Spis treści. Rozdział 1. Podstawy Photoshopa 1. Przedmowa... xix Wprowadzenie...xx Zawartość książki i CD... xxi Podziękowania...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Rozdział 1. Podstawy Photoshopa 1. Przedmowa... xix Wprowadzenie...xx Zawartość książki i CD... xxi Podziękowania..."

Transkrypt

1

2 Spis treści Spis treści Przedmowa... xix Wprowadzenie...xx Zawartość książki i CD... xxi Podziękowania... xxii Rozdział 1. Podstawy Photoshopa 1 Przegląd zawartości rozdziałów... 2 Jak korzystać z książki?... 4 Instalacja Photoshopa... 7 Interfejs programu... 8 Okna dokumentów w kartach Zarządzanie oknami dokumentów Szczegóły okna dokumentu Opcje powiększenia dynamicznego Ikony skrótów na pasku tytułowym (tylko Mac OS) Miarki, linie pomocnicze i siatka Przyciąganie Widok Pixel Grid (Siatka pikseli) Pasek aplikacji Panele Photoshopa Układanie i dokowanie paneli Zapamiętywanie położenia paneli w przestrzeni roboczej Dostosowywanie opcji w menu Dostosowywanie skrótów klawiszowych Przestrzenie robocze dla określonych zadań Praca na dwóch monitorach Aplikacja Adobe Configurator Panele rozszerzeń Panel Tools (Narzędzia) Photoshopa CS Pasek Options (Opcje) Panel Tool Presets (Domyślne ustawienia narzędzia) Narzędzia zaznaczania Color Range (Zakres koloru) Klawisze modyfikujące Narzędzia malarskie Szybkie zmiany właściwości pędzla Modyfikowanie pędzli na ekranie Panel Brush (Pędzel) Opcje panelu Brush (Pędzel) Urządzenia sterujące wrażliwe na nacisk Ustawienia narzędzia Brush (Pędzel) Mixer Brush (Pędzel mieszający) Pędzle ze szczeciny iii

3 Spis treści Narzędzia wypełnienia Narzędzia rysunkowe Narzędzia edycji obrazu Praca z warstwami Automatyzowanie Photoshopa Narzędzie Move (Przesunięcie) Zaznaczanie warstw za pomocą narzędzia Move (Przesunięcie) Narzędzia nawigacyjne i informacyjne Flick panning (Przesuwanie przez strzepnięcie) Widok z lotu ptaka Narzędzie Rotate View (Obróć widok) Narzędzie Notes (Notatki) Tryby widoku ekranu Okno Preset Manager (Menedżer ustawień domyślnych) Historia Panel History (Historia) Ustawienia historii a zużycie pamięci History Brush (Pędzel historii) Użycie historii a cofanie Migawki Historia nieliniowa Gdy nie można otworzyć plików Zapisuj często Zapisywanie obrazów za pomocą polecenia Save As (Zapisz jako ) Formaty plików Własny format plików Photoshopa Inteligentne pliki PSD PSB (format dużych dokumentów) TIFF Pixel Order (Kolejność pikseli) Byte Order (Kolejność bajtów) Save Image Pyramid (Zapisz piramidkę obrazków) Opcje kompresji obrazów TIFF Spłaszczone pliki TIFF Photoshop PDF Ochrona plików PDF Adobe Bridge CS Interfejs Bridge Własne przestrzenie robocze w Bridge Pokazy slajdów Mini Bridge Otwieranie plików z Bridge Otwieranie fotografii z Bridge w Camera Raw Co nowego w Camera Raw 6.0? Ukryte przesłanie iv

4 Spis treści Rozdział 2. Konfigurowanie Photoshopa 85 Czego będziesz potrzebował? Macintosh Windows Idealne miejsce pracy przy komputerze Wybór monitora Monitory o szerokim zakresie dynamiki Karty wideo Kalibracja i profilowanie monitora Sprzęt służący do kalibracji Proces kalibracji i profilowania Punkt bieli Współczynnik gamma Luminancja Kalibracja urządzenia i pomiary Proces profilowania Czy chcesz uzyskać dobre kolory, czy tylko wystarczające? Ustawienia zarządzania kolorami Synchronizowanie ustawień kolorów Dodatki Tworzenie kopii bezpieczeństwa obrazów Preferencje Photoshopa General (Ogólne) Interface (Interfejs) File Handling (Obsługa plików) File Compatibility (Zgodność pliku) Preferencje Camera Raw Opcje TIFF i PSD Lista ostatnich plików Performance (Wydajność) Memory Usage (Zużycie pamięci) Ograniczenia pamięci RAM w systemach 32- i 64-bitowych History & Cache (Historia i bufor) Dyski magazynujące Wydajność dysków magazynujących Złącza interfejsu Szybkość obrotów dysków twardych Systemy RAID RAID 0 (łączenie) RAID 1 (powielanie) Wewnętrzna macierz RAID Zewnętrzna macierz RAID Ustawienia GPU Cursors (Kursory) v

5 Spis treści Transparency & Gamut (Przezroczystość i gamut) Gamut Warning (Alarm przestrzeni kolorów) Units & Rulers (Jednostki i miarki) Guides, Grid & Slices (Linie pomocnicze, Siatka i Plasterki) Plug-ins (Wtyczki) Type (Tekst) Rozdział 3. Przetwarzanie obrazów za pomocą Camera Raw 125 Zalety Camera Raw Nowy porządek pracy Camera Raw Czy kolejność ma znaczenie? Utrwalanie w formacie RAW Utrwalanie w formacie JPEG Edytowanie plików JPEG i TIFF w Camera Raw Alternatywne edytory RAW Podstawowy porządek pracy w Camera Raw i Photoshopie Porządek pracy w zestawie Lightroom Photoshop Obsługa Camera Raw Zgodność formatu DNG Przenoszenie obrazów RAW do Photoshopa Pobieranie obrazów Importowanie obrazów za pomocą Photo Downloader Importowanie plików z przyłączonego aparatu Fotografowanie za pomocą przyłączonego aparatu z wykorzystaniem Canon EOS Utility Importowanie obrazów za pośrednictwem innych programów Importowanie za pomocą programu Lightroom Importowanie obrazów za pomocą programu Lightroom Podstawowa edycja obrazów za pomocą Camera Raw Praca z Bridge i Camera Raw Otwieranie pojedynczych plików Tryb pełnoekranowy Otwieranie wielu plików Otwieranie plików RAW jako obiektów inteligentnych Zapisywanie fotografii z poziomu Camera Raw Histogram Przeglądanie obrazów za pomocą Camera Raw Preferencje Camera Raw Automatyczne dopasowania tonalne Ustawienia domyślne dla poszczególnych typów aparatów Rozmiar bufora Camera Raw Obsługa plików DNG Udostępnianie metadanych XMP Otwieranie plików TIFF i JPEG Wersje procesu Kadrowanie i prostowanie za pomocą Camera Raw Jak kadrować i prostować? vi

6 Spis treści Kontrolki w panelu Basic (Podstawowe) White Balance (Balans bieli) Używanie narzędzia White Balance (Balans bieli) Kontrolki korekty tonalnej Exposure (Ekspozycja) Recovery (Odtwarzanie) Blacks (Czarne) Fill Light (Światło wypełnienia) Sugerowana kolejność zastosowania podstawowych dopasowań Podstawowa procedura dopasowania obrazu Zachowywanie szczegółów świateł Kiedy przycinać światła? Jak przycinać cienie? Poziomy cieni po konwersji Ekspozycja cyfrowa Brightness (Jasność) Contrast (Kontrast) Clarity (Przejrzystość) Przejrzystość ujemna Vibrance (Jaskrawość) i Saturation (Nasycenie) Panel Tone Curve (Krzywa tonalna) Korygowanie obrazu o wysokim kontraście Panel HSL/Grayscale (HSL/Skala szarości) Przywracanie kolorów spoza przestrzeni kolorów Dopasowywanie barwy i nasycenia Panel Lens Corrections (Korekcja obiektywu) Defringe (Usuń otoczkę) Kontrolka Lens Vignetting (Winietowanie obiektywu) Panel Effects (Efekty) Kontrolka Post Crop Vignetting (Winietowanie po kadrowaniu) Opcje menu Style (Styl warstwy) kontrolki Post Crop Vignetting. (Winietowanie po kadrowaniu) Suwak Highlights (Światła) Dodawanie efektów za pomocą suwaków Grain (Ziarno) Panel Camera Calibration (Kalibracja aparatu) Nowe profile w Camera Raw Gotowe profile najlepszego wyglądu w aparatach Profile własne aparatów DNG Profile Editor Narzędzie Spot Removal (Redukcja punktów) Zsynchronizowany retusz punktowy w Camera Raw Narzędzie Red Eye Removal (Usuwanie efektu czerwonych oczu) Dopasowania miejscowe Adjustment Brush (Pędzel korekty) Początkowe opcje narzędzia Adjustment Brush (Pędzel korekty) Ustawienia pędzla vii

7 Spis treści Dodawanie nowego efektu pędzla Edytowanie dopasowań wykonanych pędzlem Podgląd obszarów pociągnięć pędzla Maskowanie automatyczne Ręczne kolorowanie w trybie Color (Kolor) Narzędzie Graduated Filter (Stopniowy filtr) Gradienty ustawione pod innym kątem Dodawanie przejrzystości i kontrastu Menu ustawień Camera Raw Eksportowanie ustawień do XMP Update DNG Previews (Uaktualnij podglądy DNG) Load Settings (Wczytaj ustawienia ) i Save Settings (Zapisz ustawienia ) Ustawienia domyślne Camera Raw Panel Presets (Ustawienia domyślne) Zapisywanie i stosowanie predefiniowanych zestawów ustawień Kopiowanie i synchronizowanie ustawień Praca z migawkami Format plików DNG Rozwiązanie format DNG Zgodność formatu DNG DNG Converter Rozdział 4. Wyostrzanie i redukcja szumu 251 Kiedy wyostrzać? Wyostrzanie jednokrotne Wyostrzanie wstępne (po utrwaleniu) Wyostrzanie wstępne skanowanych obrazów Wersje procesu Poprawki wyostrzania w Camera Raw Przykład wyostrzania obrazu Panel Detail (Szczegół) Domyślne ustawienia wyostrzania Działanie suwaków wyostrzających Suwak Amount (Ilość) Suwak Radius (Promień) Kontrolki tłumienia Suwak Detail (Szczegół) Interpretowanie podglądów w skali szarości Podgląd w skali szarości suwaków Radius (Promień) i Detail (Szczegół) Suwak Masking (Maskowanie) Przykład zastosowania suwaka Masking (Maskowanie) Przykłady wyostrzania konkretnych typów obrazów Wyostrzanie portretów Wyostrzanie krajobrazów Wyostrzanie obrazu zawierającego drobne szczegóły viii

8 Spis treści Zapisywanie ustawień wyostrzania jako ustawień predefiniowanych Wyostrzanie wstępne podsumowanie Wyostrzanie selektywne w Camera Raw Wyostrzanie ujemne Rozszerzanie zakresu wyostrzania Usuwanie szumu w Camera Raw Suwaki redukcji szumu w panelu Detail (Szczegół) Wyostrzanie miejscowe w Photoshopie Filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzanie) Tryb Basic (Podstawowe) filtra Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzanie) Filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzanie) w trybie Advanced (Zaawansowane) Usuwanie rozmycia ruchu Tworzenie pędzla głębi ostrości Usuwanie szumu w Photoshopie Oprogramowanie służące do redukcji szumu autorstwa innych firm Filtr Reduce Noise (Redukcja szumu) Zaawansowany tryb redukcji szumu Usuwanie szumu JPEG Zapisywanie ustawień filtra Reduce Noise (Redukcja szumu) Rozdział 5. Podstawy edycji obrazów 289 Piksele kontra wektory Photoshop jako program grafiki wektorowej Terminologia ppi (ang. pixels per inch piksele na cal) lpi (ang. lines per inch linie na cal) dpi (ang. dots per inch punkty na cal) Rozdzielczość drukarek biurkowych Wybieranie właściwej rozdzielczości wydruku Optymalna liczba pikseli Kilka uwag o reprografii Relacja między ppi a lpi Ale my zawsze używamy rozdzielczości 300 ppi! Tworzenie nowego dokumentu Zmiana rozmiaru obrazu Interpolacja obrazów Nearest Neighbor (Najbliższy sąsiad) Bilinear (Dwuliniowa) Bicubic (Dwusześcienna) Zaawansowane metody interpolacji dwusześciennej Bicubic Smoother [Dwusześcienna (wygładzanie)] Bicubic Sharper [Dwusześcienna (wyostrzanie)] Interpolacja stopniowa Podstawy edycji obrazów rastrowych Histogram obrazu Podstawowa edycja obrazu za pomocą dopasowania Levels (Poziomy) i histogramu ix

9 Spis treści Głębia bitowa Edycja obrazu w trybie 8-bitowym a 16-bitowym Porównanie edycji w trybie 8-bitowym i 16-bitowym bitów a wybór przestrzeni kolorów Przestrzeń edycji RGB i wybór przestrzeni kolorów Bezpośrednie dopasowania obrazu Warstwy dopasowania i panel Adjustments (Dopasowania) Procedura dodawania warstw dopasowań Używanie pól panelu Adjustments (Dopasowania) Kontrolki w panelu Adjustments (Dopasowania) Dopasowanie Levels (Poziomy) Analizowanie histogramu Użycie poziomów do poprawy kontrastu Warstwy dopasowania krzywych Edycja krzywych na obrazie Dopasowanie za pomocą okna Curves (Krzywe) Zapisywanie i wczytywanie krzywych Używanie krzywych zamiast poziomów Dopasowywanie poziomów wyjściowych Użycie okna dialogowego Curves (Krzywe) do poprawy kontrastu Luminancja i nasycenie za pomocą krzywych Tryby mieszania Luminosity (Jasność) i Color (Kolor) Ustawienia krzywych Blokowanie części krzywej Tworzenie krzywej podwójnego kontrastu Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast) Korekta szczegółów cieni i świateł Amount (Wartość) Tonal Width (Szerokość tonalna) Radius (Promień) Color Correction (Korekcja kolorów) Midtone Contrast (Kontrast półcieni) Korekta koloru Podstawowy balans kolorów za pomocą okna dialogowego Levels (Poziomy) Dopasowania automatyczne Korekta kolorów za pomocą okien Levels (Poziomy) lub Curves (Krzywe) Precyzyjna korekta kolorów za pomocą okna dialogowego Curves (Krzywe) Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) Vibrance (Jaskrawość) Photo Filter (Filtr fotograficzny) Kilka warstw dopasowania Maski warstw dopasowania Kontrolki w panelu Masks (Maski) Edytowanie maski za pomocą panelu Masks (Maski) Maskowanie warstwy dopasowania za pomocą Color Range (Zakres koloru) Dopasowania z użyciem trybów mieszania x

10 Spis treści Kadrowanie Kadrowanie oparte na zaznaczeniach Kadrowanie perspektywy Obracanie obrazów Rozmiar obszaru roboczego Skalowanie z uwzględnieniem zawartości Jak chronić kolory skóry Jak usuwać obiekty ze sceny Duże obrazy Rozdział 6. Czerń i biel 377 Konwertowanie kolorów na czerń i biel Konwersja na czerń i biel wersja najprostsza Lepsze konwersje na czerń i biel Ustawienia predefiniowane dopasowania Black & White (Czarno-biały) Barwienie rozdzielone za pomocą Color Balance (Balans kolorów) Barwienie rozdzielone za pomocą dopasowania Curves (Krzywe) Konwersja na czerń i biel w Camera Raw Zalety i wady wykorzystania Camera Raw Panel Split Toning (Rozdziel tonowanie) w Camera Raw Barwienie rozdzielone za pomocą Camera Raw Drukowanie obrazów czarno-białych Rozdział 7. Poszerzanie zakresu dynamicznego 391 Wielokrotne konwersje surowych zdjęć Skrypt Place-A-Matic Tworzenie obrazów o szerokim zakresie dynamicznym Podstawy techniczne HDR Super CCD Fuji Podejścia alternatywne Bracketing Wyświetlanie kolorów wielobitowych Uchwycenie całej rozpiętości tonalnej widoku Robienie zdjęć HDR porady Formaty plików HDR Jak oszukać Merge to HDR Pro (Scal do HDR Pro) Merge to HDR Pro (Scal do HDR Pro) Mapowanie tonów w obrazach HDR Local Adaptation (Adaptacja lokalna) Usuwanie przytłumień Jak uniknąć stylu HDR Ręczne mapowanie tonów xi

11 Spis treści Rozdział 8. Retuszowanie obrazu 415 Podstawowe metody klonowania Clone Stamp (Stempel) Ustawienia narzędzia Clone Stamp (Stempel) Healing Brush (Pędzel korygujący) Wybór odpowiedniego trybu wyrównania Panel Clone Source (Powiel źródło) i nakładki Powielanie do góry nogami Lepsze krawędzie pędzla korygującego Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) Opcje próbkowania stempla i pędzli korygujących Patch (Łatka) Korekcja punktowa w trybie Content-Aware (Uwzględnianie zawartości) Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości Technika z wykorzystaniem narzędzia History Brush (Pędzel historii) Kalibracja z użyciem flatfieldów Retusz portretów Retusz glamour Liquify (Skraplanie) Ustawienia narzędzi filtra Liquify (Skraplanie) Rekonstrukcja Mask Options (Opcje maski) View Options (Opcje widoku) Zapisywanie siatki Wyrównywanie grzywki filtrem Liquify (Skraplanie) Rozdział 9. Warstwy, zaznaczenia i maski 451 Zaznaczenia i kanały Zaznaczenia Tryb szybkiej maski Tworzenie zaznaczenia Modyfikowanie zaznaczeń Kanały alfa Dodawanie obszarów do zaznaczenia Zaznaczenia, kanały alfa i maski Wygładzanie Wtapianie Warstwy Podstawy korzystania z warstw Warstwy obrazu Warstwy kształtu Warstwy tekstowe Warstwy dopasowania Ustawienia panelu Layers (Warstwy) Style warstw xii

12 Spis treści Nakładanie masek warstwowych Podgląd maski Usuwanie maski warstwy Nakładanie pustej maski warstwy obrazu Tworzenie maski warstwy z przezroczystości Panel Masks (Maski) Funkcja Refine Edge (Popraw krawędź) Sekcja View Mode (Tryby wyświetlania) Sekcja Edge Detection (Wykrywanie krawędzi) Sekcja Adjust Edge (Dopasuj krawędź) Sekcja Output (Wyjście) Praca z narzędziem szybkiego zaznaczania Stosowanie szybkiego zaznaczania z funkcją Refine Edge (Popraw krawędź) Maskowanie z użyciem funkcji Color Range (Zakres kolorów) Tryby mieszania warstw Ustawienia Advanced Blending (Mieszanie zaawansowane) Opcje odcinania Mieszanie efektów wewnętrznych Tworzenie zdjęć panoramicznych funkcją Photomerge Mieszanie głębi ostrości Praca z wieloma warstwami Oznaczanie kolorami Zarządzanie grupami warstw Kompatybilność zagnieżdżonych grup warstw Zarządzanie warstwami w grupie Maski przycinające Sposoby tworzenia masek przycinających Maskowanie warstw w grupie Warstwy przycinające i dopasowania Łączenie warstw Zaznaczanie wszystkich warstw Zaznaczanie warstw narzędziem Move (Przesunięcie) Łączenie masek warstw Blokowanie warstw Lock Transparent Pixels (Zablokuj przezroczyste piksele) Lock Image Pixels (Zablokuj piksele) Lock Layer Position (Zablokuj położenie) Lock All (Zablokuj wszystkie) Polecenia Transform (Przekształć) Powtarzanie przekształceń Przekształcenia numeryczne Przekształcanie zaznaczeń i ścieżek Przekształcenia i wyrównywanie Tworzenie efektu kalejdoskopowego poleceniami przekształceń Wypaczenia xiii

13 Spis treści Puppet Warp (Wypaczenie marionetkowe) Obrót punktu Głębokość punktu Zaznaczanie wielu punktów Obiekty inteligentne Przeciąganie i umieszczanie dokumentów na warstwach Obiekty inteligentne Ścieżki Tryby ścieżek Rysowanie ścieżek Jak rysować narzędziem Pen (Pióro) Skróty narzędzia Pen (Pióro) Tryb Rubber Band (Stempel) Maski wektorowe Wydzielanie obiektu z tła Rozdział 10. Filtry niezbędne przy obróbce zdjęć 539 Niezbędne filtry Filtry 16-bitowe Filtry rozmycia Radial Blur (Rozmycie promieniste) i opcja Spin (Obrót) Average Blur (Średnia) Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) Motion Blur (Poruszenie) Surface Blur (Rozmycie powierzchniowe) Box Blur (Rozmycie polowe) Shape Blur (Rozmycie kształtu) Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) Ustawianie głębi ostrości Nakładanie rozmycia soczewkowego na złożone obrazy Inteligentne filtry Nakładanie inteligentnych filtrów na zwykłe warstwy Tworzenie postrzępionych krawędzi poleceniem Refine Edge (Popraw krawędź) Korekcje obiektywu Niestandardowe korekcje obiektywu Wybór najlepszego profilu Adobe Lens Profile Creator Interpolacja profilów obiektywów Profile korekty obiektywu i automatyczne wyrównywanie Filter Gallery (Galeria filtrów) Rozdział 11. Zarządzanie plikami graficznymi 567 Bridge Konfiguracja ustawień General (Ogólne) Uruchamianie Bridge Obracanie miniaturek i podglądu xiv

14 Spis treści Zarządzanie zawartością Bridge Dostosowywanie paneli i obszaru zawartości Przykładowe przestrzenie robocze Bridge Praca z wieloma oknami Funkcja Slideshow (Pokaz slajdów) Ustawienia miniaturek Zarządzanie buforem Pozostałe preferencje Podgląd pojedynczym kliknięciem Usuwanie zawartości Tworzenie stosów Automatyczne tworzenie stosów Panele Bridge Panel Folders (Foldery) Panel Favorites (Ulubione) Panel Preview (Podgląd) Tryb recenzji Zarządzanie obrazami w Bridge Oceny i etykiety Sortowanie obrazów w Bridge Panel Filter (Filtr) Panel Metadata (Metadane) Metadane obrazu Metadane w oknie File Info (Informacje o pliku) Rozszerzenia IPTC Inne rodzaje metadanych Przyszłe zastosowania metadanych Edycja dziennika historii Ukryte metadane Słowa kluczowe Panel Keywords (Słowa kluczowe) Wyszukiwanie obrazów Panel Collections (Kolekcje) Kolekcje inteligentne Publikacja w internecie i w formacie PDF Publikacja w internecie Style galerii Ustawienia galerii Ustawienia wyjścia Publikacja w formacie PDF Panele w trybie PDF Opcje wyjścia PDF Automatyzacja Bridge Zmiana nazw plików Nazewnictwo plików Cofanie seryjnej zmiany nazw Stosowanie ustawień Camera Raw xv

15 Spis treści Mini Bridge Interfejs Mini Bridge Opcje widoku Menu Filter (Filtruj) i Sort (Sortuj) Moduły Navigator (Nawigacja) i Preview (Podgląd) Wyszukiwanie obrazów Rozdział 12. Zarządzanie kolorami 631 Konieczność zarządzania kolorami Jak było dotychczas Urządzenia RGB Dlaczego nie wszystkie przestrzenie RGB są takie same? Uniwersalność RGB Zarządzanie kolorem zorientowane na wyjście Profilowane zarządzanie kolorami Moduły zarządzania kolorami Przestrzeń PCS Wybieranie przestrzeni roboczej RGB Apple RGB srgb IEC ColorMatch RGB Adobe RGB (1998) ProPhoto RGB Profilowanie monitora Kalibracja i profilowanie Profilowanie wejścia Profilowanie wyjścia Interfejs zarządzania kolorami w Photoshopie Ustawienia kolorów Zasady zarządzania kolorami Zachowywanie osadzonego profilu Niedopasowania profilów i brakujące profile Konwersja na przestrzeń roboczą Wyłącz zarządzanie kolorami Konwersje profilów Konwertuj do profilu Przydziel profil Niezgodność profilów Zapisywanie ustawień kolorów Ograniczanie ryzyka wystąpienia błędu Praca w skali szarości Zaawansowane ustawienia kolorów Opcje konwersji Opcja Use Black Point Compensation (Użyj kompensacji punktu czerni) Opcja Use Dither (Użyj roztrząsania) dla obrazów 8-bitowych xvi

16 Spis treści Opcja Blend RGB Colors Using Gamma (Mieszaj kolory RGB, używając Gamma) Dopasowywanie współczynnika gamma RGB i przestrzeni roboczej RGB na CMYK Konfiguracja CMYK Tworzenie własnych ustawień CMYK Kolory farb Przyrost punktu rastrowego Zastępowanie składnika szarego (GCR) Opcja Black Generation (Generowanie czerni) Dodawanie podkoloru (UCA) Usuwanie podkoloru (UCR) Wybieranie odpowiedniej przestrzeni roboczej RGB Metody konwersji Perceptual (Percepcyjna) Saturation (Nasycona) Relative Colorimetric (Relatywna kolorymetryczna) Absolute Colorimetric (Absolutna kolorymetryczna) Szczegółowe dopasowywanie punktów końcowych CMYK CMYK na CMYK Lab Color Panel Info (Informacje) Upraszczając Rozdział 13. Drukowanie 679 Wyostrzanie wydruku Oceniaj wydruk, nie podgląd Technika wyostrzania krawędzi filtrem High Pass (Górnoprzepustowy) Obejrzyj próbę przed drukowaniem Drukowanie Okno Print (Drukuj) Wybór drukarki i skalowanie wydruku Ustawienia wyjścia Zarządzanie kolorami Ustawienia próby w oknie Print (Drukuj) Wydruk próbny czy wzorcowy? Konfiguracja ustawień druku na macintoshu i PC Zapisywanie ustawień druku Drukowanie w skryptach Centrowanie drukowanych obrazów Własne profile drukarek Rozdział 14. Przygotowywanie do publikacji w internecie 699 Przesyłanie obrazów w internecie Załączniki do i Przesyłanie na serwer Oprogramowanie FTP xvii

17 Spis treści Formaty plików wykorzystywane w internecie JPEG Wybieranie właściwego rodzaju kompresji Kompresja TIFF do transferu przez FTP GIF PNG (Portable Network Graphics) Save for Web & Devices (Zapisz dla Internetu i urządzeń) Podgląd w przeglądarce Optymalizacja ustawień obrazu Ustawienia zapisu Zapisywanie w formacie GIF dla internetu Eksport Zoomify Rozdział 15. Automatyzacja Photoshopa 715 Praca z operacjami Odtwarzanie operacji Nagrywanie operacji Rozwiązywanie problemów z operacjami Ograniczenia obowiązujące przy nagrywaniu operacji Operacje rejestrują jedynie zmienione ustawienia Tła i głębia bitowa Wskazówki dotyczące nagrywania operacji Wstawianie elementów menu Wsadowe przetwarzanie operacji Tworzenie dropletu Image Processor (Procesor obrazów) Pisanie skryptów Script Events Manager (Menedżer skryptów) Zautomatyzowane dodatki Crop and Straighten Photos (Kadrowanie i prostowanie zdjęć) Fit Image (Zmieść obraz) Skorowidz 728 xviii

18 Rozdział 4 Wyostrzanie i redukcja szumu Ten rozdział poświęcony jest wyostrzeniu wstępnemu fotografii w Photoshopie oraz redukcji szumu. Poinformujemy w nim, które obrazy wymagają wyostrzania wstępnego, a które nie, oraz jakie są najlepsze sposoby wyostrzania obrazów utrwalonych za pomocą aparatu lub skanowanych. W poprzednich wydaniach tej książki uznawałem za konieczne szczegółowe omawianie filtra Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) dostępnego w Photoshopie oraz technik poprawiających jego efektywność. Dziś, kiedy kontrolki wyostrzające i redukujące szum w Camera Raw są znacznie lepsze, jestem przekonany, że wyostrzanie i redukcja szumu zarówno obrazów RAW, jak i skanowanych obrazów TIFF powinny być wykonywane w Camera Raw przed przeniesieniem obrazów do Photoshopa. Pierwsza część tego rozdziału poświęcona jest więc wyostrzaniu i redukcji szumu w Camera Raw. 251

19 Martin Evening Mistrzowska edycja zdjęć. Adobe Photoshop CS5/CS5 PL dla fotografów Książka Real World Image Sharpening Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyostrzania obrazów w Camera Raw, Light.room i Photo.shopie, to polecam książkę Real World Image Sharpening with Adobe Photoshop, Camera Raw, and Lightroom (2nd Edition) wydaną przez Peachpit Press (ISBN: ). Autorem pierwszego wydania jest Bruce Fraser. Nowe wydanie jest aktualizacją książki Bruce a, jego współautorem jest Jeff Schewe. Wyostrzanie dla wydruku Powinienem powiedzieć także, że ten rozdział poświęcony jest wyłącznie wyostrzaniu wstępnemu i technikom wyostrzania kreatywnego obrazów RAW i nie-raw. Umieściłem ten rozdział blisko początku książki, ponieważ wyostrzanie najlepiej wykonywać na początku (na etapie Camera Raw), przed retuszowaniem obrazu. Wyostrzenie dla różnych rodzajów wyjścia, takich jak druk, powinno być wykonywane na końcu. Informacje na temat wyostrzania dla druku znajdziesz w rozdziale 13. Kiedy wyostrzać? Wszystkie obrazy cyfrowe będą wymagały wyostrzenia na jednym lub kilku etapach utrwalania cyfrowego oraz edycji obrazu. Nawet jeśli użyjesz aparatów i obiektywów o największej rozdzielczości, nieunikniona będzie pewna utrata ostrości obrazu na etapach od utrwalenia do wydruku. Przy utrwalaniu może dojść do utraty ostrości na skutek złej jakości optyki i słabej zdolności do przetwarzania obrazu w sensorze aparatu, na co może mieć wpływ filtr wygładzający krawędzie świetlne obiektów znajdujący się na sensorze (filtr ten lekko rozmywa obraz). W przypadku obrazów skanowanych mamy ten sam problem: przetwarzanie obrazu w sensorze i optyka skanera mogą powodować, że skanowanym obrazom będzie brakować nieco ostrości. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do tego, że utrwalone obrazy nie będą tak ostre, jak powinny. Jeśli chodzi o wydruki, to należy zauważyć, że każdy proces druku prowadzi do pewnej utraty ostrości, a więc zawsze niezbędne jest dodatkowe wyostrzanie na ostatnim etapie tuż przed wysłaniem fotografii do drukarni. Pomiędzy etapami utrwalania i wydruku także może okazać się, że niektóre fotografie wymagają miejscowego wyostrzania, aby niektóre obszary stały się nawet bardziej ostre. Wszystko to składa się na proces wyostrzania wielokrotnego: wyostrzanie wstępne (po utrwaleniu), następnie opcjonalne wyostrzanie kreatywne i wreszcie ostateczne wyostrzanie dla wydruku. Wyostrzanie jednokrotne Dobrym pomysłem wydaje się być pojedynczy etap wyo strza nia, który zadba jednocześnie o wyostrzanie wstępne i wyostrzanie dla wydruku, jednak nie da się opracować formuły, która sprawdzi się dla wszystkich rodzajów obrazów źródłowych i dla wszystkich rodzajów wyjścia. Istnieje zbyt wiele zmiennych, które należy brać pod uwagę, i o wiele prościej jest podzielić wyostrzanie na dwa etapy. Wyostrzanie wstępne powinno być wykonane na początku, a wyostrzanie wyjściowe (w odpowiednim stopniu) na końcu i powinno być zależne od rodzaju i wielkości wydruku. Wyostrzanie wstępne (po utrwaleniu) Większa część tego rozdziału odnosi się do wyostrzania po utrwaleniu, czyli wyostrzania wstępnego. Bardzo ważne jest, aby ten etap wykonać prawidłowo, ponieważ 252

20 Rozdział 4 Wyostrzanie i redukcja szumu wyostrzanie wstępne jest jedną z pierwszych czynności, jakie wykonujesz przed rozpoczęciem retuszowania obrazu. Pytanie brzmi: które obrazy należy wyostrzać i jak bardzo? Zacznijmy od obrazów utrwalonych w formacie JPEG. Jeśli fotografujesz w trybie JPEG, Twój aparat sam próbuje wyostrzyć i zredukować szum na utrwalonym obrazie i dalsze wyostrzanie wstępne i redukcja szumu nie są konieczne. Obrazy utrwalone w JPEG przechodzą więc przekształcenia, których nie można już cofnąć. Przypuszczam, że przypomnisz o możliwości wyłączenia wyostrzania JPEG w niektórych aparatach, dzięki czemu będzie można zrobić to w Camera Raw, jednak uważam, że takie zachowanie będzie zaprzeczeniem przyczyn użycia formatu JPEG. Fotografowie wybieraj tę metodę, ponieważ chcą, aby ich obrazy były od razu w pełni przetworzone i gotowe do retuszowania. Jeśli więc fotografujesz tylko w trybie JPEG, to wyostrzanie wstępne nie jest czymś, czym powinieneś się martwić, i możesz opuścić pierwszą część tego rozdziału. Jeśli fotografujesz w trybie RAW, ustawienia wyostrzania aparatu nie mają znaczenia nie mają wpływu na plik RAW, ponieważ jest to obraz nieprzetworzony. Wszelkie wyostrzanie wstępne musi odbyć się albo w programie do przetwarzania RAW, albo w Photoshopie. Do niedawna większość ekspertów (w tym ja) zalecała wyłączenie wyostrzania w Camera Raw i użycie Photoshopa do wykonania wyostrzania wstępnego. Wszystko zmieniło się wraz z Camera Raw 4.1 i teraz ma sens wykonanie wyostrzania wstępnego na etapie przetwarzania w Camera Raw przed otwarciem obrazu w Photoshopie. PhotoKit Sharpener Bruce Fraser opracował wtyczkę PhotoKit Sharpener (firmy Pixel Genius), która może być użyta do wyostrzania wstępnego, kreatywnego i dla wydruku za pośrednictwem Photoshopa. Opracowane przez Bruce a funkcje PhotoKit były inspiracją zmian w kontrolkach wyostrzających Camera Raw. Można więc powiedzieć, że używając Camera Raw, nie będziesz potrzebował metod wyostrzania wstępnego dostępnych w PhotoKit Sharpener. Adobe i Pixel Genius pracowały razem także nad wprowadzeniem metod wyostrzania dla wydruku wtyczki PhotoKit Sharpener do modułu Lightroom Print. Jeśli masz program Lightroom 2.0 lub nowszy, będziesz mógł skorzystać z tych funkcji. Jednak jeśli masz Photoshopa i Lightroom, to PhotoKit Sharpener może ciągle być użyteczny z uwagi na oferowane możliwości wyostrzania kreatywnego i wyostrzania półcieni. Wyostrzanie wstępne skanowanych obrazów Skanowane obrazy mogły zostać już wstępnie wyostrzone przez oprogramowanie służące do skanowania i niektóre skanery robią to bez naszej wiedzy. Jeśli wolisz przejąć kontrolę nad wyostrzaniem, to powinieneś wyłączyć wyostrzanie w skanerze i używać innej, wybranej metody. Na przykład możesz użyć wtyczki innej firmy, takiej jak wtyczka PhotoKit SharpenerTM, lub zastosować technikę filtra maski wyostrzającej, którą opisałem w części poświęconej wyostrzaniu obrazów na dołączonej płycie CD. Jeśli tylko wyeksportowałeś skanowane obrazy w formacie TIFF lub JPEG, będziesz mógł otworzyć je w Camera Raw i wykorzystać te same techniki, które opisuję tutaj dla plików RAW. 253

Spis treści. Część I Witamy w Adobe Photoshop CS4... 27. O autorach... 19 Podziękowania... 21 Wprowadzenie... 23

Spis treści. Część I Witamy w Adobe Photoshop CS4... 27. O autorach... 19 Podziękowania... 21 Wprowadzenie... 23 Spis treści O autorach... 19 Podziękowania... 21 Wprowadzenie... 23 Część I Witamy w Adobe Photoshop CS4... 27 Rozdział 1. Praca z obrazami cyfrowymi... 29 O obrazach cyfrowych...29 Właściwości obrazów

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści ROZDZIAŁ 1........................................... 17 Chaos kontrolowany Zarządzanie zdjęciami

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE. Instrukcja obsługi

OPROGRAMOWANIE. Instrukcja obsługi OPROGRAMOWANIE Instrukcja obsługi Pl Uwagi 2008 Nik Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej instrukcji nie może być powielana, przesyłana, przekształcana, przechowywana w systemie służącym

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1... 21 ROZDZIAŁ 2... 63 ROZDZIAŁ 3... 93. Spis treści

Spis treści ROZDZIAŁ 1... 21 ROZDZIAŁ 2... 63 ROZDZIAŁ 3... 93. Spis treści Spis treści ROZDZIAŁ 1................................................ 21 London Bridge. Podstawowe informacje o programie Bridge Wczytywanie zdjęć do programu Bridge........................ 22 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Toman http://hdrphotographer.blogspot.com/

Wojciech Toman http://hdrphotographer.blogspot.com/ Przewodnik po fotografii HDR Wojciech Toman http://hdrphotographer.blogspot.com/ Uwaga: Jeśli spodobał Ci się ten tutorial, odwiedź mojego bloga dostępnego pod następującym adresem: http://hdrphotographer.blogspot.com/.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik

Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Nero PhotoSnap

Instrukcja Nero PhotoSnap Instrukcja Nero PhotoSnap Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Niniejszy dokument, jak i opisywane w nim oprogramowanie, ma status licencji

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w niniejszym podręczniku użytkownika pojawia się określenie MFC, określenie MFC należy czytać

Bardziej szczegółowo

Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia Ocalić od zapomnienia CYFROWA OBRÓBKA FOTOGRAFII SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 2007 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe Bridge CS3 oraz Adobe Version Cue CS3 dla systemów Windows i Mac OS Ten podręcznik, jak również opisane w nim oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przepisy czyli jak TO zrobić w GIMP-ie

Przepisy czyli jak TO zrobić w GIMP-ie Przepisy czyli jak TO zrobić w GIMP-ie Do korzystania z hiperłącz w dokumencie niezbędne są pliki umieszczone w tym samym katalogu: gimp0.pdf; poznaj wilbera.pdf; 001 1617.htm; 001 16.gif; 001 17.gif Copyright

Bardziej szczegółowo

Animacje komputerowe we Flashu

Animacje komputerowe we Flashu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE Instytut Matematyki i Informatyki Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka z informatyką Sylwia Załużna Nr albumu 2965 Animacje komputerowe we Flashu Praca

Bardziej szczegółowo

Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podrêcznik

Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podrêcznik Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: Irmina Lubowiecka ISBN: 978-83-246-2312-9 Tytu³ orygina³u: Adobe Premiere Pro CS4 Classroom in a Book Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne zarz¹dzanie barw¹. Wydanie II

Profesjonalne zarz¹dzanie barw¹. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski, Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-1272-7 Tytu³ orygina³u: Adobe Illustrator CS3 Classroom

Bardziej szczegółowo

pełna wersja 6 upgrade 3 no nik 6 pełna wersja 1 upgrade 0 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne

pełna wersja 6 upgrade 3 no nik 6 pełna wersja 1 upgrade 0 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne 2 3 6 7 8 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne Adobe Photoshop CS6 ver.13 EN Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne Adobe Acrobat Prof.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sposób nawiązania kontaktu Siedziba firmy: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCJA Główny: +33(0)4 38 02 22 00 Obsługa klienta/ Obsługa techniczna:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grafik internetowych

Tworzenie grafik internetowych Tworzenie grafik internetowych - opracowanie: Beata Jurczak Przestrzeń robocza Web GIF tworzy obrazy o maksymalnie 256 kolorach (9 bitów na kanał) jest świetny do zapisywania obrazów zawierających wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych EEschema Hierarchiczny edytor schematów ideowych Spis treści 1. Wprowadzenie Przeznaczenie Opis techniczny 2. Podstawowe polecenia Dostęp do poleceń Polecenia związane z myszą Podstawowe polecenia Operacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12 VII.PRZYGOTOWANIE APARATU...13

Instrukcja obsługi IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12 VII.PRZYGOTOWANIE APARATU...13 Instrukcja obsługi Spis treści I.UWAGI OGÓLNE...2 II.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...2 III.OPIS URZĄDZENIA...3 IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 V.OPIS PROGRAMU...6 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12

Bardziej szczegółowo