Sprawozdanie Prezesa Zarządu. Polskiego Związku Golfa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Prezesa Zarządu. Polskiego Związku Golfa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Prezesa Zarządu Polskiego Związku Golfa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa Toya Golf Club, 18 kwietnia 2008

2 Program Promocji Golfa 2007 Przygotowane dla Delegatów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Golfa Toya Golf Club, 18 kwietnia 2008

3 1. Podsumowanie ogólne. Raport z wykonania programu promocyjnego PZG SAP KLUB ZIELONEJ KARTY 2007 Warszawa, marzec 2008 r. W programach partnerskich PZG w sezonie 2007 wzięło udział 18 pól golfowych. Należą do nich: Amber Baltic GC, Binowo Park GC, City Golf Wrocław, First Warsaw G&CC, Postołowo GC, GC Pszczyna, Kraków Valley G&CC, Mazury G&CC, Modry Las GC, Opolski KG, Royal Kraków G&CC, Śląski KG, Tokary GC, Toya G&CC, Rosa PGC, GC Bytkowo, Golf Palace &CC oraz Tatfort GC. Zajęcia z początkującymi odbywały się na polach golfowych od kwietnia do października 2007 r. Głównym celem programu było przybliżenie golfa jako dyscypliny rekreacyjnej osobom, które dotychczas nie miały okazji spróbować tego sportu. W ramach prowadzonych szkoleń początkowych, egzamin na Zieloną Kartę PZG zdało łącznie osób, w tym: na polach partnerskich: osób wznowienia zielonej karty: 5 osób Jednym z najtrudniejszych problemów z jakimi PZG borykał się w codziennym nadzorze nad realizacją programów szkoleniowych w ramach Klubu Zielonej Karty było uzyskanie rzetelnych i terminowych danych w raportach z klubów prowadzących szkolenia. Najlepiej pod tym względem układała się współpraca z klubami: Binowo Park GC, City Golf Wrocław oraz Kraków Valley Golf & CC. Pozostałe kluby właściwie rzadko z własnej inicjatywy przesyłały raporty, robiły to często z dużym opóźnieniem po wielokrotnych monitach ze strony pracowników agencji SMS. Zdajemy sobie sprawę, że trenerzy mający dużo innych zajęć, niechętnie zajmują się wprowadzaniem danych do systemu PZG Eagle, ale trochę to jednak dziwi, biorąc pod uwagę, że zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach partnerskich, każda wstępnie przeszkolona osoba, która z sukcesem zdała egzamin na ZK to wymierna kwota 300 zł dla pola, na którą składa się 150 zł dotacji od PZG oraz 150 zł opłaty za Zieloną Kartę, której nie pobiera PZG (jako właściciel i emitent ZK) i pozostaje w klubie.

4 Informacje ilościowe na temat wystawionych Zielonych Kart PZG w 2007 Lp Nazwa klubu Liczba wydanych ZK (wg raportów) Liczba wydanych ZK (wg PZG Eagle) (A) łącznie SAP KZK (B) Delta (B - A) 1 Toya Golf Club Binowo Park Golf Club First Warsaw Golf & CC Kraków Valley Golf & CC Mazury Golf & CC Royal Kraków Golf Club Tokary Golf Club Śląski Klub Golfowy Golf Club Bytkowo Modry Las Golf Club City Golf Club Wrocław Opolski Klub Golfowy Golf Palace Golf Club Amber Baltic Golf Club Golf Club Pszczyna Rosa Private Golf Club Postołowo Golf Club Tatfort Golf Club Razem

5 2. Kliniki golfa. W 362 klinikach, które odbywały się w ramach SAP KZK wzięło udział łącznie osób [5 539 osób w sezonie 2006, osób w sezonie 2005]. Znacząco zwiększyła się efektywność programu mierzona jako procent zdanych egzaminów na Zieloną Kartę w stosunku do liczby osób, uczestników klinik i wyniosła w sezonie ,43% [14,4% w sezonie 2006, 5% w sezonie 2005]. Efektywność programu SAP Klub Zielonej Karty na partnerskich polach golfowych SAP Klub Zielonej Karty L.p. Pole golfowe Liczba klinik Liczba uczestników ZK Efektywność programu SAP KZK 1 Toya Golf & Country Club ,74% 2 Binowo Park Golf Club ,45% 3 First Warsaw Golf Club ,71% 4 Kraków Valley & Country Club ,35% 5 Mazury Golf & Country Club ,20% 6 Royal Kraków Golf Club ,41% 7 Tokary Golf Club ,32% 8 Śląski Klub Golfowy ,86% 9 Golf Club Bytkowo bd bd 51 bd 10 Modry Las Golf Club ,85% 11 City Golf Wrocław ,22% 12 Opolski Klub Golfowy ,25% 13 Golf Palace GCC bd bd 17 bd 14 Amber Baltic Golf Club ,44% 15 Golf Club Pszczyna ,29% 16 Rosa Private Golf Club ,06% 17 Postołowo Golf Club bd 18 Tatfort Golf Club bd SUMA ,43%

6 Informacje ilościowe dotyczące klinik golfowych Zielonych Kart PZG w 2007 Lp Miesiąc SAP Klub Zielonej Karty Liczba klinik Liczba uczestników 1 kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik Razem

7 3. Egzaminy na Zieloną Kartę W programie SAP KZK do dnia 30 października wydano na polach partnerskich Zielonych Kart (łącznie 1 444) wobec 741 w tym samym okresie w ubiegłym roku. Spośród prawie 900 kart najwięcej bo 332 wydano w KG Toya, w dalszej kolejności w Binowie - 177, w Kraków Valley 120 oraz Rajszewie (67 w SAP KZK, ale 151 łącznie). Zdane egzaminy na Zieloną Kartę (według raportów z pól): Lp Pole golfowe/miesiące Zdane ZK (wg raportów) IV V VI VII VIII IX X Razem 1 Toya Golf & Country Club Binowo Park Golf Club First Warsaw Golf Club Kraków Valley & CC Mazury Golf & Country Club Royal Kraków Golf Club Tokary Golf Club Śląski Klub Golfowy Golf Club Bytkowo Modry Las Golf Club City Golf Wrocław Opolski Klub Golfowy Golf Palace GCC Amber Baltic Golf Club Golf Club Pszczyna Rosa Private Golf Club Postołowo Golf Club Tatfort Golf Club 0 Razem

8 4. Noty księgowe wypłacone dotacje Pomimo dużych rozbieżności pomiędzy raportami z pól a zarejestrowanymi danymi w PZG Eagle, uznaliśmy, że wszelkie wątpliwości należy rozpatrzyć na korzyść trenerów prowadzących zajęcia z początkującymi. Niewątpliwie, obraz jest nieco zaciemniony, ponieważ mamy powody przypuszczać, że część Zielonych Kart było wydawanych przez trenerów z tytułu zajęć prowadzonych poza programem SAP Klub Zielonej Karty i nie powinny być, zgodnie z umową partnerską, dotowane. Tym niemniej, za podstawę rozliczeń z polami postanowiliśmy uznać dane wyższe, a więc zarejestrowane w PZG Eagle. W związku z tym, całkowita wartość dotacji wyniosła zł (1 284 ZK), z czego na dzień 15 marca 2008 wypłacono zł, zgodnie z sumą zarejestrowanych na ten dzień not księgowych, wystawionych przez pola partnerskie. Brak not księgowych na łączną kwotę zł. Zestawienie ilościowo-finansowe programu SAP Klub Zielonej Karty Szkolenie - łączna Opłaty za ZK, L.p. Pole golfowe SAP KZK kwota dotacji pozostałe w klubie PZG Razem 1 Toya Golf Club zł zł zł 2 Binowo Park Golf Club zł zł zł 3 First Warsaw Golf & CC zł zł zł 4 Kraków Valley Golf & CC zł zł zł 5 Mazury Golf & CC zł zł zł 6 Royal Kraków Golf Club zł zł zł 7 Tokary Golf Club zł zł zł 8 Śląski Klub Golfowy zł zł zł 9 Modry Las Golf Club zł zł zł 10 City Golf Club Wrocław zł zł zł 11 Opolski Klub Golfowy zł zł zł 12 Golf Palace Golf Club zł zł zł 13 Amber Baltic Golf Club zł zł zł 14 Golf Club Pszczyna zł zł zł 15 Rosa Private Golf Club zł zł zł 16 Postołowo Golf Club 0 0 zł zł zł 17 Tatfort Golf Club 0 0 zł zł zł 18 Golf Club Bytkowo zł zł zł Razem zł zł zł

9 Podobnie jak w ubiegłym roku, przewidziano specjalne premie finansowe dla najlepszych trenerów. Premia za wyszkolenie z sukcesem ponad 200 nowych golfistów wynosi zł zaś wyszkolenie od 100 do 200 nowych golfistów jest premiowane kwotą zł. Dodatkowo, trenerzy, którzy wyszkolili ponad 50 nowych golfistów otrzymają premie w wysokości zł. Trenerzy, którzy otrzymują premie specjalne za wyróżniające wyniki w 2007 Zielone Lp Pole golfowe Trener Kwota Karty 1 Toya Golf Club 247 Tomasz Burandt zł 2 First Warsaw Golf & Country Club 184 David Ekberg zł 3 Binowo Park Golf Club 179 Gavin Long zł 4 Toya Golf Club 147 Richard Hughes zł 5 Tokary Golf Club 122 Wacław Laszkiewicz zł 6 Kraków Valley Golf & Country Club 121 Maciej Wojdyński zł 7 Royal Kraków Golf Club 71 Wiesław Klima zł 8 Mazury Golf & CC 60 Katarzyna Nieciak zł 9 Śląski Klub Golfowy 52 Jan Lubieniecki zł 10 Golf Club Bytkowo 51 Mike O'Brien zł Razem zł

10 Pismo skierowane do pól partnerskich marzec 2008 Do Pól Partnerskich Polskiego Związku Golfa Szanowni Państwo, Mam przyjemność poinformować Państwa o wynikach prowadzonego już po raz trzeci programu promocji golfa SAP Klub Zielonej Karty. Wyniki uzyskane w 2007 roku są najlepsze z dotychczasowych. W 362 klinikach na 18 polach partnerskich PZG wzięło udział ponad uczestników, zaś egzaminy na Zieloną Kartę ukończyło pomyślnie ponad początkujących golfistów, którzy, miejmy nadzieję, przywiążą się do golfa na dłużej. Stanowi to ok. 50% wzrost w stosunku do roku 2006, zaś efektywność szkolenia wzrosła do ponad 28%. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego sukcesu przyczynili trenerom, właścicielom i menedżerom pól golfowych. Jednocześnie, chcę poinformować, że w przyszłym sezonie będziemy kontynuować szkolenia w ramach programu Playgolf organizowanego wspólnie z Golf24. O szczegółach poinformujemy wkrótce na naszej stronie Poniżej zamieszczamy informację na temat dotacji przeznaczonych przez Polski Związek Golfa na szkolenie początkowe. Ta kwota również wzrosła o 50% w porównaniu z rokiem Zestawienie ilościowo-finansowe programu SAP Klub Zielonej Karty L.p. Pole golfowe SAP KZK Szkolenie - łączna kwota dotacji Opłaty za ZK, pozostałe w Razem PZG klubie 1 Toya Golf Club zł zł zł 2 Binowo Park Golf Club zł zł zł 3 First Warsaw Golf & CC zł zł zł 4 Kraków Valley Golf & CC zł zł zł 5 Mazury Golf & CC zł zł zł 6 Royal Kraków Golf Club zł zł zł 7 Tokary Golf Club zł zł zł 8 Śląski Klub Golfowy zł zł zł 9 Modry Las Golf Club zł zł zł 10 City Golf Club Wrocław zł zł zł 11 Opolski Klub Golfowy zł zł zł 12 Golf Palace Golf Club zł zł zł 13 Amber Baltic Golf Club zł zł zł 14 Golf Club Pszczyna zł zł zł 15 Rosa Private Golf Club zł zł zł 16 Postołowo Golf Club 0 0 zł zł zł 17 Tatfort Golf Club 0 0 zł zł zł 18 Golf Club Bytkowo zł zł zł Razem zł zł zł

11 Podobnie jak w ubiegłym roku, przewidziane są specjalne premie finansowe dla najlepszych trenerów. Premia za wyszkolenie z sukcesem ponad 200 nowych golfistów wynosi zł zaś wyszkolenie od 100 do 200 nowych golfistów jest premiowane kwotą zł. Dodatkowo, trenerzy, którzy wyszkolili ponad 50 nowych golfistów otrzymają premie w wysokości zł. Trenerzy, którzy otrzymują premie specjalne za wyróżniające wyniki w 2007 Lp Pole golfowe Zielone Karty Trener Kwota 1 Toya Golf Club 247 Tomasz Burandt zł 2 First Warsaw Golf & Country Club 184 David Ekberg zł 3 Binowo Park Golf Club 179 Gavin Long zł 4 Toya Golf Club 147 Richard Hughes zł 5 Tokary Golf Club 122 Wacław Laszkiewicz zł 6 Kraków Valley Golf & Country Club 121 Maciej Wojdyński zł 7 Royal Kraków Golf Club 71 Wiesław Klima zł 8 Mazury Golf & CC 60 Katarzyna Nieciak zł 9 Śląski Klub Golfowy 52 Jan Lubieniecki zł 10 Golf Club Bytkowo 51 Mike O'Brien zł Razem zł Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu własnym i zarządu PZG. Życzę powodzenia w nadchodzącym sezonie Z poważaniem, Piotr Mondalski Prezes Zarządu Polski Związek Golfa Otrzymują: 1 Amber Baltic Golf Club 7 Golf Palace Golf Club 13 Rosa Private Golf Club 2 Binowo Park Golf Club 8 Kraków Valley Golf & CC 14 Royal Kraków Golf Club 3 City Golf Club Wrocław 9 Mazury Golf & CC 15 Śląski Klub Golfowy 4 First Warsaw Golf & CC 10 Modry Las Golf Club 16 Tatfort Golf Club 5 Golf Club Bytkowo 11 Opolski Klub Golfowy 17 Tokary Golf Club 6 Golf Club Pszczyna 12 Postołowo Golf Club 18 Toya Golf Club

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Turystyka biznesowa w Polsce Opracowała: Karolina Kłębek 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Polsce... 4 1. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informacje uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za 2012 rok. WYRÓŻNIAJĄ NAS LUDZIE. WSZYSTKO, CO

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 28 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

[ Sprawozdanie Zarządu Polskiej Federacji Squasha ] Część 1. Sytuacja wyjściowa (listopad 2009)

[ Sprawozdanie Zarządu Polskiej Federacji Squasha ] Część 1. Sytuacja wyjściowa (listopad 2009) [ Sprawozdanie Zarządu Polskiej Federacji Squasha ] Okres sprawozdawczy: listopad 2009-luty 2010 Członkowie Zarządu: Adam Michańków (Prezes Zarządu), Denis Łopatin Wiceprezes Niniejsze sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2013 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2014 r. W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Raport Roczny 2014

Spis treści. Raport Roczny 2014 Raport Roczny 2014 Raport Roczny 2014 Spis treści 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 7 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki 10 Akcjonariusze T.C. Dębica S.A. 11

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Raport o publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku Warszawa, październik 2007 rok SPIS TREŚCI I. WSTĘP...3 II. METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) TPSA - skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo,

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo, List prezesa Ryszard Lorek Prezes Zarządu Szanowni Państwo, z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny SGB-Banku SA w Poznaniu za rok 2012, który stanowi najpełniejsze podsumowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni.

Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni. Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach w II połowie 2002 r. przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo