ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA"

Transkrypt

1 ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA 1. Różne obrazy szkoły w literaturze. Scharakteryzuj je oraz omów ich funkcje na wybranych przykładach literackich. 2. Wynalazcy i wynalazki. Przedstaw bohaterów i ich koncepcje ulepszania świata za pomocą techniki. 3. Trudne wybory moralne bohaterów literackich. Omów na przykładzie wybranych lektur. 4. Jezus i Piłat. Omów sposoby przedstawienia obu postaci w utworach literackich różnych epok 5. Młodość- jej rola w biografii literackiej bohatera. Przedstaw problem na podstawie znanych Ci postaci z utworów literackich różnych epok. 6. Motywy wanitatywne. Wskaż na wybranych przykładach literackich i omów ich funkcje. 7. Przeznaczenie, ślepy los, fatum. Na wybranych utworach przedstaw funkcjonowanie motywu. 8. Utopie i antyutopie w literaturze- sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych 9. Miasto jako temat literacki i jego realizacje w znanych Ci utworach. Na wybranych przykładach dokonaj porównania różnych ujęć tego motywu. 10. Archetyp Narcyza w wybranych dziełach literatury polskiej i obcej. Zanalizuj problem na wybranych przykładach literackich. 11. Rola tytułu w interpretacji dzieła literackiego. Rozważ temat na podstawie wybranych utworów poetyckich i prozatorskich. 12. Powieść- jej różne rodzaje. Przedstaw zagadnienie na 3 dowolnie wybranych tekstach. 13. Bohaterowie w sutannie i habicie- różnorodność literackich kreacji. Wykaż na przykładach wybranych z różnych epok literackich. 14. Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym. Wskaż na obecność motywu w tekstach literackich różnych epok. 15. Motyw wędrówki i jego rola w dojrzewaniu bohatera. Zbadaj na wybranych utworach literackich. 16. Franciszkanizm jako wiecznie żywa recepta na życie szczęśliwe. Zrealizuj temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich. 17. Motyw tańca w literaturze- jego rola i funkcje. Omów zagadnienie na wybranych 18. Apokalipsa jako sposób przedstawiania rzeczywistości. Dokonaj interpretacji motywu na przykładzie wybranych tekstów. 19. Groteska- jeden ze sposobów opisywania rzeczywistości. Zbadaj przyczyny i realizacje w wybranych tekstach literackich. 20. Wizerunek narodu w literaturze polskiej- sposoby kreacji i funkcje. Rozważ na przykładzie wybranych utworów. 21. Rola motta w interpretacji dzieła literackiego. Rozważ na przykładzie dowolnie wybranych utworów. 1

2 22. Fascynacja brzydotą. Odnajdź tę kategorię estetyczną w dziełach wybranych twórców różnych epok literackich. 23. Motyw snu w literaturze. Zbadaj jego funkcjonowanie na przykładzie dowolnie wybranych utworów. 24. Artystyczne powroty do dzieciństwa. Rozważ na przykładach literatury XIX i XX wieku. 25. Kara jako konsekwencja zbrodni. Zbadaj problem na podstawie wybranych utworów. 26. Wyjaśnij odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok, jak rozumiesz pojęcie arcydzieło. 27. Pośmiertne przestrzenie i ich funkcja w wybranych utworach literackich różnych epok. 28. Motyw małych ojczyzn w literaturze. Przedstaw na wybranych utworach literackich. 29. Różne kreacje wiedźm, magów i czarodziejów. Omów temat analizując wybrane utwory literackie. 30. Historia jako temat i pretekst w polskiej literaturze. Przeanalizuj wybrane utwory. 31. Czarne charaktery. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze na wybranych 32. Różnorodne ujęcia motywu państwa. Przedstaw odwołując się do wybranych utworów literackich. 33. Rozmowy z Bogiem w literaturze. Omów ich formy i znaczenie w wybranych utworach. \ 34. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej. 35. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych 36. Omów wpływ wojny na psychikę człowieka na podstawie utworów literackich. 37. Obrazy przyrody w twórczości Adama Mickiewicza. Scharakteryzuj sposób ich przedstawienia i określ funkcje. 38. Funkcja i rola fantastyki w dramacie szekspirowskim, romantycznym i modernistycznym. Wskaż podobieństwa i różnice. 39. Powaga i śmiech w literaturze staropolskiej. Rozważ zagadnienie na wybranych 40. Obrazy Warszawy jako przestrzeni życiowej wybranych bohaterów literatury XIX i XX wieku. Omów na podstawie wybranych dzieł. 41. Portret kobiety fatalnej w literaturze. Zanalizuj zagadnienie odwołując się do znajomości wybranych przykładów. 42. Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Przedstaw na przykładzie wybranych powieści. 43. Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze. Określ jego istotę, analizując wybrane utwory. 44. Różne oblicza franciszkanizmu w poezji młodopolskiej i współczesnej. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich. 45. Funkcja ludowości w literaturze romantycznej i młodopolskiej. Zanalizuj zagadnienie na wybranych 46. Kariera mieszczańskiego bohatera i jej efekty. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych powieści XIX i XX wieku. 2

3 47. Kontrowersyjne decyzje literackich bohaterów. Omów problem na wybranych 48. Wykaż, w oparciu o wybrany materiał literacki, że wojna wyzwala w człowieku najgorsze i najlepsze instynkty 49. Motyw powstań narodowych w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby jego wykorzystania. 50. Młodzi gniewni wśród twórców i bohaterów literackich. Zaprezentuj swoje przemyślenia na temat przyczyn, sensu ich buntu i ofiary. 51. Dojrzewanie jako istotny czas w życiu człowieka i ważny temat literacki. Omów na wybranych 52. Miasto synonim cywilizacji i postępu czy zepsucia i degeneracji? Rozważ problem na przykładzie wybranych utworów literackich. 53. Dokumentaryzm jako nurt w prozie współczesnej. Dokonaj charakterystyki. 54. Kobieta błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny. Przedstaw wpływ kobiet na postępowanie mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów różnych epok. 55. Erotyzm w literaturze. Wskaż jego odcienie oraz sposoby wyrażania w wybranych utworach literackich. 56. Kariera jako temat literacki. Omów jego różne warianty artystyczne na przykładzie wybranych utworów z literatury polskiej i obcej XIX i XX wieku. 57. Powstaniec, pozytywista, dekadent. Scharakteryzuj i oceń różne postawy wykreowane przez literaturę XIX wieku. 58. Na wybranych przykładach przedstaw i porównaj literackie obrazy głodu jako doświadczenia egzystencjalnego człowieka. 59. Kryteria wyboru żony i/lub męża. Przedstaw, jak się zmieniły, analizując przykłady literackie z różnych epok. 60. Hipokryzja, obłuda, podwójna moralność jako obiekt zainteresowania twórców. Rozważ problem, przywołując przykłady literackie. 61. Ruina jako motyw literacki. Omów jego funkcje na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej. 62. Dobro i zło jako element kreacji świata fantastycznego. Przedstaw na wybranych 63. Motyw przeznaczony i jego wpływ na życie bohatera literatury fantasy. Omów na wybranych 64. Literackie świadectwa w sowieckich i hitlerowskich obozach. Analiza na podstawie wybranych fragmentów. 3

4 KORESPONDENCJA SZTUK 1. Analizując wybrane przykłady, przedstaw symbolikę kolorów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 2. Wyrażanie tych samych emocji w literaturze, sztuce i malarstwie. Przedstaw na wybranych 3. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie Henryk Sienkiewicz i Jan Matejko. Przedstaw analizę porównawcza dzieł. 4. Fryzura i strój jako komunikat kulturowy. Omów zjawisko na wybranych przykładach z literatury, sztuki i filmu. 5. Inspiracje antyczne w kulturze. Przedstaw i porównaj wędrówkę wybranego motywu. 6. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby i funkcje kreowania postaci rycerza w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 7. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie- omów jego najciekawsze Twoim zdaniem przykłady zastosowania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się posłużyłeś, wybierając materiał do prezentacji. 8. Człowiek wśród przedmiotów. Omów realne i metaforyczne funkcjonowanie przedmiotów w wybranych dziełach literackich oraz malarskich. 9. Historie mityczne jako świadectwo ciągłości tradycji antycznej w literaturze i sztuce późniejszych epok. Przedstaw na wybranych 10. Motyw powstania styczniowego i jego różne funkcje w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych 11. Obraz Marii Magdaleny. Omów funkcjonowanie motywu biblijnego w literaturze, malarstwie i rzeźbie. 12. Wizerunek Żyda w literaturze i filmie XX wieku. Przedstaw na dowolnych 13. Obraz polskiej wsi i chłopa w Młodej Polsce. Zrealizuj temat na podstawie literatury i sztuki tego okresu. 14. Obraz Warszawy w literaturze i sztuce XVIII i XIX wieku. Zaprezentuj na wybranych 15. Wpływ języka i kultury hip hopowej na kształtowanie się światopoglądu współczesnej młodzieży. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady. 16. Różne kanony kobiecej urody w literaturze i sztuce. Omów na wybranych 17. Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów minionych epok. 18. Porównaj sposoby ujęcia nieszczęśliwej miłości w filmie i literaturze, wykorzystując stosowne teksty kultury. 19. Katastroficzne wizje i obrazy świata w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na wybranych 20. Sposoby kreowania postaci dzieci w utworach literackich i plastycznych. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł. 21. Emigracja i emigranci tematem literatury i sztuki. Omów na wybranych 22. Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie. Omów na wybranych 23. Pieniądz- źródło sukcesu czy klęski bohaterów literackich i filmowych? Omów na podstawie wybranych dzieł. 24. Funkcjonowanie motywów przyrody w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu. Zbadaj na wybranych 4

5 25. Obraz zagubionej młodzieży w literaturze współczesnej i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 26. Sceny batalistyczne- różne ujęcia tego motywu w literaturze i sztuce. 27. Motyw danse macabre w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego różnorodne artystyczne realizacje na wybranych 28. Ruiny, mogiły, opuszczone zamki- przedstaw funkcje tego motywu w literaturze i sztuce. 29. Stereotyp współczesnego mężczyzny w literaturze i filmie. Ukaż na wybranych 30. Malarstwo jako inspiracja dla literatury, literatura jako inspiracja dla malarstwa. Na wybranych przykładach przedstaw związki między tymi sztukami. 31. Moralność- nawyk, stereotyp, istota człowieczeństwa czy...? Twoje rozważania na temat różnych problemów etycznych w wybranych dziełach kulturowych. 32. Bohater historyczny- jego literackie i plastyczne ujecie a prawda historyczna. Rozważ problem na wybranych tekstach kultury. 33. Różne ujęcia motywu św. Franciszka z Asyżu w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów. 34. Jakie są charakterystyczne cechy kiczu? Scharakteryzuj to zjawisko na wybanych 35. Różnorodne ujęcia motywu świętości w oparciu o wybrane teksty kultury średniowiecznej i współczesnej. 36. Topos ogrodu. Zbadaj sposoby jego przedstawiania w wybranych dziełach literackich i plastycznych. 37. Ideał piękna w literaturze, malarstwie, architekturze dwóch następujących po sobie epok. Przedstaw i porównaj na wybranych 38. Literatura a muzyka. Omów funkcje motywów muzycznych na wybranych 39. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich średniowiecza. 40. Motyw powrotu w wybranych dziełach literackich, malarskich i filmowych. Przedstaw jego różne warianty artystyczne i wskaż ich funkcje. 41. Porównaj obraz wojny w filmach i w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów. 42. Motyw drogi. Wskaż jego funkcje i różne realizacje artystyczne w literaturze i filmie. 43. Portret rodziny. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych. 44. Na podstawie wybranych dzieł współczesnego malarstwa i rzeźby przygotuj obronę sztuki współczesnej lub ostry atak na nią. 45. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Przedstaw temat na wybranych 46. Piękno i szpetota kobiecego ciała. Omów ich realizacje w wybranych tekstach kultury z XIX i XX wieku. 47. Omów estetykę baroku na przykładzie literatury i sztuk plastycznych. 48. Przedstaw motyw kobiety demonicznej na wybranych tekstach kultury ( malarstwo, literatura) z różnych epok. 49. Melancholia i smutek. Omów pojęcia, odwołując się do literatury i sztuki modernistycznej. 50. Ja piszę, ty malujesz J. Przyboś. Omów związek literatury z malarstwem na podstawie analizy twórczości A. Mickiewicza i St. Wyspiańskiego. 5

6 JĘZYK 1. Przedstaw swoje badania nad formą językową tekstów współczesnej polskiej piosenki rozrywkowej. 2. Zalety i wady zapożyczeń językowych. Rozważ temat na wybranych 3. Najczęściej spotykane błędy językowe. Na podstawie zgromadzonych przykładów pokaż mechanizm powstawania tych błędów. 4. Scharakteryzuj język użytkowników komputera. Analizując zgromadzony samodzielnie materiał językowy odwołaj się do składni, fleksji, zwróć uwagę na zapożyczenia językowe i procesy słowotwórcze. 5. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. 6. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcja na przykładzie literatury współczesnej. 7. Wizerunek przeszłości zawarty we współczesnym słownictwie. Omów zagadnienie na wybranych 8. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter. 9. Język czasopism młodzieżowych. Scharakteryzuj język wybranego pisma. 10. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu. 11. Na podstawie wybranych reklam, wskaż środki językowe w reklamie. 12. Funkcja nazwiska w kreacji bohatera literackiego. Zbadaj na wybranych 13. Językowe sposoby wyrażania emocji (negatywnych i pozytywnych). Przedstaw na wybranych 14. Porównaj język i styl listów z kilku okresów literackich. 15. Przeanalizuj humorystyczną funkcję języka na podstawie Ferdydurke W. Gombrowicza. 16. Gwara uczniowska dawniej i dziś. Rozważ przemiany pokoleniowe w tej dziedzinie. 17. Zapożyczenia z języka angielskiego. Omów ich rolę i znaczenie we współczesnej mowie. 18. Jaki jest język muzyki hip-hopowej? Zanalizuj wybrane przykłady tekstów. 19. Tekst reklamowy jako gatunek wypowiedzi. Omów pożądane cechy komunikatu reklamowego na wybranych 20. Zanalizuj zjawisko aluzji i metafory, odwołując się do wybranych przykładów. 21. Język smsów i czatów a tendencje współczesnej polszczyzny. Dokonaj analizy wybranych przykładów. 22. Język gazet codziennych jako odbicie tendencji rozwoju polszczyzny. Omów zagadnienie, dokonując analizy wybranych tekstów. 23. Troska o język narodowy dawniej i dziś. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do samodzielnie opracowanego materiału. 24. Na przykładzie Lalki B. Prusa pokaż, jak język służy kreowaniu postaci literackich. 25. Oceń przydatność stylistyczną wulgaryzmów i zdrobnień, wykorzystując wybrane utwory literackie. 26. Frazeologia miłosna w tekstach zespołów rockowych końca lat 90. Przedstaw, odwołując się do utworów wybranych grup. 6

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Literatura 1. Kochankowie wszechczasów w literaturze różnych epok. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Dokonaj analizy zagadnienia na wybranych 2. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych.

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych. LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA 1. Społecznicy w literaturze - ich siła i słabość. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady. 2. Różne odmiany współczesnego

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III Aleksandra Bek Alina Kowalczykowa Piotr Łuszczykiewicz Mirosław Skrzypczyk z wykorzystaniem tekstów Jerzego Bartmińskiego Język polski Cele kształcenia 1. Sprawność językowa i komunikacyjna w mówieniu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK POLSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi Komisjami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 2. Romantyzm...

Spis treœci. 2. Romantyzm... Jêzyk polski Spis treœci 1. Na progu drugiej klasy.................................. 1. 1.1. Test sprawdzający wiedzę.... 1. 1.1. Powtórka z epok. 50 zadań testowych 1.2. Test badający rozumienie czytanego

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat Anna Czeniek Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach

Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach maximus.pl edukacja w internecie Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach Autor: Aleksandra Behrendt Jeśli to znasz - zdasz Spis treści: Część I. Frazeologia.

Bardziej szczegółowo

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL)

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Agnieszka Karczewska: Od kiedy zacznie obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Sławomir

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Przyjaciel na kliknięcie.

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Przyjaciel na kliknięcie. OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Przyjaciel na kliknięcie. Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różną formę językową,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39 Spis treści Przedmowa.................... 9 Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Źródła kultury europejskiej............ 11 Człowiek twórcą kultury........... 11 Dwa źródła naszej kultury...........

Bardziej szczegółowo