(13) B1 PL B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) ( 2 1) Numer zgłoszenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K 31/02 (54) Zawór regulacyjny dwudrogowy z mechanicznym napędem zawieradła (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 18/95 (73) Uprawniony z patentu: Instytut Energetyki, Warszawa, PL Kupiec Edward, Boguchwała, PL Koryl Stanisław, Rzeszów, PL (72) Twórcy wynalazku: Edward Kupiec, Boguchwała, PL Stanisław Koryl, Rzeszów, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 12/98 (74) Pełnomocnik: Jankowska Danuta, Instytut Energetyki PL B1 (5 7 ) 1. Zawór regulacyjny dwudrogowy z mechanicznym napędem zawieradła, posiadający dzielony korpus z umieszczonym wewnątrz zawieradłem obrotowym złożonym z trzech płaskie wkładek ceramicznych z otworami przelotowymi, oparty czołowo o pierścienie elastyczne i podpartym od strony napływu medium tulejką przesuwną będącą pod naporem elementu sprężystego i pod naporem medium, przy czym wkładki zewnętrzne zawieradła umieszczone są nieobrotowo, a wkładka środkowa zamontowana jest w ruchomej obejmie połączonej z pokrętłem w kształcie pierścienia, osadzonym obrotowo na korpusie, na którym w obszarze obrotu pokrętła nałożona jest skala wskazująca wielkość promieniowego przemieszczenia pokrętła, znamienny tym, że jest wyposażony w siłownik (12) elektryczny połączony z zaworem za pomocą wspornika (11) przymocowanego d korpusu (2) zaworu, a wał (13) napędowy tego siłownika (12) i pokrętło (7) zaworu zaopatrzone są w dźwignie (17, 14) jednoramienne połączone ze sobą za pośrednictwem cięgna (15) i dwóch sworzni (16), przy czym siłownik (12) jest przystosowany do sterowania zdalnego, a jego wał (13) napędowy do wahliwego ruchu obrotowego i pozycjonowania w całym obszarze kąta (α) otwarcia zawieradła. Fig. 3

2 Zawór regulacyjny dwudrogowy z mechanicznym napędem zawieradła Zastrzeżenia patentowe 1. Zawór regulacyjny dwudrogowy z mechanicznym napędem zawieradła, posiadający dzielony korpus z umieszczonym wewnątrz zawieradłem obrotowym złożonym z trzech płaskich wkładek ceramicznych z otworami przelotowymi, opartym czołowo o pierścienie elastyczne i podpartym od strony napływu medium tulejką przesuwną będącą pod naporem elementu sprężystego i pod naporem medium, przy czym wkładki zewnętrzne zawieradła umieszczone są nieobrotowo, a wkładka środkowa zamontowana jest w ruchomej obejmie połączonej z pokrętłem w kształcie pierścienia, osadzonym obrotowo na korpusie, na którym w obszarze obrotu pokrętła nałożona jest skała wskazująca wielkość promieniowego przemieszczenia pokrętła, znamienny tym, że jest wyposażony w siłownik (12) elektryczny połączony z zaworem za pomocą wspornika (11) przymocowanego do korpusu (2) zaworu, a wał (13) napędowy tego siłownika (12) i pokrętło (7) zaworu zaopatrzone są w dźwignie (1 7, 14) jednoramienne połączone ze sobą za pośrednictwem cięgna (15) i dwóch sworzni (16), przy czym siłownik (12) jest przystosowany do sterowania zdalnego, a jego wał (13) napędowy do wahliwego ruchu obrotowego i pozycjonowania w całym obszarze kąta (α) otwarcia zawieradła. 2. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że osie sworzni (16) łączących cięgno (15) z dźwigniami (17, 14) jednoramiennymi siłownika (12) i pokrętła (7) leżą w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny przechodzącej przez osie obrotu wału (13) napędowego siłownika (12) i pokrętła (7) zaworu, przy czym osie te są do siebie równoległe i umieszczone w tej samej odległości (L). 3. Zawór według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, ze dźwignia (17) jednoramienna siłownika (12) jest osadzona na jego wale (13) napędowym rozłącznie i ustalona w wybranym miejscu za pomocą zacisku (18) śrubowego. 4. Zawór według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że sworzeń (16) łączący cięgno (15) z dźwignią (14) pokrętła (7) zaworu zaopatrzony jest w rękojeść (19) i zapadkę (20), przeznaczone do szybkiego rozsprzęglania napędu. 5. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że pokrętło (7) jest zaopatrzone we wskaźnik (21) kąta (a) otwarcia zawieradła, który współpracuje ze skalą (22) kątową naniesioną na obwodzie korpusu (2). 6. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że wkładka (5) środkowa i co najmniej jedna wkładka (3) zewnętrzna zawieradła mają otwory (23) przelotowe w kształcie wycinka pierścienia, przy czym ścianki boczne tych otworów (23) leżą w płaszczyznach przechodzących przez oś obrotu pokrętła (7) zaworu. 7. Zawór według zastrz. 6, znamienny tym, że kąt (P) rozwarcia ścianek bocznych otworów (23) przelotowych wkładek (3, 5) jest mniejszy o 5 do 25 od kąta (α) otwarcia zawieradła, przy czym otwory (23) te są rozmieszczone względem siebie symetrycznie. * * * Przedmiotem wynalazku jest zawór regulacyjny dwudrogowy z mechanicznym napędem zawieradła, przeznaczony do samoczynnej regulacji przepływu cieczy, pary wodnej lub gazu. Znany jest zawór zamykająco-regulacyjny posiadający dzielony korpus wyposażony w zawieradło obrotowe, złożone z trzech przylegających do siebie płaskich wkładek ceramicznych z otworami przelotowymi, przez które transportowane jest medium. Wkładki zewnętrzne zawieradła osadzone są nieobrotowo w korpusie i oparte czołowo o pierścienie elastyczne. Wkładka środkowa zamontowana jest w ruchomej obejmie osadzonej między korpusami.

3 Obejma ta jest sprzęgnięta z pokrętłem posiadającym kształt pierścienia osadzonego obrotowo na korpusie. Zespół zawieradła złożony z wkładek ceramicznych i pierścieni elastycznych, podparty jest od strony napływu medium tulejką przesuwną, będącą pod naporem elementu sprężystego i pod naporem medium. Na zewnątrz korpusu, w obszarze obrotu pokrętła, nałożona jest skala wskazująca wielkość promieniowego przemieszczenia pokrętła, a tym samym wielkość przemieszczenia wkładki środkowej zawieradła względem jego wkładek zewnętrznych. Opisany wyżej zawór nadaje się doskonale do ręcznej regulacji przepływu medium, nie jest natomiast przystosowany do pracy w systemie sterowania automatycznego. Przystosowanie go do takiej pracy jest zadaniem, które ma rozwiązać wynalazek. Zawór według wynalazku posiada dzielony korpus z umieszczonym wewnątrz zawieradłem obrotowym. Zawieradło jest złożone z trzech płaskich wkładek ceramicznych z otworami przelotowymi, oparte jest czołowo o pierścienie elastyczne i podparte od strony napływu medium tulejką przesuwną, będącą pod naporem elementu sprężystego i pod naporem medium. Wkładki zewnętrzne zawieradła umieszczone są nieobrotowo, a wkładka środkowa zamontowana jest w ruchomej obejmie połączonej z pokrętłem, mającym kształt pierścienia, osadzonym obrotowo na korpusie. Na korpusie, w obszarze obrotu pokrętła, nałożona jest skala kątowa wskazująca wielkość promieniowego przemieszczenia pokrętła, przy czym skala ta współpracuje ze wskaźnikiem kąta otwarcia zawieradła, umieszczonym na pokrętle. Zawór jest wyposażony w siłownik elektryczny połączony z nim za pomocą wspornika, przymocowanego do korpusu zaworu. Wał napędowy siłownika i pokrętło zaworu zaopatrzone są w dźwignie jednoramienne, połączone ze sobą za pośrednictwem cięgna i dwóch sworzni. Siłownik elektryczny jest przystosowany do sterowania zdalnego, a jego wał napędowy do wahliwego ruchu obrotowego i pozycjonowania w całym obszarze kąta otwarcia zawieradła. Osie sworzni łączących cięgno z dźwigniami jednoramiennymi siłownika elektrycznego i pokrętła, leżą w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny przechodzącej przez osie obrotu wału siłownika i pokrętła zaworu. Osie te są do siebie równoległe i umieszczone względem siebie w tej samej odległości. Dźwignia jednoramienna siłownika jest osadzona na jego wale napędowym rozłącznie i ustalona w wybranym miejscu za pomocą zacisku śrubowego. Sworzeń łączący cięgno z dźwignią pokrętła zaworu zaopatrzony jest w rękojeść i zapadkę, przeznaczone do szybkiego rozsprzęglania napędu. Wkładka środkowa i co najmniej jedna wkładka zewnętrzna zawieradła mają otwory przelotowe w kształcie wycinka pierścienia, przy czym ścianki boczne tych otworów leżą w płaszczyznach przechodzących przez oś obrotu pokrętła zaworu. Kąt rozwarcia ścianek bocznych otworów przelotowych wkładek ceramicznych zawieradła jest mniejszy o 5 do 25 od kąta otwarcia zawieradła, przy czym otwory te są rozmieszczone względem siebie symetrycznie. Zastosowanie mechanicznego napędu zaworów obrotowych z zawieradłem ceramicznym, rozszerza obszar ich zastosowań w układach automatycznego transportu mediów. Zawór według wynalazku, wyposażony w zdalnie sterowany siłownik elektryczny mający zdolność pozycjonowania swojego wału napędowego, stanowić może podstawowe wyposażenie instalacji transportujących wszelkiego rodzaju ciecze, parę wodną lub gazy. Możliwość zdalnego sterowania natężeniem przepływu i regulacją tej nastawy w sposób precyzyjny, jest jego główną zaletą. Zamocowanie siłownika elektrycznego do korpusu zaworu i zastosowanie układu dźwigniowego, pracującego bezluzowo, gwarantuje stabilność przekazywania napędu na pokrętło, co ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej i powtarzalnej regulacji. Szybkorozłączny sworzeń dźwigni pokrętła i cięgna pośredniczącego w napędzie, jest rozwiązaniem nieodzownym w przypadku jakiejkolwiek awarii siłownika. Zawór według wynalazku jest pokazany w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zawór od strony wylotu medium, fig. 2 - widok zaworu z góry, a fig. 3 - częściowy przekrój zaworu w jego osi wzdłużnej. Zawór składa się z dwóch przelotowych korpusów 1 i 2 połączonych ze sobą przy pomocy gwintu. Oba korpusy 1 i 2 posiadają końcówki gwintowe do połączenia z instalacją rurową, transportującą medium. Wewnątrz korpusu 2 osadzone są nieobrotowo dwie płaskie, ceramiczne wkładki 3 zawieradła, oparte czołowo o pierścienie 4 elastyczne. Pomiędzy tymi

4 wkładkami 3 umieszczona jest trzecia wkładka 5 ceramiczna osadzona w ruchomej obejmie 6 sprzęgniętej z pokrętłem 7, zamocowanym obrotowo na korpusie 2, za pomocą zabieraka 8. Zawieradło złożone z trzech wkładek 3 i 5 ceramicznych i pierścieni 4 elastycznych, podparte jest od strony napływu medium tulejką 9 przesuwną będącą pod naporem elementu sprężystego 10 i pod naporem medium, tworząc rodzaj tłoka doszczelniającego zawieradło. Do korpusu 2 zaworu przytwierdzony jest wspornik 11, a do niego przymocowany jest siłownik 12 elektryczny w takiej pozycji, że oś jego wału 13 napędowego jest równoległa do osi obrotu pokrętła 7. Siłownik 12 jest wyposażony w nie pokazane na rysunku elementy przeznaczone do zdalnego sterowania i pozycjonowania jego wału 13 napędowego, w zależności od założonego programu. Pokrętło 7 zaworu wyposażone jest w dźwignię 14 jednoramienną połączoną poprzez cięgno 15 i ma dwa sworznie 16 z dźwignią 17 siłownika, osadzoną na jego wale 13 napędowym i zamocowaną na nim za pomocą zacisku 18 śrubowego. Osie sworzni 16 leżą w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny przechodzącej przez osie obrotu wału 13 napędowego siłownika 12 i pokrętła 7 i są do siebie równoległe. Odległości L w jakich umieszczone są osie pokrętła 7 i wału 13 siłownika 12 oraz osie sworzni 16 łączących obie dźwignie 14 i 17, są identyczne. Jeden ze sworzni 16, osadzony w dźwigni 14 pokrętła 7, posiada z jednej strony rękojeść 19, a z drugiej strony zapadkę 20 wahliwą, zabezpieczającą sworzeń 16 przed przypadkowym wysunięciem się z otworu. Sworzeń ten stanowi szybkorozłączny element, mogący być użyty w trakcie ewentualnej awarii napędu i konieczności szybkiego, ręcznego zamknięcia lub otwarcia zaworu. Zawór sterowany jest zdalnie według specjalnego programu, a jego siłownik 12 elektryczny przemieszcza pokrętło 7 w sposób wahliwy w obszarze kąta a obrotu zawieradła i pozycjonuje go w zaprogramowanym uprzednio miejscu. Wskaźnik 21 w jaki wyposażone jest pokrętło 7, umożliwia odczyt promieniowego przemieszczenia pokrętła 7 względem skali 22 kątowej naniesionej na korpusie 2, a tym samym przesunięcia promieniowego wkładki 5 środkowej zawieradła względem wkładek 3 zewnętrznych i pokrycia się otworów 23 przelotowych wkładek 3 i 5 lub zamknięcia tego przelotu. Każda wkładka 3 i 5 ma po dwa otwory 23 przelotowe, rozmieszczone symetrycznie. Otwory 23 wkładek posiadają kształt wycinka pierścienia, a ich ścianki boczne leżą w płaszczyznach przechodzących przez oś obrotu pokrętła 7. Kąt β rozwarcia ścianek bocznych otworów 23 we wkładkach 3 i 5 wynosi 70, przy kącie a otwarcia zawieradła wynoszącym 90. Gwarantuje to pełne zaszczelnienie zawieradła podczas jego zamknięcia.

5 Fig. 3

6 Fig. 1 Fig. 2 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 2,00 zł

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210508 (21) Numer zgłoszenia: 365764 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. H01Q 1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182796 (21 ) N um er zgłoszenia: 323675 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1996 ( 5 1 ) I n t c l7 (5 1)

Bardziej szczegółowo

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10 PL 214656 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214656 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386909 (22) Data zgłoszenia: 22.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

PL 218202 B1. MEBLOMAX JERCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Mianowice, PL 03.12.2012 BUP 25/12. JACEK JERCZYŃSKI, Kępno, PL 31.10.

PL 218202 B1. MEBLOMAX JERCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Mianowice, PL 03.12.2012 BUP 25/12. JACEK JERCZYŃSKI, Kępno, PL 31.10. PL 218202 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218202 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395001 (51) Int.Cl. B27D 5/00 (2006.01) B27M 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62688. HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ E05B 15/08 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62688. HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ E05B 15/08 (2006. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113539 (22) Data zgłoszenia: 22.09.2002 (19) PL (11)62688

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317228 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 322352 (22) Data zgłoszenia: 29.09.1997 (19) PL (11) 189595 (13) B1 (51) IntCl7 B41M3/14 B42D

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERYSTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ROZPRAWA DOKTORSKA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERYSTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ROZPRAWA DOKTORSKA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERYSTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ROZPRAWA DOKTORSKA NAGNIATANIE NARZĘDZIAMI HYDROSTATYCZNYMI ZŁOŻONYCH POWIERZCHNI PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Mechanizm pozycjonowania i blokowania rozstawu okręgów tocznych w rozsuwnym zestawie kół pojazdu szynowego dla torów 1435 i 1520 mm

Mechanizm pozycjonowania i blokowania rozstawu okręgów tocznych w rozsuwnym zestawie kół pojazdu szynowego dla torów 1435 i 1520 mm prof.dr hab. inż. Jerzy Madej dr hab. inż. Marian Medwid prof. nadzw. mgr inż. Jarosław Czerwiński Instytut Pojazdów Szynowych TABOR Mechanizm pozycjonowania i blokowania rozstawu okręgów tocznych w rozsuwnym

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 321160 (22) Data zgłoszenia: 01.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995,

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

5.56 mm KARABIN SZTURMOWY wz. 96 BERYL INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

5.56 mm KARABIN SZTURMOWY wz. 96 BERYL INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA 5.56 mm KARABIN SZTURMOWY wz. 96 BERYL INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA Nr 1/2009 FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM Sp. z o.o. RADOM 2009 SPIS TREŚCI WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA 4 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

Lely splendimo Kosiarki dyskowe

Lely splendimo Kosiarki dyskowe Lely splendimo Kosiarki dyskowe www.lely.com innovators in agriculture Wykorzystaj optymalnie krótki czas Zminimalizowane zanieczyszczenie Inteligentnie zaprojektowane kosiarki zapewniają doskonałe kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo