Instrukcja obsługi VPN w Szkole Gło wnej Handlowej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi VPN w Szkole Gło wnej Handlowej w Warszawie"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi VPN w Szkole Gło wnej Handlowej w Warszawie Dariusz Jaruga. ver. 1.1 ( )

2 Wprowadzenie VPN to skrót od nazwy Virtual Personal Network (Wirtualna Sieć Prywatna) umożliwiająca podłączenie komputera znajdującego się fizycznie poza kampusem SGH do sieci lokalnej SGH w sposób bezpieczny za pośrednictwem szyfrowanego kanału transmisji. Po podłączeniu komputera do usługi VPN następuje logiczne przeniesienie komputera do lokalnej sieci SGH, tak jakby komputer znajdował się fizycznie na terenie SGH. VPN zapewnia dostęp do wielu usług, z których dziś można korzystać tylko i wyłącznie na miejscu w SGH. VPN pozwala na zdalny dostęp do baz danych, których lista znajduje się na stronie Poza systemami wskazanymi przez Bibliotekę, VPN umożliwi pracę w systemie WorkFlowGen oraz pracę z innymi systemami w oparciu o zdalny pulpit lub terminal tekstowy, pod warunkiem, że pozwala na to licencja lub warunki umowy na korzystanie z danego oprogramowania/systemu. Zgodnie z zapewnieniem producenta z VPN można korzystać praktycznie z dowolnego systemu operacyjnego jak Windows, Mac, Linux, oraz różnych urządzeń mobilnych włączając w to iphone, Windows Mobile, Symbian i Android. Szczegółowe dane techniczne dotyczące wdrożonego urządzenia można znaleźć pod adresem: Strona 2 z 8

3 Informacje wstępne. Do skorzystania z usługi VPN niezbędny jest komputer osobisty z zainstalowanym systemem operacyjnym z rodziny Windows, Linux lub Mac OS, posiadający w zależności od systemu operacyjnego jedną z przeglądarek internetowych np. Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Safari, Chrome. Aby skorzystać z VPN komputer musi mieć połączenie z siecią Internet. Nie ma znaczenia, czy połączenie do sieci Internet jest realizowane poprzez usługę DSL, sieć komórkową, sieć TV kablowej, czy też w inny sposób. Nie ma również znaczenia, czy komputer jest bezpośrednio podłączony do sieci Internet, czy też za pośrednictwem routera (modemu TV kablowej, routera DSL itp). Na komputerze z którego łączymy się z usługą VPN musi być zainstalowane oprogramowanie antywirusowe z aktualną bazą. Tak samo system operacyjny, jak i pozostałe oprogramowanie musi być legalne. W przeciwnym razie narażamy się, że nasze dane dotyczące logowania do systemu VPN zostaną przechwycone przez osoby nieupoważnione. Przy korzystaniu z usługi VPN należy wystrzegać się korzystania z komputerów np. w kafejkach internetowych i miejscach publicznych, co do których można mieć wątpliwości, czy na w/w sprzęcie nie ma zainstalowanego oprogramowania, które przechwytuje sekwencje naciskanych klawiszy lub rejestruje wymianę danych pomiędzy komputerem a siecią. Zgodnie z przyjętymi zasadami nie wolno udostępniać danych do logowania, nazwy użytkownika i hasła innej osobie. Login i hasło są przeznaczone tylko i wyłącznie dla właściciela konta VPN i nikogo innego. Pierwsze logowanie Podczas pierwszego logowania do usługi VPN należy wykonać kilka prostych czynności konfiguracyjnych, które nie będą już konieczne przy kolejnych połączeniach. Czynności konfiguracyjne będą wymagały powtórzenia w przypadku re-instalacji systemu operacyjnego i/lub przeglądarki internetowej lub w przypadku połączenia z usługą VPN z innego komputera, z którego tego typu połączenia nie były wcześniej realizowane. Chcąc połączyć się z usługą VPN należy uruchomić przeglądarkę internetową, a następnie w okienku adresu wpisać: Jeśli połączenie z serwerem VPN zostanie zakończone powodzeniem w oknie przeglądarki pojawi się panel do logowania, analogiczny jak do przedstawionego rysunku (Rysunek 1 - Okno logowania). Następnie w polu "Login:" należy podać swoją nazwę użytkownika, identyczną jak używaną do logowania do domeny SGH_NET. W polu "Hasło" należy podać używane do Rysunek 1 - Okno logowania logowania do domeny hasło. Strona 3 z 8

4 Ostatnią czynnością do wykonania przed zalogowaniem się jest wybór działu, w którym dany użytkownik ma zdefiniowane uprawnienia. Wszyscy użytkownicy systemu VPN są domyślnie przypisani do działu o nazwie "domena Biblioteka". Rysunek 2 - Komunikat o konieczności zainstalowania dodatku Jeśli logowanie przebiegło prawidłowo w oknie przeglądarki na górze strony pojawi się komunikat o konieczności zainstalowania dodatku "JuniperSetupClient.cab" ( Rysunek 2 - Komunikat o konieczności zainstalowania dodatku). Chcąc w pełni korzystać z funkcjonalności systemu VPN dodatek należy zainstalować klikając w link "Kliknij tutaj, aby zainstalować". W niektórych przypadkach, w zależności od aktualnych ustawień przeglądarki może pojawić sie komunikat jak na rysunku (Rysunek 3 - Zgoda na instalację dodatku). Jeśli wystąpi należy potwierdzi zgodę na instalację dodatku. Rysunek 3 - Zgoda na instalację dodatku Po zainstalowaniu dodatku system jest gotowy do pracy. W oknie przeglądarki pojawi się widok analogiczny do przedstawionego na rysunku (Rysunek 4 - Panel po zalogowaniu). Od tej chwili jesteśmy zalogowani do usługi VPN i w pełni możliwe jest korzystanie z zasobów, których linki są dostępne w panelu "Home". System VPN zapewnia dostęp do wskazanych wewnętrznych stron internetowych, dostęp do zdalnego pulpitu komputera Rysunek 4 - Panel po zalogowaniu osobistego do pracy w środowisku graficznym, dostęp do sesji terminalowej umożliwiającej pracę zdalną w trybie tekstowym. Ponadto możliwy jest dostęp do wewnętrznych zasobów dyskowych wskazanych przez administratora. Strona 4 z 8

5 W przypadku gdy logowanie do systemu VPN zostało zakończone porażką na skutek błędnie podanego loginu lub hasła w ekranie przeglądarki pojawi się komunikat "Invalid username or password. Please re-enter your user information" (Rysunek 5 - komunikat o błędnym loginie lub haśle.). Oznacza to, że podczas wpisywania nastąpił błąd i należy jeszcze raz podać nazwę użytkownika i hasło. Podając powtórnie hasło należy upewnić się, że nie jest wciśnięty klawisz CAPS LOCK. Rysunek 5 - komunikat o błędnym loginie lub haśle. Innym, częstym komunikatem błędu, z którym użytkownik może się spotkać jest brak uprawnień do danego działu. Jeśli w panelu logowania poprawnie zostanie podana nazwa użytkownika i hasło, a błędnie wybrany dział w ekranie przeglądarki zostanie umieszony komunikat: "You are not allowed to sign in. Please contact your administrator" (Rysunek 6 - brak uprawnień do działu). W takim przypadku w panelu logowania należy powtórnie wpisać login i hasło, a następnie wybrać właściwy dział. Wszyscy użytkownicy systemu VPN są domyślnie przypisani do działu o nazwie: "domena Biblioteka". Rysunek 6 - brak uprawnień do działu Strona 5 z 8

6 Kolejne logowania. Wykonując kolejne logowanie do systemu VPN z tego samego komputera i tej samej przeglądarki w której został zainstalowany dodatek "JuniperSetupClient.cab" nie zachodzi konieczność powtórnego wykonywania instalacji w/w dodatku. Po podaniu loginu i hasła w oknie logowania i wybraniu właściwego działu w przeglądarce internetowej pojawi się panel z linkami do udostępnianych zasobów. Należy mieć jednak na względzie, że w przypadku opracowania przez producenta systemu VPN kolejnej nowszej wersji oprogramowania konieczność instalacji dodatku w nowej wersji pojawi się. W takim przypadku należy powtórzyć czynności jak dla pierwszego logowania. Zakończenie pracy z VPN. System VPN został skonfigurowany w ten sposób, że w przypadku braku aktywności ze strony użytkownika sam rozłącza sesję i zamyka połączenie. Jednakże obowiązkiem każdego użytkownika jest zamykanie połączenia VPN w chwili gdy kończy pracę. W panelu systemu VPN znajduje się specjalny do tego przycisk o nazwie "Sign Out" (Rysunek 7 - przyciski Rysunek 7 - przyciski nawigacyjne nawigacyjne). Po prawidłowym wylogowaniu się z systemu VPN w oknie przeglądarki pojawi się komunikat: "Your session has ended." (Rysunek 8 - zakończenie sesji). W dolnej części okna przeglądarki znajduje się link, który pozwala na ponowne zalgowanie się do systemu VPN. Rysunek 8 - zakończenie sesji Strona 6 z 8

7 Rysunek 9 - wygaśnięcie sesji W przypadku braku aktywności ze strony użytkownika po pewnym czasie system sam zamyka połączenie VPN. W takiej sytuacji w oknie przeglądarki pojawia się komunikat o treści: "Sorry, your session on this machine expired. To re-login, please enter your user information, otherwise for increased security please close your browser" (Rysunek 9 - wygaśnięcie sesji). Zgodnie z tym komunikatem, o ile nie zamierzamy dalej pracować z systemem VPN powinniśmy zamknąć okno przeglądarki lub jeszcze raz zalogować się jeśli zamierzamy pracę z VPN kontynuować. Strona 7 z 8

8 Główne okno aplikacji VPN. W głównym oknie systemu VPN zaraz po zalogowaniu się do dyspozycji użytkownika są cztery klawisze: "Home", "Preferences", "Help", "Sign Out" (Rysunek 10 - klawisze główne). W kolejności klawisz "Home" otwiera okno z udostępnionymi zasobami, jest to domyślny widok, jaki użytkownik ma w oknie przeglądarki zaraz po zalogowaniu się. Klawisz "Preferences" umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie wybranych elementów interface'u systemu VPN np. kolejności wyświetlania informacji na stronie "Home". Klawisz "Help" zawiera szczegółowy podręcznik użytkownika z zakresu obsługi systemu VPN. Ostatni klawisz "Sign Out" służy do zakończenia pracy z systemem VPN i powinien być obowiązkowo wybierany w chwili zakończenia pracy z systemem. Na stronie "Home" zaraz po zalogowaniu się, należy zwrócić uwagę na informację dotyczącą czasu i adresu IP ostatniego logowania (Rysunek 11 - informacja o ostatnim logowaniu). Jeśli podana tam informacja jest niezgodna z ostatnim logowaniem i jesteśmy pewni, że w danym czasie nie korzystaliśmy z połączeń VPN należy niezwłocznie zmienić hasło w udostępnionej pod adresem https://akson.sgh.waw.pl/passwd/ aplikacji i zgłosić ten fakt do Zespołu Pomocy Użytkownikom lub do administratora. Rysunek 11 - informacja o ostatnim logowaniu Rysunek 10 - klawisze główne Klikając na poszczególne linki w udostępnionych zasobach wyświetlana jest strona WWW lub uruchamiana odpowiednia aplikacja zapewniająca zdalny dostęp np. usługa zdalnego pulpitu. Osoby, które w swojej pracy z VPN będą korzystały z tekstowych połączeń terminalowych muszą na swoim komputerze zainstalować obsługę języka JAVA. Pakiet instalacyjny znajduje się do pobrania na stronie WWW pod adresem: Analogicznie w przypadku konieczności pracy ze zdalnym pulpitem w trybie graficznym zachodzi konieczność instalacji programu Juniper Terminal Services Client oraz odblokowanie dostępu do Internetu dla tej aplikacji w komputerze w aplikacji FireWall zainstalowanej na danej maszynie (Rysunek 12 - odblokowanie terminala VNC). W przypadku standardowego systemu FireWall wbudowanego w system Windows XP odblokowanie nastąpi po zatwierdzeniu wyjątku w okienku, które pojawi się na ekranie komputera podczas pierwszego uruchomienia. Rysunek 12 - odblokowanie terminala VNC Strona 8 z 8

Instrukcja obsługi VPN w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Instrukcja obsługi VPN w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Instrukcja obsługi VPN w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie autor: Dariusz Jaruga. ver. 1.2 (27-02-2013) Spis treści Wprowadzenie... 3 Informacje wstępne... 4 Pierwsze logowanie... 4 Kolejne logowania....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wersja 2.14 / 07-11-2013 / autor: Dariusz Jaruga Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Wersja 1.4 / 11-10-2012 / autor: Dariusz Jaruga Spis treści Spis treści Spis treści... 2 Dostęp do konta na serwerze pocztowym MS Exchange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe.

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja dotyczy rejestratorów z serii BCS LE LN LB GBE HBE. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CZĘŚĆ 2 WINDOWS 7 MacOS X Panther (10.3) URUCHAMIANIE POŁĄCZENIA KONFIGURACJA DOMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA BEZPŁATNE KONTO POCZTOWE/WWW LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH. Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257. Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256. Przewodnik po funkcjach sieciowych

PROJEKTOR DANYCH. Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257. Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256. Przewodnik po funkcjach sieciowych PROJEKTOR DANYCH PL Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257 Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256 Przewodnik po funkcjach sieciowych W poniższej instrukcji, Seria XJ-A oraz Seria XJ-M odnoszą się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256

PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 Pl Projektor danych Instrukcja obsługi sieci bezprzewodowej Należy zapoznać się ze środkami ostrożności z zamieszczonymi w Instrukcji konfiguracji dołączonej do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo