Roboty w zakresie - Niecki basenowe z blachy szlachetnej, elementy stalowe konstrukcyjne, balustrady SST-096/02.07.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roboty w zakresie - Niecki basenowe z blachy szlachetnej, elementy stalowe konstrukcyjne, balustrady SST-096/02.07."

Transkrypt

1 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr SST-096/02.07 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty w zakresie - Niecki basenowe z blachy szlachetnej, elementy stalowe konstrukcyjne, balustrady SST-096/02.07 Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej w Jeleniej Górze Inwestor: Inwestycja: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy Jelenia Góra Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej Strona: 1 z 19 Wydanie: Rew.1 Data: 07/01/2013 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Michał Stogiński Jacek Moskała Andrzej Zawadka Podpis Data 07/01/ /01/ /01/2013 Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 1

2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem różnych elementów stalowych oraz niecek basenów ze stali nierdzewnej w projektowanej inwestycji, realizowanej pod nazwą Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej w Jeleniej Górze. Niecki są wykonane w około 80% Zakres stosowania Specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Będzie również podstawą do: Kontrolowania jakości wykonywanych robót Przeprowadzenia procedur odbiorowych Rozliczenia wykonanych robót 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych związanych z zadaniem inwestycyjnym wymienionym w punkcie Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST WYMAGANIA OGÓLNE SST-096/ ; pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WYMAGANIA OGÓLNE SST- 096/00.00 pkt. 5 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 2. MATERIAŁY Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 2

3 poz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004~ r.,nr 92, poz. 881 z póź. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. o systemie oceny zgodności /Dz U nr 195poz.2011 z póź zm./ Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-82IS UWAGA Materiały, które należy zastosować na budowie zostały opisane poprzez parametry techniczne. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych użyto nazwy własnej to należy potraktować tę nazwę, jako przykładową, bez konieczności zastosowania konkretnych wyrobów za wyjątkiem przypadków gdzie wyraźnie wskazano przyczynę użycia nazwy własnej (kontynuacja robót wykonanych wymusza konieczność zastosowania tego samego wyrobu). Wykonawca musi uzyskać od Inżyniera zatwierdzenie wszystkich stosowanych materiałów. 2.1 Basen ze stali szlachetnej ASB Niecka basenu Niecka basenu wypływowego Niecka basenu wypływowego, z wyposażeniem instalacyjnym oraz atrakcjami powietrzno - wodnymi, ze stali nierdzewnej. Materiał: Stal nierdzewna Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): w wodzie o temperaturze do 30 C wynosi: 500mg/l w wodzie o temperaturze do 35 C wynosi: 400mg/l Wymiary (Kształt wg planu): maksymalna długość: 56,40 m maksymalna szerokość: 51,60 m głębokość wody od: 1,00 m opadająca do: 1,10 m Całkowita pow. lustra wody: 553,28 m Wykonanie wg planu Plan nr: 04_TB1_TERMALNY 1.dwg Elementy wbudowane Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 3

4 Schody do niecki Średnia szerokość biegu schodów 3,0 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok. 15,5/31,2 cm Poręcz schodów wejściowych (od str. wody) Dla schodów 7-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 2,30 m Schody do niecki Wykonanie jak opisano powyżej, średnia szerokość biegu schodów 2,0 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok. 15,5/31,2 cm Poręcz schodów wejściowych (od str. wody) Dla schodów 7-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 2,30 m Schody do niecki Średnia szerokość biegu schodów 4,0 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok. 15,5/31,2 cm Poręcz schodów wejściowych (od str. wody) dla schodów 7-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 2,30 m Poręcz schodów wejściowych (od str. ściany) dla schodów 7-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 2,30 m Śluza oddzielająca Śluza oddzielająca obszary niecki basenowej, wykonanie zgodnie z planem z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 5010, z elementami mocującymi oraz wbudowanymi, w ściany boczne oraz dna niecki basenowej, prowadnicami ze stali nierdzewnej. Wymiar śluzy ok 1650mm x 1200mm. 1,00 kpl System hydrauliki Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 4

5 Kanał denny wlotowy łącznie z pokrywą łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym, PN 10, otwór wg DIN EN , do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych Dysza denna, wlotowa łącznie z pokrywą 67,00 mb Łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym, PN 10, otwór wg DIN EN , do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szer. w świetle: 200 mm; wys. w świetle: wg wymagań hydraulicznych 5,00 szt Dysza ścienna R1½, wlotowa Do doprowadzenia świeżej wody do niecki basenowej, wbudowana w ścianę boczną niecki basenowej ze stali szlachetnej zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi, składająca się ze szczelnie wspawanej, mufy ze stali nierdzewnej, wkładki gwintowanej R1½, nakrętki zaciskowej i obrotowej dyszy kulkowej 12/19/25 mm (zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi), względnie korka uszczelniającego R 1½ z tworzywa sztucznego w kolorze białym (np. na czas zimowania) Zawiera niezbędne łączniki i orurowanie, wg planu zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi. 4,00 szt Odpływ rynny przelewowej w przebiegu rynny W przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN200 PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. 8,00 szt Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów Urządzenie obniżające poziom hałasu, jako wkładka do odpływu rynny, dla wszystkich standardowych odpływów z rynny przelewowej Wyposażenie niecki basenu Ruszt rynny, prosty, biały Ruszt rynny, zaokrąglony biały Narożniki rusztu ze skosem 136,00 mb 43,00 mb Do wykonania narożników rusztu ze złączem na ucios, styk pod kątem <> ,00 szt Piktogram "Dla osób nieumiejących pływać" Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 5

6 Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nieumiejących pływać" 1,00 kpl Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" 1,00 kpl Dodatek do mocowania piktogramów Dla mocowania tabliczek informacyjnych (piktogramów) na ruszcie okrągłym rynny przelewowej, zgodnie z promieniem krzywizny rynny przelewowej. 1,00 kpl Wyposażenie instalacyjne Kanał ssawny 1,25 m Kanał o dł. 1,25 m do bezpiecznego odprowadzania wody z niecki do atrakcji, składający się z wbudowanej w dno niecki blachy krawędziowanej w kształcie litery U ze stali szlachetnej z kotwami betonowymi i śrubowymi, z poprzeczką wpuszczaną dystansową, pokrywa kanału z blachy perforowanej w kształcie pudełka, otwór okrągły 8 mm, na równym poziomie z dnem niecki, orurowanie z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 150, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN :2001, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN :2001, PN-EN :2003 8,00 szt Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 150 Do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z betonowymi kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 150, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN :2001, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN- EN :2001, PN-EN : Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50 Do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 50, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania próby ciśnieniowej). Wykonanie zgodnie z normą PN-EN :2001, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN :2001, PN-EN :2003 Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 6

7 Wyposażenie rekreacyjne 3,00 szt Grzybek wodny Ø 1,60m z rurą mocującą Wykonany z włókna szklanego, odporny na działanie promieni UV i chloru, kolor wg palety kolorów RAL. Rura mocująca ze szlifowanej stali nierdzewnej o średnicy 206 mm, w górnej części połączona śrubami z koroną grzybka, w dolnej zespawana na stałe z elementem mocującym. Wys. korony: 360 mm; wys. całkowita: 2670 mm, wys. przejścia, ok.: 2255 mm; wraz z orurowaniem, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 200, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Grzybek wodny Ø 2,30m z rurą mocującą Wykonany z włókna szklanego, odporny na działanie promieni UV i chloru, kolor wg palety kolorów RAL. Rura mocująca ze szlifowanej stali nierdzewnej o średnicy 306 mm, w górnej części połączona śrubami z koroną grzybka, w dolnej zespawana na stałe z elementem mocującym. Wys. korony: 645mm; wys. całkowita: 2900mm, wys. przejścia, ok.: 2250mm; wraz z orurowaniem, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 300, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Masaż karku wąski Ø80 z kołnierzem mocującym Ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 104 mm, łuk 20 w dół, na nasadzie 80 mm, na dolnym końcu kołnierz DN 100, PN 10, kołnierz mocujący, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z obustronnym kołnierzem wywiniętym DN 100, PN 10, otwór wg PN-EN , spawany do krawędzi niecki poprzez wspornik, złącze śrubowe z nakrętką kołpakową, wysokość armatki wodnej 1,10 m, występ ok. 54 cm. Nasadę należy wykonać ze względu na dopuszczalne zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN ,00 szt Gejzer powietrzny ø200 Składa się z umieszczonego na dnie niecki okrągłego zbiornika ze stali szlachetnej z trzema nogami, mocowanymi śrubami do fundamentu surowego, ze znajdującej się na tym samym poziomie, uszczelnionej i zamocowanej śrubami dyszy wielootworowej ze stali szlachetnej, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 50, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. 2,00 szt Kosz do gry Składa się z dwóch szlifowanych rur ze stali nierdzewnej, umieszczonej między nimi ponad lustrem wody tablicy do gry w koszykówkę wraz z obręczami. Całość z niezbędnych wyposażeniem. Rury ze stali nierzewnej, spełniające funkcję podporową tablicy do gry w koszykówkę, mocowanymi śrubami do fundamentu surowego oraz szczelnie spawane w płytę dna niecki ze stali nierdzewnej. Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 7

8 1,00 kpl Reflektory podwodne, średnica 245 mm, 300 W/12V Składa się z elementów reflektora, niszy w ścianie ze stali nierdzewnej transformatora. Reflektor o średnicy 245 mm w obudowie ze stali nierdzewnej, łatwo wymienialna żarówka halogenowa 6000 lumen (nie ma potrzeby obniżania poziomu lustra wody), kabel o dł. 3 m, równomierne oświetlenie przez okrągły reflektor, kąt promieni świetlnych ok. 80 º, nisza wspawana na stałe w ścianie bocznej o gł. 120 mm, zacisk śrubowy kabla, dodatkowa osłona ochronna kabla o dł. 3 m, wmontowany mocujący element obrotowy do odpowiedniego ustawienia reflektora, transformator: 230:12V, 300 VA, w stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczenie IP 54, z odrębnymi zwojami bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych Reflektor podwodny Ø68 K2, kolor Wbudowany w ścianę boczną reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem świecącym kolorowy w kolorach RGB, składający się z części reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz transformatora. Opisane bliżej w dalszej części. Ośrodek świecący reflektora składający się z płytki drukowanej z 3 diod diod kolorowych o mocy 3W. Zasilany prądem stałym o napięciu roboczym 12V (DC) przy natężeniu 700mA. Reflektor ze stali szlachetnej , zabezpieczenie IP68, klasa ochronna III(odpowiednik reflektora halogenowego o mocy 30W). Wymiary: Ø86 mm x gł. 158 mm. Wysokość zasłony: 24 mm. Szyba szklana z przejrzystego, bezodpryskowego szkła. Kąt padania światła: 30 Kabel zasilający, podwodny, specjalny, długość 3 m. Zalecana głębokość montażu reflektora od 50 cm do 300 cm pod powierzchnią lustra wody. Nisza wspawana na stałe w ścianie bocznej o gł. 95 mm, zacisk śrubowy kabla, dodatkowa osłona ochronna kabla o dł. 3 m, wmontowany mocujący element obrotowy do odpowiedniego ustawienia reflektora, z zasilaczem prądu stałego 700mA 12V (DC), 3 x 3W LED. Bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych Basen ze stali szlachetnej - WHP Niecka basenu Niecka wanny z hydromasażem (Whirlpool) Owalny z nierdzewnej stali szlachetnej. Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej, dla 4 osób. Wymiary (kształt według planu): średnica wewnętrzna: 2,00 m średnica zewnętrzna: 2,70 m średnica dna: 1,10 m głębokość wody: 1,00 m powierzchnia lustra wody: 3,14 m2 Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 8

9 Z rynną przelewową, znajdującą się na całym obwodzie, zakończoną profilem ze stali nierdzewnej. W wyposażeniu znajdują się również: schody wejściowe, ławka z masażem powietrzno wodnym, reflektory podwodne, zasysanie wody, dysza pomiarowa, odpływ z rynny przelewowej, poręcze i niezbędne wyposażenie, wg planu. Z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Basen ze stali szlachetnej ERB Niecka basenu Niecka basenu rekreacyjnego Niecka basenu rekreacyjnego z wyposażeniem instalacyjnym, sportowym oraz atrakcjami powietrzno - wodnymi, ze stali nierdzewnej. Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej. Materiał: Stal nierdzewna Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): w wodzie o temperaturze do 30 C wynosi: w wodzie o temperaturze do 35 C wynosi: 500mg/l 400mg/l Wymiary (Kształt wg planu): maksymalna długość: 25,02 m maksymalna szerokość: 20,00 m głębokość wody od: 1,10 m opadająca do: 1,60 m Całkowita pow. lustra wody: 441,88 m Wykonanie wg planu Plan nr: 03_ERB_REKREACYJNY.dwg Elementy wbudowane Schody do niecki Średnia szerokość biegu schodów 6,3 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok. 16,9/29,8 Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 9

10 cm Poręcz schodów wejściowych (od str. ściany) Dla schodów 7-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 2,20 m Poręcz schodów wejściowych (od str. ściany) Dla schodów 7-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 3,10 m Schody do niecki Średnia szerokość biegu schodów 3,1 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok. 16,9/29,8 cm Poręcz schodów wejściowych (od str. ściany) Dla schodów 7-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 2,20 m Drabinka, w niszy ściany z poręczami. Wykonana jak opisano w ogólnych wymaganiach technicznych, zejście do niecki basenu mocowane na stałe w ścianie niecki, Najwyższy stopień na poziomie lustra wody, poręcze niesymetryczne wg PN-EN Podwodna ławeczka, prosta z rozdziałem powietrza. W specjalnym wykonaniu, jako "Ławeczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju schematycznego z systemem rozdziału powietrza dla 2 miejsc siedzących jak opisano powyżej. Łącznie z orurowaniem wg planu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 40, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5m poza nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 25 m3/h powietrza. Dł. max.: 2,0m Podwodna leżanka, prosta z rozdziałem powietrza. W specjalnym wykonaniu, jako "Leżanka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju schematycznego z systemem rozdziału powietrza dla 5 miejsc leżących jak opisano powyżej. Łącznie z orurowaniem wg planu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym 4 x DN 50, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5m poza nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 60 m3/h powietrza. Dł. max.: 5m Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 10

11 System hydrauliki Kanał denny wlotowy łącznie z pokrywą Łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym, PN 10, otwór wg DIN EN , do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych 46,00 mb Dysza denna, wlotowa łącznie z pokrywą Łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym, PN 10, otwór wg DIN EN , do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szer. w świetle: 200 mm; wys. w świetle: wg wymagań hydraulicznych 7,00 szt Dysza ścienna R1½, wlotowa Do doprowadzenia świeżej wody do niecki basenowej, wbudowana w ścianę boczną niecki basenowej ze stali szlachetnej zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi, składająca się ze szczelnie wspawanej, mufy ze stali nierdzewnej, wkładki gwintowanej R1½, nakrętki zaciskowej i obrotowej dyszy kulkowej 12/19/25 mm (zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi), względnie korka uszczelniającego R 1½ z tworzywa sztucznego w kolorze białym (np. na czas zimowania) Zawiera niezbędne łączniki i orurowanie, wg planu zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi. 4,00 szt Odpływ rynny przelewowej w przebiegu rynny W przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN200 PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej: 5,00 szt Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów Urządzenie obniżające poziom hałasu, jako wkładka do odpływu rynny, dla wszystkich standardowych odpływów z rynny przelewowej. 5,00 szt Zestaw narzędzi do demontażu pokrywy kanału dennego Ze stali nierdzewnej do łatwego montażu i demontażu pokryw kanału dennego. Wykonanie wg wymagań technicznych i indywidualnych rozwiązań kanałów dennych Wyposażenie niecki basenu Ruszt rynny, prosty, biały Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 11

12 Ruszt rynny, zaokrąglony biały Narożniki rusztu ze skosem 78,00 mb 4,70 mb Do wykonania narożników rusztu ze złączem na ucios, styk pod kątem <> 90. 5,00 szt Piktogram "Dla osób umiejących pływać" Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób umiejących pływać" Piktogram "Dla osób nieumiejących pływać" 1,00 kpl Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nieumiejących pływać" 1,00 kpl Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" Mocowanie lin torowych 1,00 kpl. Mocowanie lin kompletne, składa się z tulei wtykowej z mocowaniem oraz wyciąganego mocowania liny. Tuleja ze stali szlachetnej na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwór gniazda zamknięty zatyczką z tworzywa sztucznego na równym poziomie. Stabilne mocowanie w górnym obszarze rynny przelewowej. Mocowanie lin ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 48,3 mm z uchwytem (uszkiem) na linę, górny koniec zamknięty, dolny koniec nacięty na ukos. 6,00 szt Mocowanie liny działowej Uchwyt dla linę działową niecki basenowej, wykonany ze stali nierdzewnej, wbudowany na stałe w ścianę niecki Lina działowa Składający się z drutu, o średnicy 11 mm ze stali nierdzewnej, pokrytego tworzywem sztucznym, wraz z kompletnym zaczepem. 3,00 m Pasy torów pływackich Oznaczenie torów pływackich na dnie i ścianach czołowych, barwiony elektrochemicznie, wymiary wg wymagań FINA, trwale naniesione metodą polispektralną, kolor kobaltowo-niebieski. 103,00 mb Wyposażenie instalacyjne Kanał ssawny 1,25 m Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 12

13 Kanał o dł. 1,25 m do bezpiecznego odprowadzania wody z niecki do atrakcji, składający się z wbudowanej w dno niecki blachy krawędziowanej w kształcie litery U ze stali szlachetnej z kotwami betonowymi i śrubowymi, z poprzeczką wpuszczaną dystansową, pokrywa kanału z blachy perforowanej w kształcie pudełka, otwór okrągły 8 mm, na równym poziomie z dnem niecki, orurowanie z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 150, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN :2001, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN :2001, PN-EN :2003 8,00 szt Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 150 Do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z betonowymi kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 150, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN :2001, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN- EN :2001, PN-EN : Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50 Do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 50, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania próby ciśnieniowej). Wykonanie zgodnie z normą PN-EN :2001, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN :2001, PN-EN : Wyposażenie rekreacyjne Grzybek wodny Ø 1,60m z rurą mocującą Wykonany z włókna szklanego, odporny na działanie promieni UV i chloru, kolor wg palety kolorów RAL. Rura mocująca ze szlifowanej stali nierdzewnej o średnicy 206 mm, w górnej części połączona śrubami z koroną grzybka, w dolnej zespawana na stałe z elementem mocującym. Wys. korony: 360 mm; wys. całkowita: 2670 mm, wys. przejścia, ok.: 2255 mm; wraz z orurowaniem, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 200, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Masaż karku szeroki 400/15 z kołnierzem mocującym Ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 104 mm, łuk 17 w dół, na nasadzie 400/15 mm, na dolnym końcu kołnierz DN 100, PN 10, kołnierz Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 13

14 mocujący, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z obustronnym kołnierzem wywiniętym DN 100, PN 10, otwór wg DIN EN , spawany do krawędzi niecki poprzez wspornik, złącze śrubowe z nakrętką kołpakową, wysokość prysznica-rury 1,45 m, ujście ok. 1,20 m nad lustrem wody, występ ok. 83 cm. Nasadę należy wykonać ze względu na dopuszczalne zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami EN Masaż księżycowy 400/15 z kołnierzem mocującym Wykonany, jako konstrukcja ze szlifowanej stali nierdzewnej, w widoku bocznym w kształcie łuku (księżyca), z elementami mocującymi, zamocowany w rynnie przelewowej, orurowanie wg planu z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 65, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza zewnętrzną krawędź niecki ze stali szlachetne Masaż karku wąski Ø80 z kołnierzem mocującym Ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 104 mm, łuk 20 w dół, na nasadzie 80 mm, na dolnym końcu kołnierz DN 100, PN 10, kołnierz mocujący, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z obustronnym kołnierzem wywiniętym DN 100, PN 10, otwór wg PN-EN , spawany do krawędzi niecki poprzez wspornik, złącze śrubowe z nakrętką kołpakową, wysokość armatki wodnej 1,10 m, występ ok. 54 cm. Nasadę należy wykonać ze względu na dopuszczalne zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN Dysza kanału sztucznej rzeki Z układem ssania powietrza, według wymagań hydraulicznych, jako umieszczona w niszy bezpieczeństwa obracająca się we wszystkie strony kula kratowa z polipropylenu biała, z dyszą iniektorową, po zewnętrznej stronie niszy rura z kołnierzem wywiniętym DN 150, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, do przewodu zasilającego, przewód wlotowy powietrza prowadzony nad lustrem wody lub z zaworem przeciw zwrotnym, łącznie z pokrywą z o-ringiem do ochrony na czas zimowania. 4,00 szt Dodatkowa obudowa dyszy kanału sztucznej rzeki. Dodatkowy element korpusu niecki basenowej, usytuowany na zewnętrznej stronie ściany działowej, jako uformowana obudowa ze stali nierdzewnej zakrywająca elementy orurowania oraz dysz rwącej rzeki. Wykonanie od wymaganej wysokości do dna niecki basenowej. Całość konstrukcji ze szlifowanej blachy ze stali nierdzewnej. Obudowa spełnia jednocześnie funkcję podwodnego półwyspu do siedzenia Punkt masażu R 1 1/2" z układem ssania powietrza Składający się ze wspawanej w ścianę niecki, mufy ze stali szlachetnej lub kątownika ze stali szlachetnej R 1 1/2" oraz orurowania wg planu z zawinięciem obwodowym Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 14

15 obrzeża i kołnierzem luźnym DN 80, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza zewnętrzną krawędź niecki ze stali szlachetnej, element podstawowy z nakrętką zaciskającą oraz dyszą iniektorową o szerokości w świetle 25 mm oraz zatyczką uszczelniającą R 11/2 z tworzywa sztucznego białą lub czerwoną (na okres zimy), klucz montażowy, przewód wlotowy powietrza prowadzony nad lustrem wody lub z zaworem przeciwzwrotnym. 7,00 szt Gejzer powietrzny ø200 Składa się z umieszczonego na dnie niecki okrągłego zbiornika ze stali szlachetnej z trzema nogami, mocowanymi śrubami do fundamentu surowego, ze znajdującej się na tym samym poziomie, uszczelnionej i zamocowanej śrubami dyszy wielootworowej ze stali szlachetnej, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 50, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. 2,00 szt Kabina masażowa Wykonany, jako konstrukcja ze szlifowanych, giętych rur ze stali nierdzewnej, trwale mocowany w dnie niecki, doprowadzenie powietrza realizowane poprzez rurę DN40. W górnej części nawiercone otwory do wylotu doprowadzonego strumienia powietrza. wg planu z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 50, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza zewnętrzną krawędź niecki ze stali szlachetnej, Średnica: 1,00m; Wysokość: 1,20m Wodospad Wykonany, jako konstrukcja ze giętych, polerowanych rur ze stali nierdzewnej DN65. Składa się z dwóch elementów (podpór) pionowych szczelnie wspawanych w krawędź przelewową niecki oraz z poziomej rury z odpowiednio dobranymi otworami, zgodnie z wymogami hydraulicznymi, łącznie z orurowaniem, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 65, PN10, otwór wg PN- EN 1092 do 0,5 m poza nieckę ze stali nierdzewnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 25 m3/h wody. 0,70 mb Reflektory podwodne, średnica 258 mm, 175 W/12V Składa się z elementów reflektora, niszy w ścianie ze stali nierdzewnej i transformatora. Reflektor o średnicy 258 mm w obudowie ze stali nierdzewnej, łatwo wymienialna żarówka halogenowa 4900 lumen (nie ma potrzeby obniżania poziomu lustra wody), kabel o dł. 3 m, równomierne oświetlenie przez okrągły reflektor, kąt promieni świetlnych ok. 80 º, nisza wspawana na stałe w ścianie bocznej o gł. 95 mm, zacisk śrubowy kabla, dodatkowa osłona ochronna kabla o dł. 3 m, wmontowany mocujący element obrotowy do odpowiedniego ustawienia reflektora, transformator: 230:12V-(AC), 175 VA, w stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczenie IP 65, z odrębnymi zwojami bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych. 7,00 szt. Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 15

16 Reflektor podwodny Ø260, kolor Wbudowany w ścianę boczną reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem świecącym, wielokolorowy, składający się z części reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz transformatora. Opisane bliżej w dalszej części. Ośrodek świecący reflektora składający się z płytki drukowanej LED z 18 diod jednokolorowych. Zasilany prądem stałym o napięciu roboczym 12V (DC). Reflektor ze stali szlachetnej , zabezpieczenie IP68, klasa ochronna III, ok lm. Wymiary: Ø260 mm x gł. 79 mm Kąt padania światła: 120. Nisza wspawana na stałe w ścianie bocznej o gł. 95 mm, zacisk śrubowy kabla, dodatkowa osłona ochronna kabla o dł. 3 m, wmontowany mocujący element obrotowy do odpowiedniego ustawienia reflektora, z zasilaczem prądu stałego 12V (DC), 100W, zabezpieczenie IP65. Bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych. 6,00 szt Reflektor podwodny Ø68, kolor Wbudowany w ścianę boczną reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem świecącym kolorowy w kolorach, składający się z części reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz transformatora. Opisane bliżej w dalszej części. Ośrodek świecący reflektora składający się z płytki drukowanej z 3 diod kolorowych o mocy 3W. Zasilany prądem stałym o napięciu roboczym 12V (DC) przy natężeniu 700mA. Reflektor ze stali szlachetnej , zabezpieczenie IP68, klasa ochronna III(odpowiednik reflektora halogenowego o mocy 30W). Wymiary: Ø86 mm x gł. 158 mm. Wysokość zasłony: 24 mm. Szyba szklana z przejrzystego, bezodpryskowego szkła. Kąt padania światła: 30 Kabel zasilający, podwodny, specjalny, długość 3 m. Zalecana głębokość montażu reflektora od 50 cm do 300 cm pod powierzchnią lustra wody. Nisza wspawana na stałe w ścianie bocznej o gł. 95 mm, zacisk śrubowy kabla, dodatkowa osłona ochronna kabla o dł. 3 m, wmontowany mocujący element obrotowy do odpowiedniego ustawienia reflektora, z zasilaczem prądu stałego 700mA 12V (DC), 3 x 3W LED. Bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych. 10,00 szt Basen ze stali szlachetnej RZB Niecka basenu Niecka basenu zjeżdżalni Niecka basenu zjeżdżalni, z wyposażeniem instalacyjnym, ze stali nierdzewnej. Materiał: Stal nierdzewna Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): w wodzie o temperaturze do 30 C wynosi: w wodzie o temperaturze do 35 C wynosi: 500mg/l 400mg/l Wymiary (Kształt wg planu): maksymalna długość: 7,13 m Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 16

17 maksymalna szerokość: 6,00 m głębokość wody: 1,00 m Całkowita pow. lustra wody: 33,38 m Wykonanie wg planu Plan nr: 01_02_TB2_TERMALNY 2_ZJEŻDŻALNIA.dwg Elementy wbudowane Schody do niecki Wykonanie jak opisano powyżej, średnia szerokość biegu schodów 1,2 m, 6 stopniowe, wymiar stopni ok. 16,4/30,3 cm Poręcz schodów wejściowych (od str. ściany) Dla schodów 6-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 1,90 m System hydrauliki Kanał denny wlotowy łącznie z pokrywą Łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym, PN 10, otwór wg DIN EN , do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych 5,60 mb Odpływ rynny przelewowej w przebiegu rynny W przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN200 PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej: Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów Urządzenie obniżające poziom hałasu, jako wkładka do odpływu rynny, dla wszystkich standardowych odpływów z rynny przelewowej Wyposażenie niecki basenu Ruszt rynny, prosty, biały Piktogram "Dla osób nieumiejących pływać" 9,00 mb Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nieumiejących pływać" 1,00 kpl Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 17

18 Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" 1,00 kpl Wyposażenie instalacyjne Skrzynia ssawna, ścienna Skrzynia ssawna, ścienna, wykonana ze stali nierdzewnej, do zasilania wodnych atrakcji basenowych w uzdatnioną wodę, mocowana w ścianie bocznej niecki basenowej ze stali nierdzewnej, wykonanie wg planu. Wymiary: 428mm x 433mm. Od strony wody pokrywa z blachy perforowanej, otwory Ø3mm, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 150, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Konstrukcja zgodnie z normą PN-EN :2001, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN- EN :2001, PN-EN :2003. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN :2001, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN :2001, PN-EN :2003 3,00 szt Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 150 Do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z betonowymi kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 150, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN :2001, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN- EN :2001, PN-EN : Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50 Do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 50, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania próby ciśnieniowej). Wykonanie zgodnie z normą PN-EN :2001, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN :2001, PN-EN : Wyposażenie rekreacyjne Reflektor podwodny Ø260, kolor Wbudowany w ścianę boczną reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem świecącym, wielokolorowy, składający się z części reflektora, obudowy ze stali Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 18

19 nierdzewnej oraz transformatora. Opisane bliżej w dalszej części. Ośrodek świecący reflektora składający się z płytki drukowanej LED z 18 diod jednokolorowych. Zasilany prądem stałym o napięciu roboczym 12V (DC). Reflektor ze stali szlachetnej , zabezpieczenie IP68, klasa ochronna III, ok lm. Wymiary: Ø260 mm x gł. 79 mm Kąt padania światła: 120. Nisza wspawana na stałe w ścianie bocznej o gł. 95 mm, zacisk śrubowy kabla, dodatkowa osłona ochronna kabla o dł. 3 m, wmontowany mocujący element obrotowy do odpowiedniego ustawienia reflektora, z zasilaczem prądu stałego 12V (DC), 100W, zabezpieczenie IP65. Bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych. 3,00 szt Basen ze stali szlachetnej ERB Niecka basenu Niecka basenu rekreacyjny Niecka basenu rekreacyjnego, z wyposażeniem instalacyjnym oraz wyposażeniem rekreacyjnym, ze stali nierdzewnej. Materiał: Stal nierdzewna Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): w wodzie o temperaturze do 30 C wynosi: w wodzie o temperaturze do 35 C wynosi: 500mg/l 400mg/l Wymiary (Kształt wg planu): maksymalna długość: 16,50 m maksymalna szerokość: 11,58 m głębokość wody: 1,20 m Całkowita pow. lustra wody: 76,95 m Wykonanie wg planu Plan nr: 04_TB1_TERMALNY 1.dwg Elementy wbudowane Schody do niecki Wykonanie jak opisano powyżej, średnia szerokość biegu schodów 3,0 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok. 16,9/29,8 cm Poręcz schodów wejściowych (od str. ściany) Dla schodów 7-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 2,20 m Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 19

20 Schody do niecki Wykonanie jak opisano powyżej, średnia szerokość biegu schodów 1,8 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok. 16,9/29,8 cm Poręcz schodów wejściowych (od str. wody) Dla schodów 7-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 2,20 m Poręcz schodów wejściowych (od str. ściany) Dla schodów 7-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 2,20 m Podwodna ławeczka, z rozdziałem powietrza W specjalnym wykonaniu, jako "Ławeczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju schematycznego z systemem rozdziału powietrza dla 7 miejsc siedzących jak opisano powyżej. Łącznie z orurowaniem wg planu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym 2 x DN 40, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5m poza nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 25 m3/h powietrza. Dł. max.: 8,2m Podwodna leżanka, prosta z rozdziałem powietrza W specjalnym wykonaniu, jako "Leżanka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju schematycznego z systemem rozdziału powietrza dla 3 miejsc leżących jak opisano powyżej. Łącznie z orurowaniem wg planu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym 2 x DN 50, PN 10, otwór wg DIN EN do 0,5m poza nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 60 m3/h powietrza. Dł. max.: 2,9m 1,00 szt System hydrauliki Kanał denny wlotowy łącznie z pokrywą Łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym, PN 10, otwór wg DIN EN , do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych 10,60 mb Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 20

Baseny prywatne Baseny publiczne

Baseny prywatne Baseny publiczne Baseny prywatne Baseny publiczne Technologia basenowa www.bwt.pl BWT Polska Sp. z o.o. w strukturze głównych firm należących do koncernu BWT AG BWT AG AUSTRIA AUSTRIA NIEMCY FRANCJA BENELUX SKANDYNAWIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA Poniec, działki nr 445, 446 Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej Inwestor: GMINA PONIEC

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ( ) 5/D/2009 Specyfikacja wykonana do kosztorysu/przedmiaru 5/D/2009 Kod CPV Opis 45300000-0

Bardziej szczegółowo

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA ul. Ciasna 2; 80-111 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 pracownia@menos.gda.pl; www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.04.30 data Branża AKPiA nazwa opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST-453.4.10 Wentylacja miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat.

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat. ß 4260-4262 Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Elementy wyposażenia warsztatu 4260-4262 g Bardzo wytrzymałe i funkcjonalne: szafy narzędziowe C+P podołają prawie wszystkiemu Wersja z drzwiami

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie Inwestor : Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin (ST 2)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN.

LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN. LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN.PL BRANŻA NAZWA PROJEKTU FAZA INWESTYCJA INSTALACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Kod CPV Opis robót 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45231112-3 Instalacja rurociągów 45231220-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne...

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne... SPIS TREŚCI. 1. Część ogólna.... 2 1.1. Przedmiot ST.... 2 1.2. Zakres stosowania ST.... 2 1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST.... 2 1.4. Określenia podstawowe, definicje.... 2 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o.

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. Opracował zespół: Włodzimierz Mosakowski... Grzegorz Oleksy... Andrzej Rusek... Artur Starobrat... Dariusz Szabatkiewicz... Mirosław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo