Publikacja podsumowująca. Warsztaty ICT dla 17 nauczycieli/nauczycielek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja podsumowująca. Warsztaty ICT dla 17 nauczycieli/nauczycielek"

Transkrypt

1 Strona1 Trzeszczany, dnia Publikacja podsumowująca Warsztaty ICT dla 17 nauczycieli/nauczycielek zrealizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL /11 Opracował: Paweł Poterucha

2 Strona2 I. Cele projektu i Warsztatów ICT Głównym celem projektu jest Wzrost kompetencji kluczowych i szans edukacyjnych 55 uczniów (33K/22M) klas IV-VI Szkół Podstawowych w Trzeszczanach i Mołodiatyczach, poprzez realizację programów rozwojowych obu szkół do Natomiast do celów szczegółowych należy Rozwój kompetencji kluczowych oraz wzrost motywacji i wiary we własne możliwości 20 uczniów/uczennic, mających problemy w nauce poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki, przyrody i j.angielskiego oraz warsztatach psychologicznych do oraz Podniesienie jakości kształcenia w obu szkołach poprzez zakup tablic multimedialnych i oprogramowania edukacyjnego oraz przeszkolenie grupy 17 nauczycieli/nauczycielek w zakresie wykorzystania tych technologii na lekcjach. Do aby zrealizować cel szczegółowy dotyczący podniesienia jakości kształcenia, w projekcie przewidziano Warsztaty ICT dla 17 nauczycielek/nauczycieli, w wyniku których powstała niniejsza publikacja. Celami, nie przedstawionymi bezpośrednio, będącymi jednak głównymi motywami powstania projektu jest również zwiększenie innowacyjności obu szkół oraz lepsze przystosowanie zarówno uczniów jak i nauczycieli do błyskawicznego tempa rozwoju technologicznego we wszystkich dziedzinach. Komputer i Internet stały się bowiem nieodłącznymi elementami naszego życia codziennego i zawodowego. Sposób przekazu i obioru informacji zmienia się a przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym staje się jednym z zadań systemu edukacji. Dlatego też musimy stwarzać warunki rozwoju naszym podopiecznym również poprzez umożliwienie im kontaktu z nowoczesną technologią. W kontekście obecnej kultury obrazu, ciężko jest nauczycielowi wyposażonemu w kredę i tablicę konkurować z komputerem, iphonem czy tabletem. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu i informacji, rola nauczyciela ulega zmianie. Zadaniem nauczyciela staje się zmotywowanie ucznia do nauki oraz pokierowanie nim w procesie selekcji przetwarzania i przyswajania informacji.

3 Strona3 Ankiety przeprowadzone wśród uczniów na etapie pisania projektu, wykazały że zdecydowana większość z nich uważa że technologie informacyjne typu komputer, oprogramowanie edukacyjne czy tablice multimedialne pomogły by uatrakcyjnić zajęcia i zwiększyły by motywację do nauki. Natomiast z ankiet wypełnionych przez nauczycieli wynika że większość nauczycieli - 88%, dostrzega potrzebę wprowadzania tego typu innowacji, ale równocześnie spory procent badanych 70% obawia się że nie posiada wystarczającej wiedzy lub kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii ICT. II. Możliwości tablic multimedialnych w edukacji Obecnie żyjemy w świecie, w którym komputery zajmują dość istotne miejsce. Nie wyobrażamy sobie już wysłania listu, bądź sprawdzenia czegoś w słowniku lub encyklopedii w sposób tradycyjny. Dlatego tak ważne jest również urozmaicenie nauczania w szkole w elementy multimedialne. Tablica interaktywna posiada funkcje, którymi nie dysponują inne środki (nawet komputer sprzężony z projektorem multimedialnym), np. wczytywanie notatek z tablicy do pamięci komputera, odtwarzanie filmów z możliwością wykonywania notatek bezpośrednio na pojedynczych kadrach, praca z aplikacjami komputerowymi na powierzchni tablicy. Wykorzystując wymienione udogodnienia ta nowoczesna pomoc dydaktyczna ułatwia łączenie tradycyjnego wykładu z prezentacją materiałów multimedialnych, jakimi dysponuje nauczyciel. Tablice interaktywne to nadal jeszcze nowość na polskim rynku. Są już jednak wykorzystywane w szkołach podstawowych, gimnazjach i na uczelniach wyższych. Coraz chętniej korzystają z nich szkoły językowe, aby uatrakcyjnić zajęcia i zmobilizować słuchaczy do nauki. Takie tablice to doskonałe narzędzie podnoszące efektywność i atrakcyjność kształcenia. Jak wykazują badania skuteczność pracy z tablicą interaktywną jest o ponad 15% wyższa niż w przypadku tradycyjnej formy nauczania. Każdy, kto choć raz zetknął się z tym narzędziem, wie, jak niesamowite możliwości daje ono nauczycielom. Smart Board to tablica elektromagnetyczna, która poprzez połączenie z komputerem i projektorem stanowi interaktywne narzędzie do prowadzenia nowoczesnych prezentacji. Tablica elektromagnetyczna Smart Board, reaguje na specjalny pisak jak na dotyk. Projektor multimedialny, komputer oraz tablica multimedialna są ze sobą połączone i zintegrowane. Projektor rzuca obraz z komputera na tablicę, która przejmuje funkcję monitora. Pisaka

4 Strona4 używa się jak myszki, a więc uzyskuje się pełny dostęp do funkcjonalności komputera z poziomu tablicy. Za jego pomocą można obsługiwać programy nie odchodząc od tablicy. Przewagą Smart Board nad tradycyjnymi tablicami jest fakt pisania, rysowania, powiększania obrazów itp. na tle aktualnie edytowanego dokumentu. Daje to możliwość tworzenia nowoczesnych, dynamicznych, interaktywnych prezentacji. Co więcej, tak przeprowadzona prezentacja zostanie zapisana na dysku, co umożliwia jej późniejsze przesłanie, ponowne odtworzenie czy wydrukowanie. Na ekranie tablicy znajdują się umieszczone na stałe przyciski funkcyjne. Są to skróty do najpopularniejszych funkcji tablicy, takich jak: pisak, menedżer prezentacji, gumka, nawigacja pomiędzy slajdami, itp. Tablica posiada m.in. funkcję magicznego pióra, lupy oraz zaawansowanego powiększania. Połączenie tablicy interaktywnej Smart Board z oprogramowaniem komputerowym do nauki języka angielskiego Smart Notebook daje zupełnie nową jakość w pracy nauczyciela, jak np. możliwość odsłuchania dowolnego wskazanego na tablicy słowa lub fragmentu tekstu, uwypuklenie najważniejszych treści, tworzenie na poczekaniu prostych ćwiczeń bazujących na tekstach, prezentowanie filmów, wykresów i animacji, wykonywanie zadań interaktywnych, odtwarzanie piosenek w wersji karaoke, zapisywanie notatek i ćwiczeń w pamięci komputera, a także wiele innych. Tablice interaktywne umożliwiają wsparcie nauczyciela całą dostępną technologią informacyjną i komunikacyjną w salach lekcyjnych. Przy ich pomocy można rozwiązywać zadania językowe, prowadzić dyskusję lub tworzyć z uczniami prezentacje bezpośrednio na ekranie. W konsekwencji ich użycie prowadzi do podniesienia motywacji do nauki oraz zdolności percepcyjnych uczniów ze względu na nowoczesne środowisko pracy. Jeżeli chodzi o spodziewane efekty, to oprócz podniesienia motywacji uczniów do nauki, korzystanie z takiej tablicy na zajęciach języka angielskiego rozbudzi zainteresowanie dzieci językiem i chęci jego używania. Ponadto praca z oprogramowaniem Smart Notebook umożliwi dzieciom przyswojenie słów, zwrotów lub materiału gramatycznego, które przynoszą kłopoty w sposób tradycyjny. Pokonana zostaje bariera: uczeń- nauczyciel. Uczniowie dużo swobodniej i z większą chęcią mówią, czytają i wykonują ćwiczenia.

5 Strona5 III. Warsztaty ICT Na cele realizacji projektu zakupiono dwa zestawy składające się z tablicy interaktywnej, laptopa i projektora. Dodatkowo w ramach poszczególnych zajęć zaplanowano zakup dużej liczby oprogramowania edukacyjnego, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. W związku z faktem iż zdecydowana większość nauczycieli nie miała styczności z nowoczesnymi technologiami typu tablica multimedialna, w projekcie przewidziano 12 godzin warsztatów z wykorzystania tych technologii w nauczaniu. Warsztaty odbyły się i w Szkole Podstawowej w Trzeszczanach, a poprowadził je Pan Sebastian Cybulski. Nauczyciele zostali przeszkoleni na tablicy multimedialnej Smart Board z wykorzystaniem oprogramowania Smart Notebook i innych zakupionych programów edukacyjnych. Pierwsza część miała charakter bardziej teoretyczny, natomiast drugiego dnia szkolenia nauczyciele pracowali przy tablicy, ćwicząc zdobytą wiedzę w praktyce. Większość nauczycieli dość szybko przełamała barierę technologiczną i brała aktywny udział w warsztatach, część z nich przygotowała scenariusze lekcji z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Zestawienie z ankiet przeprowadzonych przed i po warsztatach pokazuje iż wszyscy nauczyciele/nauczycielki uznali że wiedza zdobyta na warsztatach mogłaby zostać wykorzystana do nauczania ich przedmiotu oraz 15 nauczycieli/nauczycielek uznało że nowoczesne technologie ( tablica multimedialna, oprogramowanie edukacyjne ) mogą wpłynąć pozytywnie na motywację ucznia. Nauczyciele zakwalifikowani do projektu to: 1. Małgorzata Korzeniowska 2. Aneta Ziółkowska 3. Barbara Gryn 4. Barbara Kruk 5. Alicja Chruścicka 6. Katarzyna Jarosiewicz 7. Joanna Lipian 8. Anna Malec 9. Dorota Komorowska

6 Strona6 10. Marzena Łacińska Baran 11. Marta Kamieniecka 12. Celina Szokało 13. Ewa Galek 14. Agata Smoła 15. Jolanta Kidaj 16. Zygmunt Krawiec 17. Janusz Baran Wszyscy z zakwalifikowanych nauczycieli wzięli udział w warsztatach, wszyscy obecni nauczyciele/nauczycielki otrzymali certyfikaty oraz następujące materiały szkoleniowe: 1. Progress komputerowy program wspierający rozwój, LK AVALON Multimedialna Encyklopedia Powszechna PWN 3. Translatica - przenośny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Pendrive. PWN o_angielski_pendrive.php 4. Młody Einstein pakiet edukacyjny zielony 5-8 lat, LK AVALON 5. Szkoła w dobie Internetu książka z płyta CD, PWN Nauczyciele uczestniczący w warsztatach opracowali przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem tablicy Smart Board, kilka wybranych scenariuszy w zał. nr 1

7 Strona7 Podsumowanie Wychodząc z założenia iż samo zakupienie tablic multimedialnych i oprogramowania nie jest wystarczającym środkiem aby zmienić przyzwyczajenia nauczycieli i zachęcić ich do większego wykorzystania nowoczesnych metod i technologii w nauczaniu, projekt zakładał przeszkolenie 17 nauczycieli/nauczycielek w ramach 12 godzinnych warsztatów pokazujących metody pracy i możliwości tablicy Smart Board i wybranego oprogramowania edukacyjnego. Biorąc pod uwagę wyniki ankiet jak również rozmowy z nauczycielami przed i po warsztatach powyższe założenie było prawdziwe, jesteśmy więc na etapie gdzie szkoły podstawowe w Trzeszczanach i Mołodiatyczach posiadają nowoczesny sprzęt i przeszkoloną kadrę i z nadzieją patrzymy w przyszłość że te cenne zasoby zostaną prawidłowo wykorzystane dla dobra uczniów i pośrednio dla całej społeczności lokalnej. Opracował: Paweł Poterucha

8 Strona8 Załacznik nr 1 Konspekt zajęć "Przyroda z elementami ekologii" Temat: Czym jest powietrze? Wykorzystanie środków multimedialnych. Cele lekcji: Uczeń: - Wie, że powietrze jest mieszaniną gazów, - Wymieni składniki powietrza, - Opisze właściwości fizyczne powietrza, - Wie, że powietrze znajduje się wszędzie wokół nas, - Rozumie pojęcie "ściśliwość", za pomocą prostych doświadczeń wykaże właściwości powietrza Czas trwania: 2 godziny lekcyjne Metody i formy pracy: pogadanka, pokaz, elementy dyskusji, praca indywidualna, praca w grupach, praca z zespołem, praca z tablicą multimedialną. Pomoce dydaktyczne: plansza przedstawiająca skład powietrza (diagram kołowy), woda, zlewki, cylinder miarowy, strzykawki, spirale z kartek papieru, druty, palniki (świeczki), łuczywka, kserokopie krzyżówki, komputery, tablica multimedialna Przebieg zajęć: Faza wprowadzająca 1. Jaki jest stan skupienia powietrza? 2. Czy powietrze jest substancją chemiczną czy mieszaniną substancji? 3. Czy potrafimy określić barwę i zapach czystego powietrza? 4. Podanie tematu lekcji. Faza realizacyjna 1. Analiza diagramu kołowego "Skład powietrza" Powietrze jest bezbarwną i bezwonną mieszaniną gazów. Składa się z azotu (78%), tlenu (ok. 21%), dwutlenku węgla i innych gazów. 2. Doświadczenia Uczniowie wykonują doświadczenia według instrukcji Doświadczenie 1 Wykrywanie powietrza w pustym naczyniu. Cel (dla nauczyciela): uzmysłowienie uczniom, że wszędzie wokół nas znajduję się powietrze, a określenie "puste naczynie" nie jest określeniem ścisłym i prawdziwym.

9 Strona9 Pomoce: - odczynniki: woda - sprzęt: wysoka zlewka, cylinder miarowy. Wykonanie: 1. Do zlewki nalewamy 2/3 objętości wody. 2. Wkładamy do niej cylinder: raz dnem skierowanym do dołu, a następnie do góry. Spostrzeżenia: Podczas zanurzania cylindra w wodzie, skierowanego dnem do dołu, następuje wypełnienie całej jego objętości wodą. Gdy ten sam eksperyment wykonuje się dnem skierowanym ku górze, wówczas okazuje się, że woda wchodzi do jego wnętrza tylko na wysokość kilku milimetrów. Wnioski: W pierwszym przypadku woda wypełnia objętość cylindra, ponieważ jej gęstość jest większa od gęstości powietrza, wyparła powietrze z cylindra i zajęła jego miejsce. Potwierdzeniem słuszności tej tezy jest wynik drugiego eksperymentu. Woda nie mogła wpłynąć do wnętrza cylindra, ponieważ znajdowało się w nim powietrze, które uniemożliwiało wypełnienie cylindra wodą. Fakt, że woda przedostaje się na kilka milimetrów do cylindra, świadczy jedynie o tym, że drobiny powietrza ulegają pewnemu ściśnięciu i gęstszemu upakowaniu. Doświadczenie 2 Cel (dla nauczyciela): wykazanie, że objętość gazu można łatwo zmienić. Pomoce: - Odczynniki: woda - Sprzęt: strzykawka Wykonanie: 1. Nabierz powietrza do strzykawki, a jej wylot zaciśnij palcem. 2. Ściśnij tłokiem powietrze w strzykawce. 3. Powtórz doświadczenie nabierając do strzykawki wody Spostrzeżenia: Powietrze zamknięte w strzykawce można ściskać bez większego trudu, natomiast woda nie zmieniła w sposób zauważalny objętości. Wnioski: W przeciwieństwie do wody bardzo łatwo zmienić objętość powietrza, jest ono ściśliwe. Nauczyciel stawia problem: - Gdzie w praktyce wykorzystujemy ściśliwość gazów? Uczniowie odpowiadają: - Pompką wtłaczamy powietrze z atmosfery do dętki roweru, piłki i balonów. Doświadczenie 3 Cel (dla nauczyciela): Wykazanie, że ogrzane powietrze unosi się do góry.

10 Strona10 Pomoce: spirala z kartki papieru, drut, palnik (świeczka). Wykonanie: - Jeden koniec spirali zaczepiamy na drut i unosimy węża nad palnikiem. Spostrzeżenia: Ogrzane powietrze obraca spiralę. Wnioski: Powietrze ogrzane jest lżejsze od zimnego i dlatego unosi się do góry. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że ta właściwość powietrza jest spotykana w przyrodzie. Promienie słoneczne ogrzewają powierzchnię ziemi, która oddaje ciepło powietrzu. Nagrzane powietrze atmosferyczne jako lżejsze z niższych warstw unosi się do góry. Doświadczenie 4 Badanie procesu palenia się substancji w zamkniętym naczyniu Cel (dla nauczyciela): wykazanie, że substancje chemiczne nie mogą palić się bez dostępu powietrza (tlenu) Pomoce: - Odczynniki: powietrze - Sprzęt: świeca, łuczywko, zlewki. Wykonanie: 1. Na stole ustawić palącą się świecą i nakryć ją zlewkę zwróconą dnem do góry. 2. Do drugiej stojącej zlewki wkładamy palące się na końcu długie łuczywko. Spostrzeżenia Po nakryciu palącej się świecy zlewką po upływie kilku sekund płomień gaśnie. Podobny efekt gaśnięcia płomienia uzyskuje się, gdy palące łuczywko wkłada się do stojącej zlewki. Wnioski: Substancje nie mogą palić się bez dostępu powietrza. Powietrze, a właściwie jego Składnik- tlen, podtrzymuje palenie.

11 Strona11 Nauczyciel stawia problem: - Dlaczego często pomagamy sobie przy rozpalaniu ogniska, dmuchając na żarzące się drewno? Uczniowie odpowiadają: - W ten sposób dostarczamy do paleniska świeżej porcji powietrza wraz z zawartym w nim tlenem, co pozwala na szybsze rozpalenie ognia.. Nauczyciel podaje informacje: Powietrze niezbędnie jest do spalania paliw używanych do napędu pojazdów mechanicznych, w elektrowniach cieplnych i elektrociepłowniach do spalania węgla, koksu, do wytopu stali w piecach hutniczych. Powietrza, a ściślej tlenu, potrzebują do oddychania organizmy żywe. Pozbawione dostępu powietrza giną. Producentem tlenu są rośliny. Faza podsumowująca 1. Nauczyciel pokazuje krzyżówkę na tablicy multimedialnej, po czym następuje wspólne jej rozwiązanie. 1. Służy do wytopu stali w hutach. 2. Łatwo zmienić..... powietrza. 3. Używaliśmy jej w doświadczeniach. 4. Składa się z kilku substancji. 5. Jest możliwe tylko przy udziale powietrza. 6. Składnik powietrza stanowiący około 20% objętościowych. 7. Szklane naczynie laboratoryjne z podziałką. 8. Zapach powietrza. 9. Barwa powietrza Uczeń odczytuje hasło: POWIETRZE 3. Ocena aktywności uczniów. Opracowała Jolanta Kidaj

12 Strona12 SCENARIUSZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z INFORMATYKI Temat: Tworzymy prezentację w programie PowerPoint praca z tablicą interaktywną. Czas zajęć 90 minut Cele operacyjne: Uczeń wie gdzie i w jakim celu można wykorzystywać prezentacje multimedialne Uczeń potrafi wykorzystać możliwości tablicy interaktywnej Uczeń zna sposób tworzenia prostej prezentacji w programie PowerPoint: wstawia slajd tytułowy wstawia zdjęcia, gify i cliparty do slajdu, wstawia dźwięk do slajdu Metody pracy: Burza mózgów Wykład z prezentacją Praca z tablicą interaktywną Praktyczne działanie Forma pracy: Indywidualna, grupowa Wprowadzenie do lekcji. Nauczyciel nawiązuje do nowego tematu. Wyjaśnia pojęcie slajdu oraz omawia sposoby prezentowania informacji. Uczniowie oglądają ilustracje przedstawiające odpowiednie urządzenia do prezentowania informacji. Zapoznaje uczniów z możliwościami wykorzystania tablicy interaktywnej do tworzenia i pokazu prezentacji multimedialnej. Nauczyciel przedstawia za pomocą projektora i tablicy interaktywnej krótką prezentację multimedialną na temat etapów tworzenia prezentacji. Uczniowie otrzymują kartki z etapami przygotowywania prezentacji multimedialnej Nauczyciel omawia w jaki sposób tworzy się slajd tytułowy do prezentacji w programach MS Office PowerPoint. Następnie uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia przy swoich stanowiskach komputerowych. Uczniowie poznają najważniejsze zasady podczas tworzenia prezentacji ( na co należy zwrócić szczególną uwagę). Wykonanie prezentacji Rowerowy szlak.

13 Strona13 Na przykładzie prezentacji Rowerowy szlak uczniowie poznają etapy tworzenia prezentacji. Wyszukują w sieci materiały z podanych stron internetowych - lub innych związanych z tematem. Następnie uczniowie na tablicy interaktywnej oraz na swoich komputerach wykonują: slajd tytułowy z tematem prezentacji slajdy z podpisanymi zdjęciami slajdy z gifami, opisami dodają do prezentacji animacje i dźwięki tworzą slajd zamykający prezentację z wykazem stron z których czerpaliśmy informacje do jej wykonania. Podsumowanie lekcji Nauczyciel dokonuje krótkiego podsumowania zajęć zadając uczniom pytania dotyczące lekcji. Opracował: Zygmunt Krawiec

14 Strona14 Scenariusz zajęć dodatkowych z matematyki Temat: Obliczanie pól wielokątów praca z tablicą interaktywną. Czas: 90 minut CELE OGÓLNE: nauka współpracy w grupie, doskonalenie umiejętności zamiany jednostek pola powierzchni, doskonalenie umiejętności obliczania pola powierzchni, rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, CELE SZCZEGÓŁOWE: omówienie rozwiązania problemu - zadania, powtórzenie jednostek pola powierzchni, prezentacja pracy grupy na tablicy interaktywnej, wykorzystanie wiedzy w praktyce, wyciąganie wniosków, METODY: oglądowe - pokaz, prezentacja rozwiązania zadań praca uczniów przy tablicy interaktywnej i omówienie sposobu rozwiązania ćwiczeniowe FORMY PRACY: indywidualna grupowa ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty zadań tablica interaktywna papier i pisaki, Tok zajęć 1. Czynności organizacyjne. 2. Zapisanie na tablicy tematu lekcji. 3. Przypomnienie jednostek pola powierzchni cm 2, dm 2, m 2...

15 Strona15 4. Przypomnienie jednostek gruntowych a i ha: 1a = 10m 10m = 100m 2 1ha = 100a 1ha = m 2 5. Nauczyciel wyświetla na tablicy treść zadania Uczniowie zapoznają się z jego treścią Rysunek obok przedstawia widok z góry ogrodu warzywnego o wymiarach 20m x 25m. Pas wokół ogrodu obsiano trawą. Ile metrów kwadratowych obsiano trawą? 150cm 1m 3m 150cm 6. Uczniowie dyskutują nad sposobem rozwiązania zadania. 7. Uczniowie rozwiązują zadanie w zeszytach i na tablicy interaktywnej. Dyskutują i sprawdzają poprawność rozwiązań kolegów liczących przy tablicy. 8. Nauczyciel : wyjaśnia wątpliwości, sprawdza rozwiązania. 9. Praca w grupach. Nauczyciel rozdaje zadania i zapisuje treść zadania na tablicy: W której miejscowości jeden m 2 sprzedawanej działki jest najdroższy? Grupa I Trzeszczany; działka prostokątna, 20m x 25m, cena 4000zł Grupa II Grabowiec; działka 3a, cena 3000zł Grupa III Uchanie; tanio działka 0,5ha, cena 25000zł 10. Nauczyciel pracuje indywidualnie z poszczególnymi grupami: wyjaśnia wątpliwości, sprawdza rozwiązania. 11. Przedstawiciele grup prezentują swoje rozwiązania. 12. Wyznaczony uczeń formułuje odpowiedź na zadane pytanie. 13. Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat cen ziemi w poszczególnych miejscowościach. 14. Podsumowanie zajęć. Opracowała : Alicja Chruścicka

16 Strona16 KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO TEMAT LEKCJI: MODAL VERB 'CAN'- POSITIVE SENTENCES, NEGATIVES AND QUESTIONS. CZASOWNIK MODALNY 'CAN'- TWORZENIE ZDAŃ TWIERDZĄCYCH, PYTAŃ I PRZECZEŃ. CELE LEKCJI: UCZEŃ POTRAFI: POWIEDZIEĆ, CO POTRAFI A CZEGO NIE POTRAFI WYKONAĆ; UTWORZYĆ PYTANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE Z CZASOWNIKIEM 'CAN'; TWORZYĆ PRZECZENIA I KRÓTKIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA OGÓLNE; WYBRAĆ WŁAŚCIWY CZASOWNIK, SPOŚRÓD PODANYCH; POSŁUGIWAĆ SIĘ NOWYM SŁOWNICTWEM; METODY PRACY: DEDUKCYJNA; GRAMATYCZNA; AUDIOLINGWALNA; POGADANKA; FORMY PRACY: INDYWIDUALNA; W GRUPACH; MATERIAŁY: TABLICA INTERAKTYWNA; KARTY PRACY Z OBRAZKAMI DO OPISU; REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia: sporty uprawiane przez ucznia Interdyscyplinarność - dyscypliny sportowe (wychowanie fizyczne) Rozwijanie kompetencji interkulturowej: - tradycyjne zawody i turnieje szkockie; Rozwijanie samodzielności: 1. Trening strategii: a) Słownictwo zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. rollerblade, play volleyball); Ścieżka międzyprzedmiotowa: wychowanie prozdrowotne rola zajęć sportowych dla zdrowia. ETAPY LEKCJI: ROZGRZEWKA

17 Strona17 1. Powitanie. 2. Sprawdzenie obecności. 3. Krótkie powtórzenie treści omawianych na ostatnich zajęciach. WPROWADZENIE 1. Nauczyciel pokazuje uczniom przygotowaną prezentację ze zdjęciami osób, które wykonują jakieś czynności. Następnie zadaje uczniom kilka pytań dotyczących przedstawionych obrazków, z użyciem czasownika can. 2. Zabawa w kalambury. Nauczyciel ma przygotowane karty z wypisanymi na nich nazwami osób w języku angielskim np.: he, Jenny, they. Następnie dzieli uczniów na 2 grupy. Uczniowie w ciągu 10 sekund muszą odgadnąć jaką czynność pokazuje nauczyciel i ułożyć prawidłowe zdanie twierdzące lub przeczące. Grupa, która otrzyma więcej punktów, rozpoczyna następną zabawę. SŁOWNICTWO 3. Nauczyciel, korzystając z programu interaktywnego, prezentuje na tablicy obrazki, przedstawiające nowe słownictwo. Nauczyciel po chwili ukrywa napisy i proponuje uczniom zabawę w wisielca. Uczniowie odgadują litery jakie były w szukanych słowach (każdy uczeń ma do odgadnięcia po 2 wyrazy). Jeżeli uczeń w 6 próbach nie jest w stanie odgadnąć wyrazu, przegrywa. Uczestnicy zabawy, którzy zostali powieszeni muszą wykonać karne zadanie: zaśpiewać karaoke fragment poznanej wcześniej piosenki w języku angielskim. SŁUCHANIE 4. Nauczyciel proponuje uczniom kolejną zabawę. Ponownie prezentuje planszę z obrazkami, przedstawiającymi poznane wcześniej słownictwo. Następnie odczytuje nazwy dyscyplin sportowych w dowolnej kolejności. Jedno ze słów zostaje wymówione dwa razy. Na koniec wyliczanki, nauczyciel zadaje uczniom pytanie What's repeated?. Zadaniem uczestników jest odgadnięcie powtarzanych słów. 5. W celu utrwalenia poznanych na zajęciach treści gramatycznych i leksykalnych, nauczyciel wykorzystuje płytę multimedialną BUGS3. Uczniowie na czas grają najpierw w grę, która doskonali umiejętność słuchania. Na tablicy znajduje się 8 postaci, wykonujących różne aktywności sportowe, które kolejno wypowiadają się, co umieją lub czego nie umieją robić. Uczeń w możliwie najkrótszym czasie musi wskazać prawidłową osobę. Osoba, która wykona to zadanie najszybciej, otrzymuje pieczątkę i fanfary. 6. Kolejną zabawą na czas jest gra, która doskonali umiejętność układania prawidłowych zdań. Na ekranie umieszczone są postaci z poprzedniego ćwiczenia. Nad każdą z nich widnieje rozsypanka wyrazowa. Uczniowie muszą umieścić wyrazy w prawidłowych miejscach tak, aby powstało poprawne zdanie twierdzące lub przeczące. Uczeń, który wykona to zadanie w najkrótszym czasie otrzyma fanfary i pieczątkę.

18 Strona18 GRAMATYKA Nauczyciel przypomina uczniom sposoby używania czasownika modalnego can. Następnie przedstawia inne czasowniki modalne, które umieszcza na tablicy obok karty z czasownikiem can. POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOSCI Zabawa Mime. Jeden z uczniów ma naśladować czynność, którą wykonuje w wolnym czasie. Reszta grupy, zadając pytania typu: Can you play football? Can you dance? musi odgadnąć jaką czynność wykonuje ich kolega. Opracowała Anna Malec

19 Strona19 Załącznik nr 2 B i ł go ra j S P R AW OZ DA N I E KO O COWE Z OR GANI ZAC J I WA R S Z TATÓW S Z KO L E N I OWYC H nt. : Wykorzystanie tablic interaktywnych i oprogramowania edukacyjnego w nauczaniu "Warsztaty ICT dla 17 nauczycieli" na potrzeby projektu "Stąd do przyszłości" zgodnie z umową zlecenie nr 2/2011 z dnia r. Umowa przewidywała organizację warsztatów szkoleniowych według następujących tematów programowych: 1. Elementy tablicy 2. Podłączenie tablicy SMART Board do komputera i projektora 3. Jak to działa? 4. Jak zacząd? 5. Sterowanie tablicą ruchome narzędzia 6. Ostrzeżenia i środki bezpieczeostwa 7. Oprogramowanie 8. Szybki start 9. Narzędzia 10. Pomoc/wsparcie 11. SMART Notebook (pasek narzędzi) 12. Pasek narzędzi przechwytywania ekranu 13. Nagrywarka i Odtwarzacz wideo 14. SMART Aware Toolbar dodatkowy pasek narzędziowy pojawiający się w programach Word i Excel 15. SMART Aware Toolbar dodatkowy pasek narzędziowy pojawiający się w programie Power Point 16. SMART Notebook Print Capture dodatkowa drukarka zainstalowana w systemie operacyjnym 17. Panel sterowania 18. Narzędzia specjalnie: cieo ekranu, lupa, wskaźnik, reflektor 19. Praca z programami multimedialnymi (przedmiotowymi) 20. Warsztaty (nauka własna)

20 Strona20 1. CEL SZKOLENIA Celem szkolenia było: - pogłębienie wiedzy z zakresu nowoczesnych pomocy multimedialnych stosowanych w procesie dydaktycznym - utrwalenie i poszerzenie wiedzy o praktyczne wnioski wynikające ze stosowania tych pomocy na zajęciach dydaktycznych, - praktyczna umiejętnośd uruchomienia i podłączenia zestawów interaktywnych, - wzbogacenie praktycznych umiejętności w przygotowywaniu zajęd oraz lekcji w oprciu o oprogramowanie tablicy interaktywnej z wykorzystaniem programów multimedialnych. 2. REALIZACJA ZADANIA Informacja o szkoleniu Zgodnie z Umową zakładano przeszkolenie 17 osób uczestniczących w procesie wprowadzania nowych technologii interaktywnych na zajęciach dydaktycznych biorących udział w projekcie pt. "Stąd do przyszłości" 2.2 Miejsce, czas i terminy warsztatów szkoleniowych Warsztaty odbyły się w Szkole Podstwowej im. C. K. Norwida w Trzeszczanach w dniach r. i r. Czas szkolenia obejmował 12 godzin szkoleniowych, podzielonych po 6 godz. na dwa dni Uczestnicy: W szkoleniu uczestniczyło ostatecznie 17 osób - nauczycieli wytypowanych ze Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach i Szkoły Podstawowej w Mołodiatyczach biorących udział w projekcie pt. "Stąd do przyszłości" 3. OCENA OGÓLNA, WNIOSKI Przeprowadzone warsztaty szkoleniowe przyczyniły się do wzbogacenia praktycznych umiejętności szkolących się osób. W szkoleniu uczestniczyły również liczne osoby, które po raz pierwszy miały stycznośd z tablicami interaktywnymi.

21 Strona21 Dzięki poznaniu poszczególnych właściwości oraz zasady działania sprzętu multimedialnego osoby te bez trudu pokonały barierę pracy na nowych rozwiązaniach stosowanych w edukacji. Warszaty miały chrakter bezpośredniej i praktycznej nauki pracy z progamami multimedialnymi oraz oprogramowaniem tablicy interaktywnej. Dzięki temu tworzenie treści elektronicznych oraz przygotowywanie lekcji interaktywnych zostało przez nauczycieli opanowane w stopniu bardzo dobrym. Uczestnicy warsztatów otrzymali świadectwa ukooczenia szkolenia w formie Certyfikatów. 4. ZAKOOCZENIE Jako trener wyrażam przekonanie, że założone cele, mające byd wynikiem przeprowadzonego szkolenia zostały osiągnięte. Sebastian Cybulski

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

Na początku należy w pliku na 1-szej stronie wpisać Temat: "Interaktywne tablice w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"

Na początku należy w pliku na 1-szej stronie wpisać Temat: Interaktywne tablice w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Ćwiczenie Ćwiczenie polega na zebraniu informacji nt. sprzętu i oprogramowania (Software & Hardware) dedykowanego dla nauczania początkowego oraz przedszkolnego opartego na nowoczesnej technologii tablic

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Word dla dociekliwych

Word dla dociekliwych Word dla dociekliwych POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Podręcznik nauczyciela Autorzy Zespół nauczycieli konsultantów i specjalistów merytorycznych Ośrodka Edukacji Informatycznej i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Bożena Jakubczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Bożena Jakubczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Bożena Jakubczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu PROJEKTOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TABLICY INTERAKTYWNEJ SMART BOARD DESIGN OF

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MODUŁ III DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRACUJĄCYCH Z UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo