WYKAZ KURSÓW I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ SŁUśBY ZDROWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ KURSÓW I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ SŁUśBY ZDROWIA"

Transkrypt

1 WYKAZ KURSÓW I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ SŁUśBY ZDROWIA Lp. Dziedzina Ośrodek organizujący i prowadzący szkolenie T e m a t Przeznaczenie Termin / czas trwania Kurs (CMKP) / nie Uwagi 1. ALERGOLOGIA Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM, Alergologia praktyczna - kurs wstępny Diagnostyka chorób alergicznych alergologii alergologii Współczesne leczenie przewlekłej niewydolności Ŝylnej dla ordynatorów i chirurgów z II st. specjalizacji liczba kursantów 4-6 Klinika Chirurgii Ogólnej,Onkologicznej i Naczyniowej WIM, Chirurgia wątroby Chirurgia współczesnego pola walki. Kurs teoretyczny dla ordynatorów i chirurgów z II st. specjalizacji dla ordynatorów i chirurgów z II st. specjalizacji liczba kursantów liczba kursantów 4-6 Postępy w naczyń dla ordynatorów i chirurgów z II st. specjalizacji liczba kursantów 4-6 Metody beznapięciowe w leczeniu operacyjnym przepuklin pachwinowych kurs dla specjalizujących się w ogólnej CHIRURGIA OGÓLNA, ONKOLOGICZNA I NACZYNIOWA Klinika Chirurgii Ogólnej,Onkologicznej i Torako WIM, Postępy w gruczołu tarczowego Przygotowanie do egzaminu w sesji wiosennej Postępy w wideo kurs doskonalający dla ordynatorów i specjalistów ogólnej dla zdających egzamin z ogólnej kurs doskonalający dla ordynatorów i specjalistów ogólnej marzec-maj Postepy w gruczołu piersiowego kurs przedegzaminacyjny dla zdających egzamin z ogólnej ObraŜenia mnogie,wielonarządowe, postrzałowe kurs podstawowy dla specjalizujących się w zakresie ogólnej Klinika Chirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Bydgoszcz dla lekarzy V OP-L przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego /nowy i stary tryb/ do

2 Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki Lekarze stomatolodzy zatrudnieni w wojskowej słuŝbie zdrowia CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA Klinika Chirurgii Twarzowo- Szczękowej WIM, Lekarze stomatolodzy kończący specjalizację starym trybem Rozpoznawanie i leczenie obraŝeń twarzowej części czaszki Lekarze stomatolodzy zatrudnieni w wojskowej słuŝbie zdrowia CHOROBY WEWNĘTRZNE 10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Klinika Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz dla lekarzy V OP-L przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego /nowy i stary tryb/ oraz Epidemiologia chorób niezakaźnych Lekarze w trakcie specjalizacji kurs płatny Problemy onkologiczne w epidemiologii Lekarze w trakcie specjalizacji kurs płatny 5. EPIDEMIOLOGIA Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Propedeutyka medycyny. Demografia. Biostatystyka. Epidemiologia ogólna Magistrzy w trakcie specjalizacji w WIHiE kurs płatny Epidemiologia szczegółowa Magistrzy w trakcie specjalizacji w WIHiE kurs płatny Gastroenterologia - wprowadzający Gastroenterologia - atestacyjny Endoskopia zabiegowa doskonalący Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego doskonalący Dla lekarzy rozpoczynających specjalizację w dziedzinie gastroenterologii. Dla lekarzy specjalizujących się w gastroenterologii. lut-07 mar-07 sty-07 lut-07 Maksymalna liczba kursantów:4, udział Kliniki, Maksymalna liczba kursantów:6, udział Kliniki,

3 Endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego doskonalący mar-07 Choroby trzustki -doskonalący Dla lekarzy internistów i gastroenterologów. kwi GASTROENTERO- LOGIA Klinika Gastroenterologii WIM, Choroby wątroby i dróg Ŝółciowych - doskonalący Nowotwory przewodu pokarmowego doskonalący Endoskopia wprowadzający Dla lekarzy internistów i gastroenterologów. Dla internistów i gastroenterologów. Dla lekarzy rozpoczynających szkolenie endoskopowe maj-07 wrz-07 paź-07 Maksymalna liczba kursantów:5, udział Kliniki, Ultrasonografia jamy brzusznej - doskonalący Dla lekarzy rozpoczynających szkolenie ultrasonograficzne lis-07 Maksymalna liczba kursantów:5, udział Kliniki, Badania czynnościowe przewodu pokarmowego doskonalący Kurs kierunkowy z gastroenterologii Kurs z ECPW - doskonalący Kurs z EUS Dla internistów i gastroenterologów. Dla specjalizujących się z chorób wewnętrznych gru-07 Cały rok Cały rok Cały rok Maksymalna liczba kursantów:5, udział Kliniki, Maksymalna liczba kursantów:30,udział Maksymalna liczba kursantów:6, udział po uzgodnieniu, Maksymalna liczba kursantów:4, udział po uzgodnie- niu, Endoskopia kurs doskonalący dla lekarzy ginekologów - połoŝników Kursy 1-2 dniowe, terminy ustalane z miesięcznym wyprzedze- niem. przez PTG (10 punktów Planowana liczba kursów: 6 Uroginekologia dla lekarzy ginekologów - połoŝników Kursy 1-2 dniowe, terminy ustalane z miesięcznym wyprzedze- niem przez PTG ( 5 punktów Planowana liczba kursów: 15

4 7. GINEKOLOGIA I POŁOśNICTWO Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM, Dostępne technologie w histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej Dostępne technologie w histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej Zaawansowane techniki laparoskopowe w ginekologii dla lekarzy ginekologów - połoŝników dla lekarzy ginekologów - połoŝników dla lekarzy ginekologów - połoŝników przez PTG ( 10 pkt. przez PTG ( 10 pkt. przez PTG ( 10 pkt Kursy organizowane w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej w zakresie najnowocześniejszych, małoinwazyjnych technik operacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europej- skiej w ramach Europej- skiego Funduszu Społecznego Endoskopia kursy indywidualne dziedzinie ginekologii i połoŝnictwa Cały rok - kursy 5- dniowe Liczba kursów: 50 Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych dziedzinie ginekologii i połoŝnictwa Zaawansowane techniki laparoskopowe w ginekologii dziedzinie ginekologii i połoŝnictwa przez PTG ( 10 pkt gość specjalny: prof.stefano Bettocchi - Włochy, Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna dziedzinie ginekologii i połoŝnictwa październik dni (do ust.) przez PTG ( 10 pkt gość specjalny: prof.hans Harald - Niemcy 8. HEMATOLOGIA Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii WIM, Psychologiczne aspekty w chorobach krwi hematologii MEDYCYNA RATUNKOWA Centralny Osrodek Ratownictwa Radiacyjnego, 5 Kurs doskonalący: Zasady postępowania Wojskowy Szpital Kliniczny z poszkodowanymi radiacyjnie Kraków lekarze i ratownicy medyczni nie akredydowany Kurs doskonalący z medycyny lotniczej lekarze ze specjalnością z medycyny lotniczej, lekarze po kursie podstawowym MEDYCYNA TRANSPORTU I MEDYCYNA LOTNICZA Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Kurs podstawowy z medycyny lotniczej Podstawy medycyny lotniczej (cz.i) Podstawy medycyny lotniczej (cz.ii) lekarze jednostek lotniczych bez specjalizacji lekarze ze specjalizacją z medycyny transportu lekarze ze specjalizacją z medycyny transportu Wprowadzenie do medycyny lotniczej lekarze

5 Podstawy medycyny lotniczej lekarze jednostek lotniczych Kursy objęte programem specjalizacji w dziedzinie neuro specjalizujący się w neuro cały rok i nie uzgodnieniu terminu Klinika Neuro WIM Kursy wymagane do specjalizacji w, ortopedii, laryngologii, neurologii, endokrynologii i innych dziedzinach specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach cały rok i nie uzgodnieniu terminu 11. NEUROCHIRURGIA Kursy w dziedzinie mikro ( w tym transfenoidalnej i naczyniowej) specjalizujący się w neuro marzec / październik 2007 i nie zgłoszeniu Kursy objęte programem specjalizacji w dziedzinie neuro specjalizujący się w neuro cały rok i nie uzgodnieniu terminu Klinika Neuro 10 WSzK Bydgoszcz Kursy wymagane do specjalizacji w, ortopedii, laryngologii, neurologii, endokrynologii i innych dziedzinach specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach cały rok i nie uzgodnieniu terminu Warsztaty stereotaktyczne neuro czynnościowej specjalizujący się w neuro marzec / październik 2007 i nie zgłoszeniu Leczenie immunomodulujące stwardnienia rozsianego NEUROLOGIA Klinika Neurologiczna WIM, Nowe kierunki leczenia i profilaktyki udaru mózgu Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego Ból neuropatyczny - patogeneza, diagnostyka i leczenie Chirurgia refrakcyjna - kurs obowiązkowy dziedzinie okulistyki oraz OKULISTYKA Klinika Okulistyczna WIM, Choroby powierzchni oka - kurs obowiązkowy dziedzinie okulistyki oraz obowiązkowy Wojskowej SłuŜbie Zdrowia oraz Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii WIM, Problemy hematologiczne w onkologii klinicznej onkologii ONKOLOGIA KLINICZNA Klinika Onkologii WIM, Rak nerki - współczesne postępowanie w oparciu o wyniki badań molekulatrnych lekarze onkolodzy i urolodzy

6 Klinika Ortopedii WIM, Rak gruczołu krokowego - wyniki badań podstawowych a odpowied- nie postępowanie kliniczne Protezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego Operacje artroskopowe kolana Wertebroplastyka przeskórna w leczeniu wybranych schorzeń kręgosłupa lekarze onkolodzy i urolodzy dla lekarzy specjalizujacych się nowym trybem r r Kurs przedegzaminacyjny traumatologii i ortopedii "nowym oraz liczba kursantów 20 osób Kurs doskonalający: "USG we wrodzonym niedorozwoju biodra"" traumatologii i ortopedii "nowym r liczba kursantów ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA Kurs doskonalający " Współczesne moŝliwości leczenia czynnościowego złamań" lekarze wojskowej sł.zdrowia specjalizujący się w traumatologii i ortopedii "nowym r liczba kursantów 15 Klinika Traumatologii i Ortopedii WIM, Kurs doskonalający "Nowoczesne operacyjne metody leczenia złamań" Kurs doskonalający " Zasady diagnostyki i leczenia schorzeń metabolicznych tkanki kostnej" ortopedii i traumatologii ortopedii i traumatologii r liczba kursantów 20 osób liczba kursantów 15 osób Kurs doskonalający "Operacyjne lecenie wielomiejscowych obraŝeń narządu ruchu" ortopedii i traumatologii "nowym r liczba kursantów 20 osób Kurs doskonalający " Diagnostyka i operacyjne leczenie złamań kręgosłupa" Kurs doskonalający " Leczenie skolioz " traumatologii i ortopedii "nowym traumatologii i ortopedii "nowym r liczba kursantów r liczba kursantów OTOLARYNGOLOGIA Klinika Otolaryngologii WIM, Rynologia - wprowadzenie do diagnostyki i terapii otolaryngologii lekarze wojskowi specjalizujący się w otolaryngologii PEDIATRIA I MEDYCYNA RODZINNA Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM Kurs doskonalący pediatrzy i lekarze medycyny rodzinnej miejsce kursu: Zakopane PSYCHIATRIA I Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM, lekarze wojskowi specjalizujący się w psychiatrii, rezydenci KPiSB

7 18. PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA KLINICZNA Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi - Konsultant Krajowy ds.. Obronności w dziedzinie Psychiatrii Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki psychologicznej przed egzaminem specjalizacyjnym z psychologii klinicznej dla osób kończących specjalizację starym trybem z psychologii klinicznej Klinika Paraplegii Pourazowej, 10 WSzK Bydgoszcz z rehabilitacji medycznej dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specja- lizacyjnego / stary i nowy tryb/ i Prowadzi Konsultant Wojskowej Sł.Zdrowia w dziedzinie rehabilitacji medycznej Fizjoterapia u chorych z chorobami układu krąŝenia Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania REHABILITACJA MEDYCZNA, FIZJOTERAPIA oraz BALNEOLOGIA I MEDYCYNA FIZYKALNA 10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz Promocja zdrowia Podstawy PNF ZakaŜenia HIV choroba AIDS r Klinika Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej WIM Kurs atestacyjny z rehabilitacji medycznej Kurs atestacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej Kurs atestacyjny z fizjoterapii Kurs specjalizacyjny (obowiązkowy)/ doskonalący: "Leczenie krwią i jej składnikami. Zasady postępowania klinicznego" dla osób specjalizujących się w tej dziedzinie dla osób specjalizujących się w tej dziedzinie dla osób specjalizujących się w tej dziedzinie zakresie chorób wewnętrznych oraz w zakresie innych specjalności medycznych od 2 tyg. do 1 mies. - w okresie całego roku Program dostosowany do kierunku specjalizacji 20 uczestników / kurs 20. TRANSFUZJOLOGIA Zakład Transfuzjologii Klinicznej WIM, Kurs specjalizacyjny (obowiązkowy): "Zasady leczenia krwią, jej składnikami i produktami krwiopochodnymi" dla lekarzy posiadających specjalizacje medyczne II st., rozpoczynających specjalizację z transfuzjologii klinicznej lub transfuzjologii laboratoryjnej uczestników

8 Kurs doskonalący: "Zasady leczenia krwią i preparatami krwiopochodnymi w świetle współczesnej transfuzjologii" dla lekarzy róŝnych specjalności odpowiadających za gospodarkę krwią w szpitalach oraz uczestników / kurs kurs przedegzaminacyjny lekarze przygotowujący się do egzaminu specjalizacyjnego z urologii oraz aktualny stan wiedzy kurs doskonalący z zakresu endourologii kurs doskonalący z zakresu urologii onkologicznej kurs doskonalący w zakresie badań urodynamicznych urologii UROLOGIA Klinika Urologii WIM, małoinwazyjne leczenie chorób stercza i cewki moczowej diagnostyka i leczenie nowotworów układu moczowego i narządów płciowych diagnostyka USG w urologii lekarze przygotowujący się do egzaminu specjalizacyjnego z urologii lekarze przygotowujący się do egzaminu specjalizacyjnego z urologii kurs doskonalący z zakresu andrologii i seminologii rola badań urodynamicznych w diagnostyce chorób pęcherza i cewki moczowej rak stercza- metody rozpoznawania i leczenia, prostatektomia radykalna sp.walsha. lekarze przygotowujący się do egzaminu specjalizacyjnego z urologii dla lekarzy urologów metody endoskopowego leczenia kamicy układu moczowego : PCNL,URS, ESWL dla lekarzy urologów urazy narządów ukladu moczowego i narządów płciowych w ogniskach masowego raŝenia lekarze urolodzy oraz lekarze specjalizujący się w urologii i Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego WIM, Łódź Zgodnie z opracowanym programem dla osób specjalizujących się w róŝnych dziedzinach medycyny oraz ZDROWIE PUBLICZNE ORAZ BIOETYKA I PRAWO MEDYCZNE Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM, Łódź Zgodnie z opracowanym programem dla osób specjalizujących się w róŝnych dziedzinach medycyny oraz

9 Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM, Łódź, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego WIM, Łódź Bioetyka i prawo w interwencji medycznej o badawczym charakterze - nowe regulacje dla przedstawicieli wojskowej słuŝby zdrowia prowadzących badania naukowe z udziałem ludzi

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 Podstawowe telefony i faxy INFORMACJE OGÓLNE Centrala (0-46) 834-07-00 Dyrektor (0-46) 834-07-00 tel./fax (0-46) 834-08-83

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZJOTERAPIA

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZJOTERAPIA CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w dziedzinie FIZJOTERAPIA Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY)

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY) ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY) Kliniki i Oddziały Kliniczne I. Klinika Chorób Dzieci 1. Kliniką kieruje Ordynator/Kierownik Kliniki, któremu podlegają Kierownicy/Ordynatorzy Oddziałów,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE TRANSPORTU Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w medycynie pracy Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

Analiza strategicznego charakteru projektu

Analiza strategicznego charakteru projektu Analiza strategicznego charakteru projektu Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 20 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5.

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013

Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013 Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013 BYDGOSZCZ 2013 Spis treści I. PLAN FINANSOWY...3 1. ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU...3 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY...3

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Gdynia, czwartek, 16 kwietnia 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia,

Bardziej szczegółowo

Mokotowskie Centrum Medyczne zapewnia opiekę w ramach działalności trzech jednostek organizacyjnych. PRZYCHODNIA SZPITAL ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Mokotowskie Centrum Medyczne zapewnia opiekę w ramach działalności trzech jednostek organizacyjnych. PRZYCHODNIA SZPITAL ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Szpital św. Elżbiety - Mokotowskie Centrum Medyczne, powstał na bazie istniejącego od 1931 roku szpitala Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na Mokotowie, w historycznej lokalizacji Warszawy. Istniejący od

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WARSZAWA 2008 1 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. A. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa tel.: (022) 592 34 50 fax:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo