I. Strona tytułowa str. 1 II. Spis treści str. 2 III. Opis techniczny str. 3-32

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Strona tytułowa str. 1 II. Spis treści str. 2 III. Opis techniczny str. 3-32"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel NIP: REGON: Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA, Filia w Lesznie, rachunek nr TOM II PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM Adres inwestycji: GMINA DOBROŃ, OBRĘB CHECHŁO PIERWSZE, UL. TOROWA 13 DZIAŁKA NR EWID. 141/1; 141/5; 145/1 Inwestor zamawiający: KILARGO SP. Z O.O. Adres zamawiającego: CHECHŁO PIERWSZE, UL. TOROWA DOBROŃ Branża: ARCHITEKTURA Projektant - architektura: mgr inż. arch. Zenon Mazurek upr nr 1362/90/Lo Leszno, styczeń 2014 rok

2 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. Strona tytułowa str. 1 II. Spis treści str. 2 III. Opis techniczny str IV. Rysunki: 1. Rzut technologiczny przyziemia rys. nr 1 2. Rzut technologiczny piętra rys. nr 2 3. Rzut przyziemia rys. nr 3 4. Rzut piętra rys. nr 4 5. Rzut przestrzeni technicznej rys. nr 5 6. Przekrój 1-1 rys. nr 6 7. Przekrój 2-2 rys. nr 7 8. Przekrój A-A, 3-3 i 4-4 rys. nr 8 9. Przekrój 5-5 rys. nr Przekrój B-B rys. nr Przekrój C-C rys. nr Przekrój D-D rys. nr Przekrój E-E rys. nr Przekrój F-F rys. nr Rzut dachu rys. nr Elewacja frontowa i tylna rys. nr Elewacje boczne rys. nr Zestawienie stolarki rys. nr Detale posadzek rys. nr Detale ścian i dachów rys. nr Detale łączenia płyt rys. nr Schody wewnętrzne łącznika rys. nr Detale balustrady rys. nr Detal barierki drzwi technologicznych rys. nr 24

3 3 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawy formalno-prawne 1.1. Zlecenie inwestora 1.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 sporządzona przez geodetę uprawnionego Wizja lokalna w terenie Uzgodnienia z projektantami branżowymi Normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania konstrukcji stalowych, żelbetowych i lekkiej obudowy. 2. Dane ewidencyjne Inwestor: Kilargo spółka z o.o Adres inwestora: Chechło Pierwsze, ul. Torowa 13, Dobroń Inwestycja: Budowa budynku chłodni z zapleczem socjalno-technicznym Adres budowy: Chechło Pierwsze, ul. Torowa 13, gm. Dobroń. Dz. nr 141/1, 141/5, 145/1 obręb Chechło Obiekt: budynek mroźni z zapleczem i częścią socjalno-biurową Temat opracowania: projekt techniczny budowlany plus projekt zagospodarowania terenu działki Branża: architektura Stadium: projekt techniczny wykonawczy Data opracowania: styczeń Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa mgr inż. Paweł Praczyk, ul. Duńska 17, Leszno Projektant: - architektura: mgr inż. arch. Zenon Mazurek, mgr inż. arch. Mariusz Michalak, - konstrukcje: mgr inż. Paweł Praczyk. mgr inż. Andrzej Madajczak Asystent projektanta: mgr inż. Arch. Monika Nowak Marta Wolna Mgr inż. Krzysztof Morawski

4 4 3. Opis technologii i funkcji budynku 3.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego polegająca na dobudowie komory składowej mroźni, hali pakowania i ekspedycji połączonej komunikacyjnie z istniejącym zakładem. Przedmiotowy zakład zajmuje się produkcją lodów. Maksymalna wydajność produkcyjna wynosi 600T tygodniowo. W projektowanym obiekcie składowane będą wyroby, na które składają się poszczególne asortymenty: - lody na patyku, - rożki - lody familijne o dowolnej gramaturze - rolady - kubki - sandwicze - lody gastronomiczne w kuwetach Opis technologii i powiązań funkcjonalnych Przepisy ogólne dotyczące przechowywania żywności znajdują się w rozdziale IX załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z , str.1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 34, str. 319). Zgodnie z tymi przepisami przedsiębiorcy zobowiązani są do przechowywania surowców, składników, półproduktów i wyrobów gotowych w temperaturach, które nie spowodują ryzyka dla zdrowia i nie naruszą łańcucha chłodniczego. Ograniczone okresy, kiedy temperatura nie jest kontrolowana, są dopuszczalne, aby przystosować się do zasad postępowania przyjętych w trakcie przygotowywania, transportu, magazynowania, wystawiania na sprzedaż i dostarczania żywności, pod warunkiem, że nie powoduje to ryzyka dla zdrowia. Komora składowa produktów mrożonych oraz wszystkie pomieszczenia chłodzone są wyposażone w aparaturę do ciągłego pomiaru i rejestracji temperatury z zapisem co pół godziny (wskazany jest też pomiar wilgotności z rejestracją). W projektowanej komorze składowej oraz komorze kompletacji planuje się zainstalowanie systemu regałów mobilnych z napędem elektrycznym zapewniającego dostęp do każdego stanowiska paletowego. Zdolność magazynowa komory składowej wynosi 8478 miejsc paletowych. Projektowane komory będą obsługiwane elektrycznymi wózkami widłowymi. Pomieszczenie ze stanowiskami ładowania wózków widłowych przewidziano przy doku zewnętrznym od strony południowej.

5 5 Transport wyrobów do pakowania i paletyzacji Lody w kartonowych opakowaniach zbiorczych będą za pomocą przenośnika podwieszonego do stropu w korytarzu łącznika transportowane z istniejącej hali produkcyjnej do hali pakowania miksów i dalej do hali paletyzacji. Pakowanie miksów Część odbiorców wymaga dostarczenia lodów o różnorodnym asortymencie w pojedynczych partiach wysyłkowych. W hali pakowania miksów odbywać się będzie przepakowanie lodów a różnorodne partie wysyłkowe zgodne z zamówieniami zamawiających. Paletyzacja W hali paletyzacji lody w kartonowych opakowaniach zbiorczych układane są na paletach i transportowane do komory składowej. Przewidziano zainstalowanie robotów pakujących W skład automatycznej linii paletyzacji wchodzą następujące urządzenia: ciąg transportujący kartony, składający się z przenośników rolkowych, układ kompletacji opakowań przed paletyzacją, grupujący opakowania przed pobraniem ich przez chwytak robota, robot paletyzujący wyposażony w specjalistyczną głowicę manipulacyjną, automatyczny podajnik palet, uzupełniany za pomocą wózka widłowego, zespół przenośników rolkowych do palet pustych i palet z wyrobami, automatyczna owijarka zapakowanych palet, drukarka z aplikatorem nanoszącym etykiety na dwa boki owiniętej palety. Komora składowa W komorze składowej oraz komorze kompletacji towar składowany jest na paletach w regałach mobilnych. Ilość miejsc paletowych w dobudowywanej komorze składowej wynosi łącznie Do komór towar przewożony jest wózkiem widłowym z napędem elektrycznym. Minimalna temperatura w komorze składowania wynosi 22,1 o C. Komory wyposażone są w drzwi rozsuwane z podgrzewaną ościeżnicą i możliwością awaryjnego otwarcia od wewnątrz. Komora składowa obsługiwana jest wózkami akumulatorowymi widłowymi wysokiego podnoszenia. Należy utrzymywać optymalne parametry i terminy przechowywania produktów w związku z czym do 10-go dnia każdego miesiąca Specjalista ds. Obsługi Klienta przeprowadza przegląd

6 6 towarów przygotowując wydruk tych, którym upływa termin przechowywania. Wydruk obejmuje towary, których termin przydatności jest krótszy niż dwa miesiące W przypadku ich braku Specjalista ds. Obsługi Klienta umieszcza na wydruku notatkę Brak towarów kończącym się terminem przydatności. Na podstawie otrzymanej kopii wydruku Koordynator ds. HACCP sporządza Zawiadomienie o kończącym się terminie przechowywania towarów i wysyła je do właściciela towaru. Kopia zawiadomienia przekazywana jest do Obsługi Klienta, gdzie kompletowane są dokumenty wydania. Do 15- go dnia każdego miesiąca Specjalista ds. Obsługi Klienta sporządza wydruk towarów przeterminowanych. W przypadku przekroczenia terminu przydatności do spożycia towar otrzymuje status Towar przeterminowany. Towar przeterminowany składowany jest w miejscu wyznaczonym przez Kierownika Magazynu, zabezpieczony taśmą ostrzegawczą i oznaczony zawieszką: Towar przeterminowany. Każdorazowo w przypadku wystąpienia przeterminowanego towaru powiadamiany jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wszelkie działania związane z towarem przeterminowanym podejmowane są tylko i wyłącznie na podstawie decyzji otrzymanej od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z komory składowej towary są kierowane bezpośrednia do pomieszczenia ekspedycji i następnie ładowane na samochód. Ekspedycja gotowego produktu Mrożony towar z komór składowych przekazywany jest bezpośrednio do pomieszczenia buforowego, gdzie następuje kompletowanie partii wysyłkowych. Tworzenie opakowań zbiorczych polega na umieszczeniu na palecie towarów w opakowaniach jednostkowych lub kartonach, owinięciu folią stretch oraz właściwym oznakowaniu. Skompletowane partie wysyłkowe będą załadowywane na samochody poprzez rękawy łączące przestrzeń magazynu z pojazdem. Dodatkowo nad otworami ekspedycji należy zainstalować kurtyny powietrzne. Magazyn chłodniczy Przy hali ekspedycyjnej zaprojektowano magazyn chłodniczy przewidziany do składowania surowców wymagających obniżonej temperatury przechowywania np. syropy, mieszanki owocowe, aromaty. Produkty będą składowane w formie opakowanej na paletach na regałach stacjonarnych. Przewiduje się składowanie 126 palet na dwóch poziomach składowania. Opis warunków i sposobów usuwania zanieczyszczeń Głównym zanieczyszczeniem jakie zakład wytwarza to problem odpadów opakowaniowych takich jak: zdeformowane opakowania bezpośrednie, folia, uszkodzone palety oraz odpady organiczne powstające w wyniku uszkodzenia opakowania bezpośredniego środków spożywczych.

7 7 Usuwanie zużytych opakowań Zużyte opakowania powstają głównie przy rozpakowywaniu opakowań dostarczonych, przepakowywaniu towaru w opakowania zbiorcze czy po środkach dezynfekująco-myjących. Powstające przy tym odpady: folia opakowaniowa, papier i tektura, pojemniki plastikowe, torebki, zużyte palety usuwane są do worków polistyrenowych a następnie po zakończeniu pracy worki te są usuwane poprzez rampę do pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku skąd są wywożone przez Zakład Komunalny.. Usuwanie odpadów W zakładzie będą powstawać odpady: - socjalne i biurowe, - spożywcze: kat odpady techniczne. Odpady kat. 3 to uboczne produkty powstałe wskutek ukończenia terminu przydatności do spożycia, produkty o zakwestionowanej jakości handlowej. Odpady socjalne i biurowe będą gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach i usuwane do kontenera zewnętrznego i wywożone przez firmę komunalną. Odpady poprodukcyjne głównie zawartość uszkodzonych opakowań bezpośrednich jak i same opakowania zbierane są do worków foliowych i na bieżąco usuwane do zamykanego pojemnika skąd są odbierane przez Zakład Utylizacyjny. Odpady kat. 3 będą usuwane do specjalnych kontenerów, magazynowane w wydzielonym do tego pomieszczeniu i odbierane przez Zakład Utylizacyjny. Zwalczanie szkodników sanitarnych Dezynsekcja tępienie owadów i innych stawonogów szkodliwych ze wzglądu sanitarnych lub gospodarczych środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi. Deratyzacja zwalczanie gryzoni środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi. W zakładzie należy podjęć następujące środki techniczne dla zabezpieczenie przed owadami, gryzoniami i ptakami: Dla uniemożliwienia przedostawania się szkodników do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych zakładu, kanały wentylacyjne są osłonięte siatkami, drzwi oraz rampy uszczelnione są uszczelkami, przy drzwiach wyjściowych są zamontowane lampy owadobójcze, okna są nie otwierane. Pomieszczenie magazynowania odpadów jest szczelne i zamknięte przed dostępem szkodników i ptactwa. Śmietniki są zabezpieczone szczelnymi pokrywani (zakład owado i gryzonio szczelny). Dla zapobiegania przenikaniu gryzoni zabezpieczono kanały ściekowe metalowymi siatkami.

8 8 Na terenach otwartych, wokół budynków produkcyjnych, magazynowych należy utworzyć dwa pierścienie stacji trutek do zwalczania gryzoni wg programu firmy DDD. Instalacja chłodnicza Maszynownia - istniejąca Centralna amoniakalna maszynownia chłodnicza oparta o sprężarki śrubowe. Wydajność chłodnicza sprężarek pracujących z temperaturą parowania amoniaku na poziomie -40stC pokrywa zapotrzebowanie płynące z istniejącej i projektowanej i instalacji chłodniczej. Sprężarki śrubowe pracują w systemie sprężania dwustopniowego z chłodnicą międzystopniową. Chłodzenie oleju sprężarek jest realizowane w układzie termosyfonowym za pośrednictwem amoniaku. W pomieszczeniu maszynowni chłodniczej umieszczone są poziomy oddzielacz cieczy amoniaku oraz pionowy zbiornik ekonomizera. Zasilanie ekonomizera bezpośrednio ze skraplacza będzie wykonane za pomocą zaworu pływakowego wysokiego ciśnienia, podobnie będzie wykonane zasilanie poziomego oddzielacza cieczy z ekonomizera. Pojemność poziomego oddzielacza cieczy jest tak dobrana by zmagazynować całą ciecz amoniaku znajdującą się w układzie chłodniczym. Pod poziomym oddzielaczem cieczy zostały umieszczone pompy amoniaku. Maszynownię chłodniczą należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej oraz w odpowiedni sprzęt ratunkowo-gaśniczy. Układ skraplania Stacja skraplania jest zbudowana z trzech istniejących skraplaczy natryskowo wyparnych. Inwestor planuje doposażenie istniejących skraplaczy w tłumiki akustyczne oraz montaż dodatkowych skraplaczy również z tłumikami akustycznymi obniżającym głośność urządzeń. Woda do skraplacza będzie podawana ze zbiornika wody umieszczonego w maszynowni chłodniczej i wyposażonego w pompy wody. Skraplacze są ustawione na konstrukcji wsporczej nad dachem maszynowni. Projektowane skraplacze usytuowano nad dachem hali paletyzacji. Do zbiornika wody zostanie podłączona stacja uzdatniania wody z systemem zmiękczania i odsalania. Instalacja chłodnicza zostanie wyposażona w system automatycznego odpowietrzania. Nowa komora chłodnicza W nowej komorze mroźniczej zaprojektowano pięć chłodnic powietrza umieszczonych równomiernie wzdłuż dłuższego boku przy ścianie bocznej z wyrzutem powietrza do środka komory. Zasięg strugi powietrza jak i wydajność wentylatorów zapewniają równomierny rozkład powietrza w całej komorze. Każda z chłodnic powietrza będzie odtajana gorącym gazem z bloku chłodnicy i z tacy ociekowej. Dla każdej pary chłodnic przewidziano indywidualną stację zaworową umożliwiającą jej w pełni automatyczną pracę. Dodatkowo w komorze kompletacji, paletyzacji i hali pakowania miksów przewidziano dwie po chłodnice powietrza.

9 9 Korytarz i magazyn chłodniczy chłodzone są układem pośrednim zasilanym z wymiennika amoniak-glikol. W okolicach stacyjek zaworów nad sufitem będą czujki detekcji amoniaku sprzężone z systemem sterowania instalacji chłodniczej. W bramach do przedchłodni należy umieścić maty grzejne połączone jednym obwodem z podgrzewaniem ościeży zapobiegające oblodzeniu posadzki. Sterowanie Instalacja chłodnicza będzie pracowała w pełni automatycznie. System sterowania zapewni automatyczne działanie instalacji chłodniczej oraz najbardziej korzystne pod względem energetycznym i optymalizacji procesów chłodzenia parametry pracy poszczególnych urządzeń. Dodatkowo został zaprojektowany system monitoringu instalacji chłodniczej zapewniający wizualizację całej instalacji wraz ze wszystkimi pomieszczeniami chłodzonymi. Monitoring daje możliwość zapisu wszystkich informacji o pracy instalacji chłodniczej oraz parametrów jej pracy w tym temperatur we wszystkich pomieszczeniach chłodzonych. Czynnikiem chłodniczym w projektowanych układzie będzie amoniak. Jest to gaz lżejszy od powietrza i w przypadku dostania się do atmosfery szybko rozchodzi się w powietrzu, gdzie ulega rozkładowi w ciągu kilku dni. W przypadku przedostania się na zewnątrz ciekłego amoniaku odparowuje prawie natychmiast w związku z tym nie istnieje ryzyko skażenia wód gruntowych i powierzchniowych. Amoniak nie wywiera szkodliwego wpływu na warstwę ozonową, nie powoduje efektu cieplarnianego i można uznać go za czynnik w pełni ekologiczny Część socjalna W projekcie przewidziano zaplecze socjalne dla pracowników ekspedycji, zatrudnienie w dziale ekspedycji będzie wynosić (poza częścią biurową): mężczyźni 25. Zmianowość: mężczyźni: I zmiana 40% - 10, II zmiana 40%- 10, III zmiana 20%- 5. Przewiduje się również zatrudnienie: 2 pracowników biurowych. Dla zabezpieczenia poprawnych warunków socjalnych w obiekcie wydzielono zaplecze socjalne dla pracowników. Na część socjalną składa się szatnie, jadalnia, ubikacje. - dla pracowników ekspedycji - szatnia męska, przepustowa dla 25 pracowników z szafkami dla odzieży własnej i dla odzieży roboczej, węzeł sanitarny wyposażony w WC i 1 natrysk i dwie umywalki, - jadalnia typu I z miejscem do przygotowania napojów, - węzeł sanitarny męski przy jadalni, - suszarnię odzieży i obuwia przy wyjściu z szatni.

10 10 Szatnie składają się z części tzw. brudnej i czystej oraz śluzy sanitarnej wyposażonej w toalety, natryski i umywalki. W części brudnej, w której przechowywana jest odzież własna pracowników, znajdują się szafki na prywatną odzież wierzchnią, wieszaki oraz szafka na brudną odzież roboczą. W części czystej znajdują się szafki na czystą odzież roboczą, szafki na buty robocze oraz umywalki i toalety. Umywalki wyposażone są w krany nie wymagające uruchamiania przepływu ciepłej wody przy pomocy rąk, odpowiedni dozownik do mydła, ręczniki papierowe oraz środek dezynfekujący. W części brudnej szatni pracownicy pozostawiają w szafkach lub na wieszakach własną odzież wierzchnią i obuwie. W części czystej pracownicy przebierają się w roboczą, czystą odzież. Wychodząc do strefy produkcyjnej pracownicy przechodzą przez śluzę, w której mają obowiązek umyć i zdezynfekować ręce. Kierunek ruchu personelu w szatni przepustowej odbywa się od części brudnej do czystej. Pracownicy działu technicznego (obsługa techniczna) mają zapewnione oddzielne pomieszczenie do przebierania się. Osoby z w/w działu przy wejściu do strefy średniego i wysokiego ryzyka muszą przejść przez śluzę sanitarną i dostosować się do zasad obowiązujących w danej strefie. Pracownicy pakowania i paletyzacji będą korzystać z istniejącego zaplecza socjalnego zlokalizowanego przy hali produkcyjnej. Dla pracowników tego działu w łączniku wydzielono dodatkowe zaplecze sanitarne. W projektowanej hali pracodawca ze względu na bezpieczeństwo żywności oraz możliwość wprowadzania dodatkowego zagrożenia dla higieny przy jej składowaniu wprowadza całkowity zakaz palenia tytoniu w strefie czystej. Jest to zgodne z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej nr 852 z 2004 roku w sprawie dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa produkcji. Palenie tytoniu jest możliwe tylko po przejściu przez śluzę i węzeł szatniowy po zmianie odzieży roboczej na domową w palarni przy istniejącym budynku biurowym. W projektowanym zakładzie nie przewiduje się zatrudniania osób niepełnosprawnych, zakładu nie przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych Oświetlenie naturalne W magazynach chłodniczych nie przewiduje się stałych stanowisk pracy względy technologiczne nie dopuszczają oświetlenia naturalnego pomieszczeń. W oknach mogą powstawać skropliny, poprzez okna mogą dostawać się do pomieszczeń brudy powodujące zakażenie produktów spożywczych.

11 11 4. Dane liczbowe 4.1. Powierzchnia zabudowy (dobudowa): 5409,61 m Powierzchnia użytkowa pomieszczeń (dobudowa): 5578,71 m2 w tym parter ,26 m2 piętro łącznika - 362,45 m Kubatura (dobudowa): m3 5. Opis formy architektonicznej budynku Projektowany budynek ma rozczłonkowaną bryłę z gabarytami poszczególnych elementów dostosowanymi do funkcji zaprojektowanych w nich pomieszczeń. Główną bryłę stanowi komora mroźni składowej o wymiarach: długość: 50,00m, szerokość 44,00m, wysokość 15,0m z płaskim dachem dwuspadowym. Zaprojektowano dobudowę do głównego budynku składowego: - hali maszyn i hali pakowania miksów od strony zachodniej, hala o wymiarach 64,40m x 18,22m wysokość 8,65m, dach jednospadowy, - hali paletyzacji od strony południowej, hala o wymiarach 33,45m x 14,15m wysokość 7,35m, dach jednospadowy, nad dachem pomost technologiczny skraplaczy, - zaplecza socjalnego działu ekspedycji, budynek o wymiarach 22,32m x 8,35m wysokość 7,35m, dach jednospadowy, - działu ekspedycji z częścią magazynową i dwoma rampami załadunkowymi, hala o wymiarach 39,85m x 24,45m wysokość 7,80m, dach dwuspadowy. Projektowany budynek będzie połączony z istniejącą halą dwukondygnacyjnym łącznikiem w którym na piętrze wydzielono część biurową zakładu. Budynek składowy stanowi dobudowę do istniejącego budynku mroźni, jest ustawiony szczytami w osi północ-południe, ścianą szczytową równolegle do ściany okapowej magazynu surowców. Wszystkie stanowiska spedycyjne zaplanowano od strony placu manewrowego. Budynek reprezentuje typową formę zabudowy przemysłowej, ściany i budynku z płyty warstwowej, ściany w części socjalno-biurowej oraz w części technicznej murowane tynkowane, dach pokryty membraną dachową. Część składowa jednokondygnacyjna wykonana w technologii lekkiej obudowy i szkieletu stalowego, w części socjalnej i technicznej budynek w technologii tradycyjnej. Stanowiska przeładunkowe wyposażone w rękawy uszczelniające.

12 12 6. Bezpieczeństwo pożarowe 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego Przedmiotem projektu jest rozbudowa jednokondygnacyjnej hali produkcyjno-magazynowej. Projektowany zakład będzie się zajmował: kompletacją, paletyzacją lodów oraz ich składowaniem i ekspedycją. Hala produkcyjno-magazynowa jednokondygnacyjna PM, zaplecze socjalno-biurowe ZLIII, zaplecze biurowe na piętrze łącznika ZLIII wydzielone pożarowo. 2. Powierzchnia Powierzchnia użytkowa przyziemia część istniejąca ok m 2. Powierzchnia użytkowa projektowana dobudowa 5 578,71 m Wysokość Wysokość użytkowa komory mroźniczej 12,75 m Wysokość użytkowa części ekspedycyjnej 4,5m. Wysokość użytkowa paletyzacji i hali miksów 6,0m. Wysokość budynku produkcyjno-magazynowego 15,0 m (SW) 4. Liczba kondygnacji nadziemnych Hala produkcyjno-magazynowa jednokondygnacyjna, zaplecze socjalne jednokondygnacyjne, łącznik dwukondygnacyjny. 5. Warunki usytuowania Istniejący budynek produkcyjno-magazynowy wolnostojący, projektowana dobudowa do istniejącego budynku. Od strony zachodniej odległość od granicy jest mniejsza niż wymagane 4m, ściana budynku ma odporność ogniową REI60 a naświetla w ścianie EI Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Obiekty produkcyjne zakwalifikowane są jako produkcyjno-magazynowe (PM). Część socjalna i biurowa ZLIII wydzielona pożarowo.

13 13 Obciążenie ogniowe: Strefa produkcyjno-magazynowa Mrożonki na paletach drewnianych w opakowaniach kartonowych owiniętych folią m.p. Towary chłodzone w opakowaniach kartonowych owiniętych folią 150 m.p. Jedna paleta: drewno: 25kg, karton 20kg, folia 5kg Palety drewniane: 500szt po 25kg Q d1 = (8300x25kgx0.1:4761m2)x18 + (8300x20kgx0.1:4761m2)x16 + (8300x5kgx0.1: 4761m2)x42 = 170,83MJ/m 2 Q d2 = (150x25kg:4761m2)x18 + (150x20kg:4761m2)x16 + (150x5kg:4761m2)x42 = 30,87MJ/m 2 Q d3 = (500x25kg:4761m2)x18 = 47,25MJ/m 2 Obciążenie ogniowe razem: 248,95 MJ/m2 7. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje 8. Klasa odporności pożarowej Projektowany budynek produkcyjny jednokondygnacyjny ze względu na gęstość obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m 2 zalicza się do klasy odporności pożarowej E. Projektowany budynek biurowo-socjalny zaliczony jest do klasy C, ze względu na to, że jest to budynek dwukondygnacyjny można obniżyć do klasy D. Pomieszczenia techniczne, rozdzielnia energetyczna zaliczona jest do klasy E. Poszczególne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, w zakresie klasy odporności ogniowej spełniają, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) D R 30 (-) REI 30 EI 30 (o i) (-) (-) E (-) (-) (-) (-) (-) (-)

14 14 Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (-) - nie stawia się wymagań. 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. Pokrycie dachowe ma powierzchnię większą niż 1000 m 2, powinno być nierozprzestrzeniające ognia. Zastosowane pokrycia o wymaganej klasie odporności ogniowej powinny spełniać wymagania Aprobaty Technicznej (sklasyfikowane w klasie B ROOF(t1) reakcji na ogień wg norm ENV 1187:2004 i PN EN oraz w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny jako odporne na działanie ognia zewnętrznego nie rozprzestrzeniające ognia (NRO). Ściana oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy halą a budynkami biurowo-socjalnymi będzie nie mniejsza niż REI 60. Pokrycie dachowe ma powierzchnię większą niż 1000 m 2, powinno być nierozprzestrzeniające ognia. Zastosowane pokrycia o wymaganej klasie odporności ogniowej powinny spełniać wymagania Aprobaty Technicznej (sklasyfikowane w klasie B ROOF(t1) reakcji na ogień wg norm ENV 1187:2004 i PN EN oraz w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny jako odporne na działanie ognia zewnętrznego nie rozprzestrzeniające ognia (NRO). Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów przyjęto zgodnie z poniższą tabelą: Klasa odporności pożarowej budynku elementów oddzielenia przeciwpożarowego ścian i stropów, stropów z wyjątkiem w ZL stropów w ZL Klasa odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych lub innych na korytarz i zamknięć do przeciwpożarowych pomieszczenia drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na klatkę schodową*) A R E I 240 R E I 120 E I 120 E I60 E 60 B i C R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 D i E R E I 60 R E I 30 E I 30 E I 15 E 15 *) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową.

15 15 Klasyfikacja ogniowa elementów budynku: - pokrycie dachowe: z blachy trapezowej oraz z membrany dachowej na izolacji z niepalnej wełny mineralnej o odporności ogniowej min. E15. - pokrycie dachowe łącznika w paśmie 8m od wysokiego magazynu surowców (istniejący budynek): z blachy trapezowej oraz z membrany dachowej na izolacji z niepalnej wełny mineralnej o odporności ogniowej min. REI 30. Konstrukcja nośna stalowa zabezpieczona ogniowo R30 oparta na ścianach murowanych z rdzeniami żelbetowymi. - konstrukcja dachu: stalowa niepalna, - strop i obudowa ścian chłodni: z płyt warstwowych z rdzeniem poliizocjanorutanowym nie rozprzestrzeniające ognia, - podłoga: betonowa niepalna. 9. Podział obiektu na strefy pożarowe Powierzchnia strefy produkcyjno-magazynowej (strefa nr 1) 4761,60 m 2. Powierzchnia strefy zaplecza socjalnego ekspedycji (strefa 2) 170,10 m 2. Powierzchnia strefy produkcyjno-magazynowej w dwukondygnacyjnym łączniku (strefa 3) 480,00 m 2. Powierzchnia strefy biurowej piętra łącznika (strefa 4) 410 m 2. Dopuszczalna wielkość stref pożarowych dla obiektów zaliczonych do PM wynosi: - o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m m 2, Przewiduje się podział obiektu na następujące strefy pożarowe: - projektowana część PM - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi m 2.(w rzeczywistości 4761,0 m 2 ). - projektowana część PM w łączniku - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi m 2.(w rzeczywistości 478,00 m 2 ). - projektowana część ZL zaplecze socjalne - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi m 2.(w rzeczywistości 172,0 m 2 ). - projektowana część ZL w łączniku - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi m 2.(w rzeczywistości 410,0 m 2 ). Budynek podzielono na strefy pożarowe: - projektowana komora składowa mroźni z zapleczem PM, - projektowana część PM w łączniku, - projektowane zaplecze socjalne ZL, - projektowana część biurowa w łączniku ZL.

16 16 Oddzielne strefy pożarowe w budynku to: maszynownia chłodnicza i główne rozdzielnie elektryczne usytuowane w istniejącej części zakładu. Czynnikiem chłodniczym w obiekcie będzie amoniak, maszynownię chłodniczą wydzielono jako oddzielną strefę pożarową wyposażoną w wentylację awaryjną EX oraz dwa hydranty wewnętrzne fi52mm. 10. Warunki ewakuacji Opis warunków ewakuacji: - Z pomieszczeń produkcyjnych i składowych przewidziano ewakuację bocznymi wyjściami z przestrzeni komunikacyjnej oraz do sąsiedniej strefy pożarowej. - Z komór składowych przewidziano do ewakuacji drzwi rozsuwane do przedsionka z ręcznym awaryjnym otwieraniem od wewnątrz. W komorach zastosować oświetlenie awaryjne i alarm "człowiek w komorze", Drogi ewakuacyjne Pomieszczenia magazynowe i hala produkcyjna powinny mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m ponieważ znajdują się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m 2, a ich powierzchnia przekracza 1000 m 2, Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób 0,8 m. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej przejściem ewakuacyjnym, o długości nie przekraczającej w strefach pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego 100 m. W pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m długość przejść może być powiększona o 25%. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób nie mniej niż 0,8 m. Wyjścia z klatki schodowej na zewnątrz budynku powinny mieć szerokość min. 1.2m. 11. Urządzenia przeciwpożarowe Maszynownia chłodnicza wyposażona jest w hydranty 52

17 17 W budynku zainstalowany będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszczony w pobliżu wejścia do budynku. Budynek wyposażony będzie w instalację odgromową. Obiekt wyposażony będzie w oświetlenie awaryjne działające przez co najmniej 1 h. Minimalne natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej wynosi 1 lx (w osi drogi). Należy rozważyć strefy w których należy zastosować oświetlenie awaryjne dla obszarów wysokiego ryzyka, o natężeniu 10 % oświetlenia podstawowego, nie mniej niż 15 lx. Ponadto pomieszczenia należy wyposażyć w znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej. Należy dobrać odpowiednio znaki podświetlane i fosforescencyjne znaki ewakuacyjne. Projektowana część zakładu będzie wyposażona w instalację systemu sygnalizacji pożaru SAP. 12. Drogi pożarowe Droga pożarowa do budynku z obciążeniem ogniowym do 500MJ/m2 nie jest wymagana. Dojazdy pożarowe do projektowanego budynku od strony placu manewrowego spedycji i od tyłu przy magazynie maszyn. 13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 30l/s. Sieć hydrantowa zapewnia 10l/s, pozostała część wody jest uzupełniona ze zbiornika. Minimalna pojemność zbiornika wynosi 72m3. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono z hydrantów zewnętrznych DN80 oraz zewnętrznego zbiornika o pojemności 100m3. Przy zbiorniku wydzielono plac manewrowy dla samochodów straży pożarnej o wymiarach 3x3m ze stanowiskiem czerpania wody i możliwością podłączenia dwóch pomp. 14. Inne ważne dane Elementy wykończenia i wystroju wnętrz: Na drogach komunikacji ogólnej należy zastosować wykładziny podłogowe z materiałów co najmniej trudno zapalnych, Okładziny sufitów oraz sufity będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Przegrody, stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładziny podłogowe w pomieszczeniach PM będą wykonane co najmniej jako trudno zapalne. Przepusty instalacyjne Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą miały klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

18 18 Wyposażenie w gaśnice. Budynki wyposażone będą w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm przeznaczone do gaszenia grup pożarów AB. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 300 m 2 powierzchni hali produkcyjnej. W pozostałych pomieszczeniach na każde 100 m 2. Gaśnice będą rozmieszczone przy wejściach do budynku, na klatkach schodowych, w miejscach łatwo dostępnych i nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła). Przy rozmieszczaniu gaśnic będą zachowane następujące warunki: - odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie będzie większa niż 30 m; - do gaśnic będzie zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Budynki wyposażone będą w gaśnice proszkowe AB lub płynowe AB przystosowane do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1 kv. Ze względu na występowanie artykułów żywnościowych zaleca się stosowanie gaśnic płynowych. Pomieszczenia elektryczne należy wyposażyć w gaśnice GS 5x. 7. Opis budowlany - stan surowy 7.1. Ławy fundamentowe Pod ścianami murowanymi budynku socjalnego i technicznego oraz łącznika ławy fundamentowe żelbetowe 90x45cm. Ławy podrzędne i ławy spinające o przekroju 60x45cm. Beton B20. Zbrojenie ław 8φ12 A-IIIN, strzemiona φ6 co 30cm A-IIIN. Spód ław na tym samym poziomie co spód stóp fundamentowych. Z ław wypuszczone zbrojenie rdzeni żelbetowych ścian (poz. FW). Przy istniejących fundamentach wykopy wykonać ręcznie. Przestrzeń między fundamentami wypełnić starannie zagęszczonym betonem. W istniejących fundamentach umieścić wklejone zbrojenie (pręty φ12 A-IIIN) i połączyć z projektowanym zbrojeniem ław Stopy fundamentowe Żelbetowe monolityczne z betonu B20, ustawione na warstwie chudego betonu klasy B10. Stopy komory składowej: w podłużnej bocznej osi 5 o wymiarach 270x180cm, w podłużnej środkowej osi 9 o wymiarach 240x210cm, w podłużnej bocznej osi 13 o wymiarach 270x180cm. Stopy słupów ściany szczytowej komory składowej w osi A o wymiarach 270x210cm, stopy słupów ściany szczytowej komory składowej w osi I o wymiarach 210x180cm. Stopy części ekspedycyjnej: w osi D o wymiarach 210x150cm, w osi G o wymiarach 210x210cm, w osi J 150x150cm, w osi K o wymiarach 120x120cm. W ścianie szczytowej oś 1 stopy o wymiarach 150x120cm. Stopy hali paletyzacji: w osi L o wymiarach 150x150cm, stopy szczytowe hali paletyzacji w osi 13 o wymiarach 180x180cm.

19 19 Stopy magazynu maszyn: w podłużnej osi 18 o wymiarach 240x180cm, stopy ścian szczytowych o wymiarach 150x150cm. Zbrojenie stóp - siatki w dolnej części z prętów φ12 o oczkach 10cm, stal A-IIIN. Posadowione na głębokości -2,2m i -1.9m przy magazynie palet. Na stopach fundamentowych żelbetowe podstawy ze zbrojeniem w formie koszy Kotwy fundamentowe Kotwy typu "F" z prętów klasy 18G2, średnicy 16mm, 20mm i 24mm, kotwy płytkowe średnicy 30mm dla mocowania słupów ram głównych Podwaliny Żelbetowe monolityczne z betonu B20, ustawione na stopach fundamentowych, grubość 20cm, wysokość 175cm, w części ekspedycyjnej podwaliny o wysokości 145cm. Zbrojenie podłużne podwalin φ10 A-IIIN, strzemiona φ6 co 30cm A-IIIN Mury fundamentowe Z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m Konstrukcja doków Zaprojektowano doki wewnętrzne w pomieszczeniu ekspedycji. Platformy przeładunkowe elektro-hydrauliczne uchylne zamontowane w żelbetowych fundamentach. Wymiary platformy 300x200cm. Platforma cynkowana. Przyjęto rampy HLS firmy Hormann. Dla osadzenia ramp zaprojektowano żelbetowe monolityczne fundamenty. Ławy doków 60x40cm, zbrojenie ław 8φ12 A-IIIN, strzemiona φ8 co 30cm A-0, zbrojenie wypuszczone w ścianę φ12 A-IIIN co 30cm. Spód ławy na tym samym poziomie co spód stóp fundamentowych. Ściana gr. 20cm, beton B25, zbrojenie podłużne ściany φ8 A-IIIN co 20cm, zbrojenie pionowe φ12 A-IIIN co 15cm. W płycie stropowej osadzić ramę z kątownika do przyspawania ramy części ruchomej doku. Z boku umieścić rurkę przepustową dla kabla siłownika rampy. Część podziemna muru zabezpieczona abizolem, część nadziemna betonowa surowa Murki oporowe Ławy 100x45cm, zbrojenie ław φ12 A-IIIN, zbrojenie wypuszczone w ścianę φ12 A-IIIN co 15cm. Ściana gr. 20cm, beton B25, zbrojenie podłużne ściany φ12 A-IIIN co 15cm, zbrojenie pionowe φ12 A-IIIN.

20 Fundamenty schodów zewnętrznych i pochylni Betonowe, wylewane w gruncie, beton B Izolacje Izolacja pozioma na warstwie podbetonu z folii PE020, izolacja pionowa powierzchni stykających się z gruntem Abizol R+P. Izolacja pozioma murów fundamentowych 2x papa na lepiku Ściany murowane Ściany murowane części socjalno-biurowej, pomieszczenia wózków, ściany murowane łącznika z pustaków sylikatowych SILKA na zaprawie cementowo-wapiennej m Rdzenie żelbetowe We wszystkich ścianach murowanych 24x24cm, zbrojone 4φ16 A-IIIN w części socjalnej oraz 4φ12 A-IIIN w łączniku, strzemiona φ6 co 30cm A-0. Ściany murowane przy rdzeniach z uskokami 5cm w każdej warstwie Wieńce Na wszystkich ścianach murowanych 24x24cm, 24x30cm, zbrojone 4φ12 A-IIIN, strzemiona φ6 co 30cm A Nadproża - Żelbetowe prefabrykowane L Nadproża żelbetowe N.01. Żelbetowe prefabrykowane sprężone SBN 120x120 L=120cm N.02. Żelbetowe prefabrykowane sprężone SBN 72x120 L=120cm Strop łącznika Żelbetowy, monolityczny grubości 24cm. W sprężarkowi strop grubości 30cm. Beton B30, zbrojenie: - dołem z prętów φ12 co 15cm i co 10cm oraz φ8 co 15cm stal A-IIIN. - górą przy podporach skrajnych z prętów φ12 co 30cm oraz φ8 co 15cm stal A-IIIN. - górą nad podporami środkowymi z prętów φ12 co 15cm stal A-IIIN. - górą w przęsłach z prętów φ8 co 15cm stal A-IIIN. Przy słupach stalowych eskatady rurociągów płyta dozbrojona prętami φ16 co 10cm stal A- IIIN.

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI Część 1 Architektura SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 2. Przeznaczenie, program użytkowy, charakterystyczne parametry techniczne... 4 3. Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o. 41-5 03 C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl e-mail: bi uro@bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) 241-35-66 t el.:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y Ó ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSULTING ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSALTING P R O JE K T M P R O J E K T PR AC OWN IA ARC H ITE KTUR Y I WNĘ TRZA 9 0-62 5 Ł ó dź, ul. Ż er om ski eg o 6 1 lo k.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Spis treści 1. Uwagi wstępne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry techniczne 4. Opis formy architektonicznej i funkcji budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo