REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU"

Transkrypt

1 REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU NR DECYZJI DATA WPŁYWU RODZAJ INWETYCJI DATA WYDANIA DECYZJI NUMER SPRAWY TREŚ DECYZJI /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Budowa budynku gospodarczego na działce nr ew. 435/1 w obr. Boryszew 83 w obr. 13 w Otwocku przy ulicy Okrzei 358 w obr. Kościelna jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe działka nr ew. 617/6 Piwonin, gm. Sobienie Jeziory Budowa instalacji gazowej do budynku mieszkalnego działka nr ew. 10/6 obr. 46 przy ul. Mickiewicza, gm. Józefów nr ew. 13/3 w obr. Sobienie Biskupie gm. Sobienie Jeziory roku roku roku roku roku roku

2 7/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Przebudowa, rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z częścią mieszkalną, budowa hali sportowej oraz przebudowa ( budowa elementów infrastruktury technicznej) i budowa parkingów działka nr ew. 253 obr. Malcanów, gm. DECYZJA 1010/P/2013 Z DNIA 30 września 2013 roku Budowa budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz ze zbiornikiem na ścieki działka nr ew. 16/2, 17/2, 18/2 obr. 35 Karczew - PROJEKT ZAMIENNY 626/P/2014 z 30 czerwca 2014 roku jednorodzinnego i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ew. 195/5 obr. Kościelna, gm W OBR. OSIECK Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 70/1 w obr. 39 w Józefowie - PROJKET ZAMIENNY DO DECYZJI NR 765/P/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku nr ew. 22/5 W OBR. 240 W OTWOCKU - PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 760/P2013 z 31 lipca 2013 roku Przebudowa i remont pomieszczeń 05B, 06B, 07B, w budynku 24ABCDW skrzydło B na działce nr ew. 17 w obr. 257 w Otwocku Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o roku roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA ODMOWA ODMOWA

3 15/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ część mieszkalną wraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek garażowy na działce nr ew. 96/19 w obr. 8 w Gliniance przy ulicy Wrzosowej gm. 44 w obr. 15 w Otwocku Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv., elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kv oraz złączy kablowych na działce nr ew. 324, 253, 84 w obr. 16 w Malcanowie przy ulicy Mazowieckiej Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 28 w obr. Sobienki gm. Osieck jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ew. 333 obr. Otwock Mały, gm. Karczew jako I etap inwestycji nr ew. 633/2 w obr. Całowanie gm. Karczew Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej W na działce nr ew. 59/5 w obr. 22 w Józefowie roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA

4 22/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /2 w Otwocku jednorodzinnego oraz zbiornika nr ew. 642/2 obr. Władzin, gm. Kołbiel w ramach tworzenia nowego siedliska rolniczego Przebudowa stacji transformatorowej napowietrznej, budowa linii kablowej NN 0,4kV i złącza kablowego nn 0,4 kv dla zasilania w energie elektryczna budynku produkcyjno - magazynowego na działce nr ew. 142, 143, 151 w obr. Całowanie gm. Karczew Budowa linii elektroenergetycznej wraz z przyłączem na działce nr ew. 100, 106, 105/1, 105/2, 105/3, 104 w obr. Chrząszczówka gm. Kołbiel Rozbudowa hali produkcyjnomagazynowej na działce nr ew. 261/4 w obr. Wola Ducka gm. - PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 568/P/2014 Z DNIA 13 CZERWCA 2014 ROKU Budowa sieci napowietrznej dwu napięciowej średniego napięcia wraz z oświetleniem ulicznym, budowa sieci kablowej średniego napięcia i złącza kablowego średniego napięcia, przebudowa sieci napowietrznej średniego i niskiego napięcia wraz z oświetleniem drogowym na działce nr ew. 298/1, 159/13, 156/10, 156/11, 205/70, 205/39, 211/6, 150/3,148/2 146/1, 83/1 w obr. Gminna nr ew. 257/2 w obr. Czarnówka gm roku roku roku roku roku roku

5 28/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ gazowej do budynku jednorodzinnego działka nr ew. 27 obr. 259 Otwock Budowa sieci kablowej średniego napięcia i złączy kablowych średniego napięcia na działce nr ew. 298/1 w obr. Gminna oraz działki nr ew. 221/64, 441/1, 221/63, 221/56, 221/55, 221/57, 221/58 w obr. Boryszew gm. 67 w obr. 121 w Otwocku Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 239/29 w obr. Stefanówka gm. Budowa budynku garażowego na działce nr ew. 99/1 w obr. 45 przy ulicy Mickiewicza w Józefowie Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr ew. 25/1, 25/3, 25/5, 2/4, 52/4 w obr. 42 w Józefowie gazowej w budynku usługowym na działce nr ew. 602/1 w Karczewie Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kv na działce nr ew. 199/30, 198/1, 198/42 w obr. Zakręt gm. Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr ew. 45/4, 45/6 w obr roku roku roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA ODMOWA

6 37/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Gminna przy ulicy Boryszewskiej Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 81/1 w obr. 4 w Józefowie Budowa elektroenergetycznej linii kablowej na działce nr 177/7, 177/8 w obr. Zakręt gm. jednorodzinnego na działce nr ew. 103 w obr. 259 w Otwocku Budowa budynku gospodarczego na działce nr ew. 115/3 w obr. 26 w Zakręcie gm. Budowa budynku garażowego na działce nr ew. 17 w obr. 257 w Otwocku budowa myjni bezdotykowej samoobsługowej, separatora olejów oraz zbiornik na nieczystości płynnych na działce nr ew. 29 w obr. 54 przy ulicy Nadwiślańska w Józefowie 390 w obr. Zakręt gm roku roku roku roku roku roku roku roku

7 45/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ w ober. 43 w Józefowie przy ulicy Sienkiewicza jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ew. 94 w miejscowości Rzakta gmina - PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 461/P/2011 z dnia roku /2 w obr. 5 w Józefowie 154 w obr. 20 w Józefowie Rozbudowa budynku produkcyjnego na działce nr ew. 3/2, 2/2 w obr. 245 w Otwocku nr ew. 482/1 w obr. Augustówka gm. Osieck Rozbudowa budynku mieszkalno - ulgowego o część mieszkalną na działce nr ew. 1016/1 w obr. Podgórna Projekt zamienny do DECYZJI NR 623/P/04 z 12 sierpnia 2004 roku budynku handlowo - usługowomieszkalnego działka nr ew. 8/5, 8/6, 8/7, 11/2 obr. 51 przy ul. Reymonta w Otwocku Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej W na działce nr ew. 59/5 w obr. 22 w Józefowie roku roku roku roku roku roku roku roku /282/ / ODMOWA

8 53/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ nr ew. 292 w obr. Łukówiec gm. Karczew jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną działka nr ew. 707 obr. Piwonin gm. Sobienie Jeziory Rozbudowa istniejącej sortowni owoców wraz z chłodniami, zapleczem sanitarno - higienicznym i biurowym oraz z niezbędną infrastruktura techniczną o budynek chłodni i części z pomieszczeniami obsługi klientów na działce nr ew. 52/1, 52/2, 53/1 w obr Siedzów gm. Sobienie Jeziory jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne działka rn ew. 15 Lipowo gm. 176 w obr. 10 gm. Karczew 4 w obr. Otwock nr ew. 398 w obr. 10 w Izabela gm roku roku roku roku roku roku roku

9 60/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle budynku i zbiornika na nieczystości płynne działka nr ew. 334/5 Duchnów, gm. Budowa hali magazynowej jako II etap realizacji inwestycji na działce nr ew. 3/2 w obr. 35 w Karczewie przy ulicy Żaboklickiego Budowa budynku hali magazynowej I Etap inwestycji na działce nr 3/2 w obr. 35 zamienny DO DECYZJI NR 1546/P/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku Budowa budynku garażowego na działce nr ew. 42/6 w obr. 96 w Otwocku nr ew. 106/2 w obr. 4 w Józefowie nr ew. 213/4 w obr. 15 w Majdanie gm. 22/2 w obr. Gmina PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 1569/P/2007 Budowa kontenerowej oraz słupowej stacji transformatorowej, sieci napowietrznych i kablowych średniego i niskiego ciśnienia roku roku roku roku roku roku roku roku /1683/ P /1419/ /8/ ODMOWA

10 68/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ wraz z siecią oświetlenia przyłącza kablowego niskiego napięcia, przebudowa napowietrznej linii średniego i niskiego napięcia w obr. Emów GM. jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe działka nr ew. 1099/23 obr. Duchnów, gm. 36/2 w obr. 204 w Otwocku przy ulicy Kreciej Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne działka nr ew. 137/2 obr. Dyzin, gm. Celestynów 6/7 w obr. 14 w Józefowie przy ulicy Nowy Świat gazowej w budynku usługowym Zakręcie przy Trakcie Brzeskim 6/10 w obr. 135 w Otwocku 280/3, 281/2 w obr. Kołbiel roku roku roku roku roku roku roku

11 75/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /10 w obr. 135 w Otwocku jednorodzinnym usytuowanym na działce nr ew. 518 w obr. 8 w Karczewie przy ulicy Wysockiego nr ew. 187 w obr. Gadka gm. Kołbiel Rozbudowa budynku handlowo usługowo - gastronomicznego na działce nr ew. 586, 587, 588, 589, 821, 590, 606 w obr. Piwonin gm. Sobienie Jeziory Budowa budynku garażowego an działce nr ew. 492/2 w obr. Karpiska gm. Kołbiel Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia działka nr ew. 151/3, obr. 45 działka nr ew. 1/5, 12/8, 12/9, obr. 91, ul. wilgi, gm. Józefów Rozbudowa budynku gastronomicznego o hotel działka nr ew. 3622, 3788 Osieck PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 329/P/ kwietnia 2012 roku 5 w obr. 13 w Sobiekursku gm. Karczew roku roku roku roku roku roku roku roku

12 83/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ W UL. ŻABOKLICKIEGO W KARCZEWIE PO DZIAŁKACH NR EW. 16/2, 17/2, 18/2, 63, 16/1, 17/1 W OBR. 35 W KARCZEWIE Termomodernizacja budynku na działce nr ew. 12 w obr. 12 w Otwocku przy ulicy Czecha jednorodzinnego oraz zbiornika nr ew. 155/4 Siedzów, gm. Sobienie Jeziory-I etap realizacji 96 w obr. Sobienie Biskupie gm. Sobienie Jeziory 73/3 w obr. 16 w Otwocku przy ulicy Rybnej 15 w obr. Całowanie gm. Karczew 117 w obr. 8 przy Wysockiego w Karczewie Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce nr ew. 193 w obr. Zabieżki gm. Celestynów roku roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA rozbiórkę rozbiórkę 91/P/ Budowa sieci roku

13 92/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ elektroenergetycznej (linii kablowej 0,4kV) do budynku mieszkalnego działka rn ew. 439/1, 439/2 obr. Duchnów, gm. jednorodzinnego na działce nr ew. 68 w obr. 18 w Józefowie Demontaż stacji transformatorowej 0,4/15 kv, linii napowietrznej 15 kv SN oraz linii napowietrznej NN wraz z przyłączami działka nr ew. 877/2, 894/1, 894/10, 880, 877/6, obr. 5 dz. nr ew. 311, 312, 313/8, 313/9, 313/15, 313/17, 313/12, 313/13, 314, 315, 499/1, 317/1, 499/3, 499/2, 499/7, 499/6, 499/14, 317/14, 317/11, 317/15, 317/10, 228 obr. 18 Pęclin gm. Budowa linii napowietrznej i kablowej SN 15kV oraz nn 0,4 kv, stacji transformatorowej 15/0,4kV, przyłączy kablowych i napowietrznych 0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych działka nr ew. 877/6, 877/2, 894/1, 880 obr. 5; dz. nr ew. 313/8, 313/9, 313/12, 313/13, 313/15, 314, 315, 311, 499/1, 317/1, 317/4, 317/10, 317/9, 228 obr. 18 gm. 1449/5 w obr. Rudno gm. Kołbiel oraz szczelnego zbiornika na nieczystości płynne działka nr ew. 625/7 obr. Kąck, gm. gazowej w budynku usługowym roku roku roku roku roku roku rozbiórkę

14 98/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ w obr. 37 w Józefowie 705/16 w obr. Kołbieli 32/8 w obr. 10 w Karczewie Budowa linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym nn działka nr ew. 995/2, 995/3, 1049, 985/20 obr. 21 gm. Kołbiel 79 w obr. 4 w Józefowie Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego an działce nr ew. 433/1 w obr. 26 w Wiązownie Gminnej Budowa budynku handlowousługowego z parkingiem, urządzeniem reklamowym, zjazdem z ul. Górnej i infrastrukturą towarzyszącą Przebudowa mostu na przepust na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W - ulicy Kościelnej w Wiązownie na działce nr ew. 388, 389/6 w obr. Kościelna roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA ODMOWA 105/P/ Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 112/1 w obr. 2 w Józefowie roku

15 106/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Budowa budynku letniskowego na działce nr ew w obr. Radachówka gm. Kołbiel 2175/4 w obr. Osieck Budowa sieci elektroenergetycznej ( linii kablowej SN15kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kv, linii kablowej 0,4 kv) w celu zasilenia budynków mieszkalnych działka nr ew. 10/11, 11/21, 11/23, 305/1, 31/7, 32/8, 32/10, 12/23, 32/19, 32/20, 32/21, 32/22, 32/23, 32/24, 32/25, 32/26, 32/27, 32/28, 306, 32/29, 32/30, 32/32, 32/33, 32/34, 293 Glinianka gm. Budowa linii napowietrznej sieci elektroenergetycznej celem zasilania budynków mieszkalnych na działce nr ew. 33 w obr. 229, 21 w obr. 230 w Otwocku i na działce nr ew. 81, 51/34 w obr. Kopki gm. Budowa budynku gospodarczego na działce nr ew. 48/3 w obr. Sobienki gm. Osieck Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zasilająca budynek mieszkalny na działce nr ew. 100/6, 58 w obr. 14 w Otwocku magazynowego na działce nr ew w obr. 4 w Jozefowie roku roku roku roku roku roku roku

16 113/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zasilająca budynek mieszkalny na działce nr ew. 100/6, 58 w obr. 14 w Otwocku nr ew. 168/8 w obr. Kąck gm. 305/3, 305/4 w Woli Sufczyńskiej gm. Kołbiel Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego od ul. Matejki do ul. Topolowej w Józefowie po działkach nr ew. 1/1, 1/2, 92 w obr DECYZJA NR 876/P/2011 Z DNIA 3 SIERPNIA 2011 ROKU Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali na warsztat samochodowy z lakiernią oraz rozbudowa hali, zbiornika odparowalnego na działce nr ew. 136/30, 164/32, 164/31, 164/33 w obr. Góraszka gm. - DECYZJA Nr 536/P/2014 Z DNIA 4 CZERWCA 2014 ROKU Rozbiórka komórki murowanej na działce nr ew. 433/1 w obr. 26 w Zakręcie gm. jednorodzinnego oznaczonego a mapie A na działce nr ew. 13 w obr. 81 w Józefowie jednorodzinnego oznaczonego a mapie B na działce nr ew. 13 w roku roku roku roku roku roku roku rozbiórkę

17 120/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ obr. 81 w Józefowie 42 w obr. 203 w Otwocku przy ulicy Majowej 85/26 w obr. GLINIANKA GM. WIĄZOWNA Przebudowa mostu na przepust na rzece Kaczkówce (rzeka Kanał Zuzanowski) w ciągu drogi powiatowej nr 2747W Osieck- Natolin-Stara Huta w m. Natolin po działkach nr ew. 195/1, 195/2, 1*5/3, 339, 169 w obr. Natolin gm. Osieck Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ew. 1/1 w obr. 18 i dz. nr ew. 126 w obr. 5 w Józefowie Budowa dwóch zjazdów z drogi powiatowej Nr 2717W na działki nr ew. 693/2 i 1089 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów Budowa zjazdu z drogi publicznej na działkę nr ew. 508, 501 w obr. Pogorzel gm. Celestynów 965/2 w obr. Otwock Wielki gm. Karczew roku roku roku roku roku roku roku /P/ Zmiana sposobu użytkowania roku

18 128/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ pomieszczeń na kotłownię gazowa wraz z ich przebudową wymiana okien i montażem przewodów spalinowych i wentylacyjnych na zewnętrznej ścianie budynku usytuowanego na działce nr ew. 6/1 0w obr. 135 w Otwocku przy ulic Karczewskiej nr ew. 106/1 w Czarnówce gm. 2445, 2446, 2447 w obr. Rudzienko gm. Kołbiel jednorodzinnego na działce nr ew.40/12 w Wiązownie przy ulicy Duchnowskiej nr ew. 22/5 w obr. 240 w Otwocku - PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 760/P/2013 Z 31 LIPCA 2013 ROKU Budowa gazociągu średniego ciśnienia po działkach nr ew. 48 w obr. 92 oraz działki nr ew. 28/1, 28/2, 28/3, 28/5, 28/9 w obr. 95 w Jozefowie przy ulicy Jesiotrowej nr ew. 1493/2 obr. Pogorzel gm. Osieck Projekt ZAMIENNY DO DECYZJI NR z dnia 14 sierpnia 1996 GP 7351/17/96 gazowej w budynku usługowym roku roku roku roku roku roku roku

19 135/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ //2, 17/2, 18/2 w obr. 35 przy ulicy Żaboklickiego w Karczewie nr ew. 44/2 obr. 4 przy ulicy Herberta w Karczewie Budowa osadnika na nieczystości płynne na działce nr ew. 52/13 obr. 9 w Karczewie przy ulicy Bohaterów Westerplatte 5/14, 6/16, 6/18 w obr. 14 W Otwocku przy ulicy Świderskiej gazowej w budynku produkcyjno - magazynowym usytuowanym na działce nr ew. 4 w obr. 15 przy ulicy Armii Krajowej 80 w Karczewie 13/5 w obr. 105 przy ulicy Tuwima w Otwocku Budowa budynku Zakładu Mięsnego Zajmującego się Przerobem Mięsa oraz osadnika nr ew. 133 w obr. 37 przy ulicy Kwiatowej w Karczewie Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego po działkach nr ew. 50/1, 50/2, 50/3 w obr. Emów gm roku roku roku roku roku roku roku roku

20 143/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /1 w obr. 57 w Józefowie 137 w obr. 29 w Karczewie 45/1 w obr. 15 w Otwocku przy ulicy Łąkowa Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 44/2, 44/3 w obr. 34 przy ulicy Częstochowskiej w Karczewie Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia oraz przebudowa słupa elektroenergetycznego sieci napowietrznej średniego napięcia po działkach wymienionych we wniosku gmina 8 w obr. 28 w Józefowie przy ulicy Luksusowej gazowej w budynku usługowym 1899/2 w obr. Osieck Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i złączy kablowych średniego napięcia. Przebudowa sieci napowietrznej średniego napięcia działka nr ew. 298/1, 205/8, 413/1 obr. 21; dz. nr ew. 411, 30/20, 30/12, 382, 32/2, 383, roku roku roku roku roku roku roku

21 150/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ , 387, 127, 725, 388, 140/2, 129/18, 609, 613, 115, 113/3 obr. 22 gm. Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 38/1 w obr. 11 w Otwocku 825/3 w obr. przy ulicy Nadrzecznej 210/21 w obr. Kościelna gm. 20/4 W OBR. 95 przy ulicy Jesiotrowej w Józefowie gazowej w budynku usługowym 1903/4 w obr. Osieck 128 w obr. 44 przy ulicy Napoleońskiej w Otwocku jednorodzinnego na działce nr ew. 73/3 w obr. 16 w Otwocku 128 w obr. 44 przy ulicy Napoleońskiej w Otwocku roku roku roku roku roku roku roku ODMOWA 157/P/ roku

22 55 w obr. Gusin gm. Sobienie Jeziory /P/ roku 11/3 w obr. 105 w Otwocku przy ulicy Tuwima /P/ roku 43 w obr. 48 w Józefowie Rozbudowa i przebudowa i nadbudowa budynku /P/2015 gospodarczego ze zmianą sposobu roku użytkowania na cele mieszkalne działka nr ew. 227 Otwock Mały /P/ roku 121/1 w obr. 45 w Otwocku przy ulicy Staszica Budowa w budynku mieszkalnego /P/ /1 w obr. 56 w Józefowie przy roku ulicy Orlej /P/ roku nr ew. 460 w obr. Skorupy gm Kołbiel /P/ roku nr ew. 230/1 w obr. Zakręt gm. 165/P/ dobudowa garażu do budynku roku

23 166/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 864 w obr. Pogorzel przy ulicy Głównej gm. Celestynów jednorodzinnego z przyległa częścią magazynowe - produkcyjną na działce nr ew. 25/20, 25/19 w obr. 10 w Józefowie nr ew. 21/5 w obr. Brzezinka gm. Karczew Budowa budynku garażowego na działce nr ew. 617 w obr. Kościelna gm. Budowa gazociągu średniego ciśnienia po działkach nr ew. 417/10, 417/8, 417/7 w obr. Człekówka gm. Kołbiel nr ew. 52 obr. 12 gm. Karczew nr ew. 119/1 obr. 11 przy ulicy Granicznej w Józefowie Budowa budynku gospodarczo - garażowego na działce nr ew. 153 w obr. Sobienie Biskupie gm. Sobienie Jeziory roku roku roku roku roku roku roku /P/ roku

24 174/P/ /P/ /P/ /P/ /8, 145/2 w obr. 16 przy ulicy Krakowskiej Otwocku 29/2 w obr. 18 przy ulicy Łąkowa 22A Otwocku Budowa wiaty na działce nr ew. 1189/2, 1189/2 w obr. Regut gm. Celestynów usytuowanym na działce nr ew.153/18 w obr. Gminna nr ew. 96 w obr. Sobienie Biskupie gm. Sobienie Jeziory w zabudowie zagrodowej roku roku roku roku /P/ /P/ /P/ /P/ w obr. Śniadków Górny gm. Sobienie Jeziory 222/2 w obr. Lubice gm. Kołbiel Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr ew. 1189/1 w obr. Regut gm. Celestynów Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr ew roku roku roku roku ODMOWA

25 182/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /1 w obr. Regut gm. Celestynów Budowa budynku letniskowego oraz osadnika na nieczystości płynne na działce nr ew. 175 w obr. Kopki gm. nr ew. 262/1, 261/1 obr. Otwock Mały gm. Karczew Budowa hali magazynowej płodów rolnych na działce nr ew. 1634/1 w obr. Rudno gm. Kołbiel jednorodzinnego, budynku gospodarczego oraz osadnika nieczystości płynne na działce nr ew.534/2 w obr. 23 Wola Ducka gm. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 547, 474/2, 383/2, 408 w obr. Otwock Mały gm. Karczew Dobudowa wejścia do istniejącego budynku handlowo - magazynowego na działce nr ew. 450/1, 617 w obr. Gmina nr ew. 929/14 w obr. Duchnów gm. Rozbiórka wiaty drewnianej oraz budynku gospodarczego na działce nr ew. 265 w obr. 11 w roku roku roku roku roku roku roku roku rozbiórkę ODMOWA

26 190/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ Karczewie przy ulicy Żeromskiego 62/2 w obr. 22 W Otwocku przy ulicy Wrocławskiej budowa sieci uzbrojenia terenu - instalacja zewnętrzne wodno - kanalizacje, elektryczne i kanalizacyjne, telefoniczne dla "CAUNTRY CLUB' na działkach nr ew. 3579, 3622, 3585, 3788 w obr Osieck Zadaszenie tarasu przy budynku mieszkalnym na działce nr ew. 239/29 w obr. Boryszew gm. 50/19 w obr. Gliniance w Wiązownie 19/1, 20/1 w obr. 29 w Karczewie nr ew. 646, 649 w obr. Otwock Mały przy ulicy Częstochowskiej w Karczewie Budowa budynku gospodarczego na sprzęt rolniczy na działce nr ew. 75/3, 75/2 w obr. Warszawice gm. Sobienie Jeziory roku roku roku roku roku roku roku roku rozbiórkę

27 198/P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ /P/ nr ew. 53 w obr. 216 przy ulicy Majowej w Otwocku jednorodzinnego na działce nre w. 86/3, 208/5, 86/26 w obr. 12 w Wiązownie 201/5 w obr. 21 przy ul. Ogrodowej w Wiązownie Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele mieszkalne na działce nr ew. 670/9, 670/10 w obr. Gminna nr ew. 154 w obr. 20 przy ulicy Małej w Józefowie usytuowanym na dziale nr ew. 1/8 w obr. 105 przy ul. Tuwima w Otwocku Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ew. 136/1, 122/2, 122/1, 1555 w obr. 45 w Otwocku w ulicach Staszica i Radosna nr ew. 364/3 w obr. Dziechciniec gm. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 387 w roku roku roku roku roku roku roku roku

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008 L.P. NAZWA I ADRES (LOKALIZACJA) I RODZAJ OBIEKTU NR I DATA WPŁYWU WNIOSKU POZAWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRK Ę NR I DATA DECYZJI O POZOWLENIU NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu 1. 2. 3. 4. 5. Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr

Dane organu prowadzącego rejestr Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia 2014 31 grudnia 2014) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego rejestr

Bardziej szczegółowo

MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH

MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH Gliwice, sierpień 2014r. 1 SPIS TREŚCI I. Część tekstowa: 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r.

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r. BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014 Giżycko, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI: I. Cel i podstawa opracowania II. Analiza studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-..-.. PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu zabudowy 14 domów

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2007 r. latach 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Rewitalizacja poprzez przywrócenie wartości historycznej miastu Wieliczka

Bardziej szczegółowo

MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014

MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014 PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA MIASTO GŁOGÓW ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014 Prezydent Miasta Jan Zubowski Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Dział Planowania i Architektury

Bardziej szczegółowo

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.) 1 l.p. Wydział Architektoniczno-Budowlany Urząd Miasta Gdyni Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2014 miesiąc: styczeń Nr decyzji i data

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Określenie terenu inwestycji (obręb, oznaczenie nieruchomości) 1 2 3 4 5 6. Streszczenie ustaleń decyzji

Określenie terenu inwestycji (obręb, oznaczenie nieruchomości) 1 2 3 4 5 6. Streszczenie ustaleń decyzji PREZYDENT M.ST. WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY wydane w 2014 roku * Lp Nr decyzji i data wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 65/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 65/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 65/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 11 czerwca 2004 r. w godzinach od 13 00 do 17 00 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/347/10 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 3 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/347/10 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 3 marca 2010 r. Województwa Œl¹skiego Nr 71 4815 Poz. 1171, 1172 1171 UCHWAŁA N XLIV/347/10 ADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie udzielania przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży lokali

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 15 stycznia 2009r. Nr 9

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 15 stycznia 2009r. Nr 9 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 15 stycznia 29r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 74 Nr XXVII/626/28 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 4 września 28r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 WOŁOMIN, KWIECIEŃ 2015 r. 1 1. WPROWADZENIE... 3 2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane; ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane; ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. ARTYKUŁ: CO NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ)

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ) BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ) PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W NOWYM TARGU (do 5 wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY SĄCZ styczeń 2014 1

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ)

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ) BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ) PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W NOWYM TARGU (do 5 wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY SĄCZ styczeń 2014 1

Bardziej szczegółowo

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Lp. Data wpływu wniosku 1. 26.11.2008r. 2. 19.12.2008r. 3. 19.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 Lubaczów 2006 Przedstawiamy Państwu Informator Inwestycyjny Miasta Lubaczowa. Publikacja ta ma przybliżyć mieszkańcom zakres działań inwestycyjnych i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r.

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo