Headline. HumaSens Glukometr. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Headline. HumaSens Glukometr. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Headline Humaens Glukometr Instrukcja obsługi

2 pis treści Rozdział 1 Glukometr Humaens Glucose Wprowadzenie Zawartość zestawu Oznaczenia Elementy systemu 5 Rozdział 2 Przygotowanie glukometru do pracy Wymiana baterii Ustawianie daty, godziny i jednostek Kodowanie glukometru Badanie sprawdzające 9 Rozdział 3 Wykonanie badania Przed wykonaniem badania Procedury badania stężenia glukozy we krwi Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 14 Rozdział 4 Funkcja pamięci glukometru 14 Rozdział 5 Przechowywanie i obsługa 15 Rozdział 6 Ikony i sygnały dźwiękowe Ikony wyświetlane na ekranie ygnały dźwiękowe 16 Rozdział 7 Komunikaty o błędach i rozwiązywanie problemów 17 Rozdział 8 Parametry urządzenia 18 Rozdział 9 Ograniczenia dotyczące badania stężenia glukozy we krwi 19 2

3 Rozdział 1 Glukometr Humaens Glucose 1.1 Wprowadzenie Glukometr Humaens Glucose firmy HUAN zapewnia uzyskanie dokładnych wyników dzięki zastosowaniu kalibracji z użyciem osocza oraz technologii wykrywania elektrochemicznego. Zastosowanie tego systemu umożliwia dokładny pomiar stężenia glukozy we krwi, a jego wyniki są wyświetlane w czasie 10 sekund. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem: Glukometr Humaens Glucose jest przeznaczony do mierzenia poziomu stężenia glukozy we krwi pełnej. oże być używany wyłącznie z paskami testowymi Humaens Glucose. Paski testowe są przeznaczone do stosowania zewnętrznego (zastosowanie diagnostyczne in vitro). Niniejszy system może być również stosowany przez pracowników ochrony zdrowia. Urządzenie należy stosować wyłącznie do badania stężenia glukozy z wykorzystaniem próbek krwi świeżej kapilarnej, pobranych z końca palca. Paski testowe Humaens Glucose są kalibrowane z wykorzystaniem analizatora EKTACHE DT60 firmy Kodak, przy użyciu osocza z krwi żylnej. Kalibracja jest zgodna z normą NIT R 917b. Przed wykonaniem badania stężenia glukozy we krwi należy się zapoznać z pełną treścią instrukcji obsługi glukometru Humaens Glucose. W niniejszej instrukcji opisano procedury obsługi urządzenia oraz przedstawiono pomocnicze ilustracje. Umożliwiają one szybkie odnalezienie wymaganych informacji. 1.2 Zawartość zestawu Należy sprawdzić, czy zestaw glukometru Humaens Glucose zawiera następujące elementy: Opis Ilość Glukometr Humaens Glucose 1 Paski testowe Humaens Glucose (10 sztuk na fiolkę) Pasek kodowy (glukoza) 1 Roztwór wzorcowy Humaens Glucose (4 ml) 3

4 Headline Chapter 1 Humaens Glucose eter 4 Instrukcja obsługi urządzenia Humaens 1 krócona instrukcja obsługi urządzenia Humaens 1 Bateria litowa o napięciu 3 V (CR2032) 1 Futerał 1 Lancety (10 sztuk na torebkę) Nakłuwacz 1 Instrukcja obsługi nakłuwacza 1 Instrukcja obsługi pasków testowych 1 Instrukcja obsługi roztworu wzorcowego glukozy 1 Dziennik pacjenta 1 Wyposażenie opcjonalne: (nie znajduje się w zestawie standardowym, dostępne na zamówienie należy się skontaktować z autoryzowanym dystrybutorem) [REF] Paski testowe Humaens Glucose (2 x 25 pasków w opakowaniu) 17542/25/E2 Lancety (100 sztuk) Roztwór wzorcowy Humaens Glucose (2 x 4 ml) 17545/E2 Kabel ze złączem do komputera Oprogramowanie komputerowe oduł baterii Oznaczenia ½ ¼ Š Nie nadaje się do ponownego wykorzystania Chronić przed wilgocią Temperatura przechowywania Produkt zgodny z Dyrektywą 98/79/WE Producent Data ważności Należy się zapoznać z instrukcją Uwaga Natychmiast przykryć po użyciu Zużyć w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu [EC REP] [REF] [IVD] [LOT] Przedstawiciel WE Numer katalogowy Urządzenie do diagnostyki in vitro Numer partii

5 1.4 Elementy systemu Glukometr (widok z przodu) Glukometr (widok z tyłu) Pasek testowy do badania stężęnia glukozy Elektrody Ekran Pokrywa baterii Tabliczka znamionowa Złącze komputerowe Przycisk et (Ustawienia) Przycisk Obszar wprowadzania próbki Pasek kodowy Elektrody Gniazdo na paski Numer kodowy 5

6 Headline Rozdział 2 Przygotowanie glukometru do pracy Przed pierwszym użyciem należy zdjąć z baterii przezroczystą folię ochronną. 2.1 Wymiana baterii Bateria znajduje się wewnątrz glukometru. Należy stosować wyłącznie baterie litowe o napięciu 3 V (CR2032). Nie należy używać baterii innych typów, gdyż może to spowodować uszkodzenie elektronicznych podzespołów glukometru. Procedura 1. Zdejmij tylną pokrywę, odsuwając ją w bok. 2. Włóż nową baterię do gniazda w taki sposób, aby oznaczenie + było skierowane w górę. 3. Załóż pokrywę baterii. 2.2 Ustawianie daty, godziny i jednostek Konfigurację należy przeprowadzić przed pierwszym użyciem glukometru lub po wymianie baterii. Naciśnij przycisk et i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy. Zostanie wyemitowany pojedynczy dźwięk, a urządzenie przełączy się do trybu konfiguracji. W trybie konfiguracji na ekranie LCD glukometru są kolejno wyświetlane wszystkie opcje ustawień, rozpoczynając od roku (migającego): 1. Ustawianie roku A. Po przejściu glukometru do trybu konfiguracji na ekranie miga ustawienie roku. B. Naciśnij przycisk, aby ustawić prawidłowy rok (po każdym naciśnięciu wartość zwiększa się o jeden). 6

7 C. Po ustawieniu prawidłowego roku ponownie naciśnij przycisk et, aby przejść do ustawienia miesiąca. 1 6 A 2. Ustawianie miesiąca A. Naciskaj przycisk, aż do wyświetlenia prawidłowego miesiąca. B. Po naciśnięciu przycisku et na ekranie zacznie migać segment z dniem. 3. Ustawianie dnia A. Naciskaj przycisk, aż do wyświetlenia prawidłowego dnia. B. Po naciśnięciu przycisku et na ekranie zacznie migać segment z godziną B 7 A 7 B 4. Ustawianie godziny A. Naciskaj przycisk, aż do wyświetlenia prawidłowej godziny. B. Po naciśnięciu przycisku et na ekranie zacznie migać segment z minutami. 5 7

8 Rozdział 2 Przygotowanie glukometru do pracy 5. Ustawienie minut A. Naciskaj przycisk, aż do wyświetlenia prawidłowej minuty. B. Po naciśnięciu przycisku et na ekranie zacznie migać segment z jednostką miary. 6. Ustawianie jednostek miary A. Na ekranie zostaną wyświetlone migające jednostki mg/dl. B. Naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie jednostek między mg/dl i mmol/l. Po naciśnięciu przycisku et glukometr jest przełączany do trybu ustawiania wskaźnika stanu pacjenta. B. Naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie/ włączenie tej opcji. Po ustawieniu parametrów glukometru naciśnij przycisk et. Zostanie wyświetlony komunikat OFF (WYŁ.) i nastąpi wyłączenie urządzenia. Uwaga: Przed każdym badaniem należy sprawdzić, czy ustawiono prawidłową jednostkę miary. Należy się także upewnić, że zakończono wszystkie etapy konfiguracji. W przeciwnym razie ustawienia nie zostaną zapisane. 2.3 Kodowanie glukometru 7. Włączanie/wyłączanie wskaźnika stanu pacjenta A. Na ekranie jest wyświetlany migający komunikat C.OFF lub C. ON. Określa on, czy opcja wprowadzania wskaźnika stanu pacjenta w trybie pomiaru jest wyłączona czy włączona. Przed pierwszym badaniem z użyciem pasków testowych oraz każdorazowo gdy jest używana nowa partia pasków glukometr Humaens Glucose należy zakodować. Do każdej fiolki z paskami testowymi jest przypisany numer kodowy. Z paskami testowymi jest zapakowany pasek kodowy, używany do kodowania glukometru. 8

9 UA 0123 Procedura: 1. Upewnij się, że numer kodowy na pasku kodowym jest taki sam jak na fiolce z paskami testowymi. 2. Umieść pasek kodowy w gnieździe testowym glukometru. Numer kodowy zostanie wyświetlony na ekranie. 3. Upewnij się, że numer kodowy widoczny na ekranie jest taki sam jak numer na pasku kodowym i na fiolce z paskami testowymi. Wyjmij pasek kodowy. Na ekranie powinien zostać wyświetlony symbol oznaczający, że glukometr został zakodowany zgodnie z odpowiednią partią pasków testowych. Uwaga: Jeśli podczas kodowania na ekranie zostanie wyświetlony komunikat E-E, może to oznaczać problem z paskiem kodowym lub użycie paska o nieprawidłowym kodzie kategorii. Należy sprawdzić, czy jest używany pasek prawidłowego typu. Następnie należy ponownie wykonać procedurę, w razie potrzeby używając innego paska kodowego. Jeśli komunikat E-E jest nadal wyświetlany, należy się skontaktować z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych. 2.4 Badanie sprawdzające Roztwór wzorcowy Humaens Glucose służy do sprawdzania działania gluko-metru Humaens Glucose. ystem działa prawidłowo, jeśli wynik badania sprawdzającego mieści się w zakresie podanym na fiolce z paskami testowymi. Należy stosować wyłącznie roztwór wzorcowy Huma- ens Glucose ( [REF] 17545/E2). Badanie sprawdzające należy przepro-wadzić w następujących przypadkach: > Jeśli glukometr jest używany po raz pierwszy lub jest stosowana nowa partia pasków testowych (oznaczona innym numerem kodowym). 9

10 Headline 2 Przygotowanie glukometru do pracy Rozdział 1 > Jeśli istnieje podejrzenie, że glukometr 3. ymbol kropli krwi migający na ekranie lub paski testowe nie działają prawidłowo. oznacza, że system jest gotowy do pobra- > Zawsze gdy są uzyskiwane powtarzalne, 4. ocno wstrząśnij fiolką z roztworem > Zawsze gdy glukometr zostanie upusz- i wypuść trzy pierwsze krople. Po wyczy- czony lub uderzony. szczeniu końcówki dozownika chusteczką > Działanie systemu należy regularnie gdy uzyskane wyniki wydają się być 3 i poczekaj, aż glukometr wyemituje 1. Umieść pasek testowy w gnieździe sygnał dźwiękowy. Na ekranie będzie testowym. Glukometr zostanie automa- odliczany czas od 10 sekund. tycznie włączony. 6. Po odliczeniu zostanie wyświetlony numer kodowy. Upewnij się, że numer wynik badania roztworu wzorcowego. kodowy jest taki sam jak na fiolce 5. Dotknij końcówką próbkowania paska testowego kropli roztworu wzorcowego 2. Na ekranie zostanie wyświetlony powierzchnię niewchłaniającą cieczy. niedokładne. higieniczną wypuść niewielką ilość roztworu wzorcowego na czystą wego Humaens Glucose, także wtedy, wzorcowym, a następnie otwórz ją sprawdzać za pomocą roztworu wzorco- nia próbki. nieoczekiwane wyniki badania stężenia glukozy we krwi. z paskami testowymi. Porównaj wyniki badania z zakresem kon- trolnym na fiolce z paskami testowymi. 10

11 Rozdział 2 Przygotowanie glukometru do pracy 4 Rozdział 3 Wykonanie badania Uwaga: 3.1 Przed wykonaniem badania > Przed użyciem roztworu wzorcowego 5 Humaens należy się zapoznać z niniejszą Aby zapewnić dokładność wyników instrukcją obsługi oraz z treścią wkładki badania, należy przestrzegać poniższych umieszczonej w opakowaniu. instrukcji. Elementy wymagane do prze- > Fiolkę należy wstrząsnąć przed użyciem. prowadzenia badania stężenia glukozy: > Po otwarciu fiolki z roztworem wzorco- > glukometr Humaens Glucose, wym oraz z paskami testowymi należy na- > pasek testowy Humaens Glucose, tychmiast je opisać, podając datę otwarcia. > nakłuwacz, > Jeśli wyniki badania wykraczają poza > lancet, zakres kontrolny, badanie należy pow- tórzyć. Jeśli wyniki nadal są poza zakresem > mydło i woda do dokładnego oczyszczenia skóry. kontrolnym, należy się skontaktować 6 z autoryzowanym dystrybutorem w celu Procedura: wykonania czynności serwisowych. Nie Załóż nakłuwacz z lancetem i ustaw należy wówczas kontynuować pomiarów wymaganą głębokość penetracji stężenia glukozy we krwi. zgodnie z instrukcją obsługi nakłuwacza. > Nie należy ponownie używać tych samych Umyj ręce zgodnie z instrukcjami. pasków testowych. Po użyciu zawsze należy dokładnie zamykać fiolkę z paskami testowymi. 11

12 Rozdział 3 Wykonanie badania Wyjmij pasek testowy z fiolki. Natychmiast zamknij fiolkę, tak aby paski pozostały suche. 2. Całkowicie wsuń końcówkę z elektrodą paska testowego (etykietą skierowaną do góry) do gniazda na paski w glukometrze. Glukometr zostanie automatycznie włączony, a na ekranie zostanie wyświetlony numer kodowy. 3. Upewnij się, że numer kodowy widoczny na ekranie jest taki sam jak na fiolce z paskami testowymi. Jeśli tak nie jest, wyjmij pasek testowy. W takiej sytuacji jest konieczne ponowne kodowanie glukometru (opisane w rozdziale 2.3). 4. Jeśli podczas konfiguracji włączono opcję wskaźnika stanu pacjenta, na ekranie będzie wyświetlony jeden z następujących wskaźników: BEF (przed posiłkiem), AFT (po posiłku) lub ACT (po wysiłku). Naciskanie przycisku powoduje przełączanie między tymi opcjami (zgodnie z ilustracjami przedstawionymi na następnej stronie). Uwaga: > Pomiar należy wykonać w ciągu trzech minut. W przeciwnym razie glukometr zostanie automatycznie wyłączony. W takim przypadku należy wyjąć pasek testowy i włożyć go ponownie w celu wykonania pomiaru. > Nie należy ponownie używać tych samych pasków testowych. Jeśli do urządzenia włożono używany pasek, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat E-U. > W przypadku umieszczenia w urządzeniu nieprawidłowej końcówki paska testowego lub włożenia paska nieodpowiednią stroną glukometr nie zostanie aktywowany. > Nie wolno ponownie używać tych samych lancetów. 12

13 Headline 1 > W celu zapewnienia bezpieczeństwa aż glukometr wyemituje sygnał dźwię- należy stosować wyłącznie lancety kowy, co oznacza pomyślne pobranie dostarczane przez firmę HUAN. próbki na pasek. Š Nakłuwacz nie może być stosowany sekund. Po 10 sekundach na ekranie zostanie przez kilku użytkowników. 3. Glukometr rozpocznie odliczanie od 10 wyświetlone stężenie glukozy we krwi. Uwaga: Procedury badania stężenia glukozy we krwi 3 > Po nakłuciu należy zetrzeć pierwszą kroplę krwi w celu uniknięcia zanieczysz- 1. Po wybraniu odpowiedniego wskaźnika czenia innymi płynami ustrojowymi. naciśnij przycisk et, aby umożliwić > Paski należy zużyć przed upływem daty pobranie próbki krwi. Pobierz próbkę krwi ważności i nie później niż w ciągu trzech zgodnie z instrukcją obsługi nakłuwacza. miesięcy od pierwszego otwarcia fiolki. 2. Zetknij obszar wprowadzania próbki na > Próbka krwi powinna się zetknąć z odpo- pasku z kroplą krwi na końcu palca i poczekaj, wiednim miejscem na pasku testowym. button button button 13

14 Rozdział 3 Wykonanie badania Komunikaty specjalne: Komunikaty Wynik badania stężenia glukozy Lo (Niski) < 20 mg/dl (1,11 mmol/l) Hi (Wysoki) > 600 mg/dl (33,3 mmol/l) > Niskie lub wysokie odczyty stężenia glukozy we krwi mogą wskazywać na potencjalnie poważną chorobę. Jeśli odczyt stężenia glukozy we krwi jest nietypowo wysoki lub niski lub jeśli samopoczucie pacjenta nie jest zgodne z uzyskanymi wynikami, badanie należy powtórzyć z użyciem nowego paska testowego. Jeśli odczyt nie jest zgodny z objawami, należy się skontaktować z pracownikiem ochrony zdrowia. powodowanymi przez pola magnetyczne oraz promieniowanie elektromagnetyczne i radioaktywne. Ostrzeżenie: > Glukometru nie wolno rozmontowywać. powoduje to unieważnienie gwarancji. > Paski testowe, baterie i lancety należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. > Zużyte paski testowe, lancety i wszelkie inne materiały, które miały kontakt z krwią, należy traktować jako potencjalnie niebezpieczne dla człowieka i środowiska. Rozdział 4 Funkcja pamięci glukometru 3.3 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Nieprawidłowe obchodzenie się z glukometrem np. narażanie go na upuszczenie, uderzenia lub wstrząsy może spowodować jego uszkodzenie. 2. Glukometr należy chronić przed zakłóceniami W glukometrze Humaens Glucose automatycznie jest zapisywanych maksymalnie 360 wyników badań stężenia glukozy we krwi lub wyników badań sprawdzających. ą także dostępne uśrednione wyniki badania stężenia glukozy we krwi pochodzące z 7, 14, 21 oraz 28 dni. Wyniki badania stężenia glukozy są zapisywane w pamięci jako pozy- 14

15 Rozdział 4 Funkcja pamięci glukometru cje od 01 do 360. Niski poziom naładowania baterii lub jej wymiana nie mają wpływu na zapisane wyniki. Procedura odczytu danych z pamięci: 1. Upewnij się, że w glukometrze nie ma paska testowego. 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk, aby włączyć glukometr. Po wyemitowaniu krótkiego sygnału dźwiękowego zostanie aktywowany cały ekran wyświetlacza, a glukometr przejdzie do trybu czuwania. 3. Ponownie naciśnij przycisk, aby przełączyć glukometr do trybu pamięci. Na ekranie zostanie wyświetlony średni wynik z 7 dni ( 7 DAY.A ). 4. Kolejne naciśnięcia przycisku powodują wyświetlenie średnich wyników z 14, 21 i 28 dni. 5. Po wyświetleniu średniego wyniku z 28 dni na ekranie są przedstawiane zapisane wyniki, zaczynając od pozycji 01. Po każdym naciśnięciu przycisku jest wyświetlana pozycja o jeden wyższa, aż do osiągnięcia pozycji pamięci Naciśnij przycisk et i przytrzymaj go przez więcej niż trzy sekundy. powoduje to wyłączenie glukometru (po wyemitowaniu długiego sygnału dźwiękowego). Glukometr jest automatycznie wyłączany również po maksymalnie trzech minutach bezczynności. Uwaga: > Jeśli w pamięci jest już zapisanych 360 wyników badań i zostanie dodany nowy wynik, najstarszy wynik badania zostaje automatycznie zastąpiony. Najnowszy wynik jest zapisywany jako pozycja 01. Rozdział 5 Przechowywanie i obsługa Nieodpowiednie przechowywanie i obsługa pasków testowych może spowodować ich nieprawidłowe działanie. Paski testowe i glukometr należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, zgodnie z parametrami przedstawionymi w rozdziale 8. 15

16 Rozdział 5 Przechowywanie i obsługa Uwaga: 1. Glukometr, pasek kodowy, paski testowe i roztwór wzorcowy należy przechowywać w temperaturze z zakresu C. 2. Pasków testowych nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej wilgotności ani narażać ich na bezpośrednie działanie światła słonecznego. 3. Glukometru i pasków nie należy umieszczać w zamrażarce ani w lodówce. 4. Glukometr należy utrzymywać w czystości, wycierając go chusteczkami higienicznymi lub gładką szmatką. 5. Pasek należy trzymać w czystej, suchej dłoni. iejsce nakłucia skóry, z którego jest pobierana próbka krwi, powinno być dokładnie umyte i wysuszone. Rozdział 6 Ikony i sygnały dźwiękowe 6.1 Ikony wyświetlane na ekranie Informacje są wyświetlane na ekranie w formie czytelnych ikon. 6.2 ygnały dźwiękowe > Normalny sygnał dźwiękowy: krótki sygnał > Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy: 5 krótkich sygnałów > ygnał dźwiękowy włączenia/wyłączenia: długi sygnał Tryb badania Odczyt pamięci Trwa kodowanie Wynik badania/ numer kodowy Zakres temperatur ymbol baterii Data Tryb uśredniania Jednostki miary Kodowanie zakończone powodzeniem ymbol kropli krwi Godzina ymbol paska testowego 16

17 Headline Rozdział 7 Komunikaty o błędach i rozwiązywanie problemów Komunikat E-0 E-b Err. 3 E-E E-t i ikona temperatury E-U E-9 E-A E-I * Przyczyna ożliwy problem z paskiem testowym lub kodowym. Niski poziom naładowania baterii. Nieprawidłowe napięcie lub błąd obwodu. 1. ożliwy problem z automatyczną kontrolą glukometru. 2. Użycie nieprawidłowego lub uszkodzonego paska kodowego lub nieprawidłowe umieszczenie paska kodowego w glukometrze. Temperatura jest poza zakresem roboczym systemu. Zastosowanie używanego paska testowego albo chwilowy lub trwały problem z podzespołami elektronicznymi Przedwczesne wyjęcie paska testowego. Problem z oprogramowaniem glukometru. Nieautoryzowany pasek kodowy. Brak obrazu. Rozwiązanie Powtórz badanie z użyciem nowego paska testowego. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych. Natychmiast wymień baterię. kontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Wyłącz urządzenie i ponów próbę. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych.prawdź, czy numer kodowy na ekranie jest taki sam jak numer kodowy na fiolce z paskami testowymi. Zakoduj glukometr i ponownie wykonaj badanie, w razie potrzeby używając nowego paska kodowego i nowej partii pasków testowych. Jeśli komunikat o błędzie zostanie ponownie wyświetlony, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych. Powtórz badanie, gdy temperatura glukometru i paska testowego będzie z zakresu roboczego. Powtórz badanie z użyciem nowego paska testowego. Jeśli komunikat o błędzie zostanie ponownie wyświetlony, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu wykonania czynności serwisowych. Nie wyjmuj paska testowego przed zakończeniem pomiaru. kontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Należy stosować wyłącznie paski kodowe firmy HUAN. Zdejmij przezroczystą folię ochronną z baterii. 17

18 Rozdział 8 Parametry urządzenia Dokładność systemu: ± 20% przy poziomie glukozy 75 mg/dl (4.17 mmol/l) ± 15 mg/dl (0.83 mmol/l) przy poziomie glukozy < 75 mg/dl (4.17 mmol/l) Zasada działania: Czujnik elektrochemiczny Kalibracja: W odniesieniu do osocza Próbka do badania: Krew świeża, pełna kapilarna Czas trwania pomiaru: 10 sekund Zakres pomiaru: mg/dl ( mmol/l) Wielkość próbki: in. 1 µl Zakres hematokrytu: 30 55% Temperatura przechowywania pasków: C (50 86 F) Temperatura robocza: C ( F) Wilgotność względna: Poniżej 95 % Pamięć: 360 wyników badań Typ baterii: Jedna bateria litowa o napięciu 3 V (CR2032) Żywotność baterii: Około 1000 badań Wymiary: 86 x 57 x 17 mm (dł. x szer. x wys.) asa: Około 48 g (z baterią) Zakres wysokości: Do 3250 m ( stóp) 18

19 Rozdział 9 Ograniczenia dotyczące badania stężenia glukozy we krwi Najnowsze informacje dotyczące ograniczeń związanych z badaniami można znaleźć na wkładce w opakowaniu pasków testowych. Dodatkowe informacje dla pracowników ochrony zdrowia: > W warunkach klinicznych, gdy do badania jest używana krew pełna żylna, można ją umieścić w probówkach z heparyną w ciągu trzydziestu minut od pobrania. Wyniki mogą być nawet o 7% niższe niż te uzyskane przy użyciu próbki krwi kapilarnej. Ponieważ paski testowe do badań poziomu glukozy są kalibrowane w odniesieniu do osocza w celu stosowania w badaniach krwi pełnej, badanie z użyciem surowicy lub osocza daje fałszywie zawyżone wyniki. > Próbki pobrane od pacjentów poddawanych terapii tlenowej mogą wykazywać fałszywie zaniżone wyniki. > W warunkach zmniejszonego przepływu krwi obwodowej (między innymi w przypadku silnego odwodnienia, udaru lub hiperosmolarności (z ketozą lub bez) oraz nadciśnienia) wyniki badania mogą być fałszywie zaniżone. > Próbki lipemiczne: Poziomy cholesterolu o wartościach do 500 mg/dl (12,94 mmol/l) nie mają wpływu na wyniki. Próbki o wysokim poziomie lipemiczności nie zostały zbadane. Nie zaleca się ich badania za pomocą pasków testowych Humaens. 19

20 Nr produktu pl / Data wersji 04/ HUAN Gesellschaft für Biochemica 0483 und Diagnostica mbh ax-planck-ring 21 [IVD] Wiesbaden Germany Tel Fax

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 BeneCheck Hb urządzenie do mierzenia poziomu hemoglobiny we krwi

Rozdział 1 BeneCheck Hb urządzenie do mierzenia poziomu hemoglobiny we krwi SPIS TREŚCI Rozdział 1 BeneCheck Hb System do mierzenia poziomu hemoglobiny we krwi 1.1 Wprowadzenie...1-2 1.2 Zawartość...3 1.3 Oznakowanie i Informacje...4 1.4 Składniki zestawu Urządzenie...5-6 Paski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 BeneCheck PLUS wielofunkcyjny system diagnostyczny

Rozdział 1 BeneCheck PLUS wielofunkcyjny system diagnostyczny SPIS TREŚCI Rozdział 1 BeneCheck PLUS wielofunkcyjny system diagnostyczny 1.1 Wprowadzenie...1-2 1.2 Zawartość...3-4 1.3 Oznakowanie i Informacje...5 1.4 Składniki zestawu Urządzenie...6-7 Paski testow...8-9

Bardziej szczegółowo

ul. Traktorowa Łódź NIP tel fax

ul. Traktorowa Łódź NIP tel fax ul. Traktorowa 143 91-203 Łódź NIP 732 10 04 353 tel. +48 42 714 36 00 fax. +48 42 288 46 68 www.novamed.pl 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem.

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO, BEZPIECZNIE I KOMFORTOWO KORZYSTAĆ Z GLUKOMETRU.

JAK PRAWIDŁOWO, BEZPIECZNIE I KOMFORTOWO KORZYSTAĆ Z GLUKOMETRU. JAK PRAWIDŁOWO, BEZPIECZNIE I KOMFORTOWO KORZYSTAĆ Z GLUKOMETRU. Niniejszy materiał ma wyłącznie cel informacyjny. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcjami użycia glukometru, pasków

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYCIA ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

INSTRUKCJA UŻYCIA ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI INSTRUKCJA UŻYCIA ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI SPIS TREŚCI Wstęp............................................................................. 3 O produkcie........................................................................

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Termometr z czujnikiem Medel HAND

Termometr z czujnikiem Medel HAND Termometr z czujnikiem Medel 1 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem. Termometr z czujnikiem 2. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej PL Termometr 480 na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej 292.480 Opis z tyłu na opakowaniu Zakres pomiarowy podczerwieni (IR): -27 do 428 F (-33 do 220 C) Dokładność:

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala Wprowadzenie Dziękujemy za decyzję kupna ciśnieniomierza SC 6400 firmy SCALA Electronic GmbH. Aby móc wykorzystać wszystkie zalety urządzenia, należy

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr / higrometr TFA

Cyfrowy termometr / higrometr TFA Cyfrowy termometr / higrometr TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672196 Strona 1 z 5 Funkcje Wstęp Nowoczesny design Służy sprawdzaniu temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu 000121632 Strona 1 z 8 Opis miernika Opis panelu przedniego 1. Zasobnik baterii 2. Ekran LCD 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

AX-PH Opis urządzenia

AX-PH Opis urządzenia AX-PH02 1. Opis urządzenia A. Przycisk PH/TEMP: przycisk zmiany trybu pracy - umożliwia wybór pomiaru wartości PH, temperatury lub wilgotności. B. Przycisk ON: służy do włączania zasilania urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP Nr produktu 123095 Strona 1 z 5 PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA Produkt przeznaczony jest do ważenia przedmiotów o maksymalnej wadze 200g. Waga może być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pasków do glukometrów, mikrokuwet oraz innego sprzętu medycznego j.u.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pasków do glukometrów, mikrokuwet oraz innego sprzętu medycznego j.u. EDZ.242-6/16 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP. Strona 1 z 8

Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP Nr produktu : 123565 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 1. INFORMACJA OGÓLNA Proszę przeczytać uważnie ten dokument i zapoznać się z działaniem

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFI 54 Nr produktu 106017 Strona 1 z 5 Termometr TFI 54 instrukcja obsługi Urządzenie jest termometrem bezkontaktowy, na podczerwień. Istnieje wiele trybów matematycznych dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik przepływu powietrza TENMARS TM-740

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik przepływu powietrza TENMARS TM-740 INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik przepływu powietrza TENMARS TM-740 Spis treści 1. Opis miernika... 3 2. Ostrzeżenia odnośnie bezpieczeństwa... 3 3. Funkcje..... 3 4. Specyfikacje... 4 Specyfikacja ogólna...

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI INSTRUKCJA UŻYCIA BEZPŁATNA INFOLINIA

ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI INSTRUKCJA UŻYCIA BEZPŁATNA INFOLINIA ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI INSTRUKCJA UŻYCIA BEZPŁATNA INFOLINIA 800 70 30 11 SPIS TREŚCI Wstęp......................................................................... 3 O produkcie.....................................................................

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI. Instrukcja użycia BEZPŁATNA INFOLINIA 800 70 30 11

ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI. Instrukcja użycia BEZPŁATNA INFOLINIA 800 70 30 11 ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI Instrukcja użycia BEZPŁATNA INFOLINIA 800 70 30 11 Spis treści Wstęp............................................................................. 3 O produkcie........................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE

INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE Przed użyciem lub konserwacją wagi dla niemowląt należy przeczytać instrukcję. FUNKCJONALNOŚĆ 1. Zakres pomiarowy: 10 g - 20 kg

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

APARAT DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI. Instrukcja obsługi

APARAT DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI. Instrukcja obsługi APARAT DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI Instrukcja obsługi Na opakowaniu i na tabliczce znamionowej glukometru można zauważyć symbole, których wygląd i znaczenie podano poniżej: Należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Pirometr na podczerwień Voltcraft IR S

Pirometr na podczerwień Voltcraft IR S INSTRUKCJA OBSŁUGI Pirometr na podczerwień Voltcraft IR 900-30S Nr produktu 100920 Strona 1 z 6 Wkładanie/wymiana baterii Podczas wkładania baterii sprawdź ich biegunowość. W razie dłuższego okresu nieużywania

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

testo 460 Instrukcja obsługi

testo 460 Instrukcja obsługi testo 460 Instrukcja obsługi pl 2 Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi testo 460 1 Nakładka ochronna: Pozycja wyjściowa 2 Fototranzystor 3 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 5 Przedział na

Bardziej szczegółowo

testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo 510 Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101407 Strona 1 z 9 Krótka instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Podłączenie czujnika różnicy ciśnień 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik poziomu dźwięku

Cyfrowy miernik poziomu dźwięku Cyfrowy miernik poziomu dźwięku Model DM-1358 Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. Instrukcja obsługi I.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI temperatury DT-3610B / DT-3630 Wydanie LS 13/07 Proszę przeczytać instrukcję przed włączeniem urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI

CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI 3X-100M CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW W STANIE KALIFORNIA Niniejsze ostrzeżenie o użytym

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO SPIS TREŚCI: 1. Właściwości:... 3 2. Nawilżanie powietrza... 4 3. Specyfikacja techniczna... 4 4. Opis urządzenia....

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

System monitorujący stężenie glukozy we krwi INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rev. 01/12-PL Data opracowania: 26.01.2012.

System monitorujący stężenie glukozy we krwi INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rev. 01/12-PL Data opracowania: 26.01.2012. System monitorujący stężenie glukozy we krwi INSTRUKCJA OBSŁUGI Rev. 01/12-PL Data opracowania: 26.01.2012. 1 Drogi Użytkowniku Systemu Glucosense Pro Dziękujemy za wybranie systemu do monitorowania stężenia

Bardziej szczegółowo

Bufor danych THI Nr produktu

Bufor danych THI Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych THI Nr produktu 000123519 Strona 1 z 12 Instrukcja obsługi Bufor danych 3. Właściwości Strona 2 z 12 1. Zasobnik baterii 2. Pokrywa zasobnika baterii 3. Wejście B mikro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AQA therm

Instrukcja obsługi AQA therm Instrukcja obsługi PL AQA therm Zestaw do analizy wody Ważne informacje: aby uniknąć usterek należy przechowywać instrukcję obsługi w stale dostępnym miejscu, przeczytać ją dokładnie przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076

INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076 INSTRUKCJA OBSŁUGI UM-076 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup Wagi/ Monitora Składu Ciała TANITA. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Instrukcja obsługi przedstawi procedury konfiguracji i zarys

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii Ważne wskazówki Higrometr Wilgotność powietrza jest mierzona wewnątrz obudowy i może być pod wpływem jej konstrukcji. Aby zmierzyć rzeczywistą wilgotność powietrza otoczenia, powinni Państwo odłożyć stację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wilgotnościomierz. Model MO210

Instrukcja Obsługi. Wilgotnościomierz. Model MO210 Instrukcja Obsługi Wilgotnościomierz Model MO210 Wstęp Gratulujemy zakupu wilgotnościomierza Extech MO210. Model MO210 umożliwia pomiar wilgotności w drewnie i materiałach budowlanych takich jak: płyty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Wilgotnościomierz do materiałów Extech MO50, inwazyjny

Wilgotnościomierz do materiałów Extech MO50, inwazyjny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001385169 Wilgotnościomierz do materiałów Extech MO50, inwazyjny Strona 1 z 8 Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie miernika wilgotności Extech M050. Ten kompaktowy model pozwala

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo