REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU"

Transkrypt

1 REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU NR DECYZJI DATA WPŁYWU RODZAJ INWETYCJI DATA WYDANIA DECYZJI NUMER SPRAWY TREŚ DECYZJI /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Budowa budynku gospodarczego na działce nr ew. 435/1 w obr. Boryszew 83 w obr. 13 w Otwocku przy ulicy Okrzei 358 w obr. Kościelna jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe działka nr ew. 617/6 Piwonin, gm. Sobienie Jeziory Budowa instalacji gazowej do budynku mieszkalnego działka nr ew. 10/6 obr. 46 przy ul. Mickiewicza, gm. Józefów nr ew. 13/3 w obr. Sobienie Biskupie gm. Sobienie Jeziory roku roku roku roku roku roku

2 7/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Przebudowa, rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z częścią mieszkalną, budowa hali sportowej oraz przebudowa ( budowa elementów infrastruktury technicznej) i budowa parkingów działka nr ew. 253 obr. Malcanów, gm. DECYZJA 1010/P/2013 Z DNIA 30 września 2013 roku Budowa budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz ze zbiornikiem na ścieki działka nr ew. 16/2, 17/2, 18/2 obr. 35 Karczew - PROJEKT ZAMIENNY 626/P/2014 z 30 czerwca 2014 roku jednorodzinnego i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ew. 195/5 obr. Kościelna, gm W OBR. OSIECK Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 70/1 w obr. 39 w Józefowie - PROJKET ZAMIENNY DO DECYZJI NR 765/P/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku nr ew. 22/5 W OBR. 240 W OTWOCKU - PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 760/P2013 z 31 lipca 2013 roku Przebudowa i remont pomieszczeń 05B, 06B, 07B, w budynku 24ABCDW skrzydło B na działce nr ew. 17 w obr. 257 w Otwocku Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o roku roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA ODMOWA ODMOWA

3 15/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ część mieszkalną wraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek garażowy na działce nr ew. 96/19 w obr. 8 w Gliniance przy ulicy Wrzosowej gm. 44 w obr. 15 w Otwocku Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv., elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kv oraz złączy kablowych na działce nr ew. 324, 253, 84 w obr. 16 w Malcanowie przy ulicy Mazowieckiej Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 28 w obr. Sobienki gm. Osieck jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ew. 333 obr. Otwock Mały, gm. Karczew jako I etap inwestycji nr ew. 633/2 w obr. Całowanie gm. Karczew Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej W na działce nr ew. 59/5 w obr. 22 w Józefowie roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA

4 22/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /2 w Otwocku jednorodzinnego oraz zbiornika nr ew. 642/2 obr. Władzin, gm. Kołbiel w ramach tworzenia nowego siedliska rolniczego Przebudowa stacji transformatorowej napowietrznej, budowa linii kablowej NN 0,4kV i złącza kablowego nn 0,4 kv dla zasilania w energie elektryczna budynku produkcyjno - magazynowego na działce nr ew. 142, 143, 151 w obr. Całowanie gm. Karczew Budowa linii elektroenergetycznej wraz z przyłączem na działce nr ew. 100, 106, 105/1, 105/2, 105/3, 104 w obr. Chrząszczówka gm. Kołbiel Rozbudowa hali produkcyjnomagazynowej na działce nr ew. 261/4 w obr. Wola Ducka gm. - PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 568/P/2014 Z DNIA 13 CZERWCA 2014 ROKU Budowa sieci napowietrznej dwu napięciowej średniego napięcia wraz z oświetleniem ulicznym, budowa sieci kablowej średniego napięcia i złącza kablowego średniego napięcia, przebudowa sieci napowietrznej średniego i niskiego napięcia wraz z oświetleniem drogowym na działce nr ew. 298/1, 159/13, 156/10, 156/11, 205/70, 205/39, 211/6, 150/3,148/2 146/1, 83/1 w obr. Gminna nr ew. 257/2 w obr. Czarnówka gm roku roku roku roku roku roku

5 28/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ gazowej do budynku jednorodzinnego działka nr ew. 27 obr. 259 Otwock Budowa sieci kablowej średniego napięcia i złączy kablowych średniego napięcia na działce nr ew. 298/1 w obr. Gminna oraz działki nr ew. 221/64, 441/1, 221/63, 221/56, 221/55, 221/57, 221/58 w obr. Boryszew gm. 67 w obr. 121 w Otwocku Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 239/29 w obr. Stefanówka gm. Budowa budynku garażowego na działce nr ew. 99/1 w obr. 45 przy ulicy Mickiewicza w Józefowie Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr ew. 25/1, 25/3, 25/5, 2/4, 52/4 w obr. 42 w Józefowie gazowej w budynku usługowym na działce nr ew. 602/1 w Karczewie Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kv na działce nr ew. 199/30, 198/1, 198/42 w obr. Zakręt gm. Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr ew. 45/4, 45/6 w obr roku roku roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA ODMOWA

6 37/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Gminna przy ulicy Boryszewskiej Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 81/1 w obr. 4 w Józefowie Budowa elektroenergetycznej linii kablowej na działce nr 177/7, 177/8 w obr. Zakręt gm. jednorodzinnego na działce nr ew. 103 w obr. 259 w Otwocku Budowa budynku gospodarczego na działce nr ew. 115/3 w obr. 26 w Zakręcie gm. Budowa budynku garażowego na działce nr ew. 17 w obr. 257 w Otwocku budowa myjni bezdotykowej samoobsługowej, separatora olejów oraz zbiornik na nieczystości płynnych na działce nr ew. 29 w obr. 54 przy ulicy Nadwiślańska w Józefowie 390 w obr. Zakręt gm roku roku roku roku roku roku roku roku

7 45/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ w ober. 43 w Józefowie przy ulicy Sienkiewicza jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ew. 94 w miejscowości Rzakta gmina - PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 461/P/2011 z dnia roku /2 w obr. 5 w Józefowie 154 w obr. 20 w Józefowie Rozbudowa budynku produkcyjnego na działce nr ew. 3/2, 2/2 w obr. 245 w Otwocku nr ew. 482/1 w obr. Augustówka gm. Osieck Rozbudowa budynku mieszkalno - ulgowego o część mieszkalną na działce nr ew. 1016/1 w obr. Podgórna Projekt zamienny do DECYZJI NR 623/P/04 z 12 sierpnia 2004 roku budynku handlowo - usługowomieszkalnego działka nr ew. 8/5, 8/6, 8/7, 11/2 obr. 51 przy ul. Reymonta w Otwocku Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej W na działce nr ew. 59/5 w obr. 22 w Józefowie roku roku roku roku roku roku roku roku /282/ / ODMOWA

8 53/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ nr ew. 292 w obr. Łukówiec gm. Karczew jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną działka nr ew. 707 obr. Piwonin gm. Sobienie Jeziory Rozbudowa istniejącej sortowni owoców wraz z chłodniami, zapleczem sanitarno - higienicznym i biurowym oraz z niezbędną infrastruktura techniczną o budynek chłodni i części z pomieszczeniami obsługi klientów na działce nr ew. 52/1, 52/2, 53/1 w obr Siedzów gm. Sobienie Jeziory jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne działka rn ew. 15 Lipowo gm. 176 w obr. 10 gm. Karczew 4 w obr. Otwock nr ew. 398 w obr. 10 w Izabela gm roku roku roku roku roku roku roku

9 60/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle budynku i zbiornika na nieczystości płynne działka nr ew. 334/5 Duchnów, gm. Budowa hali magazynowej jako II etap realizacji inwestycji na działce nr ew. 3/2 w obr. 35 w Karczewie przy ulicy Żaboklickiego Budowa budynku hali magazynowej I Etap inwestycji na działce nr 3/2 w obr. 35 zamienny DO DECYZJI NR 1546/P/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku Budowa budynku garażowego na działce nr ew. 42/6 w obr. 96 w Otwocku nr ew. 106/2 w obr. 4 w Józefowie nr ew. 213/4 w obr. 15 w Majdanie gm. 22/2 w obr. Gmina PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 1569/P/2007 Budowa kontenerowej oraz słupowej stacji transformatorowej, sieci napowietrznych i kablowych średniego i niskiego ciśnienia roku roku roku roku roku roku roku roku /1683/ P /1419/ /8/ ODMOWA

10 68/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ wraz z siecią oświetlenia przyłącza kablowego niskiego napięcia, przebudowa napowietrznej linii średniego i niskiego napięcia w obr. Emów GM. jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe działka nr ew. 1099/23 obr. Duchnów, gm. 36/2 w obr. 204 w Otwocku przy ulicy Kreciej Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne działka nr ew. 137/2 obr. Dyzin, gm. Celestynów 6/7 w obr. 14 w Józefowie przy ulicy Nowy Świat gazowej w budynku usługowym Zakręcie przy Trakcie Brzeskim 6/10 w obr. 135 w Otwocku 280/3, 281/2 w obr. Kołbiel roku roku roku roku roku roku roku

11 75/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /10 w obr. 135 w Otwocku jednorodzinnym usytuowanym na działce nr ew. 518 w obr. 8 w Karczewie przy ulicy Wysockiego nr ew. 187 w obr. Gadka gm. Kołbiel Rozbudowa budynku handlowo usługowo - gastronomicznego na działce nr ew. 586, 587, 588, 589, 821, 590, 606 w obr. Piwonin gm. Sobienie Jeziory Budowa budynku garażowego an działce nr ew. 492/2 w obr. Karpiska gm. Kołbiel Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia działka nr ew. 151/3, obr. 45 działka nr ew. 1/5, 12/8, 12/9, obr. 91, ul. wilgi, gm. Józefów Rozbudowa budynku gastronomicznego o hotel działka nr ew. 3622, 3788 Osieck PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 329/P/ kwietnia 2012 roku 5 w obr. 13 w Sobiekursku gm. Karczew roku roku roku roku roku roku roku roku

12 83/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ W UL. ŻABOKLICKIEGO W KARCZEWIE PO DZIAŁKACH NR EW. 16/2, 17/2, 18/2, 63, 16/1, 17/1 W OBR. 35 W KARCZEWIE Termomodernizacja budynku na działce nr ew. 12 w obr. 12 w Otwocku przy ulicy Czecha jednorodzinnego oraz zbiornika nr ew. 155/4 Siedzów, gm. Sobienie Jeziory-I etap realizacji 96 w obr. Sobienie Biskupie gm. Sobienie Jeziory 73/3 w obr. 16 w Otwocku przy ulicy Rybnej 15 w obr. Całowanie gm. Karczew 117 w obr. 8 przy Wysockiego w Karczewie Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce nr ew. 193 w obr. Zabieżki gm. Celestynów roku roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA rozbiórkę rozbiórkę 91/P/ Budowa sieci roku

13 92/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ elektroenergetycznej (linii kablowej 0,4kV) do budynku mieszkalnego działka rn ew. 439/1, 439/2 obr. Duchnów, gm. jednorodzinnego na działce nr ew. 68 w obr. 18 w Józefowie Demontaż stacji transformatorowej 0,4/15 kv, linii napowietrznej 15 kv SN oraz linii napowietrznej NN wraz z przyłączami działka nr ew. 877/2, 894/1, 894/10, 880, 877/6, obr. 5 dz. nr ew. 311, 312, 313/8, 313/9, 313/15, 313/17, 313/12, 313/13, 314, 315, 499/1, 317/1, 499/3, 499/2, 499/7, 499/6, 499/14, 317/14, 317/11, 317/15, 317/10, 228 obr. 18 Pęclin gm. Budowa linii napowietrznej i kablowej SN 15kV oraz nn 0,4 kv, stacji transformatorowej 15/0,4kV, przyłączy kablowych i napowietrznych 0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych działka nr ew. 877/6, 877/2, 894/1, 880 obr. 5; dz. nr ew. 313/8, 313/9, 313/12, 313/13, 313/15, 314, 315, 311, 499/1, 317/1, 317/4, 317/10, 317/9, 228 obr. 18 gm. 1449/5 w obr. Rudno gm. Kołbiel oraz szczelnego zbiornika na nieczystości płynne działka nr ew. 625/7 obr. Kąck, gm. gazowej w budynku usługowym roku roku roku roku roku roku rozbiórkę

14 98/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ w obr. 37 w Józefowie 705/16 w obr. Kołbieli 32/8 w obr. 10 w Karczewie Budowa linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym nn działka nr ew. 995/2, 995/3, 1049, 985/20 obr. 21 gm. Kołbiel 79 w obr. 4 w Józefowie Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego an działce nr ew. 433/1 w obr. 26 w Wiązownie Gminnej Budowa budynku handlowousługowego z parkingiem, urządzeniem reklamowym, zjazdem z ul. Górnej i infrastrukturą towarzyszącą Przebudowa mostu na przepust na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W - ulicy Kościelnej w Wiązownie na działce nr ew. 388, 389/6 w obr. Kościelna roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA ODMOWA 105/P/ Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 112/1 w obr. 2 w Józefowie roku

15 106/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Budowa budynku letniskowego na działce nr ew w obr. Radachówka gm. Kołbiel 2175/4 w obr. Osieck Budowa sieci elektroenergetycznej ( linii kablowej SN15kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kv, linii kablowej 0,4 kv) w celu zasilenia budynków mieszkalnych działka nr ew. 10/11, 11/21, 11/23, 305/1, 31/7, 32/8, 32/10, 12/23, 32/19, 32/20, 32/21, 32/22, 32/23, 32/24, 32/25, 32/26, 32/27, 32/28, 306, 32/29, 32/30, 32/32, 32/33, 32/34, 293 Glinianka gm. Budowa linii napowietrznej sieci elektroenergetycznej celem zasilania budynków mieszkalnych na działce nr ew. 33 w obr. 229, 21 w obr. 230 w Otwocku i na działce nr ew. 81, 51/34 w obr. Kopki gm. Budowa budynku gospodarczego na działce nr ew. 48/3 w obr. Sobienki gm. Osieck Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zasilająca budynek mieszkalny na działce nr ew. 100/6, 58 w obr. 14 w Otwocku magazynowego na działce nr ew w obr. 4 w Jozefowie roku roku roku roku roku roku roku

16 113/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zasilająca budynek mieszkalny na działce nr ew. 100/6, 58 w obr. 14 w Otwocku nr ew. 168/8 w obr. Kąck gm. 305/3, 305/4 w Woli Sufczyńskiej gm. Kołbiel Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego od ul. Matejki do ul. Topolowej w Józefowie po działkach nr ew. 1/1, 1/2, 92 w obr DECYZJA NR 876/P/2011 Z DNIA 3 SIERPNIA 2011 ROKU Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali na warsztat samochodowy z lakiernią oraz rozbudowa hali, zbiornika odparowalnego na działce nr ew. 136/30, 164/32, 164/31, 164/33 w obr. Góraszka gm. - DECYZJA Nr 536/P/2014 Z DNIA 4 CZERWCA 2014 ROKU Rozbiórka komórki murowanej na działce nr ew. 433/1 w obr. 26 w Zakręcie gm. jednorodzinnego oznaczonego a mapie A na działce nr ew. 13 w obr. 81 w Józefowie jednorodzinnego oznaczonego a mapie B na działce nr ew. 13 w roku roku roku roku roku roku roku rozbiórkę

17 120/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ obr. 81 w Józefowie 42 w obr. 203 w Otwocku przy ulicy Majowej 85/26 w obr. GLINIANKA GM. WIĄZOWNA Przebudowa mostu na przepust na rzece Kaczkówce (rzeka Kanał Zuzanowski) w ciągu drogi powiatowej nr 2747W Osieck- Natolin-Stara Huta w m. Natolin po działkach nr ew. 195/1, 195/2, 1*5/3, 339, 169 w obr. Natolin gm. Osieck Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ew. 1/1 w obr. 18 i dz. nr ew. 126 w obr. 5 w Józefowie Budowa dwóch zjazdów z drogi powiatowej Nr 2717W na działki nr ew. 693/2 i 1089 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów Budowa zjazdu z drogi publicznej na działkę nr ew. 508, 501 w obr. Pogorzel gm. Celestynów 965/2 w obr. Otwock Wielki gm. Karczew roku roku roku roku roku roku roku /P/ Zmiana sposobu użytkowania roku

18 128/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ pomieszczeń na kotłownię gazowa wraz z ich przebudową wymiana okien i montażem przewodów spalinowych i wentylacyjnych na zewnętrznej ścianie budynku usytuowanego na działce nr ew. 6/1 0w obr. 135 w Otwocku przy ulic Karczewskiej nr ew. 106/1 w Czarnówce gm. 2445, 2446, 2447 w obr. Rudzienko gm. Kołbiel jednorodzinnego na działce nr ew.40/12 w Wiązownie przy ulicy Duchnowskiej nr ew. 22/5 w obr. 240 w Otwocku - PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 760/P/2013 Z 31 LIPCA 2013 ROKU Budowa gazociągu średniego ciśnienia po działkach nr ew. 48 w obr. 92 oraz działki nr ew. 28/1, 28/2, 28/3, 28/5, 28/9 w obr. 95 w Jozefowie przy ulicy Jesiotrowej nr ew. 1493/2 obr. Pogorzel gm. Osieck Projekt ZAMIENNY DO DECYZJI NR z dnia 14 sierpnia 1996 GP 7351/17/96 gazowej w budynku usługowym roku roku roku roku roku roku roku

19 135/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ //2, 17/2, 18/2 w obr. 35 przy ulicy Żaboklickiego w Karczewie nr ew. 44/2 obr. 4 przy ulicy Herberta w Karczewie Budowa osadnika na nieczystości płynne na działce nr ew. 52/13 obr. 9 w Karczewie przy ulicy Bohaterów Westerplatte 5/14, 6/16, 6/18 w obr. 14 W Otwocku przy ulicy Świderskiej gazowej w budynku produkcyjno - magazynowym usytuowanym na działce nr ew. 4 w obr. 15 przy ulicy Armii Krajowej 80 w Karczewie 13/5 w obr. 105 przy ulicy Tuwima w Otwocku Budowa budynku Zakładu Mięsnego Zajmującego się Przerobem Mięsa oraz osadnika nr ew. 133 w obr. 37 przy ulicy Kwiatowej w Karczewie Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego po działkach nr ew. 50/1, 50/2, 50/3 w obr. Emów gm roku roku roku roku roku roku roku roku

20 143/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /1 w obr. 57 w Józefowie 137 w obr. 29 w Karczewie 45/1 w obr. 15 w Otwocku przy ulicy Łąkowa Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 44/2, 44/3 w obr. 34 przy ulicy Częstochowskiej w Karczewie Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia oraz przebudowa słupa elektroenergetycznego sieci napowietrznej średniego napięcia po działkach wymienionych we wniosku gmina 8 w obr. 28 w Józefowie przy ulicy Luksusowej gazowej w budynku usługowym 1899/2 w obr. Osieck Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i złączy kablowych średniego napięcia. Przebudowa sieci napowietrznej średniego napięcia działka nr ew. 298/1, 205/8, 413/1 obr. 21; dz. nr ew. 411, 30/20, 30/12, 382, 32/2, 383, roku roku roku roku roku roku roku

21 150/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ , 387, 127, 725, 388, 140/2, 129/18, 609, 613, 115, 113/3 obr. 22 gm. Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 38/1 w obr. 11 w Otwocku 825/3 w obr. przy ulicy Nadrzecznej 210/21 w obr. Kościelna gm. 20/4 W OBR. 95 przy ulicy Jesiotrowej w Józefowie gazowej w budynku usługowym 1903/4 w obr. Osieck 128 w obr. 44 przy ulicy Napoleońskiej w Otwocku jednorodzinnego na działce nr ew. 73/3 w obr. 16 w Otwocku 128 w obr. 44 przy ulicy Napoleońskiej w Otwocku roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA 157/P/ roku

22 55 w obr. Gusin gm. Sobienie Jeziory /P/ roku 11/3 w obr. 105 w Otwocku przy ulicy Tuwima /P/ roku 43 w obr. 48 w Józefowie Rozbudowa i przebudowa i nadbudowa budynku /P/2015 gospodarczego ze zmianą sposobu roku użytkowania na cele mieszkalne działka nr ew. 227 Otwock Mały /P/ roku 121/1 w obr. 45 w Otwocku przy ulicy Staszica Budowa w budynku mieszkalnego /P/ /1 w obr. 56 w Józefowie przy roku ulicy Orlej /P/ roku nr ew. 460 w obr. Skorupy gm Kołbiel /P/ roku nr ew. 230/1 w obr. Zakręt gm. 165/P/ dobudowa garażu do budynku roku

23 166/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 864 w obr. Pogorzel przy ulicy Głównej gm. Celestynów jednorodzinnego z przyległa częścią magazynowe - produkcyjną na działce nr ew. 25/20, 25/19 w obr. 10 w Józefowie nr ew. 21/5 w obr. Brzezinka gm. Karczew Budowa budynku garażowego na działce nr ew. 617 w obr. Kościelna gm. Budowa gazociągu średniego ciśnienia po działkach nr ew. 417/10, 417/8, 417/7 w obr. Człekówka gm. Kołbiel nr ew. 52 obr. 12 gm. Karczew nr ew. 119/1 obr. 11 przy ulicy Granicznej w Józefowie Budowa budynku gospodarczo - garażowego na działce nr ew. 153 w obr. Sobienie Biskupie gm. Sobienie Jeziory roku roku roku roku roku roku roku /P/ roku

24 174/P/ /P/ /P/ /P/ /8, 145/2 w obr. 16 przy ulicy Krakowskiej Otwocku 29/2 w obr. 18 przy ulicy Łąkowa 22A Otwocku Budowa wiaty na działce nr ew. 1189/2, 1189/2 w obr. Regut gm. Celestynów usytuowanym na działce nr ew.153/18 w obr. Gminna nr ew. 96 w obr. Sobienie Biskupie gm. Sobienie Jeziory w zabudowie zagrodowej roku roku roku roku /P/ /P/ /P/ /P/ w obr. Śniadków Górny gm. Sobienie Jeziory 222/2 w obr. Lubice gm. Kołbiel Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr ew. 1189/1 w obr. Regut gm. Celestynów Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr ew roku roku roku roku ODMOWA

25 182/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /1 w obr. Regut gm. Celestynów Budowa budynku letniskowego oraz osadnika na nieczystości płynne na działce nr ew. 175 w obr. Kopki gm. nr ew. 262/1, 261/1 obr. Otwock Mały gm. Karczew Budowa hali magazynowej płodów rolnych na działce nr ew. 1634/1 w obr. Rudno gm. Kołbiel jednorodzinnego, budynku gospodarczego oraz osadnika nieczystości płynne na działce nr ew.534/2 w obr. 23 Wola Ducka gm. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 547, 474/2, 383/2, 408 w obr. Otwock Mały gm. Karczew Dobudowa wejścia do istniejącego budynku handlowo - magazynowego na działce nr ew. 450/1, 617 w obr. Gmina nr ew. 929/14 w obr. Duchnów gm. Rozbiórka wiaty drewnianej oraz budynku gospodarczego na działce nr ew. 265 w obr. 11 w roku roku roku roku roku roku roku roku rozbiórkę ODMOWA

26 190/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Karczewie przy ulicy Żeromskiego 62/2 w obr. 22 W Otwocku przy ulicy Wrocławskiej budowa sieci uzbrojenia terenu - instalacja zewnętrzne wodno - kanalizacje, elektryczne i kanalizacyjne, telefoniczne dla "CAUNTRY CLUB' na działkach nr ew. 3579, 3622, 3585, 3788 w obr Osieck Zadaszenie tarasu przy budynku mieszkalnym na działce nr ew. 239/29 w obr. Boryszew gm. 50/19 w obr. Gliniance w Wiązownie 19/1, 20/1 w obr. 29 w Karczewie nr ew. 646, 649 w obr. Otwock Mały przy ulicy Częstochowskiej w Karczewie Budowa budynku gospodarczego na sprzęt rolniczy na działce nr ew. 75/3, 75/2 w obr. Warszawice gm. Sobienie Jeziory roku roku roku roku roku roku roku roku rozbiórkę

27 198/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ nr ew. 53 w obr. 216 przy ulicy Majowej w Otwocku jednorodzinnego na działce nre w. 86/3, 208/5, 86/26 w obr. 12 w Wiązownie 201/5 w obr. 21 przy ul. Ogrodowej w Wiązownie Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele mieszkalne na działce nr ew. 670/9, 670/10 w obr. Gminna nr ew. 154 w obr. 20 przy ulicy Małej w Józefowie usytuowanym na dziale nr ew. 1/8 w obr. 105 przy ul. Tuwima w Otwocku Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ew. 136/1, 122/2, 122/1, 1555 w obr. 45 w Otwocku w ulicach Staszica i Radosna nr ew. 364/3 w obr. Dziechciniec gm. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 387 w roku roku roku roku roku roku roku roku

REJESTR WNIOSKÓW NA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ROK 2012

REJESTR WNIOSKÓW NA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ROK 2012 REJESTR WNIOSKÓW NA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ROK 2012 NR WPISU DATA WPISU RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NUMER I DATA WPŁYWU WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIRÓKĘ NUMER I DATA DECYZJI O POZWOELNIU

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2013 ROKU

REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2013 ROKU REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2013 ROKU NR DECYZJI DATA WPŁYWU RODZAJ INWETYCJI DATA WYDANIA DECYZJI NUMER SPRAWY TREŚ DECYZJI 1 2 4 5 6 7 1/P/2013 19.12.2012 2/P/2013 21.12.2012 3/P/2013 4.12.2012

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2010

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2010 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2010 NR WPISU DATA WPISU RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NUMER I DATA WPŁYWU WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/RPZBIÓRKĘ 1 4.01.2010 Budowa budynku

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008 L.P. NAZWA I ADRES (LOKALIZACJA) I RODZAJ OBIEKTU NR I DATA WPŁYWU WNIOSKU POZAWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRK Ę NR I DATA DECYZJI O POZOWLENIU NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

- REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2007

- REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2007 - REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2007 L.P. NAZWA I ADRES (LOKALIZACJA) I RODZAJ OBIEKTU NR I DATA WPŁYWU WNIOSKU POZAWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓ RKĘ NR I DATA DECYZJI O POZOWLENIU NA

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2005

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2005 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2005 STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wydział Architektury i Budownictwa Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ- ROK 2006

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ- ROK 2006 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ- ROK 2006 STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wydział Architektury i Budownictwa Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2009

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2009 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2009 L.P. NAZWA I ADRES (LOKALIZACJA) I RODZAJ OBIEKTU NR I DATA WPŁYWU WNIOSKU POZAWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ NR I DATA DECYZJI O POZOWLENIU NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę Rejestr na budowę wpływu budowa budynku letniskowego AB.6740.103.2015 AB.6740.103.2.2015 1. Osoba fizyczna Sobącz dz. 190 2015-02-16 2015-04-01 2. Gmina 2 Miejska Kościerzyna 3. Gmina 3 Miejska Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w dniu 24 marca 2014 r.

Protokół Nr 32/14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w dniu 24 marca 2014 r. Protokół Nr 32/14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w dniu 24 marca 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego,

Bardziej szczegółowo

Rejestr WNIOSKÓW I POZWOLEŃ IMIELIN 2004 r.

Rejestr WNIOSKÓW I POZWOLEŃ IMIELIN 2004 r. Data budowę/ 1. 07.01.2003 F r. osoba fizyczna dane ukryto budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym z garażem przy ul. Poniatowskiego w Imielinie Ar-7351/1/Im/2004 07.01.2004 r. 1/2004 03.02.2004 r. 2.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia L.p. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2010

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2010 REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2010 Lp. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj Inwestycji Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.) Streszczenie ustaleń decyzji 1 2 3 4 5 1. 1/2010 2010.01.05.

Bardziej szczegółowo

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku *

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku * PREZYDENT M.ST.WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku * Lp Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres zamieszkania lub

Bardziej szczegółowo

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych.

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. INWESTYCJE DROGOWE Kamienica ul. Lubliniecka: nowa nawierzchnia drogi Nowa nawierzchnia chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Kamieńskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. RZESZÓW

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. RZESZÓW Lp. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. RZESZÓW Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota zadania przeznaczona na rok 2014 Termin rozpoczęcia wykonania Termin zakończenia wykonania SIEĆ

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ...

REJESTR DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ... Nazwa adre s (lokalizacja) i rodzaj 1 garaŝ; zmiana pozwolenia na budowę w zakre sie dobudowy garaŝu dz. 18/3 2009-12-07 B.MG.7353-2434/09/10 2434/09 2010-01-04 2 telekomunikacja; budowa sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r.

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r. Strona 1 INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. 1 buwa kanalizacji sanitarnej w Celestynowe : ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Wik, Szkolna, Otwocka, Osiecka zadanie X

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 7 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazów budynków z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych budynków i budowli przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz budowli "Dalmor" S.A.

Wykaz budowli Dalmor S.A. Wykaz budowli "Dalmor" S.A. Lp Nazwa budowli 1 wiata ognioodporna 2 bud betonowy podziemny 3 wiata na garaż 4 zasobnik na węgiel 5 zbiornik na wodę 6 wieża reflektorowa 7 wiat typ I 8 wiat typ II 9 wiat

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu : 2009/B/001. Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy.

Numer wpisu : 2009/B/001. Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy. 2009 2009 Numer wpisu : 2009/B/001 Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy. pobierz (64.1 KB) Numer wpisu : 2009/B/002 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury.

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury. Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury. O decyzjach - pozwoleniach na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Kierowca dostawca (251j) Otwock 4500.00zł. Robotnik budowlany (250op) Karczew 1750.00zł.

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Kierowca dostawca (251j) Otwock 4500.00zł. Robotnik budowlany (250op) Karczew 1750.00zł. StPr/15/0573 StPr/15/0572 StPr/15/0570 StPr/15/0569 StPr/15/0568 StPr/15/0567 StPr/15/0566 StPr/15/0565 StPr/15/0564 StPr/15/0563 StPr/15/0562 StPr/15/0561 StPr/15/0560 StPr/15/0558 StPr/15/0557 Kierowca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 195/XXXII/09 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009.

Uchwała nr 195/XXXII/09 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009. Uchwała nr 195/XXXII/09 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009. UCHWAŁA NR 195/XXXII/09 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane w 2015 roku

Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane w 2015 roku WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane w 2015 roku Zestawienie obejmuje tylko decyzje pierwotnie pozytywne

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 wg rozporządzenia *

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 wg rozporządzenia * REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 wg rozporządzenia * L.p. Nr i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Żernica, ul. Malinowa.

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Żernica, ul. Malinowa. 1. 1/14 02-01-2014r. Budowa zjazdu na działkę, Pyskowice, ul. Wyzwolenia 2. 2/14 02-01-2014r. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, Pyskowice, ul. Matejki nr 5/1/8 3. 3/14 02-01-2014r. Budowa wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Lp. Data wpływu wniosku 1. 26.11.2008r. 2. 19.12.2008r. 3. 19.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p.

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p. Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka Lp. nr rej. woj. (rok)* Obiekt Lokalizacja Bliższa ogólna Wymiary początkowe obw. [m] Wymiary obw. [m] 1. 115 grusza pospolita

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu: 2012/A/001

Numer wpisu: 2012/A/001 2012 Numer wpisu: 2012/A/001 Zakres przemiotowy: Budowa drogi gminnej na terenie gminy Krokowa, przebiegającej na odcinku od m. Białogóra przez m. Górczyn do m. Wierzchucino, na terenie działek nr 151/7,

Bardziej szczegółowo

ULICE: Czerwiec Lipiec. Listopad. Wrzesień. Kwiecień. Grudzień. Sierpień. Styczeń Luty. Marzec. Rok. Maj

ULICE: Czerwiec Lipiec. Listopad. Wrzesień. Kwiecień. Grudzień. Sierpień. Styczeń Luty. Marzec. Rok. Maj REJON I 3 a, Azaliowa, Baczyńskiego, Cebulskiego, ks. Cebuli, Chabrowa, Chopina, Cichociemnych, ks. Dzierżonia, Fiołkowa, Gajowa, Górnicza, Grzybowa, Hlonda, Kamińskiego, Karłowicza, Kisielewskiego, Kołłątaja,

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr Starosta Gliwicki 44-100 Gliwice, ul. Z. Starego nr 17 1 2 2015r. DECYZJE O POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dane organu prowadzącego rejestr Starosta Gliwicki 44-100 Gliwice, ul. Z. Starego nr 17 1 2 2015r. DECYZJE O POZWOLENIA NA BUDOWĘ 1. 1/15 02-01-2015 Projekt zamienny - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, Sarnów. 2. 2/15 02-01-2015 Rozbiórka garażu z częścią gospodarczą, Przyszowice, ul. Brzeg 3. 3/15 05-01-2015r. Rozbiórka dwóch

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 65/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 65/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 65/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 11 czerwca 2004 r. w godzinach od 13 00 do 17 00 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.106.2015 Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Przychody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2012. Rozchody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2012

Przychody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2012. Rozchody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2012 3. 1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 705 060 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łacznej kwocie 4 413 535 zł i rozchody budżetu w łacznej kwocie zł Przychody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2012

Bardziej szczegółowo

- PACZKÓW - REJON WTORKOWY

- PACZKÓW - REJON WTORKOWY MIESIĘCZNY - HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH REJON WTORKOWY 06 ; 13 ; 20 ; 27. PAŹDZIERNIK - odbiór nieczystości stałych z budynków wielorodzinnych 06 ; 20. PAŹDZIERNIK - odbiór nieczystości stałych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r. Uchwała Nr XLIV/302/2010 W sprawie: ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2011 Pismo: EK-08.43401-4-14/10 Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Wartość składników mienia komunalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa według stanu na 31 października 2007r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość składników mienia komunalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa według stanu na 31 października 2007r. WYSZCZEGÓLNIENIE 1. Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu 15,81 45 040 Budowle sportowe, hotel, magazyn 851 402 modernizacja budynku 39 064 administracyjnego Budynek w Werynii Szatnia w Przedborzu 18 954 15 138

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu w Nysie

Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu w Nysie 2004 Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu w Nysie Uchwała Zarządu Nr 80/246/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia (dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoroszyce

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych ( w tym inwestycyjnych) za 2008 r.

Wykonanie zadań majątkowych ( w tym inwestycyjnych) za 2008 r. Załącznik Nr 3 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 470 000 220 000 214 346 40002 Dostarczanie wody 330 000 220 000 214 346 1. Budowa wodociągu w ul. Nadwiślańskiej na

Bardziej szczegółowo

Wartość składników mienia komunalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa według stanu na 31 października 2009r.

Wartość składników mienia komunalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa według stanu na 31 października 2009r. Lp UŻYTKOWNIK POW. /ha/ WARTOŚĆ GRUNTU WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ WŁASNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH /BUDYNKI I BUDOWLE/ ZMIANY W CIĄGU ROKU ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA UWAGI 1. Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA Referat Inwestycji

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA Referat Inwestycji Bełchatów, 01.09.2014 INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA Referat Inwestycji 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Myszakach - 20.08.2014r. została przeprowadzona kontrola przez PINB w Bełchatowie, celem wydania decyzji

Bardziej szczegółowo

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Cena 8 mln PLN Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Sudwa, w gminie Olsztynek, obejmujące działki gruntu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Wypełnia pracownik PKP Energetyka spółka z o.o. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA miejscowość dzień miesiąc rok Imię i nazwisko, nazwa organizacji Do PKP Energetyka spółka z o.o. Zakład pełen adres kod pocztowy miejscowość

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPATÓW INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU OPATOWSKIEGO NA DZIEŃ 30.09.2006R. w tys. zł. Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie 2.729.

POWIAT OPATÓW INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU OPATOWSKIEGO NA DZIEŃ 30.09.2006R. w tys. zł. Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie 2.729. POWIAT OPATÓW INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU OPATOWSKIEGO NA DZIEŃ 30.09.200R. Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie w tym: Grunty o wartości Boisko szkolne Drogi wewnętrzne Wiata samochodowa Zbiornik p. poż

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

NIERUCHOMOŚCI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. NIERUCHOMOŚCI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Lp. Nieruchomość Lokalizacja KW SĄD Opis 1. Szczyrk, Dom Wczasowy Jontek Szczyrk, ul. Sosnowa 7 BB1B/00052508/7 BIELSKU- BIAŁEJ VII WYDZIAŁ KSIĄG Użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-.- PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment

Bardziej szczegółowo

Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Mapa terenów miejskich z możliwością zagospodarowania na cele budownictwa mieszkaniowego 1 3 2 Teren 1 w obrębie ulic Podmiejskiej, Podleśnej, Kossaka

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI AB6743 2013 (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia) Koło, dnia Starostwo Powiatowe w Kole Wydział Architektury i Budownictwa ul Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW Nazwa inwestycji Pow. użytkowa Etapy projektu ETAP I - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego TPSA na budynek usługowy wraz z

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 8 do SIWZ znak OR.I.271.2.2013 Urząd Gminy Gnojno

załącznik nr 8 do SIWZ znak OR.I.271.2.2013 Urząd Gminy Gnojno załącznik nr 8 do SIWZ znak OR.I.271.2.2013 Urząd Gminy Gnojno i adres ubezpieczanej lokalizacji Suma ubezpieczenia WartośćKB (księgowa brutto),wo (wartość odtworzeniowa) Konstrukcja budynku Budynek administracyjny

Bardziej szczegółowo

miasta Stargard Szczeciński

miasta Stargard Szczeciński Spis kart informacyjnych dla decyzji i postanowień 2009 rok Nr kolejny karty/ znak sprawy (1)TI.II.3-w/7639-35/5/2008-2009 (2) TI.II.4-w/7639-38/7/2008 (3) TI.II4-w/7639-38/11/2008-2009 Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 114/XX/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniony URMS Nr 133/XXIII/08 z dnia 22

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-.. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-komunikacyjnego wokół zabytkowego kościoła, Bojszów, ul. Kościelna nr 2

Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-komunikacyjnego wokół zabytkowego kościoła, Bojszów, ul. Kościelna nr 2 538) 538/13 02-07-2013r. Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-komunikacyjnego wokół zabytkowego kościoła, Bojszów, ul. Kościelna nr 2 539) 539/13 02-07-2013r. Projekt zamienny budowa budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr Starosta Gliwicki 44-100 Gliwice, ul. Z. Starego nr 17 1 2 2013r. DECYZJE O POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dane organu prowadzącego rejestr Starosta Gliwicki 44-100 Gliwice, ul. Z. Starego nr 17 1 2 2013r. DECYZJE O POZWOLENIA NA BUDOWĘ 858) 858/13 02-10-2013r. Budowa garażu jednostanowiskowego, Dąbrówka, ul. Kościelna nr 24 859) 859/13 02-10-2013r. Budowa domu jednorodzinnego z wolnostojącym garażem, Smolnica, ul. Wiejska 860) 860/13

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI WDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 2014 ROK

REJESTR DECYZJI WDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 2014 ROK REJESTR DECYZJI WDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 2014 ROK Stan na dzień 09.10.2014 r. LP Data Strony Treść decyzji Nr sprawy GMINA - MIEJSCOWOŚĆ 1 2014-01-02 Burmistrz Dzielnicy Wawer Dec. Nr 1/2014- pozwolenie

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2012

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 4 PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2012 1. Warszawska 59a Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej 2. Willowa 8 Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin w gminie Wisznia Mała, obejmującego

Bardziej szczegółowo

inwestor nazwisko + imię

inwestor nazwisko + imię Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. NR DECYZJI 1/A/2015 2015-01- 08 2/A/2015 2015-01- 21 3/A/2015 2015-01- 21 4/A/2015 2015-01- 21 5/A/2005 2015-01- 27 6/A/2015 2015-01- 30 7/A/2015 2015-02-

Bardziej szczegółowo

inwestor nazwisko + imię 1/A/2015 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA Książąt Mazowickich NR DECYZJI altanka ogrodowa z drewna dz. nr 45/1, 45/2, obręb 7-10-08

inwestor nazwisko + imię 1/A/2015 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA Książąt Mazowickich NR DECYZJI altanka ogrodowa z drewna dz. nr 45/1, 45/2, obręb 7-10-08 Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NR DECYZJI inwestor nazwisko + imię adres inwestycji 1/A/2015 2015-01-08 Książąt Mazowickich dz. nr 45/1, 45/2, 2/A/2015 2015-01-21 Kolektorska 40a dz. nr 83/1, obręb 7-04-08

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt.

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt. Kadencja III 1998 1999 2000 2001 WODOCIĄGI KANALIZACJA Zakup urządzeń do pomp. wody w przepomp. Wronów Wartość: 37.497 zł Bud. wodociągu w Stoku Sieć 4.795,70 mb Przył. 2.223,30 mb Szt. 49 Wartość: 173.624

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota pomocy (w zł) Numer identyfikacyjny. Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowal-ne operacji (w zł)

Wnioskowana kwota pomocy (w zł) Numer identyfikacyjny. Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowal-ne operacji (w zł) L.p. Nazwa wnioskodawcy Numer identyfikacyjny producenta 1 Gmina Płośnica 062636706 2 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce 063626826 3 Gmina Ostróda 063282044 4 "WIKOM"

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: I. Oczyszczania ścieków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI CHOJNOWO NR EWID.: 45, OBR. EWID.: CHOJNOWO.

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI CHOJNOWO NR EWID.: 45, OBR. EWID.: CHOJNOWO. OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI CHOJNOWO NR EWID.: 45, OBR. EWID.: CHOJNOWO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny Część

Bardziej szczegółowo

NAJBLIŻSZE LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

NAJBLIŻSZE LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI 1 2 EL1E/00033666/9 EL1E/000393901/7 05.11.2015 godz 09:00 w sali 330 Sąd Rejonowy w Elblągu ul. Płk. Dąbka 8-12 Elblągu Dariusz (I 148 500,00 Staniucha 05.11.2015 godz 09:00 w sali 330 Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014r. 400 000,00 20 000,00 25 000,00 1 800 000,00 520 000,00 300 000,00 500 000,00

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014r. 400 000,00 20 000,00 25 000,00 1 800 000,00 520 000,00 300 000,00 500 000,00 Lp. Wyszczególnienie Plan na r. Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Nazwa osiedla 1 PT Przebudowa ul. Przodowników Pracy 36 000,00 AZOTY 2 PT i wykonanie chodnika w parku pomiędzy ul. Witosa-Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia powiatowego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia powiatowego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Informacja o stanie mienia powiatowego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Wersja archiwalna własności Informacja o stanie mienia powiatowego na dzień 31 12. 2010r. - prawo Lp. Miejscowość Nr działki Obszar

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Wersja archiwalna WOJEWODA MAŁOPOLSKI że 18 lutego 2015 r., została wydana decyzja nr 2/2015 znak: WI-VI.747.1.7.2014.DM, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016 - tekst jednolity po zmianach.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016 - tekst jednolity po zmianach. Numer Nazwa NASYCENIE AGLOMERACJI 2013 I 16 Budowa kanalizacji sanitarnej związanej z planem aglomeracji po ` 013 I 16a Projektowanie i budowa przykanalików z dofinansowaniem NFOŚiGW projekt nr 1 564,2

Bardziej szczegółowo

Numery i nazwy stacji (ewentualnie opis) Nazwy ulic, miejscowość, Godziny wyłączeń. Data. obszar, gmina

Numery i nazwy stacji (ewentualnie opis) Nazwy ulic, miejscowość, Godziny wyłączeń. Data. obszar, gmina Data Nazwy ulic, miejscowość, obszar, gmina Numery i nazwy stacji (ewentualnie opis) Godziny wyłączeń OBSZAR - REJON ENERGETYCZNY JEZIORNA 8.00 17.00 Gmina Raszyn Słomin, Sękocin Stary, Sękocin Las 1017

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU Wydział Architektury i Budownictwa ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz

STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU Wydział Architektury i Budownictwa ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce data rozpoczęcia kontroli: 14.02.2008r. data zakończenia kontroli: 15.02.2008r. STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY NOWOGARD

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY NOWOGARD HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY NOWOGARD (W dniu wywozu pojemniki powinny być dostępne dla pracowników ZUK od godz. 7.00) NOWOGARD ULICE: PLAC WOLNOŚCI, LUBOSZAN, 5 MARCA,

Bardziej szczegółowo