Headline. HumaSens Glukometr. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Headline. HumaSens Glukometr. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Headline Humaens Glukometr Instrukcja obsługi

2 pis treści Rozdział 1 Glukometr Humaens Glucose Wprowadzenie Zawartość zestawu Oznaczenia Elementy systemu 5 Rozdział 2 Przygotowanie glukometru do pracy Wymiana baterii Ustawianie daty, godziny i jednostek Kodowanie glukometru Badanie sprawdzające 9 Rozdział 3 Wykonanie badania Przed wykonaniem badania Procedury badania stężenia glukozy we krwi Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 14 Rozdział 4 Funkcja pamięci glukometru 14 Rozdział 5 Przechowywanie i obsługa 15 Rozdział 6 Ikony i sygnały dźwiękowe Ikony wyświetlane na ekranie ygnały dźwiękowe 16 Rozdział 7 Komunikaty o błędach i rozwiązywanie problemów 17 Rozdział 8 Parametry urządzenia 18 Rozdział 9 Ograniczenia dotyczące badania stężenia glukozy we krwi 19 2

3 Rozdział 1 Glukometr Humaens Glucose 1.1 Wprowadzenie Glukometr Humaens Glucose firmy HUAN zapewnia uzyskanie dokładnych wyników dzięki zastosowaniu kalibracji z użyciem osocza oraz technologii wykrywania elektrochemicznego. Zastosowanie tego systemu umożliwia dokładny pomiar stężenia glukozy we krwi, a jego wyniki są wyświetlane w czasie 10 sekund. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem: Glukometr Humaens Glucose jest przeznaczony do mierzenia poziomu stężenia glukozy we krwi pełnej. oże być używany wyłącznie z paskami testowymi Humaens Glucose. Paski testowe są przeznaczone do stosowania zewnętrznego (zastosowanie diagnostyczne in vitro). Niniejszy system może być również stosowany przez pracowników ochrony zdrowia. Urządzenie należy stosować wyłącznie do badania stężenia glukozy z wykorzystaniem próbek krwi świeżej kapilarnej, pobranych z końca palca. Paski testowe Humaens Glucose są kalibrowane z wykorzystaniem analizatora EKTACHE DT60 firmy Kodak, przy użyciu osocza z krwi żylnej. Kalibracja jest zgodna z normą NIT R 917b. Przed wykonaniem badania stężenia glukozy we krwi należy się zapoznać z pełną treścią instrukcji obsługi glukometru Humaens Glucose. W niniejszej instrukcji opisano procedury obsługi urządzenia oraz przedstawiono pomocnicze ilustracje. Umożliwiają one szybkie odnalezienie wymaganych informacji. 1.2 Zawartość zestawu Należy sprawdzić, czy zestaw glukometru Humaens Glucose zawiera następujące elementy: Opis Ilość Glukometr Humaens Glucose 1 Paski testowe Humaens Glucose (10 sztuk na fiolkę) Pasek kodowy (glukoza) 1 Roztwór wzorcowy Humaens Glucose (4 ml) 3

4 Headline Chapter 1 Humaens Glucose eter 4 Instrukcja obsługi urządzenia Humaens 1 krócona instrukcja obsługi urządzenia Humaens 1 Bateria litowa o napięciu 3 V (CR2032) 1 Futerał 1 Lancety (10 sztuk na torebkę) Nakłuwacz 1 Instrukcja obsługi nakłuwacza 1 Instrukcja obsługi pasków testowych 1 Instrukcja obsługi roztworu wzorcowego glukozy 1 Dziennik pacjenta 1 Wyposażenie opcjonalne: (nie znajduje się w zestawie standardowym, dostępne na zamówienie należy się skontaktować z autoryzowanym dystrybutorem) [REF] Paski testowe Humaens Glucose (2 x 25 pasków w opakowaniu) 17542/25/E2 Lancety (100 sztuk) Roztwór wzorcowy Humaens Glucose (2 x 4 ml) 17545/E2 Kabel ze złączem do komputera Oprogramowanie komputerowe oduł baterii Oznaczenia ½ ¼ Š Nie nadaje się do ponownego wykorzystania Chronić przed wilgocią Temperatura przechowywania Produkt zgodny z Dyrektywą 98/79/WE Producent Data ważności Należy się zapoznać z instrukcją Uwaga Natychmiast przykryć po użyciu Zużyć w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu [EC REP] [REF] [IVD] [LOT] Przedstawiciel WE Numer katalogowy Urządzenie do diagnostyki in vitro Numer partii

5 1.4 Elementy systemu Glukometr (widok z przodu) Glukometr (widok z tyłu) Pasek testowy do badania stężęnia glukozy Elektrody Ekran Pokrywa baterii Tabliczka znamionowa Złącze komputerowe Przycisk et (Ustawienia) Przycisk Obszar wprowadzania próbki Pasek kodowy Elektrody Gniazdo na paski Numer kodowy 5

6 Headline Rozdział 2 Przygotowanie glukometru do pracy Przed pierwszym użyciem należy zdjąć z baterii przezroczystą folię ochronną. 2.1 Wymiana baterii Bateria znajduje się wewnątrz glukometru. Należy stosować wyłącznie baterie litowe o napięciu 3 V (CR2032). Nie należy używać baterii innych typów, gdyż może to spowodować uszkodzenie elektronicznych podzespołów glukometru. Procedura 1. Zdejmij tylną pokrywę, odsuwając ją w bok. 2. Włóż nową baterię do gniazda w taki sposób, aby oznaczenie + było skierowane w górę. 3. Załóż pokrywę baterii. 2.2 Ustawianie daty, godziny i jednostek Konfigurację należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem glukometru lub po wymianie baterii. Naciśnij przycisk et i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy. Zostanie wyemitowany pojedynczy dźwięk, a urządzenie przełączy się do trybu konfiguracji. W trybie konfiguracji na ekranie LCD glukometru są kolejno wyświetlane wszystkie opcje ustawień, rozpoczynając od roku (migającego): 1. Ustawianie roku A. Po przejściu glukometru do trybu konfiguracji na ekranie miga ustawienie roku. B. Naciśnij przycisk, aby ustawić prawidłowy rok (po każdym naciśnięciu wartość zwiększa się o jeden). 6

7 C. Po ustawieniu prawidłowego roku ponownie naciśnij przycisk et, aby przejść do ustawienia miesiąca. 1 6 A 2. Ustawianie miesiąca A. Naciskaj przycisk, aż do wyświetlenia prawidłowego miesiąca. B. Po naciśnięciu przycisku et na ekranie zacznie migać segment z dniem. 3. Ustawianie dnia A. Naciskaj przycisk, aż do wyświetlenia prawidłowego dnia. B. Po naciśnięciu przycisku et na ekranie zacznie migać segment z godziną B 7 A 7 B 4. Ustawianie godziny A. Naciskaj przycisk, aż do wyświetlenia prawidłowej godziny. B. Po naciśnięciu przycisku et na ekranie zacznie migać segment z minutami. 5 7

8 Rozdział 2 Przygotowanie glukometru do pracy 5. Ustawienie minut A. Naciskaj przycisk, aż do wyświetlenia prawidłowej minuty. B. Po naciśnięciu przycisku et na ekranie zacznie migać segment z jednostką miary. 6. Ustawianie jednostek miary A. Na ekranie zostaną wyświetlone migające jednostki mg/dl. B. Naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie jednostek między mg/dl i mmol/l. Po naciśnięciu przycisku et glukometr jest przełączany do trybu ustawiania wskaźnika stanu pacjenta. B. Naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie/ włączenie tej opcji. Po ustawieniu parametrów glukometru naciśnij przycisk et. Zostanie wyświetlony komunikat OFF (WYŁ.) i nastąpi wyłączenie urządzenia. Uwaga: Przed każdym badaniem należy sprawdzić, czy ustawiono prawidłową jednostkę miary. Należy się także upewnić, że zakończono wszystkie etapy konfiguracji. W przeciwnym razie ustawienia nie zostaną zapisane. 2.3 Kodowanie glukometru 7. Włączanie/wyłączanie wskaźnika stanu pacjenta A. Na ekranie jest wyświetlany migający komunikat C.OFF lub C. ON. Określa on, czy opcja wprowadzania wskaźnika stanu pacjenta w trybie pomiaru jest wyłączona czy włączona. Przed pierwszym badaniem z użyciem pasków testowych oraz każdorazowo gdy jest używana nowa partia pasków glukometr Humaens Glucose należy zakodować. Do każdej fiolki z paskami testowymi jest przypisany numer kodowy. Z paskami testowymi jest zapakowany pasek kodowy, używany do kodowania glukometru. 8

9 UA 0123 Procedura: 1. Upewnij się, że numer kodowy na pasku kodowym jest taki sam jak na fiolce z paskami testowymi. 2. Umieść pasek kodowy w gnieździe testowym glukometru. Numer kodowy zostanie wyświetlony na ekranie. 3. Upewnij się, że numer kodowy widoczny na ekranie jest taki sam jak numer na pasku kodowym i na fiolce z paskami testowymi. Wyjmij pasek kodowy. Na ekranie powinien zostać wyświetlony symbol oznaczający, że glukometr został zakodowany zgodnie z odpowiednią partią pasków testowych. Uwaga: Jeśli podczas kodowania na ekranie zostanie wyświetlony komunikat E-E, może to oznaczać problem z paskiem kodowym lub użycie paska o nieprawidłowym kodzie kategorii. Należy sprawdzić, czy jest używany pasek prawidłowego typu. Następnie należy ponownie wykonać procedurę, w razie potrzeby używając innego paska kodowego. Jeśli komunikat E-E jest nadal wyświetlany, należy się skontaktować z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych. 2.4 Badanie sprawdzające Roztwór wzorcowy Humaens Glucose służy do sprawdzania działania gluko-metru Humaens Glucose. ystem działa prawidłowo, jeśli wynik badania sprawdzającego mieści się w zakresie podanym na fiolce z paskami testowymi. Należy stosować wyłącznie roztwór wzorcowy Huma- ens Glucose ( [REF] 17545/E2). Badanie sprawdzające należy przepro-wadzić w następujących przypadkach: > Jeśli glukometr jest używany po raz pierwszy lub jest stosowana nowa partia pasków testowych (oznaczona innym numerem kodowym). 9

10 Headline 2 Przygotowanie glukometru do pracy Rozdział 1 > Jeśli istnieje podejrzenie, że glukometr 3. ymbol kropli krwi migający na ekranie lub paski testowe nie działają prawidłowo. oznacza, że system jest gotowy do pobra- > Zawsze gdy są uzyskiwane powtarzalne, 4. ocno wstrząśnij fiolką z roztworem > Zawsze gdy glukometr zostanie upusz- i wypuść trzy pierwsze krople. Po wyczy- czony lub uderzony. szczeniu końcówki dozownika chusteczką > Działanie systemu należy regularnie gdy uzyskane wyniki wydają się być 3 i poczekaj, aż glukometr wyemituje 1. Umieść pasek testowy w gnieździe sygnał dźwiękowy. Na ekranie będzie testowym. Glukometr zostanie automa- odliczany czas od 10 sekund. tycznie włączony. 6. Po odliczeniu zostanie wyświetlony numer kodowy. Upewnij się, że numer wynik badania roztworu wzorcowego. kodowy jest taki sam jak na fiolce 5. Dotknij końcówką próbkowania paska testowego kropli roztworu wzorcowego 2. Na ekranie zostanie wyświetlony powierzchnię niewchłaniającą cieczy. niedokładne. higieniczną wypuść niewielką ilość roztworu wzorcowego na czystą wego Humaens Glucose, także wtedy, wzorcowym, a następnie otwórz ją sprawdzać za pomocą roztworu wzorco- nia próbki. nieoczekiwane wyniki badania stężenia glukozy we krwi. z paskami testowymi. Porównaj wyniki badania z zakresem kon- trolnym na fiolce z paskami testowymi. 10

11 Rozdział 2 Przygotowanie glukometru do pracy 4 Rozdział 3 Wykonanie badania Uwaga: 3.1 Przed wykonaniem badania > Przed użyciem roztworu wzorcowego 5 Humaens należy się zapoznać z niniejszą Aby zapewnić dokładność wyników instrukcją obsługi oraz z treścią wkładki badania, należy przestrzegać poniższych umieszczonej w opakowaniu. instrukcji. Elementy wymagane do prze- > Fiolkę należy wstrząsnąć przed użyciem. prowadzenia badania stężenia glukozy: > Po otwarciu fiolki z roztworem wzorco- > glukometr Humaens Glucose, wym oraz z paskami testowymi należy na- > pasek testowy Humaens Glucose, tychmiast je opisać, podając datę otwarcia. > nakłuwacz, > Jeśli wyniki badania wykraczają poza > lancet, zakres kontrolny, badanie należy pow- tórzyć. Jeśli wyniki nadal są poza zakresem > mydło i woda do dokładnego oczyszczenia skóry. kontrolnym, należy się skontaktować 6 z autoryzowanym dystrybutorem w celu Procedura: wykonania czynności serwisowych. Nie Załóż nakłuwacz z lancetem i ustaw należy wówczas kontynuować pomiarów wymaganą głębokość penetracji stężenia glukozy we krwi. zgodnie z instrukcją obsługi nakłuwacza. > Nie należy ponownie używać tych samych Umyj ręce zgodnie z instrukcjami. pasków testowych. Po użyciu zawsze należy dokładnie zamykać fiolkę z paskami testowymi. 11

12 Rozdział 3 Wykonanie badania Wyjmij pasek testowy z fiolki. Natychmiast zamknij fiolkę, tak aby paski pozostały suche. 2. Całkowicie wsuń końcówkę z elektrodą paska testowego (etykietą skierowaną do góry) do gniazda na paski w glukometrze. Glukometr zostanie automatycznie włączony, a na ekranie zostanie wyświetlony numer kodowy. 3. Upewnij się, że numer kodowy widoczny na ekranie jest taki sam jak na fiolce z paskami testowymi. Jeśli tak nie jest, wyjmij pasek testowy. W takiej sytuacji jest konieczne ponowne kodowanie glukometru (opisane w rozdziale 2.3). 4. Jeśli podczas konfiguracji włączono opcję wskaźnika stanu pacjenta, na ekranie będzie wyświetlony jeden z następujących wskaźników: BEF (przed posiłkiem), AFT (po posiłku) lub ACT (po wysiłku). Naciskanie przycisku powoduje przełączanie między tymi opcjami (zgodnie z ilustracjami przedstawionymi na następnej stronie). Uwaga: > Pomiar należy wykonać w ciągu trzech minut. W przeciwnym razie glukometr zostanie automatycznie wyłączony. W takim przypadku należy wyjąć pasek testowy i włożyć go ponownie w celu wykonania pomiaru. > Nie należy ponownie używać tych samych pasków testowych. Jeśli do urządzenia włożono używany pasek, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat E-U. > W przypadku umieszczenia w urządzeniu nieprawidłowej końcówki paska testowego lub włożenia paska nieodpowiednią stroną glukometr nie zostanie aktywowany. > Nie wolno ponownie używać tych samych lancetów. 12

13 Headline 1 > W celu zapewnienia bezpieczeństwa aż glukometr wyemituje sygnał dźwię- należy stosować wyłącznie lancety kowy, co oznacza pomyślne pobranie dostarczane przez firmę HUAN. próbki na pasek. Š Nakłuwacz nie może być stosowany sekund. Po 10 sekundach na ekranie zostanie przez kilku użytkowników. 3. Glukometr rozpocznie odliczanie od 10 wyświetlone stężenie glukozy we krwi. Uwaga: Procedury badania stężenia glukozy we krwi 3 > Po nakłuciu należy zetrzeć pierwszą kroplę krwi w celu uniknięcia zanieczysz- 1. Po wybraniu odpowiedniego wskaźnika czenia innymi płynami ustrojowymi. naciśnij przycisk et, aby umożliwić > Paski należy zużyć przed upływem daty pobranie próbki krwi. Pobierz próbkę krwi ważności i nie później niż w ciągu trzech zgodnie z instrukcją obsługi nakłuwacza. miesięcy od pierwszego otwarcia fiolki. 2. Zetknij obszar wprowadzania próbki na > Próbka krwi powinna się zetknąć z odpo- pasku z kroplą krwi na końcu palca i poczekaj, wiednim miejscem na pasku testowym. button button button 13

14 Rozdział 3 Wykonanie badania Komunikaty specjalne: Komunikaty Wynik badania stężenia glukozy Lo (Niski) < 20 mg/dl (1,11 mmol/l) Hi (Wysoki) > 600 mg/dl (33,3 mmol/l) > Niskie lub wysokie odczyty stężenia glukozy we krwi mogą wskazywać na potencjalnie poważną chorobę. Jeśli odczyt stężenia glukozy we krwi jest nietypowo wysoki lub niski lub jeśli samopoczucie pacjenta nie jest zgodne z uzyskanymi wynikami, badanie należy powtórzyć z użyciem nowego paska testowego. Jeśli odczyt nie jest zgodny z objawami, należy się skontaktować z pracownikiem ochrony zdrowia. powodowanymi przez pola magnetyczne oraz promieniowanie elektromagnetyczne i radioaktywne. Ostrzeżenie: > Glukometru nie wolno rozmontowywać. powoduje to unieważnienie gwarancji. > Paski testowe, baterie i lancety należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. > Zużyte paski testowe, lancety i wszelkie inne materiały, które miały kontakt z krwią, należy traktować jako potencjalnie niebezpieczne dla człowieka i środowiska. Rozdział 4 Funkcja pamięci glukometru 3.3 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Nieprawidłowe obchodzenie się z glukometrem np. narażanie go na upuszczenie, uderzenia lub wstrząsy może spowodować jego uszkodzenie. 2. Glukometr należy chronić przed zakłóceniami W glukometrze Humaens Glucose automatycznie jest zapisywanych maksymalnie 360 wyników badań stężenia glukozy we krwi lub wyników badań sprawdzających. ą także dostępne uśrednione wyniki badania stężenia glukozy we krwi pochodzące z 7, 14, 21 oraz 28 dni. Wyniki badania stężenia glukozy są zapisywane w pamięci jako pozy- 14

15 Rozdział 4 Funkcja pamięci glukometru cje od 01 do 360. Niski poziom naładowania baterii lub jej wymiana nie mają wpływu na zapisane wyniki. Procedura odczytu danych z pamięci: 1. Upewnij się, że w glukometrze nie ma paska testowego. 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk, aby włączyć glukometr. Po wyemitowaniu krótkiego sygnału dźwiękowego zostanie aktywowany cały ekran wyświetlacza, a glukometr przejdzie do trybu czuwania. 3. Ponownie naciśnij przycisk, aby przełączyć glukometr do trybu pamięci. Na ekranie zostanie wyświetlony średni wynik z 7 dni ( 7 DAY.A ). 4. Kolejne naciśnięcia przycisku powodują wyświetlenie średnich wyników z 14, 21 i 28 dni. 5. Po wyświetleniu średniego wyniku z 28 dni na ekranie są przedstawiane zapisane wyniki, zaczynając od pozycji 01. Po każdym naciśnięciu przycisku jest wyświetlana pozycja o jeden wyższa, aż do osiągnięcia pozycji pamięci Naciśnij przycisk et i przytrzymaj go przez więcej niż trzy sekundy. powoduje to wyłączenie glukometru (po wyemitowaniu długiego sygnału dźwiękowego). Glukometr jest automatycznie wyłączany również po maksymalnie trzech minutach bezczynności. Uwaga: > Jeśli w pamięci jest już zapisanych 360 wyników badań i zostanie dodany nowy wynik, najstarszy wynik badania zostaje automatycznie zastąpiony. Najnowszy wynik jest zapisywany jako pozycja 01. Rozdział 5 Przechowywanie i obsługa Nieodpowiednie przechowywanie i obsługa pasków testowych może spowodować ich nieprawidłowe działanie. Paski testowe i glukometr należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, zgodnie z parametrami przedstawionymi w rozdziale 8. 15

16 Rozdział 5 Przechowywanie i obsługa Uwaga: 1. Glukometr, pasek kodowy, paski testowe i roztwór wzorcowy należy przechowywać w temperaturze z zakresu C. 2. Pasków testowych nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej wilgotności ani narażać ich na bezpośrednie działanie światła słonecznego. 3. Glukometru i pasków nie należy umieszczać w zamrażarce ani w lodówce. 4. Glukometr należy utrzymywać w czystości, wycierając go chusteczkami higienicznymi lub gładką szmatką. 5. Pasek należy trzymać w czystej, suchej dłoni. iejsce nakłucia skóry, z którego jest pobierana próbka krwi, powinno być dokładnie umyte i wysuszone. Rozdział 6 Ikony i sygnały dźwiękowe 6.1 Ikony wyświetlane na ekranie Informacje są wyświetlane na ekranie w formie czytelnych ikon. 6.2 ygnały dźwiękowe > Normalny sygnał dźwiękowy: krótki sygnał > Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy: 5 krótkich sygnałów > ygnał dźwiękowy włączenia/wyłączenia: długi sygnał Tryb badania Odczyt pamięci Trwa kodowanie Wynik badania/ numer kodowy Zakres temperatur ymbol baterii Data Tryb uśredniania Jednostki miary Kodowanie zakończone powodzeniem ymbol kropli krwi Godzina ymbol paska testowego 16

17 Headline Rozdział 7 Komunikaty o błędach i rozwiązywanie problemów Komunikat E-0 E-b Err. 3 E-E E-t i ikona temperatury E-U E-9 E-A E-I * Przyczyna ożliwy problem z paskiem testowym lub kodowym. Niski poziom naładowania baterii. Nieprawidłowe napięcie lub błąd obwodu. 1. ożliwy problem z automatyczną kontrolą glukometru. 2. Użycie nieprawidłowego lub uszkodzonego paska kodowego lub nieprawidłowe umieszczenie paska kodowego w glukometrze. Temperatura jest poza zakresem roboczym systemu. Zastosowanie używanego paska testowego albo chwilowy lub trwały problem z podzespołami elektronicznymi Przedwczesne wyjęcie paska testowego. Problem z oprogramowaniem glukometru. Nieautoryzowany pasek kodowy. Brak obrazu. Rozwiązanie Powtórz badanie z użyciem nowego paska testowego. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych. Natychmiast wymień baterię. kontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Wyłącz urządzenie i ponów próbę. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych.prawdź, czy numer kodowy na ekranie jest taki sam jak numer kodowy na fiolce z paskami testowymi. Zakoduj glukometr i ponownie wykonaj badanie, w razie potrzeby używając nowego paska kodowego i nowej partii pasków testowych. Jeśli komunikat o błędzie zostanie ponownie wyświetlony, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych. Powtórz badanie, gdy temperatura glukometru i paska testowego będzie z zakresu roboczego. Powtórz badanie z użyciem nowego paska testowego. Jeśli komunikat o błędzie zostanie ponownie wyświetlony, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych. Nie wyjmuj paska testowego przed zakończeniem pomiaru. kontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Należy stosować wyłącznie paski kodowe firmy HUAN. Zdejmij przezroczystą folię ochronną z baterii. 17

18 Rozdział 8 Parametry urządzenia Dokładność systemu: ± 20% przy poziomie glukozy 75 mg/dl (4.17 mmol/l) ± 15 mg/dl (0.83 mmol/l) przy poziomie glukozy < 75 mg/dl (4.17 mmol/l) Zasada działania: Czujnik elektrochemiczny Kalibracja: W odniesieniu do osocza Próbka do badania: Krew świeża, pełna kapilarna Czas trwania pomiaru: 10 sekund Zakres pomiaru: mg/dl ( mmol/l) Wielkość próbki: in. 1 µl Zakres hematokrytu: 30 55% Temperatura przechowywania pasków: C (50 86 F) Temperatura robocza: C ( F) Wilgotność względna: Poniżej 95 % Pamięć: 360 wyników badań Typ baterii: Jedna bateria litowa o napięciu 3 V (CR2032) Żywotność baterii: Około 1000 badań Wymiary: 86 x 57 x 17 mm (dł. x szer. x wys.) asa: Około 48 g (z baterią) Zakres wysokości: Do 3250 m ( stóp) 18

19 Rozdział 9 Ograniczenia dotyczące badania stężenia glukozy we krwi Najnowsze informacje dotyczące ograniczeń związanych z badaniami można znaleźć na wkładce w opakowaniu pasków testowych. Dodatkowe informacje dla pracowników ochrony zdrowia: > W warunkach klinicznych, gdy do badania jest używana krew pełna żylna, można ją umieścić w probówkach z heparyną w ciągu trzydziestu minut od pobrania. Wyniki mogą być nawet o 7% niższe niż te uzyskane przy użyciu próbki krwi kapilarnej. Ponieważ paski testowe do badań poziomu glukozy są kalibrowane w odniesieniu do osocza w celu stosowania w badaniach krwi pełnej, badanie z użyciem surowicy lub osocza daje fałszywie zawyżone wyniki. > Próbki pobrane od pacjentów poddawanych terapii tlenowej mogą wykazywać fałszywie zaniżone wyniki. > W warunkach zmniejszonego przepływu krwi obwodowej (między innymi w przypadku silnego odwodnienia, udaru lub hiperosmolarności (z ketozą lub bez) oraz nadciśnienia) wyniki badania mogą być fałszywie zaniżone. > Próbki lipemiczne: Poziomy cholesterolu o wartościach do 500 mg/dl (12,94 mmol/l) nie mają wpływu na wyniki. Próbki o wysokim poziomie lipemiczności nie zostały zbadane. Nie zaleca się ich badania za pomocą pasków testowych Humaens. 19

20 Nr produktu pl / Data wersji 04/ HUAN Gesellschaft für Biochemica 0483 und Diagnostica mbh ax-planck-ring 21 [IVD] Wiesbaden Germany Tel Fax

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER NA RĘKĘ. Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTER NA RĘKĘ. Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTER NA RĘKĘ Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTÓW Suunto Oy tel. +358 9 875870 faks +358 9 87587301 Suunto USA

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-3 Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100 Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

Masimo Rainbow TM SET

Masimo Rainbow TM SET Masimo Rainbow TM SET Pulsoksymetr z opcją pomiaru CO INSTRUKCJA OBSŁ UGI Zadaniem Instrukcji obsługi Rad-57 jest dostarczanie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi wszystkich modeli pulsoksymetrów

Bardziej szczegółowo

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz...

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL04013-104 PL DIGITAL CAMERA XQ1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BENNING

Instrukcja użytkowania BENNING Instrukcja użytkowania BENNING Zasilany bateriami fotowoltaiczny tester do badania instalacji i okresowej kontroli sieci połączonych systemów fotowoltaicznych zgodnie z (DIN EN 62446): pomiar rezystancji

Bardziej szczegółowo

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści... 1 1. Bezpieczeństwo... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4330-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4330-00 PL NPD4330-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo