Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji. Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji. Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości)"

Transkrypt

1 1 REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM WYDANYCH OD 1 CZERWCA ROKU DO 31 STYCZNIA ROKU. Lp Nazwa organu wydające go decyzję Nr i data jej wydania (rrrr mm dd) Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Streszczenie ustaleń Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości) Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana Uwagi Gospodarki Energetycznej Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin 1 BRMP.IV Poprzedni znak sprawy: BGP Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, złączami kablowo-pomiarowymi, złączami licznikowymi oraz przyłączami kablowymi przy ul. Grunwaldzkiej oraz Rzecznej przebiegająca przez teren działek nr: 1329, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 391, 1399, 1342/3, 1409, 1412, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1393, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1467, 1405, 1404, 1408/1, 1408/2, 1390 obr. 205 w Przemyślu Przemyśl, 1329, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 391, 1399, 1342/3, 1409, 1412, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1393, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1467, 1405, 1404, 1408/1, 1408/2, 1390 obr. 205 przy ul. Rzecznej i ul. Grunwaldzkiej 1

2 Poprzedni znak sprawy: BGP Poprzedni znak sprawy: BGP Inwestor prywatny Gmina Miejska Przemyśl Rynek 1 Przemyśl Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w sąsiedztwie ul. S. Leszczyńskiego Inwestycja z przebiegiem przez teren działek oznaczonych wg ewidencji gruntów m. jako działki nr: 142/9, 142/10, 142/2 oraz cz. działki nr 135 obr. 212 przy ul. S. Leszczyńskiego w Przemyślu Nadbudowa i przebudowa dwóch istniejących budynków technicznych oraz zmiana sposobu ich użytkowania (budynku kotłowni na budynek administracyjno-biurowy i budynku magazynowego na budynek produkcyjny) wraz z budową urządzeń budowlanych m.in. parkingów (miejsc postojowych), ciągów pieszojezdnych, dróg wewnętrznych i zbiorników bezodpływowych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji. Inwestycja w ramach projektu Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl z programu operacyjnego Pomoc techniczna na terenie oznaczonym Przemyśl, 142/9, 142/10, 142/2 oraz cz. działki nr 135 obr. 212 przy ul.s. Leszczyńskiego Przemyśl, działki nr: 235/1, 235/2, 236/2 obr. 212 przy ul. Bakończyckiej 2

3 3 4 5 BRMP.IV BRMP.IV Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przemyśl ul. Rokitniańska 4 Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przemyśl ul. Rokitniańska 4 wg ewidencji gruntów m. jako działki nr: 235/1, 235/2, 236/2 obr. 212 przy ul. Bakończyckiej w Przemyślu Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz odcinka sieci wodociągowej magistralnej w ulicy Romualda Rosłońskiego, z przebiegiem przez teren działek nr: 1, 14, 19, 21, 22/3 obr.206 Budowa sieci kanalizacyjnej obsługującej zabudowę mieszkaniową przy ul. Słowackiego 76, 78a, 78b, 78c, 78d, 78e przebiegająca przez teren oznaczony wg ewidencji gruntów m. jako działki nr: 1544, 1572/1, 1572/2, 1572/3, 15724, 1572/7, 1573 obr. 207 przy ul. Słowackiego działek nr: 1, 14, 19, 21, 22/3 obr.206 przy ulicy Romualda Rosłońskiego. działek nr: 1544, 1572/1, 1572/2, 1572/3, 15724, 1572/7, 1573 obr. 207 przy ul. Słowackiego. 3

4 BRMP.IV Decyzja znak BRMP.IV r. z dnia odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzedni znak BGP Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, Rzeszów PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, Zamość PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, Lublin, Rejon Energetyczny Jarosław, ul. Elektrowniana 4, Jarosław Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 1076 obr. 214 dla zasilania budynku biurowomagazynowego przy ul. Sieleckiej Inwestycja liniowa przebiegająca przez działki: 1025/1, 1025/3 obr. 214 Przemyśl. Budowa linii kablowej SN, stacji transformatorowej, linii kablowych nn w celu przyłączenia osiedla mieszkaniowego do sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr ewid. 948/2, 971, 1305, 1315 obr.201 oraz 926/2 i 991 obr. 202 przy ul. Paderewskiego Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na odcinku słup nr 6/57/3 słup nr 7/57/3 wraz z wymianą słupów, inwestycja na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. jako działki nr: 863, 865, 866 obr. 202 przy ul. Ignacego Paderewskiego działek nr 1076, 1025/1, 1025/3 obr. 214 przy ul. Sieleckiej. działek nr ewid. 948/2, 971, 1305, 1315 obr.201 oraz 926/2 i 991 obr. 202 przy ul. Paderewskiego. działek nr: 863, 865, 866 obr. 202 przy ul. Ignacego Paderewskiego. Nie dotyczy 4

5 BRMP.IV Gospodarki Energetycznej Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin Inwestor prywatny Gmina Miejska Przemyśl, Rynek Przemyśl Budowa linii kablowej niskiego napięcia w celu przyłączenia pawilonu handlowego LIDL przy ul. Mickiewicza w Przemyślu, z przebiegiem inwestycji liniowej przez teren działek nr: 1033, 1030, 1025, 1020, 1031 obr. 207 oraz działek nr: 2, 8/2, 8/1, 10, 9 obr. 212 Budowa sieci wodociągu rozdzielczego z rur PE 100PN 16 poprzez działki nr ewid. 633, 585/3 i 578/1 obr. 209 przy ul. Droga Hurecka w Przemyślu Budowa szkolnego placu zabaw wraz z siłownią i ścianką wspinaczkową na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. jako działka nr 1492/2 obr. 205 przy ul. Grunwaldzkiej działek nr: 1033, 1030, 1025, 1020, 1031 obr. 207 oraz działek nr: 2, 8/2, 8/1, 10, 9 obr. 212 przy ul. Mickiewicza. działek nr ewid. 633, 585/3 i 578/1 obr. 209 przy ul. Droga Hurecka. działki nr 1492/2 obr. 205 przy ul. Grunwaldzkiej. 5

6 BRMP.IV BRMP.IV Gmina Miejska Przemyśl, Rynek Przemyśl Gospodarki Energetycznej Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., adres do korespondencji Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie ul. Wspólna 5, Rzeszów Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przebudową ogrodzenia w Przedszkolu nr 16 przy ul. I. Prądzyńskiego 47 w Przemyślu, na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów m. nr: 954 i 882 obr Budowa linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych niskiego napięcia 0,4 kv do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 1948/1 obr. 207 w Przemyślu, z przebiegiem inwestycji liniowej przez teren działek nr: 50, 1948/3, 35, 1948/1 obr. 207 przy ul. Brudzewskiego Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr 570 obr. 212 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Skalnej w Przemyślu, z przebiegiem przez teren działek nr: 575, 577/1, 576/2, 576/1, 570 obr działek nr: 954 i 882 obr. 202 przy ul. Prądzyńskiego. działki nr 1948/1 obr. 207 w Przemyślu, z przebiegiem inwestycji liniowej przez teren działek nr: 50, 1948/3, 35, 1948/1 obr. 207 przy ul. Brudzewskiego działek nr: 575, 577/1, 576/2, 576/1, 570 obr. 212 przy ul. Skalnej. 6

7 BRMP.IV Gospodarki Energetycznej Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przemyśl ul. Rokitniańska 4 Budowa linii kablowej 15 kv oraz stacji transformatorowej na terenie działek nr ewid. 1258/5, 1258/9, 1258/10 i 1258/11 obr. 214 przy ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Przemyślu (obecnie Alei Żołnierzy Wyklętych). Zmiana ostatecznej Prezydenta z dnia 31 stycznia 2014r. znak BGP , - z zapisu o treści: Rozbudowa i przebudowa wodociągu rozdzielczego z rur PE Ø 110 i 90 do zaopatrzenia w wodę istniejącej zabudowy przy ul. Św. Jana Nepomucena. z przebiegiem przez działką nr 1106 obr.205 oraz części działek nr: 1313, 1052 i 1171 obr.205 w ulicach: Św. Jana Nepomucena, S. Okrzei i 3 Maja w Przemyślu, na zapis o treści: Rozbudowa i przebudowa wodociągu rozdzielczego z rur PE Ø 160 do zaopatrzenia w wodę istniejącej zabudowy przy ul. Św. Jana Nepomucena. z przebiegiem przez działkę nr 1106 obr.205 oraz części działek nr: 1313, 1052 i 1171 obr.205 w ulicach: Św. Jana działek nr ewid. 1258/5, 1258/9, 1258/10 i 1258/11 obr. 214 przy ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Przemyślu (obecnie Alei Żołnierzy Wyklętych). Przemyśl działki nr 1106 obr.205 oraz części działek nr: 1313, 1052 i 1171 obr.205 w ulicach: Św. Jana Nepomucena, S. Okrzei i 3 Maja w Przemyślu 7

8 BRMP.IV BRMP.IV Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przemyśl ul. Rokitniańska 4 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., adres do korespondencji Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie ul. Wspólna 5, Rzeszów Nepomucena, S. Okrzei i 3 Maja w Przemyślu. Pozostałe warunki ww. PMP-śla nie ulegają zmianie. Zmiana ostatecznej Prezydenta z dnia 2 grudnia 2014r. znak BGP , - z zapisu o treści: Rozbudowa i przebudowa istniejącego wodociągu rozdzielczego z rur żeliwnych Ø 100 do zaopatrzenia w wodę przy ul. Św. Jana Nepomucena. Inwestycja liniowa przebiegająca przez działkę nr 858 obr.205 w Przemyślu, na zapis o treści: Rozbudowa i przebudowa istniejącego wodociągu rozdzielczego z rur żeliwnych Ø 160 do zaopatrzenia w wodę przy ul. Św. Jana Nepomucena. przebiegająca przez działkę nr 858 obr.205 w Przemyślu. Pozostałe warunki ww. PMP-śla nie ulegają zmianie. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr 781/2 obr. 206 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. działki nr 858 obr.205 przy ul. Św. Jana Nepomucena. działek nr: 79, 781/1, 781/2 obr. 206 przy ul. Romualda Rosłońskiego. 8

9 BRMP.IV BRMP.IV Gmina Miejska Przemyśl Rynek Przemyśl PGE Dystrybucja S.A. Lublin, ul. Garbarska 21A, Lublin Romualda Rosłońskiego Inwestycja liniowa przebiegająca przez działki nr: 79, 781/1, 781/2 obr Zmiana ostatecznej Prezydenta z dnia 14 listopada 2014r. znak BGP , dot. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 14, na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. jako dz. nr 2412, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2428 obr. 202 przy ul. Borelowskiego 12 w Przemyślu, - z zapisu o treści: w pkt. 3 poz Obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych na zapis o treści: Obiekt do czterech kondygnacji nadziemnych, pozostałe warunki nie ulegają zmianie. Budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn 15/04kV, linii kablowych SN 15kV, linii kablowych nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi przy ulicach: Wita Stwosza, Jana Kochanowskiego, Mokrej i Kazimierza Opalińskiego w Przemyśl dz. nr 2412, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2428 obr. 202 przy ul. Borelowskiego 12. Przemyśl, działki nr: 2113/4, 2113/2, 1897, 1171, 1886, 1870, 2105, 2045, 2102, 2046, 2051, 2053, 2065, 2064, 966, 985/8, 923, 924, 195, 743, 112, 113, 193, 1165, 9

10 10 21 BRMP.IV PGE Dystrybucja S.A. Lublin, ul. Garbarska 21A, Lublin Przemyślu. Inwestycja liniowa z przebiegiem przez teren nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów m. jako działki nr: 2113/4, 2113/2, 1897, 1171, 1886, 1870, 2105, 2045, 2102, 2046, 2051, 2053, 2065, 2064, 966, 985/8, 923, 924, 195, 743, 112, 113, 193, 1165, 1164, 194/1, 293/1, 840, 1893, 1891/1, 1890/1, 1910, 1919, 1917, 2039, 2043, 2048 i 1157/3 obr.202 oraz nr: 674, 671 i 698 obr.201. Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia na kablową linię niskiego napięcia zasilanej od stacji Przemyśl 57, obwód nr 3, przy ul. Gen. Boruty Spiechowicza, ul. Prądzyńskiego i ul. Kordiana w m. Przemyśl na terenie działek nr ewid. 926/1, 926/2, 936/1, 936/2, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 806, 810, 811, 812, 862, 863, 864, 865, 866, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 879/1, 880, 881, 882, 883, 884, 941 obr. 202 oraz działka nr ewid. 971 obr. 201 przy ul. Gen. Boruty- Spiechowicza ul. Prądzyńskiego i ul. Kordiana i I. Paderewskiego 1164, 194/1, 293/1, 840, 1893, 1891/1, 1890/1, 1910, 1919, 1917, 2039, 2043, 2048 i 1157/3 obr.202 oraz nr: 674, 671 i 698 obr.201 przy ulicach: Wita Stwosza, Jana Kochanowskiego, Mokrej i Kazimierza Opalińskiego. działek nr ewid. 926/1, 926/2, 936/1, 936/2, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 806, 810, 811, 812, 862, 863, 864, 865, 866, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 879/1, 880, 881, 882, 883, 884, 941 obr. 202 oraz działka nr ewid. 971 obr. 201 przy ul. Gen. Boruty- Spiechowicza ul. Prądzyńskiego i ul. Kordiana i I. Paderewskiego. 10

11 BRMP.IV BRMP.IV BRMP.IV Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, Rzeszów PGE Dystrybucja S.A. Lublin, ul. Garbarska 21A, Lublin PGNiG Termika S.A. ul. Modlińska 15, Warszawa Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr 117/1 obr.206 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sanockiej przebiegająca przez działki nr: 115, 116, 117/1 obr.206 Budowa linii kablowych nn 0,4 kv wraz ze złączami kablowymi przy ulicach Siemiradzkiego, Nestora i Korzeniowskiego w Przemyślu, na terenie działek nr ewid. 1025, 1030, 1031, 1033, 1047, 1053, 1054, 1058, 1071, 1075, 1076, 1083, 1084 obr.207 oraz 20, 23, 24, 30, 31, 32/1, 32/2, 33, 67 obr.212 Budowa elektrociepłowni gazowej wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów miasta jako działki nr ewid.: 845/1, 842 i 847/3 obr. 203 przy ul. Emilii Plater Przemyśl, działki nr: 115, 116, 117/1 obr.206. działek nr ewid. 1025, 1030, 1031, 1033, 1047, 1053, 1054, 1058, 1071, 1075, 1076, 1083, 1084 obr.207 oraz 20, 23, 24, 30, 31, 32/1, 32/2, 33, 67 obr.212 przy ulicach Siemiradzkiego, Nestora i Korzeniowskiego. Przemyśl działki nr ewid.: 845/1, 842 i 847/3 obr. 203 przy ul. Emilii Plater 11

12 BRMP.IV Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, Rzeszów Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, Przemyśl Gmina Miejska Przemyśl, Rynek Przemyśl Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 472/3 obr.206 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Witoszyńskiej Inwestycja liniowa z przebiegiem przez teren działek nr: 473, 472/4, 472/3 obr.206. Budowa dwóch hal łukowych jako zadaszenie kortów tenisowych wraz z zapleczem technicznoszatniowym i niezbędnymi instalacjami. Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. jako działka nr 2872 obr.202 przy ul. 22-go Stycznia w Przemyślu. Budowa sieci wodociągowej na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. jako działki nr: 915, 914, 911, 910, 905, 904, 900 i 870 obr.203 przy ul. Gazowej działek nr: 473, 472/4, 472/3 obr.206 przy ul. Witoszyńskiej. Przemyśl działka nr 2872 obr.202 przy ul. 22-go Stycznia. działek nr: 915, 914, 911, 910, 905, 904, 900 i 870 obr.203 przy ul. Gazowej. 12

Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości) Nazwa organu wydające go decyzję

Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości) Nazwa organu wydające go decyzję 1 REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM WYDANYCH OD 1 STYCZNIA ROKU DO 31 GRUDNIA ROKU. Lp Nazwa organu wydające go decyzję Nr i data jej

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA ZA III KWARTAŁ 2016 R.

REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA ZA III KWARTAŁ 2016 R. REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA ZA III KWARTAŁ 2016 R. Lp. Nazwa i adres wnioskodawcy Nazwa inwestycji Data wpływu 1) Data wezwania

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA ZA II KWARTAŁ 2016 R.

REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA ZA II KWARTAŁ 2016 R. REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA ZA II KWARTAŁ R. Lp. Nazwa i adres wnioskodawcy Nazwa inwestycji Data wpływu 1) Data wezwania do

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA ZA I KWARTAŁ 2017 R.

REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA ZA I KWARTAŁ 2017 R. REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA ZA I KWARTAŁ R. Lp. Nazwa i adres wnioskodawcy Nazwa inwestycji Data wpływu 1) Data wezwania do uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA ZA IV KWARTAŁ 2016 R.

REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA ZA IV KWARTAŁ 2016 R. REJESTR WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z MIASTA PRZEMYŚLA ZA IV KWARTAŁ 2016 R. Lp. Nazwa i adres wnioskodawcy Nazwa inwestycji wpływu wezwania do uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 OD DNIA 1 kwietnia 2017r. DO 10 lipca 2017r.

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 OD DNIA 1 kwietnia 2017r. DO 10 lipca 2017r. 1 REJESTR DECYZJI O WARNKACH ZABDOWY WYDANYCH W ROK OD DNIA 1 kwietnia r. DO 10 lipca r. Lp Nr i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R DO 30 WRZEŚNIA 2016r.

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R DO 30 WRZEŚNIA 2016r. 1 REJESTR DECYZJI O WARNKACH ZABDOWY WYDANYCH W ROK OD DNIA 1 STYCZNIA R DO 30 WRZEŚNIA r. Lp Nr i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM WYDANYCH W ROKU 2014

REJESTR DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM WYDANYCH W ROKU 2014 REJESTR DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM WYDANYCH W ROKU 2014 L.p. Nazwa organu wydającego decyzję Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) Nazwa i adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę I kwartał 20 Starosta Kościerski, przebudowa sieci SN-kV Rybaki dz. 118/1, 120/1, 121/5, 125/39, 131, 167, 166, 117/2, 181, AB.6740.766.14.1.20 1. Sycowa Huta AB.6740.766.2014 dz. 149, 257, 2014-11-18

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY BUDOWY określonej w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego

REJESTR ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY BUDOWY określonej w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego Lp. Nazwa i adres organu administracji architektoniczno - budowlanej Numer ewidencyjn y zgłoszenia 1. BUD.6743. 3.1.2016 2. BUD.6743. 3.2.2016 3. BUD.6743. 3.3.2016 REJESTR ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY BUDOWY określonej

Bardziej szczegółowo

informacja o braku wniesienia sprzeciwu data Lp. doręczenia inwestor adres projektowanego obiektu opis projektowanego obiektu zgłoszenia

informacja o braku wniesienia sprzeciwu data Lp. doręczenia inwestor adres projektowanego obiektu opis projektowanego obiektu zgłoszenia data Lp. doręczenia inwestor adres projektowanego obiektu opis projektowanego obiektu zgłoszenia budowa linii kablowej nn 0,4kV oraz Pruszcz Gdański ul. Obrońców 1. 29.06.2015 złącza kablowego dla zasilenia

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2003

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2003 URZĄD GMINY LINIA UL. TURYSTYCZNA 15, 84-223 LINIA REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2003 Lp. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie.

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie. PROJEKT BUDOWLANY TOM - ENERGETYKA OŚWIETLENIE CZĘŚĆ OPISOWA Dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. BUDOWA I REMONT DROGI UL.OKOPOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ODWADNIAJĄCĄ 1 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane w 2015 roku

Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane w 2015 roku WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydane w 2015 roku Zestawienie obejmuje tylko decyzje pierwotnie pozytywne

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY BUDOWY określonej w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego

REJESTR ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY BUDOWY określonej w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego Lp. Nazwa i adres organu administracji architektoniczno - budowlanej Numer ewidencyjn y zgłoszenia 1. BUD.6743. 3.1.2016 2. BUD.6743. 3.2.2016 3. BUD.6743. 3.3.2016 REJESTR ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY BUDOWY określonej

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanego obiektu i jego adres

Opis projektowanego obiektu i jego adres 16) AB- V.6743. 63. 15) AB- I.6743. 195. 14) AB- VII.6743.84. 13) AB- I.6743. 192. które wpłynęły w r. do STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO 11.12. Tomasz Mach Zgłoszenie budowy odcinka sieci rozdzielczej kanalizacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku *

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku * PREZYDENT M.ST.WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku * Lp Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres zamieszkania lub

Bardziej szczegółowo

zadania Rozwoju sieci światłowodowej FTTH informacja o braku wniesienia sprzeciwu - wykonanie zgłoszonych robót można rozpocząć od dnia

zadania Rozwoju sieci światłowodowej FTTH informacja o braku wniesienia sprzeciwu - wykonanie zgłoszonych robót można rozpocząć od dnia Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kv, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych art. 29 ust. l.p. data

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI 2016r

REJESTR DECYZJI 2016r REJESTR DECYZJI 2016r Starostwo Powiatowe w Strzelinie Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa NR DECY ZJI. DATA DECYZJI IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA I ADRES ZAMIESZKANIA NAZWA INWESTYCJI NR SPRAWY

Bardziej szczegółowo

pkt 2b - wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m 2 ;

pkt 2b - wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m 2 ; 1 Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a prawa budowlanego pkt 1a - wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się

Bardziej szczegółowo

* wyłączenie jawności danych art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).

* wyłączenie jawności danych art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami). Lp Data wydania Nr Streszczenie ustaleń oznaczenie 1 skie Wodociągi Budowa zamkniętej komory dz. nr 138/1 obr. 23 6733.11.41. Sp.z o. o. fermentacyjnej na Centralnej technicznej (zamknięta 1.2014 ul. Rybaki

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 3 /2015

D E C Y Z J A Nr 3 /2015 1 Znak: GKP 6733.3.2015 Data: 21 kwietnia 2015r. D E C Y Z J A Nr 3 /2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 1) i art. 53 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Informacja publiczna - pozwolenie na budowę - ROK Rodzaj zamierzenia budowlanego

Informacja publiczna - pozwolenie na budowę - ROK Rodzaj zamierzenia budowlanego Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Informacja publiczna - pozwolenie na budowę - ROK 16 Lp. Nazwa Inwestora Siedziba Inwestora Rodzaj zamierzenia budowlanego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Krakowa z r. znak: RU-733/303/3060/WW/06

Prezydent Miasta Krakowa z r. znak: RU-733/303/3060/WW/06 AU 02-2-EŁY.7331-1798/05 Kraków, dnia 10.04.2006r. o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 L.p. Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM WYDANYCH W ROKU 2009

REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM WYDANYCH W ROKU 2009 Marszałek Województwa Dolnośląskiego 1 REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM WYDANYCH W ROKU 2009 sporządzony zgodnie z art. 67 ust.2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 95/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 12 lipca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 95/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 12 lipca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 95/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Michałów-Reginów,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 wg rozporządzenia *

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 wg rozporządzenia * REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 wg rozporządzenia * L.p. Nr decyzji i Rodzaj inwestycji data jej wydania (rrrr mm dd) Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.)

Bardziej szczegółowo

Rejestr WNIOSKÓW o pozwolenie na budowę LĘDZINY 2009 r.

Rejestr WNIOSKÓW o pozwolenie na budowę LĘDZINY 2009 r. Data 23. 02.03.2009 r. osoba fizyczna dane ukryto Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i rozbiórką budynku gospodarczego, ul. Szenwalda, dz. nr 159/73 BA-7351/23/Lę/2009 02.03.2009

Bardziej szczegółowo

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej MSTY-289 oraz linii kablowych nn i SN

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej MSTY-289 oraz linii kablowych nn i SN i adres (powiat, gmina, 275 276 277 275 Poznania 2015-12-01 276 Poznania 2015-12-01 277 Poznania 2015-12-04 Budimex Nieruchomości sp.z o.o. ul.stawki 40 01-040 Warszawa Stowarzyszenie Na Rzecz Budowy Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od

Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od 01.10-31.10.2015 Lp. * 3. projektowanych obiektów** 1. ulica Cieszyńska Obr. Dębiec Ark. 21

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Projekt przebudowy przyłącza gazowego oraz kotłowni węglowej na gazową z wymianą instalacji centralnego ogrzewania OBIEKT: INWESTOR: NR DZIAŁKI: IV Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r. Lubel.01.78.1169 UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenu Górna - Kolejowa w Puławach.

Bardziej szczegółowo

Roztoka dz. nr 127/10 obr. Nowa Wieś Przywidzka. Przywidz - Roztoka ul. Platynowa dz. nr 99/34

Roztoka dz. nr 127/10 obr. Nowa Wieś Przywidzka. Przywidz - Roztoka ul. Platynowa dz. nr 99/34 data doręczenia Lp. inwestor adres projektowanego obiektu opis projektowanego obiektu zgłoszenia 1. 10.07.2015 Justyna Gulczyńska Roztoka dz. nr 127/10 obr. Nowa Wieś Przywidzka zgłoszenie budowy domu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Wersja archiwalna WOJEWODA MAŁOPOLSKI że 18 lutego 2015 r., została wydana decyzja nr 2/2015 znak: WI-VI.747.1.7.2014.DM, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 wg rozporządzenia *

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 wg rozporządzenia * REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 wg rozporządzenia * L.p. Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.)

Bardziej szczegółowo

2010 rok. Formularz A karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

2010 rok. Formularz A karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 2010 rok Formularz A karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 1. Numer wpisu 1/10 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/247/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia r.

Uchwała Nr XXXI/247/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia r. Uchwała Nr XXXI/247/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 30.09.2009r. zał. nr 9 do protokołu z sesji w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa. (Dz. Urz. Woj.

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę Rejestr na budowę wpływu budowa budynku letniskowego AB.6740.103.2015 AB.6740.103.2.2015 1. Osoba fizyczna Sobącz dz. 190 2015-02-16 2015-04-01 2. Gmina 2 Miejska Kościerzyna 3. Gmina 3 Miejska Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/IX/2003

UCHWAŁA NR 95/IX/2003 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 224, poz. 5855 z dnia 18 sierpnia 2003r. UCHWAŁA NR 95/IX/2003 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH CHEŁM ŚLĄSKI ROK. Nazwa, adres (lokalizacja i rodzaj obiektu/obiektów

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH CHEŁM ŚLĄSKI ROK. Nazwa, adres (lokalizacja i rodzaj obiektu/obiektów Lp. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora Nazwa, adres (lokalizacja i rodzaj obiektu/obiektów Nr i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę/ rozbiórkę Nr i data decyzji o pozwoleniu na

Bardziej szczegółowo

Koszwały dz. nr 28/3, 31/3, 36, 37, 38/5. Koszwały dz. nr 375, 381/1, 381/11, 381/13, 381/14, 381/15, Trutnowy dz. nr 250/2, 250/28, 319, 320, 359

Koszwały dz. nr 28/3, 31/3, 36, 37, 38/5. Koszwały dz. nr 375, 381/1, 381/11, 381/13, 381/14, 381/15, Trutnowy dz. nr 250/2, 250/28, 319, 320, 359 data Lp. doręczenia inwestor adres projektowanego obiektu opis projektowanego obiektu zgłoszenia 1. 25.09.2015 ENERGA - Operator S.A. 2. 22.10.20.15 Paweł Zdziebłowski Kiezmark dz. nr 236/2 budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu

Uchwała Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu Uchwała Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment osiedla Wyżyny w Bydgoszczy ograniczonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od Parametry ADRES TEMAT*

Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od Parametry ADRES TEMAT* Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od 01.07-29.07.2016 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. ulica Leszczyńska Obr. Górczyn Ark. 23 Dz. 150/10,48/3;

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr

Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr Lp. Nazwa organu wydającego decyzję Nr decyzji i data jej wydania ( rrrr mm dd) REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od

Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od 01.02-28.02.2015 Lp. ADRES 1. ulica Kazimierza Wielkiego 17 Obr. Poznań Ark. 33 Dz. 5/12 ustalenie

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-6.71190-14/10 Poznań, 19 maja 2015 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 113 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna nr 1

Oferta inwestycyjna nr 1 Oferta inwestycyjna nr 1 Lokalizacja Właściciel Status prawny Obszar do zagospodarowania Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż Rokitnica. Gmina Złotoryja, Powiat Złotoryjski ok. 9 km od centrum miasta

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI POZOSTAŁYCH WYDANYCH W ROKU 2016

REJESTR DECYZJI POZOSTAŁYCH WYDANYCH W ROKU 2016 REJESTR DECYZJI POZOSTAŁYCH WYDANYCH W ROKU 2016 L.p. Numer i data Rodzaj decyzji Przedmiot decyzji Teren inwestycji Wnioskodawca Uwagi decyzji (rrr mmm dd) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1/U/2016 2016-01-29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 19 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych położonych pomiędzy ulicami Kalinową, Rzeczną,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r.

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Nazwa oferty: Przedmiot oferty: [np. nieruchomość niezabudowana; nieruchomość zabudowana obiekt zabytkowy, hala produkcyjna, magazynowa, zakład produkcyjny] Rodzaj transakcji: [sprzedaż, dzierżawa, oddanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 01 Przekrój terenowy A-A rys. nr 02 Ogrodzenie frontowe rys. nr 03 Pergola rys.

Bardziej szczegółowo

Przemyśl, ul Wernyhory 23 gmina Miasto Przemyśl woj. podkarpackie

Przemyśl, ul Wernyhory 23 gmina Miasto Przemyśl woj. podkarpackie Przemyśl, ul Wernyhory 23 gmina Miasto Przemyśl woj. podkarpackie - Prawo użytkowania wieczystego gruntu: -działka nr 445/2, 490, 450/2 o łącznej powierzchni 0,9033 ha Budynki i budowle: -budynek administracyjno

Bardziej szczegółowo

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 wg rozporządzenia *

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 wg rozporządzenia * REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 wg rozporządzenia * L.p. Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.)

Bardziej szczegółowo

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego i adres 125 126 127 128 125 Poznania 2015-06-01 126 Poznania 2015-06-01 127 Poznania 2015-06-02 128 Poznania 2015-06-09 ATC s.c. ulica Lipowa 1 63-800 Gostyń ATC s.c. ulica Lipowa 1 63-800 Gostyń Polska

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta Kościerski, wpływu nadbudowa i remont dachu oraz docieplenia budynku mieszkalnego AB.6740.549.2014 AB.6740.549.3.2014 1. Osoba fizyczna Łubiana 2014-08-11 2014-10-01 dz. 49 2. Osoba fizyczna 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r.

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r. Lubel.01.89.1358 UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2010

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2010 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2010 NR WPISU DATA WPISU RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NUMER I DATA WPŁYWU WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/RPZBIÓRKĘ 1 4.01.2010 Budowa budynku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2012 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE 1. Podstawa opracowania. Niniejsze opracowanie sporządzone

Bardziej szczegółowo

01.53.501 + zm. 03.193.4915 i 06.176.6909

01.53.501 + zm. 03.193.4915 i 06.176.6909 01.53.501 + zm. 03.193.4915 i 06.176.6909 UCHWAŁA Nr 282/XXXVI/2001 RADY GMINY WARSZAWA-REMBERTÓW z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nr 2 "KORDIANA".

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU dz. nr 30/2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU dz. nr 30/2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU dz. nr 30/2 1 Położenie Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Ząbkowice Śląskie, ul. Kamieniecka, Obręb Sadlno Gmina Ząbkowice Śląskie ząbkowicki dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ. Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego

Dane organu prowadzącego rejestr DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ. Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Nr 655 01.10.2014 Energa Operator Koszalin, ul. Morska 10 Linia kablowa, Będziechowo, gm. Główczyce, dz. 112 20689 09.09.2014 655/2014 01.10.2014 Nr 656 01.10.2014 JANETTA MIKSZA ROW- TOUR, JOLANTA I ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 wg rozporządzenia *

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 wg rozporządzenia * REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 wg rozporządzenia * L.p. Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 239/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 lipca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 239/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 lipca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 239/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania Śniadeckiego. Na podstawie art.17

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM WYDANYCH W ROKU 2015

REJESTR DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM WYDANYCH W ROKU 2015 REJESTR DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM WYDANYCH W ROKU 2015 L.p. Nazwa organu wydającego decyzję Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) Nazwa i adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Projekt decyzji Szczutowo, dnia...2015 r. Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14.061960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od

Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od 01.07-31.07.2013 Lp. * 1. ulica Pokrzywno Obr. Krzesiny Ark. 18 Dz. 7/6,7/10 ustalenie lokalizacji

Bardziej szczegółowo

2015r. FORMULARZE A - karty informacyjne dla wniosków o wydanie decyzji

2015r. FORMULARZE A - karty informacyjne dla wniosków o wydanie decyzji 20r. FORMULARZE A - karty informacyjne dla wniosków o wydanie decyzji L.p. 1 Numer karty/rok A-1/ 2 Rodzaj 3 Temat inny 4 Nazwa Zakres przedmiotowy opis realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu : 2009/B/001. Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy.

Numer wpisu : 2009/B/001. Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy. 2009 2009 Numer wpisu : 2009/B/001 Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy. pobierz (64.1 KB) Numer wpisu : 2009/B/002 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 wg rozporządzenia *

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 wg rozporządzenia * REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2017 wg rozporządzenia * L.p. Nr decyzji i Rodzaj inwestycji data jej wydania (rrrr mm dd) Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Mosinie Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Mosinie z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty w Mosinie w zakresie działki o nr ewid. 2713/3, obręb Mosina. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Starosta Kościerski, Kościerzyna

Starosta Kościerski, Kościerzyna Zgłoszenia budów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego Poz. WNIOSEK INWESTOR BUDOWA z dnia Adres Obręb ewid. Działka/-i Nr SPRZECIW STAROSTY Data wniesienia sprzeciwu Upływ

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Projektował : Sprawdził : L u t y

Projekt wykonawczy. Projektował : Sprawdził : L u t y Projekt wykonawczy Temat: Przebudowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV relacji słup nr 10 poprzez stację S-456 POM słup nr 11 ul. Cmentarna w Dębicy obręb 4 na działkach 62/6, 63/2, 65/3,

Bardziej szczegółowo

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2015 roku *

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2015 roku * PREZYDENT M.ST.WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2015 roku * Lp Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres zamieszkania lub

Bardziej szczegółowo

INSTALBUD-RZESZÓW SP. Z O.O.

INSTALBUD-RZESZÓW SP. Z O.O. INSTALBUD-RZESZÓW SP. Z O.O. Jesteśmy firmą budowlaną z ponad 25-letnim doświadczeniem. Podstawowym obszarem naszej działalności jest świadczenie usług w charakterze Generalnego Wykonawstwa. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA ul. Wierzbowa 25 tel. 0-693-264-807 e-mail: edbud7@wp.pl NIP 586-106-57-65 Nr konta: SKOK im. F. Stefczyka 12 7999 9995 0651 6876 9104 0001 TYTUŁ:

Bardziej szczegółowo

- REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2007

- REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2007 - REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2007 L.P. NAZWA I ADRES (LOKALIZACJA) I RODZAJ OBIEKTU NR I DATA WPŁYWU WNIOSKU POZAWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓ RKĘ NR I DATA DECYZJI O POZOWLENIU NA

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 (Dz.U )

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 (Dz.U ) anu prowadzącego rejestr) REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 (Dz.U.2004.130.1385) Lp. = znak spr. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Data

Bardziej szczegółowo

I. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:

I. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości: I. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości: 1. Działka nr 18/6 obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 1.5295

Bardziej szczegółowo

Rodzaj inwestycji (treść wniosku)** Streszczenie ustaleń decyzji

Rodzaj inwestycji (treść wniosku)** Streszczenie ustaleń decyzji (powiat, gmina, *** 174 175 176 177 174 Poznania 2011-10-04 175 Poznania 2011-10-05 176 Poznania 2011-10-05 177 Poznania 2011-10-06 Enea Operator sp.z o.o. Rejon Dystrybucji Poznań ul. Panny Marii 2 61-108

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego 1. Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Opracowała: Małgorzata Stefanek-Pośpiech Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego gm. Kobierzyce Obręb Krzyżowice Wierzbica/

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SOLEC ZDRÓJ W N I O S E K O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZASAD PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY SOLEC ZDRÓJ W N I O S E K O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZASAD PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ......dnia:... (imię i nazwisko Wnioskodawcy ) (pełny adres do korespondencji) Tel. kontaktowy w godzinach 7 00 15 00... WÓJT GMINY SOLEC ZDRÓJ W N I O S E K O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZASAD PODZIAŁU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/202/97

UCHWAŁA Nr XLIII/202/97 UCHWAŁA Nr XLIII/202/97 Rady Miejskiej w Markach z dnia 16 wrzesnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci miasta Marki. Na podstawie art. 10 i art. 26 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę. Jankowo, gm. Kolbudy (dz. nr 4/3-5, 3/11, 3/13, 3/15, 38/15) Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia

Nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę. Jankowo, gm. Kolbudy (dz. nr 4/3-5, 3/11, 3/13, 3/15, 38/15) Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia Prace modernizacyjne związane z dostosowaniem zakładu do wymogów systemów jakości ISO 1. Jankowo, gm. Kolbudy (dz. nr 4/3-5, 3/11, 3/13, 3/15, 38/15) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8., garaŝu i zbiornika na ścieki

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany branża elektryczna Węgrów, ul. Polna 1A, tel./fax: (+48 25) PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany branża elektryczna Węgrów, ul. Polna 1A, tel./fax: (+48 25) PROJEKT BUDOWLANY Projekt budowlany branża elektryczna Egz. nr 1 07-100 Węgrów, ul. Polna 1A, tel./fax: (+48 25) 792 56 98 PROJEKT BUDOWLANY Budowa wewnętrznej linii zasilającej nn 0,4kV do zasilania przepompowni ścieków

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz terenów elementarnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŝące do zadań własnych gminy:

2. Wykaz terenów elementarnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŝące do zadań własnych gminy: Załącznik nr 3 do uchwały Nr.../.../09 Rady Miasta Szczecin z dnia... 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Rudzianką w Szczecinie Na podstawie art. 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo