Kody CPV , Roboty instalacyjne hydrauliczne Instalowanie wentylacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kody CPV. 45332200-5, Roboty instalacyjne hydrauliczne. 45331210-1 Instalowanie wentylacji"

Transkrypt

1 Rozbudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego i instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Kody CPV , Roboty instalacyjne hydrauliczne Instalowanie wentylacji

2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego i instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/ Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) , Roboty instalacyjne hydrauliczne Instalowanie wentylacji 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego i instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego i instalacji wentylacji mechanicznej, w tym: wykonanie zamkniętego obiegu z czynnym przelewem ze zbiornikiem przelewowym, pompami cyrkulacyjnymi oraz prefiltrem, filtrami ciśnieniowymi z zastosowaniem dozownika koagulantu i dozownika korektora PH, do dozownika dezynfekanta, wymiennika ciepła, lampy UV oraz urządzeń do masaży wodnopowietrznych, wykonanie instalacji technologicznej oraz systemu zasilająco-sterującego; wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej części basenowej w oparciu o centralę nawiewno-wywiewną z sekcjami: filtracji, komory mieszania, nagrzewnicy wodnej, wentylatorów, odzysku ciepła (wymiennik przeciwprądowy), a także zastosowanie tłumików akustycznych, stalowych kanałów izolowanych termicznie matami z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową oraz wykonanie układu sterowania automatyki centrali. 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji w punkcie 1.6 W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru. Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie próbne musi wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 2. MATERIAŁY 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Ogólnej Specyfikacji w pkt Rodzaj materiałów - Filtr wielowarstwowy, np. DELTA-1200 D 1000 z dnem dyszowym, wziernikiem i włazem bocznym. Ciśnienie max 2,5 bara, wysokość złoża 1200 mm, króćce przyłączeniowe 3", Q= 23,55 m3/h, przy prędkości filtracji 30 m/h. Wyposażony w panel pomiaru ciśnienia, odpowietrznik, oklapowanie dn80 - Złoże filtra: żwir 3-5mm kg, żwir 1-2 mm kg, piasek 0,4-0,8mm kg - Pompa obiegowa, np. Badu resort 40 0 moc 2,2kW 2

3 - Lampa, np. Aquafides 3AF300 T wyposażona w 3 niskociśnieniowe promienniki amalgamatowe po 275W, przyłącza DN100, monitoring promieniowania UV, selektywny (dla fali 254nm), elektroniczne balasty zasilające, czujnik promieniowania UV zgodny z Ö-norm., wyjście sygnałowe 0/4-20 ma, złącze USB do komunikacji z komputerem, panel operatorski z wyświetlaczem informacyjnym o stanie pracy urządzenia, komunikatach alarmowych, ilości (wyrażonej w godzinach) pracy urządzenia, odczyt natężenia promieniowania UV wyrażony w W/m2, promienniki o żywotności minimum godzin, reaktor wykonany ze stali KO elektropolerowany o stopniu ochrony elektrycznej IP 65, szafa zasilająca w wykonaniu IP 54, port komunikacyjny dla instalacji centralnego systemu kontrolnego. Możliwość zdalnego załączania i wyłączania urządzenia, możliwość montażu modułów UV z obu stron reaktora. Układ automatycznego czyszczenia - Sterownik pomiarowy, np. PROCES INSTRUMENTS CIRUS AquaSence z czterema wejściami pomiarowymi (wolny clor, ph + temperatura, redox ), regulatorami PID z wyjściami 4-20 ma lub przekaźnikowymi do pomp, wyświetlaczem kolorowym LCD 320x240, rejestrator zdarzeń systemowych (wyłączenia, alarmy, błędy, kalibracje itp.), rejestrator danych pomiarowych (do w wewnętrznej pamięci, a następnie na karcie usd, wykresy, możliwość zapisu w formacie CSV), moduł komunikacyjny do współpracy z modemem GPRS, zasilanie 230V AC / 60 VA max Przepływowa cela pomiarowa - podwójna, przepływ próbki (wolny wypływ) ok 30 l/h (min. 12l/h), ciśnienie wody 0#1 bar, zakres temperatury pracy 0#50 st. C, wykonanie PVC, EPDM, poliwęglan, wyposażona w czujnik przepływu próbki przez celę (flow switch), filtr próbki 80um z wymiennymi wkładami. Elektroda pomiaru chloru z pomiarem wolnego chloru w zakresie 0,01-10 mg/l (ppm), automatyczna kompensacja temperatury, zakres ph 4#9, zakres temperatury pracy 0#50 st. C Elektroda pomiaru ph - elektroda zespolona, pomiarowa + referencyjna ze złączem polimerowym, zakres ph 0#14, nachylenie 95#102%, zakres ciśnień 0-10 bar, zakres temperatur 0-90 st. C, automatyczna kompensacja temperatury Elektroda pomiaru Redox - elektroda platynowa, zakres pomiarowy do mv, nachylenie 95#102%, zakres ciśnienia 0-10 bar, zakres temperatur 0#90 st. C - Wymiennik ciepła, np. typ B1000 Secespol - Wodomierze skrzydełkowe domowe 6 m3/h - Filtr skośny siatkowy 1 1/4" - Zawór z napędem elektrycznym, np. NZ Z/O 230V; 1 1/4" - Pompa automatycznego dozowania NaOCl - np. TACMINA CLPWM-60-ATCF-6x8PE-W-CE-EUP - specjalne wykonanie do podchlorynu sodu -wydajność 3,6 l/h przy ciśnieniu 10 bar., przyłącza ssące i tłoczne 6x8mm PE, silnik 230V AC, 20W, sterowanie 4-20 ma, sygnał STOP i ALARM materiał stykający się z cieczą - głowica akrylowa, membrana, np. PTFE, oring Viton, kulki zaworów ceramiczne, w zestawie linia ssąca, zawór wtryskowy, przewód sterujący. Zbiornik na chemikalia, np. typ PTS dla pomp, np. TACMINA o konstrukcji umożliwiającej pracę pompy z napływem, zbiornik fabrycznie przygotowany do integracji z pompą, wbudowana osłona umożliwiająca wizualną inspekcję pompy, zawór odcinający przed pompą - Pompa automatycznego dozowania korektora ph, np. TACMINA PWM-30-VTCF-6x8PE-W-CE-EUP - wydajność 1,8l/h przy ciśnieniu 10 bar., przyłącza ssące i tłoczne 6x8mm PE, silnik 230V AC, 20W, sterowanie 4-20 ma, sygnał STOP i ALARM, materiał stykający się z cieczą -głowica viton, membrana, np. PTFE, oring viton, kulki zaworów ceramiczne, w zestawie: linia ssąca, zawór wtryskowy, przewód sterujący Zbiornik na chemikalia typ PTS dla pomp, np. TACMINA o konstrukcji umożliwiającej pracę pompy z napływem, zbiornik fabrycznie przygotowany do integracji z pompą, wbudowana osłona umożliwiająca wizualną inspekcję pompy, zawór odcinający przed pompą - Pompa automatycznego dozowania koagulantu, np. TACMINA PWM-30-VTCF-6x8PE-W-CE-EUP - wydajność 1,8l/h przy ciśnieniu 10 bar., przyłącza ssące i tłoczne 6x8mm PE, silnik 230V AC, 20W, sterowanie 4-20 ma, sygnał STOP i ALARM, materiał stykający się z cieczą -głowica viton, membrana, np. PTFE, oring viton, kulki zaworów ceramiczne, w zestawie: linia ssąca, zawór wtryskowy, przewód sterujący Zbiornik na chemikalia, np. typ PTS dla pomp, np. TACMINA o konstrukcji umożliwiającej pracę pompy z napływem, zbiornik fabrycznie przygotowany do integracji z pompą, wbudowana osłona umożliwiająca wizualną inspekcję pompy, zawór odcinający przed pompą - Zbiornik na chemikalia, np. typ PTS dla pomp, np. TACMINA o konstrukcji umożliwiającej pracę pompy z napływem, zbiornik fabrycznie przygotowany do integracji z pompą, wbudowana osłona umożliwiająca wizualną inspekcję pompy, zawór odcinający przed pompą dozującą z filtrem cząstek stałych, poziomowskaz, zintegrowana linia odpowietrzania głowicy pompy, uchwyty i kanały kablowe w konstrukcji zbiornika. Zbiornik fabrycznie przystosowany do montażu do podłoża - Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej basenu zasilająca w energię elektryczną urządzenia o łącznej mocy 18,8kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo # prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda # trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń. - Pompa wodospadu, np. Badu 21-60/44 2,2kW3 Y/Δ 400/230 V. Pompa blokowa z mechanicznym 3

4 uszczelnieniem pierścieniem ślizgowym zamontowanym na piaście wirnika z tworzywa sztucznego. Płynna regulacja obrotowego króćca tłocznego. Odłączenie elektryczne. Pierścień ślizgowy - stal szlachetna , Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym - węgiel/ceramika/n BR, Nakrętka wirnika - PPGF 30, Pierścień zaciskowy aluminium, Śruby - stalowe, ocynkowane, Wał silnika - stal szlachetna Standardowe umiejscowienie skrzynki zacisków po lewej stronie. Umiejscowienie skrzynki po prawej stronie lub na górze na życzenie. Rodzaj ochrony - IP 55, Klasa izolacji F, Prędkość obrotowa (min-') w przybliżeniu 2850, Maks. temperatura wody (ºC) 60, Maks. ciśnienie wewnątrz obudowy (bar) - 2,5 - Pompa bicza wodnego, np. Badu 21-60/44 2,2kW 3 Y/Δ 400/230 V. Pompa blokowa z mechanicznym uszczelnieniem pierścieniem ślizgowym zamontowanym na piaście wirnika z tworzywa sztucznego. Płynna regulacja obrotowego króćca tłocznego. Odłączenie elektryczne. Pierścień ślizgowy - stal szlachetna , Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym - węgiel/ceramika/n BR, Nakrętka wirnika - PPGF 30, Pierścień zaciskowy aluminium, Śruby - stalowe, ocynkowane, Wał silnika - stal szlachetna Standardowe umiejscowienie skrzynki zacisków po lewej stronie. Umiejscowienie skrzynki po prawej stronie lub na górze na życzenie. Rodzaj ochrony - IP 55, Klasa izolacji F, Prędkość obrotowa (min-') w przybliżeniu 2850, Maks. temperatura wody (ºC) 60, Maks. ciśnienie wewnątrz obudowy (bar) - 2,5 - Pompa masażu 6 dyszowego, np. Badu 21-60/46 3,0kW 3 Y/Δ 400/230 V. Pompa blokowa z mechanicznym uszczelnieniem pierścieniem ślizgowym zamontowanym na piaście wirnika z tworzywa sztucznego. Płynna regulacja obrotowego króćca tłocznego. Odłączenie elektryczne. Pierścień ślizgowy - stal szlachetna , Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym - węgiel/ceramika/n BR, Nakrętka wirnika - PPGF 30, Pierścień zaciskowy aluminium, Śruby - stalowe, ocynkowane, Wał silnika - stal szlachetna Standardowe umiejscowienie skrzynki zacisków po lewej stronie. Umiejscowienie skrzynki po prawej stronie lub na górze na życzenie. Rodzaj ochrony - IP 55, Klasa izolacji F, Prędkość obrotowa (min-') w przybliżeniu 2850, Maks. temperatura wody (ºC) 60, Maks. ciśnienie wewnątrz obudowy (bar) - 2,5 - Dmuchawa gejzera wodnego, np. SC20C150T - Pompa przeciwprądu, np. Badu 21-60/46 3,0kW 3 Y/Δ 400/230 V. Pompa blokowa z mechanicznym uszczelnieniem pierścieniem ślizgowym zamontowanym na piaście wirnika z tworzywa sztucznego. Płynna regulacja obrotowego króćca tłocznego. Odłączenie elektryczne. Pierścień ślizgowy - stal szlachetna , Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym - węgiel/ceramika/n BR, Nakrętka wirnika - PPGF 30, Pierścień zaciskowy aluminium, Śruby - stalowe, ocynkowane, Wał silnika - stal szlachetna Standardowe umiejscowienie skrzynki zacisków po lewej stronie. Umiejscowienie skrzynki po prawej stronie lub na górze na życzenie. Rodzaj ochrony - IP 55, Klasa izolacji F, Prędkość obrotowa (min-') w przybliżeniu 2850, Maks. temperatura wody (ºC) 60, Maks. ciśnienie wewnątrz obudowy (bar) - 2,5 - Kompensator mieszkowy D 80 - Kompensator mieszkowy D 65 - Kompensator mieszkowy D 50 - Zbiornik z PP o wymiarze 2,15x2x2m, z króćcami d140x1, d110x1, d63x1 + zestaw sond poziomu wody w zbiorniku - Zbiornik z PP o wymiarze 2,15x2x2m, z króćcami d140x1, d110x1, d63x1 + zestaw sond poziomu wody w zbiorniku - Podnośnik basenowy dla niepełnosprawnych mobilny + tuleja do montażu w plaży basenowej - Rurociągi z PVC D 20 do klejenia p.a. - Rurociągi z PCV D 40 do klejenia p.a. - Rurociągi z PVC D 63 do klejenia p.a. - Rurociągi z PVC D 75 do klejenia p.a. - Rurociągi z PCV D 90 do klejenia p.a. - Rurociągi z PCV D 110 do klejenia p.a. - Rurociągi z PCV D 140 do klejenia p.a. - Rurociągi z PCV D 160 do klejenia p.a. - Rurociągi z PCV D 200 do klejenia p.a. - Kształtki z PVC D 20 do klejenia - ilość szacunkowa p.a. - Kształtki z PVC D 25 do klejenia - ilość szacunkowa p.a. - Kształtki z PVC D 32 do klejenia - ilość szacunkowa p.a. - Kształtki z PVC D 40 do klejenia - ilość szacunkowa p.a. - Kształtki z PVC D 63 do klejenia - ilość szacunkowa p.a. - Kształtki z PCV D 75 do klejenia - ilość szacunkowa p.a. - Kształtki z PCV D 90 do klejenia - ilość szacunkowa p.a. - Kształtki z PCV D 110 do klejenia - ilość szacunkowa p.a. - Kształtki z PCV D 140 do klejenia - ilość szacunkowa p.a. - Kształtki z PCV D 160 do klejenia - ilość szacunkowa p.a. - Kształtki z PCV D 200 do klejenia - ilość szacunkowa p.a. - Zawory w instalacji wodociągowej z rur PVC, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe 4

5 - Zawory w instalacji wodociągowej z rur PVC, o średnicy nominalnej: 40 mm - zawory kulowe - Zawory w instalacji wodociągowej z rur PVC, o średnicy nominalnej: 63 mm - zawory kulowe - Klapa zwrotna D 80 PVC - Klapa zwrotna D 150 PVC - Przepustnica międzykołnierzowa D Przepustnica międzykołnierzowa D Przepustnica międzykołnierzowa D 90 - Przepustnica międzykołnierzowa D 75 - Środki chemiczne do uruchomienia systemu uzdatniania wody - Niecka basenu rehabilitacyjnego ze stali nierdzewnej o wymiarach wewnętrznych 2,7 x 10 m i głębokości 1,19 m z rynną przelewową na całym obwodzie basenu, Wyposażenie: kanał napływowy denny wraz z układem hydrauliki napływu, układ hydrauliki odpływu rynien przelewowych, drabinka zejściowa w niszy wraz z poręczami 2 kpl., muszla probiercza, wpust denny, dyszą ssącą odkurzacza wodnego, kratką przykrywającą rynnę przelewową wykonaną z tworzywa, oświetleniem podwodnym - 5 lamp, np. LED RGB, zestawem urządzeń terapeutycznych (w tym: masaż karku, armatka wodna, masaż ścienny 6-dyszowy podzielony na 2 sekcje, przeciwprąd, gejzer powietrzny denny, poręcze do ćwiczeń montowane do wewnętrznej krawędzi basenu. Urządzenia typu pompy dmuchawy wraz z armaturą instalacyjną oraz okablowaniem po stronie instalacji technologii uzdatniania wody) - Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 1000 do 1400 mm - Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 1400 do 1800 mm - Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 1800 do 4400 mm - Przewody wentylacyjne kołowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 35% i średnicy : ponad 200 do 315 mm - Czerpnie/wyrzutnia ścienna prostokątna 500x350 - Klapa p.poż., np. FKA-EU 500x350 - Klapa p.poż., np. FKRS-EU D 315 L=400 - Tłumiki akustyczne płytowe 350x700 L= Kratki wentylacyjne 625x225 - Kratki wentylacyjne 800x350 - Wyrzutnie dachowe D Podstawy dachowe stalowe kołowe D Centrala wentylacyjna, np. DP 2/5 CF Pool Basic wraz z automatyką - Maty z wełny mineralnej gr. 30 mm - Maty z wełny mineralnej gr. 50 mm OPIS NIECKI BASENOWEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ: Materiały Materiały i elementy konstrukcyjne obiektu basenowego wykonać, ze stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN Powierzchnia Powierzchnie widoczne wykonać z walcówki o gładkiej jasnej powierzchni (gołej) 2B wg PN-EN W miejscach, w których jest to wymagane, należy wykonać powierzchnię szlifowaną ziarnem nie mniejszym jak 400. Spoiny pozostają bez obróbki mechanicznej. W miejscach, w których jest to wymagane, spoiny czołowe należy wygładzić przez szlifowanie. Pozostałe spoiny obrobić przez szczotkowanie. W obszarze krawędzi przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody należy wygładzić przez szlifowanie. Niedopuszczalne jest stosowanie powłok PCW oraz okładzin foliowych. Wykonanie robót spawalniczych Połączenia spawane wykonać się w zakresie stosowanych dodatków spawalniczych, fachowej obróbki wstępnej materiałów, jak również fachowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie z PN-EN 729-2, PN-EN 287 część 1. Zakład produkcyjny musi dysponować własnym technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa, oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzględnianych robót, certyfikatem zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO wystawionym przez niezależną instytucję akredytowaną jak również poświadczenie instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczących spawania konstrukcji 5

6 stalowych zgodnie z DIN : Niecka basenu i elementy konstrukcyjne Spoiny wykonać zgodnie z PN-EN 25817, PN-EN 288, PN-EN i PN-EN 439 jako spawane łukowo w osłonie gazów ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Powstałe przez niepełną osłonę gazem ochronnym warstwy zgorzeliny są usuwane poprzez wytrawienie. Wszelkie połączenia śrubowe wykonać przy zastosowaniu elementów złącznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4. Zakład produkcyjny w którym wytwarzane są konstrukcje modułów niecek musi posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań norm z serii PN-EN Brak przetopu spoiny w grani, jak również karby są niedopuszczalne. Wszystkie spoiny są wykonywane z osłoną grani wg wymagań normy. Jako materiał dodatkowy stosować dodatek spawalniczy tego samego rodzaju. Spawanie rur Jednostronne spawanie rurociągów przeprowadzać z odpowiednią osłoną grani. Przestrzega się przy tym następujących norm: PN-EN PN-EN PN-EN 439 PN-EN Spoiny połączeń rura/rura, rura/zawinięcie obwodowe obrzeża wykonać jako przetopioną spoinę czołową z osłoną grani. Obszary antypoślizgowe Obszarami antypoślizgowymi są: wszelkie powierzchnie stref poruszania się na boso o szerokości powyżej 100mm, ruszt rynien przelewowych, podesty słupków startowych, stopnie schodów i drabinek, dna niecek basenów do nauki pływania, wielofunkcyjnych oraz pozostałych o głębokości wody do 2,20m, pokrywa kanałów dennych oraz ssawnych przy głębokości wody do 2,20m, ściany szczytowe basenów sportowych. Zachowane są własności antypoślizgowe, wymagane wg PN-EN Producent niecek musi przedstawić świadectwa badań właściwości antypoślizgowych dla wymienionych wyżej obszarów, które potwierdzają spełnienie wymagań odporności na ślizganie dla klasy oceny 24º. Antypoślizgowe wytłoczenia powierzchniowe podłóg, drabinek, schodów, ścian szczytowych basenów sportowych itp. są realizowane jednakowo pod względem wzoru i wykonania. Średnica tłoczonej wypustki wynosi 10mm, rozstaw prostokątny, odległość osiowa 20mm w obu kierunkach, wysokość wytłoczenia min 1,5 mm. Z powodu ryzyka wystąpienia naprężeń powodujących odkształcenia powierzchni blach jak i osłabienia własności antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni antypoślizgowych przez piaskowanie. Normy, wytyczne, ustawy Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robót montażowych do wykonania musi spełniać wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczególności: PN-EN Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy, PN-EN Wyposażenie basenów pływackich Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do wymiany wody, PN-EN Wyposażenie basenów pływackich Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych, PN-EN Wyposażenie basenów pływackich Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych, PN-EN Wyposażenie basenów pływackich -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych, PN-EN Wyposażenie basenów pływackich Część 8: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody, DIN Wymagania w zakresie Antypoślizgowe wykładziny podłogowe 6

7 WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PŁYWALNI opracowanie: mgr inż. Czesław Sokołowski, oparte na EN-19643, Rozporządzenia Rady Ministrów z dn w sprawie określenia bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. 57 poz. 358). Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych PKWiU Konstrukcje stalowe PN-EN stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw PN-EN Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych PN-EN Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r - dyrektywa o wyrobach budowlanych) Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) Potwierdzenie spełnienia istotnych wymagań Producent niecek basenowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy i roboty budowlane w zakresie realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadają wymaganiom określonym w powyższych normach, wytycznych i ustawach powinien dysponować następującymi dokumentami w języku polskim: Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali nierdzewnej basenów kąpielowych i solankowych, Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla wyposażenia niecek basenów ze stali nierdzewnej jak zjeżdżalnie, słupki, pasy torów pływackich trawione elektrochemicznie, fontanny, wodospady, krzesełka i wejścia dla niepełnosprawnych, Certyfikaty akredytowanej jednostki certyfikującej badania antypoślizgowości powierzchni blach tłoczonych powierzchniowo o grubościach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg wymagań PN-EN potwierdzające spełnienie najwyższej klasy oceny 24º, Certyfikat Instytutu Spawalnictwa GSI SLV klasy D w zakresie techniki spawalniczej kwalifikujące producenta niecek ze stali nierdzewnej do spawania konstrukcji ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z DIN : w zakresie: o spawanie łukowe ręczne, o spawanie w osłonie gazu aktywnego, o spawanie robotem spawalniczym w osłonie gazu aktywnego, o spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, o kondensatorowe zgrzewanie doczołowe kołków z zajarzeniem ostrzowym. Certyfikat zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO , wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą, Certyfikat WE potwierdzający spełnienie wymagań zakładowej kontroli produkcji (ZKP) konstrukcji stalowych w zakresie normy zharmonizowanej PN-EN , oraz uprawniający do umieszczenia znaku CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do Z.A.3.5 normy zharmonizowanej PN-EN Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny wynik badania antypoślizgowości rusztów rynny przelewowej wg PN-EN (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C), Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C), Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie dyrektywy (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie nośnych elementów i zestawów konstrukcyjnych do stalowych konstrukcji nośnych do EXC2 zgodnie z normą EN Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej jakości o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN , PN-EN w szczególności takich jak: o kanały ssawne, o kanały denne, o urządzenia poboru wody do analizy, 7

8 o odpływy denne. Sprawozdania kontrolne dołączone do certyfikatów dla poszczególnych urządzeń potwierdzają spełnienie przez wymienione urządzenia wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości dotyczące kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania niecek basenowych urządzeń, tzn. tych które zostały wyszczególnione w powyższej liście musi być opatrzone znakiem typu test & monitoring. Znak ten dowodzi, że oprócz wykonania testów wyszczególnionych urządzeń na zgodność z wymaganiami norm, zakład produkcyjny jest również monitorowany przez jednostkę certyfikującą w zakresie dotrzymania wymaganych cech bezpieczeństwa w produkcji certyfikowanych urządzeń. Wymaga się od producenta niecek przedłożenia min. 3 raportów z przeprowadzenia prób barwienia w nieckach ze stali nierdzewnej jego produkcji, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 50m² każda, zgodnie z normą PN-EN :2008, potwierdzających prawidłowy przebieg barwienia i odbarwienia wody wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną lub video. Próby mają być przeprowadzone w obecności uprawnionej jednostki certyfikującej, która winna potwierdzić ich poprawność i zgodność z normą. Wymagane powyżej dokumenty muszą być wystawione na firmę/producenta kompletnego systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy przedłożyć na żądanie zamawiającego do kontroli i oceny pod względem spełnienia wymagań, w celu uzyskania akceptacji inwestora dotyczącej wyboru wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Odbiór, przejęcie, uruchomienie próbne Szczelność: Całą konstrukcję poddać kontroli szczelności spoin metodą penetracyjną. Niwelacja krawędzi przelewowej: Krawędź przelewowa na całym obwodzie wykonać w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie tolerancji należy potwierdzić protokołem z pomiaru wykonanego przez niezależnego od producenta niecek geodety uprawnionego. Cyrkulacja wody basenowej: Skuteczność cyrkulacji wody basenowej należy potwierdzić na podstawie próby barwienia przeprowadzanej według normy PN-EN Próbę barwienia wykonać w ramach czynności odbiorowych. Protokół z próby barwienia stanowi element dokumentacji odbiorowej. Dokumenty: Do odbioru przekazać instrukcję obsługi i dokumentację basenu (rysunki powykonawcze, ew. plany inspekcji, atesty, wymagane certyfikaty, oświadczenie producenta), Sprzęt: Podczas szkolenia przekazać obsłudze basenu skrzynkę serwisową, zawierającą: zestaw do pomiaru zawartości chloru w celu umożliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie basenowej, oraz podstawowe materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności konserwacyjnych. Ponadto przekazać obsłudze narzędzie ułatwiające demontaż i montaż pokryw kanałów dennych. Przesyłanie wzorów Wymienione poniżej wzory są dodatkowym potwierdzeniem wysokiego standardu wykonania podstawowych elementów niecek. W przypadku oceny równoważności innego producenta należy wymagać przedłożenia ich każdorazowo u przedstawiciela inwestora inspektora nadzoru do kontroli i oceny pod względem spełnienia wymagań, na etapie ofertowania. Powierzchnia antypoślizgowa dna gr. blachy 1,5 mm, wym. próbki 25 x 25 cm Ruszt rynny przelewowej o powierzchni antypoślizgowej dł. próbki 50 cm Pokrywy kanału dennego o powierzchni antypoślizgowej z dyszami wlotowymi w wykonaniu zgodnym ze wzorem przekazanym do certyfikacji dł. próbki 15 cm Piktogram wym. próbki :15 x 15 cm Wymienione powyżej wzory są odniesieniem dla wymaganego standardu wykonania podstawowych elementów niecek. W przypadku oceny równoważności innego producenta, należy wymagać przedłożenia wymienionego powyżej 8

9 kompletu próbek oraz szczegółowych danych technicznych na etapie składania ofert u inwestora bądź jego prawomocnego przedstawiciela w celu wykonania analizy porównawczej. Decyzja o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu producenta równoważnego musi zapaść w formie pisemnej przed podjęciem zobowiązań umownych z proponowanym producentem niecek basenowych. Roboty budowlano-montażowe przy wykonaniu basenu ze stali nierdzewnej: Uwagi ogólne Poniższe roboty dotyczą montażu basenów, gdzie wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z wodą, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), jak i pozostałe elementy konstrukcji w całości wykonywane są ze stali szlachetnej kwasoodpornej. Konstrukcja składa się ze ścian bocznych przenoszących obciążenia statyczne, podpartych na górze i na dole (patrz też zakotwienie bocznych ścian) i dna ukształtowanego jako swobodna powierzchnia metalowa. Grupy konstrukcyjne, składające się na grupy robót, basenu ze stali nierdzewnej to: 01. niecka basenu 02. elementy wbudowane basenu 03. hydraulika basenu 04. osprzęt basenu 05. szczegółowe wyposażenie instalacyjne i rekreacyjne Wymagania odnośnie grup konstrukcyjnych Zadania, które mają do spełnienia grupy konstrukcyjne, przedstawione są każdorazowo w uwagach wstępnych. Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montażu grup konstrukcyjnych za pomocą spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych. Obrzeże basenu, które jako element budowlany mieści się pomiędzy plażą a powierzchnią wody stanowi istotną część konstrukcyjną, jako miejsce przejściowe pomiędzy obszarami pełniącymi różne funkcje, a także różnymi materiałami i ma do spełnienia następujące zadania: odprowadzanie przelewającej się wody (funkcja przelewu górnego) w trakcie normalnego użytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody), zamocowanie różnych elementów wbudowanych, połączenie niecki z plażą poprzez wyprofilowanie zewnętrznej krawędzi obrzeża niecki Dostawa i montaż Do obowiązku składającego ofertę należy sprawdzenie na miejscu realizacji zadania możliwości wniesienia poszczególnych elementów niecki basenowej do budynku. Dostarczyć i fachowo zmontować wszystkie części basenu w zakresie ujętym w projekcie włącznie z dostawą do określonego miejsca przeznaczenia, rozładunkiem i osadzeniem (transportowe urządzenia pomocnicze, np. użycie żurawia). Zorganizować personel montażowy włącznie z pomocnikami i wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do wykonania robót związanych z obróbką blachy i robót spawalniczych. Zakotwienie Zakotwienie elementów konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej wykonać na stałe za pomocą kotew rozprężnych lub w razie konieczności wklejanych. Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej gat. A4. Koszty przygotowania placu budowy Koszty przygotowania placu budowy w zakresie montażu niecek na uprzednio wykonanej konstrukcji żelbetowej dla ekipy wykonującej roboty w stali szlachetnej należy wliczyć do ceny ryczałtowej. Roboty towarzyszące wykonywane przez prowadzącego budowę Sprawdzenie pod względem statycznym nośności gruntu, odpowiednio do wybranego wariantu posadowienia niecki basenu. Osadzenie przygotowanych przez dostawcę basenu elementów wbudowanych ze stali szlachetnej, jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp. Wykonanie wymaganego otworowania w ścianach lub wycięć w ławach fundamentowych. Wykonanie okablowania i włączenie do instalacji elektrycznej wymagających tego elementów wyposażenia niecek, Parametry techniczne dotyczące niecki basenu : 9

10 Pozycja niecki basenu obejmuje ściany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie mocowania elementów ścian oraz dno niecki basenu. Z tych elementów powstaje szczelna niecka basenu. Materiał: Nierdzewna stal szlachetna, materiał nr , o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie wymaga się innych materiałów. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji nośnej niecki z materiału o niższych własnościach antykorozyjnych niż ze względu wymaganą wysoką odporność konstrukcji niecki na korozyjne oddziaływanie środowiska zewnętrznego. Skład chemiczny (w %) głównych gatunków stali wykorzystanych w projekcie wg PN-EN : Oznaczenie stali C węgiel Si krzem Mn mangan P fosfor max max S siarka N azot Cr chrom Cu miedź - - Mo molibden Ni nikiel Grubość materiału: wymagania minimalne ściana: 2,5 mm konstrukcje usztywniające: 2,0 mm rynna: 2,0 mm dno: 1,5 mm Powierzchnia: blachy ścian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400) rynna: stal walcowana, gładka jasna dno: stal walcowana, gładkie jasna spoiny: tylko w rejonie krawędzi przelewowej szlifowane Wykonanie ścian niecki basenu. Ściany niecki basenu z gładkiej blachy usztywnić tak, aby przejęły parcie wody/gruntu względnie występujące obciążenia pionowe. Ma to być konstrukcja sztywna przenosząca wszystkie obciążenia w miejsca kotwienia do konstrukcji żelbetowej. Ściany niecki przeznaczone do przyłączenia rynny przelewowej (rynna fińska) wykonać z krawędzią przelewową o szerokości 100mm, nachyloną pod kątem 25 do wnętrza niecki. Ma ona służyć jako przelew do stałego i równomiernego odprowadzania wody powierzchniowej z niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawędzi przelewowej od poziomu na całym obwodzie niecki basenu nie może przekraczać ±2 mm. Połączenia narożne wykonać są pod kątem nie mniejszym jak 90 i promieniu nie mniejszym jak 25 mm. Wykonanie rynny przelewowej. Rynny przelewowe zewnętrzne (fińskie, ewentualnie np. typu Wiesbaden; wg załączonych rysunków): Dobrać odpowiednią głębokość i ukształtowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia równomiernego rozpływu wody wewnątrz rynny do otworów wylotowych w taki sposób, aby zapobiec zalaniu zewnętrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawędzi przelewu do rynny przelewowej musi być stałe i równomierne. W celu prawidłowego odprowadzania wody (strumienia szerokiego i wąskiego) do otworów wylotowych w narożach rynny przelewowej typu fińskiego umieścić płyty kierujące (kierownice). Głębokość rynny oraz kształt i ilość wylotów dobrać na drodze obliczeń hydraulicznych odpowiednio do wielkości odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu fińskiego w górnej części jest spięte kątownikami w położeniu litery v w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez ograniczenie hałaśliwości pracy rynny. Wykończenie zewnętrznej strony rynny wykonać w formie wywinięcia stalowego korpusu rynny uzyskując płaski grzbiet o szerokości 45 mm zlicowany z posadzką. 10

11 Wykonanie zakotwienia ściany bocznej. Ściany niecki usztywnić są żebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W górnej części zamocować do konstrukcji żelbetowej, w rejonie użebrowania rynny przelewowej. W części dolnej mocować na przedłużeniu profili usztywniających ściany bezpośrednio do fundamentu. Dolne zakotwienie przeciwko działaniu sił poziomych naporu hydrostatycznego, bądź względnie parcia gruntu zrealizować poprzez przyspawanie profili usztywniających do elementu pośredniego zakotwionego do fundamentu (wykonać zgodne z załączonymi przekrojami ścian) a następnie zabetonowanie profili usztywniających. Górne mocowanie zrealizować poprzez przyspawanie konstrukcji wsporczej rynny przelewowej do zakotwionych w konstrukcji płyty plaży płytek mocujących (wg załączonego rysunku). Wykonanie dna niecki basenu. Podział powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w połączeniu z systemem hydraulicznym jest bardzo ważnym elementem robót. Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej ułożyć na min. 2-centymetrową zakładkę i połączyć się konstrukcyjnie między sobą oraz do wywinięcia ścian bocznych poprzez spawanie. Dotyczy to również przyspawania do kanałów dennych oraz elementów wbudowanych w dnie niecki. Blachy denne we wszystkich nieckach do głębokości 2,20 m muszą posiadać własności antypoślizgowe wg PN-EN uzyskane poprzez tłoczenie powierzchniowe. Wszystkie powierzchnie muszą spełniać wymagania w zakresie najwyższej klasy oceny 24º tejże normy. Tłoczone blachy denne ułożyć w ten sposób, aby uzyskać wymaganą estetykę poprzez zachowanie geometrycznej ciągłości tłoczonych wypustek antypoślizgowych we wszystkich kierunkach. Parametry techniczne dotyczące elementów wbudowanych niecki basenu : Wykonanie drabinki w niecce basenu. Drabinki wykonać w formie zamkniętej ze wszystkich stron i zespawanej drabinki niszowej. Drabinki muszą posiadać wymiary główne zgodne z PN-EN Drabinki prowadzą do stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstęp pomiędzy stopnicami wynosi 30cm. Najwyższy stopień jest umiejscowiony na wysokości powierzchni lustra wody. Głębokość niszy wynosi minimum 14cm. Szerokość niszy minimum 60cm. Poręcze wykonać jako niesymetryczne w możliwie prostej formie bez zbędnych wygięć, odchylane w kierunku wyjścia z basenu. Wysokość niższej z dwóch poręczy wynosi minimum 75 cm nad obejściem, wysokość poręczy wyższej jest 20cm większa. Rozstaw poręczy od strony wody 50-55cm a od strony plaży 70-80cm (odległość między osiami). Poręcze zamocować na obrzeżu niecki basenu za pośrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami dla każdej poręczy. Poręcze wykonać z materiału W celu podniesienia odporności na agresywne środowisko hali basenowej wszystkie poręcze w basenach krytych wykończyć powierzchniowo poprzez polerowanie. 11

12 Przekrój poręczy: średnica ø40mm Parametry techniczne dotyczące systemu hydraulicznego niecki basenu : Materiał: Materiał na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiał nr Materiał na rury: nierdzewna stal szlachetna, materiał nr o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie zastosowano innych materiałów Wykonanie: Grubość materiału minimum: Powierzchnia: 2,0 mm stal walcowana, gładka jasna Przepływ pionowy za pomocą kanałów dennych: W celu doprowadzenia czystej wody przewidzieć w dnie basenu kanały denne z demontowanymi pokrywami (możliwość konserwacji i czyszczenia) wyposażonymi w specjalne dysze wlotowe wytłoczone bezpośrednio w powierzchni pokrywy, rozmieszczone równomiernie wzdłuż całej długości kanału w celu zapewnienia maksymalnie równomiernego rozprowadzania wody uzdatnionej wszystko ze stali szlachetnej. W obszarach, które nie są objęte kanałami dennymi zastosować dysze punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy kanałów dennych należy wykonać w taki sposób, aby były w jednej płaszczyźnie z dnem niecki basenu (nie mogą wystawać). Profil kanału dennego wykonać w taki sposób aby zapewnić równomierny dopływ wody uzdatnionej na całej długości kanału dennego. Wykonanie oraz dopuszczalne parametry przepływu muszą być zgodne z wymaganiami norm PN-EN oraz PN-EN Spełnienie wymagań potwierdzić certyfikatem akredytowanej jednostki certyfikującej. Uszczelnienie pomiędzy kanałem dennym a pokrywą wykonać za pomocą uszczelki elastycznej, odpornej na działanie wody uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanałów dennych do głębokości wody 2,20 m mają powierzchnię antypoślizgową wykonaną tak samo jak w dnie. Wykonać je w kształcie łatwo montowanych podłużnych przykryć. Mocowania pokryw należy wykonać w taki sposób, aby możliwe było łatwe ich otwieranie również po latach. Dysze wlotowe: Elementy wlotowe wykonać bezpośrednio w pokrywach kanału dennego napływowego jako specjalnie profilowane otwory. Nie mogą się one składać z elementów rozłącznych oraz nie mogą wystawać powyżej płaszczyzny dna. 12

13 Rozmieszczenie dysz wlotowych dobrać w taki sposób, aby nie powstawały tzw. strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie powinno wynikać z zasady ciągłości strugi, i gwarantować zachowanie tych samych warunków hydraulicznych dla każdej dyszy na całej długości kanału. Ciśnienie przed dyszami wlotowymi może wynosić maksymalnie 3m słupa wody. Wymiar pionowy przekrojów wylotu dysz należy ustalić odpowiednio do ilości tłoczonej wody oraz wymaganej odległości wyrzutu. Dysze ukształtować bezpośrednio w powierzchni pokrywy. Parametry techniczne dotyczące osprzętu niecki basenu: Wykonanie rusztu rynien przelewowych Szczeble rusztu dobrać zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cała konstrukcja z zapasem musi przejąć obciążenia pionowe osób po nich stąpających. Ruszt musi być odporny na działanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu mają mieć powierzchnię antypoślizgową wg wymagań normy PN-EN (spełnienie klasy oceny 24º). Należy je rozmieścić prostopadle do osi rynny przelewowej. Szerokość szczebla może wynosić max. 10mm, odstęp pomiędzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewnić możliwość demontażu, przy czym długość modułów rusztu powinna wynosić do 1 m. W celu zachowania estetyki przykrycia rynien przelewowych wszystkie narożniki, niezależnie od kąta rozwarcia są przykryć elementami rusztu wykonanymi w tej samej formie i z tego samego materiału, co elementy rusztu przykrywające proste odcinki rynien. Materiał rusztu: polipropylenu (PP) łącznie ze wszystkimi wykończeniami naroży, niezależnie od kąta rozwarcia ścian niecki. Parametry techniczne dotyczące szczegółowego wyposażenia instalacyjnego niecek basenów: Opisy dotyczące wykonania technicznego wyposażenia instalacyjnego są zawarte poszczególnych pozycjach Niecka basenu rehabilitacyjnego Niecka basenu rehabilitacyjnego, z wyposażeniem instalacyjnym oraz urządzeń do masaży. Materiał: Stal nierdzewna Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): w wodzie o temperaturze do 30 C wynosi: w wodzie o temperaturze do 35 C wynosi: 500mg/l 400mg/l 13

14 Drabinka, w niszy ściany z poręczami. Zejście do niecki basenu mocowane na stałe w ścianie niecki, Najwyższy stopień na poziomie lustra wody, poręcze niesymetryczne wg PN-EN Stopnie drabinki w niszy niecki należy wykonać, jako jeden ciągły element, kształtowany za pomocą gięcia, wykonany z możliwie najmniejszej ilości pojedynczych blach. Dolne i górne, poziome krawędzie wszystkich stopni są wówczas bezpieczne i zaokrąglone. Nie wolno wykonywać złączy spawanych na poziomych krawędziach stopni. 2,00 Szt. Kanał denny wlotowy łącznie z pokrywą łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej , PN 10, otwór wg PN- EN , do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych 2 szt. Odpływ rynny przelewowej w przebiegu rynny w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej , DN150 PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. 3,00 szt. Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów urządzenie obniżające poziom hałasu, jako wkładka do odpływu rynny, dla wszystkich standardowych odpływów z rynny przelewowej. 3,00 szt. Zestaw narzędzi do demontażu pokrywy kanału dennego ze stali nierdzewnej do łatwego montażu i demontażu pokryw kanału dennego. Wykonanie wg wymagań technicznych i indywidualnych rozwiązań kanałów dennych. 1,00 szt Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 80 do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej , DN 80, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN , potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do 14

15 wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN :2001, PN-EN ,00 szt. Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50 do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej , DN 50, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania próby ciśnieniowej). Wykonanie zgodnie z normą PN- EN :2001, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN , PN-EN ,00 szt. Ruszt rynny, prosty, biały jak opisano powyżej. Narożniki rusztu ze skosem do wykonania narożników rusztu ze złączem na ucios, styk pod kątem <> 90. 4,00 szt. Pochwyt podwodny Pochwyt podwodny, jako poręcz zamontowana do ścian niecki pod powierzchnią lustra wody. Poręcze wykonać z materiału Nie występuje w świetle drabinek. Przekrój poręczy: średnica ø40mm Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" 1,00 kpl. Masaż karku szeroki 400/15 z kołnierzem mocującym ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 104 mm, łuk 17 w dół, na nasadzie 400/15 mm, na dolnym końcu kołnierz DN 100, PN 10, kołnierz mocujący, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z obustronnym kołnierzem wywiniętym DN 100, PN 10, otwór wg PN-EN , spawany do krawędzi niecki poprzez wspornik, złącze śrubowe z nakrętką kołpakową, wysokość prysznica-rury 1,45 m, ujście ok. 1,20 m nad lustrem wody, występ ok

16 cm. Nasadę należy wykonać ze względu na dopuszczalne zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN ,00 szt. Masaż karku wąski Ø80 z kołnierzem mocującym ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 104 mm, łuk 20 w dół, na nasadzie 80 mm, na dolnym końcu kołnierz DN 100, PN 10, kołnierz mocujący, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z obustronnym kołnierzem wywiniętym DN 100, PN 10, otwór wg PN-EN , spawany do krawędzi niecki poprzez wspornik, złącze śrubowe z nakrętką kołpakową, wysokość armatki wodnej 1,10 m, występ ok. 54 cm. Nasadę należy wykonać ze względu na dopuszczalne zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN ,00 szt. Punkt masażu R 1 1/2" z układem ssania powietrza składający się ze wspawanej w ścianę niecki, mufy ze stali szlachetnej lub kątownika ze stali szlachetnej R 1 1/2" oraz orurowania wg planu z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej , DN 80, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza zewnętrzną krawędź niecki ze stali szlachetnej, element podstawowy z nakrętką zaciskającą oraz dyszą iniektorową o szerokości w świetle 25 mm oraz zatyczką uszczelniającą R 1 /2" z tworzywa sztucznego białą, klucz montażowy, przewód wlotowy powietrza prowadzony nad lustrem wody lub z zaworem przeciwzwrotnym. 16

17 6,00 szt. Gejzer powietrzny ø200 składa się z umieszczonego na dnie niecki okrągłego zbiornika ze stali szlachetnej z trzema nogami, mocowanymi śrubami do fundamentu surowego, ze znajdującej się na tym samym poziomie, uszczelnionej i zamocowanej śrubami dyszy wielootworowej ze stali szlachetnej, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej , DN 40, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. 1,00 szt Reflektor podwodny Ø240 POW LED, kolorowy Wbudowany w ścianę boczną reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem świecącym POW LED, zmiennokolorowy w kolorach RGB, składający się z części reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz transformatora. Ośrodek świecący reflektora składający się z płytki drukowanej POW LED z 15 diod kolorowych Multichip POW LED RGB o mocy max. 9W (3 x 3W). Zasilany prądem stałym o napięciu roboczym 12V (DC) przy natężeniu 700mA. Reflektor ze stali szlachetnej , zabezpieczenie IP68, klasa ochronna III. Wymiary: Ø240 mm x gł. 66 mm. Wysokość zasłony: 3 mm. Szyba szklana z jasnego, bezodpryskowego szkła. Kabel zasilający, podwodny, specjalny (2 x 4 mm² + 4 x 0,5 mm²). Zalecana głębokość montażu reflektora od 50 cm do 70 cm pod powierzchnią lustra wody. Nisza wspawana na stałe w ścianie bocznej, zacisk śrubowy kabla, dodatkowa osłona ochronna kabla o dł. 3 m, włącznie ze sterownikiem 700mA RGB, z zasilaczem 12V (DC), 45 x 3W LED (sumarycznie 130W), zabezpieczenie IP65. Bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych. Produkt: firma WIBRE (Typ: ) lub równoważny 5,00 szt. 17

18 Dźwig dla osób niepełnosprawnych Dźwig dla osób niepełnosprawnych. Elektryczny, zasilany akumulatorem 2x12V - 7Ah. W komplecie ładowarka Komplet z fotelem i konstrukcją nośną do transportu osób niepełnosprawnych do niecki basenu. Możliwość szybkiego demontażu. Maksymalny udźwig 135kg. 1,00 kpl Tuleja wtykowa dźwigu dla niepełnosprawnych przeznaczona do mocowania elektrycznego dźwigu dla niepełnosprawnych, na poziomie płyty. 4,00 szt. 3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji w pkt 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną to: - spawarka elektryczna spawarka gazowa zestawy hydrauliczne, wyciąg hydrauliczny, lub linowy, - samochód samowyładowczy, - zgrzewarka elektrooporowa do rur PE. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji w pkt 4. 18

19 Rury i przewody wentylacyjne można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury i przewody wentylacyjne powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury i przewody wentylacyjne w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur i przewodów wentylacyjnych nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 C i niższej. Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Ogólnej Specyfikacji w pkt Ogólne warunki wykonania robót Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robót instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Dla wszystkich robót związanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację warsztatową zawierającą min. obliczenia, rysunki całościowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegółowe niezbędne do wykonania tej instalacji, zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową w oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane i z uwzględnieniem robót wykonawców pozostałych branż. Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną producenta. 5.3 Roboty przygotowawcze Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej)., Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń, Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać, Przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą, Kolejność wykonywania robót: Wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, Lokalizacja armatury i urządzeń, Wykonanie przekuć przez przegrody, 5.4 Roboty montażu instalacji Do wykonania instalacji mogą być zastosowanie jedynie nowe elementy i komponenty (rury, kształtki etc.). Wewnętrzna ich powierzchnia musi być czysta - wolna od brudu, obcych elementów i trzymać wymagany wymiar. Przed wykonaniem połączenia należy usunąć pozostałości po obcięciu rury, następnie końcówki rur oczyścić z obcych materiałów. Przeznaczonych do montażu przewodów nigdy nie wystawiać na działanie wody. W przypadku stosowania rur wstępnie zabezpieczonych powłoką antykorozyjną bezpośrednio po wykonaniu połączenia spawanego w warsztacie spawalniczym (spawanie na budowie jest niedozwolone) należy odtworzyć 1 warstwę powłoki antykorozyjnej. Na połączenia rowkowane dla przewodów, PN 16, wymagana jest aprobata CNBOP. Należy stosować połączenia rowkowe sztywne - typu rigid lub zero flex. Dla każdego odcinka prostego przewodu głównego, którego długość przekracza 30 m w jego geometrycznym środku należy zastosować połączenie sztywne z konstrukcją budynku zwane punktem stałym. Wszystkie armatury stosowane w instalacji mają być w wykonaniu PN

20 Wszystkie przewody muszą być zamocowane do elementów stałych konstrukcji budynku. Wszystkie podwieszenia na pręcie gwintowanym oprócz nakrętki regulującej muszą być wyposażone w przeciwnakrętkę dla zablokowania możliwości powstania luzów w wyniku ruchów i wibracji rurociągów. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zasyfonowania na trasie przewodów, ale każde zasyfonowanie rurociągu musi być wyposażone w odwodnienie - korek z trójnika. Wszystkie zamocowania rur muszą być wyrobami oryginalnymi fabrycznymi z aprobatami CNBOP, nie wolno stosować zamocowań modyfikowanych np. gwintowanych czy wyginanych na budowie. W przypadku braku możliwości umocowania do trwałej konstrukcji budynku danego odcinka instalacji należy wykonać odpowiednią dodatkową konstrukcję stalową przenoszącą obciążenia z zamocowania rurociągu na konstrukcję budynku. Instalacja wody zimnej i ciepłej oraz przyłącze z.w. Instalacje należy wykonać z rur PEX/al/PEX oraz stalowych ocynkowanych dla wykonawstwa instalacji wody zimnej, łączonych przy użyciu łączników gwintowanych i systemowych. Materiały winny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Zawory kulowe sferyczne ćwierćobrotowe. Zawory czerpalne ze złączką do węża ćwierćobrotowe. Zawory odcinające mufowe. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe stojące, baterie natryskowe z natryskiem ręcznym w.g. Specyfikacji inwestora. Izolację rurociągów z pianki poliuretanowej. Przewody zimnej i ciepłej wody prowadzić w bruzdach ścian, oraz w przestrzeni międzystropowej. Przewody zarówno wody zimnej jak i ciepłej muszą być izolowane izolacją, np. Thermaflex A/C, gr. 12 mm. Montaż przewodów wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60 C należy stosować uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej. Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu. Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą przed przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone wywietrzakami, czy daszkami. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród. Przewody na powierzchni dachu powinny być zaizolowane cieplnie wełną mineralną o grubości minimum 5 cm w płaszczu z blachy ocynkowanej wykonanym w sposób zabezpieczający ocieplenie przed degradacją. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Podpory i podwieszenia w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. Sposób zamocowania centrali powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie łączników elastycznych. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. 20

Roboty w zakresie - Niecki basenowe z blachy szlachetnej, elementy stalowe konstrukcyjne, balustrady SST-096/02.07.

Roboty w zakresie - Niecki basenowe z blachy szlachetnej, elementy stalowe konstrukcyjne, balustrady SST-096/02.07. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr SST-096/02.07 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty w zakresie - Niecki basenowe z blachy szlachetnej, elementy stalowe

Bardziej szczegółowo

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY Uwaga: Dopuszcza się zmianę urządzeń i armatury na urządzenia i armaturę o równorzędnych parametrach za zgodą projektanta. L.p Wyszczególnienie elementów

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zawierający zmiany z dnia 02.12.2014r.

Tekst jednolity zawierający zmiany z dnia 02.12.2014r. Tekst jednolity zawierający zmiany z dnia 02.12.2014r. Rozbudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. wentylacjamechaniczna. ul.krasickiego 22-300 Krasnystaw

PRZEDMIAR ROBÓT. wentylacjamechaniczna. ul.krasickiego 22-300 Krasnystaw STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Obiekt : Technologia uzdatniania wody basenowej dla basenu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST B- 16 Niecka ze stali nierdzewnej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST B- 16 Niecka ze stali nierdzewnej Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska PROKON s.c. Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: mail@pracowniaprokon.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Wykonawca: Obmiar robót Adres budowy Obiekt Rodzaj robót Charakterystyka robót Kody CPV Data oprac. Podstawa opracowania

Inwestor: Wykonawca: Obmiar robót Adres budowy Obiekt Rodzaj robót Charakterystyka robót Kody CPV Data oprac. Podstawa opracowania Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie Wykonawca: "INTEM" Sp. z o. o. ul. Niska 3b 40-678 Katowice Obmiar robót Adres budowy: ul. Jana Pawła II, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

BASENY PREFABRYKOWANE

BASENY PREFABRYKOWANE 1. 1.1. NIECKI ZE STALI NIERDZEWNEJ AQUA-STAL 1.2. BASENY PPP STRONA 1.1. NIECKI ZE STALI NIERDZEWNEJ AQUA-STAL 1.1.1. OPIS SYSTEMU Niecki basenowe AQUA-STAL wykonane są z nierdzewnej stali szlachetnej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie techniczne remontu pływalni w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 99

Opracowanie techniczne remontu pływalni w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 99 Opracowanie techniczne remontu pływalni w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 99 Zamawiający: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 99 Opracował: Andrzej A. Wałęga Kwiecień

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Przedmiot wyceny

CZĘŚĆ I. Przedmiot wyceny Etapy robót Harmonogram robót i płatności Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" w Krasnymstawie, ul. Krasickiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH DLA CZĘŚCI VI Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" w Krasnymstawie Lp. Podstawa kalkulacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Obieg uzdatniania wody ADRES

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy. Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej.

Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy. Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej. Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-TERM produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ZABYTKOWYM ZAKŁADZIE HUTNICZYM W MALEŃCU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego CPV 45331100-7 instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

I. Budowa niecek basenowych ze stali szlachetnej CrNi (system B E R N D O R F lub r ó w n o w a ż n y):

I. Budowa niecek basenowych ze stali szlachetnej CrNi (system B E R N D O R F lub r ó w n o w a ż n y): I. Budowa niecek basenowych ze stali szlachetnej CrNi (system B E R N D O R F lub r ó w n o w a ż n y): Materiały Materiały i elementy konstrukcyjne obiektu basenowego są, o ile w specyfikacji robót nie

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R.

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R. Przedmiar robót - do wyceny (branża sanitarna) Kod Słownika Zamówień: 45331000-6 Adres budowy: ul. Kłosowa 23A, Olsztyn Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 14 Rodzaj robót: Wymiana wentylacji kuchni i suszarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4 Nazwa zadania Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-term produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000 przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752 Rodzaje kinet: Kierunek przepływu Wysokość : nr art. 860 122 / 860 116 razem z pokrywą ochronną na czas zabudowy 1166 DN 150/200 1180 mm 881 005 1680 mm 881

Bardziej szczegółowo

7.1. BADU BLOCK. SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, Cechy charakterystyczne. Pole zastosowań. Dane eksploatacyjne (50Hz)

7.1. BADU BLOCK. SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, Cechy charakterystyczne. Pole zastosowań. Dane eksploatacyjne (50Hz) 7.1. BADU BLOCK SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, która wywodzi się ze standardowej serii pomp Speck a. Niezawodność w ponad 100-letniej tradycji, pozwoliła na wyspecjalizowanie tych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż balustrad schodowych. Kod CPV 45421160-3

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż balustrad schodowych. Kod CPV 45421160-3 Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI. Cena Podstawa Opis

KOSZTORYS INWESTORSKI. Cena Podstawa Opis 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 KOSZTORYS INWESTORSKI 1 BLOK FILTRACYJNY 011-05 01-01 01-03 013-05 004-04 007-04 007-03 006-0 006-04 006-03 006-01 006-01 Zbiornik Filtracyjny o

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych technicznych

Arkusz danych technicznych Lanca ssąca dla silnikowych pomp dozujących z czujnikiem poziomu i funkcją zwrotną Bezpieczeństwo Informacje ogólne PRZESTROGA! Przestrzegać karty charakterystyki dozowanego medium! Zagrożenie personelu

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: mgr inż. Witold Franke,...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: mgr inż. Witold Franke,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Adres obiektu budowlanego: 35-959 Rzeszów; ul. ks J. Jałowego 23A Nazwa i adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F Opis serii: H[m] 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Budowa Małe urządzenie do przetłaczania (montaż na ścianie) Zastosowanie Gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania fekaliów do ograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DLA BASENÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DLA BASENÓW PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DLA BASENÓW 25x12.5 I 12.5 x 6.5 Adres obiektu: Inwestor: UL. WOJSKA POLSKIEGO 28A 83-110 TCZEW TCZEWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE NIECKI 3.1. SKIMMERY I AKCESORIA 3.2. ODPŁYWY DENNE I RYNNOWE 3.3. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY 3.4. DYSZE NAPŁYWOWE ŚCIENNE I MUSZLE PROBIERCZE

WYPOSAŻENIE NIECKI 3.1. SKIMMERY I AKCESORIA 3.2. ODPŁYWY DENNE I RYNNOWE 3.3. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY 3.4. DYSZE NAPŁYWOWE ŚCIENNE I MUSZLE PROBIERCZE 3. 3.1. SKIMMERY I AKCESORIA 3.2. ODPŁYWY DENNE I RYNNOWE 3.3. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY 3.4. DYSZE NAPŁYWOWE ŚCIENNE I MUSZLE PROBIERCZE 3.5. DYSZE NAPŁYWOWE DENNE 3.6. DYSZE SSĄCE - PRZYŁĄCZA DO WĘŻA ODKURZACZA

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : LESZNO Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Adres : Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Przepompownia P 1 Wycenę przepompowni według poniższych opisów należy przyjąć do poz. 7.3 przedmiaru robót KNRw 0202 19210100 Montaż elementów prefabrykowanych,

Bardziej szczegółowo

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 8 Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego ze zmianą geometrii dachu z dachu płaskiego na dach wielospadowy, oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA Inwestycja : PRZEBUDOWA WENTYLACJI W SALACH 113 I 114 BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

1. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE (dedykowane do SPA)

1. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE (dedykowane do SPA) 1. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE (dedykowane do SPA) 1.1. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA 1.2. ZBIORNIKI PRZELEWOWE 1.3. REGULATORY POZIOMU WODY 1.4. ZAWORY SZTANGOWE 5D I 3D 1.5. STEROWNIK BASENOWY AS CONTROL

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji

Bardziej szczegółowo

ILOŚ Ć JEDNO- STKA NAZWA ELEMENTU

ILOŚ Ć JEDNO- STKA NAZWA ELEMENTU Lp 1 1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAZWA ELEMENTU Filtr samopłuczący, grawitacyjny DynaSand dostosowany do pracy ze złożem katalitycznym, kompletny z króćcami do połączeń kołnierzowych, rurkami pomiarowymi, pomostem

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

sondami pomiarowymi ( sondy: chloru wolnego, chloru całkowitego, ph, Redox ) i przetwornikami 4-20 ma ( 2 kpl. )

sondami pomiarowymi ( sondy: chloru wolnego, chloru całkowitego, ph, Redox ) i przetwornikami 4-20 ma ( 2 kpl. ) Specyfikacja techniczna Systemu Automatyki Basenowej SAB - Rozdzielnica Systemu Automatyki Basenowej RSAB - konstrukcja metalowa z płytą do montażu naściennego. - Jednostka centralna - sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH RUROCIĄGACH WODNYCH

Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH RUROCIĄGACH WODNYCH Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH Wersja marzec 2016 Spis treści 1. Zakres... 3 2. Definicje... 3 3. Wymagania eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków Armatura z żeliwa sferoidalnego Zawór odpowietrzający typ 613 3/4 1 DN 40 65, PN 16-25 Automatyczny zawór odpowietrzający służy do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła X Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

Instalacja grzejników

Instalacja grzejników Instalacja grzejników montaż wanny grzejnika Wannę przygotować do montażu (umocować kotwy do betonu, wyłamać przepusty na rury i przewody). Położyć wannę na wstępnie wylaną i wypoziomowaną podłogę i śrubami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010r

WENTYLACJA. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010r WENTYLACJA Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010r 52 WENTYLACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 453 KLASY: 4533 KATEGORIE: 45331 Spis treści wg Wspólnego Słownika Zamówień...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1 1. Dostawa kompletnych skrzynek oraz pokryw (ze sworzniem) do zasuw i hydrantów, włazów żeliwnych kanałowych, w tym: LP Nazwa materiału JM Szacunkowa Skrzynki do zasuw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż schodów drewniano-metalowych. Kod CPV 45421000-4

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż schodów drewniano-metalowych. Kod CPV 45421000-4 Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE KANALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

Instalacje sanitarne wewnętrzne

Instalacje sanitarne wewnętrzne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-04 Instalacje sanitarne wewnętrzne Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) DZIAŁ - 45 - Roboty budowlane GRUPA ROBÓT - 452 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych technicznych

Arkusz danych technicznych Lanca ssąca dla silnikowych pomp dozujących z czujnikiem poziomu i funkcją zwrotną Bezpieczeństwo Informacje ogólne PRZESTROGA! Przestrzegać karty charakterystyki dozowanego medium! Zagrożenie personelu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ATRAKCJE WODNE 4.1. PRZECIWPRĄDY WRAZ Z AKCESORIAMI 4.2. SYSTEMY MASAŻY WODNO-POWIETRZNYCH 4.3. WYLEWNICE I ARMATKI WODNE WRAZ Z AKCESORIAMI

ATRAKCJE WODNE 4.1. PRZECIWPRĄDY WRAZ Z AKCESORIAMI 4.2. SYSTEMY MASAŻY WODNO-POWIETRZNYCH 4.3. WYLEWNICE I ARMATKI WODNE WRAZ Z AKCESORIAMI 4. 4.1. PRZECIWPRĄDY WRAZ Z AKCESORIAMI 4.2. SYSTEMY MASAŻY WODNO-POWIETRZNYCH 4.3. WYLEWNICE I ARMATKI WODNE WRAZ Z AKCESORIAMI 4.4. SYSTEMY MASAŻY POWIETRZNYCH STRONA Wysokość podnoszenia, mh2o KRZYWE

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A )

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZUK-12/ZP/2014 1.1. Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA. Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9. Łomża ul. Księżnej Anny 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA. Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9. Łomża ul. Księżnej Anny 18 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9 Łomża ul. Księżnej Anny 18 Spis treści 1 WSTĘP 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) 3 1.2 Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.01.01 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Temat projektu: Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie Miejscowość: WŁADYSŁAWOWO Zleceniodawca: GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Pompy dozujące. Model Opis Cena netto Pompy dozujące serii DLX (naścienne) www.polaquagroup.com trade@polaquagroup.com

Pompy dozujące. Model Opis Cena netto Pompy dozujące serii DLX (naścienne) www.polaquagroup.com trade@polaquagroup.com Pompy dozujące Pompy dozujące serii DLX (naścienne) DLX-MA/MB Pompa z dozowaniem mikroprocesorowym; manualna regulacja przepływu od 0 do 100%; wyświetlacz elektroniczny (3 pola); kontrola poziomu (dostarczana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

KLIMONT sp. z o.o. Kolano segmentowe.

KLIMONT sp. z o.o. Kolano segmentowe. Kolano segmentowe. KIMONT sp. z o.o. d1 r - kąt 15 0, 30 0, 45 0, 60 0, 90 0, 120 0 i inny - kolano składane z segmentów łączonych zamkiem blacharskim - zgrzewanie punktowe wzdłużne - R=1,5 D - uszczelka

Bardziej szczegółowo