Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika (administracja systemem redakcyjnym) Implementacja dla: 1

2 Dokumentacja techniczna systemu, instrukcja obsługi oraz pomoc techniczna dotycząca systemu dostępne są on-line, pod adresami: Wsparcie techniczne / telefonicznie oraz via Kontakt telefoniczny z Działem Technologicznym Visual Media, możliwy jest w każdy dzień roboczy od godz. 9:30 do 17:00 tel wew. 27, 2

3 Spis treści 1. Dostęp do panelu administracyjnego Podstawowe funkcje panelu administracyjnego Menu główne Menu kontekstowe (toolbar) Lista pozycji Artykuły - edycja treści stron 4. Kategorie artykułów Menu Media Moduły strony Użytkownicy Akcje FAQ - rozwijane listy Filmy Galerie Aktualności i Centrum prasowe Logo partnerów Publikacje Newsletter Płatności Sprawozdania i raporty Manager bannerów Definicje klas edytora Wymiary serwisu Odblokowywanie treści (dostęp tylko dla konta typu Super Administrator) Format, rozdzielczość, rozmiar oraz waga grafiki na potrzeby stron 1. Format Rozdzielczość Rozmiar Wielkość Optymalizacja grafiki za pomocą darmowego programu GIMP

4 1. Dostęp do panelu administracyjnego. Dostęp do panelu administracyjnego znajduje się pod adresem: 4

5 2. Podstawowe funkcje panelu administracyjnego 1. Menu główne Wszystkie funkcje systemu CMS dostępne są z poziomu głównego menu. 2. Menu kontekstowe (toolbar) Z każdą funkcją/składnikiem aplikacji związane jest menu kontekstowe, pozwalające na wykonanie operacji związanych konkretnie z daną częścią systemu. Pojawia się ono w prawej górnej części okna w postaci graficznych ikon. Ponad ikonami znajduje się dodatkowo klawisz umożliwiający wylogowanie z systemu. 5

6 3. Lista pozycji Wywołując kolejne składniki systemu (np. artykuły, komponenty, moduły) na ekranie prezentowana jest lista elementów danego typu znajdujących się w systemie. Bez względu na rodzaj, pozycji lista zawiera pewne elementy wspólne. Na górze listy znajduje się formularz umożliwiający ograniczenie listy elementów (filtr). 6

7 3. Artykuły - edycja treści stron WWW W systemie CMS poszczególne strony serwisu internetowego - nazywają się artykułami. Aby przejść do listy artykułów należy kliknąć na ikonę Artykuły w menu głównym. Artykuły dzielone są na sekcje odpowiadające odpowiednim częścią strony (serwis, sklep). W ramach każdej sekcji artykuły dzielą się na kategorie odzwierciedlające działy serwisu. Aby ograniczyć ilość wyświetlanych artykułów na stronie, w prawym górnym rogu można ustawić filtr powodujący zawężenie liczby artykułów. 7

8 W celu edycji artykułu, należy wybrać interesującą nas pozycję z listy i kliknąć na nią. Po kliknięciu otworzy się ekran umożliwiający edycję parametrów strony. Jego główną część stanowi okno tekstowe z edytorem WYSWIG umożliwiającym edycję treści strony WWW. Opis pól do wypełnienia: Tytuł nawa artykułu Alias tekst zastępczy wypełniany automatycznie Opublikowane artykuł będzie widoczny w serwisie Strona startowa pole nieużywane Sekcja wybór sekcji, do wyboru serwis lub sklep Kategoria wybór kategorii 8

9 Okno edytora posiada menu, za pomocą którego można określać podstawowe właściwości wprowadzanego tekstu. Opis każdej ikony edytora można uzyskać przytrzymując nad nią kursor. Ikony edytora można pogrupować ze względu na funkcję, jaką spełniają. Górne ikony służą do formatowania tekstu. Ikony poniżej służą do wstawiania i formatowania tabel. W dolnej części znajdują się ikony do wstawiania i edytowania multimediów. Aby wstawić zdjęcie do treści artykułu należy kliknąć na ikonę (oznaczoną poniżej). 9

10 Następnie otworzy się okno Okno edytora obrazów jest podzielone na trzy części: 1. W tej części można, np. ustawić położenie zdjęcia w artykule, względem tekstu wybierając opcje z listy Wyrównanie, a także jaki ma być odstęp zdjęcia od tekstu (Margines). Po prawej stronie zlokalizowany jest podgląd opcji, która została wybrana. 2. Tutaj zlokalizowany jest manager plików jznajdujących się na serwerze. 3. W tej części - ikony w prawym górnym rogu służą do: zmiany widoku plików (lista, miniatury), utworzenie nowego folderu, upload pliku na serwer z lokalnego dysku, pomoc. Pod ikonami wyświetlają się szczegóły aktualnie wybranego zdjęcia. Ikony po prawej dają możliwość np.: zmianę nazwy pliku, zmianę wielkości pliku, utworzenie miniatury zdjęcia. 10

11 Podczas uploadu pliku na serwer, edytor daje możliwość dokonanie szeregu zmian (na zdjęciu): zmiana rozmiaru, rotację zdjęcia, utworzenie miniatury zdjęcia. Chcąc umieścić inny typ pliku, niż zdjęcie (pdf, doc) - należy kliknąć na ikonę (oznaczoną poniżej). Procedura postępowania jest analogiczna, jak w przypadku plików graficznych. 11

12 4. Kategorie artykułów Kategorie artykułów służą do grupowania treści, które znajdują się w serwisie. Przy dużej ilości artykułów jest to funkcja bardzo praktyczna i często stosowana przez użytkowników. 5. Menu Jest to jeden z ważniejszych komponentów znajdujący się w panelu administracyjnym. W tym miejscu jest zdefiniowana struktura strony. 12

13 Chcąc dodać nową pozycję np. w Serwis Menu Stopka należy kliknąć najpierw na ikonę w kolumnie Pozycje Menu (ikona poniżej). a następnie Utwórz Do dyspozycji są cztery rodzaje linków: 13

14 1. Łącze wewnętrzne Pozycja menu może wskazywać na dowolny komponent, jaki znajduje się na liście. Po kliknięciu w nazwę komponentu wyświetlą się dostępne widoki. Chcąc wyświetlić np. Publikacje na stronie, należy kliknąć na Publikacje. 14

15 Do wyboru są dwa widoki: Publications standardowy widok publikacji Publicationslist widok publikacji z podziałem na podkategorie Po kliknięciu, np. w Publications Default układ graficzny, który się znajduje pod Publications należy wypełnić pola: Tytuł nazwa nowej pozycji menu Tekst zastępczy pole wypełniane automatycznie Z prawej strony w polu Parametry: podstawowe należy z listy rozwijanej wybrać Kategorie publikacji Klikając na Parametry: komponentu można zmienić ilość publikacji na stronie. Domyślnie jest wpisane 6. Pola dotyczące ścieżek do plików są już zdefiniowane i nie należy nic wpisywać. Na koniec należy kliknąć w Zapisz lub Zastosuj. Aby utworzyć link do nowego artykułu należy najpierw przejść do komponentu artykuły i dodać nowy artykuł, następnie wróć do komponentu menu i dodając nową pozycję w menu, kliknąć na Artykuły Artykuł 15

16 W dalszej kolejności należy wybrać, jaki to ma być artykuł klikając na Wybierz Po wyborze artykułu, należy jeszcze wpisać nazwę pozycji menu w pole Tytuł oraz zapisać. 1. Łącze zewnętrzne Tutaj można zdefiniować pozycję menu kierującą na zewnątrz serwisu. Link zewnętrzny należy wpisać w pole Łącze. 16

17 2. Separator Jest to nieklikalna pozycja menu. Jest ona użyta w serwisie w zakładce Szkoły i Uczelnie. Pozwala podzielić jedno menu na kilka części. 3. Alias Pozycja ta pozwala zdefiniować link do już istniejącej pozycji menu 17

18 Każda pozycja w menu musi na coś wskazywać (akrtykuł, komponent, itp.). Aby zobaczyć, na co wskazują już istniejące pozycję menu, np. z menu górnego serwisu - należy kliknąć ikonę w kolumnie Pozycje menu - na wysokości Serwis Menu Górne. Kolumna Nazwa informuje, do jakiego miejsca odnosi się dana pozycji menu, np. pozycja Misja wskazuje na artykuł. Aby zobaczyć, na który artykuł wskazuje pozycja Misja należy kliknąć na nazwę pozycji. Po przejściu do edycji elementu informacja ta znajduje się po prawej stronie okna. Pozycja Akcje natomiast wskazuje na komponent Akcje. Aby wyłączyć publikacje danej pozycji z menu, należy kliknąć na ikonę w kolumnie Opublikowane. Kolumna Porządek służy do zmiany kolejności wyświetlania pozycji menu. 18

19 6. Media Biblioteka mediów jest narzędziem pozwalającym na zbiorcze zarządzanie plikami publikowanymi w serwie WWW. Za jego pomocą można przeglądać, dodawać i usuwać pliki. 19

20 7. Moduły strony Moduły są to elementy w serwisie takie jak: menu banery reklamowe skrótowe informacje o aktualnościach i akcjach na stronie głównej okna od newslettera okno wyszukiwarki lista logotypów partnerów ze strony głównej, itp. Po przejściu do zarządzania modułami, prezentowana jest lista dostępnych modułów z informacją, jakiego typu jest dany moduł i jakie jest jego położenie na stronie. Po wybraniu odpowiedniego modułu otwiera się okno z parametrami. Po lewej stronie znajduje się list pól do wypełnienia, które są standardowe dla każdego modułu. Po prawej stronie znajduje się lista parametrów charakterystycznych dla danego typu modułu. Po lewej stronie na dole, lista stron serwisu z zaznaczonymi pozycjami, na których dany moduł ma się wyświetlać. Aby dodać moduł do nowej podstrony wystarczy trzymając wciśnięty klawisz CTRL zaznaczyć kolejną stronę na liście i nacisnąć klawisz Zapisz w prawym górnym menu strony. 20

21 8. Użytkownicy W tym komponencie zebrane są wszystkie informację na temat aktywności użytkowników w serwisie, którzy: posiadają konto zapisali się do newslettera dokonali darowizny on-line wydrukowali przekaz pocztowy Klikając na znak plus po lewej stronie Każdy administrator może indywidualnie wybrać, które kolumny mają być widoczne i będą eksportowane. Aby zamknąć powyższe okno bez zapisywania należy kliknąć na znak minus. Kolumna Newsletter posiada przycisk, dzięki któremu można ręcznie wyłączyć lub włączyć akceptację newslettera. Jest on aktywny tylko dla użytkowników, którzy posiadają adres oraz znajduje się on w tablicy newsletter w bazie. Jeżeli kolumna grupa newslettera jest pusta to oznacza że adres danego użytkownika nie znajduje się w tablicy newsletter. Komponent ten posiada zaawansowany filtr do zarządzania danymi. 21

22 Pole zakres w górnej części filtru służy do ustawienia zakresu wspólnego dla zakupów i płatności (on-line, druk przekazu pocztowego). Istnieje również możliwość sortowania danych po każdej kolumnie (oprócz kolumn o nazwach Dane użytkownika oraz Dane do faktury). Aby wyeksportować dane należy kliknąć na ikonę Export do csv, która znajduje się w prawym górnym rogu. Klikając w adres użytkownika lub w nazwę (jeżeli nie ma adresu) otwiera się widok, w którym pokazane są szczegółowe dane na temat użytkownika (lista zakupów, lista płatności). 22

23 9. Akcje Komponent Akcje zawiera dwie zakładki: Akcje - lista wszystkich akcji zamieszonych w serwisie Kategorie - ponieważ akcje występują w różnych miejscach, w serwisie zostały podzielone na kategorie Opis pól jakie należy wypełnić podczas dodawania nowej akcji. Tytuł Tekst zastępczy nazwa akcji jest to ciąg znaków używany do budowy przyjaznych linków, pole wypełniane automatycznie, możliwa ręczna zmiana wartości pola Kod akcji oznaczenie numeryczne akcji Kategoria kategoria, w jakiej ma się wyświetlić akcja (lista wyboru) Galeria galeria jaka ma się wyświetlić pod opisem akcji (lista wyboru) Opublikowane czy dana akcja ma być widoczna w serwisie W darowiznach czy dana akcja ma być dostępna w darowiznach Aktywna pole informujące czy dana akcja jest przeniesiona do archiwum Czy formularz czy pod akcją ma się wyświetlić formularz zgłoszeniowy (dotyczy tylko akcji w szkole) Zebrana wartość liczba wyświetlana we flashu Nagłówek do zebranych tekst wyświetlany we flashu Zebrana jednostka jednostka wyświetlana we flashu, po polu Zebrana wartość (lista wyboru) Procent (zebrane) procentowa wartość informująca o ilości zebranych środków w ramach akcji (flash) Opcje wsparcia jaki typ wsparcia ma być w akcji (lista wyboru) Publikacje wybór publikacji, które mogą pojawić się z zakładce Publikacje pod opisem akcji (lista wyboru) Numer konta numer konta - drukowany na formularzu wpłaty w darowiznach Link do filmu z Youtube Grafiki film z serwisu YouTube zamiast głównego zdjęcia akcji zdjęcia podpinane do akcji (listy wyboru). Chcąc dodać nowe zdjęcie, które ma być dostępne w akcjach należy je umieścić 23

24 w katalogu akcje w mediach. Należy pamiętać, aby przy dodawaniu nowego zdjęcia utworzyć miniaturę. W katalogu homepage należy umieszczać zdjęcia, które mają być opublikowane przy akcji na stronie głównej. Rozmiary zdjęć są pokazane w dziale Rozmiary serwisu. Listy wyboru: po lewej stronie główne zdjęcie akcji oraz odpowiadająca mu miniatura po prawej stronie zdjęcie, które ma się pojawić na stronie głównej serwisu przy danej akcji Tekst do wpłat informacja wyświetlana przy danej akcji we wpłatach Nagłówek tekstu tekst pokazywany na stronie, gdzie wyświetlone są wszystkie akcje z danej kategorii (skrócone informacje o akcjach). Pełen tekst pełna informacja wyświetlana na stronie o danej akcji Zakładki w akacji możliwość dodania do czterech zakładek do każdej akcji, które wyświetlają się pod głównym opisem. Należy podać nazwę zakładki oraz opis. Zakładka Darowizny boksy wyświetlają się w darowiznach przy danej akcji. Należy podać kwotę, opis oraz zdjęcie. Edytując istniejącą Kategorię lub dodając nową, należy pamiętać aby tekst zastępczy kategorii... był taki sam, jak tekst zastępczy w menu odwołującym się, do akcji z danej kategorii. 24

25 Istnieje również możliwość podpięcia do akcji aktualności, ale tę czynność należy wykonać z komponentu aktualności. 25

26 10. FAQ - rozwijane listy Listy rozwijane, zostały podzielone na kategorie, które odpowiadają pozycjom w serwisie. Aby utworzyć nowe pytanie należy kliknąć przycisk Nowe pytanie oraz wypełnić formularz: Treść pytania wyświetlane na stronie pytanie Kategoria wybór kategorii FAQ (lista wyboru) Treść odpowiedzi odpowiedź na wpisane wcześniej pytanie Edytując istniejącą Kategorię lub dodając nową należy pamiętać aby tekst zastępczy kategorii był taki sam, jak tekst zastępczy w menu odwołującym się do list rozwijanych z danej kategorii 11. Filmy Komponent odpowiedzialny za wyświetlanie filmów w dziale Co robimy Filmy. Aby dodać nowy filmy należy kliknąć przycisk Nowa pozycja oraz wpisać tytuł filmu i link do filmu w serwisie Youtube. 26

27 12. Galerie Komponent Galerie posiada dwie zakładki: Galeria, Kategorie. Kategorie służą do podziału galerii w zależności od miejsca gdzie mają się wyświetlać. Aby dodać nową galerię, należy kliknąć na przycisk Utwórz i następnie wypełnić formularz (poniżej prezentowany). Nazwa galerii pole identyfikujące galerie na liście Tytuł galerii tekst wyświetlany na głównym zdjęciu - jako tytuł Tekst zastępczy pole wypełniane automatycznie Kategoria wybór w jakiej części serwisu galeria ma się pojawiać Opis opis galerii wyświetlany na głównym zdjęciu Zdjęcie domyślne galerii główne zdjęcie galerii 27

28 Po kliknięciu przycisku Zapisz, następuje przejście do zakładki Lista zdjęć gdzie można dodawać zdjęcia do galerii oraz ich opisy. 28

29 13. Aktualności i Centrum prasowe Komponent Aktualności i Centrum prasowe posiada dwie zakładki: Lista aktualności lista wszystkich aktualności w serwisie. W tej zakładce można ustawiać, które aktualności mają się pojawiać na stronie głównej. Kategorie podział aktualności ze względu na miejsce wyświetlania w serwisie Dodając nową aktualność, należy wypełnić następujące pola: Zakładka Dane podstawowe: Tytuł Tekst zastępczy Opublikowane nazwa aktualności tekst generowany automatycznie czy aktualność ma się pojawiać w serwisie Strona startowa czy aktualność ma się wyświetlać na stronie głównej Kategoria wybór kategorii, do której ma zostać przypisana aktualność Akcje wybór akcji w jakich ma się pojawiać aktualność (aby wybrać więcej niż jedną akcję należ przytrzymać klawisz CTRL, a następnie klikać myszką) Nagłówek tekstu Pełen tekst Pokazuj zdjęcie/film skrócona informacja pełna informacja lista wyboru umieszczona z prawej strony w boksie Parametry treści wybór czy nad opisem aktualności ma się pokazywać grafikę, film czy ma pozostać puste. Zakładka Zdjęcia (zdjęcie będzie się pojawiało, gdy zostanie wybrana Grafika z listy Pokazuj zdjęcie/film) Plik ze zdjęciem należy wskazać zdjęcie z dysku lokalnego. Zdjęcie to jest zapisywane w dwóch wersjach: małe o rozmiarach 130px x 109px, duże o rozmiarach 500px x 230px Autor zdjęcia opis pod zdjęciem Zakładka Film (film będzie się pojawiał, gdy zostanie wybrany Film z listy Pokazuj zdjęcie/film) Link do filmu (YouTube) należy podać link do filmu w serwisie YouTube 29

30 14. Logo partnerów Komponent służy do zarządzania logotypami partnerów zlokalizowanych na stronie głównej. Dodając nowe logo partnera jest ono automatycznie zmniejszane tak aby wymiary pasowały do strony oraz jest wykonywana jego kopia w skali szarości. 30

31 15. Publikacje Komponent Publikacje posiada trzy zakładki: Publikacje lista publikacji Kategorie podział publikacji na miejsce wyświetlania w serwisie Podkategorie daje możliwość podziału kategorii na podkategorie Widok podkategorii w serwisie: Dodając nową publikację należy wypełnić następujące pola: Tytuł nazwa publikacji Co nowego? - dana publikacja wyświetla się pod opisem, jako nowość (dotyczy tylko materiałów dydaktycznych) Kategoria wybór kategorii, do jakiej ma być przypisana publikacja Podkategoria wybór podkategorii (dotyczy tylko kategorii Materiały dydaktyczne) Treść opis publikacji 31

32 Zdjęcie wybór zdjęcia. Lista dostępnych zdjęć, jest zależna od wyboru kategorii. Zdjęcia do poszczególnych kategorii należy umieszczać w odpowiednich katalogach. Nazwa katalogu musi być taka sama, jak tekst zastępczy danej kategorii publikacji. Przykładowo zdjęcia dla kategorii Forum klimatyczne powinny się znajdować: Root/publikacje/forum-klimatyczne/thumbnails Szerokość zdjęcia nie może być większa nić 120px. PDF lista plików pdf. Podobnie jak przy zdjęciach, jest ona uzależniona od wybranej kategorii. Pliki powinny być umieszczane podobnie jak zdjęcia: Root/publikacje/forum-klimatyczne/pdfs Niebieskie strzałki przy listach wyboru; służą do odświeżania list plików. Opcja ta jest przydatna - gdyby zdjęcie lub plik pdf był dodany z poziomu edytora i bez przeładowania strony, nowy plik nie pojawiłby się na liście. Edytując istniejącą Kategorię lub dodając nową, należy pamiętać aby tekst zastępczy kategorii był taki sam, jak tekst zastępczy w menu odwołującym się do publikacji z danej kategorii. 16. Newsletter W tym komponencie są wyświetlane informacje o użytkownikach, którzy zapisali się 32

33 do newslettera. Komponent daje możliwość wyeksportowania bazy adresów do pliku CSV, który można otworzyć, m.in. w programie Excel. 17. Płatności Komponent wyświetla listę płatności, które zostały dokonane na stronie wpłaty serwisu. Istnieje możliwość wyeksportowania zebranych informacji do pliku CSV. 33

34 18. Sprawozdania i raporty Komponent Sprawozdania i raporty posiada dwie zakładki: Sprawozdania lista wszystkich sprawozdań Kategorie podział ze względu na miejsce, gdzie mają się wyświetlać w serwisie Dodając nowe sprawozdanie należy wypełnić następujące pola: Tytuł nazwa sprawozdania Tekst zastępczy - pole wypełniane automatycznie Kategoria - lista wyboru kategorii Opublikowane czy dane sprawozdanie ma się wyświetlać w serwisie Opis opis sprawozdania 34

35 19. Manager bannerów Po wejściu w menadżer bannerów do wyboru są cztery zakładki: Reklamy lista wszystkich dostępnych bannerów Kategorie podział bannerów ze względu na kategorie (kategoria odpowiada miejscu w serwisie/sklepie gdzie będzie znajdował się banner) Rozkład bannerów zawiera makiety serwisu/sklepu z oznaczonymi miejscami na bannery Przykład dodawania bannera na stronie głównej serwisu dla klienta UNICEf Wgrywamy plik z nowym bannerem: - będąc w głównym panelu administracyjnym klikamy przycisk Media 35

36 klikamy w katalog Bannery za pomocą przycisku Przeglądaj wybieramy interesujący nas plik oraz wczytujemy go na serwer Wracamy na stronę główną panelu administracyjnego Klikamy w przycisk Menadżer bannerów Sprawdzamy nazwę kategorii, która jest na głównej stronie serwisu. - wchodzimy w zakładkę Rozkład bannerów, interesuje nas box z kategorii: Box cms banner 01 Dodawanie reklamy w kategorii Box cms banner 01 - wchodzimy w zakładkę Reklamy - klikamy button Utwórz - wpisujemy nazwę własną - wybieramy nazwę kategorii Box cms banner 01 - wybieramy nazwę klienta UNICEF - jeżeli jest to plik typu jpg, gif, png - możemy określić adres URL na który zostaniemy przeniesieni po kliknięciu w banner - z pola Wybór grafiki typu select wybieramy wczytany przez nas plik. Ważne: jeżeli jest to animacja flash należy podać jej szerokość oraz wysokość. - klikamy zapisz Banner został dodany 36

37 20. Definicje klas edytora Edytor tekstu jest wyposażony w definicje klas, które umożliwiają zmianę formatowania wprowadzanego tekstu. Poniżej przedstawiono wygląd poszczególnych klas: abox1 tekst w ramce z tłem articlebox1 pogrubiony tekst w ramce z tłem articlebox2 tekst w ramce z tłem articletext2 niebieski tekst articletitle pogrubiony niebieski tekst, używany jako tytuł arykułu subtitle pogrubiony niebieski tekst copyright używane przy prawach autorski zdjęć Dla dzieci klasa wyświetlająca obrazek, używane w zakładce Prawa Dziecka Dla dzieci 37

38 lista1 lista wypunktowana bez bulletów lista2 lista wypunktowana lista3 lista wypunktowana tresc_bok_faq lista wypunktowana z większym odstępem od lewej strony niebieski niebieski tekst niebieski_foto niebieska ramka używana do zdjęć pdf jako link ze wskazaniem na plik pdf pobierz wygląd linku podpis tekst kursywą przerywnik1 linia przerywana rozciągnięta na 100% strony pokaz wyglad linku rozwin wygląd linku rozwin1 wygląd linku zwin wygląd linku zwin1 - wygląd linku 38

39 21. Wymiary serwisu Poniżej przedstawione są rozmiary poszczególnych części serwisu w pikselach. 39

40 40

41 22. Odblokowywanie treści (dostęp tylko dla konta typu Super Administrator) Podczas pracy z systemem zdarza się, że część elementów strony zostaje zablokowana przez system. Wówczas w pobliżu zablokowanego elementu systemu pojawia się poniższa ikona. Blokada ta oznacza, że inny administrator aktualnie edytuje dany element. Zdarza się, że administrator wyłączy przeglądarkę w trakcie edycji treści i system nie usunie blokady. W celu awaryjnego odblokowania wszystkich elementów serwisu należy z zakładki Narzędzia wybrać polecenie Odblokuj wszystkie. 41

42 23. Format, rozdzielczość, rozmiar oraz waga grafiki na potrzeby stron WWW Cechą każdego poprawnie przygotowanego serwisu, oprócz atrakcyjnego wyglądu i łatwego dotarcia do interesujących informacji jest szybkość ładowania strony oraz minimalizacja ilości pobieranych przez użytkownika danych. Cechy te uzyskuje się m.in. przez optymalizację wszystkich grafik, obrazków i zdjęć opublikowanych na stronach WWW. Zdjęcia/obrazki, które są przygotowane do wydruku, lub zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym posiadają bardzo dużą rozdzielczość i rozmiar, znacznie przekraczający potrzeby związane z serwisem www. Odpowiednio dobierając parametry zdjęcia można zmniejszyć jego rozmiar nieraz kilkukrotnie, przy okazji nie tracąc jakości podczas wyświetlania go na monitorze. 1. Format W serwisach internetowych w większości przypadków stosuje się trzy rodzaje plików graficznych (jpg, gif, png). Każda przeglądarka internetowa musi poprawnie wyświetlać pliki graficzne zapisane w jednym z tych formatów. Formaty te różnią się sposobem kompresji i zapisu obrazu na dysku komputera. Oznacza to, że ten sam plik zapisany w każdym z tych formatów będzie się różnił wielkością i jakością. JPEG (JPG) i PNG bardzo dobre przy zapisywaniu wszelkiego rodzaju zdjęć i grafik ze znaczną ilością kolorów i skomplikowanym kształtem (cienie, gradienty itp.). GIF - zapisuje pliki za pomocą innego algorytmu kompresji. Dodatkowo obsługuje standardowo paletę tylko 256 kolorów. Jednakże w przypadku obrazów o małej ilości detali, wykresów, grafiki pliki wynikowe są nieraz kilkukrotnie mniejsze niż w przypadku plików JPG. Dodatkowo pliki GIF moga obsługiwać przezroczystość. 42

43 2. Rozdzielczość Rozdzielczość obrazka podawana jest w DPI (ang. punkty na cal) i oznacza dokładność z jaką obraz został zapisany. W przypadku dokumentów drukowanych i w poligrafi wymagane są rozdzielczości rzędu 300 DPI i więcej. W przypadku serwisów www wystarcza 75 DPI. Jest to rozdzielczośc pozwalająca na poprawnie wyświetlenie zdjęcia na ekranie moniotra. Przy okazji rozdzielczość ta praktycznie uniemożliwia wykorzystanie zapisanego ze strony www obrazka w innym celu (na przykład w DTP). 3. Rozmiar Rozmiar zdjęcia podaje się w postaci dwóch liczb określających szerokośc i wysokość zdjęcia w pixelach. Pixel oznacza pojedynczy punkt na monitorze. Informacja ile pixeli mieści się na monitorze, określa tzw. rozdzielczości monitora i zależy od typu monitora. Nowoczesne monitory obsługują rozdzielczości 1280x1024px i większe. Jednak ze względu na użytkowników starszych komputerów i monitorów w dalszym ciągu projektowane są serwisu poprawnie wyświetlające się w rozdzielczościach 1024x768px. Publikując duże zdjęcie o rozmiarze 800x600px uzyskujemy pewność, że poprawnie wyświetli się ono na wszyskich monitorach. 4. Wielkość Wielość zdjęcia to rozmiar jaki zdjęcie/obraz zajmuje na dysku po zapisaniu. Im mniejsza wielkość tym szybciej pobierany jest z sieci odpowiedni zasów i tym szybciej użytkownik zobaczy grafikę na swoim ekranie. Zoptymalizowane na potzreby www duże zdjęcie powinno zajmować nie więcej niż Kb. 43

44 24. Optymalizacja grafiki za pomocą darmowego programu GIMP Wszystkie parametry zdjęcia można określać za pomocą dowolnego programu graficznego (Photoshop, Corel Photopaint itp). Ze względu na łatwość edycji i dostępność oprogramowania proponujemy Państwu edycję za pomocą bezpłatnego programu GIMP. Gimp jest oprogramowaniem typu Open Source: Po uruchomieniu programu otwiera się okno narzędziowe do edycji grafiki. W górnym menu z zakładki Plik należy wybrać zakładkę Otwórz i wybrać zdjęcie które będzie edytowane. Po jego wybraniu otworzy się kolejne okno zawierające edytowany obrazek: 44

45 Skalowanie obrazu, zmiana rozdzielczości oraz rozmiaru odbywa się za pomocą menu kontekstowego w górnej belce okna z otwartym obrazkiem. Wybierając Obraz->Skaluj obraz otwiera się okno pozwalające na zmianę rozdzielczości i rozmiaru zdjęcia. Wykadrować zdjęcie (wybrać fragment obrazka) można wybierając z menu Obraz -> Wymiary płótna Wybór formatu w jakim ma zostać zapisany obraz następuje w momencie zapisywania pliku na dysk. Podając nazwę pliku należy podać pełną nazwę z rozszerzeniem (np. logo.jpg). System automatycznie zastosuje wtedy odpowiednią kompresję. 45

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Jak publikować na MiMamo.pl

Jak publikować na MiMamo.pl Jak publikować na MiMamo.pl Na początek musisz się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna. Następnie, po rejestracji możesz się zalogować i korzystać z własnego konta. Na samej górze zobaczysz komunikat:

Bardziej szczegółowo

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści.

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści. Użytkownicy i hasła Dostęp do zaplecza umożliwia rozbudowany system zarządzania użytkownikami. 1. Konta użytkowników tworzy się wybierając z menu Użytkownicy > Menedżer użytkowników na stronie głownej

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK 1 1. Logowanie Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań musimy zalogować się do systemu. Aby zalogować się na stronie można kliknąć lub skopiować link:

Bardziej szczegółowo

JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB?

JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB? JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB? W kreatorze Click Web bez trudu wzbogacisz projekt swojej strony o galerie zdjęć, pokazy slajdów, filmy, muzykę i pliki do pobrania. To elementy stron uwielbiane

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kreatora Stron Internetowych dla Glazurników i Termoizolerów

Instrukcja obsługi Kreatora Stron Internetowych dla Glazurników i Termoizolerów Instrukcja obsługi Kreatora Stron Internetowych dla Glazurników i Termoizolerów Kreator Stron Internetowych jest to aplikacja dedykowana Autoryzowanym Glazurnikom i Autoryzowanym Termoizolerom Atlas. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych

Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych Oferta Kalendarzy z UNICEF Polska znajduje się na stronie www.fotocalendar.pl/unicef Wybierają Państwo typ kalendarza klikając w dany wzór.

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

Stosunkimiedzynarodowe.pl

Stosunkimiedzynarodowe.pl AGENCJA INTERAKTYWNA NETTURBINA.PL Stosunkimiedzynarodowe.pl Case study Aleksander Ślązak 2011-05-04 Opis budowy portalu stosunkimiedzynarodowe.pl. Najważniejsze funkcje. Cele projektu Całkowita przebudowa

Bardziej szczegółowo

Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i. załączników. Instrukcja użytkownika

Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i. załączników. Instrukcja użytkownika Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i załączników Instrukcja użytkownika Maj 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Tworzenie zdjęć... 3 Tworzenie załączników... 6 Strona 2 z 10 Tworzenie zdjęć Aby dodać do strony

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

PRACA Z SZABLONAMI. Artykuł... 5. Komunikaty... 7. Wydarzenie... 11. Reportaż foto... 12. Baner... 15. Boksy... 18. Zobacz również...

PRACA Z SZABLONAMI. Artykuł... 5. Komunikaty... 7. Wydarzenie... 11. Reportaż foto... 12. Baner... 15. Boksy... 18. Zobacz również... PRACA Z SZABLONAMI SPIS TREŚCI Artykuł... 5 Komunikaty... 7 Wydarzenie... 11 Reportaż foto... 12 Baner... 15 Boksy... 18 Zobacz również... 20 Wizytówka jednostki... 22 1 Istnieje kilka gotowych szablonów,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Strona startowa Z poziomu strony głównej mogą Państwo korzystać z menu mieszczącego się po lewej stronie serwisu, lub przemieszczać się za pomocą klawiszów na

Bardziej szczegółowo

Personalizowanie wirtualnych pokojów

Personalizowanie wirtualnych pokojów Personalizowanie wirtualnych pokojów www.clickmeeting.pl Dowiedz się, jak spersonalizować swój wirtualny pokój, stosując kolorystykę Twojej marki oraz dodając logo organizacji. Pokażemy Ci krok po kroku,

Bardziej szczegółowo

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi Smacznego.rzeszow.pl Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja 13.01.2010 13:05 Spis treści 1. Rejestracja... 1 1.1. Rejestracja w portalu... 1 1.2. Zapomniałem hasła... 2 2. Logowanie... 0 2.1. Menu użytkownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła?

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła? Grafika w aplikacjach lp W tym rozdziale znajdziesz informacje jak osadzić w tworzonym programie zdjęcia, rysunki, wykresy i inne elementy graficzne. W środowisku lp autor ma dostęp do następujących obiektów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Panel Klienta na stronie www.karpacz.pl

Instrukcja obsługi. Panel Klienta na stronie www.karpacz.pl Instrukcja obsługi Panel Klienta na stronie www.karpacz.pl Logowanie Logowanie do panelu Klienta odbywa się na dotychczasowych zasadach tj. login i hasło pozostają bez zmian. Również adres strony na której

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie

Wyszukiwanie informacji w Internecie Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla każdego Cz. 5. Darmowe MMS-y przez Internet MMS to multimedialny SMS, czyli wiadomość multimedialna zawierająca grafikę, animację, wideoklip

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA CMS/Framework BF5.0

DOKUMENTACJA CMS/Framework BF5.0 Wstęp DOKUMENTACJA CMS/Framework BF5.0 Niniejsza dokumentacja poświęcona jest obsłudze Systemu Zarządzania Treścią, który uruchomiony został przy serwisie internetowym: [nazwa]. Logowanie do systemu odbywa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Jak dodać wpis? Po zalogowaniu na blog znajdujesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu:

Jak dodać wpis? Po zalogowaniu na blog znajdujesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu: Jak dodać wpis? Po zalogowaniu na blog znajdujesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu: Klikasz Wpisy, a następnie Dodaj nowy i otwiera się taki ekran: 1 W tym miejscu tworzysz

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika.

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Klikasz na zaloguj, aby przejść do strony logowania Podajesz login i hasło na WWW i klikasz Zaloguj W dodatkowym menu wybierasz Dodaj artykuł W edytorze

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 8 lipca 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego, wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r.

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r. Instrukcja obsługi Agencja IArt 2009r. 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie...3 Struktura...3 Menu przedmiotowe i menu podmiotowe...3 Grupy (strony tekstowe)...4 Dodawanie grupy (strony tekstowej)...4 Edycja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów)

Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów) Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów) Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Klub 2.1 Dane klubu 2.2 Stadiony 2.3 Kategoryzacja stadionów 3. Faktury 4. Rozgrywki 4.1 Lista rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Czcionki bezszeryfowe

Czcionki bezszeryfowe Czcionki szeryfowe Czcionki szeryfowe wyposażone są w dodatkowe elementy ułatwiające czytanie. Elementy te, umieszczone w dolnej i górnej części liter tworzą poziome, optyczne linie ułatwiające prowadzenie

Bardziej szczegółowo