FAGOR Industrial S.Coop. INSTRUKCJA SERWISOWA. PIECE GAZOWE HVG/HCV i HCG/HGC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAGOR Industrial S.Coop. INSTRUKCJA SERWISOWA. PIECE GAZOWE HVG/HCV i HCG/HGC"

Transkrypt

1 FAGOR Industrial S.Coop. INSTRUKCJA SERWISOWA PIECE GAZOWE HVG/HCV i HCG/HGC LISTOPAD 2001

2 1 MODELE I ICH WYMIARY Rys. 1 Rys. 2 2

3 Rys. 3 3

4 Rys. 4 Rys. 5 4

5 Rys. 6 A.- Dopływ wody zmiękczonej RG ¾. B.- Ogólny odpływ RG 1. C.- Złącze zasilania energią elektryczną. D.- Korek spustowy. E.- Doprowadzenie gazu RG 1/2 (HCG), doprowadzenie gazu RG 3/4 (HVG) 5

6 2 DANE TECHNICZNE WYMIARY ZEWNĘTRZNE MODEL HVG-10/11 HVG-10/21 HVG-20/21 HVG-20/11 HVG-2-10/11 HVG-2-20/11 Szerokość X Głębokość Y Wysokość bez kominka W Wysokość z kominkiem Z Szerokość U Głębokość V mm Głębokość Gaz R Ciężar netto (kg.) Moc elektryczna kw 0.4 kw 0.4 kw 0.6kW 0.6kW Przekrój Napięcie zasilania V 1N 50-60Hz przewodów Bezpieczniki główne Wył. różnicowo-prąd 2x1,5+T 10A 30 ma Moc gazowa kw. 40,000 46,000 52,000 84,000 Nominalne zużycie gazu kg/h (36 mb)propan-butan (GPB) 3,330 3,830 4,330 6,990 m³./h (20 mb) Gaz ziemny (GZ-50 ) 4,235 4,870 5,500 8,890 Sprawność % Gorące powietrze Para (%) Maks. liczba tac GN GN Maksymalne obciążenie w kg Przybliżone zużycie wody (litrów/godz) Ciśnienie wody na wejściu kg/cm

7 WYMIARY ZEWNĘTRZNE MODEL HCG-6/11 HCG-10/11 mm HCG-10/21 HCG-2-10/11 HCG-20/11 HCG-20/21 HCG-2-20/11 Szerokość X Głębokość Y Wysokość bez kominka W Wysokość z kominkiem Z Szerokość U Głębokość V Głębokość Gaz R Głębokość kominka S Szerokość kominka T Ciężar netto (kg.) Moc elektryczna kw 0.40kW 0.40kW 0.40kW 0.60kW 0.60kW Napięcie zasilania V 1N 50-60Hz Przekrój przew. Bezpiecznik główny Wył. różnicowo prąd 2x1.5+T 10 A 30 ma Moc gazowa kw. 14,000 19,000 25,000 31,000 42,000 Nominalne zużycie gazu kg/h (36mb)Propan Butan (GPB) 1,165 1,580 2,080 2,580 3,495 m³./h (20 mb) Gaz ziemny (GZ-50) 1,480 2,010 2,645 3,280 4,435 Sprawność % Gorące powietrze Para (%) Maks. liczba tac GN GN Maksymalne obciążenie w kg Przybliżone zużycie wody (litrów/hour) Ciśnienie wody na wejściu kg/cm

8 SZANOWNY KLIENCIE, Gratulujemy wyboru jednego z produkowanych przez nas urządzenia gazowego, spełniającego wysokie wymagania techniczne i jakościowe. Uwaga: Przed przystąpieniem do instalowania i eksploatacji wyrobu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Życzymy Państwu satysfakcji z użytkowania naszego wyrobu. FAGOR GASTRO POLSKA 1. WARUNKI INSTALACJI URZĄDZENIA Produkowane przez naszą firmę gazowe piece konwekcyjne i konwekcyjno-parowe są urządzeniami typu A (bez odprowadzenia spalin do komina) i dlatego norma PN-90/A nakazuje użytkowanie ich pod sprawnie działającymi wyciągami miejscowymi z okapami. Jeżeli urządzenie pracuje pod okapem z wentylacją wymuszoną wymagane jest zabezpieczenie odcinające dopływ gazu do urządzenia w przypadku przerwy w pracy wentylacji spowodowanej np. zanikiem prądu. Pomieszczenia Pomieszczenia przeznaczone do zainstalowania urządzeń gazowych musi odpowiadać wytycznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 15 z dnia 25 lutego 1999 r.). Zgodnie z w/w przepisami pomieszczenie takie musi posiadać : sprawną wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą wymianę powietrza co najmniej 37,5 m 3 /h dla każdego kw mocy cieplnej urządzenia gazowego ( minimalny wymiar przewodu kominowego nie może być mniejszy niż 0,14 m, a powierzchnia kanału wentylacyjnego nie mniejsza niż 0,016 m 2 ). odpowiednią kubaturę, która zapewni, że maksymalne obciążenie cieplne pochodzące od urządzeń gazowych nie przekroczy 930 W/m 3 pomieszczenia. W przypadku użytkowania urządzenia zasilanego gazem płynnym GPB pomieszczenie takie nie może znajdować się poniżej poziomu zerowego (terenu) tzn. w piwnicy lub suterenie. Temperatura pomieszczenia w którym znajduje się butla z gazem płynnym nie może przekraczać 35 C. Instalacja gazowa Podstawowe zasady użytkowania urządzeń zasilanych gazem: zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w budynku, w którym znajduje się instalacja gazu ziemnego nie można użytkować gazu płynnego. w pomieszczeniu w którym zainstalowano urządzenie gazowe przystosowane do zasilania gazem płynnym nie można przechowywać i eksploatować więcej niż dwie butle gazowe o zawartości 11 kg każda. W przypadku stosowania gazu płynnego producent zaleca zastosowanie baterii butli na zewnątrz budynku lub zbudowanie zbiornikowej instalacji gazowej. 8

9 podłączenie urządzenia do instalacji gazu ziemnego należy wykonać na sztywno przy pomocy rur bez szwu (stalowych lub miedzianych); dozwolone jest stosowanie elastycznych przyłączy metalowych posiadających certyfikat bezpieczeństwa B. przewód elastyczny służący do podłączenia urządzenia do reduktora butli z gazem płynnym musi mieć wytrzymałość min. 300 kpa i maksymalną długość 3 m. Końce przewodu elastycznego powinny być zabezpieczone przed spadnięciem opaskami zaciskowymi. Przewód gazowy elastyczny oraz reduktor powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Urządzenia o mocy powyżej 20 kw powinny być łączone,,na sztywno. W przypadku używania przewodu elastycznego do zasilania urządzenia mobilnego ( np. na kółkach ) przewód musi być zabezpieczony łańcuchem krótszym od przewodu uniemożliwiającym nieumyślne zerwanie przewodu. przed każdym urządzeniem gazowym musi być zainstalowany kurek odcinający dopływ gazu znajdujący się w miejscu łatwo dostępnym po podłączeniu urządzenia do instalacji gazowej należy przeprowadzić kontrolę szczelności za pomocą wodnego roztworu mydła lub specjalnego preparatu w areozolu do sprawdzania szczelności połączeń gazowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca połączeń. Nie dozwolone jest przeprowadzanie próby szczelności instalacji gazowej przy użyciu płomienia. Zalecane jest okresowe przeprowadzanie próby szczelności instalacji gazowej (np. raz na 3 miesiące). Ewentualne nieszczelności należy niezwłocznie usunąć a pomieszczenie przewietrzyć przed ponownym uruchomieniem urządzenia. 3 MIEJSCE PRACY Zaleca się zainstalowanie wyciągu kominowego, celem odprowadzania oparów i spalin na zewnątrz. (patrz Rys. 7) Po lewej stronie powinno być zachowane minimum 50 cm odstępu pomiędzy piecem i następnym urządzeniem w celu możliwości dostępu dla serwisu HVG. (patrz Rys. 8) Piec nie może być narażony na wpływ pary lub ciepła, pochodzących z innych urządzeń. Tylny panel musi być zawsze założony na miejsce. 9

10 Rys. 7 Rys. 8 4 INSTALACJA Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia upewnij się, że typ gazu ustawiony w urządzeniu zgodny jest z typem gazu dostarczanym przez sieć gazową w miejscu instalacji. 4.1 Podłączenie elektryczne Napięcie w sieci energetycznej musi być zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. ZDEJMIJ LEWY PANEL w modelach HVG. WYJMIJ PANEL STEROWANIA w modelach HCG. 10

11 Użyj kabla w izolacji polichloroprenowej lub innego o tych samych parametrach (HO5RN-F). Na doprowadzeniu zasilania umieść główny wyłącznik, niezależny od urządzenia, o odległości między stykami równej lub większej niż 3 mm. W obwodzie zasilania musi być zainstalowany wyłącznik różnicowo-prądowy. Dokonaj podłączeń elektrycznych na listwie podłączeniowej i zamocuj kabel w przepuście. W przypadku instalacji kilku urządzeń obok siebie, muszą one zostać razem podłączone do wspólnego uziemienia. 4.2 Doprowadzenie wody Do urządzenia podłączaj tylko wodę pitną. Podłączenia do sieci wodnej dokonaj w punkcie A (patrz rysunki), przy użyciu dostarczonego węża. Ciśnienie wody na wejściu musi być w zakresie od 0.5 do 8 kg/cm². Na wejściu wody zainstaluj filtr i główny zawór odcinający. W przypadku wody o twardości ponad 10ºF, wymagane jest urządzenie zmiękczające wodę. Przewodność wody powinna wynosić µS, niższa przewodność opcjonalnie. Maksymalne stężenie chlorków poniżej 150 mg/litr. - W przypadku dużego zanieczyszczenia wody zastosuj filtr sedymentacyjny Un (0,08 mm). 4.3 Odprowadzanie ścieków Rys. 9 Wąż odprowadzający musi być odporny na parę (100ºC). Odpływ z pieca zakończony jest kolanem z gwintem wewnętrznym ¾ cala. 4.4 Doprowadzenie gazu Podłączenie powinno być wykonane za pomocą węża zaopatrzonego w końcówki ¾. Pomiędzy urządzeniem i siecią gazową musi być zainstalowany zawór odcinający. 4.5 Odprowadzanie spalin 11

12 Piec musi być zainstalowany pod okapem wyciągu spalin.(patrz Rys. 7) 4.6 Przystosowanie do różnych typów gazu Piece gazowe nie mogą być przystosowywane do różnych typów gazu. ze względu na nieregulowalny zawór gazowy konwekcji. 12

13 5 PANEL STEROWANIA HVG-10/11 HVG-10/21 HVG-2.10/11 HVG-20/11 HVG-20/21 fig Wskaźnik grzania komory Pozycja nieskończonego czasu (ręczna) 2.- Wskaźnik włączenia pieca Rzeczywista temperatura sondy. 3.- Wskaźnik grzania generatora pary Nastawnik temperatury sondy. 4.- Przełącznik trybu pracy Przycisk zwiększający temp. sondy 5.- Pozycja WYŁ pieca Przycisk zmniejszający temperaturę sondy. 6.- Pozycja trybu pracy z parą 20.- Przełącznik funkcji sondy. 7.- Pozycja pracy z parą o niskiej temp reset błędu zapłonu palnika komory 8.- Pozycja trybu odświeżania reset błędu zapłon palnika generatora 9.- Pozycja trybu mieszanego Wskaźnik kamienia kotłowego Pozycja trybu pracy z gorącym powietrzem Wskaźnik wezwania serwisu Nastawnik temperatury Wskaźnik temperatury w komorze Nastawnik czasu Pozycja zmiennego czasu 0-120º. (automatyczna) 13

14 HCG- 6/11 HCG-10/11 HCG-10/21 HCG-2.10/11 HCG-20/11 HCG-20/21 fig Wskaźnik grzania komory. 2.- Wskaźnik włączenia pieca. 3.- Wskaźnik dopływu wody do komory. 4.- Główny wyłącznik. 5.- Pozycja wyłączenia (OFF). 6.- Pozycja włączenia (ON). 7.- Nastawnik temperatury. 8.- Rzeczywista temperatura w komorze. 9.- Nastawnik czasu Pozycja zmiennego czasu (AUTOMATYCZNE STEROW.) Pozycja ustalona nieskończonego czasu (RĘCZNE STEROW.) Przycisk nawilżacza Przycisk resetowania błędu zapłonu. 14

15 6 SCHEMAT DZIAŁANIA (HVG) 1- Zawór gazowy generatora pary 2- Zawór gazowy konwekcji 3- Przewód gazowy generatora pary. 4 Przewód gazowy komory. 5- Przewód gazowy do głównego palnika. 6 -Mikser. 7 -Sprzęgło miksera 8 Dmuchawa. 9 Główna pokrywa. 10- Palnik komory. 11 Palnik generatora. 12 Wymiennik ciepła komory. 13- Kompletny kolektor spalin. 14 Kompletny kolektor pary. 15 Kompletny komin. Rys

16 Opis najważniejszych elementów systemu konwekcyjnego (Palnik z wymuszonym przepływem powietrza): VC: Wentylator odśrodkowy mieszania wstępnego palnika (dmuchawa powietrza). (Rys. 28) Jest to zasilacz powietrza dla spalania w palniku konwekcji (komory) VF: Falownik. (Rys. 25) Jest to urządzenie elektroniczne, które reguluje prędkość obrotów silnika dmuchawy, za pomocą zmiany napięcia. Stosujemy je do określania dwóch prędkości, przy których musi pracować wentylator dmuchawy. Prędkość zapłonowa S1 i prędkość przy maksymalnej mocy grzania S2. (Rys. 26) GV1-GV2: Zawór gazowy konwekcji. Jest to elektromagnetyczny zawór regulacyjny gazu firmy Honeywell. (Rys. 24) Zawór ten reguluje dopływ gazu zgodnie z prędkością wentylatora dmuchawy. Zawór podłączony jest za pomocą rurki gumowej do dmuchawy, dzięki czemu możliwa jest regulacja otwarcia zaworu zgodnie z ciśnieniem powietrza. (Rys. 23) Zawory dostosowywane są do każdej wielkości pieca lub typu używanego gazu tylko w fabryce. CEC: Sterowanie zapłonem w konwekcji Jest to urządzenie elektroniczne, które wykonuje sekwencję zapłonu (seria iskier- otwarcie zaworu gazowego - wykrycie płomienia) (Rys ) Kryza powietrza: Podkładka z otworem, która określa prawidłową ilość powietrza dla danego modelu pieca pieca. (Rys. 29 ) Mikser: Jest to mieszadło gazu z powietrzem dla spalania. (Rys. 28 ) BE: Jest to elektroda zapłonowa, która wytwarza iskrę dla zapłonu. (Rys. 22) BD: Jest to jonizacyjny detektor płomienia. (Rys. 22) TC: Termostat komory pieca ºC Jest to elektroniczny termostat, który reguluje temperaturę w komorze pieca (Rys. 56). Posiada on również kontakt, ustalony dla stałej temperatury 100ºC zwanej T

17 Opis najważniejszych elementów systemu zapłonu generatora pary (palnik atmosferyczny): GV3-GV4: Zawór gazu generatora pary. Elektromagnetyczny zawór gazowy generatora pary SIT 830 dwustopniowy. (Rys. 23) Przy zapłonie palnika boilera zostaje otwarty pierwszy stopień zaworu ze zredukowanym ciśnieniem gazu, co zapobiega wybuchowemu odpalaniu się palnika. CEV: Sterownik zapłonem generatora pary Jest to urządzenie elektroniczne, które wykonuje sekwencję zapłonu (iskra - otwarcie zaworu gazu - wykrycie płomienia) (Rys ) CN: Regulator poziomu wody. Urządzenie elektroniczne, które reguluje poziom wody w generatorze pary. (Rys. 37 ) BE: Jest to elektroda iskrowa, która generuje iskrę do zapłonu gazu.(rys. 31) BD: Jest to jonizacyjny detektor płomienia. RE1: Regulator energii.(rys. 34) Zespół elektro-mechaniczny sterujący kontaktami elektrycznymi załączającymi cykliczną pracę palnika boilera w programach regeneracji i kombinowanym. Uwaga: W trybie pracy z parą, dmuchawa (VC) pracuje zawsze z prędkością zapłonową. Sekwencja prędkości silnika dmuchawy VC Zapłon prawidłowy. Sekwencja prędkości silnika dmuchawy VC Zapłon nieprawidłowy. Rys. 13 Rys

18 Sterowanie zapłonem (CEC i CEV) SCHEMAT Rys. 15 SEKWENCJA ZAPŁONU Skrót PR LR GV SI DII LII Funkcja Przycisk resetowania Lampka resetowania Zawór gazowy Elektroda iskrowa Detektor płomienia Lampka wskaźnika grzania 18

19 SCHEMAT DZIAŁANIA HVG i HCG (W TRYBIE KONWEKCYJNYM) HVG W TRYBIE KONWEKCYJNYM (30-270ºC) Rys. 16 Palnik konwekcji TRYB KONWEKCYJNY 30º-270ºC Rys. 17 Pracuje tylko palnik konwekcji. Komin otwarty. 19

20 SCHEMAT DZIAŁANIA HVG (TRYB PAROWY 100º C - REGULOWANY TRYB PAROWY º C) Rys. 18 HVG TRYBY PAROWE 100ºC - REGULOWANY TRYB PAROWY ºC Rys. 19 TRYBY PAROWE 100ºC - REGULOWANY TRYB PAROWY Palnik boilera pracuje. Turbina palnika konwekcji pracuje Komin zamknięty. 20

21 HVG TRYBY PRACY- REGENERACJA I MIESZANY 30º-270ºC TRYB REGENERACJA: fig 20 Do osiągnięcia nastawionej temperatury pracy, palnik konwekcji i palnik generatora pary działają jednocześnie. W tym czasie komin jest otwarty. Po osiągnięciu nastawionej temperatury, palnik generatora pary działa cyklicznie 15s WŁ i 15s WYŁ za pomocą regulatora energii R1. W tym przypadku komin pozostaje zamknięty. TRYB MIESZANY: Do osiągnięcia temperatury gotowania, do ogrzewania komory używany jest tylko palnik konwekcyjny. Komin pozostaje otwarty. Po osiągnięciu nastawionej temperatury, palnik generatora pary działa cyklicznie 15s WŁ i 15s WYŁ za pomocą regulatora energii R1. W tym przypadku komin pozostaje zamknięty. 21

22 7 RYSUNKI Elektroda detektora płomienia Elektroda zapłonu palnika konwekcji Palnik konwekcyjny Rys. 21 WIDOK PALNIKA KONWEKCJI, ELEKTRODY ISKROWEJ I DETEKTORA PŁOMIENIA Zawór gazu SIT 830 generatora pary GV3-GV4. Zawór gazu palnika konwekcyjnego Dostosowany do: - Wielkości pieca - Typu gazu (NIEREGULOWANY) Rys

23 Zawór VR 4605-VA 1041B (Zawór gazu palnika konwekcji) P.odpływ Regulacja powietrze/gaz podczas zapłonu. (maksymalna prędkość) Rys. 23 P.dopływ Regulacja powietrze/gaz podczas zapłonu. (Offset ) ((+) zgodnie z kierunkiem zegara) Falownik (T ) Przełączniki prędkości zapłonowej Przełączniki maksymalnej prędkości roboczej Rys. 24 Szczegółowy widok przełączników falownika wentylatora dmuchawy Rys

24 WIDOK URZĄDZENIA MIESZAJĄCEGO GAZ Z POWIETRZEM W SYSTEMIE KONWEKCYJNYM, Z TYŁU PIECA Rys. 26 WIDOK DMUCHAWY, MIKSERA I COKOŁU PALNIKA PALNIK KRYZA POWIETRZA VC= dmuchawa EBM 50/60Hz MIKSER Rys. 27 SZCZEGÓŁOWY WIDOK KRYZY POWIETRZA Rys

25 Rys. 30 Palnik generatora pary Rys. 31 Szczegółowy widok palnika gen. pary Rys. 33 Uszczelnienie zamknięcia komina Rys. 32 Mechanizm zamykający komin Rys. 34 Regulator energii RE1 Rys. 35 Termostat pary TV Rys. 37 Regulator poziomu wody CN Rys. 36 Termostat kondensacji TCN 25

26 HVG (WIDOK Z BOKU ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH) Przepust kabla zasilającego Wejście gazu ¾ (HVG) Wejście gazu 1/2 (HCG) Rys

27 HVG (WIDOK Z TYŁU) Podłączenie wody miękkiej ¾ Rys

28 8 SCHEMATY ELEKTRYCZNE I MONTAŻOWE Skróty VF: Falownik VF2: KONTAKT OZNACZAJĄCY, ŻE DMUCHAWA VC PRACUJE. VF1: KONTAKT, KTÓRY ZAMYKA SIĘ GDY: -TC = ON -BLOWER SPEED = Wolna prędkość zapłonowa dmuchawy. CEC: Sterownik zapłonu w trybie konwekcyjnym. CEV: Sterownik zapłonu w trybie parowym. RE1: Regulator energii 15sec=WŁ / 15sec =WYŁ 28

29 KOD KOLORÓW r = czerwony a = niebieski m = brązowy g = szary n = czarny b = biały vl = fioletowy am = żółty na = pomarańczowy rs = różowy ve = zielony am/ve = żółto-zielony ELEMENTY BD = Elektroda detektora płomienia BE = Elektroda iskrowa zapłonowa C = kondensator silnika C.E.C. = Sterownik zapłonu komory pieca C.E.V. = Sterownik zapłonu generatora pary CN = Regulator poziomu wody F = Bezpiecznik FI = Filtr przeciwzakłóceniowy FM = Wyłącznik termiczny silnika GV1 = Zawór elektromagnetyczny, regulacyjny palnika komory pieca GV2 = Zawór elektromagnetyczny bezpieczeństwa komory pieca GV4 = Zawór elektromagnetyczny regulacyjny palnika generatora pary GV5 = Zawór elektromagnetyczny bezpieczeństwa generatora pary Ia = Mikro-wyłącznik sygnalizacji otwarcia komina Ic = Mikro-wyłącznik sygnalizacji zamknięcia komina IG = Główny wyłącznik IP = Wyłącznik w drzwiczkach IR = Nastawnik temperatury sondy L1 = Lampka sygnalizacyjna WŁ/WYŁ L2 = Lampka sygnalizacji grzania komory pieca L4 = Lampka sygnalizacji dopływu pary L3 = Lampka sygnalizacji blokady komory pieca L5 = Lampka sygnalizacji blokady pary L6 = Lampka bezpieczeństwa generatora pary L7 = Lampka wskaźnika kamienia kotłowego Lz = Lampa oświetlająca komorę pieca M = Silnik MI = Silnik zamknięcia komina R2, R1, Ra = Przekaźniki pomocnicze RE1 = Regulator energii RSTC = Przycisk resetowania komory pieca RSTV = Przycisk resetowania generatora pary RST = Regulator sondy temperaturowej T100 = Termostat stałej temperatury Ta = Brzęczyk ostrzegawczy TC = Termostat komory pieca TCN = Termostat kondensacji TDC = Termostat detektora kamienia kotłowego TP = Czasownik TRF = Transformator TSC = Termostat bezpieczeństwa komory pieca TSV = Termostat bezpieczeństwa generatora pary TV = Termostat generatora pary V1 = zawór elektromagnetyczny napełniania zbiornika wody VC = Wentylator odśrodkowy wstępnego mieszania VCN = Zawór elektromagnetyczny kondensatora wody VE = Wentylator VF = Falownik 29

30 Rys

31 Rys

32 Rys

33 Rys

34 9 KONSERWACJA Dla zapewnienia bezpiecznej, ekonomicznej i ekologicznej pracy Twojego pieca, istotną rzeczą jest okresowa konserwacja. Pozwala ona utrzymać piec w dobrym stanie i przedłużyć jego czas eksploatacji. Konserwacja musi być wykonywana przez UPOWAŻNIONY PERSONEL TECHNICZNY co najmniej raz w roku. Serwis jest szczególnie ważny, gdyż zużycie lub zniszczenie części jest procesem stopniowym, a więc gdy niedomaganie zostanie wykryte na czas, koszty naprawy są niskie, a korzyści związane z bezpieczeństwem i ekonomią mogą być bardzo wysokie. Roczny odstęp czasu pomiędzy przeglądami serwisowymi został skalkulowany w oparciu o średnie użytkowanie w czasie 4 godzin dziennie. Jeżeli urządzenie wykorzystywane jest intensywnie, na przykład w zakładzie żywieniowym, serwis musi być prowadzony w krótszych odstępach czasu. SYSTEM KONWEKCYJNY 1.1 Iskrowa elektroda zapłonowa Zwolnij i wyjmij komorę spalania. Sprawdź wizualnie jej stan i połączenia. Oczyść elektrodę Nastaw piec w trybie konwekcyjnym, aby uaktywnić elektrodę iskrową. Sprawdź prawidłowość zapłonu Sprawdź pozycję elektrody iskrowej względem palnika (3-4 mm) oraz jej podłączenia 1.2 Detektor płomienia Zwolnij i wyjmij komorę spalania. Sprawdź wizualnie jej stan i połączenia. Oczyść detektor płomienia Ciśnienie gazu w sieci Sprawdź na dopływie gazu do urządzenia. Pomiaru dokonaj gdy urządzenie pracuje. (Pomiary mogą być dokonane na wejściu zaworu gazowego) Szczelność obwodu gazowego Sprawdź manometrem. Wymiennik ciepła Sprawdź wizualnie, czy jest w dobrym stanie. Sprawdź stan uszczelek grafitowych. Wymień je w przypadku uszkodzeń. 34

35 SYSTEM PAROWY Lampki wskaźnika kamienia kotłowego Jeżeli którakolwiek z tych lampek jest zapalona, usuń kamień kotłowy w następujący sposób: 1 Wyłącz urządzenie. 2 Obróć dźwignię opróżniania z wody "B". Po opróżnieniu, obróć dźwignię do pierwotnego położenia. 3 Wyjmij korek A i wlej roztwór do usuwania kamienia (14 litrów). 4 Po upływie 6 godzin opróżnij generator pary przez obrót dźwigni B. 5 Przepłucz wlew roztworu do usuwania kamienia wodą. Załóż korek A. Rys Zamknij dźwignię B i włącz piec w trybie parowym, przy niskiej temperaturze, z nastawnikiem termostatu w położeniu 0, na czas 10 minut. 7 Spłucz strumieniem wody komorę pieca przy użyciu końcówki natryskowej. Uruchom piec w trybie parowym na 10 minut. 8 Codziennie opróżniaj zbiornik generatora pary. Rys. 36 Palnik Sprawdź, czy palnik prawidłowo włącza się i pracuje. W przypadku braku iskry zapłonowej, wymień elektrodę iskrową, sprawdź kabel i połączenia. Jeżeli problem trwa nadal, wymień zespół elektroniki zapłonu. Bojler Sprawdź pod kątem występowania przecieków. W przypadku ich stwierdzenia, wymień bojler. Sprawdź również grafitową uszczelkę połączenia bojlera z komorą pieca. 2.4 Termostat kondensacji pary Upewnij się, że urządzenie to pracuje. (schładzanie skroplin) Opróżnianie bojlera Sprawdź, czy zawór i przewód odpływowy pracują prawidłowo. 35

36 Poziom wody Sprawdź, czy regulator poziomu wody działa prawidłowo i woda nie przepełnia zbiornika. DRZWICZKI PIECA Uszczelka Wymień, jeżeli jest pęknięta lub uszkodzona. Uchodzenie pary W przypadku jakichkolwiek nieszczelności, ureguluj zawiasy drzwiczek. Ustawienie drzwiczek Ureguluj w razie potrzeby. Uchwyt Jeżeli jest obluzowany, dokręć lub wymień. Odpływ wody Sprawdź i oczyść w razie konieczności. Oświetlenie Wymień żarówkę w razie potrzeby. PANEL STEROWANIA Sonda temperaturowa Sprawdź, czy pracuje prawidłowo. (W tym celu uruchom piec w trybie parowym z sondą umieszczoną w środku i zaczekaj, aż osiągnie ona temperaturę 98ºC) Wymień w przypadku uszkodzenia. Czasownik Sprawdź stan. Termostat elektroniczny (konwekcji) Sprawdź wizualnie i funkcjonalnie w trybie konwekcyjnym przy 270ºC. Wymień, jeżeli nie działa prawidłowo. RÓŻNE Wentylatory chłodzące Sprawdź, czy pracują prawidłowo. Różne Dokonaj wizualnej inspekcji całego pieca. 36

37 10 USUWANIE BŁĘDÓW OBJAWY PRZYCZYNY SPOSÓB NAPRAWY 1.-Piec nie działa w żadnym trybie. Zielona lampka L1 nie pali się. Wyświetlacz termostatu elektronicznego zapalony Wyłącznik drzwiczek IP 1.2. Termiczny wyłącznik silnika FM 2.-Palnik konwekcji nie włącza się Zielona lampka L1 zapalona. Wyświetlacz termostatu elektronicznego zapalony. Silnik dmuchawy pracuje. Lampka konwekcji L2 nie zapala się. Przycisk resetowania konwekcji L3 wyłączony. 3.-Palniki konwekcji i gen. pary nie zapalają się. Zielona lampka L1 zapalona. Wyświetlacz termostatu elektronicznego zapalony. Silnik dmuchawy pracuje. Lampka konwekcji L2 nie zapala się. Sprawdź liczbę impulsów LED D21 falownika (sekwencja trzech impulsów). 4 Palnik konwekcji nie zapala się. Zielona lampka L1 zapalona. Lampka konwekcji L2 zapala się na moment i gaśnie. Przycisk resetowania konwekcji L3 włączony. Sprawdź liczbę impulsów LED D21 falownika (sekwencja dwóch impulsów). 5.-Szum podczas zapłonu 2.1. Termostat komory TC 2.2. Termostat bezpieczeństwa TSC 3.1. Uszkodzenie falownika VF lub dmuchawy VC. 3.1 Wymień. 4.1.Podłączenie powietrza z dmuchawy - zamknięty zawór gazu konwekcji. 4.2.Uszkodzona rurka gumowa łącząca dmuchawę z zaworem gazu palnika konwekcji Złe kontaktowanie regulatora zapłonu CEC 4.4 Uszkodzenie regulatora zapłonu CEC 4.5. Słabe ciśnienie lub brak gazu 4.6.Uszkodzenie detektora płomienia 4.7.Zawór gazowy palnika konwekcyjnego uszkodzony. 4.8.Brak ciągu iskrowego Wysokie ciśnienie gazu na wejściu. 5.1.Nadmiar gazu podczas zapłonu 5.2.Palnik nie odpowiedni dla danego modelu pieca 5.3.Typ gazu nie odpowiedni dla danego modelu pieca 5.4.Nieprawidłowa praca falownika. 5.5.Zawór gazowy nie odpowiedni dla typu gazu. 5.6 Brak ciągu iskrowego 1.1.Sprawdź wymień lub ureguluj 1.2.Sprawdź obwód termicznego wyłącznika silnika (szare przewody zasilania silnika) lub wymień silnik. 2.1.Sprawdź kontaktowanie TC 2.2. Sprawdź kontaktowanie TSC 4.1. Sprawdź i przewierć, jeżeli jest zapas Sprawdź, czy nie jest pęknięta lub zablokowana i wymień Sprawdź obwód detektora płomienia 4.4. Wymień 4.5. Sprawdź za pomocą manometru na zaworze gazu Sprawdź połażenie detektora na palniku (5-6 mm) oraz podłączenia lub wymień detektor Sprawdź zawór gazu Sprawdź położenie elektrody zapłonowej palnika (3-4 mm) i podłączenia Sprawdź i skoryguj. Maksymalne ciśnienie 55mbar. 5.1.Sprawdź kod zaworu odpowiednio do gazu i modelu pieca. 5.2.Sprawdź ciśnienia gazu na zaworze i w palniku. 5.3.Sprawdź ciśnienia i model pieca. 5.4.Sprawdź i skoryguj (Zwiększ prędkość zapłonową). 5.5 Sprawdź i skoryguj Sprawdź położenie elektrody iskrowej (3-4 mm) i podłączenia. 37

38 6.- Zapłon następuje nagle z małą eksplozją 6.1. Nieprawidłowa praca falownika 6.2 Typ gazu nie odpowiedni dla danego modelu pieca 6.3. Zawór gazu nie odpowiedni dla typu gazu. 7.- Piec działa przez pewien czas, a następnie wyłącza się i startuje ponownie. 8.-Brak wytwarzania pary. Lampka pary L4 zgaszona. 9.-Brak generacji pary Zielona lampka L1 zapalona. Regulator poziomu wody nie podłączony do zasilania. 10.-Nie wytwarza wystarczającej ilości pary Zawór gazu generatora pary GV5-GV4 aktywny 11.-Nie wytwarza pary Lampka L4 zgaszona Lampka L6 zapalona Lampka L7 zapalona 12.-Generuje parę Lampka L7 zapalona 6.1. Sprawdź i skoryguj prędkość zapłonową Sprawdź ciśnienia i model 6.3. Sprawdź i skoryguj Wyłącznik termiczny silnika FM 7.1. Sprawdź, czy silnik nie jest przegrzany. 7.1.Sprawdź, czy zewnętrzne powierzchnie silnika nie są wilgotne. 7.1.Sprawdź, czy turbina obraca się we właściwym kierunku. 7.1.Wymień silnik Brak wody w sieci wodociągowej lub uszkodzenie zaworu V Otwarty zawór spustowy generatora pary Elektrody regulatora poziomu wody pokryte kamieniem Uszkodzenie regulatora poziomu wody CN Uszkodzenie zaworu GV5-GV brak zasilania gazem Otwarty komin Uszkodzenie sondy temperatury Uszkodzenie termostatu T Sprawdź i skoryguj Skoryguj Oczyść Sprawdź i skoryguj Sprawdź i skoryguj Sprawdź i skoryguj Sprawdź i skoryguj Wymień sondę Ureguluj termostat lub wymień Kamień kotłowy w generatorze pary Oczyść generator i zresetuj termostat TSV Kamień kotłowy w generatorze pary Oczyść generator i zresetuj termostat TDC. UWAGA: Jeżeli zapalone są lampki L4 (zablokowanie w trybie konwekcyjnym) lub L5 (zablokowanie w trybie parowym) SKORYGUJ I ZRESETUJ. 38

39 Nieprawidłowe tryby pracy falownika T : Pojedynczy impuls światła czerwonej diody LED D21(Rys. 47). Efekt: Palnik nie zapala się. Przycisk resetu zgaszony. Możliwe przyczyny: o 1.1 Urwany przewód łączący falownik z dmuchawą (T ). o (Sprawdź przewody złącza J2 falownika) styki 1-3 o 1.2 Uszkodzona płytka dmuchawy. o 1.3 Uszkodzony falownik Dwa impulsy światła czerwonej diody LED D21. (Rys. 47) Efekt: Palnik nie zapala się. Brak detekcji płomienia. Przycisk resetu zapalony. Możliwe przyczyny: 2.1 Brak zasilania gazem. o 2.2 Uszkodzone przewody detektora płomienia lub obluzowane kontakty. o 2.3 Uszkodzony zespół sterownika zapłonu INECO. 2.4 Uszkodzony przewód elektrody zapłonowej lub brak kontaktu. 2.5 Elektroda w nieprawidłowej odległości od palnika (3-4mm) 2.6 Uszkodzony zawór gazowy konwekcji. 2.7 Nieszczelność przewodu powietrznego łączącego dmuchawę z zaworem gazu. Trzy impulsy światła czerwonej diody LED D21 (Rys. 47) Efekt: Palnik nie zapala się. Przycisk reset zgaszony. 39

40 Możliwe przyczyny: o 3.1 Kabel detektora pomiędzy falownikiem i dmuchawą jest uszkodzony. o (Sprawdź przewody gniazda J2 falownika) Styki 2-4 o 3.2 Uszkodzona karta dmuchawy. o 3.3 Uszkodzony falownik. o 3.4 Dmuchawa nie pracuje. Cztery impulsy światła czerwonej diody LED D21. (Rys. 47) Efekt: Piec pracuje. Piec osiąga temperaturę powoli, ponieważ dmuchawa nie osiąga maksymalnej prędkości. Możliwe przyczyny: o 4.1 Dmuchawa nie pracuje prawidłowo. o 4.2 Falownik nie pracuje prawidłowo. Pięć impulsów światła czerwonej diody LED. D21 (Rys. 47) Efekt: Piec pracuje, ale zapłon jest wybuchowy. Dmuchawa nie osiąga minimalnej prędkości zapłonowej. Możliwe przyczyny: o 5.1 Dmuchawa pracuje nieprawidłowo. 5.2 Falownik pracuje nieprawidłowo. Ciągłe świecenie czerwonej diody LED D21. (Rys. 47) Efekt: Palnik nie zapala się. Możliwe przyczyny: o 6.1 Uszkodzenie sterownika zapłonu lub przepalenie wewnętrznego bezpiecznika w sterowniku zapłonu. Wszystkie diody LED zgaszone. D21 (Rys. 47) 40

41 Możliwe przyczyny: 7.1 Sprawdź bezpiecznik. 7.2 Uszkodzenie falownika. Czerwona dioda LED D21 Gniazdo J2 Rys

42 Kody błędu na wyświetlaczu elektronicznego termostatu komory: Jeżeli na wyświetlaczu termostatu elektronicznego pojawiają się następujące komunikaty: Przerwa w obwodzie termopary lub sondy komory. -Sprawdź połączenie termopary z termostatem elektronicznym -Wymień sondę komory NTC otwarty. -Wymień termostat. Uszkodzenie potencjometru nastawnika temperatury ºC. - Wymień termostat elektroniczny. Uszkodzenie potencjometru nastawnika 100ºC. - Wymień termostat elektroniczny. Kody błędu na wyświetlaczu termostatu sondy temperaturowej: Jeżeli na wyświetlaczu termostatu elektronicznego sondy temperaturowej pojawiają się następujące kody: _ Zwarcie sondy temperaturowej. EEE Przerwa w obwodzie sondy temperaturowej lub sonda nie podłączona. 42

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B SZKOLENIE TECHNICZNE Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B 1 Wprowadzenie Wprowadzenie nowych gazowych podgrzewaczy wody z otwartą komorą spalania: Moc / wydatek c.w.u.: 19,2kW / 11 l/min

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 -

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 - CIAO GREEN Klasa energetyczna Dodatkowe akcesoria - 3 - T.B.T. SPRAWDZANIE WARTOŚCI NASTAW 1. Włączyć kocioł w funkcję ZIMA 2. Pokrętła wyboru temp. ustawić na max. 3. Na module nacisnąć SW 1 4. Na wyświetlaczu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI Kuchnie elektryczne Model CE9-20 CE9-40 CE9-41 HE9-10 HE9-20 CE7-20 CE7-40 CE7-41 1 CE9-20 M: pokrętło palnika P: lampka kontrolna R: przyłącze elektryczne C:

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH dla kotłów Kondensich KOMPRESSOR KO i Wandich FUTURA+ WA ver. 02.2012 Ceny wyrażone w PLN. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku od towarów i usług (ceny netto). Cennik

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

cena katalogowa Producent Materiał Nazwa materiału netto zł brutto zł uwagi (zamiennik) 1 Junkers 17202100020 Uszczelka (10x) 17,23 21,02 2 Junkers

cena katalogowa Producent Materiał Nazwa materiału netto zł brutto zł uwagi (zamiennik) 1 Junkers 17202100020 Uszczelka (10x) 17,23 21,02 2 Junkers cena katalogowa Producent Materiał Nazwa materiału netto zł brutto zł uwagi (zamiennik) 1 Junkers 17202100020 Uszczelka (10x) 17,23 21,02 2 Junkers 19032400000 Plomba (10x) 11,28 13,76 3 Junkers 19045212420

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00 CERTYF I KAT KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych typ: jednounkcyjnych typ s.a. 58-60 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 33 tel.(0 74) 854-27-07;

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Gazowe kotły kondensacyjne Kocioł kondensacyjny CGB-75 Kocioł kondensacyjny CGB-100 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 Biuletyn E3900 rev07 11.01.07 Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 OBUDOWA TRANSFORMATORA ZAPŁONOWEGO SERIA ESA-TRAFO-BOX DANE OGÓLNE Materiał obudowy Materiał ramy Temp. robocza Klasa ochrony Pozycja montażowa

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) PL Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) Kondensacyjny kocioł gazowy MGK Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495 dla MGK-170 i MGK-250 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496 dla MGK-210 Wolf Technika

Bardziej szczegółowo

Typ: EU 3..- 2,8kW, EU 5.. 4,5 kw

Typ: EU 3..- 2,8kW, EU 5.. 4,5 kw INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISOWEJ GAZOWEGO OGRZEWACZA POMIESZCZEŃ Typ: EU 3..- 2,8kW, EU 5.. 4,5 kw Model: EU 3M i EU 5M EU 3E i EU 5E EU 3T i EU 5T EU 3VM i EU 5VM EU 3VE i EU 5VE EU 3VT i EU 5VT 1450 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Samodiagnoza climatronica B5

Samodiagnoza climatronica B5 Samodiagnoza climatronica B5 Zapłon wyłączony. Nacisnąć rónocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD STEROWNICZY OBSŁUGA REGULATORA

UKŁAD STEROWNICZY OBSŁUGA REGULATORA ZAŁACZNIK NR 1 UKŁAD STEROWNICZY OBSŁUGA REGULATORA MODEL Bentrup TC66 Centrum Ceramiki i Technologii Dariusz Kępka Kepka Group Produkcja Pieców Producent regulatora: Bentrup Wersja 1/2012 2012 CCiT Kepka

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

MX 1 instrukcja montaŝu

MX 1 instrukcja montaŝu AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MX 1 instrukcja montaŝu Spis treści: - instrukcja podłączenia: strony 2-4 - schemat podłączenia: strona 5-6 - sprawdzenie funkcji włącznika: strona 7 Informacje i serwis:

Bardziej szczegółowo

Aparaty grzewczo-wentylacyjne o zwartej budowie

Aparaty grzewczo-wentylacyjne o zwartej budowie Aparaty grzewczo-wentylacyjne Sprawność ponad 91,5%! Zwarta budowa - idealne w przypadku małej ilości miejsca Instalacja w pomieszczeniach zamkniętych lub posiadających otwarty przewód kominowy Palniki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo