Headline. HumaSens Glukometr. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Headline. HumaSens Glukometr. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Headline Humaens Glukometr Instrukcja obsługi

2 pis treści Rozdział 1 Glukometr Humaens Glucose Wprowadzenie Zawartość zestawu Oznaczenia Elementy systemu 5 Rozdział 2 Przygotowanie glukometru do pracy Wymiana baterii Ustawianie daty, godziny i jednostek Kodowanie glukometru Badanie sprawdzające 9 Rozdział 3 Wykonanie badania Przed wykonaniem badania Procedury badania stężenia glukozy we krwi Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 14 Rozdział 4 Funkcja pamięci glukometru 14 Rozdział 5 Przechowywanie i obsługa 15 Rozdział 6 Ikony i sygnały dźwiękowe Ikony wyświetlane na ekranie ygnały dźwiękowe 16 Rozdział 7 Komunikaty o błędach i rozwiązywanie problemów 17 Rozdział 8 Parametry urządzenia 18 Rozdział 9 Ograniczenia dotyczące badania stężenia glukozy we krwi 19 2

3 Rozdział 1 Glukometr Humaens Glucose 1.1 Wprowadzenie Glukometr Humaens Glucose firmy HUAN zapewnia uzyskanie dokładnych wyników dzięki zastosowaniu kalibracji z użyciem osocza oraz technologii wykrywania elektrochemicznego. Zastosowanie tego systemu umożliwia dokładny pomiar stężenia glukozy we krwi, a jego wyniki są wyświetlane w czasie 10 sekund. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem: Glukometr Humaens Glucose jest przeznaczony do mierzenia poziomu stężenia glukozy we krwi pełnej. oże być używany wyłącznie z paskami testowymi Humaens Glucose. Paski testowe są przeznaczone do stosowania zewnętrznego (zastosowanie diagnostyczne in vitro). Niniejszy system może być również stosowany przez pracowników ochrony zdrowia. Urządzenie należy stosować wyłącznie do badania stężenia glukozy z wykorzystaniem próbek krwi świeżej kapilarnej, pobranych z końca palca. Paski testowe Humaens Glucose są kalibrowane z wykorzystaniem analizatora EKTACHE DT60 firmy Kodak, przy użyciu osocza z krwi żylnej. Kalibracja jest zgodna z normą NIT R 917b. Przed wykonaniem badania stężenia glukozy we krwi należy się zapoznać z pełną treścią instrukcji obsługi glukometru Humaens Glucose. W niniejszej instrukcji opisano procedury obsługi urządzenia oraz przedstawiono pomocnicze ilustracje. Umożliwiają one szybkie odnalezienie wymaganych informacji. 1.2 Zawartość zestawu Należy sprawdzić, czy zestaw glukometru Humaens Glucose zawiera następujące elementy: Opis Ilość Glukometr Humaens Glucose 1 Paski testowe Humaens Glucose (10 sztuk na fiolkę) Pasek kodowy (glukoza) 1 Roztwór wzorcowy Humaens Glucose (4 ml) 3

4 Headline Chapter 1 Humaens Glucose eter 4 Instrukcja obsługi urządzenia Humaens 1 krócona instrukcja obsługi urządzenia Humaens 1 Bateria litowa o napięciu 3 V (CR2032) 1 Futerał 1 Lancety (10 sztuk na torebkę) Nakłuwacz 1 Instrukcja obsługi nakłuwacza 1 Instrukcja obsługi pasków testowych 1 Instrukcja obsługi roztworu wzorcowego glukozy 1 Dziennik pacjenta 1 Wyposażenie opcjonalne: (nie znajduje się w zestawie standardowym, dostępne na zamówienie należy się skontaktować z autoryzowanym dystrybutorem) [REF] Paski testowe Humaens Glucose (2 x 25 pasków w opakowaniu) 17542/25/E2 Lancety (100 sztuk) Roztwór wzorcowy Humaens Glucose (2 x 4 ml) 17545/E2 Kabel ze złączem do komputera Oprogramowanie komputerowe oduł baterii Oznaczenia ½ ¼ Š Nie nadaje się do ponownego wykorzystania Chronić przed wilgocią Temperatura przechowywania Produkt zgodny z Dyrektywą 98/79/WE Producent Data ważności Należy się zapoznać z instrukcją Uwaga Natychmiast przykryć po użyciu Zużyć w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu [EC REP] [REF] [IVD] [LOT] Przedstawiciel WE Numer katalogowy Urządzenie do diagnostyki in vitro Numer partii

5 1.4 Elementy systemu Glukometr (widok z przodu) Glukometr (widok z tyłu) Pasek testowy do badania stężęnia glukozy Elektrody Ekran Pokrywa baterii Tabliczka znamionowa Złącze komputerowe Przycisk et (Ustawienia) Przycisk Obszar wprowadzania próbki Pasek kodowy Elektrody Gniazdo na paski Numer kodowy 5

6 Headline Rozdział 2 Przygotowanie glukometru do pracy Przed pierwszym użyciem należy zdjąć z baterii przezroczystą folię ochronną. 2.1 Wymiana baterii Bateria znajduje się wewnątrz glukometru. Należy stosować wyłącznie baterie litowe o napięciu 3 V (CR2032). Nie należy używać baterii innych typów, gdyż może to spowodować uszkodzenie elektronicznych podzespołów glukometru. Procedura 1. Zdejmij tylną pokrywę, odsuwając ją w bok. 2. Włóż nową baterię do gniazda w taki sposób, aby oznaczenie + było skierowane w górę. 3. Załóż pokrywę baterii. 2.2 Ustawianie daty, godziny i jednostek Konfigurację należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem glukometru lub po wymianie baterii. Naciśnij przycisk et i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy. Zostanie wyemitowany pojedynczy dźwięk, a urządzenie przełączy się do trybu konfiguracji. W trybie konfiguracji na ekranie LCD glukometru są kolejno wyświetlane wszystkie opcje ustawień, rozpoczynając od roku (migającego): 1. Ustawianie roku A. Po przejściu glukometru do trybu konfiguracji na ekranie miga ustawienie roku. B. Naciśnij przycisk, aby ustawić prawidłowy rok (po każdym naciśnięciu wartość zwiększa się o jeden). 6

7 C. Po ustawieniu prawidłowego roku ponownie naciśnij przycisk et, aby przejść do ustawienia miesiąca. 1 6 A 2. Ustawianie miesiąca A. Naciskaj przycisk, aż do wyświetlenia prawidłowego miesiąca. B. Po naciśnięciu przycisku et na ekranie zacznie migać segment z dniem. 3. Ustawianie dnia A. Naciskaj przycisk, aż do wyświetlenia prawidłowego dnia. B. Po naciśnięciu przycisku et na ekranie zacznie migać segment z godziną B 7 A 7 B 4. Ustawianie godziny A. Naciskaj przycisk, aż do wyświetlenia prawidłowej godziny. B. Po naciśnięciu przycisku et na ekranie zacznie migać segment z minutami. 5 7

8 Rozdział 2 Przygotowanie glukometru do pracy 5. Ustawienie minut A. Naciskaj przycisk, aż do wyświetlenia prawidłowej minuty. B. Po naciśnięciu przycisku et na ekranie zacznie migać segment z jednostką miary. 6. Ustawianie jednostek miary A. Na ekranie zostaną wyświetlone migające jednostki mg/dl. B. Naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie jednostek między mg/dl i mmol/l. Po naciśnięciu przycisku et glukometr jest przełączany do trybu ustawiania wskaźnika stanu pacjenta. B. Naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie/ włączenie tej opcji. Po ustawieniu parametrów glukometru naciśnij przycisk et. Zostanie wyświetlony komunikat OFF (WYŁ.) i nastąpi wyłączenie urządzenia. Uwaga: Przed każdym badaniem należy sprawdzić, czy ustawiono prawidłową jednostkę miary. Należy się także upewnić, że zakończono wszystkie etapy konfiguracji. W przeciwnym razie ustawienia nie zostaną zapisane. 2.3 Kodowanie glukometru 7. Włączanie/wyłączanie wskaźnika stanu pacjenta A. Na ekranie jest wyświetlany migający komunikat C.OFF lub C. ON. Określa on, czy opcja wprowadzania wskaźnika stanu pacjenta w trybie pomiaru jest wyłączona czy włączona. Przed pierwszym badaniem z użyciem pasków testowych oraz każdorazowo gdy jest używana nowa partia pasków glukometr Humaens Glucose należy zakodować. Do każdej fiolki z paskami testowymi jest przypisany numer kodowy. Z paskami testowymi jest zapakowany pasek kodowy, używany do kodowania glukometru. 8

9 UA 0123 Procedura: 1. Upewnij się, że numer kodowy na pasku kodowym jest taki sam jak na fiolce z paskami testowymi. 2. Umieść pasek kodowy w gnieździe testowym glukometru. Numer kodowy zostanie wyświetlony na ekranie. 3. Upewnij się, że numer kodowy widoczny na ekranie jest taki sam jak numer na pasku kodowym i na fiolce z paskami testowymi. Wyjmij pasek kodowy. Na ekranie powinien zostać wyświetlony symbol oznaczający, że glukometr został zakodowany zgodnie z odpowiednią partią pasków testowych. Uwaga: Jeśli podczas kodowania na ekranie zostanie wyświetlony komunikat E-E, może to oznaczać problem z paskiem kodowym lub użycie paska o nieprawidłowym kodzie kategorii. Należy sprawdzić, czy jest używany pasek prawidłowego typu. Następnie należy ponownie wykonać procedurę, w razie potrzeby używając innego paska kodowego. Jeśli komunikat E-E jest nadal wyświetlany, należy się skontaktować z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych. 2.4 Badanie sprawdzające Roztwór wzorcowy Humaens Glucose służy do sprawdzania działania gluko-metru Humaens Glucose. ystem działa prawidłowo, jeśli wynik badania sprawdzającego mieści się w zakresie podanym na fiolce z paskami testowymi. Należy stosować wyłącznie roztwór wzorcowy Huma- ens Glucose ( [REF] 17545/E2). Badanie sprawdzające należy przepro-wadzić w następujących przypadkach: > Jeśli glukometr jest używany po raz pierwszy lub jest stosowana nowa partia pasków testowych (oznaczona innym numerem kodowym). 9

10 Headline 2 Przygotowanie glukometru do pracy Rozdział 1 > Jeśli istnieje podejrzenie, że glukometr 3. ymbol kropli krwi migający na ekranie lub paski testowe nie działają prawidłowo. oznacza, że system jest gotowy do pobra- > Zawsze gdy są uzyskiwane powtarzalne, 4. ocno wstrząśnij fiolką z roztworem > Zawsze gdy glukometr zostanie upusz- i wypuść trzy pierwsze krople. Po wyczy- czony lub uderzony. szczeniu końcówki dozownika chusteczką > Działanie systemu należy regularnie gdy uzyskane wyniki wydają się być 3 i poczekaj, aż glukometr wyemituje 1. Umieść pasek testowy w gnieździe sygnał dźwiękowy. Na ekranie będzie testowym. Glukometr zostanie automa- odliczany czas od 10 sekund. tycznie włączony. 6. Po odliczeniu zostanie wyświetlony numer kodowy. Upewnij się, że numer wynik badania roztworu wzorcowego. kodowy jest taki sam jak na fiolce 5. Dotknij końcówką próbkowania paska testowego kropli roztworu wzorcowego 2. Na ekranie zostanie wyświetlony powierzchnię niewchłaniającą cieczy. niedokładne. higieniczną wypuść niewielką ilość roztworu wzorcowego na czystą wego Humaens Glucose, także wtedy, wzorcowym, a następnie otwórz ją sprawdzać za pomocą roztworu wzorco- nia próbki. nieoczekiwane wyniki badania stężenia glukozy we krwi. z paskami testowymi. Porównaj wyniki badania z zakresem kon- trolnym na fiolce z paskami testowymi. 10

11 Rozdział 2 Przygotowanie glukometru do pracy 4 Rozdział 3 Wykonanie badania Uwaga: 3.1 Przed wykonaniem badania > Przed użyciem roztworu wzorcowego 5 Humaens należy się zapoznać z niniejszą Aby zapewnić dokładność wyników instrukcją obsługi oraz z treścią wkładki badania, należy przestrzegać poniższych umieszczonej w opakowaniu. instrukcji. Elementy wymagane do prze- > Fiolkę należy wstrząsnąć przed użyciem. prowadzenia badania stężenia glukozy: > Po otwarciu fiolki z roztworem wzorco- > glukometr Humaens Glucose, wym oraz z paskami testowymi należy na- > pasek testowy Humaens Glucose, tychmiast je opisać, podając datę otwarcia. > nakłuwacz, > Jeśli wyniki badania wykraczają poza > lancet, zakres kontrolny, badanie należy pow- tórzyć. Jeśli wyniki nadal są poza zakresem > mydło i woda do dokładnego oczyszczenia skóry. kontrolnym, należy się skontaktować 6 z autoryzowanym dystrybutorem w celu Procedura: wykonania czynności serwisowych. Nie Załóż nakłuwacz z lancetem i ustaw należy wówczas kontynuować pomiarów wymaganą głębokość penetracji stężenia glukozy we krwi. zgodnie z instrukcją obsługi nakłuwacza. > Nie należy ponownie używać tych samych Umyj ręce zgodnie z instrukcjami. pasków testowych. Po użyciu zawsze należy dokładnie zamykać fiolkę z paskami testowymi. 11

12 Rozdział 3 Wykonanie badania Wyjmij pasek testowy z fiolki. Natychmiast zamknij fiolkę, tak aby paski pozostały suche. 2. Całkowicie wsuń końcówkę z elektrodą paska testowego (etykietą skierowaną do góry) do gniazda na paski w glukometrze. Glukometr zostanie automatycznie włączony, a na ekranie zostanie wyświetlony numer kodowy. 3. Upewnij się, że numer kodowy widoczny na ekranie jest taki sam jak na fiolce z paskami testowymi. Jeśli tak nie jest, wyjmij pasek testowy. W takiej sytuacji jest konieczne ponowne kodowanie glukometru (opisane w rozdziale 2.3). 4. Jeśli podczas konfiguracji włączono opcję wskaźnika stanu pacjenta, na ekranie będzie wyświetlony jeden z następujących wskaźników: BEF (przed posiłkiem), AFT (po posiłku) lub ACT (po wysiłku). Naciskanie przycisku powoduje przełączanie między tymi opcjami (zgodnie z ilustracjami przedstawionymi na następnej stronie). Uwaga: > Pomiar należy wykonać w ciągu trzech minut. W przeciwnym razie glukometr zostanie automatycznie wyłączony. W takim przypadku należy wyjąć pasek testowy i włożyć go ponownie w celu wykonania pomiaru. > Nie należy ponownie używać tych samych pasków testowych. Jeśli do urządzenia włożono używany pasek, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat E-U. > W przypadku umieszczenia w urządzeniu nieprawidłowej końcówki paska testowego lub włożenia paska nieodpowiednią stroną glukometr nie zostanie aktywowany. > Nie wolno ponownie używać tych samych lancetów. 12

13 Headline 1 > W celu zapewnienia bezpieczeństwa aż glukometr wyemituje sygnał dźwię- należy stosować wyłącznie lancety kowy, co oznacza pomyślne pobranie dostarczane przez firmę HUAN. próbki na pasek. Š Nakłuwacz nie może być stosowany sekund. Po 10 sekundach na ekranie zostanie przez kilku użytkowników. 3. Glukometr rozpocznie odliczanie od 10 wyświetlone stężenie glukozy we krwi. Uwaga: Procedury badania stężenia glukozy we krwi 3 > Po nakłuciu należy zetrzeć pierwszą kroplę krwi w celu uniknięcia zanieczysz- 1. Po wybraniu odpowiedniego wskaźnika czenia innymi płynami ustrojowymi. naciśnij przycisk et, aby umożliwić > Paski należy zużyć przed upływem daty pobranie próbki krwi. Pobierz próbkę krwi ważności i nie później niż w ciągu trzech zgodnie z instrukcją obsługi nakłuwacza. miesięcy od pierwszego otwarcia fiolki. 2. Zetknij obszar wprowadzania próbki na > Próbka krwi powinna się zetknąć z odpo- pasku z kroplą krwi na końcu palca i poczekaj, wiednim miejscem na pasku testowym. button button button 13

14 Rozdział 3 Wykonanie badania Komunikaty specjalne: Komunikaty Wynik badania stężenia glukozy Lo (Niski) < 20 mg/dl (1,11 mmol/l) Hi (Wysoki) > 600 mg/dl (33,3 mmol/l) > Niskie lub wysokie odczyty stężenia glukozy we krwi mogą wskazywać na potencjalnie poważną chorobę. Jeśli odczyt stężenia glukozy we krwi jest nietypowo wysoki lub niski lub jeśli samopoczucie pacjenta nie jest zgodne z uzyskanymi wynikami, badanie należy powtórzyć z użyciem nowego paska testowego. Jeśli odczyt nie jest zgodny z objawami, należy się skontaktować z pracownikiem ochrony zdrowia. powodowanymi przez pola magnetyczne oraz promieniowanie elektromagnetyczne i radioaktywne. Ostrzeżenie: > Glukometru nie wolno rozmontowywać. powoduje to unieważnienie gwarancji. > Paski testowe, baterie i lancety należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. > Zużyte paski testowe, lancety i wszelkie inne materiały, które miały kontakt z krwią, należy traktować jako potencjalnie niebezpieczne dla człowieka i środowiska. Rozdział 4 Funkcja pamięci glukometru 3.3 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Nieprawidłowe obchodzenie się z glukometrem np. narażanie go na upuszczenie, uderzenia lub wstrząsy może spowodować jego uszkodzenie. 2. Glukometr należy chronić przed zakłóceniami W glukometrze Humaens Glucose automatycznie jest zapisywanych maksymalnie 360 wyników badań stężenia glukozy we krwi lub wyników badań sprawdzających. ą także dostępne uśrednione wyniki badania stężenia glukozy we krwi pochodzące z 7, 14, 21 oraz 28 dni. Wyniki badania stężenia glukozy są zapisywane w pamięci jako pozy- 14

15 Rozdział 4 Funkcja pamięci glukometru cje od 01 do 360. Niski poziom naładowania baterii lub jej wymiana nie mają wpływu na zapisane wyniki. Procedura odczytu danych z pamięci: 1. Upewnij się, że w glukometrze nie ma paska testowego. 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk, aby włączyć glukometr. Po wyemitowaniu krótkiego sygnału dźwiękowego zostanie aktywowany cały ekran wyświetlacza, a glukometr przejdzie do trybu czuwania. 3. Ponownie naciśnij przycisk, aby przełączyć glukometr do trybu pamięci. Na ekranie zostanie wyświetlony średni wynik z 7 dni ( 7 DAY.A ). 4. Kolejne naciśnięcia przycisku powodują wyświetlenie średnich wyników z 14, 21 i 28 dni. 5. Po wyświetleniu średniego wyniku z 28 dni na ekranie są przedstawiane zapisane wyniki, zaczynając od pozycji 01. Po każdym naciśnięciu przycisku jest wyświetlana pozycja o jeden wyższa, aż do osiągnięcia pozycji pamięci Naciśnij przycisk et i przytrzymaj go przez więcej niż trzy sekundy. powoduje to wyłączenie glukometru (po wyemitowaniu długiego sygnału dźwiękowego). Glukometr jest automatycznie wyłączany również po maksymalnie trzech minutach bezczynności. Uwaga: > Jeśli w pamięci jest już zapisanych 360 wyników badań i zostanie dodany nowy wynik, najstarszy wynik badania zostaje automatycznie zastąpiony. Najnowszy wynik jest zapisywany jako pozycja 01. Rozdział 5 Przechowywanie i obsługa Nieodpowiednie przechowywanie i obsługa pasków testowych może spowodować ich nieprawidłowe działanie. Paski testowe i glukometr należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, zgodnie z parametrami przedstawionymi w rozdziale 8. 15

16 Rozdział 5 Przechowywanie i obsługa Uwaga: 1. Glukometr, pasek kodowy, paski testowe i roztwór wzorcowy należy przechowywać w temperaturze z zakresu C. 2. Pasków testowych nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej wilgotności ani narażać ich na bezpośrednie działanie światła słonecznego. 3. Glukometru i pasków nie należy umieszczać w zamrażarce ani w lodówce. 4. Glukometr należy utrzymywać w czystości, wycierając go chusteczkami higienicznymi lub gładką szmatką. 5. Pasek należy trzymać w czystej, suchej dłoni. iejsce nakłucia skóry, z którego jest pobierana próbka krwi, powinno być dokładnie umyte i wysuszone. Rozdział 6 Ikony i sygnały dźwiękowe 6.1 Ikony wyświetlane na ekranie Informacje są wyświetlane na ekranie w formie czytelnych ikon. 6.2 ygnały dźwiękowe > Normalny sygnał dźwiękowy: krótki sygnał > Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy: 5 krótkich sygnałów > ygnał dźwiękowy włączenia/wyłączenia: długi sygnał Tryb badania Odczyt pamięci Trwa kodowanie Wynik badania/ numer kodowy Zakres temperatur ymbol baterii Data Tryb uśredniania Jednostki miary Kodowanie zakończone powodzeniem ymbol kropli krwi Godzina ymbol paska testowego 16

17 Headline Rozdział 7 Komunikaty o błędach i rozwiązywanie problemów Komunikat E-0 E-b Err. 3 E-E E-t i ikona temperatury E-U E-9 E-A E-I * Przyczyna ożliwy problem z paskiem testowym lub kodowym. Niski poziom naładowania baterii. Nieprawidłowe napięcie lub błąd obwodu. 1. ożliwy problem z automatyczną kontrolą glukometru. 2. Użycie nieprawidłowego lub uszkodzonego paska kodowego lub nieprawidłowe umieszczenie paska kodowego w glukometrze. Temperatura jest poza zakresem roboczym systemu. Zastosowanie używanego paska testowego albo chwilowy lub trwały problem z podzespołami elektronicznymi Przedwczesne wyjęcie paska testowego. Problem z oprogramowaniem glukometru. Nieautoryzowany pasek kodowy. Brak obrazu. Rozwiązanie Powtórz badanie z użyciem nowego paska testowego. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych. Natychmiast wymień baterię. kontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Wyłącz urządzenie i ponów próbę. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych.prawdź, czy numer kodowy na ekranie jest taki sam jak numer kodowy na fiolce z paskami testowymi. Zakoduj glukometr i ponownie wykonaj badanie, w razie potrzeby używając nowego paska kodowego i nowej partii pasków testowych. Jeśli komunikat o błędzie zostanie ponownie wyświetlony, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych. Powtórz badanie, gdy temperatura glukometru i paska testowego będzie z zakresu roboczego. Powtórz badanie z użyciem nowego paska testowego. Jeśli komunikat o błędzie zostanie ponownie wyświetlony, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych. Nie wyjmuj paska testowego przed zakończeniem pomiaru. kontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Należy stosować wyłącznie paski kodowe firmy HUAN. Zdejmij przezroczystą folię ochronną z baterii. 17

18 Rozdział 8 Parametry urządzenia Dokładność systemu: ± 20% przy poziomie glukozy 75 mg/dl (4.17 mmol/l) ± 15 mg/dl (0.83 mmol/l) przy poziomie glukozy < 75 mg/dl (4.17 mmol/l) Zasada działania: Czujnik elektrochemiczny Kalibracja: W odniesieniu do osocza Próbka do badania: Krew świeża, pełna kapilarna Czas trwania pomiaru: 10 sekund Zakres pomiaru: mg/dl ( mmol/l) Wielkość próbki: in. 1 µl Zakres hematokrytu: 30 55% Temperatura przechowywania pasków: C (50 86 F) Temperatura robocza: C ( F) Wilgotność względna: Poniżej 95 % Pamięć: 360 wyników badań Typ baterii: Jedna bateria litowa o napięciu 3 V (CR2032) Żywotność baterii: Około 1000 badań Wymiary: 86 x 57 x 17 mm (dł. x szer. x wys.) asa: Około 48 g (z baterią) Zakres wysokości: Do 3250 m ( stóp) 18

19 Rozdział 9 Ograniczenia dotyczące badania stężenia glukozy we krwi Najnowsze informacje dotyczące ograniczeń związanych z badaniami można znaleźć na wkładce w opakowaniu pasków testowych. Dodatkowe informacje dla pracowników ochrony zdrowia: > W warunkach klinicznych, gdy do badania jest używana krew pełna żylna, można ją umieścić w probówkach z heparyną w ciągu trzydziestu minut od pobrania. Wyniki mogą być nawet o 7% niższe niż te uzyskane przy użyciu próbki krwi kapilarnej. Ponieważ paski testowe do badań poziomu glukozy są kalibrowane w odniesieniu do osocza w celu stosowania w badaniach krwi pełnej, badanie z użyciem surowicy lub osocza daje fałszywie zawyżone wyniki. > Próbki pobrane od pacjentów poddawanych terapii tlenowej mogą wykazywać fałszywie zaniżone wyniki. > W warunkach zmniejszonego przepływu krwi obwodowej (między innymi w przypadku silnego odwodnienia, udaru lub hiperosmolarności (z ketozą lub bez) oraz nadciśnienia) wyniki badania mogą być fałszywie zaniżone. > Próbki lipemiczne: Poziomy cholesterolu o wartościach do 500 mg/dl (12,94 mmol/l) nie mają wpływu na wyniki. Próbki o wysokim poziomie lipemiczności nie zostały zbadane. Nie zaleca się ich badania za pomocą pasków testowych Humaens. 19

20 Nr produktu pl / Data wersji 04/ HUAN Gesellschaft für Biochemica 0483 und Diagnostica mbh ax-planck-ring 21 [IVD] Wiesbaden Germany Tel Fax

Rozdział 1 BeneCheck Hb urządzenie do mierzenia poziomu hemoglobiny we krwi

Rozdział 1 BeneCheck Hb urządzenie do mierzenia poziomu hemoglobiny we krwi SPIS TREŚCI Rozdział 1 BeneCheck Hb System do mierzenia poziomu hemoglobiny we krwi 1.1 Wprowadzenie...1-2 1.2 Zawartość...3 1.3 Oznakowanie i Informacje...4 1.4 Składniki zestawu Urządzenie...5-6 Paski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 BeneCheck PLUS wielofunkcyjny system diagnostyczny

Rozdział 1 BeneCheck PLUS wielofunkcyjny system diagnostyczny SPIS TREŚCI Rozdział 1 BeneCheck PLUS wielofunkcyjny system diagnostyczny 1.1 Wprowadzenie...1-2 1.2 Zawartość...3-4 1.3 Oznakowanie i Informacje...5 1.4 Składniki zestawu Urządzenie...6-7 Paski testow...8-9

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Termometr z czujnikiem Medel HAND

Termometr z czujnikiem Medel HAND Termometr z czujnikiem Medel 1 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem. Termometr z czujnikiem 2. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYCIA ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

INSTRUKCJA UŻYCIA ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI INSTRUKCJA UŻYCIA ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI SPIS TREŚCI Wstęp............................................................................. 3 O produkcie........................................................................

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI. Instrukcja użycia BEZPŁATNA INFOLINIA 800 70 30 11

ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI. Instrukcja użycia BEZPŁATNA INFOLINIA 800 70 30 11 ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI Instrukcja użycia BEZPŁATNA INFOLINIA 800 70 30 11 Spis treści Wstęp............................................................................. 3 O produkcie........................................................................

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

APARAT DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI. Instrukcja obsługi

APARAT DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI. Instrukcja obsługi APARAT DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI Instrukcja obsługi Na opakowaniu i na tabliczce znamionowej glukometru można zauważyć symbole, których wygląd i znaczenie podano poniżej: Należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076

INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076 INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup Wagi/ Monitora Składu Ciała TANITA. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Instrukcja obsługi przedstawi procedury konfiguracji i zarys

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wprowadzenie

Rozdział 1 Wprowadzenie 2.2 Co jest potrzebne do każdego badania Podręcznik obsługi a. GLUCOCARD 01-mini plus (glukometr) b. GLUCOCARD 01 SENSOR (paski testowe) c. Urządzenie nakłuwające d. Nakłuwacz Jednostka pomiaru: mg/dl

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

System monitorujący stężenie glukozy we krwi INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rev. 01/12-PL Data opracowania: 26.01.2012.

System monitorujący stężenie glukozy we krwi INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rev. 01/12-PL Data opracowania: 26.01.2012. System monitorujący stężenie glukozy we krwi INSTRUKCJA OBSŁUGI Rev. 01/12-PL Data opracowania: 26.01.2012. 1 Drogi Użytkowniku Systemu Glucosense Pro Dziękujemy za wybranie systemu do monitorowania stężenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Proszę otworzyć pokrywę pojemnika na baterie, znajdującego się po spodniej stronie wagi, jeśli

Instrukcja obsługi. Proszę otworzyć pokrywę pojemnika na baterie, znajdującego się po spodniej stronie wagi, jeśli 10819589 Waga analityczna XL Instrukcja obsługi Baterie Do zasilania wagi potrzebne są baterie w jednym, z podanych niżej typów: a) 1 x 3V CR2032 bateria litowa. Przed użyciem należy usunąć krążek izolacyjny.

Bardziej szczegółowo

Twoja AUSTRIACKA marka diabetologiczna GLUKOMETR WELLION CALLA

Twoja AUSTRIACKA marka diabetologiczna GLUKOMETR WELLION CALLA Twoja AUSTRIACKA marka diabetologiczna GLUKOMETR WELLION CALLA Staramy się ułatwić życie pacjentom i partnerom. Dzięki innowacyjnym pomysłom, doradztwu i usługom. Dobry dzień zaczyna się od uśmiechu. Z

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Pulsometr do smartfona Beurer Runtastic PM200+ Instrukcja obsługi

Pulsometr do smartfona Beurer Runtastic PM200+ Instrukcja obsługi Pulsometr do smartfona Beurer Runtastic PM200+ Instrukcja obsługi Nr produktu: 860769 Strona 1 z 6 INSTALACJA PIERWSZE UŻYCIE 1. Instalacja aplikacji Runtastic Otwórz jedną z poniższych aplikacji w zależności

Bardziej szczegółowo

WIATROMIERZ. Model: AR816. Instrukcja obsługi

WIATROMIERZ. Model: AR816. Instrukcja obsługi WIATROMIERZ Model: AR816 Instrukcja obsługi 1.Funkcje: 1)Pomiar prędkości wiatru i temperatury. 2)Wskazanie chłodu wiatru. 3)Wyświetlanie temperatury w C lub F. 4)Jednostka miary różnych prędkości wiatru.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.06 Spis treści: I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191 INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO Firmware 2.00.191 Akcesoria w opakowaniu kabel miniusb - USB (długość 1,8 m) wymienna karta pamięci 2GB (w gnieździe kart pamięci) program TTConfigurator (na karcie

Bardziej szczegółowo

CHY 291 Miernik wilgotności materiałów + termo-higrometr

CHY 291 Miernik wilgotności materiałów + termo-higrometr INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 291 Miernik wilgotności materiałów + termo-higrometr WSTĘP Miernik ten jest przenośnym, kompaktowym i łatwym w użyciu cyfrowym termohigrometrem oraz miernikiem wilgoci dla szerokiego

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 . Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 CE Wprowadzenie Dziękujemy za zakup mikroprocesorowego wodoodpornego miernika temp. model 7011 ph/mv. Umożliwia on pomiar szerokiego

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

dla telefonów komórkowych: 0 516 203 516 (koszt połączenia ponosi dzwoniący zgodnie z taryfą operatora) DIAB/08/09/IXELL/11 Rev 06/08-PL

dla telefonów komórkowych: 0 516 203 516 (koszt połączenia ponosi dzwoniący zgodnie z taryfą operatora) DIAB/08/09/IXELL/11 Rev 06/08-PL DIAB/08/09/IXELL/11 Genexo Sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa tel. (+48 22) 839 11 99 fax (+48 22) 839 23 12 www.genexo.pl www.ixell.pl infolinia Genexo: dla telefonów stacjonarnych: 0 801

Bardziej szczegółowo

KWARCOWY ZEGAREK NARĘCZNY Z AUTO - KALIBRACJĄ CZASU

KWARCOWY ZEGAREK NARĘCZNY Z AUTO - KALIBRACJĄ CZASU Dziękujemy za zakup naszego produktu oraz okazane zaufanie firmie XONIX, wierzymy, że nasz zegarek będzie służył Państwo bezawaryjnie przez wiele lat. SPIS TREŚCI Informacje ogólne 1. Opis funkcji 2. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Tester kabli CT 20TDR Nr produktu 000121946

Tester kabli CT 20TDR Nr produktu 000121946 INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester kabli CT 20TDR Nr produktu 000121946 Strona 1 z 15 2. Przeznaczenie do użycia Tym testerem kabli sprawdzisz kable 2-8 wtykowe oraz osłonę przewodów z następującymi złączami: RJ45,

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użycia. GOLD SYSTEM Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi. 5 sekund szybki pomiar. mała kropla krwi. alarm hipoglikemii

Instrukcja użycia. GOLD SYSTEM Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi. 5 sekund szybki pomiar. mała kropla krwi. alarm hipoglikemii GOLD SYSTEM Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi Instrukcja użycia 5 sekund szybki pomiar 0,9 µl mała kropla krwi alarm hipoglikemii pomiar przed i po posiłkach program analityczny pamięć 500 pomiarów

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

TechnoLine WT 490 budzik elektroniczny

TechnoLine WT 490 budzik elektroniczny TechnoLine WT 490 budzik elektroniczny 1. WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup instrumentu marki TechnoLine WT 490. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że będzie on Państwu doskonale służył. 2. UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ALKOMAT CYFROWY MODEL: AL2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Poręczny alkomat cyfrowy, bezustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy. Cechy produktu: Alkomat jest bardzo estetycznie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901 Tester sieci LAN z LCD Tenmars Electronics Co., LTD 1. WPROWADZENIE TM-901 to przenośny tester służący do weryfikacji połączeń i wykrywania usterek okablowania sieci LAN wykonywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

Aparat do pomiaru glukozy, trójglicerydów i cholesterolu multicare-in

Aparat do pomiaru glukozy, trójglicerydów i cholesterolu multicare-in multicare-in Diagnostyka In-Vitro Pomoc w samokontroli 1 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór multicare-in. multicare-in to nowatorski system, przydatny w monitorowaniu poziomu glukozy, cholesterolu i triglicerydów

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PROSTY I PRECYZYJNY POMIAR

PROSTY I PRECYZYJNY POMIAR DIAB/08/09/GLUC/13 Genexo Sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa tel. (+48 22) 839 11 99 fax (+48 22) 839 23 12 www.genexo.pl www.glucosense.com infolinia Genexo: dla telefonów stacjonarnych:

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Laser LightSheer DESIRE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Laser LightSheer DESIRE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Laser LightSheer DESIRE Lim Studio Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Elementy lasera LightSheer DESIRE 2. Typy głowic roboczych 3. Uruchomienie urządzenia 4. Ekran zabiegowy 5. Wymiana głowicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYCIA BEZRTĘCIOWY SFIGMOMANOMETR DM1016

INSTRUKCJA UŻYCIA BEZRTĘCIOWY SFIGMOMANOMETR DM1016 INSTRUKCJA UŻYCIA BEZRTĘCIOWY SFIGMOMANOMETR 0197 DM1016 5131 CIŚNIENIOMIERZ BEZRTĘCIOWY Drodzy Państwo Dziękujemy za zakup Sfigmomanometru DM1016, nowego ciśnieniomierza bezrtęciowego naszej firmy. Jego

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

ALKOMAT CYFROWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakupienie alkomatu AL1.

ALKOMAT CYFROWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakupienie alkomatu AL1. ALKOMAT CYFROWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakupienie alkomatu AL1. PL Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy zachować, by móc korzystać z zawartych w niej wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy:

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy: Przygotowanie sejfu do pracy: Sejf hotelowy Be-Tech Instrukcja obsługi Sejf standardowo jest otwarty Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od wewnętrznej strony

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP45, antracytowy

Programator tygodniowy cyfrowy, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP45, antracytowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator tygodniowy cyfrowy, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP45, antracytowy Nr produktu 614900 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do automatycznego

Bardziej szczegółowo