FAGOR Industrial S.Coop. INSTRUKCJA SERWISOWA. PIECE GAZOWE HVG/HCV i HCG/HGC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAGOR Industrial S.Coop. INSTRUKCJA SERWISOWA. PIECE GAZOWE HVG/HCV i HCG/HGC"

Transkrypt

1 FAGOR Industrial S.Coop. INSTRUKCJA SERWISOWA PIECE GAZOWE HVG/HCV i HCG/HGC LISTOPAD 2001

2 1 MODELE I ICH WYMIARY Rys. 1 Rys. 2 2

3 Rys. 3 3

4 Rys. 4 Rys. 5 4

5 Rys. 6 A.- Dopływ wody zmiękczonej RG ¾. B.- Ogólny odpływ RG 1. C.- Złącze zasilania energią elektryczną. D.- Korek spustowy. E.- Doprowadzenie gazu RG 1/2 (HCG), doprowadzenie gazu RG 3/4 (HVG) 5

6 2 DANE TECHNICZNE WYMIARY ZEWNĘTRZNE MODEL HVG-10/11 HVG-10/21 HVG-20/21 HVG-20/11 HVG-2-10/11 HVG-2-20/11 Szerokość X Głębokość Y Wysokość bez kominka W Wysokość z kominkiem Z Szerokość U Głębokość V mm Głębokość Gaz R Ciężar netto (kg.) Moc elektryczna kw 0.4 kw 0.4 kw 0.6kW 0.6kW Przekrój Napięcie zasilania V 1N 50-60Hz przewodów Bezpieczniki główne Wył. różnicowo-prąd 2x1,5+T 10A 30 ma Moc gazowa kw. 40,000 46,000 52,000 84,000 Nominalne zużycie gazu kg/h (36 mb)propan-butan (GPB) 3,330 3,830 4,330 6,990 m³./h (20 mb) Gaz ziemny (GZ-50 ) 4,235 4,870 5,500 8,890 Sprawność % Gorące powietrze Para (%) Maks. liczba tac GN GN Maksymalne obciążenie w kg Przybliżone zużycie wody (litrów/godz) Ciśnienie wody na wejściu kg/cm

7 WYMIARY ZEWNĘTRZNE MODEL HCG-6/11 HCG-10/11 mm HCG-10/21 HCG-2-10/11 HCG-20/11 HCG-20/21 HCG-2-20/11 Szerokość X Głębokość Y Wysokość bez kominka W Wysokość z kominkiem Z Szerokość U Głębokość V Głębokość Gaz R Głębokość kominka S Szerokość kominka T Ciężar netto (kg.) Moc elektryczna kw 0.40kW 0.40kW 0.40kW 0.60kW 0.60kW Napięcie zasilania V 1N 50-60Hz Przekrój przew. Bezpiecznik główny Wył. różnicowo prąd 2x1.5+T 10 A 30 ma Moc gazowa kw. 14,000 19,000 25,000 31,000 42,000 Nominalne zużycie gazu kg/h (36mb)Propan Butan (GPB) 1,165 1,580 2,080 2,580 3,495 m³./h (20 mb) Gaz ziemny (GZ-50) 1,480 2,010 2,645 3,280 4,435 Sprawność % Gorące powietrze Para (%) Maks. liczba tac GN GN Maksymalne obciążenie w kg Przybliżone zużycie wody (litrów/hour) Ciśnienie wody na wejściu kg/cm

8 SZANOWNY KLIENCIE, Gratulujemy wyboru jednego z produkowanych przez nas urządzenia gazowego, spełniającego wysokie wymagania techniczne i jakościowe. Uwaga: Przed przystąpieniem do instalowania i eksploatacji wyrobu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Życzymy Państwu satysfakcji z użytkowania naszego wyrobu. FAGOR GASTRO POLSKA 1. WARUNKI INSTALACJI URZĄDZENIA Produkowane przez naszą firmę gazowe piece konwekcyjne i konwekcyjno-parowe są urządzeniami typu A (bez odprowadzenia spalin do komina) i dlatego norma PN-90/A nakazuje użytkowanie ich pod sprawnie działającymi wyciągami miejscowymi z okapami. Jeżeli urządzenie pracuje pod okapem z wentylacją wymuszoną wymagane jest zabezpieczenie odcinające dopływ gazu do urządzenia w przypadku przerwy w pracy wentylacji spowodowanej np. zanikiem prądu. Pomieszczenia Pomieszczenia przeznaczone do zainstalowania urządzeń gazowych musi odpowiadać wytycznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 15 z dnia 25 lutego 1999 r.). Zgodnie z w/w przepisami pomieszczenie takie musi posiadać : sprawną wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą wymianę powietrza co najmniej 37,5 m 3 /h dla każdego kw mocy cieplnej urządzenia gazowego ( minimalny wymiar przewodu kominowego nie może być mniejszy niż 0,14 m, a powierzchnia kanału wentylacyjnego nie mniejsza niż 0,016 m 2 ). odpowiednią kubaturę, która zapewni, że maksymalne obciążenie cieplne pochodzące od urządzeń gazowych nie przekroczy 930 W/m 3 pomieszczenia. W przypadku użytkowania urządzenia zasilanego gazem płynnym GPB pomieszczenie takie nie może znajdować się poniżej poziomu zerowego (terenu) tzn. w piwnicy lub suterenie. Temperatura pomieszczenia w którym znajduje się butla z gazem płynnym nie może przekraczać 35 C. Instalacja gazowa Podstawowe zasady użytkowania urządzeń zasilanych gazem: zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w budynku, w którym znajduje się instalacja gazu ziemnego nie można użytkować gazu płynnego. w pomieszczeniu w którym zainstalowano urządzenie gazowe przystosowane do zasilania gazem płynnym nie można przechowywać i eksploatować więcej niż dwie butle gazowe o zawartości 11 kg każda. W przypadku stosowania gazu płynnego producent zaleca zastosowanie baterii butli na zewnątrz budynku lub zbudowanie zbiornikowej instalacji gazowej. 8

9 podłączenie urządzenia do instalacji gazu ziemnego należy wykonać na sztywno przy pomocy rur bez szwu (stalowych lub miedzianych); dozwolone jest stosowanie elastycznych przyłączy metalowych posiadających certyfikat bezpieczeństwa B. przewód elastyczny służący do podłączenia urządzenia do reduktora butli z gazem płynnym musi mieć wytrzymałość min. 300 kpa i maksymalną długość 3 m. Końce przewodu elastycznego powinny być zabezpieczone przed spadnięciem opaskami zaciskowymi. Przewód gazowy elastyczny oraz reduktor powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Urządzenia o mocy powyżej 20 kw powinny być łączone,,na sztywno. W przypadku używania przewodu elastycznego do zasilania urządzenia mobilnego ( np. na kółkach ) przewód musi być zabezpieczony łańcuchem krótszym od przewodu uniemożliwiającym nieumyślne zerwanie przewodu. przed każdym urządzeniem gazowym musi być zainstalowany kurek odcinający dopływ gazu znajdujący się w miejscu łatwo dostępnym po podłączeniu urządzenia do instalacji gazowej należy przeprowadzić kontrolę szczelności za pomocą wodnego roztworu mydła lub specjalnego preparatu w areozolu do sprawdzania szczelności połączeń gazowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca połączeń. Nie dozwolone jest przeprowadzanie próby szczelności instalacji gazowej przy użyciu płomienia. Zalecane jest okresowe przeprowadzanie próby szczelności instalacji gazowej (np. raz na 3 miesiące). Ewentualne nieszczelności należy niezwłocznie usunąć a pomieszczenie przewietrzyć przed ponownym uruchomieniem urządzenia. 3 MIEJSCE PRACY Zaleca się zainstalowanie wyciągu kominowego, celem odprowadzania oparów i spalin na zewnątrz. (patrz Rys. 7) Po lewej stronie powinno być zachowane minimum 50 cm odstępu pomiędzy piecem i następnym urządzeniem w celu możliwości dostępu dla serwisu HVG. (patrz Rys. 8) Piec nie może być narażony na wpływ pary lub ciepła, pochodzących z innych urządzeń. Tylny panel musi być zawsze założony na miejsce. 9

10 Rys. 7 Rys. 8 4 INSTALACJA Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia upewnij się, że typ gazu ustawiony w urządzeniu zgodny jest z typem gazu dostarczanym przez sieć gazową w miejscu instalacji. 4.1 Podłączenie elektryczne Napięcie w sieci energetycznej musi być zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. ZDEJMIJ LEWY PANEL w modelach HVG. WYJMIJ PANEL STEROWANIA w modelach HCG. 10

11 Użyj kabla w izolacji polichloroprenowej lub innego o tych samych parametrach (HO5RN-F). Na doprowadzeniu zasilania umieść główny wyłącznik, niezależny od urządzenia, o odległości między stykami równej lub większej niż 3 mm. W obwodzie zasilania musi być zainstalowany wyłącznik różnicowo-prądowy. Dokonaj podłączeń elektrycznych na listwie podłączeniowej i zamocuj kabel w przepuście. W przypadku instalacji kilku urządzeń obok siebie, muszą one zostać razem podłączone do wspólnego uziemienia. 4.2 Doprowadzenie wody Do urządzenia podłączaj tylko wodę pitną. Podłączenia do sieci wodnej dokonaj w punkcie A (patrz rysunki), przy użyciu dostarczonego węża. Ciśnienie wody na wejściu musi być w zakresie od 0.5 do 8 kg/cm². Na wejściu wody zainstaluj filtr i główny zawór odcinający. W przypadku wody o twardości ponad 10ºF, wymagane jest urządzenie zmiękczające wodę. Przewodność wody powinna wynosić µS, niższa przewodność opcjonalnie. Maksymalne stężenie chlorków poniżej 150 mg/litr. - W przypadku dużego zanieczyszczenia wody zastosuj filtr sedymentacyjny Un (0,08 mm). 4.3 Odprowadzanie ścieków Rys. 9 Wąż odprowadzający musi być odporny na parę (100ºC). Odpływ z pieca zakończony jest kolanem z gwintem wewnętrznym ¾ cala. 4.4 Doprowadzenie gazu Podłączenie powinno być wykonane za pomocą węża zaopatrzonego w końcówki ¾. Pomiędzy urządzeniem i siecią gazową musi być zainstalowany zawór odcinający. 4.5 Odprowadzanie spalin 11

12 Piec musi być zainstalowany pod okapem wyciągu spalin.(patrz Rys. 7) 4.6 Przystosowanie do różnych typów gazu Piece gazowe nie mogą być przystosowywane do różnych typów gazu. ze względu na nieregulowalny zawór gazowy konwekcji. 12

13 5 PANEL STEROWANIA HVG-10/11 HVG-10/21 HVG-2.10/11 HVG-20/11 HVG-20/21 fig Wskaźnik grzania komory Pozycja nieskończonego czasu (ręczna) 2.- Wskaźnik włączenia pieca Rzeczywista temperatura sondy. 3.- Wskaźnik grzania generatora pary Nastawnik temperatury sondy. 4.- Przełącznik trybu pracy Przycisk zwiększający temp. sondy 5.- Pozycja WYŁ pieca Przycisk zmniejszający temperaturę sondy. 6.- Pozycja trybu pracy z parą 20.- Przełącznik funkcji sondy. 7.- Pozycja pracy z parą o niskiej temp reset błędu zapłonu palnika komory 8.- Pozycja trybu odświeżania reset błędu zapłon palnika generatora 9.- Pozycja trybu mieszanego Wskaźnik kamienia kotłowego Pozycja trybu pracy z gorącym powietrzem Wskaźnik wezwania serwisu Nastawnik temperatury Wskaźnik temperatury w komorze Nastawnik czasu Pozycja zmiennego czasu 0-120º. (automatyczna) 13

14 HCG- 6/11 HCG-10/11 HCG-10/21 HCG-2.10/11 HCG-20/11 HCG-20/21 fig Wskaźnik grzania komory. 2.- Wskaźnik włączenia pieca. 3.- Wskaźnik dopływu wody do komory. 4.- Główny wyłącznik. 5.- Pozycja wyłączenia (OFF). 6.- Pozycja włączenia (ON). 7.- Nastawnik temperatury. 8.- Rzeczywista temperatura w komorze. 9.- Nastawnik czasu Pozycja zmiennego czasu (AUTOMATYCZNE STEROW.) Pozycja ustalona nieskończonego czasu (RĘCZNE STEROW.) Przycisk nawilżacza Przycisk resetowania błędu zapłonu. 14

15 6 SCHEMAT DZIAŁANIA (HVG) 1- Zawór gazowy generatora pary 2- Zawór gazowy konwekcji 3- Przewód gazowy generatora pary. 4 Przewód gazowy komory. 5- Przewód gazowy do głównego palnika. 6 -Mikser. 7 -Sprzęgło miksera 8 Dmuchawa. 9 Główna pokrywa. 10- Palnik komory. 11 Palnik generatora. 12 Wymiennik ciepła komory. 13- Kompletny kolektor spalin. 14 Kompletny kolektor pary. 15 Kompletny komin. Rys

16 Opis najważniejszych elementów systemu konwekcyjnego (Palnik z wymuszonym przepływem powietrza): VC: Wentylator odśrodkowy mieszania wstępnego palnika (dmuchawa powietrza). (Rys. 28) Jest to zasilacz powietrza dla spalania w palniku konwekcji (komory) VF: Falownik. (Rys. 25) Jest to urządzenie elektroniczne, które reguluje prędkość obrotów silnika dmuchawy, za pomocą zmiany napięcia. Stosujemy je do określania dwóch prędkości, przy których musi pracować wentylator dmuchawy. Prędkość zapłonowa S1 i prędkość przy maksymalnej mocy grzania S2. (Rys. 26) GV1-GV2: Zawór gazowy konwekcji. Jest to elektromagnetyczny zawór regulacyjny gazu firmy Honeywell. (Rys. 24) Zawór ten reguluje dopływ gazu zgodnie z prędkością wentylatora dmuchawy. Zawór podłączony jest za pomocą rurki gumowej do dmuchawy, dzięki czemu możliwa jest regulacja otwarcia zaworu zgodnie z ciśnieniem powietrza. (Rys. 23) Zawory dostosowywane są do każdej wielkości pieca lub typu używanego gazu tylko w fabryce. CEC: Sterowanie zapłonem w konwekcji Jest to urządzenie elektroniczne, które wykonuje sekwencję zapłonu (seria iskier- otwarcie zaworu gazowego - wykrycie płomienia) (Rys ) Kryza powietrza: Podkładka z otworem, która określa prawidłową ilość powietrza dla danego modelu pieca pieca. (Rys. 29 ) Mikser: Jest to mieszadło gazu z powietrzem dla spalania. (Rys. 28 ) BE: Jest to elektroda zapłonowa, która wytwarza iskrę dla zapłonu. (Rys. 22) BD: Jest to jonizacyjny detektor płomienia. (Rys. 22) TC: Termostat komory pieca ºC Jest to elektroniczny termostat, który reguluje temperaturę w komorze pieca (Rys. 56). Posiada on również kontakt, ustalony dla stałej temperatury 100ºC zwanej T

17 Opis najważniejszych elementów systemu zapłonu generatora pary (palnik atmosferyczny): GV3-GV4: Zawór gazu generatora pary. Elektromagnetyczny zawór gazowy generatora pary SIT 830 dwustopniowy. (Rys. 23) Przy zapłonie palnika boilera zostaje otwarty pierwszy stopień zaworu ze zredukowanym ciśnieniem gazu, co zapobiega wybuchowemu odpalaniu się palnika. CEV: Sterownik zapłonem generatora pary Jest to urządzenie elektroniczne, które wykonuje sekwencję zapłonu (iskra - otwarcie zaworu gazu - wykrycie płomienia) (Rys ) CN: Regulator poziomu wody. Urządzenie elektroniczne, które reguluje poziom wody w generatorze pary. (Rys. 37 ) BE: Jest to elektroda iskrowa, która generuje iskrę do zapłonu gazu.(rys. 31) BD: Jest to jonizacyjny detektor płomienia. RE1: Regulator energii.(rys. 34) Zespół elektro-mechaniczny sterujący kontaktami elektrycznymi załączającymi cykliczną pracę palnika boilera w programach regeneracji i kombinowanym. Uwaga: W trybie pracy z parą, dmuchawa (VC) pracuje zawsze z prędkością zapłonową. Sekwencja prędkości silnika dmuchawy VC Zapłon prawidłowy. Sekwencja prędkości silnika dmuchawy VC Zapłon nieprawidłowy. Rys. 13 Rys

18 Sterowanie zapłonem (CEC i CEV) SCHEMAT Rys. 15 SEKWENCJA ZAPŁONU Skrót PR LR GV SI DII LII Funkcja Przycisk resetowania Lampka resetowania Zawór gazowy Elektroda iskrowa Detektor płomienia Lampka wskaźnika grzania 18

19 SCHEMAT DZIAŁANIA HVG i HCG (W TRYBIE KONWEKCYJNYM) HVG W TRYBIE KONWEKCYJNYM (30-270ºC) Rys. 16 Palnik konwekcji TRYB KONWEKCYJNY 30º-270ºC Rys. 17 Pracuje tylko palnik konwekcji. Komin otwarty. 19

20 SCHEMAT DZIAŁANIA HVG (TRYB PAROWY 100º C - REGULOWANY TRYB PAROWY º C) Rys. 18 HVG TRYBY PAROWE 100ºC - REGULOWANY TRYB PAROWY ºC Rys. 19 TRYBY PAROWE 100ºC - REGULOWANY TRYB PAROWY Palnik boilera pracuje. Turbina palnika konwekcji pracuje Komin zamknięty. 20

21 HVG TRYBY PRACY- REGENERACJA I MIESZANY 30º-270ºC TRYB REGENERACJA: fig 20 Do osiągnięcia nastawionej temperatury pracy, palnik konwekcji i palnik generatora pary działają jednocześnie. W tym czasie komin jest otwarty. Po osiągnięciu nastawionej temperatury, palnik generatora pary działa cyklicznie 15s WŁ i 15s WYŁ za pomocą regulatora energii R1. W tym przypadku komin pozostaje zamknięty. TRYB MIESZANY: Do osiągnięcia temperatury gotowania, do ogrzewania komory używany jest tylko palnik konwekcyjny. Komin pozostaje otwarty. Po osiągnięciu nastawionej temperatury, palnik generatora pary działa cyklicznie 15s WŁ i 15s WYŁ za pomocą regulatora energii R1. W tym przypadku komin pozostaje zamknięty. 21

22 7 RYSUNKI Elektroda detektora płomienia Elektroda zapłonu palnika konwekcji Palnik konwekcyjny Rys. 21 WIDOK PALNIKA KONWEKCJI, ELEKTRODY ISKROWEJ I DETEKTORA PŁOMIENIA Zawór gazu SIT 830 generatora pary GV3-GV4. Zawór gazu palnika konwekcyjnego Dostosowany do: - Wielkości pieca - Typu gazu (NIEREGULOWANY) Rys

23 Zawór VR 4605-VA 1041B (Zawór gazu palnika konwekcji) P.odpływ Regulacja powietrze/gaz podczas zapłonu. (maksymalna prędkość) Rys. 23 P.dopływ Regulacja powietrze/gaz podczas zapłonu. (Offset ) ((+) zgodnie z kierunkiem zegara) Falownik (T ) Przełączniki prędkości zapłonowej Przełączniki maksymalnej prędkości roboczej Rys. 24 Szczegółowy widok przełączników falownika wentylatora dmuchawy Rys

24 WIDOK URZĄDZENIA MIESZAJĄCEGO GAZ Z POWIETRZEM W SYSTEMIE KONWEKCYJNYM, Z TYŁU PIECA Rys. 26 WIDOK DMUCHAWY, MIKSERA I COKOŁU PALNIKA PALNIK KRYZA POWIETRZA VC= dmuchawa EBM 50/60Hz MIKSER Rys. 27 SZCZEGÓŁOWY WIDOK KRYZY POWIETRZA Rys

25 Rys. 30 Palnik generatora pary Rys. 31 Szczegółowy widok palnika gen. pary Rys. 33 Uszczelnienie zamknięcia komina Rys. 32 Mechanizm zamykający komin Rys. 34 Regulator energii RE1 Rys. 35 Termostat pary TV Rys. 37 Regulator poziomu wody CN Rys. 36 Termostat kondensacji TCN 25

26 HVG (WIDOK Z BOKU ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH) Przepust kabla zasilającego Wejście gazu ¾ (HVG) Wejście gazu 1/2 (HCG) Rys

27 HVG (WIDOK Z TYŁU) Podłączenie wody miękkiej ¾ Rys

28 8 SCHEMATY ELEKTRYCZNE I MONTAŻOWE Skróty VF: Falownik VF2: KONTAKT OZNACZAJĄCY, ŻE DMUCHAWA VC PRACUJE. VF1: KONTAKT, KTÓRY ZAMYKA SIĘ GDY: -TC = ON -BLOWER SPEED = Wolna prędkość zapłonowa dmuchawy. CEC: Sterownik zapłonu w trybie konwekcyjnym. CEV: Sterownik zapłonu w trybie parowym. RE1: Regulator energii 15sec=WŁ / 15sec =WYŁ 28

29 KOD KOLORÓW r = czerwony a = niebieski m = brązowy g = szary n = czarny b = biały vl = fioletowy am = żółty na = pomarańczowy rs = różowy ve = zielony am/ve = żółto-zielony ELEMENTY BD = Elektroda detektora płomienia BE = Elektroda iskrowa zapłonowa C = kondensator silnika C.E.C. = Sterownik zapłonu komory pieca C.E.V. = Sterownik zapłonu generatora pary CN = Regulator poziomu wody F = Bezpiecznik FI = Filtr przeciwzakłóceniowy FM = Wyłącznik termiczny silnika GV1 = Zawór elektromagnetyczny, regulacyjny palnika komory pieca GV2 = Zawór elektromagnetyczny bezpieczeństwa komory pieca GV4 = Zawór elektromagnetyczny regulacyjny palnika generatora pary GV5 = Zawór elektromagnetyczny bezpieczeństwa generatora pary Ia = Mikro-wyłącznik sygnalizacji otwarcia komina Ic = Mikro-wyłącznik sygnalizacji zamknięcia komina IG = Główny wyłącznik IP = Wyłącznik w drzwiczkach IR = Nastawnik temperatury sondy L1 = Lampka sygnalizacyjna WŁ/WYŁ L2 = Lampka sygnalizacji grzania komory pieca L4 = Lampka sygnalizacji dopływu pary L3 = Lampka sygnalizacji blokady komory pieca L5 = Lampka sygnalizacji blokady pary L6 = Lampka bezpieczeństwa generatora pary L7 = Lampka wskaźnika kamienia kotłowego Lz = Lampa oświetlająca komorę pieca M = Silnik MI = Silnik zamknięcia komina R2, R1, Ra = Przekaźniki pomocnicze RE1 = Regulator energii RSTC = Przycisk resetowania komory pieca RSTV = Przycisk resetowania generatora pary RST = Regulator sondy temperaturowej T100 = Termostat stałej temperatury Ta = Brzęczyk ostrzegawczy TC = Termostat komory pieca TCN = Termostat kondensacji TDC = Termostat detektora kamienia kotłowego TP = Czasownik TRF = Transformator TSC = Termostat bezpieczeństwa komory pieca TSV = Termostat bezpieczeństwa generatora pary TV = Termostat generatora pary V1 = zawór elektromagnetyczny napełniania zbiornika wody VC = Wentylator odśrodkowy wstępnego mieszania VCN = Zawór elektromagnetyczny kondensatora wody VE = Wentylator VF = Falownik 29

30 Rys

31 Rys

32 Rys

33 Rys

34 9 KONSERWACJA Dla zapewnienia bezpiecznej, ekonomicznej i ekologicznej pracy Twojego pieca, istotną rzeczą jest okresowa konserwacja. Pozwala ona utrzymać piec w dobrym stanie i przedłużyć jego czas eksploatacji. Konserwacja musi być wykonywana przez UPOWAŻNIONY PERSONEL TECHNICZNY co najmniej raz w roku. Serwis jest szczególnie ważny, gdyż zużycie lub zniszczenie części jest procesem stopniowym, a więc gdy niedomaganie zostanie wykryte na czas, koszty naprawy są niskie, a korzyści związane z bezpieczeństwem i ekonomią mogą być bardzo wysokie. Roczny odstęp czasu pomiędzy przeglądami serwisowymi został skalkulowany w oparciu o średnie użytkowanie w czasie 4 godzin dziennie. Jeżeli urządzenie wykorzystywane jest intensywnie, na przykład w zakładzie żywieniowym, serwis musi być prowadzony w krótszych odstępach czasu. SYSTEM KONWEKCYJNY 1.1 Iskrowa elektroda zapłonowa Zwolnij i wyjmij komorę spalania. Sprawdź wizualnie jej stan i połączenia. Oczyść elektrodę Nastaw piec w trybie konwekcyjnym, aby uaktywnić elektrodę iskrową. Sprawdź prawidłowość zapłonu Sprawdź pozycję elektrody iskrowej względem palnika (3-4 mm) oraz jej podłączenia 1.2 Detektor płomienia Zwolnij i wyjmij komorę spalania. Sprawdź wizualnie jej stan i połączenia. Oczyść detektor płomienia Ciśnienie gazu w sieci Sprawdź na dopływie gazu do urządzenia. Pomiaru dokonaj gdy urządzenie pracuje. (Pomiary mogą być dokonane na wejściu zaworu gazowego) Szczelność obwodu gazowego Sprawdź manometrem. Wymiennik ciepła Sprawdź wizualnie, czy jest w dobrym stanie. Sprawdź stan uszczelek grafitowych. Wymień je w przypadku uszkodzeń. 34

35 SYSTEM PAROWY Lampki wskaźnika kamienia kotłowego Jeżeli którakolwiek z tych lampek jest zapalona, usuń kamień kotłowy w następujący sposób: 1 Wyłącz urządzenie. 2 Obróć dźwignię opróżniania z wody "B". Po opróżnieniu, obróć dźwignię do pierwotnego położenia. 3 Wyjmij korek A i wlej roztwór do usuwania kamienia (14 litrów). 4 Po upływie 6 godzin opróżnij generator pary przez obrót dźwigni B. 5 Przepłucz wlew roztworu do usuwania kamienia wodą. Załóż korek A. Rys Zamknij dźwignię B i włącz piec w trybie parowym, przy niskiej temperaturze, z nastawnikiem termostatu w położeniu 0, na czas 10 minut. 7 Spłucz strumieniem wody komorę pieca przy użyciu końcówki natryskowej. Uruchom piec w trybie parowym na 10 minut. 8 Codziennie opróżniaj zbiornik generatora pary. Rys. 36 Palnik Sprawdź, czy palnik prawidłowo włącza się i pracuje. W przypadku braku iskry zapłonowej, wymień elektrodę iskrową, sprawdź kabel i połączenia. Jeżeli problem trwa nadal, wymień zespół elektroniki zapłonu. Bojler Sprawdź pod kątem występowania przecieków. W przypadku ich stwierdzenia, wymień bojler. Sprawdź również grafitową uszczelkę połączenia bojlera z komorą pieca. 2.4 Termostat kondensacji pary Upewnij się, że urządzenie to pracuje. (schładzanie skroplin) Opróżnianie bojlera Sprawdź, czy zawór i przewód odpływowy pracują prawidłowo. 35

36 Poziom wody Sprawdź, czy regulator poziomu wody działa prawidłowo i woda nie przepełnia zbiornika. DRZWICZKI PIECA Uszczelka Wymień, jeżeli jest pęknięta lub uszkodzona. Uchodzenie pary W przypadku jakichkolwiek nieszczelności, ureguluj zawiasy drzwiczek. Ustawienie drzwiczek Ureguluj w razie potrzeby. Uchwyt Jeżeli jest obluzowany, dokręć lub wymień. Odpływ wody Sprawdź i oczyść w razie konieczności. Oświetlenie Wymień żarówkę w razie potrzeby. PANEL STEROWANIA Sonda temperaturowa Sprawdź, czy pracuje prawidłowo. (W tym celu uruchom piec w trybie parowym z sondą umieszczoną w środku i zaczekaj, aż osiągnie ona temperaturę 98ºC) Wymień w przypadku uszkodzenia. Czasownik Sprawdź stan. Termostat elektroniczny (konwekcji) Sprawdź wizualnie i funkcjonalnie w trybie konwekcyjnym przy 270ºC. Wymień, jeżeli nie działa prawidłowo. RÓŻNE Wentylatory chłodzące Sprawdź, czy pracują prawidłowo. Różne Dokonaj wizualnej inspekcji całego pieca. 36

37 10 USUWANIE BŁĘDÓW OBJAWY PRZYCZYNY SPOSÓB NAPRAWY 1.-Piec nie działa w żadnym trybie. Zielona lampka L1 nie pali się. Wyświetlacz termostatu elektronicznego zapalony Wyłącznik drzwiczek IP 1.2. Termiczny wyłącznik silnika FM 2.-Palnik konwekcji nie włącza się Zielona lampka L1 zapalona. Wyświetlacz termostatu elektronicznego zapalony. Silnik dmuchawy pracuje. Lampka konwekcji L2 nie zapala się. Przycisk resetowania konwekcji L3 wyłączony. 3.-Palniki konwekcji i gen. pary nie zapalają się. Zielona lampka L1 zapalona. Wyświetlacz termostatu elektronicznego zapalony. Silnik dmuchawy pracuje. Lampka konwekcji L2 nie zapala się. Sprawdź liczbę impulsów LED D21 falownika (sekwencja trzech impulsów). 4 Palnik konwekcji nie zapala się. Zielona lampka L1 zapalona. Lampka konwekcji L2 zapala się na moment i gaśnie. Przycisk resetowania konwekcji L3 włączony. Sprawdź liczbę impulsów LED D21 falownika (sekwencja dwóch impulsów). 5.-Szum podczas zapłonu 2.1. Termostat komory TC 2.2. Termostat bezpieczeństwa TSC 3.1. Uszkodzenie falownika VF lub dmuchawy VC. 3.1 Wymień. 4.1.Podłączenie powietrza z dmuchawy - zamknięty zawór gazu konwekcji. 4.2.Uszkodzona rurka gumowa łącząca dmuchawę z zaworem gazu palnika konwekcji Złe kontaktowanie regulatora zapłonu CEC 4.4 Uszkodzenie regulatora zapłonu CEC 4.5. Słabe ciśnienie lub brak gazu 4.6.Uszkodzenie detektora płomienia 4.7.Zawór gazowy palnika konwekcyjnego uszkodzony. 4.8.Brak ciągu iskrowego Wysokie ciśnienie gazu na wejściu. 5.1.Nadmiar gazu podczas zapłonu 5.2.Palnik nie odpowiedni dla danego modelu pieca 5.3.Typ gazu nie odpowiedni dla danego modelu pieca 5.4.Nieprawidłowa praca falownika. 5.5.Zawór gazowy nie odpowiedni dla typu gazu. 5.6 Brak ciągu iskrowego 1.1.Sprawdź wymień lub ureguluj 1.2.Sprawdź obwód termicznego wyłącznika silnika (szare przewody zasilania silnika) lub wymień silnik. 2.1.Sprawdź kontaktowanie TC 2.2. Sprawdź kontaktowanie TSC 4.1. Sprawdź i przewierć, jeżeli jest zapas Sprawdź, czy nie jest pęknięta lub zablokowana i wymień Sprawdź obwód detektora płomienia 4.4. Wymień 4.5. Sprawdź za pomocą manometru na zaworze gazu Sprawdź połażenie detektora na palniku (5-6 mm) oraz podłączenia lub wymień detektor Sprawdź zawór gazu Sprawdź położenie elektrody zapłonowej palnika (3-4 mm) i podłączenia Sprawdź i skoryguj. Maksymalne ciśnienie 55mbar. 5.1.Sprawdź kod zaworu odpowiednio do gazu i modelu pieca. 5.2.Sprawdź ciśnienia gazu na zaworze i w palniku. 5.3.Sprawdź ciśnienia i model pieca. 5.4.Sprawdź i skoryguj (Zwiększ prędkość zapłonową). 5.5 Sprawdź i skoryguj Sprawdź położenie elektrody iskrowej (3-4 mm) i podłączenia. 37

38 6.- Zapłon następuje nagle z małą eksplozją 6.1. Nieprawidłowa praca falownika 6.2 Typ gazu nie odpowiedni dla danego modelu pieca 6.3. Zawór gazu nie odpowiedni dla typu gazu. 7.- Piec działa przez pewien czas, a następnie wyłącza się i startuje ponownie. 8.-Brak wytwarzania pary. Lampka pary L4 zgaszona. 9.-Brak generacji pary Zielona lampka L1 zapalona. Regulator poziomu wody nie podłączony do zasilania. 10.-Nie wytwarza wystarczającej ilości pary Zawór gazu generatora pary GV5-GV4 aktywny 11.-Nie wytwarza pary Lampka L4 zgaszona Lampka L6 zapalona Lampka L7 zapalona 12.-Generuje parę Lampka L7 zapalona 6.1. Sprawdź i skoryguj prędkość zapłonową Sprawdź ciśnienia i model 6.3. Sprawdź i skoryguj Wyłącznik termiczny silnika FM 7.1. Sprawdź, czy silnik nie jest przegrzany. 7.1.Sprawdź, czy zewnętrzne powierzchnie silnika nie są wilgotne. 7.1.Sprawdź, czy turbina obraca się we właściwym kierunku. 7.1.Wymień silnik Brak wody w sieci wodociągowej lub uszkodzenie zaworu V Otwarty zawór spustowy generatora pary Elektrody regulatora poziomu wody pokryte kamieniem Uszkodzenie regulatora poziomu wody CN Uszkodzenie zaworu GV5-GV brak zasilania gazem Otwarty komin Uszkodzenie sondy temperatury Uszkodzenie termostatu T Sprawdź i skoryguj Skoryguj Oczyść Sprawdź i skoryguj Sprawdź i skoryguj Sprawdź i skoryguj Sprawdź i skoryguj Wymień sondę Ureguluj termostat lub wymień Kamień kotłowy w generatorze pary Oczyść generator i zresetuj termostat TSV Kamień kotłowy w generatorze pary Oczyść generator i zresetuj termostat TDC. UWAGA: Jeżeli zapalone są lampki L4 (zablokowanie w trybie konwekcyjnym) lub L5 (zablokowanie w trybie parowym) SKORYGUJ I ZRESETUJ. 38

39 Nieprawidłowe tryby pracy falownika T : Pojedynczy impuls światła czerwonej diody LED D21(Rys. 47). Efekt: Palnik nie zapala się. Przycisk resetu zgaszony. Możliwe przyczyny: o 1.1 Urwany przewód łączący falownik z dmuchawą (T ). o (Sprawdź przewody złącza J2 falownika) styki 1-3 o 1.2 Uszkodzona płytka dmuchawy. o 1.3 Uszkodzony falownik Dwa impulsy światła czerwonej diody LED D21. (Rys. 47) Efekt: Palnik nie zapala się. Brak detekcji płomienia. Przycisk resetu zapalony. Możliwe przyczyny: 2.1 Brak zasilania gazem. o 2.2 Uszkodzone przewody detektora płomienia lub obluzowane kontakty. o 2.3 Uszkodzony zespół sterownika zapłonu INECO. 2.4 Uszkodzony przewód elektrody zapłonowej lub brak kontaktu. 2.5 Elektroda w nieprawidłowej odległości od palnika (3-4mm) 2.6 Uszkodzony zawór gazowy konwekcji. 2.7 Nieszczelność przewodu powietrznego łączącego dmuchawę z zaworem gazu. Trzy impulsy światła czerwonej diody LED D21 (Rys. 47) Efekt: Palnik nie zapala się. Przycisk reset zgaszony. 39

40 Możliwe przyczyny: o 3.1 Kabel detektora pomiędzy falownikiem i dmuchawą jest uszkodzony. o (Sprawdź przewody gniazda J2 falownika) Styki 2-4 o 3.2 Uszkodzona karta dmuchawy. o 3.3 Uszkodzony falownik. o 3.4 Dmuchawa nie pracuje. Cztery impulsy światła czerwonej diody LED D21. (Rys. 47) Efekt: Piec pracuje. Piec osiąga temperaturę powoli, ponieważ dmuchawa nie osiąga maksymalnej prędkości. Możliwe przyczyny: o 4.1 Dmuchawa nie pracuje prawidłowo. o 4.2 Falownik nie pracuje prawidłowo. Pięć impulsów światła czerwonej diody LED. D21 (Rys. 47) Efekt: Piec pracuje, ale zapłon jest wybuchowy. Dmuchawa nie osiąga minimalnej prędkości zapłonowej. Możliwe przyczyny: o 5.1 Dmuchawa pracuje nieprawidłowo. 5.2 Falownik pracuje nieprawidłowo. Ciągłe świecenie czerwonej diody LED D21. (Rys. 47) Efekt: Palnik nie zapala się. Możliwe przyczyny: o 6.1 Uszkodzenie sterownika zapłonu lub przepalenie wewnętrznego bezpiecznika w sterowniku zapłonu. Wszystkie diody LED zgaszone. D21 (Rys. 47) 40

41 Możliwe przyczyny: 7.1 Sprawdź bezpiecznik. 7.2 Uszkodzenie falownika. Czerwona dioda LED D21 Gniazdo J2 Rys

42 Kody błędu na wyświetlaczu elektronicznego termostatu komory: Jeżeli na wyświetlaczu termostatu elektronicznego pojawiają się następujące komunikaty: Przerwa w obwodzie termopary lub sondy komory. -Sprawdź połączenie termopary z termostatem elektronicznym -Wymień sondę komory NTC otwarty. -Wymień termostat. Uszkodzenie potencjometru nastawnika temperatury ºC. - Wymień termostat elektroniczny. Uszkodzenie potencjometru nastawnika 100ºC. - Wymień termostat elektroniczny. Kody błędu na wyświetlaczu termostatu sondy temperaturowej: Jeżeli na wyświetlaczu termostatu elektronicznego sondy temperaturowej pojawiają się następujące kody: _ Zwarcie sondy temperaturowej. EEE Przerwa w obwodzie sondy temperaturowej lub sonda nie podłączona. 42

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji BEMARY ELEKTRYCZNE Modele.: BME9-05 BME9-10 BME-705 BME-710 1 2 3 4 BME9-10 wymiry komory 700 x 635 BME9-05

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI ELEKTRYCZNY WARNIK DO MAKARONU

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI ELEKTRYCZNY WARNIK DO MAKARONU INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI ELEKTRYCZNY WARNIK DO MAKARONU Mod: CPE9-05 CPE9-05 S CPE-705 1 CPE9-05 D: odpływ 1 EA: przyłącze wody 1/2' R: elementy grzejne EAC: rurka napełniania wodą E:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI Kuchnie elektryczne Model CE9-20 CE9-40 CE9-41 HE9-10 HE9-20 CE7-20 CE7-40 CE7-41 1 CE9-20 M: pokrętło palnika P: lampka kontrolna R: przyłącze elektryczne C:

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B SZKOLENIE TECHNICZNE Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B 1 Wprowadzenie Wprowadzenie nowych gazowych podgrzewaczy wody z otwartą komorą spalania: Moc / wydatek c.w.u.: 19,2kW / 11 l/min

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji KUCHNIE GAZOWE Modele: CG-2002-HP CG-1502 CG-1002

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE Mod. FE9-05 FE9-05 S FE9-10 FE7-05 FE7-10 Oznaczenie - 2C; 4C; w modelu, dotyczy opcjonalnego wyposażenia urządzenia w kosze. 2C 2 kosze

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI ELEKTRYCZNE PATELNIE PRZECHYLNE Modele: SBE9-10, SBE9-10I SBE9-10 M, SBE9-10I M, SBE9-15I SBE9-10 S, SBE9-10I S SBE9-10 M S, SBE9-10I M S, SBE9-15I M S SBE7-10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA

Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP LP Nazwa urządzenia sterującego 1 Sterownik ART-AN Dedykowany zasilacz 24 V DC / 1 A (polecamy zasilacze Darco TU-Z-24V/1A lub EZN -010M-0) Zdjęcie Sterowanie aparatami

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 -

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 - CIAO GREEN Klasa energetyczna Dodatkowe akcesoria - 3 - T.B.T. SPRAWDZANIE WARTOŚCI NASTAW 1. Włączyć kocioł w funkcję ZIMA 2. Pokrętła wyboru temp. ustawić na max. 3. Na module nacisnąć SW 1 4. Na wyświetlaczu,

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji KUCHNIE GAZOWE LINIA 700 MODEL: G- przyłącze

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji PAROWY KOCIOŁ WARZELNY MODEL: MV9-10 BM; MV9-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Piec do pizzy. Seria FM

Instrukcja obsługi Piec do pizzy. Seria FM Instrukcja obsługi Piec do pizzy Seria FM Certyfikaty oraz tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa znajduje się z przodu urządzenia jest to aluminiowa tabliczka z zamieszczonymi informacjami: a) Nazwa

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI Kuchnie elektryczne Model CE9-20 CE9-40 CE9-41 HE9-10 HE9-20 CE7-20 CE7-40 CE7-41 1 CE9-20 M: pokrętło palnika P: lampka kontrolna R: przyłącze elektryczne C:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji ZMYWARKI DO NACZYŃ Modele: FI 160 FI 200 Atest

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI BME6-05 1 WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WWWBME6-05 D- rurka spustu wody E- przepust zasilania elektrycznego Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 1- Pokrętło włączenia i nastawy temp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI Mod: FG9-05 FG9-05S FG9-10 FG7-05 FG9-05 A FG9-05A FG9-10 A FG7-05 FG7-10 FG7-05 A FG7-10 A 1 FG9-05 D. odpływ G. przyłącze gazu ¾ R. Przyłącze elektryczne P.

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO- PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Strona 2 z 12 1. WSTĘP Niniejsza

Bardziej szczegółowo

TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO

TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO TORUS EKOMAT - SR Kocioł, który oddajemy Państwu jest produktem najwyższej jakości. Kilka minut uważnej lektury niniejszej instrukcji pozwoli zaoszczędzić czas

Bardziej szczegółowo

SUPER KOMPAKT CO. Załóż mostek TA-TA/żądanie grzania/ Ustaw temperaturę na co. na maksimum Wybierz funkcję ZIMA. Koniec. Dioda świeci na zielono

SUPER KOMPAKT CO. Załóż mostek TA-TA/żądanie grzania/ Ustaw temperaturę na co. na maksimum Wybierz funkcję ZIMA. Koniec. Dioda świeci na zielono Wrzesień 2004 r. 1 SPIS TREŚCI STR. - SUPER KOMPAKT CO. 3 - SUPER KOMPAKT CWU. 4 - SCHEMAT ELEKTRYCZNY SUPER KOMPAKT 12/24i 5 - SCHEMAT ELEKTRYCZNY SUPER KOMPAKT 21 esi. Turbo 6 - BRAK ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA

Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP LP Nazwa urządzenia sterującego 1 Sterownik ART-AN Dedykowany zasilacz 24 V DC / 1 A (polecamy zasilacze Darco TU-Z-24V/1A lub EZN -010M-0) Zdjęcie eco 2 RO-10 nie

Bardziej szczegółowo

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH dla kotłów Kondensich KOMPRESSOR KO i Wandich FUTURA+ WA ver. 02.2012 Ceny wyrażone w PLN. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku od towarów i usług (ceny netto). Cennik

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH K-59:2000. 28.0.20 KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH GAZOWYCH PRZEPŁYWOWYCH OGRZEWACZY WODY TYP G-9-0 TYP G-9-02 s.a. ul. Długa 3, 58-60 Świebodzice tel. (0 74) 856-06-0, fax. (0 74) 854-05-42 http://www.termet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK GAZU GS220 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZUJNIK GAZU GS220 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK GAZU GS220 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA POMIAROWE URZĄDZENIA DO WYMIATANIA GmbH 1. Zastosowanie: - poszukiwanie wycieków na przewodach gazowych, - kontrola urządzeń grzewczych i dróg odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE STACJONARNE SERIA KOT

NAGRZEWNICE STACJONARNE SERIA KOT NAGRZEWNICE STACJONARNE SERIA KOT 2 Zastosowanie Nagrzewnica serii KOT ma zwartą i mocną obudowę. Zaprojektowana jest jako nagrzewnica stacjonarna. Przewidziana jest do ogrzewania takich pomieszczeń jak:

Bardziej szczegółowo

Ogólne instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* STÓŁ DO PRASOWANIA MODELE: MRP/AP BETA 3 L 1,8 LITRÓW BETA 3 L 4 LITRY

Ogólne instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* STÓŁ DO PRASOWANIA MODELE: MRP/AP BETA 3 L 1,8 LITRÓW BETA 3 L 4 LITRY Ogólne instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* STÓŁ DO PRASOWANIA MODELE: MRP/AP BETA 3 L 1,8 LITRÓW BETA 3 L 4 LITRY 1 DANE TECHNICZNE Z BOJLEREM 1,8L BETA 3 L 1,8 Zasilanie 230V - 50/60Hz-F+N+T

Bardziej szczegółowo

cena katalogowa Producent Materiał Nazwa materiału netto zł brutto zł uwagi (zamiennik) 1 Junkers 17202100020 Uszczelka (10x) 17,23 21,02 2 Junkers

cena katalogowa Producent Materiał Nazwa materiału netto zł brutto zł uwagi (zamiennik) 1 Junkers 17202100020 Uszczelka (10x) 17,23 21,02 2 Junkers cena katalogowa Producent Materiał Nazwa materiału netto zł brutto zł uwagi (zamiennik) 1 Junkers 17202100020 Uszczelka (10x) 17,23 21,02 2 Junkers 19032400000 Plomba (10x) 11,28 13,76 3 Junkers 19045212420

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

VICTRIX X 12 2I VICTRIX X 24 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY Z MOŻLIWO CIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U.

VICTRIX X 12 2I VICTRIX X 24 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY Z MOŻLIWO CIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U. Panel sterujący KARTA SERWISOWA VICTRIX X 12 2I VICTRIX X 24 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY Z MOŻLIWO CIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U. Opis: 1 wyświetlacz stanu pracy kotła 2 przełącznik

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Typ: Taboret gazowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Typ: Taboret gazowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Typ: Taboret gazowy 1. Przeznaczenie taboretu...3 2. Opis urządzenia.3 3. Wskazówki bezpieczeństwa...3 4. Charakterystyka urządzenia...4 5. Obsługa...4 6. Instrukcja obsługi dla instalatora...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel.: +49 (0)8751/74-0, Fax: +49 (0)8751/74-1600, www.wolf-heiztechnik.de Art-Nr. 3061152_201602

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie... 2 2. Zestaw sterownika... 2 3. Dane techniczne... 2 4. Kod wykonań... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym 2. Sterownik przewodowy Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Wybierz prędkość wentylatora. PRZYCISK WYBORU TRYBU Wybierz tryb. PRZYCISK ANULOWANIA Anuluj WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS THEMACLASSIC I - THEMACLASSIC C 1 - Płytka elektroniczna Rechercher II - THEMACLASSIC F 1 - Płytka elektroniczna III III - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS - THEMACLASSIC C i F 1 -

Bardziej szczegółowo