REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU"

Transkrypt

1 REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU NR DECYZJI DATA WPŁYWU RODZAJ INWETYCJI DATA WYDANIA DECYZJI NUMER SPRAWY TREŚ DECYZJI /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Budowa budynku gospodarczego na działce nr ew. 435/1 w obr. Boryszew 83 w obr. 13 w Otwocku przy ulicy Okrzei 358 w obr. Kościelna jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe działka nr ew. 617/6 Piwonin, gm. Sobienie Jeziory Budowa instalacji gazowej do budynku mieszkalnego działka nr ew. 10/6 obr. 46 przy ul. Mickiewicza, gm. Józefów nr ew. 13/3 w obr. Sobienie Biskupie gm. Sobienie Jeziory roku roku roku roku roku roku

2 7/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Przebudowa, rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z częścią mieszkalną, budowa hali sportowej oraz przebudowa ( budowa elementów infrastruktury technicznej) i budowa parkingów działka nr ew. 253 obr. Malcanów, gm. DECYZJA 1010/P/2013 Z DNIA 30 września 2013 roku Budowa budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz ze zbiornikiem na ścieki działka nr ew. 16/2, 17/2, 18/2 obr. 35 Karczew - PROJEKT ZAMIENNY 626/P/2014 z 30 czerwca 2014 roku jednorodzinnego i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ew. 195/5 obr. Kościelna, gm W OBR. OSIECK Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 70/1 w obr. 39 w Józefowie - PROJKET ZAMIENNY DO DECYZJI NR 765/P/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku nr ew. 22/5 W OBR. 240 W OTWOCKU - PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 760/P2013 z 31 lipca 2013 roku Przebudowa i remont pomieszczeń 05B, 06B, 07B, w budynku 24ABCDW skrzydło B na działce nr ew. 17 w obr. 257 w Otwocku Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o roku roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA ODMOWA ODMOWA

3 15/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ część mieszkalną wraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek garażowy na działce nr ew. 96/19 w obr. 8 w Gliniance przy ulicy Wrzosowej gm. 44 w obr. 15 w Otwocku Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv., elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kv oraz złączy kablowych na działce nr ew. 324, 253, 84 w obr. 16 w Malcanowie przy ulicy Mazowieckiej Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 28 w obr. Sobienki gm. Osieck jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ew. 333 obr. Otwock Mały, gm. Karczew jako I etap inwestycji nr ew. 633/2 w obr. Całowanie gm. Karczew Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej W na działce nr ew. 59/5 w obr. 22 w Józefowie roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA

4 22/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /2 w Otwocku jednorodzinnego oraz zbiornika nr ew. 642/2 obr. Władzin, gm. Kołbiel w ramach tworzenia nowego siedliska rolniczego Przebudowa stacji transformatorowej napowietrznej, budowa linii kablowej NN 0,4kV i złącza kablowego nn 0,4 kv dla zasilania w energie elektryczna budynku produkcyjno - magazynowego na działce nr ew. 142, 143, 151 w obr. Całowanie gm. Karczew Budowa linii elektroenergetycznej wraz z przyłączem na działce nr ew. 100, 106, 105/1, 105/2, 105/3, 104 w obr. Chrząszczówka gm. Kołbiel Rozbudowa hali produkcyjnomagazynowej na działce nr ew. 261/4 w obr. Wola Ducka gm. - PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 568/P/2014 Z DNIA 13 CZERWCA 2014 ROKU Budowa sieci napowietrznej dwu napięciowej średniego napięcia wraz z oświetleniem ulicznym, budowa sieci kablowej średniego napięcia i złącza kablowego średniego napięcia, przebudowa sieci napowietrznej średniego i niskiego napięcia wraz z oświetleniem drogowym na działce nr ew. 298/1, 159/13, 156/10, 156/11, 205/70, 205/39, 211/6, 150/3,148/2 146/1, 83/1 w obr. Gminna nr ew. 257/2 w obr. Czarnówka gm roku roku roku roku roku roku

5 28/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ gazowej do budynku jednorodzinnego działka nr ew. 27 obr. 259 Otwock Budowa sieci kablowej średniego napięcia i złączy kablowych średniego napięcia na działce nr ew. 298/1 w obr. Gminna oraz działki nr ew. 221/64, 441/1, 221/63, 221/56, 221/55, 221/57, 221/58 w obr. Boryszew gm. 67 w obr. 121 w Otwocku Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 239/29 w obr. Stefanówka gm. Budowa budynku garażowego na działce nr ew. 99/1 w obr. 45 przy ulicy Mickiewicza w Józefowie Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr ew. 25/1, 25/3, 25/5, 2/4, 52/4 w obr. 42 w Józefowie gazowej w budynku usługowym na działce nr ew. 602/1 w Karczewie Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kv na działce nr ew. 199/30, 198/1, 198/42 w obr. Zakręt gm. Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr ew. 45/4, 45/6 w obr roku roku roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA ODMOWA

6 37/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Gminna przy ulicy Boryszewskiej Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 81/1 w obr. 4 w Józefowie Budowa elektroenergetycznej linii kablowej na działce nr 177/7, 177/8 w obr. Zakręt gm. jednorodzinnego na działce nr ew. 103 w obr. 259 w Otwocku Budowa budynku gospodarczego na działce nr ew. 115/3 w obr. 26 w Zakręcie gm. Budowa budynku garażowego na działce nr ew. 17 w obr. 257 w Otwocku budowa myjni bezdotykowej samoobsługowej, separatora olejów oraz zbiornik na nieczystości płynnych na działce nr ew. 29 w obr. 54 przy ulicy Nadwiślańska w Józefowie 390 w obr. Zakręt gm roku roku roku roku roku roku roku roku

7 45/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ w ober. 43 w Józefowie przy ulicy Sienkiewicza jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ew. 94 w miejscowości Rzakta gmina - PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 461/P/2011 z dnia roku /2 w obr. 5 w Józefowie 154 w obr. 20 w Józefowie Rozbudowa budynku produkcyjnego na działce nr ew. 3/2, 2/2 w obr. 245 w Otwocku nr ew. 482/1 w obr. Augustówka gm. Osieck Rozbudowa budynku mieszkalno - ulgowego o część mieszkalną na działce nr ew. 1016/1 w obr. Podgórna Projekt zamienny do DECYZJI NR 623/P/04 z 12 sierpnia 2004 roku budynku handlowo - usługowomieszkalnego działka nr ew. 8/5, 8/6, 8/7, 11/2 obr. 51 przy ul. Reymonta w Otwocku Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej W na działce nr ew. 59/5 w obr. 22 w Józefowie roku roku roku roku roku roku roku roku /282/ / ODMOWA

8 53/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ nr ew. 292 w obr. Łukówiec gm. Karczew jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną działka nr ew. 707 obr. Piwonin gm. Sobienie Jeziory Rozbudowa istniejącej sortowni owoców wraz z chłodniami, zapleczem sanitarno - higienicznym i biurowym oraz z niezbędną infrastruktura techniczną o budynek chłodni i części z pomieszczeniami obsługi klientów na działce nr ew. 52/1, 52/2, 53/1 w obr Siedzów gm. Sobienie Jeziory jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne działka rn ew. 15 Lipowo gm. 176 w obr. 10 gm. Karczew 4 w obr. Otwock nr ew. 398 w obr. 10 w Izabela gm roku roku roku roku roku roku roku

9 60/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle budynku i zbiornika na nieczystości płynne działka nr ew. 334/5 Duchnów, gm. Budowa hali magazynowej jako II etap realizacji inwestycji na działce nr ew. 3/2 w obr. 35 w Karczewie przy ulicy Żaboklickiego Budowa budynku hali magazynowej I Etap inwestycji na działce nr 3/2 w obr. 35 zamienny DO DECYZJI NR 1546/P/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku Budowa budynku garażowego na działce nr ew. 42/6 w obr. 96 w Otwocku nr ew. 106/2 w obr. 4 w Józefowie nr ew. 213/4 w obr. 15 w Majdanie gm. 22/2 w obr. Gmina PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 1569/P/2007 Budowa kontenerowej oraz słupowej stacji transformatorowej, sieci napowietrznych i kablowych średniego i niskiego ciśnienia roku roku roku roku roku roku roku roku /1683/ P /1419/ /8/ ODMOWA

10 68/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ wraz z siecią oświetlenia przyłącza kablowego niskiego napięcia, przebudowa napowietrznej linii średniego i niskiego napięcia w obr. Emów GM. jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe działka nr ew. 1099/23 obr. Duchnów, gm. 36/2 w obr. 204 w Otwocku przy ulicy Kreciej Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne działka nr ew. 137/2 obr. Dyzin, gm. Celestynów 6/7 w obr. 14 w Józefowie przy ulicy Nowy Świat gazowej w budynku usługowym Zakręcie przy Trakcie Brzeskim 6/10 w obr. 135 w Otwocku 280/3, 281/2 w obr. Kołbiel roku roku roku roku roku roku roku

11 75/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /10 w obr. 135 w Otwocku jednorodzinnym usytuowanym na działce nr ew. 518 w obr. 8 w Karczewie przy ulicy Wysockiego nr ew. 187 w obr. Gadka gm. Kołbiel Rozbudowa budynku handlowo usługowo - gastronomicznego na działce nr ew. 586, 587, 588, 589, 821, 590, 606 w obr. Piwonin gm. Sobienie Jeziory Budowa budynku garażowego an działce nr ew. 492/2 w obr. Karpiska gm. Kołbiel Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia działka nr ew. 151/3, obr. 45 działka nr ew. 1/5, 12/8, 12/9, obr. 91, ul. wilgi, gm. Józefów Rozbudowa budynku gastronomicznego o hotel działka nr ew. 3622, 3788 Osieck PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 329/P/ kwietnia 2012 roku 5 w obr. 13 w Sobiekursku gm. Karczew roku roku roku roku roku roku roku roku

12 83/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ W UL. ŻABOKLICKIEGO W KARCZEWIE PO DZIAŁKACH NR EW. 16/2, 17/2, 18/2, 63, 16/1, 17/1 W OBR. 35 W KARCZEWIE Termomodernizacja budynku na działce nr ew. 12 w obr. 12 w Otwocku przy ulicy Czecha jednorodzinnego oraz zbiornika nr ew. 155/4 Siedzów, gm. Sobienie Jeziory-I etap realizacji 96 w obr. Sobienie Biskupie gm. Sobienie Jeziory 73/3 w obr. 16 w Otwocku przy ulicy Rybnej 15 w obr. Całowanie gm. Karczew 117 w obr. 8 przy Wysockiego w Karczewie Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce nr ew. 193 w obr. Zabieżki gm. Celestynów roku roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA rozbiórkę rozbiórkę 91/P/ Budowa sieci roku

13 92/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ elektroenergetycznej (linii kablowej 0,4kV) do budynku mieszkalnego działka rn ew. 439/1, 439/2 obr. Duchnów, gm. jednorodzinnego na działce nr ew. 68 w obr. 18 w Józefowie Demontaż stacji transformatorowej 0,4/15 kv, linii napowietrznej 15 kv SN oraz linii napowietrznej NN wraz z przyłączami działka nr ew. 877/2, 894/1, 894/10, 880, 877/6, obr. 5 dz. nr ew. 311, 312, 313/8, 313/9, 313/15, 313/17, 313/12, 313/13, 314, 315, 499/1, 317/1, 499/3, 499/2, 499/7, 499/6, 499/14, 317/14, 317/11, 317/15, 317/10, 228 obr. 18 Pęclin gm. Budowa linii napowietrznej i kablowej SN 15kV oraz nn 0,4 kv, stacji transformatorowej 15/0,4kV, przyłączy kablowych i napowietrznych 0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych działka nr ew. 877/6, 877/2, 894/1, 880 obr. 5; dz. nr ew. 313/8, 313/9, 313/12, 313/13, 313/15, 314, 315, 311, 499/1, 317/1, 317/4, 317/10, 317/9, 228 obr. 18 gm. 1449/5 w obr. Rudno gm. Kołbiel oraz szczelnego zbiornika na nieczystości płynne działka nr ew. 625/7 obr. Kąck, gm. gazowej w budynku usługowym roku roku roku roku roku roku rozbiórkę

14 98/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ w obr. 37 w Józefowie 705/16 w obr. Kołbieli 32/8 w obr. 10 w Karczewie Budowa linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym nn działka nr ew. 995/2, 995/3, 1049, 985/20 obr. 21 gm. Kołbiel 79 w obr. 4 w Józefowie Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego an działce nr ew. 433/1 w obr. 26 w Wiązownie Gminnej Budowa budynku handlowousługowego z parkingiem, urządzeniem reklamowym, zjazdem z ul. Górnej i infrastrukturą towarzyszącą Przebudowa mostu na przepust na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W - ulicy Kościelnej w Wiązownie na działce nr ew. 388, 389/6 w obr. Kościelna roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA ODMOWA 105/P/ Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 112/1 w obr. 2 w Józefowie roku

15 106/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Budowa budynku letniskowego na działce nr ew w obr. Radachówka gm. Kołbiel 2175/4 w obr. Osieck Budowa sieci elektroenergetycznej ( linii kablowej SN15kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kv, linii kablowej 0,4 kv) w celu zasilenia budynków mieszkalnych działka nr ew. 10/11, 11/21, 11/23, 305/1, 31/7, 32/8, 32/10, 12/23, 32/19, 32/20, 32/21, 32/22, 32/23, 32/24, 32/25, 32/26, 32/27, 32/28, 306, 32/29, 32/30, 32/32, 32/33, 32/34, 293 Glinianka gm. Budowa linii napowietrznej sieci elektroenergetycznej celem zasilania budynków mieszkalnych na działce nr ew. 33 w obr. 229, 21 w obr. 230 w Otwocku i na działce nr ew. 81, 51/34 w obr. Kopki gm. Budowa budynku gospodarczego na działce nr ew. 48/3 w obr. Sobienki gm. Osieck Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zasilająca budynek mieszkalny na działce nr ew. 100/6, 58 w obr. 14 w Otwocku magazynowego na działce nr ew w obr. 4 w Jozefowie roku roku roku roku roku roku roku

16 113/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zasilająca budynek mieszkalny na działce nr ew. 100/6, 58 w obr. 14 w Otwocku nr ew. 168/8 w obr. Kąck gm. 305/3, 305/4 w Woli Sufczyńskiej gm. Kołbiel Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego od ul. Matejki do ul. Topolowej w Józefowie po działkach nr ew. 1/1, 1/2, 92 w obr DECYZJA NR 876/P/2011 Z DNIA 3 SIERPNIA 2011 ROKU Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali na warsztat samochodowy z lakiernią oraz rozbudowa hali, zbiornika odparowalnego na działce nr ew. 136/30, 164/32, 164/31, 164/33 w obr. Góraszka gm. - DECYZJA Nr 536/P/2014 Z DNIA 4 CZERWCA 2014 ROKU Rozbiórka komórki murowanej na działce nr ew. 433/1 w obr. 26 w Zakręcie gm. jednorodzinnego oznaczonego a mapie A na działce nr ew. 13 w obr. 81 w Józefowie jednorodzinnego oznaczonego a mapie B na działce nr ew. 13 w roku roku roku roku roku roku roku rozbiórkę

17 120/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ obr. 81 w Józefowie 42 w obr. 203 w Otwocku przy ulicy Majowej 85/26 w obr. GLINIANKA GM. WIĄZOWNA Przebudowa mostu na przepust na rzece Kaczkówce (rzeka Kanał Zuzanowski) w ciągu drogi powiatowej nr 2747W Osieck- Natolin-Stara Huta w m. Natolin po działkach nr ew. 195/1, 195/2, 1*5/3, 339, 169 w obr. Natolin gm. Osieck Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ew. 1/1 w obr. 18 i dz. nr ew. 126 w obr. 5 w Józefowie Budowa dwóch zjazdów z drogi powiatowej Nr 2717W na działki nr ew. 693/2 i 1089 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów Budowa zjazdu z drogi publicznej na działkę nr ew. 508, 501 w obr. Pogorzel gm. Celestynów 965/2 w obr. Otwock Wielki gm. Karczew roku roku roku roku roku roku roku /P/ Zmiana sposobu użytkowania roku

18 128/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ pomieszczeń na kotłownię gazowa wraz z ich przebudową wymiana okien i montażem przewodów spalinowych i wentylacyjnych na zewnętrznej ścianie budynku usytuowanego na działce nr ew. 6/1 0w obr. 135 w Otwocku przy ulic Karczewskiej nr ew. 106/1 w Czarnówce gm. 2445, 2446, 2447 w obr. Rudzienko gm. Kołbiel jednorodzinnego na działce nr ew.40/12 w Wiązownie przy ulicy Duchnowskiej nr ew. 22/5 w obr. 240 w Otwocku - PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 760/P/2013 Z 31 LIPCA 2013 ROKU Budowa gazociągu średniego ciśnienia po działkach nr ew. 48 w obr. 92 oraz działki nr ew. 28/1, 28/2, 28/3, 28/5, 28/9 w obr. 95 w Jozefowie przy ulicy Jesiotrowej nr ew. 1493/2 obr. Pogorzel gm. Osieck Projekt ZAMIENNY DO DECYZJI NR z dnia 14 sierpnia 1996 GP 7351/17/96 gazowej w budynku usługowym roku roku roku roku roku roku roku

19 135/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ //2, 17/2, 18/2 w obr. 35 przy ulicy Żaboklickiego w Karczewie nr ew. 44/2 obr. 4 przy ulicy Herberta w Karczewie Budowa osadnika na nieczystości płynne na działce nr ew. 52/13 obr. 9 w Karczewie przy ulicy Bohaterów Westerplatte 5/14, 6/16, 6/18 w obr. 14 W Otwocku przy ulicy Świderskiej gazowej w budynku produkcyjno - magazynowym usytuowanym na działce nr ew. 4 w obr. 15 przy ulicy Armii Krajowej 80 w Karczewie 13/5 w obr. 105 przy ulicy Tuwima w Otwocku Budowa budynku Zakładu Mięsnego Zajmującego się Przerobem Mięsa oraz osadnika nr ew. 133 w obr. 37 przy ulicy Kwiatowej w Karczewie Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego po działkach nr ew. 50/1, 50/2, 50/3 w obr. Emów gm roku roku roku roku roku roku roku roku

20 143/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /1 w obr. 57 w Józefowie 137 w obr. 29 w Karczewie 45/1 w obr. 15 w Otwocku przy ulicy Łąkowa Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 44/2, 44/3 w obr. 34 przy ulicy Częstochowskiej w Karczewie Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia oraz przebudowa słupa elektroenergetycznego sieci napowietrznej średniego napięcia po działkach wymienionych we wniosku gmina 8 w obr. 28 w Józefowie przy ulicy Luksusowej gazowej w budynku usługowym 1899/2 w obr. Osieck Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i złączy kablowych średniego napięcia. Przebudowa sieci napowietrznej średniego napięcia działka nr ew. 298/1, 205/8, 413/1 obr. 21; dz. nr ew. 411, 30/20, 30/12, 382, 32/2, 383, roku roku roku roku roku roku roku

21 150/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ , 387, 127, 725, 388, 140/2, 129/18, 609, 613, 115, 113/3 obr. 22 gm. Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 38/1 w obr. 11 w Otwocku 825/3 w obr. przy ulicy Nadrzecznej 210/21 w obr. Kościelna gm. 20/4 W OBR. 95 przy ulicy Jesiotrowej w Józefowie gazowej w budynku usługowym 1903/4 w obr. Osieck 128 w obr. 44 przy ulicy Napoleońskiej w Otwocku jednorodzinnego na działce nr ew. 73/3 w obr. 16 w Otwocku 128 w obr. 44 przy ulicy Napoleońskiej w Otwocku roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA 157/P/ roku

22 55 w obr. Gusin gm. Sobienie Jeziory /P/ roku 11/3 w obr. 105 w Otwocku przy ulicy Tuwima /P/ roku 43 w obr. 48 w Józefowie Rozbudowa i przebudowa i nadbudowa budynku /P/2015 gospodarczego ze zmianą sposobu roku użytkowania na cele mieszkalne działka nr ew. 227 Otwock Mały /P/ roku 121/1 w obr. 45 w Otwocku przy ulicy Staszica Budowa w budynku mieszkalnego /P/ /1 w obr. 56 w Józefowie przy roku ulicy Orlej /P/ roku nr ew. 460 w obr. Skorupy gm Kołbiel /P/ roku nr ew. 230/1 w obr. Zakręt gm. 165/P/ dobudowa garażu do budynku roku

23 166/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 864 w obr. Pogorzel przy ulicy Głównej gm. Celestynów jednorodzinnego z przyległa częścią magazynowe - produkcyjną na działce nr ew. 25/20, 25/19 w obr. 10 w Józefowie nr ew. 21/5 w obr. Brzezinka gm. Karczew Budowa budynku garażowego na działce nr ew. 617 w obr. Kościelna gm. Budowa gazociągu średniego ciśnienia po działkach nr ew. 417/10, 417/8, 417/7 w obr. Człekówka gm. Kołbiel nr ew. 52 obr. 12 gm. Karczew nr ew. 119/1 obr. 11 przy ulicy Granicznej w Józefowie Budowa budynku gospodarczo - garażowego na działce nr ew. 153 w obr. Sobienie Biskupie gm. Sobienie Jeziory roku roku roku roku roku roku roku /P/ roku

24 174/P/ /P/ /P/ /P/ /8, 145/2 w obr. 16 przy ulicy Krakowskiej Otwocku 29/2 w obr. 18 przy ulicy Łąkowa 22A Otwocku Budowa wiaty na działce nr ew. 1189/2, 1189/2 w obr. Regut gm. Celestynów usytuowanym na działce nr ew.153/18 w obr. Gminna nr ew. 96 w obr. Sobienie Biskupie gm. Sobienie Jeziory w zabudowie zagrodowej roku roku roku roku /P/ /P/ /P/ /P/ w obr. Śniadków Górny gm. Sobienie Jeziory 222/2 w obr. Lubice gm. Kołbiel Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr ew. 1189/1 w obr. Regut gm. Celestynów Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr ew roku roku roku roku ODMOWA

25 182/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /1 w obr. Regut gm. Celestynów Budowa budynku letniskowego oraz osadnika na nieczystości płynne na działce nr ew. 175 w obr. Kopki gm. nr ew. 262/1, 261/1 obr. Otwock Mały gm. Karczew Budowa hali magazynowej płodów rolnych na działce nr ew. 1634/1 w obr. Rudno gm. Kołbiel jednorodzinnego, budynku gospodarczego oraz osadnika nieczystości płynne na działce nr ew.534/2 w obr. 23 Wola Ducka gm. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 547, 474/2, 383/2, 408 w obr. Otwock Mały gm. Karczew Dobudowa wejścia do istniejącego budynku handlowo - magazynowego na działce nr ew. 450/1, 617 w obr. Gmina nr ew. 929/14 w obr. Duchnów gm. Rozbiórka wiaty drewnianej oraz budynku gospodarczego na działce nr ew. 265 w obr. 11 w roku roku roku roku roku roku roku roku rozbiórkę ODMOWA

26 190/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Karczewie przy ulicy Żeromskiego 62/2 w obr. 22 W Otwocku przy ulicy Wrocławskiej budowa sieci uzbrojenia terenu - instalacja zewnętrzne wodno - kanalizacje, elektryczne i kanalizacyjne, telefoniczne dla "CAUNTRY CLUB' na działkach nr ew. 3579, 3622, 3585, 3788 w obr Osieck Zadaszenie tarasu przy budynku mieszkalnym na działce nr ew. 239/29 w obr. Boryszew gm. 50/19 w obr. Gliniance w Wiązownie 19/1, 20/1 w obr. 29 w Karczewie nr ew. 646, 649 w obr. Otwock Mały przy ulicy Częstochowskiej w Karczewie Budowa budynku gospodarczego na sprzęt rolniczy na działce nr ew. 75/3, 75/2 w obr. Warszawice gm. Sobienie Jeziory roku roku roku roku roku roku roku roku rozbiórkę

27 198/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ nr ew. 53 w obr. 216 przy ulicy Majowej w Otwocku jednorodzinnego na działce nre w. 86/3, 208/5, 86/26 w obr. 12 w Wiązownie 201/5 w obr. 21 przy ul. Ogrodowej w Wiązownie Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele mieszkalne na działce nr ew. 670/9, 670/10 w obr. Gminna nr ew. 154 w obr. 20 przy ulicy Małej w Józefowie usytuowanym na dziale nr ew. 1/8 w obr. 105 przy ul. Tuwima w Otwocku Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ew. 136/1, 122/2, 122/1, 1555 w obr. 45 w Otwocku w ulicach Staszica i Radosna nr ew. 364/3 w obr. Dziechciniec gm. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 387 w roku roku roku roku roku roku roku roku

REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2013 ROKU

REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2013 ROKU REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2013 ROKU NR DECYZJI DATA WPŁYWU RODZAJ INWETYCJI DATA WYDANIA DECYZJI NUMER SPRAWY TREŚ DECYZJI 1 2 4 5 6 7 1/P/2013 19.12.2012 2/P/2013 21.12.2012 3/P/2013 4.12.2012

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKÓW NA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ROK 2012

REJESTR WNIOSKÓW NA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ROK 2012 REJESTR WNIOSKÓW NA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ROK 2012 NR WPISU DATA WPISU RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NUMER I DATA WPŁYWU WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIRÓKĘ NUMER I DATA DECYZJI O POZWOELNIU

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2010

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2010 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2010 NR WPISU DATA WPISU RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NUMER I DATA WPŁYWU WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/RPZBIÓRKĘ 1 4.01.2010 Budowa budynku

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2011

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2011 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2011 NR WPISU DATA WPISU RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NUMER I DATA WPŁYWU WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/RPZBIÓRKĘ NUMER I DATA DECYZJI

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008 L.P. NAZWA I ADRES (LOKALIZACJA) I RODZAJ OBIEKTU NR I DATA WPŁYWU WNIOSKU POZAWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRK Ę NR I DATA DECYZJI O POZOWLENIU NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

- REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2007

- REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2007 - REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2007 L.P. NAZWA I ADRES (LOKALIZACJA) I RODZAJ OBIEKTU NR I DATA WPŁYWU WNIOSKU POZAWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓ RKĘ NR I DATA DECYZJI O POZOWLENIU NA

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2005

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2005 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2005 STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wydział Architektury i Budownictwa Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ- ROK 2006

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ- ROK 2006 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ- ROK 2006 STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wydział Architektury i Budownictwa Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2009

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2009 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2009 L.P. NAZWA I ADRES (LOKALIZACJA) I RODZAJ OBIEKTU NR I DATA WPŁYWU WNIOSKU POZAWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ NR I DATA DECYZJI O POZOWLENIU NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę I kwartał 20 Starosta Kościerski, przebudowa sieci SN-kV Rybaki dz. 118/1, 120/1, 121/5, 125/39, 131, 167, 166, 117/2, 181, AB.6740.766.14.1.20 1. Sycowa Huta AB.6740.766.2014 dz. 149, 257, 2014-11-18

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę Rejestr na budowę wpływu budowa budynku letniskowego AB.6740.103.2015 AB.6740.103.2.2015 1. Osoba fizyczna Sobącz dz. 190 2015-02-16 2015-04-01 2. Gmina 2 Miejska Kościerzyna 3. Gmina 3 Miejska Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

Lp. Miejscowość ulica

Lp. Miejscowość ulica Lp. Miejscowość ulica Plan równania dróg w 2017 r. 27.03.201713:04 ilość (km) Równanie i wałowanie 1 Kopki Lipowo Ułańska 1,45 2 Kopki 3 Kopki Kopki Nad Świdrem do Wólki Mlądzkiej - droga gminna nr 270831W

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2004

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2004 RJSTR WNIOSKI I POZWOLNIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2004 STAROSTWO POWIATOW W OTWOCKU Wydział Architektury i Budownictwa Lp. 1 2 3 4 5 6 7. 8. Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ DLA TERENU GMINY IMIELIN 2005 R.

REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ DLA TERENU GMINY IMIELIN 2005 R. BA-7351/.../Im/2005 DLA TERENU GMINY IMIELIN 2005 R. o pozwolenie 1. osoba fizyczna, dane ukryto Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Koralowej w 2. osoba fizyczna, dane

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w dniu 24 marca 2014 r.

Protokół Nr 32/14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w dniu 24 marca 2014 r. Protokół Nr 32/14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w dniu 24 marca 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego,

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ DLA TERENU GMINY IMIELIN 2006 R.

REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ DLA TERENU GMINY IMIELIN 2006 R. o pozwolenie 1. osoba fizyczna, dane ukryto Budynek gospodarczo-magazynowo-garażowy Imielin, ul. Rejtana 2. osoba fizyczna, dane ukryto Rozbudowa warsztatu z przebudową kotłowni. Imielin ul. Liliowa. BA-7351/1/Im/06

Bardziej szczegółowo

Nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę. Jankowo, gm. Kolbudy (dz. nr 4/3-5, 3/11, 3/13, 3/15, 38/15) Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia

Nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę. Jankowo, gm. Kolbudy (dz. nr 4/3-5, 3/11, 3/13, 3/15, 38/15) Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem zakładu do wymogów systemów jakości ISO 1. Jankowo, gm. Kolbudy (dz. nr 4/3-5, 3/11, 3/13, 3/15, 38/15) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8., garaŝu i zbiornika na ścieki

Bardziej szczegółowo

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji. Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości)

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji. Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości) 1 REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM WYDANYCH OD 1 CZERWCA ROKU DO 31 STYCZNIA ROKU. Lp Nazwa organu wydające go decyzję Nr i data jej

Bardziej szczegółowo

Rejestr WNIOSKÓW I POZWOLEŃ IMIELIN 2004 r.

Rejestr WNIOSKÓW I POZWOLEŃ IMIELIN 2004 r. budowę/ 1. osoba fizyczna dane ukryto wewnętrzna instalacja gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia w Ar-7351/3/Im/2004 3/2004 21.01.2004 r. 2. osoba fizyczna dane ukryto budynek mieszkalny z poddaszem

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 L.p. Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Rejestr WNIOSKÓW I POZWOLEŃ IMIELIN 2004 r.

Rejestr WNIOSKÓW I POZWOLEŃ IMIELIN 2004 r. Data budowę/ 1. 07.01.2003 F r. osoba fizyczna dane ukryto budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym z garażem przy ul. Poniatowskiego w Imielinie Ar-7351/1/Im/2004 07.01.2004 r. 1/2004 03.02.2004 r. 2.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI 2016r

REJESTR DECYZJI 2016r REJESTR DECYZJI 2016r Starostwo Powiatowe w Strzelinie Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa NR DECY ZJI. DATA DECYZJI IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA I ADRES ZAMIESZKANIA NAZWA INWESTYCJI NR SPRAWY

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 wg rozporządzenia *

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 wg rozporządzenia * REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 wg rozporządzenia * L.p. Nr decyzji i Rodzaj inwestycji data jej wydania (rrrr mm dd) Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.)

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia L.p. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2010

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2010 REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2010 Lp. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj Inwestycji Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.) Streszczenie ustaleń decyzji 1 2 3 4 5 1. 1/2010 2010.01.05.

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH CHEŁM ŚLĄSKI ROK. Nazwa, adres (lokalizacja i rodzaj obiektu/obiektów

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH CHEŁM ŚLĄSKI ROK. Nazwa, adres (lokalizacja i rodzaj obiektu/obiektów Lp. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora Nazwa, adres (lokalizacja i rodzaj obiektu/obiektów Nr i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę/ rozbiórkę Nr i data decyzji o pozwoleniu na

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY w powiecie otwockim w 2016 r.

OCENA JAKOŚCI WODY w powiecie otwockim w 2016 r. PAŃSTWOWY POWUTOWY INSMKTOR SANITARNY W OTWOCKU UL. KILIŃSKIEGO 1, 05-400 OTWOCK Te!./tM 22 7794S33 HKN.4300.1.2017 S.w.:^35' -2017 2017-01- 7 5 Otwock, dnia 23.01.2017 r. Starosta Powiatu Otwockiego ul.

Bardziej szczegółowo

IMIELIN. Sprawa, adres. Rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Grabowa

IMIELIN. Sprawa, adres. Rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Grabowa 1. F osoba fizyczna Rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Grabowa BA-Im.6743.1.2011 12.01.2011 r. 2. osoba fizyczna 3. osoba fizyczna Wymiana okna wraz z zamurowaniem jego części oraz ocieplenie budynku ul.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KATALOG OBRĘBÓW WIĄZOWNA 2010 SPIS TREŚCI BOLESŁAWÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R DO 30 WRZEŚNIA 2016r.

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R DO 30 WRZEŚNIA 2016r. 1 REJESTR DECYZJI O WARNKACH ZABDOWY WYDANYCH W ROK OD DNIA 1 STYCZNIA R DO 30 WRZEŚNIA r. Lp Nr i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr

Bardziej szczegółowo

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku *

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku * PREZYDENT M.ST.WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku * Lp Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres zamieszkania lub

Bardziej szczegółowo

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych.

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. INWESTYCJE DROGOWE Kamienica ul. Lubliniecka: nowa nawierzchnia drogi Nowa nawierzchnia chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Kamieńskich

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gruntowych i lokalowych na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gruntowych i lokalowych na lata Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gruntowych i lokalowych na lata 2016-2018 L.p. Zał. nr 1 Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 wg rozporządzenia *

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 wg rozporządzenia * REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 wg rozporządzenia * L.p. Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2012 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE 1. Podstawa opracowania. Niniejsze opracowanie sporządzone

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 337/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r.

U C H W A Ł A Nr 337/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. U C H W A Ł A Nr 337/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXII/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY BUDOWY określonej w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego

REJESTR ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY BUDOWY określonej w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego Lp. Nazwa i adres organu administracji architektoniczno - budowlanej Numer ewidencyjn y zgłoszenia 1. BUD.6743. 3.1.2016 2. BUD.6743. 3.2.2016 3. BUD.6743. 3.3.2016 REJESTR ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY BUDOWY określonej

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2013 roku

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2013 roku SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 5 Plan Wydatki Lp Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Opis realizacji zadania inwestycyjnego wydatków wykonane

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ. Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego

Dane organu prowadzącego rejestr DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ. Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Nr 655 01.10.2014 Energa Operator Koszalin, ul. Morska 10 Linia kablowa, Będziechowo, gm. Główczyce, dz. 112 20689 09.09.2014 655/2014 01.10.2014 Nr 656 01.10.2014 JANETTA MIKSZA ROW- TOUR, JOLANTA I ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

część pierwsza część druga język polski i matematyka matematyka Ogółem język język polski 97,9 86,6 84,0 85,4 79,5 67,4 89,1 73,6 85,4 79,1 90,0 82,3

część pierwsza część druga język polski i matematyka matematyka Ogółem język język polski 97,9 86,6 84,0 85,4 79,5 67,4 89,1 73,6 85,4 79,1 90,0 82,3 Sprawdzian po szkole podstawowej - sesja główna 215 r. ( arkusz standardowy) Średnie wyniki procentowe szkół - powiat otwocki część pierwsza polski i polski "STRUMIENIE" Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ. Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego

Dane organu prowadzącego rejestr DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ. Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego 259 02.05.2014 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami, dz. 588, obręb Smołdzino 260 budynek mieszkalny z częścią handlową, Debina, dz. 48 7731 31.03.2014 9754 24.04.2014 259/2014 02.05.2014

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXV/35/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy, publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków

Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Lp Obiekt Ulica Nr Typ budynku Wiek. 1. dom mieszkalno-gospodarczy Długa 15 murowany poł. XIX w. 2. dom mieszkalny Długa 18 drewniany/murowany 2 poł. XIX w. 3.

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/19/2017 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy wraz z granicami

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ DLA TERENU GMINY BIERUŃ 2004 R.

REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ DLA TERENU GMINY BIERUŃ 2004 R. 1. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA POTRZEB BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARCELI NR 715/172 W BIERUNIU PRZY UL. ZDROWIA AR-7351/1/BI/2004 6 STYCZNIA 2004R 1/BI/2004 7 STYCZNIA 2004R. 2. BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia. Otwock, ul. Mickiewicza m 2 jednorodzinne ,- Otwock, ul. Warsztatowa m 2 usługowej ,-

Powierzchnia. Otwock, ul. Mickiewicza m 2 jednorodzinne ,- Otwock, ul. Warsztatowa m 2 usługowej ,- L.p. Wykaz gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2012 r. - pod mieszkaniowe i inne Nr działki 1. 14/4 51 Adres Powierzchnia Przeznaczenie w planie/studium

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

Decyzje o Pozwoleniu na Budowę wydane w 2017 roku

Decyzje o Pozwoleniu na Budowę wydane w 2017 roku PREZYDENT M.ST. WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Decyzje o Pozwoleniu na Budowę wydane w 2017 roku Zestawienie obejmuje tylko decyzje pierwotnie pozytywne 1 2/2017

Bardziej szczegółowo

2. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w adopotowanym. lokalu mieszkalnym Ar-7351/2/Lędz/2004 2/2004

2. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w adopotowanym. lokalu mieszkalnym Ar-7351/2/Lędz/2004 2/2004 DLA TERENU GMINY LĘDZINY 2004 R. STYCZEŃ LUTY - MARZEC wnioskiem o budowę pozwoleniu na odwoławczym 1 1. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w adopotowanym lokalu mieszkalnym Ar-7351/1/Lędz/2004 1/2004

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., po zmianach

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., po zmianach Tabela Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia 30.08.2016 r. Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., po zmianach Lp. Nazwa sołectwa Maksymalna

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIEKOSZÓW ul. Częstochowska 66a, Piekoszów

WÓJT GMINY PIEKOSZÓW ul. Częstochowska 66a, Piekoszów WÓJT GMINY PIEKOSZÓW ul. Częstochowska 66a, 26065 Piekoszów Piekoszów, dnia... DANE WNIOSKODAWCY telefon / imię, nazwisko i adres/nazwa instytucji / DANE PEŁNOMOCNIKA telefon / imię, nazwisko, adresy /

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ...

REJESTR DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ... Nazwa adre s (lokalizacja) i rodzaj 1 garaŝ; zmiana pozwolenia na budowę w zakre sie dobudowy garaŝu dz. 18/3 2009-12-07 B.MG.7353-2434/09/10 2434/09 2010-01-04 2 telekomunikacja; budowa sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 7 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazów budynków z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych budynków i budowli przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr. DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Adres zamieszkania lub siedziby inwestora

Dane organu prowadzącego rejestr. DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Adres zamieszkania lub siedziby inwestora Starostwo Powiatowe w u Nr wpi su * Osoba fizyczna Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu 1 2 Starosta Lęborski ul. Czołgistów 5, DECYZJE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r.

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r. Strona 1 INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. 1 buwa kanalizacji sanitarnej w Celestynowe : ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Wik, Szkolna, Otwocka, Osiecka zadanie X

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r., po zmianach

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r., po zmianach Tabela Nr 10 do Zarządzenia Nr 144.156.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30.09.2015 r. Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r., po zmianach Lp. Nazwa sołectwa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2002-2006 1. Budowa i modernizacja dróg i ulic: dokończenie modernizacji drogi Piątek Wielki - Stawiszyn (II etap); wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. RZESZÓW

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. RZESZÓW Lp. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. RZESZÓW Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota zadania przeznaczona na rok 2014 Termin rozpoczęcia wykonania Termin zakończenia wykonania SIEĆ

Bardziej szczegółowo

sprzeciw do zgłoszenia dot. instalacji tablicy reklamowej na obiekcie budowlanym 3. 3/A/

sprzeciw do zgłoszenia dot. instalacji tablicy reklamowej na obiekcie budowlanym 3. 3/A/ Lp NR data inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi DECYZJI wniosku 1. 1/A/2016 2016-01-04 SP.ZO.O Zgrupowania AK Kampinos, dz.nr 7/12, 2/1, obręb 7-11-04 posadowienia fundamentu wraz z tablicą

Bardziej szczegółowo

DECYZJE ADMINISTRACYJNE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WYDANE PO POSTEPOWANIU ŚRODOWISKOWYM. Zakres przedmiotowy dokumentu

DECYZJE ADMINISTRACYJNE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WYDANE PO POSTEPOWANIU ŚRODOWISKOWYM. Zakres przedmiotowy dokumentu 2008 DECYZJE ADMINISTRACYJNE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WYDANE PO POSTEPOWANIU ŚRODOWISKOWYM GWA.WG.73531-42/08 104/2008 26.03.2008 r. Budowa zakładu galwanizerni z częścią socjalno-biurową GWA.WG.73351-82/08

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 274/VII/2017 RADY MIASTA JÓZEFOWA. z dnia 31 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 274/VII/2017 RADY MIASTA JÓZEFOWA. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR 274/VII/2017 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nr i data wpływu wniosku

Nr i data wpływu wniosku STAROSTO POIATOE DECYZJA O POZOLENIU NA BUDOĘ / ROZBIÓRKĘ 668 02.09.2015 Dwa domy (bliźniaki), dz. 251/6 Kobylnica 669 02.09.2015 Budynek gospodarczy, dz. 204/1, Smołdzino 670 02.09.2015 Chlewnia z magazynem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

POZOSTAWIENIE

POZOSTAWIENIE 3,BA-7351/.../CH/2008 DLA TERENU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI 2008 R. STYCZEŃ / LUTY 64 2 POZOSTAWIENIE 1 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Wymiana stropu w budynku gospodarczym dz. nr BA-7351/1/CH/2008 BEZ ROZPOZNANIA V- KWK

Bardziej szczegółowo

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury.

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury. Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury. O decyzjach - pozwoleniach na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r. Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Augustyny,

Bardziej szczegółowo

Wykaz budowli "Dalmor" S.A.

Wykaz budowli Dalmor S.A. Wykaz budowli "Dalmor" S.A. Lp Nazwa budowli 1 wiata ognioodporna 2 bud betonowy podziemny 3 wiata na garaż 4 zasobnik na węgiel 5 zbiornik na wodę 6 wieża reflektorowa 7 wiat typ I 8 wiat typ II 9 wiat

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanego obiektu i jego adres

Opis projektowanego obiektu i jego adres 16) AB- V.6743. 63. 15) AB- I.6743. 195. 14) AB- VII.6743.84. 13) AB- I.6743. 192. które wpłynęły w r. do STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO 11.12. Tomasz Mach Zgłoszenie budowy odcinka sieci rozdzielczej kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WIELOLETNI. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych -

PLAN WIELOLETNI. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - PLAN WIELOLETNI załącznik do uchwały Nr.XVI/144/16 z dnia 25.05. 2016r. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu : 2009/B/001. Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy.

Numer wpisu : 2009/B/001. Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy. 2009 2009 Numer wpisu : 2009/B/001 Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy. pobierz (64.1 KB) Numer wpisu : 2009/B/002 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Podmioty zaangażowane

Podmioty zaangażowane Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXXII/213/05 z dnia 21 kwietnia 20005 r. VI.2 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI NA LATA 2004-2006 L.p. Nazwa zadania, zagadnienia Harmonogram realizacji Podmioty zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Kierowca dostawca (251j) Otwock 4500.00zł. Robotnik budowlany (250op) Karczew 1750.00zł.

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Kierowca dostawca (251j) Otwock 4500.00zł. Robotnik budowlany (250op) Karczew 1750.00zł. StPr/15/0573 StPr/15/0572 StPr/15/0570 StPr/15/0569 StPr/15/0568 StPr/15/0567 StPr/15/0566 StPr/15/0565 StPr/15/0564 StPr/15/0563 StPr/15/0562 StPr/15/0561 StPr/15/0560 StPr/15/0558 StPr/15/0557 Kierowca

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 (Dz.U )

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 (Dz.U ) anu prowadzącego rejestr) REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 (Dz.U.2004.130.1385) Lp. = znak spr. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Data

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2014 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 41856 857,00-9680

Bardziej szczegółowo

budowa chodnika w kierunku cmentarza, Barcino, dz. ¾;271;313;319

budowa chodnika w kierunku cmentarza, Barcino, dz. ¾;271;313;319 . Dane organu prowadzącego rejestr 416 01.07.2014 * dom jednorodzinne z garażem, dz. 307/132 417 01.07.2014 * przebudowa budynku mieszkalnego, Lubuczewo, dz. 242/7, 242/5 11615 16.05.2014 12819 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

ulica Suwalska 23 Obr. Strzeszyn Ark. 6 Dz. 4/221, ulica Grunwaldzka 229a Obr. Junikowo Ark. 27 Dz. 6/1,

ulica Suwalska 23 Obr. Strzeszyn Ark. 6 Dz. 4/221, ulica Grunwaldzka 229a Obr. Junikowo Ark. 27 Dz. 6/1, 24 25 26 27 Nr 24 2017-02-01 25 2017-02-02 26 2017-02-03 27 ustalenie warunków dla zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na funkcję produkcyjną (produkcja mas lodowych)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 253/VII/2017 RADY MIASTA JÓZEFOWA Z dnia 27 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 253/VII/2017 RADY MIASTA JÓZEFOWA Z dnia 27 stycznia 2017 r. ^"^AMIASTAJÓZEFOWA województwo ma^o\v^cctłc 05-420IÓ2EF0W UCHWAŁA NR 253/VII/2017 RADY MIASTA JÓZEFOWA Z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 24 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 24 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1494 UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

SPIS KART INFORMACYJNYCH 2015r. FORMULARZE A

SPIS KART INFORMACYJNYCH 2015r. FORMULARZE A SPIS KART INFORMACYJNYCH 2015r. FORMULARZE A Lp Nazwa Zakres przedmiotowy 1 2 3 Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali przemysłowej dla potrzeb produkcji desek kompozytowych. Inwestycja na działce nr

Bardziej szczegółowo

"segreguj odpady - to się wszystkim opłaca"

segreguj odpady - to się wszystkim opłaca CELESTYNÓW NA ROK 2016 z rejonu A Z ulic: BOLESŁAWA PRUSA, BRZOZOWA, CZESŁAWA SKUPIEWSKIEGO, GRABOWA, KLONOWA, KRÓTKA, LA- SKOWSKA, LEŚNA, LIPOWA, MIODOWA, MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO, NARUTOWICZA, ORZESZKOJ,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 OD DNIA 1 kwietnia 2017r. DO 10 lipca 2017r.

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 OD DNIA 1 kwietnia 2017r. DO 10 lipca 2017r. 1 REJESTR DECYZJI O WARNKACH ZABDOWY WYDANYCH W ROK OD DNIA 1 kwietnia r. DO 10 lipca r. Lp Nr i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULIC GMINNYCH. Nr działki ewiden-cyjnej /2 537/1 537/2 537/ Wieliczka obr 2

WYKAZ ULIC GMINNYCH. Nr działki ewiden-cyjnej /2 537/1 537/2 537/ Wieliczka obr 2 L.p. Nr drogi ulica 1 560751 K Ulica Akacjowa WYKAZ ULIC GMINNYCH Nr działki ewiden-cyjnej 954 538/2 537/1 537/2 537/3 955 obręb 2 560752 K Ulica Batalionów Chłopskich 1566/1 obr 2 3 560753 K Ulica Stefana

Bardziej szczegółowo

Przewidywany okres realizacji

Przewidywany okres realizacji I. WODOCIĄGI I UJĘCIA WODY koszt 1. Sieniawa Sieć wodociągowa 2000-2001 800 Budżet Gminy - 30% Środki UE 40% 2. Głębokie Sieć wodociągowa 2000-2001 900 Budżet Gminy - 30% Środki UE 40% Inne środki 30%

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 195/XXXII/09 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009.

Uchwała nr 195/XXXII/09 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009. Uchwała nr 195/XXXII/09 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009. UCHWAŁA NR 195/XXXII/09 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2017 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku

POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2017 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2017 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi 1. 1/2017 2016-11-30 2016-01-02 WSPÓLNOTA NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Starosta Kościerski, Kościerzyna

Starosta Kościerski, Kościerzyna Zgłoszenia budów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego Poz. WNIOSEK INWESTOR BUDOWA z dnia Adres Obręb ewid. Działka/-i Nr SPRZECIW STAROSTY Data wniesienia sprzeciwu Upływ

Bardziej szczegółowo

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Lp. Data wpływu wniosku 1. 26.11.2008r. 2. 19.12.2008r. 3. 19.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r.

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r. Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień 31.12.2015 r. Przebieg /od ul. - do ul./ Piwna - Pl. Kościuszki Pl. Kosciuszki - Pl.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2007

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2007 URZĄD GMINY LINIA UL. TURYSTYCZNA 15, 84-223 LINIA REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2007 Lp. Nr i data jej wydania Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/VI/2007. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA NR 42/VI/2007. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA NR 42/VI/2007 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007. Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) Obiekt: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: CHAMSK - OLSZEWO 460622W, OLSZEWO

Bardziej szczegółowo

Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane w 2015 roku

Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane w 2015 roku WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane w 2015 roku Zestawienie obejmuje tylko decyzje pierwotnie pozytywne

Bardziej szczegółowo

Nr i data wpływu wniosku * Dom jednorodzinny

Nr i data wpływu wniosku * Dom jednorodzinny STAROSTO POIATOE DECYZJA O POZOLENIU NA BUDOĘ / ROZBIÓRKĘ 396 01.06.2015 * Dom jednorodzinny + infrastruktura, dz. 941/33 Kobylnica 41967 27.05.2015 396/2015 01.06.2015 397 01.06.2015 * Dom jednorodzinny

Bardziej szczegółowo

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Żernica, ul. Malinowa.

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Żernica, ul. Malinowa. 1. 1/14 02-01-2014r. Budowa zjazdu na działkę, Pyskowice, ul. Wyzwolenia 2. 2/14 02-01-2014r. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, Pyskowice, ul. Matejki nr 5/1/8 3. 3/14 02-01-2014r. Budowa wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo