REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia"

Transkrypt

1 REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia L.p. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji / / / rozbudowa znajdującego się w partzrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego lokali użytkowego U3/U4 o częsć A rozbudowa znajdującego się w partezrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego lokalu użytkowego U3/U4 o część B budowa hali magazynowej z częścią biurową oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 50 m3 4. 4/ części budynku mieszkalnego jednorodzinnego tj. pomieszczenia garażu wbudowanego na cele mieszkalne Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Sp. z o.o. Spółka Komandytowa OSOBA PRAWNA Kasprowicza 119 część działki nr ew. 5 obręb Kasprowicza 119 część działki nr ew. 5 obręb Wólczyńska 173 działki ew. nr 27/4, 27/2, 28/2, 28/4, część dz. ew. nr 29, część dz. ew. nr 30 obręb Arkuszowa 135/22 działka ew. nr 18/16 obręb magazynowa

2 5. 5/ / / budowa budynku usług oświaty - niepublicznej szkoly podstawowej budowa podświetlanego nośnika reklamowego o wys. 9,5 m i pow. ekspozycyjnej 8,0 m2 (w celu legalizacji) części budynku przemysłowego na cele mieszkalne (piętro, poddasze i garaż) OSOBA PRAWNA SPÓŁKA AKCYJNA Marymoncka 34 część działki ew. nr 3/1 obręb Marymoncka 161 część działki ew. nr 3/4 obręb Opłotek 40A działki ew. nr 63 i nr 65 oraz część dz. ew. nr 64 i nr 66 obręb budowla 8. 8/ budowa zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo o pojemności 5,0 m³ dla obsługi budynku hali magazynowej) Energetyczna działka nr ew. 16/5 obręb / / budowa hali magazynowej namiotowej wraz z parkingiem naziemnym na 14 miejsc postojowych (usytuowanej w granicy z działką ew. nr 41 w obrębie przy ul. Arkuszowej 39) budynku biurowo-socjalnowarsztatowego (część piwnicy i parteru) na stołówkę pracowniczą Sp. z o.o. Sp. z o.o. Arkuszowa 37 część działek ew. nr 42 i nr 43 obręb Kasprowicza 132 część działki ew. nr 20/39 obręb i mieszkalna

3 11. 11/ / / budowa dwóch zjazdów z ul. Rokokowej wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz zjazdu z ul. Osikowej wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze oraz dwóch zjazdów z ul. Doryckiej OSOBA PRAWNA Sp z o.o. Rokokowa w rejonie Sokratesa - część działek ew. 140/2, nr 244/1, nr 142/2, nr 247, nr 246, nr 329/1, nr 135/1 i nr 88/5 obręb Osikowa działki ew nr 193, 199 i 201 (kubatura) oraz częsci działek ew. nr 192, 198, 170, 178/1 obręb (zjazd i ) Dorycka róg Wrzeciono działki ew nr 71/3 (kubatura) oraz części działek ew. nr 43, 44, 52 obręb (zjazd i ) wielorodzinna wielorodzinna / budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm / rozbudowa lokalu usługowego U5 zlokalizowanego w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze Estrady 116A cz. dz 2 i 41/8 obręb Kasprowicza 119 części działki nr ew. 5 obręb / przebudowa dwóch budynków gospodarczych (położonych w północno-zachodniej i południowo-zachodniej części działki) na cele usługowe i zmiana ich sposobu użytkowania na budynki usługowe Arkuszowa 197 działka ew. nr 7/1 obręb

4 17. 17/ / ODMOWA budowa hali magazynowej namiotowej o konstrukcji stalowej oraz miejsc parkingowych, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe i zjazdu z ul. Trenów budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z oddzielnymi garażami podziemnymi, z garażem na części parteru budynku A, parkingiem naziemnym, stacji trafo, dwóch zjazdów z ul. Głowackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / budowa budynku usługowego Sp. z o.o. Sp. k / lokalu usługowego B-11 na cele mieszkalne OSOBA PRAWNA Trenów część działek ew. nr 13 i nr 43 obręb Głowackiego i Żółwia dz. ew. nr 22, 24, 32 obręb (teren inwestycji) oraz cz. dz. ew. nr 4, 13, 3/7, 71/5 obręb (zjazdy i ) Arkuszowa dz ew. nr 14/12 oraz cz dz ew. nr 14/1 Przy Agorze 17 działka nr ew. 5/4 obręb wielorodzinna / jednorodzinnego z garażem i zjazdów z ul. Prozy i ul.farysa Prozy 11 róg Farysa część działki nr ew. 168/2, 83/10, 169 obręb / jednorodzinnego wolnostojącego z garażem podziemnym Wygon działka ew. nr 205 obręb

5 23. 23/ rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowana bezposrednio przy granicy dziłki ew. nr 230/1 z obrębu Jowisza dz. ew. nr 316 obręb / budowa budynku handlowousługowego branży ogólnospożywczej i miejsc postojowych naziemnych Swarożyca 12 działki ew. nr 56, nr 48, nr 51 i nr 52 obręb / rozbudowa hali warsztatowej (parter części rozbudowywanej o funkcji usługowej warsztatu samochodowego, piętro części rozbudowywanej o funkcji mieszkalnej) Reymonta 50 działki ew. nr 25 i nr 26 obręb / wielorodzinnego z garażem podziemnym, naziemnych miejsc parkingowych, stacji trafo oraz dwóch zjazdów z ulicy Żółwiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Żółwia dz. ew. nr 32, 33, 104, 105/1, 105/4, 119/3, 119/1, 119/4, 97, 119/5 oraz części dz. ew. nr 105/3, 100, 71/8, 384, 89, 71/7, 71/3, 21, 22, 24, 71/5 obręb wielorodzinna / Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowo-biurowego bezpośrednio przy granicach dz.nr ew. 175/ 196 w obrębie Żeromskiego 31 cz.dz.nr ew. 212 obręb uslugowo-biurowa

6 28. 28/ Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - w celu legalizacji samowoli budowlanej (powiększenie kubatury poddasza o lukarnę o wymiarach około 1,20 x 1,10 m, nie przekraczającej wysokości kalenicy i balkon od strony południowej o wymiarach około 1,50 x 2,70 m opartego na dwóch słupach) Arkuszowa 129 cz. dz. ew. nr 23 obręb / / Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku restauracji Mc Donald's Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami wbudowanymi i ciągu pieszo-jezdnego Sp. z o.o. Pułkowa 60 część działki ew. nr 21 obręb Arkuszowa 193 dz. ew. nr 2 i 10 obręb / / / Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Budowa parkingu naziemnego Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa Michaliny część dz. nr ew. 97 obręb Conrada części dziłek ew. nr 56/8, 97/6, 119 obręb Arkuszowa 52A cz dz ew. nr 105/3 obręb

7 34. 34/ / / Budowa zabudowy mieszkaniowo-usługowej składającej się z: dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach, z garażami podziemnymi, z dwoma parterowymi klatkami schodowymi, pawilonu handlowego, dwóch zjazdów z ul. Gotyckiej, jednego zjazdu z ul. Kwitnącej oraz infrastruktury technicznej w tym stacji trafo, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej oraz elektroenergetycznej Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i budowa zjazdu z ul. Żółwiej Zmiana sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego na usługi (powiększenie powierzchni szkoły) w budynku o funkcji usługowo-mieszkalnej Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa Sp. z o.o. Sp. komandytowa Conrada, Kwitnąca, Gotycka dz. ew. nr 46, 48/1, 48/2, 48/3 obręb ( teren inwestycji) oraz dz. ew. nr 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 49, 50, 51 i cz. dz. ew. nr 14/6, 45 obręb , cz. dz. ew. nr 27, 43, 51, 76/1, 76/3, 76/4 obręb , dz. ew. nr 23, 24, 27, 28 i cz. dz. ew. nr 2/1, 2/3, 19, 20, 26, 29, 43, 44, 55/5 obręb (zjazdy i ) Żółwia działki ew. nr 244, nr 246, nr 248 i część działek: nr 84/2, nr 84/3 obręb Bajana cz. dz. ew. nr 176 obręb wielorodzinna wielorodzinna / budowa budynku gospodarczogarażowego usytuowanego bezpośrednio przy granicy z działką ew. nr 61, 53 i 56/1 z obrębu , wiaty oraz zjazdu na działkę ew. nr 62 i 56/2 z obrębu Słonecznikowa 21 działka ew. nr 62 i 56/2 oraz części działki ew. nr 57 i 70/1 obręb gospodarcza

8 38. 38/ jednorodzinnego z garażem wbudowanym - w celu zatwierdzenia projektu zamiennego zatwierdzonego Decyzją nr 38/2000 z dnia r. Farysa 13 działka ew. nr 67 obręb / / rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą funkcji z mieszkalnej na biurowo-mieszkalną, rozbudowie budynków usługowo-handlowegi i niemieszkalnego o część usługową oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) budowa garażu dwustanowiskowego (usytuowanego bezposrednio przy granicy z działką ew. nr 109/2 z obrębu ) Sp. Jawna Kalambur 32 działka ew nr 90 obręb Akcent 9 działka ew. nr 109/1 obręb budynek garażowy / przebudowa i rozbudowa parkingu na około 40 miejsc postojowych, budowa zjazdu z ul.magiera oraz niezbędnej infrastruktury technicznej / budowa przewodu wodociągowego DN 150 mm Sp. z o.o. Duracza działka nr ew. 5/42 i część działki nr ew. 5/41 obręb Żółwia działka nr ew. 119/3 i 105/4 obręb infrastruktuta

9 43. 43/ terenu dłużej niż 1 rok, polegająca na utwardzeniu terenu (warunek: zmina czasowa - do czasu budowy ul. Wólczyńskiej / budowa budynku usługowomieszkalnego / / / / rozbudowa budynku przychodni rehabilitacyjnej rozbudowa kościoła polegająca na budowie zadaszonej klatki schodowej wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z ul. Nałkowskiej rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanych bezpośrednio przy granicy działki ew. nr 43 z obrębu OSOBA PRAWNA Wólczyńska róg Swarożyca działka ew. nr 56 obręb Arkuszowa 36 działka ew. nr 117/2 obręb Broniewskiego 89 nr ew. 16 obręb Conrada 7 część dz. ew. nr 75 obręb dz. Żeromskiego 17A działki ew. nr 16/2 i 16/3 obręb (kubatura) oraz części działek nr ew. 1 i 21 obręb ( zjazd z ul. Nałkowskiej i ) Tytułowa 11 dz. ew. nr 49 obręb zmiana zagospodarowania terenu i mieszkalna (usługi sakralne) wielorodzinna z usługami

10 49. 49/ / / rozbudowa istniejących 2-ch budynków handlowousługowych oraz budowie pawilonu handlowego (2 lokalowego) w miejscu istniejącej wiaty przy bramie północnej na Cmentarzu Komunalnym Północnym rozbudowa pawilonu handlowego pomieszczenia po magazynie paliw i 1 m.p. w garażu podziemnym - na pomieszczenie węzła cieplnego Miasto Stołeczne Warszawa OSOBA PRAWNA Wóycickiego cz. dz. nr ew. 73 i 75 obręb Przy Agorze 3 działka ew. nr 24 obręb Esej 21 część działki ew. nr 185 obręb / / rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanej w odległości 1,5 m od granicy działki rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanej w odległości 1,5 m od granicy dz. 29/2 w obrębie budowa niezwiązanego trwale z gruntem nośnika reklamowego (tablicy unijnej) Sp. z o.o. Arkuszowa działka ew. nr 2 obręb Zgrupowania AK "Kampinos" cześć dz. ew. nr 7/1 obręb nośnik reklamowy

11 54. 54/ jednorodzinnego z garażem wbudowanym i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe / budowa zjazdu OSOBA PRAWNA / jednorodzinnego z garażem w bryle budynku i zjazdem z ul. Linotypowej / jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe Arkuszowa 90 część działki ew. nr 38/6 obręb Sieciechowska część dz. ew. nr 208 i 217 obręb Linotypowa 12B działka ew. nr 56 i część działki ew. nr 62 obręb Estrady 75 dz. ew. nr 29/2 obręb / / budowa odcinka kanału ogólnospławnego o średnicy 0,25 m i długości 55 m oraz dwóch odcinków przewodów wodociągowych o średnicy DN 100 mm i długości 102 m oraz o średnicy DN 80 mm i długości 55 m, budowa podziemnego zbiornika gazu LPG (sredniego ciśnienia) o pojemnosci do 20m3 wraz z instalacją na terenie istniejącej stacji benzynowej Andromedy cz dz. nr 204/1 i 478/2 obręb Kasprowicza 115 część działki ew. nr 3/1 obręb

12 60. 60/ dwóch miejsc parkingowych w garażu podziemnym w budynku wielorodzinnym - na pomieszczenie przeznaczone na węzeł cieplny SPÓŁKA AKCYJNA Esej 19 część działki ew. nr 187 obręb / / / dwóch miejsc parkingowych w garażu podziemnym w budynku wielorodzinnym - na pomieszczenie przeznaczone na węzeł cieplny dwóch miejsc parkingowych w garażu podziemnym w budynku wielorodzinnym - na pomieszczenie przeznaczone na węzeł cieplny budowa budynku garażowogospodarczego usytuowanego bezośrednio przy granicy z działką ew. nr 28/1 z obrębu w celu legalizacji obiektu /2014 budowa budynku gospodarczogarażowego usytuowanego bezpośrednio przy granicy z działką ew. 26 z obrębu w celu legalizacji obiektu SPÓŁKA akcyjna SPÓŁKA AKCYJNA / budowa pawilonu handlowego Maszewska 31 część działki ew. nr 189 obręb Maszewska 35 część działki ew. nr 182 obręb Estrady 94 działka ew. nr 26 obręb Arkuszowa 129 część działek ew. nr 25, nr 24 i nr 23 obręb Fortowa róg Renesansowej dz. ew. nr 116 obręb

13 66. 66/ rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego w granicy z działką ew. nr 26/1 Arkuszowa 148B dz ew. nr 25/1 obręb / jednorodzinnego usytuowanego w granicy z działką nr ew. 22 z obrębu (w celu legalizacji obiektu) Arkuszowa 106 działka nr ew. 21/1 obręb / / budowa wielopoziomowego garażu otwartego, zjazdu z ul. Kwitnącej oraz zjazdu z ul. Nerudy, parkingu przed garażem, dojazdów i chodników oraz infrastruktury technicznej w tym; przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na cele mieszkalno-usługowe oraz części mieszkalnej na cele usługowe; usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki ew. nr 230/1 z obrębu Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa Kwitnąca, Nerudy i Gotyckiej dz. ew. nr 22, 23, 24, 25, 27, 28 obręb , części działek nr 2/1, 2/3, 19, 20, 26, 29, 44 obręb , działki ew. nr 57 obręb oraz części dz. ew. nr 49, 50, 51 obręb Jowisza 18 część działki ew. nr 316 i 230/1 obręb

14 70. 70/ budowa budynku usługowego z aneksem mieszkalnym, garażem podziemnym na 5 miejsc postojowych 10 miejsc postojowych naziemnych oraz dwóch zjazdów z ul.muzealnej Muzealna działka nr ew. 7, części działki nr ew. 1 obręb / / budowa zespołu budynków wielorodzinnych (składającego się z trzech brył), garażu podziemnego, drogi wewnętrznej oraz zjazdu z ulicy budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej oraz naziemnych miejsc postojowych Rodziny Połanieckich działki nr ew. 64 i 177 obręb oraz części działek nr ew. 160 i 159 obręb Arkuszowa 135/1 działka ew. nr 19/8 obręb wielorodzinna / rozbudowa hali warsztatowej (parter części rozbudowywanej o funkcji usługowej warsztatu samochodowego, pierwsze i drugie piętro części rozbudowywanej o funkcji mieszkalnej) Reymonta działki ew. nr 25 i nr 26 obręb / budynku gospodarczego na budynek mieszkalny (legalizacja) / budowa kanału ściekowego w drodze osiedlowej OSOBA PRAWNA Arkuszowa działka nr ew. 13/1 obręb Wolumen części działek nr ew. 47/1, 56/1, 48/1, 53/1 obręb

inwestor nazwisko + imię

inwestor nazwisko + imię Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. NR DECYZJI 1/A/2015 2015-01- 08 2/A/2015 2015-01- 21 3/A/2015 2015-01- 21 4/A/2015 2015-01- 21 5/A/2005 2015-01- 27 6/A/2015 2015-01- 30 7/A/2015 2015-02-

Bardziej szczegółowo

inwestor nazwisko + imię 1/A/2015 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA Książąt Mazowickich NR DECYZJI altanka ogrodowa z drewna dz. nr 45/1, 45/2, obręb 7-10-08

inwestor nazwisko + imię 1/A/2015 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA Książąt Mazowickich NR DECYZJI altanka ogrodowa z drewna dz. nr 45/1, 45/2, obręb 7-10-08 Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NR DECYZJI inwestor nazwisko + imię adres inwestycji 1/A/2015 2015-01-08 Książąt Mazowickich dz. nr 45/1, 45/2, 2/A/2015 2015-01-21 Kolektorska 40a dz. nr 83/1, obręb 7-04-08

Bardziej szczegółowo

Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-..-.. PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu zabudowy 14 domów

Bardziej szczegółowo

Określenie terenu inwestycji (obręb, oznaczenie nieruchomości) 1 2 3 4 5 6. Streszczenie ustaleń decyzji

Określenie terenu inwestycji (obręb, oznaczenie nieruchomości) 1 2 3 4 5 6. Streszczenie ustaleń decyzji PREZYDENT M.ST. WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY wydane w 2014 roku * Lp Nr decyzji i data wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.) 1 l.p. Wydział Architektoniczno-Budowlany Urząd Miasta Gdyni Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2014 miesiąc: styczeń Nr decyzji i data

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU

REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2015 ROKU NR DECYZJI DATA WPŁYWU RODZAJ INWETYCJI DATA WYDANIA DECYZJI NUMER SPRAWY TREŚ DECYZJI 1 2 4 5 6 7 1/P/2015 04.11.2014 2/P/2015 20.11.2014 3/P/2015 21.11.2014

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008 L.P. NAZWA I ADRES (LOKALIZACJA) I RODZAJ OBIEKTU NR I DATA WPŁYWU WNIOSKU POZAWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRK Ę NR I DATA DECYZJI O POZOWLENIU NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH

MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH Gliwice, sierpień 2014r. 1 SPIS TREŚCI I. Część tekstowa: 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu 1. 2. 3. 4. 5. Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORAMCYJNY budynku usługowo handlowo biurowego ul. Nadbystrzycka 96, 98 w Lublinie

PROSPEKT INFORAMCYJNY budynku usługowo handlowo biurowego ul. Nadbystrzycka 96, 98 w Lublinie PROSPEKT INFORAMCYJNY budynku usługowo handlowo biurowego Inwestor: Korporacja Budownictwa i Nieruchomości Graden Sp. z o.o. ul. Dolna 3-go Maja 3 20-079 Lublin tel./fax 81 5343805 www.graden.lublin.pl;

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA Warszawa, czerwiec 2012 r. Zleceniodawca Biuro Architektury i Planowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/XXXVII/205/10 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/XXXVII/205/10 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/XXXVII/205/10 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Krzyżanowice MPZP OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane; ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane; ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. ARTYKUŁ: CO NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr

Dane organu prowadzącego rejestr Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia 2014 31 grudnia 2014) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego rejestr

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OSIEDLA POWSIN W REJONIE ULICY CZEKOLADOWEJ.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OSIEDLA POWSIN W REJONIE ULICY CZEKOLADOWEJ. URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OSIEDLA POWSIN W REJONIE ULICY CZEKOLADOWEJ. WARSZAWA Maj 2010 Z-ca Dyrektora Pracowni: mgr inż. arch. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r.

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r. BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014 Giżycko, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI: I. Cel i podstawa opracowania II. Analiza studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołkowice Dolne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLIII/1341/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014

MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014 PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA MIASTO GŁOGÓW ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014 Prezydent Miasta Jan Zubowski Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Dział Planowania i Architektury

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY Projekt do wyłoŝenia do wglądu publicznego ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inŝ. arch. Joanna Mierzejewska mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo