Dostęp do baz danych Biblioteki ALK z domu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostęp do baz danych Biblioteki ALK z domu"

Transkrypt

1 Dostęp do baz danych Biblioteki ALK z domu Wszyscy studenci i pracownicy Akademii Leona Koźmińskiego mogą korzystać ze specjalnych, wykupionych przez Bibliotekę ALK, baz danych zawierających wiele ciekawych zasobów (książek, aktów prawnych, czasopism) zarówno w języku polskim jak i innych językach. Materiały te dostępne są po kliknięciu na znajdujący się na stronie głównej uczelni (w lewym menu) link Biblioteka, a następnie wybraniu opcji Katalogi i zakładki Bazy danych. Można również wejść bezpośrednio pod link: Do tych cennych materiałów mogą się Państwo dostać zarówno z komputerów znajdujących się w domu jak i w szkole. Jednak, aby móc korzystać z nich w domu muszą Państwo na czas korzystania z zasobów odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę internetową. W niniejszej instrukcji znajdą Państwo opis tej procedury dla trzech przeglądarek: Firefox firmy Mozilla, Internet Explorer firmy Microsoft oraz Chrome firmy Google. 1. Podstawowe informacje Aby mogli Państwo dostać się z domu do baz danych muszą Państwo odpowiednio skonfigurować proxy w swojej przeglądarce. Proxy to serwer pośredniczący. W dużym skrócie - w tej sytuacji będzie on odpowiedzialny za to, by poinformować bazy danych o tym, że mają Państwo prawo do ich oglądania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część z Państwa korzysta z nietypowych przeglądarek. Nie jesteśmy w stanie przygotować instrukcji dla każdej z nich i dlatego skupiliśmy się na tych najbardziej znanych. Skonfigurowanie proxy jest jednak możliwe w niemal każdej przeglądarce, dlatego poniżej znajdą Państwo ogólne dane jakie należy ustawić, aby usługa działała. Dalej zaś znajdą Państwo szczegółowe instrukcje dla Firefoxa, Internet Explorera i Chrome a. KONFIGURACJA PROXY ALK: Adres serwera proxy: proxy.kozminski.edu.pl Port: 8080 Login: To co mają Państwo w akademickim adresie (zazwyczaj nr albumu) Hasło: Państwa hasło do sieci ALK (takie jak do WU, poczty etc.) UWAGA: W trakcie korzystania z Proxy ALK w danej przeglądarce nie będą mieli Państwo dostępu do Internetu, a jedynie do baz danych biblioteki i stron należących do Akademii Leona Koźmińskiego. Strona 1

2 2. Szczegółowa konfiguracja przeglądarki Firefox Przeglądarkę Firefox mogą Państwo skonfigurować na dwa sposoby. Konfiguracja według pierwszego z nich jest trudniejsza i opiera się na użyciu odpowiedniego dodatku do przeglądarki, ale za to potem korzystanie z usługi jest bardzo proste i intuicyjne. Druga metoda jest prostsza i nie wymaga pobierania dodatku, jednak w trakcie codziennego użytku jest ona mniej intuicyjna i wygodna od metody pierwszej. METODA PIERWSZA (WYKORZYSTUJĄCA DODATEK FoxyProxy DO FIREFOXA) Za dokładny opis i testy tego rozwiązania dziękujemy Panu Mikołajowi Rogińskiemu, który jest słuchaczem studiów doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego. Aby dostać się do baz danych z domu przy użyciu przeglądarki Firefox muszą Państwo pobrać dodatek FoxyProxy (wersja Standard). Dzięki niemu proxy będzie automatycznie włączane przy wchodzeniu do baz danych, bez wpływu na przeglądanie innych stron. Dodatek mogą Państwo pobrać stąd: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/2464 Po wejściu pod podany powyżej adres proszę kliknąć przycisk Dalej znajdujący się pod opisem dodatku, a następnie Zainstaluj. Gdy dodatek zostanie pobrany, w oknie, które się pojawi proszę kliknąć Zainstaluj. Po instalacji należy zamknąć przeglądarkę Firefox i uruchomić ją ponownie. Krótki opis konfiguracji dodatku do pracy z bazami ALK: 1. Po zainstalowaniu programu należy kliknąć na znajdujący się w górnym pasku przeglądarki przycisk Firefox, a następnie kliknąć Dodatki. W oknie, które się wyświetli należy wybrać opcję Rozszerzenia, a następnie przy dodatku FoxyProxy Standard należy kliknąć przycisk Opcje. 2. Na górze w polu Wybierz Tryb: należy wybrać opcję Proxy według wzorców i priorytetów. Następnie muszą Państwo kliknąć na znajdującym się po prawej stronie okna przycisku Dodaj nowe proxy. 3. Po kliknięciu na przycisku Dodaj nowe proxy na Państwa ekranach pojawi się okno konfiguracyjne programu. Składa się ono z trzech zakładek Ogólne, Szczegóły proxy oraz Adresy URL wzorców. 4. W zakładce Ogólne proszę sprawdzić czy zaznaczone jest pole Włączone. Jeśli nie, to proszę je zaznaczyć. Mogą Państwo nadać nazwę konfigurowanemu właśnie proxy w polu Nazwa proxy - np. Koźmiński bazy. Strona 2

3 5. W zakładce Szczegóły proxy powinna być zaznaczona opcja Ręczna konfiguracja serwerów proxy. Po zaznaczeniu tej opcji muszą Państwo wpisać w pole Serwer lub adres IP: dane proxy.kozminski.edu.pl, a w pole Port wpisać W zakładce Adresy URL wzorców należy dodać za pomocą opcji Dodaj nowy wzorzec następujące wartości (pierwszy wpis jest wymagany, pozostałe dotyczą konkretnych baz danych): (wpis dla bazy Legalis) Wzorzec dodają Państwo w następujący sposób. Po kliknięciu na Dodaj nowy wzorzec w pole Nazwa wzorca należy wpisać cokolwiek np. 1, 2, 3 etc., natomiast w pole Wzorzec URL przekopiować kolejno podane powyżej adresy. Kolejne wzorce zatwierdzają Państwo poprzez kliknięcie przycisku OK. Po dodaniu wszystkich wzorców proszę kliknąć OK w oknie konfiguracyjnym ustawienia proxy, a następnie zamknąć dodatek FoxyProxy Standard za pomocą przycisku Zamknij. Jeśli baza, z której chcą Państwo skorzystać nie została uwzględniona powyżej (nie będzie działać) proszę przygotować wzorzec jej adresu w analogiczny sposób, a więc wstawiając gwiazdkę przed i po adresie i dodać do FoxyProxy. Od tego momentu przy każdym połączeniu się z adresem baz bibliotecznych : (lub po dojściu do niego poprzez linki na stronie ALK) zostaną Państwo zapytani o login i hasło. Następnie po wybraniu konkretnej bazy będzie można już ściągać artykuły. Jeśli chcą Państwo całkowicie wyłączyć FoxyProxy należy ponownie wejść w menu Narzędzia, wybrać w nim FoxyProxy Standard i wybrać opcję Wyłącz FoxyProxy. Strona 3

4 METODA DRUGA (NIE WYKORZYSTUJĄCA DODATKU DO FIREFOXA) Aby dostać się do baz danych z domu przy użyciu przeglądarki Firefox muszą Państwo uruchomić przeglądarkę, a następnie kliknąć przycisk Firefox znajdujący się w lewym górnym rogu i kliknąć na napis Opcje. W oknie, które się wyświetli, należy przejść do zakładki Zaawansowane, a w niej do karty Sieć. Następnie zaś wybrać w części zatytułowanej Połączenie opcję Ustawienia Kliknięcie na przycisku Ustawienia spowoduje pojawienie się na ekranie menu Ustawienia Połączenia. Należy w nim wybrać opcję Ręczna konfiguracja serwerów proxy, a następnie wpisać w pole Serwer proxy HTTP: proxy.kozminski.edu.pl oraz w znajdujące się obok pole Port: wartość Na koniec należy zaznaczyć opcję Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów. Poprawnie skonfigurowane opcje powinny wyglądać w następujący sposób: Strona 4

5 Po skonfigurowaniu wszystkich opcji należy zamknąć Ustawienia Połączenia za pomocą znajdującego się na dole przycisku OK, a następnie zamknąć ekran Opcje również klikając znajdujący się na dole przycisk OK. Teraz należy dostać się do sieci szkoły. Aby to zrobić prosimy skopiować w pasek adresu umieszczony w punkcie pierwszym tej instrukcji bezpośredni adres bibliotecznych baz danych, czyli: Po wpisaniu w pasek adresu powyższego linku i kliknięciu Enter pojawi się okno logowania. Należy w nim wpisać w pole Użytkownik: to co mają państwo w adresie , natomiast w pole Hasło: swoje hasło do usług informatycznych w ALK. Po wpisaniu danych należy kliknąć na przycisku OK. Spowoduje to uruchomienie dostępu do Proxy ALK. Teraz mogą już Państwo korzystać z baz danych. Strona 5

6 UWAGA: W trakcie korzystania z Proxy ALK w danej przeglądarce nie będą mieli Państwo dostępu do Internetu, a jedynie do baz danych biblioteki i stron należących do Akademii Leona Koźmińskiego. Aby ponownie włączyć normalne przeglądanie Internetu należy powtórzyć powyższe kroki z tym, że w okienku Ustawienia Połączenia należy zaznaczyć opcję Bez serwera proxy, a następnie zamknąć okna konfiguracyjne poprzez klikanie na znajdujących się na dole okienek przyciskach OK. Teraz Państwa Internet znów funkcjonuje normalnie, natomiast nie mają już Państwo dostępu do bibliotecznych baz danych. Strona 6

7 3. Szczegółowa konfiguracja przeglądarki Internet Explorer Aby dostać się do baz danych z domu za pomocą przeglądarki Internet Explorer należy, po uruchomieniu programu, wybrać znajdującą się po prawej stronie (na jednej z górnych belek) opcję Narzędzia, a następnie kliknąć na Opcje internetowe. Spowoduje to pojawienie się okna Opcje internetowe. Należy przejść w nim do zakładki Połączenia, a następnie w zależności od tego w jaki sposób łączą się Państwo z Internetem wybrać odpowiednią opcje. Jeśli łączą się Państwo za pomocą tzw. stałego łącza, czyli szerokopasmowego Internetu dostarczanego przez zewnętrznego operatora, to muszą Państwo wybrać znajdującą się na dole opcję Ustawienia sieci LAN. Jeśli zaś korzystają Państwo z połączenia telefonicznego (np. klasyczne, wdzwaniane połączenie modemowe, bądź aplikacje typu Orange Free), to muszą Państwo zaznaczyć dane połączenie i wybrać znajdującą się na prawo od nazwy połączenia opcję Ustawienia. Fakt, że powinni Państwo wybrać opcję znajdującą się po prawej stronie można rozpoznać po tym, że w polu Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej znajdują się wpisy o nazwach podobnych do nazwy wykupionego przez Państwa pakietu internetowego. Jeśli nie ma tam żadnych wpisów to oczywiście należy wybrać opcję znajdująca się na dole, czyli Ustawienia sieci LAN. Strona 7

8 W zależności od wybranej opcji konfiguracja przebiega podobnie, są jednak pewne różnice. Jeśli konfigurują Państwo opcję Ustawienia sieci LAN, to po jej kliknięciu wyskoczy Państwo okno Ustawienia sieci lokalnej (LAN), w którym w polu oznaczonym jako Serwer proxy należy zaznaczyć polecenie Użyj serwera proxy dla sieci LAN, a następnie wpisać w pole Adres: proxy.kozminski.edu.pl oraz w pole Port: 8080 Po wpisaniu danych należy potwierdzić wybór za pomocą przycisku OK. Strona 8

9 Jeśli zaś będą konfigurowali Państwo znajdującę się na górze po prawej stronie menu Ustawienia, to w oknie które się pojawi muszą Państwo zaznaczyć w polu Serwer proxy opcję Użyj serwera proxy dla tego połączenia. Następnie należy wpisać w pole Adres: proxy.kozminski.edu.pl oraz w pole Port: 8080 Po wpisaniu danych należy potwierdzić wybór za pomocą przycisku OK. Strona 9

10 Teraz należy dostać się do sieci szkoły. Aby to zrobić prosimy skopiować w pasek adresu umieszczony w punkcie pierwszym tej instrukcji bezpośredni adres bibliotecznych baz danych, czyli: Po wpisaniu w pasek adresu powyższego linku i kliknięciu Enter pojawi się okno logowania. Należy w nim wpisać w pole Nazwa użytkownika: to co mają państwo w adresie , natomiast w pole Hasło: swoje hasło do usług informatycznych w ALK. Po wpisaniu danych należy kliknąć na przycisku OK. Spowoduje to uruchomienie dostępu do Proxy ALK. Teraz mogą już Państwo korzystać z baz danych. UWAGA: W trakcie korzystania z Proxy ALK w danej przeglądarce nie będą mieli Państwo dostępu do Internetu, a jedynie do baz danych biblioteki i stron należących do Akademii Leona Koźmińskiego. Aby ponownie włączyć normalne przeglądanie Internetu należy powtórzyć powyższe kroki z tym, że w okienku Ustawienia Sieci Lokalnej (LAN) lub okienku Ustawienia należy odznaczyć opcję Użyj serwera proxy, a następnie zamknąć okna konfiguracyjne poprzez klikanie na znajdujących się na dole okienek przyciskach OK. Teraz Państwa Internet znów funkcjonuje normalnie, natomiast nie mają już Państwo dostępu do bibliotecznych baz danych. Strona 10

11 4. Szczegółowa konfiguracja przeglądarki Chrome Aby dostać się do baz danych z domu przy użyciu przeglądarki Chrome muszą Państwo uruchomić przeglądarkę, a następnie kliknąć znajdującą się w prawym górnym rogu przeglądarki ikonę klucza. Spowoduje to wyjechanie menu, w którym należy kliknąć na Opcje. Po kliknięciu na Opcje pojawi się okno zatytułowane Google Chrome opcje. Należy w nim przejść do zakładki Dla zaawansowanych, a następnie kliknąć na przycisku Zmień ustawienia proxy. Kliknięcie na przycisku Zmień ustawienia proxy spowoduje pojawienie się dokładnie tego samego okna Opcje internetowe, co w przypadku przeglądarki Internet Explorer. Dalsza część konfiguracji proxy jest dokładnie taka sama jak w przypadku przeglądarki Internet Explorer (punkt 3 instrukcji). Strona 11

12 5. Kontakt z Działem IT ALK W przypadku problemów prosimy o dokładne sprawdzenie czy wykonali Państwo poprawnie wszystkie kroki opisane w instrukcji. Jeśli jednak pomimo poprawnego zrealizowania instrukcji mają Państwo problemy, to prosimy o kontakt. Podstawową formą kontaktu jest formularz, który znajdą Państwo na stronie Działu IT w zakładce Zgłoś problem/usterkę lub pod adresem: Uwaga: Informujemy, że telefonicznie będziemy kontaktować się z Państwem wyłącznie jeśli inne metody kontaktu okażą się nieskuteczne. Poza formularzem jest jeszcze kilka innych możliwości skontaktowania się z nami. Mogą Państwo zadzwonić do Działu IT ALK pod numer telefonu: (022) (odbieramy go w godzinach pracy, które znajdą Państwo poniżej) lub wysłać na adres: Jeśli nie będziemy Państwu w stanie pomóc zdalnie zawsze można skontaktować się z nami osobiście. Dział IT ALK w trakcie roku akademickiego pracuje przez 7 dni w tygodniu w dogodnych dla Państwa godzinach. Znajdujemy się w pokoju A-115. Oto dokładne godziny pracy Działu IT ALK w trakcie roku akademickiego: DZIEŃ GODZINY PONIEDZIAŁEK 8:00 19:00 WTOREK 8:00 19:00 ŚRODA 8:00 19:00 CZWARTEK 8:00 19:00 PIĄTEK 8:00 19:00 SOBOTA 8:00 16:00 NIEDZIELA 8:00 16:00 Strona 12

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile Niniejsza instrukcja została przygotowana na telefonie z systemem operacyjnym Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wersja 2.14 / 07-11-2013 / autor: Dariusz Jaruga Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada.

Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada. Konfiguracja rejestratora cyfrowego DVR do połączenia sieciowego przez Internet z użyciem łącza typu Neostrada. (aktualizacja: 12-03-2013) Zdecydowana większość współczesnych rejestratorów cyfrowych do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CZĘŚĆ 2 WINDOWS 7 MacOS X Panther (10.3) URUCHAMIANIE POŁĄCZENIA KONFIGURACJA DOMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA BEZPŁATNE KONTO POCZTOWE/WWW LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING. Wersja.4 Warszawa 04 Spis treści. Opis modułu.... 3. Jak uruchomić moduł UM?... 3 3. Korzystanie z usługi e-fax... 4 3.. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo