Egzamin maturalny z języków obcych w 2015 roku. Przygotowały: Aleksandra Bartmańska, Izabela Dębecka, Izabela Skrzypecka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin maturalny z języków obcych w 2015 roku. Przygotowały: Aleksandra Bartmańska, Izabela Dębecka, Izabela Skrzypecka"

Transkrypt

1 Egzamin maturalny z języków obcych w 2015 roku Przygotowały: Aleksandra Bartmańska, Izabela Dębecka, Izabela Skrzypecka

2 Program spotkania 1. Zmiany w systemie egzaminacyjnym od Egzamin maturalny z języka obcego w Przykładowe zadania 4. Kryteria oceniania zadań otwartych

3 Informacje ogólne Nowa podstawa programowa obejmuje wszystkie etapy nauczania: 1. szkołę podstawową 2. gimnazjum 3. szkołę ponadgimnazjalną

4 Spójność systemu egzaminów zewnętrznych z języków obcych Cechy egzaminów zewnętrznych z języków obcych od 2015 odniesienie do dokumentu: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego testowanie umiejętności językowych na wszystkich poziomach: od A1 do C1 stopniowanie trudności tekstów i zadań podobny format zadań spójność kryteriów oceniania

5 Egzamin maturalny w 2015 roku

6 Egzamin maturalny (wg nowej podstawy programowej) dla absolwentów LO i LP - od roku szkolnego 2014/2015 dla absolwentów T - od roku szkolnego 2015/2016

7 EGZAMIN MATURALNY z języka obcego w 2015 przedmiot obowiązkowy Ustny język obcy (bez określenia poziomu) Pisemny język obcy (poziom podstawowy)

8 EGZAMIN MATURALNY z języka obcego przedmiot dodatkowy język obcy taki sam jak obowiązkowy ustny i/lub pisemny DJ PR lub DJ

9 EGZAMIN MATURALNY z języka obcego przedmiot dodatkowy język obcy inny niż obowiązkowy ustny i/lub pisemny BOP lub DJ PR lub DJ

10 EGZAMIN MATURALNY z języka obcego ocenianie EGZAMIN USTNY oceniany przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny w szkole EGZAMIN PISEMNY oceniany przez egzaminatorów OKE

11 WARUNKI ZDANIA egzaminu maturalnego z języków obcych EGZAMIN USTNY zdający uzyskuje co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie obowiązkowym EGZAMIN PISEMNY zdający uzyskuje co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie obowiązkowym

12 Przykłady deklaracji maturzystów w 2015 Uczeń: xxx Zestaw obowiązkowy ustny obowiązkowy język angielski (bez określenia poziomu) pisemny obowiązkowy język angielski (poziom podstawowy) Uczeń: yyy Zestaw obowiązkowy - angielski (jw.) Przedmiot dodatkowy pisemny język angielski (poziom rozszerzony) ustny język francuski (bez określenia poziomu) pisemny język francuski (poziom rozszerzony) Uczeń: zzz Zestaw obowiązkowy j. hiszpański (jw.) Przedmiot dodatkowy pisemny język niemiecki (poziom dwujęzyczny)

13 Zmiany w egzaminie maturalnym w 2015 roku

14 14 Ustny Pisemny PP Pisemny PR do do do Czas (min) 2/3/4/5 2/4/3/ Części egzaminu Liczba zadań 3 bz bz Kryteria oceniania zadań otwartych Oceniane: komunikacja zakres środków językowych, poprawność wymowa, płynność bz Oceniane: informacje, forma bogactwo, poprawność językowa Nowe Oceniane: treść, kompozycja, bogactwo, poprawność językowa Nowe Zaliczenie 30% 30% 30% 30% - -

15 EGZAMIN USTNY zmiana czasu realizacji poszczególnych zadań rozmowy sterowane z 3 na 4 min. opis ilustracji z 4 na 3 min.

16 EGZAMIN PISEMNY 16

17 Poziom podstawowy do Rozumienie ze słuchu (30%) 20 min, 3 teksty, 3 zadania (ZZ): WW/dobieranie/P/F Rozumienie tekstów pisanych (40%) 3 różne teksty (1, 5 2 stron A4) 3 zadania (ZZ): WW/dobieranie P/F Wypowiedź pisemna (30%) 2 zadania otwartej odpowiedzi - 2 teksty użytkowe (KFU i DFU) Rozumienie ze słuchu (30%) 20 min, kilka krótkich tekstów, 3-4 zadania: WW /dobieranie / P/F Rozumienie tekstów pisanych (30%) kilka tekstów o różnej długości, 3-4 zadania: WW /dobieranie/ ew. P/F Znajomość środków językowych (20%) 2 3 zadania ZZ: WW/dobieranie Wypowiedź pisemna (20%) 1 zadanie słów

18 Zmiany wprowadzone od 2015 roku Poziom podstawowy 1. krótsze teksty 2. sprawdzanie większej liczby umiejętności zapisanych w nowej podstawie programowej (nowe typy zadań) 3. większa różnorodność tekstów (większa liczba tekstów użytkowych) 4. większa liczba zadań na dobieranie i wielokrotny wybór 5. mniej zadań typu prawda/fałsz 6. zadania sprawdzające bezpośrednio znajomość środków językowych 7. wypowiedź pisemna - jedno zadanie (list prywatny/ , wpis na blogu lub forum internetowym) 8. nowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej

19 PRZYKŁADY NOWE TYPY ZADAŃ (poziom podstawowy)

20 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Tekst 1. Rozumienie wypowiedzi wymaganie ogólne Zwiedziłem wspaniały zamek królewski z wyjątkowym przewodnikiem, który w niezwykły sposób przedstawił dzieje zamku i sprawił, że na nowo zainteresowałem się historią jego byłych właścicieli. Polecam szczególnie królewskie apartamenty, kaplicę z grobem Leonarda da Vinci i piękne ogrody. Warto zobaczyć je z wysokości wieży zamkowej widok nie do opisania! Krótki tekst 2.1. Autor tekstu zwraca się do A. przewodników po zamku w Amboise. B. właścicieli zamku w Amboise. C. turystów zamierzających zwiedzić zamek. Uczeń określa kontekst wypowiedzi wymaganie szczegółowe

21 Tekst 1. ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO Rozumienie wypowiedzi wymaganie ogólne Jeśli pragniecie spędzić wakacje na Madagaskarze w sierpniu musicie zdawać sobie sprawę, że znajdziecie się tam w środku tamtejszej zimy! Ponieważ jest to wyspa tropikalna, słońce będzie wszechobecne. Będziecie mogli korzystać z cudownego klimatu temperatury od 20 do 27 stopni, idealnej do opalania i kąpieli morskich. I nie grozi wam porażenie słoneczne! Ponadto możecie zobaczyć niezwykłe zwierzęta Autor tekstu mówi o A. korzyściach pobytu w podanym miejscu. B. sposobach ochrony przed porażeniem słonecznym. C. różnych miejscach rekreacji zimowej. Uczeń określa główną myśl tekstu wymaganie szczegółowe

22 ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO Zadanie 5. (0 3) Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. MACHU PICCHU W ubiegłym roku wyjechałem na miesiąc do Peru. Największe wrażenie zrobiło na mnie Machu Picchu, dawne miasto Inków, położone na wysokości 2500 metrów. Uważa się, że miasto to zbudowano w II połowie XV wieku. Mieszkało w nim około 100 ludzi Dzisiaj to miejsce jest zrujnowane, ale wciąż przyciąga turystów, ponieważ ciągle robi wrażenie jego lokalizacja na górze, w sercu natury. ( ) A. Przedmioty te opowiadają historię tego miejsca. B. Peru poprosiło więc o zwrot skradzionych przedmiotów. C. Były tam domy, pałace, a nawet wzniesiono świątynie. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu

23 ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO Tekst 1. Rozumienie wypowiedzi wymaganie ogólne Pamiętasz, gdy byliśmy w liceum, wysłano mnie na wakacje do Francji. Brat mojego taty miał posiadłość niedaleko Avignonu wielki, stary dom otoczony polami winorośli. Winnica była jego pasją. Nigdy się nie ożenił i nie miał dzieci. Wuj Henryk i ja graliśmy w tenisa i szachy. Wieczorami opowiadał różne interesujące historie. Był uroczym, starszym człowiekiem. Bardzo za nim tęsknię Podczas wakacji narrator A. pracował w winnicy swojego wujka. B. uprawiał sport ze swoim wujkiem. C. opowiadał wujkowi o życiu szkolnym. Uczeń znajduje w tekście określone informacje wymaganie szczegółowe

24 ZNAJOMOŚĆ STRUKTUR JĘZYKOWYCH Zadanie 7. (0 2) Znajomość środków językowych wymaganie ogólne W zadaniach wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach. Zakreśl literę A, B albo C Dzisiaj Marek do mnie wieczorem na kawę. Jeśli nie będzie uważał, do wody i przemoczy ubranie. A. przyjdzie B. wpadnie C. wrzuci Uczeń posiada świadomość językową i posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych wymaganie szczegółowe

25 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Monachium. Napisz list do kolegi z Niemiec, w którym: opiszesz rodzinę, u której mieszkałeś(-aś) zrelacjonujesz wydarzenie, które szczególnie utkwiło Ci w pamięci przedstawisz wady i zalety tego wyjazdu zaproponujesz wspólne wakacje w wybranym przez Ciebie miejscu i uzasadnisz swój wybór. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że długość listu powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są wytłuszczone). Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

26 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ (wymagania szczegółowe) Uczeń: posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych relacjonuje wydarzenia z przeszłości wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy, uczucia opisuje intencje, marzenia, plany na przyszłość opisuje doświadczenia swoje i innych

27 OZNACZANIE BŁĘDÓW rodzaj błędu sposób oznaczenia przykład błąd językowy (leksykalny, gramatyczny) błąd językowy spowodowany brakiem wyrazu podkreślenie linią prostą znak w miejscu brakującego wyrazu Marek lubić czekoladę. Marek czekoladę. błąd ortograficzny otoczenie słowa kołem Słońce gżeje. błąd językowy i ortograficzny w jednym słowie błędy w spójności / logice fragment odbiegający od tematu (wyłącznie na poziomie rozszerzonym) fragment nie na temat (wyłącznie na poziomie rozszerzonym) błędy interpunkcyjne (wyłącznie na poziomie rozszerzonym) podkreślenie linią prostą i otoczenie kołem podkreślenie linią falistą objęcie nawiasami kwadratowymi otoczenie ciągłą linią otoczenie zbędnego znaku kółkiem znak w kółku w miejscu brakującego znaku interpunkcyjnego Słońce gżać w lecie. Założyłem kurtkę, bo było gorąco. Fragment odbiegający od tematu. Fragment nie na temat. Było ciepło, i deszczowo. Zrobiłem to ponieważ

28 Zmiana kryteriów oceniania POZIOM PODSTAWOWY do Kryterium (łącznie KFU i DFU) Liczba punktów % Kryterium Liczba punktów % Treść 8 ~53 Treść 4 40 Forma 2 ~13 Spójność i logika 2 20 Bogactwo językowe 2 ~13 Zakres struktur 2 20 Poprawnoś ć językowa 3 20 Poprawnoś ć językowa 2 20 Suma pkt % Suma pkt %

29 Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej Treść 4 pkt. Spójność i logika wypowiedzi 2 pkt. Zakres środków językowych 2 pkt. Poprawność środków językowych 2 pkt.

30 Ocena treści W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia zdający się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie, ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. Jako element, do którego zdający odniósł się w pracy, należy uznać komunikatywną wypowiedź, która w minimalnym stopniu odnosi się do jednego z czterech podpunktów treści polecenia. Jako element rozwinięty w pracy należy uznać komunikatywną wypowiedź, która odnosi się do jednego z czterech podpunktów treści polecenia w sposób szczegółowy. Zdający nie odniósł się w pracy do elementu zadania wówczas, gdy nie zrealizuje podpunktu treści polecenia lub zrealizuje ten podpunkt w sposób niekomunikatywny. Za treść wypowiedzi przyznaje się od 0 do 4 punktów

31 Ocena treści - tabela Do ilu elementów zdający się odniósł? Ile elementów rozwinął? pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 2 pkt 3 3 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 2 2 pkt 1 pkt 1 pkt 1 1 pkt 0 pkt 0 0 pkt

32 Ocena spójności i logiki wypowiedzi 2 pkt 1 pkt 0 pkt wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość fragmentów

33 Ocena zakresu środków językowych 2 pkt 1 pkt zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości 0 pkt bardzo ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są wyłącznie najprostsze środki językowe

34 Ocena poprawności środków językowych 2 pkt 1 pkt brak błędów nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji 0 pkt liczne błędy często zakłócające komunikację bardzo liczne błędy czasami lub często zakłócające komunikację

35 POZIOM ROZSZERZONY

36 Zmiany na maturze pisemnej (PR) do Stosowanie struktur leksykalnogramatycznych (10%) 2 zadania otwartej odpowiedzi Wypowiedź pisemna (36%) 1 zadanie słów Rozumienie ze słuchu (30%) 25 min, 3 teksty, 3 zadania (ZZ): WW/ dobieranie/ ew. P/F Rozumienie tekstu pisanego (18%) 2 różne teksty (1, 5 2 stron A4) 2 zadania (ZZ): WW/dobieranie Rozpoznawanie struktur leksykalnogramatycznych (6%) 1 zadanie (ZZ): WW Rozumienie ze słuchu (24%) 25 min, kilka krótkich tekstów, 3-4 zadania: WW/ dobieranie/ ew. P/F Rozumienie tekstu pisanego (26%) kilka krótkich tekstów, 3-4 zadania: WW/ dobieranie/ ew. P/F Znajomość środków językowych (24%) 2 3 zadania ZZ i ZO: WW/dobieranie /tłumaczenie/transformacje Wypowiedź pisemna (26%) 1 zadanie słów

37 Zmiany wprowadzone od 2015 roku Poziom rozszerzony 1. jeden arkusz minut. 2. większa liczba sprawdzanych umiejętności (nowe typy zadań) 3. zmieniono liczbę punktów za zadania w poszczególnych częściach arkusza 4. nowe formy wypowiedzi pisemnej (wybór jednego z trzech tematów) - rozprawka, artykuł i list formalny 5. zmiana kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej Poziom dwujęzyczny udostępniony dla wszystkich abiturientów

38 PRZYKŁADY NOWE TYPY ZADAŃ (poziom rozszerzony)

39 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C. Tekst 1. Komu miałoby służyć rowerowe prawo jazdy? Niektórzy uważają, że wzrost liczby wypadków spowodowany jest jedynie ignorancją i nieostrożnością rowerzystów. Czyżby zapomniano o agresywnym zachowaniu kierowców, którzy nie respektują kodeksu drogowego? O samochodach parkowanych na drogach rowerowych? O policji, która nie karze takich zachowań, szkodzących rowerzystom? Jedyny sens, jaki widzę w prawie jazdy dla rowerzystów, to uświadomienie kierowcom, że nie są jedynymi użytkownikami drogi Autor wypowiedzi chce A. pochwalić kierowców. B. zachęcić do jeżdżenia rowerem po mieście. C. wziąć udział w dyskusji o nowym kodeksie drogowym. Uczeń określa intencje nadawcy tekstu wymaganie szczegółowe

40 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C. Tekst 2. McDonalds próbuje stać się bardziej francuski, aby przypodobać się Francuzom. Prezentuje reklamy, które odwołują się do ekologii i ochrony środowiska, aby ludzie zapomnieli o tonach opakowań, którymi McDonalds zaśmieca ziemię. Nawet logo firmy przemalowano na zielono, aby kojarzyło się z naturą. Firma produkuje burgery z serami francuskimi, wymyśliła też Mcbagietkę. Wydawać by się mogło, że McDonalds chce swe produkty upodobnić do kuchni francuskiej. Nowe reklamy podkreślają walory odżywcze jednej porcji, aby nas przekonać, że takie jedzenie nie jest niezdrowe. Ale na zdjęciach wciąż wszystko wygląda na bardzo kaloryczne! 2.1. Które ze zdań nie jest faktem, ale opinią wyrażoną w tekście? A. Amerykański gigant fast-food staje się bardziej francuski. B. Nowa francuska kanapka jest bardzo odżywcza. C. McDonald opracował ekologiczną reklamę swoich produktów. Uczeń oddziela fakty od opinii wymaganie szczegółowe

41 ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO Zadanie 4. (0 5) Przeczytaj dwa teksty na temat wynajmowania pokoju lub mieszkania Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B, C albo D Która z podanych informacji nie jest faktem, ale opinią wyrażoną w tekście? A. Studenci są dość wymagający i lubią komfort. B. Cena wynajmu zmienia się w zależności od standardu pokoju. C. Studenci wynajmują przeważnie pokój pojedynczy lub dla dwóch osób. D. Można znaleźć szybciej lokatora, rozwieszając ulotki w swojej dzielnicy Autor tekstu A. wyjaśnia niebezpieczeństwa wspólnego mieszkania. B. doradza, jak zaoszczędzić trochę pieniędzy. C. przedstawia reklamę agencji nieruchomości. D. odradza robienie interesów ze studentami. Uczeń określa intencje nadawcy tekstu wymaganie szczegółowe

42 ZNAJOMOŚĆ STRUKTUR JĘZYKOWYCH Zadanie 6. (0 4) Uzupełnij zdania , wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast jeżeli jest to konieczne dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie sześć wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane Czemu nic nie powiedziałeś? Ty (powinien/ostrzegać/uczniowie) pływali w tym miejscu! 6.2. Gdy Prezydent (spierać się) ze swoimi doradcami, grupa dziennikarzy wtargnęła do sali powinieneś był ostrzec uczniów, aby nie 6.2. spierał się Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych wymaganie szczegółowe

43 WYPOWIEDŹ PISEMNA 1. W Twojej szkole wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych. Młodzież zorganizowała akcję protestacyjną. Napisz artykuł na stronę internetową szkoły, w którym zrelacjonujesz przebieg akcji oraz przedstawisz i uzasadnisz swoje stanowisko w tym konflikcie. 2. Wróciłeś(-aś) niezadowolony(-a) z obozu młodzieżowego zorganizowanego przez szkołę. Napisz list do gazetki szkolnej, w którym uzasadnisz, dlaczego uważasz obóz za nieudany, i zaproponujesz rozwiązania, które poprawią jakość tego typu wyjazdów w przyszłości. 3. Coraz więcej młodych osób wybierając kierunek studiów nie kieruje się własnymi zainteresowaniami, ale wymaganiami rynku pracy. Napisz rozprawkę na ten temat, przedstawiając zalety i wady takiej decyzji.

44 Zmiana kryteriów oceniania (PR) do Kryterium Liczba punktów % Kryterium Liczba punktów % Treść 5 28 Treść 5 39 Kompozycj a 4 22 Spójność i logika 2 23 Bogactwo językowe 5 28 Zakres struktur 3 23 Poprawnoś ć językowa 4 22 Poprawnoś ć 3 15 Suma % Suma %

45 Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej Treść (elementy treści i formy) 5 pkt. Spójność i logika wypowiedzi 2 pkt. Zakres środków językowych 3 pkt. Poprawność środków językowych 3 pkt.

46 Ocena treści (zgodność z poleceniem) fragment tabeli Elementy treści 1. wstęp: właściwe i adekwatne do tematu rozpoczęcie wypowiedzi Forma Rozprawka Artykuł List teza zgodna z tematem ORAZ treścią wypowiedzi (teza zapowiada zawartość treściową oraz typ rozprawki) wprowadzenie zgodne z tematem ORAZ np. ciekawe, oryginalne, zachęcające do czytania, w ciekawej formie (np. pytanie, cytat) wstęp zgodny z tematem i treścią wypowiedzi ORAZ wskazujący cel/powód pisania listu teza nie jest w pełni poprawna, np. jest zgodna z tematem ALBO z treścią wypowiedzi; odbiegająca trochę od tematu LUB treści wypowiedzi wprowadzenie nie jest w pełni poprawne, np. wprowadzenie zgodne z tematem, ALE schematyczne ALBO bardziej typowe dla innego typu tekstu (np. rozprawki) ALBO ciekawe, oryginalne, ale odbiegające nieznacznie od tematu wstęp nie jest w pełni poprawny, np. nie określa celu ALBO określa cel/powód pisania listu, ale odbiega nieznacznie od tematu ( ) brak tezy; teza niezgodna z tematem ORAZ treścią wypowiedzi; teza nieczytelna, niejasna, trudna do wskazania; wstęp niekomunikatywny brak wprowadzenia; wprowadzenie niezgodne z tematem, niejasne, nieczytelne, trudne do wskazania; wprowadzenie niekomunikatywne brak wstępu; wstęp niezgodny z tematem, niejasny, nieczytelny, trudny do wskazania; wstęp niekomunikatywny

47 Ocena formy wypowiedzi pisemnej Elementy formy Forma elementy charakterystyczne dla formy R A L teza jest poprawnie umiejscowiona w wypowiedzi wypowiedź jest zatytułowana wypowiedź zawiera odpowiedni zwrot otwierający i kończący tekst wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu kompozycja 3. segmentacja 4. długość pracy R A L R A L R A L wypowiedź cechuje widoczny zamysł kompozycyjny, wyrażający się w funkcjonalnie uzasadnionych proporcjach wstępu, rozwinięcia i zakończenia tekst jest uporządkowany; układ graficzny pracy (podział na akapity) jest konsekwentny długość pracy mieści się w granicach słów wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu 1. wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu 1. wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu 1.

48 Ocena treści Elementy treści Elementy formy pkt 4 pkt 3 pkt pkt 3 pkt 2 pkt pkt 2 pkt 1 pkt pkt 1 pkt 0 pkt pkt 0 pkt 0 pkt 0 0 pkt 0 pkt 0 pkt

49 Ocena spójności i logiki wypowiedzi 2 pkt wypowiedź zawiera najwyżej 2 usterki w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu 1 pkt wypowiedź zawiera od 3 do 5 usterek w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu 0 pkt wypowiedź zawiera 6 lub więcej usterek w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu

50 Ocena zakresu środków językowych 3 pkt szeroki zakres środków językowych w pracy występują dość liczne fragmenty charakteryzujące się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych 2 pkt 1 pkt 0 pkt zadowalający zakres środków językowych w pracy występuje kilka fragmentów charakteryzujących się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych, jednak w większości użyte są struktury o wysokim stopniu pospolitości ograniczony zakres środków językowych w pracy użyte są głównie struktury o wysokim stopniu pospolitości bardzo ograniczony zakres środków językowych w pracy użyte są wyłącznie struktury o wysokim stopniu pospolitości

51 Ocena poprawności środków językowych Poprawność językowa (leksykalnogramatyczna) nieliczne błędy językowe liczne błędy językowe bardzo liczne błędy językowe Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna) nieliczne błędy zapisu liczne LUB bardzo liczne błędy zapisu 3 pkt 2 pkt 2 pkt 1 pkt 1 pkt 0 pkt

52 WAŻNE dla nauczyciela PODSTAWA PROGRAMOWA z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Strona MEN: es/stories/pdf/reforma/ men_tom_3.pdf Strona CKE: e/matura- 2015/Informatory-2015.pdf

53 KONTAKT z OKE Strona internetowa: (zakładka: egzamin maturalny) Adresy mailowe i numery telefonów: tel.: tel.: tel.:

54 Dziękujemy za uwagę

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Aleksandra Bartmańska, Dorota Obidniak

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-P1 MAJ 2015 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK FRANCUSKI

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK FRANCUSKI SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK FRANCUSKI Opracowanie: Katarzyna Gańko (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Maria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012

EGZAMIN MATURALNY 2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Portfolio Of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (wersija rok akademicki 2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Projekt ten został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM II/2009 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 18 1 AD REM II/2009 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV

Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV (http://europass.cedefop.eu.int) Wstęp Napisanie własnego CV to ważny krok przy poszukiwaniu pracy czy szkolenia; jest to często nasz pierwszy kontakt

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE JAK O NICH ROZMAWIAĆ

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE JAK O NICH ROZMAWIAĆ EGZAMINY ZEWNĘTRZNE JAK O NICH ROZMAWIAĆ raport sme Społeczny Monitor Edukacji, Warszawa 2011 Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 1 Egzamin maturalny z informatyki w roku został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat Anna Czeniek Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY. Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC

RAPORT TEMATYCZNY. Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC RAPORT TEMATYCZNY Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC Raport krajowy 2011 Redakcja merytoryczna: dr Magdalena Szpotowicz Recenzenci: prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska dr Marcin Smolik Autorzy:

Bardziej szczegółowo