Konferencje metodyczne dla nauczycieli poprzedzające rok szkolny 2014/2015 Prawne aspekty opieki i wychowania w szkole. Chemia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencje metodyczne dla nauczycieli poprzedzające rok szkolny 2014/2015 Prawne aspekty opieki i wychowania w szkole. Chemia"

Transkrypt

1 Konferencje metodyczne dla nauczycieli poprzedzające rok szkolny 2014/2015 Prawne aspekty opieki i wychowania w szkole Chemia

2 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii Halina Szczepaniec, Zdzisław Nowak ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

3 Konferencja metodyczna dla nauczycieli przyrody Program konferencji: Prawne aspekty opieki i wychowania w szkole spotkanie ze specjalistą w zakresie prawa rodzinnego. Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego i maturalnego dla poprawy efektywności nauczania chemii. Modelowanie na lekcjach chemii. Oferta doskonalenia ZCDN-u oraz innych instytucji edukacyjnych na rok szkolny 2014/2015. Zaproszenie na XV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, XIV Zachodniopomorski Festiwal Nauki i XXI Zjazd PSNPP w Toruniu. Mobilna chemia prezentacja interaktywnego podręcznika. Oferta wydawnictw edukacyjnych i pomocy naukowych. Sprawy różne. Wnioski nauczycieli. ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

4 Kierunki polityki oświatowej państwa 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego; 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki; 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach; 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Rok 2014/2015 rokiem szkolnictwa zawodowego. Hasło: Rok Szkoły Zawodowców Na podstawie art.35 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) MEN ustala następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

5 Etap III Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, na dobieranie. ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

6 Etap III ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r..

7 ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

8 Wskazanie na propozycję wniosków do realizacji w roku szkolnym 2014/2015 z chemii w związku z osiągniętymi wynikami przez gimnazjalistów: - praca nad uważnym czytaniem informacji i treści zadań oraz znajomością terminów i pojęć chemicznych, - doskonalenie umiejętności poszukiwania i wykorzystania oraz tworzenia informacji, - przeprowadzanie doświadczeń chemicznych. ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

9 Etap IV Parametry statystyczne wyniku maturalnego z chemii wg CKE Parametry statystyczne podano dla wyników wyrażonych w procentach. Dane w ostatniej kolumnie tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów. poziom egzaminu liczba zdających minimum maksimum medina średnia odchyle-nie standardowe odsetek sukcesów podstawowy rozszerzony pełne wyniki matury 2014 będą podane 12 września jak podaje CKE, uwzględnione będą wówczas także wyniki zdających w czerwcu oraz sierpniu br. ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

10 27_Informacja_o_wynikach_egzaminu_maturalnego_2014.pdf ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

11 Województwo zachodniopomorskie Zaliczona matura: 67% Zdający, którzy mogą przystąpić do poprawki w sierpniu: 22% ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

12 Z przedstawionych przez CKE statystyk wynika, iż najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym na poziomie podstawowym była geografia (11,5%), tuż za nią na drugim miejscu uplasowała się biologia (8,9%), a następnie: wiedza o społeczeństwie (8,2%), fizyka i astronomia (3,8%), historia (2,9%), chemia (2,8%), i pozostałe (4,9%). Z kolei najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym na poziomie rozszerzonym był język angielski (24,9%), matematyka (16,3%), język polski (9,2%), biologia (8,4%), geografia (7,8%), chemia (6,6%), wiedza o społeczeństwie (4,1%), fizyka i astronomia (3,8%) oraz pozostałe (5,9%). ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

13 cja_o_wynikach_egzaminu_maturalnego_2014.pdf ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

14 ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

15 Nowy egzamin maturalny: - od roku szkolnego 2014/ do egzaminu przystąpią absolwenci liceum ogólnokształcącego - od roku szkolnego 2015/ do egzaminu przystąpią absolwenci technikum Wszyscy absolwenci przystąpią obowiązkowo do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z chemii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z chemii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym. W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z zestawu tablic wspólnego dla trzech przedmiotów przyrodniczych biologii, chemii i fizyki, oraz prostego kalkulatora. Szczegóły: zakładka Matura 2015 ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

16 W poleceniu do każdego zadania występuje co najmniej jeden czasownik wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający, aby poprawnie dane zadanie wykonać: ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

17 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich odnotowuje konsekwentne dążenie systemu oświaty do poprawy jakości wykształcenia absolwentów szkół średnich... w zakresie biologii oraz chemii zwiększenie znaczenia umiejętności wyjaśniania procesów i zjawisk biologicznych i chemicznych, mierzenie umiejętności analizy eksperymentu sposobu jego planowania, przeprowadzania, stawianych hipotez i wniosków formułowanych na podstawie dołączonych wyników; INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYMZ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

19 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) b) część matematyczno-przyrodnicza 22 kwietnia 2015 r. (środa) c) język obcy nowożytny 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

20 Terminy egzaminów w 2015 r. Część przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego 22 kwietnia 2015 r. (środa), godz.9:00 Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii 2014/ maja 2015r. (piątek), godz.9:00 ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

21 Strony, z których nauczyciele chętnie korzystają: podręczniki, środki dydaktyczne arkusze, próby arkusze, informacje bieżące, terminy egzaminów - w tym matura 2015, rozszerzona, arkusze - portal o nowoczesnej edukacji, artykuły komentarze szkolenia, programy, publikacje, komunikaty raporty, broszury, pakiety nietypowych zadań - portal wiedzy dla nauczycieli - bieżące informacje - terminy egzaminów, organizacja roku szkolnego, komunikaty, sprawozdania itp. ( platforma e-learningowa) interblock ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

22 . Cele i obowiązki nauczyciela są określone w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. Obowiązkiem nauczyciela, zgodnie z przepisami, jest wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Drogę wyznacza nauczyciel W nowej podstawie programowej wskazano na obraz absolwenta opisany wymaganiami. Brak w podstawie programowej opisu drogi dochodzenia do efektu, jakim jest koniec etapu edukacyjnego. Drogę wyznacza nauczyciel, podejmując decyzje programowe i organizując zgodnie z nim proces dydaktyczny. Efekty uczenia się określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu procesu uczenia się. ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

23 Przypominamy, wskazujemy, prowadzimy i wzmacniamy tak, by uczeń: miał pełną świadomość tego, czego się od niego wymaga widział, że tego, czego się uczy w szkole, przekłada się na to, co jest sprawdzane na sprawdzianie i egzaminach wiedział, że istnieje kilka dróg prowadzących do rozwiązania tego samego problemu rozumiał zasady oceniania odpowiedzi był zmotywowany ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

24 Ważne jest między innymi: - umiejętne dobieranie metod do pracy z daną klasą, - uwzględnianie charakteru klasy, - jej mocnych i słabszych stron, itp. To nauczyciel decyduje o tym, w jaki sposób zintegrować klasę, za pomocą której z zastosowanych technik sprawić, by uczniowie poczuli się w niej bezpiecznie oraz jak podnieść wartość tych, którzy są np. nieśmiali. ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

25 Moda na nieuczenie się, zniechęcenie, brak wiary w sens zdobywania wiedzy są poważną barierą utrudniającą efektywną pracę nauczyciela. ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

26 Co decyduje o sukcesie wiedza, doświadczenie, wysoki poziom motywacji? Nad zdobywaniem wiedzy możesz pracować. Doświadczenie wymaga zaangażowania i czasu. A może po prostu szczęście, fart? Też. Szczęście, życiowy fart czy warto przyporządkować losowi karierę zawodową lub szczęście prywatne? Ale co przede wszystkim? Siła nawyku ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

27 Zrozumienie i zmiana nawyków pomagają osiągać wymarzone cele. Drobna zmiana, wprowadzona na stałe dzięki wykształceniu nowego nawyku, często prowadzi do lawinowych przekształceń i spektakularnych sukcesów. Odpowiednie pokierowanie wyrobieniem nowych lub zmianą dotychczasowych nawyków może diametralnie odmienić nasze lub czyjeś życie. "Motywacja jest punktem startowym, ale to dobre nawyki poprowadzą dalej" Jim Rohn ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

28 rozumiemy, jak sprawić, by ludzie jedli mniej, ćwiczyli więcej, pracowali wydajniej i żyli zdrowiej, przekształcanie nawyków niekoniecznie jest łatwe i szybkie. I nigdy nie jest proste. Duhigg ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r..

29 Nawyki są to mechanizmy, które pozwalają na wykonywanie zadań, bez motywacji. ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

30 Nawyk/Motywacja Nawykowo robisz codziennie wiele czynności i nawet często nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nawykiem jest np. mycie zębów, odbieranie i czy popołudniowa kawa - nie musisz się motywować do tych czynności. ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

31 Dlaczego uczeń nie chce się uczyć? bo nie czuje wsparcia ani od rodziców, ani od nauczycieli; bo interesuje się innymi rzeczami niż te, które są wykładane w szkole; bo nie ma nauczycieli, których postrzega jako niesprawiedliwych, niewymagających, uczących w sposób nudny, bez pasji i nie okazujących należytego szacunku i uwagi; bo materiał jest za trudny; bo przeżywa lęk przed byciem ocenianym; bo przeżywa trudne chwile w życiu i oceny nie są dla niego żadną wartością itp. aktualnosci/strefa-skutecznego-nauczyciela/9665- operon-jak-skutecznie-motywowac-uczniow ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

32 Formy motywowania Form jest wiele, a sprowadzają się w zasadzie to czterech postulatów: niech Twoje lekcje wywołują w uczniu poczucie wow ; bądź obecny, konsekwentny szanuj, współpracuj i pozwól na ekspresję; ucz przez doświadczenie; dawaj uczniowi wiarę w sukces. ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

33 Buduj wiarę uczniów we własne możliwości Dzieci nie można powstrzymać, dzieci zrobią swoje Rób to co możesz, przy pomocy tego co masz, tam gdzie jesteś Benjamin Roosevelt ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

34 Hanna Górska z Gimnazjum nr 29 w Szczecinie Nagroda im. Z. Matysikowej przyznana przez PTCH. Uroczystość wręczenia odbędzie się 18 września w Częstochowie podczas dorocznego Zjazdu Naukowego. ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r. 35

35 Modelowanie na lekcjach chemii Ze stanowiska poznawczego modele wypełniają lukę między poziomem konkretów i abstrakcji, tworząc ciągłe pasmo modeli o różnych stopniach ogólności. Anna Galska-Krajewska, Krzysztof Pazdro Dydaktyka chemii, PWN, Warszawa 1990, str.59 ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

36 Modelowanie na lekcjach chemii wszystkie modele powinny charakteryzować się następującymi cechami: 1. Każdemu modelowi powinien odpowiadać jakiś rzeczywisty obiekt. 2. Między obiektem a modelem powinno istnieć maksymalne podobieństwo. 3. Wyniki pracy na modelach powinny dać się przenosić na modelowany obiekt. J.Soczewka - Metody kształcenia chemicznego ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

37 Modelowanie na lekcjach chemii aplikacje w ipadzie ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

38 Modelowanie Mobile HyperChem ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

39 Modelowanie Keynote ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

40 Modelowanie Chem 3D

41 Modelowanie Chemio

42 Modelowanie - rozwinięta przestrzeń Elements 3D, Chemistry 101 ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

43 Funkcje modeli w dydaktyce: wyjaśniająca; opisowa; interpretacyjna; eksperymentalna; informacyjna; prognostyczna; kryterialna. W. Karpiński Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii

44

45

46 Formy doskonalenia organizowane przez ZCDN konferencja XV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych IX.2014 r. adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych tematyka: Woda i My odpłatność: 60 zł termin: r. koordynatorzy: Agnieszka Gruszczyńska, Piotr Lachowicz miejsce: ZCDN Szczecin ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r. 47

47 XV OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH "WODA I MY" Szczecin, września 2014 we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Uniwersytetem Szczecińskim Rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń (w miejsce "Symbol" wpisać nr formy: VII/27) Strona poświęcona Forum, prowadzona przez dr Adama Hibszera pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, współautora kolejnych edycji Forum ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel r.

48 Oferta szkoleń ZCDN-u Konferencja Tytuł formy: Fizyka i chemia wysokich energii w edukacji szkolnej Zakres: Postępy fizyki i technologii wysokich energii. Badania w zakresie fuzji termojądrowej. Wysokotemperaturowe obiekty i procesy w Kosmosie. Akceleratory w radioterapii onkologicznej. Zagadnienia wysokich energii w zajęciach szkolnych Liczba godzin: 6 Prowadzący: Zdzisław Nowak, Halina Szczepaniec, pracownicy naukowi szczecińskich uczelni oraz centrów naukowych w Polsce i w Niemczech Koordynator: Zdzisław Nowak Odpłatność: forma bezpłatna W ramach tego zadania planowana jest także wycieczka nauczycieli do Instytutu Fizyki Plazmy Uniwersytetu w Greifswaldzie gdzie znajduje się najnowszy stellator (reaktor do badań syntezy termojądrowej) oraz do zamkniętej elektrowni jądrowej w Lubmin.

49 XIV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Uroczysta Inauguracja, połączona z dyskusją panelową na temat: Internet drzewem dobra i zła, odbędzie się w poniedziałek 22 IX 2014 r. o godz przy ul. Wąskiej 13 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego więcej szczegółów: XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych r. Toruń, temat: Interaktywność w naukach przyrodniczych więcej szczegółów: ul. Gen. J. Sowińsiego 68, tel r.

50 Warto przejrzeć niektóre publikacje

51 Aplikacje na ipadzie

52 Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione Nelson Mandela Dziękuję za uwagę! Szczecin r.

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Zmiana godzin pracy Kuratorium Oświaty, Kraków zaprasza, Konkurs grantowy Równać szanse 2008, Konkurs EuroSkills, Festiwal Nauki 4 Języki obce, Wyprawka szkolna, Pokochać

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

TRENDY NR 2/2012. internetowe czasopismo edukacyjne ISSN 2299-1786

TRENDY NR 2/2012. internetowe czasopismo edukacyjne ISSN 2299-1786 Rozmowa z Arturem Gałęskim, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Ścieżki rozwoju egzaminu gimnazjalnego O ewaluacji po dwóch latach różne perspektywy TRENDY internetowe czasopismo edukacyjne NR

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM II/2009 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 18 1 AD REM II/2009 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE JAK O NICH ROZMAWIAĆ

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE JAK O NICH ROZMAWIAĆ EGZAMINY ZEWNĘTRZNE JAK O NICH ROZMAWIAĆ raport sme Społeczny Monitor Edukacji, Warszawa 2011 Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY POLSKA

RAPORT KRAJOWY POLSKA RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile 2005-2006 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Gra symulacyjna IPK Innowacyjny Producent Komputerów Podręcznik użytkownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej. Ewa Halska

Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej. Ewa Halska Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej Ewa Halska Podstawy prawne ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo