Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.)"

Transkrypt

1 Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w celu identyfikacji użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze Applying artificial intelligence algorithms in order to identify users basing on the keystroke rhythm dr inż. Agata Kołakowska Celem pracy jest stworzenie systemu umożliwiającego identyfikację użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze. W tym celu powinny zostać zaimplementowane wybrane algorytmy sztucznej inteligencji, np. sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, SVM i inne (można wykorzystać biblioteki oferujące implementacje niektórych z tych metod). Efektywność wybranych metod powinna zostać oceniona na podstawie eksperymentów przeprowadzonych na rzeczywistych danych. 1. Zapoznanie się z wybranymi metodami sztucznej inteligencji. 2. Zapoznanie się z problemem identyfikacji użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze. 3. Implementacja wybranych metod. 4. Testowanie systemu. 5. Przeprowadzenie eksperymentów na rzeczywistych danych. 1. Bergadano F., Gunetti G., Picardi C.: User Authentication through Keystroke Dynamics, ACM Trans. on Information and System Security, Vol. 5, No.4, November 2002, pp Gunetti G., Picardi C.: Keystroke Analysis of Free Text, ACM Trans. on Information and System Security, Vol. 8, No.3, August 2005, pp Curtin M., Tappert C., Villani M., Ngo G., Simone J., Fort H.S., Cha S.H.: Keystroke Biometric Recognition on Long-Text Input: A Feasibility Study, Proceedings of Student/Faculty Research Day, CSIS, Pace University, May Monrose F., Rubin A.: Authentication via keystroke dynamics, Proceedings of the 4 th ACM Conf. on Computer and Communication Security. ACM Press, New York, Clarke N.L., Furnell S.M.: Authenticating mobile phone users using keystroke analysis, Int. J. Inf. Security, Vol. 6, Mitchell T.: Machine learning, McGraw Hill,

2 Zastosowanie metod selekcji i ekstrakcji cech w zadaniu identyfikacji użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze Applying feature selection and extraction methods in the task of user identification based on the keystroke rhythm dr inż. Agata Kołakowska Celem pracy jest przegląd oraz implementacja wybranych metod selekcji i ekstrakcji cech a następnie zastosowanie ich w zadaniu identyfikacji użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze. Efektywność wybranych metod powinna zostać oceniona na podstawie eksperymentów przeprowadzonych na rzeczywistych danych. Głównym kryterium oceny będzie jakość klasyfikacji użytkowników opisanych za pomocą różnych zestawów cech. W tym celu można wykorzystać implementacje klasyfikatorów dostępne w darmowych bibliotekach. 1. Zapoznanie się z wybranymi metodami selekcji i ekstrakcji cech. 2. Zapoznanie się z problemem identyfikacji użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze. 3. Implementacja wybranych metod. 4. Testowanie systemu. 5. Przeprowadzenie eksperymentów na rzeczywistych danych. 1. P.A.Devijcer, J.Kittler: Pattern recognition: A Statistical Approach. Prentice Hall, Gunetti G., Picardi C.: Keystroke Analysis of Free Text, ACM Trans. on Information and System Security, Vol. 8, No.3, August 2005, pp Curtin M., Tappert C., Villani M., Ngo G., Simone J., Fort H.S., Cha S.H.: Keystroke Biometric Recognition on Long-Text Input: A Feasibility Study, Proceedings of Student/Faculty Research Day, CSIS, Pace University, May Monrose F., Rubin A.: Authentication via keystroke dynamics, Proceedings of the 4 th ACM Conf. on Computer and Communication Security. ACM Press, New York, Clarke N.L., Furnell S.M.: Authenticating mobile phone users using keystroke analysis, Int. J. Inf. Security, Vol. 6, Mitchell T.: Machine learning, McGraw Hill,

3 Sekwencyjny klasyfikator obrazów o rozkładach normalnych A sequential classifier of normally distributed patterns dr inż. Agata Kołakowska Celem pracy jest poznanie, implementacja i przetestowanie sekwencyjnego klasyfikatora wykorzystującego liniową analizę dyskryminacyjną. Powstały system powinien umożliwiać wczytanie danych uczących z pliku lub (w przypadku danych dwuwymiarowych) wprowadzenie ich w układzie współrzędnych przy pomocy myszy. Następnie powinien umożliwić wybór parametrów uczenia, przeprowadzić uczenie i przetestować nauczony klasyfikator na danych uczących lub odrębnym zbiorze danych. Ponadto, w przypadku danych dwuwymiarowych, program powinien po nauczeniu wyświetlać w układzie współrzędnych linie decyzyjne. 1. Zapoznanie się z metodami klasyfikacji obiektów wykorzystującymi liniową analizę dyskryminacyjną. 2. Implementacja i testowanie sekwencyjnego klasyfikatora obrazów o rozkładach normalnych. 3. Przeprowadzenie eksperymentów na sztucznych danych dwuwymiarowych. 4. Przeprowadzenie eksperymentów na rzeczywistych danych 1. P.A.Devijcer, J.Kittler: Pattern recognition: A Statistical Approach. Prentice Hall, Malina W: Podstawy automatycznej klasyfikacji obrazów. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Mitchell T.: Machine learning, McGraw Hill,

4 Lokalizacja cech twarzy przy użyciu wektorowych pól odległości Facial feature localization using distance vector fields dr inż. Maciej Smiatacz Celem pracy jest przygotowanie ulepszonego algorytmu lokalizującego na zdjęciach charakterystyczne elementy twarzy (takie jak oczy, kąciki ust) przy użyciu reprezentacji obrazu w postaci wektorowego pola odległości (DVF). Należy zaproponować metodę parametryzacji wzorców używanych do przeszukiwania obrazu oraz algorytmy ich dopasowywania wykorzystujące koncepcje z dziedziny sztucznej inteligencji. Przygotowane rozwiązania powinny zostać zaimplementowane w postaci aplikacji umożliwiającej ich przetestowanie oraz porównanie z referencyjnym algorytmem wykorzystującym podejście Ada Boost. 1. Przegląd współczesnych algorytmów lokalizacji twarzy i jej cech na obrazach. 2. Opracowanie dotyczące metody wykorzystującej wektorowe pole odległości (DVF). 3. Koncepcja parametryzacji wzorców DVF. 4. Algorytmy dopasowywania wzorców DVF do obrazów. 5. Projekt i implementacja systemu. 6. Przygotowanie danych i przeprowadzenie eksperymentów. 1. Asteriadis, S., Nikolaidis, N., Pitas, I.: Facial Feature Detection Using Distance Vector Fields. Patt. Rec. 42, (2009) 2. Viola, P., Jones, M.J.: Robust Real-Time Face Detection. Int. J. Comp. Vision 57(2), (2004) 3. T.F. Cootes, G.J. Edwards, C.J. Taylor, Active Appearance Models. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 23(6), Wymagane jest zastosowanie języka C++ lub C# i środowiska Visual Studio

5 Rozpoznawanie twarzy przy użyciu niejawnych modeli Markowa Face recognition using Hidden Markov Models dr inż. Maciej Smiatacz Celem pracy jest stworzenie opracowania dotyczącego niejawnych modeli Markowa (HMM) w rozpoznawaniu obrazów, a także przygotowanie aplikacji umożliwiającej zastosowanie tego algorytmu do automatycznego weryfikowania tożsamości na podstawie obrazów twarzy. Program powinien wykorzystywać różne typy cech oraz zapewniać pełną parametryzację kolejnych etapów działania metody. 1. Przegląd rodzajów cech wykorzystywanych w rozpoznawaniu twarzy. 2. Niejawne modele Markowa (HMM) w rozpoznawaniu obrazów. 3. Zastosowanie podejścia HMM do identyfikacji twarzy. 4. Projekt i implementacja systemu. 5. Przygotowanie danych i przeprowadzenie eksperymentów. 1. H. Othman and T. Aboulnasr, A Separable Low Complexity 2D HMM with Application to Face Recognition, IEEE Transactions On Pattern Analysis And Machine Intelligence, Vol. 25, No. 10, October M. Bicego, U. Castellani, V. Murino, Using Hidden Markov Models and Wavelets for Face Recognition, ICIAP, pp.52, 12th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP'03), A.V. Nefian, M.H. Hayes III, Hidden Markov Models for Face Recognition, Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP'98, Vol. 5, May 1998, Seattle, Washington, USA, pp Nankaku, Y. Tokuda, K., Face Recognition using Hidden Markov Eigenface Models, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP Wymagane jest zastosowanie języka C++ lub C# i środowiska Visual Studio

6 Zastosowanie uogólnionej analizy dyskryminacyjnej do automatycznego rozpoznawania twarzy Generalized Discriminant Analysis for Face Recognition dr inż. Maciej Smiatacz Celem pracy jest stworzenie opracowania dotyczącego uogólnionej analizy dyskryminacyjnej (GDA), a także przygotowanie aplikacji umożliwiającej zastosowanie tego algorytmu do automatycznego rozpoznawania obrazów twarzy. Program powinien zapewniać pełną parametryzację kolejnych etapów działania metody oraz porównanie jej wyników z co najmniej jednym rozwiązaniem referencyjnym. 1. Przegląd metod analizy dyskryminacyjnej. 2. Wybrane metody ekstrakcji cech w rozpoznawaniu twarzy. 3. Zastosowanie GDA do rozpoznawania twarzy. 4. Projekt i implementacja systemu. 5. Przygotowanie danych i przeprowadzenie eksperymentów. 1. G. Baudat, F. Anouar, Generalized Discriminant Analysis Using a Kernel Approach, Neural Computation, October 2000, Vol. 12, No. 10, pp P.N. Belhumeur, J.P. Hespanha, and D.J. Kriegman, Eigenfaces vs. Fisherfaces: Recognition Using Class Specific Linear Projection. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 19(7), M. Turk and A. Pentland, Eigenfaces for Recognition. J. Cognitive Neuroscience, vol. 3, no. 1, pp , Wymagane jest zastosowanie języka C++ lub C# i środowiska Visual Studio

7 Zadania do opracowania Badanie jakości Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej Quality Evaluation of the Pomerania Digital Library Dr inż. Mariusz Szwoch Anna Domagalska Celem pracy jest badanie jakości Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (PBC) tworzonej obecnie w oparciu o najpopularniejszy w Polsce silnik bibliotek cyfrowych dlibra [2]. Zakres badań powinien obejmować jakość umieszczanych w bibliotece cyfrowej zasobów oraz oferowanych przez nią usług (funkcji). Badanie jakości biblioteki cyfrowej przeprowadzone zostanie w oparciu o wbudowane mechanizmy zbierania statystyk [5] oraz o skonstruowaną ankietę multimedialną. 1. Zapoznanie się z literaturą dotyczącą metod oceny jakości bibliotek cyfrowych oraz danych multimedialnych (w szczególności obrazów). 2. Sformułowanie kryteriów oceny jakości danych multimedialnych i ocena jakości danych udostępnianych w ramach PBC. 3. Sformułowanie kryteriów oceny jakości funkcjonalności biblioteki cyfrowej i ocena funkcjonalności oferowanej przez PBC. 4. Projekt oraz implementacja multimedialnej ankiety internetowej. 5. Analiza uzyskanych wyników badań (w tym ankiet) i sformułowanie wniosków. 1. Szwoch M. et al : Pomorska Biblioteka Cyfrowa - studium wykonalności, Gdańsk dlibra - strona internetowa projektu: Szwoch M., Michalska A.: Moniuszko - Interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych, Materiały konferencyjne Infobazy Systemy, aplikacje, usługi. Red. A. Nowakowski., CI TASK Gdańsk 2008, str Domagalska A.: Problemy jakości metaopisów w bibliotekach cyfrowych, Mat. II kraj. Konferencji Naukowej Technologie Przetwarzania Danych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s , ISBN Domagalska A.: Model jakości bibliotek cyfrowych, Zesz. Naukowe WETI PG T. 11 (Mat. III Konf. Technologie Informacyjne 2006), s , Gdańsk

8 Wieloplatformowy dydaktyczny silnik gier w oparciu o bibliotekę Qt Multiplatform Game Engine Based on Qt Library Dr inż. Mariusz Szwoch Celem pracy jest stworzenie wieloplatformowego silnika gier komputerowych w oparciu o bibliotekę Qt i inne. Rozszerzenie Qt o dodatkowe klasy komponentów silników gier stworzy środowisko pozwalające na efektywne tworzenie szerokiego spektrum gier wideo z możliwością ich kompilacji dla różnych platform docelowych. Opracowane środowisko silnika gier będzie stanowiło podstawę do stworzenia przykładowej gry wideo oraz ćwiczenia laboratoryjnego. Stworzona gra pozwoli na weryfikację założenia o przenośności tworzonych aplikacji oraz na oszacowanie osiąganego zysku czasowego. Zadania do opracowania 1. Przegląd istniejących silników gier wideo oraz ich komponentów. 2. Projekt silnika gier w oparciu o Qt. 3. Implementacja silnika gier. 4. Testowanie, walidacja i weryfikacja silnika gier. 5. Implementacja przykładowej gry z wykorzystaniem stworzonego silnika. 6. Opracowanie zadania laboratoryjnego w oparciu o stworzony silnik. 1. M. McCuskey: Programowanie gier w DirectX, MIKOM, Warszawa K. Dempski: DirectX. Rendering w czasie rzeczywistym, Helion, Gliwice B. Miguel, T. de Sousa: Programowanie gier. Kompendium, Helion, Gliwice C.Granberg: Programming an RTS Game with Direct3D, Charles River Media, P. Walsh: Advanced 3D Game Programming with DirectX 9.0, Wordware Publishing Inc, A. Sherrod: Ultimate Game Programming with DirectX, Charles River Media, Strona projektu Qt, Internet:

9 Zadania do opracowania Gra trójwymiarowa w oparciu o silnik Cry Engine 3 3D Game Based on CryEngine 3 Engine Dr inż. Mariusz Szwoch Celem pracy jest stworzenie podstawowej wersji trójwymiarowej gry z możliwością jej dalszej rozbudowy. Gra powinna być tworzona w oparciu o nowoczesny silnik CryEngine 3. Możliwa tematyka gry obejmuje m.in.: grę RPG, FPS, przygodową z elementami logicznymi i inne. Na podstawie gry przygotowane zostanie ćwiczenie laboratoryjne. 1. Przegląd istniejących silników gier ze szczególnym uwzględnieniem CryEngine Opracowanie koncepcji i projekt gry. 3. Implementacja szkieletu gry i jej najważniejszych elementów. 4. Projekt oraz implementacja rozdziału scenariusza gry. 5. Testowanie, weryfikacja założeń i walidacja. 6. Opracowanie dokumentacji przeprowadzonych prac. 1. M. McCuskey: Programowanie gier w DirectX, MIKOM, Warszawa B. Miguel, T. de Sousa: Programowanie gier. Kompendium, Helion, Gliwice C.Granberg: Programming an RTS Game with Direct3D, Charles River Media, A. Sherrod: Ultimate Game Programming with DirectX, Charles River Media, Strona CryTek, Internet: L.Powers, M.Snell: Microsoft Visual Studio Księga Experta, Helion Istnieje możliwość realizacji tematu w oparciu o inny silnik gier (w szczególności Unreal Engine 3) 10

10 Zadania do opracowania Wzbogacenie interfejsu użytkownika w oparciu o kamerę wideo i akcelerometr User Interface Enhancement with a Video Camera and Accelerometer. dr inż. Mariusz Szwoch Celem pracy jest projekt i realizacja biblioteki umożliwiającej interaktywnym aplikacjom multimedialnym na realizację interfejsu użytkownika w oparciu o kamerę wideo lub akcelerometr. Zrealizowana biblioteka będzie stanowiło podstawę do stworzenia przykładowej gry wideo oraz ćwiczenia laboratoryjnego. Stworzona gra pozwoli na ocenę ergonomii obsługiwanych interfejsu i wskazanie klasy zastosowań. 1. Przegląd i ocena metod przetwarzania i analizy obrazów z kamery w czasie rzeczywistym. 2. Przegląd powszechnie stosowanych i nowoczesnych interfejsów użytkownika. 3. Projekt oraz implementacja biblioteki obsługującej interfejs wideo w oparciu o detekcję ruchu oraz odejmowanie tła. 4. Wzbogacenie biblioteki o obsługę urządzeń z akcelerometrem komunikujących się poprzez Bluetooth 5. Stworzeni prototypowej gry demonstracyjnej, wykorzystującej bibliotekę. 6. Testowanie, weryfikacja i walidacja opracowanych algorytmów 7. Ocena działania aplikacji pod względem ergonomii oraz jakości i szybkości działania. 1. R. Tadeusiewicz, P.Korohoda: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, WFPT, Kraków, M. Kurzyński: Rozpoznawanie obiektów, metody staty-styczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, W.Malina, M.Smiatacz: Metody cyfrowego przetwarzania obrazów, AOW Exit, Warszawa M. Kosiedowski: Interaktywny system multimedialny sterowany głosem i ruchem, praca dyplomowa PG,

11 Dydaktyczne środowisko tworzenia gier komputerowych 3D Didactic Environment for 3D Games Creation dr inż. Mariusz Szwoch Celem pracy jest stworzenie środowiska tworzenia gier komputerowych w oparciu bibliotekę DirectX 9+ i kompatybilne z nią silniki gier lub ich komponenty. Modułowa budowa środowiska powinna pozwalać na samodzielną realizację jego wybranych komponentów w trakcie zajęć laboratoryjnych, dostarczając przy tym programistom pozostałą funkcjonalność niezbędną do uruchomienia gry. Zadania do opracowania 1. Przegląd istniejących silników gier komputerowych oraz ich komponentów. 2. Określenie niezbędnej funkcjonalności tworzonego środowiska. 3. Implementacja środowiska tworzenia gier 3D. 4. Testowanie, walidacja i weryfikacja systemu. 5. Opracowanie przykładowych zadań laboratoryjnych w oparciu o stworzone środowisko. 1. M. McCuskey: Programowanie gier w DirectX, MIKOM, Warszawa K. Dempski: DirectX. Rendering w czasie rzeczywistym, Helion, Gliwice B. Miguel, T. de Sousa: Programowanie gier. Kompendium, Helion, Gliwice C.Granberg: Programming an RTS Game with Direct3D, Charles River Media, P. Walsh: Advanced 3D Game Programming with DirectX 9.0, Wordware Publishing Inc, A. Sherrod: Ultimate Game Programming with DirectX, Charles River Media, Strona projektu OGRE, Internet:

12 Zadania do opracowania Internetowy system zarządzania harmonogramem zadań Internet System for Management of Tasks Schedule Dr inż. Mariusz Szwoch Celem pracy jest projekt, wykonanie i wdrożenie internetowego systemu zarządzania harmonogramem zadań. System powinien umożliwiać kierownikom projektów formułowanie zadań dla poszczególnych wykonawców i pracowników, prezentować w czytelnej formie aktualny stan zaawansowania zadań oraz powiadamiać o zdefiniowanych wydarzeniach i stanach alarmowych. Wykonawcy i pracownicy powinni być informowani o każdorazowej zmianie przydzielonych im zadań; powinni mieć też możliwość zmiany statusu tych zadań. System powinien być zrealizowany w technologii klientserwer, oferując obsługę istniejących standardów i formatów danych, a także stosowne wydruki i raporty. 1. Przegląd istniejących rozwiązań systemów zarządzania harmonogramem zadań oraz standardów i technologii tworzenia aplikacji internetowych. 2. Określenie funkcjonalności systemu i jego zaprojektowanie. 3. Implementacja systemu zarządzania harmonogramem zadań. 4. Testowanie, walidacja i weryfikacja systemu. 5. Opracowanie dokumentacji przeprowadzonych prac i wniosków. 1. Kazienko P.,: Gwiazda K.: XML na poważnie, Helion, L. Welling, L.Thomson: PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty, Helion, Gliwice D.Goodman: JavaSript. Biblia, Helion, Gliwice Rizzo Thomas, Machanic Adam, Dewson Robin, Walters Rob, Sack Joseph, Skin Julian, SQL Server 2005, Gliwice, Stephen C. Perry, C# I.NET, Gliwice, Michael Mahemoff, Ajax. Wzorce projektowe, Gliwice, R.Lerdorf, K.Tatroe, P.MacIntyre, PHP5. Programowanie, Gliwice, L. Barney, M. McLaughlin, Oracle Database. Tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP, Gliwice,

13 Zadania do opracowania Zintegrowany system informacyjny dla kadry zarządzającej Integrated information system for managers Dr inż. Mariusz Szwoch Celem pracy jest projekt, wykonanie i wdrożenie internetowego systemu informacyjnego dla kadry zarządzającej. System powinien integrować w jednym serwisie internetowym dane pochodzące z wielu korporacyjnych źródeł.. Dane pobierane będą za pomocą web service, niezależnych interfejsów, bądź też za pomocą mechanizmów udostępnianych przez system do zarządzania bazą danych. System powinien ponadto pozwalać na definiowanie kategorii zdarzeń, o których wystąpieniu zostanie poinformowana SMS-em lub em odpowiednia grupa odbiorców. 1. Przegląd istniejących rozwiązań systemów informacyjnych w korporacjach oraz standardów i technologii tworzenia aplikacji internetowych. 2. Określenie funkcjonalności systemu i jego zaprojektowanie. 3. Implementacja systemu informacyjnego. 4. Testowanie, walidacja i weryfikacja systemu. 5. Opracowanie dokumentacji przeprowadzonych prac i wniosków. 1. Kazienko P.,: Gwiazda K.: XML na poważnie, Helion, L. Welling, L.Thomson: PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty, Helion, Gliwice D.Goodman: JavaSript. Biblia, Helion, Gliwice Rizzo Thomas, Machanic Adam, Dewson Robin, Walters Rob, Sack Joseph, Skin Julian, SQL Server 2005, Gliwice, Stephen C. Perry, C# I.NET, Gliwice, Michael Mahemoff, Ajax. Wzorce projektowe, Gliwice, R.Lerdorf, K.Tatroe, P.MacIntyre, PHP5. Programowanie, Gliwice, L. Barney, M. McLaughlin, Oracle Database. Tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP, Gliwice,

14 magisterskiej Tytuł w j. angielskim Literatura Rozpoznawanie ręcznie rysowanych schematów blokowych Recognition of freehand drawn flowcharts dr inż. Wioleta Szwoch Sposób wprowadzania informacji do systemu ma istotne znaczenie z punktu widzenia użytkownika. Celem pracy jest stworzenie systemu, który będzie rozpoznawał ręcznie rysowane schematy blokowe oraz przekształcał je do formatu akceptowanego przez inne aplikacje. 1. Zapoznanie z literaturą dotyczącą rozpoznawania obrazów 2. Wybór i implementacja algorytmów analizy obrazu 3. Testowanie, weryfikacja i walidacja systemu 4. Przeprowadzenie eksperymentów i omówienie otrzymanych rezultatów. 1. Szwoch W., Recognition, understanding and aestheticization of freehand drawing flowcharts, ICDAR 2007, CPS IEEE Computer Society, s , Butler G., Grogono P., Shinghal R., Tjandra I., Retrieving Information from Data Flow Diagrams, Proc. of 2nd Working Conference on Reverse Engineering, s , IEEE CS, Ding Ch., Mateti P., A Framework for the Automated Drawing of Data Structure Diagrams, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 16, No 5, pages ,

15 magisterskiej Tytuł w j. angielskim Literatura Testy żywotności w rozpoznawania twarzy Liveness detection for face recognition dr inż. Wioleta Szwoch Testy żywotności mają istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa w systemach biometrycznych. Celem pracy jest stworzenie systemu, który pozwoli na zbadanie różnych algorytmów umożliwiających wykrycie prób oszukiwania zabezpieczeń biometrycznych opartych o rozpoznawanie twarzy. System ma działać w oparciu o kamerkę internetową 1. Zapoznanie z literaturą dotyczącą testów żywotności w biometrii 2. Wybór i implementacja algorytmów 3. Testowanie, weryfikacja i walidacja systemu 4. Przeprowadzenie eksperymentów i omówienie otrzymanych rezultatów. 1. Bori Toth, Biometric Liveness Detection, Information Security Biulletin, vol 10, Gang Pan, at all, Eyeblink-based Anti-Spoofing in Face Recognition from a Generic Webcamera, IEEE,

16 magisterskiej Tytuł w j. angielskim Literatura Detekcja obiektów ruchomych z wykorzystaniem algorytmu AdaBoost Moving object detection using AdaBoost algorithm dr inż. Jerzy Dembski dr inż. Maciej Smiatacz Celem pracy jest zbadanie możliwości wykrywania (detekcji) określonych obiektów np. twarzy na obrazach wideo wraz z określeniem parametrów ich ruchu, a następnie śledzenia ich na podstawie parametrów ruchu oraz bieżących wyników detekcji prowadzonej w czasie rzeczywistym. Zakłada się, że detektor jest budowany (uczony) za pomocą algorytmu AdaBoost, a wynikiem detekcji jest prawdopodobieństwo, że na fragmencie obrazu o określonej lokalizacji, skali oraz orientacji przedstawiony jest szukany obiekt. 1. Zapoznanie się z literaturą dotyczącą detekcji obiektów, analizy tekstów, a także systemów uczących się, wykorzystanych w problemie uczenia klasyfikatora. 2. Opracowanie metod określania parametrów ruchu obiektu. 3. Modyfikacja algorytmu AdaBoost do detekcji obiektów przysłoniętych lub obróconych z wykorzystaniem biblioteki MVAPICH i kompilatora Intel C++ pozwalających na zrównoleglenie obliczeń. 4. Opracowanie detektora obiektów ruchomych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV. 5. Wykonanie eksperymentów oraz podsumowanie otrzymanych rezultatów. 1. Bishop C.M.: Neural Networks for Pattern Recognition, Clarendon Press, Oxford, Cichosz P.: Systemy uczące się, WNT, Warszawa Mitchell T. M.: Machine Learning, McGraw-Hill, Schalkof R.J.: Pattern Recognition: statistical, structural and neural approaches, R.R. Donnelley & Sons, Schapire R. E., Freund Y., Boosting the Margin: A New Explanation for the Effectiveness of Voting Methods, The Annals of Statistics, v. 26(5), 1998, pp Viola P., Jones M.: Robust Real-Time Face Detection, International Journal of Computer Vision 57(2), pp ,

17 magisterskiej Tytuł w j. angielskim Literatura Uczenie wieloagentowe w systemach wirtualnej rzeczywistości Multiagent learning in virtual reality systems dr inż. Jerzy Dembski Celem pracy jest zbadanie możliwości wykształcenia się mechanizmów współpracy agentów drogą uczenia w wybranych środowiskach wirtualnej rzeczywistości (zasadach gry) i zastosowaniem wybranych algorytmów uczenia takich jak algorytmy genetyczne, drzewa decyzyjne czy uczenie ze wzmocnieniem (Reinforcement Learning). Istotne jest też zbadanie możliwości wykorzystanie wiedzy heurystycznej i ewentualną jej integrację z algorytmami uczenia autonomicznych agentów. 1. Zapoznanie się z literaturą dotyczącą algorytmów uczenia w systemach wieloagentowych, teorii gier oraz systemów wirtualnej rzeczywistości. 2. Implementacja algorytmów uczenia się w trybie wsadowym (offline) oraz w interakcji z innymi uczestnikami (agentami) systemów wirtualnej rzeczywistości (on-line). 3. Opracowanie interfejsu pozwalającego na łatwe osadzenie algorytmów uczenia w środowisku wirtualnej rzeczywistości (dostarczonym przez opiekuna pracy lub własnym) wraz z możliwością łatwego wykorzystania wiedzy heurystycznej. 4. Zaproponowanie kryteriów oceny systemów uczących się w stosunku do algorytmów heurystycznych (intuicyjnych). 5. Przeanalizowanie możliwości implementacji algorytmów w środowisku JADE. 6. Wykonanie eksperymentów. 7. Podsumowanie otrzymanych rezultatów. 1. Arabas J.: Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, Warszawa Cichosz P.: Systemy uczące się, WNT, Warszawa Goldberg D.E.: Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Addison-Wesley Inc., Mitchell T. M.: Machine Learning, McGraw-Hill, Stone P., Veloso M.: Multiagent Systems: A Survey from a Machine Learning Perspective, Autonomous Robotics, v. 8, no. 3, Panait L., Luke S.: Cooperative Multi-Agent Learning: The State of the Art 7. Yang E., Gu D.: Multiagent Reinforcement Learning for Multi- Robot Systems: A Survey 18

18 magisterskiej Tytuł w j. angielskim Literatura Rozpoznawanie komend głosowych z wykorzystaniem wybranych algorytmów klasyfikacji Voice commands recognition using chosen classifiers dr inż. Jerzy Dembski Zbadanie przydatności algorytmów ekstrakcji cech ze szczególnym uwzględnieniem analizy falkowej oraz algorytmów klasyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem metody AdaBoost oraz SVM (Support Vector Machines) w rozpoznawaniu (klasyfikacji) komend głosowych. 1. Opracowanie metod ekstrakcji cech (funkcji jądra SVM) w zadaniu rozpoznawania prostych komend głosowych. 2. Implementacja wybranych metod ekstrakcji cech. 3. Implementacja wybranych metod klasyfikacji (w tym adaptacja algorytmu AdaBoost do problemu rozpoznawania dźwięków) 4. Wykonanie eksperymentów oraz podsumowanie otrzymanych rezultatów. 1. Białasiewicz J. T.: Falki i aproksymacje, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa Cichosz P.: Systemy uczące się, WNT, Warszawa Mitchell T. M.: Machine Learning, McGraw-Hill, Schalkof R.J.: Pattern Recognition: statistical, structural and neural approaches, R.R. Donnelley & Sons, Schapire R. E., Freund Y., Boosting the Margin: A New Explanation for the Effectiveness of Voting Methods, The Annals of Statistics, v. 26(5), 1998, pp Smola A., Bartlett P., Scholkopf B., Schuurmans D.: Advances in Large Margin Classifiers, MIT Press,

19 -- System wykrywania sprzeczności w danych zapisanych w postaci ontologii opisanej językiem OWL System for finding contradictions in data expressed in the form of ontology described with the OWL language prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski mgr inż. Adam Kaczmarek Badanie możliwości weryfikacji danych zawartych w formie ontologii 1. Uruchomienie crawlera wyszukującego dostępnie w sieci Internet ontologie zawierające określonego rodzaju dane 2. Uruchomienie bazy danych przechowującej dane ontologiczne Uruchomienie modułu weryfikacji spójności danych ontologicznych 1. Adam Ł. Kaczmarek, Automatic Evaluation of Information Credibility in Semantic Web and Knowledge Grid, Proceesings of 4th International Conference on Web Information Systems and Technologies, Vol. 2, 4-7 May 2008, INSTICC, Funchal, Madeira Portugal, 2008, s Nigel Shadbolt, Tim Berners-Lee, Wendy Hall, "The Semantic Web Revisited," IEEE Intelligent Systems, vol. 21, no. 3, IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, May/June 2006, pp W3C OWL Working Group, OWL 2 Web Ontology Language Document Overview, W3C Recommendation 27 October 2009, W3C,

20 Agentowy system zarządzania migracją komponentów rozproszonego dokumentu elektronicznego w systemie urządzeń mobilnych Agent based management system for electronic document migration in a system of mobile devices prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski Realizacja systemu umożliwiającego samodzielne przemieszczanie się komponentów interaktywnych dokumentów elektronicznych w sieci złożonej z urządzeń mobilnych 1. Analiza funkcjonalności platformy agentowej Jade Leap dla urządzeń mobilnych 2. Opracowanie protokołów współpracy komponentu dokumentu z lokalnym środowiskiem urządzenia mobilnego 3. Projekt i implementacja mechanizmu wspierającego opracowane protokoły 4. Testowanie i ocena interoperacyjności opracowanych mechanizmów. 1. Moreno, A., Valls, A., Viejo, A.: Using JADE-LEAP to implement agents in mobile devices, 2. JADE-LEAP: 3. Godlewska, M., Wiszniewski, B.: Architektura MIND mobilnych interaktywnych dokumentów rozproszonych, Raport Techniczny WETI, 18/2009 Dobra znajomość środowiska JADE 4.0 i biegłość programowania w języku Java 21

Projektowanie gier komputerowych. dr inż. Mariusz Szwoch

Projektowanie gier komputerowych. dr inż. Mariusz Szwoch Projektowanie gier komputerowych dr inż. Mariusz Szwoch Projektowanie gier komputerowych Sem. 7 studiów dziennych Profil dyplomowania: Inteligentne systemy interaktywne Wymiar: wykład 15 h (7 2h+1h) laboratorium

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Problemy i Zastosowania Informatyki

Problemy i Zastosowania Informatyki Problemy i Zastosowania Informatyki Sem. 2 Magisterskich Studiów Uzupełniających Wymiar wykład 18 h laboratorium 12 h (4 3h) Prowadzący wykład i laboratorium dr inż. Mariusz Szwoch szwoch@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE ROZPROSZONE I RÓWNOLEGŁE Distributed and parallel programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka 1 2/4/2013 Agenda Sylwetka absolwenta Siatka zajęć Wykorzystanie grafiki komputerowej Znaczenie gospodarcze

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy HMI. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA Kierunek stopień Tryb język status

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie oceny algorytmów w praktycznym wykorzystaniu przez kilku niezależnych użytkowników ukończonej aplikacji.

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie oceny algorytmów w praktycznym wykorzystaniu przez kilku niezależnych użytkowników ukończonej aplikacji. Spis Treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Cel pracy... 2 1.3 Zakres pracy... 2 1.4 Użyte technologie... 2 1.4.1 Unity 3D... 3 2. Sztuczna inteligencja w grach komputerowych... 4 2.1 Zadanie sztucznej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Robotów Mobilnych

Zastosowania Robotów Mobilnych Zastosowania Robotów Mobilnych Temat: Zapoznanie ze środowiskiem Microsoft Robotics Developer Studio na przykładzie prostych problemów nawigacji. 1) Wstęp: Microsoft Robotics Developer Studio jest popularnym

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych

Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych AUTOMATYKA INFORMATYKA Technologie Informacyjne Sieć Semantyczna Przetwarzanie Języka Naturalnego Internet Edytor Serii: Zdzisław

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 1/1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH Kierunek: Specjalność: Tryb studiów: INFORMATYKA Kod/nr INTERAKTYWNA GRAFIKA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa i wizualizacja

Grafika komputerowa i wizualizacja Grafika komputerowa i wizualizacja Radosław Mantiuk ( rmantiuk@wi.zut.edu.pl, p. 315 WI2) http://rmantiuk.zut.edu.pl Katedra Systemów Multimedialnych Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Internetowe Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki roman.ptak@pwr.edu.pl

Internetowe Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki roman.ptak@pwr.edu.pl Internetowe Bazy Danych dr inż. Roman Ptak Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki roman.ptak@pwr.edu.pl Sprawy organizacyjne Forma zajęć: wykład (15 h) laboratorium (15 h) Wykłady: środy (N) 11:15-13:45

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr /3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt tel. (+48 8) 538 47 tel. (+48 8) 538 4 9 ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) 538 4580 Przedmiot: Rok: 3 INF I st. Projektowanie interfejsu i ergonomia systemów Semestr: VII Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej.

Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej. Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej. Opiekun pracy: Konsultant pracy: prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski dr inż. Jacek Rumiński Cel: Opracowanie sytemu umożliwiającego zdalną komunikację

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Techniki uczenia maszynowego nazwa przedmiotu SYLABUS

Techniki uczenia maszynowego nazwa przedmiotu SYLABUS Techniki uczenia maszynowego nazwa SYLABUS Obowiązuje od cyklu kształcenia: 2014/20 Część A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej studiów Poziom kształcenia Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich 2016 kierunek Informatyka. Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich 2016 kierunek Informatyka. Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich 2016 kierunek Informatyka Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych 1. Morfologia na podstawie słownika 2. Program do ściągania i odtwarzania podcastów

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy Rozpoznawanie mimiki twarzy i emocji człowieka w oparciu o Microsoft Kinect Recognition of Face Expressions and Human Emotions Using Microsoft Kinect dr inż. Mariusz Szwoch Celem pracy jest projekt i realizacja

Bardziej szczegółowo

Dwufazowy system monitorowania obiektów. Karina Murawko, Michał Wiśniewski

Dwufazowy system monitorowania obiektów. Karina Murawko, Michał Wiśniewski Dwufazowy system monitorowania obiektów Karina Murawko, Michał Wiśniewski Instytut Grafiki Komputerowej i Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 3/1.2/2016/POIR PROGRAMU SEKTOROWEGO GAMEINN. A.1 Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania modeli rozgrywki w grach

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 3/1.2/2016/POIR PROGRAMU SEKTOROWEGO GAMEINN. A.1 Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania modeli rozgrywki w grach ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 3/1.2/2016/POIR PROGRAMU SEKTOROWEGO GAMEINN Poziom w strukturze Kod Opis Obszar badawczy A Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo A.1 Innowacyjne rozwiązania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerów

Programowanie komputerów Programowanie komputerów Wykład 1-2. Podstawowe pojęcia Plan wykładu Omówienie programu wykładów, laboratoriów oraz egzaminu Etapy rozwiązywania problemów dr Helena Dudycz Katedra Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

CYFROWA SYNTEZA FOTOREALISTYCZNYCH OBRAZÓW W ŚRODOWISKU 3D

CYFROWA SYNTEZA FOTOREALISTYCZNYCH OBRAZÓW W ŚRODOWISKU 3D CYFROWA SYNTEZA FOTOREALISTYCZNYCH OBRAZÓW W ŚRODOWISKU 3D Daniel Jaroszewski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki djaroszewski@poczta.wwsi.edu.pl www.grafika3d.wwsi.edu.pl WPROWADZENIE Przykładowa wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Adam Szwajkajzer Zastępca Dyrektora Działu PS Rozpoczęcie projektu Generalny Dyrektoriat Policji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości

Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości B. Lewandowski, C. Mazurek, A. Radziuk Konferencja i3, Wrocław, 01 03 grudnia 2010 1 Agenda Internet

Bardziej szczegółowo

LEMRG algorytm generowania pokoleń reguł decyzji dla baz danych z dużą liczbą atrybutów

LEMRG algorytm generowania pokoleń reguł decyzji dla baz danych z dużą liczbą atrybutów LEMRG algorytm generowania pokoleń reguł decyzji dla baz danych z dużą liczbą atrybutów Łukasz Piątek, Jerzy W. Grzymała-Busse Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania - 1

Języki i paradygmaty programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.edu.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Cele przedmiotu Umiejętność zastosowania i oceny przydatności paradygmatów

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Mobilne Aplikacje Multimedialne

Mobilne Aplikacje Multimedialne Mobilne Aplikacje Multimedialne Technologie rozszerzonej rzeczywistości Krzysztof Bruniecki Rozszerzona rzeczywistość W odróżnieniu od rzeczywistości wirtualnej użytkownik NIE jest całkowicie zanurzony

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do produktu Narzędzia oraz proces produkcji gier komputerowych i na platformy mobilne

Od pomysłu do produktu Narzędzia oraz proces produkcji gier komputerowych i na platformy mobilne Od pomysłu do produktu Narzędzia oraz proces produkcji gier komputerowych i na platformy mobilne Szkolenie dla studentów Politechniki Koszalińskiej 16 maja 18 czerwca 2011 Agencja Reklamowa Rhema Press

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Środowisko badawcze metod segmentacji bazujących na modelach odkształcalnych w obrazowaniu biomedycznym

Środowisko badawcze metod segmentacji bazujących na modelach odkształcalnych w obrazowaniu biomedycznym Środowisko badawcze metod segmentacji bazujących na modelach odkształcalnych w obrazowaniu biomedycznym Daniel Reska Krzysztof Jurczuk Cezary Bołdak Marek Krętowski Wydział Informatyki,Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - 2013r.

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - 2013r. 1. TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - 2013r. Liczba wykonawców 4 Aplikacja wspomagająca naukę szybkiego czytania Application that supports learning of fast reading dr hab. inż. Dariusz Dereniowski dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) PROSZĘ WPISAĆ NAZWĘ SPECJALNOŚCI Administracja systemami informatycznymi Nazwa Programowanie obiektowe 2 Nazwa w j. ang. Object Oriented Programming 2 Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne materiały dydaktyczne do przedmiotu Wstęp do Sieci Neuronowych

Elektroniczne materiały dydaktyczne do przedmiotu Wstęp do Sieci Neuronowych Elektroniczne materiały dydaktyczne do przedmiotu Wstęp do Sieci Neuronowych Maja Czoków, Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2011-12-21 Koncepcja kursu Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej. Adam Meissner. Elementy uczenia maszynowego

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej. Adam Meissner. Elementy uczenia maszynowego Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej Adam Meissner Adam.Meissner@put.poznan.pl http://www.man.poznan.pl/~ameis Elementy uczenia maszynowego Literatura [1] Bolc L., Zaremba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPOTKAŃ AKADEMICKICH INFORMATYKA. umożliwienie uczniowi kontaktu ze środowiskiem pracowników naukowych i infrastruktury wyższej uczelni,

PROGRAM SPOTKAŃ AKADEMICKICH INFORMATYKA. umożliwienie uczniowi kontaktu ze środowiskiem pracowników naukowych i infrastruktury wyższej uczelni, PROGRAM SPOTKAŃ AKADEMICKICH INFORMATYKA 1. Opis celów spotkań akademickich a) Cele ogólne: umożliwienie uczniowi kontaktu ze środowiskiem pracowników naukowych i infrastruktury wyższej uczelni, intensyfikacja

Bardziej szczegółowo