedrogich artykułów spożywczych otworzyli więc sklep z masłem, jajkami, mąką i owsem. W tym czasie powstawały również spółdzielnie produkcyjne, rolnicze i kredytowe, na przykład kasy Raiffeisena. Był to czas tworzenia we wszystkich krajach europejskich, a także na innych kontynentach, spółdzielni różnych typów: spożywców, rolniczych, oszczędnościowo -kredytowych, mieszkaniowych, pracy itp. W 1895 roku powstał Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, który istnieje do dziś i jest największą i najstarszą organizacją pozarządową na świecie. 4 KWARTALNIK NR 2/2013

5 >>> Wspólnie w nieszczęściach W Polsce prekursorem spółdzielczości był Stanisław Staszic, który jeszcze w 1816 r. założył Hrubieszowskie Towarzystwo Rolniczego Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wielu działaczy aktywnych i wyczulonych na potrzeby społeczne rozwijało pomyślnie spółdzielczość, tworząc np. Państwową Radę Spółdzielczą. Działał Spółdzielczy Instytut Naukowy, rozwijała się edukacja spółdzielcza, wydawana była spółdzielcza prasa. Według oficjalnych szacunków, przed wybuchem II wojny światowej co piąty obywatel RP był członkiem jakiejś spółdzielni. Jednak wojna przerwała ten dynamiczny rozwój. Ogromne straty poniosła gospodarka i zasoby ludzkie spółdzielni. Po roku 1945 warunki działania spółdzielczości zostały całkowicie podporządkowane polityce państwa, przez co zatraciła ona swój samorządowy i społeczny charakter, a co najważniejsze swój pozytywny wizerunek. >>> Biznes wart 250 miliardów euro W przeprowadzonym rankingu 50 największych spółdzielni europejskich, 13 z nich pochodzi z Francji, 8 z Niemiec, 6 z Holandii, po 4 z Włoch i Finlandii, po 3 z Danii i Szwecji, po 2 z Irlandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii oraz po 1 z Hiszpanii i Austrii. Jedna ma charakter ponadnarodowy (szwedzko -norwesko -duńska). Aż 25 spośród tych spółdzielni reprezentuje sektor rolno -spożywczy, 13 spożywców, 11 finansowy i tylko jedna spółdzielczość pracy. Co znamienne, wśród tych olbrzymów przeważają spółdzielnie stare jedna czwarta z nich liczy ponad 100 lat, a najstarsza założona została w 1863 r. Wszystkie 50 spółdzielni wykazuje łącznie roczne obroty niemal 250 miliardów euro. W porównaniu z tymi wynikami, Polska dopiero raczkuje, ale jest to sygnał, by brać przykład z innych krajów europejskich. >>> Dostrzeżmy to! - Spółdzielczy biznes już w tej chwili odgrywa znaczącą rolę w napędzaniu wzrostu i podnoszeniu konkurencyjności gospodarki europejskiej, zaś właściwe działania polityczne podjęte przez państwa członkowskie mogłyby umożliwić spółdzielniom nie tylko kontynuowanie tego, lecz jeszcze silniejsze wspieranie europejskich, tożsamych ze spółdzielczymi, wartości solidarności, samorządności i demokracji ( ). W perspektywie Międzynarodowego Roku Spółdzielczości i mając na uwadze katastrofalne załamanie finansowe w ciągu ostatnich kilku lat, uznajemy, że świat nie może dłużej być zależny od jednego dominującego modelu biznesu. Gospodarce światowej niezbędna jest większa różnorodność, zaś spółdzielnie udowodniły swoją zdolność do odegrania znaczącej roli w tej przemianie powiedziała Pauline Green, prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, podczas narady ministrów UE odpowiedzialnych za sprawy konkurencyjności, która odbyła się w Sopocie w dniach lipca tego roku. To ważne słowa w kontekście niedostrzegania przez polityków i opinię publiczną ogromnej roli organizacji spółdzielczych w gospodarce Unii Europejskiej, a także roli spółdzielni w rozwiązywaniu wielu palących problemów społecznych. Barbara Pastuła dla początkujących OŚRODEK WSPARCIA EKONOMI SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM 5

6 dla chcących działać POMAGAMY BEZPŁATNIE! dotacje / praca szkolenia / rozwój wsparcie / pasja doradztwo / zaufanie Ponad 250 osób z 42 podmiotów ekonomii społecznej i instytucji wspierających zgłosiło się już do OWES w regionie stargardzkim. Przez cały wrzesień trwać będzie rekrutacja chętnych do utworzenia spółdzielni socjalnych, które otrzymają dotacje do 100 tysięcy złotych. Z bezpłatnych usług ośrodka skorzystać mogą zarówno członkowie i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (prowadzących lub nie prowadzących działalności gospodarczej - fundacji, stowarzyszeń, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych), instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostek OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH Stworzony został przy Fundacji Pod Aniołem. OWES w Dobrzanach świadczy usługi informacyjno-animacyjne, a także usługi doradcze i szkoleniowe dla potencjalnych założycieli podmiotów ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej nie prowadzących działalności gospodarczej. marketing samorządu terytorialnego, jak i osoby zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej. OWES świadczy różnego rodzaju usługi. Ważnym elementem jest również n a w i ą z y w a n i e kontaktów na wspólnych warsztatach pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami społecz- pieniądze sukces stowarzysz podmioty warsztaty wiedza sukces nymi dla realizacji edukacja nauka instytucje edukacja ekonomia promocja wspólnych działań biznes cel i projektów. Konsultacje i realiza- spółdzielnie prze partnerstwo marketing promocja cja usług odbywają informacja nauka promocja s współpraca edukacja się zazwyczaj na cel pomysł animacja edu miejscu u podmiotów, które zgłoszą się spółdzielnie razem doradztwo marketing praca warsztaty b do OWES, według planu dopasowanego do indywidualnych potrzeb. >>> Wsparcie dla wszystkich Podmiotom ekonomii społecznej prowadzącym działalność gospodarczą OWES oferuje usługi cel razem praca marketing doradztwo edukacja nauka dotacje promocja organizacje wsparcie ry rynek nauk szk edukacja pro stowarzyszenia instytucje edukacja marketingpo informacjasukces podmiot ryne wsparcie informacja wied instytucje cel wsparcie nauka warszt podm edukac stowarzysze razem sukcesprom ekonomia anima instytucje edukacj 6 KWARTALNIK NR 2/2013

7 cel nek a nauka iznes nauka cel mysł y promocja k za aty ioty ja nia ocja cja a CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W SZCZECINIE Zarządzane jest przez firmę 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, która jest liderem projektu. To również nasze centrum zarządzania OWES oraz wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych. doradcze i szkoleniowe w zakresie spółdzielczości socjalnej, marketingu, księgowości, doradztwa biznesowego oraz prawnego. Doradza także w kwestii pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności w po- pomoc staci preferencyjnych pożyczek wiedza olenia razem na rozwój działalności. Podmiotom ekonomii społecznej nie enia doradztwo fundacje razem pożyczki prowadzącym działalności gospodarczej oraz potencjalnym współpraca praca nauka wsparcie biznes wiedza informacja ich założycielom OWES oferuje dsiębiorczość usługi doradztwa i szkoleń na połeczna temat zakładania i prowadzenia podmiotów, tworzenia bizne- kacja sukces mocja splanu, marketingu i księgowości. edukacja Osobom fizycznym służy ponadto pomocą dotacyjną na utworzenie podmiotów, w tym spółdzielni socjalnych. >>> Jak to działa? Od grudnia 2012 roku OWES funkcjonuje w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim. Jego realizacja potrwa do końca 2015 roku. OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ W PYRZYCACH Działa w Gminie Pyrzyce przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach. OWSS świadczy usługi informacyjno animacyjne, a także prowadzi działania na rzecz rozwoju partnerstwa i promocji ekonomii społecznej, organizując między innymi warsztaty partnerskie i spotkania mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami samorządu lokalnego, rynku pracy i pomocy społecznej, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Ośrodek odpowiada również za promocję projektu oraz kontakty z mediami, które zachęcamy do współpracy. DOTACJE DLA NOWYCH SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH od września 2013 r.: wsparcie finansowe podstawowe w wysokości do 20 tys. zł na członka spółdzielni socjalnej, wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości do 1 500,00 zł na osobę członka spółdzielni socjalnej przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej, wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości do 1 500,00 zł na osobę członka spółdzielni socjalnej, w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej. Liderem jest firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz ze Szczecina, partnerami zaś Fundacja Pod Aniołem z Dobrzan (w ramach której działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach), Gmina Pyrzyce/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach (przy nim funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach) oraz firma Aktywa Plus Emilia Kowalska ze Szczecina. Wsparciem objęte są powiaty: stargardzki, pyrzycki, choszczeński, gryfiński i myśliborski. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII, działanie 7.2, poddziałanie Marta Sykucka dla chcących działać OŚRODEK WSPARCIA EKONOMI SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM 7

8 dla chcących działać WYJŚĆ Z UKRYCIA Kiedyś osoby z niepełnosprawnością intelektualną przebywały głównie w domach, wykluczone z życia, pozbawione szans na rozwój, wytykane palcami, podobnie jak i ich rodziny. Mimo, że w małych miastach i na obszarach wiejskich problem ten nadal jest widoczny, to na szczęście jest coraz więcej organizacji i podmiotów, które działają na rzecz osób upośledzonych. Na terenie powiatu pyrzyckiego takim podmiotem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach. Działania stowarzyszenia skierowane są zarówno do osób niepełnosprawnych intelektualnie i z dodatkowymi sprzężonymi kalectwami, jak i do ich rodzin. PSOUU jest skoncentrowane na wyrównywaniu szans osób upośledzonych i prowadzi w tym celu dwie placówki: Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) i Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ). Pod opieką PSOUU w Pyrzycach jest aktualnie 80 dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu pyrzyckiego. >>> Zabawa i praca OREW, który mieści się w Nowielinie, przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w wieku od 3 do 25 lat, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno rewalidacyjnej. Na zajęcia z cudownymi opiekunami uczęszczają m.in. dzieci z zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, autyzmem oraz z upośledzeniem umysłowym. W Ośrodku są sale do rehabilitacji oraz do zabaw, wypełnione po brzegi zabawkami edukacyjnymi, które pozwalają łączyć przyjemność zabawy z ćwiczeniami umysłowymi. Warsztat Terapii Zajęciowej obchodził niedawno 10-lecie istnienia fot. PSOUU Pyrzyce Warsztat Terapii Zajęciowej z kolei umożliwia młodzieży i osobom dorosłym upośledzonym umysłowo rehabilitację poprzez pracę, usprawnianie rozwoju psychospołecznego i fizycznego, naukę samodzielności i zaradności życiowej. W kilku pracowniach, między innymi krawieckiej, malarskiej, komputerowej czy w kuchni uczestnicy warsztatów mogą połączyć praktyczną naukę z pasją, a spod ich rąk wychodzą przepiękne dzieła, które mogłyby ozdobić niejedną wystawę. >>> Wsparcie dla rodzin Oprócz działalności na rzecz osób upośledzonych, stowarzyszenie pomaga również ich rodzinom. W tym celu organizowane są grupy wsparcia, które dają przede wszystkim wsparcie psychiczne oraz integrują z innymi osobami borykającymi się z podobnymi problemami. Profesjonalna kadra i przyjazna atmosfera, jaka panuje w ośrodku, umożliwia podopiecznym szeroki rozwój niemalże w każdej dziedzinie życia, także poprzez udział w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, aby osoby objęte opieką mogły brać jak największy udział w życiu społecznym. Ponadto organizowane są różnego typu rajdy integracyjne, wycieczki, wystawy i wiele innych działań, które przybliżają świat osób niepełnosprawnych społeczeństwu w taki sposób, aby zmniejszyć barierę dzielącą osoby zdrowe i upośledzone. Agnieszka Kołodziej 8 KWARTALNIK NR 2/2013

9 W Krępcewie się nie nudzą Rajdy rowerowe, turnieje sportowe, imprezy okolicznościowe w Krępcewie, wsi położonej w powiecie stargardzkim w gminie Dolice, od kilku lat sporo się dzieje, a to między innymi dzięki działającemu tam Stowarzyszeniu Rozwoju Krępcewa. dla chcących działać Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością ten cytat Thomasa Jeffersona widnieje na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa i przyświeca jego członkom. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju wsi, a także aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. >>> Rowery i ekologia Stowarzyszenie powstało formalnie 6 marca 2009 r. (data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym). Już po dwóch miesiącach udało się jego członkom pozyskać pierwsze środki na realizację celów statutowych - były to pieniądze z Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Wśród pierwszych projektów stowarzyszenia była Rodzinna Majówka, która miała za zadanie zintegrować mieszkańców wsi. Oprócz tego w wiejskiej świetlicy organizowane były zajęcia plastyczne, lekcje karate oraz nauka tańca. Odbywały się także imprezy okolicznościowe andrzejki, bal karnawałowy czy wyjazd do kina. Rok później wszyscy chętni mogli wziąć udział w zorganizowanym przez stowarzyszenie rajdzie rowerowym Śladami Zabytków Krępcewa, powstało także Gminne Centrum Informacji, Promocji i Monitoringu, które zaczęło wydawać Informator Gminny. W latach Stowarzyszenie realizowało także inne projekty w ramach programu Działaj Lokalnie były to m.in. turnieje sportowe, a także działania związane z ekologią. >>> Wyrównać szanse fot. Stowarzyszenie Rozwoju Krępcewa Dużym sukcesem i wyzwaniem było otrzymanie, za pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, środków w ramach programu Równać Szanse, przygotowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Głównym celem projektu było zwiększenie umiejętności pracy w zespole u jego uczestników. Dzięki uprzejmości ludzi, którzy między innymi wspierali ich w poszukiwaniach informacji na temat historii miejscowości i okolic, realizacja projektu była możliwa, a zadania, jakie młodzież sobie wyznaczyła, zakończyły się sukcesem. W wyniku tej pracy powstały foldery turystyczne, tablice informacyjne zabytków oraz tablice ze starymi fotografiami z życia wsi. Po każdym etapie działań by zebrać siły i chęci młodzież organizowała sobie różne atrakcje, takie jak biwak, wyjazd do kina, na basen czy do kręgielni, a zwieńczeniem wykonanej pracy była wycieczka szlakiem ginących zawodów w Bieszczady. Stowarzyszenie bierze także aktywnie udział w organizacji wielu wydarzeń w Krępcewie. W ostatnim czasie były to: Krępcewo wczoraj i dziś z udziałem przedstawicieli rodu von Wedel, odsłonięcie pomników na cmentarzu, poświęconych poległym żołnierzom oraz wszystkim mieszkańcom, a także wydarzenie kulturalno-historyczne Kremzewo Brama Czasu. Marta Sykucka OŚRODEK WSPARCIA EKONOMI SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM 9

10 dla chcących działać PĘDZIMY Z BIEGIEM MYŚLI Na obszarze Myśliborza, miasta położonego malowniczo nad Jeziorem Myśliborskim, od wielu lat działa Stowarzyszenie Z Biegiem Myśli, zajmujące się przede wszystkim promocją regionu dorzecza rzeki Myśli oraz ochroną przyrody. Z Markiem Karolczakiem, sekretarzem Marek Karolczak fot. archiwum prywatne stowarzyszenia, o niezwykłych osiągnięciach i planach na przyszłość rozmawia Maciej Rębilas. > Maciej Rębilas: Panie Marku, każda inicjatywa ma swój początek w jakiejś idei. Kto jest odpowiedzialny za powstanie stowarzyszenia? Od czego to wszystko się zaczęło? Marek Karolczak: Początki Stowarzyszenia Z Biegiem Myśli sięgają 2003 roku. Inicjatywa utworzenia takiego podmiotu narodziła się w głowach grupy osób, które prężnie działały przy Muzeum Pojezierza Myśliborskiego oraz w redakcji ukazującego się w owym czasie kwartalnika Z Biegiem Myśli. Konsekwentna praca przy kwartalniku i współpraca z muzeum na tyle zintegrowały całą grupę, że postanowiliśmy rozszerzyć wspólne zainteresowania i założyć stowarzyszenie. Pomysł utworzenia stowarzyszenia przyciągnął do nas osoby spoza redakcji kwartalnika. W grudniu 2003 r. odbyło się zebranie założycielskie. Uchwaliliśmy statut oraz opracowaliśmy wymagane przez Krajowy Rejestr Sądowy dokumenty. Członkami założycielami stała się grupa aż 27 osób, co niewątpliwie utwierdziło wszystkich w przekonaniu o zapotrzebowaniu na podmiot tego rodzaju w Myśliborzu. Pierwszym prezesem stowarzyszenia zostałem ja. > M.R.: Co chcieliście zmienić w otaczającym środowisku lokalnym? Jakie były wtedy cele stowarzyszenia? M.K.: Stowarzyszenie w początkowym etapie swojego istnienia miało głównie rozszerzać nasze zainteresowania historyczno-turystyczne. Celami statutowymi była działalność edukacyjna, szerzenie wiedzy na temat historii i znaczenia Myśliborza. Bardzo mocno akcentowaliśmy również walory geograficzne i turystyczne naszego powiatu. Z czasem rozszerzyliśmy naszą działalność o wspólne redagowanie kwartalnika, który jest wydawnictwem muzeum. Mimo wszystko głównymi celami stowarzyszenia, które nie zmieniły się do dziś, są promocja regionu dorzecza rzeki Myśli i ochrona przyrody. > M.R.: Z jakimi problemami musiało zmierzyć się nowo powstałe stowarzyszenie? M.K.: Głównym problemem naszego stowarzyszenia od początku swego istnienia był brak środków finansowych. Problemy finansowe to chyba największa bolączka podmiotów ekonomii społecznej. Drugim poważnym problemem był brak zrozumienia ze strony władz samorządowych. Jednak z czasem udało nam się zdobyć przychylność władz lokalnych i obecnie nasze wzajemne relacje są na bardzo dobrym poziomie. > M.R.: Czy możecie się już pochwalić swoimi osiągnięciami? Jaki wpływ wywarliście swoją obecnością na Myślibórz? M.K.: Tak, stowarzyszenie powstało żeby działać i szerzyć wiedzę, a nie tylko dla samego wpisu do KRS. Pierwszym sukcesem było utworzenie Miejskiego Szlaku Turystycznego. Jest to pierwszy w okolicy opisany i oznakowany szlak dla turystów, który powstał w 2006 r. Do chwili obecnej szlakiem przeszło ponad osób. Przy okazji pojawiła się idea opracowania odznaki Tarcza 10 KWARTALNIK NR 2/2013

11 Myślibora. Przyznawana jest ona turystom, którzy przejdą szlak oraz odbędą spływ kajakowy i wykażą się wiedzą na temat Myśliborza i Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Istnieją trzy stopnie odznaki, które odzwierciedlają wymagania stawiane przed osobami, które się o nie ubiegają. > M.R.: Taki szlak turystyczny to naprawdę duże wyzwanie. Opracowaliście go sami? M.K.: Takiego przedsięwzięcia nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić bez wsparcia. Stowarzyszenie Z Biegiem Myśli opracowało cały pomysł, a gmina złożyła odpowiedni wniosek o dofinansowanie i pozyskała wymagane środki. Projekt zakładał stworzenie folderu turystycznego w trzech językach, oznakowanie szlaku oraz wspomnianą już odznakę Tarcza Myślibora. Należy dodać, że do dziś to władze gminy odpowiedzialne są za administrowanie szlakiem turystycznym. > M.R.: Wielu mieszkańców Myśliborza uważa was za najbardziej aktywne z lokalnych stowarzyszeń. Czym jeszcze możecie się pochwalić? M.K.: Dziękujemy za miłe słowa. Na pewno trzeba wspomnieć o wydawanym wspólnie z muzeum, przez lata kwartalniku Z Biegiem Myśli, jednak działalność wydawnicza została zawieszona ze względów finansowych. Organizowaliśmy wspólnie z gminą, powiatem i Akademią Rolniczą sympozja naukowe pod nazwą Dialog nad Myślą. Pierwsze Sympozjum odbyło się w 2005 r., a dotyczyło głównie ekologii. Ostatnie takie spotkanie zorganizowaliśmy w 2010 r. Uznaliśmy, że formuła takich spotkań już się wyczerpała i szukamy innych form współpracy. Pokłosiem sympozjów było natomiast opracowanie przez studentów AR dokumentacji parków podworskich na terenie gminy Myślibórz. Należy wspomnieć, że w ramach sympozjów prowadziliśmy także konkursy dla dzieci na tematy historyczne i ekologiczne, jak również organizowaliśmy spływy kajakowe. Wspólnie z Muzeum Pojezierza Myśliborskiego opracowaliśmy całą serię widokówek Myślibórz teraz i dziś, ukazując dawne i teraźniejsze piękno tego miasta. W partnerstwie z muzeum prowadzimy także Muzealne spotkania z historią i sztuką. > M.R.: Znajdujemy się bardzo blisko granicy z Niemcami. Czy w związku z tym prowadzicie swoją działalność także poza terytorium RP? M.K.: Mamy na tyle szczęścia, że udało nam się pozyskać partnerów za granicą. Przy okazji realizacji kolejnych projektów zmuszeni byliśmy do ich szukania. Gmina Myślibórz zaczęła rozglądać się po pobliskich gminach celem ich znalezienia. W taki sposób nawiązaliśmy współpracę z Heimatverein Neuhardenberg, która trwa do dziś. To niemieckie stowarzyszenie było naszym partnerem przy realizacji projektu Rowerowy Szlak Historyczno- Przyrodniczy Z Biegiem Myśli. Dzięki temu partnerstwu oraz pomocy Starostwa, które złożyło projekt, pozyskaliśmy środki finansowe z funduszu norweskiego. Cały czas pielęgnujemy nasze kontakty, spotykając się co najmniej dwa razy w roku na wspólnych spotkaniach. > M.R.: Czas płynie bardzo szybko, wiele z waszych inicjatyw już się zakończyło lub niebawem się zakończy. Czy są jakieś plany na przyszłość? M.K.: W lipcu 2013 roku, z okazji obchodów 80. rocznicy katastrofy lotników litewskich, byliśmy współorganizatorem Zlotu Krótkofalowców Pszczelnik 2013, w ramach którego odbywały się prelekcje, wycieczka po powiecie oraz spływ kajakowy. W planach mamy utworzenie kolejnego szlaku rowerowego oraz chcemy stworzyć od podstaw aż dwa szlaki nordic walking jako wynik współpracy ze Stowarzyszeniem Lider Pojezierza. Aktualnie zwróciliśmy się o pomoc do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, ponieważ chcemy się rozwijać i ulepszać naszą organizację. Mamy nadzieję na owocną współpracę oraz poszerzenie naszej wiedzy o tematy związane z ekonomią społeczną i jej zastosowaniem praktycznym. > Dziękuję za rozmowę. dla chcących działać OŚRODEK WSPARCIA EKONOMI SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM 11

12 dla chcących działać Dobry czas DLA WSZYSTKICH Każdy potrzebuje akceptacji drugiego człowieka, każdy chce być w czymś dobry i za coś ceniony z takiego założenia wychodzą członkowie pyrzyckiego Stowarzyszenia Fabryka Dobrego Czasu. Jego misją jest działanie w zakresie atrakcyjnego i twórczego spędzania czasu dzieci, młodzieży, osób starszych oraz ich rodzin, a także promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia. Stowarzyszenie podejmuje, wspiera i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, rehabilitacyjnym, integracyjnym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, terapeutycznym, turystycznym, mające na celu szeroko rozumiane wyrównywanie szans osób pełno- i niepełnosprawnych, zdrowych i chorych, kobiet i mężczyzn oraz szans edukacyjnych społeczeństwa z małych miejscowości i wiosek. >>> Fabryka przez duże F Fabryka Dobrego Czasu powstała w roku 2009 z inicjatywy kilku osób, które, pomimo ogromu zajęć zawodowych i rodzinnych, postanowiły dać jeszcze coś z siebie innym. Dobry czas organizowany jest dla ludzi z małych miasteczek i wsi, ludzi na tzw. zakrętach życiowych, osób upośledzonych umysłowo, osób niepełnosprawnych, osób starszych, ludzi chorych oraz dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie w swojej działalności realizuje zarówno własne projekty, jak i współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz przedsiębiorstwami. Mimo stosunkowo krótkiego okresu działania, już w tej chwili trudno wymienić wszystkie ciekawe wydarzenia organizowane przez Fabrykę, oraz te, w których stowarzyszenie wzięło udział. >>> Każda okazja jest dobra Festyn św. Ottona 2012 fot. Fabryka Dobrego Czasu Kiermasze, warsztaty plastyczne, florystyczne, bębniarskie, kreatywne, aktywny udział w lokalnych festynach, Pyrzyckich Spotkaniach z Folklorem, atrakcje z okazji Dnia Dziecka czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy każdy moment jest dobry, by zapewnić dobry czas mieszkańcom Pyrzyc i okolic. W najbliższej przyszłości stowarzyszenie planuje m.in. Wieczór opowieści mieszkańców Pyrzyc i poszukuje osób, które mogą opowiedzieć swoje historie. Chodzi o ludzi, którzy osiedlili się w Pyrzycach po 1945 roku i chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami skąd przybyli, z czym przyjechali, co zastali i w jaki sposób budowali tożsamość miasta. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy również wszystkich tych, którzy chcą działać dla innych i dla własnego rozwoju i którzy również są otwarci na otaczającą rzeczywistość i czuli na potrzeby najbliższego środowiska mieszkańców miasteczek i wsi powiatu pyrzyckiego w województwie zachodniopomorskim. Agnieszka Kołodziej 12 KWARTALNIK NR 2/2013

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2007 Spółdzielczość Socjalna: Spółdzielczość Socjalna: PIERWSZE KROKI PIERWSZE KROKI

Nr 3/2007 Spółdzielczość Socjalna: Spółdzielczość Socjalna: PIERWSZE KROKI PIERWSZE KROKI Spółdzielczość Socjalna: PIERWSZE KROKI Nr 3/2007 Spis treści: Są bardzo dobrymi pracownikami i zdolnymi organizatorami. Często samotni, skazani na taką właśnie aktywność. Mają wielką potrzebę bycia z

Bardziej szczegółowo

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park).

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park). SPIS TREŚCI str. 3 - Słowem wstępu. str. 4-9 - ABC zakładania spółdzielni socjalnej. str. 10-11 - Spółdzielnia Socjalna WYSZOGRODZIANKA. str. 12-13 - Spółdzielnia socjalna EMETUS. str. 14-17 - Pomysły

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne 3 Podmioty Ekonomii Społecznej Spółdzielnie socjalne Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp Dlaczego spółdzielnie socjalne są potrzebne? 1 > > Co to jest spółdzielnia socjalna?

Bardziej szczegółowo

Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Razem tworzymy wspólną przyszłość! BIBLIOTECZKA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Razem tworzymy wspólną przyszłość! Dobre Praktyki Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 5 Dobre impulsy Rozmowa z Arturem Laskowskim, podinspektorem ds. promocji i komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta w Wyszkowie

Spis treści: 5 Dobre impulsy Rozmowa z Arturem Laskowskim, podinspektorem ds. promocji i komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta w Wyszkowie Nr 2/2007 Spis treści: 2 Waga dobrej informacji Znaczenie lokalnej polityki marketingowej nabiera w Polsce szczególnego znaczenia w kontekście rozwoju spółdzielczości socjalnej osób zagrożonych społecznym

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

WSI SPOKOJNA. www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych MARZEC: FUDNACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI DAREK WLAŹLIK

WSI SPOKOJNA. www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych MARZEC: FUDNACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI DAREK WLAŹLIK 03(51)2008 miesięcznik organizacji pozarządowych ISSN 1732-6249 TEMAT NUMERU WSI SPOKOJNA LUDZIE SEKTORA JAROSŁAW DOMINIAK CZŁOWIEK DROBNICY WSPOMINAMY DAREK WLAŹLIK ORGANIZACJA Z KALENDARZA MARZEC: FUDNACJA

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 04/2015 Szkoła Liderów ES, Laboratorium Animacji Społecznej, Animacja Lokalna, Studium Budowania Partnerstw. Inicjatywy lokalne, Akademia ES, Współpraca

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich 6 ZAKŁAD KRAWIECKI ODPOWIEDŹ CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ NA POTRZEBY BEZROBOTNYCH KOBIET 12 TU JEST MOJE MIEJSCE ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://jak.kooperatywa.org/ ISSN 2084-3089 Nr 1 Grudzień 2011

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://jak.kooperatywa.org/ ISSN 2084-3089 Nr 1 Grudzień 2011 Nr 01 W numerze dodatek: Przedsiębiorczość społeczna w woj. zachodnio pomorskim Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://jak.kooperatywa.org/ ISSN 2084-3089 Nr 1 Grudzień 2011 JAK i po co?

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Biznes. Nr 1(1)/2011 czerwiec/lipiec/sierpień ISBN 978-83-61577-18-8

Biznes. Nr 1(1)/2011 czerwiec/lipiec/sierpień ISBN 978-83-61577-18-8 Biznes i Etos Czasopismo bezpłatne Nr 1(1)/2011 czerwiec/lipiec/sierpień ISBN 978-83-61577-18-8 Projekt Podkarpacka Akademia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ludzie. z kapitałem. Fundusze szyte na miarę. Rozmowa zamiast jedynki s. 8-9. s. 3

Ludzie. z kapitałem. Fundusze szyte na miarę. Rozmowa zamiast jedynki s. 8-9. s. 3 Biuletyn informacyjny Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr 2/2013 czasopismo bezpłatne Ludzie z kapitałem Fundusze szyte na miarę s. 3 Rozmowa zamiast

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy wiedzą najlepiej MACH RYSZARD KWARTALNIK LOKALNEJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM LATO 2012 NR 1 (11) WWW.ZAWIERCIANIN.

Mieszkańcy wiedzą najlepiej MACH RYSZARD KWARTALNIK LOKALNEJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM LATO 2012 NR 1 (11) WWW.ZAWIERCIANIN. KWARTALNIK LOKALNEJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM LATO 2012 NR 1 (11) WWW.ZAWIERCIANIN.PL BEZPŁATNY NAKŁAD 1000 EGZ. ISSN 2081-0121 RYSZARD MACH Mieszkańcy wiedzą najlepiej Spis treści

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym DOBRE PRAKTYKI Materiały konferencyjne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Natalia Gajecka ABC bankowości etycznej

Natalia Gajecka ABC bankowości etycznej W NUMERZE M.IN.: GRUDZIEŃ 2013 5 Elżbieta Cegła Znaleźli pracę i swoje miejsce w życiu Natalia Gajecka ABC bankowości etycznej III edycje Festiwali i Targów Ekonomii Społecznej 7 numer Półrocznika Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki samorządów 2012

Dobre praktyki samorządów 2012 Dobre praktyki samorządów 2012 Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych Samorząd równych szans Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Samorząd równych szans Patronat honorowy: Patronat medialny: Dobre

Bardziej szczegółowo