Układ sterujący drzwiami tramwaju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Układ sterujący drzwiami tramwaju"

Transkrypt

1 Układ sterujący drzwiami tramwaju Swobodnie bazujący na algorytmie otwierania i zamykania drzwi znanym z wagonów Konstal 105Na Wykonali: Kamil Wajda kl. 2m Marcin Wawrzeń kl. 2m Opiekun: dr Ryszard Mielnik

2 1. Geneza pomysłu Pomysł narodził się mniej więcej na początku drugiej klasy i pierwotnie miał być skończony na Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych, który odbył się 13 marca Niestety bardzo szybko okazało się, że nie posiadamy jeszcze wystarczającej wiedzy do jego zrealizowania. Wielokrotnie zmieniały się również koncepcje na czym ten układ miałby być oparty. Pierwsza koncepcja zakładała zbudowanie układu opartego na przekaźnikach, lecz została nam odradzona ze względu na koszty, niemożność modyfikacji czy też po prostu przestarzałość. W ramach zajęć Procesów Projektowania Urządzeń i Systemów Mechatronicznych z panem prof. Mielnikiem nauczyliśmy się podstaw obsługi mikrokontrolera DSM-51 i już po kilku lekcjach naszej dwójce udało się zaprogramować program sterujący sygnalizacją świetlną (dodatkowy układ komunikujący się z DSM-51 przez wbudowany w niego układ wejść/wyjść cyfrowych 8255). Wtedy powstał pomysł, by układ sterujący drzwiami kontrolować właśnie przy pomocy mikrokontrolera DSM-51. Był to pierwszy krok w przechodzeniu z fazy projektowania do fazy realizacji konieczne było wykonanie układu pośredniczącego, który zamieniłby cyfrowy sygnał zerojedynkowy układu 8255 na rzeczywiste załączenie silnika czy zapalenie diody. Wówczas należało zdecydować ile linii wejść i wyjść będzie potrzebował nasz układ do sprawnego działania. Budowa układu pośredniczącego poszła bez większych problemów. Problemy zaczęły się dopiero z.. podłączeniem go do mikrokontrolera DSM- 51. Wszystko przez źle wlutowane gniazdo, które dopiero za trzecim razem udało się wlutować w odpowiednim położeniu, umożlwiającym komunikację z DSM-51. Po zmarnowaniu trzech tygodni na ustalanie właściwego położenia gniazda udało się nam w końcu zasterować silnikiem przy użyciu mikrokontrolera. Niestety bardzo szybko okazało się, że nasza znajomość Assemblera jest zbyt mała by od zera napisać kod sterujący właściwą pracą drzwi. Dodatkowym argumentem przeciw stała się żmudność wpisywania kolejnych linijek kodu w mikrokontrolerze, którego na dodatek nie można zapisać i co zajęcia należałoby go wklepywać od nowa.

3 Mniej więcej wtedy na zajęciach weszliśmy w dział poświęcony programowi komputerowemu LabView, który umożliwia niezliczoną liczbę operacji na sygnałach zarówno cyfrowych jak i analogowych, a dzięki karcie rozszerzeń i terminalowi pośredniczącemu BNC-2120 można przy pomocy tego programu sterować rzeczywistymi układami używając do tego celu wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych. Nas oczywiście zainteresowały te pierwsze. Rys.1. Terminal pośredniczący BNC-2120 Dopiero w LabView udało nam się stworzyć układ realizujący pożądany algorytm sterowania drzwiami oparty na bramkach logicznych (w tym przerzutnikach RS).

4 2. Budowa układu pośredniczącego Wejścia: - IN PD przycisk drzwiowy. Przełącznik monostabilny (czyli chwilowy) NO pełniący rolę przycisku normalnie znajdującego się przy drzwiach tramwaju i dostępnego dla pasażerów. Tym przyciskiem pasażer zgłasza wolę otwarcia drzwi. - IN MOT przełącznik motorniczego. Przełącznik bistabilny pełniący rolę przełącznika umiejscowionego na pulpicie sterowniczym w kabinie motorniczego. Przełącznik ten pełni dwie role: ma odblokowywać przycisk drzwiowy umożliwiać otwarcie drzwi na przystanku i uniemożliwiać ich otwarcie w czasie jazdy oraz ma zamykać drzwi po skończonej wymianie pasażerskiej (analogia do 105Na) - SEN OTW czujnik otwarcia drzwi. Docelowo ma on zostać zrealizowany jako dwa kontaktrony połączone szeregowo (po jedynym na każde skrzydło drzwiowe) umieszczone w ramie drzwiowej, zaś wzbudzające je magnesy trwałe zostaną przymocowane bezpośrednio do skrzydeł drzwiowych. - SEN ZAM czujnik zamknięcia drzwi. Docelowo mają mieć one działanie analogiczne do czujników otwarcia, tyle że mają sygnalizować zamknięcie drzwi. Rys. 2. Linie wejściowe. Tymczasowe przełączniki na SEN OTW oraz SEN ZAM docelowo zostaną zastąpione przez kontaktrony

5 Rys. 3. Planowane rozmieszczenie czujników otwarcia i zamknięcia w modelu docelowym. Opis na przykładzie wagonu 105Na. Wyjścia: - SIL L/P przełączanie obrotów silnika przy pomocy przekaźnika dwutorowego przełącznego (DPDT) - SIL ON/OFF włączanie/wyłączanie silnika przy pomocy przekaźnika jednotorowego stycznego normalnie otwartego (SPST NO) - POD PD podświetlenie przycisku drzwiowego - POD MOT* podświetlenie przełącznika motorniczego - OŚW* oświetlenie drzwi * dopiero w trakcie realizacji algorytmu okazało się że zarówno POD MOT jak i OŚW mają do spełnienia dokładnie tą samą funkcję mają świecić gdy drzwi są otwarte i gasnąć wraz z ich zamknięciem. W praktyce więc wystarczyłaby jedna linia wyjściowa zamiast dwóch

6 Rys. 4. Układ pośredniczący w całej okazałości. Opis poniżej. 1. Dodatkowa magistrala wejść i wyjść cyfrowych. Dodana na potrzeby komunikacji z komputerem przez program LabView. 2. Magistrala wejść i wyjść cyfrowych umożliwiająca połączenie z mikrokontrolerem DSM-51 Port A (wyjście) Port B (wejście) PA0 SIL L/P PB0 IN PD PA1 SIL ON/OFF PB1 IN MOT PA2 POD PD PB2 SEN OTW PA3 POD MOT PB3 SEN ZAM PA4 OŚW - 3. Układ ULN2803 wzmacniający sygnał cyfrowy. Kanały typu otwarty kolektor (max 50V/0.5A) UWAGA: Kanały wyjściowe podciągane do +12V!

7 4. Przekaźniki bezpośrednio sterujące silnikiem wraz z diodami zabezpieczającymi oraz diodami LED wskazującymi aktualne położenie danego przekaźnika 5. Dwa kondensatory połączone równolegle do masy stabilizujące napięcie zasilające układu ULN2803 (+12V DC) 6. Układ przetwarzania sygnału wejściowego z podciąganiem do 5V Napięcie przyłożone na wejście Napięcie na wyjściu Brak +5 V 0V (masa) 3,8 V 4,3 V 0,45 V Generalnie wejścia pracują tak, że normalnie wysyłają stan logiczny 1, zaś po zwarciu do masy (np. przez wciśnięcie przycisku) wysyłają stan logiczny Układ 7805 wraz z kondensatorami przetwarzający napięcie zasilające (+12V) na +5V i jednocześnie je stabilizujący 8. Magistrala przyłączeniowa dla silnika, przycisków itd. oraz wejście zasilające cały układ. Styki kolejno od prawej: - zasilanie +12V - masa - SILNIK - SILNIK - wyjście +5V (obecnie niewykorzystywane) - wyjście POD PD - wyjście POD MOT - wyjście OŚW - wejście IN PD - wejście IN MOT - wejście SEN OTW - wejście SEN ZAM

8 3. Algorytm działania układu Krok Wejścia* Wyjścia Opis 1. IN PD = 0 IN MOT = 0 SEN ZAM = 1 SIL L/P = 0 SIL ON/OFF = 0 POD PD = 0 POD MOT = 0 OŚW = 0 Tramwaj jest w ruchu drzwi są zamknięte. Drzwi posiadają dodatkowe zabezpieczenie jeśli ktoś będzie próbował je ręcznie otworzyć (wybije SEN ZAM ze stanu 1 ) przekazany zostanie sygnał 1 na SIL ON/OFF powodujący uruchomienie silnika, który będzie domykał drzwi dopóki SEN ZAM nie powróci do stanu IN PD = na chwilę 1, potem 0 IN MOT = 0 SEN ZAM = 1 SIL L/P = 0 SIL ON/OFF = 0 POD PD = 1 POD MOT = 0 OŚW = 0 Pasażer podchodzi do drzwi i wciska przycisk informując motorniczego o woli opuszczenia pojazdu na najbliższym przystanku. Chwilowy sygnał 1 pochodzący z IN PD zostaje zapamiętany przez przerzutnik RS, co sygnalizuje zapalenie się podświetlenia POD PD. 3a. IN PD = 0 IN MOT = 1 SEN ZAM = 1 3b. IN PD = 0 IN MOT = 1 SEN ZAM = 0 3c. IN PD = 0 IN MOT = 1 SEN OTW = 1 SEN ZAM = 0 SIL L/P = 1 SIL ON/OFF = 1 POD PD = 1 POD MOT = 0 OŚW = 0 SIL L/P = 1 SIL ON/OFF = 1 POD PD = 1 POD MOT = 0 OŚW = 0 SIL L/P = 1 SIL ON/OFF = 0 POD PD = 1 POD MOT = 1 OŚW = 1 Tramwaj zatrzymuje się na przystanku. Motorniczy przełącza IN MOT w stan 1 jednoczenie przestawiając obroty silnika na otwierające (SIL L/P = 1). Jeśli uprzednio został wciśnięty IN PD (krok 2) to rozpoczyna się procedura otwierania: - silnik włącza się (SIL ON/OFF = 1) - drzwi wychodzą z pozycji zamknięcia (SEN ZAM = 0) - drzwi docierają do pozycji otwarcia (SEN OTW = 1) - silnik ulega wyłączeniu (SIL ON/OFF = 0) - zapala się oświetlenie drzwi OŚW oraz podświetlenie przełącznika motorniczego POD MOT Podobnie jak w kroku 1. drzwi w pozycji otwartej mają zabezpieczenie przez wymuszonym zamknięciem jeśli SEN OTW zostanie wybity ze stanu 1 włączy się silnik (SIL ON/OFF = 1) i będzie otwierał drzwi dopóki SEN OTW nie powróci do stanu 1. Układ przygotowany jest również na taką ewentualność, że podczas jazdy nikt nie wciśnie przycisku przy drzwiach (IN PD cały czas

9 4. IN PD = 0 IN MOT = 1 SEN OTW = 1 SEN ZAM = 0 4a. IN PD = 0 IN MOT = 1 SEN ZAM = 1 5a. IN PD = 0 IN MOT = 0 SEN OTW = 1 SEN ZAM = 0 5b. IN PD = 0 IN MOT = 0 SEN ZAM = 0 5c. IN PD = 0 IN MOT = 0 SEN ZAM = 1 SIL L/P = 1 SIL ON/OFF = 0 POD PD = 1 POD MOT = 1 OŚW = 1 SIL L/P = 1 SIL ON/OFF = 0 POD PD = 1 POD MOT = 0 OŚW = 0 SIL L/P = 0 SIL ON/OFF = 1 POD PD = 0 POD MOT = 1 OŚW = 1 SIL L/P = 0 SIL ON/OFF = 1 POD PD = 0 POD MOT = 1 OŚW = 1 SIL L/P = 0 SIL ON/OFF = 0 POD PD = 0 POD MOT = 0 OŚW = 0 = 0). Wówczas po dojechaniu do przystanku i przełączeniu przez motorniczego przełącznika IN MOT w pozycję 1 nie następuje samoczynne otwarcie dopóty, dopóki nie zostanie wciśnięty przycisk IN PD (na chwilę). Pasażerowie zostają poinformowani o odblokowaniu przez motorniczego drzwi poprzez podświetlenie przycisku drzwiowego (POD PD = 1) Tramwaj stoi na przystanku z otwartymi drzwiami (wykonane zostają kroki 2. i 3.) Tramwaj stoi na przystanku z zamkniętymi drzwiami, ponieważ nikt nie wcisnął przycisku IN PD (nie został wykonany krok 2. a więc i 3.). Gdy przycisk IN PD zostanie wciśnięty układ przeskoczy do realizacji kroku 3., jeśli zaś nie zostanie wciśnięty algorytm zapętli się i wróci do kroku 1. Tramwaj przygotowuje się do ruszenia z przystanku. Motorniczy przełącza IN MOT w stan 0 jednoczenie przestawiając obroty silnika na zamykające (SIL L/P = 0). Rozpoczyna się procedura zamykania: - przerzutnik RS pamiętający wciśnięcie IN PD resetuje się (gaśnie POD PD) - silnik włącza się (SIL ON/OFF = 1) - drzwi wychodzą z pozycji otwarcia (SEN OTW = 0) - drzwi docierają do pozycji zamknięcia (SEN ZAM = 1) - silnik ulega wyłączeniu (SIL ON/OFF = 0) - gaśnie oświetlenie drzwi OŚW oraz podświetlenie przełącznika motorniczego POD MOT Po zakończeniu kroku 5c. algorytm zapętla się i wraca do kroku 1. *wszystkie wejścia są co prawda zanegowane, lecz dla łatwiejszej pracy w programie LabView dla każdego wejścia została zaznaczona opcja Invert Line czyli negacja negacji

10 4. Realizacja algorytmu na bramkach logicznych a. symulacja w programie Electronics Workbench

11 b. ten sam układ zbudowany w programie LabView

12 5. Przyszłość projektu Program LabView wraz z terminalem BNC-2120 to z całą pewnością bardzo pomocny sprzęt, nieoceniony w kształceniu na tego typu układach. Niestety jest on szalenie niepraktyczny nie zabudujemy przecież komputera wraz z terminalem w szafie drzwiowej Raz że wyszłoby to stanowczo za drogo, dwa zwyczajnie nie zmieściłoby się. Dlatego naszym zadaniem na najbliższy czas jest zbudowanie układu z punku 4. na rzeczywistych bramkach logicznych, produkowanych jako układy scalone. Podjęliśmy już pewne kroki w celu skompletowania odpowiednich scalaków lecz praktyka pokazuje że wcale nie są one tak powszechnie dostępne jak by się mogło wydawać, ponieważ w dobie miniaturyzacji mało kto stosuje pojedyncze bramki.. Czeka nas też najtrudniejsze przedsięwzięcie w całym tym projekcie skonstruowanie modelu drzwi, którym by nasz układ sterował wraz z odpowiednią przekładnią mechaniczną zamieniającą ruch obrotowy silnika na ruch otwierający lub zamykający drzwi

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Spis treści: Wstęp...3 Oznaczenia stosowane w serii easy...4 Wytyczne ogólne... 5 Oprzewodowanie... 5 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Uwaga: Zadania zamieszczone w tym zbiorze można zrealizować używając już najmniejszego sterownika serii VersaMax

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA

PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA SZYFROWANA TRANSMISJA DANYCH WBUDOWANY ZEGAR ASTRONOMICZNY 1. WSTĘP Przeznaczenie urządzenia: 1.1. centrala alarmowa z wyposażona

Bardziej szczegółowo

Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03

Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Maria Suliga Krzysztof Suliga Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA BEZPRZEWODOWA SIEĆ KONTROLNO-STERUJĄCA Z

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev. F Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR102DR, PR402DR, PR402DR-BRD, PR402-BRD,

Bardziej szczegółowo

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny interfejs P R O internetowy

Uniwersalny interfejs P R O internetowy Uniwersalny interfejs P R O internetowy J E K T Y Uniwersalny interfejs internetowy, część 1 AVT 927 Internet zdaje się być domeną dużych komputerów. O tym, że serwer WWW można zbudować na niewielkim procesorku,

Bardziej szczegółowo

ARS3-ER sterownik z serwerem Web (1) Możliwość załączania 4 wyjść oraz kontroli/ wizualizacji poziomu na 4 wejściach

ARS3-ER sterownik z serwerem Web (1) Możliwość załączania 4 wyjść oraz kontroli/ wizualizacji poziomu na 4 wejściach ARS3-ER sterownik z serwerem Web (1) Możliwość załączania 4 wyjść oraz kontroli/ wizualizacji poziomu na 4 wejściach AVT 5505 Prezentowany w artykule serwer Web jest łatwy w budowie, ale ma zaawansowane

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ Andrzej Jardzioch Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania robota dla zadanych

Bardziej szczegółowo

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz 2N Helios Bramofon telefoniczny Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 3.1 www.2n.cz Drogi użytkowniku, Gratulujemy nabycia bramofonu ATEUS - Helios, który jest następcą renomowanego produktu ATEUS EntryCom.

Bardziej szczegółowo

By chałupa była fifna

By chałupa była fifna E-Szkoła Wielkopolska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie Grupa projektowa: Smart House czyli fifna chałupa za mało bejmów pod opieką mgr inż. Marcina Klessy By chałupa była fifna PORADNIK MAJSTERKOWICZA

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW Automatyka-Control ul. Marii Konopnickiej 2 72-010 Police tel. (091) 317-51-45 www.ampio.pl ver. 1.4 22-06-2006 1 Spis treści ALARMY...3 Alarm Ampio Mini...3 Alarm Ampio BP...11

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu:

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Laboratorium z przedmiotu: Systemy wbudowane Kod: ES2C202 202 Elektrotechnika studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNPv45 PIS TREŚCI SCHEMAT POŁĄCZEŃ INSTALACJI Z JEDNĄ CENTRALĄ...2 PROGRAMOWANIE CENTRALI... 2 P00 OTWARCIE SERWISOWE ELEKTROZACZEPU... 3 P01 WPISANIE NOWEJ TABELI

Bardziej szczegółowo

System Parkingowy Car Keeper v. 4.0 Instrukcja obsługi programu komputerowego

System Parkingowy Car Keeper v. 4.0 Instrukcja obsługi programu komputerowego System Parkingowy Car Keeper v. 4.0 Instrukcja obsługi programu komputerowego Producent: DTM System Made in Poland Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Anti-passback... 5 3. Składniki i budowa... 5 4. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Wersja 1.10/2002 Gdańsk czerwiec 2002 W skład kompletu wchodzą: Terminal; Kabel zasilający; Kabel telefoniczny; Antena zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie 01 2010 Moeller dołącza do Eaton strona 2 Wyłączniki taryfowe Z-TS Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + strona 6 strona 8 Xcomfort nowe elementy w systemie strona 3 Szafki natynkowe BC-A estetyczne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Sterowanie robotem mobilnym przez sieć internetową

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Sterowanie robotem mobilnym przez sieć internetową POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Sterowanie robotem mobilnym przez sieć internetową Michał Kwiatkowski Rafał Nowicki

Bardziej szczegółowo

Sterownik z interfejsem GSM

Sterownik z interfejsem GSM Sterownik z interfejsem GSM Większości osób rozwój technologii telefonii komórkowej kojarzy się głównie z niezliczoną liczbą modeli telefonów komórkowych, które w bardzo szybkim tempie są wprowadzane na

Bardziej szczegółowo