WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŁĄCZNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŁĄCZNOŚCI"

Transkrypt

1 WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŁĄCZNOŚCI W SIECIACH RADIOWYCH POLA WALKI ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI, mgr inż. Leszek LATOS, dr inż. Robert MATYSZKIEL, kpt. mgr inż. Jarosław MILEWSKI, WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI ul. Warszawska 22 A, ZEGRZE ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI I WALKI ELEKTRONICZNEJ Streszczenie: W artykule omówiono zagadnienia bezpieczeństwa łączności radiowej. Rozważania dotyczyły zarówno bezpieczeństwa transmisji, jak również kryptograficznej ochrony informacji. Specyfika kanału radiowego powoduje, że dostęp do przesyłanej w nim informacji jest nielimitowany i niekontrolowany. Bezpieczeństwo załóg wykorzystujących środki radiowe jest w tej sytuacji szczególnie ważnym problemem, który obecnie jest najbardziej zauważalny podczas prowadzenia operacji pokojowych poza granicami Polski. Z tego względu w łączności radiowej bezwzględnie należy stosować mechanizmy ochrony informacji oraz rozwiązania utrudniające przeciwnikowi wykrycie i namierzenie emisji własnych środków radiowych oraz ich niszczenie lub obezwładnienie elektroniczne. Opierając się na kryptograficznych i elektromagnetycznych rozwiązaniach niezbędne jest wypracowanie i stosowanie spójnego systemu bezpieczeństwa w zakresie zasad i technicznych środków ochrony informacji przesyłanych w łączach radiowych. Niniejszy artykuł zawiera propozycje w tym zakresie. 1. Wprowadzenie W SZ RP stosowanych jest wiele rodzajów środków łączności radiowej, które na uzbrojenie wprowadzano w różnych okresach czasu. Chociaż obecnie zdecydowanie dominują radiostacje cyfrowe, nadal spotykane są analogowe radiostacje starszej generacji. Ich wykorzystanie jest już niewielkie, ograniczone do nielicznych relacji. Wprowadzane są sukcesywnie nowe generacje radiostacji wąskopasmowych oferujące większe możliwości w zakresie transmisji danych oraz w obszarze ECCM (Electronic Counter-Counter Measures zwanym także Electronic Protective Measures EPM). Obok radiostacji wąskopasmowych, pracujących w zakresie KF, UKF, jak również szerokozakresowych (najczęściej o zakresie częstotliwości do 512 MHz), pojawiają się radiostacje szerokopasmowe. Ich zaletą

2 jest co prawda większa przepustowość łącza w pojedynczej relacji, posiadają jednak szereg wad, poprzez które ich wykorzystanie w systemach łączności wojskowej może być ograniczone. Do wad tych należą: niewielki zasięg łączności, szybki spadek dostępnej przepustowości wraz ze zwiększaniem liczby stacji w sieci radiowej, większa, w stosunku do pozostałych radiostacji, podatność na rozpoznanie wynikająca z przesyłania w kanale radiowym dodatkowych informacji o charakterze utrzymaniowym, długie przerwy w łączności (tj. ograniczona dostępność usług) w terenie zurbanizowanym, pofałdowanym lub zalesionym spowodowana długim czasem odtwarzania topologii sieci oraz koniecznością zmniejszenia odległości między stacjami w celu umożliwienia ponownego ustanowienia łączności. Na chwilę obecną część nowoczesnych armii prowadzi próby z radiostacjami szerokopasmowymi, jednak główny ciężar zapewnienia łączności bezprzewodowej ponoszą relacje satelitarne, radioliniowe (w tym troposferyczne) i wąskopasmowe łącza radiowe. Szeroki zakres stosowania radiostacji oraz postępująca integracja sieci radiowych z sieciami teleinformatycznymi powoduje, że problematyka bezpieczeństwa łączności w sieciach radiowych jest jednym z istotnych problemów, dotychczas nie w pełni rozwiązanym. Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w prowadzenie operacji pokojowych poza granicami Polski narzuciło konieczność zweryfikowania wymagań stawianych militarnym systemom łączności. Systemy rozwijane na potrzeby operacji pokojowych posiadają ściśle określoną funkcjonalność, która zapewniana jest w znacznej mierze przez wykorzystanie systemów łączności bezprzewodowej, w tym także środków pracujących w pasmach UKF i KF. Zabezpieczenie sprzętowe polskich misji zagranicznych w zakresie łączności jest realizowane przy użyciu obiektów polowego systemu wojsk lądowych. Ze względu na fakt, iż łączność realizowana za pomocą sieci radiowych KF i UKF zapewnia ich użytkownikom dużą mobilność i swobodę wymiany informacji, praktycznie niezależnie od warunków terenowych czy realizowanych operacji, taki rodzaj łączności idealnie nadaje się do wykorzystania w czasie zagranicznych misji wojskowych. Bardzo istotnym kryterium

3 jest w tym przypadku niski koszt zapewnienia i utrzymania łączności z wykorzystaniem środków UKF i KF. Podczas prowadzenia operacji pokojowych poza granicami Polski bezwzględnie należy zapewnić bezpieczeństwo załóg wykorzystujących środki radiowe. Specyfika kanału radiowego powoduje, że dostęp do przesyłanej w nim informacji jest nielimitowany i niekontrolowany. Z tego względu w łączności radiowej należy stosować mechanizmy ochrony informacji oraz rozwiązania utrudniające wykrycie, namierzenie i przeciwdziałanie emisji własnych środków radiowych. Opierając się na kryptograficznych i elektromagnetycznych rozwiązaniach niezbędne jest wypracowanie i stosowanie spójnego systemu bezpieczeństwa w zakresie zasad i technicznych środków ochrony informacji przesyłanych w łączach radiowych. Niniejszy artykuł zawiera propozycje w tym zakresie. 2. Realizacja łączności na potrzeby PKW Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na etapie planowania łączności na potrzeby PKW, system łączności radiowej przeznaczony jest do zapewnienia łączności dowodzenia pododdziałów PSZ oraz współdziałania z innymi jednostkami w czasie wykonywania działań w ramach misji. W celu zabezpieczenia systemu łączności PKW z krajem, w przypadku uszkodzenia systemów satelitarnych, stosowany jest rezerwowy (awaryjny) podsystem transmisyjny wykorzystujący radiostacje KF. W czasie wykonywania działań i szkolenia specjalistycznego łączność radiową organizuje się z wykorzystaniem: radiostacji KF pracujących z wykorzystaniem trybu ALE 3G (Harris); radiostacji UKF pracujących w sieciach i kierunkach radiowych z wykorzystaniem analogowego i cyfrowego trybu pracy na stałej częstotliwości DFF (Tales/Radmor); radiostacji szerokozakresowych pracujących w sieciach i kierunkach radiowych w trybie analogowym oraz w relacjach satelitarnych systemu TACSAT (rodzina AN/PRC firmy Harris); radiostacji wykorzystywanych do łączności wewnętrznej załóg wozów opancerzonych (PNR-500 firmy Tadiran); specjalizowanych urządzeń systemów IFTS oraz BFT.

4 Wykorzystywane środki radiowe służą realizacji usług transmisji mowy oraz danych do klauzuli ZASTRZEŻONE w przypadku radiostacji UKF oraz NATO SECRET w przypadku radiostacji KF. Stosowana w PKW organizacja systemu zarządzania w dziedzinie danych radiowych jest zgodna z zasadami przyjętymi w kraju i obejmuje zagadnienia: generacji zapotrzebowania na nominały częstotliwości; weryfikacji zapotrzebowania i przydziału odpowiednich częstotliwości pracy środków radiowych; generacji planu częstotliwości. Nadzór nad danymi radiowymi z ramienia PKW pełni Menadżer Częstotliwości powoływany przez Szefa Łączności PKW. W dziedzinie zasad ochrony i obrony systemów łączności radiowej stosowane są przedsięwzięcia obejmujące czynności organizacyjne i techniczne mające na celu przeciwdziałanie wykryciu, obezwładnieniu lub zniszczeniu systemów łączności radiowej. Przedsięwzięcia te realizowane są na wszystkich etapach organizowania systemu łączności i obejmują zagadnienia związane z: utrudnieniem rozpoznania radioelektronicznego oraz ochroną systemu łączności radiowej; zapewnieniem przewagi sygnału użytecznego nad zakłóceniami; kolejnością korzystania z sieci radiowych; działaniami, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia zakłóceń elektromagnetycznych. Z punktu widzenia tematyki niniejszego artykułu istotne są następujące zalecenia: praca z minimalną mocą nadajnika wystarczającą do zapewnienia łączności; wykorzystywanie rodzajów emisji odpornych na zakłócenia; praca na częstotliwościach bliskich optymalnym; wykorzystywanie w pierwszej kolejności pracy w cyfrowym trybie ze skaczącą częstotliwością, następnie na stałej częstotliwości DFF, a w ostatniej kolejności wykorzystanie trybu analogowego.

5 3. Kryptograficzna ochrona informacji w sieciach radiowych pola walki (RMK) Wewnętrzne moduły utajniające Większość eksploatowanych w SZ RP radiostacji posiada moduły utajniające lub możliwość ich instalacji. Są to moduły, których podstawową zaletą jest wygoda użytkownika, ponieważ są to podzespoły zabudowane wewnątrz radiostacji. Moc kryptograficzna tych rozwiązań jest różna, niektóre z nich posiadają dopuszczenie do przesyłania informacji niejawnych NATO, niektóre są wykorzystywane w systemach narodowych, szczególnie w państwach, z których pochodzą producenci tych radiostacji. Wada, która jest decydująca z punktu widzenia potencjalnego zastosowania w polskim systemie łączności utajnionej, to brak możliwości dostępu władzy bezpieczeństwa do pełnej dokumentacji modułów, co jest niezbędne do zbadania algorytmów działania urządzeń w procesie certyfikacji przed ich dopuszczeniem do eksploatacji. Inną wadą jest brak kompatybilności modułów, dedykowanych do różnych typów radiostacji, niekiedy problem dotyczy również radiostacji pochodzących od jednego producenta. Zewnętrzne moduły utajniające Ze względu na niedostatki wyżej wspomnianych rozwiązań, podejmowane są prace nad kompleksowym rozwiązaniem problemu kryptograficznej ochrony informacji przesyłanych w sieciach radiowych za pomocą zewnętrznych modułów utajniających. Podstawowym założeniem, które należy przyjąć, jest możliwość współpracy takich modułów ze wszystkimi radiostacjami. Ponieważ wymagany poziom bezpieczeństwa może zapewnić wyłącznie utajnianie sygnału cyfrowego, pisząc wszystkie radiostacje autorzy mają na myśli radiostacje cyfrowe lub analogowe doposażone w modemy. Z wymagania współpracy ze wszystkimi radiostacjami wynika potrzeba wyposażenia zewnętrznych modułów utajniających w interfejs lub interfejsy zgodne z tymi, które instalowane są w sprzęcie radiowym. Szczęśliwie, są to interfejsy standardowe. Przykład sposobu wykorzystania modułu utajniającego przedstawiono na rysunku poniżej. W takiej konfiguracji dane informacyjne są rozdzielone od danych sterujących, co jest zgodne z zaleceniami NC3A.

6 audio RS 232 synch zewnętrzny moduł utajniający RS 232 asynch RS 232 asynch dane sterujące RS 232 asynch komputer użytkownika Rys. 1. Sposób wykorzystania zewnętrznych modułów utajniających W przedstawionej konfiguracji, którą należy traktować jako podstawową, możliwa jest zarówno transmisja danych, jak i mowy w sposób zabezpieczony kryptograficznie. Przewidywane jest również wykorzystanie modułu w układzie uproszczonym, wyłącznie do transmisji mowy, co powinno znaleźć zastosowanie szczególnie w przypadku radiostacji plecakowych. 4. Wykorzystanie mechanizmów poprawiających bezpieczeństwo łączności zaimplementowanych w środkach łączności radiowej W chwili obecnej w Siłach Zbrojnych RP wykorzystywane są radiostacje pracujące w zakresie KF, UKF i w zakresie wyższych częstotliwości. W niniejszym rozdziale omówione zostaną mechanizmy pozwalające zabezpieczyć łączność radiową w wojskowym zakresie UKF (30 88 MHz). Podstawowymi radiostacjami pola walki w SZ RP są radiostacje PR4G, w tym Radiostacje te mogą pracować w różnych trybach pracy od podstawowych trybów analogowych nie wykorzystujących żadnych mechanizmów bezpieczeństwa, poprzez tryb cyfrowy na ustalonej częstotliwości dostarczający ochrony z wykorzystaniem kluczy COMSEC oraz tryby zabezpieczające przed skutkami walki elektronicznej, takie jak (FH, FCS i MIX) tryby te dostarczają ochrony z wykorzystaniem zarówno kluczy COMSEC, jak również TRANSEC.

7 Na rysunku zamieszczonym poniżej przedstawiono w sposób poglądowy różnice między poszczególnymi trybami pracy radiostacji rodziny PR4G oraz wykorzystanie w poszczególnych trybach pracy kluczy COMSEC i TRANSEC. A F F D F F F T F C S F H M IX COMSEC TRANSEC Rys. 2. Tryby pracy radiostacji pola walki rodziny PR4G Wykorzystanie trybów ze skaczącą częstotliwością (FCS, FH, MIX) z jednej strony wydatnie zmniejsza prawdopodobieństwo skutecznego rozpoznania systemu łączności radiowej i uodparnia system na zakłócenia celowe, z drugiej strony uodparnia system łączności radiowej na zakłócenia ze strony środków własnych (zapewnienie kompatybilności wewnętrznej systemu). Podczas prowadzonych w Zakładzie Radiokomunikacji i Walki Elektronicznej Wojskowego Instytutu Łączności prac projektowych i badań systemów łączności radiowej pola walki oraz systemów walki elektronicznej potwierdzono wyraźne korzyści płynące z wykorzystania trybów FH. Współczesne systemy WE szybko i z dużą dokładnością wykrywają źródła pracujące na jednej częstotliwości (nawet w cyfrowym trybie DFF), jak również skutecznie je obezwładniają. Skuteczność zakłóceń zmniejsza się, gdy środki radiowe pracują w trybie FH w nieciągłych pasmach częstotliwości. Wtedy samo wykrycie źródła zajmuje znacznie więcej czasu, zaś ewentualne zakłócenie jego pracy

8 jest zdecydowanie bardziej złożone. W przeważającej części prób następuje degradacja relacji łączności, a nie jej całkowite obezwładnienie. Aby system łączności radiowej był w stanie pracować w trybie ze skaczącą częstotliwością musi od regionalnego zarządcy częstotliwości (na terenie Polski jest to Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami) otrzymać plany częstotliwości wygenerowane w formacie SFAF uwzględniające pracę sieci radiowych w trybie FH. Aby WBZC wygenerowało przydział częstotliwości uwzględniający pracę sieci radiowych w trybie FH musi otrzymać zapotrzebowanie na częstotliwości w odpowiednim formacie. Po otrzymaniu zbioru dostępnych częstotliwości organizator łączności może przystąpić do generacji odpowiednich danych radiowych uwzględniających: strukturę organizacyjną sieci radiowych (numery sieci radiowych) oraz rodzaje środków radiowych występujących w danej sieci radiowych; w celu zapewnienia kompatybilności systemu, najbliższe możliwe odległości między poszczególnymi korespondentami sieci radiowych; parametry pracy radiostacji (zakres pracy, tryby pracy, szerokość pracy, moc nadajnika, czułość odbiornika). Po wygenerowaniu optymalnego planu częstotliwości radiowych uwzględniającego kompatybilność wewnętrzną systemu jak również pracę systemu w trybie FH należy przystąpić do wygenerowania dla każdej sieci kluczy COMSEC i TRANSEC. Dane radiowe do radiostacji pola walki można wprowadzić ręcznie, co jest zadaniem czasochłonnym i pracochłonnym, a w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwym. Dużym usprawnieniem jest zautomatyzowanie procesu ładowania danych do radiostacji wykorzystując urządzenie FillGun (TRC ). Zaprogramowanie radiostacji odbywa się w następujący sposób. Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych danych radiowych i załadowaniu ich do urządzenia FillGun z wykorzystaniem odpowiedniego protokołu komunikacyjnego między komputerem a FillGunem, urządzenie to dołącza się do gniazda A radiostacji. Następnie wprowadzić należy kod autoryzacji oraz numer sieci zapasowej, po czym radiostacja zostaje zaprogramowana i jest gotowa do pracy. Obecnie SZ RP mogą dysponować Stacją Pracy Planowania Łączności Radiowej (SPPŁR), opracowaną i wdrożoną kilka lat temu w ramach projektu pk. STORCZYK-R. SPPŁR wspomaga proces planowania danych radiowych dla sieci radiowych pola walki

9 funkcjonujących wyłącznie w zakresie UKF MHz. Generowane dane radiowe są optymalizowane dla radiostacji RRC-9200/9500 z rodziny PR4G. SPPŁR SPGiDCziK Programator źródłowy Dane Dane Szczebel dywizji Szczebel brygady / pułku FKCU Radiostacje UKF Programator docelowy Szczebel batalionu / kompanii Rys. 3. Stanowisko pracy planowania częstotliwości i generacji kluczy z elementami dystrybucji danych opracowane przez WIŁ na potrzeby systemu STORCZYK-R Na potrzeby misji stabilizacyjnych i pokojowych nie ma potrzeby wykorzystywania tak skomplikowanego narzędzia jak SPPŁR. Z drugiej strony korzystne byłoby zapewnienie dodatkowych funkcji, jak np. generowanie zapotrzebowania na częstotliwości na podstawie planu łączności radiowej oraz umożliwienie planowania danych radiowych dla radiostacji pracujących również w zakresie KF. Dodatkowo korzystne byłoby umożliwienie bezpośredniego ładowania danych do radiostacji, bez konieczności używania urządzenia FillGun.

10 5. Podsumowanie i wnioski Obecnie eksploatowane w SZ RP radiostacje umożliwiają transmisję danych do klauzuli ZASTRZEŻONE. Potrzeba transmisji informacji o wyższej klauzuli, a w jeszcze większym stopniu tendencja do zapewnienia integracji sieci radiowych z polowymi sieciami teleinformatycznymi (przeznaczonymi do przesyłania informacji o klauzuli do TAJNE włącznie), pociąga za sobą konieczność wyposażenia radiostacji w zewnętrzne urządzenia kryptograficzne. Aby z nich korzystać, radiostacja musi pracować w cyfrowym trybie pracy. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ważne jest również zapewnienie odporności systemu dowodzenia i łączności na rozpoznanie oraz osiągnięcie możliwie wysokiego poziomu odporności na zakłócenia, zwłaszcza celowe. W artykule przedstawiono mechanizmy pozwalające uodpornić system na działanie środków walki elektronicznej (rozpoznanie, zakłócanie) poprzez wykorzystanie trybów FH. Wykorzystanie trybów FH wymaga odpowiedniego zaplanowania danych radiowych. Artykuł zawiera analizę potrzeb i propozycje rozwiązań w tym zakresie. Na szczeblach pododdziałów dominującym obecnie rodzajem łączności w siłach zbrojnych RP jest łączność wąskopasmowa UKF. Podobny stan panuje w większości europejskich armii. Aktualnie prowadzone są projekty, również międzynarodowe pod auspicjami EDA lub RTO, poruszające problematykę sieci radiowych odpornych na uszkodzenia, które w założeniu mają wykorzystywać także szerokopasmowe środki łączności bezprzewodowej. Autorzy, jako przedstawiciele Polski, obok firm z innych krajów Unii Europejskiej, uczestniczą m.in. w projekcie MIDNet, w którym efektem końcowym będzie demonstrator technologii wykorzystujący radiostacje wąskopasmowe i szerokopasmowe FlexNet. Stan zaawansowania prac nad nowymi rozwiązaniami w dziedzinie łączności pola walki pozwala sądzić, że w ciągu najbliższych kilku lat radiostacje wąskopasmowe pozostaną podstawowym środkiem łączności, warto zatem wdrażać rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa w tym obszarze.

WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI ul. Warszawska 22 A, ZEGRZE ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI I WALKI ELEKTRONICZNEJ

WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI ul. Warszawska 22 A, ZEGRZE ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI I WALKI ELEKTRONICZNEJ BEZPIECZEŃSTWO ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ W SIŁACH ZBROJNYCH RP ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl mgr inż. Leszek LATOS, l.latos@wil.waw.pl dr inż. Robert MATYSZKIEL, r.matyszkiel@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP

WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP dr inż. Marek SUCHAŃSKI, m.suchanski@wil.waw.pl dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZDALNEJ KONFIGURACJI RADIOSTACJI

MOŻLIWOŚCI ZDALNEJ KONFIGURACJI RADIOSTACJI MOŻLIWOŚCI ZDALNEJ KONFIGURACJI RADIOSTACJI WYKORZYSTYWANYCH W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH dr inż. Marek SUCHAŃSKI, m.suchanski@wil.waw.pl ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl dr inż. Robert

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej

Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej PODSYSTEM KRYPTOGRAFICZNEJ OCHRONY INFORMACJI Umowa Nr DOBR-BIO4/076/13023/2013 (Radiostacja Przewoźna) Sieradz, kwiecień 2015 r. PODSYSTEM KRYPTOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RADIOSTACJA PRZEWOŹNA Umowa Nr DOBR-BIO4/076/13023/2013. Bezpieczeństwo informacji i transmisji

PROJEKT RADIOSTACJA PRZEWOŹNA Umowa Nr DOBR-BIO4/076/13023/2013. Bezpieczeństwo informacji i transmisji PROJEKT RADIOSTACJA PRZEWOŹNA Umowa Nr DOBR-BIO4/076/13023/2013 Bezpieczeństwo informacji i transmisji Sieradz, 23 kwietnia 2014 r. 1 SYSTEM KRYPTOGRAFICZNY RADIOSTACJI PRZEWOŹNEJ Zadania Platforma sprzętowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EFEKTYWNEGO ZAKŁÓCANIA SYSTEMÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EFEKTYWNEGO ZAKŁÓCANIA SYSTEMÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EFEKTYWNEGO ZAKŁÓCANIA SYSTEMÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DYNAMICZNY DOSTĘP DO WIDMA Marek SUCHAŃSKI, m.suchanski@wil.waw.pl Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl Robert MATYSZKIEL, r.matyszkiel@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM ZAKŁÓCEŃ ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU WALKI ELEKTRONICZNEJ - DOŚWIADCZENIA I ZALECENIA

PODSYSTEM ZAKŁÓCEŃ ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU WALKI ELEKTRONICZNEJ - DOŚWIADCZENIA I ZALECENIA SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ PISZ 23 25 LISTOPADA 2010 KNTWE 10 PODSYSTEM ZAKŁÓCEŃ ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU WALKI ELEKTRONICZNEJ - DOŚWIADCZENIA I ZALECENIA Bogusław GROCHOWINA, Paweł KANIEWSKI,

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE WIDMEM JAKO METODA ZWIEKSZENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW RADIOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH*

DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE WIDMEM JAKO METODA ZWIEKSZENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW RADIOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH* Marek SUCHAŃSKI, Paweł W. KANIEWSKI Robert MATYSZKIEL, Adam WORONOWICZ Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE WIDMEM JAKO METODA ZWIEKSZENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW RADIOWYCH WYKORZYSTYWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TRANSMISJI RADIOWEJ IP W SIECIACH RADIOWYCH SZCZEBLA TAKTYCZNEGO

ZASTOSOWANIE TRANSMISJI RADIOWEJ IP W SIECIACH RADIOWYCH SZCZEBLA TAKTYCZNEGO Maciej Okurowski ZASTOSOWANIE TRANSMISJI RADIOWEJ IP W SIECIACH RADIOWYCH SZCZEBLA TAKTYCZNEGO Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na świadczenie szerokiej klasy usług, w szczególności rzeczywistego czasu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO

ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO Panel I: Systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO CZNOŚCI CI (ZW( ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych TURKUS Kierownik Pracowni Planowania Systemów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w

Bardziej szczegółowo

CYFROWY, MOBILNY SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI W BATALIONIE ZABEZPIECZENIA

CYFROWY, MOBILNY SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI W BATALIONIE ZABEZPIECZENIA Ppłk mgr inż. Mieczysław HUCAŁ CYFROWY, MOBILNY SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI W BATALIONIE ZABEZPIECZENIA Wymogi współczesnego pola walki wymuszają wdrażanie nowoczesnych systemów łączności i informatyki a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktualna struktura typowych węzłów łączności stanowisk dowodzenia [3]

Rys. 1. Aktualna struktura typowych węzłów łączności stanowisk dowodzenia [3] Zintegrowany Węzeł Łączności (ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych dr inż. Edmund Smakulski, dr inż. Marek Suchański, mgr inż. Krzysztof Strzelczyk, mgr inż. Krzysztof Zubel Wojskowy Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SZEROKOPASMOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI WOJSK LĄDOWYCH KROKUS-2000 Projekt KROKUS, wykonany w latach 2000-2006 był jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w minionej dekadzie

Bardziej szczegółowo

TRYBY PRACY WSPÓŁCZESNYCH RADIOSTACJI WOJSKOWYCH

TRYBY PRACY WSPÓŁCZESNYCH RADIOSTACJI WOJSKOWYCH Maciej OKUROWSKI TRYBY PRACY WSPÓŁCZESNYCH RADIOSTACJI WOJSKOWYCH Współczesny charakter operacji wojskowych wymaga od Sił Zbrojnych RP działań w terenach nieznanych, często charakteryzujących się bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ PISZ 23 25 LISTOPADA 2010 KNTWE 10 ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS Paweł KANIEWSKI, Janusz ROMANIK, Kamil WILGUCKI, Bogusław GROCHOWINA,

Bardziej szczegółowo

TRANSMISJA IP Z WYKORZYSTANIEM RADIOSTACJI WĄSKOPASMOWEJ

TRANSMISJA IP Z WYKORZYSTANIEM RADIOSTACJI WĄSKOPASMOWEJ Maciej Okurowski RNSMISJ IP Z WYKORZYSNIEM RIOSCJI WĄSKOPSMOWEJ Postępująca od kilku lat ewolucja w zakresie rosnących potrzeb systemów dowodzenia przekłada się na konkretne wymagania, jakim muszą sprostać

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYMULATORÓW W SZKOLENIU WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI. Płk rez. dr inż. Andrzej WISZ

ZASTOSOWANIE SYMULATORÓW W SZKOLENIU WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI. Płk rez. dr inż. Andrzej WISZ ZASTOSOWANIE SYMULATORÓW W SZKOLENIU WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI Płk rez. dr inż. Andrzej WISZ a.wisz@cmgi.com.pl Zastosowanie symulatorów Wzrost intensywności szkolenia - przygotowania żołnierza i pododdziałów

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WCZORAJ NA ZAJĘCIACH, DZISIAJ W MUZEUM

WCZORAJ NA ZAJĘCIACH, DZISIAJ W MUZEUM Ppłk mgr inż. Mieczysław HUCAŁ WCZORAJ NA ZAJĘCIACH, DZISIAJ W MUZEUM Wymogi współczesnego pola walki wymuszają wdrażanie nowoczesnych systemów łączności i informatyki a jednocześnie powodują, że analogowy

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO - POTENCJAŁ I PERSPEKTYWY

PODSYSTEM DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO - POTENCJAŁ I PERSPEKTYWY PODSYSTEM DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO - POTENCJAŁ I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA NA RZECZ SYSTEMÓW WSPARCIA DOWODZENIA ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl kpt. mgr inż. Janusz ROMANIK, j.romanik@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA NOWOCZESNYCH NAMIERNIKÓW RADIOWYCH W ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMACH ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ

INTEGRACJA NOWOCZESNYCH NAMIERNIKÓW RADIOWYCH W ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMACH ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ PISZ 23 25 LISTOPADA 2010 KNTWE 10 INTEGRACJA NOWOCZESNYCH NAMIERNIKÓW RADIOWYCH W ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMACH ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ Roman JAŻDŻEWSKI

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA POLA WALKI

INFORMATYZACJA POLA WALKI Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (20) Nr 2, 2004 Roman DUFRÊNE Janusz PIELA INFORMATYZACJA POLA WALKI 1. WPROWADZENIE Nowe rodzaje zagrożeń i związana z nimi konieczność dostosowania sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o Ochronie Informacji Niejawnych. Tekst ujednolicony po zmianie z 15 kwietnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 196,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI INFORMATOR O KURSACH PROWADZONYCH W CSŁII w 2017 ROKU ZEGRZE Strona 2 z 72 Lp. KOD KURSU NAZWA KURSU STRONA 1. 8000011 Organizator systemów ochrony kryptograficznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI INFORMATOR O KURSACH PROWADZONYCH W CSŁII w 2015 ROKU ZEGRZE 1 2 Lp. KOD KURSU NAZWA KURSU STRONA 1. 8000011 Organizator systemów ochrony kryptograficznej i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci komputerowe

Bezprzewodowe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Różnice między sieciami przewodowymi a bezprzewodowymi w kontekście protokołów dostępu do łącza Zjawiska wpływające na zachowanie rywalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Wykorzystanie technologii kosmicznych i technik satelitarnych dla polskiej administracji prowadzący: Dariusz Koenig Prezes Zarządu KenBIT Sp.j. ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci W miarę rozwoju sieci komputerowych pojawiały się różne rozwiązania organizujące elementy w sieć komputerową. W celu zapewnienia kompatybilności rozwiązań różnych producentów oraz opartych na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac płk Piotr KOWALUK Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwo Obrony Narodowej Seminarium DNiSzW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa www.iu.wp.mil.pl

ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa www.iu.wp.mil.pl K A ;; ~ ;fj~~2?~.'2:.' ij A...............,...,.... II OO~ofiC9 'JVni'szcJ". n II OGŁOSZENIE INSPEKTORA T UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa nr tel. (22) 687 33 50 nr fax (22) 687 3444 www.iu.wp.mil.pl

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treści 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUŻY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN Departament Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 82 DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFORMACJI. Pierwsza wersja bezpiecznego zestawu komputerowego

OCHRONA INFORMACJI. Pierwsza wersja bezpiecznego zestawu komputerowego OCHRONA INFORMACJI BEZPIECZNE ZESTAWY KOMPUTEROWE KLASY TEMPEST Ochrona przed elektromagnetycznym przenikaniem informacji to jeden z głównych obszarów badawczych obok kompatybilności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu. Imię i Nazwisko

Kierownik projektu. Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko Współautorzy Kierownik projektu mgr inż. Maciej Andrzejewski mgr Bożena Dobrowiecka mgr inż. Krzysztof Broda mgr inż. Andrzej Jaworski mgr inż. Zdzisław Kołodziejczyk mgr inż. Tadeusz Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Automatyka w energetyce, komunikacja i standard Komputer Przemysłowy Da-681-I-DPP-T. Wprowadzenie

Automatyka w energetyce, komunikacja i standard Komputer Przemysłowy Da-681-I-DPP-T. Wprowadzenie Automatyka w energetyce, komunikacja i standard 61850-3. Komputer Przemysłowy Da-681-I-DPP-T Wprowadzenie Specyfika podstacji energetycznych, jak i innych skomplikowanych obiektów, wymaga aby zastosowane

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Twoje zasoby obsługiwane zdalnie w zasięgu ręki Rodzina produktów Arctic oferuje bezpieczną i ekonomiczną łączność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Warszawa, 12.05.2016 r. gen. bryg. rez. pilot Dariusz WROŃSKI Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Zastosowanie głowic rodziny WH Obserwacja obiektów statycznych i dynamicznych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI INFORMATOR O KURSACH PROWADZONYCH W CSŁII w 2016 ROKU ZEGRZE Strona 2 z 67 Lp. KOD KURSU NAZWA KURSU STRONA 1 8000011 Organizator systemów ochrony kryptograficznej

Bardziej szczegółowo

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21)

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Oddział we Wrocławiu Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Metody badania wpływu zakłóceń systemów radiowych następnych generacji (LTE, IEEE 802.22, DAB+, DVB-T) na istniejące środowisko radiowe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

DYNAMIC SPECTRUM MANAGEMENT AS A METHOD OF REDUCING THE IMPACT OF JAMMING

DYNAMIC SPECTRUM MANAGEMENT AS A METHOD OF REDUCING THE IMPACT OF JAMMING DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE WIDMEM JAKO METODA REDUKCJI WPŁYWU ZAKŁÓCEŃ CELOWYCH DYNAMIC SPECTRUM MANAGEMENT AS A METHOD OF REDUCING THE IMPACT OF JAMMING Marek SUCHAŃSKI 1*, Piotr GAJEWSKI 2#, Jerzy ŁOPATKA

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji Paweł Kaniewski Miłosz Śliwka Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji 1 Wstęp ISDN jest powszechnie wykorzystywanym standardem zarówno w systemach telefonii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy

Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy Robert Jędrychowski Politechnika Lubelska Nałęczów, ZET 2014 Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Maciej Okurowski Radiodostęp co to jest?

Maciej Okurowski Radiodostęp co to jest? Maciej Okurowski Radiodostęp co to jest? W związku z wprowadzeniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP radiostacji UKF nowej generacji z rodziny PR4G, zaistniała potrzeba rozwoju szeroko pojętych systemów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2

WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2 1 WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2 USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTU Koncepcja i model funkcjonowania regionalnych usług elektronicznych Projekt zakłada zbudowanie wdrożenie i utrzymanie dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

MULTICOM OPTYMALIZACJA TRANSPORTU DOŁOWEGO LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA ZASOBÓW.

MULTICOM OPTYMALIZACJA TRANSPORTU DOŁOWEGO LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA ZASOBÓW. MULTICOM OPTYMALIZACJA TRANSPORTU DOŁOWEGO LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA ZASOBÓW FLEXCOM MULTICOM 1.0 MULTICOM 2.0 MULTICOM 2.1 MUTICOM 2.1 MULTICOM OPTYMALIZACJA TRANSPORTU DOŁOWEGO LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ZESZYTY NAUKOWE WSOWL - - - - - Nr 3 (145) 2007 Marcin LIBERACKI * ŚRODKI DOWODZENIA KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ I CZOŁGÓW ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W SYSTEMIE ŁĄCZNOŚCI Dostępna literatura podaje wiele ujęć

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron.

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 1. ROZPRAWA DOKTORSKA: Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 2. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE: 2.1. Przed doktoratem: 1. Obieg informacji

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda Luty 2009 Formalności Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 25 lutego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI NAZWA SYSTEMU WERSJA.(NUMER WERSJI DOKUMENTU, NP. 1.0)

PROCEDURY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI NAZWA SYSTEMU WERSJA.(NUMER WERSJI DOKUMENTU, NP. 1.0) pełna nazwa jednostki organizacyjnej ZATWIERDZAM... PROCEDURY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI DLA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO NAZWA SYSTEMU WERSJA.(NUMER WERSJI DOKUMENTU, NP. 1.0) Pełnomocnik Ochrony Kierownik

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI Z BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH STACJI ROZPOZNANIA POKŁADOWYCH SYSTEMÓW RADIOELEKTRONICZNYCH GUNICA

WNIOSKI Z BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH STACJI ROZPOZNANIA POKŁADOWYCH SYSTEMÓW RADIOELEKTRONICZNYCH GUNICA mjr mgr inŝ. Mirosław MYSZKA por. mgr inŝ. Marek BRZOZOWSKI kpt. mgr inŝ. Zbigniew LEWANDOWSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WNIOSKI Z BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH STACJI ROZPOZNANIA POKŁADOWYCH SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSOWL. Nr 2 (144) 2007

ZESZYTY NAUKOWE WSOWL. Nr 2 (144) 2007 ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 2 (144) 2007 Henryk ŁUKASIEWICZ KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNO TECHNICZNEJ POLOWEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI STANOWISKA DOWODZENIA BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W ASPEKCIE WPROWADZANIA NA

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

Transmisja w paśmie podstawowym

Transmisja w paśmie podstawowym Rodzaje transmisji Transmisja w paśmie podstawowym (baseband) - polega na przesłaniu ciągu impulsów uzyskanego na wyjściu dekodera (i być moŝe lekko zniekształconego). Widmo sygnału jest tutaj nieograniczone.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz ...5 7 7 9 9 14 17 17 20 23 23 25 26 34 36 40 51 51 53 54 54 55 56 57 57 59 62 67 78 83 121 154 172 183 188 195 202 214... Skorowidz.... 4 Podręcznik Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

BlackHole. Bezpieczne Repozytorium Ważnych Zasobów.

BlackHole. Bezpieczne Repozytorium Ważnych Zasobów. BlackHole. Bezpieczne Repozytorium Ważnych Zasobów. OPIS OGÓLNY Rozwiązanie jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony wyrafinowanych wirusów, które wykorzystując sieć komputerową szyfrują dostępne

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach różnorodnych technologicznie na potrzeby zarządzania kryzysowego koncepcja SECRICOM

Komunikacja w sieciach różnorodnych technologicznie na potrzeby zarządzania kryzysowego koncepcja SECRICOM Komunikacja w sieciach różnorodnych technologicznie na potrzeby zarządzania kryzysowego koncepcja SECRICOM Warszawa, 15 września 2009 Wojciech Dymowski, PMP Konsultant Zarządzający AGENDA kluczowe potrzeby

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r. Generalny Zarząd Logistyki P4 183 DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów, centralnych organów logistycznych, a także

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Systemy telekomunikacyjne Prezentacja specjalności Łódź, 27 maja 2009 Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu teorii telekomunikacji, a także poznają

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Hucał CYFROWA ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Mieczysław Hucał CYFROWA ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA Mieczysław Hucał CYFROWA ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA Artykuł ten jest kontynuacją tematyki z zakresu łączności radiowej po 1945 roku. Ze względu na ograniczenia objętościowe poprzednio zostały przedstawione tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH data publikacji styczeń 2014 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o.

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o. Proget MDM to rozwiązanie umożliwiające administrację urządzeniami mobilnymi w firmie takimi jak tablet czy telefon. Nasza platforma to także bezpieczeństwo danych firmowych i prywatnych: poczty email,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu sygnalizacji pożarowej wraz z transmisją do Alarmowego Centrum Odbiorczego i Kasetą Straży Pożarnej

Prezentacja systemu sygnalizacji pożarowej wraz z transmisją do Alarmowego Centrum Odbiorczego i Kasetą Straży Pożarnej Innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezentacja systemu sygnalizacji pożarowej wraz z transmisją do Alarmowego Centrum Odbiorczego i Kasetą Straży Pożarnej mgr inż. Tomasz Stotko

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej ppłk dr Mirosław Pakuła Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej 1. Wstęp Po odzyskaniu niepodległości, organizująca się polska radiotelegrafia wojskowa otrzymała

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki superheterodynowe

Odbiorniki superheterodynowe Odbiorniki superheterodynowe Odbiornik superheterodynowy (z przemianą częstotliwości) został wynaleziony w 1918r przez E. H. Armstronga. Jego cechą charakterystyczną jest zastosowanie przemiany częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7, Warszawa

ul. Królewska 1/7, Warszawa K A ;; ~ ;fj~~2?~.'2:.' ij A...............,...,.... II OO~ofiC9 'JVni'szcJ". n II OGŁOSZENIE INSPEKTORA T UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa nr tel. (22) 687 33 50 nr fax (22) 687 3444 www.iu.wp.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Od strategii do wdrożenia

Od strategii do wdrożenia Od strategii do wdrożenia Przedstawienie technicznych aspektów związanych z integracją infrastruktury teleinformatycznej na podstawie doświadczeń w programie e-vita Jerzy Łuczak Plan Proces planowania

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA SZKOLNO-TRENINGOWE WYPRODUKOWANE W WCBKT S.A.

URZĄDZENIA SZKOLNO-TRENINGOWE WYPRODUKOWANE W WCBKT S.A. WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE URZĄDZENIA SZKOLNO-TRENINGOWE WYPRODUKOWANE W WCBKT S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 tel. +48 22 683 94 91 tel./fax. +48 22 666-81-62,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Punkt dostępowy AirMax5 AirLive Cena : 255,00 zł (netto) 313,65 zł (brutto) Producent : Air Live Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 17-02-2017

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev.

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev. Wytyczne i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne odporności elektromagnetycznej zalecana odległość pomiędzy przenośnym i mobilnym wyposażeniem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/16/09 Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu komputerowego z oprogramowaniem, instalacją

Bardziej szczegółowo