PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DLA POTRZEB ZAWODOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCOWAWCZEGO NR 2 W GDYNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DLA POTRZEB ZAWODOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCOWAWCZEGO NR 2 W GDYNI"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DLA POTRZEB ZAWODOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCOWAWCZEGO NR 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ENERGETYKÓW 13 INWESTOR: GMINA MIASTO GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA: BUDOWLANA PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. PIOTR KURPYTA UPR. BUD. 6185/Gd/94 DATA: PAŹDZIERNIK 2006 r 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - plan sytuacyjny 1:500 - rzut I piętra stan istniejący 1:10 - rzut I piętra stan projektowany 1:100 - rzut I piętra - technologia 1: rzut klatki schodowej A - parter -1:100 - rzut klatki schodowej B - piętro -1:100 - szczegół balustrada- 1:50 - naświetla -1:50 - przekrój pionowy - 1:100 III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2

3 OPIS TECHNICZNY Do projektu architektoniczno-budowlanego wykonania remontu części budynku dla potrzeb Zawodowej Szkoły Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 w Gdyni ul. Energetyków DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa i adres zadania Wykonanie remontu części budynku dla potrzeb Zawodowej Szkoły Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 w Gdyni ul. Energetyków Inwestor Gmina Miasto Gdynia al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1. Zlecenie inwestora 2.2. Wizje lokalne 2.3. Uzgodnienia z użytkownikiem obiektu 2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33 poz. 270 z 2003r, Dz. U. Nr 109 poz z 2004r) 2.5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz z 2003r.) 2.6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz z 2003r.) 2.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r) 2.8.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 121 poz.1138 z 2003r) 3. LOKALIZACJA BUDYNKU Budynek jest zlokalizowany w Gdyni niedaleko Portu i Stoczni Gdynia. W pobliżu zlokalizowane są zabudowania Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego. 3

4 W budynku funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego wraz z bursą /internatem / oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 4. ROZWIĄZANIA URBANISTYCZNE Dojazd do budynku z ul. Janka Wiśniewskiego do ul. Energetyków od strony północnej zlokalizowany jest parking dla samochodów osobowych i dwa stanowiska dla autokarów. Komunikacji wewnętrznej oraz parkingów nie zmienia się. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej zmieniającej przeznaczenie części parteru na Schronisko Młodzieżowe zostały uzgodnione z Wydziałem Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Gdyni oraz Urzędem Morskim w Gdyni rozwiązania komunikacyjne w obrębie nieruchomości. Teren ogrodzony. Od strony południowej zlokalizowany jest kompleks sportowy boiska i bieżnia. Teren płaski. 5. OPIS BUDYNKU Budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby oświaty a w części budynek zamieszkania zbiorowego przeznaczony do okresowego pobytu ludzi schronisko młodzieżowe oraz bursa internat. Bryła budynku w kształcie litery V. Budynek trzyklatkowy 2 klatki schodowe w szczytach budynku ora klatka schodowa centralnie zlokalizowana. Bezpośrednio w obszarze lokalizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 znajdują się dwie klatki schodowe. Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Na części parteru i I piętra (partner i I piętro jednego skrzydła budynku) zlokalizowane jest obecnie Schronisko Młodzieżowe. II piętro bezpośrednio nad Schroniskiem Młodzieżowym pełni funkcję bursy dla potrzeb WODZ. Drugie skrzydło budynku jest przeznaczone dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 wraz ze Specjalną Szkołą Zawodową z częścią stołówki z kuchnią a także na II piętrze znajdują się pokoje internatu. 5.1.Konstrukcja Budynek zrealizowany metodą tradycyjną. Ławy fundamentowe żelbetowe posadowione bezpośrednio na gruncie. Ściany wewnętrzne (nośne) i zewnętrzne gr. 38cm z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. Ścianki działowe z cegły pełnej i cegły dziurawki. Stropy piwniczne wykonane dla schronu TOPL płyta krzyżowo zbrojona o skośności powyżej 1000 kg/m 2. Stropy międzypiętrowe żelbetowe gęstożebrowe ( DMS ). Stolarka okienna: PCV. Nadproża typu L i wylewane na mokro. Stropodach płaski nie wentylowany z pustką powietrza pomiędzy stropem DMS ostatniej kondygnacji a płytami dachowymi żelbetowymi Klatki schodowe żelbetowe. 4

5 Dach kryty papą asfaltową na lepiku asfaltowym. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana. Stolarka drzwiowa wejściowa do budynku - drewniana Stolarka drzwiowa wewnętrzna drzwi płytowe. 5.2.Ocena stanu technicznego Istniejące elementy konstrukcyjne (stropy i ściany) są w dobrym stanie technicznym, bez rys i pęknięć. Podlegające remontowi I piętro jednego skrzydła budynku nie zmienia swego przeznaczenia dotychczas zlokalizowane były na I piętrze sale dydaktyczne, sanitariaty oraz pomieszczenia pedagoga i psychologa. 5.3.Instalacje - instalacja wodociągowa - sieć miejska - instalacja kanalizacyjna - sieć miejska - instalacja elektryczna z sieci miejskiej - instalacja c.o - sieć miejska - instalacja ciepłej wody - sieć miejska - instalacja telefoniczna budynek jest podłączony do sieci telefonicznej, - instalacja gazowa brak - instalacja p. ppoż. instalacja sygnalizacji pożaru alarmowa włączona w system powiadamiania straży pożarnej Stoczni wyłącznie dla potrzeb Schroniska Młodzieżowego - instalacja hydrantowa 6. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY Budynek nie zmienia swego przeznaczenia, nadal pełni funkcję budynku dla potrzeb oświaty. W wyniku naturalnego ograniczenia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego (mniejsza liczba uczniów) część obiektu jest obecnie niewykorzystana. Wobec powyższego Gmina Gdynia decyzją Prezydenta Miasta przeznaczyła jedną kondygnację obecnej bursy dołączyć do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego a w drugiej części budynku / II skrzydło budynku / zlokalizować Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2. SOSW Nr 2 został przeniesiony z nieruchomości przy ul. Kieleckiej. Zmniejszona liczba uczniów w szkole zawodowej i gimnazjum wchodzących w skład SOSW nr 2 pozwala na dokonanie zmian lokalizacji siedziby w/w placówki oświatowej. Do SOSW Nr 2 uczęszcza młodzież, która ma trudności z nauką ze względu na obniżony poziom intelektualny a także młodzież tzw. trudnych rodzin, gdzie najczęściej rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub mają te prawa ograniczone. Młodzież z rodzin gdzie ograniczone są prawa rodzicielskie wymaga pobytu w internacie i jednoczesnego prowadzenia procesu edukacyjnego. W pierwszej kolejności młodzież objęta jest nauką w gimnazjum a później w szkole zawodowej umożliwiając zdobycie zawodu i w dalszej kolejności podjęcia pracy. Na parterze budynku zlokalizowana jest stołówka wraz z kuchnią z zapleczem kuchnia oraz pomieszczenia socjalne i techniczne z portiernią i sale dydaktyczne. 5

6 Na I piętrze zlokalizowane są pomieszczenia dydaktyczne,pomieszczenia biurowe dyrekcji placówki oraz węzły sanitarne. Parter placówki nie podlega remontowi z wyjątkiem przeprowadzenia wymiany stolarki okiennej. Na II piętrze budynku zlokalizowana była część bursy i pokoje noclegowe cztero i sześcio - osobowe, węzły sanitarne oraz świetlica dla uczniów i po remoncie wykonanym w 2005 roku,nadal są pokoje internatu dwuosobowe,pomieszczenia izolatki, kuchenka dla uczniów, węzły sanitarne, pomieszczenia magazynowe, techniczne, porządkowe oraz pokój kierownika internatu i wychowawców. Remontowi podlega w pierwszej kolejności klatka schodowa w zakresie obłożenia płytkami typu Gres, wymiany balustrad schodowych i przy oknach klatki schodowej, montażu poręczy wzdłuż biegów oraz malowania. Ponadto remont portierni oraz na I piętrze sali kucharskiej oraz część sal dydaktycznych i wymiany drzwi wydzielających klatki schodowe na drzwi o odporności EI 30.. W drugim etapie przewiduje się kontynuację remontu I pietra : remont sal dydaktycznych oraz wymianę wszystkich drzwi wejściowych do pomieszczeń oraz wyłożenie korytarza płytkami typu Gres 7. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 7.1.Prace rozbiórkowe Prace rozbiórkowe na I piętrze: 7.2.Roboty murarskie i tynkarskie - rozbiórki ścianki działowej gr ½ c, - wykucie drzwi - skucie płytek lastryko z posadzki portierni - wykucie kratek wentylacyjnych - wykucie stolarki okiennej naświetli - demontaż urządzeń oraz osprzętu w sali kucharstwa - zerwanie wykładziny podłogowej PCV, - zerwanie parkietu, - demontaż balustrady schodowej i przy oknach klatki schodowej Zamurowanie otworu po drzwiach, Wykonanie podestu z bloczków gazobetonowych 7.3.Stolarka drzwiowa Stolarka drzwiowa płytowa, drewniana, w kolorze buku wejściowe do pomieszczeń, drzwi do sal wzmocnione, trzy zawiasy,klamki,zamki, - drzwi pełne 90 cm w świetle ościeżnicy Ościeżnice metalowe, malowane na kolor brązowy jasny. Drzwi ewakuacyjne o odporności ogniowej EI 30 min 2 szt. na I piętrze z wymaganym prawem budowlanym atestem np. MERCOR lub inne. 6

7 7.4.Posadzki W pomieszczeniach dydaktycznych i pokoju nauczycielskim ułożyć wykładzinę PCV rulonowi wraz z cokolikami systemowymi. W sali kucharskiej, portierni i na holach Gres układany na klej wraz z cokolikami. Biegi klatki schodowej obłożone płytkami Gres wraz z powierzchniami bocznymi schodów cokoliki. 7.5.Sufity Malowane farbą emulsyjną akrylową po uprzednim wykonaniu gładzi gipsowych. 7.6.Ściany Malowane farbą emulsyjną akrylową w jasnych kolorach uzgodnionych z użytkownikiem. Gładzie gipsowe jednowarstwowe. Ponadto należy malować lamperię do wysokości 1,5 farbą olejną półmatową. Przy umywalkach oraz przy zlewozmywakach i przy kuchniach fartuchy z glazury o wym. 1,6x1,2 m. 7.7.Instalacja wentylacyjna Zapewniona jest wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. Wymiana kratek wentylacyjnych 7.8.Instalacja wody ciepłej i zimnej Włączenie projektowanych urządzeń należy dokonać w istniejącą instalacje wodną. 7.9.Instalacja kanalizacyjna Projektowane umywalki i zlewozmywaki na I piętrze budynku włączyć do istniejącej instalacji kanalizacyjnej Instalacja hydrantowa Istniejąca instalacja hydrantowa na każdej kondygnacji w klatce schodowej głównej i klatce schodowej szczytowej budynku Instalacja c.o. Należy w najbliższym czasie przeprowadzić remont kapitalny instalacji c.o. Należy wymienić grzejniki nowoprojektowanych całym obiekcie, zlikwidować stare naczynie wzbiorcze Instalacja elektryczna 7

8 Wykonać nową instalacje w sali kucharskiej z włączeniem do istniejącej rozdzielnicy głównej. Szczegółowe rozwiązania w oddzielnym opracowaniu instalacji elektrycznych Roboty ślusarskie 8. IZOLACJE Należy wymienić balustrady na klatce schodowej,które nie spełniają wymogów obowiązujących przepisów dotyczących wysokości balustrady. Nową balustradę wykonać z profili stalowych z pochwytem drewnianym. Ponadto należy zamontować poręcze przyścienne wzdłuż biegów schodowych. W pomieszczeniu sali kucharskiej należy wykonać izolacje poziome przewwilgotnościowe powłokowe systemowe np. MAPEI, CERESIE lub inne o podanych parametrach technicznych. 9.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INTERNATU SOSW NR 2 I PIETRO / objęte zakresem prac remontowych/ Nr Pomieszczenie Pow. w Posadzka Ściany pom. m Węzeł sanitarny dla personelu 2,90 Terakota Do wys. 2,05m glazura a powyżej farba emulsyjna 2 Węzeł sanitarny - chłopcy 14,11 Terakota Farba do wys. 1,6m powyżej farba emulsyjna 3 Węzeł sanitarny - dziewczęta 17,74 Terakota Do wys. 2,05m glazura a powyżej farba emulsyjna 4 Pokój pedagoga 7,92 PCV 2x farba 5 Pokój psychologa 7,20 PCV 2x farba 6 Przedsionek 3,95 PCV 2x farba /farba 7 Sala dydaktyczna 41,18 PCV 2x farba /farba 8 Sala dydaktyczna 41,90 PCV 2x farba /farba 9 Sala dydaktyczna 40,50 PCV 2x farba /farba 10 Pokój nauczycielski 20,50 PCV 2x farba 11 Sala dydaktyczna-sala kucharska 61,70 terakota 2x farba /farba / pas glazury na ścianie 12 Sala dydaktyczna 37,80 PCV 2x farba /farba 18,43 PCV 2 x farba /farba 13 Sala dydaktyczna do pracy grupowej 14 Sala dydaktyczna 39,92 PCV 2x farba /farba 8

9 15 Sala dydaktyczna 40,15 PCV 2x farba /farba 16 Sala dydaktyczna 38,82 PCV 2x farba /farba 17 Sala zajęć ruchowych 59,94 PCV 2x farba /farba 18 Klatka schodowa B 27,94 Terakota- Gres Do wys.1,5 m farba / farba 19 korytarz 78,75 Terakota- Gres Do wys.1,5 m farba / farba 20 Klatka schodowa A 20,50 Terakota- Gres Do wys.1,5 m farba / farba 21 korytarz 32,80 Terakota- Gres Do wys.1,5 m farba / farba RAZEM I PIĘTRO 653,60 m 2 Posadzka Ściany Parter objęty remontem: Nr Pomieszczenie Pow. w pom. m Hall wejściowy 18,37 lastryko Do wys.1,5 m farba / farba 2 Hall szkoły z bursą 29,26 Terakota Do wys.1,5 m farba / farba 3 Klatka schodowa 19,65 Terakota Do wys.1,5 m farba / farba 4 Portiernia szkoły i bursy 12,25 Terakota Do wys.1,5 m farba / farba RAZEM 79,53 m 2 9. PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. Pochylnia dla niepełnosprawnych przed budynkiem istniejąca. 2. Sanitariat dla niepełnosprawnych z wyposażeniem w poręcze. 3. W pomieszczeniu sypialni przewidziano pole manewrowe dla niepełnosprawnych. 4. W pomieszczeniu jadalni przewidziano 2 stanowiska przy stołach dla niepełnosprawnych osób na wózkach. 5. Progi w drzwiach brak lub nie większe niż 2cm. 6. Otwory drzwiowe w świetle ościeżnicy nie mniejsze niż 90cm 7. Dla transportu niepełnosprawnych na piętro należy przewidzieć zakup schodołaza. 10. WPŁYW NA ŚRODOWISKO Rozwiązanie projektowe dla potrzeb remontu SOSW nr 2 nie wywierają ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 9

10 - ścieki bytowe odprowadzane do kanalizacji sanitarnej - ciepło dostarczane z sieci miejskiej - ciepła woda dostarczana do z sieci miejskiej - nie narusza się istniejącej zieleni - odpady bytowe (śmieci) zostaną usunięte przez odpowiednie służby komunalne zgodnie z podpisaną umową - inwestycja nie emituje hałasu, wibracji, promieniowania lub pola magnetycznego 11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Budynek niski - (N) wysokość 10,5m, trzy kondygnacje nadziemne. Ewakuacja 2 wyjścia ewakuacyjne na klatki schodowe na parterze i na piętrze. Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III/ZL V Klasa odporności pożarowej: C Poszczególne elementy budynku spełniają wymagania klasy odporności: - Konstrukcja nośna (ściany murowane z cegły) min RE60 - Konstrukcja dachu (żelbetowy) min R15 - Ścianki działowe (ceglane i z płyt G-K) min E I15 Zagrożenie wybuchem pomieszczeń nie występuje. Spełniony warunek przejścia ewakuacyjnego mniejsze niż 40m. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych większa niż 1,4m. Zastosować oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych. Instalacja hydrantowa o średnicy 25 mm na głównej klatce schodowej i ewakuacyjnej / w szczycie budynku/. SOSW Nr 2 wyposażyć w sprzęt gaśniczy. Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Drogi ewakuacyjne oznakować. Drzwi ewakuacyjne na parterze budynku klatki schodowe dwuskrzydłowe szer. 150 cm. Drzwi ewakuacyjne na II piętrze wyjście z korytarza na klatki schodowe o odporności ogniowej EI 30 min. Drogi pożarowe: istniejący obiekt posiada prawidłowa możliwość dojazdu pojazdami straży pożarnej wzdłuż budynku. 12. TECHNOLOGIA Podział funkcjonalny SOSW NR 2 PARTER: Stołówka wraz z zapleczem sanitarnym, zapleczem kuchennym, magazynowym bez zmian jak dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego. Sale zajęć lekcyjnych nauki zawodu, Pomieszczenia biurowe,szatnia personelu węzeł sanitarny, portiernia. I PIĘTRO: Sale lekcyjne przewidziano remont części sal dydaktycznych, 10

11 Sale do nauki zawodu w tym sala kucharska Węzeł sanitarny dla chłopców i dziewcząt oraz personelu- wyremontowany w 2005 roku. Pokój pedagoga i psychologa z przedsionkiem Pokój nauczycielski. Pomieszczenia biurowe dyrekcji szkoły- bez zmian. II PIĘTRO ; Internat Przewiduje się maksymalnie internat na obsługę 24 dzieci i młodzieży. Pokoje dla młodzieży dwuosobowe 12 pokoi Pokoje wyposażone w łóżka jednoosobowe, szafki nocne, biurka 2 szt miejsce do odrabiania lekcji, stół, krzesła szafa ubraniowa. Pomieszczenia porządkowe wyposażone w zlew (40cm nad posadzką), miejsce na wiadro z mopem, środki czystości. Magazyn czystej pościeli wyposażony w regały. Składowanie pościeli w magazynie zabezpiecza się prawidłową i ciągłą obsługą internatu. Magazyn brudnej pościeli regał oraz worki foliowe jednorazowe do pakowania pościeli celem przekazania do pralni. Umywalka mycie rąk wraz z pojemnikiem na mydło i jednorazowe ręczniki papierowe oraz koszem zamykanym na zużyte ręczniki. Magazyn obsługuje potrzeby internatu. Pomieszczenie techniczne wyposażone w pralkę i miejsce do suszenia bielizny osobistej uczniów. Izolatki 2 szt. wyposażone w łóżko,szafkę nocną stolik, krzesło. Świetlice przeznaczone do spędzania czasu wolnego po południu na terenie internatu. Wyposażone w stoliki, krzesła, miejsce do gier,stół do tenisa itp., Sprzęt TV i VIDEO, regały na książki i sprzęt podręczny. Kuchenka dla uczniów pozwalająca przygotować herbatę oraz kanapki. Pomieszczenie biurowe kierownika internatu wyposażone w biurko, stolik krzesła lub fotele do przyjmowania opiekunów młodzieży. Pokój wychowawcy pełniącego dyżur całodobowy,wyposażony w kanapę jednoosobową, biurko, krzesła,stolik. Remont wykonany w 2005 roku. 13. UWAGI 1. Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 2. Wszystkie stosowane materiały budowlane, izolacyjne, malarskie, wykładziny, panele podłogowe, terakota,materiały okładzinowe,materiały instalacji elektrycznej i materiały instalacji sanitarnej muszą posiadać atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi oraz inne świadectwa i decyzje wymagane prawem. 3. Wszystkie stosowane, montowane urządzenia należy montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producentów, zapewniając stosowne gwarancje. 11

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, 07-300 Ostrów

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 2 2. Stan istniejący str. 2 3. Projektowana modernizacja str. 3 4. Wielkości liczbowe str. 4 5. Rozwiązania materiałowe str. 4 5.1 Wyburzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA 1.1. ZASILANIE 1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA Przedmiotem opracowania jest instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz klapy dymne na korytarzu budynku. Zaprojektowano również

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 646-032-20-10 fax. (32) 202-13-51 tel. 501-425-427 bohdan@dziekonski.eu.org Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji

DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji DANE OGÓLNE 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa nr1 64-100 Leszno, Al. Zygmunta Krasińskiego nr 2 3. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

SANPROJ USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Barbara Bownik 81-611 Gdynia, ul. Wielkokacka 14/78 tel. 502-109-329 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO BRANŻA: FAZA OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo