Publikacja podsumowująca. Warsztaty ICT dla 17 nauczycieli/nauczycielek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja podsumowująca. Warsztaty ICT dla 17 nauczycieli/nauczycielek"

Transkrypt

1 Strona1 Trzeszczany, dnia Publikacja podsumowująca Warsztaty ICT dla 17 nauczycieli/nauczycielek zrealizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL /11 Opracował: Paweł Poterucha

2 Strona2 I. Cele projektu i Warsztatów ICT Głównym celem projektu jest Wzrost kompetencji kluczowych i szans edukacyjnych 55 uczniów (33K/22M) klas IV-VI Szkół Podstawowych w Trzeszczanach i Mołodiatyczach, poprzez realizację programów rozwojowych obu szkół do Natomiast do celów szczegółowych należy Rozwój kompetencji kluczowych oraz wzrost motywacji i wiary we własne możliwości 20 uczniów/uczennic, mających problemy w nauce poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki, przyrody i j.angielskiego oraz warsztatach psychologicznych do oraz Podniesienie jakości kształcenia w obu szkołach poprzez zakup tablic multimedialnych i oprogramowania edukacyjnego oraz przeszkolenie grupy 17 nauczycieli/nauczycielek w zakresie wykorzystania tych technologii na lekcjach. Do aby zrealizować cel szczegółowy dotyczący podniesienia jakości kształcenia, w projekcie przewidziano Warsztaty ICT dla 17 nauczycielek/nauczycieli, w wyniku których powstała niniejsza publikacja. Celami, nie przedstawionymi bezpośrednio, będącymi jednak głównymi motywami powstania projektu jest również zwiększenie innowacyjności obu szkół oraz lepsze przystosowanie zarówno uczniów jak i nauczycieli do błyskawicznego tempa rozwoju technologicznego we wszystkich dziedzinach. Komputer i Internet stały się bowiem nieodłącznymi elementami naszego życia codziennego i zawodowego. Sposób przekazu i obioru informacji zmienia się a przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym staje się jednym z zadań systemu edukacji. Dlatego też musimy stwarzać warunki rozwoju naszym podopiecznym również poprzez umożliwienie im kontaktu z nowoczesną technologią. W kontekście obecnej kultury obrazu, ciężko jest nauczycielowi wyposażonemu w kredę i tablicę konkurować z komputerem, iphonem czy tabletem. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu i informacji, rola nauczyciela ulega zmianie. Zadaniem nauczyciela staje się zmotywowanie ucznia do nauki oraz pokierowanie nim w procesie selekcji przetwarzania i przyswajania informacji.

3 Strona3 Ankiety przeprowadzone wśród uczniów na etapie pisania projektu, wykazały że zdecydowana większość z nich uważa że technologie informacyjne typu komputer, oprogramowanie edukacyjne czy tablice multimedialne pomogły by uatrakcyjnić zajęcia i zwiększyły by motywację do nauki. Natomiast z ankiet wypełnionych przez nauczycieli wynika że większość nauczycieli - 88%, dostrzega potrzebę wprowadzania tego typu innowacji, ale równocześnie spory procent badanych 70% obawia się że nie posiada wystarczającej wiedzy lub kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii ICT. II. Możliwości tablic multimedialnych w edukacji Obecnie żyjemy w świecie, w którym komputery zajmują dość istotne miejsce. Nie wyobrażamy sobie już wysłania listu, bądź sprawdzenia czegoś w słowniku lub encyklopedii w sposób tradycyjny. Dlatego tak ważne jest również urozmaicenie nauczania w szkole w elementy multimedialne. Tablica interaktywna posiada funkcje, którymi nie dysponują inne środki (nawet komputer sprzężony z projektorem multimedialnym), np. wczytywanie notatek z tablicy do pamięci komputera, odtwarzanie filmów z możliwością wykonywania notatek bezpośrednio na pojedynczych kadrach, praca z aplikacjami komputerowymi na powierzchni tablicy. Wykorzystując wymienione udogodnienia ta nowoczesna pomoc dydaktyczna ułatwia łączenie tradycyjnego wykładu z prezentacją materiałów multimedialnych, jakimi dysponuje nauczyciel. Tablice interaktywne to nadal jeszcze nowość na polskim rynku. Są już jednak wykorzystywane w szkołach podstawowych, gimnazjach i na uczelniach wyższych. Coraz chętniej korzystają z nich szkoły językowe, aby uatrakcyjnić zajęcia i zmobilizować słuchaczy do nauki. Takie tablice to doskonałe narzędzie podnoszące efektywność i atrakcyjność kształcenia. Jak wykazują badania skuteczność pracy z tablicą interaktywną jest o ponad 15% wyższa niż w przypadku tradycyjnej formy nauczania. Każdy, kto choć raz zetknął się z tym narzędziem, wie, jak niesamowite możliwości daje ono nauczycielom. Smart Board to tablica elektromagnetyczna, która poprzez połączenie z komputerem i projektorem stanowi interaktywne narzędzie do prowadzenia nowoczesnych prezentacji. Tablica elektromagnetyczna Smart Board, reaguje na specjalny pisak jak na dotyk. Projektor multimedialny, komputer oraz tablica multimedialna są ze sobą połączone i zintegrowane. Projektor rzuca obraz z komputera na tablicę, która przejmuje funkcję monitora. Pisaka

4 Strona4 używa się jak myszki, a więc uzyskuje się pełny dostęp do funkcjonalności komputera z poziomu tablicy. Za jego pomocą można obsługiwać programy nie odchodząc od tablicy. Przewagą Smart Board nad tradycyjnymi tablicami jest fakt pisania, rysowania, powiększania obrazów itp. na tle aktualnie edytowanego dokumentu. Daje to możliwość tworzenia nowoczesnych, dynamicznych, interaktywnych prezentacji. Co więcej, tak przeprowadzona prezentacja zostanie zapisana na dysku, co umożliwia jej późniejsze przesłanie, ponowne odtworzenie czy wydrukowanie. Na ekranie tablicy znajdują się umieszczone na stałe przyciski funkcyjne. Są to skróty do najpopularniejszych funkcji tablicy, takich jak: pisak, menedżer prezentacji, gumka, nawigacja pomiędzy slajdami, itp. Tablica posiada m.in. funkcję magicznego pióra, lupy oraz zaawansowanego powiększania. Połączenie tablicy interaktywnej Smart Board z oprogramowaniem komputerowym do nauki języka angielskiego Smart Notebook daje zupełnie nową jakość w pracy nauczyciela, jak np. możliwość odsłuchania dowolnego wskazanego na tablicy słowa lub fragmentu tekstu, uwypuklenie najważniejszych treści, tworzenie na poczekaniu prostych ćwiczeń bazujących na tekstach, prezentowanie filmów, wykresów i animacji, wykonywanie zadań interaktywnych, odtwarzanie piosenek w wersji karaoke, zapisywanie notatek i ćwiczeń w pamięci komputera, a także wiele innych. Tablice interaktywne umożliwiają wsparcie nauczyciela całą dostępną technologią informacyjną i komunikacyjną w salach lekcyjnych. Przy ich pomocy można rozwiązywać zadania językowe, prowadzić dyskusję lub tworzyć z uczniami prezentacje bezpośrednio na ekranie. W konsekwencji ich użycie prowadzi do podniesienia motywacji do nauki oraz zdolności percepcyjnych uczniów ze względu na nowoczesne środowisko pracy. Jeżeli chodzi o spodziewane efekty, to oprócz podniesienia motywacji uczniów do nauki, korzystanie z takiej tablicy na zajęciach języka angielskiego rozbudzi zainteresowanie dzieci językiem i chęci jego używania. Ponadto praca z oprogramowaniem Smart Notebook umożliwi dzieciom przyswojenie słów, zwrotów lub materiału gramatycznego, które przynoszą kłopoty w sposób tradycyjny. Pokonana zostaje bariera: uczeń- nauczyciel. Uczniowie dużo swobodniej i z większą chęcią mówią, czytają i wykonują ćwiczenia.

5 Strona5 III. Warsztaty ICT Na cele realizacji projektu zakupiono dwa zestawy składające się z tablicy interaktywnej, laptopa i projektora. Dodatkowo w ramach poszczególnych zajęć zaplanowano zakup dużej liczby oprogramowania edukacyjnego, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. W związku z faktem iż zdecydowana większość nauczycieli nie miała styczności z nowoczesnymi technologiami typu tablica multimedialna, w projekcie przewidziano 12 godzin warsztatów z wykorzystania tych technologii w nauczaniu. Warsztaty odbyły się i w Szkole Podstawowej w Trzeszczanach, a poprowadził je Pan Sebastian Cybulski. Nauczyciele zostali przeszkoleni na tablicy multimedialnej Smart Board z wykorzystaniem oprogramowania Smart Notebook i innych zakupionych programów edukacyjnych. Pierwsza część miała charakter bardziej teoretyczny, natomiast drugiego dnia szkolenia nauczyciele pracowali przy tablicy, ćwicząc zdobytą wiedzę w praktyce. Większość nauczycieli dość szybko przełamała barierę technologiczną i brała aktywny udział w warsztatach, część z nich przygotowała scenariusze lekcji z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Zestawienie z ankiet przeprowadzonych przed i po warsztatach pokazuje iż wszyscy nauczyciele/nauczycielki uznali że wiedza zdobyta na warsztatach mogłaby zostać wykorzystana do nauczania ich przedmiotu oraz 15 nauczycieli/nauczycielek uznało że nowoczesne technologie ( tablica multimedialna, oprogramowanie edukacyjne ) mogą wpłynąć pozytywnie na motywację ucznia. Nauczyciele zakwalifikowani do projektu to: 1. Małgorzata Korzeniowska 2. Aneta Ziółkowska 3. Barbara Gryn 4. Barbara Kruk 5. Alicja Chruścicka 6. Katarzyna Jarosiewicz 7. Joanna Lipian 8. Anna Malec 9. Dorota Komorowska

6 Strona6 10. Marzena Łacińska Baran 11. Marta Kamieniecka 12. Celina Szokało 13. Ewa Galek 14. Agata Smoła 15. Jolanta Kidaj 16. Zygmunt Krawiec 17. Janusz Baran Wszyscy z zakwalifikowanych nauczycieli wzięli udział w warsztatach, wszyscy obecni nauczyciele/nauczycielki otrzymali certyfikaty oraz następujące materiały szkoleniowe: 1. Progress komputerowy program wspierający rozwój, LK AVALON Multimedialna Encyklopedia Powszechna PWN 3. Translatica - przenośny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Pendrive. PWN o_angielski_pendrive.php 4. Młody Einstein pakiet edukacyjny zielony 5-8 lat, LK AVALON 5. Szkoła w dobie Internetu książka z płyta CD, PWN Nauczyciele uczestniczący w warsztatach opracowali przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem tablicy Smart Board, kilka wybranych scenariuszy w zał. nr 1

7 Strona7 Podsumowanie Wychodząc z założenia iż samo zakupienie tablic multimedialnych i oprogramowania nie jest wystarczającym środkiem aby zmienić przyzwyczajenia nauczycieli i zachęcić ich do większego wykorzystania nowoczesnych metod i technologii w nauczaniu, projekt zakładał przeszkolenie 17 nauczycieli/nauczycielek w ramach 12 godzinnych warsztatów pokazujących metody pracy i możliwości tablicy Smart Board i wybranego oprogramowania edukacyjnego. Biorąc pod uwagę wyniki ankiet jak również rozmowy z nauczycielami przed i po warsztatach powyższe założenie było prawdziwe, jesteśmy więc na etapie gdzie szkoły podstawowe w Trzeszczanach i Mołodiatyczach posiadają nowoczesny sprzęt i przeszkoloną kadrę i z nadzieją patrzymy w przyszłość że te cenne zasoby zostaną prawidłowo wykorzystane dla dobra uczniów i pośrednio dla całej społeczności lokalnej. Opracował: Paweł Poterucha

8 Strona8 Załacznik nr 1 Konspekt zajęć "Przyroda z elementami ekologii" Temat: Czym jest powietrze? Wykorzystanie środków multimedialnych. Cele lekcji: Uczeń: - Wie, że powietrze jest mieszaniną gazów, - Wymieni składniki powietrza, - Opisze właściwości fizyczne powietrza, - Wie, że powietrze znajduje się wszędzie wokół nas, - Rozumie pojęcie "ściśliwość", za pomocą prostych doświadczeń wykaże właściwości powietrza Czas trwania: 2 godziny lekcyjne Metody i formy pracy: pogadanka, pokaz, elementy dyskusji, praca indywidualna, praca w grupach, praca z zespołem, praca z tablicą multimedialną. Pomoce dydaktyczne: plansza przedstawiająca skład powietrza (diagram kołowy), woda, zlewki, cylinder miarowy, strzykawki, spirale z kartek papieru, druty, palniki (świeczki), łuczywka, kserokopie krzyżówki, komputery, tablica multimedialna Przebieg zajęć: Faza wprowadzająca 1. Jaki jest stan skupienia powietrza? 2. Czy powietrze jest substancją chemiczną czy mieszaniną substancji? 3. Czy potrafimy określić barwę i zapach czystego powietrza? 4. Podanie tematu lekcji. Faza realizacyjna 1. Analiza diagramu kołowego "Skład powietrza" Powietrze jest bezbarwną i bezwonną mieszaniną gazów. Składa się z azotu (78%), tlenu (ok. 21%), dwutlenku węgla i innych gazów. 2. Doświadczenia Uczniowie wykonują doświadczenia według instrukcji Doświadczenie 1 Wykrywanie powietrza w pustym naczyniu. Cel (dla nauczyciela): uzmysłowienie uczniom, że wszędzie wokół nas znajduję się powietrze, a określenie "puste naczynie" nie jest określeniem ścisłym i prawdziwym.

9 Strona9 Pomoce: - odczynniki: woda - sprzęt: wysoka zlewka, cylinder miarowy. Wykonanie: 1. Do zlewki nalewamy 2/3 objętości wody. 2. Wkładamy do niej cylinder: raz dnem skierowanym do dołu, a następnie do góry. Spostrzeżenia: Podczas zanurzania cylindra w wodzie, skierowanego dnem do dołu, następuje wypełnienie całej jego objętości wodą. Gdy ten sam eksperyment wykonuje się dnem skierowanym ku górze, wówczas okazuje się, że woda wchodzi do jego wnętrza tylko na wysokość kilku milimetrów. Wnioski: W pierwszym przypadku woda wypełnia objętość cylindra, ponieważ jej gęstość jest większa od gęstości powietrza, wyparła powietrze z cylindra i zajęła jego miejsce. Potwierdzeniem słuszności tej tezy jest wynik drugiego eksperymentu. Woda nie mogła wpłynąć do wnętrza cylindra, ponieważ znajdowało się w nim powietrze, które uniemożliwiało wypełnienie cylindra wodą. Fakt, że woda przedostaje się na kilka milimetrów do cylindra, świadczy jedynie o tym, że drobiny powietrza ulegają pewnemu ściśnięciu i gęstszemu upakowaniu. Doświadczenie 2 Cel (dla nauczyciela): wykazanie, że objętość gazu można łatwo zmienić. Pomoce: - Odczynniki: woda - Sprzęt: strzykawka Wykonanie: 1. Nabierz powietrza do strzykawki, a jej wylot zaciśnij palcem. 2. Ściśnij tłokiem powietrze w strzykawce. 3. Powtórz doświadczenie nabierając do strzykawki wody Spostrzeżenia: Powietrze zamknięte w strzykawce można ściskać bez większego trudu, natomiast woda nie zmieniła w sposób zauważalny objętości. Wnioski: W przeciwieństwie do wody bardzo łatwo zmienić objętość powietrza, jest ono ściśliwe. Nauczyciel stawia problem: - Gdzie w praktyce wykorzystujemy ściśliwość gazów? Uczniowie odpowiadają: - Pompką wtłaczamy powietrze z atmosfery do dętki roweru, piłki i balonów. Doświadczenie 3 Cel (dla nauczyciela): Wykazanie, że ogrzane powietrze unosi się do góry.

10 Strona10 Pomoce: spirala z kartki papieru, drut, palnik (świeczka). Wykonanie: - Jeden koniec spirali zaczepiamy na drut i unosimy węża nad palnikiem. Spostrzeżenia: Ogrzane powietrze obraca spiralę. Wnioski: Powietrze ogrzane jest lżejsze od zimnego i dlatego unosi się do góry. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że ta właściwość powietrza jest spotykana w przyrodzie. Promienie słoneczne ogrzewają powierzchnię ziemi, która oddaje ciepło powietrzu. Nagrzane powietrze atmosferyczne jako lżejsze z niższych warstw unosi się do góry. Doświadczenie 4 Badanie procesu palenia się substancji w zamkniętym naczyniu Cel (dla nauczyciela): wykazanie, że substancje chemiczne nie mogą palić się bez dostępu powietrza (tlenu) Pomoce: - Odczynniki: powietrze - Sprzęt: świeca, łuczywko, zlewki. Wykonanie: 1. Na stole ustawić palącą się świecą i nakryć ją zlewkę zwróconą dnem do góry. 2. Do drugiej stojącej zlewki wkładamy palące się na końcu długie łuczywko. Spostrzeżenia Po nakryciu palącej się świecy zlewką po upływie kilku sekund płomień gaśnie. Podobny efekt gaśnięcia płomienia uzyskuje się, gdy palące łuczywko wkłada się do stojącej zlewki. Wnioski: Substancje nie mogą palić się bez dostępu powietrza. Powietrze, a właściwie jego Składnik- tlen, podtrzymuje palenie.

11 Strona11 Nauczyciel stawia problem: - Dlaczego często pomagamy sobie przy rozpalaniu ogniska, dmuchając na żarzące się drewno? Uczniowie odpowiadają: - W ten sposób dostarczamy do paleniska świeżej porcji powietrza wraz z zawartym w nim tlenem, co pozwala na szybsze rozpalenie ognia.. Nauczyciel podaje informacje: Powietrze niezbędnie jest do spalania paliw używanych do napędu pojazdów mechanicznych, w elektrowniach cieplnych i elektrociepłowniach do spalania węgla, koksu, do wytopu stali w piecach hutniczych. Powietrza, a ściślej tlenu, potrzebują do oddychania organizmy żywe. Pozbawione dostępu powietrza giną. Producentem tlenu są rośliny. Faza podsumowująca 1. Nauczyciel pokazuje krzyżówkę na tablicy multimedialnej, po czym następuje wspólne jej rozwiązanie. 1. Służy do wytopu stali w hutach. 2. Łatwo zmienić..... powietrza. 3. Używaliśmy jej w doświadczeniach. 4. Składa się z kilku substancji. 5. Jest możliwe tylko przy udziale powietrza. 6. Składnik powietrza stanowiący około 20% objętościowych. 7. Szklane naczynie laboratoryjne z podziałką. 8. Zapach powietrza. 9. Barwa powietrza Uczeń odczytuje hasło: POWIETRZE 3. Ocena aktywności uczniów. Opracowała Jolanta Kidaj

12 Strona12 SCENARIUSZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z INFORMATYKI Temat: Tworzymy prezentację w programie PowerPoint praca z tablicą interaktywną. Czas zajęć 90 minut Cele operacyjne: Uczeń wie gdzie i w jakim celu można wykorzystywać prezentacje multimedialne Uczeń potrafi wykorzystać możliwości tablicy interaktywnej Uczeń zna sposób tworzenia prostej prezentacji w programie PowerPoint: wstawia slajd tytułowy wstawia zdjęcia, gify i cliparty do slajdu, wstawia dźwięk do slajdu Metody pracy: Burza mózgów Wykład z prezentacją Praca z tablicą interaktywną Praktyczne działanie Forma pracy: Indywidualna, grupowa Wprowadzenie do lekcji. Nauczyciel nawiązuje do nowego tematu. Wyjaśnia pojęcie slajdu oraz omawia sposoby prezentowania informacji. Uczniowie oglądają ilustracje przedstawiające odpowiednie urządzenia do prezentowania informacji. Zapoznaje uczniów z możliwościami wykorzystania tablicy interaktywnej do tworzenia i pokazu prezentacji multimedialnej. Nauczyciel przedstawia za pomocą projektora i tablicy interaktywnej krótką prezentację multimedialną na temat etapów tworzenia prezentacji. Uczniowie otrzymują kartki z etapami przygotowywania prezentacji multimedialnej Nauczyciel omawia w jaki sposób tworzy się slajd tytułowy do prezentacji w programach MS Office PowerPoint. Następnie uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia przy swoich stanowiskach komputerowych. Uczniowie poznają najważniejsze zasady podczas tworzenia prezentacji ( na co należy zwrócić szczególną uwagę). Wykonanie prezentacji Rowerowy szlak.

13 Strona13 Na przykładzie prezentacji Rowerowy szlak uczniowie poznają etapy tworzenia prezentacji. Wyszukują w sieci materiały z podanych stron internetowych - lub innych związanych z tematem. Następnie uczniowie na tablicy interaktywnej oraz na swoich komputerach wykonują: slajd tytułowy z tematem prezentacji slajdy z podpisanymi zdjęciami slajdy z gifami, opisami dodają do prezentacji animacje i dźwięki tworzą slajd zamykający prezentację z wykazem stron z których czerpaliśmy informacje do jej wykonania. Podsumowanie lekcji Nauczyciel dokonuje krótkiego podsumowania zajęć zadając uczniom pytania dotyczące lekcji. Opracował: Zygmunt Krawiec

14 Strona14 Scenariusz zajęć dodatkowych z matematyki Temat: Obliczanie pól wielokątów praca z tablicą interaktywną. Czas: 90 minut CELE OGÓLNE: nauka współpracy w grupie, doskonalenie umiejętności zamiany jednostek pola powierzchni, doskonalenie umiejętności obliczania pola powierzchni, rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, CELE SZCZEGÓŁOWE: omówienie rozwiązania problemu - zadania, powtórzenie jednostek pola powierzchni, prezentacja pracy grupy na tablicy interaktywnej, wykorzystanie wiedzy w praktyce, wyciąganie wniosków, METODY: oglądowe - pokaz, prezentacja rozwiązania zadań praca uczniów przy tablicy interaktywnej i omówienie sposobu rozwiązania ćwiczeniowe FORMY PRACY: indywidualna grupowa ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty zadań tablica interaktywna papier i pisaki, Tok zajęć 1. Czynności organizacyjne. 2. Zapisanie na tablicy tematu lekcji. 3. Przypomnienie jednostek pola powierzchni cm 2, dm 2, m 2...

15 Strona15 4. Przypomnienie jednostek gruntowych a i ha: 1a = 10m 10m = 100m 2 1ha = 100a 1ha = m 2 5. Nauczyciel wyświetla na tablicy treść zadania Uczniowie zapoznają się z jego treścią Rysunek obok przedstawia widok z góry ogrodu warzywnego o wymiarach 20m x 25m. Pas wokół ogrodu obsiano trawą. Ile metrów kwadratowych obsiano trawą? 150cm 1m 3m 150cm 6. Uczniowie dyskutują nad sposobem rozwiązania zadania. 7. Uczniowie rozwiązują zadanie w zeszytach i na tablicy interaktywnej. Dyskutują i sprawdzają poprawność rozwiązań kolegów liczących przy tablicy. 8. Nauczyciel : wyjaśnia wątpliwości, sprawdza rozwiązania. 9. Praca w grupach. Nauczyciel rozdaje zadania i zapisuje treść zadania na tablicy: W której miejscowości jeden m 2 sprzedawanej działki jest najdroższy? Grupa I Trzeszczany; działka prostokątna, 20m x 25m, cena 4000zł Grupa II Grabowiec; działka 3a, cena 3000zł Grupa III Uchanie; tanio działka 0,5ha, cena 25000zł 10. Nauczyciel pracuje indywidualnie z poszczególnymi grupami: wyjaśnia wątpliwości, sprawdza rozwiązania. 11. Przedstawiciele grup prezentują swoje rozwiązania. 12. Wyznaczony uczeń formułuje odpowiedź na zadane pytanie. 13. Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat cen ziemi w poszczególnych miejscowościach. 14. Podsumowanie zajęć. Opracowała : Alicja Chruścicka

16 Strona16 KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO TEMAT LEKCJI: MODAL VERB 'CAN'- POSITIVE SENTENCES, NEGATIVES AND QUESTIONS. CZASOWNIK MODALNY 'CAN'- TWORZENIE ZDAŃ TWIERDZĄCYCH, PYTAŃ I PRZECZEŃ. CELE LEKCJI: UCZEŃ POTRAFI: POWIEDZIEĆ, CO POTRAFI A CZEGO NIE POTRAFI WYKONAĆ; UTWORZYĆ PYTANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE Z CZASOWNIKIEM 'CAN'; TWORZYĆ PRZECZENIA I KRÓTKIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA OGÓLNE; WYBRAĆ WŁAŚCIWY CZASOWNIK, SPOŚRÓD PODANYCH; POSŁUGIWAĆ SIĘ NOWYM SŁOWNICTWEM; METODY PRACY: DEDUKCYJNA; GRAMATYCZNA; AUDIOLINGWALNA; POGADANKA; FORMY PRACY: INDYWIDUALNA; W GRUPACH; MATERIAŁY: TABLICA INTERAKTYWNA; KARTY PRACY Z OBRAZKAMI DO OPISU; REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia: sporty uprawiane przez ucznia Interdyscyplinarność - dyscypliny sportowe (wychowanie fizyczne) Rozwijanie kompetencji interkulturowej: - tradycyjne zawody i turnieje szkockie; Rozwijanie samodzielności: 1. Trening strategii: a) Słownictwo zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. rollerblade, play volleyball); Ścieżka międzyprzedmiotowa: wychowanie prozdrowotne rola zajęć sportowych dla zdrowia. ETAPY LEKCJI: ROZGRZEWKA

17 Strona17 1. Powitanie. 2. Sprawdzenie obecności. 3. Krótkie powtórzenie treści omawianych na ostatnich zajęciach. WPROWADZENIE 1. Nauczyciel pokazuje uczniom przygotowaną prezentację ze zdjęciami osób, które wykonują jakieś czynności. Następnie zadaje uczniom kilka pytań dotyczących przedstawionych obrazków, z użyciem czasownika can. 2. Zabawa w kalambury. Nauczyciel ma przygotowane karty z wypisanymi na nich nazwami osób w języku angielskim np.: he, Jenny, they. Następnie dzieli uczniów na 2 grupy. Uczniowie w ciągu 10 sekund muszą odgadnąć jaką czynność pokazuje nauczyciel i ułożyć prawidłowe zdanie twierdzące lub przeczące. Grupa, która otrzyma więcej punktów, rozpoczyna następną zabawę. SŁOWNICTWO 3. Nauczyciel, korzystając z programu interaktywnego, prezentuje na tablicy obrazki, przedstawiające nowe słownictwo. Nauczyciel po chwili ukrywa napisy i proponuje uczniom zabawę w wisielca. Uczniowie odgadują litery jakie były w szukanych słowach (każdy uczeń ma do odgadnięcia po 2 wyrazy). Jeżeli uczeń w 6 próbach nie jest w stanie odgadnąć wyrazu, przegrywa. Uczestnicy zabawy, którzy zostali powieszeni muszą wykonać karne zadanie: zaśpiewać karaoke fragment poznanej wcześniej piosenki w języku angielskim. SŁUCHANIE 4. Nauczyciel proponuje uczniom kolejną zabawę. Ponownie prezentuje planszę z obrazkami, przedstawiającymi poznane wcześniej słownictwo. Następnie odczytuje nazwy dyscyplin sportowych w dowolnej kolejności. Jedno ze słów zostaje wymówione dwa razy. Na koniec wyliczanki, nauczyciel zadaje uczniom pytanie What's repeated?. Zadaniem uczestników jest odgadnięcie powtarzanych słów. 5. W celu utrwalenia poznanych na zajęciach treści gramatycznych i leksykalnych, nauczyciel wykorzystuje płytę multimedialną BUGS3. Uczniowie na czas grają najpierw w grę, która doskonali umiejętność słuchania. Na tablicy znajduje się 8 postaci, wykonujących różne aktywności sportowe, które kolejno wypowiadają się, co umieją lub czego nie umieją robić. Uczeń w możliwie najkrótszym czasie musi wskazać prawidłową osobę. Osoba, która wykona to zadanie najszybciej, otrzymuje pieczątkę i fanfary. 6. Kolejną zabawą na czas jest gra, która doskonali umiejętność układania prawidłowych zdań. Na ekranie umieszczone są postaci z poprzedniego ćwiczenia. Nad każdą z nich widnieje rozsypanka wyrazowa. Uczniowie muszą umieścić wyrazy w prawidłowych miejscach tak, aby powstało poprawne zdanie twierdzące lub przeczące. Uczeń, który wykona to zadanie w najkrótszym czasie otrzyma fanfary i pieczątkę.

18 Strona18 GRAMATYKA Nauczyciel przypomina uczniom sposoby używania czasownika modalnego can. Następnie przedstawia inne czasowniki modalne, które umieszcza na tablicy obok karty z czasownikiem can. POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOSCI Zabawa Mime. Jeden z uczniów ma naśladować czynność, którą wykonuje w wolnym czasie. Reszta grupy, zadając pytania typu: Can you play football? Can you dance? musi odgadnąć jaką czynność wykonuje ich kolega. Opracowała Anna Malec

19 Strona19 Załącznik nr 2 B i ł go ra j S P R AW OZ DA N I E KO O COWE Z OR GANI ZAC J I WA R S Z TATÓW S Z KO L E N I OWYC H nt. : Wykorzystanie tablic interaktywnych i oprogramowania edukacyjnego w nauczaniu "Warsztaty ICT dla 17 nauczycieli" na potrzeby projektu "Stąd do przyszłości" zgodnie z umową zlecenie nr 2/2011 z dnia r. Umowa przewidywała organizację warsztatów szkoleniowych według następujących tematów programowych: 1. Elementy tablicy 2. Podłączenie tablicy SMART Board do komputera i projektora 3. Jak to działa? 4. Jak zacząd? 5. Sterowanie tablicą ruchome narzędzia 6. Ostrzeżenia i środki bezpieczeostwa 7. Oprogramowanie 8. Szybki start 9. Narzędzia 10. Pomoc/wsparcie 11. SMART Notebook (pasek narzędzi) 12. Pasek narzędzi przechwytywania ekranu 13. Nagrywarka i Odtwarzacz wideo 14. SMART Aware Toolbar dodatkowy pasek narzędziowy pojawiający się w programach Word i Excel 15. SMART Aware Toolbar dodatkowy pasek narzędziowy pojawiający się w programie Power Point 16. SMART Notebook Print Capture dodatkowa drukarka zainstalowana w systemie operacyjnym 17. Panel sterowania 18. Narzędzia specjalnie: cieo ekranu, lupa, wskaźnik, reflektor 19. Praca z programami multimedialnymi (przedmiotowymi) 20. Warsztaty (nauka własna)

20 Strona20 1. CEL SZKOLENIA Celem szkolenia było: - pogłębienie wiedzy z zakresu nowoczesnych pomocy multimedialnych stosowanych w procesie dydaktycznym - utrwalenie i poszerzenie wiedzy o praktyczne wnioski wynikające ze stosowania tych pomocy na zajęciach dydaktycznych, - praktyczna umiejętnośd uruchomienia i podłączenia zestawów interaktywnych, - wzbogacenie praktycznych umiejętności w przygotowywaniu zajęd oraz lekcji w oprciu o oprogramowanie tablicy interaktywnej z wykorzystaniem programów multimedialnych. 2. REALIZACJA ZADANIA Informacja o szkoleniu Zgodnie z Umową zakładano przeszkolenie 17 osób uczestniczących w procesie wprowadzania nowych technologii interaktywnych na zajęciach dydaktycznych biorących udział w projekcie pt. "Stąd do przyszłości" 2.2 Miejsce, czas i terminy warsztatów szkoleniowych Warsztaty odbyły się w Szkole Podstwowej im. C. K. Norwida w Trzeszczanach w dniach r. i r. Czas szkolenia obejmował 12 godzin szkoleniowych, podzielonych po 6 godz. na dwa dni Uczestnicy: W szkoleniu uczestniczyło ostatecznie 17 osób - nauczycieli wytypowanych ze Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach i Szkoły Podstawowej w Mołodiatyczach biorących udział w projekcie pt. "Stąd do przyszłości" 3. OCENA OGÓLNA, WNIOSKI Przeprowadzone warsztaty szkoleniowe przyczyniły się do wzbogacenia praktycznych umiejętności szkolących się osób. W szkoleniu uczestniczyły również liczne osoby, które po raz pierwszy miały stycznośd z tablicami interaktywnymi.

21 Strona21 Dzięki poznaniu poszczególnych właściwości oraz zasady działania sprzętu multimedialnego osoby te bez trudu pokonały barierę pracy na nowych rozwiązaniach stosowanych w edukacji. Warszaty miały chrakter bezpośredniej i praktycznej nauki pracy z progamami multimedialnymi oraz oprogramowaniem tablicy interaktywnej. Dzięki temu tworzenie treści elektronicznych oraz przygotowywanie lekcji interaktywnych zostało przez nauczycieli opanowane w stopniu bardzo dobrym. Uczestnicy warsztatów otrzymali świadectwa ukooczenia szkolenia w formie Certyfikatów. 4. ZAKOOCZENIE Jako trener wyrażam przekonanie, że założone cele, mające byd wynikiem przeprowadzonego szkolenia zostały osiągnięte. Sebastian Cybulski

"Stąd do przyszłości"

Stąd do przyszłości Publikacja podsumowująca na zakończenie projektu "Stąd do przyszłości" zajęcia: Zajęcia dodatkowe z przyrody z elementami ekologii. S.P Mołodiatycze Opracowała: Jolanta Kidaj 1 Zajęcia" Przyroda z elementami

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Po zajęciach uczeń wie umie zna/rozumie

SCENARIUSZ LEKCJI. Po zajęciach uczeń wie umie zna/rozumie SCENARIUSZ LEKCJI 1) Wstępne czynności organizacyjne. 2) Uruchomienie pokazu multimedialnego. 3) Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji. 4) Podanie tematu lekcji: Urządzenia oparte na technologii

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przyrody w klasie V

Scenariusz zajęć z przyrody w klasie V Scenariusz zajęć z przyrody w klasie V Podstawa programowa: Właściwości róŝnych substancji i ich zastosowanie: -mieszaniny jednorodne i niejednorodne. Zagadnienia programowe: Podstawowe właściwości i budowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji. SCENARIUSZ LEKCJI Autorzy scenariusza: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW.

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW. KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I. Metryczka zajęć edukacyjnych 1. Imię i Nazwisko prowadzącego zajęcia : 2. Data: 22.05.2009 3. Placówka kształcenia : Publiczna szkoła podstawowa nr.opolu 4. Grupa dydaktyczna

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. wymienić podstawowe zasady redakcji tekstu; wymienić elementy budowy dokumentu na podstawie listu oficjalnego;

Scenariusz lekcji. wymienić podstawowe zasady redakcji tekstu; wymienić elementy budowy dokumentu na podstawie listu oficjalnego; Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Redagowanie tekstu. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: wymienić podstawowe zasady redakcji tekstu; wymienić elementy budowy dokumentu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna.

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna. Temat: My Holiday. I will go to London. Wprowadzenie słownictwa związanego z wakacyjnymi Elementy czasu Future Simple Czas zajęć: 45-60 minut Cele ogólne: rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku

Bardziej szczegółowo

2. Metody prezentacji informacji

2. Metody prezentacji informacji 1. Uczeń: Uczeń: 2. Metody prezentacji informacji a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna różne sposoby prezentacji informacji, wie w jaki sposób utworzyć prezentację typu PowerPoint, zna zasady edycji

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. wymienić różne sposoby pozyskiwania informacji ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznej;

Scenariusz lekcji. wymienić różne sposoby pozyskiwania informacji ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznej; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Poznajemy program edukacyjny 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: wymienić różne sposoby pozyskiwania informacji ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznej;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

2. Nabieramy umiejętności korzystania ze słowników

2. Nabieramy umiejętności korzystania ze słowników a. 2. Nabieramy umiejętności korzystania ze słowników Uczeń: i. a) Wiadomości zna rodzaje słowników i encyklopedii, zna budowę encyklopedii i słowników, zna zasady korzystania z encyklopedii i słowników,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ TEMATYCZNY. Prawa Keplera (fizyka, informatyka poziom rozszerzony)

SCENARIUSZ TEMATYCZNY. Prawa Keplera (fizyka, informatyka poziom rozszerzony) Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ TEMATYCZNY OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

KĄTY. Cele operacyjne. Metody nauczania. Materiały. Czas trwania. Struktura i opis lekcji

KĄTY. Cele operacyjne. Metody nauczania. Materiały. Czas trwania. Struktura i opis lekcji KĄTY Cele operacyjne Uczeń zna: pojęcie kąta i miary kąta, zależności miarowe między kątami Uczeń umie: konstruować kąty przystające do danych, kreślić geometryczne sumy i różnice kątów, rozróżniać rodzaje

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE!

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Scenariusz lekcji geografii dla klasy III gimnazjum TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Hasło programowe: zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Zakres treści: zanieczyszczenia powietrza, działania

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI MATEMARTKI DLA KLASY 5

KONSPEKT LEKCJI MATEMARTKI DLA KLASY 5 KONSPEKT LEKCJI MATEMARTKI DLA KLASY 5 KLASA 5E PROWADZĄCA: Anna Sałyga DZIAŁ PROGRAMOWY: Arytmetyka TEMAT: Dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych. CELE: Poziom wiadomości: (kategoria A) uczeń zna algorytm

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Poczta elektroniczna 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze przyszłości

Dziennikarze przyszłości Dziennikarze przyszłości Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska Lekcja 6: Podkast, który widać - czyli o łączeniu u ze zdjęciami i animacją Zajęcia, na których uczniowie zapoznają się z modelem łączenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać strukturę prezentacji i budowę poszczególnych slajdów; opisać etapy projektowania prezentacji multimedialnej.

Scenariusz lekcji. opisać strukturę prezentacji i budowę poszczególnych slajdów; opisać etapy projektowania prezentacji multimedialnej. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Projektowanie i przygotowanie prezentacji multimedialnej 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać strukturę prezentacji i budowę poszczególnych slajdów; opisać

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki

Konspekt lekcji matematyki Konspekt lekcji matematyki 1) Nauczyciel: Ewelina Śliż ) Przedmiot: Matematyka 3) Szkoła: Gimnazjum 4) Klasa: III 5) Czas trwania lekcji: 45 min 6) Nr programu nauczania: DPN 500 17 /08 7) Jednostka metodyczna:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. nazwać elementy składowe procedury; wymienić polecenia służące do malowania wnętrza figur;

Scenariusz lekcji. nazwać elementy składowe procedury; wymienić polecenia służące do malowania wnętrza figur; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Logomocja tworzenie procedur 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: nazwać elementy składowe procedury; wymienić polecenia służące do malowania wnętrza figur; wymienić

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI: TEMAT LEKCJI: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym

SCENARIUSZ LEKCJI: TEMAT LEKCJI: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. scharakteryzować elementy bazy danych; opisać sposób zaprojektowania bazy danych;

Scenariusz lekcji. scharakteryzować elementy bazy danych; opisać sposób zaprojektowania bazy danych; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Planowanie projektu bazy danych. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: scharakteryzować elementy bazy danych; opisać sposób zaprojektowania bazy danych; określić

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Tworzenie prostych animacji

Scenariusz lekcji Tworzenie prostych animacji Autor: Wacław Walas Scenariusz lekcji Tworzenie prostych animacji Szkoła: Liceum profilowane Profil: Zarządzanie informacją Klasa: Izi Temat: Tworzenie prostych animacji Podręcznik Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

języka obcego i sprawności językowych. Korelacja języka angielskiego z innymi przedmiotami to

języka obcego i sprawności językowych. Korelacja języka angielskiego z innymi przedmiotami to W obecnych czasach dzieci i młodzież mają kontakt z językiem obcym w zasadzie cały czas. Od najmłodszych lat chodzą na kursy, konwersacje, uczą się języków z telewizji, płyt, gier komputerowych. Młodym

Bardziej szczegółowo

1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE 5 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE. Scenariusz lekcji. 2.

1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE 5 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE. Scenariusz lekcji. 2. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Sortowanie, filtrowanie, grupowanie analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: opisać pojęcia klucz i porządek sortowania; omówić

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Część organizacyjna: Opracowała: grupa 4 ds. korelacji matematyczno-fizycznej Przedmiot: matematyka Klasa: I technikum poziom podstawowy Czas trwania: 45 min. Data: Część merytoryczna

Bardziej szczegółowo

1. Scenariusz lekcji: Tuningi samochodów

1. Scenariusz lekcji: Tuningi samochodów 1. Scenariusz lekcji: Tuningi samochodów a. b. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: wie, jak skutecznie wyszukiwać informacje w sieci oraz jak wykorzystać adresy stron internetowych, zna korzyści płynące

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet. Autorka: Agnieszka Kotowicz

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet. Autorka: Agnieszka Kotowicz SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet Autorka: Agnieszka Kotowicz Klasa III technikum zawodowe Zespół Szkół nr 3 w Szczecinku Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Sposoby przedstawiania algorytmów

Sposoby przedstawiania algorytmów Temat 1. Sposoby przedstawiania algorytmów Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z INFORMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z INFORMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z INFORMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku Scenariusz zajęć z przedmiotu: Budownictwo ogólne

Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku Scenariusz zajęć z przedmiotu: Budownictwo ogólne Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku Scenariusz zajęć z przedmiotu: Budownictwo ogólne Informacje ogólne Temat Adresat zajęć Czas realizacji zajęć Dział programu: Zaczyny

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Jedno z doświadczeń obowiązkowych ujętych w podstawie programowej fizyki - Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego.

SCENARIUSZ LEKCJI. Jedno z doświadczeń obowiązkowych ujętych w podstawie programowej fizyki - Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego. Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji diagnozującej z matematyki przygotowującej do sprawdzianu z funkcji kwadratowej

Scenariusz lekcji diagnozującej z matematyki przygotowującej do sprawdzianu z funkcji kwadratowej Scenariusz lekcji diagnozującej z matematyki przygotowującej do sprawdzianu z funkcji kwadratowej Temat : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej Czas trwania : 90 min. Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika) w klasie V szkoły podstawowej

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika) w klasie V szkoły podstawowej Opracowanie Anna Nowak Blok tematyczny: Człowiek a środowisko Temat: Podstawowe potrzeby życiowe człowieka Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika)

Bardziej szczegółowo

mgr Agnieszka Łukasiak Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku

mgr Agnieszka Łukasiak Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku Wybrane scenariusze lekcji matematyki aktywizujące uczniów. mgr Agnieszka Łukasiak Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku Scenariusz 1- wykorzystanie metody problemowej i czynnościowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki z wykorzystaniem multimedialnych podręczników EDU ROM przeprowadzonej w klasie VI SP

Konspekt lekcji matematyki z wykorzystaniem multimedialnych podręczników EDU ROM przeprowadzonej w klasie VI SP Konspekt lekcji matematyki z wykorzystaniem multimedialnych podręczników EDU ROM przeprowadzonej w klasie VI SP Temat: Ostrosłupy przykłady ostrosłupów, siatki ostrosłupów I WSTĘP Autor: mgr Elżbieta Kubis

Bardziej szczegółowo

Metryczka Justyna Płonka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach

Metryczka Justyna Płonka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach Metryczka Justyna Płonka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach Temat: Dzielenie z resztą Dział: Liczby i działania Klasa: IV szkoły podstawowej Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Temat 5. Programowanie w języku Logo

Temat 5. Programowanie w języku Logo Temat 5. Programowanie w języku Logo Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu. Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu oddziaływań (siły magnetyczne)

Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu. Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu oddziaływań (siły magnetyczne) POZNAJEMY ZJAWISKO MAGNETYZMU Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu Poziom nauczania: klasa VI Czas trwania zajęć: 2 x po 45 minut Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. wymienić różne sposoby uruchamiania programów; wyjaśnić pojęcie autouruchamiania; omówić metody tworzenia skrótu;

Scenariusz lekcji. wymienić różne sposoby uruchamiania programów; wyjaśnić pojęcie autouruchamiania; omówić metody tworzenia skrótu; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Sposoby uruchamiania programów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: wymienić różne sposoby uruchamiania programów; wyjaśnić pojęcie skrótu; wyjaśnić pojęcie autouruchamiania;

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II Ortografia na wesoło Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Cele główne: utrwalenie i sprawdzenie opanowania poprawnej pisowni

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. wymienić sytuacje, w których stosuje się zaproszenie;

Scenariusz lekcji. wymienić sytuacje, w których stosuje się zaproszenie; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Zapraszamy na przyjęcie 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: wymienić sytuacje, w których stosuje się zaproszenie; wymienić podstawowe informacje, jakie powinno

Bardziej szczegółowo

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Anna Konstantynowicz, Adam Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja [ ] 2. Szczegółowe cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

Plan metodyczny lekcji

Plan metodyczny lekcji Plan metodyczny lekcji Klasa: VI Przedmiot: przyroda Czas trwania lekcji: 45 minut Nauczyciel: mgr Iwona Gładyś Temat lekcji: Ślimak winniczek przedstawiciel ślimaków lądowych (temat zgodny z podstawą

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji klasa III Technikum

Scenariusz lekcji klasa III Technikum Scenariusz lekcji klasa III Technikum Temat lekcji: Instrumenty marketingu mix Wymiar 1x 45 minut Metody lekcji: aktywizujące praca w grupie, pogadanka, prezentacja, praca z tekstem, praktyczne - ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1, im. Jana Brzechwy, ul. Brzozowa 4, Piła, Układ Słoneczny Projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum

Zespół Szkół nr 1, im. Jana Brzechwy, ul. Brzozowa 4, Piła,  Układ Słoneczny Projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum Układ Słoneczny Projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum Opracowała: Małgorzata Piekarska Rok szkolny 2005/2006 1 Sztuka, chwała i wolność przemijają, a przyroda zawsze jest piękna. George Gordon Noel

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

1 TEMAT LEKCJI 2 CELE LEKCJI 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE. Scenariusz lekcji. 2.1 Wiadomości. 2.2 Umiejętności.

1 TEMAT LEKCJI 2 CELE LEKCJI 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE. Scenariusz lekcji. 2.1 Wiadomości. 2.2 Umiejętności. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Komputerowe symulacje 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić opracowany przez Johna Conwaya model życia kolonii organizmów; opisać przebieg symulacji; określać

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

1 TEMAT LEKCJI 2 CELE LEKCJI 3 METODY NAUCZANIA. Scenariusz lekcji. 2.1 Wiadomości. 2.2 Umiejętności. Scenariusz lekcji

1 TEMAT LEKCJI 2 CELE LEKCJI 3 METODY NAUCZANIA. Scenariusz lekcji. 2.1 Wiadomości. 2.2 Umiejętności. Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić typy wykresów oraz ich zastosowanie; omówić funkcje agregujące oraz ich zastosowanie;

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Sylwia Tomas Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej 1. DATA: 15.12.2005 2. POZIOM: klasa V szkoła podstawowa, 3 godz. języka angielskiego tygodniowo

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI 2 CELE LEKCJI. 2.1 Wiadomości. 2.2 Umiejętności 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI 2 CELE LEKCJI. 2.1 Wiadomości. 2.2 Umiejętności 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Importowanie grafiki z różnych źródeł do programu Paint 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić pojęcie importowania grafiki; wyjaśnić pojęcia zrzutu ekranowego;

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. rozpoznać prawidłową deklarację tablicy; podać odwołanie do określonego elementu tablicy.

Scenariusz lekcji. rozpoznać prawidłową deklarację tablicy; podać odwołanie do określonego elementu tablicy. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Zmienne tablicowe 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicję tablicy; podać definicję indeksu; wymienić cechy tablicy w VB.NET; podać postać deklaracji

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ SCENARIUSZ NR 1 Temat zajęć: Obliczanie pól i obwodów prostokątów. Cele zajęć: Uczeń: Zna jednostki pola; Umie obliczyć pole i obwód prostokąta i kwadratu; Wykorzystuje swoje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji. opisać rodzaje zmian, jakie można wykonać na komórkach w Excelu; wskazać jak dane i komórki w Excelu

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji. opisać rodzaje zmian, jakie można wykonać na komórkach w Excelu; wskazać jak dane i komórki w Excelu 1 TEMAT LEKCJI: Formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: opisać rodzaje zmian, jakie można wykonać na komórkach w Excelu; wskazać jak dane i komórki w Excelu

Bardziej szczegółowo

OPIS Przedmiotu zamówienia

OPIS Przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego OPIS Przedmiotu zamówienia na realizację Projektu Dziś mamy szansę na lepsze jutro L.p. Asortyment Opis j.m. Ilość Zadanie 4 Szkolenia dla nauczycieli w Publicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; scharakteryzować pojęcia: portal, wortal, witryna, WWW, HTTP;

Scenariusz lekcji. opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; scharakteryzować pojęcia: portal, wortal, witryna, WWW, HTTP; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Pozyskiwanie informacji z internetu 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; opisać budowę strony WWW; scharakteryzować

Bardziej szczegółowo

Test diagnozujący z biologii klas I rok 2014/15

Test diagnozujący z biologii klas I rok 2014/15 Test diagnozujący z biologii klas I rok 14/15 Test diagnozujący w klasach pierwszych miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu biologii. Test został podzielony na główne biologiczne: - tekstu przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon.

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon. Konspekt lekcji informatyki Rok szk. 2003/2004 Temat: Tworzenie ikon z wykorzystaniem Edytora obrazów Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Rysowanie w Edytorze grafiki 45 min I Gimnazjum mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcyjny Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem działań na logarytmach. Scenariusz lekcyjny

Scenariusz lekcyjny Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem działań na logarytmach. Scenariusz lekcyjny Scenariusz lekcyjny Klasa: I c liceum ogólnokształcące (profil bezpieczeństwo wewnętrzne). Czas trwania zajęć: 45 minut. Nauczany przedmiot: matematyka. Program nauczania: Kształcenie w zakresie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach.

Scenariusz lekcji matematyki Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach. Scenariusz lekcji matematyki Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach. Opracowała: mgr inż. Monika Grzegorczyk 1. Temat lekcji: Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach.

Bardziej szczegółowo

Klasa III, edukacja społeczna, krąg tematyczny W rodzinie i wśród przyjaciół Temat: Mój dom i moja rodzina

Klasa III, edukacja społeczna, krąg tematyczny W rodzinie i wśród przyjaciół Temat: Mój dom i moja rodzina 1 Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 31, SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: nauczyciel_3_31, do zastosowania z: uczeń_3_31 (materiały dla ucznia), pomoce multimedialne zgromadzone na www.matematycznawyspa.pl:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo