S.M.A.R.T. - Jak czytać oraz tabela atrybutów by Silas Mariusz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S.M.A.R.T. - Jak czytać oraz tabela atrybutów by Silas Mariusz"

Transkrypt

1 S.M.A.R.T. - Jak czytać oraz tabela atrybutów by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE S.M.A.R.T. (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) system monitorowania i powiadamiania o błędach działania dysku twardego. Przewidywanie usterek W założeniu miał to być system, który na bieżąco monitoruje stan najważniejszych parametrów dysku i ostrzega o nadchodzącej awarii. Dyski twarde Seagate są wyposażone w zdecydowanie skuteczniejszy od pozostałych producentów mechanizm analizy i ostrzegania o możliwych awariach i błędach. W przypadku dysków twardych Samsung lub WD, S.M.A.R.T. sprawdza się jako "czarna skrzynka" niż jako system alarmowy. Ta czarna skrzynka zapisuje kilkanaście kluczowych parametrów pracy dysku. są to wprawdzie kompletne dane diagnostyczne, ale w zupełności wystarczą do oceny kondycji dysku twardego i jego użyteczności. Błędne odczyty... Ponadto nie wolno sugerować się "diagnozami" przeprowadzonymi przez przeróżne programiki, które podają tylko "status" czy "kondycję" dysku, wyrażoną najczęściej w procentach bądź tylko jako "OK". ie "diagnozy" są nic nie warte. które parametry S.M.A.R.T. nie mają wartości ostrzegawczych (zwykle mają komentarz "zawsze pozytywnie" itp.), więc programy nie mają z czym porównać bieżących odczytów. W takiej sytuacji nawet jeśli dysk dosłownie się sypie to programy diagnostyczne stwierdzą że "SMART nie zgłasza problemów". Najlepiej więc samemu zajrzeć do raportów S.M.A.R.T. i z podanych wartości odczytać logiczny stan dysku twardego. Odczytywanie stanu diagnozy Raporty S.M.A.R.T. można odczytać zazwyczaj za pomocą dostarczonych od producenta programów diagnostycznych lub sterowników kontrolerów dysków twardych. Opisy parametrów S.M.A.R.T. wyrażonych w postaci Hex mogą różnić się w prezentowanych raportach programów. Na przykład parametr "C4" w programie SiSoft Sandra nazywa się "Realocated Data Count", a w EVEREST "Realocation Event Count". Obie nazwy dotyczą tego samego parametru. S.M.A.R.T. nie przechowuje informacji o nazwie danego parametru tylko jego numer (właśnie owe "C4"). Nazwy dopisuje program (np. EVEREST) żeby jego użytkownicy mogli łatwiej zdiagnozować usterkę. Dobór parametrów które S.M.A.R.T. ma monitorować zależy wyłącznie od producenta, więc dostępne mechanizmy przewidywania i diagnostyki mogą się różnić w poszczególnych modelach dysków twardych, jednak zazwyczaj podyktowana jest to stosowaną metodą kontroli przez producenta. Jeżeli więc S.M.A.R.T. Twojego dysku nie podaje np. parametru "C4" to nie jest to żadne uszkodzenie czy błąd. 1/8

2 Self-Monitoring Podczas pracy dysku system S.M.A.R.T na bieżąco monitoruje istotne parametry, każdy z nich może przyjąć następujące stany: Pre-failure warranty attribute (PW) - Wskazuje warunek przed awaryjny, może uchronić od straty wielu danych. Online collection attribute (OC) - Oznacza, że wartości są obliczane podczas pracy dysku. Performance attribute (PE) - Oznacza pogorszenie spowodowane zużyciem lub wiekiem dysku. Error rate attribute (ER) - Oznacza parametr częstości występowania błędów. Error count attribute (EC) - Oznacza parametr ilości zmierzonych błędów. Self-preserving attribute (SP) - Oznacza parametr który jest automatycznie ustawiany podczas testu S.M.A.R.T. Atrybuty Pojedynczy atrybut S.M.A.R.T zawiera następujące elementy: ID (identyfikator): numer danego atrybutu Attribute name (nazwa): nazwa danego atrybutu Value (bieżący): obecna wartość każdego z atrybutów. Worst (najgorszy): najgorsza zmierzona i zapamiętana wartość danego atrybutu Threshold (próg): najniższa wartość atrybutu ustawiona przez producenta danego dysku dla każdego z atrybutów (wartość ta jest stała). RAW value (wartość RAW): surowa (odczytana bezpośrednio) wartość danego atrybutu ukazuje obecny stan dysku. Najczęściej wyświetlana jest w postaci heksadecymalnej, ale niektóre programy podają wartości decymalne (łatwiejsze do odczytania bez pomocy kalkulatora). Atrybut jest prawidłowy, gdy jego wartość jest wyższa lub równa z progiem. Jeśli próg jest równy 0 dla jakiegoś atrybutu, to atrybut nie powinien być brany pod uwagę. Tabela parametrów S.M.A.R.T. Poniżej prezentujemy tabelę z zestawieniem i krótkim opisem każdego z atrybutów S.M.A.R.T. Kolorem czerwonym zaznaczono atrybuty, które są uznawane za krytyczne. Jeżeli ich parametry się pogarszają (są niższe od progu) jest to sygnał do wykonania kopii zapasowej plików z danego dysku. ID hex Nazwa atrybutu Raw Read Error Rate Opis Atrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Niskie wartości wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczytu/zapisu. UWAGA: Dyski Seagate nie monitorują parametru Raw Read Error Rate, stąd tak wysokie wartości podczas testu S.M.A.R.T. Łączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli Krytyczny Lepiej 2/8

3 02 02 Throughput Performance Spin Up Time Start/Stop Mount (Number of spin-up times) Reallocated Sectors Count Read Channel Margin Seek Error Rate Seek Time Performance Power-On Hours wartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem. Średni czas na rozkręcenie talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach. Wartość RAW tego atrybutu jest liczbą cykli start/stop dysku. Ilość relokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako relokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a relokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni. Rezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja tego atrybutu nie jest objęta specyfikacją. Częstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Więcej błędów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku. W nowych dyskach firmy Seagate np. serii ten parametr jest wysoki i jest to normalne dla tych dysków. Przeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku. Ilość godzin w stanie zasilnia. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). mniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to /8

4 10 0A Spin Retry Count (Spin-up retries) 11 0B Recalibration Retries 12 0C 13 0D Device Power Cycle Mount (Start/stop count) Soft Read Error Rate 184B8 End-to-End Error 185B9 Head Stability 186BA Induced Op- Vibration Detection 187BB Reported UNC Error 188BC Command Timeout 189BD High Fly Writes że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać. Ilość ponownych prób rozpędzenia talerzy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia talerzy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Wzrost tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku np. zbliżającym się uszkodzeniem łożyska. Atrybut ten wskazuje liczbę żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku. Jest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Ten atrybut jest częścią technologii HP w wersji S.M.A.R.T. IV generacji i informuje,że na drodze pomiędzy pamięcią podręczna buforem a dyskiem nastąpiły błędy. Atrybut spotykany w dyskach Western Digital. Stabilizacja głowicy. Atrybut spotykany w dyskach Western Digital. Detekcja wzrostu wibracji indukcyjnych. Ilość błędów, które nie mogą być odzyskane przy użyciu sprzętu technologii korekcji sprzętowej ECC. Ilość przerwanych operacji z powodu nie odpowiadania dysku na komendy. Normalnie ten parametr powinien wynosić zero jeśli jest inaczej może to świadczyć o poważnych problemach z zasilaniem dysku (złączem zasilaczem ect.) Technologia monitorująca sposób zapisu głowicy. Jeśli głowica podczas zapisywania wychodzi po za normalny zakres pracy nad powierzchnię talerza operacja jest przerywana a zapis jest ponawiany w bezpiecznym obszarze. W dyskach WDC (Temperatura 4/8

5 190BE Airflow Temperature 191BF G-sense error rate 192BE Power-off retract count 193C1 Load/Unload Cycle Count 194C2 HDA Temperature 195C3 Hardware ECC Recovered 196C4 Reallocation Event Count 197C5 Current Pending Sector Count otoczenia (powietrza)) UWAGA: Producenci różnie definiują ten parametr np. w dyskach Seagate ST A wartość prawidłowa jest równa 100. Częstotliwość błędów w wyniku oddziaływania przeciążenia. Atrybut ten informuje o błędach pracy dysku w wyniku drastycznego przeciążenia (np. Upadek). Ilość razy kiedy głowice są parkowane. Głowice mogą być parkowane nawet wtedy, gdy dysk nie jest wyłączony z prądu. (or Emergency Retract Cycle count - Fujitsu) Lub kiedy potrzebują zliczać cykle. Ilość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone). które dyski 2,5 calowe mają opcje parkowania głowicy przy bezczynności dłuższej niż np. 5 minut. Temperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła ( o C). Częstotliwość występowania "błędów w locie". Parametr technologii sprzętowej korekcji błędów ECC. Ilość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z relokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone są zarówno próby udane jak i nieudane. Bieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na rempowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany. -- Ilość nie korygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje Uncorrectable łączną ilość nie korygowalnych błędów 5/8

6 198C6 199C7 200C8 Sector Mount (Offline scan UNC sectors) UltraDMA CRC Error Count Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) 201C9 Off-track errors Mount podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku. Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA. Najczęstszym powodem błędów są problemy z taśmąkablem komunikacji danych. Parametr ten nie zmniejsza się po usunięciu usterki kabla. Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu. Krytyczny jeśli różny od zera, należy wykonać kopie bezpieczeństwa (im mniejszy tym lepiej) Data Address 202CA Mark errors Liczba adresów danych zaznaczonych jako błędne (ilość błędów DAM) (lub specyficznych dla dostawcy). Run Out 203CB Cancel Liczba błędów ECC Soft ECC Liczba błędów poprawionych przez 204CC Correction oprogramowanie ECC Thermal Liczba błędów spowodowanych wysoką 205CD Asperity Rate temperaturą (TAR) 206 CE Flying Height Wysokość głowicy powyżej powierzchni dysku. (System analizy wysokości głowicy nad powierzchnię platera. Jeśli głowica jest zbyt wysoko może dojść do błędów odczytu jeśli zbyt nisko może dojść do zderzenia z platerem) 207CF Spin High Current 208 D0 Spin Buzz 209D1 Offline Seek Performance Ilość energii (prąd rozruchowy) potrzebna do rozkręcenia dysku. Liczba prób podczas rozpędzania się dysku potrzebnych do uzyskania prędkości obrotowej pracy. (przyp. - Jeśli ten parametr rośnie może to świadczyć o problemach z łożyskiem lub niewystarczającym prądzie rozruchowym.) Określenie sprawności (self test) podczas operacji wyszukiwania w trybie offline 6/8

7 211D3 Vibration During Write 212D4 Shock During Write Wibracje w trakcie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wibracjami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (stałe wibracje). Wstrząsy w czasie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wstrząsami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (uderzenia nagłe zmiany położenia). 220 DC Disk Shift Przesunięcie dysków względem osi. Przesunięcie to mogło być spowodowane upadkiem lub wysoka temperaturą. Ilość błędów występująca w czasie przeciążeń (G) dysku. Atrybut na 221DD G-Sense podstawie czujnika przeciążeń podaje łączną ilość błędów spowodowanych np. Error Rate upuszczeniem dysku czy nagłymi zmianami położenia skutkującymi przeciążeniami. Czas użycia akutatora głowic 222DE Loaded magnetycznych spowodowany normalną Hours eksploatacją. Liczy się tylko czas działania akutatora. Czas użycia głowic magnetycznych do 223DF Load/Unload operacji takich jak: odczyt, zapis, Retry Count pozycjonowanie głowic. Czas pracy zmian pozycji głowic w strefie danych. Opór spowodowany przez tarcie w mechanicznych częściach w czasie eksploatacji. Stan spowodowany tarciem 224 E0 Load Friction części mechanicznych. (przyp. Parametr ten informuje o problemach z systemem mechanicznym dysku) 225E1 Load/Unload Łączna liczba cykli parkowania/wyparkowania ze strefy Cycle Count parkowania (Landing Zone). 226E2 227E3 Load 'In'- time Torque Amplification Count 228E4 Power-Off Retract Cycle 230E6 GMR Head Amplitude Całkowity czas pracy głowic nad strefa danych. (Czas nie spędzony w strefie parkowania) Ilość prób rozpędzenia talerzy. Ile razy dysk próbował rozpędzić dysk do uzyskania prędkości obrotowej pracy. Ilość automatycznego zabezpieczenia mechanizmu magnetycznego w wyniku utraty zasilania. Amplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy. 7/8

8 231 E7 Temperature Temperatura Dysku Head Flying Czas w jakim głowica jest 240F0 Hours pozycjonowana. Total LBA-s Całkowita liczba zapisanych sektorów. 241F1 Written (Parametr WD) Total LBA-s Całkowita liczba odczytanych sektorów. 242F2 Read (Parametr WD) Read Error Częstotliwość występowania błędów 250FA Retry Rate podczas odczytu danych z dysku. Ilość odczytu z czujnika Free Fall Sensor (Czujnik swobodnego upadku do Free Fall wykrywania monitorowanych 254FE Protection przenośnych urządzeń elektronicznych) Czujnik ten ma za zadanie informować o upadku dysku. Patent Symbole: -- - Im większa wartość tym lepiej (wartość nie powinna się zmniejszać) - Im mniej tym lepiej Polecane artykuły: S.M.A.R.T. w dyskach twardych i dyskach SSD - Dyski Twarde/SSD - CDRinfo.pl Opracowane w oparciu o informacje z: S.M.A.R.T. (informatyka) Wikipedia, wolna encyklopedia S.M.A.R.T. - z czym to się je? - Przewodnik S.M.A.R.T. - interpretacja parametrów - Forum PCLab.pl Syntax error 8/8

Jestem S.M.A.R.T. czy nie?

Jestem S.M.A.R.T. czy nie? Jestem S.M.A.R.T. czy nie? S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) - jest to system monitorowania i powiadamiania o błędach działania dysku twardego na podstawie odpowiednich parametrów.

Bardziej szczegółowo

Odzyskiwanie danych, czyli jak zaoszczędzić na specjalistycznych usługach.

Odzyskiwanie danych, czyli jak zaoszczędzić na specjalistycznych usługach. , czyli jak zaoszczędzić na specjalistycznych usługach. 2010 r. Spis treści 1 Wykład część pierwsza 1 Kopie zapasowe 2 S.M.A.R.T 3 Naprawa dysków 2 Wykład część druga 1 Fakty i mity odnośnie odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa Dyski twarde od A do Z Z muzeum Historia pamięci masowych sięga połowy dziewiętnastego wieku już wtedy używano kart perforowanych do wprowadzania danych do mechanicznych maszyn liczących. Pierwsze elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas.

Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas. Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas. W odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie pozwala na adresowanie pojedynczych

Bardziej szczegółowo

BIOS Leksykon kieszonkowy

BIOS Leksykon kieszonkowy BIOS Leksykon kieszonkowy Andrzej Pyrchla HELION Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiej koi wiek postaci jest zabronione. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Update 2. Podręcznik użytkownika

Update 2. Podręcznik użytkownika Update 2 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie...7 1.1 Co to jest Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co to jest Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nowości w tej wersji... 8 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci:

33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci: 33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. OK Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci: wewnętrzną pamięć danych zewnętrzną pamięć danych pamięć programu.

Bardziej szczegółowo

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7419 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Czerwiec 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

THE DEFINITIVE BIOS OPTIMIZATION GUIDE

THE DEFINITIVE BIOS OPTIMIZATION GUIDE Adrian Wong THE DEFINITIVE BIOS OPTIMIZATION GUIDE BIOS FEATURES SETUP BIOS Features Setup: część 1 Virus Warning / Anti-Virus Protection, ChipAway Gdy funkcja ta jest włączona BIOS będzie wysyłał komunikat

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Moduł 3. Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń podzespołów komputera osobistego

Moduł 3. Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń podzespołów komputera osobistego Moduł 3 Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń podzespołów komputera osobistego I. Awaria zasilacza najczęstszą przyczyną uszkodzeń sprzętowych podzespołów komputera osobistego II. Uszkodzenia procesora, pamięci

Bardziej szczegółowo

Tajniki BIOS-u. CPU Name Is w opcję tę nie możemy ingerować, odpowiednia nazwa zainstalowanego procesora pojawia się automatycznie.

Tajniki BIOS-u. CPU Name Is w opcję tę nie możemy ingerować, odpowiednia nazwa zainstalowanego procesora pojawia się automatycznie. Tajniki BIOS-u Określenie BIOS to skrót od angielskiej nazwy Basic Input and Output System, co oznacza: podstawowy system wejścia i wyjścia. Najczęściej termin ten kojarzy nam się z płytą główną. Jednak

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Strony rekomendowane

Strony rekomendowane Strony rekomendowane www.hakerzy.net www.mgibki.wordpress.com www.ccns.pl www.antynet.pl www.hcsl.pl www.i-slownik.pl www.osdev.pl www.ochronainformacji.pl www.topsec.pl www.hackme.pl Strony rekomendowane

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3800 Instrukcja użytkownika

Dell Vostro 3800 Instrukcja użytkownika Dell Vostro 3800 Instrukcja użytkownika Model regulacji: D08D Typ regulacji: D08D001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

Nie ma tu znaczenia, czy firma lub instytucja. Data Center i wszytko pod kontrolą

Nie ma tu znaczenia, czy firma lub instytucja. Data Center i wszytko pod kontrolą i wszytko pod kontrolą DCSerwis.pl Każda współczesna organizacja, która swoje działanie opiera na usługach IT, może być schematycznie pokazana jako piramida zależności, której podstawę stanowią elementy

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student Systemy Operacyjne Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student 1 Literatura: A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tomasz Sułkowski Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER OSOBISTY PC

KOMPUTER OSOBISTY PC KOMPUTER OSOBISTY PC 1. Schemat blokowy komputera 2. Elementy płyty głównej - Chipset 3. Zasilanie komputera AT, ATX, BTX 4. System operacyjny i BIOS 5. Pamięć operacyjna, moduły pamięci SDRAM, DDRRAM

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI NARZĘDZIA POCZĄTKI ATAK. 12 Mks_vir 9.0 wersja DOM PLUS

SPIS TREŚCI NARZĘDZIA POCZĄTKI ATAK. 12 Mks_vir 9.0 wersja DOM PLUS SPIS TREŚCI jest wydawany przez Software Press Sp. z o.o. SK Prezes wydawnictwa: Paweł Marciniak Redaktor naczelny: Katarzyna Dębek katarzyna.debek@software.com.pl Redaktor prowadzący: Tomasz Przybylski

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

OBRONA. Odzyskiwanie danych

OBRONA. Odzyskiwanie danych OBRONA BARTŁOMIEJ CYRNY Odzyskiwanie danych Stopień trudności Utrata danych wiąże się często z dużymi stratami, nierzadko także finansowymi. Nie ma tu większego znaczenia, czy będzie to przemyślany atak

Bardziej szczegółowo

Rozwój pamięci RAM dąży do jak największej prędkości transferu danych. Kolejne typy pamięci RAM to m.in.: DRAM, SRAM, SDRAM, Rambus DRAM.

Rozwój pamięci RAM dąży do jak największej prędkości transferu danych. Kolejne typy pamięci RAM to m.in.: DRAM, SRAM, SDRAM, Rambus DRAM. PODZIAŁ a) pamięć masowa: dyskietki, dyski twarde, dyski optyczne, taśmy magnetyczne,... b) pamięć operacyjna: - podział ze względu na działanie: pam. dynamiczna (wymagająca odświeżania), pam. statyczna.

Bardziej szczegółowo

System ciągłej ochrony danych

System ciągłej ochrony danych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Malinowski Nr albumu: 189420 System ciągłej ochrony danych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo