MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie"

Transkrypt

1 MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie I LITERATURA 1. Przedstaw obrazy i określ funkcję wiosny w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane 2. Motyw Nike w liryce polskiej. Omów, analizując celowo dobrane utwory poetyckie z różnych epok. 3. Kobiety w literaturze. Porównaj różne ich wizerunki, analizując celowo dobrane utwory powstałe od XIX do XXI wieku. 4. Portrety lekarzy w literaturze. Przedstaw i porównaj różne ich wizerunki, analizując wybrane 5. Przedstaw rzeczywistość lagrów i łagrów oraz człowieka uwikłanego w ich koszmar, analizując wybrane dzieła literackie. 6. Porównaj opisy heroicznej śmierci, analizując dzieła literackie z różnych epok. 7. Omów wykorzystanie motywów literackich, analizując współczesne teksty muzyki rozrywkowej. 8. Scharakteryzuj elementy świata przedstawionego w powieściach Joanne Kathleen Rowling. Omów, analizując celowo dobrane 9. Porównaj różne funkcje motywu wesela, analizując wybrane dzieła literackie z różnych epok. 10. Paryż w literaturze. Omów sposoby przedstawiania stolicy Francji, analizując wybrane teksty. 11. Londyn w literaturze. Omów sposoby przedstawiania stolicy Anglii, analizując wybrane teksty. 12. Obraz powstańca - żołnierza w literaturze. Porównaj różne kreacje bojownika o wolność ojczyzny, analizując wybrane dzieła z różnych epok. 13. Analizując wybrane utwory, przedstaw rolę biografii autora w interpretacji dzieła literackiego. 14. Motyw teatrum mundi w literaturze. Analizując wybrane dzieła z różnych epok, porównaj jego realizację. 15. Topos ojczyzny jako tonącego okrętu w literaturze. Analizując wybrane dzieła z różnych epok, porównaj jego realizację. 16. Przedstaw zadania poety oraz rolę poezji w dziejach narodu, analizując wybrane teksty z literatury polskiej różnych epok. 17. Praca konieczność czy źródło satysfakcji? Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok. 18. Portrety ludzi szczęśliwych w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów. 19. Psychologiczne studium bohatera szekspirowskiego. Porównaj sposób kreacji bohaterów wybranych dramatów Williama Szekspira. 20. Dom w literaturze. Analizując wybrane utwory, scharakteryzuj przestrzeń życiową i określ jej wpływ na postawy bohaterów.

2 21. Co jadali bohaterowie literaccy? Analizując wybrane utwory, scharakteryzuj kulinaria jako element kultury danej epoki. 22. Obraz dziecka w krótkich formach literackich różnych epok. Przedstaw sposoby kreowania bohaterów dziecięcych, analizując celowo dobrane 23. Motyw muzyki w literaturze. Zanalizuj celowo dobrane dzieła z różnych epok. 24. Obyczaje ludowe w literaturze polskiej. Omów, analizując celowo dobrane utwory z różnych epok. 25. Mity i legendy jako źródło inspiracji literatury fantasy. Omów, analizując celowo dobrane 26. Rośliny w literaturze. Omów sposoby ich przedstawienia i funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach literackich. 27. Zwierzęta w literaturze. Omów sposoby ich przedstawienia i funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach literackich. 28. Scharakteryzuj elementy świata przedstawionego w powieściach Dana Browna. Omów, analizując celowo dobrane 29. Fascynujące postacie kobiet w utworach literackich. Omów, analizując celowo dobrane 30. Omów sposób kreacji fikcyjnych i historycznych postaci w Trylogii Henryka Sienkiewicza. 31. Motyw lotu w utworach literackich. Omów, analizując celowo dobrane 32. Spotkania wrogów opisane w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane 33. Postacie fantastyczne w literaturze. Analizując wybrane dzieła z różnych epok, omów pełnione przez nie funkcje. 34. Interpretując wybrane dzieła literackie z różnych epok, omów, jak literatura ukazuje narodziny miłości. 35. Porównaj obrazy życia codziennego ukazane w literaturze średniowiecza i renesansu, analizując odpowiednio dobrane 36. Styl pisarski i kreacje bohaterów Agaty Christie. Omów, analizując wybrane 37. Dziennik, pamiętnik gatunki wciąż żywe. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie. 38. Omów funkcje wątku romansowego w powieści. Odwołaj się do wybranych utworów z literatury polskiej i obcej. 39. Monologi bohaterów romantycznych. Na podstawie analizowanych tekstów literackich określ ich wymowę i rolę w kreacji postaci. 40. Jakim celom służy powieść parabola? Omów, analizując wybrane 41. Świat przedstawiony i bohaterowie literatury fantastycznej. Omów, analizując wybrane 42. Omów antyczne i biblijne tradycje w twórczości Jana Kochanowskiego. Odwołaj się do znanych Ci utworów. 43. Motywy autobiograficzne w twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Omów, analizując wybrane utwory literackie. 44. Literatura faktu jako subiektywny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie, interpretując wybrane utwory z literatury współczesnej. 45. Poezja religijna dzisiaj. Omów motywy i język wybranych utworów dwóch poetów współczesnych. 46. Jak pisarze przedstawiali wydarzenia historyczne? Omów, analizując celowo dobrane utwory z różnych epok.

3 47. Porównaj romantyczny i młodopolski model artysty, analizując odpowiednio dobrane 48. Miasta w literaturze. Analizując wybrane utwory, scharakteryzuj przestrzeń, w której dzieje się akcja. 49. Porównaj różne ujęcia obrazu polskiego dworu ziemiańskiego, analizując wybrane utwory literackie. 50. Przywołując odpowiednie utwory z dwóch wybranych epok, porównaj wyrażone w nich poglądy na temat zadań literatury i roli artysty. 51. Wątki antyczne we współczesnej poezji polskiej. Omów, analizując celowo dobrane 52. Ludowość jako inspiracja twórczości literackiej. Omów, analizując celowo dobrane 53. Obraz świata we współczesnej polskiej poezji kobiecej. Zanalizuj na podstawie wybranych utworów. 54. Postać nauczyciela i ucznia w literaturze. Analizując wybrane utwory, scharakteryzuj ich relacje. 55. Analizując właściwie dobrane utwory, przedstaw sposób wykorzystania motywu listu w dziele literackim. 56. Scharakteryzuj przyczyny i oceń skutki mezaliansów prezentowanych w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych utworów. 57. Stolice w literaturze pięknej. Przedstaw sposób opisywania przestrzeni, analizując wybrane 58. Porównaj różne realizacje motywu snu w utworach literackich. Omów, analizując wybrane 59. Porównaj różne ujęcia motywu balu w utworach literackich. Omów, analizując wybrane 60. Omów różne realizacje gatunku ballady, analizując wybrane utwory z trzech epok literackich. 61. Dekalog bohaterów G. Herlinga Grudzińskiego. Omów, analizując wybrane 62. Rozwój naukowo techniczny w literaturze. Przedstaw, interpretując wybrane 63. Ostoja polskości czy świat zepsuty? Przedstaw literackie wizerunki szlachty, interpretując wybrane 64. Zakonnicy jako bohaterowie utworów literackich. Przedstaw różne sposoby ich kreowania, analizując odpowiednie 65. Jak podróże pisarzy inspirują ich do tworzenia dzieł literackich? Omów, analizując wybrane 66. Ostatnia scena jako klucz do interpretacji Omów zagadnienie, analizując wybrane 67. W jaki sposób czytane lektury wpłynęły na osobowość i losy bohaterów literackich? Omów, analizując wybrane 68. Porównaj różne wizje przyszłości w polskiej literaturze science fiction, analizując odpowiednio dobrane 69. Najpiękniejsze legendy naszego regionu. Omów cechy świata przedstawionego w wybranych utworach. 70. II wojna światowa w poezji współczesnej. Omów sposoby przedstawiania przeżyć podmiotu lirycznego, analizując celowo dobrane

4 II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 71. Żywioły i ich symboliczna wymowa. Omów, analizując celowo dobrane teksty kultury. 72. Różne wizje końca świata w literaturze i innych tekstach kultury. Omów, analizując celowo dobrane 73. Samochód i motocykl w różnych tekstach kultury. Porównaj funkcjonowanie tego motywu, analizując celowo dobrane 74. Literackie i malarskie portrety artystów. Porównaj różne sposoby autoprezentacji, analizując wybrane teksty literackie i malarskie. 75. Motyw vanitas w literaturze i malarstwie. Porównaj realizacje motywu, analizując wybrane teksty kultury. 76. Pojedynek jako motyw w literaturze i sztuce. Przedstaw i porównaj jego różne realizacje, analizując wybrane teksty kultury. 77. Motyw macierzyństwa w literaturze i malarstwie. Omów, analizując celowo dobrane 78. Okrucieństwo II wojny światowej w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby obrazowania, analizując wybrane teksty kultury. 79. Studium psychologiczne postaci. Porównaj literacką i filmową kreację wybranego bohatera. 80. Omów rolę dzieł sztuki w tekstach literackich, analizując wybrane utwory z różnych epok. 81. Motyw Matki Boskiej Bolejącej w literaturze i malarstwie. Omów, analizując celowo wybrane teksty kultury. 82. Ruch feministyczny w literaturze i filmie. Omów, analizując celowo wybrane teksty kultury. 83. Jak zmieniały się kanony kobiecej urody na przestrzeni minionych epok? Omów, analizując celowo wybrane teksty kultury. 84. Porównaj wybrane dzieło literackie z jego adaptacją teatralną. 85. Światło jako motyw w literaturze i malarstwie. Omów, analizując celowo dobrane 86. Funkcje tańca w literaturze i sztuce. Omów, analizując celowo wybrane dzieła kultury. 87. Obrazy i funkcja parowozów w utworach literackich i innych tekstach kultury. Omów, analizując celowo dobrane 88. Wątki kryminalne w literaturze i filmie. Przedstaw ujęcia i funkcje, interpretując wybrane 89. Twarz człowieka jako przedmiot zainteresowania twórców literatury i innych tekstów kultury. Omów różnorodne kreacje i sensy tego wyobrażenia. 90. Motyw lustra, cienia i odbicia w wybranych utworach literackich i innych tekstach kultury. Omów, analizując celowo dobrane 91. Motyw okna w utworach literackich i innych tekstach kultury. Omów, analizując celowo wybrane dzieła z różnych epok. 92. Jak literatura i inne teksty kultury ukazują stereotyp mężczyzny? Omów, analizując celowo wybrane 93. Portret szlachcica Polaka. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów literackich i innych dzieł kultury. 94. Porównaj różne realizacje motywu pierścienia, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury. 95. Omów problemy adaptacji filmowej wybranego utworu literackiego. 96. Różne obrazy gór w literaturze i malarstwie. Omów, analizując celowo dobrane 97. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje tekstów literackich. Omów, analizując wybrane utwory literackie i filmowe.

5 98. Porównaj obrazy Powstania Wielkopolskiego w literaturze i sztuce, analizując wybrane 99. Portrety świętych w literaturze i malarstwie. Omów, analizując celowo wybrane teksty kultury Lęki i obsesje współczesnego człowieka. Które z nich znalazły swój artystyczny wyraz w literaturze i sztuce? Omów, analizując wybrane 101. Portrety kobiet w literaturze i malarstwie polskim XIX i XX w. Omów sposoby ich przedstawienia na podstawie analizy celowo dobranych dzieł Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, omów różne sposoby przedstawienia w sztuce przywódców powstań narodowych Twórczość literacka i malarska artystów regionalnych. Omów na podstawie analizowanych dzieł Motyw czasu i przemijania w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok. Omów, analizując stosowne 105. Przedstaw literacką i filmową wizję PRL-u. Omów, analizując celowo dobrane 106. Obraz Poznańskiego Czerwca 1956 w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów, analizując wybrane 107. Ubiór jako element określający postać w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł Biografie artystów jako temat literatury i filmu. Omów, analizując stosowne 109. Porównaj obraz szkoły w literaturze i filmie. Omów, analizując wybrane 110. Obrazy subkultury we współczesnych utworach literackich i innych tekstach kultury. Omów, analizując wybrane 111. Motyw szaleństwa w literaturze i innych tekstach kultury. Omów, analizując celowo dobrane 112. Wieś w powieści Reymonta wieś na obrazach Chełmońskiego. Przedstaw podobieństwa i różnice, analizując wybrane fragmenty Chłopów i odpowiednie dzieła malarskie Porównaj różne realizacje motywu labiryntu, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury Sposób przedstawienia postaci historycznych w literaturze i sztuce polskiej. Zanalizuj celowo dobrane 115. Sport w sztuce. Omów, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury.

6 III JĘZYK 116. Język mass mediów. Omów cechy współczesnej dziennikarskiej polszczyzny, odwołując się do wybranych przekazów, np. radiowych, telewizyjnych lub prasowych Omów sposoby realizacji komizmu słownego w wybranych utworach różnych autorów i epok Dokonaj analizy języka wybranych reklam i wyjaśnij, jaki kreują obraz świata Środki artystyczne i ich funkcje w poezji Bolesława Leśmiana. Omów, analizując zebrany materiał językowy Funkcjonowanie socjolektów (żargonów, slangów) we współczesnej polszczyźnie. Dokonaj charakterystyki wybranej odmiany środowiskowej języka polskiego, analizując zebrany materiał językowy Epistolografia dawniej i dziś. Analizując listy z różnych epok, porównaj ich język i styl Dokonaj analizy języka propagandy w PRL-u na podstawie przemówień przedstawicieli PZPR ( ) Środki artystyczne i ich funkcje w poezji Jana Andrzeja Morsztyna (lub innego twórcy baroku). Omów, analizując zebrany materiał językowy Bogactwo środków artystycznych w poezji (prozie) młodopolskiej. Omów, analizując język i styl utworów wybranego autora Scharakteryzuj pod względem tematyki i słownictwa wczesne utwory dwóch poetów dwudziestolecia międzywojennego Środki językowe we współczesnej poezji miłosnej. Omów zagadnienie, analizując utwory trzech wybranych poetów Język w służbie władzy i propagandy. Na podstawie analizowanych tekstów omów cechy i funkcje nowomowy Na podstawie wybranych utworów z literatury scharakteryzuj sposób i określ cel indywidualizacji języka postaci literackich Charakterystyczne cechy języka literatury w dobie PRL-u. Omów, analizując wybrane teksty z epoki Gwara środowiskowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Wolsztynie. Scharakteryzuj, podając przykłady Zapożyczenia językowe przełomu XX i XXI wieku. Omów ich funkcjonalność we współczesnej polszczyźnie Dokonaj analizy językowej nazw własnych restauracji, sklepów, klubów w Wolsztynie i okolicy Cechy poezji lingwistycznej. Omów, analizując język i styl wybranych wierszy współczesnych Cechy języka w tekstach utworów muzyki współczesnej. Omów zagadnienie, uwzględniając trzy różne gatunki muzyczne.

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Literatura 1. Kochankowie wszechczasów w literaturze różnych epok. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych.

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych. LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA 1. Społecznicy w literaturze - ich siła i słabość. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady. 2. Różne odmiany współczesnego

Bardziej szczegółowo

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Dokonaj analizy zagadnienia na wybranych 2. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III Aleksandra Bek Alina Kowalczykowa Piotr Łuszczykiewicz Mirosław Skrzypczyk z wykorzystaniem tekstów Jerzego Bartmińskiego Język polski Cele kształcenia 1. Sprawność językowa i komunikacyjna w mówieniu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK POLSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi Komisjami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach

Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach maximus.pl edukacja w internecie Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach Autor: Aleksandra Behrendt Jeśli to znasz - zdasz Spis treści: Część I. Frazeologia.

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2)

Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Materiał z cyklu Lustra świata na IV etapie nauczania obejmuje 600 godz. języka polskiego, w tym 360 godz. do zakresu podstawowego

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu 2015/2016 Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu Opracowała: Beata Urbaniak Koordynator MYP Współpraca: liderzy grup przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat Anna Czeniek Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

FILMY ROCZNICOWE 2015

FILMY ROCZNICOWE 2015 FILMY ROCZNICOWE 2015 OLGA BOZNAŃSKA 150 rocznica urodzin i 75 rocznica śmierci Olga Boznańska 1969, Polska Jaskólska Aleksandra Monografia filmowa poświęcona życiu i twórczości Olgi Boznańskiej - przedstawicielki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39 Spis treści Przedmowa.................... 9 Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Źródła kultury europejskiej............ 11 Człowiek twórcą kultury........... 11 Dwa źródła naszej kultury...........

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo