Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"

Transkrypt

1 Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich Malwina Rouba, Dariusz Wypych , Toruń

2 Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy Temat: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy Działanie: 9.6 Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 Z kim? Partnerstwo: Powiat Toruński -Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie; Miasto Włocławek - Zespół Szkół Elektrycznych; Zespół Szkół Keuda z Finlandii

4 Jakie zawody? kucharz (25 + 3) technik pojazdów samochodowych (25 + 3) technik hotelarstwa (25 + 3) technik teleinformatyk (25 + 3)

5 Instytucje Starostwo Powiatowe w Toruniu i Urząd Miasta Włocławek Urząd Marszałkowski w Toruniu ZS CKU w Gronowie i ZSE we Włocławku Izba Przemysłowo-Handlowa Powiatowe Urzędy Pracy dla powiatu toruńskiego i miasta Włocławek, agencje pośrednictwa pracy Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przedsiębiorcy z poszczególnych branż

6 Daty 3 XII 2009-ogłoszenie przez IP konkursu 10 III złożenie wniosku o dofinansowanie 28 VI 2010-podpisanie umowy z Gminą Miasto Włocławek 20 VII 2010-podpisanie umowy z ZS Keuda VI VII negocjacje z IP 27 VIII podpisanie umowy o dofinansowanie 28 X konferencja otwierająca projekt 15 XI 2010 rozpoczęcie spotkań warsztatowych

7 Etapy projektu: VI 2010 V 2013 upowszechnianie ewaluacja ewaluacja doposażenie inwestycja w nauczyciela i ucznia badanie absolwentów i przedsiębiorców konsultacje i opracowanie strategii X 2010 XI 2010 I 2011 II kw.2011 III kw.2011 I kw.2012 II kw III kw IV kw II-III kw. 2013

8 Nasz model Dialog pomiędzy partnerami procesu kształcenia zawodowego - szkołą, rynkiem pracy(pracodawcą oraz instytucjami rynku pracy), uczniem/jego rodziną jako nowa forma regularnych analiz otoczenia szkoły

9 Nasz model Współpraca pomiędzy szkołą a pracodawcą poczucie współodpowiedzialności, odnalezienie korzyści dla wszystkich stron podnoszenie jakości praktyk

10 Nasz model Platforma szybki, nowoczesny przepływ informacji, informacja zwrotna, lepsze diagnozowanie oczekiwań ze strony ucznia, pracodawcy oraz szkoły narzędzia w postaci formularzy i ankiet

11 Nasz model zapewnienia jakości kształcenia poprzez inwestowanie w nauczyciela praktycznej nauki zawodu warunkiem, poszerzania wiedzy, modyfikowania metod/zakresu pracy poznawanie innych rozwiązań, również dzięki współpracy ponadnarodowej

12 Nasz model Uczeń świadomy wybór zawodu poprzedzony analizą indywidualnych predyspozycji, wskazanie potrzeby zdobywania dodatkowych kwalifikacji, indywidualne plany rozwoju uczniów, zagadnienie etosu pracy

13 Nasz model Systematyczne inwestowanie w odpowiednią infrastrukturę szkolną pod kątem sal kształcenia praktycznej nauki zawodu

14 Produkty 1. Model dialogu wypracowanie formy trwałego i skutecznego dialogu oraz różnych form współpracy, w tym ponadnarodowej

15 2. Wirtualna platforma Produkty stworzenie nowoczesnego narzędzia stałej współpracy i wymiany informacji pomiędzy głównymi podmiotami rynku pracy pracodawca / praktykodawca rynek pracy praktykant / pracobiorca szkoła

16 Produkty 3. Ujednolicona nomenklatura opracowanie spójnych definicji zawodów, planów praktyk

17 Produkty 4. Rozwój indywidualny opracowanie wzorcowego planu indywidualnego rozwoju ucznia oraz nauczyciela

18 Produkty 5. Ku lepszej jakości wypracowanie modelu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego

19 Produkty dialog platforma nomenklatura ku lepszej jakości

20 Nasz cel: kompetentny nauczyciel konkurencyjny na rynku pracy uczeń zadowolony pracodawca

21 Strategia wdrażania projektu etap przygotowania (I)?? etap wdrażania (II) strategia wdrażania + wstępna wersja produktu finalnego

22 DOTYCHCZASOWE PROJEKTY W okresie powiat toruński zrealizował bądź też jest w trakcie realizacji 10 projektów oświatowych o łącznej wartości zł

23 Projekty edukacyjne oś czasowa 2005/ / / PO KL 9.2 PO KL I edycja PO KL I edycja 9.2 PO KL II edycja PO KL II edycja 9.2 PO KL III edycja 9.6 PO KL I edycja stypendia I edycja stypendia II edycja stypendia III edycja 2008/ / /2011

24 Działanie ZPORR 2.2 Pomoc stypendialna uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego 3 edycje projektu w latach 2004/2005, 2005/2006, 2006/ partnerów samorządowych wartość projektów łącznie - 30,86 mln PLN ilość beneficjentów uczniów forma wsparcia stypendia

25 Działanie 9.2 PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko-pomorskiego Lepsza szkoła, lepszy zawód, Wszechstronny absolwent na rynku pracy 3 projekty w latach 2008/2009, 2009/2010, 2010/ projekt partnerski (23 jst), 2 projekty powiatowe wartość projektów łącznie - 2,67 mln PLN ilość beneficjentów uczniów, 24 nauczycieli forma wsparcia zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, doradztwo zawodowe, doposażenie szkół

26 Działanie PO KL Czego Jaś się nie nauczy Z Małgosią po naukę 2 projekty w latach 2009/2010, 2010/2011 partnerzy 9 gmin wartość projektów łącznie - 3,1 mln PLN ilość beneficjentów uczniów forma wsparcia zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne, doradztwo zawodowe, opieka pedagogiczna

27 Działanie 9.4 PO KL Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i projekt w latach 2008/2009 partnerzy 30 jst wartość projektów łącznie tys. PLN ilość beneficjentów 834 nauczycieli forma wsparcia krótkie formy doskonalenia zawodowego

28 Działanie 9.6 PO KL Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009 projekt w latach 2010/2013 partnerzy 2 wartość projektów łącznie - 3,57 mln PLN ilość beneficjentów 100 uczniów, 12 nauczycieli forma wsparcia inwestycja w nauczyciela, ucznia oraz infrastrukturę szkolną

29 Projekty EFS w latach Ilość projektów 10 Ilość partnerów 93 Ilość beneficjentów wartość projektów 41,04 mln PLN

30 Czas ZAGROŻENIA I NIEDOGODNOŚCI konkurs wniosek negocjacje umowa środki finansowe wnioski o płatność transze Zmiany do wniosku upoważnienie do reprezentacji o podpisy partnerów, aneksowanie umowy Obsługa i konsultacje liczba projektodawców obsługiwanych przez jednego opiekuna

31 ZAGROŻENIA I NIEDOGODNOŚCI Partnerstwo zagraniczne jak i lokalne, synchronizacja terminów oraz wypracowanie wspólnych stanowisk, doświadczenie Kwalifikowalność kosztówponiesionych przy przygotowywaniu wniosku -możliwość włączenia ekspertów do przygotowania wniosku, dodatkowych narzędzi diagnozowania Zmiany personalne

32 Nasz cel: kompetentny nauczyciel konkurencyjny na rynku pracy uczeń zadowolony pracodawca

33 JEST DOBRZE, MAMY NADZIEJĘ ŻE BĘDZIE JUŻ TYLKO LEPIEJ! Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Toruń 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU MISJA Kształcenie kadry technicznej o specjalnościach związanych z kształtowaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI W DNIU 18 LUTEGO 2015 r. Punkt 3 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typy projektów mogących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności młodzieży i dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Wspieranie aktywności młodzieży i dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wspieranie aktywności młodzieży i dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX POKL I VI POKL: Dz. 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.4 POKL Dz. 6.2 POKL Białystok,

Bardziej szczegółowo

Jak SZZG pomoże w realizacji wizji powiatu sztumskiego? Powiat sztumski - elastyczny, kreatywny, wyprzedzający zmianę.

Jak SZZG pomoże w realizacji wizji powiatu sztumskiego? Powiat sztumski - elastyczny, kreatywny, wyprzedzający zmianę. Jak SZZG pomoże w realizacji wizji powiatu sztumskiego? Powiat sztumski - elastyczny, kreatywny, wyprzedzający zmianę. Cel 1: Budowanie wspólnoty lokalnej (mobilizacja osób pozostających na marginesie,

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo