FAGOR Industrial S.Coop. INSTRUKCJA SERWISOWA. PIECE GAZOWE HVG/HCV i HCG/HGC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAGOR Industrial S.Coop. INSTRUKCJA SERWISOWA. PIECE GAZOWE HVG/HCV i HCG/HGC"

Transkrypt

1 FAGOR Industrial S.Coop. INSTRUKCJA SERWISOWA PIECE GAZOWE HVG/HCV i HCG/HGC LISTOPAD 2001

2 1 MODELE I ICH WYMIARY Rys. 1 Rys. 2 2

3 Rys. 3 3

4 Rys. 4 Rys. 5 4

5 Rys. 6 A.- Dopływ wody zmiękczonej RG ¾. B.- Ogólny odpływ RG 1. C.- Złącze zasilania energią elektryczną. D.- Korek spustowy. E.- Doprowadzenie gazu RG 1/2 (HCG), doprowadzenie gazu RG 3/4 (HVG) 5

6 2 DANE TECHNICZNE WYMIARY ZEWNĘTRZNE MODEL HVG-10/11 HVG-10/21 HVG-20/21 HVG-20/11 HVG-2-10/11 HVG-2-20/11 Szerokość X Głębokość Y Wysokość bez kominka W Wysokość z kominkiem Z Szerokość U Głębokość V mm Głębokość Gaz R Ciężar netto (kg.) Moc elektryczna kw 0.4 kw 0.4 kw 0.6kW 0.6kW Przekrój Napięcie zasilania V 1N 50-60Hz przewodów Bezpieczniki główne Wył. różnicowo-prąd 2x1,5+T 10A 30 ma Moc gazowa kw. 40,000 46,000 52,000 84,000 Nominalne zużycie gazu kg/h (36 mb)propan-butan (GPB) 3,330 3,830 4,330 6,990 m³./h (20 mb) Gaz ziemny (GZ-50 ) 4,235 4,870 5,500 8,890 Sprawność % Gorące powietrze Para (%) Maks. liczba tac GN GN Maksymalne obciążenie w kg Przybliżone zużycie wody (litrów/godz) Ciśnienie wody na wejściu kg/cm

7 WYMIARY ZEWNĘTRZNE MODEL HCG-6/11 HCG-10/11 mm HCG-10/21 HCG-2-10/11 HCG-20/11 HCG-20/21 HCG-2-20/11 Szerokość X Głębokość Y Wysokość bez kominka W Wysokość z kominkiem Z Szerokość U Głębokość V Głębokość Gaz R Głębokość kominka S Szerokość kominka T Ciężar netto (kg.) Moc elektryczna kw 0.40kW 0.40kW 0.40kW 0.60kW 0.60kW Napięcie zasilania V 1N 50-60Hz Przekrój przew. Bezpiecznik główny Wył. różnicowo prąd 2x1.5+T 10 A 30 ma Moc gazowa kw. 14,000 19,000 25,000 31,000 42,000 Nominalne zużycie gazu kg/h (36mb)Propan Butan (GPB) 1,165 1,580 2,080 2,580 3,495 m³./h (20 mb) Gaz ziemny (GZ-50) 1,480 2,010 2,645 3,280 4,435 Sprawność % Gorące powietrze Para (%) Maks. liczba tac GN GN Maksymalne obciążenie w kg Przybliżone zużycie wody (litrów/hour) Ciśnienie wody na wejściu kg/cm

8 SZANOWNY KLIENCIE, Gratulujemy wyboru jednego z produkowanych przez nas urządzenia gazowego, spełniającego wysokie wymagania techniczne i jakościowe. Uwaga: Przed przystąpieniem do instalowania i eksploatacji wyrobu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Życzymy Państwu satysfakcji z użytkowania naszego wyrobu. FAGOR GASTRO POLSKA 1. WARUNKI INSTALACJI URZĄDZENIA Produkowane przez naszą firmę gazowe piece konwekcyjne i konwekcyjno-parowe są urządzeniami typu A (bez odprowadzenia spalin do komina) i dlatego norma PN-90/A nakazuje użytkowanie ich pod sprawnie działającymi wyciągami miejscowymi z okapami. Jeżeli urządzenie pracuje pod okapem z wentylacją wymuszoną wymagane jest zabezpieczenie odcinające dopływ gazu do urządzenia w przypadku przerwy w pracy wentylacji spowodowanej np. zanikiem prądu. Pomieszczenia Pomieszczenia przeznaczone do zainstalowania urządzeń gazowych musi odpowiadać wytycznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 15 z dnia 25 lutego 1999 r.). Zgodnie z w/w przepisami pomieszczenie takie musi posiadać : sprawną wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą wymianę powietrza co najmniej 37,5 m 3 /h dla każdego kw mocy cieplnej urządzenia gazowego ( minimalny wymiar przewodu kominowego nie może być mniejszy niż 0,14 m, a powierzchnia kanału wentylacyjnego nie mniejsza niż 0,016 m 2 ). odpowiednią kubaturę, która zapewni, że maksymalne obciążenie cieplne pochodzące od urządzeń gazowych nie przekroczy 930 W/m 3 pomieszczenia. W przypadku użytkowania urządzenia zasilanego gazem płynnym GPB pomieszczenie takie nie może znajdować się poniżej poziomu zerowego (terenu) tzn. w piwnicy lub suterenie. Temperatura pomieszczenia w którym znajduje się butla z gazem płynnym nie może przekraczać 35 C. Instalacja gazowa Podstawowe zasady użytkowania urządzeń zasilanych gazem: zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w budynku, w którym znajduje się instalacja gazu ziemnego nie można użytkować gazu płynnego. w pomieszczeniu w którym zainstalowano urządzenie gazowe przystosowane do zasilania gazem płynnym nie można przechowywać i eksploatować więcej niż dwie butle gazowe o zawartości 11 kg każda. W przypadku stosowania gazu płynnego producent zaleca zastosowanie baterii butli na zewnątrz budynku lub zbudowanie zbiornikowej instalacji gazowej. 8

9 podłączenie urządzenia do instalacji gazu ziemnego należy wykonać na sztywno przy pomocy rur bez szwu (stalowych lub miedzianych); dozwolone jest stosowanie elastycznych przyłączy metalowych posiadających certyfikat bezpieczeństwa B. przewód elastyczny służący do podłączenia urządzenia do reduktora butli z gazem płynnym musi mieć wytrzymałość min. 300 kpa i maksymalną długość 3 m. Końce przewodu elastycznego powinny być zabezpieczone przed spadnięciem opaskami zaciskowymi. Przewód gazowy elastyczny oraz reduktor powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Urządzenia o mocy powyżej 20 kw powinny być łączone,,na sztywno. W przypadku używania przewodu elastycznego do zasilania urządzenia mobilnego ( np. na kółkach ) przewód musi być zabezpieczony łańcuchem krótszym od przewodu uniemożliwiającym nieumyślne zerwanie przewodu. przed każdym urządzeniem gazowym musi być zainstalowany kurek odcinający dopływ gazu znajdujący się w miejscu łatwo dostępnym po podłączeniu urządzenia do instalacji gazowej należy przeprowadzić kontrolę szczelności za pomocą wodnego roztworu mydła lub specjalnego preparatu w areozolu do sprawdzania szczelności połączeń gazowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca połączeń. Nie dozwolone jest przeprowadzanie próby szczelności instalacji gazowej przy użyciu płomienia. Zalecane jest okresowe przeprowadzanie próby szczelności instalacji gazowej (np. raz na 3 miesiące). Ewentualne nieszczelności należy niezwłocznie usunąć a pomieszczenie przewietrzyć przed ponownym uruchomieniem urządzenia. 3 MIEJSCE PRACY Zaleca się zainstalowanie wyciągu kominowego, celem odprowadzania oparów i spalin na zewnątrz. (patrz Rys. 7) Po lewej stronie powinno być zachowane minimum 50 cm odstępu pomiędzy piecem i następnym urządzeniem w celu możliwości dostępu dla serwisu HVG. (patrz Rys. 8) Piec nie może być narażony na wpływ pary lub ciepła, pochodzących z innych urządzeń. Tylny panel musi być zawsze założony na miejsce. 9

10 Rys. 7 Rys. 8 4 INSTALACJA Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia upewnij się, że typ gazu ustawiony w urządzeniu zgodny jest z typem gazu dostarczanym przez sieć gazową w miejscu instalacji. 4.1 Podłączenie elektryczne Napięcie w sieci energetycznej musi być zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. ZDEJMIJ LEWY PANEL w modelach HVG. WYJMIJ PANEL STEROWANIA w modelach HCG. 10

11 Użyj kabla w izolacji polichloroprenowej lub innego o tych samych parametrach (HO5RN-F). Na doprowadzeniu zasilania umieść główny wyłącznik, niezależny od urządzenia, o odległości między stykami równej lub większej niż 3 mm. W obwodzie zasilania musi być zainstalowany wyłącznik różnicowo-prądowy. Dokonaj podłączeń elektrycznych na listwie podłączeniowej i zamocuj kabel w przepuście. W przypadku instalacji kilku urządzeń obok siebie, muszą one zostać razem podłączone do wspólnego uziemienia. 4.2 Doprowadzenie wody Do urządzenia podłączaj tylko wodę pitną. Podłączenia do sieci wodnej dokonaj w punkcie A (patrz rysunki), przy użyciu dostarczonego węża. Ciśnienie wody na wejściu musi być w zakresie od 0.5 do 8 kg/cm². Na wejściu wody zainstaluj filtr i główny zawór odcinający. W przypadku wody o twardości ponad 10ºF, wymagane jest urządzenie zmiękczające wodę. Przewodność wody powinna wynosić µS, niższa przewodność opcjonalnie. Maksymalne stężenie chlorków poniżej 150 mg/litr. - W przypadku dużego zanieczyszczenia wody zastosuj filtr sedymentacyjny Un (0,08 mm). 4.3 Odprowadzanie ścieków Rys. 9 Wąż odprowadzający musi być odporny na parę (100ºC). Odpływ z pieca zakończony jest kolanem z gwintem wewnętrznym ¾ cala. 4.4 Doprowadzenie gazu Podłączenie powinno być wykonane za pomocą węża zaopatrzonego w końcówki ¾. Pomiędzy urządzeniem i siecią gazową musi być zainstalowany zawór odcinający. 4.5 Odprowadzanie spalin 11

12 Piec musi być zainstalowany pod okapem wyciągu spalin.(patrz Rys. 7) 4.6 Przystosowanie do różnych typów gazu Piece gazowe nie mogą być przystosowywane do różnych typów gazu. ze względu na nieregulowalny zawór gazowy konwekcji. 12

13 5 PANEL STEROWANIA HVG-10/11 HVG-10/21 HVG-2.10/11 HVG-20/11 HVG-20/21 fig Wskaźnik grzania komory Pozycja nieskończonego czasu (ręczna) 2.- Wskaźnik włączenia pieca Rzeczywista temperatura sondy. 3.- Wskaźnik grzania generatora pary Nastawnik temperatury sondy. 4.- Przełącznik trybu pracy Przycisk zwiększający temp. sondy 5.- Pozycja WYŁ pieca Przycisk zmniejszający temperaturę sondy. 6.- Pozycja trybu pracy z parą 20.- Przełącznik funkcji sondy. 7.- Pozycja pracy z parą o niskiej temp reset błędu zapłonu palnika komory 8.- Pozycja trybu odświeżania reset błędu zapłon palnika generatora 9.- Pozycja trybu mieszanego Wskaźnik kamienia kotłowego Pozycja trybu pracy z gorącym powietrzem Wskaźnik wezwania serwisu Nastawnik temperatury Wskaźnik temperatury w komorze Nastawnik czasu Pozycja zmiennego czasu 0-120º. (automatyczna) 13

14 HCG- 6/11 HCG-10/11 HCG-10/21 HCG-2.10/11 HCG-20/11 HCG-20/21 fig Wskaźnik grzania komory. 2.- Wskaźnik włączenia pieca. 3.- Wskaźnik dopływu wody do komory. 4.- Główny wyłącznik. 5.- Pozycja wyłączenia (OFF). 6.- Pozycja włączenia (ON). 7.- Nastawnik temperatury. 8.- Rzeczywista temperatura w komorze. 9.- Nastawnik czasu Pozycja zmiennego czasu (AUTOMATYCZNE STEROW.) Pozycja ustalona nieskończonego czasu (RĘCZNE STEROW.) Przycisk nawilżacza Przycisk resetowania błędu zapłonu. 14

15 6 SCHEMAT DZIAŁANIA (HVG) 1- Zawór gazowy generatora pary 2- Zawór gazowy konwekcji 3- Przewód gazowy generatora pary. 4 Przewód gazowy komory. 5- Przewód gazowy do głównego palnika. 6 -Mikser. 7 -Sprzęgło miksera 8 Dmuchawa. 9 Główna pokrywa. 10- Palnik komory. 11 Palnik generatora. 12 Wymiennik ciepła komory. 13- Kompletny kolektor spalin. 14 Kompletny kolektor pary. 15 Kompletny komin. Rys

16 Opis najważniejszych elementów systemu konwekcyjnego (Palnik z wymuszonym przepływem powietrza): VC: Wentylator odśrodkowy mieszania wstępnego palnika (dmuchawa powietrza). (Rys. 28) Jest to zasilacz powietrza dla spalania w palniku konwekcji (komory) VF: Falownik. (Rys. 25) Jest to urządzenie elektroniczne, które reguluje prędkość obrotów silnika dmuchawy, za pomocą zmiany napięcia. Stosujemy je do określania dwóch prędkości, przy których musi pracować wentylator dmuchawy. Prędkość zapłonowa S1 i prędkość przy maksymalnej mocy grzania S2. (Rys. 26) GV1-GV2: Zawór gazowy konwekcji. Jest to elektromagnetyczny zawór regulacyjny gazu firmy Honeywell. (Rys. 24) Zawór ten reguluje dopływ gazu zgodnie z prędkością wentylatora dmuchawy. Zawór podłączony jest za pomocą rurki gumowej do dmuchawy, dzięki czemu możliwa jest regulacja otwarcia zaworu zgodnie z ciśnieniem powietrza. (Rys. 23) Zawory dostosowywane są do każdej wielkości pieca lub typu używanego gazu tylko w fabryce. CEC: Sterowanie zapłonem w konwekcji Jest to urządzenie elektroniczne, które wykonuje sekwencję zapłonu (seria iskier- otwarcie zaworu gazowego - wykrycie płomienia) (Rys ) Kryza powietrza: Podkładka z otworem, która określa prawidłową ilość powietrza dla danego modelu pieca pieca. (Rys. 29 ) Mikser: Jest to mieszadło gazu z powietrzem dla spalania. (Rys. 28 ) BE: Jest to elektroda zapłonowa, która wytwarza iskrę dla zapłonu. (Rys. 22) BD: Jest to jonizacyjny detektor płomienia. (Rys. 22) TC: Termostat komory pieca ºC Jest to elektroniczny termostat, który reguluje temperaturę w komorze pieca (Rys. 56). Posiada on również kontakt, ustalony dla stałej temperatury 100ºC zwanej T

17 Opis najważniejszych elementów systemu zapłonu generatora pary (palnik atmosferyczny): GV3-GV4: Zawór gazu generatora pary. Elektromagnetyczny zawór gazowy generatora pary SIT 830 dwustopniowy. (Rys. 23) Przy zapłonie palnika boilera zostaje otwarty pierwszy stopień zaworu ze zredukowanym ciśnieniem gazu, co zapobiega wybuchowemu odpalaniu się palnika. CEV: Sterownik zapłonem generatora pary Jest to urządzenie elektroniczne, które wykonuje sekwencję zapłonu (iskra - otwarcie zaworu gazu - wykrycie płomienia) (Rys ) CN: Regulator poziomu wody. Urządzenie elektroniczne, które reguluje poziom wody w generatorze pary. (Rys. 37 ) BE: Jest to elektroda iskrowa, która generuje iskrę do zapłonu gazu.(rys. 31) BD: Jest to jonizacyjny detektor płomienia. RE1: Regulator energii.(rys. 34) Zespół elektro-mechaniczny sterujący kontaktami elektrycznymi załączającymi cykliczną pracę palnika boilera w programach regeneracji i kombinowanym. Uwaga: W trybie pracy z parą, dmuchawa (VC) pracuje zawsze z prędkością zapłonową. Sekwencja prędkości silnika dmuchawy VC Zapłon prawidłowy. Sekwencja prędkości silnika dmuchawy VC Zapłon nieprawidłowy. Rys. 13 Rys

18 Sterowanie zapłonem (CEC i CEV) SCHEMAT Rys. 15 SEKWENCJA ZAPŁONU Skrót PR LR GV SI DII LII Funkcja Przycisk resetowania Lampka resetowania Zawór gazowy Elektroda iskrowa Detektor płomienia Lampka wskaźnika grzania 18

19 SCHEMAT DZIAŁANIA HVG i HCG (W TRYBIE KONWEKCYJNYM) HVG W TRYBIE KONWEKCYJNYM (30-270ºC) Rys. 16 Palnik konwekcji TRYB KONWEKCYJNY 30º-270ºC Rys. 17 Pracuje tylko palnik konwekcji. Komin otwarty. 19

20 SCHEMAT DZIAŁANIA HVG (TRYB PAROWY 100º C - REGULOWANY TRYB PAROWY º C) Rys. 18 HVG TRYBY PAROWE 100ºC - REGULOWANY TRYB PAROWY ºC Rys. 19 TRYBY PAROWE 100ºC - REGULOWANY TRYB PAROWY Palnik boilera pracuje. Turbina palnika konwekcji pracuje Komin zamknięty. 20

21 HVG TRYBY PRACY- REGENERACJA I MIESZANY 30º-270ºC TRYB REGENERACJA: fig 20 Do osiągnięcia nastawionej temperatury pracy, palnik konwekcji i palnik generatora pary działają jednocześnie. W tym czasie komin jest otwarty. Po osiągnięciu nastawionej temperatury, palnik generatora pary działa cyklicznie 15s WŁ i 15s WYŁ za pomocą regulatora energii R1. W tym przypadku komin pozostaje zamknięty. TRYB MIESZANY: Do osiągnięcia temperatury gotowania, do ogrzewania komory używany jest tylko palnik konwekcyjny. Komin pozostaje otwarty. Po osiągnięciu nastawionej temperatury, palnik generatora pary działa cyklicznie 15s WŁ i 15s WYŁ za pomocą regulatora energii R1. W tym przypadku komin pozostaje zamknięty. 21

22 7 RYSUNKI Elektroda detektora płomienia Elektroda zapłonu palnika konwekcji Palnik konwekcyjny Rys. 21 WIDOK PALNIKA KONWEKCJI, ELEKTRODY ISKROWEJ I DETEKTORA PŁOMIENIA Zawór gazu SIT 830 generatora pary GV3-GV4. Zawór gazu palnika konwekcyjnego Dostosowany do: - Wielkości pieca - Typu gazu (NIEREGULOWANY) Rys

23 Zawór VR 4605-VA 1041B (Zawór gazu palnika konwekcji) P.odpływ Regulacja powietrze/gaz podczas zapłonu. (maksymalna prędkość) Rys. 23 P.dopływ Regulacja powietrze/gaz podczas zapłonu. (Offset ) ((+) zgodnie z kierunkiem zegara) Falownik (T ) Przełączniki prędkości zapłonowej Przełączniki maksymalnej prędkości roboczej Rys. 24 Szczegółowy widok przełączników falownika wentylatora dmuchawy Rys

24 WIDOK URZĄDZENIA MIESZAJĄCEGO GAZ Z POWIETRZEM W SYSTEMIE KONWEKCYJNYM, Z TYŁU PIECA Rys. 26 WIDOK DMUCHAWY, MIKSERA I COKOŁU PALNIKA PALNIK KRYZA POWIETRZA VC= dmuchawa EBM 50/60Hz MIKSER Rys. 27 SZCZEGÓŁOWY WIDOK KRYZY POWIETRZA Rys

25 Rys. 30 Palnik generatora pary Rys. 31 Szczegółowy widok palnika gen. pary Rys. 33 Uszczelnienie zamknięcia komina Rys. 32 Mechanizm zamykający komin Rys. 34 Regulator energii RE1 Rys. 35 Termostat pary TV Rys. 37 Regulator poziomu wody CN Rys. 36 Termostat kondensacji TCN 25

26 HVG (WIDOK Z BOKU ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH) Przepust kabla zasilającego Wejście gazu ¾ (HVG) Wejście gazu 1/2 (HCG) Rys

27 HVG (WIDOK Z TYŁU) Podłączenie wody miękkiej ¾ Rys

28 8 SCHEMATY ELEKTRYCZNE I MONTAŻOWE Skróty VF: Falownik VF2: KONTAKT OZNACZAJĄCY, ŻE DMUCHAWA VC PRACUJE. VF1: KONTAKT, KTÓRY ZAMYKA SIĘ GDY: -TC = ON -BLOWER SPEED = Wolna prędkość zapłonowa dmuchawy. CEC: Sterownik zapłonu w trybie konwekcyjnym. CEV: Sterownik zapłonu w trybie parowym. RE1: Regulator energii 15sec=WŁ / 15sec =WYŁ 28

29 KOD KOLORÓW r = czerwony a = niebieski m = brązowy g = szary n = czarny b = biały vl = fioletowy am = żółty na = pomarańczowy rs = różowy ve = zielony am/ve = żółto-zielony ELEMENTY BD = Elektroda detektora płomienia BE = Elektroda iskrowa zapłonowa C = kondensator silnika C.E.C. = Sterownik zapłonu komory pieca C.E.V. = Sterownik zapłonu generatora pary CN = Regulator poziomu wody F = Bezpiecznik FI = Filtr przeciwzakłóceniowy FM = Wyłącznik termiczny silnika GV1 = Zawór elektromagnetyczny, regulacyjny palnika komory pieca GV2 = Zawór elektromagnetyczny bezpieczeństwa komory pieca GV4 = Zawór elektromagnetyczny regulacyjny palnika generatora pary GV5 = Zawór elektromagnetyczny bezpieczeństwa generatora pary Ia = Mikro-wyłącznik sygnalizacji otwarcia komina Ic = Mikro-wyłącznik sygnalizacji zamknięcia komina IG = Główny wyłącznik IP = Wyłącznik w drzwiczkach IR = Nastawnik temperatury sondy L1 = Lampka sygnalizacyjna WŁ/WYŁ L2 = Lampka sygnalizacji grzania komory pieca L4 = Lampka sygnalizacji dopływu pary L3 = Lampka sygnalizacji blokady komory pieca L5 = Lampka sygnalizacji blokady pary L6 = Lampka bezpieczeństwa generatora pary L7 = Lampka wskaźnika kamienia kotłowego Lz = Lampa oświetlająca komorę pieca M = Silnik MI = Silnik zamknięcia komina R2, R1, Ra = Przekaźniki pomocnicze RE1 = Regulator energii RSTC = Przycisk resetowania komory pieca RSTV = Przycisk resetowania generatora pary RST = Regulator sondy temperaturowej T100 = Termostat stałej temperatury Ta = Brzęczyk ostrzegawczy TC = Termostat komory pieca TCN = Termostat kondensacji TDC = Termostat detektora kamienia kotłowego TP = Czasownik TRF = Transformator TSC = Termostat bezpieczeństwa komory pieca TSV = Termostat bezpieczeństwa generatora pary TV = Termostat generatora pary V1 = zawór elektromagnetyczny napełniania zbiornika wody VC = Wentylator odśrodkowy wstępnego mieszania VCN = Zawór elektromagnetyczny kondensatora wody VE = Wentylator VF = Falownik 29

30 Rys

31 Rys

32 Rys

33 Rys

34 9 KONSERWACJA Dla zapewnienia bezpiecznej, ekonomicznej i ekologicznej pracy Twojego pieca, istotną rzeczą jest okresowa konserwacja. Pozwala ona utrzymać piec w dobrym stanie i przedłużyć jego czas eksploatacji. Konserwacja musi być wykonywana przez UPOWAŻNIONY PERSONEL TECHNICZNY co najmniej raz w roku. Serwis jest szczególnie ważny, gdyż zużycie lub zniszczenie części jest procesem stopniowym, a więc gdy niedomaganie zostanie wykryte na czas, koszty naprawy są niskie, a korzyści związane z bezpieczeństwem i ekonomią mogą być bardzo wysokie. Roczny odstęp czasu pomiędzy przeglądami serwisowymi został skalkulowany w oparciu o średnie użytkowanie w czasie 4 godzin dziennie. Jeżeli urządzenie wykorzystywane jest intensywnie, na przykład w zakładzie żywieniowym, serwis musi być prowadzony w krótszych odstępach czasu. SYSTEM KONWEKCYJNY 1.1 Iskrowa elektroda zapłonowa Zwolnij i wyjmij komorę spalania. Sprawdź wizualnie jej stan i połączenia. Oczyść elektrodę Nastaw piec w trybie konwekcyjnym, aby uaktywnić elektrodę iskrową. Sprawdź prawidłowość zapłonu Sprawdź pozycję elektrody iskrowej względem palnika (3-4 mm) oraz jej podłączenia 1.2 Detektor płomienia Zwolnij i wyjmij komorę spalania. Sprawdź wizualnie jej stan i połączenia. Oczyść detektor płomienia Ciśnienie gazu w sieci Sprawdź na dopływie gazu do urządzenia. Pomiaru dokonaj gdy urządzenie pracuje. (Pomiary mogą być dokonane na wejściu zaworu gazowego) Szczelność obwodu gazowego Sprawdź manometrem. Wymiennik ciepła Sprawdź wizualnie, czy jest w dobrym stanie. Sprawdź stan uszczelek grafitowych. Wymień je w przypadku uszkodzeń. 34

35 SYSTEM PAROWY Lampki wskaźnika kamienia kotłowego Jeżeli którakolwiek z tych lampek jest zapalona, usuń kamień kotłowy w następujący sposób: 1 Wyłącz urządzenie. 2 Obróć dźwignię opróżniania z wody "B". Po opróżnieniu, obróć dźwignię do pierwotnego położenia. 3 Wyjmij korek A i wlej roztwór do usuwania kamienia (14 litrów). 4 Po upływie 6 godzin opróżnij generator pary przez obrót dźwigni B. 5 Przepłucz wlew roztworu do usuwania kamienia wodą. Załóż korek A. Rys Zamknij dźwignię B i włącz piec w trybie parowym, przy niskiej temperaturze, z nastawnikiem termostatu w położeniu 0, na czas 10 minut. 7 Spłucz strumieniem wody komorę pieca przy użyciu końcówki natryskowej. Uruchom piec w trybie parowym na 10 minut. 8 Codziennie opróżniaj zbiornik generatora pary. Rys. 36 Palnik Sprawdź, czy palnik prawidłowo włącza się i pracuje. W przypadku braku iskry zapłonowej, wymień elektrodę iskrową, sprawdź kabel i połączenia. Jeżeli problem trwa nadal, wymień zespół elektroniki zapłonu. Bojler Sprawdź pod kątem występowania przecieków. W przypadku ich stwierdzenia, wymień bojler. Sprawdź również grafitową uszczelkę połączenia bojlera z komorą pieca. 2.4 Termostat kondensacji pary Upewnij się, że urządzenie to pracuje. (schładzanie skroplin) Opróżnianie bojlera Sprawdź, czy zawór i przewód odpływowy pracują prawidłowo. 35

36 Poziom wody Sprawdź, czy regulator poziomu wody działa prawidłowo i woda nie przepełnia zbiornika. DRZWICZKI PIECA Uszczelka Wymień, jeżeli jest pęknięta lub uszkodzona. Uchodzenie pary W przypadku jakichkolwiek nieszczelności, ureguluj zawiasy drzwiczek. Ustawienie drzwiczek Ureguluj w razie potrzeby. Uchwyt Jeżeli jest obluzowany, dokręć lub wymień. Odpływ wody Sprawdź i oczyść w razie konieczności. Oświetlenie Wymień żarówkę w razie potrzeby. PANEL STEROWANIA Sonda temperaturowa Sprawdź, czy pracuje prawidłowo. (W tym celu uruchom piec w trybie parowym z sondą umieszczoną w środku i zaczekaj, aż osiągnie ona temperaturę 98ºC) Wymień w przypadku uszkodzenia. Czasownik Sprawdź stan. Termostat elektroniczny (konwekcji) Sprawdź wizualnie i funkcjonalnie w trybie konwekcyjnym przy 270ºC. Wymień, jeżeli nie działa prawidłowo. RÓŻNE Wentylatory chłodzące Sprawdź, czy pracują prawidłowo. Różne Dokonaj wizualnej inspekcji całego pieca. 36

37 10 USUWANIE BŁĘDÓW OBJAWY PRZYCZYNY SPOSÓB NAPRAWY 1.-Piec nie działa w żadnym trybie. Zielona lampka L1 nie pali się. Wyświetlacz termostatu elektronicznego zapalony Wyłącznik drzwiczek IP 1.2. Termiczny wyłącznik silnika FM 2.-Palnik konwekcji nie włącza się Zielona lampka L1 zapalona. Wyświetlacz termostatu elektronicznego zapalony. Silnik dmuchawy pracuje. Lampka konwekcji L2 nie zapala się. Przycisk resetowania konwekcji L3 wyłączony. 3.-Palniki konwekcji i gen. pary nie zapalają się. Zielona lampka L1 zapalona. Wyświetlacz termostatu elektronicznego zapalony. Silnik dmuchawy pracuje. Lampka konwekcji L2 nie zapala się. Sprawdź liczbę impulsów LED D21 falownika (sekwencja trzech impulsów). 4 Palnik konwekcji nie zapala się. Zielona lampka L1 zapalona. Lampka konwekcji L2 zapala się na moment i gaśnie. Przycisk resetowania konwekcji L3 włączony. Sprawdź liczbę impulsów LED D21 falownika (sekwencja dwóch impulsów). 5.-Szum podczas zapłonu 2.1. Termostat komory TC 2.2. Termostat bezpieczeństwa TSC 3.1. Uszkodzenie falownika VF lub dmuchawy VC. 3.1 Wymień. 4.1.Podłączenie powietrza z dmuchawy - zamknięty zawór gazu konwekcji. 4.2.Uszkodzona rurka gumowa łącząca dmuchawę z zaworem gazu palnika konwekcji Złe kontaktowanie regulatora zapłonu CEC 4.4 Uszkodzenie regulatora zapłonu CEC 4.5. Słabe ciśnienie lub brak gazu 4.6.Uszkodzenie detektora płomienia 4.7.Zawór gazowy palnika konwekcyjnego uszkodzony. 4.8.Brak ciągu iskrowego Wysokie ciśnienie gazu na wejściu. 5.1.Nadmiar gazu podczas zapłonu 5.2.Palnik nie odpowiedni dla danego modelu pieca 5.3.Typ gazu nie odpowiedni dla danego modelu pieca 5.4.Nieprawidłowa praca falownika. 5.5.Zawór gazowy nie odpowiedni dla typu gazu. 5.6 Brak ciągu iskrowego 1.1.Sprawdź wymień lub ureguluj 1.2.Sprawdź obwód termicznego wyłącznika silnika (szare przewody zasilania silnika) lub wymień silnik. 2.1.Sprawdź kontaktowanie TC 2.2. Sprawdź kontaktowanie TSC 4.1. Sprawdź i przewierć, jeżeli jest zapas Sprawdź, czy nie jest pęknięta lub zablokowana i wymień Sprawdź obwód detektora płomienia 4.4. Wymień 4.5. Sprawdź za pomocą manometru na zaworze gazu Sprawdź połażenie detektora na palniku (5-6 mm) oraz podłączenia lub wymień detektor Sprawdź zawór gazu Sprawdź położenie elektrody zapłonowej palnika (3-4 mm) i podłączenia Sprawdź i skoryguj. Maksymalne ciśnienie 55mbar. 5.1.Sprawdź kod zaworu odpowiednio do gazu i modelu pieca. 5.2.Sprawdź ciśnienia gazu na zaworze i w palniku. 5.3.Sprawdź ciśnienia i model pieca. 5.4.Sprawdź i skoryguj (Zwiększ prędkość zapłonową). 5.5 Sprawdź i skoryguj Sprawdź położenie elektrody iskrowej (3-4 mm) i podłączenia. 37

38 6.- Zapłon następuje nagle z małą eksplozją 6.1. Nieprawidłowa praca falownika 6.2 Typ gazu nie odpowiedni dla danego modelu pieca 6.3. Zawór gazu nie odpowiedni dla typu gazu. 7.- Piec działa przez pewien czas, a następnie wyłącza się i startuje ponownie. 8.-Brak wytwarzania pary. Lampka pary L4 zgaszona. 9.-Brak generacji pary Zielona lampka L1 zapalona. Regulator poziomu wody nie podłączony do zasilania. 10.-Nie wytwarza wystarczającej ilości pary Zawór gazu generatora pary GV5-GV4 aktywny 11.-Nie wytwarza pary Lampka L4 zgaszona Lampka L6 zapalona Lampka L7 zapalona 12.-Generuje parę Lampka L7 zapalona 6.1. Sprawdź i skoryguj prędkość zapłonową Sprawdź ciśnienia i model 6.3. Sprawdź i skoryguj Wyłącznik termiczny silnika FM 7.1. Sprawdź, czy silnik nie jest przegrzany. 7.1.Sprawdź, czy zewnętrzne powierzchnie silnika nie są wilgotne. 7.1.Sprawdź, czy turbina obraca się we właściwym kierunku. 7.1.Wymień silnik Brak wody w sieci wodociągowej lub uszkodzenie zaworu V Otwarty zawór spustowy generatora pary Elektrody regulatora poziomu wody pokryte kamieniem Uszkodzenie regulatora poziomu wody CN Uszkodzenie zaworu GV5-GV brak zasilania gazem Otwarty komin Uszkodzenie sondy temperatury Uszkodzenie termostatu T Sprawdź i skoryguj Skoryguj Oczyść Sprawdź i skoryguj Sprawdź i skoryguj Sprawdź i skoryguj Sprawdź i skoryguj Wymień sondę Ureguluj termostat lub wymień Kamień kotłowy w generatorze pary Oczyść generator i zresetuj termostat TSV Kamień kotłowy w generatorze pary Oczyść generator i zresetuj termostat TDC. UWAGA: Jeżeli zapalone są lampki L4 (zablokowanie w trybie konwekcyjnym) lub L5 (zablokowanie w trybie parowym) SKORYGUJ I ZRESETUJ. 38

39 Nieprawidłowe tryby pracy falownika T : Pojedynczy impuls światła czerwonej diody LED D21(Rys. 47). Efekt: Palnik nie zapala się. Przycisk resetu zgaszony. Możliwe przyczyny: o 1.1 Urwany przewód łączący falownik z dmuchawą (T ). o (Sprawdź przewody złącza J2 falownika) styki 1-3 o 1.2 Uszkodzona płytka dmuchawy. o 1.3 Uszkodzony falownik Dwa impulsy światła czerwonej diody LED D21. (Rys. 47) Efekt: Palnik nie zapala się. Brak detekcji płomienia. Przycisk resetu zapalony. Możliwe przyczyny: 2.1 Brak zasilania gazem. o 2.2 Uszkodzone przewody detektora płomienia lub obluzowane kontakty. o 2.3 Uszkodzony zespół sterownika zapłonu INECO. 2.4 Uszkodzony przewód elektrody zapłonowej lub brak kontaktu. 2.5 Elektroda w nieprawidłowej odległości od palnika (3-4mm) 2.6 Uszkodzony zawór gazowy konwekcji. 2.7 Nieszczelność przewodu powietrznego łączącego dmuchawę z zaworem gazu. Trzy impulsy światła czerwonej diody LED D21 (Rys. 47) Efekt: Palnik nie zapala się. Przycisk reset zgaszony. 39

40 Możliwe przyczyny: o 3.1 Kabel detektora pomiędzy falownikiem i dmuchawą jest uszkodzony. o (Sprawdź przewody gniazda J2 falownika) Styki 2-4 o 3.2 Uszkodzona karta dmuchawy. o 3.3 Uszkodzony falownik. o 3.4 Dmuchawa nie pracuje. Cztery impulsy światła czerwonej diody LED D21. (Rys. 47) Efekt: Piec pracuje. Piec osiąga temperaturę powoli, ponieważ dmuchawa nie osiąga maksymalnej prędkości. Możliwe przyczyny: o 4.1 Dmuchawa nie pracuje prawidłowo. o 4.2 Falownik nie pracuje prawidłowo. Pięć impulsów światła czerwonej diody LED. D21 (Rys. 47) Efekt: Piec pracuje, ale zapłon jest wybuchowy. Dmuchawa nie osiąga minimalnej prędkości zapłonowej. Możliwe przyczyny: o 5.1 Dmuchawa pracuje nieprawidłowo. 5.2 Falownik pracuje nieprawidłowo. Ciągłe świecenie czerwonej diody LED D21. (Rys. 47) Efekt: Palnik nie zapala się. Możliwe przyczyny: o 6.1 Uszkodzenie sterownika zapłonu lub przepalenie wewnętrznego bezpiecznika w sterowniku zapłonu. Wszystkie diody LED zgaszone. D21 (Rys. 47) 40

41 Możliwe przyczyny: 7.1 Sprawdź bezpiecznik. 7.2 Uszkodzenie falownika. Czerwona dioda LED D21 Gniazdo J2 Rys

42 Kody błędu na wyświetlaczu elektronicznego termostatu komory: Jeżeli na wyświetlaczu termostatu elektronicznego pojawiają się następujące komunikaty: Przerwa w obwodzie termopary lub sondy komory. -Sprawdź połączenie termopary z termostatem elektronicznym -Wymień sondę komory NTC otwarty. -Wymień termostat. Uszkodzenie potencjometru nastawnika temperatury ºC. - Wymień termostat elektroniczny. Uszkodzenie potencjometru nastawnika 100ºC. - Wymień termostat elektroniczny. Kody błędu na wyświetlaczu termostatu sondy temperaturowej: Jeżeli na wyświetlaczu termostatu elektronicznego sondy temperaturowej pojawiają się następujące kody: _ Zwarcie sondy temperaturowej. EEE Przerwa w obwodzie sondy temperaturowej lub sonda nie podłączona. 42

Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji

Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji MODEL: GAZOWE PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HGC-10/21 HGV-10/21 20/21

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy Immergas który zapewni długotrwałe użytkowanie i bezpieczeństwo. Jako Klienci firmy IMMERGAS możecie Państwo zawierzyć wykwalifikowanemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Typ: EU 3..- 2,8kW, EU 5.. 4,5 kw

Typ: EU 3..- 2,8kW, EU 5.. 4,5 kw INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISOWEJ GAZOWEGO OGRZEWACZA POMIESZCZEŃ Typ: EU 3..- 2,8kW, EU 5.. 4,5 kw Model: EU 3M i EU 5M EU 3E i EU 5E EU 3T i EU 5T EU 3VM i EU 5VM EU 3VE i EU 5VE EU 3VT i EU 5VT 1450 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA wer. 1/2010 THERMOSTA POLAND Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE: Al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków tel./fax: (022) 758 40 96, 0-692 460 887 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo