I. Strona tytułowa str. 1 II. Spis treści str. 2 III. Opis techniczny str. 3-32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Strona tytułowa str. 1 II. Spis treści str. 2 III. Opis techniczny str. 3-32"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel NIP: REGON: Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA, Filia w Lesznie, rachunek nr TOM II PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM Adres inwestycji: GMINA DOBROŃ, OBRĘB CHECHŁO PIERWSZE, UL. TOROWA 13 DZIAŁKA NR EWID. 141/1; 141/5; 145/1 Inwestor zamawiający: KILARGO SP. Z O.O. Adres zamawiającego: CHECHŁO PIERWSZE, UL. TOROWA DOBROŃ Branża: ARCHITEKTURA Projektant - architektura: mgr inż. arch. Zenon Mazurek upr nr 1362/90/Lo Leszno, styczeń 2014 rok

2 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. Strona tytułowa str. 1 II. Spis treści str. 2 III. Opis techniczny str IV. Rysunki: 1. Rzut technologiczny przyziemia rys. nr 1 2. Rzut technologiczny piętra rys. nr 2 3. Rzut przyziemia rys. nr 3 4. Rzut piętra rys. nr 4 5. Rzut przestrzeni technicznej rys. nr 5 6. Przekrój 1-1 rys. nr 6 7. Przekrój 2-2 rys. nr 7 8. Przekrój A-A, 3-3 i 4-4 rys. nr 8 9. Przekrój 5-5 rys. nr Przekrój B-B rys. nr Przekrój C-C rys. nr Przekrój D-D rys. nr Przekrój E-E rys. nr Przekrój F-F rys. nr Rzut dachu rys. nr Elewacja frontowa i tylna rys. nr Elewacje boczne rys. nr Zestawienie stolarki rys. nr Detale posadzek rys. nr Detale ścian i dachów rys. nr Detale łączenia płyt rys. nr Schody wewnętrzne łącznika rys. nr Detale balustrady rys. nr Detal barierki drzwi technologicznych rys. nr 24

3 3 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawy formalno-prawne 1.1. Zlecenie inwestora 1.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 sporządzona przez geodetę uprawnionego Wizja lokalna w terenie Uzgodnienia z projektantami branżowymi Normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania konstrukcji stalowych, żelbetowych i lekkiej obudowy. 2. Dane ewidencyjne Inwestor: Kilargo spółka z o.o Adres inwestora: Chechło Pierwsze, ul. Torowa 13, Dobroń Inwestycja: Budowa budynku chłodni z zapleczem socjalno-technicznym Adres budowy: Chechło Pierwsze, ul. Torowa 13, gm. Dobroń. Dz. nr 141/1, 141/5, 145/1 obręb Chechło Obiekt: budynek mroźni z zapleczem i częścią socjalno-biurową Temat opracowania: projekt techniczny budowlany plus projekt zagospodarowania terenu działki Branża: architektura Stadium: projekt techniczny wykonawczy Data opracowania: styczeń Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa mgr inż. Paweł Praczyk, ul. Duńska 17, Leszno Projektant: - architektura: mgr inż. arch. Zenon Mazurek, mgr inż. arch. Mariusz Michalak, - konstrukcje: mgr inż. Paweł Praczyk. mgr inż. Andrzej Madajczak Asystent projektanta: mgr inż. Arch. Monika Nowak Marta Wolna Mgr inż. Krzysztof Morawski

4 4 3. Opis technologii i funkcji budynku 3.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego polegająca na dobudowie komory składowej mroźni, hali pakowania i ekspedycji połączonej komunikacyjnie z istniejącym zakładem. Przedmiotowy zakład zajmuje się produkcją lodów. Maksymalna wydajność produkcyjna wynosi 600T tygodniowo. W projektowanym obiekcie składowane będą wyroby, na które składają się poszczególne asortymenty: - lody na patyku, - rożki - lody familijne o dowolnej gramaturze - rolady - kubki - sandwicze - lody gastronomiczne w kuwetach Opis technologii i powiązań funkcjonalnych Przepisy ogólne dotyczące przechowywania żywności znajdują się w rozdziale IX załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z , str.1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 34, str. 319). Zgodnie z tymi przepisami przedsiębiorcy zobowiązani są do przechowywania surowców, składników, półproduktów i wyrobów gotowych w temperaturach, które nie spowodują ryzyka dla zdrowia i nie naruszą łańcucha chłodniczego. Ograniczone okresy, kiedy temperatura nie jest kontrolowana, są dopuszczalne, aby przystosować się do zasad postępowania przyjętych w trakcie przygotowywania, transportu, magazynowania, wystawiania na sprzedaż i dostarczania żywności, pod warunkiem, że nie powoduje to ryzyka dla zdrowia. Komora składowa produktów mrożonych oraz wszystkie pomieszczenia chłodzone są wyposażone w aparaturę do ciągłego pomiaru i rejestracji temperatury z zapisem co pół godziny (wskazany jest też pomiar wilgotności z rejestracją). W projektowanej komorze składowej oraz komorze kompletacji planuje się zainstalowanie systemu regałów mobilnych z napędem elektrycznym zapewniającego dostęp do każdego stanowiska paletowego. Zdolność magazynowa komory składowej wynosi 8478 miejsc paletowych. Projektowane komory będą obsługiwane elektrycznymi wózkami widłowymi. Pomieszczenie ze stanowiskami ładowania wózków widłowych przewidziano przy doku zewnętrznym od strony południowej.

5 5 Transport wyrobów do pakowania i paletyzacji Lody w kartonowych opakowaniach zbiorczych będą za pomocą przenośnika podwieszonego do stropu w korytarzu łącznika transportowane z istniejącej hali produkcyjnej do hali pakowania miksów i dalej do hali paletyzacji. Pakowanie miksów Część odbiorców wymaga dostarczenia lodów o różnorodnym asortymencie w pojedynczych partiach wysyłkowych. W hali pakowania miksów odbywać się będzie przepakowanie lodów a różnorodne partie wysyłkowe zgodne z zamówieniami zamawiających. Paletyzacja W hali paletyzacji lody w kartonowych opakowaniach zbiorczych układane są na paletach i transportowane do komory składowej. Przewidziano zainstalowanie robotów pakujących W skład automatycznej linii paletyzacji wchodzą następujące urządzenia: ciąg transportujący kartony, składający się z przenośników rolkowych, układ kompletacji opakowań przed paletyzacją, grupujący opakowania przed pobraniem ich przez chwytak robota, robot paletyzujący wyposażony w specjalistyczną głowicę manipulacyjną, automatyczny podajnik palet, uzupełniany za pomocą wózka widłowego, zespół przenośników rolkowych do palet pustych i palet z wyrobami, automatyczna owijarka zapakowanych palet, drukarka z aplikatorem nanoszącym etykiety na dwa boki owiniętej palety. Komora składowa W komorze składowej oraz komorze kompletacji towar składowany jest na paletach w regałach mobilnych. Ilość miejsc paletowych w dobudowywanej komorze składowej wynosi łącznie Do komór towar przewożony jest wózkiem widłowym z napędem elektrycznym. Minimalna temperatura w komorze składowania wynosi 22,1 o C. Komory wyposażone są w drzwi rozsuwane z podgrzewaną ościeżnicą i możliwością awaryjnego otwarcia od wewnątrz. Komora składowa obsługiwana jest wózkami akumulatorowymi widłowymi wysokiego podnoszenia. Należy utrzymywać optymalne parametry i terminy przechowywania produktów w związku z czym do 10-go dnia każdego miesiąca Specjalista ds. Obsługi Klienta przeprowadza przegląd

6 6 towarów przygotowując wydruk tych, którym upływa termin przechowywania. Wydruk obejmuje towary, których termin przydatności jest krótszy niż dwa miesiące W przypadku ich braku Specjalista ds. Obsługi Klienta umieszcza na wydruku notatkę Brak towarów kończącym się terminem przydatności. Na podstawie otrzymanej kopii wydruku Koordynator ds. HACCP sporządza Zawiadomienie o kończącym się terminie przechowywania towarów i wysyła je do właściciela towaru. Kopia zawiadomienia przekazywana jest do Obsługi Klienta, gdzie kompletowane są dokumenty wydania. Do 15- go dnia każdego miesiąca Specjalista ds. Obsługi Klienta sporządza wydruk towarów przeterminowanych. W przypadku przekroczenia terminu przydatności do spożycia towar otrzymuje status Towar przeterminowany. Towar przeterminowany składowany jest w miejscu wyznaczonym przez Kierownika Magazynu, zabezpieczony taśmą ostrzegawczą i oznaczony zawieszką: Towar przeterminowany. Każdorazowo w przypadku wystąpienia przeterminowanego towaru powiadamiany jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wszelkie działania związane z towarem przeterminowanym podejmowane są tylko i wyłącznie na podstawie decyzji otrzymanej od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z komory składowej towary są kierowane bezpośrednia do pomieszczenia ekspedycji i następnie ładowane na samochód. Ekspedycja gotowego produktu Mrożony towar z komór składowych przekazywany jest bezpośrednio do pomieszczenia buforowego, gdzie następuje kompletowanie partii wysyłkowych. Tworzenie opakowań zbiorczych polega na umieszczeniu na palecie towarów w opakowaniach jednostkowych lub kartonach, owinięciu folią stretch oraz właściwym oznakowaniu. Skompletowane partie wysyłkowe będą załadowywane na samochody poprzez rękawy łączące przestrzeń magazynu z pojazdem. Dodatkowo nad otworami ekspedycji należy zainstalować kurtyny powietrzne. Magazyn chłodniczy Przy hali ekspedycyjnej zaprojektowano magazyn chłodniczy przewidziany do składowania surowców wymagających obniżonej temperatury przechowywania np. syropy, mieszanki owocowe, aromaty. Produkty będą składowane w formie opakowanej na paletach na regałach stacjonarnych. Przewiduje się składowanie 126 palet na dwóch poziomach składowania. Opis warunków i sposobów usuwania zanieczyszczeń Głównym zanieczyszczeniem jakie zakład wytwarza to problem odpadów opakowaniowych takich jak: zdeformowane opakowania bezpośrednie, folia, uszkodzone palety oraz odpady organiczne powstające w wyniku uszkodzenia opakowania bezpośredniego środków spożywczych.

7 7 Usuwanie zużytych opakowań Zużyte opakowania powstają głównie przy rozpakowywaniu opakowań dostarczonych, przepakowywaniu towaru w opakowania zbiorcze czy po środkach dezynfekująco-myjących. Powstające przy tym odpady: folia opakowaniowa, papier i tektura, pojemniki plastikowe, torebki, zużyte palety usuwane są do worków polistyrenowych a następnie po zakończeniu pracy worki te są usuwane poprzez rampę do pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku skąd są wywożone przez Zakład Komunalny.. Usuwanie odpadów W zakładzie będą powstawać odpady: - socjalne i biurowe, - spożywcze: kat odpady techniczne. Odpady kat. 3 to uboczne produkty powstałe wskutek ukończenia terminu przydatności do spożycia, produkty o zakwestionowanej jakości handlowej. Odpady socjalne i biurowe będą gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach i usuwane do kontenera zewnętrznego i wywożone przez firmę komunalną. Odpady poprodukcyjne głównie zawartość uszkodzonych opakowań bezpośrednich jak i same opakowania zbierane są do worków foliowych i na bieżąco usuwane do zamykanego pojemnika skąd są odbierane przez Zakład Utylizacyjny. Odpady kat. 3 będą usuwane do specjalnych kontenerów, magazynowane w wydzielonym do tego pomieszczeniu i odbierane przez Zakład Utylizacyjny. Zwalczanie szkodników sanitarnych Dezynsekcja tępienie owadów i innych stawonogów szkodliwych ze wzglądu sanitarnych lub gospodarczych środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi. Deratyzacja zwalczanie gryzoni środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi. W zakładzie należy podjęć następujące środki techniczne dla zabezpieczenie przed owadami, gryzoniami i ptakami: Dla uniemożliwienia przedostawania się szkodników do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych zakładu, kanały wentylacyjne są osłonięte siatkami, drzwi oraz rampy uszczelnione są uszczelkami, przy drzwiach wyjściowych są zamontowane lampy owadobójcze, okna są nie otwierane. Pomieszczenie magazynowania odpadów jest szczelne i zamknięte przed dostępem szkodników i ptactwa. Śmietniki są zabezpieczone szczelnymi pokrywani (zakład owado i gryzonio szczelny). Dla zapobiegania przenikaniu gryzoni zabezpieczono kanały ściekowe metalowymi siatkami.

8 8 Na terenach otwartych, wokół budynków produkcyjnych, magazynowych należy utworzyć dwa pierścienie stacji trutek do zwalczania gryzoni wg programu firmy DDD. Instalacja chłodnicza Maszynownia - istniejąca Centralna amoniakalna maszynownia chłodnicza oparta o sprężarki śrubowe. Wydajność chłodnicza sprężarek pracujących z temperaturą parowania amoniaku na poziomie -40stC pokrywa zapotrzebowanie płynące z istniejącej i projektowanej i instalacji chłodniczej. Sprężarki śrubowe pracują w systemie sprężania dwustopniowego z chłodnicą międzystopniową. Chłodzenie oleju sprężarek jest realizowane w układzie termosyfonowym za pośrednictwem amoniaku. W pomieszczeniu maszynowni chłodniczej umieszczone są poziomy oddzielacz cieczy amoniaku oraz pionowy zbiornik ekonomizera. Zasilanie ekonomizera bezpośrednio ze skraplacza będzie wykonane za pomocą zaworu pływakowego wysokiego ciśnienia, podobnie będzie wykonane zasilanie poziomego oddzielacza cieczy z ekonomizera. Pojemność poziomego oddzielacza cieczy jest tak dobrana by zmagazynować całą ciecz amoniaku znajdującą się w układzie chłodniczym. Pod poziomym oddzielaczem cieczy zostały umieszczone pompy amoniaku. Maszynownię chłodniczą należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej oraz w odpowiedni sprzęt ratunkowo-gaśniczy. Układ skraplania Stacja skraplania jest zbudowana z trzech istniejących skraplaczy natryskowo wyparnych. Inwestor planuje doposażenie istniejących skraplaczy w tłumiki akustyczne oraz montaż dodatkowych skraplaczy również z tłumikami akustycznymi obniżającym głośność urządzeń. Woda do skraplacza będzie podawana ze zbiornika wody umieszczonego w maszynowni chłodniczej i wyposażonego w pompy wody. Skraplacze są ustawione na konstrukcji wsporczej nad dachem maszynowni. Projektowane skraplacze usytuowano nad dachem hali paletyzacji. Do zbiornika wody zostanie podłączona stacja uzdatniania wody z systemem zmiękczania i odsalania. Instalacja chłodnicza zostanie wyposażona w system automatycznego odpowietrzania. Nowa komora chłodnicza W nowej komorze mroźniczej zaprojektowano pięć chłodnic powietrza umieszczonych równomiernie wzdłuż dłuższego boku przy ścianie bocznej z wyrzutem powietrza do środka komory. Zasięg strugi powietrza jak i wydajność wentylatorów zapewniają równomierny rozkład powietrza w całej komorze. Każda z chłodnic powietrza będzie odtajana gorącym gazem z bloku chłodnicy i z tacy ociekowej. Dla każdej pary chłodnic przewidziano indywidualną stację zaworową umożliwiającą jej w pełni automatyczną pracę. Dodatkowo w komorze kompletacji, paletyzacji i hali pakowania miksów przewidziano dwie po chłodnice powietrza.

9 9 Korytarz i magazyn chłodniczy chłodzone są układem pośrednim zasilanym z wymiennika amoniak-glikol. W okolicach stacyjek zaworów nad sufitem będą czujki detekcji amoniaku sprzężone z systemem sterowania instalacji chłodniczej. W bramach do przedchłodni należy umieścić maty grzejne połączone jednym obwodem z podgrzewaniem ościeży zapobiegające oblodzeniu posadzki. Sterowanie Instalacja chłodnicza będzie pracowała w pełni automatycznie. System sterowania zapewni automatyczne działanie instalacji chłodniczej oraz najbardziej korzystne pod względem energetycznym i optymalizacji procesów chłodzenia parametry pracy poszczególnych urządzeń. Dodatkowo został zaprojektowany system monitoringu instalacji chłodniczej zapewniający wizualizację całej instalacji wraz ze wszystkimi pomieszczeniami chłodzonymi. Monitoring daje możliwość zapisu wszystkich informacji o pracy instalacji chłodniczej oraz parametrów jej pracy w tym temperatur we wszystkich pomieszczeniach chłodzonych. Czynnikiem chłodniczym w projektowanych układzie będzie amoniak. Jest to gaz lżejszy od powietrza i w przypadku dostania się do atmosfery szybko rozchodzi się w powietrzu, gdzie ulega rozkładowi w ciągu kilku dni. W przypadku przedostania się na zewnątrz ciekłego amoniaku odparowuje prawie natychmiast w związku z tym nie istnieje ryzyko skażenia wód gruntowych i powierzchniowych. Amoniak nie wywiera szkodliwego wpływu na warstwę ozonową, nie powoduje efektu cieplarnianego i można uznać go za czynnik w pełni ekologiczny Część socjalna W projekcie przewidziano zaplecze socjalne dla pracowników ekspedycji, zatrudnienie w dziale ekspedycji będzie wynosić (poza częścią biurową): mężczyźni 25. Zmianowość: mężczyźni: I zmiana 40% - 10, II zmiana 40%- 10, III zmiana 20%- 5. Przewiduje się również zatrudnienie: 2 pracowników biurowych. Dla zabezpieczenia poprawnych warunków socjalnych w obiekcie wydzielono zaplecze socjalne dla pracowników. Na część socjalną składa się szatnie, jadalnia, ubikacje. - dla pracowników ekspedycji - szatnia męska, przepustowa dla 25 pracowników z szafkami dla odzieży własnej i dla odzieży roboczej, węzeł sanitarny wyposażony w WC i 1 natrysk i dwie umywalki, - jadalnia typu I z miejscem do przygotowania napojów, - węzeł sanitarny męski przy jadalni, - suszarnię odzieży i obuwia przy wyjściu z szatni.

10 10 Szatnie składają się z części tzw. brudnej i czystej oraz śluzy sanitarnej wyposażonej w toalety, natryski i umywalki. W części brudnej, w której przechowywana jest odzież własna pracowników, znajdują się szafki na prywatną odzież wierzchnią, wieszaki oraz szafka na brudną odzież roboczą. W części czystej znajdują się szafki na czystą odzież roboczą, szafki na buty robocze oraz umywalki i toalety. Umywalki wyposażone są w krany nie wymagające uruchamiania przepływu ciepłej wody przy pomocy rąk, odpowiedni dozownik do mydła, ręczniki papierowe oraz środek dezynfekujący. W części brudnej szatni pracownicy pozostawiają w szafkach lub na wieszakach własną odzież wierzchnią i obuwie. W części czystej pracownicy przebierają się w roboczą, czystą odzież. Wychodząc do strefy produkcyjnej pracownicy przechodzą przez śluzę, w której mają obowiązek umyć i zdezynfekować ręce. Kierunek ruchu personelu w szatni przepustowej odbywa się od części brudnej do czystej. Pracownicy działu technicznego (obsługa techniczna) mają zapewnione oddzielne pomieszczenie do przebierania się. Osoby z w/w działu przy wejściu do strefy średniego i wysokiego ryzyka muszą przejść przez śluzę sanitarną i dostosować się do zasad obowiązujących w danej strefie. Pracownicy pakowania i paletyzacji będą korzystać z istniejącego zaplecza socjalnego zlokalizowanego przy hali produkcyjnej. Dla pracowników tego działu w łączniku wydzielono dodatkowe zaplecze sanitarne. W projektowanej hali pracodawca ze względu na bezpieczeństwo żywności oraz możliwość wprowadzania dodatkowego zagrożenia dla higieny przy jej składowaniu wprowadza całkowity zakaz palenia tytoniu w strefie czystej. Jest to zgodne z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej nr 852 z 2004 roku w sprawie dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa produkcji. Palenie tytoniu jest możliwe tylko po przejściu przez śluzę i węzeł szatniowy po zmianie odzieży roboczej na domową w palarni przy istniejącym budynku biurowym. W projektowanym zakładzie nie przewiduje się zatrudniania osób niepełnosprawnych, zakładu nie przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych Oświetlenie naturalne W magazynach chłodniczych nie przewiduje się stałych stanowisk pracy względy technologiczne nie dopuszczają oświetlenia naturalnego pomieszczeń. W oknach mogą powstawać skropliny, poprzez okna mogą dostawać się do pomieszczeń brudy powodujące zakażenie produktów spożywczych.

11 11 4. Dane liczbowe 4.1. Powierzchnia zabudowy (dobudowa): 5409,61 m Powierzchnia użytkowa pomieszczeń (dobudowa): 5578,71 m2 w tym parter ,26 m2 piętro łącznika - 362,45 m Kubatura (dobudowa): m3 5. Opis formy architektonicznej budynku Projektowany budynek ma rozczłonkowaną bryłę z gabarytami poszczególnych elementów dostosowanymi do funkcji zaprojektowanych w nich pomieszczeń. Główną bryłę stanowi komora mroźni składowej o wymiarach: długość: 50,00m, szerokość 44,00m, wysokość 15,0m z płaskim dachem dwuspadowym. Zaprojektowano dobudowę do głównego budynku składowego: - hali maszyn i hali pakowania miksów od strony zachodniej, hala o wymiarach 64,40m x 18,22m wysokość 8,65m, dach jednospadowy, - hali paletyzacji od strony południowej, hala o wymiarach 33,45m x 14,15m wysokość 7,35m, dach jednospadowy, nad dachem pomost technologiczny skraplaczy, - zaplecza socjalnego działu ekspedycji, budynek o wymiarach 22,32m x 8,35m wysokość 7,35m, dach jednospadowy, - działu ekspedycji z częścią magazynową i dwoma rampami załadunkowymi, hala o wymiarach 39,85m x 24,45m wysokość 7,80m, dach dwuspadowy. Projektowany budynek będzie połączony z istniejącą halą dwukondygnacyjnym łącznikiem w którym na piętrze wydzielono część biurową zakładu. Budynek składowy stanowi dobudowę do istniejącego budynku mroźni, jest ustawiony szczytami w osi północ-południe, ścianą szczytową równolegle do ściany okapowej magazynu surowców. Wszystkie stanowiska spedycyjne zaplanowano od strony placu manewrowego. Budynek reprezentuje typową formę zabudowy przemysłowej, ściany i budynku z płyty warstwowej, ściany w części socjalno-biurowej oraz w części technicznej murowane tynkowane, dach pokryty membraną dachową. Część składowa jednokondygnacyjna wykonana w technologii lekkiej obudowy i szkieletu stalowego, w części socjalnej i technicznej budynek w technologii tradycyjnej. Stanowiska przeładunkowe wyposażone w rękawy uszczelniające.

12 12 6. Bezpieczeństwo pożarowe 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego Przedmiotem projektu jest rozbudowa jednokondygnacyjnej hali produkcyjno-magazynowej. Projektowany zakład będzie się zajmował: kompletacją, paletyzacją lodów oraz ich składowaniem i ekspedycją. Hala produkcyjno-magazynowa jednokondygnacyjna PM, zaplecze socjalno-biurowe ZLIII, zaplecze biurowe na piętrze łącznika ZLIII wydzielone pożarowo. 2. Powierzchnia Powierzchnia użytkowa przyziemia część istniejąca ok m 2. Powierzchnia użytkowa projektowana dobudowa 5 578,71 m Wysokość Wysokość użytkowa komory mroźniczej 12,75 m Wysokość użytkowa części ekspedycyjnej 4,5m. Wysokość użytkowa paletyzacji i hali miksów 6,0m. Wysokość budynku produkcyjno-magazynowego 15,0 m (SW) 4. Liczba kondygnacji nadziemnych Hala produkcyjno-magazynowa jednokondygnacyjna, zaplecze socjalne jednokondygnacyjne, łącznik dwukondygnacyjny. 5. Warunki usytuowania Istniejący budynek produkcyjno-magazynowy wolnostojący, projektowana dobudowa do istniejącego budynku. Od strony zachodniej odległość od granicy jest mniejsza niż wymagane 4m, ściana budynku ma odporność ogniową REI60 a naświetla w ścianie EI Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Obiekty produkcyjne zakwalifikowane są jako produkcyjno-magazynowe (PM). Część socjalna i biurowa ZLIII wydzielona pożarowo.

13 13 Obciążenie ogniowe: Strefa produkcyjno-magazynowa Mrożonki na paletach drewnianych w opakowaniach kartonowych owiniętych folią m.p. Towary chłodzone w opakowaniach kartonowych owiniętych folią 150 m.p. Jedna paleta: drewno: 25kg, karton 20kg, folia 5kg Palety drewniane: 500szt po 25kg Q d1 = (8300x25kgx0.1:4761m2)x18 + (8300x20kgx0.1:4761m2)x16 + (8300x5kgx0.1: 4761m2)x42 = 170,83MJ/m 2 Q d2 = (150x25kg:4761m2)x18 + (150x20kg:4761m2)x16 + (150x5kg:4761m2)x42 = 30,87MJ/m 2 Q d3 = (500x25kg:4761m2)x18 = 47,25MJ/m 2 Obciążenie ogniowe razem: 248,95 MJ/m2 7. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje 8. Klasa odporności pożarowej Projektowany budynek produkcyjny jednokondygnacyjny ze względu na gęstość obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m 2 zalicza się do klasy odporności pożarowej E. Projektowany budynek biurowo-socjalny zaliczony jest do klasy C, ze względu na to, że jest to budynek dwukondygnacyjny można obniżyć do klasy D. Pomieszczenia techniczne, rozdzielnia energetyczna zaliczona jest do klasy E. Poszczególne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, w zakresie klasy odporności ogniowej spełniają, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) D R 30 (-) REI 30 EI 30 (o i) (-) (-) E (-) (-) (-) (-) (-) (-)

14 14 Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (-) - nie stawia się wymagań. 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. Pokrycie dachowe ma powierzchnię większą niż 1000 m 2, powinno być nierozprzestrzeniające ognia. Zastosowane pokrycia o wymaganej klasie odporności ogniowej powinny spełniać wymagania Aprobaty Technicznej (sklasyfikowane w klasie B ROOF(t1) reakcji na ogień wg norm ENV 1187:2004 i PN EN oraz w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny jako odporne na działanie ognia zewnętrznego nie rozprzestrzeniające ognia (NRO). Ściana oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy halą a budynkami biurowo-socjalnymi będzie nie mniejsza niż REI 60. Pokrycie dachowe ma powierzchnię większą niż 1000 m 2, powinno być nierozprzestrzeniające ognia. Zastosowane pokrycia o wymaganej klasie odporności ogniowej powinny spełniać wymagania Aprobaty Technicznej (sklasyfikowane w klasie B ROOF(t1) reakcji na ogień wg norm ENV 1187:2004 i PN EN oraz w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny jako odporne na działanie ognia zewnętrznego nie rozprzestrzeniające ognia (NRO). Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów przyjęto zgodnie z poniższą tabelą: Klasa odporności pożarowej budynku elementów oddzielenia przeciwpożarowego ścian i stropów, stropów z wyjątkiem w ZL stropów w ZL Klasa odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych lub innych na korytarz i zamknięć do przeciwpożarowych pomieszczenia drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na klatkę schodową*) A R E I 240 R E I 120 E I 120 E I60 E 60 B i C R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 D i E R E I 60 R E I 30 E I 30 E I 15 E 15 *) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową.

15 15 Klasyfikacja ogniowa elementów budynku: - pokrycie dachowe: z blachy trapezowej oraz z membrany dachowej na izolacji z niepalnej wełny mineralnej o odporności ogniowej min. E15. - pokrycie dachowe łącznika w paśmie 8m od wysokiego magazynu surowców (istniejący budynek): z blachy trapezowej oraz z membrany dachowej na izolacji z niepalnej wełny mineralnej o odporności ogniowej min. REI 30. Konstrukcja nośna stalowa zabezpieczona ogniowo R30 oparta na ścianach murowanych z rdzeniami żelbetowymi. - konstrukcja dachu: stalowa niepalna, - strop i obudowa ścian chłodni: z płyt warstwowych z rdzeniem poliizocjanorutanowym nie rozprzestrzeniające ognia, - podłoga: betonowa niepalna. 9. Podział obiektu na strefy pożarowe Powierzchnia strefy produkcyjno-magazynowej (strefa nr 1) 4761,60 m 2. Powierzchnia strefy zaplecza socjalnego ekspedycji (strefa 2) 170,10 m 2. Powierzchnia strefy produkcyjno-magazynowej w dwukondygnacyjnym łączniku (strefa 3) 480,00 m 2. Powierzchnia strefy biurowej piętra łącznika (strefa 4) 410 m 2. Dopuszczalna wielkość stref pożarowych dla obiektów zaliczonych do PM wynosi: - o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m m 2, Przewiduje się podział obiektu na następujące strefy pożarowe: - projektowana część PM - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi m 2.(w rzeczywistości 4761,0 m 2 ). - projektowana część PM w łączniku - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi m 2.(w rzeczywistości 478,00 m 2 ). - projektowana część ZL zaplecze socjalne - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi m 2.(w rzeczywistości 172,0 m 2 ). - projektowana część ZL w łączniku - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi m 2.(w rzeczywistości 410,0 m 2 ). Budynek podzielono na strefy pożarowe: - projektowana komora składowa mroźni z zapleczem PM, - projektowana część PM w łączniku, - projektowane zaplecze socjalne ZL, - projektowana część biurowa w łączniku ZL.

16 16 Oddzielne strefy pożarowe w budynku to: maszynownia chłodnicza i główne rozdzielnie elektryczne usytuowane w istniejącej części zakładu. Czynnikiem chłodniczym w obiekcie będzie amoniak, maszynownię chłodniczą wydzielono jako oddzielną strefę pożarową wyposażoną w wentylację awaryjną EX oraz dwa hydranty wewnętrzne fi52mm. 10. Warunki ewakuacji Opis warunków ewakuacji: - Z pomieszczeń produkcyjnych i składowych przewidziano ewakuację bocznymi wyjściami z przestrzeni komunikacyjnej oraz do sąsiedniej strefy pożarowej. - Z komór składowych przewidziano do ewakuacji drzwi rozsuwane do przedsionka z ręcznym awaryjnym otwieraniem od wewnątrz. W komorach zastosować oświetlenie awaryjne i alarm "człowiek w komorze", Drogi ewakuacyjne Pomieszczenia magazynowe i hala produkcyjna powinny mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m ponieważ znajdują się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m 2, a ich powierzchnia przekracza 1000 m 2, Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób 0,8 m. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej przejściem ewakuacyjnym, o długości nie przekraczającej w strefach pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego 100 m. W pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m długość przejść może być powiększona o 25%. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób nie mniej niż 0,8 m. Wyjścia z klatki schodowej na zewnątrz budynku powinny mieć szerokość min. 1.2m. 11. Urządzenia przeciwpożarowe Maszynownia chłodnicza wyposażona jest w hydranty 52

17 17 W budynku zainstalowany będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszczony w pobliżu wejścia do budynku. Budynek wyposażony będzie w instalację odgromową. Obiekt wyposażony będzie w oświetlenie awaryjne działające przez co najmniej 1 h. Minimalne natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej wynosi 1 lx (w osi drogi). Należy rozważyć strefy w których należy zastosować oświetlenie awaryjne dla obszarów wysokiego ryzyka, o natężeniu 10 % oświetlenia podstawowego, nie mniej niż 15 lx. Ponadto pomieszczenia należy wyposażyć w znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej. Należy dobrać odpowiednio znaki podświetlane i fosforescencyjne znaki ewakuacyjne. Projektowana część zakładu będzie wyposażona w instalację systemu sygnalizacji pożaru SAP. 12. Drogi pożarowe Droga pożarowa do budynku z obciążeniem ogniowym do 500MJ/m2 nie jest wymagana. Dojazdy pożarowe do projektowanego budynku od strony placu manewrowego spedycji i od tyłu przy magazynie maszyn. 13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 30l/s. Sieć hydrantowa zapewnia 10l/s, pozostała część wody jest uzupełniona ze zbiornika. Minimalna pojemność zbiornika wynosi 72m3. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono z hydrantów zewnętrznych DN80 oraz zewnętrznego zbiornika o pojemności 100m3. Przy zbiorniku wydzielono plac manewrowy dla samochodów straży pożarnej o wymiarach 3x3m ze stanowiskiem czerpania wody i możliwością podłączenia dwóch pomp. 14. Inne ważne dane Elementy wykończenia i wystroju wnętrz: Na drogach komunikacji ogólnej należy zastosować wykładziny podłogowe z materiałów co najmniej trudno zapalnych, Okładziny sufitów oraz sufity będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Przegrody, stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładziny podłogowe w pomieszczeniach PM będą wykonane co najmniej jako trudno zapalne. Przepusty instalacyjne Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą miały klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

18 18 Wyposażenie w gaśnice. Budynki wyposażone będą w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm przeznaczone do gaszenia grup pożarów AB. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 300 m 2 powierzchni hali produkcyjnej. W pozostałych pomieszczeniach na każde 100 m 2. Gaśnice będą rozmieszczone przy wejściach do budynku, na klatkach schodowych, w miejscach łatwo dostępnych i nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła). Przy rozmieszczaniu gaśnic będą zachowane następujące warunki: - odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie będzie większa niż 30 m; - do gaśnic będzie zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Budynki wyposażone będą w gaśnice proszkowe AB lub płynowe AB przystosowane do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1 kv. Ze względu na występowanie artykułów żywnościowych zaleca się stosowanie gaśnic płynowych. Pomieszczenia elektryczne należy wyposażyć w gaśnice GS 5x. 7. Opis budowlany - stan surowy 7.1. Ławy fundamentowe Pod ścianami murowanymi budynku socjalnego i technicznego oraz łącznika ławy fundamentowe żelbetowe 90x45cm. Ławy podrzędne i ławy spinające o przekroju 60x45cm. Beton B20. Zbrojenie ław 8φ12 A-IIIN, strzemiona φ6 co 30cm A-IIIN. Spód ław na tym samym poziomie co spód stóp fundamentowych. Z ław wypuszczone zbrojenie rdzeni żelbetowych ścian (poz. FW). Przy istniejących fundamentach wykopy wykonać ręcznie. Przestrzeń między fundamentami wypełnić starannie zagęszczonym betonem. W istniejących fundamentach umieścić wklejone zbrojenie (pręty φ12 A-IIIN) i połączyć z projektowanym zbrojeniem ław Stopy fundamentowe Żelbetowe monolityczne z betonu B20, ustawione na warstwie chudego betonu klasy B10. Stopy komory składowej: w podłużnej bocznej osi 5 o wymiarach 270x180cm, w podłużnej środkowej osi 9 o wymiarach 240x210cm, w podłużnej bocznej osi 13 o wymiarach 270x180cm. Stopy słupów ściany szczytowej komory składowej w osi A o wymiarach 270x210cm, stopy słupów ściany szczytowej komory składowej w osi I o wymiarach 210x180cm. Stopy części ekspedycyjnej: w osi D o wymiarach 210x150cm, w osi G o wymiarach 210x210cm, w osi J 150x150cm, w osi K o wymiarach 120x120cm. W ścianie szczytowej oś 1 stopy o wymiarach 150x120cm. Stopy hali paletyzacji: w osi L o wymiarach 150x150cm, stopy szczytowe hali paletyzacji w osi 13 o wymiarach 180x180cm.

19 19 Stopy magazynu maszyn: w podłużnej osi 18 o wymiarach 240x180cm, stopy ścian szczytowych o wymiarach 150x150cm. Zbrojenie stóp - siatki w dolnej części z prętów φ12 o oczkach 10cm, stal A-IIIN. Posadowione na głębokości -2,2m i -1.9m przy magazynie palet. Na stopach fundamentowych żelbetowe podstawy ze zbrojeniem w formie koszy Kotwy fundamentowe Kotwy typu "F" z prętów klasy 18G2, średnicy 16mm, 20mm i 24mm, kotwy płytkowe średnicy 30mm dla mocowania słupów ram głównych Podwaliny Żelbetowe monolityczne z betonu B20, ustawione na stopach fundamentowych, grubość 20cm, wysokość 175cm, w części ekspedycyjnej podwaliny o wysokości 145cm. Zbrojenie podłużne podwalin φ10 A-IIIN, strzemiona φ6 co 30cm A-IIIN Mury fundamentowe Z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m Konstrukcja doków Zaprojektowano doki wewnętrzne w pomieszczeniu ekspedycji. Platformy przeładunkowe elektro-hydrauliczne uchylne zamontowane w żelbetowych fundamentach. Wymiary platformy 300x200cm. Platforma cynkowana. Przyjęto rampy HLS firmy Hormann. Dla osadzenia ramp zaprojektowano żelbetowe monolityczne fundamenty. Ławy doków 60x40cm, zbrojenie ław 8φ12 A-IIIN, strzemiona φ8 co 30cm A-0, zbrojenie wypuszczone w ścianę φ12 A-IIIN co 30cm. Spód ławy na tym samym poziomie co spód stóp fundamentowych. Ściana gr. 20cm, beton B25, zbrojenie podłużne ściany φ8 A-IIIN co 20cm, zbrojenie pionowe φ12 A-IIIN co 15cm. W płycie stropowej osadzić ramę z kątownika do przyspawania ramy części ruchomej doku. Z boku umieścić rurkę przepustową dla kabla siłownika rampy. Część podziemna muru zabezpieczona abizolem, część nadziemna betonowa surowa Murki oporowe Ławy 100x45cm, zbrojenie ław φ12 A-IIIN, zbrojenie wypuszczone w ścianę φ12 A-IIIN co 15cm. Ściana gr. 20cm, beton B25, zbrojenie podłużne ściany φ12 A-IIIN co 15cm, zbrojenie pionowe φ12 A-IIIN.

20 Fundamenty schodów zewnętrznych i pochylni Betonowe, wylewane w gruncie, beton B Izolacje Izolacja pozioma na warstwie podbetonu z folii PE020, izolacja pionowa powierzchni stykających się z gruntem Abizol R+P. Izolacja pozioma murów fundamentowych 2x papa na lepiku Ściany murowane Ściany murowane części socjalno-biurowej, pomieszczenia wózków, ściany murowane łącznika z pustaków sylikatowych SILKA na zaprawie cementowo-wapiennej m Rdzenie żelbetowe We wszystkich ścianach murowanych 24x24cm, zbrojone 4φ16 A-IIIN w części socjalnej oraz 4φ12 A-IIIN w łączniku, strzemiona φ6 co 30cm A-0. Ściany murowane przy rdzeniach z uskokami 5cm w każdej warstwie Wieńce Na wszystkich ścianach murowanych 24x24cm, 24x30cm, zbrojone 4φ12 A-IIIN, strzemiona φ6 co 30cm A Nadproża - Żelbetowe prefabrykowane L Nadproża żelbetowe N.01. Żelbetowe prefabrykowane sprężone SBN 120x120 L=120cm N.02. Żelbetowe prefabrykowane sprężone SBN 72x120 L=120cm Strop łącznika Żelbetowy, monolityczny grubości 24cm. W sprężarkowi strop grubości 30cm. Beton B30, zbrojenie: - dołem z prętów φ12 co 15cm i co 10cm oraz φ8 co 15cm stal A-IIIN. - górą przy podporach skrajnych z prętów φ12 co 30cm oraz φ8 co 15cm stal A-IIIN. - górą nad podporami środkowymi z prętów φ12 co 15cm stal A-IIIN. - górą w przęsłach z prętów φ8 co 15cm stal A-IIIN. Przy słupach stalowych eskatady rurociągów płyta dozbrojona prętami φ16 co 10cm stal A- IIIN.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Ia BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Ia BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Kraków, dnia 24 października 2016 r. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek Specjalista do spraw bezpieczeństwa procesów przemysłowych *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. [1] Przekrycie dachu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM III BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM III BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ZAPLECZA M.K.S. ISKRA W PSZCZYNIE PRZY UL. ks. bpa BOGEDAINA 22 PROJEKT ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ZAPLECZA M.K.S. ISKRA W PSZCZYNIE PRZY UL. ks. bpa BOGEDAINA 22 PROJEKT ZAMIENNY KOSZT - BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH DARIUSZ MAJER 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 10/3 tel. Fax (0-32) 236-01-61 tel. kom. 792-041-270 majerd@poczta.onet.pl; koszt_bud@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU L PARTYNICE HOUSE TECHNOLOGIA WYKONANIA

STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU L PARTYNICE HOUSE TECHNOLOGIA WYKONANIA STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU L PARTYNICE HOUSE TECHNOLOGIA WYKONANIA OPIS 1. Obiekt 2. Ściany Żelbetowy w technologii monolitycznej z betonu C30/37 (B37) oraz stali

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Nr projektu: 34735 Inwestor: ASE Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6 Nr arch. Biura: 08238 Stadium: PW Przedsięwzięcie: Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych i żelbetowych Budynku biurowego Centrum

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2 ... OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne o obiekcie. OBIEKT ADRES INWESTYCJI Budynek gospodarczo - garażowy Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny INWESTOR Nadleśnictwo Garwolin ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY TEL.: (32) 67 15 661-2; FAX. (32) 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007 PROJEKT WYKONAWCZY NR 01.462.15.01 Tytuł opracowania GARAŻ O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ (szerokość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455;

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 61-712 POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO ZAMÓWIENIE: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO TOM NR 2.7.1. STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin EGZ. NR KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A 05-080 Izabelin BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: Gmina Izabelin ul. 3-go Maja

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa

OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa 1.DANE EWIDENCYJNE: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAPLECZA SOCJALNEGO OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012 INWESTOR: GMINA MIEJSKA SULMIERZYCE UL.

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Opis do projektu konstrukcyjnego 2. Uprawnienia i zaświadczenia przynależności do izby CZĘŚĆ RYSUNKOWA K/01 RZUT FUNDAMENTÓW K/02 RZUT KONSTRUKCJI STROPÓW CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo