SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38 ; Warszawa Regon: NIP: Numer sprawy: 33/2007/Log SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez BIURO OCHRONY RZĄDU na dostawę obuwia, rękawiczek skórzanych, walizek-neseserów i toreb podróżnych.

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 4. Opis części zamówienia. 5. Termin wykonania zamówienia. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 9. Wymagania dotyczące wadium. 10. Termin związania ofertą. 11. Opis sposobu przygotowania oferty. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 13. Opis sposobu obliczenia ceny. 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 19. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) trzewiki desantowca (CPV ) w ilości 500 par, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno- technologiczna stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ; 2) półbuty wyjściowe funkcjonariusza wz. 21/BOR (CPV ) w ilości 50 par., wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno- technologiczna nr 21/BOR stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ; 3) rękawiczki zimowe oficera koloru czarnego wz. 11/BOR (CPV ) w ilości 50 par, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno- technologiczna nr 11/BOR stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ; 4) rękawiczki letnie oficera koloru czarnego wz. 12/BOR (CPV ) w ilości 50 par, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno- technologiczna nr 12/BOR stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ; 5) trzewiki zimowe oficera wz. 13/BOR (CPV ) w ilości 50 par, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno- technologiczna nr 13/BOR stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ; 6) torba podróżna wz. 05/BOR (CPV ) w ilości 30 szt., wykonana zgodnie z dokumentacją techniczno- technologiczna nr 05/BOR stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ; 7) walizka-neseser wz. 06/BOR (CPV ) w ilości 60 szt., wykonana zgodnie z dokumentacją techniczno- technologiczna nr 06/BOR stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ;

4 8) trzewiki Tropic (CPV ) w ilości 80 par, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno- technologiczna stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ; 9) trzewiki robocze na spodach gumowych (CPV ) w ilości 270 par, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno- technologiczna stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ; 10) obuwie zdrowotne - drewniaki (CPV ) w ilości 80 par, wykonane zgodnie z poniższym opisem i wymaganiami Zamawiającego : a) opis. - profil ortopedyczny, - cholewa skórzana (z dwoin) gładka z regulacją tęgości, - kolor cholewy biały, - spody wykonane z drewna, - podeszwa przeciwpoślizgowa, - barwnik nie wcierający się w stopy wodoodporny. b) fotografia obuwia zdrowotnego drewniaków.

5 c) pakowanie. Obuwie winno być zapakowane w pudełka kartonowe po jednej parze. 11) pantofle pokładowe damskie (CPV ) w ilości 6 par, wykonane zgodnie z poniższym opisem i wymaganiami Zamawiającego : a) opis. Podstawowe elementy : - cholewa jednolita (przyszwa i obłożyna stanowią jeden element), - podeszwa z obcasem. Wierzch cholewki wykonany jest ze skóry bydlęcej anilinowej w kolorze czarnym. Od strony wewnętrznej cholewki znajduje się podszewka ze skóry świńskiej licowej w kolorze naturalnym. Łączenie wierzchu cholewki z podszewką jest przyklepane do wewnątrz szycie wewnątrz obuwia. Podnosek (element usztywniający czubek przyszwy od strony wewnętrznej) wykonany jest z materiału termoplastycznego, a zakładka (element usztywniający obłożynę w miejscu pięty) z wtórnej skóry zakładkowej. Podeszwa wykonana jest z materiału typu texone. Do podeszwy przymocowana jest wyściółka z naturalnej skóry świńskiej wybarwionej na kolor naturalny, która na odcinku przedstopia, śródstopia i pięty podklejona jest pianką lateksową. Wyściółka na odcinku przedstopia i śródstopia od strony wewnętrznej jest perforowana.

6 Podeszwa wykonana z plastyfikowanego polichloru winylu PCV z bieżnikiem antypoślizgowym posiada obcas z utwardzonego polistyrenu o wysokości 50 ± 5 mm. Do wykonania obuwia zastosowane klejony system montażu. Skóra wierzchnia cholewki pokryta jest apreturą nabłyszczającą. b) znakowanie. Znakowanie należy wykonać zgodnie z normą PN-O-91013:1999 Obuwie. Znakowanie. c) wymagania techniczne podstawowych materiałów. Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiału 1. Wierzch cholewka. Skóra bydlęca anilinowa (bukat bydlęcy) o grubości 0,9 1,1 mm w kolorze czarnym. 2. Podnoski. Materiał termoplastyczny. 3. Zakładki. Wtórna skóra zakładkowa. 4. Zapiętki. Skóra świńska licowa od strony mizdry w kolorze naturalnym. 5. Podszewka. Skóra świńska licowa w kolorze naturalnym. 6. Podpodeszwa. Typu texone. 7. Podeszwa Polichlorek winylu PCV w kolorze czarnym. 8. Obcas. Polistyren utwardzony w kolorze czarnym. 9. Wyściółka. Skóra świńska w kolorze naturalnym, pianka lateksowa. d) rozmiar. Obuwie powinno być wykonane w numeracji francuskiej. e) wymagania użytkowe. Pantofle pokładowe powinne charakteryzować się : - odpornością na ścieranie, - trwałością połączeń spodu z cholewą, - podeszwą antypoślizgową, odporną na wielokrotne zginanie, - odpornością powłoki kryjącej na wielokrotne zginanie, tarcie, - trwałością formy, - komfortem użytkowania, - prawidłowym i estetycznym wykonaniem. f) wymagania jakościowe. Ocenę jakościową należy przeprowadzić wg PN-86/O Obuwie wyjściowe, domowe i robocze. Gatunki. Dopuszcza się wyłącznie wyroby w I gatunku. g) pakowanie. Obuwie pakuje się po jednej parze do pudełek tekturowych, a następnie w kartony zbiorcze po 10 par.

7 h) zdjęcie pantofli pokładowych. 12) botki długie damskie - kozaki (CPV ) w ilości 1 para, wykonane zgodnie z poniższym opisem i wymaganiami Zamawiającego : a) opis. Podstawowe elementy : - cholewa sięgająca kolan, zasuwana na zamek błyskawiczny, - podeszwa z obcasem. Wierzch cholewki wykonany jest ze skóry bydlęcej anilinowej w kolorze czarnym o zwiększonej odporności na przemakanie i nasiąkanie wodą. Od strony wewnętrznej cholewki znajduje się podszewka ocieplająca z materiału tekstylnego (włóknina, dzianina typu polar) i zapiętek ze skóry świńskiej. Krawędź cholewki od strony wewnętrznej wykończony jest paskiem skórzanym. Podnosek (element usztywniający czubek przyszwy od strony wewnętrznej) wykonany jest z materiału termoplastycznego, a zakładka (element usztywniający obłożynę w miejscu pięty) z wtórnej skóry zakładkowej. Cholewka zasuwana jest na zamek błyskawiczny obuwniczy. Do górnej części cholewki przyszyta jest guma w kolorze czarnym o długości 115 ± 5 mm i szerokości 14 ± 2mm (mierzonej przy brzegu cholewki). Do wykonania podeszwy zastosowano materiał typu texone. Obuwie wyposażone jest w wyściółkę włókninową antypoślizgową, z punktowym naniesieniem lateksu. Podeszwa z obcasem wykonana jest z kauczuku termoplastycznego i posiada bieżnik antypoślizgowy. Wysokość obcasa 40 ±3 mm. Do wykonania obuwia zastosowano klejony system montażu. b) znakowanie. Znakowanie należy wykonać zgodnie z normą PN-O :1999 Obuwie. Znakowanie.

8 c) wymagania techniczne podstawowych materiałów. Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiału 1. Wierzch cholewki. Skóra bydlęca anilinowa (bukat bydlęcy) o zwiększonej odporności na przemakanie i nasiąkanie wodą, o grubości 1,2 1,4 mm w kolorze czarnym. 2. Podnoski. Materiał termoplastyczny. 3. Zakładki. Wtórna skóra zakładkowa. 4. Zapiętki. Skóra świńska licowa od strony mizdry w kolorze naturalnym. 5. Podszewka. Ocieplający materiał tekstylny. 6. Podpodeszwa. Typu texone. 7. Podeszwa z obcasem. Kauczuk termoplastyczny odporny na niskie temperatury, z bieżnikiem antypoślizgowym. 8. Wyściółka. Włóknina obuwnicza antypoślizgowa z punktowym naniesieniem lateksu. d) rozmiary. Obuwie powinno być wykonane w numeracji francuskiej. e) wymagania użytkowe. Botki długie damskie powinne charakteryzować się : - ciepłochronnością, - odpornością na nasiąkanie wodą, przemakanie, - odpornością na ścieranie, - trwałością połączenia spodu z cholewą, - podeszwa antypoślizgową, odporną na wielokrotne zginanie, niskie temperatury, - odpornością powłoki kryjącej na wielokrotne zginanie, tarcie, - niezawodnością zamka błyskawicznego, - komfortem użytkowania, - prawidłowym i estetycznym wykonaniem. f) wymagania jakościowe. Ocenę jakościową należy przeprowadzić wg PN-86/O Obuwie wyjściowe, domowe i robocze. Dopuszcza się wyłącznie wyroby w I gatunku. g) pakowanie. Obuwie pakuje się po jednej parze do pudełek kartonowych, a następnie do kartonów zbiorczych po 10 par.

9 h) rysunek botków długich damskich. 13) buty do smokingu (CPV ) w ilości 20 par, wykonane zgodnie z poniższym opisem i wymaganiami Zamawiającego : a) Opis ogólny. Buty do smokingu sznurowane, wykonane ze skóry bydlęcej z licem naturalnym w kolorze czarnym (lakierowanym). Spody butów - skórzane. Obcas półbutów skórzany obity guma antypoślizgową. Wierzch wykonany z boksu bydlęcego czarnego z licem naturalnym (półmat) o grubości 1,2 1,4 mm. Podszewka wykonana ze skóry podszewkowej niebarwionej o grubości 0,8 1,1 mm. Podpodeszwa wykonana ze skóry lub innego materiału podpodeszwowgo o grubości 2,0 2,5 mm. Wyściółka ze skóry naturalnej o grubości 1,2 2,5 mm. b) parametry techniczne materiałów i surowców.

10 Wymagany parametr Wskaźnik Ocena wg Gotowe buty Wytrzymałość połączeń spodu Nie mniej niż 4,0 N/mm. PN-EN 344:1996 p.5.1 z wierzchem. Przemakalność w warunkach Nie mniej niż 20 min. PN-90/O dynamicznych. Wierzch buta Grubość. 1,2 1,4 mm. PN-88/P p.2.3 Przepuszczalność pary wodnej. Nie mniej niż 0,8 mg/cm²h. PN-EN 344:1966 p.5.13 Współczynnik przepuszczalności pary Nie mniej niż 20 mg/cm². PN-EN 344:1966 p.5.13 wodnej. Podszewki Grubość. 0,8 1,1 mm. PN-88/P p.2.3 Wytrzymałość na rozdzieranie. Nie mniej niż 30 N. PN-92/P Odporność na ścieranie : Brak uszkodzeń przed osiągnięciem : PN-EN 344:1996 p.5.14 a) na sucho, b) na mokro a) cykli, b) cykli. Wartość ph Nie mniejsza niż 3,5. PN_EN ISO4045:2000 Podpodeszwa Grubość. 2,0 2,5 mm. PN-EN 344:1966 p Absorpcja wody. Nie mniej niż 35% (m/m). PN-EN 344:1966 p.5.15 Desorpcja wody. Nie mniej niż 40% (m/m). PN-EN 344:1966 p.5.15 c) Rozmiary butów do smokingu. Obuwie powinno być wykonane w numeracji francuskiej. d) znakowanie butów do smokingu. Znakowanie należy wykonać zgodnie z normą PN-O-91013:1999 Obuwie. Znakowanie. e) pakowanie. Buty do smokingu pakuje się po jednej parze do pudełek tekturowych, a następnie do kartonów zbiorczych po 10 par lub według uzgodnień z Zamawiającym.

11 f) Rysunek poglądowy butów do smokingu. 14) obuwie męskie zimowe (CPV ) w ilości 1 para, wykonane zgodnie z poniższym opisem i wymaganiami Zamawiającego : a) opis ogólny obuwia zimowego. Obuwie męskie zimowe zakrywające kostkę, ze skóry bydlęcej z licem naturalnym w kolorze czarnym, ocieplane skórą futerkową. Spody o dużej odporności na poślizg i ścieranie. Obuwie wykonane na kopycie w/g ustalonego wzoru dla danego obuwia. Jest to obuwie jesienno zimowe z wysuniętym otokiem, zamykane na zamek błyskawiczny umieszczony po wewnętrznej stronie obuwia. b) warunki techniczne. Cholewki wykonane ze skóry naturalnej, na podeszwie z gumy pełnej zwykłej lub kauczuku termoplastycznego. Lico skóry półmat o grubości 1,4 mm do 1,6 mm. Podszewka i wyściółka ze skóry futerkowej. Podpodeszwa ze skóry lub innego materiału podpodeszwowego o grubości 2,0 mm do 2,5 mm. Obuwie montowane systemem klejonym.

12 c) parametry techniczne użytych materiałów. Wymagany parametr Wskaźnik Ocena w/g Gotowe obuwie Wytrzymałość połączenia spodu z nie mniej niż 4,0 N/mm PN-EN 344:1996 p. 5.1 wierzchem Przemakalność w warunkach nie mniej niż 30 min. PN-90/O dynamicznych Odporność na poślizg nie mniej niż 0,15 ISO/TR 11220:1993 Izolacja od zimna nie więcej niż 10 o PN-EN 344:1996 p. 5.9 Wierzchy Grubość 1,4 1,6 mm PN-88/P p.2.3 Przepuszczalność pary wodnej nie mniej niż 0,8 mg/cm 2 PN-EN 344:1966 p.. h Współczynnik przepuszczalności pary nie mniej niż 20 mg/cm 2 wodne Podszewki Grubość 0,8 1,1 mm PN-88/P p.2.3 Wytrzymałość na rozdzieranie nie mniej niż 30 N PN-92/P Wartość ph nie mniej niż 3,5 PN-EN ISO4045:2000 Podpodeszwa Grubość 2,0 2,5 mm PN-EN 344:1966 p Absorpcja wody nie mniej niż 35 % (m/m) PN-EN 344:1966 p. Desorpcja wody nie mniej niż 40 % (m/m) 5.15 Odporność na ścieranie 1) brak uszkodzeń przed PN-EN 344:1966 p. osiągnięciem 400 cykli 5.16 Podeszwa Odporność na ścieranie nie więcej niż 150 mm 3 PN-75/C-4235 Odporność na zginanie +20 o C nacięcie nie większe niż PN-EN 344:1966 p. Odporność na zginanie w temp. -15 o C 4 mm przed osiągnięciem zgięć 1) nie dotyczy podpodeszw skórzanych 5.13

13 d) rozmiary obuwia. Zgodnie z PN-ISO 9407:2002 e) znakowanie obuwia. Każda para obuwia oznaczona w sposób czytelny i trwały np. poprzez stemplowanie lub tłoczenie. Oznaczenie zawiera co najmniej : - rozmiar i tęgość, - znak firmowy producenta, - oznaczenie wg producenta, - datę produkcji (co najmniej rok), - co najmniej jedna szt. obuwia z każdej pary zawiera dodatkowo piktogramy identyfikujące rodzaj zastosowanych materiałów na wierzch, podszewkę i podeszwę. f) pakowanie obuwia. Obuwie winno być zapakowane w pudełka kartonowe po jednej parze. W celu zachowania jednolitości umundurowania przedmioty zaopatrzenia mundurowego wyszczególnione w ppkt. od 1 do 9 można obejrzeć w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części zamówienia określone w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych; Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana dla poszczególnych części zamówienia wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.

14 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Do oferty (załącznik nr 1) należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty : 1) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż ; -

15 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. Forma pisemna jest zawsze dopuszczalna. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest : Robert Kozłowski - tel. /0-22/ , faks /0-22/ , od poniedziałku do piątku w godz , Warszawa, ul. Podchorążych WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM. Nie przewiduje się wniesienia wadium. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

16 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Formularz oferty wraz ze stanowiącym jego integralną część formularzem cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) powinny być wypełnione przez Wykonawcę według postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bez dokonywania w nich zmian. 3) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 4) Oferta wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli Wykonawcę będzie reprezentował pełnomocnik, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno posiadać zakres i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5) Oferta, formularz cenowy i oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3 do SIWZ) powinny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis powinien jednoznacznie zidentyfikować osobę podpisującą. 6) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. 7) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 8) W celu umożliwienia Zamawiającemu zwrotu oferty bez jej otwierania, ofertę należy umieścić i zamknąć w podwójnej kopercie. Na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i dokładny adres składającego ofertę. Na kopercie zewnętrznej na środku koperty należy umieścić adres Zamawiającego, a poniżej napis : OFERTA na dostawę obuwia, rękawiczek skórzanych, walizek-neseserów i toreb podróżnych NIE OTWIERAĆ przed r. godz ) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian oferty musi być oznaczone jak w ppkt. 8 oraz dodatkowo opisane zmiana.

17 10) Wykonawca powinien zastrzec informacje w ofercie stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te powinien oznaczyć klauzulą nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej bud. 1 część B pokój 7 nie później niż do dnia r. do godz Wszystkie oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2) Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego, tj. : Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, Warszawa, w dniu r. o godzinie w budynku nr 10, pokoju nr OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. Wykonawca oblicza cenę oferty podając wartość brutto zgodnie z postanowieniami formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla poszczególnych części. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i winna zawierać wszystkie składniki kosztów realizacji przedmiotu zamówienia -między innymi koszty transportu do magazynu Zamawiającego. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia. 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium oceny i jego wagą : Lp. KRYTERIUM WAGA 1. Cena 100 %

18 2) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny. a) Wartość punktowa ofert zostanie obliczona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium ceny oraz jej wagi dla poszczególnych części zamówienia. b) Oferty oceniane będą punktowo dla poszczególnych części zamówienia. c) Maksymalną liczbę punktów jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta w poszczególnej części zamówienia - wynosi 100 pkt., które uzyska oferta z najniższą ceną. d) W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom w poszczególnych częściach zamówienia przyznawane będą punkty za kryterium ceny według następujących zasad : Kryterium ceny wyliczane będzie wg wzoru : Wartość punktowa oferty = C min W. Cn W - waga ocenianego kryterium (100). Cmin - cena najniższa w danej części zamówienia. Cn - cena oferty ocenianej w danej części zamówienia. 3) Ocena końcowa ofert w poszczególnych częściach zamówienia, to ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny w poszczególnych częściach zamówienia. 4) Zasady wyboru oferty (w poszczególnych częściach zamówienia) i udzielenia zamówienia Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta : a) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; b) została uznana za najkorzystniejszą (uzyskała maksymalną liczbę punktów) w oparciu o podane kryterium oceny ofert w poszczególnych częściach zamówienia. 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1) Zamawiający ogłosi wyniki postępowania w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dla poszczególnych części zamówienia. 2) O wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3) Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

19 4) Wykonawca przed podpisaniem umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed dniem zawarcia umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto oferty. 2) Zabezpieczenie wykonania umowy może być wniesione w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zalicza się na poczet kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI (art ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1 oferta. Załącznik nr 2 - formularz cenowy. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 4 wzór umowy.

20 Załącznik nr 5 dokumentacja techniczno-technologiczna trzewików desantowca. Załącznik nr 6 dokumentacja techniczno-technologiczna nr 21/BOR. Załącznik nr 7 dokumentacja techniczno-technologiczna nr 11/BOR. Załącznik nr 8 dokumentacja techniczno-technologiczna nr 12/BOR. Załącznik nr 9 dokumentacja techniczno-technologiczna nr 13/BOR. Załącznik nr 10 dokumentacja techniczno-technologiczna nr 05/BOR. Załącznik nr 11 dokumentacja techniczno-technologiczna nr 06/BOR. Załącznik nr 12 dokumentacja techniczno-technologiczna trzewików Tropic. Załącznik nr 13 dokumentacja techniczno-technologiczna trzewików roboczych na spodach gumowych.

21 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy 33/2007/Log... /pieczęć Wykonawcy/ OFERTA Nazwa i siedziba Wykonawcy ( numer telefonu i faksu) : Numery identyfikacyjne Wykonawcy : REGON NIP. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia : Całości części I zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Całości części II zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Całości części III zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Całości części IV zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Całości części V zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

22 Całości części VI zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Całości części VII zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Całości części VIII zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Całości części IX zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Całości części X zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Cena zaoferowana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom w trakcie trwania niniejszej procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 10% wartości brutto oferty. 4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

23 Załącznikami do niniejszej oferty są: /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

24 ... Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy 33/2007/Log / pieczęć Wykonawcy/ DRUK FORMULARZA CENOWEGO Część I zamówienia. L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa 1. Trzewiki desantowca par. 500 Wartość netto Stawka VAT w % Wartość brutto 2. Trzewiki robocze na spodach gumowych par. 270 Razem : Część II zamówienia. L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa 1. Półbuty wyjściowe funkcjonariusza wz. 21/BOR par. 50 Wartość netto Stawka VAT w % Wartość brutto 2. Trzewiki zimowe oficera wz. 13/BOR par. 50 Razem

25 Część III zamówienia. L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa 1. Rękawiczki zimowe oficera kol. czarnego wz. 11/BOR par. 50 Wartość netto Stawka VAT w % Wartość brutto 2. Rękawiczki letnie oficera kol. Czarnego wz. 12/BOR par. 50 Razem Część IV zamówienia. L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa 1. Torba podróżna wz. 05/BOR szt. 30 Wartość netto Stawka VAT w % Wartość brutto 2. Walizka-neseser wz. 06/BOR szt. 60 Razem Część V zamówienia. L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa 1. Trzewiki Tropic par. 80 Wartość netto Stawka VAT w % Wartość brutto Razem

26 Część VI zamówienia. L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa 1. Obuwie zdrowotne - drewniaki par. 80 Wartość netto Stawka VAT w % Wartość brutto Razem Część VII zamówienia. L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa 1. Pantofle pokładowe damskie par. 6 Wartość netto Stawka VAT w % Wartość brutto Razem Część VIII zamówienia. L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa 1. Botki długie damskie - kozaki para 1 Wartość netto Stawka VAT w % Wartość brutto Razem

27 Część IX zamówienia. L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa 1. Obuwie zimowe męskie para 1 Wartość netto Stawka VAT w % Wartość brutto Razem Część X zamówienia. L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa 1. Buty do smokingu par. 20 Wartość netto Stawka VAT w % Wartość brutto Razem... /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

28 Załącznik nr 3 do SIWZ Nr sprawy 33/2007/Log... / pieczęć Wykonawcy/ OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 22 ust. 1pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oświadczam, że : 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.... /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

29 Załącznik nr 4 do SIWZ Nr sprawy 33/2007/Log WZÓR UMOWY W dniu... roku w Warszawie pomiędzy : Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :... a... z siedzibą :..., nr KRS (EDG)..., reprezentowanym przez :... zwanym dalej Wykonawcą, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy..., została zawarta umowa o następującej treści : Przedmiotem umowy jest dostawa :... w ilości... (par, szt.) za cenę :... zł, słownie :... złotych z należnym podatkiem VAT, zwanych dalej przedmiotem zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia według załączonego do umowy wykazu rozmiarowego, stanowiącego integralną część umowy (dotyczy przedmiotów rozmiarowych). 3. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się w Warszawie, przy ul. Podchorążych Odbiór ilościowy dokonany będzie w chwili przyjęcia do magazynu, co potwierdzone będzie podpisem na dowodzie dostawy. 5. Odbioru jakościowego przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona w terminie do 7 dni od jego dostarczenia do magazynu Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie na koszt Wykonawcy. 2. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia w momencie odbioru jakościowego Zamawiający zleci Wykonawcy wymianę asortymentu na wolny od wad. 3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany, o której mowa w ust. 2, na własny koszt w terminie siedmiu dni kalendarzowych od chwili ujawnienia wad.

30 4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość zamówienia według dokumentacji techniczno technologicznych (opisu i wymagań Zamawiającego), stanowiących załączniki do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnej realizacji przedmiotu zamówienia, jednakże dostarczenie całej partii zamówienia nie może przekroczyć terminu 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się aby dostarczony przedmiot zamówienia był zapakowany i ocechowany zgodnie z dokumentacjami techniczno technologicznymi (opisem i wymaganiami zamawiającego) Zapłata należności za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury przez Zamawiającego. 2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obciążone zostaną karami umownymi z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach : 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia; 2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu wad przedmiotu zamówienia w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca nie wymieni przedmiot zamówienia na wolny od wad w terminie siedmiu dni; 3) za nieterminowe wywiązanie się z umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia dostarczonego po terminie określonym w umowie za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do : 1) nadzoru produkcji i odbioru jakościowego przez upoważnionych przedstawicieli; 2) przeprowadzenia doraźnej kontroli jakościowej zamawianego towaru w siedzibie Wykonawcy; 3) dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) z wyłączeniem art. 509.

31 2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 6. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości... zł, słownie :... złotych, w formie... przed dniem zawarcia umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zalicza się na poczet kar umownych. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 10. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem : 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :

32 Załącznik do umowy nr... z dnia... WYKAZ ROZMIAROWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Trzewiki desantowca : Lp. Rozmiar J.m. Ilość par ,5 par par ,5 par par ,5 par par ,5 par par 75 Razem par 500 Trzewiki robocze na spodach gumowych : Lp. Rozmiar J.m. Ilość par par ,5 par par ,5 par par ,5 par ,5 par 20 Razem par 270 Półbuty wyjściowe funkcjonariusza wz. 21/BOR : Lp. Rozmiar J.m. Ilość par par par par 10 Razem par 50

33 Trzewiki zimowe oficera wz. 13/BOR : Lp. Rozmiar J.m. Ilość par par par par 10 Razem par 50 Trzewiki Tropic: Lp. Rozmiar J.m. Ilość par par par par par 10 Razem par 80 Obuwie zdrowotne drewniaki : Lp. Rozmiar J.m. Ilość par par par par 25 Razem par 80 Rękawiczki zimowe oficera koloru czarnego wz. 11/BOR : Lp. Rozmiar J.m. Ilość par par par 10 Razem par 50 Rękawiczki letnie oficera koloru czarnego wz. 12/BOR : Lp. Rozmiar J.m. Ilość par par par 10 Razem par 50

34 Uwaga : Pantofle pokładowe damskie, botki długie damskie (kozaki), obuwie zimowe męskie i buty do smokingu zostaną wykonane na wskazanych przez Zamawiającego użytkowników. WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :

WZÓR UMOWY. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a.z siedzibą w., NIP., REGON.., reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a.z siedzibą w., NIP., REGON.., reprezentowanym przez: WZÓR UMOWY W dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie 00-463 przy ul. Podchorążych 38, NIP 521-033-46-78, REGON 011989650, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

PÓŁBUTY WYJŚCIOWE. 1. Charakterystyka wyrobu Opis Przykładowe zdjęcie.

PÓŁBUTY WYJŚCIOWE. 1. Charakterystyka wyrobu Opis Przykładowe zdjęcie. Opis Przedmiotu Zamówienia 0 Półbuty wyjściowe Załącznik nr A PÓŁBUTY WYJŚCIOWE. Charakterystyka wyrobu... Opis. Półbuty wyjściowe z cholewą typu derbowego oraz z systemem sznurowania umieszczonym na krawędziach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38 ; 00-463 Warszawa Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 6/2007/Log SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 e-mail. zamowieniapubliczne@bor.gov.pl Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 42/2012/ZP

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38 ; 00-463 Warszawa Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 54/2007/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 41/2008/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUTY TYPU OFICERKI DO SPODNI BRYCZESÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUTY TYPU OFICERKI DO SPODNI BRYCZESÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUTY TYPU OFICERKI DO SPODNI BRYCZESÓW Załącznik nr 3 1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU Opis Buty typu oficerki przeznaczone są do noszenia przez funkcjonariuszy wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr.. na zadanie pod nazwą Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Zarządu Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski

Wzór Umowy Nr.. na zadanie pod nazwą Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Zarządu Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski Wzór Umowy Nr.. na zadanie pod nazwą Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Zarządu Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski W dniu... we Wrocławiu pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Chwaliszewo, dnia 18 lutego 2015 r. Znak: G.Ch. 271/1/2015 Dyrektor Gimnazjum w Chwaliszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a...

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Zadanie A Kategoria CPV 18800000-7 L.p. Asortyment J.m. Ilość 1 Półbuty męskie szt. 862 2 Półbuty męskie letnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO I MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO

DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO I MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów Telefon: (025) 792-23-11 Faks: (025) 792-23-11 Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38 ; 00-463 Warszawa Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 36/2007/Log SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Laskownica, dnia 19 września 2017 r. Znak: SP.L. 271/1/2017 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych ul. Plac Zamkowy 2 19-400 Olecko załącznik nr 1 Data :... My, niżej podpisani: FORMULARZ OFERTOWY (nr sprawy: EKO-ZST.1-2016) reprezentujący: (podać zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do r. Dobieszewo, dnia 13 luty 2014 r. Znak: SP.D. 271/1/2014 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych ul. Plac Zamkowy 2 19-400 Olecko załącznik nr 1 Data :... My, niżej podpisani: FORMULARZ OFERTOWY (nr sprawy: EKO-ZST.1-2015) reprezentujący: (podać zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a...

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Kategoria CPV 18800000-7 Cena jedn. L.p. Asortyment J.m. Ilość netto 1 Półbuty męskie para 650 2 Półbuty męskie

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Dobieszewo, dnia 18 września 2017 r. Znak: SP.D. 271/1/2017 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r. Kcynia, dnia 02 lutego 2015 r. Znak: ZSOKcynia / 271-3 /2015 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

REGON: NIP: )... 2)...

REGON: NIP: )... 2)... Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. 2016r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą 32 700 Bochnia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY BOCHNIA,

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY BOCHNIA, Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA TRZEWIKI ROBOCZE NA SPODACH GUMOWYCH

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA TRZEWIKI ROBOCZE NA SPODACH GUMOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA TRZEWIKI ROBOCZE NA SPODACH GUMOWYCH SPIS TREŚCI. 1. Fotografia trzewików roboczych na spodach gumowych. 3 2. Opis ogólny trzewików roboczych na spodach gumowych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na : Dostawy jabłek deserowych i kompotowych dla Domu

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II WZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg na dostawę obuwia roboczego i ochronnego w 2017 roku: ZESTAWIENIE RODZAJÓW OBUWIA l.p Nazwa Jednostka Kategorie obuwia do użytku w pracy zgodnie z PN-EN-ISO

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ilość 1 Dla dorosłych 2 (pieluchomajtki)

Lp. Nazwa Ilość 1 Dla dorosłych 2 (pieluchomajtki) Dostawa pieluchomajtek jednorazowych Zapytanie ofertowe Nr 3/TG/2017 Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.08.2017 r. Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax. Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce OFERTA

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax. Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ.... Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 wrwr@pup-wroclaw.pl http://www.pup-wroclaw.pl/ znak postępowania: ZP/RD/3213-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa betonu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa betonu Nr sprawy: 15/PN/ D/2012 Biała Podlaska 2012.04.11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pokoju 26 21-500 Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym o szacunkowej wartości do EURO

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym o szacunkowej wartości do EURO Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu DGK.271.0.05.14 Stary Sącz, dn. 13.01.2014 r. Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym o szacunkowej wartości do 14 000 EURO na dostawę pionowego

Bardziej szczegółowo

( d a t a ) (podpis Wykonawcy)

( d a t a ) (podpis Wykonawcy) Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące oferenta Nazwa... Siedziba. Nr telefonu/faksu... E-mail. NIP. REGON. Dane dotyczące zamawiającego Zespół Szkół w Leoncinie Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn r.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn r. ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn. 3.03.2017 r. Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku im. św. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 33 Zaprasza do składania ofert cenowych na: SUKCESYWNĄ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do złożenia oferty na pomalowanie salki gimnastycznej Zespołu Szkół w Domaniewie

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do złożenia oferty na pomalowanie salki gimnastycznej Zespołu Szkół w Domaniewie ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na pomalowanie salki gimnastycznej Zespołu Szkół w Domaniewie Wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Otwock, dn Cena jednostkowa netto

Załącznik nr 1 Otwock, dn Cena jednostkowa netto Załącznik nr 1 Otwock, dn. 18-02-2016 L.p. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ SZTUK/ PARY Cena jednostkowa netto VAT Cena jednostkowa brutto Cena netto (3x4) Cena brutto (3x6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Koszula męska flanelowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamówienie realizowane w trybie konkursu ofert, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: IZP.272.1.3.2012 Limanowa; 2012-01-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Gmina Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

3 UMOWA NR.. /NS/2017

3 UMOWA NR.. /NS/2017 Załącznik nr 3 UMOWA NR.. /NS/2017 zawarta w dniu r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o., przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdził Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie mgr Dariusz Miś 6 000 EURO 30 000 EURO... (data, podpis) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb zamówienia: Zapytanie o cenę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /PROJEKT/ na usługę szycia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla Wojskowej Akademii Technicznej zawarta w dniu.2013 r.

UMOWA NR /PROJEKT/ na usługę szycia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla Wojskowej Akademii Technicznej zawarta w dniu.2013 r. UMOWA NR /PROJEKT/ na usługę szycia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla Wojskowej Akademii Technicznej zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: 00-909

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr ZP

WZÓR. UMOWA Nr ZP Załącznik Nr 4 WZÓR UMOWA Nr ZP 272.2012 zawarta w Urzędzie Gminy w Baruchowie, dnia. pomiędzy : GMINĄ BARUCHOWO reprezentowanym przez: 1. Pana Stanisława Sadowskiego Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo