ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS"

Transkrypt

1 SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ PISZ LISTOPADA 2010 KNTWE 10 ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS Paweł KANIEWSKI, Janusz ROMANIK, Kamil WILGUCKI, Bogusław GROCHOWINA, Paweł SKARŻYŃSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektronicznej Wojskowy Instytut Łączności Zegrze, ul. Warszawska 22 A Streszczenie W artykule został zaprezentowany podsystem łączności funkcjonujący na potrzeby modułu taktycznego Zautomatyzowanego Systemu Rozpoznawczo-Zakłócającego KAKTUS. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne informacje o module taktycznym, jego architekturę, przeznaczenie, podstawowe parametry, opis obiektów modułu oraz realizowanych przez nie zadań i zasad współpracy międzyobiektowej. W drugim rozdziale omówiono podstawowe wymagania dla podsystemu łączności bezprzewodowej modułu taktycznego. Trzeci rozdział zawiera opis Podsystemu Dostępu Bezprzewodowego (), jego architekturę, możliwości funkcjonalne, zakres wykorzystania w module taktycznym, wyniki testów obrazujące uzyskiwane zasięgi łączności oraz zapewniane przepływności. W czwartym rozdziale omówiono podsystem łączności radiowej, bazujący na radiostacjach UKF typu Przedstawiono zasady i zakres stosowania środków radiowych UKF w relacjach między obiektami walki elektronicznej. W podsumowaniu dokonano porównania rozwiązań w zakresie łączności bezprzewodowej wykorzystywanej do integracji elementów systemu walki elektronicznej. 1. MODUŁ TAKTYCZNY SYSTEMU KAKTUS System KAKTUS jest nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym systemem walki elektronicznej, bazującym na najnowszych urządzeniach specjalistycznych zapewniających szybkie oraz skuteczne rozpoznanie i zakłócania emisji radiowych. System składa się z modułu operacyjnego oraz dwóch modułów taktycznych [1, 2]. Zadaniem modułu operacyjnego jest prowadzenie rozpoznania elektronicznego i zakłócania sygnałów radiowych w zakresie HF. Moduł taktyczny (moduł T) może pracować jako podporządkowany względem modułu operacyjnego lub (zazwyczaj) pracować samodzielnie jako moduł wydzielony, podporządkowany względem KK WE G2 Dywizji lub S2 Brygady. Z modułu T może być wydzielany zespół zadaniowy pracujący na rzecz kontyngentu wojskowego poza granicami kraju. Moduł T jest przeznaczony do prowadzenia walki elektronicznej na obszarze działań taktycznych. Do jego podstawowych zadań należą: wykrywanie, śledzenie i przechwyt sygnałów, namierzanie źródeł emisji, analiza techniczna odebranych sygnałów, ocena operacyjna oraz zakłócanie radiowe w zakresach HF, VHF, UHF. W skład modułu T wchodzą: Wóz Dowodzenia Walką Elektroniczną - 1 szt. Namiernik Radiowy (NR HF/VHF/UHF ZT) - 3 szt. Stacja Zakłóceń (SZ HF ZT) - 1 szt. Stacja Zakłóceń (SZ VHF/UHF ZT) - 1 szt. Aparatownia Radioodbiorcza (ARO KU) - 1 szt.

2 Głównym obiektem modułu T jest Wóz Dowodzenia Walką Elektroniczną (WD WE ZT), który odpowiada za dowodzenie i kierowanie pracą podległych obiektów i podsystemów za pomocą zautomatyzowanej wymiany komend i meldunków. WD WE ZT pełni w systemie również funkcję Namiernika Radiowego. 2. WYMAGANIA NA PODSYSTEM ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ MODUŁU T Z punktu widzenia wymagań na podsystem łączności, największe znaczenie mają odległości między współpracującymi obiektami wynikające z taktycznych norm wielkości obszaru odpowiedzialności. Ważna jest również ilość wymienianej informacji i jej wrażliwość na opóźnienie. Dodatkowo, w sytuacji użycia radiowych środków łączności korzystne jest zastosowanie rozwiązań pracujących poza zakresem pracy podsystemu zakłócania. W module T stosunkowo duża ilość informacji wrażliwej na opóźnienie będzie przesyłana między WD WE ZT i NR HF/VHF/UHF (np. zadania do namierzania, namiary). Biorąc pod uwagę typowe odległości między tymi obiektami, konieczne jest zastosowanie środków bezprzewodowych. Jednocześnie powinny one zapewniać łącza o dużej przepływności. Najmniejsza ilość informacji będzie wymieniana między WD WE ZT i SZ VHF/UHF ZT oraz SZ HF ZT. Ze względu na odległości między tymi obiektami również konieczne jest zastosowanie środków bezprzewodowych, natomiast uwzględniając specyfikę ich pracy konieczne jest automatyczne zabezpieczanie odbiorników podczas zakłócania lub wykorzystanie środków radiowych o dużej selektywności pracujących poza zakresem zakłócania. Kolejne wymaganie dotyczy norm czasowych rozwijania obiektów modułu T, które warunkują czas gotowości wszystkich podsystemów w obiektach, między innymi podsystemu łączności. 3. PODSYSTEM DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO 3.1. Architektura i możliwości funkcjonalne jest szerokopasmowym systemem łączności umożliwiającym rozwinięcie sieci bezprzewodowych integrujących elementy stanowisk dowodzenia lub zapewniających pokrycie wybranych obszarów lokalną siecią dostępową. W szczególności może być stosowany w sieciach wykorzystujących protokół IP do zapewnienia: łączności w obrębie stanowiska dowodzenia podczas jego rozwijania, bezprzewodowej integracji sieci lokalnych stanowiska dowodzenia, realizacji bezpośredniego dostępu do zasobów sieci osobom funkcyjnym znajdującym się w obszarze węzła łączności stanowiska dowodzenia, bezprzewodowego dowiązania dedykowanej grupy użytkowników, obiektów, wozów dowodzenia do stacjonarnych lub polowych węzłów łączności. został opracowany zgodnie z zasadą COST czyli z wykorzystaniem urządzeń komercyjnych, ale dostosowanych do potrzeb i wymagań wojskowych w tym środowiskowych. może pracować w dwóch zakresach częstotliwości: w pierwszym, wówczas jest kompatybilny z komercyjnymi urządzeniami przenośnymi wyposażonymi w karty WLAN i może realizować funkcje punktu dostępowego działającego w ramach stanowiska dowodzenia lub bazy, w drugim, wówczas system pracuje w wojskowym zharmonizowanym paśmie NATO typu I. W tym zakresie zapewniane są znacznie większe zasięgi łączności przez co możliwe jest dowiązanie grupy odległych obiektów. 2

3 System jest prosty w konfiguracji, a same urządzenia posiadają niewielkie gabaryty, przez co zapewniają łatwe i szybkie rozwinięcie. Atutem rozwiązania jest jego elastyczność, dzięki czemu elementy mogą być montowane na masztach (tych samych, na których znajdują się anteny radiolinii, namiernika radiowego, itp.) lub na niewielkich wysięgnikach mocowanych na pojazdach, Rys. 1. Uruchomienie modułu radiowego jest proste, a niezbędne do tego dane można zapisać w pliku. Raz skonfigurowany poprawnie moduł radiowy wystarczy podłączyć do zasilania, aby automatycznie rozpoczął pracę. Rekonfiguracja urządzenia polega na wczytaniu odpowiedniego pliku konfiguracyjnego. Inną zaletą jest jego duża funkcjonalność, którą uzyskano dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych interfejsów radiowych. Każdy z nich może pracować w innym zakresie, kanale i podsieci lub pracując na tych samych danych obsługiwać inną grupę użytkowników zgodnie z ich lokalizacją. Każdy interfejs może być skonfigurowany do pracy jako: stacja dostępowa, punkt kliencki, element mostu bezprzewodowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dysponując jednym modułem radiowym można jednocześnie zapewniać dostęp bezprzewodowy dla grupy użytkowników w ramach stanowiska oraz dowiązanie tego stanowiska do sieci rozległej. Rys. 1. Przykładowe rozmieszczenie modułu i anten : pod rozwiniętą anteną namiernika radiowego (po lewej stronie) oraz na maszcie ARO-KU (po prawej stronie) Zastosowanie anten sektorowych umieszczonych na maszcie o wysokości ok. 20m i zapewnienie wolnej od przeszkód I strefy Fresnela, gwarantuje zasięgi łączności wynoszące ponad. Zapewniane szybkości transmisji rzędu od kilkuset kb/s do kilku Mb/s (Tab. 1) umożliwiają jednoczesną realizację usług transmisji danych, głosu i wideo. 3

4 3.2. Wykorzystanie w module T systemu KAKTUS Przykładowe rozwinięcie modułu T przedstawiono na Rys. 2. jest stosowany jako podstawowy środek łączności między WD WE ZT i Namiernikami Radiowymi [3, 4]. Do WD WE ZT dowiązują się bezpośrednio dwa sąsiednie namierniki radiowe NR ZT 1 oraz NR ZT 2. Namiernik radiowy NR ZT 3 dowiązuje się do WD WE ZT pośrednio poprzez NR ZT 2, tworząc układ tzw. mostu z dwoma przęsłami. W takim układzie stosowane są anteny sektorowe, przez co nie wymaga się ich precyzyjnego kierunkowania, natomiast zapewniona jest duża elastyczność wyboru lokalizacji obiektów. NR ZT 1 WD WE ZT/ NR ZT NR ZT 2 NR ZT 3 światłowód radiolinia Przełożony, współdziałanie ARO KU Rys. 2. Warianty dowiązania Namierników Radiowych do WD WE ZT Przykładowe dowiązanie Stacji Zakłóceń poprzez zostało zaprezentowane na Rys. 3. Stacje Zakłóceń mogą dowiązać się bezpośrednio do WD WE ZT, a jeśli jest to niemożliwe ze względów terenowych, wówczas mogą dowiązać się pośrednio poprzez dowolny Namiernik Radiowy. SZ ZT SZ ZT NR ZT 1 WD WE ZT/ NR ZT NR ZT 2 NR ZT 3 światłowód radiolinia Szczebel nadrzędny, współdziałanie ARO KU Rys. 3. Warianty dowiązania Stacji Zakłóceń do WD WE ZT 4

5 Jako alternatywne środki łączności dla realizacji usług transmisji danych i głosu stosowane są radiostacje pokładowe UKF będące jednocześnie podstawowym środkiem łączności w czasie przemieszczania. Rys. 4. Elementy rozwinięte na obiektach systemu KAKTUS Moduł radiowy oraz anteny i fidery antenowe umieszczone są na stałe na maszcie. W razie potrzeby, przed podniesieniem masztu można łatwo dokonać korekcji ustawienia anten uwzględniającej orientację transportera. Dzięki swej sektorowej charakterystyce kierunkowości zapewniają duży zysk kierunkowy ale jednocześnie nie są wrażliwe na kołysanie masztu. Po uprzednim skonfigurowaniu modułów radiowych pracują one automatycznie po włączeniu zasilania. Kabel sygnałowo-zasilający rozwijany jest automatycznie podczas wysuwania masztu. Po złożeniu masztu na czas transportu nie są wymagane żadne czynności obsługowe elementów. po uruchomieniu zapewnia możliwość sprawdzenia: poprawności jego działania w ramach obiektu, 5

6 łączności z innymi obiektami dowiązanymi przez. Sprawdzenie poprawności działania i ustawień konfiguracyjnych można wykonać w prosty sposób za pomocą przeglądarki stron WWW, po wpisaniu adresu IP urządzenia oraz wybierając opcję WLAN Link Test umożliwiającą: identyfikację skojarzonych modułów radiowych poprzez adres MAC i przypisaną nazwę w systemie, odczyt parametrów radiowych dla lokalnego i skojarzonego modułu Wyniki testów Parametry klimatyczno-mechaniczne urządzeń składowych odpowiadają wymaganiom militarnym, co zostało potwierdzone badaniami odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium badań środowiskowych. Konstrukcja urządzeń składowych zapewnia odporność na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. Badania przeprowadzone w akredytowanym laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej wykazały, że podczas pracy w drugim zakresie częstotliwości (przeznaczonym do pracy na dużych odległościach) przy oddziaływaniu silnego pola elektromagnetycznego, w całym badanym zakresie sygnałów zakłócających nie stwierdzono utraty lub niestabilności łącza. Rys. 5. Uproszczony układ stosowany do badania przepływności (most z 1 i 3 przęsłami) Badania przepływności w zależności od warunków panujących w kanale radiowym przeprowadzono w układzie przedstawionym na Rys. 5. W trakcie wykonywania testów przepływności monitorowano parametry pracy interfejsu wybranego urządzenia radiowego. Tab. 1. Przepływności zapewniane użytkownikowi Tx-rate [Mbit/s] Rx-rate [Mbit/s] Przepływność [Mb/s] Układ mostu 1,0 4,8 0,8 4,6 1,6 0,5 0,6-1 przęsło 2 przęsła 3 przęsła Oznaczenia stosowane w tabeli: Tx-rate - zmierzona dla interfejsu radiowego szybkość nadawania odczytana przy pomocy dedykowanego Monitora AP WLAN. Rx-rate - zmierzona dla interfejsu radiowego szybkość odbioru odczytana przy pomocy dedykowanego Monitora AP WLAN. 6

7 Wyniki pomiaru dla różnych układów pracy zaprezentowano w Tab. 1. Oprócz zmierzonej przepływności użytkowej przedstawiono szybkości z jakimi pracowały urządzenia radiowe. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono parametry uzyskiwane dla odległości najczęściej spotykanych w rozwiniętym module T. Badania zasięgowe dla zakresu pierwszego i drugiego przeprowadzono w warunkach poligonowych, w terenie podmiejskim lekko pofałdowanym o luźnej zabudowie i średnim zalesieniu. Wyniki przedstawiono w Tab. 2. Podczas prowadzenia badań anteny były umieszczone na masztach o wysokości ok. 20m. Badania wykonywano w układzie mostu bezprzewodowego. Numer skojarzonego modułu Poziom sygnału [dbm] Tab. 2. Zasięgi łączności Poziom zakłóceń [dbm] odległość 8,5km SNR [db] Szybkość transmisji [Mbit/s] odległość km odległość 15km Uwaga: Wytłuszczoną czcionką zaznaczono wyniki uzyskane dla typowych odległości w module T Uzyskane zasięgi dla drugiego zakresu częstotliwości to: maksymalny 15km, w warunkach wolnej od przeszkód I strefy Fresnela, gwarantowany 10 km (I strefa Fresnela wolna od przeszkód w 60%). Uzyskane zasięgi dla pierwszego zakresu częstotliwości to: 5km w warunkach całkowicie wolnej od przeszkód I strefy Fresnela, 3 km w przypadku wolnej w 60% I strefy Fresnela. był również testowany w ramach badań wstępnych i kwalifikacyjnych systemu KAKTUS. Sprawdzano zasięgi łączności, możliwość realizacji usługi VoIP, transmisji danych i współpracy aplikacji specjalistycznych. Wszystkie testy zakończyły się wynikiem pozytywnym bez uwag, przy odległościach między obiektami wynoszącymi. 4. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA UKF W module T jako alternatywne środki łączności stosowane są radiostacje pokładowe UKF typu Rys. 6. Służą są one do realizacji usług transmisji danych i głosu podczas pracy w rozwiniętym systemie, w sytuacji gdy nie może być wykorzystany podsystem, np. z powodu niekorzystnych właściwości propagacyjnych lub uwarunkowań terenowych. Są one jednocześnie podstawowym środkiem łączności między obiektami podczas ich przemieszczania. Zapewniane prędkości transmisji są znacznie mniejsze niż w przypadku i dlatego dla tego medium transmisyjnego najwyższy priorytet przydzielono usłudze transmisji danych. 7

8 VHF SZ ZT VHF SZ ZT NR ZT 1 VHF WD WE ZT/ NR ZT VHF VHF NR ZT 2 NR ZT 3 światłowód radiolinia Szczebel nadrzędny, współdziałanie ARO KU Rys. 6. Warianty wykorzystania łączności UKF Bezkolizyjną pracę radiostacji zapewnia tryb pracy synchronicznej TDMA. Ponadto cykliczny tryb pracy stacji zakłócających, obejmujący odbiór zadania zakłócania, jego realizację i złożenie meldunku, gwarantuje istnienie okien łączności. Możliwe jest również wykorzystanie do tego celu częstotliwości zabronionych do zakłócania. Zmiana medium transmisyjnego odbywa się automatycznie. Kryterium zmiany jest stwierdzenie braku lub przywrócenie łączności realizowanej z wykorzystaniem. 5. PODSUMOWANIE W artykule przedstawiono podsystem łączności bezprzewodowej funkcjonujący na potrzeby modułu taktycznego systemu KAKTUS. W szczególności uwagę skupiono na możliwościach i wariantach wykorzystania jako podstawowego środka do zapewnienia łączności między obiektami. Opisano również podsystem łączności radiowej UKF. Główne zalety przemawiające na korzyść rozwiązania bazującego na przedstawiono poniżej: Praca w paśmie wojskowym. Zakres częstotliwości poza pasmem zakłócania systemu KAKTUS. Elastyczność architektury (urządzenia są wielofunkcyjne, zaś w przypadku innych rozwiązań zwykle dedykowane, np. punkty dostępowe, stacje klienckie). Możliwość pracy w trybie punkt-punkt (most z 1, 2 lub 3 przęsłami). Urządzenia spełniają wymagania środowiskowe (klimatyczne i mechaniczne). System jest odporny na oddziaływanie silnych pól elektromagnetycznych. 8

9 Podczas pracy w drugim zakresie częstotliwości zapewnia zasięgi łączności wyraźnie większe niż uzyskiwane dla radiostacji szerokopasmowych. Zasięg łączności jest wprawdzie mniejszy (około dwukrotnie) niż dla radiolinii, jednak satysfakcjonujący w pewnych zastosowaniach. Należy pokreślić, że urządzenia są kilkakrotnie tańsze niż radiolinie lub radiostacje szerokopasmowe. Uzyskiwane szybkości transmisji są znacznie większe niż dla radiostacji szerokopasmowych czy też dla radiostacji UKF i to bez względu na wysokość zawieszenia ich anten. Szybkości transmisji oceniane z punktu widzenia użytkownika są porównywalne z tymi, które zapewniają radiolinie eksploatowane w SZ RP. System jest łatwy w rozwijaniu i elastyczny w konfiguracji, a niewielkie rozmiary urządzeń pozwalają na ich zamontowanie na tych samych masztach, na których pracują anteny np. Namierników Radiowych, Stacji Zakłóceń, radiostacji lub radiolinii. 6. LITERATURA 1. PROJEKT WSTĘPNY Zautomatyzowanego Systemu Rozpoznawczo-Zakłócającego kryptonim KAKTUS tom1; 2. PROJEKT WSTĘPNY Zautomatyzowanego Systemu Rozpoznawczo-Zakłócającego kryptonim KAKTUS tom2; 3. Projekt wykorzystania w systemie KAKTUS opracowanie WIŁ; 4. Zasady wykorzystania w systemie KAKTUS wytyczne i wstępna konfiguracja urządzeń opracowanie WIŁ. 9

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA ŁĄCZNOŚCI W SYSTEMACH

PERSPEKTYWY I MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA ŁĄCZNOŚCI W SYSTEMACH PERSPEKTYWY I MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA ŁĄCZNOŚCI W SYSTEMACH ROZPOZNANIA ELEKTRONICZNEGO SZCZEBLA TAKTYCZNEGO dr inż. Janusz ROMANIK, j.romanik@wil.waw.pl mgr inż. Adam KRAŚNIEWSKI, a.krasniewski@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA NOWOCZESNYCH NAMIERNIKÓW RADIOWYCH W ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMACH ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ

INTEGRACJA NOWOCZESNYCH NAMIERNIKÓW RADIOWYCH W ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMACH ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ PISZ 23 25 LISTOPADA 2010 KNTWE 10 INTEGRACJA NOWOCZESNYCH NAMIERNIKÓW RADIOWYCH W ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMACH ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ Roman JAŻDŻEWSKI

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO

ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO Panel I: Systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO CZNOŚCI CI (ZW( ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych TURKUS Kierownik Pracowni Planowania Systemów

Bardziej szczegółowo

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SZEROKOPASMOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI WOJSK LĄDOWYCH KROKUS-2000 Projekt KROKUS, wykonany w latach 2000-2006 był jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w minionej dekadzie

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Wykorzystanie technologii kosmicznych i technik satelitarnych dla polskiej administracji prowadzący: Dariusz Koenig Prezes Zarządu KenBIT Sp.j. ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

CYFROWY, MOBILNY SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI W BATALIONIE ZABEZPIECZENIA

CYFROWY, MOBILNY SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI W BATALIONIE ZABEZPIECZENIA Ppłk mgr inż. Mieczysław HUCAŁ CYFROWY, MOBILNY SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI W BATALIONIE ZABEZPIECZENIA Wymogi współczesnego pola walki wymuszają wdrażanie nowoczesnych systemów łączności i informatyki a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP

WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP WYKORZYSTANIE BROKERA CZĘSTOTLIWOŚCI JAKO ELEMENTU KOORDYNOWANEGO DOSTĘPU DO WIDMA W SIŁACH ZBROJNYCH RP dr inż. Marek SUCHAŃSKI, m.suchanski@wil.waw.pl dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Punkt dostępowy AirMax5 AirLive Cena : 255,00 zł (netto) 313,65 zł (brutto) Producent : Air Live Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 17-02-2017

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R mgr inż.. Artur DłużniewskiD 1 1 Wybrane prace realizowane w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC URZĄD GMINY W SANTOKU Program Testów dot. postępowania przetargowego RRG.271.11.2013.AC Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające Lekcja 16 Temat: Linie zasilające Fider w technice radiowej, w systemach nadawczych i odbiorczych jest to fizyczne okablowanie przenoszące sygnał radiowy z nadajnika do anteny lub z anteny do odbiornika,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA RADIOSTACJI SZEROKOPASMOWYCH NA

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA RADIOSTACJI SZEROKOPASMOWYCH NA PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA RADIOSTACJI SZEROKOPASMOWYCH NA POTRZEBY TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI kpt. mgr inż. Janusz ROMANIK mgr inż. Tomasz ZYCH mgr inż. Edward

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Bramki xcomfort 3

1 Moduł Bramki xcomfort 3 Spis treści 1 Moduł Bramki xcomfort 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Bramki xcomfort............... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Bramki xcomfort.......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Bramki xcomfort............

Bardziej szczegółowo

RADWIN 5000 HPMP SZEROKOPASMOWY SYSTEM PUNKT- WIELOPUNKT. Portfolio produktów RADWIN 5000 HPMP PĘDŹ BEZPRZEWODOWĄ AUTOSTRADĄ Z RADWIN 5000

RADWIN 5000 HPMP SZEROKOPASMOWY SYSTEM PUNKT- WIELOPUNKT. Portfolio produktów RADWIN 5000 HPMP PĘDŹ BEZPRZEWODOWĄ AUTOSTRADĄ Z RADWIN 5000 Portfolio produktów RADWIN 5000 HPMP RADWIN 5000 HPMP SZEROKOPASMOWY SYSTEM PUNKT- WIELOPUNKT PĘDŹ BEZPRZEWODOWĄ AUTOSTRADĄ Z RADWIN 5000 RADWIN 5000 HPMP to system typu Punkt-Wielopunkt, gwarantujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo miejskiego internetu. Adam Łukasz

Bezpieczeństwo miejskiego internetu. Adam Łukasz Bezpieczeństwo miejskiego internetu Adam Łukasz Charakterystyka gminy Janów Lubelski jest gminą miejsko-wiejską o pow. 178,24 km 2, usytuowaną w południowo - wschodniej Polsce, w woj. lubelskim, w powiecie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH

ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH mgr inż. Edward GOLAN, mgr inż. Adam KRAŚNIEWSKI, mjr dr inż. Janusz ROMANIK, mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne.

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne. Zakres akredytacji OiB dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr 27/MON/2014 wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Bardziej szczegółowo

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK routerom Archer C2 i Archer D7 oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Na podstawie: Albert Lozano-Nieto: RFID Design Fundamentals and Applications, CRC Press, Taylor & Francis Group, London New York, 2011 RFID RadioFrequency

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktualna struktura typowych węzłów łączności stanowisk dowodzenia [3]

Rys. 1. Aktualna struktura typowych węzłów łączności stanowisk dowodzenia [3] Zintegrowany Węzeł Łączności (ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych dr inż. Edmund Smakulski, dr inż. Marek Suchański, mgr inż. Krzysztof Strzelczyk, mgr inż. Krzysztof Zubel Wojskowy Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Aby utworzyć WDS w trybie bridge należy wykonać poniższe kroki:

Aby utworzyć WDS w trybie bridge należy wykonać poniższe kroki: WDS (ang. Wireless Distribution System) jest to bezprzewodowy system dystrybucji. Służy on do bezprzewodowego połączenia dwóch punktów dostępu AP. Zaimplementowano dwa tryby pracy systemu WDS: bridge -

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Bramki xcomfort

1 Moduł Bramki xcomfort 1 Moduł Bramki xcomfort Moduł Bramki xcomfort daje użytkowników możliwość integracji Systemu Vision z urządzeniami bezprzewodowymi systemu Moeller xcomfort. Odpowiada on za zapewnienie łącza komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

Maciej Okurowski Radiodostęp co to jest?

Maciej Okurowski Radiodostęp co to jest? Maciej Okurowski Radiodostęp co to jest? W związku z wprowadzeniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP radiostacji UKF nowej generacji z rodziny PR4G, zaistniała potrzeba rozwoju szeroko pojętych systemów

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. AGENDA Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Zagadnienia projektowe dla sieci WLAN skomplikowane środowisko dla propagacji

Bardziej szczegółowo

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS Journal of KONBiN 2(18)2011 ISSN 1895-8281 AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS OCENA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZEROKOPASMOWYCH RADIOSTACJI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZAMAWIAJĄCY EBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bronisława Czecha 59 04-555 Warszawa TRYB ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zapytanie ofertowe Warszawa, 27 stycznia 2014 r. 1. Postępowanie nie podlega przepisom

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu Łukasz Naumowicz Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu radiowego Zwielokrotnienie przepływności

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Autor: Krzysztof Urbas Promotor: dr inż. Marcin Głowacki Praca dyplomowa magisterska analiza wydajności protokołu B.A.T.M.A.N. w sieci testowej przepustowośd opóźnienie pakietów straty pakietów obciążenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Konfiguracja użyta być może we wszystkich routerach jedno pasmowych tej firmy o oznaczeniu TL-WR... KROK 1 Podstawa to podłączenie routera kablowo do naszego

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl TRYTON-PE1 Protekcja kanału E1 + Most Ethernet E1 10/100Mbit/s Ethernet na 4xE1 G.703 2048kbit/s 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA 1 2 3 4 5 Rys 1. Panel przedni i tylny urządzenia. Oznaczenie symboli: 1 złącze

Bardziej szczegółowo

Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL- WA500G

Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL- WA500G Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL- WA500G Access Point jest urządzeniem, które łączy sieć bezprzewodową z siecią przewodową. Z tego powodu wyposażony jest w minimum dwa interfejsy:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows.

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows. Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows. Moduły SCALANCE W mogą pracować zarówno w trybie Access Point, jak i Client. Jeżeli posiadamy w naszej sieci AP oraz stacje

Bardziej szczegółowo

SILVER SYSTEM ul. Fabryczna Rędziny. Katalog produktów 2010 Firmy SILVER SYSTEM

SILVER SYSTEM ul. Fabryczna Rędziny. Katalog produktów 2010 Firmy SILVER SYSTEM SILVER SYSTEM ul. Fabryczna 4 42-242 Rędziny Katalog produktów 2010 Firmy SILVER SYSTEM Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 ANTENY 2,4 GHz...5 ANTENA DWUSEKTOROWA SILVER D-17...6 ANTENA DWUSEKTOROWA

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZDALNEJ KONFIGURACJI RADIOSTACJI

MOŻLIWOŚCI ZDALNEJ KONFIGURACJI RADIOSTACJI MOŻLIWOŚCI ZDALNEJ KONFIGURACJI RADIOSTACJI WYKORZYSTYWANYCH W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH dr inż. Marek SUCHAŃSKI, m.suchanski@wil.waw.pl ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl dr inż. Robert

Bardziej szczegółowo

Modele propagacyjne w sieciach bezprzewodowych.

Modele propagacyjne w sieciach bezprzewodowych. Laboratorium nr 3 Modele propagacyjne w sieciach bezprzewodowych. Potrzebne oprogramowanie do przeprowadzenia zajęć; Network Stumbler - http://www.stumbler.net/index.php?m=201002 Jperf 2.0.2 - http://xjperf.googlecode.com/files/jperf-2.0.2.zip

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5 System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach W ramach centralnej inwestycji, mającej na celu poprawę komunikacji miejskiej na Śląsku, przeprowadzono modernizację linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox

odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox Pytanie 1 Dotychczas, po uruchomieniu Multiroom Standard HD po otwarciu zakładki MULTIROOM STANDARD HD, była widoczna lista z numerami kart

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE URZ

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE URZ ĆWICZENIE 6EMC 1. Wstęp. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE URZĄDZEŃ W SYSTEMIE (Analiza EMC systemu) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskami oddziaływania wybranych urządzeń na inne urządzenia pracujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn

Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn P Bogusław Dyduch Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn Temat opracowania: Planowanie Radiowe dla miasta Cieszyn Przygotowano dla: Urząd Miasta Cieszyn Nr dokumentu: Planowanie Radiowe Wersja: 1.0 Ostatnio

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŁĄCZNOŚCI

WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŁĄCZNOŚCI WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ŁĄCZNOŚCI W SIECIACH RADIOWYCH POLA WALKI ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI, p.kaniewski@wil.waw.pl mgr inż. Leszek LATOS, l.latos@wil.waw.pl dr inż. Robert MATYSZKIEL, r.matyszkiel@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Strona 1 z 5 Radiolinie z serii Siklu EtherHaul to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich potrzebujących bardzo wydajnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI MEGA BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA (MegaBSM) ORAZ BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA (BSM) INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI MEGA BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA (MegaBSM)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo Ideo Sp. z o.o. www.ideo.pl Al. Niepodległości 124/2 ul. Nad Przyrwą 13 02-577 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji Paweł Kaniewski Miłosz Śliwka Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji 1 Wstęp ISDN jest powszechnie wykorzystywanym standardem zarówno w systemach telefonii

Bardziej szczegółowo

CJAM 100 Miniaturowa radiostacja zagłuszająca

CJAM 100 Miniaturowa radiostacja zagłuszająca CJAM 100 Miniaturowa radiostacja zagłuszająca CJAM 100 to miniaturowa radiostacja zagłuszająca, pozwalająca na zakłócanie komunikacji w sieci komórkowej na małych obszarach. Wystarczy nacisnąć przycisk,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ ZAKŁÓCANIA W WYBRANYCH SYSTEMACH WALKI ELEKTRONICZNEJ

SKUTECZNOŚĆ ZAKŁÓCANIA W WYBRANYCH SYSTEMACH WALKI ELEKTRONICZNEJ SKUTECZNOŚĆ ZAKŁÓCANIA W WYBRANYCH SYSTEMACH WALKI ELEKTRONICZNE Kamil WILGUCKI, Robert URBAN, Grzegorz BARANOWSKI, Piotr GRĄDZKI Wojskowy Instytut Łączności ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze, Polska Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z SYRIUSZ-101-1 Przełącznik przemysłowy Gigabit Ethernet 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA Na rysunku 1 został przedstawiony panel przedni urządzenia SYRIUSZ. 1 2 3 4 Rys. 1. Panel przedni urządzenia Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Podstawowa konfiguracja systemu Prezentowany system służy do nadzoru dyspozytorskiego w służbach wykorzystujących grupy pojazdów operujących w obszarze

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016 TV PRZEMYSŁOWA > monitoring IP > routery > Model : - Producent : TP-LINK Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (np. transmisja wideo w jakości HD)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

WDS tryb repeater. Aby utworzyć WDS w trybie repeater należy wykonać poniższe kroki:

WDS tryb repeater. Aby utworzyć WDS w trybie repeater należy wykonać poniższe kroki: WDS (ang. Wireless Distribution System) jest to bezprzewodowy system dystrybucji. Służy on do bezprzewodowego połączenia dwóch punktów dostępu AP. Zaimplementowano dwa tryby pracy systemu WDS: bridge -

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo